Observationer januari 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


31 januari
"Fågelskådning" från E4:an mellan Örkelljunga och Helsingborg på eftermiddagen. Varfågel 1 ex flög över vägen vid "Ryabacke" S om Eket och totalt hela 6 tornfalkar mellan Ö Ljungby och strax söder om Åstorp.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, January 31, 2000 at 18:47:44 (MET)
30 januari. Skådning på Kullen i nordvästlig storm fram till kl. 13.00. Till en början ganska segt och svårskådat, bl.a. beroende på ett tätt saltindränkt dis. Efterhand klarnade det samtidigt som sträckintensiteten ökade. Mest imponerande var alla alkor som kom flygande från Skälderviken. Uppskattningsvis passerade 5000 ex och när det var som intensivast, mellan kl. 11.00-13.00 räknades 150 ex per 5-minutersintervall. Inte illa! Övriga obsar av intresse var stormfågel 15, tretåig mås ca 500, smålom ca 40 samt dvärgmås 1. Snabba stopp på hemvägen gav en alkekung vid Svanshall samt en storlabb vid Rönnen.
Henrik Johansson
- Monday, January 31, 2000 at 15:49:40 (MET)
30 januari
Vi såg en sparvuggla strax utanför Förslöv idag på eftermiddagen.

Kristina Johansson o Kjell-Åke Hall
- Sunday, January 30, 2000 at 21:36:18 (MET)
30 januari. Sträcket genom Sundet kollades vid Vikingstrand mellan kl. 09.00-12.00. Följande sågs; smålom 10, skäggdopping 8, gråhakedopping 4, stormfågel 7, sjöorre 52, ejder 1140 (!), sillgrissla 384, tordmule 32, obest.alka 160 samt tretåig mås 71.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, January 30, 2000 at 21:14:15 (MET)
30 januari
Undertecknad, Alf Petersson, Karl Nilsson och ett par till spenderade att par timmar på morgonen vid Svanshall. Hård vind gjorde att sikten var dålig till en början. Vi kunde se att mycket lom rörde sig ute över viken. Även en del sillgrisslor och tretåiga måsar syntes. Dessutom räknade vi in 5 stormfåglar och 2 gråhakedoppingar.
Utanför Rönnen låg en flock om ca 20 bergand och även här sågs 1 stormfågel.
Avslutningsvis 1 ung kungsörn vid Rögle.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, January 30, 2000 at 16:17:40 (MET)

Ny statistik!!

Nu har statistiken från KOF's virtuella obsbok 1999 sammanställts. Totalt hade Obsboken mer än 30.000 besök under fjolåret och närmare tusen rapporter lämnades av mer än hundra personer! Detta torde göra Obsboken till KOF's mest utnyttjade och populära föreningsaktivitet!

Nu finns alla data sammanställda. Hela listan över alla rapportörer och namnet på den som var mest flitig 1999! Läs mer på statistiksidan.

Web-grubben
- Saturday, January 29, 2000 at 13:56:19 (MET)


000129.På morgonpromenaden med dvärgpudeln i ett riktigt hundväder,fick jag syn på en smådopping i Rönneå.Den var inte lätt att se,då den låg och dök ända inne vid åbrinken.
Nick Gräntz <NichGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, January 29, 2000 at 11:31:40 (MET)
Torke Rev, Torekov 2000-01-28 Smålom ett tjugotal str W under 15 min Vittrut. (2K, tror jag och ser fram emot med/mothåll från andra skådare.) Skärsnäppor 7 st Rödbenor 4 st. Torke Rev 2000-01-27 Bläsand 3 par. Krickor 2 par. Rödbena 4 st. Kärrsnäppa ca 40 st. Skärsnäppa 7 st. Berglärka 1 st. Skärpiplärka ca 20 st. Tore Rev-Kulrevet 2000-01-22 Bläsand 10 st. Kricka 8 st. Rödbena 8 st. Fiskmås 30-tal Berglärka 1 st. Piplärkor 30-tal, ffa skärpip. Torke Rev och Strandskogen i Torekov 2000-01-21 Gravand 1 st. Bläsand 4 st. Rödbena 1 st. Kärrsnäppor ca 45 st. Piplärkor ca 25 st. Berglärka 1 st, som jag har obsat flera ggr sedan den 14/1. Stare 1 st och vid Andrebäck inne i skogen 5 stjärtmesar, 2 trädkrypar och 2 kungsfåglar.
Bodil Kollberg <bengt.kollberg@swipnet.se>
Torekov, - Friday, January 28, 2000 at 19:29:32 (MET)
2000-01-24. Lerbergtets hamn: Vinterhämpling 1ex. Lerhamn: Skäggdopping ca 70ex. Enkelbeckasin 2ex Norr om Lerhamn vid Vattenmöllan. Kullen: Praktejder 1ex ad hane, den låg norr om fyren ganska långt ut, låg mest för sig själv. Ejder var det gott om. Sillgrissla ca 20ex, Tordmule 1ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, January 24, 2000 at 18:38:54 (MET)
23 januari Naturskyddsföreningen i Helsingborg genomförde sin traditionsenliga (måste väl kallas det när det är tredje gången) inventering av strömstare i Råån med tillflöden. Drygt 15 personer spanade i ån med tillflöden från Raus kyrka till Sireköpinge och noterade totalt 9 strömstarar, 2 vid Gantofta, 2 i Kövlebäcksravinen, en i Borgen, 3 i Tjutebäcken och 1 i Ottarpsbäcken. Ett normalt resultat, de tre åren har siffrorna varit 10-10-9. Andra obsar av intresse var ett 10-tal stjärtmesar vid Gantofta, en mindre flock av samma art mellan Gantofta och Vallåkra, 2 duvhökar, tornfalk på småfågeljakt, rapphöna vid Ottarp, väldigt gott om gärdsmygar samt årets första sjungande nötväcka färska vildsvinsspår vid Kvistofta. När vi samlades för en gemensam fika i Hässlunda så skådades där en ung kungsörn.
Bengt Hertzman <bengt.hertzman@FK12.SFA.SE>
- Monday, January 24, 2000 at 18:25:46 (MET)
23 januari Sandön: Storspov 15 Rönnen: Pilgrimsfalk 2 ad, storspov 8
Peter Elfman <peter.elfman@astrazeneca.com>
Lund, - Sunday, January 23, 2000 at 19:16:13 (MET)
23 januari
Kajsa o Birgitta Sturesson från Magnarp kom och berättade att det satt en sparvuggla alldeles vid vandrarhemmet i Magnarp - jag smög dit i skymningen för att kolla, men tji fick jag....

Thomas Wallin
- Sunday, January 23, 2000 at 19:10:50 (MET)
23 januari. Lerhamn: skäggdopping 92, svarthake dopping 1, tobisgrissla 1 och bläsand 33. Vidare ut till Kullen där ganska mycket alkor var i rörelse bl a minst 160 sillgrisslor och 20 tordmular. Även 1 (2K) tretåig mås drog förbi och både gröngöling och spillkråka hördes. En hel del ejder har samlats runt fyren och det är läge för pralle! Arild och Svanshall bjöd på bl a: smålommar, skäggdoppingar, gråhakedoppingar, svarthakar, alfåglar och tretåig mås. Avslutningsvis vid Rekekroken innan snön gjorde sikten minimal sågs 1 tobisgrissla, 1 enkelbeckasin samt en varfågel som under 10 minuter lät sig studeras på 10-12 meters håll. Utan tvekan dagens obs!
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, January 23, 2000 at 19:07:40 (MET)
23 januari: Under Kullabygdens Naturskydds Förenings vinterfågelexkursion i trakterna av Svedberga kulle sågs bl.a. fem olika örnar. Kungsörn en subad vid Västraby samt två 1:a vinterdr. Rögle gård - Stureholm. Havsörn en ad och en ad-subad tillsammans mellan Lönhult och Höghult. På Svedberga ängar 13 rapphöns.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, January 23, 2000 at 17:34:20 (MET)
Sön 23/1. Vid Svedberga 1 ex Stenfalk samt 13 ex Rapphöna.
Tommy Malmberg, Bengt & Lars Andersson <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, January 23, 2000 at 17:04:15 (MET)
2000-01-23. Jag tänkte göra en runda på Bjärehalvön idag. Det eviga snöandet lade dock vissa hinder i vägen. Vissa obsar hanns dock med. Vid Torekovs rev, kl. 11-12.35, sågs 4 skärsnäppor, 9 kärrsnäppor, 5 rödbenor samt 1 berglärka. 2 gamla havsörnar skrämde upp änderna över Källran kl. 11.50. Annars var det mest snöbyar.
Lars G R Nilsson <lars.g.r.nilsson@telia.com>
Lund, - Sunday, January 23, 2000 at 17:02:19 (MET)
23 januari
Längs Öresundskusten fanns idag 7 ängs- och 1 skärpiplärka vid Hittarps rev, 1 gravand syd Domstens hamn och 1 stjärtand (hane) norr om Vikens hamn.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, January 23, 2000 at 16:28:31 (MET)
En rapport från centrala delarna av Helsingborg, närmare bestämt Stadsparken. Den 18 jan gjorde både ringduvorna och björktrastarna en första koll av lämpliga platser för sina reden.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, January 22, 2000 at 22:54:50 (MET)
Idag lördag den 22 jan såg en Havsörn vid motellet uppe på Hallandsåsen vid 14-tiden.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Saturday, January 22, 2000 at 20:50:53 (MET)
Tornfalkar. 1ex. den 12/1 på väg 111 vid avtaget mot Sofiero. 1 ex. Rögle i vägkorset mot Svedberga den 19/1. Samt 1 ex. vid grindarna till F 10. Sedan kommer en mycket försenad men dock så viktig rapport. Den handlar om Sidensvansar. 200 st. i en flock. Jo det är sant. Denna obs. är från min trädgård på Billesholmsgatan i Helsingborg 2/11 1999.
Bengt Lundgren
- Saturday, January 22, 2000 at 17:46:46 (MET)
2000-01-22. Revet N. om Torekovs hamn, Berglärka 1ex, Rödbena 3ex, Kärrsnäppa 2ex. Klören-parkeringen, Sparvugglan kvar på eftermiddagen.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, January 22, 2000 at 17:08:57 (MET)
Vegeholm 22/1 Duvhök 1 ex och Tornfalk 1 ex. Vid Lunnamöllan 1 ex Strömstare. Vid Rönneå:s dalgång satt 2 Fjällvråkar och kalasade på en hare.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, January 22, 2000 at 16:25:36 (MET)
22 januari. Röjning vid KOF-stugan
En grupp på åtta personer såg till att sikten blev bättre och miljön kring stugan trevligare. Ris, sly och gammal bråte blev en mäktig brasa som värmde gott uppmuntrade till lek. Se upp för dessa pyromaner. Dom känns igen på sina krullade ögonbryn/fransar.
Under arbetes gång kunde vi lyssna till storspovar som gick borta på Rönnen. Där var det också gott om bläsänder. När 2 pilgrimsfalkar (paret från Kullaberg?) kom flygande lågt över vattnet blev det uppståndelse. Även 1 blå kärrhök (honf.) drog förbi och 1 tornfalk jagade.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, January 22, 2000 at 15:24:46 (MET)
Den 22/1 Lerhamn-Mölle Bl.a 41 skäggdoppingar och 2 enkelbeckasiner.
lars mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Saturday, January 22, 2000 at 15:20:38 (MET)
Mölle 21/1 En rödvingetrast har under en veckas tid setts bland koltrastarna i bokskogen bakom tomten, där den med liv och lust deltagit i det dagliga "lövsprättandet".
Bert Persson
Mölle, - Friday, January 21, 2000 at 21:26:14 (MET)
20 januari. En bitande nordvästan svepte genom Rönneås dalgång idag men vad gjorde det när fågeltillgången visade sig vara god. Minst 2000 kanadagäss och bland dessa en del grågäss och enstaka sädgäss. Två subadulta kungsörnar seglade på uppåtvindarna och över fälten jagade två blå kärrhökar och några fjällvråkar. En flock på ca 25 snösparvar sågs också. Alltsammans vid Starby. Inte långt därifrån, vid Skillinge, ligger stora åkerarealer i träda vilket lockar till sig diverse fågelarter, idag bl.a. två blå kärrhökar.
Henrik Johansson
- Thursday, January 20, 2000 at 21:27:13 (MET)

Fågel-Oscar till Helsingborgs stad

Skånes Ornitologiska Förening tilldelar Helsingborgs stad 1999 års Fågel-Oscar för sina insatser att göra om sedimenteringsdammarna vid f.d. Hasslarps sockerbruk till ett fågelrikt våtmarksområde. På plats ute vid dammarna överlämnade idag SkOF’s ordförande Stefan Cherrug det prestigefyllda priset till den mycket stolte kommunstyrelseordföranden Björn O Anderberg.

Läs mer här.

KOF
- Thursday, January 20, 2000 at 21:10:05 (MET)Röj- och städdag vid KOF-stugan i Häljaröd, lördag 22 januari

Tycker du att buskarna skymmer sikten ut över Rönnen eller att gräset är för högt att kliva i. Kom och röj upp, så att du kan njuta av många fina fågeldagar vid KOF-stugan i vår. Vi startar kl. 09.00. Tag med lämplig utrustning/verktyg om du har. Och du, glöm inte fikat!

KOF
- Wednesday, January 19, 2000 at 23:24:01 (MET)
19/1 Torekovs rev. Berglärkan är kvar. Ett 25-tal skärpip- och ängspiplärkor. Två rödbenor, men såg ej till de fyra skärsnäpporna, som var där i lördags. Endast ett par bläsänder.
Bodil Kollberg
Torekov, - Wednesday, January 19, 2000 at 21:53:24 (MET)
Hej! Tyvärr inga observationer från mig. Däremot slår jag ett slag för
Hallands Väderö söndagen den 13 februari med Lundabygdens FågelKlubb. Man får givetvis åka med även om man inte är medlem i LFK.

Är ni intreseerade så hör av er till Göran Pettersson, 046 - 500 76 (kvällstid), senast 4 februari. Välkomna!
Göran Pettersson <guran.pettersson@swipnet.se>
Södra Sandby, - Wednesday, January 19, 2000 at 14:21:50 (MET)


1 blå kärrhök (honf.) även vid Vrams Ängar, 18 januari.
Mats Peterz
Hbg, - Tuesday, January 18, 2000 at 21:59:31 (MET)
Blå kärrhök 1 ex honf. jagade runt på åkrar och ängar vid Errarps by 18/1 16.05.
Mikael Gräntz <micke.grantz@home.se>
Ängelholm, - Tuesday, January 18, 2000 at 16:19:39 (MET)
16/1 2000 Torekovs rev. Jag besökte lokalen ca 14.00 - 15.00. Trots dålig sikt och dimma hittade jag tre skärsnäppor och fyra rödbenor ute på skäret. Inne på stranden fanns fyra skärpiplärkor och en berglärka.
Roland Sjöberg <roland.sjoberg@klippan.se>
Ljungbyhed, - Sunday, January 16, 2000 at 22:38:26 (MET)
Söndagen 16/1-2000, Vegeholm intill Vegeå 09.00 Efter idogt spanande dök den äntligen upp, längst upp i en grantopp, ivrigt spejande, 1 ex sparvuggla. Bland granplantering en hel del Kungsfågel. 8 ex Korsnäbb drog snabbt förbi. Sparvugglan sågs även senare på e.m.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, January 16, 2000 at 17:40:49 (MET)
Lörd. 00-01-15 Lerberget: Vid 11.45-tiden kom en havsörn innifrån landet och drog ut mot kusten vilken den följde norrut ett par hundra meter från land.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Saturday, January 15, 2000 at 18:39:44 (MET)
15/1
Röglan, S Rössjöholms gård - varfågel 1 ex samt en juv. havsörn med riktning Rössjön. Man får väl hoppas att hon inte var någon större finsmakare - något annat än gräsänder fanns inte i sjön.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, January 15, 2000 at 16:37:33 (MET)
Lörd. 15/1 ca 14.00. En ung havsörn fick upp några hundra gäss på vingarna i viken mellan Farhult och Jonstorp och sågs fint från Farhults strand en lång stund. Bland annat gjorde den en halvhjärtad attack mot en måsfågel på vattenytan.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Saturday, January 15, 2000 at 16:23:01 (MET)
000115 Var ute vid Torekov på förmiddagen. Vid revet höll där till en Berglärka och 4ex skärsnäppa. Medobservatör Henrik Ehrenberg
Kristian Linde <kridtian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Saturday, January 15, 2000 at 16:08:06 (MET)

Exkursion: Söderåsen och Vrams ängar, söndag 16 januari

Följ med på millenniets första KOF-exkursion! Mer info finns i vårt program.

KOF
- Thursday, January 13, 2000 at 22:05:46 (MET)
Igår (9 jan.) sågs en övervintrande vattenrall tillfälligt vid Vegeå, Utvälinge. På vattnet utanför Klören låg en flock på minst 50 bergänder och i vassen nedanför flaggstången skymtades en sävsparv. (Medobservatörer Jan & Aina).
Henrik Johansson
- Monday, January 10, 2000 at 16:57:43 (MET)
8 januari 2000 Kullahalvön 0850Kungsörn juv vid Hasslarp. 0910 Kungsörn juv i tafatta försöka att jaga en hare under hejarop från några Kråkor, med dåligt resultat.Hela föreställningen vid Lönhult. Senare ytterliggare en subad Kungsörn vid Rögle. Dessutom Tornfalk, Duvhök och bla Storspov vid Rönnen.
Mats Lindskog <mats.lindskog@skanskalantmannen.com>
Hyllinge, - Monday, January 10, 2000 at 10:11:27 (MET)

Fågelrapportering

Nu är det hög tid att rapportera förra årets observationer till KOF. Vad som skall rapporteras framgår av rapporteringsmallen som kan nås via en länk överst på denna sida. I år kan vi även ta emot rapporter i Excel-format på samma sätt som till SkOF.

Vinterns tornfalkinventering fortgår med oförändrad intensitet. Fortsätt rapportera! Kolla in alla rapporterna här!


KOF
- Sunday, January 09, 2000 at 23:22:43 (MET)


7/1-00 1 st juv Havsörn Vejbystrand
Per Broman <broman@gamma.telenordia.se>
Magnarp, - Sunday, January 09, 2000 at 21:45:15 (MET)
9/1 Rögle kl 14:00-15:00. 2 st unga Kungsörnar, 1 st ung Havsörn.
Teuvo Karjalainen <karja@hotmail.com>
Tånga, - Sunday, January 09, 2000 at 19:37:11 (MET)
9/1
Röglan, S Rössjöholms gård - varfågel 1 ex också idag.
Långalts myr, Örkelljunga: tjäder 1 tupp.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, January 09, 2000 at 18:04:09 (MET)
Om någon har en fälthandbok över Mexicos fåglar att sälja eller ev.låna ut vore jag väldigt tacksam. Jag åker den 17:e jan. Tel. 070 6341113.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Sunday, January 09, 2000 at 11:06:55 (MET)
Lördag 8 januari kl 15.10 ca sågs en SPARVUGGLA sitta och spana i toppen på en liten tall vid "nya" bron över järnvägen vid vegeholm nära parkeringsplatsen. Nere vid Vegeåns mynning sågs ett ex a jagande tornfalk.
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
M.Ljungby, - Sunday, January 09, 2000 at 10:28:30 (MET)
8 januari. Trots eftersök ville inte hökugglan på Älemossen visa sig. Kanske var det vädret som inte var tilltalande ? Nåväl, den sitter nog kvar i omgivningarna. Trevligare var det med en flock på 28 skärsnäppor vid Torekovs rev. Även 4 rödbenor noterades på revet. Rödbenor sågs också vid Grytskären och Vejbystrand. Till sist kan nämnas en pilgrimsfalk vid Stureholm på eftermiddagen.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, January 08, 2000 at 18:38:36 (MET)
Lördag 8/1 En runda i kända rovfågeltrakter som började i duggregn och slutatde med solsken. Vid Bjerbolunds gård 1 Kungsörn och vid Rögle ännu 1 Kungsörn, denna gång på mycket nära håll. För övrigt kan noteras kring Rögle både Fjällvråk, Ormvråk och Tornfalk. Efter att ha släppt Herr Fors sågs Sparvhök, Ormvråk och Tornfalk strax intill Ishallen.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, January 08, 2000 at 17:51:56 (MET)
7/1 2000 Rössjöholmsån vid Lunnamöllan.2 Stömstarar, varav den ena var ringmärkt med 1 röd ring på vä ben och 1 aluminumring under 1 röd ring på hö ben.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
munka Ljungby, - Saturday, January 08, 2000 at 17:04:48 (MET)
7 jan
Rögle-Västraby: Havsörn 1 ex subad, Kungsörn 2 ex, subad, trol en hane och hona. Låg och lekte i uppvindarna. Pilgrimsfalk 1 ex. Satt fart på en flock ringduvor (ca 30 ex).
Arild: Minst 11 ex av skäggdopping och 2 ex av gråhakedopping.
Södåkra (tranekärrsvägen): Tornfalk 1 ex

Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Saturday, January 08, 2000 at 15:08:40 (MET)
6 jan
Gyhult, Helsingborg: ca 75 ex av ringduva flygande i flock.
Adolfsberg-Ragnvalla (vid äppelodlingarna): 1 ex pilgrimsfalk som låg och skruvade över området.

Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, January 08, 2000 at 15:02:42 (MET)
7 jan, 9 snösparvar i strandkanten mellan Sibirien och Klören. Dom rörde sig nästan som snäppor i tången. Vi såg några strax före nyår också så dom verkar trivas.
Lage Hedén <heden@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, January 08, 2000 at 09:47:09 (MET)
7 jan. Troligen samma hökuggla som det skevs om på Bjäre Naturskyddsförenings hemsida under julhelgen hade vi turen att få se idag. Om man utgår från Lya ljunghed på Hallandsåsen, så satt den i en grantopp längs Skåneleden omkring 1-1,5 km in på Älemossen. Stövlar rekommenderas!! I enbuskmarkerna höll det dessutom till en varfågel.
Henrik & Rune Johansson
Ängelholm, - Friday, January 07, 2000 at 17:44:10 (MET)
2000-01-07. Sandön: Storspov 13 ex, Gråhäger 6 ex. Årnacke hamn: Sjöorre 1 ex, Alfågel 1 ex, Svarthakedopping 2 ex, Strandskata str. 7 ex. I Farhult Större Hackspett 1 ex. Rögle: Kungsörn 2 ex samt 1 ex Tornfalk. Rönnen: Bläsänder, Gräsänder, Storspov, Grågäss samt 1 rastande Ormvråk.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Friday, January 07, 2000 at 16:10:33 (MET)
6/1
Vid Lärkeröd sågs en gröngöling och vid Röglan en varfågel. I Rössjön enstaka brunänder och storskrakar.

Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, January 06, 2000 at 22:30:53 (MET)
onsdag 5/1: Vrams ängar; Två lekande unga kungsörnar. En tornfalkshane o en varfågel spanade byte från kraftledningen. Blå kärrhöken jagade över stubbåkern. Ett gäng korpar o några vråkar kalasade på ett kadaver betraktade av en mindre flock steglitsor. Dagens raritet var dock solen samt avsaknande av vind.
Bengt H o Kent I <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Hbg o Kågeröd, - Thursday, January 06, 2000 at 19:28:03 (MET)
6 januari. Även jag fick ta del av några trevliga obsar i hemmamarkerna idag. Vid Sandön låg en hanne snatterand bland gräsänderna och på Rönnen satt sin vana trogen en pilgrimsfalk. Över Häljaröds hamn drog en berglärka förbi och i kanadagåsflocken vid Stureholm uppehöll sig minst två vitkindade gäss samt en sädgås.
Henrik Johansson
- Thursday, January 06, 2000 at 16:21:32 (MET)
6 Januari Ett kort besök vid Sandön mitt på dagen gav 6 rastande strandskator och 5 rastande storspovar. Räkningen avbröts sedan av en subadult havsörn som stal showen. Alla fåglar tog till vingar utom en ung gråtrut som lugnt låg kvar på vattnet. Gråtruten drog till sig örnens intresse och örnen gjorde en halvhjärtad attack. Truten som var vid god vigör smet lätt undan och örnen landade snopet på en av stenarna på insidan av Sandön. Där satt kungen eller drottningen av Sandön på ett för att vara en örn, ovanligt kort avstånd. Ett magnefik fågel. Tänk vad kul det är att vara fågelskådare när man får uppleva sådana här observationer. Efter cirka fem minuter så lyfte havsörnen, cirklade några varv och drog bort mot Rönnen. Nu började den kalla vinden göra sig påmind och jag drog mig mot bilen. Havsörnen var färgmärkt med orange över vit på sitt vänstra ben och vanlig stålring på höger ben.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, January 06, 2000 at 14:53:49 (MET)
6 januari
Kallt o blåsigt på Bjäre, men mycke fågel: vid Norrebro (nedanför Ripagården) 70-80 smålommar, ca 100 alkor o 3 sädgäss. Vid Revet i Torekov 1 ad havssula, minst 9 skärsnäppor, ca 15 kärrsnäppor, 2 rödbenor, 2-3 tobisgrisslor, 3 tordmular, 20-30 obest grisslor och ca 20 smålommar. Ute över Väderön 1 havsörn och 1 honfärgad blå kärrhök och vid Killebäckstorp ytterligare en blå kärrhök.

Per Muhr, Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
- Thursday, January 06, 2000 at 13:21:52 (MET)
Hilleshögs dalar 5.1: En vråk seglar med loja vingslag över markerna. Den stannar och börjar ryttla. Den ryttlar längre än jag någonsin sett en ormvråk ryttla. Fötterna hänger slappt under buken. Inte som tronfalken som ryttlar med helt uppdragna ben. Så vänder den sig och jag kan se stjärten. Innerdelen är vit. Det är ingen ormvråk, det är en fjällvråk. Så dyker den ner och försvinner i det höga, bruna fjolårsgräset. Den blir borta rätt länge. Tydligen var jakten lyckad. Litet längre bort ryttlar en tornfalk. Den står helt stilla i luften med fladdrande vingar. Som en hovrande helikopter.
Bertil Rietz <bertil.rietz@helsingborg.se>
Rydebäck, - Thursday, January 06, 2000 at 12:45:29 (MET)
onsdag 5/1 Kullen, förmiddag; 5 sillgrisslor, 1 steglits, 1 gröngöling Onsdag 5/1 Stenkrossen, Farhult 4 skäggdoppingar, 2 alfågel, 1 tobisgrissla 2 svarhakedopping
Ingmar Paulsson <ibjm.paulsson@ebox.tninet.se>
Sundbyberg, - Thursday, January 06, 2000 at 10:58:29 (MET)
5 januari Mellan Mjöhult och Lönhult satt en adult kungsörn och åt på en hare. Lite längre österut gick c:a 150 sångsvanar och betade på ett fält. På ett annat fält fanns c:a 2000 kanadagäss och enstaka grågäss. På Själrönnen rastade en havsörn. När den flög till Rönnen skrämde den upp stora mängder änder. Tack för hjälpen örn! Med din hjälp fick årskrysslistan ett bra tillskott -- på andfronten alltså. När en tornfalk kom ut på Rönnen en stund senare blev uppfloget nästan lika stort. I sitt uppjagade tillstånd måste änderna ha misstagit den för pilgrimsfalk. Hans Nordius
Hans Nordius <hans.nordius@telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, January 05, 2000 at 18:03:38 (MET)
5 januari
Tog en tur ut till områdena öster om Helsingborg på eftermiddagen. Vackert väder. Straxt väster om Boserups gård visade 2 unga kungsörnar upp sig på behagligt avstånd. Till dagens artlista hörde även 2 tornfalkar, 1 spillkråka och 5 steglits.

Mats Peterz
Hbg, - Wednesday, January 05, 2000 at 15:20:23 (MET)
4 januari, Kullen på förmiddagen
Lite blåst från väst gav en del havsfåglar. Följande noteras: Smålom 11, Skäggdopping 3, Gråhakedopping 5, Havssula 2, Sillgrissla ca 700, Tretåig mås ca 450 och Sidensvans 11.

Mats Peterz
Hbg, - Tuesday, January 04, 2000 at 15:26:50 (MET)
3 januari, Kullen
Innan sikten försämrades och det började regna räkande jag in 11 smålom, 1 gråhakedopping, 91 sillgrissla, 1 tordmule, 1 alkekung och 6 sidensvans. Ett par tumlare visade sig också.

Mats Peterz
Hbg, - Monday, January 03, 2000 at 20:08:38 (MET)
Måndag 2000-01-03. Sandön kl:9.00-9.30 Havsörn 2, Svarthakedopping 1, Storspov 16. Stenkrossen kl:9.45-10.30 Svarthakedopping 2, Svärta 1.
Paul Fors <paul.fors@swipnet.se>
Ängelholm, - Monday, January 03, 2000 at 11:12:33 (MET)
Söndagen den 2.1
Stureholm: havsörn 1 ad, kungsörn 1 subad
Rögle (vid järnv.): pilgrimsfalk 1 ad
11,5 km v Västraby gård: kungsörn 1 juv
Häljaröd: >6 sillgrisslor
Stenkrossen: svarthakedopping 1

Björn Elmlund <elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, January 02, 2000 at 20:38:32 (MET)
Sön 2000-01-02. På vägen mellan Utvälinge och N Häljaröd satt en Börringe-vråk på en stolpe inne på fruktodlingen.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, January 02, 2000 at 18:59:34 (MET)
2 januari. Den svartnäbbade islom som upptäcktes på nyårsafton vid Stenkrossen (strax väster om Rönnen) låg kvar idag på förmiddagen. Från samma lokal kan nämnas 1 skäggdopping, 2 tretåiga måsar, 2 tobisgrisslor samt 70 sillgrisslor. 6 storspovar gick på Rönnen och Själrönnen gästades av en havsörn. 12 storspovar och 2 strandskator sågs vid Sandön. Avslutade vid Stureholm där bl a 1 kungsörn och 1 havsörn sågs.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, January 02, 2000 at 15:51:59 (MET)
2 januari
Årets första tur till Grytskär/Stora Hult/Vejby hamn: 15 rödbenor, c 10 kärrsnäppor, 2 stjärtänder, 70 bläsänder, 20 krickor, 1 gravand, 35 knölsvanar o 5 grågäss.

Thomas Wallin
- Sunday, January 02, 2000 at 15:43:55 (MET)
2000-01-01 kl 12.00 - 15.00. Mattias Johansson gav oss ut för att se om även fåglarna hade millenniumsäkrats. Det verkar så eftersom det vid Lönnhults gård fanns ormvråk, fjällvråk, ett antal korpar och ett hundratal kanadagäss. I skogen framför Stureholms gård fanns ett flertal nötskrikor, en nötväcka, 7 domherar, en entita och en större hackspett. Färden fortsatte mot Västraby längs järnvägen. Cirka 100 meter innan asfalten börjar satt en ung kungsörn i ett träd. Lite längre bort längs vägen såg Mattias en fågel som ryttlade men vi fick aldrig se vad det var. Bakom oss kom en fågel flygande och landade 30 meter från oss. Det var en hornuggla. Vidare skådning gav inget så Mattias och jag drog oss in i värmen igen.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholms by, - Sunday, January 02, 2000 at 12:49:44 (MET)
2/1-2000.Var ute och gick en runda med dvärgpudeln och såg då en kungsfiskare vid Rönneå/roddklubben.
Nick Gräntz <nickgrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, January 02, 2000 at 11:45:53 (MET)

Vinterfalkar

Den första månaden av vinterns tornfalksinventering är nu tillända. Sammanlagt har observationer av ett 70-tal exemplar rapporterats till KOF. Det exakta antalet är ännu något osäkert, eftersom det i vissa fall är svårt att avgöra om det rör sig om olika individer vid närliggande lokaler.

Nu fortsätter inventeringen in i det nya millenniet. Rapportera såväl nya som ”gamla”, stationära falkar, vilka fortfarande är kvar på samma lokal. Uppdatering kommer som vanligt att ske efterhand som nya rapporter kommer in.

Kolla in alla rapporterna här!


Mats Peterz
Hbg, - Saturday, January 01, 2000 at 23:24:07 (MET)


1 januari 2000

God fortsättning alla KOF:are och andra skådare !!!

Jag kontrar Christers rapport med 23 rörhönor i Jordbodalen.

Mats Peterz
Hbg, - Saturday, January 01, 2000 at 22:28:58 (MET)
God fortsättning!
En liten rapport så här på årets första dag. 17 ex av rörhöna vid Krematoriet, Helsingborg.

Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, January 01, 2000 at 21:56:29 (MET)
Lördagen den 1.1.2000 Lönnhult: Kanadagås ca 3200, Grågås 58, Sångsvan ca 70, Ormvråk 2, Tornfalk 1, Sånglärka 1, Bergfink 40 Svedberga-Stureholm: Sädgås 14 Rögle: Sidensvans ett 10-tal, Björktrast 5 Sandön: Storspov 10, Strandskata 3 Häljaröd: Gråhakedopping 1, Alfågel 1,
Björn Elmlund <elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Saturday, January 01, 2000 at 18:56:25 (MET)
God fortsättning på det nya skådaråret!!

Kryssa in århundradets första vårprogram genom att klicka här!
KOF:s webgrupp <info@kof.nu>
- Saturday, January 01, 2000 at 15:39:06 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Mats Peterz, Christer Strid , Boris Olsson och Thomas Wallin.