Observationer maj 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.


Örby ängar 31 maj. Sydnäktergalen sjöng sporadiskt kl 23.00. Vidare hördes 2 st gräshoppsångare.
Lars Göte Nilsson, Lotta Alheim <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Tuesday, June 01, 1999 at 00:12:51 (MET DST)


31 maj. Vårens sista (?) besök vid Domsten på sen eftermiddagen. Efter närmare 60 besök under mars, april och maj är det med en aning sorg man kan konstatera att sträcket snart är över. Trots detta sågs i alla fall 8 bivråkar, 2 sparvhökar och en lärkfalk. Trots alla besöken har jag bommat toppdagarna för både ormvråk och bivråk. Kanske har du som läser detta gjort några noteringar om sträckande rovfåglar över Kullahalvön ? Om du så har, vore jag tacksam för att ta del av dessa för en slutlig sammanställning.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
- Monday, May 31, 1999 at 21:36:49 (MET DST)
31 maj. Sydnäktergalen som sitter i buskagen mellan Örby ängar och Råå hamn sjöng för fullt igår kväll vid 22-tiden. Ett besök för att stifta bekantskap med denna sjönsjungande fågel kan verkligen rekomenderas.
Henrik Johansson
- Monday, May 31, 1999 at 10:36:13 (MET DST)
29 maj Kullen, till Alfs rapport vill jag tillägga 1 str Lärkfalk, "endast" 7-8 sjungande Rosenfinkar V Josefinelust samt 1 sj ej utfärgad Bergfink i björkskogen på norrsidan.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 30, 1999 at 16:26:50 (MET DST)
Axtorp (nära Ekebo) söndag 990530 Igår kväll hördes i trädgården en st KÄRRSÅNGARE sjunga mycket fint. Det är nyppremiär för denna art. Andra nya arter som har dykt upp på tomten är RÖDSTJÄRT (häckar), samt TÖRNSÅNGARE. För första gången på flera år hörs nu även NÄKTERGALEN hemmifrån. Inga ovanliga arter,men det är ju trevligt att mångfalden ökar.
p-o holmgren <per-olow.holmgren@home.se>
axtorp/munka ljungby, - Sunday, May 30, 1999 at 10:06:56 (MET DST)
27 maj Örby ängar (mellan skjutbanan och "fårahagen"
Sydnäktergalen sjungande vid några tillfällen mellan kl 22 och 23, dock ej så flitigt.
Därutöver 3-4 hornuggleungar som satt utspridda på samman område. "Ropade" ljudligt hela tiden för att sedan plötsligt sluta helt runt 23-snåret.
Gräshoppsångare 3,kanske 4 ex.

Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, May 29, 1999 at 22:45:38 (MET DST)
29 maj. Rönnen; vitkindad gås 12, kustpipare 4 och mindre strandpipare 1. Dvärgmåsarna vid Sandön hade minskat i antal. I dag sågs 12 (2K). I området kring Stureholm höll 3-4 glador till. Ett tillägg till nedanstående obsar från Hasslarp var en mosnäppa i sydvästra dammen.
Thomas & Charlotte Svanberg
- Saturday, May 29, 1999 at 20:58:03 (MET DST)
29 maj Hasslarps sockerbruksdammar: Utpumpningen av vatten från den sydvästra dammen har verkligen varit lyckad. I dag sågs det där t ex 1 par skärfläcka med 4 pull+ flera skrattmåsar på bo. Man borde verkligen satsa mer på att pumpa ur vatten ur vissa dammar, det ger omedelbart fint resultat, det dröjde ju inte länge förrän en dammsnäppa hittade dit tidigare i vår. Den nordöstra dammen vid Hyllingevägen vore perfekt sänka vattennivån i (den ser ju grund ut), t ex till i mitten av juli när vadarna återvänder, då kan Hasslarps dammar bli riktigt bra! Övriga obsar: Gråhakedopping 3+2+1+2ex (bobyggande par i "bergsdammen"), skogssnäppa 1, större strandpipare 3, årta 1par+ i hane, skedand 6, vigg 17.
Peter Elfman <peter.elfman@draco.se.astra.com>
Lund, - Saturday, May 29, 1999 at 17:27:49 (MET DST)
29 maj, Kullen: inte så mycket att rapportera,men en Stormfågel gjorde som "vanligt" en inspektion av Kullabergs klippbranter, 15 Mindre korsnäbbar var ute och vände vid fyren,medobservatörer Karl-Göran och Teuvo K.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, May 29, 1999 at 15:13:15 (MET DST)
28 maj. Örby ängar. Sydnäktergalen hördes vid 22-tiden. Den sitter strax väster om skjutbanan som ligger nere vid småbåtshamnen. Den hörs utmärkt från parkeringen. Tidigare på kvällen vid Sandön sågs 17 dvärgmåsar samt en trana.
Thomas Svanberg
- Saturday, May 29, 1999 at 09:45:11 (MET DST)
990528.Är det inte någon av dom som vanligtvis rapporterar flitigt till denna sida,som har varit och lyssnat på den sjungande sydnäktergalen vid Örby ängar ? Mycket märkligt att den inte är rapporterad här.I vilket fall som helst,den sjöng kl 1450 28/5.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, May 28, 1999 at 18:45:36 (MET DST)
Göken har minskat med mellan 60 o 80% stod det att läsa i tidningarna i veckan. Det stämmer kanske men här hemma tror jag aldrig jag hört så många gökar som i vår: på Väderön, i Ängelsbäck, Grytskär, hemma i Magnarp, uppe på Hallandsåsen, vid Sandön och vid Farhult samt i Pålsjö skog. Några synpunkter??
Thomas Wallin
- Thursday, May 27, 1999 at 23:09:59 (MET DST)
27 maj
En stormfågel drog förbi helt nära vid fyren på Hallands Väderö idag. Vidare en utfärgad rosenfink, gök, 8 tordmular, ca 10 tobisgrisslor mm

Micke Haraldsson, som är tillsynnsman på ön, såg en vattenrall på morgonen i kärret vid fyrbostäderna - ny art för ön!
Thomas Wallin
Magnarp, - Thursday, May 27, 1999 at 23:03:21 (MET DST)


Via omvägar har jag fått veta att en dansk skådare kring den 7 maj hört en sjungande trädgårdsträdkrypare på Kullen. Om jag tolkat beskrivningen rätt vid -platsen vid Ramsvik. Även om det är länge sedan kan det kanske vara värt att svänga dit för den som ändå har vägarna uppåt Kullen de närmaste dagarna.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Wednesday, May 26, 1999 at 22:50:55 (MET DST)
26 maj
Studiefrämjandets o Bjäre Naturskyddsförenings fågelcirkel på exkursion till Grytskär såg cirka 35 prutgäss, minst 4 tobisgrisslor, 1 kustpipare, 1 gluttsnäppa, 2 skedänder, 2 bläsänder och 1 småtärna. Vid Ulriksfält 2 kärrsångare, 1 näktergal,1 gök och 1 brun kärrhök.

Bjäre Naturskyddsförening
- Wednesday, May 26, 1999 at 22:38:41 (MET DST)
Hallabäcken - Åvarp 24 maj: Den årliga häckfågeltaxeringen gick av stapeln kl 5.00 den na fina morgon. Fem timmar och 20 punkter senare hade 65 arter räknats in vilket väl får betraktas som bra på en rutt som till största delen går i skog. Man kunde konstatera ett visst uppsving för näktergal och gök efter flera års minskning samt ovanligt få s-v flugsnappare. Godbitarna i artlistan var: gröngöling, stjärtmes, bivråk (spelflykt), 4 par forsärla, duvhök, fiskgjuse, skogsduva och flera par törnskata. Kvällen innan kunde en lärkfalk beskådas fint vid Maglaby kärr.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, May 25, 1999 at 16:55:38 (MET DST)
24 maj. Mats Rellmar hittade vid 10.30 tiden en subad svarthuvad mås vid Sandön. Såg den själv vid 17-draget då den lugnt stod på ön och sov. Övrigt vid Sandön var en kustpipare och en bläsgås. Min vana troget att kolla sträck vid Domsten håller i sig men det börjar att bli en smula avslaget. Sträcket har bedarat men man vet aldrig... I dag sågs i alla fall; Storlom 8, smålom 17, sjöorre 91, bivråk 17, brunhök 2, dvärgmås 2 (2K), tretåig mås 1 ad och sillgrissla 1. En runda i Vegeholm skogen gav; göktyta 1 ropande, lärkfalk 1, spillkråka 1 par vid bo, gröngöling 1 samt en hane törnskata.
Thomas Svanberg
- Monday, May 24, 1999 at 22:27:44 (MET DST)
24 maj (16.50) Arild, öster om byn vid Nabben en gammal hane Aftonfalk,när den förlorades ur sikte flög den i SV-riktning.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 24, 1999 at 20:06:12 (MET DST)
24 maj. Hasslarp 13.30-14.00 i otrevligt duggregn. Dvärgmås 22 varav 4 ad, skedand 5 hane 1 hona, årta 1 hane, skärfläcka 10 på åkern mot motorvägen, gravand 2 pull, knölsvan par med 5 pull och tre okläckta ägg, sävsparv 1 sj.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Monday, May 24, 1999 at 14:40:52 (MET DST)
24 maj,Kullen under morgonen tillsammans med Mats P. och Karl-Göran. Fiskgjuse 1 str. Stormfågel 1 ex.som flög omkring utanför klipporna på norrsidan, Rosenfink 2-3 ex. Vid en kontroll av pilgrimsfalkboet visade det sig att det "endast" finns två ungar i boet. De två ägg som fanns vid en tidigare koll, har förmodligen varit rötägg. Här i närheten fanns också en sjungande Rosenfink.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 24, 1999 at 11:24:16 (MET DST)
Tommarp 22/5 Jag inventerade min sträcka av Rönneå idag på morgonen och hittade en spelande kornknarr vid våtmarken vid Tommarp. Där fanns dessutom en sjungande gräshoppsångare, sex steglits och fyra storspov.
Roland Sjöberg <roland.sjoberg@klippan.se>
Ljungbyhed, - Sunday, May 23, 1999 at 23:01:43 (MET DST)
23 maj. Väldigt magert sträck vid Domsten på morgonen. Men en ad havssula mot norr och en insträckande lärkfalk sågs i alla fall.
Thomas Svanberg
- Sunday, May 23, 1999 at 21:12:05 (MET DST)
Ugglarp, Starby 22/5 kl 19.00 Kornsparv sjungande
Anders Markehed <anders.markehed@ebox.tninet.se>
Båstad, - Sunday, May 23, 1999 at 19:26:29 (MET DST)
23 maj
En rosenfink sjöng vid 12-tiden idag i Magnarp

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, May 23, 1999 at 15:00:10 (MET DST)
22 maj. Vid Rönnen, en ensam kustpipare letade mat i strandkanten.
Britta Sandelin <b.sandelin@mbox317.swipnet.se>
Viken, - Saturday, May 22, 1999 at 16:44:40 (MET DST)
21 maj. Vid Ablahamn, Kullen en sjungande rosenfink på kvällen.
Thomas Svanberg
- Friday, May 21, 1999 at 23:17:11 (MET DST)
21 maj. Inte mycket negativt man kan säga om en dag som denna. Skulle i så fall vara att det endast är ett par veckor kvar innan lugnet åter infinner sig i fågelmarkerna. Var ute på Rönnen några timmar idag på eftermiddagen där det var rena barnkammaren. Nykläckta kullar av både ejder, gravand, tofsvipa och större strandpipare. Om inget oförutsett inträffar under följande fjortondagarsperiod kommer antalen att fyllas på. Många tofsvipor ruvar fortfarande vilket även gäller skärfläckorna som bildat en ganska stor koloni med upp mot tjugo ruvande par! Bland tillfälliga rastare sågs en gulärla av flavissima-typ i en liten flock av den nordliga rasen. Dessutom en (2k) pilgrimsfalk, tre småsnäppor och sex mosnäppor. Vid Sandön en skräntärna och nio dvärgmåsar.
Henrik Johansson
- Friday, May 21, 1999 at 21:24:42 (MET DST)
22/5 Kullaberg på morgonen 1 st turturduva
Teuvo Karjalainen <karja@hotmail.com>
Tånga, - Friday, May 21, 1999 at 21:13:44 (MET DST)
20 maj
Hittade idag en helt ny häckningsplats för brun kärrhök i Munka Ljungby-trakten. Dessutom gågäss med totalt 21 gässlingar vid Kyrksjön.

Arne Broman
Munka Ljungby, - Friday, May 21, 1999 at 12:56:45 (MET DST)
21 Maj. Vid middagstid fanns det en mycket vacker ad. rosenfinkhane på min gräsmatta. Den kalasade på maskrosorna och var tämligen oskygg.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Friday, May 21, 1999 at 12:36:48 (MET DST)
Domsten 20 maj. Ytterligare en aftonfalk passerade sundet idag norr om Domsten kl 09.30! En hane, åldern gick ej att säkert fastställa i värmedallret. Dessutom 7 svarttärnor mot syd, några få bivråkar och ett spännande insträck av tornseglare. Kvällen den 19:e lyssnade jag efter dubbelbeckasinen vid Ornakärr som då var tyst. Tyvärr har en sträng av maden slagits just där den tidigare spelade.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Friday, May 21, 1999 at 00:08:35 (MET DST)
19 maj. Domsten ett par timmar under sen eftermiddagen. En ny subad havsörn sågs sträcka in liksom enstaka bivråkar. En sen fjällvråk och en lärkfalk sågs också komma in från Danmark. Tran sträcket borde vara över så den ensamma trana som lämnade Danmark får väl anses som en kringflygande individ. Gjorde på kvällen ett försök på knarren vid Hasslarp. Där var dock tyst frånsett en gräshoppsångare som sjöng i de östra delarna.
Thomas Svanberg
- Thursday, May 20, 1999 at 18:10:47 (MET DST)
19 maj. En kort koll mellan Viken och Gråläge gav en insträckande aftonfalk, en vacker hane i första sommardräkt som målmedvetet tog sig vidare in över Kullahalvön kl 18.10. Aftonfalk har ju tidigare under våren setts även vid Hasslarp och Örby ängar. I genomsnitt har 3-4 per vår registrerats sträckande av danska observatörer kring Hellebäck. (Som mest 15 ex en vår!). För brun glada ligger genomsnittet kring 4 fåglar per vår med 9 ex som toppnotering. Detta bekräftades ju snyggt av Thomas den 18:e vid Hittarp!
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Thursday, May 20, 1999 at 08:51:48 (MET DST)
19 maj. Vattenmöllan: Gräshoppsångare 1sj, Kärrsångare 1 sj
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, May 19, 1999 at 23:15:44 (MET DST)
19 maj. Tillbringade några morgontimmar på Kullen där det även idag var ganska lugnt, åtminstone vad gäller sällsyntheter. Roligast var nog en rastande ortolansparv på golfbanan. Åkte därefter upp till Björkerödsdammen där fågeltillgången var lite bättre. En mot norr sträckande 2k-hanne ängshök gladde liksom fjällvråk, gräshoppsångare, smådopping, ett fytiotal buskskvättor samt en snok. Från igår kväll kan nämnas att en vaktel spelade helt nära vägen ca 250 meter nordväst om Stureholms gods. Detta vid 22.30-tiden. Kanske en av de som rapporterades från Lönhultsområdet kvällen innan?
Henrik Johansson
- Wednesday, May 19, 1999 at 20:10:12 (MET DST)
18 maj. Efter den senaste veckans överflöd av fågel var nu SO-hörnet av Skälderviken ganska tomt. Vid SANDÖN 13 dvärgmåsar, vid RÖNNEN 9 mosnäppor och (en ny?) rödstupig piplärka (återigen vid lilla viken). Vid 19-tiden hördes knarren i HASSLARP sporadiskt.
Mats Rellmar <mrellmar@hotmail.com>
HBG, - Wednesday, May 19, 1999 at 08:41:13 (MET DST)
18.05 Så kunde man då lägga ytterligare en art till trädgårdslistan. I morse satt det en gräshoppsångare där och sjöng. Fortfarande mycket buskskvätta, lövsångare och svartvit flugsnappare. Var och lyssnade efter dubbelbeckasinen ikväll, men utan framgång.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Tuesday, May 18, 1999 at 23:11:42 (MET DST)
18 maj. Sträck vid Hittarp mellan 16.45-19.00. Idag brakade det loss! Har tyvärr inte kunnat bevaka sträcket under hela dagen men man kan undra hur mycket som har sträckt in när jag under dessa få timmar hade en utav, för min del, trevligaste dagar längs Sunds kusten. Följande trevligheter noterades; Havsörn 1 subad kl. 18.10, brunglada 2 (!) kl. 17.19 resp 17.45, bivråk 67, ormvråk 4, fjällvråk 1, brunhök 3 honor, blåhök 1 hona, fiskgjuse 1, sparvhök 6, lärkfalk 1, tornfalk 1, trana 3 och småspov 2.
Thomas Svanberg <svan-ber@algonet.se>
Sundets Pärla, - Tuesday, May 18, 1999 at 21:22:21 (MET DST)
99-05-18 längs väg 112 Varalöv-Åstorp. Sjungande vaktel, minst två individer. Hördes såväl morgon som kväll längs vägen strax väster om avtagsvägen mot Höja.
Kurt Månsson <kurt.manson@mailbox.swipnet.se>
Ängelholm, - Tuesday, May 18, 1999 at 21:22:06 (MET DST)
Kullen 18 maj. Magert med fågel men 4 Törnskator gladde. Trots en rejäl runda runt spetsen kunde inga rosenfinkar höras.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, May 18, 1999 at 21:10:29 (MET DST)
Sandön 18/5 kl.07,00-07,45 En underbar morgon för oss människor men inte så mycket fågel irörelse. Trots detta några obsar: Dvärgmås 15, Svartsnäppa 1, sjungande gräshoppssångare 1.
PeO Tibemo <peo.tibemo@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, May 18, 1999 at 19:18:59 (MET DST)
17 maj Ornakärr 21:30-22:30, Gräshoppsångare 1ex sj, tyvärr hördes ej Dubbelbeckasinen denna kväll. Lönhultsgård med omnejd 2 spelande vaktlar. Hasslarp, Kornknarren var igång för fullt 22:30. Tidagare på dagen i Hasslarp 2ex 2k Dvärgmås.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, May 18, 1999 at 00:08:04 (MET DST)
17 maj. Sträck obsar vid Hittarp mellan 16.40-19.00. Bivråk 52, fjällvråk 2, ormvråk 3, brunhök 1 hona, sparvhök 7, stenfalk 1 samt tornfalk 4,
Thomas Svanberg
- Monday, May 17, 1999 at 21:37:46 (MET DST)
17 maj, Ornakärr: 05.00-05.30 Dubbelbeckasinen spelade med kortare uppehåll. Kullen:stötte upp en Nattskärra invid P-platsen innan fyren,Härmsångare ett sjungande exemplar. Strandbaden: 11.00,en flock med 550 Vitkindade gäss str. efter viss tvekan mot norr.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 17, 1999 at 12:13:33 (MET DST)
13 maj Svanebäck: 60 roskarl, 8 svartsnäppa, 3 småspov, 1 grönbena, 25 drillsnäppa. På eftermiddagen sträckte c:a 100 bivråk förbi.
Lars Mårtensson <lars.martensson@hbg.lth.se>
Viken, - Monday, May 17, 1999 at 09:12:31 (MET DST)
16 maj: En spelande vaktel kl 22.35 500 m SV Stureholms gård. Kornknarren kvar vid Hasslarps dammar, spelade intensivt kl 23. Tidigare på kvällen vid Sandön 8 dvärgmåsar och 1 svarttärna.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 16, 1999 at 23:45:00 (MET DST)
16 maj. Ornakärr: Dubbelbeckasinen kvar, spelade sporadiskt mellan 21.30-22.00. Gräshoppsångaren kvar. Kom dit tidigt på kvällen för att inventera storspov. 19.00 passerade en Svart stork mot N, följd av 5 Tranor. Rastande fågel Småspov 3 ex, Grönbena 15 ex, Minde strandpipare 1 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 16, 1999 at 23:23:05 (MET DST)
Segelstorpsstrand på Bjärehalvön i helgen som gick: 13.5. Sträckräkning 12-16.30: Stor/smålom 35, vitkindad gås 280,snatterand 2, labb 1 mörk, dvärgmås 1 ad, skrattmås 250 2K, svarttärna 1, myrspov 233, småspov 35, strandskata 100, gluttsnäppa 60, roskarl 9, bivråk 161, blå kärrhök 1 hona, sparvhök 7, fiskgjuse 3 och tornfalk 2. 14.5. Sträckräkning 06.00-11.30: Stor/smålom 230, vitkindad gås 600, svärta 41, labb 1 ljus, fisktärna 70, dvärgmås 1 ad+1 2K, skrattmås 330 2K, småspov 16, myrspov 64, strandskata 79, rödbena 40, bivråk 29, sparvhök 7, fiskgjuse 1, lärkfalk 4, tornfalk 1, ladusvala 320, hussvala 265. På kvällen stöttes en nattskärra vid Vistorps hamn.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, May 16, 1999 at 21:54:54 (MET DST)
16 maj
En nattskärra jagade över buskmarkerna på Magnarps hed ikväll och tidigare idag passerade fyra norrsträckande småspovar Magnarps hamn

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, May 16, 1999 at 21:52:27 (MET DST)
16 maj, Kullen: avsevärt mindre med fågel än tidigare dagar. Ortolansparv 1 str. Havssula 2(3K) str.mot norr. Lerhamn: Gräshoppsångare 1 sj. under f.m.(Mary Petersson).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, May 16, 1999 at 21:42:48 (MET DST)
16 maj
1 gräshoppsångare och näktergal vid Ulriksfälts gård mellan Ängeltofta och Hjärnarp (samma bäckravin där det sjön gräshopp- och flodsångare förra våren). Vid Ängeltofta spelande storspov.

Inventerade därefter en ädellövskog vid Ängelsbäck som Bjäre Naturskyddsförening valt som "kampanjskog" i den skogskampanj som Naturskyddsförening genomför i hela landet. Totalt 30 sjungande arter, däribland 1-2 härmsångare, 2 trädgårdssångare, 1 kärrsångare, 2 par steglits, mindre hackspett, gröngöling, stenknäck, näktergal mm. Till det nyutslagna liljekonvaljer, blå mattor av jordreva, storrams, måror, ormbär, gullpudra mm - kan man ha det bättre på våren?

Vid Grytskär kl 8.00-8.30 3 tobisgrisslor, 9 grågäss, 2 småtärnor, 1 svartsnäppa och 3 gluttsnäppor
Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, May 16, 1999 at 11:03:03 (MET DST)


15 Maj. Kullen. tillsammans med Alf P, Kaj M och Mats P deltog undertecknad i "Tag plats" för fjärde gången. Start 04.00. Totalt sågs 69 arter trots kyla och hård vind, vita gäss på havet. Noterbart var, Havssula 5 mot S, Lärkfalk 2-3 instr, Stenfalk 1 str och Pilgrimsfalken på jakt ute över sundet, minst 3 Ortolansparvar, hyggligt med Trädpiplärka i rörelse, Bergfink 1 hane samt flera Grönsiskor vilket är ovanligt för årstiden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 16, 1999 at 10:19:26 (MET DST)
15 maj. Undertecknad tillsammans med Henrik J, Mats R och Hans N deltog också i "Tag plats". För fjärde året i rad var vi placerade vid Sandön. Starttid var klockan 04.00. Hela 91 arter sågs och bland godingarna kan nämnas; Smålom ca 150, havssula 6, vitkindad gås 60, bläsgås 1, pilgrimsfalk 1, lärkfalk 1, stenfalk 2, labb 1 ad ljus fas, dvärgmås 4 (2K), svarttärna 1, kustsnäppa 2, roskarl 4, och en sjungande gräshoppsångare. En stunds skådande vid Domsten på e.m gav 2 mörka labbar och 5 instr bivråkar. Medobs här var Mats Rellmar.
Thomas Svanberg
- Saturday, May 15, 1999 at 23:07:44 (MET DST)
15 maj. Dubbelbeckasinen på Ornakärr spelade för fullt i kväll mellan 21.30-22.00. Vid ett tillfälle sågs den också mellan tuvorna endast ett femtiotal meter norr om vägen. Strax intill hördes även en sjungande gräshoppsångare.
Henrik Johansson, Thomas Svanberg m.fl.
- Saturday, May 15, 1999 at 22:40:28 (MET DST)
980515. Deltog med ett lag i "tag plats". Intog tornet vid Flinka sjö, Örkelljunga redan 04.00. Vi valde nog att starta för tidigt, vädret var inget vidare de första timmarna. 55 arter noterades av alla i laget och ytterligare 5 arter av 1-2 av oss. Flera givna arter missades. T ex fick vi inte någon hackspettsart! Sedan passerade naturligvis fiskgjusen 5 minuter efter slut. Vad kan vi ha sett som inte lagen vid Sandön och Kullen såg? Trana, sångsvan, vattenrall, lärkfalk, skogssnäppa och stjärtmes kanske? Vi som förfrös våra fötter var Seth Nilsson, Björn Herrlund och underteckn.
gulärla uppvisande rasen feldeggs karaktärer 1 ex Harbäckshult.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, May 15, 1999 at 20:36:02 (MET DST)
Hasslarp 1999-05-15 Grönbena, gråhakedopping, sothöns, skedand, brunand, vigg, backsvala, tornseglare, hussvala, ladusvala, sävsångare, näktergal, gök, ärtsångare och sävsparv. Rögle: Tornfalk och glada. Sandön: Fiskgjuse, stjärtand, gluttsnäppa, storspov, myrspov och roskarl.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, May 15, 1999 at 14:33:32 (MET DST)
14 maj. Sträck vid Domsten. Smålom minst 50, havssula minst 10 (5 ad + 5 3K) sträckte mot norr!!, vitkindad gås 21, prutgås 2, bergand 6, sjöorre 51, svärta 26, bivråk 51, brunhök 3, sparvhök 13, stenfalk 1, fiskgjuse 1, tordmule 1, svarttärna 3, fisk/silvertärna 130 samt dvärgmås 1 ad + 13 (2K). Innanför Hittarps rev bland nyponbuskagen sågs en hona ringtrast på f.m.
Thomas Svanberg
- Friday, May 14, 1999 at 21:43:16 (MET DST)
14/5. Tillägg till Lars observ. från Sandön: minst 150 smålommar str. över på f.m. Skräntärna 1 ex och labb 1 ex hade också observerats, dock inte av underteckn. Rönnen: ca 200 vitkindade gäss, hela 21 mosnäppor och 1 2K kustpipare bl.a.
Rössjön: storlom 4 ex fiskade tillsammans i E delen av sjön. Har häckningen misslyckats i år också?
Harbäckshult: ringtrast 1 hona, gulärla minst 30 rastande, varav en uppvisade karaktärer hos rasen feldegg.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, May 14, 1999 at 20:35:08 (MET DST)
14/5-99 Torekov. Jag har observerat 930 vitkindade gäss str söderut!! i Öasundet 9.10-9.20 Telefonrapport från Hallands Väderö, där det idag har sjungit minst 2 st gräshoppsångare (Michael Haraldsson). Han har också haft sin första "Öa-obs" på fältpiplärka. Örjan Fritz har iakttagit mindre flugsnappare.
Bodil Kollberg <http.bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Friday, May 14, 1999 at 20:09:16 (MET DST)
en tornseglare, över taken på eskilsminne i helsingborg!!!! 990514 kl. 19.45
Lina Olsson
Helsingborg, - Friday, May 14, 1999 at 19:57:52 (MET DST)
14 maj,Strandbaden: Ringtrasthonan kvar för tredje dagen i min trädgård.(12-14/5)
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, May 14, 1999 at 19:25:52 (MET DST)
14 Maj, Kullen på morgonen innan jobb. Var fanns alla skådare, i Småland? Mycket gott om småfågel. Lövsångare 25 inst per minut norr om fyrvägen. Svartvitflugsnappare cirka 200 ex, Buskskvätta 40 ex, Rörsångare 10 sj, Sävsångre 1 sj, Gräshoppsångare 1 Sj, Gulärla 50 ex, Grå Flugsnappare 5 ex, Rödstjärt 20 ex , Ringtrast 2 ex, 4 sena Dubbeltrastar, Rödvingetrast 1 ex, gott om Taltrast, Bergfink 1 ex, Ortolansparv 1 hane o.s.v. Allt detta och lite därtill på drygt en timma, mellan parkeringen och fyren.
Karl G Nilsson
Strandbaden , - Friday, May 14, 1999 at 18:16:38 (MET DST)
Fredag 14/5. Kl 10, Väla motocross/kärret och bäcken. Mycket fågelsång: näktergal 4, kärrsångare 3, törnsångare 6, härmsångare 1, svarthätta 3, lövsångare 8, ärtsångare 1, buskskvätta 4 par, järnsparv 3, gök 1, hämpling 6, ängspiplärka 1 par, sävsparv 2. Dessutom en 2k brun kärrhökshane. Kl 11, Hasslarp: årta 2 hane 1 hona, vigg 38, brunand 1 par, skedand 3 par, knipa 1, drillsnäppa 3, skärfläcka 6 på åkern, grönbena 9, brushane 1, roskarl 1, mosnäppa 1, sävsångare 3 sj, rörsångare 6 sj, massor av ladusvala, en hel del hussvala, enstaka backsvala, näktergal 1 sj, stenfalk 1, rätt mycket gulärla, gök 1 galande. Ingen dammsnäppa syntes till. S Välinge: en storspov hona. Sandön kl 13: myrspov 90, kärrsnäppa 7, svartsnäppa 19, gluttsnäppa 52, svarttärna minst 8. Halenäs (mellan Hasslarp och Nyvång). På ca 1½ km utmed Vegeå 4 par storspov.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Friday, May 14, 1999 at 16:06:18 (MET DST)
14.5 På morgonen 2 st ringtrast (hane+hona) i en flock med starar och björktrast i Björkeröd.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Friday, May 14, 1999 at 14:51:17 (MET DST)
14 maj
Grytskär (6.30-8.30) kallt och disigt men oj så mycket fågel: vitkindad gås 60, skedand 10, roskarl 8, myrspov 73, småspov 1, grönbena 25, gluttsnäppa 20, svartsnäppa 20, brushane 3, småtärna 1, gulärla 50, stenskvätta 20 och buskskvätta 30

Thomas Wallin
Magnarp, - Friday, May 14, 1999 at 13:17:28 (MET DST)
13.5. Efter en fin morgon vid Domsten som redan beskrivits på hemsidan av Mats gjorde jag en timmes koll kl 14.15-15.15. En tillfällig lucka i molnen utnyttjades av bivråk 56 ex. Desutom 1 jorduggla insträckande liksom 3 sparvhök, en stenfalk och en lärkfalk. 2 dvärgmås och 12 rosklarl passerade också. Sena eftermiddagen tillbringades i mörka Småland där bl a flera NV-skåningar med breda leenden beskådade en grann stentrast.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Thursday, May 13, 1999 at 23:06:49 (MET DST)
13/5. Pratade med Göran Paulsson, Höganäs på tel. Han hade haft spelande dubbelbeckasin vid Ornakärr både på morgonen (09.00) och på kvällen (21.15). Kul!
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, May 13, 1999 at 22:36:31 (MET DST)
13 maj. Kullen 1 Lärkfalk. Jonstorp se f.ö, T Wallins rapport. Svartsnäppa 115 ex, Gluttsnäppa 85 ex, St Strandpipare 75 ex, Roskarl 3 ex, Årta 1 hane, Skedand 1 par
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, May 13, 1999 at 22:21:39 (MET DST)
13 maj
60 bivråkar och en småspov sträckte förbi Förslöv på eftermiddagen.

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, May 13, 1999 at 22:05:38 (MET DST)
13 maj. Fick idag i Hasslarp uppleva ännu en minnesvärd skådardag. Efter att ha gått runt och "skrotat" ett par timmar kom plötsligt en fin aftonfalkshanne inflygande från söder. Den slog sig ned på telefontrådarna strax öster om dammarna för att en kvart senare dra österut och försvinna på andra sidan E6:an. Som tur var hittades den åter sittande på ledningarna ett par kilometer sydost om dammarna där den höll till fram till kl. 18.30. Den sågs fint då den med jämna mellanrum gled ned på åkern och pockade mask och andra godsaker. Övriga eftermiddagsobsar från Hasslarp: kornknarr 1 hörd, dammsnäppan kvar, jorduggla 1 mot norr, brushane 23, bivråk 15 str, gråhakedopping 8 par och smådopping 1 par.
Henrik Johansson
- Thursday, May 13, 1999 at 21:08:57 (MET DST)
13 maj. Vid en pöl på en åker strax väster om Kattarp gick bla 3 småspovar, 38 större strandpipare, 25 brushanar, 17 gluttsnäppor och 14 grönbenor.
Thomas Svanberg
- Thursday, May 13, 1999 at 20:32:10 (MET DST)
13.5 Mellan 14.00 och 15.30 kollade jag sträcket i Björkeröd. Det vällde in bivråk, drygt ett hundratal. Andra arter som kan nämnas är: ängshök 1 hona 14.20, 8 sparvhök 3 stenfalk 4 tornfalk samt 1 småspov
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Thursday, May 13, 1999 at 17:10:53 (MET DST)
Den som har tid kan gärna kolla upp "Anser-gåsen" på Rönnen! Tidigare i vår har åtskilliga FJÄLLGÄSS setts i vitkindade gås-flockar, främst längs ostkusten...
Mats Rellmar
HBG, - Thursday, May 13, 1999 at 15:14:27 (MET DST)
13 maj
Förutom alla vadarna mm som redan rapporterats från Sandön var det i Farhult 100 svartsnäppor, 65 gluttsnäppor, 10 kustpipare, 15 myrspovar, 16 st strandpipare, 1 dvärgmås, 4 tornseglare, gök, näktergal, rörsångare, sävsångare och 1 brun kärrhök.

Vid Rönnen rastade ca 300 vitkindade gäss och en anser-gås (bläsgås?), 2 sjöorrar, 3 lommar, 2 storspovar, 11 småspovar och dessutom 2 tornseglare, törnsångare mm
Thomas Wallin
Magnarp, - Thursday, May 13, 1999 at 14:10:09 (MET DST)


13 maj, Domsten fram till lunchtid tillsammans med Thomas Svanberg och Johan Stenlund.
Trots, eller tack vare, disigt väder och lite regnskurar rörde sig en hel del fågel genom Sundet. Bl.a. noterades följande: Små/storlom 33, Havssula 1 (3K), Vitkindad gås 540, Stjärtand 2, Bivråk 3, Stenfalk 2, Lärkfalk 2, Strandskata 190, Myrspov 256, Gluttsnäppa 25, Labb 6 (3 mörka, 3 ljusa), Dvärgmås 2, Fisk/silvertärna 225 och Svarttärna 6. Dessutom mängder med svalor över havet.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, May 13, 1999 at 13:08:41 (MET DST)
990513 Vi (få?) som inte är lediga i dagarna får panikskåda när tillfälle ges för att hänga med i svängarna! Idag innan jobbet besöktes HITTARPS REV mellan kl 7 och 9: Mängder av ladu- och hussvalor drog söderut i sundet tillsammans med enstaka tornseglare. Bra fart på tärnor, ca 50 str mot söder varav 25 fisk- och 15 silvertärnor. Även 3 labbar och 200 vitkindade gäss sträckte söderut. På revet rastade bl.a. 132 myrspovar, 17 roskarlar, 31 st.strand, 8 gluttsnäppor, 17 drillsnäppor och 4 svartsnäppor och i buskmarken innanför revet fanns en ringtrast.
Mats Rellmar <mrellmar@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, May 13, 1999 at 11:24:46 (MET DST)
13 Maj på Sandön (08.30-09.30)det är fortfarande gott om vadare. En stor flock med myrspov 528ex, svartsnäppa 121ex, svarttärna 12ex, dvärgmås 4ex, mosnäppa 3ex, roskarl 12ex, storlom 2str, vitkindad gås 62ex, labb 1str (09.10) och dessutom hördes en gök från Vegeholms-hållet.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Thursday, May 13, 1999 at 10:27:29 (MET DST)
12 maj. Sandön mellan kl. 18.30-19.45 bl.a. myrspov 450, svartsnäppa 115, gluttsnäppa 130, kustsnäppa 2, vitkindad gås ca 200, pilgrimsfalk 1 (2k), lärkfalk 1, stenfalk 1, fiskgjuse 2, fisk/silvertärna ca 200, svarttärna 9 och "en hel del" dvärgmås.
Henrik Johansson
- Wednesday, May 12, 1999 at 21:59:21 (MET DST)
12 maj. En kortare tur under e.m till Domsten. Här sågs bla: Vitkindad gås ca 170, bivråk 4, lärkfalk 1, stenfalk 1 och småspov. Samtliga sträckande. Medobservatör var Johan Stenlund.
Thomas Svanberg
- Wednesday, May 12, 1999 at 18:51:31 (MET DST)
7.maj, Nyhamnsläge: En adult hanne aftonfalk str. nordöst 1430.
Morten DD Hansen <biomddh@biology.au.dk>
Århus, Danmark, - Wednesday, May 12, 1999 at 18:09:01 (MET DST)
12 maj, Strandbaden: Ca. 225 myrspovar kom instr. 14.00, gjorde ett par lovar över "Ören" däreter drog de vidare i riktning mot inre delen av Skälderviken. En hona ringtrast under ef.m. i min trädgård.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, May 12, 1999 at 16:47:30 (MET DST)
12 maj,kallt och ruggigt, men oj med fågel.Strandbaden (05.45-06.15): Myrspov 175 ex. Roskarl 12 ex. Svartsnäppa 5ex. Småspov 5 ex. samt Gluttsnäppa 25 ex. Farhult (07.45-08.30) Myrspov 55 ex.Svartsnäppa 58 ex. Gluttsnäppa 83 ex. Brushane 16 ex. St.strandpipare 32 ex. Strandskata 80 ex. Sandön (08.45-10.45) Myrspov 663 ex! Svartsnäppa 93 ex. Gluttsnäppa 60 ex. Roskarl 5 ex. Brushane 48 ex. Strandskata 110 ex. Kärrsnäppa 45 ex. Mosnäppa 5 ex. Dvärgmås 27 ex. Svarttärna 9 ex. Vitkindad gås 46 ex. Snatterand 1 par samt Bivråk 1 str. Jag lyckades inte se de svarthuvade måsarna, även om de larmades ut när jag befann mig på lokalen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, May 12, 1999 at 11:49:32 (MET DST)
11 maj: På hemvägen från Sandön mot Ängelholm kl 14.30 sågs en gammal hona ängshök jaga över Vegeholms gräsodlingar.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, May 12, 1999 at 07:49:30 (MET DST)
Efter vårens framsteg de senaste dagarna (kanske inte när det gäller vädret, men väl ankomna flyttfåglar) är det inte många ”hål” kvar i fenologilistan. Det finns dock fortfarande ett par chanser att göra en ”birdie” eller ”hole in one”. Ta en titt på fenologisidan!

Storspovsinventeringen är långt ifrån avslutad. Det borde finnas fler revir i rapportområdet. Ta en titt på storspovssidan och rapportera om du har kompletterande observationer.

PS. Passa även på att uppdatera dig på händelserna vid pilgrimsfalkboet på Kullaberg.
kof
- Tuesday, May 11, 1999 at 22:42:26 (MET DST)


11 maj. En timmes spaning vid Domsten på kvällen gav 118 myrspovar och 26 vitkindade gäss sträckande mot söder. Otroligt mycket svalor och främst hussvalor drog längs kusten. Svårt att uppskatta antalet men ett par tusen ex bör det ha rört sig om.
Thomas Svanberg
- Tuesday, May 11, 1999 at 20:52:55 (MET DST)
11 Maj. Hasslarp: Dammsnäppan kvar även idag. Grönbena 21, brushane 24. Rönnen: Rödstrupig piplärka 1ex vid den lilla bäcken som rinner ut i pölen mitt på Rönnen.
Patrik Söderberg & Ulf Ståhle
Helsingborg, - Tuesday, May 11, 1999 at 18:52:35 (MET DST)
11 Maj. Hasslarp: Dammsnäppan kvar även idag. Grönbena 21, brushane 24. Rönnen: Rödstrupig piplärka 1ex vid den lilla bäcken som rinner ut i pölen mitt på Rönnen.
Patrik Söderberg & Ulf Ståhle
Helsingborg, - Tuesday, May 11, 1999 at 18:52:34 (MET DST)
11 maj. Kallt, ruggigt och bistert majväder som för det goda med sig att fågeltillgången är ovanligt bra. Stod vid Sandön mellan kl. 10.45 - 14.05 vilket för andra dagen i rad var en riktig höjdare. De två svarthuvade måsar som Kalle redan berättat om sågs först vid 12-tiden rastande på sandrevlarna halvvägs bort mot Rösan. De försvann dock söderut in över land för att en halvtimme senare ha återvänt till samma plats. Möjligen rörde det sig om ett par då de vid några tillfällen visade vissa häckningsbeteenden. En annan kul grej var att en av fåglarna faktiskt var ringmärkt på högerbenet. Övriga observationer: svartsnäppa 35, myrspov 360 rast. + ca 200 str., gluttsnäppa 40, brushane ca 25, kustsnäppa 5, dvärgmås 29 samt svarttärna 9.
Henrik J., Patrik S., Ulf S., Affe m.fl.
- Tuesday, May 11, 1999 at 18:18:47 (MET DST)
11 maj, Farhult (11.00-1145)Gluttsnäppa 65ex. Svartsnäppa 89ex. Myrspov 110 ex. Kustpipare 2 ex. Småspov 5 ex. Lärkfalk 1 str. samt en jagande Pilgrimsfalk som spred panik i vadarflockarna.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 11, 1999 at 16:28:24 (MET DST)
11 maj. Tånga: 2 adulta Svarthuvade måsar, samma som Alf P och Henrik J hade vid Sandön. Fåglarna gick på ett nysått fält mellan Tånga och Utvälinge. Fåglarna lyfte cai 14.25 och drog mot sydost rakt över Teuvos trädgård, på låg höjd. Nytt trädgårdskryss!?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, May 11, 1999 at 15:34:08 (MET DST)
11 maj,Strandbaden:Mycket fågel även idag,trots eller p.g.a. regn och rusk. På "Ören" rastade under morgonen hela 345 Myrspovar, 18 Svartsnäppor, 10 Småspovar, 25 Gluttsnäppor samt 62 Strandskator.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 11, 1999 at 10:04:45 (MET DST)
Bivråk Kulla-Gunnarstorp skall vara 9 maj.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, May 11, 1999 at 09:47:27 (MET DST)
10 maj. Strandbaden på kvällen: Roskarl 14 str NE + 1 rast, Snatterand 1 par, Skedand 1 par, Gluttsnäppa, Myrspov, Småspov, Drillsnäppa 10 ex, Kenstk tärna 2 mot norr och 4 Silvertärnor mot S, 15 Stenskvättor stöttes ur det höga gräset, fåglarna satt på cirka 25 kvm, i flock, märkligt beteende. Över strandskogen drog en Tornseglare. Från den 8 maj, Bivråk 1 ex Kulla-Gunnarstorp.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, May 11, 1999 at 09:44:11 (MET DST)
Måndag 10.5 Var först i Hasslarp och kikade på dammsnäppan. Jag fortsatte sedan till Sandön vid 19.30 tiden och kunde där observera bla dvärgmås 15 ex, vitkindad gås 40 ex, silvertärna 80 ex, svarttärna 4 ex, gluttsnäppa 50 ex, myrspov 6 ex, brun kärrhök 2 ex samt en förbiflygande flock gulärlor på ca 250 ex.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Monday, May 10, 1999 at 23:13:06 (MET DST)
10 maj. Som Mats, Affe, Patrik m.fl. tidigare idag skrivit var det under morgonen och förmiddagen otroligt mycket rastande fågel i markerna. Själv stod jag vid Sandön fram till kl. 10.45 vilket var bland det svettigaste jag upplevt i samband med fågelskådning. Det riktigt kokade med fågel och stundtals var det faktiskt svårt att välja var man skulle spana. Trots att det tidigare rapporterats en del från Sandön kan jag inte låta bli att komplettera med följande observationer: brushane 80, gluttsnäppa 31, småspov 2, roskarl 16, kärrsnäppa 50, sandlöpare 1, kustsnäppa 6, kustpipare 4, svarttärna 4, dvärgmås 9 samt silvertärna 14. På vägen hem mot Ängelholm sågs en hanne törnskata vid Vegeholm.
Henrik Johansson
- Monday, May 10, 1999 at 19:45:30 (MET DST)
10 maj,Kullen under morg. i dimma och duggregn: Väldigt mycket tättingar,exempelvis 25-30 svartvit flug. mellan P-platsen och fyren, flera näktergalar och grå flug, några rörsångare och en trädgårdssångare.Vi har under f.m. gjort en kontroll i pilgirmsfalksboet, där fanns idag 2 ungar + 2 ägg. Mer om detta kan du snart läsa under rubriken "bevakning av pilgrimsfalk".
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 10, 1999 at 18:41:43 (MET DST)
10/5. Hasslarp 15.00-17.45. Mycket fågel...
Förutom publikmagneterna dammsnäppan och de svarthalsade doppingarna noterades bl a: skärfläcka 16 ex, grönbena troligtvis minst 40 ex, brushane minst 10 ex, tornseglare 1 ex, samt mycket rikligt med gulärlor.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, May 10, 1999 at 18:33:01 (MET DST)
Obsarna från Sandön, Rönnen och Farhult gäller alltså 10 MAJ för den som inte insåg detta!
Mats Rellmar
- Monday, May 10, 1999 at 15:13:12 (MET DST)
SANDÖN vid 9-tiden tillsammans med Henrik Johansson. Förutom nedan nämnda obsar sågs: roskarl 12-14 (kanske fler!), mosnäppa 1, kustpipare 3, kustsnäppa 2, dvärgmås 7, svarttärna 2 samt en ringtrast-hane som flög en runda över obsplatsen. FARHULT (10.00): årta 1, svartsnäppa 7, gluttsnäppa 37, myrspov ca 30 och vattenrall 1. På RÖNNEN (11.00) sågs f.n.n 1 årta, 16 mosnäppor, 1 rödstrupig piplärka (gick med vadarna i lilla viken), 1 törnskata samt en flock om ca 100 smålommar som på hög höjd drog västerut. Ruggigt med fågel överallt och förhoppningsvis en försmak på det som kommer de närmsta veckorna!
Mats Rellmar <mrellmar@hotmail.com>
HBG, - Monday, May 10, 1999 at 15:03:25 (MET DST)
10/5 Rönnen: Mosnäppa 4 ex, gluttsnäppa ca 10 ex, storspov 2 ex, drillsnäppa 4 ex, rödbena 4 ex, tofsvipa 3 ex, skärfläcka ca 10 ex, skedand 1 hane, småtärna 1 par, gulärla minst 50 ex. Sandön: Myrspov ca 170 ex, svartsnäppa 2 ex, gluttsnäppa ca 15 ex, rödbena 5 ex, kustsnäppa 5 ex, grönbena 1 ex, skärfläcka ca 15 ex, storspov 2 ex, drillsnäppor och kärrsnäppor, svarttärna 1 ex, dvärgmås 3 ex.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Monday, May 10, 1999 at 14:16:15 (MET DST)
10/5 Hasslarp kl.8-10.30. Dammsnäppa 1ex, Svarthalsad dopping 2ex, Gråhakedopping 11ex, Brushane 3ex, Skedand 5ex (hane) 2ex (hona), Skärfläcka 10ex. Medobservatör Jörgen Olsson.
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Monday, May 10, 1999 at 11:02:29 (MET DST)
Söndag 9/5. Vid Hasslarpsån, s Välinge en storspov. Rönnen: Massor av gulärla, en mosnäppa, 3 svartsnäppa, 3 småspov, 37 skärfläcka, 4 drillsnäppa. Sandön: 2 svarttärna, 39 gluttsnäppa, 13 svartsnäppa, 3 kärrsnäppa, 4 drillsnäppa, säv- och rörsångare.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, May 09, 1999 at 23:29:22 (MET DST)
9 maj. Sträckbevakning vid Domsten under större delen av dagen. Ett bra sträck noterades vilket väl får tillskrivas vädret. Siffrorna redovisas i sin helhet och den som inte gillar rabbel får väl blunda.... Storlom 75, smålom 9, vitkindad gås 298, bergand 14, sjöorre 63, svärta 8, ängshök 1 hona kl. 14.30, blåhök 2, brunhök 1, fjällvråk 1, pilgrimsfalk 1, stenfalk 1, labb 1 mörk fas, dvärgmås 49, fisk/silvertärna 128, sillgrissla 16, tobisgrissla 2, småspov 11, myrspov 7, brushane 33, tornseglare 4 och slutligen en sjungande trädgårdssångare.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, May 09, 1999 at 21:10:56 (MET DST)
Fågelskådningens dag 9 maj. Vi var faktiskt bara fem personer som slöt upp för att se vad Bjärehalvön hade att erbjuda i fågelväg idag. Var det kanske den bistra ostanvinden som fick folk att stanna hemma i stugvärmen eller är intresset verkligen inte större i Ängelholms och Båstads kommuner? Spaningen inleddes vid Grytskärsdungen från vilken vi sedan gjorde en kortare promenad norrut mot Ranarp. En ganska hyfsad artlista bestod bl.a. av stjärtand, skedand, kricka, tobisgrissla, gluttsnäppa, drillsnäppa, myrspov, småspov (14), brushane, kentsk tärna, gråsiska m.m. Efter detta kändes det helt rätt att byta biotop och nästa anhalt blev därför natursköna Hålehall med intilliggande damm. En välbehövlig fika intogs till tonerna av såväl sjungande grönsångare som svarthätta och svartvit flugsnappare. Vid dammen fick vi fina obsar på ruvande gråhakedoppingar medan en flock på ca femtio vitkindade gäss sträckte mot nordost. Framåt lunchtid kände sig de flesta ganska nöjda varpå exkursionen avslutades. Själv passade jag på att åka ut till området vid Torekovs rev och närliggande camping där det var ganska mycket fågel. Bland nyanlända arter kan nämnas roskarl, härmsångare och flera grå flugsnappare. En heldags skådning avslutades i ösregn med både dammsnäppan och två svarthalsade doppingar i Hasslarps dammar. / Slut
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, May 09, 1999 at 19:26:58 (MET DST)
9 maj
Dammsnäppan kvar i Hasslarp ca kl 14.00! Tornseglare dessutom.

Stig o Bodil Forsberg
Munka Ljungby, - Sunday, May 09, 1999 at 14:51:19 (MET DST)
9 maj. Farhult: Myrspov 19 ex, svartsnäppa 7 ex, Roskarl 1 ex, Kustpipare 2 ex, Småspov 4 ex, Bläsand 8 ex, Stjärtand 1 par, Skedand 1 hane, Vattenrall sågs och hördes i lilla dammen. Sandön: Svarttärna 1 ex Dvärgmås 7 ad + 1 subad, Silvertärna minst 50 ex, Brushane 21 ex, Småspov 8 ex, Svartsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 19 ex, Roskarl 1 ex, rörsångare, sävsångare, gök, m.m
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 09, 1999 at 14:20:33 (MET DST)
8 Maj. Vattenmöllan på eftermiddagen, Småspov 2 str, Gök och flera nordliga gulärlor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 09, 1999 at 14:13:47 (MET DST)
Observationerna av sträckande rovfågel över norra Öresund under 1998 är nu sammanställda. Som vanligt har danskarna varit flitigare än NV-skåningarna! Steen Sögaard har sammanställt de danska siffrorna och jag har kompletterat i de fall då högre antal setts på svenska sidan. Sammanfattningsvis var det en god höstsäsong med rekord för såväl ormvråk som sparvhök. Nordliga arter som fjällvråk, blåhök och stenfalk var fåtaliga, främst på våren. Här följer summorna för vår/höst: Bivråk 565/538, klart under medelvärdet. Glada 58/26, Havsörn 9/6, Brun kärhök 125/94, Blåhök 43/49, Duvhök 27/20, Sparvhök 930/2699, Ormvråk 5101/20996!,Fjällvråk 167/132, Större skrikörn 1 ex 17.5! (Den sjunde observationen i området), Gjuse 204/53, Tornfalk 26/32 samt Pilgimsfalk 8/11. Det mesta vårsträckt är nu över men bivråkarna återstår liksom kanske någon aftonfalk eller spännande örn så gör gärna ett besök nere vid Hittarp eller Domsten.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Sunday, May 09, 1999 at 12:34:27 (MET DST)
Ja, så var det då dags för de första ungarna. 6 maj såg jag flygga björktrast ungar i Stadsparken, Hbg. Under de senaste år har populationen av björktrastar ökat med något eller några par/år och är nu uppe i ca 10 par. Det tycks inte heller ha påverkat koltrastbestående på något negativt sätt, snarare tvärtom, en liten ökning. Björktrastarna är goda "vaktposter" som observerar alla inkräktare. Kråkparet, som funnits på plats i parken också de senaste åren, har i år bestämt sig för att flytta något västerut och tagit topplats på kranen på Helsingborgs Varf, där de har sitt bo beläget.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, May 08, 1999 at 22:32:52 (MET DST)
8 maj. Förmiddags sträck vid Domsten. Storlom 7, sjöorre 37, bergand 1, svarttärna 3, dvärgmås 9 ad och tornseglare 1. Körde på kvällen ut till Hasslarp men hittade ingen dammsnäppa. Glädjande var dock en pungmes som höll till öster om högsta dammen.
Thomas Svanberg
- Saturday, May 08, 1999 at 21:36:13 (MET DST)
8 april, Kullen: Ortolansparv 1 ex,kanske samma ex.som "bjuvsgänget" såg? Grå flugsnappare 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, May 08, 1999 at 21:32:34 (MET DST)
8/5 Kullen Vi gav oss upp på kullaberg tidigt i morse. Förutom en underbar morgon fick vi uppleva 1 ex Ortolansparv (hona) som vi även kunde ta bilder på. I övrigt sågs Näktergal, Buskskvätta, Törnsångare, Trädpiplärka. Medobservatörer Lars Karlsson, Jörgen Olsson och Gunnar Strömberg.
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
HBG, - Saturday, May 08, 1999 at 13:34:49 (MET DST)
Lördag 8 maj. Hasslarp kl 11-13. Att den sydvästra dammen nu blivit vadarvänlig fick jag bevis på i dag. Där gick 8 brushane, 2 skärfläcka, 4 grönbena, 1 enkelbeckasin, 2 st strandpipare samt en dammsnäppa! Denna var kvar när jag lämnade platsen. För övrigt i och kring dammarna: 5 skärfläcka liggande på åkern mot motorvägen, en gulärla, en sjungande sävsångare, en rörsångare, 9 gråhakedopping, ett par kricka, två par skedand.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, May 08, 1999 at 13:33:27 (MET DST)
6 maj
En näktergal sjöng ikväll vid Nyhemsskolan i Ängelholm och en trädgårdssångare vid Maglaby, Kvidinge på eftermiddagen.

Thomas Wallin
- Thursday, May 06, 1999 at 22:13:48 (MET DST)
3/5 Sofiero Passerade cyklande och hörde då en göktyta på sen eftermiddag.
Lars Mårtensson <lars.martensson@hbg.lth.se>
Viken, - Thursday, May 06, 1999 at 10:27:04 (MET DST)

KOF-are på nätet

Fler och fler har tillgång till internet. Detta märks inte minst på antalet besökare på KOF's hemsidor. Lämna din adress i e-postregistret så kan andra KOF-are skicka e-brev till dig.

PS. Glöm inte Fågelskådningens dag på söndag 9 maj. Mer info finns i vårt program.

kof
- Wednesday, May 05, 1999 at 22:11:31 (MET DST)


5 maj Hasslarp
Vattenståndet i västra Fleningedammen har nu sänkts till en nivå som torde vara perfekt för anländande vadare. Redan idag kunde man bl.a. räkna in 31 grönbenor, 4 större strandpipare, 1 drillsnäppa och 2 skärfläcka. En liten koloni om ett 20 tal par skrattmås har också etablerat sig. Sammanlagt torde 6 par gråhakedopping nu finnas i dammarna. Sporadisk sång hördes från 1 rör- och 1 törnsångare.

Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, May 05, 1999 at 22:08:59 (MET DST)
5 maj. En adult hanne ängshök sträckte vid 17.30 in vid Domsten. I övrigt väldigt lugnt!
Thomas Svanberg
- Wednesday, May 05, 1999 at 19:43:14 (MET DST)
4 maj, Strandbaden: På "Ören" rastade idag under morgonen 8 st. småspovar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 04, 1999 at 21:23:14 (MET DST)
4 maj. Gjorde en sväng till Domsten vid 18-tiden. Trodde inte att det skulle röra sig speciellt mycket fågel men ändå blev jag förvånad. Ett par brunhökar liksom blåhök, glada och ett tiotal ormvråkar sträckte in. Ett hyfsat insträck av svalor och framförallt ladusvala noterades också.
Thomas Svanberg
- Tuesday, May 04, 1999 at 21:15:33 (MET DST)
4 maj. Kullen. Våren tycks ha gått i stå, i varje fall på Kullen. Det är inte mycket som har hänt de senaste 7-8 dagarna. Men trots detta Ringtrast 1 hane, 2-3 törnsångare varav en härmade rosenfink!! På hemmafronten har "mitt" hussvale par anlänt, idag besökte de det gamla boet. Grannens ladusvala dök upp den 2 maj, besökte boplatsen, trots att en parabolantenn blokerade inbflygningsvägen. Dagens hetaste är Fågelguiden och i den lär man väl hitta en och annan raritet.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, May 04, 1999 at 20:42:41 (MET DST)
Klöva Hallar 2 maj Varje år vid denna tiden drabbar en vemodet och våndan av att inte riktigt hinna med det som sker i naturen. Men i år fick vi vara med om bokskogens taktäckning över mattor av harsyra och vitsippa. Det är samma under varje år och om denna upprepningens glädje har en dansk skrivit: "De samma Böge och lyse naetter den samma Lykke" Och fåglar? Jo, grönsångare som sig bör och forsärlor i bäcken, en kattuggla på dagkvist, skogssnäppa, stenknäck och en dubbeltrasts vemodiga sång från det glittrande lövverket. Ursäkta utsvävningen men det är svårt att vara torrt saklig i en nyutsprungen bokskog! Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnar Tell och Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, May 04, 1999 at 16:41:08 (MET DST)
3 maj
I motsats till Björkerödsmosse, som numera är mer eller mindre fågeltom (vad har hänt där?) fanns i dammen vid Krapperup 2 kricka, ca 25 vigg och 2 gråhakedoppingar.

Mats Peterz
- Monday, May 03, 1999 at 22:52:25 (MET DST)
3 maj,Björkeröd på f.m:Mycket med rödstjärtar och busksvättor i buskar och på stängsel,vidare bl.a.ringtrast 1 hane , törnsångare 1ex. samt steglits 10ex. Rönnen: kustsnäppa 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 03, 1999 at 22:10:20 (MET DST)
3 maj. Sjungande näktergal och sävsångare vid Väla motorkross bana. Ytterliggare en sävsångare i ett kärr nära Filborna tippen.
Thomas Svanberg
- Monday, May 03, 1999 at 22:08:22 (MET DST)
990503. Fälten vid Tåssjö kyrka: ringtrast 1 ex i månghövdad flock björktrast och stare.
Kyrkesjön: grågås 3 par med 7, 5 resp. 4 juv samt ca 60 ex utan ungar. Glada, fiskgjuse, storskrake m.m.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, May 03, 1999 at 19:42:50 (MET DST)
1 maj Sånna mader, Rönneådalen. Några koffare och söderåsare fortsatte inventeringen i Rönneådalen.Under några timmars skådande räknade vi in och njöt av storspov 6-8 ex, gulärla 1 ex sydlig ras vilket väl numera får betraktas som en raritet, rödbenor 2 ex, grönbena 2 rast, skogssnäppa 3 rast, drillsnäppa 2 rast, bläsand 2 par rast, ca 25 tofsvipor, 1 buskskvätta och hela 5 starar! Det blir många besök till, förhoppningsvis utan den envisa kalla nordvästvind som gjorde det svårt att höra spelande fåglar.
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Monday, May 03, 1999 at 19:13:57 (MET DST)
990501.BREDSTJÄRTAD LABB 1 ex ad hona ljus fas rastande Rönnen 1005-1125(naturtid) utanför stugan.Jag och Paul Fors fick en mycket fin obs av en vacker fågel.Den var kvar när vi lämnade lokalen,trots att vi stod där så länge kom inte en enda skådare förbi !
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, May 03, 1999 at 12:50:16 (MET DST)

Möt våren på Kullaberg!

Vill du njuta av fågelsången på Kullaberg? Hyr Hjortstugan och var på plats redan i gryningen! Mer information hittar du här!
Bokning sker hos Mary och Alf Petersson, tel. 042-34 49 91.

PS. Glöm inte Fågelskådningens dag på söndag 9 maj. Mer info finns i vårt program.

kof
- Sunday, May 02, 1999 at 22:13:13 (MET DST)


2 maj. Dagens rapport från Domsten där sträcket bevakades fram till 12.30. Storlom 15, smålom 7, sjöorre 142, svärta 4, blåhök 2 honor, sparvhök 6, ormvråk 16, stenfalk 1, fiskgjuse 1, silvertärna 9, labb 1 ad mörk fas mot syd, sillgrissla 5 samt en ropande gröngöling. Gjorde sedan under eftermiddagen en runda till Örby ängar. En hel del svalor jagade över området och helt plötsligt sågs en aftonfalk jaga insekter över kärren. Åldern på denna var 2K hona. Den sågs mellan 16.50 och 17.00 då den drog iväg mot Gantofta hållet.
Thomas Svanberg
- Sunday, May 02, 1999 at 21:42:22 (MET DST)
Grytskären 2.5 07.00-09.30. En del sjöfågelsträck: Vitkindad gås 335 ex i fem flockar, sjöorre 50, svärta 7, fisktärna 20, silvertärna 14 och småtärna 3. Alltihop passerade före klockan 08. Dessutom en stenfalk, en fiskgjuse, två rastande gråhakedoppingar och två rastande thunbergi-gulärlor.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, May 02, 1999 at 21:37:35 (MET DST)
2 maj
De skådare som kom till Kullen idag kunde konstatera att det inte rörde sig särskilt mycket. En flock på 84 vitkindade gäss passerade dock mot nordost. Ett tornfalkpar tycks ha etablerat sig i en av klippbranterna. Vid Björkeröd påträffades 2 ringtrastar (hane + hona).

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, May 02, 1999 at 19:35:05 (MET DST)
1999-05-02. Ällemossen på Hallandsåsen kl. 07.00 - 08.00. Gök 2 ex hördes ropa och sågs jaga varandra. Övriga observationer: Orre hördes spela på två platser, ringtrast 1 hane, gröngöling 1 ropande och 2 spelande enkelbeckasiner.
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, May 02, 1999 at 16:29:12 (MET DST)
2 Maj kl 10.15 Glatt kan jag konstatera att Kungsfiskaren återvänt till "Gåsahalsen", Ängelholm. 1 ex sågs passera över det smala näset innan ängen.
Per-Olof Ganestam <per-olof.ganestam@telia.com>
Ängelholm, - Sunday, May 02, 1999 at 14:58:59 (MET DST)
1 maj. Domsten fram till kl. 15.15. Storlom 19, smålom 8, sjöorre 44, ormvråk 25, brunhök 3, blåhök 1, fiskgjuse 4, tornfalk 4, stenfalk 1, lärkfalk 1, pilgrimsfalk 1 (trol.hanne) kl. 11.55, sparvhök 12, sillgrissla 2, tretåig mås 5 ad, småtärna 3 samt drillsnäppa 1 ex. En runda till Ornakärr gav 3 spelande storspovar, 3 gulärlor samt minst 3 par brunhök. I ett litet plurr vid Välinge sågs 2 grönbenor.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, May 01, 1999 at 20:23:55 (MET DST)
1 maj
På morgonen sjöng 1 näktergal vid Brandstationen i Västra Berga, Helsingborg. Den kom visst hit redan i förrgår (29/4)
Vid Hasslarp sjöng 1 sävsångare. I en av dammarna låg ett ejderpar. Dessutom bl.a. 9 skärfläckor, 2 mindre strandpipare och 1 grönbena.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, May 01, 1999 at 17:48:12 (MET DST)
1 maj, Kullen(5.30-7.30): Mindre lira 1ex.(6.10)str.SV, Stormfågel 2ex. Tretåig mås 11ex.i två flockar (5+6ex) Sillgrissla 2ex. Sjöorre 25ex. Storlom 1ex. samt Smålom 4ex. Björkeröd: Ringtrast 1 hane.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, May 01, 1999 at 15:56:08 (MET DST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.