Observationer februari 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


2000-02-29. Råån nedströms från Gantofta: Strömstare 3ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, February 29, 2000 at 18:43:18 (MET)
2000.02.27 Lönnhults gård: Pilgrimsfalk 1 ad hona, snösparv 1, ljungpipare 4 Sandön: skärfläcka 1
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, February 27, 2000 at 20:37:18 (MET)
Medobs:are Bengt Lundgren, Björn Ekelund, Stig Håkansson

25-26 febr en tur på Bjäre gav lite av varje:
Varfågel i närheten av Grevie. Vid Torekovs rev såg vi berglärka 1 hane, skärpiplärka, skärsnäppa 1 ex, 4 rödbenor och en större strandpipare. Drygt 40 strandskator och ett 10-tal gravänder.
Ejdrarna börjar samlas, kanske 1000 ex. När dimman och diset lättade vid middagstid kom en del vråk i rörelse som verkade vara på sträck norrut. Ganska gott om korp på sina ställen, bl a 7 ex strax NV om Västra Karup dessutom ett antal par "utspridda". Vårfåglar, som stare, tofsvipa och sånglärka sågs också på ett antal ställen.

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, February 27, 2000 at 20:24:28 (MET)
27 februari
Sista vinterstormen har drivit upp ordentliga sandrevlar på stränderna vid Grytskär - ypperliga möjligheter för t ex småtärnorna att häcka. Det var i liknande biotoper tärnorna fanns innan de försvann från Bjäre för knappt 10 år sedan. För övrigt gott om vipor, strandpipare, starar, lärkor, krickor och bläsänder mellan Lervik och Ranarp.

Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, February 27, 2000 at 16:08:26 (MET)
27 feb
Lärkholmssjön: är det vår på riktigt nu? - grågås, glada (2 ex), tofsvipa, stare (2 ex) och sånglärka. Dessutom duvhök 1 ex och vid jakt på forsärla längs bäcken noterades strömstare 2 ex. Emellertid ingen forsärla ännu. I Rössjön var havstrutarna på plats på häckningsön, annars ganska tomt - storskrake, knipa. Tåssjö kyrka: grågås 230 ex, glada 1 ex, tornfalk 1 ex. Röglan: såglärka flera drillande också varfågeln förstås.
Harbäckshult: glada 1 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, February 27, 2000 at 16:02:22 (MET)
Under promenaderna med hunden,så märks det att våren gör snabba framsteg för närvarande.I torsdagskväll hörde jag sothöns(antal ?) sträcka mot norr.Under gårdagen vid en runda ute i södra kronoskogen hördes en mindre hackspett ropa och en kungsfiskare satt på repen vid båtklubben(nära Rönnevik) och spanade efter småfisk.Det har förmodligen varit en mycket gynnsam vinter för arten,med förhoppningsvis många häckande par i år.På söndagens rastningsrunda hördes en bofink sjunga fullt ut vid Palettenområdet och grönfinkar spelflyger.Dom första sträckande ormvråkarna såg jag i fredags,ett ex drog mot norr vid Brukshundklubben och ex nr två sträckte också mot norr över min trädgård.Så nu gäller det för rovfågelräknarna att putsa linserna,snart kommer dom.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, February 27, 2000 at 14:41:16 (MET)
Sandön 27/2. Våren är här. Klockan 11.40 sågs 1 ex Skärfläcka. Årets första på denna lokal?
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, February 27, 2000 at 14:27:11 (MET)
26 februari. Vid Svanshall sågs en rastande storlom samt en förbisträckande tretåig mås.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, February 26, 2000 at 20:20:09 (MET)
26 februari. Ornakärr: jorduggla 3, enkelbeckasin 3, sävsparv 1 och ängspiplärka ca 20.
Henrik Johansson
- Saturday, February 26, 2000 at 18:33:46 (MET)

KOF-nytt

Glöm inte att rapportera förra årets observationer till KOF. Vad som skall rapporteras framgår av rapporteringsmallen som kan nås via en länk överst på denna sida. I år kan vi även ta emot rapporter i Excel-format.

Vi har väl alla märkt att våren är på gång. De första vårfåglarna har redan siktats och det betyder att fenologisidan för år 2000 startar upp. Följ vårfåglarnas ankomst till Nordvästskåne på fenologisidan.

Men medan vi väntar på att våren skall ta fart på allvar sysselsätter vi oss med en liten tävling. Testa dina kunskaper med KOF’s Frågefemma i ornitologi.

Till sist, glöm inte uggleexkursionen på tisdag kväll (29 feb) eller KOF’s årsmöte onsdag 8 mars, med sedvanliga förhandlingar, lotteri och tävling.


KOF
- Saturday, February 26, 2000 at 17:24:24 (MET)


Kullen 26 februari. Liten säsongsstart. Enstaka instr sånglärkor. 2 skogsduvor, 1 ad pilgrimsgfalk rundade spetsen. Medobs. Teuvo K. För övrigt kolla in den nya betesmarken på sydsidan, det lär bli mer lättskådat framöver.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, February 26, 2000 at 17:09:29 (MET)
25 februari
Kullen på morgonen: Smålom 58, sångsvan 17, alfågel 1, tretåig mås 2, sillgrissla 150, tordmule 7, tobisgrissla 1.
Jonstorp, Idrottsvägen: Hornuggla 8.
Rönnen: Gråhakedopping 1, pilgrimsfalk 1 ad hona

Mats Peterz
Hbg, - Friday, February 25, 2000 at 23:56:48 (MET)
Sandön 25.2. En ung bredstjärtad labb kom flygande från Rönnen, drog några rundor utanför Sandön för att därefter flyga vidare ut över Skäldervikens glittrande böljor. En duvhök passade nästan samtidigt på att skrämma lokalens rastande fåglar på flykt. Medobservatör: Paul Fors.
Henrik Johansson
- Friday, February 25, 2000 at 20:13:42 (MET)
22 feb
Tåssjö kyrka: grågås ca 200 ex, kanadagås 80-90 ex, glada 2 ex. Rössjön: islagd - i den lilla vaken vid tillflödet från Västersjön hade samlats en del sångsvanar och storskrakar tillsammans med gräsänder och knipor. Röglan: tofsvipa 21 ex, varfågel 1 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Wednesday, February 23, 2000 at 10:49:03 (MET)
22 februari. Sen eftermiddags skådning vid Sandön. Skäggmes och sävsparv hördes från vassen. Större strandpipare (15 ex) och strandskator (28 ex) märks på revlarna. Stora mängder trut samlades som brukligt vid skymningen. Helt klart läge för en vittrut så det är bara att jobba på!
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Tuesday, February 22, 2000 at 21:07:31 (MET)
Måndagen 21/2 kl 16.30. Jag tackar herr Helmersson för tipset. 1 hornuggla visade sig i kvällssolen på Gökvägen i Farhult.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, February 22, 2000 at 09:58:10 (MET)
Mölle 21/2 Den dagliga hundpromenaden gav en sparvuggla,som upptäcktes av hustruns skarpa ögon inne i bokskogen ca 200m SV Mölle mosse. Troligen samma som visade sig på tomten nov-dec? För övrigt är kattugglorna i full gång nattetid.
Bert Persson
Mölle, - Monday, February 21, 2000 at 21:16:08 (MET)
19-20februari: Vad händer i Söderåsens fågelmarker så där på tröskeln mellan vinter och vår? Efter åtskilliga timmar på stigarna från Humleryd-Körslätt till Orebäcken och Klåveröd kan man tycka att resultatet är magert men det fanns trots allt en hel del som värmde inombords: Vårens första trummande spillkråka (3-4 ex kring Kärreberga-Maglaby kärr), sjungande entita och nötväcka. En stjärtmesflock vid Humleryd. På kvällen när fullmånen steg så blev kattugglorna vid Kärreberga spelgalna, 5-6 ex hoade så det ekade i skogen där fullmånen fick skuggspelet att bli nästan spöklikt. En uggla hade den goda smaken att sitta på en torraka i siluett mot fullmånen. Vid en vandring längs Orebäcken råkade skogsornitologkollega Ivarsson slå en blick upp bland bokarnas kronor och hittade 3 unga kungsörnar som kretsflög mot den blå himlen. MAGNIFIKT vilket nog skogsornitologkollega Kristiansson också skriver under på! En glada i slagsmål med en svartfågelflock vid Stenestad avslutade en fin vårvinterdag!
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, February 21, 2000 at 18:21:30 (MET)
20/2 Komplettarnde obsar från förmiddagen. Farhult: 1 Smålom simmade in i viken nära land och vände sedan ut igen. 140 Kandagäss. Sandön: 1 par Stjärtand, 1 Pilgrimsfalk och minst en Skäggmes hördes i vassen. Vid 11-tiden sågs en havsörn som lyfte från Rönnen och flög mot Sandön. Den tog sedan höjd och vände söderut. Under veckan har också 1 par Kattugglor hörts i parken vid Kärnan-Helsingborg i gryningen
Oskar Lindberg <Oskar.Lindberg@Perstorp.com>
Helsingborg, - Monday, February 21, 2000 at 10:23:51 (MET)
20/2 Efter ett besök i Farhult söndag förmiddag kan följande obsar nämnas. I vassen hördes åtminstone en skäggmes. I viken låg ett par salskrakar. På Gökvägen sågs två hornugglor på nr 8 och en sparvuggla satt på nr 11. Den har tidigare (22/1) setts på Gökvägen 5.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 21, 2000 at 06:56:25 (MET)
20 februari. Började dagen vid Svanshall där en 2K bredstjärtad labb sågs sträcka mot väster. Här sågs även, 1 tretåig mås, 1 tobisgrissla samt 10 smålommar. Vidare till Farhult där en adult pilgrimsfalk sågs på en stängselstolpe. Kanske spanade den in lunchen bland de änder och grågäss (420 ex) som gick i viken. Från KOF-stugan vid Rönnen sågs en bredstjärtad labb (2K) som efter ett tag rastade på vattnet (ca kl.13.30). Från Rönnen/Stenkrossen kan i övrigt nämnas bl a; skäggdoppingar, svarthakedoppingar (5), alfåglar och bläsänder. Avslutningsvis en runda vid Domsten där både järnsparv och spillkråka noterades.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, February 20, 2000 at 21:49:27 (MET)
Mellan Segelstorpsstrand och Grytskären, 20.2 (förmiddag). I stort sett inget som sträckte, bland rastande fågel gråhakedopping 2, svarthakedopping 3, alfågel 2 och tordmule 1.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, February 20, 2000 at 20:20:40 (MET)
20/2 00 vandring i Klöva området: 3 st strömstare varav en ringmärkt en flock med minst 20 stjärtmesar trummande spillkråka på två ställen
Annette Mundt <ahm@mail.bip.net>
Ekeby, - Sunday, February 20, 2000 at 19:25:27 (MET)
000220. Stureholmsområdet: havsörn 1 ex, pilgrimsfalk 1 ex, glada 1 ex, fjällvråk 2 ex, sånglärkor överallt, sångsvanar hördes bortåt Lönhult. Ornakärr: tofsvipa 3 ex, ängspiplärka hördes. Farhult: storspov 7 ex, strandskata 8 ex, gravand 24 ex, sävsparv 1 ex. Rönnen: gravand 15 ex, kricka 5 ex, större strandpipare 8 ex, storspov 5 ex, kärrsnäppa 1 ex, säl 20 ex solade på stenarna. Sandön: häger 21 ex, gravand 20 ex, strandskata 12 ex, storspov 11 ex. Rögledammen: storskrak 3 ex.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Sunday, February 20, 2000 at 17:00:08 (MET)
20/2 Körde längts ån vid gamla E6:an över Hallandsåsen. Ca 2km norr om Magretetorp fanns två Strömstarar i ån och denna var märkt med en orange ring på benet. Annars helt underbart vår-väder idag.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
ängelholm, - Sunday, February 20, 2000 at 16:56:58 (MET)
20/2. Lite obsar från Grytskär i eftermiddag. Rödbena 5 st, Tofsvipor en flock med minst 30, en blandad flock med Ängspiplärkor samt någon Skärpiplärka.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Sunday, February 20, 2000 at 16:44:36 (MET)
20 februari: en 2K bredstjärtad labb av mellantyp kom kl 14.00 insträckande från havet rakt över mit huvud när jag promenerade på stranden mellan Sibirien och Klören. Försvann bort mot Sandön.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Sunday, February 20, 2000 at 16:30:39 (MET)
20 feb
Tåssjö kyrka/Kyrkesjön: grågås 160 ex, kanadagås 90 ex, tornfalk 1 ex. Västersjön: brunand 9 ex, storskrake, knipa, vigg, spillkråka. Röglan: varfågel 1 ex.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, February 20, 2000 at 14:21:23 (MET)
2000-02-20.Var ute och gick en riktig långrunda med pudeln och det gav förutom vårkänslor,en hel del fågel.Talgoxar sjöng glatt om vårens ankomst på flera ställen,även någon enstaka entita och trädkrypare stämde in i kören.En större hackspett trummade för fullt i kronoskogen och vid roddklubben hörde jag en kungsfiskare från åkanten.Skälderviken låg spegelblank,men för blotta ögat såg det inte ut att ligga så mycket fågel där.Norr om Klitterbyn trummade en spillkråka flera gånger,det är kraft i den fågeln minsann.Korpar spelflyger och kattuggleparet vid Hembygdsparken revirhävdade i lördagskväll.Så nog börjar det dra ihop sig till vår alltid.Ut och njut !
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, February 20, 2000 at 12:43:42 (MET)
2000-02-19. Sandön: Havsörn 1ex Subad, Storspov 13ex, Strandskata 1ex, Gravand 38ex. Rönnen: Storspov 5ex, Större strandpipare 6ex, Gravand 6ex, Snösparv 10-15ex. Örnrundan: Kungsörn 1ex 2k, Sångsvan ca 110ex, Tofsvipa ca 40ex, Sånglärka ca 10ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, February 19, 2000 at 20:32:23 (MET)
19 februari: Utanför Lerhamn bl.a. ca. 700 ejdrar och 52 skäggdoppingar, vid Kullen ca. 350 ejdrar och 25 str. smålommar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, February 19, 2000 at 19:52:30 (MET)
2000-02-19. Sandön: Havsörn 1ex, Storspov 13ex, Strandskata 1ex och Gravand 38ex. Rönnen: Storspov 5ex, Större strandpipare 6ex, Gravand 6ex, Snösparv 10-15ex. Örnrundan: Kungsörn 1ex, Sångsvan ca 110ex, Sånglärka ca 10ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, February 19, 2000 at 17:48:29 (MET)
Lörd. 19/2-00. Utanför Årnacke hamn vid 13-tiden 1 ex Salskrake, hane.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, February 19, 2000 at 16:56:23 (MET)
Körde ut till Höghult i eftermiddag för att se om den extremt ljusa ormvråkshona (saknar några pennor på vänster vinge) som jag följt där under alla år jag bodde på gården möjligen syntes till. Men fick stanna redan mellan Rögle och Stureholm, för en ung (ej juv.) kungsörn. Väl framme vid Höghult satt ormvråkshonan i ett träd vid foten av Svedberga kulle och väntade på mig! Roligt att kunna följa en specifik fågel under så många år (minst fem, kanske sex eller sju, jag minns inte när jag såg henne första gången). På en eltråd en liten bit ifrån satt en tornfalk.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Saturday, February 19, 2000 at 16:12:20 (MET)
18 februari
Vid Rönnen 1 obest labb som drog in i viken, 5 tofsvipor, 1 större strandpipare åtskilliga lärkor, storspovar och gravänder. I Farhult massor av gräsänder och bland dem en stjärtandhane. Mellan Lönnhult och Stureholm ca 80 sång- och 40 knölsvanar.

Thomas Wallin
- Friday, February 18, 2000 at 22:02:37 (MET)
Fredag 18/2. Parkeringen vid bron över vegeå, mellan Ängelholm och Utvälinge. VARFÅGEL 1 ex satt i en grantopp och spanade.
Paul Fors
Ängelholm, - Friday, February 18, 2000 at 15:23:53 (MET)
3 kungsörnar i de klassiska markern runt Rögle Stureholm och Svedberg. Troligen två honor och en hane. Den senare "livligt uppvaktande".
Ute vid Sandön ett drygt 60-tal gravänder, 8 storspovar, 10 strandskator och 13 hägrar. Hade hoppats på en strandpipare, men så blev inte fallet.

Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, February 17, 2000 at 21:34:26 (MET)
000217. Vårkänslor i Hasslarp. Sånglärka som drillade, mycket sothöna och knipa som friade under kråmande, kackel och plask. Rätt mycket vigg också samt två brunänder. En vintergäst syntes dock - en ung kungsörn lyfte och seglade västerut.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Thursday, February 17, 2000 at 18:46:59 (MET)
Magnarp 15-2 2st Alfåglar Vid rastplatsen N.Varalöv utmed E6:an 1st Glada
Lars Andersson <lars.043110019 telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, February 16, 2000 at 20:03:00 (MET)
16/2-2000.Det är faktiskt riktigt givande att kolla efter fåglar,när man rastar hunden.Ute i norra kronoskogen,satt en varfågel och spanade efter byte i en grantopp.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, February 16, 2000 at 11:48:38 (MET)
15 feb
Björnamossa: tittade efter tjäder, men stötte istället två orrtuppar ute på ett kalhygge. Två duvhökar kacklade. Ormvråkar och korpar i luften hela tiden.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, February 15, 2000 at 15:34:53 (MET)
15/2 Komplett utrustning för fågelskådning säljes SWAROVSKI. Ring Paul Fors 0431/16344 eller 070/6864737.
Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, February 15, 2000 at 10:27:51 (MET)
2000-02-14. En sparvuggla vid bron över Rönneå på ytterleden. Rönnen. 2 pilgrimsfalkar sittande sida vid sida i minst en timma (sedan åkte vi vidare). För övrigt: storspovar, gravänder, bläsänder, 2 större strandpipare samt ca 10 snösparvar. Örnrundan: 1 st pilgrimsfalk, 1 havsörn med byte, 1 kungsörn, sånglärkor, tofsvipor samt ca 60 sångsvanar.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, February 14, 2000 at 21:16:43 (MET)
2000-02-14. Stureholm-Svedberga: Pilgrimsfalk 1ex ad, Sånglärka 11ex, Tofsvipa ca 160ex, Ljungpipare 3ex, Korp ca 35ex. Farhult-Gökvägen: Hornuggla 2ex. Rönnen: Svarthakedopping 1ex, Pilgrimsfalk 2ex ad, Gravand 68ex, Storspov 19ex, Sånglärka 3ex, Större strandpipare 2ex. Sandön: Storspov 4ex, Gravand 24ex, Strandskata 16ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, February 14, 2000 at 20:20:30 (MET)
14 feb
Vid Tåssjö kyrka gick idag hela 120 grågäss. Vid Röglan som vanligt den pålitliga varfågeln. Flera sånglärkor på båda lokalerna.
Också gott om rovfågel i luften i det fina vårvädret. Längs E4:an på väg till Hbg sågs flera glador, ormvråkar och tornfalkar.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, February 14, 2000 at 18:47:01 (MET)
Storlabb kl 13.15-13.45 14/2 strax intill reservatsparkeringen mellan Hovs hallar och Kattvik. Troligen ungfågel. Mycket oskygg, möjligen oljeskadad (putsade sig mycket på bröstet). Flög senare mot Hovs hallar. Anders Markehed Båstad
Anders Markehed <anders.markehed@ebox.tninet.se>
Båstad, - Monday, February 14, 2000 at 16:33:15 (MET)
2000-02-13: Vid en middagspromenad ner till Rönneå vid Ugglarps broar sågs bl a 4 sånglärkor, 1 tornfalk,2 fjällvråk,1 ormvråk(?),1 glada och ca 60 kanadagäss. Hemma vid fågelbordet fanns bl a en bofinkshane och en sparvhök tog för sig bland pilfinkarna.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, February 14, 2000 at 08:36:27 (MET)
13/2 2 st. strömstarar i Rössjöholmsån vid Lunnamöllan, Munkaljungby.
Mona o Bo Tuvesson <mona_bo.tuvesson@telia.com>
Lönnhässle, - Sunday, February 13, 2000 at 18:55:49 (MET)
Exkursion med LFK till Hallands Väderö Stormfågel 1död+ 1 ex, smålom minst 25, tretåig mås minst 100, sidensvans 8 sillgrissla/ tordmule allmänt sträckande havsörn 1 2K
peter elfman <evabritt.peter@telia.com>
Lund, - Sunday, February 13, 2000 at 17:17:17 (MET)
13 Februari. Var ute och skådade med Rolf Helmersson idag. Här är något av vad vi såg: Vegeholm: 1 st Sparvuggla. Sandön: 6 st Skäggdoppingar, 1 st Skogsduva, 30 Gravänder. Rönnen: 2 st Större Strandpipare, 1 st Smålom, 5 st Svarthakedoppingar, 8 st Snösparvar.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Sunday, February 13, 2000 at 16:25:29 (MET)
Lörd.12.02 En ung kungsörn sågs i närheten av Rögle säteri vid 16-tiden.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Sunday, February 13, 2000 at 16:12:36 (MET)
Tofsviporna tycks vara på gång. Nu vår man bara hoppas att det inte blir något bakslag i vädret. Såg en liten flock - 6 ex - vid Pilshults Gård, Hbg den 12 febr.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, February 13, 2000 at 09:26:49 (MET)
12 februari. Under en runda i Vegeholmsskogen sågs 15 mindre korsnäbbar. En del sånglärkor drog över.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, February 12, 2000 at 20:47:04 (MET)
12 februari: Kullen 8.00-9.00, sillgrissla 5-600 ex. str. o rast. endast ett fåtal tordmular, tobisgrissla 1ex i sommardr. smålom 50 ex. ejder ca. 250 ex. Arild: Mindre sångsvan 24 ex kom "småskällande" över land,de landade på vattnet strax utanför hamnen, där de låg kvar hela efterm. Sidensvans 30 ex. samt ca. 20 bofinkhanar i ett buskage (nyanlända?).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, February 12, 2000 at 19:55:18 (MET)
00-02-12 Lönnhults gård: ca 350 tofsvipor, 9 ljungpipare Rönnen: 1 havsörn
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Saturday, February 12, 2000 at 16:53:45 (MET)
000211 Längs väg 112 så sågs ca 10 str sånglärkor och en tofsvipa sträcka mot norr på morgonen. Och vid Posten i Höganäs sträckte det ca 10 ex på förmiddagen. Så vår kommer smygande nu, trevligt!
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Friday, February 11, 2000 at 16:47:41 (MET)
10 Februari. Skånska Flygflottiljen F10, Ängelholm. Under min joggingtur ute på flygfältets start och landningsbanor mötte jag vårens budbärare i form av tiotalet sånglärkor. Enstaka av dem drillade lite för mig. Den övervintrande fjällvråken och de två tornfalkarna var kvar i området, som vanligt.
Henrik Ehrenberg
Inte sundets pärla, - Thursday, February 10, 2000 at 21:55:24 (MET)
10 februari
Vid lunchtid kom 1 ung kungsörn dragande med sydlig kurs rakt över centrala Bjuv.

Mats Peterz
Hbg, - Thursday, February 10, 2000 at 20:49:18 (MET)
Lya den 10 febr. En tornfalk ryttlade över en gräsåker i dag på morgonen.
Ingmar persson <ingmar.persson@sverige.net>
Lya Båstad, - Thursday, February 10, 2000 at 19:28:18 (MET)
10 Februari Under min joggingtur på Skånska flygflottiljens platta flygfält så konstaterade jag att sånglärkorna har kommit i tiotalet exemplar. Några enstaka sågs och hördes drilla. En försmak av våren. Runt startbanorna sågs även de vanliga rovfåglarna. Det har funnits två tornfalkar och en fjällvråk i området hela vintern.
Henrik Ehrenberg
Ej från sundets pärla, - Thursday, February 10, 2000 at 18:54:51 (MET)
10 feb. Lärkholmssjön: grågås ca 20 ex. "Inne i sjön" anades ca 10 sångsvanar.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, February 10, 2000 at 16:10:55 (MET)
2000-02-08.Under promenad med hunden såg jag en smålom,som låg och dök i Rönneå.Under alla dom år jag sysslat med fågelskådning,har jag bara sett smålom i ån två gånger tidigare.Den första drunknade under isen,under ett räddningsförsök av brandkåren ! Smålommen som jag såg,fanns även på samma plats under måndagen.
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, February 08, 2000 at 17:51:26 (MET)
Nu i februari håller 10 turkduvor till i min moders trädgård på Solgården i Torekov. De äter under fågelbordet och övernattar i en tät gran.
Bodil Kollberg <bengt. kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Sunday, February 06, 2000 at 17:41:57 (MET)
Instämmer med Johans februariobsar för den femte på Revet i Torekov, men både min man och jag uppfattade på nära håll med vanlig kikare den andra fågelns färgmärkning som vä: metall med mellanblå ovanför och hö som mörkblå med mellanblå ovanför.den första fågeln uppfattade vi också som hö gul på gul, men vä ljusblå på metall. I påskas hade jag fyra färgmärkta från roddbåten på nära håll vid Svarteskär. Av dessa var tre märkta på Nidingen, en 1998, två 1997 samtidigt den 27/3, en hona och en hanne antagligen från Svalbard. Ett par, syskon eller vad? Alla var födda 1996. Idag den sjätte såg vi bla fyra sidensvansar på en tångbank! på Ingelstorpsstrand, gravänder, piplärkor, rapphöns och rödbenor.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Sunday, February 06, 2000 at 17:35:11 (MET)
6 feb. Röglan, Rössjöholm - grågås 5 ex, sånglärka ca 10 ex och varfågel 1 ex. I Rössjön sågs enstaka skarvar, storskrakar och knipor.
Lärkeröd - grågås 7 ex och vid Lärkholmssjön grågås 1 ex.
Avslutningsvis noterades ytterligare en varfågel i Harbäckshult.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, February 06, 2000 at 16:40:05 (MET)
6 februari
Våren är nog inte så långt borta ändå - årets första sjungande koltrast hördes från grannens tak i morse. Vid en tur ut på Bjäre drog flera tiotal sånglärkor mot norr och 10-12 gravänder hade kommit. En pilgrimsfalk jagade vid Glimminge plantering och en blåhökhona vid Ranarp.

Thomas Wallin
- Sunday, February 06, 2000 at 16:01:21 (MET)
5 februari, Torekovs rev I diset observerades bla följande: Gravand 10, Rödbena 2, Skärsnäppa 32 varav 2 var färgmärkta (vänster ben: metallring med blå ring över, höger ben: gul över gul. Den andra individer hade även den metallring med blå över på vänster ben. Höger ben hade blå över svart/mörkbrun). Berglärkan var kvar tillsammans med ett 20-tal skärpiplärkor och någon ängspip. I skogen höll en mindre hackspett till.
Johan Hammar <johan.hammar@km.se>
Lund, - Saturday, February 05, 2000 at 22:50:33 (MET)
5 februari 2000, Kullen 8.00-10.00
Disigt, gropigt hav och lite lagom bris från väst. Smålom 69, gråhakedopping 1, svarthakedopping 3, gravand 1, alfågel 1, tretåig mås 22, sillgrissla ca 200, tordmule 2, tobisgrissla 1 och tumlare ca 5.
Därefter 1 strömstare vid dammen i Möllehässle, 1 gravand i Rekekroken och 28 tofsvipor Ornakärr.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, February 05, 2000 at 13:42:53 (MET)

Tornfalkar

Den andra av vinterns inventeringsmånader är nu avklarad. Till de 70-tal falkar som rapporterades i december förra året kan nu läggas ytterligare ett 10-tal. Det är en hel del, även om det kanske döljer sig vissa dubbelräknade ex bland rapporterna.

En viss avmattning i inkommande rapporter kan skönjas i senare delen av januari. Beror det på att det finns färre falkar eller på bristande rapportering? Ev. kompletteringar mottages tacksamt.

Inventeringen fortsätter februari ut och vi börjar på en ny karta. Rapportera alla falkar som ses så att det blir lättare att avgöra vilka som stannar kvar på samma plats hela vintern. Uppdatering sker som vanligt när nya rapporter kommer in.

Se alla rapporterna här!

KOF
- Friday, February 04, 2000 at 23:50:39 (MET)


3 februari. Lunchskådning vid Ornakärr: 28 tofsvipor. Gunnestorp - Jonstorp: 500 kanadagäss, 2 grågäss.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Thursday, February 03, 2000 at 13:46:25 (MET)
3 februari, Höganäs reningsverk: Forsärla 1ex. Man kan undra om det är samma individ som övervintrat där de senaste åren,men var har den då varit hitintills i vinter?
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, February 03, 2000 at 12:42:50 (MET)
Söndagen den 13 februari håller Lundabygdens Fågelklubb heldagsexkursion till Hallands Väderö. Det går bra att följa med även om man inte är medlem. Anmälan senast 4 februari till Göran Pettersson på telefon 046 – 500 76.
Göran Pettersson <guran.pettersson@swipnet.se>
Södra Sandby, - Wednesday, February 02, 2000 at 22:24:29 (MET)
000201 6Gravänder Hittarp
Arne Nihlèn <arne.nihlen@stad.helsingborg>
Hjälmshult, - Wednesday, February 02, 2000 at 11:45:54 (MET)
Sparvugglan som Kristina och Kjell-Åke såg i Förslöv för några dagar sedan var den elfte i ordningen som rapporterats till KOF sedan slutet av oktober ifjol. Man kan inte låta bli att fundera över hur många som verkligen finns i skogarna och trädgårdarna omkring oss. På följande platser har sparvugglor varit synliga: Klåveröd, Bälteberga, Görarps mölla, Skäralid, Havsbaden Ä-holm, Mölle, Skälderviken Ä-holm, Klören, Vegeholmsskogen, Magnarp och senast alltså vid Förslöv.
Henrik Johansson
- Tuesday, February 01, 2000 at 21:23:28 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.