Observationer juni 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


29 juni Gråthögarna (mellan Torekov o Hovs hallar): 2 skräntärnor, 2 småtärnor, kentsk- o fisktärna, ca 15 gluttsnäppor, 2 skogssnäppor, 5 brushanar, flera gråsiskor. Vid 22.30 spelade kornknarren vid Skillinge sporadiskt och en gräshoppsångare sjöng desto intensivare.
Nv Skånes folkhögskolas botanikkurs

Thomas Wallin
- Thursday, June 29, 2000 at 23:35:03 (MET DST)
28 juni
Lyadalen på Hallandsåsen: 1 forsärla o 4-5 stenknäckar. På Sandön 1 myrspov, 3 gluttsnäppor, 7 kärrsnäppor, fiskgjuse, kenstk tärna mm. Kornknarren fortfarande kvar vid Skillinge säteri, hördes vid 22-tiden.

Bodil o Stig Forsberg, Thomas Wallin m f
- Thursday, June 29, 2000 at 00:00:38 (MET DST)
28/6. Rössjön: har förvisso inte varit vid sjön så många gånger i år, men blev ändå förvånad av att finna en tredje fiskgjusehäckning... Ganska stora ungar ute på skarvön och en del lyckade grågåshäckningar. Däremot sågs inga skrakar med ungar. Storlommarna misslyckades med sin häckning, men kanske har de försökt på nytt? Såg emellertid inte till dem. Lärfalk vid bo, bivråk, drillsnäppa, gök m.m.
Harbäckshult: mindre hackspett 1 ex.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Wednesday, June 28, 2000 at 17:43:55 (MET DST)
2000-06-27. Hasslarp: rödbena 7ex, grönbena 2ex, svartsnäppa 1ex, strandskata 2ex, Mindre srandpipare 2ex, gråhake dopping 17ex, kricka 11ex, vigg 19ex, brunand 2ex, skedand 3ex, gräshoppsångare 1ex sj.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, June 27, 2000 at 23:18:38 (MET DST)
27 juni. En runda i området Svedberga/Stureholm gav bl a minst 6 brunhökar samt 2 glador.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Tuesday, June 27, 2000 at 22:40:09 (MET DST)
27 juni. Hyfsat med fågel på Rönnen denna blåsiga tisdag, bl.a. svarttärna 1, prutgås 3, grågås ca 50, bläsand 14, kricka ca 60, svärta 10, skäggdopping 6, skärfläcka 101 -samtliga ad. vilket innebär ännu en misslyckad häckningssäsong, svartsnäppa 2, gluttsnäppa 4, brushane 8 samt kärrsnäppa 4.
Henrik Johansson
- Tuesday, June 27, 2000 at 18:14:00 (MET DST)
26 juni: Bara ett tips till de som vill läsa mer om Pilgrimsfalk. Gå in på Sv.Naturskyddsför. hemsida (snf.se) vidare på Djur&Natur, här kan du läsa och se foto av Peter Lindberg bl.a. på Kullabergsfalkarna.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, June 26, 2000 at 15:42:22 (MET DST)
24-25/6.I åmynningen vid Sandön låg 5 snatteränder på lördagen. De var kvar dagen efter då även en prutgås fanns i Farhult.
Rolf Helmersson
Ängenholm, - Monday, June 26, 2000 at 06:55:27 (MET DST)
25 juni, Hasslarp
Räkande in hela 26 gamla gråhakedoppingar, varav minst 3 par hade ungar. Även ett smådoppingpar visade sig med tre nykläckta ungar. Dessutom 1 brunand, 2 mindre strandpipare, några grönbenor och skogssnäppor samt en sjungande gräshoppssångare.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, June 25, 2000 at 23:15:38 (MET DST)
Söndagen 25/6 Strax efter midnatt mellan lördagen och söndagen surrande nattskärror i Vegeholmsskogen invid masten. Tidig söndagmorgon och förmiddag spelande vaktel och kornknarr vid Skillinge säteri. Kvällen innan både grå flugsnappare och törnskata på samma plats.
Tommy Malmberg, Lars Andersson, Paul For
Ängelholm, - Sunday, June 25, 2000 at 12:37:09 (MET DST)
24 juni ca22.30. Var ute vid Skillinge säteri.Både kornknarren hördes bredvid vägen.Och längre ut på fältet hördes minst 2ex vaktelar. Vägbeskrinig se tidigare rapport.
Kristian Linde
- Saturday, June 24, 2000 at 23:14:34 (MET DST)
24 juni 16.00 En spelande vaktel hördes i det höga gräset söder om vägen, väster om Skillinge säteri.Vägbeskrivning se föregående rapport.
Lars Lundquist <lars.g.i.lundquist@telia.com>
Höör, - Saturday, June 24, 2000 at 17:48:25 (MET DST)
24 juni ca 00.30 I det höga gräset framför Skillinge säteri hördes en kornknarr. Från Ä-holm, passera Munka Ljungby sväng höger vid Skälderhus stn (vägskylt Höja) efter någon Km ligger Skillinge på h sida. P-O Holmgren
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
Axtorp, M-Ljungby, - Saturday, June 24, 2000 at 10:17:10 (MET DST)
KOF fyller 30 år den 23 september!!!
Nu finns föreningens nya exkursionsprogram här. Missa inte KOF:s 30-årsfest och resan till Öland!! Dessutom några nya exkursionsreferat här.

Webbgruppen <info@kof.nu>
- Saturday, June 24, 2000 at 10:05:38 (MET DST)
22 juni,Kullaberg: En kvällstur upp till området i närheten av pilgrimsfalkboet gav en magnifik flyguppvisning av honan och en av ungfalkarna. Lite längre bort hördes ytterligare någon falk. I vattnet utanför simmade tre tumlare. -TREVLIG MIDSOMMAR-.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, June 22, 2000 at 21:29:09 (MET DST)
21 juni. Väster om Stureholm vid 23-tiden spelade två vaktlar sporadiskt. Kjell Högström och jag lyssnade.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Thursday, June 22, 2000 at 11:43:23 (MET DST)
21 juni. Kl.22.30-23.30 i Vegeholms skog. Medobservatör: Bengt Ekström. En idealisk kväll för nattskärreavlyssning. Årets kortaste natt, varmt, klart och vindstilla samt mycket med nattflyn. Inom det gott och väl kvkm stora området, med ganska ung tallskog på sandig torr mark, har det dom senaste åren visat sig vara ett säkert ställe för nattskärra. Området är beläget mellan TV- masten och Kullavägen. I kväll hördes spinnande från fem olika riktningar. Dock inte alla på en gång.Troligen rör sig skärrorna något inom sina revir. Två hannar visade emellertid upp sig samtidigt på endast 3-4 m håll. Dom flög omkring oss med med sin kastande, papperssvaleliknande flykt med uppåtvinklade vingar samtidigt med vingklatschningar och "kryit"- läten. Man upplevde det nästan som att dom var väldigt nyfikna på oss. Vid ett tillfälle hördes även det läte, beskrivet som att spinnandet övergår i ett "hackande" med ett plötsligt avstannande "knatter", då en hona finns i närheten. Att räkna med att det finns fem olika hannar inom det relativt begränsade området är nog att ta i. Tre revir kan möjligen vara en riktigare bedömning. Vilka erfarenheter beträffande beståndstäthet har andra nattskärrelyssnare? Tallplanteringen i Vegeholms- skogen växer nu upp efterhand. Ytterligare några år framåt torde man ändå kunna erbjudas denna fantastiska upplevelse i sommarnatten här ute. För övrigt kommer förhoppningsvis nyupptagna hyggen med nyplantering att skapa fortsatt goda betingelser för nattskärrornas framtid i Vegeholms skog.
Rune Johansson
Ängelholm, - Wednesday, June 21, 2000 at 20:52:05 (MET DST)
20/6.Trots den tropiska värmen fanns en del intressant att notera på Rönnen: 1 alfågelhanne, 2 kustsnäppor, 1 skogssnäppa och 1 prutgås. På Sandön hade ett par skärfläckor fått ut tre små ungar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, June 21, 2000 at 06:49:54 (MET DST)
Vaknade för sent för att hinna till Halmstad men stannade till på Sandön vid 5-tiden vilket gav 2ex dvärgmås 2K. En svarttärna flög omkring i Hasslarp strax före 6 på morgonen.
Pierre Unge <pierre.unge@telia.com>
Malmö, - Tuesday, June 20, 2000 at 21:34:25 (MET DST)
19/6. Har varit en månad i Canada/USA. Åkt runt de stora sjöarna, även skådat en del. Såg bland annat vithövdad örn, gam, bluebird, kingbird, bluejay och kolibri. Kul! Åkte ifrån den svenska våren och kom tillbaka till sommaren. Idag i Hasslarp: Rödbena 2 ex, Skogssnäppa 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Större Strandpipare 1 ex, Brushane 8 ex, Kricka 6 ex, Skedand 4 ex. Gravand, Gråhakedopping mm. Även många sångare, gräshoppsångare sjöng på flera ställen, törnsångare, rörsångare, sävsångare, kärrsångare, trädgårdssångare osv. Ett par gökar hördes och syntes flyga över området.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Monday, June 19, 2000 at 19:00:50 (MET DST)
19 maj, Kullaberg: I går den 18/5 på förmiddagen lämnade den sista pilgrimsfalkungen bohyllan på berget. De kommer nu en tid att finnas i närheten av boplatsen, där det fortfarande (t.o.m. den 15 juli) råder beträdnadsförbud, varför KOF fortsätter bevakningen. Tack alla ni som på något sätt bidragit till det lyckade resultatet.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, June 19, 2000 at 18:41:46 (MET DST)
Nya bilder från pilgrimsfalkarnas hylla på Kullen, kolla här.
Webbgruppen
- Sunday, June 18, 2000 at 14:32:39 (MET DST)
18/6-00 Sandön/Vegeå:s mynning mellan 11.00-12.00. Fiskgjuse 1 ex, Skräntärna 1 ex, Dvärgmås 1 ex, Svartsnäppa 2 ex, Kustsnäppa 1 ex samt i vassen intill betongbryggan hördes en Vattenrall.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, June 18, 2000 at 14:22:03 (MET DST)
2000-06-16 Var uppe på Önnarps övningsområde och lyssnade efter nattskärra. Och resultatet blev minst 3ex spelade över området. Ett tips till den som tänker köra ditt och lyssna, ha tät klädsel. För där MYCKET knott och mygg i farten.
Kristian Linde
- Saturday, June 17, 2000 at 00:20:57 (MET DST)
2000-06-13. Hasslarp: Gråhakedopping 17ex ad & 1ex juv, Skedand 4ex, Kricka 4ex, Skärfläcka 1ex, Rödbena 13ex, Större strandpipare 1ex, Grönbena 2ex, Rörhöna 1ex, Brunand 1ex, Vigg 14ex, Knipa 1ex, Skogssnäppa 6ex, Brunhök 1par.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, June 13, 2000 at 16:59:28 (MET DST)
10 och 11 juni. Skymnings- och nattvandring från Maglaby kärr till Humleryd. En lärkfalk jagade sländor i dunklet vid 22-tiden medan morkullan drog. Två nattskärrors spinnande på avstånd. Efter hand räknade jag in åtta nattskärror på ca 3km vandring.Mötte även ett par grävlingar som stirrade lite förundrat på nattvandraren på två ben. Dagen efter höll ett bivråkspar, ett brunhökspar, ett ormvråkspar och ett gladpar lärkfalksparet sällskap över Maglaby kärr. Alla arterna lär väl häcka eller göra häckningsförsök i närheten, inte så illa. Noterbart var också att gråsiskan håller på att etablera sig på Söderåsen som häckfågel.
Bengt Hertzman
- Tuesday, June 13, 2000 at 16:28:49 (MET DST)
12 juni - Dammarna, Hasslarp

Gråhakedopping 22 ex, Smådopping 2 ex, Årta 1 ex, Kricka 6 ex, Skedand 3 ex, Vigg 6 ex,Brun kärrhök 1 par, Skogssnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, St strandpipare 1 ex, Rödbena 4 ex. Notabelt också en kull gravand med 14-16 ungar, ovanligt många. De senaste åren har kullarna var små därute. Kanske har räven ett finger med i spelet. Såg en komma smygande vid vattenkanten häromkvällen.

I helgen såg jag tillsammans med Björn Ekelund en gammal kungsörn inom KOFs rapportområde. Kan vi ha en häckning på gång mån tro?

Christer Strid
Helsingborg, - Monday, June 12, 2000 at 23:16:05 (MET DST)
12 juni
Grytskär: 3 tordmular, 2 kentska tärnor, 3 småtärnor och 12 krickor.

Thomas Wallin
- Monday, June 12, 2000 at 17:50:17 (MET DST)
12/6. Några obsar från förmiddagen. Sandön: Gråhakedopping 3st. Rönnen: Storlom 2st, Alfågel 2st. Stenkrossen: Rosenfink 1st, Gråsiska 1st.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Monday, June 12, 2000 at 12:47:18 (MET DST)
10/6 Nu ikväll fick jag ett samtal ifrån min bror, som bor på fridhemsgatan i Ängelholm: Han ringde och sa att det gick en Påfågel i grannens trädgård. Åkte ditt och fick se en livs levande Påfågel-hona, som gick i grannens trädgård. Då kan man undra varifrån den kommer. Enligt grannen så hade ingen rymt ifrån hembygdsparken. Är någon som vet om det föds upp Påfåglar i Ängelholm-området.
Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, June 10, 2000 at 20:26:36 (MET DST)
10 juni 1600-1630. Hasslarp. Mosnäppa 5.
Pierre Unge <pierre.unge@telia.com>
Malmö, - Saturday, June 10, 2000 at 17:25:35 (MET DST)
10 juni kl 1230-1300 Lappugglan fortfarande kvar i Skummeslöv. Helt orädd, trots ca 20 pers mer eller mindre närgågna.
Magnus Persson <mag.per@swipnet.se>
Ängelholm, - Saturday, June 10, 2000 at 14:14:16 (MET DST)
Nu finns bilder på lappugglan i vårt galleri - dessutom två bilder på den amerikanska bläsand som höll till vid Grytskären i slutet av april. Klicka här!!
Webbgruppen
- Saturday, June 10, 2000 at 01:07:30 (MET DST)
9 juni
Lappugglan kvar i Skummeslöv sent på kvällan oxå. Vid Ulriksfält en sjungande gräshoppsångare, 2-3 kärrsångare och näktergal.

Per Muhr o Thomas Wallin
- Saturday, June 10, 2000 at 00:22:19 (MET DST)
2000-06-09. Lappugglan i Skummeslöv var kvar nu på morgonen (0615-0815), Galet!
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, June 09, 2000 at 09:03:54 (MET DST)
8 juni. Hasslarp: 2 gräshoppssångare sjöng i skymningen norr om plattformen. 1 par årta, 2 smådoppingar, 2 skogssnäppor mm. ca 100 tornsvalor dök plötsligt upp i samband med solnedgången. I dammen vid Rögle gods(?) spelade en vattenrall. Längs väg 21 i höjd med Kvidinge satt en turturduva på en av ledningarna norr om vägen. Den satt kvar när jag lämnade kl 17.20.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, June 09, 2000 at 08:46:20 (MET DST)
Höre mosse 8 juni: 2 spelande nattskärror 3,5 km nordost Gånarp vid 23-tiden.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, June 09, 2000 at 00:02:34 (MET DST)
Skummeslöv 8/6 kl 16:00. Vi fick en upplevelse utan motstycke. En lappuggla på 5 meters håll. Magnifik syn. Kvar i området vid 16-tiden.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Thursday, June 08, 2000 at 17:55:41 (MET DST)
8 Juni. Öster om Reningsverket i Skummeslöv utanför Båstad (ca 1 km norr om KOFs rapportområde) befinner sig en stationär lappuggla! Första fyndet i Halland.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, June 08, 2000 at 17:38:04 (MET DST)
Sandön 7/6 kl 17:30 Svarttärna 4 ex.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Wednesday, June 07, 2000 at 18:41:12 (MET DST)
Håller med Bengt och Kalle att det denna vår sjunger ganska få svartvita flugsnappare. Lokalt verkar dock förekomsten vara bättre än vanligt. Detta t.ex. på västra Kullaberg där föreningens holkserie kontrollerades i slutet av förra veckan. I inte mindre än tretton holkar påträffades nämligen ruvande honor. Detta kan jämföras med ett snitt på 4,5 häckningar per år under säsongerna 1997-99. Även rödstjärt talrikare än tidigare. Däremot bottennoteringar för både talgoxe och blåmes.
Henrik Johansson
- Tuesday, June 06, 2000 at 21:35:15 (MET DST)
4 juni Kullaberg. Årets häckfågeltaxering mellan Himmelstorp och Ängen vid Fyren, 21 säsongen bjöd inte på några större överraskningar. Kan bara hålla med Bengt H att Göken tycks ha ett relativt bra år, men på Kullen noterades få Näktergalar. Likaså noterades få SV Flugsnappare. På västra Kullaberg noterades 10 Rosenfinkar och på hela rundan hördes 20 Gransångare. Vid punkten lilla "Norrland " hördes Rödvingetrast, Gransångare och Gråsiska, undrar var Mats P obsade Bergfink. F.ö. plockade jag in den hundrade arten på punkttaxeringen, Knipa i Björkerödsmossen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, June 05, 2000 at 23:15:56 (MET DST)
5 juni. Sandön. Två svarttärnor födosökte i skymningen. I Farhult 5 svartsnäppor.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, June 05, 2000 at 22:23:51 (MET DST)
5 juni Södra Utmarken, Ängelholm: Ett nytt tomtkryss, om man är road av att registrera sådana och varför inte. Runt kl 18.30 i kväll hördes plötsligt en rosenfink sjunga från grannens ca 10 m höga björk strax intill. Den sjöng där under några minuter dock utan att vilja visa sig i lövverket.Rosenfink har jag aldrig varken hört eller sett här under de 25 år jag bott här. Kul och oväntat.
Rune Johansson
Ängelholm, - Monday, June 05, 2000 at 19:33:08 (MET DST)
Björkeröd 5 juni: Jagande lärkfalk och sjungande rosenfink.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Monday, June 05, 2000 at 14:45:58 (MET DST)
Äsperöd 5 juni: Nionde inventeringen (av tio) av Äsperödsskogen gav bl a en sjungande lundsångare! Inventeringen är en följd av att vi i Kullabygdens Naturskyddsförening hade Äsperödsskogen som kampanjskog i förra årets rikstäckande skogskampanj. Jag inventerade även då och resultatet var så pass intressant (bl a häckande mindre hackspett) att jag fortsatte även i år. Resultatet från förra årets inventering finns på www.kullabygden.snf.se/asperod
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Monday, June 05, 2000 at 09:07:12 (MET DST)
4 juni
Vid Kullen sjöng 1 bergfink och minst 5 rosenfinkar på morgonen. Förbi sträckte 29 prutgäss och 22 sjöorrar.
Utanför Stenkrossen låg en flock på minst 100 sjöorre (långt ute), 2 gråhakedopping, 8 svärta och 1 tobisgrissla.

Mats Peterz
Hbg, - Sunday, June 04, 2000 at 13:08:12 (MET DST)
3 juni Örby Ängar
Förutom en massa sångare (rör-.säv-,kärr- och törnsångare) sågs en brun kärrhök, hane, som strök lågt över vassen strax norr fotbollsplan.

Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, June 03, 2000 at 23:57:39 (MET DST)
Dammarna Hasslarp 2 juni
bl.a. Smådopping 2 ex, Gråhakedopping 12 ex, Kricka 1 ex, Årta 1 ex, Brunand 6 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Rödbena 4 ex, St standpipare 1 ex, mycket med tornseglare 2-300 ex.

Stureholm: Brun kärrhök 4 ex
Medobs: Bengt Lundgren, Björn Ekelud

Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, June 03, 2000 at 23:38:47 (MET DST)

Galleriet har nu fått en egen avdelning på våra hemsidor. Klicka här!!

webbgruppen <info@kof.nu>
- Friday, June 02, 2000 at 15:16:32 (MET DST)
1/6. En hona mandarinand med fem små ungar simmade i den lilla ån vid den nya träbron i Luntertun, Ängelholm. De kommer förmodligen från den tidigare nämnda häckningen på Rönneholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, June 02, 2000 at 06:51:48 (MET DST)
1 juni, Kullaberg: En sjungande Bergfink på bergets norrsida, vilket börjar bli sent.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, June 01, 2000 at 19:51:54 (MET DST)
2000-06-01. Hasslarp: Skärfläcka 2ex, Stranskata 8ex, Smådopping 1ex, Större strandpipare 2ex, Gråhakedopping 16ex, Brunand 6ex, rörhöna 1ex, Mindre strandpipare 2ex, Skedand 1ex hane, Kärrsångare 2ex, flera sävsångare och rörsångare, mycke tornseglare.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, June 01, 2000 at 16:55:20 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.