Observationer mars 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.


N Häljaröd 1999-03-31. Klockan är 17.10 och ut ur dimman vid Rönnen kommer en Ad Jorduggla in mot hamnen, och viker av mot Farhult. Otroligt vackert. Medobsare för denna syn var Paul Fors.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Thursday, April 01, 1999 at 08:32:55 (MET DST)


990331.Svarthakedopping 27 Sibirien,Ängelholm.Svarthakedopping 2 Klören.Skogssnäppa 1 Vegeåns mynning.Svarthakedopping 14 Rönnen.Årta 1 hane Farhult.Vinterhämpling 1 str N Farhult.Trana 6 str N Tånga.Glada 1 str N Tånga.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, March 31, 1999 at 18:19:15 (MET DST)
31 mars
Rössjön: storlom 1 ex fiskade sig fram över sjön. Skäggdopping 3 ex, storskrake minst 10 ex. Stjärtänderna och snatteranden från igår borta, men en del krickor och bläsänder kvar. Skogsduva och spillkråka hördes. Dubbel-, tal-, björk- och rödvingetrast på fälten vid kyrkan. Ca 70 grägäss.
Västersjön E delen: sjöorre 1 hane, skäggdopping minst 4 ex.
Skogssnäppespel vid Flinka sjö, Örkelljunga på morgonen.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, March 31, 1999 at 16:12:43 (MET DST)
30 mars
Hittade en död berguv idag på en av de ängar som Bjäre Naturskyddsförening sköter, vid Himmelstorp nära Hålehall på Hallandsåsen. Uven hade enligt uppgift legat där minst en vecka, var inte ringmärkt.

15-20 tranor över Magnarp vid 18.30, ingen pärluggla uppe vid Önnarp ikväll......
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Tuesday, March 30, 1999 at 22:29:37 (MET DST)


990330.Mindre hackspett 1 hona Sibirien,Ängelholm. Svarthakedopping 3 Sibirien,Ängelholm.Vitkindad gås 5 str S Klören.Senare rastande vid Sandön och Rönnen.Fiskgjuse 1 med fångad fisk Klören.Stenskvätta 1 hane Rönnen.Skärfläcka 41 Sandön.Duvhök 1 hona str O Sandön.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 30, 1999 at 18:07:37 (MET DST)
99 03 26 Ingelsträde. Ett ex. jorduggla presenterade sig vackert under kvällsrundan med hunden.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 30, 1999 at 17:17:50 (MET DST)
990330 Öster om Munka Ljungby passerade det en Kungsörn över vägen mot Örkelljunga vid 06.40. Och den försvann mot ekebo hållet på låg höjd.
kristian linde <kristian.linde@engelholm.se>
ängelholm, - Tuesday, March 30, 1999 at 17:12:03 (MET DST)
99-03-27 (tillsammans med Ingrid&Björn Ekelund och Inger&Bengt Lundgren
Björka: Glada 1ex
Dammarna Hasslarp: Strospov 2 ex, Snatterand 1 par, Bläsand 6 ex, Skedand 1 par, Sothöna ca 150 ex, Knölsvan 4 par, gråhakedopping trol 3 par, smådopping 1 ex, storskarv, grågås 1 ex, brunand 1 par.
Västaraby gård: Ny häckning råka (?) 2 bo.
Sandön: Skärfläcka 20 ex, stjärtand 1 hane, gransångare 1 sj, storskrake 1 hane.

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 04, 1999 at 19:21:13 (MET DST)
27 - 28.mars Körslätt, Söderåsens Muddus? Ja i alla fall att döma av de fåglar som hördes och sågs dessa halvruggiga dagar. Talltita, dubbeltrast, varfågel. Dessutom skrämde herr Ivarsson upp en jorduggla. Mitt på dagen ropade en kattuggla (det där med vårkänslor och könshormoner ställer väl till det!) i samma område. Körslättsområdet är en mosaik av kärr, sumpskogar, ängar och har mycket stor biologisk mångfald på liten yta - ett område att värna om! Från Maglaby kärr kan rapporteras sångsvan, storskrake, grågås, forsärla och nötkråka den 27:e och från samma dag 8 sidensvansar vid Fälleberga.
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Tuesday, March 30, 1999 at 16:51:14 (MET DST)
26 mars Åvarp. + 14 och de första vitsipporna, blåsipporna och vårlökarna signalerade att nu är det vår! En vandring i Båvs hage och i Vegeådalen gav en hel del roligt i fågelväg. Duvhöksparet tumlade om i spelflykt och de första järnsparvarna sjöng. Det knäppte av stenknäckar precis överallt! I övrigt noterbart var forsärla, sidensvans, trana, skogsduva och dubbeltrast. I vattensamlingar i Vegeådalen kväkte ett par hundra vanliga grodor och i samma vatten rastade årets tre första skogssnäppor. I Båvs hage befann sig massor av grodor på vandring till en damm och redan på söndagen låg det rom i dammen. På kvällen inväntade vi skymningen vid Traneröds mosse vid öppen eld och en något för starkt kryddad grillkorv. . Det blev en minnesvärd afton med orre och morkulla och när mörkret lagt sig 5 kattugglor som höll serenad. I Klåveröds omgivningar hördes 5 hornugglor spela och ytterligare ett 10-tal kattugglor räknades in på vägen hem.
Bengt Hertzman, kent Ivarsson
Helsingborg, - Tuesday, March 30, 1999 at 16:42:29 (MET DST)
990330. Rössjön: febril aktivitet på skarvön, skojigt att studera dem. Diverse änder rastade i sjön. Bland krickor, bläsänder och viggar också 8 stjärtänder och 1 snatterandshane. En mycket stridsmotiverad knölsvan jagade iväg sångsvansparet från sitt revir. Inga storlommar ännu, men i Värsjön, Örkelljunga fanns 3 par på plats. I Lärkesholmsjön, Ö-a noterades också 1 storlom.
Harbäckshult: en timmes tomtskådning på eftermiddagen bjöd på totalt 148 str tranor. Och så var plötsligt sädesärlorna här...

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, March 30, 1999 at 16:15:57 (MET DST)
990330 Sandön 11.50-13.05 (måttlig ljummen sydlig vind, SOL, +12 grader). Ett trevligt flöde av rovfåglar: ormvråk 15, fjällvråk 1, glada 1, blå kärrhök 1 hane, tornfalk 2 alla sträckande mot NNO. Hundratalet ringduvor var också på väg norrut. Bland de rastande fåglarna kan rapporteras bla: större strandpipare 2, bläsand 4 (3 hanar), kricka 1 par, stjärtand 1 par. Till sist kan nämnas att sädesärlor och gransångare har kommit i stort antal.
Henrik <Ehrenberg>
Ängelholm, - Tuesday, March 30, 1999 at 14:00:55 (MET DST)
Måndag 29.03 Mellan kl. 17.30 och 18.45 vid fria bad i Helsingborg sträckte 3450 Ejdrar. Tyvärr var jag tvungen att avvika kl 18.45. Sträcket såg ut att fortsätta med oförminskad styrka.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Helsingborg, - Monday, March 29, 1999 at 22:30:29 (MET DST)
990329 Några observationer från vårsträcket vid Domsten, där bevakning fanns från 14.00 och åtm. fram till 18.45: ormvråk 119 instr, glada 4 instr, trana 154 instr i 6 flockar, ejder 9150 str S och praktejder 1 hane str S (kl 14.15).
Mats Rellmar <mrellmar@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, March 29, 1999 at 22:14:40 (MET DST)
N Häljaröd 1999-03-29 En kort tur till Häljaröd efter jobbet tillsammans med Lars Andersson och Paul Fors. Vi fick se bl.a Bläsänder, gravänder, ett antal storspovar, större strandpipare och småskrake. 1 krickepar bland gräsänderna och del stäck av ejder drog förbi. Pricken över i:et, en brun kärrhökshona på alerta vingar mot Sandön.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Monday, March 29, 1999 at 20:54:41 (MET DST)
990328.Mindre hackspett 1 hane trummande Sibirien. Svarthakedopping 1 Sibirien.Mindre sångsvan 4 ex 2k och 5 ex ad str O Klören. 990329.Svarthakedopping 7 Sibirien.Bläsand 146 Sibirien.Skärfläcka 34 Sandön.Svarthakedopping 5 Rönnen.Kungsörn 1 subad str SV Rönnen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, March 29, 1999 at 17:30:06 (MET DST)
28 mars 99. Åvarp stenbrottet . 2 unga Kungsörnar och en liten Strömstare i Hallabäcken.
Mats Lindskog <mats.lindskog@sk.lantmen.se>
Hyllinge, - Monday, March 29, 1999 at 08:25:13 (MET DST)
990328. Hasslarps sockerbruksdammar kl 17.30. Snatterandsparet är kvar ännu. Dessutom syntes bl.a. ett par brunand, ett par skedand, 23 vigg, 11 knipa, 19 strandskata och sex gråhakedoppingar varav två par som grymtade och kråmade sig.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, March 28, 1999 at 19:35:00 (MET DST)
Söndagen 28 mars. Domsten i dimma. Nedanför campingen gick 1 skärfläcka, ovanlig längs Sundskusten. Drygt 2 000 ejder str S, f.ö. gott om rastande ejder.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 28, 1999 at 17:41:09 (MET DST)
28 mars
Dagens KOF-exkursion till Rönnen präglades av lite grått och småkallt väder. Trots det kunde deltagarna (ca 25 pers.) spana in flera av vårens budbärare. Skärfläckor och större strandpipare sprang på sandbankarna och både sånglärka och ängspiplärka sjöng flitigt. Några skymtade sädesärlan. Ett par ejderflockar drog ängsligt fram och åter längs kusten och hade svårt för att bestämma sig för om de skulle sträcka in över land. En tornfalkshona visade upp sig vackert sittande i en trädtopp. Långt ute till havs lyckades vi hitta 2 svarthakedoppingar och 1 alfågel.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, March 28, 1999 at 17:03:43 (MET DST)
20.000
Den 20.000:e besökaren på vår obs-sida räknades in i fredags! Vi startade obsboken i november -97, det tog 12 månader att nå upp till 10.000 besökare, ytterligare drygt 4 månader att nå upp till 20.000. Just nu är det ca 90 personer/dag som kollar obsboken.

kof´s web-grupp <info@kof.nu>
- Saturday, March 27, 1999 at 22:06:46 (MET)
27 mars. Rönnen under förmiddagen bl.a. hussvala 1 mot E kl. 11.40, forsärla 1, vinterhämpling 2, mindre strandpipare 1, ljungpipare 9, skedand 1 par, stjärtand 1 par och svarthakedopping 3.
Henrik Johansson, m.fl.
- Saturday, March 27, 1999 at 17:16:58 (MET)
990327.Gransångare 1 sj Klören.Skedand 1 par Rönnen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, March 27, 1999 at 12:06:21 (MET)
26 mars. Domsten 16.00-18.00. Praktejder 1 ad hane mot söder kl. 16.15, ejder 657 samt gransångare 1 ex.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Friday, March 26, 1999 at 20:14:45 (MET)
990326.Rönneå,Tranarp-Starby,0830-1130. Strandskata 8,storspov 5-6 spelande + 10-15,fjällvråk 4,kricka 270,sävsparv 1 sj,ljungpipare 51,tofsvipa 260,bläsand 3 par + 3 hanar,gravand 3,sångsvan 2 2k och 2 ad,rödbena 2,gärdsmyg 1 sj,stjärtand 3 par,brushane 1,ormvråk 4,storskrake 1 par.Råkornas koloni i Tranarp bestod av 55 bon.I Starby,en liten koloni på 10 bon.Kungsörn 1 subad str SV Starby.Trana 2 str O Höja.Skärfläcka 19 Sandön.Stjärtand 1 hane Sandön.Glada 1 Utvälinge.Skärfläcka 42 Farhult.Sandlöpare 1 Farhult.Strandskata 130 Farhult.Sädesärla 7 Farhult.Mindre strandpipare 1 Rönnen.Stjärtand 1 par Rönnen.Större strandpipare 45 Rönnen.Svarthakedopping 2 Rönnen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, March 26, 1999 at 18:31:17 (MET)
990326. Enligt uppgift sågs en adult havsörn över Västersjön vid lunchtid.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, March 26, 1999 at 14:15:10 (MET)

Möt våren med KOF!

På söndag 28 mars tittar vi på nyanlända vårfåglar vid Rönnen. Samling kl. 09.00 vid KOF-stugan, 50 meter väster om hamnen i Norra Häljaröd. Välkomna!

kof
- Thursday, March 25, 1999 at 23:23:55 (MET)
990325 Har varit uppe på F10:s övningsområde och lyssnat på pärlugglan. Jag var där vid 21.00 och då spelade den mycket intensivt i norra dalen av området. En enkel väg-beskrivnig dit från Förslövshållet: kör mot Båstad, sväng in på Båstadvägen, kör ca 1-2 km, kör sedan höger vid första avtagsvägen och följ denna fram tills den delar sig, kör då höger och följ den ca 1,5 km. Börja sedan att lyssna er framåt längs vägen. Lycka till!
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Thursday, March 25, 1999 at 22:02:36 (MET)
25 mars. Domsten vid 17-tiden. Trana 251 str (30,40,80,25,38,13 o 25). Sädesärla 5 ex.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 25, 1999 at 21:21:55 (MET)
25 mars, Hasslarp
Varmt. Det märks att våren är på väg. Sädesärlorna kvittrade och sävsparvarna sjöng. Ett gäng på 19 vinterhämplningar drog runt bland tistlar och jakar. Två flockar tranor (33+44) sträckte mot norr i plogformation. I dammarna mycke fågel: Gråhakedopping 4, Smådopping 1, Knölsvan 6, Gravand 21, Gräsand minst 50, Kricka 16, Bläsand 2, Snatterand 2, Skedand 2, Brunand 2, Vigg 31, Knipa 22, Sothöna ca 125 och Strandskata 16.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, March 25, 1999 at 21:05:00 (MET)
25-3-99 V-Sorrödssjön +10c svag vind Kl.15,30-18,00 3st Ormvråkar,knipa 2st honor 3st hanar, skäggdoppingar 2par,Sothöns 4st,Knölsvan 1par, Grågäss 3st,Tofsvipa 2st,Varfågel 1st, Brun Kärrhök 1st hona,Glada 1st,Häger 1st, Blå kärrhök 1st hane,Storskarv 8st sträckande mot norr,Sädesärla 1st,Storskrakar 20st,Vigg 15st, Rördrom 1st tutande,Sträckande tranor idag var 28+53+18+43+7+68+27+23+20+14+10+4+95+12+79=501st samt ca 200st starar som flög runt sjön
Göran Julin <goran.julin@swipnet.se>
Örkelljunga, - Thursday, March 25, 1999 at 19:42:20 (MET)
990325. Vid femtiden på eftermiddagen befann jag mig på ströget i Helsingör, när vårkänslorna väcktes av välbekanta efterlängtade rop uppifrån. Där kom en plog med c:a 110 tranor, som följde gatan i hela sin längd och sen sträckte ut över sundet mot Helsingborg.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Thursday, March 25, 1999 at 19:37:50 (MET)
990325.Gråhakedopping 1 ex Sibirien.Svarthakedopping 3 ex Sibirien.Stjärtand 1ex hane Sandön.Myrspov 3 ex vdr Sandön.Trana 2 ex str N Sandön.Hämpling 3 ex Sandön.Rödbena 6 ex Farhult.Skärfläcka 34 ex Farhult.Myrspov 1 ex vdr Farhult.Sädesärla 2 ex Farhult.Svarthakedopping 2 ex Stenkrossen.Kentsk tärna 1 ex Rönnen.Svarthakedopping 2 ex Rönnen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, March 25, 1999 at 18:10:22 (MET)
25 mars kl 17 sågs två flockar med tranor över Höghults gård vid Svedberga kulle. Den mindre flocken drog öster ut, den större landade på ett fält mellan Höghult och Lönhult och cirka 20 individer spatserar i skrivande stund runt på den blöta åkern och vångavägen intill!
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Höghult, - Thursday, March 25, 1999 at 17:22:54 (MET)
990325 e.m. Rössjön: härligt väder och äntligen händer det lite vid sjön - storskarvarna jobbar på bona, 25-30 bon kunde ses från S stranden. På ön dessutom havstrutparet på plats. Förutom knipor och ett 30-tal storskrakar kunde också 40 rastande ejdrar inräknas. En pilgrimsfalk str V över sjön (14.00) och slutligen 19 tranor mot N. Inga storlommar eller fiskgjusar ännu.
Tåssjö: grågås ca 40 ex, tornfalk 1 par, rikligt med starar och ca 10 dubbeltrastar.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, March 25, 1999 at 17:02:59 (MET)
990324.Svarthakedopping 6 ex Klören.Myrspov 1 ex vdr Sandön.Svarthakedopping 5 ex Sandön.Skärfläcka 5 ex Sandön.Mindre strandpipare 1 ex Rönnen.Gråhakedopping 1 ex Rönnen.Tobisgrissla 1 ex Rönnen.Svarthakedopping 2 ex Stenkrossen.PRAKTEJDER 1 EX HANE STR V-NV 1153 MED CA 100 EJDRAR STENKROSSEN.Skärfläcka 28 ex Farhult.Mindre sångsvan 4 ex 2k och 10 ex ad Farhult.Enkelbeckasin 1 ex.Strunta i regnet,ut och skåda !
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, March 24, 1999 at 18:32:46 (MET)
24 mars. Skånska Flygflottiljens övningsområde Önnarp. Beläget ca 3 km NO Förslöv, Bjärehalvön. Natten var klar, kall (-3) och alldeles stjärnklar. Detta gillade den pärluggla som tagit övningsområdet i besittning. Pärlugglan hoade hela natten. På dagen roade jag mig med att studera de 15 sidensvansarna som fortfarande är kvar i området.
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Wednesday, March 24, 1999 at 16:38:08 (MET)
21 mars. Inventeringsträff vid Ugglarp. Inventeringen av Rönneådalen mellan Tomarps Ene till Ugglarp planerades. På Åstorpssidan av ån från Tomarp till Starby är vi tre personer som ska försöka hinna med projektet. Någon eller några till hade inte gjort ont. Du som rör dig i dessa marker och känner igen de för lokalen typiska häckningsarterna, storspov etc samt känner för en liten insats i vällovligt syfte (att på sikt förbättra förhållandena för fågellivet längs dalen) kontakta någon av oss. Bengt 042-131639 eller Kent 0418-80712 eller Leif Dehlin Klippanbygdens Natur Dagen bjöd på många roliga fågelobsar som årets första sädesärla vid Tomarps ene, första gransångaren vid Tranarp, åtskilliga storspovar och 4-5 glador samt större strandpipare. Dessutom 40 steglitsor vid Tomarp. En kort vandring i Hjorthagen på Söderåsen där det verkligen kryllade av liv gav t ex mindre hackspett (hona), 3-4 större hackspettar, spillkråka, sjungande dubbeltrast och taltrast, 15 stenknäckar och minst 500 grönsiskor.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Monday, March 22, 1999 at 18:23:25 (MET)
20 mars. Dagen innan vårdagjämning men trots det en isande vind och endast någon grad över 0. En långvandring på Söderåsen från Körslättsravinen till Klöva Hallar och Dragesholm gav en hel del trevligt som strömstare, en rastande flock på ca 700 ringduvor, taltrast och sjungande dubbeltrast, glada, korsnäbb, domherrar och massor av grönsiskor. Dessutom det första lilla vårblomstret, den oansenliga vårfrylen som slagit ut i en sydbacke i Klöva Hallar. På samma lokal ropade en kattuggla tidigt på eftermiddagen! Bengt Hertzman
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
Helsingborg, - Monday, March 22, 1999 at 18:12:41 (MET)
Söndagen 21 mars; På väg till ett möte med Rönneå-inventerarna denna vårdagjämning noterades en tidig gransångare i ett Salixbuskage vid Tranarp. Vidare noterades en sädesärla, spelande storspov, ett 20-tal krickor, fyra glador och en flock på ca 40 steglits vid Tommarps Ene. Ett stopp vid Hjorthagen på Söderåsen med dess många hålträd och från skogsbruket skonade åtgärder var inte helt fel. Fyra större hackspettar trummade, en spillkråka hördes, en mindre hackspettshona letade ivrigt föda i en halvdöd al, både dubbeltrast o taltrast (årskryss) sjöng, minst 500 grönsiskor drog omkring trädtopparna tillsammans med 10-15 stenknäckar. En avslutning i Åvarpsområdet gav bl.a två stationära tranor, årets 1:a ängspiplärla på/vid åsen och mycket stenknäck. Med kurs norr passerade 24 tranor Åvarps fälad 15.45. UPPROP: Finns intresse att hjälpa oss att inventera Rönneå från Tommarp tilll Tranarp i vår/sommar så hör av dej till nå´n av oss; Kent Ivarsson 0418/80712 eller Bengt Hertzman 042/13 16 39.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Monday, March 22, 1999 at 18:04:14 (MET)
990321.Svarthakedopping 1 ex Sibirien.Svarthakedopping 11 ex Klören.Skärfläcka 13 ex Sandön.Skäggmes 4 ex(högflykt !) Sandön.MINDRE STRANDPIPARE 1 ex Rönnen ! Jag hörde denna fågel redan den 19/3 på lokalen,men lyckades inte få syn på den.Men i dag såg jag den och kunde därmed bekräfta ett rekordtidigt ex av arten.Det förra rekordet var från 31/3-91,så det var en rejäl putsning av det gamla.Svarthakedopping 3 ex Rönnen.Gråhakedopping 2 ex Rönnen.Snatterand 1 par Rönnen.Glada 1 ex str O Rönnen.Skärfläcka 6 ex Rönnen.Gråhakedopping 1 ex Stenkrossen.Tobisgrissla 1 ex Stenkrossen.Skärfläcka 19 ex Farhult.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, March 22, 1999 at 12:40:52 (MET)
21 MARS på en åker norr Vattenmöllan stod 63 Sångsvanar varav 2 Mindre Sångsvan
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, March 22, 1999 at 08:59:40 (MET)
21 mars, Kullen på f.m. bl.a. Smålom 225 str.o rast. Sädesärla 1ex.,Trädlärka 1ex.(medobservatör Kaj Möller). Lerhamn: Sädesärla 4 ex.(Mary Petersson).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, March 21, 1999 at 22:21:53 (MET)
Visst är det dagar som den 20:e som förgyller tillvaron så här på våren. Mitt i allt trädgårdsarbete, slänger man upp en blick mot det blå då och då. Liv och rörelse hela tiden och en och annan fågel ser och hör man också. Sträckande hämpling 3 st, järnsparvar sjunger ihärdigt och lärkor, vipor flyger förbi. En och annan domherre och setnknäck passerar också. Ormvråkar kommer också och en och annan sparvhök börjar förfölja de första norrsträckarna.
Bland alla rörhöns (minst 12) fanns dagen till ära i sothöna på plats vid Krematoriet. Ställde till oredan av ljudnivån att döma.

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, March 21, 1999 at 21:48:23 (MET)
21 mars. Domsten fram till kl. 11.30. Smålom 11, gråhakeedopping 1, sjöorre 374, alfågel 1, ejder 1550 och forsärla 1.
Thomas Svanberg, mfl.
Sundets Pärla, - Sunday, March 21, 1999 at 21:03:21 (MET)
21 mars
Ängelholms och Bjäre naturskyddsföreningar vandrade mellan Hovs hallar och Gröthögarna på förmiddagen och såg bl.a. 5 smålommar, 3 tobisgrisslor, 6 bläsänder, sävsparv, järnsparv och 9 sidensvansar.

Forsärleparet har kommit tillbaka till häckningsplatsen utanför Västra Karup.
Thomas Wallin
- Sunday, March 21, 1999 at 16:21:49 (MET)


990320. Gantofta, Råå åns dalgång. Tid 12:30. Där fick jag se domherre 3 ex, grönfink 2 ex,steglits 11 ex därav 4 honor, stenknäck 1 ex, talgoxe, blåmes, gulparv och massor av björktrast.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Saturday, March 20, 1999 at 19:08:36 (MET)
20 mars. Sträck vid Domsten till kl.10.45. Smålom 95, storlom 3, knölsvan 62, sångsvan 120, mindre sångsvan 10 ad, bläsgås 1, stjärtand 8, sjöorre 1735, svärta 25, alfågel 4, ejder 2650, brunhök 1 hona, ormvråk 15, dvärgmås 1 ad, tretåig mås 1 (2K) samt sillgrissla 3. Mats Rellmar såg vid 10-tiden en ung vittrut i farvattnet utanför Domsten. Den höll till runt fiskebåtarna tillsammans med stora mängder trut.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, March 20, 1999 at 17:24:50 (MET)
20 mars. Under veckan har Rönneås vattennivå sjunkit vilket gjort det ypperligt för rastande änder och vadare längs dalgången. Mycket tofsvipor och simänder, bl.a. minst 50 krickor och 6 par stjärtänder. Dessutom en brushane, enstaka större strandpipare och ett 15-tal storspovar.
Henrik Johansson
- Saturday, March 20, 1999 at 17:12:59 (MET)
990320. Hasslarp på förmiddagen. Skrattmåsarna är tillbaka i större mängder. Doppingarna har också kommit: 3 små och 3 gråhakar. För övrigt ett par snatterand (mittersta södra dammen), ett par bläsand, ett par brunand, 12 vigg, 13 knipa, 4 par knölsvan, 9 strandskata, 36 gravand, 135 sothöna,en fjällvråk, sävsparv hördes. Sen spanade jag ett tag i skogsbrynet söder om Välinge. Nere vid ån jagade en blå kärrhökshona, från skogen skränade hägrarna (bobygge på gång), en glada kretsade, en trana sträckte mot öster. Rätt mycket fjällvråk i luften, ungefär tio stycken såg jag härifrån och runt Stureholm. Vid Ornakärr har det mesta vattnet sjunkit undan. Där drillade minst tre storspovar, ytterligare åtta sträckte förbi. En ormvråk skrämde upp en massa gräsänder och sex krickor.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, March 20, 1999 at 13:58:14 (MET)
20 mars Kullen
Bra fart på sträcket denna morgon. Smålommar drog förbi mot syd i flera stora flockar. Drygt 400 ex räknades in. Även 95 sjöorrar ett 10-tal sillgrisslor drog söderut. På sträck mot norr noterades knölsvan 19, mindre sångsvan 12, sångsvan 35, grågås 40, dubbeltrast 18, sädesärla 1 och hämpling 1. Pilgrimsfalkhonan var ute och vände vid fyren och 12 korpar tumlade runt i uppvindarna på bergets sydsida. Skärpiplärkan har börjat sjunga och i gryningen hördes ropande kattugglor och dragande morkullor.

Mats Peterz
hbg, - Saturday, March 20, 1999 at 13:50:18 (MET)
990320.Forsärla 1 ex str N Sibirien.Skärfläcka 12 ex Sandön.Pilgrimsfalk 1 ex ad str NV Sandön,0956.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, March 20, 1999 at 13:13:03 (MET)
990319. Besökte "dubbeltrastlokalerna" i Rössjöholmsområdet efter jobbet, men de relativt stora ansamlingarna från förra veckan syntes inte till. 60-tal grågäss och 1 tornfalk vid Tåssjö. Sparsamt med fågel i Rössjön - storskarv, storskrake, knipa.
Från Örkelljunga kan rapporteras att det i dag, enligt uppgift, observerats 2 tjädertuppar (på olika lokaler) samt en trolig höna. Dessutom hade tranor noterats på flera av de kända häckplatserna.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, March 19, 1999 at 20:10:04 (MET)
17-18/3.Stjärtmes 1 ex kontinental med en caudatus,Norra kronoskogen,Ängelholm. 990319.Skärfläcka 9 ex Rönnen.Skärfläcka 5 ex Farhult.Sädesärla 1 ex Farhult.Taltrast 1 ex sj Södra kronoskogen,Ängelholm.Vid västra sidan av Rönnen,hörde jag mindre strandpipare locka.Jag hörde bara lätet en gång och jag lyckades tyvärr inte få syn på fågeln.Enligt Fåglar i Skåne skulle detta vara ett rekordtidigt fynd,finns ett fynd från 31/3-91.Detta var det enda marsfynd som jag hittade.Eftersom jag inte lyckades se någon mindre strandpipare och det är ett så tidigt fynd,så avstår jag från att notera fyndet.Skall bli intressant att se,om någon annan kanske ser någon på lokalen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, March 19, 1999 at 16:45:29 (MET)
31 sångsvanar och 3 mindre sångsvanar kvar vid Torshult.
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, March 19, 1999 at 11:04:20 (MET)

Möt våren på Kullaberg!

Vill du tillbringa ett veckoslut på Kullaberg? I så fall är det dags att boka Hjortstugan nu. Mer information hittar du här!
Bokning sker hos Alf och Mary Petersson, 042-34 49 91.

kof
- Thursday, March 18, 1999 at 23:09:33 (MET)
18 mars. 22 sträckande tranor vid Båstad.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 18, 1999 at 17:59:16 (MET)
18 mars på eftermiddagen
Vid Rönnen 1 sädesärla, ca 200 starar, 10-15 sträckande ormvråkar o en fjällvråk. Vid Sandön 6 skärfläckor och 9 norrsträckande tranor.

Thomas Wallin
- Thursday, March 18, 1999 at 16:49:34 (MET)
18.03 En tur på Svedbergakulle på morgonen gav en hel del fågel. Mycket fågelsång från allehanda arter, såsom bofink, gärdsmyg, gulsparv m.m. 2 morkullor stöttes upp. Spillkråka, St. hackspett sågs och hördes. I luften 4 glador, flera ormvråkar, 2 fjällvråk samt 1 kungsörn över Turköpsskogen.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Helsingborg, - Thursday, March 18, 1999 at 09:47:42 (MET)
Information om hur man rapporterar halsmärkta sångsvanar kan man få på Tysslingens hemsida: http://home3.swipnet.se/~w-33148/tyssling.htm
Dan Hammarlund <dan.hammarlund@geol.lu.se>
Lund, - Thursday, March 18, 1999 at 08:50:34 (MET)
990317: Vid Hasslarp mittre dammen ett snatterandpar,vid Stureholm 1 honfärgad blå kärrhök, vid Svedberga och Väla vardera en röd glada och vid Torshult, norr om Nellåkra fortfarande sångsvansflocken kvar men nu med 11 mindre sångsvanar varav 3st ungfåglar. Dessutom 2 adulta sångsvanar med blå halsring med vit text 6S17 resp 6S18.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, March 17, 1999 at 22:21:36 (MET)
17 mars. En flock med ca 25 mindre sångsvanar sträckte österut över Glumslövs backar vid 8.30-tiden.
Henrik Johansson
- Wednesday, March 17, 1999 at 21:25:22 (MET)
17 mars. Sträck vid Domsten mellan 16.40-18.00. Storlom 1, bergand 5, alfågel 1, trana 14 samt 1 sädesärla.
Thomas Svanberg
- Wednesday, March 17, 1999 at 20:59:47 (MET)
990317. Körde hemifrån ung kl 16.15. Målet var Rönnen. Längs Stureholmsvägen såg jag fjällvråk - 2 st, korp - 3 st, ormvråk - 1 st, blå kärrhök - 1 st. Strax före Rögle såg jag glada - 1 st och tornfalk - 1 st. Nästa stopp var Sandön, gravand - 20 st, strandskator - massor, skärfläcka - 2 st, större strandpipare - 4 st, knipa - 20 st, storskrake 1 st, knölsvan - 9 st. Vidare bort till Rönnen, större strandpipare - ca 30 st, storspov - 4 st, småskrake - 1 par, för övrigt ungefär samma arter som på Sandön. I buskaget vid KOF-stugan fanns en gärdsmyg och denna fick avsluta skådandet.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Wednesday, March 17, 1999 at 18:49:09 (MET)
17-3 99 Bonnarpshed kl 13,30-15,00 +3c svag vind Varfågel 1st,Fjällvråk 1st,Tornfalk 1st,Glada 1st, Ormvråk 2st,Tranor sträckande 18+14+11+7+4st mellan kl.14,15-15,00 Sånglärka,Gulsparv,Grönfink,
Göran Julin <goran.julin@swipnet.se>
Örkelljunga, - Wednesday, March 17, 1999 at 15:30:16 (MET)
17 mars
Sädesärlan har kommit till Vejbystrand!!!

Thomas Wallin
Magnarp, - Wednesday, March 17, 1999 at 08:37:07 (MET)
99-03-16. Morgontur till Domsten. Dålig sträckaktivitet, men flera sjungande rödhakar, enstaka järnsparvar och en taltrast. Vid Torshult 2 km norr om Nällåkra 170 sångsvanar, 6 ad och 1 juv mindre sångsvan, 1 honf blå kärrhök och 1 fjällvråk. Björkeröd, Farhult 1 subad kungsörn och 30 sångsvanar. I Farhultsbukten 10 sädgäss, 135 grågäss, 30 st strandpipare och 2 skärfläckor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, March 16, 1999 at 22:25:55 (MET)
990316.Snösparv 8 ex Klören.Svarthakedopping 1 ex Klören.Salskrake 1 par Klören.Glada 1 ex Utvälinge.Pilgrimsfalk 1 ex ad hona Farhult,1245. Sädgås 19 ex str O Stenkrossen.Det måste vara en rekordvår för salskrake i nv Skåne!Gladan som jag såg,var på exakt samma ställe som jag sett den två gånger tidigare.Det är nog häckning på gång där,avslöjar inte exakt var den sågs.Det är kanske inte bara fågelvänner som läser detta.Dom flesta känner väl till detta,skriv inte in här om du känner till häckningsplatser.Underlätta inte för äggtjuvar!
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 16, 1999 at 17:27:38 (MET)
Häljaröd och Sandön 1999-03-15. Sen eftermiddag, svag ostlig vind och 3 plusgrader gav följande: 1 ex smålom, 4 ex kanadagäss, gravänder och bläsänder. 6 ex storspov en del ejder, knipa, storskrake och småskrake. Gott om strandskator och tofsvipor. Ivrigt ilande större strandpipare och i luften en flock snösparvar som for fram och tillbaka.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Monday, March 15, 1999 at 21:20:22 (MET)
990315. En kort tur efter jobbet. Tåssjö kyrka: grågås 92 ex, tornfalk 1 ex, dubbeltrast 8 ex. Lärkholm: dubbeltrast minst 10 ex, varav några sjöng. Där också rikligt med björktast, bofink, gulsparv och sävsparv på fälten. Även några stenknäckar noterades.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, March 15, 1999 at 17:22:26 (MET)
990314.Glömde rapportera en flock snösparvar från Rönnen,27 ex rastade på ön.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, March 15, 1999 at 11:58:29 (MET)
Kullen 13 mars. 06:30 - 08:10 Kallt och ruggigt, men för en skådare norrifrån stora mängder smålom åt söder. Räknade inte men skattade antalet till ca 170 st. Dessutom nio stormfåglar, en skäggdopping, fyra dubbeltrast och en gammal tretåig mås. Två glador visade upp sig vid Farhult och när vi vid 14-tiden var tillbaka till Hjortstugan, där vi bodde, flanerade vi i skogen bakom stugan för att inte störa sovande respektive. Hann inte längre än strax bakom dasset innan vi stötte en BERGUV, som flög upp och satte sig i en bok. Flyttade sig efter ett tag längre uppmot höjden, men satt kvar vid åtminstone till 16:10.
Lasse Olsson, Lars Sjöberg <lasse.olsson@telia.com>
Varberg, - Sunday, March 14, 1999 at 21:23:49 (MET)
980314. Igår lördag blev det en tur till Rönneås dalgång (Starbyområdet) som trots några dagar med frisk ostan fortfarande är väldigt översvämmat. De roligaste obsarna gjordes vid Ugglarps broar där 1 par salskrake och en fin flock med ca 40 brunänder rastade helt nära vägen. En stor duvhök drog över med resultatet att änder, vipor, starar, duvor och kråkfåglar lyfte i ett imponerande uppflog. Lite senare under förmiddagen körde jag "örnarundan" över Stureholm - Svedberga. Inga örnar men på ledningarna väster om Rögle säteri satt en varfågel. Vid Västraby gård gick ca 100 ljungpipare och över 500 tofsvipor medan två glador cirklade över Turköpsskogen. Dagens obs gjordes annars vid Välinge där två glador bjöd på flyguppvisning då de skickligt plockade mask tillsammans med måsar efter en plöjande lantbukare.
Henrik Johansson
- Sunday, March 14, 1999 at 20:41:34 (MET)
14 mars. Sträck vid Domsten under en timme mitt på dagen. Grågås 17, salskrake 1 hane, stjärtand 6, ormvråk 8 och trana 3. Vid Stureholm sågs 2 honor blåhök.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, March 14, 1999 at 20:17:06 (MET)
990314.Strandskata 96 ex Klören.Större strandpipare 31 ex Sandön.Sidensvans 3 ex Farhult. Större strandpipare 23 ex Farhult.Strandskata 122 ex Farhult.Skärfläcka 5 ex Farhult.Kärrsnäppa 11 ex Farhult.Tobisgrissla 1 ex Stenkrossen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, March 14, 1999 at 17:24:36 (MET)
990314. Hasslarp på eftermiddagen. Massor av vatten i dammarna. När vadarnas tid kommer lär de inte känna sig välkomna dit. I dag räknade jag till 148 sothöna, 19 gravand, 7 knölsvan, ett par snatterand, 19 vigg, 23 knipa, 1 bläsand och 2 par brunand.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, March 14, 1999 at 16:09:55 (MET)
14 mars
Vid Dagshög, sv om Torekov, en ung havsörn, 2 tobisgrisslor, 2 grågäss, 4 större strandpipare och 1 sidensvans. I bäcken vid Axelstorpsravinen 2 strömstarar.

Thomas Wallin
- Sunday, March 14, 1999 at 13:36:19 (MET)
990313 klockan 18.55. BERGUV!!!! Hej på Er! Hade sett rapport om ropande BERGUV på Söderåsens norra sida. Vi gav oss ut vid 17.00-tiden och körde lite på måfå. Vid första stoppet lockade vi på den i ca 2 minuter, inget svar. Men helt plötsligt kommer DEN flygande och slår sig ner ca 10 meter från oss, där vi satt i bilen. Den satt kvar i ca 30 sekunder, innan den lyfte och försvann. Trots att den var på så nära håll, och vi tittade i kikare, kunde vi inte se att den var ringmärkt. En helt otrolig syn! Får man uppleva detta igen??
Göran Julin <goran.julin@swipnet.se>
Örkelljunga, - Saturday, March 13, 1999 at 20:03:24 (MET)
13 mars. Sträck vid Domsten fram till kl.11.15. Ormvråk 206, fjällvråk 1, sparvhök 5, pilgrimsfalk 1 (2K), sädgås 1, smålom 2 och grågås 14. En järnsparv drog några strofer i den friska vinden. Ejdrarna har inte kommit igång med sträcket ännu men det lär väl inte dröja länge till...
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, March 13, 1999 at 19:20:28 (MET)
13/3 Stackarpsdammen, Klippan. 1 ung havsörn drog upp ett hundratal kanadagäss. Häger 6 ex, vigg ca 20, storskrake ca 30, glada 1 ex, tornfalk 1 ex, tofsvipa 6 ex, sångsvan 1 ex, knölsvan 1 ex, knipor, gräsänder. Medobservatör: Tony Servin
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Saturday, March 13, 1999 at 18:36:13 (MET)
12/3 Örkelljunga. Sidensvans 9 ex, Hornuggla 1 ex satt och hoade utanför trädgården i mörkret. En liten nattrunda gav 2 kattugglor.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Saturday, March 13, 1999 at 18:26:54 (MET)
13 mars
Blåsigt och kallt vid Kullen på morgonen. Ute över have snurrade 8 stormfåglar runt. Även sammanlagt ca 25 sillgrisslor syntes. En av dem hade t.o.m. gått upp och satt sig på en klippa. 4 tobisgrissla låg utanför häckplatserna. Dessutom 6 dubbeltrast, 6 sidensvans och 10 sävsparv. Teuvo skymtade även 1 tumlare.

PS. De märkta sångsvanarna vid Nellåkra härstammar från Finland.

Mats Peterz Alf Petersson Teuvo Karjalai
- Saturday, March 13, 1999 at 17:24:34 (MET)
990313. Tåssjö kyrka: grågås 60 ex, blå kärrhök 2 ex (1 hane, 1 hona), dubbeltrast 3 ex.
Lärkholm: dubbeltrast minst 20 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, March 13, 1999 at 16:32:04 (MET)
13 mars
På en exkursion med Naturskyddsföreningen mellan Kattvik och Hovs hallar såg vi en ung havsörn, ca 300 ejdrar och 20 småskrakar. En exkursionsdeltagare såg dessutom en gammal havsörn och 2 skärsnäppor. Vi Karstorp (sv om Förslöv) en glada.

Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
- Saturday, March 13, 1999 at 15:57:15 (MET)
990313.En flock på 19 tranor sträckte norrut över min trädgård på eftermiddagen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, March 13, 1999 at 15:11:24 (MET)
13/3 Hasslarpsdammarna. Trots kall ostanvind var vi ute och skådade! Vi såg Brunänder,Viggar,Tofsvipor,Gräsänder, Gravänder,Sothöns och Knölsvanar. Röglegård 1 glada. Stureholm Kungsörnar,Korpar,Tornfalkar,Ormvråkar och Tofsvipor. Häljarödstugan 1 Stjärtand,Storspovar,Grågäss, Gravänder,Strandskator,Störrestrandpipare och Bläsänder.
Lars Andersson, Tommy Malmberg <lars.043110019@ telia.com>
Ängelholm, - Saturday, March 13, 1999 at 14:22:30 (MET)
Lörd. 13.3 En stor flock med sångsvan (ca 200st) fanns vid middagstid på ett fält 1 km norr Nellåkra. 3 st var halsmärkta med blå ringar och vit text. Beteckningarna var 2S84, 6S17, 6S18.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Helsingborg, - Saturday, March 13, 1999 at 14:20:55 (MET)
lördagen den 13 mars; Säsongsavslutning på vinterfågelräkning. Det gav 36 arter och knappt 700 individer. Bergfinken dominerade med ca 350 ex. Trots vinterväder räknades några årskryss in. En skogsduva i Åvarp, tranor hördes vid Lovisetorp och en forsärla i stenbrottet. RÄTTELSE: Skrev om åkergrodans spel vid V. Sorrödssjön i söndags, detta visade sej vara fel, vanlig groda var namnet.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Saturday, March 13, 1999 at 13:37:38 (MET)
990312 En halv-sen rapport från fredagen då en spetsbergsgås rastade med drygt 315 grå- och 15 sädgäss i Farhultsviken.
Mats Rellmar <mrellmar@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, March 13, 1999 at 12:31:44 (MET)
12 mars Strandbaden:Gransångaren från den 8/3 har hela veckan varit kvar i eller omkring vår trädgård,senast idag på morgonen då den även dristade sig till att sjunga en kort strof.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, March 12, 1999 at 21:17:31 (MET)
990313 kl 16.00 Hasslarps dammar. Det fanns gravänder, sothöns, knipor - 2 par, vigg - ett tjugotal, knölsvan - 10 st, bläsand - 1 par. Pricken över i:et var en sädesärla som lugnt promenerade vid min parkerade bil.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Friday, March 12, 1999 at 17:44:50 (MET)
12/3 Torekov; 12 kärrsnäppor bland rödbena, st.strandpip och gravand. En dubbeltrast passerar. Bläsinge ängar; ca 70 vinterhämpling.
Leif Dehlin
Ljungbyhed, - Friday, March 12, 1999 at 14:06:52 (MET)
11 mars
15-20 stjärtmesar, 10 ormvråkar, sjungande entita, kungsfågel mm skådades i skogarna norr om Össjö av Nordvästra Skånes folkhögskolas fågelkurs.

Thomas Wallin
- Thursday, March 11, 1999 at 19:22:20 (MET)
11/3 Sidensvans 1 ad. och 2 juv. har tillbringat en veckas tid i en trädgård i Örkelljunga. Inmatade med äpplen.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Thursday, March 11, 1999 at 17:51:49 (MET)
990311.Skärsnäppa 1ex Yttre Grytskär,Vejbystrand. Duvhök 1 ex hona Lya,O Båstad. Glada 1 ex Utvälinge. Medobservatör Tord Gräntz.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, March 11, 1999 at 16:52:10 (MET)
9 mars
Såg en pilgrimsfalk idag när jag åkte på motorvägen mellan Ängelholm och Varalöv.

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, March 10, 1999 at 22:41:22 (MET)
ÅRSMÖTE
KOFs medlemmar hälsas välkomna i kväll den 10 mars till årsmötet på Albertsgården kl 19.00. Dagordningen finns på programsidan.
Styrelsen

Boris Olsson <boris.olsson@ks. helsingborg.se>
Helsingborg, - Wednesday, March 10, 1999 at 15:13:06 (MET)
990309.Trots ett riktigt busväder,körde jag och min bror hårt i dag.Med ett mycket gott resultat.Startade upp vid 6 tiden,med att köra till Strandbaden.Inget utöver starar,bläsänder,gravänder och större strandpipare.Dåligt med piplärkor,sedan gick vi hem till Pitsen för att kolla efter gransångare,men det blev ingen obs på den.Körde sedan till Höganäs reningsverk och fick se forsärlehanen på det vanliga stället.En örnrunda är ju aldrig fel,så vi åkte till Svedberga och Stureholm.Tydligen gillade inte örnarna det dåliga vädret,mer än vad vi gjorde,för ingen örn behagade visa upp sig.På ett fält nära Stureholms gods,såg vi att det gick några svanar och betade.Tre av dem visade sig vara mindre sångsvanar,1 2k och 2 adulta,kanske ett par med sin unge från förra året.Även en mindre flock kanadagäss,gick och käkade upp bondens grödor.Nästa stopp blev vid Rögle damm,lite vigg fanns att beskåda.Helt plötsligt hojtar brossan till,där ligger en salskrakhane.Eftersom han är ganska ny i branchen,så trodde jag det var en snöand han fått syn på.Men artningen var korrekt utförd och vi fick båda njuta av denna vackra and,en kort stund innan den lyfte och flög iväg.Detta kändes som en verklig turobs,perfekt timing.Vid Farhult blev nästa stopp,skärfläckorna stod högt på önskelistan hos oss båda.Men dom fanns inte kvar på lokalen och ganska besvikna lommade vi iväg mot bilen.Men innan vi lämnade Farhult,gjorde vi en koll efter hornugglorna.Jag trodde inte att dom skulle vara kvar på sina vinterplatser,men tre ex kunde ses på fint håll.Det var gott om spybollar under träden,där dom satt.Vi fortsatte vårt sökande efter skärfläckorna på Rönnen,men dom fanns inte där heller.En flock på ca 25 snösparvar letade mat i tången och en hyfsat stor starflock(50-60ex) höll till längst ute på ön.Flera större strandpipare spelflög och sånglärkorna drillade för fullt.Vilken livsglädje fåglarna visar upp,trots ett sådant miserabelt väder.Lite grann smittade det av sig på oss också.Sista chansen på skärfläcka togs vid Sandön och där gick det tre stycken.Sandön är lokalen,som man kan lita på i alla väder.Med denna fina avslutning,var vi nöjda och åkte hem för att vårda kikarna.Skådningen kan vara mycket givande,trots dåliga yttre förutsättningar.Det hänger på skådaren,vilket resultatet skall bli.Medobservatör Tord Gräntz.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 09, 1999 at 14:04:47 (MET)

Dags för årets fenologilista!

Nu är våren på gång och vi startar upp fenologilistan igen. Följ vårens framskridande genom att rapportera flyttfåglarnas ankomst till KOF. Listan uppdateras efterhand som vårobsarna flyter in.

Mats Peterz
Hbg, - Monday, March 08, 1999 at 23:26:17 (MET)
8 mars. En timmes spaning vid Domsten under sen eftermiddagen gav en insträckande glada, drygt 50 sångsvanar samt en jämn ström av bofinkar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, March 08, 1999 at 21:42:23 (MET)
Himmeln över Helsingborg "förmörkades" vid 10-tiden. En rejäl flock med bergfink - kanske 8000-10000 ex drog då lågt över hustaken och in mot och förbi Kärnan. Av riktningen att döma kom dom direkt från andra sidan Sundet.
Åsa o Christer Strid
Helsingborg, - Monday, March 08, 1999 at 21:26:46 (MET)
990308.Tyvärr började dagen med regn,men efter att det upphört blev det riktigt fint väder.Visserligen blåste en frisk ostlig vind,men det är inte helt fel.Sträcket koncentreras till NV Skåne,med denna vindriktning.Dessutom blir det fina sandrevlar,för flyttande vadare att rasta på. Spridda småflockar av bofink sträckte hela dagen,liksom sånglärkor,ringduvor och en snösparv. Ormvråkarna var också på flytthumör,men dom fick kämpa rejält i den hårda vinden.Jag fick syn på några rovfåglar,som låg och skruvade vid Utvälinge.När jag tog en koll med kikaren,var där en glada med i skruven.Ett snabbspan vid Klören,gav tre svarthakedoppingar.På grund av blåsten,var det svårt att upptäcka dom änder och doppingar som låg på vattnet.Vid Sandön fanns det inga nya vårarter att skåda,jag hade hoppats på den i mitt tycke vackraste vadaren,nämligen skärfläckan.Färden gick vidare med god fart mot Farhult,det riktigt sjöng i däcken på hojen.Får helt plötsligt ögonen på fyra gäss,som kommer flygande mot mig.Tycker mig se vit bläs på två av dom,tvärnitar och riggar upp tuben.Jodå,två bläsgäss sträcker mot O,tillsammans med två grågäss.Strax innan jag kommer ner till Farhult,kommer två trädlärkor str på låg höjd helt tysta.Smyger ner till spanstället vid Farhultsviken och börjar kolla med tubkikaren.Till min stora glädje,går där två skärfläckor och födosöker.Vad är som vårens första skärfläckor,fullt i klass med näktergal och gök.Med denna förnämliga artlista i cykelkorgen,gick det lätt att cykla hem,trots en tuff motvind.Mot den vinden,har jag kämpat tusentals gånger,så man börjar kanske bli van.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, March 08, 1999 at 18:52:32 (MET)
7 mars. Årets sista vinterfågelräkning fick skjutas på framtiden p g a styv kuling och piskande regn. Det blev i alla fall en liten tur i Nellåkra när regnet upphört och det fullständigt sjöd av liv: 2 unga kungsörnar jagade, ständigt mobbade av skogens ormvråkspar. Duvhökparet utförde ystra vårlekar och ormvråkar sträckte ständigt förbi, ett 100-tal på ett par timmar. Bland vipor och sånglärkor rastade 6 skogsduvor och 25 sångsvanar och i en hagtorn/slånridå satt 300 gulsparvar och småpratade medan ett stort antal artfränder satt på hyggena och räknade till sju. Bengt Hertzman. .
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, March 08, 1999 at 18:17:37 (MET)
Måndag 8/3. Bläsingeängar; 1 subad kungsörn, 8 brunänder och 2 storspov. De första tranorna har också kommit till sina häckningsplatser i Klippans kommun.
Leif dehlin <leif.dehlin.1112@sfr.se>
Ljungbyhed, - Monday, March 08, 1999 at 18:01:52 (MET)
8 mars. Lärkholmssjön: grågås ca 50 ex, dubbeltrast ngr ex. I helgen har det enligt uppgift funnits upp emot 120 sångsvanar i "sjön". Inga alls idag.
Några observationer från Örkelljunga i helgen: tjäder 2 troliga på lördagen och 1 säker på söndagen. >100 sångsvan vid Jälla sjö, Åsljunga och 15 dubbeltrastar i Höjaholm på lördagen.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, March 08, 1999 at 16:05:23 (MET)
8 mars,Strandbaden: En Gransångare hoppade under morgonen omkring i min trädgård.Var det en övervintrare eller vårens första?
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, March 08, 1999 at 15:34:30 (MET)
Hattrick över Höghult klockan tolv! Vårens första glada här på gården (?) sågs samtidigt med en fjällvråk och en tornfalk. Alla jagade av fältet öster om parken.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Höghults gård, Mjöhult, - Monday, March 08, 1999 at 12:34:56 (MET)
söndagen 7 mars; Då denna kalla förvårdag övergick i kväll besöktes Sorrödssjöarna. Det blev riktigt stämningsfullt vid den västra när den nedgående solen färgade himlen röd samtidigt som rördrommen tutade, koltrastarna sa go´natt, 150 starar letade övernattningsplatser i vassen och några yrvakna åkergrodor började spela. I övrigt var det en hel del storskrakar, 64 i den västra o 43 i den östra sjön. På hemvägen över Söderåsen hördes kattugglan ropa på följande ställen; Tranerödsmosse, Bjärbolund, Liderna och Finnstorp.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Sunday, March 07, 1999 at 21:59:01 (MET)
7 mars
På eftermiddagen besöktes Hasslarp, där isen släppt i dammarna. Gravänder, gräsänder och sothöns var på plats. Räknade också in ca 15 knipor, ca 10 vigg och ett brunandpar.
Vid Stureholm 1 blå kärrhök, 1 duvhök, 300 grågäss, 800 kanadagäss, 500 tofsvipa och 150 ljungpipare. Flera ormvråkar passerade mot norr.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, March 07, 1999 at 20:05:01 (MET)
99-03-07 Ornakärr-Görslöv Sångsvan 28, Kricka 22, Stjärtand 6, Bläsand ca 40, Gräsand ca 250, Gravand 27, Ormvråk 3, Tornfalk 2, Blå kärrhök 1 honfärgad, Tofsvipa ca 100, Ängspiplärka 4, Sävsparv 2, Stare ca 30
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, March 07, 1999 at 17:14:22 (MET)
990307 Centrala Ängelholm. En strid ström av vråkar drar nytta av den fördelaktiga vinden och sträcker mot nordligare breddgrader, vi ses igen till hösten!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, March 07, 1999 at 15:10:11 (MET)
Hej på er, klockan är 18.13 när koltrasten sjunger för fullt utanför fönstret i Ljungbyhed, man får ju vårkänslor om det inte hade varit så kallt ute.Mvh Göran.
GÖRAN JULIN <goran.julin@swipnet.se>
Örkelljunga, - Saturday, March 06, 1999 at 18:22:13 (MET)
990306 Vid middagstid gav jag mig ut trots det gråa vädret. Vid Stureholms gård såg jag 17 st sångsvanar, ett femtiotal grågäss, flera hundra Kanadagäss, en trana och en fjällvråk. Vid Höghults gård fanns ungefär 200 tofsvipor ute på fältet, i skogsdungen bakom gården fanns ett antal gulsparvar och en större hackspett.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Saturday, March 06, 1999 at 14:29:30 (MET)
lördagen den 6 mars; Morkullan har kommit till Tranerödsmosse. I gryningstimmen lekte två stycken vårlikt på låg höjd i dimman. Dessvärre hördes inga orrar, bara en kattuggla.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Saturday, March 06, 1999 at 10:44:12 (MET)
990302. Och så har stararna hittat till Harbäckshult. 25 ex var dom. Härligt!
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, March 02, 1999 at 19:11:40 (MET)
990301.Varfågel 1ex Klören.Trädlärka 1ex str N Klören.Gravand 52ex Sandön.Strandskata 52ex Sandön.Stare 24ex Rönnen.Gravand 61 ex Rönnen.Svarthakedopping 2ex Rönnen.Gråhakedopping 1ex Rönnen.Svarthakedopping 14ex Stenkrossen.Gravand 80ex Farhult.Strandskata 32ex Farhult.Pilgrimsfalk 1ex ad Farhult(1525).Stjärtand 5 par + 3ex hanar Farhult.Kricka 60ex Farhult.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 02, 1999 at 11:07:22 (MET)
1/3 99 Starby Tranarpsbro Salskrake 2st hanar 1st hona Gravänder 4st Krickor>50st Tofsvipor 30tal Kanadagäss >700 Stare 2st Fjällvråk 1st Grågäss 14st det är mycket med sånglärkor i luften,Gräsänderna är svåra att räkna men uppskattningvis >500st Salskrakarna fanns där pinnån rinner ut i Rönneå i klippan flög även en Blå Kärrhökshane.
Göran Julin <goran.julin@swipnet.se>
Örkelljunga, - Monday, March 01, 1999 at 13:17:11 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.