Observationer oktober 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken. .I går eftermiddag sågs och hördes en ropande sparvuggla i Klåveröd
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, Söderåsen, - Sunday, October 31, 1999 at 19:10:50 (MET)


31 oktober. Såg en "skum" piplärka på Klören i eftermiddags. Den var helt ensam och höll till i tångbankarna längst ut mot åmynningen. Misstänker starkt vattenpiplärka men tyvärr fanns ingen tubkikare till hands vilket nog krävs för att göra en säker artbestämning. På stranden rastade även tre snösparvar.
Henrik Johansson
- Sunday, October 31, 1999 at 19:07:22 (MET)
31 oktober. På åkrarna runt Västraby gård rastade mycket gäss och annat trevligt. Grågässen talrikast med minst 1500 ex, vitkindad gås 44 och stripgås 2. Bland gässen gick minst 700 tofsvipor och minst lika många ljungpipare. Från KOF-exkursionen kan nämnas skäggmes och gluttsnäppa vid Sandön. Havsörn vid Rönnen och 3 svarthakedoppingar vid Stenkrossen.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 31, 1999 at 19:05:57 (MET)
31 oktober
Blåsigt o småregnigt vid Grytskär men några obsar som värmde var 2 rastande prutgäss, 14 hägrar, 7 rödbenor, 1 kustpipare och ca 20 vipor. Simänderna börjar få granna praktdräkter igen - idag ca 300 gräsänder, 40 bläsänder o 10 krickor

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, October 31, 1999 at 16:41:11 (MET)
31 oktober, Kullen på eftermiddagen
Magert sträck över havet men hade turen att få se 1 grålira och 1 havssula passera. Dessutom ett 10-tal obest. alkor, 6 sillgrisslor och 1 tordmule. Ett par tumlare sågs också.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, October 31, 1999 at 16:15:43 (MET)
30/10. Rössjön: skäggdopping 7 ex, storskarv ca 20 ex, grågås 40 ex och brunand 30 ex.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, October 30, 1999 at 22:00:23 (MET DST)
30/10 Liten promenad med hustru och hund gav en högst oväntad obs. Två st strömstarar dök och knixade i Mölle mosse av alla platser! Den mesta tiden uppehöll de sig i och kring näckrosbestånden, som tydligen erbjöd lite smått och gott. Vi njöt av anblicken en timmes tid, och de var kvar när vi lämnade framåt kvällningen.
Bert Persson
Mölle, - Saturday, October 30, 1999 at 21:20:01 (MET DST)
29 oktober. Skådning vid Farhult och Stenkrossen idag resulterade i en artlista bl.a. bestående av dvärgbeckasin, svartsnäppa, havsörn, alkekung och forsärla. Dessa arter kom dock lite i skymundan av 10-12 stora fladdermöss som jagade insekter över Farhultsbaden.
Henrik J. och Henrik E.
- Friday, October 29, 1999 at 21:44:27 (MET DST)
29/10 Kullen Alkekung 1 ex str, Sidensvans 20 ex rastande.
Teuvo Karjalainen
Tånga, - Friday, October 29, 1999 at 19:19:48 (MET DST)
29/10 f.m. Torekov. Sillgrissla talrik, en del tordmule samt 2 alkekung. 7 tretåig och 14 sydstr. sparvhök bl.a.. Sökte förgäves efter berglärka.
Leif Dehlin
- Friday, October 29, 1999 at 13:11:04 (MET DST)
28 oktober, Höganäs: En Rödstjärt, en eftersläntrare som borde vara på lite sydligare breddgrader uppehöll sig vid Höganäs Museum.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 28, 1999 at 22:17:57 (MET DST)
28 oktober. Ett par eftermiddagstimmar "offrades" för skådning mellan Kattvik och Hovs hallar idag. Sporadisk spaning över havet gav ett 30-tal tretåiga måsar, en alkekung och tre gråhakedoppingar. En hel del tordmular och sillgrisslor var också i farten. En snösparv och 52 sidensvansar flög över och i skogen sågs en mindre hackspett i ett meståg som bl.a. innehöll flera stjärtmesar.
Henrik Johansson
- Thursday, October 28, 1999 at 19:56:18 (MET DST)
27 oktober, Kullen: 08.00-10.00 bl.a. Havssula 1ex. Bredstjärtad labb 1juv. Tretåig mås 2ex. Sidensvans 5ex. samt Snösparv 4ex. Utvälinge: Mindre sångsvan 4ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, October 27, 1999 at 21:36:14 (MET DST)
24 oktober
Efter lite letande på Kullen kunde vi (och vi var och blev några stycken) hitta hökugglan. Den visade upp sig fint sittande i ett träd ca 100 m söder om dassen vid parkeringen.I övrigt 1 ladusvala och 1 stenskvätta.
I Mölle hamn fanns 1 svart rödstjärt och 1 skärpiplärka.
Hasslarps dammar hyser fortfarande mycket änder. Räknade bl.a. in 2 smådopping, ca 300 bläsand, 1 skedand och 2 brunand. Dessutom 1 fjällvråk.

Mats Peterz
HBG, - Sunday, October 24, 1999 at 21:41:53 (MET DST)
24 oktober, Kullen: Hökugglan kvar idag, nu 50-100 meter söder om toletterna, i björkskogen. På Kullen också 1ex. Stenskvätta och 1ex. Ladusvala.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, October 24, 1999 at 18:22:00 (MET DST)
24 oktober
Klören på förmiddagen: minst 1 lappsparv, ca 35 kärrsnäppor, 1 kustpipare, 2 storspovar, 1 spillkråka o ca 20 korsnäbbar.

Thomas Wallin
- Sunday, October 24, 1999 at 16:18:52 (MET DST)
24 okt ca kl 11.00 Kungsörn (2:a vinter) vid Rögle säteri. Dessutom honf. blå kärrhök. Igår ungefär samma tid två unga kungsörnar på samma plats, den ena förmodligen juvenil. De flög tillsammans över säteriet en stund, men delade sedan på sig och den ena sågs jaga över fälten mot Rögle by. Medobservatör idag Lars Göte Nilsson.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Sunday, October 24, 1999 at 12:10:07 (MET DST)
23 oktober. Runt Bökebäcks hamn. Gröngöling 1 ex, Spillkråka hörd, Duvhök 1 ex, Gransångare 1 ex, Snösparv 2 ex f.ö. gott om trast och rödhake.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 23, 1999 at 18:49:34 (MET DST)
23 oktober. En tur till yttre Bjärehalvön idag gav bl.a. två berglärkor och en roskarl vid Torekovs rev samt en hanne snatterand vid Tjällran.
Henrik J. och Anders L.
- Saturday, October 23, 1999 at 17:37:06 (MET DST)
23 oktober, Kullen: När Kalle och jag precis konstaterat att det var en dålig dag på Kullen, satt den där,en HÖKUGGLA i träden och buskagen norr om fyren (Palnatokes skränt). Därutöver Ladusvala 1ex. samt 10-talet Sidensvans. Höganäs, Jompes: Gransångare 1ex. Ladusvala 2ex. och Sidensvans 25ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, October 23, 1999 at 13:21:17 (MET DST)
Höganäs 991022: Som vanligt vid den här tiden på året dök det upp sidensvansar vid Kullagymnasiet. Uppemot 20 ex sågs vid tolvtiden idag.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, October 22, 1999 at 22:58:11 (MET DST)
Idag bjöd hundpromenaden på en mäktig uppvisning. Över granplanteringen mellan Välinge och Rögle (norr om Rögle säteri) kretsade en ung kungsörn. Jag hade den först på ca 15 meters håll rakt över huvudet - i höjd med trädtopparna. När jag rundat planteringen var den där på nytt, mobbad av en brigad om sex korpar. Jag stod och tittade på flyguppvisningen en lång stund, det var rena rama Top Gun! Efter kanske tio minuter-en kvart tröttnade örnen på sin eskort och lät ostvinden föra den i riktning mot Stureholm. Kanske mindes den sin lyckade jakt där i förrgår, för man kan väl gissa att det var samma örn. Korparna tog sig mot parken runt säteriet. Klockan var ca 07.45-8.15.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Friday, October 22, 1999 at 08:47:53 (MET DST)
Onsdagen 20 oktober. Sandön, till Thomas obsar bör läggas Salskrake 1 honf i ån samt flera skäggmesar. Rönnen en dvärgbeckasin i kärret. På morgonen sågs säsongens första Snösparv på Kullen, dessutom Havssula 1 ad, Stjärtmes 27 på strf, Nötskrika 40 på str, Gråsiska 10 ex, Mindre hackspett 1 ex samt en trädlärka.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, October 21, 1999 at 08:15:32 (MET DST)
20 okt. En kungsörn bjöd på en härlig jakt över åkrarna vid Stureholm. Framgångsrikt fick den fatt i en hare. Utmed vasskanterna vid Vegeånsmynning gick 2 vattenrallar och på Rönnen satt en havsörn samt en ad hona pilgrimsfalk. Praktejder honan ligger kvar vid Årnackehamn och i havet även 15 svarthakedoppingar liksom 26 skägg och 5 gråhakedoppingar. I buskagen kring Årnacke f.ö gott om rödvingetrast. Uppskattningsvis 200 ex med inslag av enstaka taltrastar.
Thomas Svanberg
- Wednesday, October 20, 1999 at 21:51:19 (MET DST)
19 Oktober. Kullen: 1 juv Havsörn insträckande från NV, drog därefter SE längs bergets norrsida. Havsörnen upptäcktes lååångt ute i NV i gryningen. Man kan undra om den sträckt ut när det var mörkt?? F.ö. börjar vinterfåglarna dominera. Endast 10 nötskrikor var ute och vände, 18 stjärmesar strf, 1 varfågel, 8 dubbeltrastar, 9 sidensvansar, 1 juv duvhök, 1 mindre hackspett, 1 skogsduva, vinterhämpling och gråsiska.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 19, 1999 at 20:30:47 (MET DST)
17 okt. Magert rovfågelsträck längs Öresundskusten trots bra väder. Troligen har de senaste dagarnas vackra väder tömt ordentligt. Men i alla fall noterades 3 honf blåhökar och en stenfalk. Bland övriga arter kan nämnas 2 forsärlor och en sidensvans. En promenad runt stenbrottet, Svanshall gav 1 varfågel, 1 hona mindre hackspett, 1 nötkråka samt 6 dubbeltrastar. För övrigt gott om kungsfågel mellan Svanshall och Arild. Men trots idogt letande hittades ingen taiga eller kfs.
Thomas Svanberg
- Monday, October 18, 1999 at 21:24:30 (MET DST)
17 oktober Hjälpte Kent Ivarsson med vinterfågelräkningen längs Hallabäcken. Märkligt fågeltomt både i skogen och i skyn. Bland de som hördes och syntes var i alla fall: 1 blå kärrhök, 1 duvhökshona, 2 gröngölingar, minst 50 nötskrikor och 2 nötkråkor. Vid Brantastigs ådal rastade en dvärgbeckasin på en stubbåker. Är det fler som reagerat på att ringduvan nästan helt lyser med sin frånvaro denna höst. På vinterfågelräkningen ovan såg vi 5 individer under hela vandringen...
Bengt Hertzman
- Monday, October 18, 1999 at 18:42:46 (MET DST)
16 okt Några förmiddagstimmar vid Maglaby kärr. Inte mycket fågel i rörelse men en del roliga obsar blev det: 2 kungsörnar (1 subad och en juv str mot nv) , 6 rastande skäggmesar, 4 rastande enkelbeckasiner, 50 str ormvråkar och 30 mindre korsnäbbar. Det finns domherrar överallt - är det månne vargavinter på gång?
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
- Monday, October 18, 1999 at 18:37:24 (MET DST)

Fåglar i nordvästra Indien, tisdag 19 oktober

Per Undeland visar bilder och berättar om fåglar, människor och miljöer i detta spännande land.
Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
Tid: 19.00
Välkomna!
Mer info finns i vårt program#okt.

kof
- Monday, October 18, 1999 at 18:15:08 (MET DST)
17/10 Sandön: 1 ex skärfläcka, 1 ex kungsfiskare drog omkring bryggan och visade upp sig fint i solskenet, 1 ex hona salskrake. Farhult: 17 ex (3 ex juv) mindre sångsvan, 5-6 ex skäggmes, 1 ex dvärgbeckasin, 2 ex gluttsnäppa. I övrigt en del kärrsnäppor, kustpipare, storspovar, mm.
Seth Nilsson <sen@cresita.se>
ÅSLJUNGA, - Sunday, October 17, 1999 at 19:39:53 (MET DST)
Sibirien 991017. Kl. 11.00-12.15 1 ex Ormvråk, 1 ex Fjällvråk, 1 ex Duvhök, 1 ex Sparvhök, 3 ex Kungsfågel, 4 ex Blåmes, 1 flock med Stjärtmes, 2 ex Entita, 4 ex Gulsparv, 2 ex Grönfink, 1 ex Nötväcka, ett 20-tal Nötskrika 1 ex Gärdsmyg 2 ex Domherre,hane och hona.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, October 17, 1999 at 17:37:37 (MET DST)
16 oktober
Kullen, tillsammans med Alf Petersson: Vitkindad gås 10, Sillgrissla 1, Dubbeltrast 16, Sidensvans 5, Gransångare 2, Svarthätta 2 och Spillkråka 1.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, October 16, 1999 at 22:21:32 (MET DST)
16 oktober. Två unga pilgrimsfalkar cirklade lekande runt i luften över Hasslarps dammar idag vid 14-tiden. Av storleken att dömma var det en hona och en hanne vilket sannolikt betyder att det inte rörde sig om de båda ungar som växte upp på Kullaberg i år. Honan hade för övrigt ett byte i klorna (trast?) som den vid något tillfälle släppte för att ett par sekunder senare skickligt återfånga. I dammarna låg bl.a. en skedand och fyra smådoppingar.
Henrik Johansson
- Saturday, October 16, 1999 at 21:31:33 (MET DST)
16 okt. Sträck vid Hittarp fram till 16.00. Vi börjar med rovorna som idag var ganska talrika. Ormvråk 507, fjällvråk 14, sparvhök 57, duvhök 3, brunhök 1 juv, blåhök 8 honf, havsörn 1 yngre och 1 subad sträckte ut 10.30 resp 15.20, kungsörn 2 subad sträckte ut 12.10 resp 12.30 samt en subad som vände kl. 14.40, glada 1 och tornfalk 3. Bland övriga arter kan nämnas grågås 354, mindre sångsvan 22 ad, mindre korsnäbb 10, större korsnäbb 1, sånglärka 652 och slutligen trädlärka 1. Avslutade dagen med att kolla in praktejdern som låg ihop med ejder ett par hundra meter norr om Årnackehamn. Den var kvar när jag lämnade lokalen 17.30.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 16, 1999 at 18:58:14 (MET DST)
Stenkrossen 991016: 1 ex Ad hona Praktejder, 1 ex Tordmule samt ett 10-tal Stjärtmesar. Rönnen: Kustpipare, Kärrsnäppor, Storspov.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, October 16, 1999 at 14:08:34 (MET DST)
16 okt 99. Sandön 9.45: Kustpipare 17, kärrsnäppa 45, storspov 6, myrspov 1, enkelbeckasin 4, sångsvan 5 och sist men inte minst en dammsnäppa i ån. Rönnen: Kustpipare 11, storspov 3, prutgås 1, vitkindad gås 6, enkelbeckasin 1.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, October 16, 1999 at 13:45:54 (MET DST)
991015. Eskilsminne, HBG. 0915-1400. Ytterligare en dag med mycket bra ormvråkssträck. Det nya tomtrekordet hamnade till slut på 1048 ex. Större delen sträckte mot NW. En annan rolig obs vad gäller tomtarter var en flock stjärtmesar som i några sekunder for igenom äppelträden för att sen snabbt försvinna igen. Blott andra obsen för vår trädgård. Ibland alla vråkar sträckte det dessutom en nötkråka, ett 10-tal nötskrikor, 5 stenknäckar och 15 domherrar.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, October 15, 1999 at 21:07:30 (MET DST)
14 oktober Kullen,mistluren. En fantastisk dag. Rejält tryck på småfåglarna (mesar,finkar,korsnäbbar etc.) som ivrigt kastade sig ut över havet. En riktig höjdare var när jag hörde det prassla i min rockhuva, snurrar på huvet och ser en kungsfågel! som parkerat sig där inne. En sådan upplevelse är tillräcklig för att anse en dag lyckad. Hoppas den hann lagra lite värme innan flytten. Även nötskrikesträcket och ormvråkssträcket var imponerande. Fick dessutom mycket fina närobsar av 3 havsula.1 ad+1 4k+ 1 ung. Tack Kullen för en fin semesterdag.
Sven Svensson <Sven.Svensson@tv.slu.se>
Malmö, - Friday, October 15, 1999 at 07:44:10 (MET DST)
14 oktober
Grytskär på eftermiddagen: 1 vitkindad gås, 2 stjärtänder, ca 15 krickor, 6 rödbenor, 15 kärrsnäppor, ca 150 ljungpipare, 70-80 tofsvipor och 1 stenskvätta

Thomas Wallin
- Thursday, October 14, 1999 at 20:56:23 (MET DST)
14 oktober, Kullen: Ormvråk 122ex. varav 84 i en skruv över parkeringen kl.7.30! Under 40 års skådande har jag aldrig sett något liknande på Kullen, man kom att tänka på Eilat. Nötskrika 550ex. Nötkråka 4ex. Korp 19ex. Varfågel 1ex. Gransångare 5-10ex. Svarthätta 2ex. Ärtsångare 1ex. St.korsnäbb 8ex. samt sist och minst Brandkronad kungsfågel 1 hane tills. med många Kungsfåglar. Björkeröd: Smådopping 7ex. Varfågel 1ex. som utförde en lyckad jakt med en blåmes som byte. Ladusvala 3ex. samt Trädgårdssångare 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 14, 1999 at 19:20:41 (MET DST)
991014. Över Eskilsminne, Helsingborg sträckte det idag mellan 10.45-14.15, ormvråk 827 ex, sparvhök 3ex, glada 1 ex och ett 20-tal nötskrikor. Trots sovmorgon en fin siffra. Men antalet ormvråkar som idag passerat över nordvästskåne är nog betydligt större. Sträcket idag kom på väldigt bred front vilket gjorde det väldigt svårt att beräkna antalet vråkar som passerade just denna delen av Helsingborg. Det vore intressant att få veta hur mycket det idag har sträckt ut vid Pålsjö-Hittarp. I vanliga fall brukar ormvråkarna som sträcker över Eskilsminne ta kurs mot nordväst men nordanvinden som rådde idag förde fåglarna istället rakt västerut.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, October 14, 1999 at 16:51:06 (MET DST)
13 oktober
Tillbringade halvannan timme vid Svanshall på morgonen. Till dagens artlista kan 9 gråhakedopping (6 i en flock), 1 havssula, 2 alfågel, 1 labb, 1 tretåig mås, sillgrissla, tordmule och tobisgrissla räknas.I hamnen rastade 1 forsärla.

Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, October 13, 1999 at 20:59:41 (MET DST)
991013. Svanshall 1610-1815. Klykstjärtad stormsvala 1ex mot NW kl 1630, 4 tretåiga måsar, 1 dvärgmås, 1 havssula och 1 stormfågel.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Wednesday, October 13, 1999 at 19:16:58 (MET DST)
13 oktober, Kullen: 07.00-10.00, Stormfågel 28ex. Klykstjärtad stormsvala 1ex. (8.25) Havssula 8ex. Stenfalk 1ex. Bredstjärtad labb 2ex. (8.40 o 8.55) Labb 1ex (7.30) Storlabb 2ex. (8.45 o 9.50) Tretåig mås ca. 250ex. samt Vinterhämpling 10ex. De flesta obsarna tills. med Teuvo K.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, October 13, 1999 at 16:20:20 (MET DST)
12 oktober: Kullen 07.00-13.30, Gråhakedopping 2ex. Stormfågel 37ex. Havssula 28ex. Prutgås 2ex. Bredstjärtad labb 1ex (12.45), Storlabb 1ex. (13.00), Silltrut 22ex. Tretåig mås 450ex. Sillgrissla 23ex. Tordmule 55ex. Obest alka 65ex. Tobisgrissla 2ex. Strömstare 1ex.(hoppade omkring vid lilla fyren.)Vinterhämpling 5ex. Arild: 16.45-17.30, Stormfågel 5ex. Klykstjärtad stormsvala 1ex. samt Tretåig mås ca. 100ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, October 12, 1999 at 18:37:52 (MET DST)
10 oktober
Farhult, 14.30-16.00. Sångsvan 1 ad, Snatterand 1 hane, Bergand 2, Pilgrimsfalk 1 ad hane förtärande fågel i viken (märkt med blå ring på vänster ben), Strandskata 1, Kustpipare minst 20, Sandlöpare 1, Gluttsnäppa 1, Kentsk tärna 1 och Varfågel 1.
Rönnen, 16.15-18.15. Gråhakedopping 2, Svarthakedopping 1, Större strandpipare 3, Rödspov 2 juv av rasen islandica och Tobisgrissla 3.

Per Undeland
Helsingborg, - Monday, October 11, 1999 at 23:24:09 (MET DST)
Kullen 10 oktober. Tillägg obsar: Silvertärna 1 juv str.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, October 11, 1999 at 21:19:08 (MET DST)
10 oktober En vandring längs Hallabäcken-Vegeå i ett landskap som tycktes hålla andan i väntan på något. Vindstilla och bitvis alldeles tyst förutom vattnets porlande. Lite fågelliv fanns det dock som: 2 forsärlor, duvhök, minst 30 domherrar, gröngöling,två stjärtmesflockar, 4 sångsvanar och minst 30 stenknäckar. Dessutom blommande vitsippa. Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnar Tell.
Bengt Hertzman
- Monday, October 11, 1999 at 18:19:25 (MET DST)
9 oktober. Glumslövs backar. En morgon med frisk nv vind och envisa regnskurar.Inte mycket till fågelsträck. 1 juv pilgrimsfalk, 1 stenfalk, 7 steglitser, svarthätta och gransångare var väl allt värt att nämnas. På Örby ängar minst 600 grönfinkar bland vresrosornas nypon.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Monday, October 11, 1999 at 18:13:19 (MET DST)
9 Oktober Havsfågelspaning från Pålsjöbaden i Helsingborg mellan 10.00 och 15.50 gav följande arter: Grålira 1 ex. stationärt i sundet från 15.20 Labb 3 ex. obest. Labb 3 ex. Sillgrissla ca 10 ex. Tobisgrissla 1ex.
Ola Jönsson
Lund, - Monday, October 11, 1999 at 16:38:28 (MET DST)
10 oktober, KULLEN. Medobs: Karl Nilsson
Nattens vind hade mojnat betydligt och havsfågelsträcket uteblev helt. Vi fick nöja oss med 7 smålom, 1 gråhakedopping, 49 sjöorre,1 labb, 1 tobisgrissla, 1 tordmule.
Övrigt att notera var: 1 stenfalk, 6 svarthättor, 1 trädgårdssångare, 5 gransångare, ca 500 nötskrikor och 1 nötkråka. Långt bort i öster drog flera stora flockar av ringduva mot söder. Det rörde sig säkert om flera tusen.
”Som vanligt” numera sågs även några tumlare.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, October 10, 1999 at 20:34:19 (MET DST)

10 oktober
Så har då en av mina absoluta vinterfavoriter åter anlänt från nordligare trakter. Längs vägen vid Vegeholm satt nämligen en varfågel i en torraka och spanade av sitt kommande (?) vinterrevir. Sedan jag började skåda på ”allvar” för si så där femton år sedan har minst ett exemplar årligen tillbringat vintermånaderna i Vegeholmsområdet. Snacka om klassiska varfågelmarker!

Henrik Johansson
- Sunday, October 10, 1999 at 19:50:09 (MET DST)
9 0ktober, d.v.s. i går, spanade jag från Filbornatippens höjder 1½ timma vid middagstid tills en kraftigare regnskur fick mig att ge upp. Hela tiden drog ormvråkar söderut, sträcket gick dels över tippen, dels över Vasatorpsskogen i öster. Uppskattnigsvis passerade 250 ormvråkar, de flesta flaxande på rätt låg höjd i den friska vinden. Några sparvhökar sträckte också. Stora flockar av ringduva var i farten, liksom en hel del ängspiplärka, grönsiska och nötskrika (40 ex) samt fyra steglitser. I skogen syntes en nötkråka. I dag 10/10 också en nötkråka i buskagen vid höghusen hemma på Dalhem.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, October 10, 1999 at 19:04:08 (MET DST)
10 okt. Sträck under förmiddagen utmed sträckan Vikingstrand - Domsten. Ormvråk 132, sparvhök 38, tornfalk 2, pilgrimsfalk 1, ringduva 8200, skogsduva 18, sånglärka 560, labb/bredstjärtad labb 2 juv mot N, forsärla 1 och mindre korsnäbb 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 10, 1999 at 18:58:30 (MET DST)
9 oktober
Vi var några stycken som trodde det skulle blåsa hårt från väst på morgonen. Det var inte fallet - åtminstone inte vid Kullen! Trots allt sträckte enstaka sillgrisslor, ett par tordmular och en del ejdrar, och bland dessa 1 praktejder (hane i eklipsdräkt). Dessutom 1 havssula, 17 prutgäss och 2 obest labbar.
Vid Björkeröd 3 smådopping och 1 sångsvan. 1 forsärla sträckte förbi.
Vid Svanshall syntes ytterligare 1 obest labb långt ute på Skälderviken.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, October 09, 1999 at 22:58:32 (MET DST)
uj, uj, uj.... min pekfinger slant när jag kom hem från Grytskär i går... doppingobsen därifrån gäller givetvis svarthake och inget annat!!
Thomas Wallin
Magnarp, - Friday, October 08, 1999 at 18:30:49 (MET DST)
991007.Visserligen avser inte min obs någon fågel,men den är rolig ur andra synvinklar.Det var under förmiddagen på torsdagen,som jag kl 1040 cyklade över Carl XV:s bro.Strax nedströms bron såg jag något sticka upp i den starka strömmen som råder där.Det visade sig vara en knubbsäl som låg och dök i ån ! Den var uppe och visade sig två gånger för mig och ett antal förbipasserande personer.Jag har aldrig sett någon säl i Rönneå tidigare,men har sett uppgifter om säl längre upp i ån.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, October 08, 1999 at 14:59:24 (MET DST)
7/10 Kulllaberg: 1 ex Ringtrast rastande,150 ex str Nötskrikor , 1 ex str Mindrehackspett , 1 ex Svartrödstjärt hona, 1 ex Taigasångare. Medobservatör: Bengt-Ingvar Stefansson.
Teuvo Karjalainen <karja@hotmail.com>
Tånga, - Thursday, October 07, 1999 at 21:42:21 (MET DST)
7 oktober
En trädlärka sträckte över Magnarp på förmiddagen.
Vid lunchtid vid Grytskär: 5 svarthalsade doppingar, 6 tobisgrisslor, 1 honfärgad blå kärrkök, 4-500 ljungpipare, 40 tofsvipor, ca 15 enkelbeckasiner och ca 30 vinterhämplingar.

Thomas Wallin
Magnarp, - Thursday, October 07, 1999 at 15:02:43 (MET DST)
5 oktober. Idag har det nog sträckt vråk utav tusan. De tillfälle jag har stuckit ut näbben vid jobbet har det varenda gång synts en eller ett par vråkar. När jag kom ut till Domsten vid 17.15 räknade jag ihop 70 ormvråkar under 10 minuter. Troligen var detta dagens sista sträckare. Jag vågar sticka ut hakan och säga att det minst har gått ut 1000 ormvråk idag! Vid Domsten även gott om flockar innehållande blåmesar, kungsfåglar, trädkrypare, gransångare, entitor mm som drog runt. Jäkligt spännande att leta bland dessa. I en av flockarna var en hona mindre hackepett med. Utmed stranden rastade 2 forsärlor.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Tuesday, October 05, 1999 at 20:52:46 (MET DST)
4 oktober. När folk beskriver fåglar de sett kan man få höra många märkliga karaktärer och man har svårt att förstå vilken art det kan vara fråga om. Så när chefen på jobbet kom idag och ivrigt berättade att en fågel som var "mindre än en pjodd, brun-kanske mörk grön, lång näbb och stjärt" var instängd i ett rum i källaren gick det runt i skallen på mig. Nåväl, på plats fick jag en smått stegrande puls. Va´f-n det var ingen gråsparv utan en acrocephalus sångare. Vi lyckades dock få ut den utan fångst och den får förbli obestämd så tillvida att man nog på goda grunder kan ana kärr eller rörsångare. På goda grunder kan man också ge chefen rätt i att det var ingen gråsparv!
Thomas Svanberg
- Monday, October 04, 1999 at 21:37:09 (MET DST)
3 oktober. Stod vid Vikingstrand fram till kl.12.00. En hel del ormvråkar lämnade landet. Räknade ihop 317 ex. Även bivråk (4), sparvhök (18), brunhök 1 ad hane sågs. Som väntat även ett par hundra nötskrikor liksom ett gäng blåmesar som drog längs kusten. Över havet sågs bara en tobisgrissla. Tilläggas kan att det enl SKOF-svararen sågs över 800 ormvråkar vid Hittarp mellan 13.00 och 15.00. Alltså lämnade över 1000 vråkar landet via Nordväst!!
Thomas Svanberg
- Monday, October 04, 1999 at 21:22:27 (MET DST)
2 oktober En vandring i Råådalen som dominerades av nötskrikor, vad annars? Dessutom 10 stjärtmesar i Borgen. 3 okt. Glumslövs backar (Rustningshamn) är en suverän sträcklokal på hösten och denna lite blåsiga gråa morgon började trögt men sen tog det sig och artlistan innehöll bl a: 1 juv pilgrimsfalk, 1 stenfalk, 275 nötskrikor som sträckte söderut men verkade vända när landskapet blev för öppet, 1 nötkråka, 12 trädlärkor, 600 ängspiplärkor, minst 25 000 bofinkar, minst 1200 grönsiskor, 80 m korsnäbbar, 500 ljungpipare och det som kanske gjorde mest intryck, 4 000 blåmesar som tog sig söderut följande de buskar och träd som fanns till hands. Allt detta från kl 730 - 1100. Vad kan denna lokal ge med regelbunden bevakning? Senare samma dag sträckte minst 500 nötskrikor söderut över Fredriksdals museeum. Bengt Hertzman, Kent Ivarsson, Leif Olsson och kurt Månsson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, October 04, 1999 at 18:36:08 (MET DST)
Hittarp 991003: Trots hård vind pågick ett visst sträck. 10.30 - 12.00 passerade 50 - 60 ormvråkar 7 - 8 sparvhökar, talrika nötskrikor samt en pilgrimsfalk (ad hane) på suveränt nära håll 10.40.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, October 03, 1999 at 20:51:19 (MET DST)
3 okt -99. Medobservatör Kjell Högström. Kattarp-Välinge: dubbeltrast 1, nötkråka 1, blå kärrhök 1 hona. Rönnen: kustpipare 10, gluttsnäppa 2, ljungpipare 5 str, kärrsnäppa drygt 100, storspov 1, stenskvätta 1, stjärtand 3, mycket bläsand, kentsk tärna 3, steglits 2, nötskrika 22, rätt mycket ladusvala, en del gul- och sädesärla. Farhult: kustpipare c:a 30, kärrsnäppa c:a 100, småsnäppa 1, gluttsnäppa 2, bland gässen en hybrid troligen grå x vitkindad, mycket ladusvala, ett par hussvala, dvärgmås 1, häger 15, tornseglare 1. Mycket småfågel i skräpporna: grön- och gråsiska, hämpling, grön-,pil- och bofink, sävsparv. På 1½ tim sträckte 310 nötskrikor åt öster. Lönhult-Rögle Säteri: korp >30, glada 1, blå kärrhök 1 hona, ormvråk c:a 30 str.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, October 03, 1999 at 19:10:04 (MET DST)
3 oktober, KULLEN. Medobs: Karl Nilsson och Teuvo Karjalainen
Frisk till hård sydvind och till en början regn. Så småningom klarnande det upp och blev riktigt soligt.
På morgonen hade ett stort antal ladusvalor samlats längs bergets nordsida. Vid en granskning av dessa hittade vi några hussvalor och 1 tornseglare. Annars präglades dagen av hög aktivitet bland nötskrikor. Ett 1000-tal var det nog och ca hälften av dessa drog iväg mot nordväst ut över havet. Vilket öde!
Övrigt att notera var: Sandlöpare 1, mindre hackspett 1, trädlärka 1, trädpiplärka 5, rödstjärt 1, ringtrast 2 (ad hane och ung hona), gransångare 1, större korsnäbb 25, domherre 14 och lappsparv 1. Dessutom en grupp tumlare (2-4 ex).

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, October 03, 1999 at 18:28:27 (MET DST)
Sönd. 1999-10-03. Sandön: 1 ex Rödspov 1 ex St. Hackspett, 10 ex Kustpipare, 8 ex Storspov samt en del Grågäss. N. Vram: 1 ex Duvhök, 2 ex Glada, 1 ex Sparvhök, 20 ex Ormvråk, 1 ex Fjällvråk, 1 ex Tornfalk, 1 ex Rödstjärt, Rödhake, Gärdssmyg, Nötskrikor, Gulsparv,Spillkråka, Grönsiska och Grönfink. Rönnen: Storspov, Kärrsnäppor samt mängder med Grågäss och Storskarv. Dagens höjdpunkt en Ad pilgrimsfalkshane som både jagades och jagade bland kråkfåglarna.
Tommy Malmberg, Lars Andersson, P. Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, October 03, 1999 at 18:18:00 (MET DST)
991003. Ännu en dag i nordväst med en ny raritet men dock inte lika tung som alpseglare och rosenstare. En större piplärka upptäcktes vid stenkrossen vid 14-tiden. Fågeln var väldigt stationär längs "vägen" som går från hamnen till stenkrossen. För det mesta höll den till i det höga gräset men då och då flög den ut på fälten där den visade upp sig fint. Fågeln var fortfarande kvar vid 16.30 då platsen lämnades. Vid stenkrossen sågs även en forsärla, en mindre hackspett och fyra gransångare.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, October 03, 1999 at 18:16:02 (MET DST)
2 oktober. Kollade sträcket i Sundet under förmiddagen. Inte så värst mycket fågel som rörde sig men en juv fjällabb och en juv bredstjärtad labb gladde i alla fall. Även en obestämd labb och en ad tretåig mås sågs. Samtliga fåglar drog mot norr. Efter detta körde jag till ängen som ligger mellan Filbornatippen och Väla motocross bana. Ett 20-tal ängspip stöttes och även en större piplärka. Denna drog dock senare iväg mot tippen och försvann.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 02, 1999 at 22:46:07 (MET DST)
Villan 1999-10-02. Nu duggar sällsyntheterna tätt och idag var det min tur. Tillsammans med många andra intresserade ''skådare'' fick vi på nära håll se 1 ex Rosenstare snällt visa upp sig. Även enstaka nötkråkor drog förbi.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, October 02, 1999 at 17:24:29 (MET DST)
2 oktober
Efter Henriks "dubbel-hit" igår var det många som hade samlats i regnet och blåsten vid Sandön i morse. Undertecknad höll ut fram till halv tolv-tiden utan att föräras samma tur som Henrik.
Efterhand upphörde regnet och sikten blev bättre. Åtskilliga ladusvalor drog förbi mot syd, liksom några enstaka hus- och backsvalor. När en tornseglare dök upp över Klören blev det stor uppståndelse för en kort stund. På sträck noterades även 1 brun kärrhök, 2 stenfalk och 1 ung pilgrimsfalk. Ute till havs drog 1 havssula förbi.
En gammal pilgrimsfalk slog en myrspov men den blev för tung att transportera in till land och falken fick släppa den i havet där den låg och flaxade. Falken visade sedan upp sig fint, sittande på en sten på Sandön. På ön rastade även flera kustpipare och kärrsnäppor, 1 rödspov och 1 stenskvätta.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, October 02, 1999 at 16:32:55 (MET DST)
2 oktober. Alpseglaren tycks vara stationär i vårt område. En fågel upptäcktes vid Gilleleje den 25 september och har setts vid flera tillfällen sedan dess, dagen innan sågs även ett ex vid Hanstholm. Första fyndet i området gjordes vid Hasslarp den 22 september 1981. När det gäller rariteter tycks tid och plats vara viktigt. Trots dåligt väder kanske man skall spana från trädgården, lycka till,
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 02, 1999 at 10:37:51 (MET DST)
1 oktober. Alpseglaren visade åter upp sig vid Sandön idag. Det var vid 17.50-tiden som den, precis som i onsdags, på ganska låg höjd kom flygande från Klörensidan, över åmynningen och vidare förbi obsplatsen vid Utvälinge. Den försvann i sydvästlig eller sydsydvästlig riktning in över land. Vi får väl se om den dyker upp under helgen. Man kan bara hoppas! Utanför Sandön höll det dessutom till två adulta bredstjärtade labbar under åtminstone en timmes tid.
Henrik Johansson
- Friday, October 01, 1999 at 21:25:54 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.