Observationer juli 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


31 juli. Ripagården på Bjärehalvön bla forsärla 1 juv, kärrsnäppa 20, kustpipare 5 str, kustsnäppa 1 str, svartsnäppa 1 juv; Ramsjöstrand bla brushane 1, grönbena 10, skogssnäppa 4; Glimminge plantering bla pilgrimsfalk 1 jagande; Lervik bla kustsnäppa 6, kärrsnäppa 10; Sandön bla myrspov 3, kustpipare 3, spovsnäppa 1, småtärna 2 par med ungar, skrattmås ca 500 och slutligen Rönnen med mosnäppa 8 varav 7 sträckte iväg mot söder, myrspov 4, kustpipare 4 och kärrsnäppa ca 100.
Johan Hammar
- Monday, July 31, 2000 at 22:42:01 (MET DST)
30 juli, Hasslarp. Magert med fågel, endast 32 fåglar ringmärkta varav 10 kärrsångare. Övriga obsar var bla; forsärla 1 rast, stjärtand 1, grönbena ca 10, gluttsnäppa 2 och fiskgjuse 1 str.
Johan H, Micke J, Gun-Britt
- Sunday, July 30, 2000 at 14:00:19 (MET DST)
29 juli, Hasslarp. Ringmärkningen resulterade i 72 fåglar varav 19 var kärrsångare och 15 av vardera löv- och rörsångare. Övriga observationer var bla gröngöling 1 tillfälligt rast (1:a obs vid dammarna?), pilgrimsfalk 1 juv jagande, stjärtand 1, smådopping 19 (varav minst 9 juv), brunand 3, mosnäppa 1 och trädpiplärka 1 str S.
Johan H, Henrik J, Tomas S, Charlotte S
- Saturday, July 29, 2000 at 23:40:50 (MET DST)
28 juli
Grytskär kl 17-19: 6 spovsnäppor, 4 mosnäppor, ca 50 kärrsnäppor, 1 småspov, 4 ljungpipare, 30 grönbenor, 2 skogssnäppor och ca 15 gluttsnäppor.

Thomas Wallin
- Friday, July 28, 2000 at 22:34:09 (MET DST)
Ängelsbäcksstrand-Grytskären 26.4 (morgon). Instämmer med nedanstående i att det var en fin morgon. 14 arter vadare, bl a tofsvipa 325, drillsnäppa 50, grönbena 30, skogssnäppa 8, gluttsnäppa 14, brushane 1, småspov 2. I övrigt en forsärla, en tordmule och två tobisgrisslor. Den vita ormvråken är kvar vid Ängelsbäck, ses oftast från vägen ner mot Segelstorpsstrand.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Wednesday, July 26, 2000 at 22:11:24 (MET DST)
Uppdaterade siffror från ringmärkningen i Hasslarp här.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, July 26, 2000 at 20:48:50 (MET DST)
26/7 Hade en härlig morgon på Ranarp strand idag. Mycket vadare, mest grönbenor och skogssnäppor men även några kärrsnäppor och en spovsnäppa. Morgonens "clou" var dock en albino stare. Helt vit faktiskt. Även benfärg och näbb avvek från det normala. Benen var ljust köttfärgade och näbben något mörkare. Med tanke på den vita ormvråk som setts på Bjärehalvön i sommar konstaterar man att det tydligen är "inne" att vara vit i år.
Sven Marling <marling@algonet.se>
Malmö, - Wednesday, July 26, 2000 at 15:49:59 (MET DST)
Det tredje Riksmästerskapet i tomskådning går av stapeln lördag den 2 september.
Mer info om RM:et hittar du på http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tomtRM2000.html

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, July 24, 2000 at 13:48:06 (MET DST)
23 juli. Vandrade sträckan Ängelsbäcksstrand-Dagshög på Bjärehalvön. Forsärla 2, Steglits 20 (Bland annat minst fyra utflugna kullar). Uppenbarligen rätt tomt på vadarfronten just nu, totalt kärrsnäppa 20, spovsnäppa 3, större strand 10, enkelbeckasin 6, gluttsnäppa 3, svartsnäppa 3, grönbena 15, skogssnäppa 4, drillsnäppa 30, brushane 4. De flesta vadarna sågs som väntat vid Ramsjöstrand. En ung småtärna vid Ängelsbäcksstrand kan ha kläckts fram på Bjäre.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, July 23, 2000 at 21:34:00 (MET DST)
23/7. Rössjön: härlig kväll. Ungar i alla tre fiskgjusebona - 3 juv, 2 juv och 1-2 juv. Ungar också i lärkfalksboet - minst 2 juv. En lyckad storskrakehäckning. 5 ad storlommar fiskade sig fram över sjön. I grustäkten, Lärkeröd fanns förutom alla backsvalor också 3 forsärlor vid en liten vattensamling.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, July 23, 2000 at 19:43:26 (MET DST)
23 juli
Fantastiskt skådespel på morronen när flock efter flock av grågäss, minst 2.000 ex, förflyttade sig från inre Kullahalvön och ut till Farhult/Rönnen. För övrigt småflockar av kärrsnäppor, 10 spovsnäppor vid Farhult, 3 på Rönnen och ca 10 på Sandön. Mosnäppa på Rönnen, 3 svartsnäppor i Farhult o 1 på Rönnen. Vattenrall hördes i Farhult

Per Muhr o Thomas Wallin
- Sunday, July 23, 2000 at 14:18:53 (MET DST)
21 juli. Hasslarp. Ringmärkningen resulterade i 45 fåglar av 10 arter, däribland 1 gräshoppssångare och 15 kärrsångare. Övriga obsar från lokalen var bla smådopping 13, spovsnäppa 2, kärrsnäppa 4 och 1 sj gräshoppssångare. Från VEJBYSTRAND; svartsnäppa 2, spovsnäppa 2 kärrsnäppa 10 och tobisgrissla 4. Några kompletterande obsar från LERVIK-GRYTSKÄREN; småsnäppa 2, spovsnäppa 2, kärrsnäppa 70, tobisgrissla 3 (varav 1 juv, tordmule 1 ad och sjöorre 1.
Johan H, Patrik S, Henrik J
- Friday, July 21, 2000 at 23:18:49 (MET DST)
21 juli. Sandön - tämligen tomt, en myrspov, en spovsnäppa och en liten kärsnäppeflock. Rönnen: Kärrsnäppa 100, spovsnäppa 20, småsnäppa 5, mosnäppa 2, myrsnäppa 1, sandlöpare 1, större strand 65, mindre strand 4. Grytskären-Ranarpsstrand: Myrspov 40 mot söder, spovsnäppa 1, mosnäppa 1, kärrsnäppa 35, skedand 2. Den helvita ormvråken är kvar vid Ängelsbäck.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Friday, July 21, 2000 at 21:29:17 (MET DST)
20 juli. Hasslarp. Bla; Smådopping 11 ad + 2 pull, Kärrsnäppa 20 ex, Spovsnäppa 6 ex, Skedand 5 ex samt en adult hane pilgrimsfalk som jagade över dammarna. Skrattmåsarna har inte haft någon bra häckningssäsong i Hasslarp men idag sågs iallafall 1 pull. En enda lyckad häckning?
Johan Hammar
- Thursday, July 20, 2000 at 23:25:09 (MET DST)
20 juli. En subad labb flög västerut vid Rönnen mitt på dagen och på samma lokal sträckte en flock med tjugo myrspovar mot söder.
Henrik Johansson
- Thursday, July 20, 2000 at 20:12:36 (MET DST)
20 juli, Hornugglor med ungar finns dels mitt i Lerbergets by,(2 ungar) samt i tallskogen Strandbaden 2 eller 3 ungar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, July 20, 2000 at 20:01:29 (MET DST)
2000-07-20. Sandön: strandskata 32ex, kustpipare 2ex, större strandpipare 34ex, myrspov 5ex, storspov 2ex, skärfläcka 5ex, kentsk tärna 11ex, kärrsnäppa 100ex, fisktärna 5ex, småtärna 2ex, rödbena 2ex, småsnäppa 3ex, spovsnäppa 4ex, kustsnäppa 3ex, roskarl 2ex, drillsnäppa 4ex, myrsnäppa 2ex, fiskgjuse 2ex. Rönnen: kärrsnäppa 136ex, större strandpipare 35ex, mosnäppa 2ex, strandskata 6ex, spovsnäppa 29ex, skärfläcka 2ex, grönbena 2ex, skogssnäppa 4ex, småsnäppa 6ex, myrspov 2ex, storspov 1ex, brunkärrhök 1ex.
Partik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, July 20, 2000 at 15:44:50 (MET DST)
Rönnen, 20/7 8-10 regndis. Kärrsnäppa>300, spovsnäppa 12, myrspov 11, småsnäppa 4,storspov 1,drillsnäppa 6,rödbena 2, sparvhök 1. 12 sälar låg på parad.
Bengt Bengtsson <eduscan@telia.com>
Tullinge/Mölle, - Thursday, July 20, 2000 at 13:20:19 (MET DST)
19/7 18.00-21.00. Skälderviken. Förutom tidigare siffror kan nämnas en gammal smalnäbbad simsnäppa och 7 roskarlar på sandön. Annars mycket kärrsnäppor och spovsnäppor (45ex) i området. I kväll gick tre granna myrsnäppor i lilla viken på Rönnen. I området rastade det också mycket myrspovar med bla ca 100 ex på Rönnen. Så lågtryck är inte alltid negativt i alla fall inte ur skådarsynpunkt.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Wednesday, July 19, 2000 at 22:28:18 (MET DST)
2000-07-19 Sandön 0700-0800 Skärfläcka 8,större strandpipare 26,kustsnäppa 1,spovsnäppa 16,kärrsnäppa 220,brushane 1,myrspov 6,svartsnäppa 1,gluttsnäppa 5,grönbena 3,roskarl 2. Farhult 0830-0920 Spovsnäppa 6,kärrsnäppa 150,myrspov 3,svartsnäppa 1,gluttsnäppa 3,skogssnäppa 1,grönbena 3,dvärgmås 1 adult. Rönnen 0940-1100 Strandskata 40,skärfläcka 14,mindre strandpipare 1,större strandpipare 70,ljungpipare 16,kustpipare 1,småsnäppa 6,mosnäppa 8,spovsnäppa 16,kärrsnäppa 130,myrsnäppa 1,brushane 2,myrspov 1,svartsnäppa 1,gluttsnäppa 2,skogssnäppa 2,grönbena 8,drillsnäppa 12.
Lars Lundquist <lars.g.i.lundquist@telia.com>
Höör, - Wednesday, July 19, 2000 at 17:17:15 (MET DST)
19/7 Inre Skälderviken: Gott om fågel i markerna! Förutom mycket tättingar (sångare och sädesärlor) hyfsat med vadare. FARHULT: sandlöpare 1, myrsnäppa 1, kärrsnäppa ~160, skräntärna 1. RÖNNEN: mosnäppa 14, småsnäppa 6, myrsnäppa 2-3, kärrsnäppa ~150. SANDÖN: kärrsnäppa ~255 och myrsnäppa 1. Mellan Farhult och Sandön totalt 38 spovsnäppor och sammanlagt 25 olika vadararter.
Mats Rellmar
HBG, - Wednesday, July 19, 2000 at 15:44:49 (MET DST)
18/7. En sen eftermiddagstur ut i markerna efter jobbet resulterade i följande: På Sandön fanns 9 spovsnäppor och 1 ad skräntärna. Vid Rönnen sågs 1 hanne alfågel, 9 mosnäppor, 6 småsnäppor, 5 kustpipare och 3 myrsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, July 19, 2000 at 06:50:00 (MET DST)
Färska siffror från ringmärkningen i Hasslarp, klicka här!!
webbgruppen <info@kof.nu>
- Tuesday, July 18, 2000 at 23:04:11 (MET DST)
18 juli
Grytskär i kvällningen: 2 mosnäppor, 2 myrspovar, 1 skogssnäppa, 10 gluttsnäppor, ca 15 kentska tärnor. Dessutom massor av skratt- o fiskmåsar - var kommer alla dom ifrån??

Thomas Wallin
- Tuesday, July 18, 2000 at 22:59:50 (MET DST)
2000-07-18. Hasslarp: större strandpipare 2ex ad & 1ex juv, rödbena 3ex, grönbena 1ex, gluttsnäppa 1ex, gråhakedopping 14ex ad & 3ex juv, smådopping 3ex, knipa 5ex, skogssnäppa 3ex, bläsand 2ex brunkäärhök 3ex, röd glada 1ex, och en falk som drog förbi i väldig fart tror det var en lärkfalk.
Patrik Söderberg
Helsiningborg, - Tuesday, July 18, 2000 at 13:12:52 (MET DST)
18 juli. I morse på väg till jobbet såg jag 2 tranor på ett fält mellan Ugglarps broar och Munka-Ljungby.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Tuesday, July 18, 2000 at 08:16:50 (MET DST)
17 juli, Farhult: Vit stork 1ex cirklade över skjutbanan, kan naturligtvis vara någon av stork-projektets fåglar. Därutöver bl.a. svartsnäppa 3ex, gluttsnäppa 10ex, skäggmes hörds från den lilla vassruggen. Rönnen: Mosnäppa 6ex samt småsnäppa 3ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, July 17, 2000 at 19:21:58 (MET DST)
13 juli, Hasslarp Flodsångare, 1 sj, NV(?) dammen. 14 juli, Hasslarp Gök, 1 brun, även sjungande (!) Skedand, 1 hona 14 juli, Sandön Skräntärna, 1 ad Kentsk tärna, 1 ad Detta är några, för mig kul, arter som jag såg under några dagars semester i hembygden.
Clas Mellby <clas.mellby@post.netlink.se>
Mölndal, - Monday, July 17, 2000 at 11:03:10 (MET DST)
15 juli. Dåligt med skådandet för min del också, men hörde åtminstone en mindre hackspett i Harbäckshult på kvällen.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, July 16, 2000 at 12:18:51 (MET DST)
Har inget att rapportera, men jag vill rekommendera en Bed& Breakfast i Lake District i England.Mannen i huset, Mike Robinson är hängiven ornitolog och de tar emot gäster med specialintresse för fåglar.(Även växter och andra djur för den delen)Man kan få guidade turer i den artrika omgivningen. Ett underbart boende i en underbar natur. Men glöm inte ordlistan med de engelska namnen på fåglarna. Är du intresserad, kan du gå in på deras hemsida, http://ourworld.compuserve.com/homepages/NWBirds Trevlig fortsatt skådarsommar Lasse Linderström
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, July 13, 2000 at 14:16:54 (MET DST)
12 juli. Ringmärkning i Hasslarp för tredje tillfället denna säsong. Totalt 44 nymärkningar av 11 arter. Rörsångare vanligast följt av sävsparv, kärrsångare och törnsångare. Nya arter för i år var rödhake och svarthätta. En allt större andel ungfåglar av såväl rör- som kärrsångare börjar nu också visa sig. Dessutom kan nämnas att ytterligare fem kontroller från tidigare säsonger fångades, bl.a. tre kärrsångare. Till sist kan också meddelas att en smalnäbbad simsnäppa samt en silltrut rastade i den sydvästra dammen.
Henrik J., Henrik E. & Mats R.
- Wednesday, July 12, 2000 at 17:27:36 (MET DST)
12 juli
Var ute på Väderön med Bjäre Naturskyddsförening för att inventera ekar men kunde inte låta bli att kolla i kikaren ibland: 20 tordmular, 1 morkulla, 2 skogssnäppor, gluttsnäppa, skogsduva mm

Thomas Wallin m fl
- Wednesday, July 12, 2000 at 17:20:11 (MET DST)
2000-07-12. Sandön: storspov 11ex, strandskata 12ex, större strandpipare 4ex, myrspov 4ex, gluttsnäppa 1ex, rödbena 1ex, småtärna 3ex, kentsktärna ca 5ex, fisktärna ca 20ex, kärrsnäppa 8ex, skogsnäppa 1ex. Rönnen: drillsnäppa 9ex, skärfläcka 10ex, större strandpipare 6ex, strandskata 9ex, rödbena 2ex, mosnäppa 3x, brushane 2ex, grönbena 2ex, gluttsnäppa 1ex, småsnäppa 1ex, mindre strandpipare 1ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, July 12, 2000 at 12:45:17 (MET DST)
Helsingborg 12 juli. En udda obs vid Malmöleden vid niotiden på morgonen. Såg fiskmåsar cirkla och landa i träd vid Ramlösa station. Såg ut som om de kalasade på mogna körsbär. Ny fiskmåsdiet!?
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@arbetet.se>
Rydebäck, - Wednesday, July 12, 2000 at 11:20:35 (MET DST)
Sandön 11 juli. Två ad. skräntärnor och en ad. dvärgmås. Dessutom en fin småskrakefamilj bestående av hona med 16 små dunungar. Tre småtärnor ruvar fortfarande men hela fisktärnekolonin har även denna säsong misslyckats med häckningen. Även mycket dåligt häckningsresultat för lokalens vadararter.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 11, 2000 at 21:32:24 (MET DST)
En st sjungande gransångare 10 / 7 kl ca 21.00 Något 100-tal meter in på vägen mot bergtäkten i Össjö (från väg 13) P-O Holmgren
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
Axtorp, Munka Ljungby, - Tuesday, July 11, 2000 at 19:00:14 (MET DST)
2000-07-11. Hasslarp: brushane11ex, strandskata6ex, gluttsnäppa 1ex, mindre stranpipare 1ex, smådopping 1ex, gråhakedopping 20ad & 3juv, rosenfink 1ex sj, skogssnäppa 1ex grönbena 2ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, July 11, 2000 at 15:42:04 (MET DST)
000711 Ljungbyhed (Herrevadskloster):
1 st stork som inte var ringmärkt, kan vara samma stork som observerads den 26/6 i Örkelljunga. Den passade mycket bra in i området.
mvh. göran

Göran Julin <goran.julin@swipnet.se>
Ljungbyhed, - Tuesday, July 11, 2000 at 15:32:26 (MET DST)
måndag 10/7 Rönnen Mellan kl 20.30-20.40 rastade 47 st myrspovar varav 13 var honor. De drog efter 10 minuter söderut utom 7 st hannar som stannade kvar. För övrigt kan rapporteras 10 st mosnäppor och ett antal drillsnäppor. Bengt och Gunilla
Bengt Bengtsson <eduscan@telia.com>
Tullinge/Mölle, - Monday, July 10, 2000 at 22:32:48 (MET DST)
Måndag 10/7 Ängelholm på Metallgatan vid Bilskroten 1 Svart Rödstjärt hanne.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, July 10, 2000 at 07:49:28 (MET DST)
9/7. Söndag förmiddag på Rönnen gav bl.a. 1 hanne alfågel, 2 mosnäppor, 1 myrsnäppa och 1 roskarl.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 10, 2000 at 06:53:26 (MET DST)
9 juli Hasslarp Andra ringmärkningsdagen i Hasslarp fångades 39 fåglar av 13 arter. Liksom igår dominerades fångsten av törnsångare 11 st. Kärrsångare som brukar dominera fångsten fångade vi endast 3st. Övriga ringmärkta fåglar var gransångare 1, grönfink 1, järnsparv 1 koltrast 1, lövsångare 1, näktergal 1, rörsångare 3, sävsparv 3, sävsångare 7, talgoxe 5 och trädgårdssångare 1. Inga unga kärrsångare ännu. För både törnsångare och sävsångare dominerar ungfåglarna.
Johan Hammar, Mikael Jönsson, Gun-Britt
- Sunday, July 09, 2000 at 21:32:50 (MET DST)
9 juli, Kullaberg: Fem pilgrimsfalkar i luften samtidigt över bergets norrsida, troligen 4 ungfåglar och 1 adult. Ett tips för de som vill se falkarna, gå upp på Håkull härifrån brukar det bli fina observationer. Blir väntan lång plocka och ät blåbär, för de är det gott om.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, July 09, 2000 at 11:11:25 (MET DST)
8 juli. Idag startade vi upp sommarens traditionella ringmärkningen vid Hasslarps dammar. Fångst mellan 05.00-11.15 resulterade i 54 nymärkningar uppdelat på elva olika arter. Oväntat var det törnsångaren som dominerade med 21 individer varav hela 19 ungfåglar. Således verkar arten haft en god häckningssäsong. Övriga arter var rörsångare 9, sävsångare 6, kärrsångare 5, pilfink 3, talgoxe 3, sävsparv 2, koltrast 2 samt gransångare, lövsångare och hämpling med vardera ett exemplar. Utöver dessa fångades en kärrsångare, en trädgårdssångare och en järnsparv som ringmärkts under tidigare säsonger. Utanför märkprotokollet en vacker lärkfalk jagandes svalor över dammarna.
Henrik J., Henrik E. & Kristian L.
Ängelholm, - Saturday, July 08, 2000 at 16:31:14 (MET DST)
6 juli. I dag vid middagstid 3 ex. storlom i nv delen av Rössjön. De låg och fiskade tillsammans ca 100 m ut från strandkanten.
Rune Johansson
Ängelholm, - Thursday, July 06, 2000 at 20:46:13 (MET DST)
Filmtajm!!
Tack vare tillmötesgående från Naturmedia AB kan vi nu bjuda på rörliga bilder och ljud på våra hemsidor. Kolla in en vårsekvens med skärfläckor från Hasslarps dammar. Gå till galleriet!

Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, July 05, 2000 at 22:35:41 (MET DST)
5 juli: Då flera personer de senaste dagarna ringt och förhört sig om bokning av Hjortstugan på Kullaberg i sommar, gäller följande. KOF disponerar inte stugan från midsommar - t.o.m. 20 augusti, under denna tid använder Kullabergs Natur stugan. Samma sak gäller varje år.
Alf & Mary Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, July 05, 2000 at 22:12:21 (MET DST)
4/7. Nattskärrelyssnade tillsammans med min far - Ugglemossen 1 spinnande och Fåratångsmossen 1 spinnande. Prövade sedan några lokaler uppe på Hallandsåsen, men kammade noll. Ett antal morkullor sågs och hördes naturligtvis.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Wednesday, July 05, 2000 at 13:13:43 (MET DST)
2000-07-03
Under en cykeltur vid gamla Köpingegården (Trintegatan) såg vi två mindre standpipare.
Ingrid o Björn Ekelund

Björn Ekelund <bjorn.ekelund@swipnet.se>
Helsingborg, - Wednesday, July 05, 2000 at 10:16:17 (MET DST)
3 juli Gransångarna bra i farten ikväll. På sträckan Thalassa till Krematoriet, Helsingborg 6 sjungande.

Ett oväntat besök i morgonkaffet För söndags mores, blev jag uppringd av en man i Kattarp som - då han intog morgonkaffe på altanen - hörde ett konstigt, klafsande ljud ute från gatan. Han kunde inte låta bli att kolla upp det hela och blev mäkta förfånad då han upptäckte en skarv som kom promenerande förbi. Vad gjorde den där? Ja, något bra svar hade jag inte. Helt frisk kanske den inte var. Däremot är det inte helt ovanligt att se storskarv inne i landet. Själv har jag haft skarv på dammarna i Hasslarp och simmande i Vegeån upp vid Stövelstorp. Hur det hela avlöpte vet jag inte. Mannen skulle försöka ge den lite vatten och något att äta och försvann inte skarven självmant, skulle den få lift ut till Sandön

Christer Strid
Helsingborg, - Monday, July 03, 2000 at 21:26:11 (MET DST)
1-2 juli Fortfarande bra aktivitet hos nattskärrorna kring Maglaby kärr. Såg och hörde minst åtta stycken i området denna fantastiska sommarnatt. Lärkfalkarna gjorde utfall mot trollsländor och småfåglar från tallarna på ön i träsket. Flera morkullor drog och den sista delen av vår vandring ledsagades av mängder av lysmaskar. Som någon sa , det ser ju för f-n ut som Broddway! Hörde även gök, den lär väl snart sjunga på sista versen. Bengt Hertzman mfl.
Bengt Hertzman
- Monday, July 03, 2000 at 18:29:44 (MET DST)
1/7. På lördagseftermiddagen låg 2 stjärtandshannar vid Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 03, 2000 at 06:48:26 (MET DST)
2/7-00 vaktel 1 ex spelande på väg mellan Mörarp och Kropp kl 22,45
Peter Andersson <James.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Sunday, July 02, 2000 at 23:12:01 (MET DST)
2 juli cykeltur i Kullabygden. I dammen vid Brännan, mellan Lerberget och Svanebäck,4 smådoppingar.Häckningsplats? Nästa obs efter Kristinelundsbacken, vägen till Djuramosse, gården efter Slusås 2 tranor som uppehöll sig i diket 200 mot söder. Över Görslövsån vid Eriksfält jagade en fiskgjuse. Bengt Bengtsson och Gunilla Larsson
Bengt Bengtsson <eduscan@telia.com>
Tullinge (Mölle), - Sunday, July 02, 2000 at 22:49:01 (MET DST)
2 juli
Rönnen kl 7.00-11.00: 1 alfågel, 3 storskrakar, 1 sträckande forsärla, 1 fiskgjuse, 2 svartsnäppor, 3 skogssnäppor, ca 15 grönbenor, 10 gluttsnäppor och 10-12 kärrsnäppor.

Thomas Wallin
- Sunday, July 02, 2000 at 18:54:15 (MET DST)
1 juli. Grustäkten, Lärkeröd: plötsligt en ny, större backsvalekoloni på nytt ställe (gammal skärning som ej använts tidigare). Ca 90 bon, varav merparten användes. Dessutom fortfarande aktivitet vid de små kolonier som sågs för några veckor sedan - 2-15 bon. Rössjön E delen: en ensam storlom fiskade.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, July 02, 2000 at 09:51:24 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.