Observationer juli 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.


Bättre sent än aldrig! 1:a veckan i juli: 2 vaktlar hördes. Sista veckan i juli hördes kornknarr, oftast efter kl.23.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, August 01, 1999 at 15:47:54 (MET DST)


31 juli Sandön. Skräntärna 1 ad + 1 juv som var ringmärkt, flera ringmärkta Kentska tärnor., Tobisgrissla 1 ex , Fiskgjuse 3 ex fiskande, Vattenrall i åmynningen, Knölsvan cirka 100 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, August 01, 1999 at 11:09:53 (MET DST)
31 juli
Heldag vid Rössjön: förutom de vanliga arterna storlom, storskarv, fiskgjuse, glada m.m. sågs också en lärkfalk. Hade sannolikt bo i närheten av vår badplats - varnade frenetiskt då en bivråk sakta gled förbi. Skoj!

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, July 31, 1999 at 19:15:10 (MET DST)
29 Juli Rönnen 05.00-08.30: Mosnäppa 5 ex, Skogssnäppa 6 ex. Även Småsnäppa samt Svartsnäppa. Sandön 08.40-09.45: Smalnäbbad simsnäppa 1 ex rast. Alfågel 1 ex rast. (Även 26/7) Även Spovsnäppor, Kustsnäppor och Småsnäppor.
Mikael Gräntz <micke.grantz@home.se>
Ängelholm, - Thursday, July 29, 1999 at 10:09:34 (MET DST)
990728
Rössjön: storlomsungen snart fullvuxen. Förutom ungen, som fiskade tillsammans med en av föräldrarna, sågs ytterligare 10 storlommar i sjön.

Patric Carlsson
- Wednesday, July 28, 1999 at 19:46:27 (MET DST)
24 juli. En långvandring på Söderåsen så här på gränsen mellan hög- och sensommar gav en hel del trevligt i fågelväg. Vid Maglaby kärr rastade svartsnäppor, mindre strandpipare och grönbena och familjen brunhök hade flygövningar. 21 ettriga korpar mobbade vråk och fiskgjuse. Flock av mestågskaraktär innehållande stjärtmes, talltita och lövsångare m m. Dessutom nötkråka på flera lokaler, bl a Eninge liksom flockar av mindre korsnäbb. Kvällningen blev minnesvärd med sjungande trädlärka och nattskärror och kattugglor som gled omkring som tysta skuggor medan tiggande hornuggleungar hördes från Hjorthagen. Från den 25:e kan gröngöling vid Boserup nämnas.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, July 26, 1999 at 18:22:28 (MET DST)
25 juli. Trots ganska högt vattenstånd rastade en del vadare på Rönnen i kväll. Bl.a. kärrsnäppa 130, småsnäppa 15, mosnäppa 2, kustsnäppa 1, rödbena 30, större strandpipare 50 och mindre strandpipare 3. Utöver vadarna dominerade grågäss och starar med vardera upp mot 1000 ex.
Henrik Johansson
- Sunday, July 25, 1999 at 21:25:15 (MET DST)
25 juli, Kullen på morgonen: Havssula 1ex. 2K, Storlabb 1ex.(8.35),Stormfågel 1ex. Mycket färre vadare och änder jämfört med igår, medobservatör Karl-Göran N.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, July 25, 1999 at 17:51:53 (MET DST)
24 juli. Trålning vid Kullen fram till kl. 12.45. Smålom 1, havssula 2 (2K), bläsand 2 par, sjöorre 37, svärta 49, småspov 8, kustpipare 3, kustsnäppa 2, spovsnäppa 3, kärrsnäppa 124, rödbena 11, strandskata 134, tordmule 3, sillgrissla 6, tobisgrissla 4, labb 1 mörk (kl. 09.30), silltrut 1 ad och rosenfink 1 ex.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, July 24, 1999 at 20:23:02 (MET DST)
22 juli. Trålning vid Kullen fram till 11.00. Sjöorre 59, svärta 2, småspov 4, myrspov 38, kustsnäppa 4, kärrsnäppa 23, roskarl 3, kustpipare 2, silltrut 3 ad, kentsktärna 31, tordmule 10, sillgrissla 3, tobisgrissla 2 samt forsärla 1 rastande. Vid Hasslarp bla; smådopping 1 spelande, svartsnäppa 1, mindre strandpipare 1, kärrsnäppa 11 samt en del grönbenor, brushanar och enkelbeckasiner.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 22, 1999 at 23:42:21 (MET DST)
20.7 Ranarpsstrand, Bjäre. Femton arter vadare, bland annat 1 småspov,1 mindre strandpipare, 20 skogssnäppor, 1 svartsnäppa, 1 spovsnäppa och 26 kärrsnäppor. Dessutom 20 kentska tärnor, 8 storskrakar och en skedandhona med fem dunungar
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Wednesday, July 21, 1999 at 13:23:11 (MET DST)
Söndagen 18 juli. Tydligen stort omlopp på vadarna. Vid Sandön sågs hela 57 spovsnäppar bara 1 timme efter Alfs obsar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, July 19, 1999 at 23:13:55 (MET DST)
18 juli, Hasslarp fm.
Dagens besök gav: Flertal gråhake- och smådoppingar med ungar, skedand 3, kricka 9, vigg 10, knipa 7, kärrsnäppa 1 ad, spovsnäppa 1 ad, drillsnäppa 2, skogsnäppa 3, grönbena 7, brushane 3, mindre strandpipare 1, större strandpipare 2, enkelbeckasin 1 och dvärgmås 1 2k.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, July 18, 1999 at 23:22:51 (MET DST)
18 juli. Kväll vid Sandön. Smålom 1 ad. helt orädd rastade i åmynningen, vattenrall 1, rörhöna 1, spovsnäppa 39, kärrsnäppa 165, kustsnäppa 11, myrspov 8 och mindre strandpipare 1.
Henrik Johansson
- Sunday, July 18, 1999 at 21:26:40 (MET DST)
18 juli, under morg. FARHULT: Myrspov 36ex. Kustsnäppa 5ex. Svartsnäppa 5ex. Gluttsnäppa 60 ex. Kustpipare 5 ex. Kärrsnäppa 51 ex. RÖNNEN: Kärrsnäppa 94ex. Spovsnäppa 45ex. Mosnäppa 1ex. Småsnäppa 1ex. Kustsnäppa 5ex. Myrspov 5ex. Kustpipare 2ex. SANDÖN: Spovsnäppa 34ex. Kärrsnäppa 65ex. Kustpipare 5ex.och Myrspov 5ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, July 18, 1999 at 12:34:05 (MET DST)
17 juli, obsades under morg.bl.a. Farhult: kustsnäppa 5 ex, kustpipare 1 ex, gluttsnäppa 40 ex,svartsnäppa 6 ex,snatterand 1ex. Sandön:spovsnäppa 24 ex,svartsnäppa 1 ex. Rönnen: spovsnäppa 26 ex, kärrsnäppa 15 ex, kustpipare 1 ex, mosnäppa 1 ex, samt mindre standpipare 2 ex. Vid 8-tiden passerade en tromb utanför Rönnen, den virvlade upp vatten i en "strut", den upplöstes efter ca. 5 minuter.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, July 17, 1999 at 10:21:52 (MET DST)
Hasslarp 99-07-16 Följande värt att notera i den SV dammen mellan 14.45 och 15.30: 6 ex Kärrsnäppa, 2 ex Svartsnäppa 4 ex Grönbena, 3 ex Enkelbeckasin, 6 ex Brushane, 1 ex Gluttsnäppa, 2 ex Skogssnäppa, 4 ex Rödbena, 6 ex Skärfläcka, 1 ex Drillsnäppa samt 1 ex m. och 2 ex st. Strandpipare. På hemvägen strax utanför S Utmarken kom en Spillkråka mot väster.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Friday, July 16, 1999 at 17:08:44 (MET DST)
Hasslarp 14 juli kl 18.45-20.45. En hel del vadare i SV dammen: kärrsnäppa 12, svartsnäppa 2, grönbena 13, enkelbeckasin 5, brushane 6, gluttsnäppa 5, skogssnäppa 9, rödbena 3 ad 2 pull, skärfläcka 4 ad 7 juv/pull, drillsnäppa 2, st. strandpipare 2, m. strandpipare 3. I övrigt: vigg 8 pull av 9 kvar, rörhöna 2 ad 1 pull, smådopping 5 ad 3 pull (i olika dammar), gråhakedopping 15 ad 12 ungar i olika storlek, dvärgmås 1 juv, brun kärrhök 1 hona, knipa 1 pull, häger 1, småtärna (!) 2 flög över, fisktärna 2, kricka 4, skedand 1.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Thursday, July 15, 1999 at 18:36:25 (MET DST)
1999-07-15. Sockerbruksdammarna i Hasslarp: Smådopping, Gråhakedopping, Rörhöna, Grönbena, Brushane och Svartsnäppa. Rögle/Stureholm: Brun kärrhök samt Ormvråk. Rönnen: Småskrake, Grågäss, Kanadagäss, Storskarv, Skärfläcka, Gravänder. Sandön: Fisktärna, Småtärna, Ken.Tärna, Silvertärna, Myrspov, Rödbena samt Kärrsnäppor.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Thursday, July 15, 1999 at 15:16:03 (MET DST)
15 juli, Hasslarps sockerbruksdammar, 04.00-10.00. Värt att nämna: mosnäppa 2, svartsnäppa 2, brushane 6, kärrsnäppa 4, skogssnäppa 3, grönbena 6, smådopping 5 ad + 1 pull. Bästa observationsplatsen är på vallen norr om "parkeringen".
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, July 15, 1999 at 11:43:17 (MET DST)
13 juli
Rönnen: inte lika mycket rastande vadare som för en vecka sedan - några gluttsnäppor, kärrsnäppor, grönbenor, drillsnäppor och skogssnäppor samt 1 mosnäppa och 1 småsnäppa.
Utan att ha lika mycket på fötterna som Henrik gissar jag också på att flera arter tättingar haft en bra häcksäsong. Hemma i Harbäckshult ovanligt mycket ungar av bl.a. ladusvala, hussvala, sädesärla och stare.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, July 14, 1999 at 11:01:55 (MET DST)
13 juli. Ringmärkningen i Hasslarp startade traditionsenligt den 10 juli. Fortsättning följde idag och på dessa två fångstdagar har totalt 119 fåglar av 19 olika arter försetts med ring. Jämfört med tidigare år är detta ungefär en fördubbling av antalet fångade fåglar så här tidigt på säsongen, detta till stor del beroende på att andelen ungfåglar redan uppgår till nästan 50% av den totala fångsten. Det verkar således som att även tättingarnas häckningsresultat är strålande bra denna försommar. Utöver alla nymärkningar blir det även en del kontroller av fåglar märkta under tidigare år. Hittills åtta stycken av fem arter vilket visar att småfåglarna i Hasslarp är ganska ortstrogna. Med risk för att bli beskylld för onödigt rabblande följer här dagens hela fångst;-) kärrsångare 23, rörsångare 7, sävsångare 3, gräshoppsångare 1, trädgårdssångare 3, törnsångare 3, ärtsångare 1, lövsångare 1, gransångare 1, grönfink 3, hämpling 1, gråsiska av rasen cabaret 2, järnsparv 6, sävsparv 2, blåmes 4, koltrast 2, taltrast 2 och sist men inte minst en skogssnäppa vilket faktiskt var ny märkart! Den som vill komma och titta på spektaklet är naturligtvis välkommen! Nästa märkdag blir troligen tidigt torsdag morgon. Om det inte regnar vill säga.......
Henrik Johansson
- Tuesday, July 13, 1999 at 22:42:57 (MET DST)
12 juli, Farhult: bl.a. gluttsnäppa 89 ex, svartsnäppa 2 ex. Rönnen: mosnäppa 1 ex, ljungpipare 6 ex, drillsnäppa 10 ex. samt grågås 305 ex.rastande på ön.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, July 12, 1999 at 21:21:11 (MET DST)
990712.Harbäckshult: mindre hackspett 1 ad hane och 1 juv. i trädgården
Rössjön: storlomsungen har växt till sig rejält på bara en vecka. Rikligt med svalor över sjön. Vid Tåssjö kyrka nu minst 200 grågäss.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, July 12, 1999 at 21:03:44 (MET DST)
11 juli, Strandbaden: En forsärla i den lilla bäcken (Skälebäcken)som rinner genom vår trädgård, ny trädgårdsart!
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, July 11, 1999 at 21:55:31 (MET DST)
7 juli
Rönnen, f.m. Bland rikligt med grönbenor, kärrsnäppor, brushanar m.m. också 1 myrsnäppa och 1 mosnäppa.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, July 07, 1999 at 12:50:25 (MET DST)
Jag träffade en skådare i söndags vid Sandön,han berättade att han varit på Kullen och sett en ljus törnskata söder om radaranläggningen.Han fick tyvärr bara en snabb obs,sedan försvann fågeln och han lyckades inte hitta den igen.Ni som bor i närheten,skulle kanske åka dit och leta efter isabellatörnskatan.Den kan mycket väl vara kvar på bergets sydsida.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, July 06, 1999 at 14:28:04 (MET DST)
5 juli.
S Västersjön 23.15-00.00: ville ta reda på om nattskärrorna fortfarande spinner. De gjorde de inte, dock hördes 1 ex locka. Istället blev det lite kattugglor: 1 ex hördes, 1 ex sågs i strålkastarskenet vid Snäckebotorp och slutligen 1 ex trafikdödad i Nissakäll. Denna fågel var ringmärkt, högst sannolikt av NR.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, July 06, 1999 at 08:28:51 (MET DST)
4 juli.
Tåssjö: grågås ca 140 ex.
Kyrkesjön: skäggdopping 1 ex, häger 1 ad, 2 juv.
Rössjön: storlom 1 ad med 1 juv observerades på 25 m håll! Ungen näbbdoppande mest hela tiden. Sågs också dyka vid några tillfällen. Minst 4 juv fiskgjusar i de båda bona. Rikligt med skarvungar på ön, men antalet går ej att räkna från land.
grustäkten: varnande mindre strandpipare. Lyckades inte finna någon unge.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, July 04, 1999 at 23:46:28 (MET DST)
4 juli kl 14.30 Hasslarp. Vigg hona med 9 nykläckta ungar; knipa hona med en unge; gråhakedopping ungar i sex av dammarna, jag såg 17 ad och 13 ungar (troligen 7 kullar); smådopping första ungen som visat sig för mig i år; brunand 2 hanar; grönena 5; svartsnäppa 1; sävsångare 2 ad varnade ivrigt och närgånget.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, July 04, 1999 at 19:53:56 (MET DST)
4 juli. Utmed väg 110 mellan Hyllinge och Bjuv sågs klockan 17.45 en turturduva flyga utmed vägen. Sista ögonblicket jag såg den drog den iväg mot öster.
Thomas Svanberg
- Sunday, July 04, 1999 at 19:15:00 (MET DST)
1 juli
Rössjön, östra delen 21.00-22.00: storlom 1 par med 1 juv! Härligt, det var flera år sen sist. Ungen så pass stor att den mest kritiska tiden förhoppningsvis är över. Det är bara att hålla tummarna.... Minst en fiskgjuseunge i boet. Minst en unge också i det andra boet (noterat tidigare i veckan). Grustäkten: ca 40 "hela" backsvalebohål, flera raserade.
Rössjön, västa delen: storlom 2 ad.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Friday, July 02, 1999 at 08:53:03 (MET DST)
1/7 Rögle-Stureholm-Lönhult Vaktel 4 ex hördes.
Teuvo Karjalainen <karja@hotmail.com>
Tånga, - Thursday, July 01, 1999 at 23:29:24 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.