Observationer maj 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


31/5. Kort stopp vid Rönnen på f.m. Bland strandpipare, kärrsnäppor och rödbenor fanns också småsnäppa 1 ex, spovsnäppa 1 ex och kustsnäppa 2 ex.
Patric Carlsson
- Wednesday, May 31, 2000 at 17:48:10 (MET DST)
31 maj, Senaste nytt om Pilgrimsfalkarna: Igår kväll kom Peter Lindberg och medhjälpare ner till Kullaberg för att ringmärka och kontrollera falkungarna. Det finns fyra ungar på bohyllan, 3 hanar och 1 hona, vikten på hanarna var ca 700g. på honan ca 1000g. De förväntas bli flygga om ca 14 dagar. Honans ringar kunde kontrolläsas varvid konstaterades att det är samma norskfödda hona som varit där alla åren. Även hanen är förmodligen den som varit make de senaste åren. Det är första gången som det varit fyra ungar i boet.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, May 31, 2000 at 14:33:39 (MET DST)
30 maj Svedberga Kulle, norra sidan,20.30-tiden; 1 ex sommargylling flöjtade och "jamade" innan den snabbt drog bort mellan träden. Dessutom 2 ex kattugglor i bokskogen. Som vanligt är det uppretade koltrastar som leder en på spåret mot ugglorna.
Ulrik Alm <hbg.1202@sfr.se>
Ingelsträde, - Wednesday, May 31, 2000 at 08:50:55 (MET DST)
29 maj: En kvällsrunda till Rönnen i blåsten gav i lilla viken spovsnäppa 3 ex varav en helt kopparröd, kustsnäppa 2 ex, smalnäbbad simsnäppa 1 ex, brushona 1 ex, kärrsnäppa ca 15 ex och gravand 181 ex! Vid Sandön 1 fiskande fiskgjuse, 1 förbisträckande hanne stenfalk, 5 dvärgmåsar varav 3 st 2K och 1 albinistisk fiskmås med helt vita vingpennor.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Monday, May 29, 2000 at 22:51:40 (MET DST)
Mölle 28/5 En göktyta visade sig som hastigast på tomten, "tytade" ett par gånger och försvann österut.Den hade gärna fått stanna.
Bert Persson
Mölle, - Monday, May 29, 2000 at 20:35:38 (MET DST)
28 maj. Årets häckfågeltaxering på rutten längs Hallabäcken och Vegeå vid Söderåsen. Mörka moln vid horisonten men under sex timmarnas inventering så höll de sig borta. Totalt noterades 60 sjungande/spelande arter vilket är lite sämre än normalt. Glädjande var ökningen av gök och näktergal gentemot de senaste åren. Samma tendens hos forsärlan (minst 4 par i år ) Anmärkningsvärt få svartvita flugsnappare. Dominerande arter svarthätta (alla 20 punkterna) och trädgårdssångare samt lövsångare. Noterbart i övrigt: mindre flugsnappare (1),grå flugsnappare (2) dubbeltrast (1), törnskata (6),bivråk (3), glada (1), lärkfalk (1). gröngöling (1),skogssnäppa (2) skogsduva (4), kärrsångare (1)grönsångare (6) hämpling (2). Den sistnämnda har återkommit efter flera års bortvaro. Bengt Hertzman,Eva Kristiansson, Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Monday, May 29, 2000 at 18:14:12 (MET DST)
Spovsnäppan på Rönnen sågs redan den 27/5. Det lär vara årets första. Andra trevliga obsar var tre stiliga storlommar vid sälstenarna samt en alfågel.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 29, 2000 at 07:54:39 (MET DST)
28 maj Sandön: Svarttärna 1 ex, mindre strandpipare 1 ex, dvärgmås 1 ex 2K.
Ulf o Jonathan Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 28, 2000 at 21:05:15 (MET DST)
2000-05-28. Rönnen: Prärielöparen kunde inte återfinnas idag. Men en Smalnäbbad simsnäppa, Mindre strandpipare 1ex, Småsnäppa 1ex, Spovsnäppa 1ex, Kärrsnäppa 16ex, Brushona 1ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, May 28, 2000 at 14:08:01 (MET DST)
Efter att ha turat Helsingborg-Helsingör kan man inte motstå frestelsen att åka upp till Rönnen och njuta av den mycket trevliga Prärielöparen som vid mitt obstillfälle mobbas rejält av ett par Skärfläckor. Den verkar som motsats till måsen i Allingsås vara i full vigör så fungerar den inbygdda kompassen någorlunda rätt så kanske en minimal chans finns att den kan hamna rätt till slut hoppas iallafall jag. Andra njutbara obsar denna eftermiddag är två småsnäppor bland många kärrsnäppor. Även en juv? kustsnäppa på plats. Håkan Månsson
Håkan Månsson <bernicla@hotmail.com>
Lund, - Sunday, May 28, 2000 at 00:19:22 (MET DST)
Några nedslag i Söderåstrakten en ganska kylig och regnig vecka. 21/22 maj. Övernattning vid Lilla Klåveröd intill Traneröds mosse. Hörde åtminstone två möjligen tre nattskärror. Även spelande skogssnäppa och sjungande dubbeltast. 24 maj vandring Gällabjär - Djupadal i regn. Värt att notera vad gäller fåglar är gröngöling vid Gällabjär och 2 - 3 par gök (den är ju inte så vanlig längre) 26 maj: En sjungande mindre flugsnappare vid Hallabäcken (Båvs stenbrott). Även två sjungande forsärlor i stenbrottet.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, May 27, 2000 at 14:13:07 (MET DST)
Rönnen 2000-05-27 kl 10.00
Prärielöparen kvar och spelade vid ett par tillfällen. En härlig syn.
I övrigt bl.a. ett 10-tal kärrsnäppor, 15-20 skärfläckor, 6 småtärnor samt ett par rapphöns.

Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, May 27, 2000 at 11:32:19 (MET DST)
Beträffande de synpunkter som framförts i "obs-boken" angående iakttagelsen av natthägern, har vi lyft ur dessa inlägg.

Syftet med denna del av vår hemsida är att man skall ha möjlighet att rapportera sina iakttagelser i företrädesvis NV-Skåne. Syftet är alltså inte att det skall vara ett debattforum.

Det är vår förhoppning att vi framöver skall kunna skapa även ett forum för debatt och utbyte av åsikter och synpunkter (förebilder finns på en del andra hemsidor).


Webbgruppen 2000-05-27 11:21:50
Rönnen kl.7.30 27/5. Prärielöparen var fortfarande kvar. Även småsnäpporna fanns på plats. 1 dvärgmås observerades.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.se>
Bjuv, - Saturday, May 27, 2000 at 10:05:11 (MET DST)
Bilder på prärielöparen finns nu i galleriet, klicka här
Webbgruppen
- Saturday, May 27, 2000 at 01:45:25 (MET DST)
Rönnen 26/5 kl 17:00. Prärielöparen kvar vid 17-tiden. Även småsnäppa på plats. Bägge kunde ses vid den inre lilla viken.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Friday, May 26, 2000 at 18:51:06 (MET DST)
25 maj. Hade förhoppningar att det skulle rasta mycket vadare i Skälderviken i kväll. Det var dock lugnt vid både Sandön och Farhult vilket fick mig att styra kosan mot Rönnen. Detta visade sig vara ett lyckodrag då det i kikarfältet plötsligt dök upp en prärielöpare. Den höll till i den lilla dyviken på reservatets södra sida hela kvällen. Övriga obsar var två småsnäppor och fyra rastande tranor.
Henrik Johansson m.fl. Nv-skåningar
- Thursday, May 25, 2000 at 22:26:33 (MET DST)
24 maj. Sandön på kvällen, Skäggdopping 13 ex, Vitkindad gås 7 ex, Bläsnd 1 ex, Kustpipare 1 ex, Silltrut 1 ex. Svedberga: Brun kärrhök minst 14 ex varav av 2 subad hanar sökte "nattkvist", 9 ex satt i en flock på stycket, möjligen fanns ännu fler i området då fåglarna hela tiden lyfte och landade i sädesfälten!! Vit stork 1 ex mot W, av okänt ursprung.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, May 24, 2000 at 23:50:38 (MET DST)
000523: Enligt en kollega, Lennart Olofsson, spelade en nattskärra i natt öster om Himmelstorp, Kullaberg.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Tuesday, May 23, 2000 at 09:20:42 (MET DST)
Ulf Ståhle har lyckats ta bilder från pilgrimsfalkarnas hylla på Kullaberg och på styltlöparen i Hasslarp, klicka här!

Har du några bilder som skulle platsa i KOF:s galleri? Tag kontakt med någon av oss i webbgruppen, se längst ner på sidan.
webbgruppen
- Sunday, May 21, 2000 at 21:33:02 (MET DST)


Hasslarp 20 maj på kvällen. Skärfläcka 7 varav tre liggande på åkern, mosnäppa 3, årta 1 par, stjärtand 1 par, brunand 1 hane, vigg 3, knipa 1, skedand 5 hane 1 hona, gråhakedopping 26, smådopping 2, knölsvan en kull med 8 ungar, rörhöna 4, rörsångare 11 sjungande runtom högsta dammen, sävsångare 2 sjungande, gulärla, femtielva sjungande kärrsångare
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Saturday, May 20, 2000 at 21:59:25 (MET DST)
20 maj, Jonstorp Årta 1 par, Mindre Strandpipare 1 ex. Strandbaden 1 str Mindre Strandpipare.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, May 20, 2000 at 21:25:37 (MET DST)
20 maj: Vid drivingrangen på Södra Utmarken i Ängelholm ikväll vid 20-tiden 1 gulhämpling som lockande flög rakt över mitt huvud.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Saturday, May 20, 2000 at 20:42:41 (MET DST)
20 Maj. Ikväll under en fisketur har jag upptäckt att Ängelholm har ett häckande par Mandarinand. De häckar i en knipholk på norra sidan av Rönneå vid ön Rönneholm nedanför Reningsverket.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, May 20, 2000 at 20:19:37 (MET DST)
20 maj. Inga obsar idag men från igår, fredag kan nämnas 2 spelande vaktlar vid 22-tiden strax väster om Stureholms gods.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, May 20, 2000 at 19:53:39 (MET DST)
20 maj
Vid Grytskär 1 mindre strandpipare (täml sällsynt på Bjäre), småtärna, kentsk tärna mm

Thomas Wallin
- Saturday, May 20, 2000 at 18:50:58 (MET DST)
Kjell-Åke Hall meddelar att han såg en gammal aftonfalkhanne jaga vid Slottet i Förslöv på kvällen den 18 maj.
info@kof.nu
- Saturday, May 20, 2000 at 18:49:35 (MET DST)
20 Maj. Idag har jag spelat golf. Under den trevliga vandringen på Åkagårdens golfbana vid Grevie (på Bjäre) så kommer en vit stork flygande från norr. Den landade på golfbanan och gick omkring bland golfspelarna utan att bry sig det minsta. Trots att jag var kikarlös kunde jag med lätthet konstatera att denna individ inte var ringmärkt eller färgmärkt. Fågeln verkade hitta gott om insekter och den gick kvar i området då jag lämnade den vid 12-tiden.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, May 20, 2000 at 14:42:34 (MET DST)
Igår fredag eftermiddag sågs en ad hanne pilgrimsfalk jaga över Rönnen. Den drog runt över reservatet ca 10 minuter utan att göra något ordentligt slag-försök. Tofsvipor, kajor och andra möjliga byten var på sin vakt. Plötsligt tog den fart för att komma rakt mot KOF-stugan där jag befann mig. Den sänkte sig mot vattenytan för att strax därpå greppa tag i en av de små ejderungar som låg invid strandkanten en bit bortom stugan. Dock tappade den dunungen men vände om och gjorde ett nytt försök som lyckades. Hjärtskärande skrik hördes från ungen. De vuxna honorna i flocken kunde bara se på medan falken flög iväg med ungen i klorna. Intressant var det sedan att studera hur falken tog höjd rakt ovanför stugan samtidigt som bytet plockades. I minst fem minuter pågick detta innan den på stela vingar och ganska hög höjd drog iväg västerut. Man kan i dessa ungfågeltider undra hur stor andel av bytena som är fågelungar. Är det rent av så att falkarna just vid denna tid specialiserar sig på t.ex. ejderungar, vilka verkar utgöra ett lättfångat byte? Det lär väl i så fall gå åt ganska många per dag för att mätta fyra hungriga falkungar!
Henrik Johansson
- Saturday, May 20, 2000 at 13:46:31 (MET DST)
20 maj,Kullen: Gulhämpling 1 sj. i toppen av buskaget på "Gubbahyllan", Sommargylling 2-3 ex.(1ex. vid Iglamosse o 2 ex. i Ransviksravinen), Rosenfink 3-5 ex. Tydligen hade det varit ett bra insträck under natten då det räknades in bl.a. 7 törnskator dessutom ovanligt många trädgårdssångare, härmsångare, näktergalar m.m.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, May 20, 2000 at 13:21:59 (MET DST)
19 maj. Jonstorp på kvällen. Sjungande Gräshoppsångare och en jagande Jorduggla runt åmynningen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, May 19, 2000 at 22:16:45 (MET DST)
19 maj, Kullen: Rosenfink 2 utfärgade hanar, Bergfink 1 sjungande hane samt Lärkfalk 1 sträckande.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, May 19, 2000 at 20:32:34 (MET DST)
18/5. Under en liten kvällspromenad längs Rönneå vid Reningsverket i Ängelholm sågs den adulta hannen mandarinand som funnits i området hela våren.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, May 18, 2000 at 20:11:25 (MET DST)
18/5. Grustäkten Lärkeröd: 30 backsvalebohål i tre små kolonier. Lämpliga skärningar saknas nu nästa helt i täkten. Det är inte så många år sedan det fanns ca 150 bohål i en sammanhållen koloni. Såg inte till någon mindre strandpipare idag. Rössjön: storlom 2 par, fiskgjuse 2 par, lärkfalk 1 par, storkskrake, knipa, drillsnäppa m.m. m.m. Vid möllan: forsärla 1 par. Röglan: sångsvan 5 ex.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Thursday, May 18, 2000 at 18:08:54 (MET DST)
17/5 Kvällstur. Sandön: 1 Dvärgmås (2K), 1 Rödspov, 1 Gluttsnäppa, 1 Småtärna. Farhult: 6 Kustpipare. Hasslarp: 1 hanne Årta,1 Rödspov, 4 Mosnäppor, 4 Skärfläckor, sjungande Kärrsångare.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Thursday, May 18, 2000 at 09:30:26 (MET DST)
16/5. Kort nattskärretur till mossarna S om Västersjön 22.15-23.00 - Fåratångsmossen och Ugglemossen. Två spinnande hanar och en hona (uétt uétt lätet bara honan?) hördes. Tyvärr ville de inte visa upp sig denna kväll.
Patric Carlsson, Renata Osgyan
Örkelljunga, - Wednesday, May 17, 2000 at 10:58:05 (MET DST)
16.5. På kvällen började bivråkarna dra fram över trädgården i Björkeröd. De kom på låg höjd. Jättefina obsar. Under en halvtimme mellan 17.45-18.15 passerade ett trettiotal. Plötsligt låg det en stöddig falk kretsande över mig. Den såg ut som en berberfalk i teckningen. Stjärtpennorna var slitna. I fem minuter kunde jag studera den innan den sakta drog österut. Den har väl rymt från någon, men trots allt var det en snygg obs.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Björkeröd, - Wednesday, May 17, 2000 at 09:08:59 (MET DST)
16 maj. Sträck bevakningen utmed Öresundskusten fortsätter. Eftermiddagarna är inte att förakta utan det drar in rovfågel vid lämplig väderlek ändå. Bivråkarna har kommit igång, 108 ex igår och 24 idag. En hel del lärkfalkar noteras, 3 igår och 4 idag. Även brunhökar och fiskgjusar sträcker fortfarande. Det är nu det börjar bli riktigt spännande då egentligen vad som helst kan dyka upp!
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Tuesday, May 16, 2000 at 22:27:46 (MET DST)
15 maj. Strandbaden Vitkindad gås 200 str på morgonen och 150str på kvällen. Höganäs på morgonen 700 str + 150 str Vitkindad gås, Kärrsångare 1 sj (även 12/5).
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, May 15, 2000 at 22:28:10 (MET DST)
15 maj, vid Vattenmöllan min första törnskata för året. Görslöv i kvällningen en jorduggla som flög omkring över ängarna.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 15, 2000 at 22:21:48 (MET DST)
15/5. Harbäckshult: till slut hade en flock vitkindade gäss om ca 150 ex vänligheten att komma inom synhåll från tomten. Detta på mogonen ca 07.30. Nytt tomtkryss! 116 st är dom.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, May 15, 2000 at 20:12:52 (MET DST)
Igår kväll 14 maj hördes en spelande vaktel ca 500 m väster om Lönhults gård. Den var ordentligt igång kl 22.15.
Henrik Johansson
- Monday, May 15, 2000 at 19:26:38 (MET DST)
15/5 Ca.15.30 sträckte det över en Brun glada på låg höjd över Ramlösa i Helsingborg, där den tog lite höjd och fortsatte mot öster.
Kristian Linde
- Monday, May 15, 2000 at 17:12:29 (MET DST)
15 maj. Rönnen kl. 08.30-12.00. Medobservatörer: Rolf Helmersson och Teuvo Karjalainen. Vid spaning kring lilla viken efter den rödstrupiga piplärka som Rolf H. observerade där igår upptäckte Rolf huvudet och näbben på en misstänkt beckasin som stack upp i gräset. Den stöttes upp och damp ner en liten bit bort där den kunde ses helt öppet. Det visade sig vara en dubbelbeckasin. Någon rödstrupig visade sig emellertid inte idag. I övrigt: C:a 500 vitkindade gäss sträckande mot NO (Teuvo K. hade haft nästan lika många ännu tidigare på morgonen), säkert ett par hundra gulärlor, en årta (hane), två mindre strandpipare, två mosnäppa, gök och brun kärrhök (hona). På en sten c:a 80 m ut i vattnet utanför de s.k. fiskebodarna satt en bläsgås (fjolåring). Den hade börjat anlägga tydlig bläs samt mindre mörka fläckar på buken. Enl. Rolf H. hade han observerat den ett par dagar tidigare utan att lyckas se bukfläckarna. Vid Heljarödsgården sjöng härmsångare och näktergal.
Rune Johansson
Ängelholm, - Monday, May 15, 2000 at 14:17:59 (MET DST)
14 maj. Den rapporterades ha anlänt till Söderåsen för en vecka sedan. Nu har den även kommit hit. Nattskärran, Ängelholms kommunfågel som den är. Två ex. fanns på plats inom det säkra området i Vegeholms skog mellan Kullavägen och TV- masten nu i kväll. Efter ett något trevande preludium kl. 21.50 tog det fart rejält och hela repertoaren med spinnanden, "kry-it"- läten och vingklatschar spelades upp dock utan att någon skärra behagade visa upp sig. Dom ackompanjerades av morkullornas drag, rödhake-, taltrast- och koltrastsång. Nattskärrans spel i kvällningen under vindstilla och klara kvällar är i mitt tycke en av fågelårets absoluta höjdpunkter. Så gack ut gott folk, "spissa" öronen, lyss, titta på och njut av den fascinerande föreställning som nu spelas upp för oss i försommarskymningen.
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, May 14, 2000 at 23:30:34 (MET DST)
14 maj: Krapperup, vitkindad gås 75 str.(08.30) Strandbaden; gulhämpling 1ex sjöng (ca. 20.00)under fem minuter i vår trädgård, den drog sedan bort i den intilliggande tallskogen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, May 14, 2000 at 21:23:30 (MET DST)
14 maj:Fågelskådningens Dag, med utgångspunkt från Krapperup: Genom parken med en kör av svarthättor, härmsångare, gran o lövsångare m.m. Över fäladen norr om Lerhamn där vi såg och hörde gök, näktergal, steglits och vid Vattenmöllan snatterand och skedand. Vi var omk. 20 deltagare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, May 14, 2000 at 21:17:38 (MET DST)
14/5. Besökte idag på morgonen, tillsammans med min far, skarvkolonin i Rössjön. Det var verkligen en upplevelse! Och vilken stank... Antalet bon var betydligt fler än jag tidigare vågat uppskatta från land - "minst 40 st". De var hela 98 st, varav 5 grunda utan ägg. 10 av bona fanns på >1 m höjd i buskar, resterande direkt på marken. Det är bara några år sedan som Henrik Johansson räknade dem på vintern (sjön islagd) och fick antalet till 25 st. Samma år uppskattade jag dem till 24-25 bon. Med detta vill jag säga att det fungerade någorlunda att räkna från land för 4-5 år sedan. Förra året gissade jag på 35-40 st, men troligen var de betydligt fler. Häckningen inte alls i fas, vilket också indikerar att kolonin inte stabiliserats - några ungar ca 20 cm, medan alltså bobyggande fortfarande pågår för några par. Totalt 261 ägg (ett bo med 5 ägg!) och 51 kläckta ungar. För övrigt hittade jag bara havstrutarnas bo, i vilket det fanns 3 ägg. Troligen finns det inga andra häckande arter på ön. Gråtrut fanns i sjön, men inget bo hittades.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, May 14, 2000 at 16:10:51 (MET DST)
13 maj, Kullen, Tag plats. Tillsammans med Alf Petersson, Mats Peterz och Kaj Möller. Trots dåligt sträck och en sval västan lyckades vi få ihop 70 arter. Bl.a. Vitkindad Gås 250 str, Grågås 40 str, Stenfalk 5 str, Havssula 1 ad, Silltrut 2 ex och inte minst Morkulla som lurat oss ett flertal år. Däggdjurslistan bättre med både kronhjort och tumlare. Liksom föregående "lag" ser vi framåt mot nästa år. Skall försöka sammanställa samtliga fyra lags listor och se hur många arter som sågs totalt i NV-Skåne under dessa morgontimmar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, May 13, 2000 at 22:43:03 (MET DST)
Jag deltog tillsammans med Elisabeth Gierow samt Dan och ElisabetHammarlund i "tag plats" för första gången. Vi stod vid Ranarpsstrand på Bjärehalvön. Tyvärr var vädret inte det bästa ur fågelsynpunkt och det var en rätt mager morgon. Vi såg totalt 76 arter, men flera av dessa missades av någon lagmedlem, så vårt resultat blev 69 arter. Bland dessa: Vitkindad gås 250, Stjärtand 2, Skedand 5, Svärta 20, Bivråk 1, Brunhök 1, Fjällvråk 2, Fiskgjuse 1, Stenfalk 1, Skärfläcka 2, Labb 2, Tobisgrissla 4. Nytt försök nästa år.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Saturday, May 13, 2000 at 20:04:18 (MET DST)
13 maj. Undertecknade detog för femte året i rad i SkOF-arrangemanget "Tag plats". Platsen vi valt var som vanligt Utvälinge med utsikt över Sandön där vi räknade mellan kl. 04.00-10.00. Till en början en härlig morgon med svag sydostlig vind vilken senare vred upp och friskade i från väster. Resultatet stannade vid 83 olika arter vilket är det sämsta vi haft under årens lopp. Bl.a. bestod artlistan av vitkindad gås ca 500, snatterand 3, svartsnäppa 4, mosnäppa 7, roskarl 1, lärkfalk 2 och senare två småspovar samt en fiskgjuse med horngädda i klorna. Inga "tunga" arter således men vi ser redan fram mot nästa säsong! (Hans Nordius, Henrik Ehrenberg, Mats Rellmar och Henrik Johansson)
Henrik Johansson
- Saturday, May 13, 2000 at 17:47:35 (MET DST)
12 maj Mellan Stureholm och Lönnhults gård: 1 spelande vaktel kl 22.30.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Saturday, May 13, 2000 at 06:12:36 (MET DST)
12 maj
Vid Sandön 1 snatterand hanne, 3 svartsnäppor, ca 10 brushanar, 1 glada. Hasslarp vid lunchtid 40 brushanar, 35 grönbenor, 1 svartsnäppa, 4 bivråkar och kraftigt sträck av tornseglare.

Thomas Wallin
- Friday, May 12, 2000 at 22:25:13 (MET DST)
Natthäger: Den natthäger som rapporterades den 3 maj här på KOF-sidan återupptäcktes den 5 maj på samma lokal, en damm i närheten av Södåkra i NV Skåne. Vi offentliggjorde inte obsen då det hade inneburit avsevärda störningar för såväl markägare som natthäger, allt detta skedde i samförstånd med markägare, Club 300, m.fl. Vi var endast tre KOF-are, förutom markägaren som hade förmånen att se den adulta natthägern. Dagen efter var det meningen att vi skulle anordnat någon form av visning men då var inte hägern på plats. Obsevationen är den första för KOF:s rapportområde.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, May 12, 2000 at 21:45:41 (MET DST)
12 maj:Pilgrimsfalkboet: I falkboet på Kullaberg finns i nuläget 4 små vita falkungar. Detta är rekord för falkarna sedan de på nytt började häcka på Kullaberg (tidigare 2-3 ungar). Paret på Kullaberg är det första som kläckt i Sverige på 2000-talet, enl. Falkcentralen i Göteborg. Detta är det enda häckande paret i Skåne. Falkarna vaktas i år av en grupp medlemmar i KOF. Det råder beträdnadsförbud inom ett stort område på Kullaberg, varför det inte är något vi kan visa upp, men vi kommer att fortlöpande lämna information här på KOF-sidan.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Friday, May 12, 2000 at 20:40:33 (MET DST)
11 maj Dammarna Hasslarp
Styltlöparen kvar då vi lämnade lokalen vid 21.15. Bra med vadare för övrigt, bl.a. brushanar med kragar i hela färgskalan.
En gräshoppsångare sjöng strax norr om plattformen. Gott om svalor och några enstaka tornseglare.

Christer Strid. Inger och Bengt Lundgren
Helsingborg, - Friday, May 12, 2000 at 00:08:33 (MET DST)
11 maj. Styltlöparen som under eftermiddagen och kvällen setts vid Hasslarp lyfte, tog höjd och försvann i riktning mot inre Skälderviken klockan 20.15. I övrigt kan nämnas en del obsar från Öresundskusten där rovfåglarna fortsätter att sträcka in. I dag under 2 timmar på eftermiddagen vid Domsten - Bivråk 9, ormvråk 32, brunhök 2, fiskgjuse 1, lärkfalk 5, stenfalk 2, tornfalk 1 samt sparvhök 10.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Thursday, May 11, 2000 at 22:16:08 (MET DST)
Hasslarp sv dammen: Styltlöpare 1 11/5 kl. 17.45 Den stod och sov når jag lämnade Hasslarp.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.se>
Bjuv, - Thursday, May 11, 2000 at 18:14:02 (MET DST)
Torsdagen 11/5; Noterat att ingen obs av nattskärra é gjord än, men så é inte fallet utan den spelade i gryningen vid Tranerödsmosse 7/5.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Thursday, May 11, 2000 at 16:03:09 (MET DST)
10 maj. Vattenmöllan Snatterand 1 hane, Bläsand 1 par, Skedand 1 par, Gulärla 125 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, May 10, 2000 at 21:48:46 (MET DST)
Munka Ljungby 10 Maj Det passerade ca 1300 Vitkindade gäss över M. Ljungby under förmiddagen.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Wednesday, May 10, 2000 at 20:25:45 (MET DST)
10 maj: Strandbaden: Vitkindad gås 75 str 07.00 Höganäs: Vitkindad gås 250 str. 08.30.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, May 10, 2000 at 16:56:07 (MET DST)
Tågaborg, Helsingborg kl.7.00 ca 100 vitkindade gäss på väg österut från Danmark leif olsson
Leif Olsson <leif.olsson@swebus.se>
Helsingborg, - Wednesday, May 10, 2000 at 16:34:54 (MET DST)
9 maj
Bjäre Naturskyddsförenings och Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade i Blåsippskogen, Ängelsbäck ikväll och räknade in gök, 2 härmsångare, grå flugsnappare, stenknäck och flera steglitser. Dessutom blommande tvåblad och svinrot.

Vid Ulriksfält en gräshoppsångare och flera näktergalar.
Bjäre Natur <kontakt@bjare.snf.se>
- Tuesday, May 09, 2000 at 22:41:56 (MET DST)


9 maj
Ca 300 vitkindade gäss drog mot norr över Magnarp på förmiddagen.

Thomas Wallin
- Tuesday, May 09, 2000 at 22:37:07 (MET DST)
9 maj: De vitkindade gässens dag över Kullabygden. Strandbaden: på morg.(06.30) 150 str. på kvällen (20.00) 250 str. Höganäs: (12.00) en flock på ca. 1000ex och (12.30) ytterligare 500 str., men det har säkert varit fler flockar som str. över Kullabygden. Både ejder och strandskata har ungar på "Ören" i Strandbaden och likaså pilgrimsfalken på Kullaberg, men mer om detta senare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 09, 2000 at 21:08:51 (MET DST)
8/5. Kvällstur till Rössjön: grågässen verkar ha lyckats bra med häckningen, såg flera par med 5-7 ungar. Försökte räkna skarvbona på ön från land - men det är inte helt lätt, men tror de är minst 40 st. Ska försöka ta mig up på ön någon dag för att räkna mera nogsamt. Alla skarvhäckningar i NV-Skåne är av intresse i år. Hur är det exv på Hallands Väderö? Fler lokaler? Rapportera till KOF! Vid ön låg också 4 skedandshanar. Lärkfalk 1 ex m.m. m.m.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Monday, May 08, 2000 at 23:14:29 (MET DST)
STUREHOLM Den 8.5 KL:22.30 En helt otrolig fin kväll.Vi hörde flera spelande Vaktlar. JAN OCH AINA.
Aina och Jan Persson
Helsingborg, - Monday, May 08, 2000 at 23:03:15 (MET DST)
00-05-08 Hasslarp. Pilgrimsfalk 1 ex ad
Peter Andersson <james.rsson@delta.telenordia.se>
Helsingborg, - Monday, May 08, 2000 at 21:54:58 (MET DST)
8/5 Bjuv (Vegeån): Nu har även göken, trädgårdssångaren och törnsångaren anlänt hit. Vid Maglaby kärr såg vi några grå flugsnappare nu på kvällen.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Monday, May 08, 2000 at 20:24:44 (MET DST)
7 maj. Några timmar i Sundvik/Hilleshögs dalar bland gullvivor och mandelblom gav en hel del roligt i fågelväg som , grå flugsnappare, trädgårdssångare, ett par hundra backsvalor, glada, brun kärrhök,tornfalk och två fjällvråkar jagandes i backarna tillsammans med två gamla havsörnar! Tidpunkten är ju minst sagt skum...
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, May 08, 2000 at 19:05:11 (MET DST)
Sven Hernborg från Ängelholm ringer och rapporterar att blåhaken på Väderön sågs även den 2 maj. Dessutom sågs en svart stork nordost om ön på eftermiddagen den 1 maj - eventuellt gick den också ner i skogen på norra delen av ön!!
KOF:s webgrupp
- Monday, May 08, 2000 at 18:56:35 (MET DST)
7/5 Kullen 1 Turturduva
Lars Mårtensson <lars.martensson@hbg.lth.se>
Viken, - Monday, May 08, 2000 at 09:13:18 (MET DST)
7 maj, Kullen: Årets första Rosenfink på Kullen,såg jag tillsammans med Kaj Möller och Lasse Mårtensson.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, May 07, 2000 at 21:52:42 (MET DST)
7 maj: En gulhämpling flög över mig lockande och satte sig i en granhäck 600 m SSO Grevie kyrka vid 15-tiden.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 07, 2000 at 20:20:52 (MET DST)
Sandön: 7-8 ex svartsnäppa, 4 ex brushane, gott om gluttsnäppor. Hasslarps dammar: 7 ex mosnäppa, 6-7 ex brushane, 1 ex mindre strandpipare, 1 ex gräshoppssångare, flera sävsångare, 4 ex smådopping, flera par gråhakedopping, 3 ex brun kärrhök. Vart har de häckande skärfläckorna tagit vägen i år?
Seth Nilsson <sen@pdn.af.se>
ÅSLJUNGA, - Sunday, May 07, 2000 at 18:52:40 (MET DST)
6 maj
Soptippen Helsingborg: Glada 2 ex.
Heljaröd/Rönnen: Bl.a. Storpov, Kärrsnäppa, Drillsnäppa, Rödbena, St strandpipare, Dvärmås 2 ex, Lärkfalk 1 ex.

Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, May 07, 2000 at 12:31:58 (MET DST)
6 maj. Under större delen av dagen har sträcket genom och över Öresund kollats från Grå läge. Sjöorre 60, svärta 22, vitkindad gås 336, bläsgås 1, bergand 13, bivråk 7, glada 1, brunhök 8, blåhök 1 hona, ängshök 1 hona kl.10.05, tornfalk 5, lärkfalk 1, stenfalk 1, småspov 1, dvärgmås 2 samt skärfläcka 2.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, May 06, 2000 at 22:11:12 (MET DST)
6/5 Bjuv(Vegeån) En kvällspromenad gav bland annat stenskvätta 1 hane, näktergal, sångsvan 2 ex, drillsnäppa mm.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Saturday, May 06, 2000 at 21:36:21 (MET DST)
6 maj, Kullen: bl.a. Härmsångare 1sj. Prutgås 1str. Nötskrika 4ex.(inte så vanligt på Kullen under våren), över åkrarna vid Södåkra str. ca. 400 Vitkindade gäss och vid Stranbaden ytterligare 55 Vitkindade gäss.
Alf Petersson m.fl.
Nyhamnsläge, - Saturday, May 06, 2000 at 21:00:00 (MET DST)
6/5 Norra avfarten från väg 111 till Domsten: 1 hanne Ängshök jagade över åkrarna. Vegeholm: 1 Lärkfalk.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Saturday, May 06, 2000 at 20:47:49 (MET DST)
6/5. Kvällstur till Rössjön: storlom 2 par. Ett par med bo på samma plats som i fjol, då de fick ut en unge. Får hoppas de blir lyckosamma i år också. Gissar att det andra paret inte häckar. Låg mitt ute i sjön. Fiskgjuse 2 par. Mindre strandpipare 1 par i grustäkten. Grågås ca 80 ex vid Tåssjö. Gök hördes vid Röglan. Däremot hade jag ingen tur med törnskata...
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Saturday, May 06, 2000 at 20:35:07 (MET DST)
Mona & Bo Tuvesson samt Bodil & Stig Forsberg på tur i det härliga majvädret. I Hasslarp hade vi bl.a. Årta, Skedand, Brushane, Rörhöna, Gluttsnäppa, Grönbena, Mindre Strandpipare, Gråhake- & Smådopping, Gök, Näktergal, Sävsångare, Törnsångare, Brun Kärrhök, Glada & Ormvråk. Vid Sandön fanns bl.a. Kustpipare, Skärfläcka, Årta, Skedand & Kärrsnäppa. Rönnen & Farhult bjöd på Svartsnäppa, Hämpling, Myrspov, Sävsparv, Gransångare m.m.
Stig Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Saturday, May 06, 2000 at 18:31:37 (MET DST)
5 maj. Ornakärr på kvällen. Antalet Grönbenor hade ökat till 66 ex i ån låg ett Skedandspar. Enstaka Enkelbeckasiner drog iväg i skymningen.. Gök hördes i fjärran och 3 Sävsångare satt och sjöng utmed ån.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, May 06, 2000 at 08:45:32 (MET DST)
5 maj. Under kvällen runt Rössjöholm och Tåssjö. På fälten norr om Tåssjö kyrka 2 sångsvanar samt ett 40- tal grågäss. Vid Möllan, Rössjön 1 par forsärla och 1 drillsnäppa. I Rössjön 2 sångsvanar och 1 skäggdopping. Vid Röglan 1 törnskata, hane. För övrigt: Knipa, storskrake, gök och stenknäck. Någon lom syntes inte till men på ön i Rössjön ett 60- tal skarvar.
Rune Johansson
Ängelholm, - Friday, May 05, 2000 at 23:00:48 (MET DST)
5 maj
Ganska gott om tringa-vadare idag, vid Sandön 35 glutt- och 12 svartsnäppor och vid Ornakärr ca 30 grönbenor. Vid Ornakärr var dessutom de 8 skärfläckorna kvar, näktergal, buskskvätta och sävsångare sjöng. Vid Sandön 7 brushanar.

Thomas Wallin
- Friday, May 05, 2000 at 22:04:58 (MET DST)
Tillägg till vår rapport från Hasslarp.
Vi såg dessutom mosnäppa 2 ex och hörde en sparsamt sjungande näktergal.

Åsa och Christer Strid
Hasslarp, - Friday, May 05, 2000 at 19:11:00 (MET DST)
5 maj - Hasslarp - kl 09.30--11.50
Mycket bra förmiddag med fina iakttagelser. Bl.a. följande:
Glada 5 str, Brun kärrhök 3 hanar i hona, Lärkfalk 1 ex, Årta 5 hanar 1 hona, Brushane ca 30 ex, Grönbena ca 25 ex, Drillsnäppa 1 ex, Gluttsnäppa 3 ex, Sävsångare 2 ex, Rörsångare 2-3 ex.
Dessutom som vanligt gråhakedoppping, smådopping, vigg, knipa, rörhöna, skärfläcka m.m.

Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Friday, May 05, 2000 at 18:46:07 (MET DST)
4 maj. Aftonstämning vid kärret, Väla motocross, trafikbullret till trots. Kärrhökshanen gick in för landning i vassen. En flock på c:a 300 starar for oroligt hit och dit. En vattenrall skrek, rörhöna och sothöna kacklade, fasan och rapphöna ropade. Sävsparvarna tystnade efterhand. Rörsångare sjöng sporadiskt, näktergal lite flitigare och buskskvätta mest hela tiden. Gök gol och tofsvipor gnydde.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Thursday, May 04, 2000 at 22:59:29 (MET DST)
4 maj, Ornakärr: Skärfläcka 8ex.(ovanligt på lokalen)Trana 1ex. samt en sjungande Sävsångare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 04, 2000 at 22:03:03 (MET DST)
4 maj. Sandön ett par timmar på förmiddagen. Ute på en sandrevel gick en rysligt grann kustpipare och i vassen sjöng , om än något trevande, en rörsångare. I övrigt bland diverse annat: 5 skedand (3hane+2hona),1 par kricka, 34 gluttsnäppa, 5 svartsnäppa, 5 brushane(varav två med praktfull krage)och 1 kentsk tärna.
Rune Johansson
Ängelholm, - Thursday, May 04, 2000 at 18:41:10 (MET DST)
I går (3/5) uppehöll sig en adult Natthäger i en damm på åkrarna mellan Väsby och Södåkra, Höganäs kommun. Detta är en säker andrahandsuppgift. I dag var den inte kvar, men kanske i ett annat surhål i Kullabygden. Så ut och leta, håll stövlarna leriga. 4/ maj, Strandbaden 11 str. Småspovar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 04, 2000 at 12:35:46 (MET DST)
4 maj, Ottarp. Storken kvar på morgonen, och visst, det är en projektstork. Blå ring. Misstänkt lik ringen på den storkhane i Kristianstad som visades i Mitt i naturen. En Viby-stork?
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@arbetet.se>
Rydebäck, - Thursday, May 04, 2000 at 09:44:05 (MET DST)
3/5. Kvällsbesöket på Rönnen bjöd både på stort och smått: fyra tranor sträckte förbi och två mosnäppor gick i lilla viken.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, May 04, 2000 at 06:57:47 (MET DST)
3/5 Såg en hane Törnskata vid parkeringen vid Vegeholm i morse.
Kristian Linde
- Wednesday, May 03, 2000 at 21:24:36 (MET DST)
3 maj
Maria By: Mindre strandpipare (kan det bli en häckning möjligtvis?)
Pilshult: Glada 1 ex ivrigt påhejad av kaja som inte trivdes alls i sällskapet.

Åsa, Clara och Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, May 03, 2000 at 20:49:20 (MET DST)
Hasslarp 3/5 kl 14.30. Ett par årta, 2 brushane, 5 grönbena, 2 skärfläcka, ett par+en hane skedand, en svartsnäppa. Full fart med häckningsbestyren hos skrattmåsarna. Medobs Mattias Lindgren.
Lars Helgesson <lars.helgesson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Wednesday, May 03, 2000 at 18:53:19 (MET DST)
3 maj Ottarp. Vita storken kvar på ängar öster om höga banvallen i Ottarp, Råådalen. Sågs från tåget cirka 8.10 i morse. Av förklarliga skäl hann jag inte notera om den var märkt. Karsten Bringmark, Rydebäck
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@arbetet.se>
Rydebäck, - Wednesday, May 03, 2000 at 12:19:41 (MET DST)
3/5 Mölledammarna. Mindre hackspett 2 ex, spillkråka 1 ex, större hackspett 1 ex, forsärla 2 ex, gran- grön- löv-sångare, svarthätta, stenknäck, stjärtmes, trädpiplärka, ormvråk, skogsduva mm.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Wednesday, May 03, 2000 at 11:32:48 (MET DST)
2 maj: Sandön 19.30-20.00: En flock på 24 Dvärgmåsar (varav någon 2K) dök plötsligt upp för mig också. Sedan tog de höjd och sträckte mot SV. Hasslarp 20.15-21.30: Även här fanns Dvärgmåsar. Svårräknade, men minst 22 st (varav 2st 2K och några 3K). Eventuellt var detta samma flock som vid Sandön. Även 2 Mindre strandpipare några brushanar och 2 Rörhönor noterades.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Tuesday, May 02, 2000 at 23:48:20 (MET DST)
2 maj
Sandön kl 18-19, medobservatör Ulf Ståhle: 7 svarttärnor och 25-30 dvärgmåsar dök upp från ingenstans (??) och sträckte vidare nästan lika snabbt.... Dessutom tre bruna kärrhökar, varav två sträckte mot norr.

Thomas Wallin
- Tuesday, May 02, 2000 at 22:23:27 (MET DST)
Tidig morgon den 29 resp 30/4 hördes sjungande härmsångare vid kanten av Traneröds mosse på Söderåsen.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Tuesday, May 02, 2000 at 20:51:30 (MET DST)
2 maj. Så har då också trädgårdssångaren intagit sin plats i sångfågelkören som snart börjar bli komplett. Ett ex. kunde idag på förmiddagen höras sjunga i Vegeholms skog någon km sydost om borgen. Den framhävde sin närvaro bland övriga körmedlemmar bestående av löv-, gran-, grön-, ärtsångare, svarthätta, rödhake, gärdsmyg, trädpiplärka m. fl. Snart lär även härmsångaren vara redo att stämma in i "Skogens kör".
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, May 02, 2000 at 18:11:56 (MET DST)
1/5 21:00-21:20 Näktergal 2 ex , en vid Listorps Idrottsplats och en vid Råå skjutbana samt en Gök också den vid skjutbanan . Med obs Stefan Karjalainen
Teuvo Karjalainen <stefan.karjalainen@mbox301.swipnet.se>
Tånga, - Monday, May 01, 2000 at 22:11:58 (MET DST)
1 maj, på kvällen. Sandön: Svartsnäppa 4 ex, Gluttsnäppa 45 ex, Grönbena 2 ex. Ornakärr: Skärfläcka 4 rastande, Grönbena 1 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, May 01, 2000 at 22:11:47 (MET DST)
1 maj. Sandön mitt på dagen: bl.a. skräntärna 1, silvertärna 30-40, dvärgmås 1, gluttsnäppa 35 samt brushane 15 str.
Henrik Johansson
- Monday, May 01, 2000 at 21:43:07 (MET DST)
1 maj. Sträck under dagen vid Domsten. Smålom 56, svärta 18, sjöorre 38, ormvråk 76, fjällvråk 1, glada 1, brunhök 4, sparvhök 12, tornfalk 5, lärkfalk 1, brushane 32 samt roskarl 1.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, May 01, 2000 at 21:36:40 (MET DST)
1 maj 19.30, Örby Ängar hörde vi göken.
II Hjalmarsson <irena. ingvar@swipnet.se>
Helsingborg, - Monday, May 01, 2000 at 21:02:30 (MET DST)
1/5 - Sandön-Rönnen: Gott om gluttsnäppor, rödbenor, fisktärnor och skärfläckor. Några storspovar. 1 ex dvärgmås. 1 ex svartsnäppa. 5 ex småtärna. 1 ex brushane.
Seth Nilsson
ÅSLJUNGA, - Monday, May 01, 2000 at 20:35:58 (MET DST)
1 maj, Kullen: Jorduggla 1 instr. Gulhämpling 2ex, annars var det magert, vilket Karl-Göran och Teuvo som medobservatörer säkert också tyckte. Vid Strandbaden 1 Gök under eftermiddagen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 01, 2000 at 19:13:48 (MET DST)
1 maj
KOF-exkursion till Hallands Väderö: 1 blåhake (utf hanne), sjungande näktergal, 7 gulärlor, törn- ärt- o grönsångare, 1 ad pilgrimsfalk, 2 bruna kärrhökar, 1 bivråk, ca 15 tordmular, ca 100 tobisgrisslor, 4 spelande skogsduvor

KOF <info@kof.nu>
- Monday, May 01, 2000 at 18:52:35 (MET DST)
1 maj 01:12 1 st Ljuvligt sjungand näktergal vid parkeringen till fotbollskubben på ÖrbyÄngar. Jag tror med stor sannolikhet att den kommer att finnas kvar där en tid framöver och framföra sin serenad för hugade lyssnare förhoppningsvis på lite bättre tider än när jag hörde den. Är detta första fyndet i Skåne för i år ?
Stefan Karjalainen <stefan.karjalainen@mbox300.swipnet.se>
Välinge, - Monday, May 01, 2000 at 03:55:10 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.