Observationer november 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.28 november: Hemma i vår trädgård sågs idag en hane svarthätta, liksom det också gjorts flera vintrar tidigare. Är det månne samma fågel och var kommer den ifrån?
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Monday, November 29, 1999 at 22:42:31 (MET)


29/11 Mölle Ovanligt stor oro bland småfåglarna fick mig snabbt ut i trädgården för att skrämma bort katten. Det var en sparvuggla, som helt orädd lät sig betraktas på ett par meters avstånd. Nästan på dagen fjorton år sedan vi såg den här första gången.
Bert Persson
Mölle, - Monday, November 29, 1999 at 22:02:52 (MET)
28 november. Runt Västraby gården höll en flock med 26 tofsvipor till. Längs järnvägsvallen vid Stureholm/Rögle en varfågel. Slutligen rastade 3 svarthakedoppingar utanför Årnackehamn.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Monday, November 29, 1999 at 20:42:46 (MET)

Vinterinventering av tornfalk

KOF vill ta reda på hur många tornfalkar som övervintrar i nordvästra Skåne. Läs mer här!

KOF
- Sunday, November 28, 1999 at 20:09:05 (MET)
99.11.28 Rögle Gård: Kungsörn 1 gammal + 2 unga, Fjällvråk 1, Mellan Lönnhults Gård och Stureholm: Havsörn 1 ung. Sandön: Kärrsnäppa 78, Kustpipare 9, Storspov 12, Strandskata 1, Kricka 12, N. Häljaröd: Skäggdopping 1, Svarthakedopping 2, Tordmule 1, Sparvhök 1 Björn Elmlund
Björn Elmlund <elmlund@lerberget.se>
Lerberget, - Sunday, November 28, 1999 at 17:50:35 (MET)
28 november, Kullen: 08.30-11.40 (tills. med Kaj Möller, Teuvo Karjalainen och Bengt Andersson)
Smålom 5, gråhakedopping 1, strandskata 3, tretåig mås 7, obest. alka ca 200 (varav 147 sillgrissla och 24 tordmule), tobisgrissla 1, sidensvans 36 och snösparv 1.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, November 28, 1999 at 16:06:01 (MET)
En morkulla på Eskilsminne den 25 november. När jag tog min lilla kvällsvandring i trädgården flög en morkulla som satt gömd under en buske iväg, när kom ca en meter ifrån den.
mats olsson <mats.olsson@nicolai.se>
helsingborg, - Friday, November 26, 1999 at 16:47:16 (MET)
25 november
Nordvästra Skånes folkhögskolas fågelcirkel blev guidade vid Hasslarps dammar av Vidar Narvelo i eftermiddags och såg bla ca 90 bläsänder, 2 viggar, 4 sothöns, 4 steglitsor, fjäll- o ormvråk.

Thomas Wallin
- Thursday, November 25, 1999 at 22:10:55 (MET)
991123 Sevedberga Pilgrimsfalk 1ex(ad)
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Tuesday, November 23, 1999 at 12:30:29 (MET)
Måndag 22 november: 2-3 skäggmesar hörda vid Sandön. Utanför Norra Häljaröds hamn 1 alkekung och 10 svarthakedoppingar.Mellan Rögle och Västraby gårdar 2 unga kungsörnar.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, November 22, 1999 at 15:53:43 (MET)

Fåglar i Nordvästskåne 1998

Årets upplaga av Fåglar i Nordvästskåne finns nu i tryck. Läs mer här!

KOF
- Sunday, November 21, 1999 at 22:19:55 (MET)
Söndag 991121:Ledde exkursion med Kullabygdens Naturskyddsförening. Sandön bjöd på några storspovar, drygt 100 kärrsnäppor, 9 kustpipare och en blå kärrhökshane (över Klören). En ung kungsörn passerade över oss mellan Rögle säteri och Västraby och vid Stureholm visade en juv havsörn upp sig fint i det fantastiska höstvädret. Ett stopp vid Ornakärr gav en tornfalkshona på nära håll och en mycket tjusig blå kärrhökshane.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, November 21, 1999 at 19:55:13 (MET)
Söndag 21 nov. Ett par timmars tur till Grytskären - vilket skådarljus det var idag! En flock på c:a 14 snösparvar patrullerade stranden. En alkekung rörde sig fram och tillbaka, stundom innanför det inre skäret. Två möjliga (?) skärsnäppor på det yttre skäret. Omkring fem gråhakedoppingar, en storspov, ett par rödbenor och enstaka sånglärkor som gjorde det hela lite vårlikt, m m.
Peter Johnsen <peter.johnsen@bigfoot.com>
Helsingborg, - Sunday, November 21, 1999 at 16:52:28 (MET)
Söndagen 21/11 På vägen mellan Rögle o Västrabygård såg jag en spännande grej 2 st Juv. Kungsörnar " jävlas " med en Räv som gick med svansen i vädret på åkern. Örnarna flaxade på låg höjd över Räven som gick i en träddunge för att ta skydd? Om dethela slutade lyckligt för Räven vet jag ej.
Lars Andersson <lars.043110019@telia.com>
ängelholm, - Sunday, November 21, 1999 at 16:12:09 (MET)
21 november
Nästan vindstilla - egentligen inget örnväder. Trots detta sågs 3 kungsörnar (2 yngre och 1 äldre) och 1 havsörn (juv) i det i år säkra området kring Rögle och Västraby. Dessutom 1 duvhök (juv), 1 blå kärrhök (hane) och 33 sångsvan.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, November 21, 1999 at 15:22:46 (MET)
991120. Var en runda på Wramsängar i eftermiddag,såg bla Kungsörn 1ex (Juv) Blåkärrhök 1ex hona
Peter Andersson <James.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Saturday, November 20, 1999 at 23:44:18 (MET)
991119 Kring Rögle gods kl. 10.00. Var på en rekognoserings runda inför en film inspelning om örnar, i trakterna kring Rögle och Stureholms gods. Satt och drack kaffe, när en magnifik kungsörn gled upp bakom järnvägsvallen. Kaffet slank ner snabbt, och kikarna kom fram, och vi kunde studera den i en bra stund, innan den gled vidare till Stureholms skogen. När vi senare var på väg hem, såg vi den flyga över en flock gäss, som rastade på en åker. En stund senare flög den vidare till Västraby gårds ägor, och slog ner i en flock kråkor eller råkor som satt intill ett buskage. Full panik uppstod i flocken innan alla satte sig i ett träd, för att studera uppätandet av sin kära broder. Ang. vårt film projekt söker vi kunniga människor här på KOF:s sidor som vill hjälpa till med råd, och platser där man kan sätta upp ett gömsle för filmning. Filmningen kommer att göras under vintern, så info. om ev. matplatser emotages tacksamt. Vi kommer också att filma under våren vid Hasslarps dammar, så har ni råd, tips eller synpunkter kring detta vill vi gärna att ni hör av er. Widar Narvelo vid Hbgs kommun har tidigare informerat här på sidan ang. detta.
Thomas <naturamedia@telia.com>
Helsingborg, - Friday, November 19, 1999 at 12:37:55 (MET)
15 november, Farhult bl.a. gråhakedopp.1ex. svarthakedopp. 2ex. gravand 2ex. alkekung 1ex. skäggmes 2ex. Rönnen: svarthakedopp.8ex. bergand 4ex. alkekung 1ex(Heljaröds hamn), snösparv 20ex. Sandön: gråhakedopp 3ex. svarthakedopp. 3ex. kärrsnäppa 120ex. kungsfiskare 1ex(Vegeå tegelbruk),samt nötkråka 1ex. Flera av obsarna tills. med Rolf Helmersson.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, November 15, 1999 at 18:22:18 (MET)
14/11
Strömstare 1 ex möllan, Rössjöns utlopp och 1 ex Lärkholm.

Patric Carlsson
- Monday, November 15, 1999 at 07:07:12 (MET)

Film: Falkens öga, söndag 14 november

Mikael Kristerssons film om tornfalksfamiljen i Skanörs kyrka visas på Röda kvarn, Prästgatan, Helsingborg, kl. 19.00. Entré: 50 kr.

Välkomna!

Mer info finns i vårt program.

KOF
- Saturday, November 13, 1999 at 17:14:47 (MET)


13 November På morgonen sågs en kungsfiskare vid Sockerbruket,Rönneå i Ängelholm. Jag kan även bidra med en andrahandsuppgift om en stationär alkekung i Vejbystrand idag.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, November 13, 1999 at 12:55:32 (MET)
12 november, Höganäs: På väg till arbetet mellan Margreteberg och Jompes, 4 ex. berglärka och en snösparv som sprang omkring på stranden.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, November 12, 1999 at 16:32:05 (MET)
11 november
1 glada, 2 enkelbeckasiner, 7 rödbenor och 4 skärpiplärkor vid Grytskär på eftermiddagen.

Thomas Wallin
Magnarp, - Thursday, November 11, 1999 at 22:19:18 (MET)
Rapport från en hållplats på linje 6.

Visst går det att skåda i alla lägen ... nästan i vart fall.
Morgonpromenaden till busshållplatsen gav faktiskt lite vårkänslor så här i novembermörkret. En rödhake satt och lockade försiktigt i ett buskage. Tydligen väckte det känslorna hos artfränder. För det dröjde inte länge förrän jag hade fem stycken som satt och sjöng runt omkring "min busskur". Samtidigt drog en flock yra sidensvansar fram och tillbaka över mitt huvud utan att hitta ett lämligt träd att slå sig ner i.
Julkortfågeln nr 1, domherren, uppenbarade sig strax därpå i några exemplar, för att försiktigt och lågmält anmälan sin närvaro med ett visslande. Det kom ytterligare en flock sidensvansar. Denna gång 8 ex. Våren lät höra av sig igen. Denna gång från en talgoxe.
Härligt att känsla dröjer sig kvar!

Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, November 10, 1999 at 20:32:26 (MET)
Hasslarps- och vitryggsinfo Jag vill bara kort informera om ett par saker angående Hasslarps dammar. Som tidigare nämnts väntar vi nu besked från miljödepartementet om vi får bidrag från miljömiljarderna, 2+2 miljoner kr. Redan nu utvidgar vi dock betesdriften i området söder om ån. Vi planerar också göra en film om fågellivet och projektet. Ni kommer därför att stöta på Naturmedia dvs Thomas Friström och Helène Bengtsson, och vi avser uppföra gömslen under vintern. Ang. vitryggen i Råådalen har jag haft diskussioner med parken angående de gallringar som skett under vintern av död alm. De borde sparats, men tyvärr har växtskyddet företräde över naturreservatsbestämmelserna. Arbetena skall nu vara avslutade och stora delar av det nya naturreservatet mellan Råå -Gantofta skall avsättas för fri utveckling. De fynd av spettar, sparvuggla mm som gjorts, visar på områdets potential som alltså kan bli ännu bättre för hålbyggare. Widar Narvelo Kommmunekolog
Widar Narvelo <widar.narvelo@stad.helsingborg.se>
Helsingborg, - Wednesday, November 10, 1999 at 11:43:51 (MET)
Tisdag 9/11. Jag hade förberett mig på att se vitryggig hackspett. Men trots en finkamning av Råådalen syntes den inte till. Men det blev utmärkta obsar av både Större och mindre hackspett ett par gråsiskor, trädkrypare, nötväcka, flera nötskrikor, steglits, domherre, ormvråk och strömstaren höll till på sin vanliga plats vid bron i Gantofta. När jag var färdig till att åka hem träffade jag på Gunnar Strömgren som inte heller lyckats få se den vitryggade. MEN sparvugglan hade varit så nära honom att han nästan kunnat klappa den. Istället nöjde han sig med ett antal foton. Jag blev guidad till platsen och där fanns den! Den var mycket intresserad av en grön fågelholk. (Följ stigen norrut från P-platsen. Gå inte upp på höjden, utan ta stigen vänster om höjden)
Ann-Marie Karlsson <042298239@telia.com>
Ramlösa, - Tuesday, November 09, 1999 at 16:33:09 (MET)
8 nov. Idag på eftermiddagen sågs en sparvuggla vid Havsbadsvägen 102 i Ängelholm. Hade det inte varit för att mesar, nötväckor och siskor varnade så hade jag sannolikt cyklat förbi utan att se den.
Henrik Johansson
- Monday, November 08, 1999 at 19:05:57 (MET)
7 november. Hallands Väderö besöktes under i de närmaste idealiska förhållanden idag. Mest svaga vindar, soligt och en för årstiden ovanligt behaglig temperatur bidrog i högsta grad till att 60 olika arter registrerades. Bland guldkornen märktes en toppskarv, fyra havsörnar, ett 30-tal skärsnäppor, en varfågel och en svarthätta. Även på Halsarevet i Torekov uppehöll sig en liten grupp om sex skärsnäppor.
Henrik J., Hans N., Anders L. och Mats R
- Sunday, November 07, 1999 at 21:53:55 (MET)
En hane brun kärrhök sågs igår, 6/11 sträckande vid Filborna, Helsingborg. I Kvidinge en flock med 50 sidensvansar.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 07, 1999 at 20:15:59 (MET)
7 november
En ung kungsörn vid Glumslövs backar beskådades av deltagarna i Studiefrämjandets o Bjäre Naturskyddsförenings fågelcirkel. Vi var på hemväg från Salviken o Barsebäckstrakten - ett exkursionsmål som verkligen rekommenderas. Idag såg vi 5-10.000 ljungpipare, 200 vitkindade o 100 bläsgäss, några tusen kanadagäss, pilgrimsfalk mm

Thomas Wallin
- Sunday, November 07, 1999 at 19:19:02 (MET)
7.11, Segelstorpsstrand, Bjäre. Bland rastande fågel storlom 1, skäggdopping 1, gråhakedopping 2, svarthakedopping, bläsand 35, kricka 20, enkelbeckasin 4, rödbena 5, tofsvipa 150, ljungpipare 65. Bland översträckande fågel vinterhämpling 13 och större korsnäbb 5. Vid Ängelsbäck är den i stort sett helvita ormvråken kvar. Varning för snabba bestämningar av fjällugglor, alltså.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, November 07, 1999 at 19:13:34 (MET)
7 november, Kullen
Dagens obervationer: Sädgås 5, Alfågel 1, Duvhök 1 juv, Tobisgrissla 3, Tordmule 2, Sillgrissla 2, Ladusvala 1, Gransångare 1, Stjärtmes 14 och Sidensvans 3.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, November 07, 1999 at 19:09:09 (MET)
6 november. Tre kungsörnar visade gemensamt prov på avancerad luftakrobatik över Rögle skog vid 14.30-tiden idag. Av teckningen att dömma rörde det sig om två årsungar och en något äldre individ. I gåsflocken vid Västraby kunde bl.a. minst 15 bläsgäss och enstaka sädgäss urskiljas.
Henrik Johansson
- Saturday, November 06, 1999 at 22:00:33 (MET)
Sandön 1999-11-06. Dagens behållning blev en Varfågel som snällt visade upp sig samt en flock på 25-30 Snösparvar på fälten kring Svedberga.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, November 06, 1999 at 17:08:49 (MET)
5 november
Vädret inbjöd egentligen inte till utomhusaktiviteter så det blev mest bilexkurerande vid dagens skådartur.
Stannade först vid Hasslarp. Fortfarande mycket bläsänder kvar, räknade in hela 460 ex. Dessutom bl.a. 3 skedand och 1 brunand. En flock på ca 1000 tofsvipor lyfte från fälten söder om dammarna när 1 fjällvråk drog förbi.
Nästa anhalt blev Västraby. Någon km norr om gården stod en flock på ca 3300 grågäss. Det var en utmaning att leta igenom dessa. Lyckades hitta 2 bläsgäss, 1 spetsbergsgås, ca 30 vitkindade gäss, 2 kanadagäss och 2 stripgäss. Dessutom gick där 21 sångsvan och 3 mindre sångsvan samt uppskattningsvis ca 2000 ex vardera av tofsvipa och ljungpipare. Medan jag stod där seglade en ung kungsörn upp över Rögle gård.
Sandön bjöd på ett riktigt drama! En havstrut hade på något sätt lyckats hugga tag i stjärten på en småskrake. Truten släpade upp den ivrigt flaxande skraken på en sandrevel och kunde efter en intensiv kamp döda den. Knappt hade truten påbörjat sin måltid när en ung havsörn dök upp och tog hand om skraken. Örnen fick ett lättfångat skrovmål och det kändes bättre i fågelskådarhjärtat att skraken hamnade i en örnmage istället för trutmage.
Medan detta drama spelades upp kom 27 mindre sångsvanar insträckande. Dessutom sågs 26 kustpipare, 50 kärrsnäppor, 4 storspov och 5 strandskator. I vassen hördes och sågs 5-10 skäggmes.

Mats Peterz
Hbg, - Friday, November 05, 1999 at 13:49:13 (MET)
5/11 Sandön kl 9,15-10,25. 30 st kärrsnäppa,26 st kustpipare,6 st storspov,2 st sparvhök,1 st ormvråk,4 st sångsvan,1 st kungsfiskare,3 st skäggdopping.På väg hem mot ängelholm vid bron över vegeå 1 st ormvråk sk börringevråk.
Paul Fors
Ängelholm, - Friday, November 05, 1999 at 11:02:22 (MET)
4 november
Börjar dagen vid Kullen där det bl.a. sträcker lite alkor idag. Räknar in 166 ex (varav 79 sillgrisslor och 14 tordmular). Dessutom 2 havssulor, 3 bergand, 33 sjöorre, 7 tretåiga måsar, 1 spillkråka, 1 svarthätta och 3 sidensvans.
Vid Rekekroken hoppar 1 gransångare i en buske. Här ses även 1 gråhakedopping och 1 tobisgrissla.
Mycke grågäss, krickor och bläsänder vid Farhult. Hittar 4 snatteränder bland dessa. 1 gravand, 145 kärrsnäppor och 18 kustpipare går på revlarna. I viken mellan Farhult och Jonstorp räknas minst 15 svarthakedopping, 2 gråhakedopping och 3 storlom.
Avslutningsvis en grann blåhökshanne vid Mjöhult.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, November 04, 1999 at 15:20:50 (MET)
3/11. Snålt som det varit om havsfåglar denna säsong så nappar åtminstone jag på minsta vindpust från väster!!! Omkring V 10 m/s på KULLEN (07.30 - 12.00) gav följande: havssula 5, stormfågel 1, gråhake 2, labb/bredstj. 1, bredstj. labb 3, tretåig mås 210, sill/tordmule c. 450 varav c.25% var tordmular, alkekung 2 medan tättingar på sträckförsök runt mistluren innefattade 15 sidensvansar, 20 vinterhämplingar och 1 lappsparv.
Mats Rellmar
HBG, - Wednesday, November 03, 1999 at 22:47:34 (MET)
Vill du läsa den tunga historien om den vitryggiga hackspetten som egentligen var lett.........?? Klicka här!
KOF:s webbgrupp
- Wednesday, November 03, 1999 at 22:46:18 (MET)
Angående den färgmärkta Vitryggen som håller till vid Görarps mölla. Fågeln kommer från Lettland och är utplacerad i ett Större hackspett bo uppe Dalälven. Totalt placerades det ut 9 Lettiska vitryggar och 12 Norska i år.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, November 03, 1999 at 18:49:15 (MET)
991103. En högst avvikande trast i månghövdad trastflock vid Röglan, Rössjöholm orsakade rejält förhöjd puls. Nästan helt vit i ansiktet - likande något en brokspett i huvudet! Dessutom inslag av vita fjädrar lite här och var i dräkten. Nu var det förstås bara en märkligt tecknad björktrast men ändå. Såg helt knäpp ut. På samma lokal fanns också en varfågel. I Rössjön var det däremot väldigt fågelfattigt - några skäggdoppingar och skarvar.
Stötte sedan en tjädertupp två gånger i Björnamossa.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, November 03, 1999 at 17:00:36 (MET)
Sex gamla sulor skulle det vara, inte åtta.
Olof Jönsson
- Tuesday, November 02, 1999 at 20:45:07 (MET)
991102 Kullen: Grålira 1 ex, lunnefågel 1 ex, havssula 8 ad, tretåig mås ca 50 ex, labb/bredstjärtad labb 1 juv ljus (troligen bredstjärtad), sillgrissla + tordmule ca 100 ex, rödvingetrast ca 50 ex, stjärtmes 5 str och gott om blåmes i rörelse.
Olof Jönsson och Christer Jönsson <olofj@swipnet.se>
Hässleholm, - Tuesday, November 02, 1999 at 20:43:30 (MET)
991101 Rååns dalgång: VITRYGGIG HACKSPETT 1EX HANE. Den sågs kl 12:15 i 6-7min och var sedan borta till 13:40 då hittades igen och sågs då fram tom 14:10. Fågeln hittades redan i lördags, men kunde tyvärr inte hittas igår. Den är färgmärkt med två vita ringar på vänster ben och en orange och en aluminium ring på höger ben. För att hitta dit så utgå från Raus kyrka kör söderut över ån tag vänster vid T-korset kör under järnvägen och över motorvägen sedan har ni ett stugområde på vänster hand (Örby stugomr). Där stugomr slutar går det en liten grusväg ner till vänster kör in på denna, ni kommer över ån igen och ni hamnar på en grusparkering. Här ifrån har spetten setts N och NNO om ca 200-300m.Igår sågs här en kungfiskare och en sparvuggla.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, November 01, 1999 at 17:30:02 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.