Observationer september 1999


Tillbaka till den aktuella obsboken.30 september
En dag som innehöll företeelser som åska, blommande vitsippor och sjungande gransångare, kanske inte direkt det man förknippar med sista september. Det "kryllade" av fåglar i markerna på v Söderåsen. Nämnas kan minst 50 nötskrikor och lika många mindre korsnäbbar vid Maglaby kärr, 6 spillkråkor i kärrets omgivningar,1 mindre hackspett i Bauserödsdalen samt svart rödstjärt (hane) vid sågen på Wrams Gunnarstorp.

Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, October 01, 1999 at 16:59:29 (MET DST)29 september

Att stå på rätt plats vid rätt tillfälle är något man som fågelintresserad alltid hoppas på. Idag var turen på min sida då en alpseglare plötsligt kom farande vid Sandön. Fågeln upptäcktes då den på ganska låg höjd kom flygande över åmynningens vassområde. På endast ett femtiotal meter passerade den i trädtoppshöjd för att några tiotals sekunder senare försvinna åt sydväst. Förutom hög puls och darriga ben infann sig även en obehaglig känsla av att inte riktigt lita på den egna synen. Tankar som ”Är detta möjligt?” och ”Drömmer jag?” susade genom huvudet. Nåväl, efter en stund hade lugnet åter infunnit sig och som lite terapi började omgivningarna spanas av. Som genom ett under hittades alpseglaren åter då den på lite högre höjd nu drog omkring över Klören och Sandön. Uppenbarligen var den på jakt efter något ätbart vilket medförde att fågeln kunde följas i kanske ett par minuters tid innan det var dags för ny utlarmning över sökarsystemet. Tyvärr försvann fågeln efter detta vilket i och för sig är typiskt för just seglare. Man kan ju alltid hoppas att den återupptäcks någonstans i markerna under kommande dagar.

Även en del annat smått och gått sågs i Skälderviken idag, bl.a. elva dvärgbeckasiner i Farhult, en pilgrimsfalk på Rönnen och en kungsfiskare vid Sandön.

Henrik Johansson
- Wednesday, September 29, 1999 at 18:31:29 (MET DST)
Information från kommunekologen om Hasslarps Dammar: Jag tänkte det kunde vara av intresse att informera något om arbetet med Hasslarps dammar. För de som inte känner till det så tog jag initiativet till att staden skulle köpa in dammarna för några år sedan. Jag har också varit projektledare för utredning och planering. Nu verkställs åtgärderna genom parkkontoret som utförare efter samråd med arbetsgruppen. Tre munkar har nu placerats ut, skyddszoner har anlagts i Hasslarpsån, betesdrift har upprättats genom Bo Svoréns försorg. Arbetet fortskrider enligt planerna och utvecklingen ser mycket gynnsam ut. Vi söker 4 miljoner kr ur miljömiljarderna för det fortsatta arbetet, för vattenpumpar till kvävefällan, översilning vid J-dammarna, gömslen, naturinfo med mera. Åkermarkerna mellan dammar och motorväg äger vi också och avses bli betesmark. Kan vi få häckande enkelbeckasin, gulärla, sydlig kärrsnäppa och kanske stork, då är det goda tecken på ett framgångsrikt naturvårdsarbete där inte minst KOF lagt en god grund. Med vänlig hälsning Widar Narvelo Tel 042-105296
widar narvelo <wnarvelo@algonet.se>
helsingborg, - Tuesday, September 28, 1999 at 15:19:52 (MET DST)
Pilgrimsfalk ad tisdag 99 09 28, cirka kl 10.30-tiden Hasslarps dammar. Mulet, viss blåst. Attackerad av tonfalk och sparvhök. Vilade på en av kraftledningsstolparna, gjorde sedan en fantastisk flyguppvisning med störtdykning och snabb flygning rakt upp igen.
Widar Narvelo <wnarvelo@algonet.se>
Helsingborg, - Tuesday, September 28, 1999 at 15:10:17 (MET DST)
27 september. Kvällsrunda på Ören. Jorduggla 1 ex, Kärrsnäppa 110 ex , Småsnäppa 4 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, September 27, 1999 at 22:15:16 (MET DST)
26 september. Strandbaden: Lappsparv 1 ex. Sibirien: Mindre hackspett 1ex. Klören: Mindre hackspett 1 ex, Rörsångare 1 ex, Buskskvätta 1 ex, Stenskvätta 1 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, September 27, 1999 at 22:12:44 (MET DST)
990927 Domsten 08.30-14.00 Magert sträck men dock en adult Bredstjärtad labb/ labb sträckte söderut kl 11.05 (handjagarobs), en ung labb kl 12.00 och en dvärgmås. Vad gäller småfågel var det mycket magert. Förutom enstaka flockar grönsiska och ängspiplärkor kan nämnas en forsärla. Stationära fåglar; mindre hackspett 1ex, spillkråka 1ex. Idag kryllade det inte av fåglar ut över sundet men däremot av fjärilar. Mitt kunnade om fjärilar är dock minimalt så de får gå under obestämda.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Monday, September 27, 1999 at 20:47:22 (MET DST)

Hallands Väderö, 2 oktober

Följ med KOF till Kattegatts pärla.
Båt avgår från Torekov, kl. 08.00. Välkomna!
Mer info finns i vårt program.

kof
- Sunday, September 26, 1999 at 22:15:34 (MET DST)
26 september
Dimmigt vid Kullen på morgonen tillsammans med Karl N och Lars M. I buskarna hördes det hårda smackandet från 1 ringtrast (ung hane). 2 stenfalkar sträckte, ett 50-tal nötskrikor var ute och vände liksom 19 korsnäbbar. Det lungna havet gjorde att man lätt kunde se tumlare. Det var nog minst 5 stycken, men dom är svåra att räkna
Vid Rekekroken sträckte 3 forsärlor förbi och vid Stenkrossen sågs 1 mindre hacskpett.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, September 26, 1999 at 22:08:27 (MET DST)
26 sept. Sträckan Lerhamn - Mölle. Svarthakedopping 1, prutgås 3 ad, tobisgrissla 1, forsärla 1 och havsörn 1 trol 1K. Sträcket bevakades vid Hittarp i morse. Trots dimman drog det en hel del bo/bergfinkar. Drygt 40 000 passerade. Men det är som Kalle skriver några rader nedanför att sträcket går på väldigt bred front och siffran är nog kraftigt i underkant. Vid Hittarp även en ropande mindre hackspett.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 26, 1999 at 21:36:12 (MET DST)
26 sept. Större piplärkan på Rönnen, som Lars redan skrivit om, har tydligen varit synlig större delen av dagen. Först under förmiddagen av Rolf Helmersson och sedan fram till 18-tiden då den rastade på ängen strax sydväst om reservatet. Rolf berättade också att han i morse sett en kungsfiskare längs kusten öster om Rönnen.
Henrik J. m.fl.
- Sunday, September 26, 1999 at 20:17:58 (MET DST)
Nya exkursionsreferat och nytt höstprogram finns nu till beskådande!!
KOF:s webgrupp <info@kof.nu>
- Sunday, September 26, 1999 at 19:47:43 (MET DST)
990926: Rönnen 15.00-16.00. En Rödspov av rasen islandica rastade tillfälligt innan den fortsatte längre ut i Skälderviken.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Sunday, September 26, 1999 at 19:20:19 (MET DST)
990925. Vid 15.30 tiden sågs en större piplärka vid Svanebäck i Viken. Den kunde beskådas i ett par minuter innan den drog norrut mot Lerberget.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Sunday, September 26, 1999 at 18:50:50 (MET DST)
Söndagen 26/9-99. Hasslarpsdammarna. Gott om smådopping och sothöns. 5 ex enkelbeckasin. Runt Rögle ett sträck med ett 30-tal ormvråk. 1 ex blå kärrhökshona, 1 ex brun kärrhökshane. Dagens höjdpunkt en praktfull Börringevråk som lungt gled utmed järnvägen mot Rögle by. Vid Sandön sågs gott om kärrsnäppor och en hel del storspov samt 1 ex sparvhök.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, September 26, 1999 at 17:57:06 (MET DST)
990926. Björnamossa: nötkråka 1 ex, mindre korsnäbb 40-tal ex, möjligen också någon större dito. Meståg med bl.a. tofsmes och talltita.
Sporadisk tomtskådning i Harbäckshult under e.m. Mycket sträckande småfågel - bofink, ängspip, järnsparv, ladusvala bl.a. En hel del sparvhök passerade, och så även några tornfalkar och en bivråk. Nötskrikor och småflockar med korsnäbbar i luften mest hela tiden. Rastande stenskvättor....

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, September 26, 1999 at 17:55:06 (MET DST)
990926.Skådade idag några timmar mitt på dagen (11.30-13.30)längs kusten mellan Sandön,Rönnen och Farhult.När jag stod vid Rönnens sydvästra hörn och tittade på de vadare och gäss som fanns där hördes plötsligt ett gråsparvlikt ljudstarkt läte och en större piplärka landade på marken bara 25 m framför mig.Den hade sällskap av en ängspiplärka och var så nära att den nästan fyllde upp bilden i tuben.Efter c:a 15 min. lyfte den och flög ett hundratal meter söderut och landade i det höga gräset mellan Rönnen och landsvägen och var kvar där när jag lämnade lokalen.Bland övriga obsar kan nämnas en ung havsörn som satt längst ut på Rönnen men lyfte och flög i riktning mot Sandön där den gick ner på Själrönnen.Fortfarande mycket vadare kvar och tusentals grågäss,bland dem 20 vitkindade.
Lars Lundquist <lars.g.i.lundquist@telia.com>
Höör, - Sunday, September 26, 1999 at 17:39:16 (MET DST)
25 sept. En tur i Vegeholm på jakt efter kantareller gav en del fågel också. Bl a minst 40 mindre korsnäbbar och 2 större korsnäbbar. Även en lärkfalk och åtskiliga nötskrikor sågs. Hur gick det med jakten på skogens guld då ? Nja, ett par stycken blev det!
Thomas Svanberg
- Saturday, September 25, 1999 at 18:22:29 (MET DST)
24/9 kl. 8.30 Sandön. En ung havsörn och en fiskgjuse vid åmynningen
Leif Dehlin
- Friday, September 24, 1999 at 16:27:52 (MET DST)
23 september. Kraftigt sträck av bofink över Kullabygden. Besökte flera lokaler mellan Kullen och Klören på förmiddagen, sträcket fortgick med en intensitet av drygt 10 000 ex per timme dessutom gott om svalor och piplärkor. På väg hem till Strandbaden sågs finkflockar hela vägen från Klören och flera tusen kunde ses från trädgården. Har stäcket pågått hela förmiddagen på så bred front har åtskilliga tusen fåglar passerat över oss. Som Alf förutspådde tycks nötskrikorna vara på gång. På Kullen var 28 ex ute och vände och ett 15 tal drog ut över slätten vid Vegeholm. Mindre hackspett sågs vid Kullen och Klören. Fortfarande gott och tropikflyttare kvar på Kullen, stenskvättor, rödstjärtar och svarthättor. Rovfågelsträcket ville inte riktigt komma igång, men 50 ormvråkar och 14 sparvhökar följde med finkströmmen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, September 23, 1999 at 21:03:06 (MET DST)
23 september
En forsärla och några trädpiplärkor sträckte över Knutpunkten i Hbg vid 8-tiden i morse.

Thomas Wallin
- Thursday, September 23, 1999 at 20:42:22 (MET DST)
23 sept.kl.9.00 Rönnen. 1 rast lappsparv bland en hel del sånglärka, stenskvätta och änsgpip.
Leif dehlin
- Thursday, September 23, 1999 at 12:40:02 (MET DST)
22 september, Höganäs norr om hamnen: Svart rödstjärt 3 eller 4 ex. Mindre strandpipare 1 rastande ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, September 22, 1999 at 22:07:56 (MET DST)
20 september
Bläsgås 5 ad.vid Rönnen.

Per Undeland
- Tuesday, September 21, 1999 at 23:39:11 (MET DST)
19 sept. Vandring i och kring Klöva Hallar i ljummet gråväder. Inte mycket liv i markerna men till slut innehöll artlistan nötkråka, minst 10 stjärtmesar, ca 20 m korsnäbbar, mindre hackspett, stenknäck, dubbeltrast och korp. dessutom livlig trafik av nötskrikor i luften. Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnar Tell
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, September 20, 1999 at 18:34:03 (MET DST)
19 september
Fågelmorgonen vid Kullen tillsammmans med Karl N och Alf P var mycket stillsam. En mängd ladussvalor drog dock runt kring fyren. Bland dessa fanns även enstaka hus- och backsvalor samt tornseglare.I de bärrika fläderbuskarna var det gott om svarthättor. Dessutom trädgårdssångare och rödstjärt.
Vid Höganäs hamn fanns 1 svart rödstjärt och några stenskvättor. Ett gäng rödnäbbade grönfinkar satt i buskarna. Efter att ha kalasat på nypon var deras näbbar täckta med ett tjockt lager "nyponkräm" - dåligt bordsskick!

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, September 19, 1999 at 14:50:17 (MET DST)
Boserup 18/9 Lärkfalk 1ex
Peter Andersson <James.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Sunday, September 19, 1999 at 08:31:11 (MET DST)
990918. Rönnen vid middagstid. Dubbelbeckasin 1ex, svart rödstjärt 1ex och en adult pilgrimsfalk som visade prov på flygkonster. Fågeln kom inflygandes över Rönnen västerifrån i lagom takt med bestämda vingslag. En bit längre fram satt tre kråkor på marken beredda att lyfta. När falken befann sig ett tiotal meter ifrån den troliga lunchen byttes den kraftiga flykten ut mot svajande, loja vingslag - som kråkan. När falken passerat satte den åter igen fart och kvar stod kråkorna troligen lika förvånade som undertecknad. Jonstorp. Fina obsar av skäggmes samt en spillkråka.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Saturday, September 18, 1999 at 22:41:34 (MET DST)
990918. Sandön 08.15: Häger 28, kärrsnäppa 350, småsnäppa 3, gluttsnäppa 2, kustpipare 17, stjärtand 9, storspov 4, kentsk tärna c:a 40. Rönnen: väldig dött, gluttsnäppa 3, storspov 3, 170 grågås bara. Farhult: myrspov 4, storspov 2, kärrsnäppa 320, kustpipare 8, gluttsnäppa 15, häger 14. Hasslarp 11.45: smådopping 55 varav 35(!) i mellersta SV dammen, bläsand 42, skedand 1, enkelbeckasin 6, mycket kricka, brun kärrhök 1 juv.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, September 18, 1999 at 19:34:42 (MET DST)
18 september. Ganska magert rovfågel sträck vid Hittarp idag. Men i alla fall noterades - Bivråk 9, sparvhök 23, brunhök 6, fiskgjuse 1, lärkfalk 2, tornfalk 2, stenfalk 5, nötkråka 17 och forsärla 2. På ängen som ligger väster om väg 111 mellan Domsten och Gråläge stöttes en blåhake.
Thomas Svanberg
- Saturday, September 18, 1999 at 19:09:27 (MET DST)
Björkeröd, Kullaberg 990916: Magnifik uppvisning av tre lärkfalkar som jagade sländor över dammen. Dessutom två tornfalkar varav den ena också tycktes försöka sig på sländjakt. Vid ett tillfälle var den t o m nere och tog (försökte ta?) något på vattenytan. En smådopping och en hörd spillkråka noterades också.
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, September 16, 1999 at 21:46:35 (MET DST)
15 september. Kväll vid Rössjön: lomparet och deras unge kvar i sjön. Fiskade sig fram längs södra stranden. Dessutom ytterligare en adult lom i sjön. Skäggdopping, storskarv, häger, sångsvan, storskrake och fiskgjuse. Spillkråka hördes.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, September 16, 1999 at 08:31:04 (MET DST)
12 sept: Några obsar från Boserup: 400 rastande ljungpipare, 2 glador, 1 spilllkråka, 6 stjärtmesar och minst 10 buskskvättor. Dagens raritet var en svamp - pälsticka på ask.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, September 13, 1999 at 18:27:33 (MET DST)
11 sept En vandring på Mölle fälad i högsommarväder. Mängder av amiralfjärilar i den för september fantastiska blomsterprakten. Klockgrodorna teg just då men hördes ett par dagar tidigare. Mycket småfågel i buskarna, steglitsor, hämplingar, törnskata och buskskvätta. Rödstrupig piplärka hördes sträcka förbi och en stenfalkshona gjorde en raid längs stranden. En tornfalksfamilj försökte ryttla insvepta i skräniga svartfågelflockar. Till havs flockar av bläsand. Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Gunnar Tell
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, September 13, 1999 at 18:22:59 (MET DST)
13 september, Kullen (06.30-09.00)Smålom 2ex Lärkfalk 2ex. Forsärla 2ex. Nötkråka 13ex. samt Nötskrika 2ex, en begynnande invation?
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 13, 1999 at 12:38:47 (MET DST)

Upplev höststräcket i Nordvästskåne!

Tag chansen till en minnesrik helg i höst - hyr Hjortstugan på Kullaberg!

Havsfågelskådning, rovfågelsträck eller rastande änder och vadare. Beroende på vädret är det är bara att välja. I Norvästskåne finns många fina fågellokaler.

Bokning sker hos Mary och Alf Petersson, tel. 042 - 34 49 91.

kof
- Sunday, September 12, 1999 at 22:58:03 (MET DST)


Segelstorpsstrand, Bjäre 11.9 på förmiddagen. Jag får börja med att dementera min storlabb från igår. Det är en ung vanlig labb som är lik en storlabb i dräkten. Idag drog den runt och jagade kentska tärnor utanför stranden. Bland fåglarna annars bla en blå kärrhök och en nötkråka mot söder. Vad gäller tornfalkarna så sågs det ovanligt många vid Skagen på sträck mot Sverige för en månad sedan! Högsta dagssiffran var över 100 ex. Kanske är det dessa som nu är på väg söderut?
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, September 12, 1999 at 21:44:46 (MET DST)
12 sept. Sedvanlig sträckräckning vid Hittarp. Bivråk 26, ormvråk 18, fiskgjuse 5, glada 4, brunhök 4, blåhök 2, sparvhök 53, duvhök 1, tornfalk 19, lärkfalk 3, stenfalk 2 och nötkråka 11. Noterbart under helgen är de för Nordväst höga antalen för tornfalk. I går sågs 32 ex och idag 19. Själv har jag aldrig tidigare sett över 15 ex under en dag i vår del av Skåne. Vad är förklaringen ? Gynsamma vindar och god ungfågel produktion då många av de ex som har åldersbestämts har varit ungfåglar. Tja, inte vet jag men någon kanske sitter inne med svaret ?
Thomas Svanberg
- Sunday, September 12, 1999 at 20:20:06 (MET DST)
12 september
2 mindre hackspettar och sträckande brunhök, duvhök, 2 sparvhökar och ca 15 vråkar vid Frestens fälla på Hallandsåsen (öster om motellet vid E6).

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, September 12, 1999 at 17:33:11 (MET DST)
12 september, Kullen (06.30-11.00):Lärkfalk 2ex. Stenfalk 2ex. Tornfalk 8ex. Blå kärrhök 1ex. Fiskgjuse 2ex. Forsärla 2ex. Trädlärka 1ex. M.hackspett 1ex. Kl 9.00 str. en stor,ganska ljus falk söderut lågt över vattnet, då avståndet var några km. får den bli obestämd. Med på Kullen var Mats Peterz och K-G Nilsson.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 12, 1999 at 17:32:27 (MET DST)
990912 Gåsahalsen Ängelholm. Var nere och tittade på Kungsfiskarna. Vi såg 4 ex ungfåglar och 2 ex adult. Kan rekommendera alla att åka dit om man vill studera Kungsfiskare på nära håll. Otroligt fin obs! Medobservatörer: Elisabeth P, Jenny S och Anders J.
Kristian Linde
- Sunday, September 12, 1999 at 15:28:16 (MET DST)
Grytskären - Segelstorpsstrand 11.9 morgon/förmiddag, plus sporadiskt rovfågelspan under dagen. Storlabb 1 ex drog runt norr om Grytskären klockan 10, och landade sedan. I övrigt: Brun kärrhök 5, sparvhök 17, duvhök 1 gammal, fiskgjuse 4, tornfalk 14, lärkfalk 2. Småfågelsträck: Bofink 1100, grönsiska 500, mindre korsnäbb 12, lappsparv 1, gulärla 100, trädpiplärka 50, rödstrupig piplärka 2, nötskrika 2, nötkråka 1. Rastande fåglar bl a skogssnäppa 2, kustpipare 3, tordmule 2 och spillkråka 1.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Saturday, September 11, 1999 at 20:55:04 (MET DST)
Vejbystrand på morgonen: Brushane 3, myrspov 2, större strand 10, spovsnäppa 1, mosnäppa 1. Bra småfågelsträck, bl a bofink 1100, grönsiska 150, stenknäck 2, mindre korsnäbb 8, trädpiplärka 50, rödstrupig piplärka 2 och forsärla 1
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Saturday, September 11, 1999 at 20:48:13 (MET DST)
11 september. Rössjön e.m.: storlom 1 ad, sångsvan 1 par, sjöorre 1 par och storskrake 14 ex. Också en del skarv kvar i sjön.
Sen har transträcket startat så smått - ca 20 ex sågs mot S över Örkelljunga på förmiddagen.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, September 11, 1999 at 18:59:39 (MET DST)
11 september. Härligt sträck vid Hittarp idag. Bl a noterades 11 olika rovfågelarter. Sträcket i sin helhet; bivråk 95, ormvråk 48, sparvhök 84, fiskgjuse 14, glada 3, brunhök 15, blåhök 5, tornfalk 32 (!), lärkfalk 4, pilgrimsfalk 1 ad hona och stenfalk 5. En mindre hackspett hördes och 13 nötkråkor drog mot syd.
Thomas Svanberg
- Saturday, September 11, 1999 at 17:14:30 (MET DST)
11 sept. En lappsparv rastade längs stranden vid Farhult idag och i viken låg ca 700 krickor. Vid Vegeåns mynning fanns bl.a. sex vattenrallar, en smådopping och en dvärgmås mitt på dagen.
Henrik Johansson
- Saturday, September 11, 1999 at 14:05:54 (MET DST)
11 september, Kullen (06.30-10.00): Stenfalk 7 str. bofink 2.000-2.500 str. nötkråka 9ex. mindre hackspett 1 hane samt 10-15 rast. stenskvättor. Medobservatör Teuvo K.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 11, 1999 at 12:48:09 (MET DST)
10 september e.m. Här kommer en halvkul observation till. I Rössjön låg en sjöorrehona. Den enda fågel jag såg i sjön från västra stranden!
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, September 10, 1999 at 16:41:38 (MET DST)
990909 Besökte Gåsahalsen (Ängelholm) för att ev. se någon kvardröjande kungsfiskare. Jodå, inte mindre än 6 stycken fanns i träden längs ån. Av dessa var 5 fullvuxna ungar samt (minst) 1 förälder som kämpade på med matandet in i det sista. Kan vi hoppas på repris nästa år?
Mats Rellmar <mats.rellmar@ans.lfv.se>
HBG, - Friday, September 10, 1999 at 16:22:14 (MET DST)
10 sep. f.m. Bäljaneå, Klippan: mindre hackspett 1 ex hördes.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, September 10, 1999 at 12:12:54 (MET DST)
6 augusti,Farhult under morg. bl.a. Myrsnäppa 1ex. kustsnäppa 45ex. svartsnäppa 4ex. sandlöpare 5ex. samt spovsnäppa 26ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 06, 1999 at 21:02:50 (MET DST)
4 sept. Ett par timmar vid Maglaby kärr gav en del kul att vila ögonen på: 1 ängshökshane, 2 bruna kärrhökar, 2 fjällvråkar, 10 bivråkar, 15 sparvhökar, 2 nötkråkor, ca 30 mindre korsnäbbar samt ett antal sträckande fjärilar av arterna amiral och tistelfjäril. Idkade praktisk naturvård den 5 sept i Hilleshögs dalar men han notera att bofinksträcket var ganska kraftigt för att vara i början av september med inslag av gul,sädes- och forsärla samt trädpiplärkor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, September 06, 1999 at 18:19:36 (MET DST)
5 september. Sträck vid Hittarp fram till kl. 15.00. Bivråk 43, ormvråk 16, sparvhök 91, brunhök 9, blåhök 1, ängshök 1 juv kl. 10.25, fiskgjuse 4, lärkfalk 1 juv, tornfalk 5, stenfalk 1, ladusvala 4660, gulärla 745, forsärla 2 samt nötkråka 35. Bland stationära arter kan nämnas 3 spillkråkor och 1 gröngöling.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, September 05, 1999 at 21:24:27 (MET DST)
Hasslarp 4 september 1999
Minst 50 smådopping, varav två relativt nyckläckta kullar. Dessutom ca 250 sothöns, ca 150 gräsand, några bläs- och skedänder, 1 årta (hona). Av vadare endast 16 enkelbeckasin och 1 drillsnäppa. 1 brun kärrhök (juv).

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, September 04, 1999 at 22:28:11 (MET DST)
4 september. Sträck vid Hittarps rev under dagen. Bivråk 32, ormvråk 14, sparvhök 85, brunhök 14, fiskgjuse 1, glada 1 och nötkråka 14. Bland rastarna kan nämnas bl a; häger 28, knipa 67 samt skedand 3.
Thomas Svanberg
- Saturday, September 04, 1999 at 20:44:57 (MET DST)
Undrar om det inte var en Börringevråk den förra ovservatören såg. Jag har själv sett ett par st i NV-Skåne i sommar. Dessutom har jag sett ett häckande par i Skäraliddalen.
Thomas F <seglare59@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, September 03, 1999 at 20:20:20 (MET DST)
En stor rovfågel, vit med svarta prickar har observerats i Lya den 30 och 31 aug.Den har setts av två av varandra oberoende personer på olika platser. Vid den första observationen satt den på en stängselstolpe vid vägen,den hade rundt huvud, var helt vit, även på undersidan,med svarta prickar, vingbredden var mer än en meter och den flög kraftfullt. Den andra observationen var 3 km därifrån, dagen efter, då satt den i ett träd och observerades inte förrän den flög iväg. På frågan vad det var för fågel, kunde jag inte ge något svar. Beskrivningen liknar Fjälluggla,men det är väl omöjligt den finns väl inte här?
Ingmar Persson <ingmar.persson@sverige.net>
Båstad, - Wednesday, September 01, 1999 at 20:15:04 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.