Observationer augusti 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


29 augusti
Grytskär 15.00-16.30: 1 roskarl, 9 kustsnäppor, 2 svartsnäppor

Thomas Wallin
- Tuesday, August 29, 2000 at 22:05:12 (MET DST)
28/8 En rödstrupig piplärka sträckte över Skälderviken vid 11-tiden på förmiddagen.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, August 28, 2000 at 19:19:27 (MET DST)
28 augusti, Sandön: Sandlöpare 11ex. Kentsk tärna 11ex. varav 7 el.8 var ringmärkta. På en stubbåker vid Västraby gård räknads över 100 Buskskvättor. Mycket Busksvättor även vid "Jompes" Höganäs, här också en Sandlöpare. Ett kort besök vid Hittarp gav bara några sparvhökar men 153 rastande havstrutar på revet.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, August 28, 2000 at 19:18:24 (MET DST)
26-27/8. Farhult lördag morgon. En ung pilgrimsfalk fångade en mosnäppa som låg skadad på vattnet nära land. På söndagen troligen samma falk på samma plats. Nu attackerades en ringduva så fjädrarna rök. Den klarade sig dock genom att panikflyga in i skogen där falken avbröt jakten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 28, 2000 at 06:56:45 (MET DST)
27 augusti. " Gubbhyllan" Kullen höststart. Lite rörelse på sträcket i den hårda vinden, 2 Rosenfinkar vände, likaså 1 Spillkråka och 5 korsnäbbar. 1 instr Lärkfalk och ett par Silltrutar. (medobservatörer Teuvo K och Lars M).
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, August 27, 2000 at 21:50:53 (MET DST)
27 aug. Lågvatten vid Sandön - Vegeås mynning och därmed ganska spännande skådning. Kungsfiskare 1, vattenrall 8, rörhöna 4, kricka 110, årta 1, gluttsnäppa 10, svartsnäppa 1 och sandlöpare 3. (Medobservatörer: Kalle, Krille och Hinken).
Henrik Johansson
- Sunday, August 27, 2000 at 21:35:48 (MET DST)
27 augusti
Vandrade från Lervik till Grytskär i det vackra vädret på förmiddagen, småtrevligt med fågel såsom brun kärrhök, brushane, 8 gluttsnäppor, grönbena, ljungpipare, ca 150 tofsvipor, kentsk tärna, steglits, åtskilliga sträckande gulärlor och starar i många och stora flockar.

Brukar stanna till vid Stora Hult på vägen hem från Grytskär - oftast utan nått noterbart resultat. Men idag var det där på tångvallarna på stranden mot Vejbystrand som vadarna fanns: 1 smalnäbbad simsnäppa, 5 kustsnäppor, 2 spovsnäppor, 2 mosnäppor, 7 småsnäppor, ca 50 kärrsnäppor, 1 myrspov, ca 20 brushanar, 1 svartsnäppa, grön- o rödbenor, gluttsnäppor, ca 30 kentska tärnor mm
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Sunday, August 27, 2000 at 17:43:43 (MET DST)


26 augusti. Sträck vid Hittarp fram till kl.16.15. Bivråk 232, ormvråk 18, fiskgjuse 4, glada 2, brun kärrhök 21, blå kärrhök 1, sparvhök 63, tornfalk 5, lärkfalk 1, stenfalk 2, gulärla 770 samt svala sp 500. Bland rastarna märktes - törnskata 1 juv samt 1-2 lärkfalkar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, August 26, 2000 at 21:43:47 (MET DST)
26 aug. Ringmärkningen i Hasslarp är fortfarande igång och idag märktes 38 fåglar av 13 arter. De tidigare kraftig dominerande arterna kärr- och rörsångare fångas nu i allt mindre antal vilket också märks på de sämre dagsantalen. Runt dammarna ökar istället antalet fröätare. Grönfinkar ses i ganska stora flockar vilket också gäller för hämpling och steglits. Typiska bärätare som trädgårdssångare och svarthätta trivs däremot bättre bland bärbuskarna. De ovanligaste arterna i näten idag var säsongens tredje gräshoppsångare och fjärde törnskata. En överflygande stenfalk, två mosnäppor och en mindre strandpipare bokfördes också liksom de udda Hasslarpsarterna större hackspett och grå flugsnappare.
Henrik Johansson & Kristian Linde
- Saturday, August 26, 2000 at 15:14:16 (MET DST)
25 augusti. Stod vid Hittarps rev vid 15-tiden när en brunglada kom sträckande genom Sundet från söder. Den sträckte in över land vid revet med riktning Kulla-Gunnarstorp. Även en del bivråkar, brunhökar, sparvhökar samt en stenfalk sågs. Fortfarande syns lärkfalkar runt TV-masten i Laröd.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Friday, August 25, 2000 at 17:54:12 (MET DST)
23 sept. En dubbelbeckasin stöttes upp på ängarna väster om Farhultsviken idag vid 9-tiden. I området även ett 50-tal enkelbeckasiner, 14 stjärtänder, åtta kustsnäppor och två roskarlar.
Henrik Johansson
- Wednesday, August 23, 2000 at 20:06:36 (MET DST)
21 augusti. Vid Sandön sågs en juv smalnäbbad simsnäppa på e.m. I övrigt sparsamt med vadare.
Riksmästerskap i tomtskådning om knappt två veckor - har börjat spana lite på kvällarna för att få en uppfattning om vad som finns. Har bl.a. haft mindre hackspett, nötkråka och forsärla i princip dagligen sista veckan. I samband med målning av huset i helgen noterade jag alla fyra hackspettsarterna. Vi får se hur det blir 2:e sep.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, August 22, 2000 at 15:35:34 (MET DST)
20 augusti. En trolig mindre skrikörn sågs segla söderut vid Filbornatippen vid 16-tiden. Håll ögonen öppna om ni kommer där förbi, för jag har hört om en obestämd örn i de trakterna den senaste veckan. Själv är jag inte så säker på att bestämma udda örnar...
Lars Helgesson <helgessonlars@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, August 21, 2000 at 12:17:57 (MET DST)
Nya siffror från Henrik & co gällande ringmärkningen i Hasslarp här

Webbgruppen
- Sunday, August 20, 2000 at 12:09:59 (MET DST)
Hittarp 20/8 Fiskjuse 1ex,Sparvhök 1ex,Spovsnäppa 1ex,Kärrsnäppa 1ex,Gråhakedopping 1ex,Gluttsnäppa 1ex, mycket Gulärla sträckande. Medobsare Lars Karlsson
Peter Andersson
Helsingborg, - Sunday, August 20, 2000 at 09:23:23 (MET DST)
19 aug. 2000 Måste bara klaga på denne man som med sin båt ror upp på rönnen och lägger sina ålanät, man ser han kommer i sin röda båt varefter halva rönnens inneboende lyfter i skräck.
stefan
- Saturday, August 19, 2000 at 22:06:53 (MET DST)
19 aug. Sandön - Vegeås mynning kväll. Mycket fågel bl.a. uppskattningsvis minst 10 000 starar som tog "nattkvist" i vassarna på Klörensidan, mandarinand 1 honf. kvar (även sedd 17 aug.), kungsfiskare 1, rödspov 1 juv, vattenrall 8-9, rörhöna 3 juv, svartsnäppa 5 juv och spovsnäppa 8.
Henrik Johansson
- Saturday, August 19, 2000 at 20:54:35 (MET DST)
19 augusti. Sträck vid Hittarps rev fram till 17.30. Bivråk 23, ormvråk 4, glada 1, fiskgjuse 5, brun kärrhök 5, sparvhök 12 samt tornfalk 3. Lärkfalkarna som sågs förra helgen är fortfarande kvar. I dag sågs 3 ex. De håller till runt TV-masten vid Laröd.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, August 19, 2000 at 18:32:43 (MET DST)
Eftermiddagsutflykt med turistbåten "Laxen" på Rönne å. Såg en Kungsfiskare som jagades längs ån av vad som troligtvis var en Sparvhök. (Det gick ganska snabbt) Kungsfiskaren kom sedan tillbaka upp längs ån, så den klarade sig tydligen.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Thursday, August 17, 2000 at 18:15:10 (MET DST)
15 augusti: Vid ett eftermiddagsbesök i Tomarps Ene såg jag 1 kungsfiskare, 1 fiskgjuse och 4 tornfalkar.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Wednesday, August 16, 2000 at 08:27:24 (MET DST)
15 aug. Inte så mycket fåglar att rapportera idag men väl en sällsynt fjäril. I trädgårdarna bakom KOF-stugan i Häljaröd uppehöll sig en Stor skimmerfjäril (Apatúra iris) vid lunchtid. På Sandön rastade en ad. och en juv. dvärgmås på morgonen.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 15, 2000 at 18:44:19 (MET DST)
Söndag 13/8 17.00 En stor flock starar gjorde några varv vid kanten till åsen. Svårt att uppskatta antalet, men en gissning är 5000. Anders och Lena Markehed
Anders Markehed <anders.markehed@ebox.tninet.se>
Småryd, Båstad, - Monday, August 14, 2000 at 15:31:12 (MET DST)
13 augusti
Lervik 19.30-20.30: 1 roskarl, 6 brushanar, 1 svartsnäppa, 4 skogssnäppor, c 10 grönbenor, 1 spovsnäppa, c 10 kärrsnäppor och c 50 gulärlor.

Oskar Wallin, Thomas Wallin
- Sunday, August 13, 2000 at 22:50:40 (MET DST)
13 augusti
Grytskär 12.30-13.30: 1 svarthakedopping, 1 småspov, ca 100 ljungpipare, 1 brushane, 9 grönbenor, 10 gluttsnäppor, 20 enkelbeckasiner, ca 30 kentska tärnor o 4 steglitser.

Över Magnarp sträckte 2-300 gulärlor vid 17-tiden.
Karl-Axel Sand o Thomas Wallin
- Sunday, August 13, 2000 at 22:47:13 (MET DST)


13 aug. En hyfsad ringmärkningsförmiddag i Hasslarp. 63 fåglar av elva olika arter. Rörsångare och kärrsångare dominerar fortfarande. Bland övriga observationer kan nämnas en kungsfiskare, en jagande pilgrimsfalk samt en vattenrall.
Henrik J., Kristian L., m.fl.
- Sunday, August 13, 2000 at 21:12:22 (MET DST)
13 augusti. Så var då höstens rovfågel sträck igång igen! Bevakning vid Hittarps rev fram till klockan 15.30. Bivråk 31, ormvråk 14, glada 5, fiskgjuse 3, brun kärrhök 14, blå kärrhök 1 ad hane, sparvhök 12 samt tornfalk 2. Även arter som tornseglare och gulärla sträckte med 840 resp 110 ex. Bland rastarna kan nämnas 4 lärkfalkar (2 ad + 2 juv) och 1 gråhakedopping.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, August 13, 2000 at 20:16:11 (MET DST)
13/8 Grytskär. Roskarl 2ex,småspov 1ex, kentsk tärna 32ex. Medobsare Peter Andersson
Lars Karlsson <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Sunday, August 13, 2000 at 17:34:45 (MET DST)
Lördagen 12/8-00. Tar mej friheten att rapportera två för oss nya och trevliga bekantskaper utanför KOF:s rapportområde. Vid dammarna i Örtofta 1 ex Spetsstjärtad snäppa och vid Silvåkratornet/Krankesjön 1 ex ad. ägretthäger. För övrigt gott om gråhakedopping, ett flertal Skäggdoppingar, 3 ex Skräntärna samt 1 ex Spillkråka
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, August 12, 2000 at 21:29:35 (MET DST)
12 augusti. En hel del fågel i lilla dyviken på Rönnen. Ett 100-tal större strandpipare, en smalnäbbad simsnäppa samt mindre antal av småsnäppor, mosnäppor, kärrsnäppor, spovsnäppor och grönbenor. Dessutom fyra stjärtänder.
Henrik Johansson
- Saturday, August 12, 2000 at 21:02:16 (MET DST)
11 augusti
Sandön kl 15.30-16.30: 1 sträckande forsärla, 6 kustsnäppor, 1 myrspov, 3 kustpipare, ca 15 kärrsnäppor, c 1050 grågäss, 4 kentska tärnor och 3 småtärnor.

Thomas Wallin
- Friday, August 11, 2000 at 18:00:43 (MET DST)
10 augusti
Farhult: 5 brushanar, 5-6 svartsnäppor, ca 10 gluttsnäppor, 3 kustpipare, 2 ljungpipare, 10 kärrsnäppor, 1 brun kärrhök.
Rönnen: ca 30 enkelbeckasiner, 3 spovsnäppor, 1 mosnäppa, 1 kärrsnäppa, ca 10 storspovar, 1 småspov, 1 skogssnäppa, ca 10 grönbenor, 2 skärfläckor.
Bjäre Naturskyddsförenings o Studiefrämjandets fågelcirkel

Thomas Wallin
- Thursday, August 10, 2000 at 23:06:17 (MET DST)
10 aug, Gånarp. 1 ex av dvärgbeckasin lyfte från liten vatten- samling 25 m från motorvägen E6. Vid arbete på ett fält gjorde jag den här obsevationen: en pilgrimsfalk slog en kaja ca 50 m från mig,satte sig på marken och började äta på kajan. Efter ca 10 min. blev en ormvråk intressera och närmade sig varpå falken lyfte med kajan i klorna och flög västerut. Nästan samtidigt observerades tornfalk, glada och brun kärrhök.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Thursday, August 10, 2000 at 21:52:10 (MET DST)
10 aug. Betydligt sämre fågeltillgång i Hasslarp idag då endast 39 individer ringmärktes. I artlistan ingick bl.a. steglits, näktergal, härmsångare och svarthätta medan dagens överraskning var en belgisk-märkt rörsångare. Däggdjurslistan utökades med en mård som höll till i lövdungens trädtoppar. Hoppas den inte hittar till näten! Nästa märktillfälle söndag. Välkomna.
Henrik J., Thomas S & Micke J.
- Thursday, August 10, 2000 at 16:38:08 (MET DST)
9 aug. Säsongens näst bästa ringmärkardag i Hasslarp. 71 fåglar av elva olika arter märktes och bland dessa dominerade rörsångare med 23 ex, bl.a. flera "fullfettade" inför flyttningen söderut. Dagens och säsongens hittills ovanligaste art var en vacker göktyta vilken för övrigt utgjorde ny märkart. I och runt dammarna observerades bl.a. gröngöling, vattenrall, kustpipare, svartsnäppa samt minst 20 smådoppingar.
Henrik J., Mats R. & Micke J.
- Wednesday, August 09, 2000 at 13:10:50 (MET DST)
8 augusti, Rönnen: Kvällens KOF exkursion "Vadarekväll vid Skälderviken" bjöd inte på så många vadare men åtminstone några av bl.a. mosnäppa, kärrsnäppa, gluttsnäppa, kustpipare, brushane och grönbena. Därutöver förgylldes tillvaron av en överflygande pilgrimsfalk en fiskgjuse samt en sparvhök som knep en stare. Deltagarantalet var ca. 35 pers. Ledare var Thomas Svanberg och undertecknad.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, August 08, 2000 at 22:28:57 (MET DST)
2000-08-08. Kullen: stormfågel 3ex, tretåigmås 6ex 1k, havssula 1ex 3k, kustpipare 1ex, några små flockar med ljungpipare, tobisgrissla 2ex, fisk/silvertärnor ca 15ex, fisktärna 3ex, silvertärna 1ex, sjöorre ca 20ex, minst en tumlare sågs oxå.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, August 08, 2000 at 12:23:59 (MET DST)
7 augusti, Hovs hallar 05.15-10.15: I samma NV-vind som Alf sågs bl.a. Havssula 1ex, Stormfågel 1ex, Labb 2ex, Dvärgmås 1ex samt tumlare 1ex.
Pierre Unge <pierre.unge@telia.com>
Malmö, - Monday, August 07, 2000 at 19:31:24 (MET DST)
7 augusti, Kullen 06.00-10.30: I NV-vinden på ca 12 m/sek sågs bl.a. Havssula 5ex, Stormfågel 1ex, Labb 1ex, obest.labb 1ex, Storlabb 1ex, samt en Pilgrimsfalk som gjorde ett par besök ute vid fyren. Enstaka smärre flockar av myrspov, ljung och kustpipare. Medobservatörer Thomas Svanberg och Teuvo Karjalainen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, August 07, 2000 at 18:30:42 (MET DST)
6/8 Tog en sväng ut till grytskär. Lite vadare sprang nedanför fortet i kurvan. Ibalnd dessa var det en Myrsnäppa och 1ex småsnäppa som var det roligaste.
Kristian Linde
- Sunday, August 06, 2000 at 23:47:35 (MET DST)
Errarp 5-6/ Augusti. I flockarna av starar ute på ängarna runt gårdarna i Errarp upptäcktes en vit stare. Om den är helt albino har jag inte kunnat se (röda ögon), men inga svarta fläckar syns varken i flykt eller under födosök.
Mikael Gräntz <micke.grantz@home.se>
Ängelholm, - Sunday, August 06, 2000 at 22:42:49 (MET DST)
5 Aug. Rönnen 0545-0745. Bl a Kricka ~20, Skedand 2, Stjärtand 2, Brunhök 1 hane, fiskgjuse 1, sparvhök 1 jagande, skärfläcka 1 ad med 1 unge, kustpipare 4 str+5rast, kustsnäppa 4r, sandlöpare 3r, mosnäppa 1 str, brushane 1r, myrspov 5r, kärrsnäppa ~50. Annars ganska lite vadare. Lite gulärlor bland sädesärlorna och mycket stare. Sandön 08-0930. Rörhöna 1, småtärna 6-8 varav 1 juv som matades, bivråk 1, kärrsnäppa ~80r varav några juv, sandlöpare 4r, kustpipare 2r, kustsnäppa 1r.
Peter Schmidt <peterkschmidt@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, August 05, 2000 at 11:01:35 (MET DST)
2000-08-04. Sandön: strandskata 14ex, större strandpipare 65ex, kärrsnäppa 53ex, gluttsnäppa 1ex, kustpipare 2ex, rödbena 1ex, sandlöpare 4ex, spovsnäppa 2ex, grönbena 2ex, myrspov 2ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, August 04, 2000 at 14:26:48 (MET DST)
Ännu en uppdatering av siffrorna från ringmärkningen i Hasslarp här
Webbgruppen
- Thursday, August 03, 2000 at 23:28:56 (MET DST)
3 augusti
Två fiskande skräntärnor i Sandhamn på Väderön och i våtmarkerna på norra delen av ön 2 svartsnäppor, 2 mindre strandpipare, 1 mosnäppa och 10-15 grönbenor.

Stig o Bodil Forsberg, Thomas Wallin mfl
- Thursday, August 03, 2000 at 22:57:32 (MET DST)
3 augusti
Vid Vegeholms gods en kungsfiskare och lärkfalkar med ungar.

Kjell-Åke Hall
- Thursday, August 03, 2000 at 22:55:01 (MET DST)
Ons 3/8-00. Nu när inspirationen återkommit var det bara att kasta sig ut i naturen efter en tids uppehåll. En kvällsrunda på ''örnrundan'' sträckan Ornakärr-Svedberga-Rögle gav en del rovisar. Brun kärrhök 4 ex, Sparvhök 1 ex, Glada 2 ex och Ormvråk 3 ex. Fortsättning lär följa.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Thursday, August 03, 2000 at 08:09:59 (MET DST)
Sandön 2 aug:
Kärrsnäppa 9 ex, Gluttsnäppa 2 ex, Storspov 6 ex, Myrspov 2 ex, St strandpipare 5 ex, M strandpipare 1 ex, Grågås ca 275 ex, Kanadagås 25 ex, Tornfalk 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, ´Kentsk tärna 6 ex, Fisktärna 4 ex, Småtärna 2 ex.

Ch Strid, B Lundgren, B Ekelund
Helsingborg, - Wednesday, August 02, 2000 at 20:09:35 (MET DST)
000801 Rönneå Kungsfiskare 2 ex
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Wednesday, August 02, 2000 at 21:15:06 (MET DST)
1 Aug 18.30-20.00 Rönnen: Kompletterande obsar. Kustsanäppa 12 rastande + 25 sträckande, Kustpipare 14 sträckande, Mindre strandpipare 3 (2 juv). Vid Mjöhult jagade en Lärkfalk.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Wednesday, August 02, 2000 at 08:22:12 (MET DST)
1 augusti. Ringmärkning i Hasslarp från gryningen fram till 08.30 då näten fick tas ner på grund av regn. 21 nymärkningar innefattade bl.a. två härmsångare och två gransångare. I dammarna ökar nu likt tidigare år antalet smådoppingar, 23 ex inräknades varav 10 juv. Elva ljungpipare mot söder men i övrigt ganska magert med vadare. Stjärtanden kvar bland många gräsänder.
Henrik J., Mårten M. & Patrik S.
- Tuesday, August 01, 2000 at 20:38:16 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.