Observationer november 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


2000-11-26: Vid Ugglarps broar jagade 5st glador tillsammans.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, November 27, 2000 at 09:01:50 (MET)
26 nov: Hasslarp: En hona Blåhök jagade över åkrarna. Sandön: Häger 15, Gravand 1, Gluttsnäppa(!) 1, Myrspov 3, Strandskata 5, Storspov 15, Skäggmesar i vassen. Stenkrossen: Svarthakedopping 2 rastande. Öster om Stureholm: Bläsgås 25 - tillsammans med Grå- och Kanadagäss.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, November 27, 2000 at 08:53:05 (MET)
Ranarpsstrand, Bjäre 26.11. Häger 12, Gråhakedopping 1, svarthakedopping 1, bläsand 10, sillgrissla 1, skärpiplärka 4, vinterhämpling 4, björktrast 600 mot söder i tre flockar.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, November 26, 2000 at 21:11:48 (MET)
26 nov. KOF-exkursion Åvarpsområdet. Kattugglan på plats i Gea-stugans skorsten. I övrigt normal novemberstandard; korp, häger, gärdsmyg, ljungpipare,trastar, domherre.
Ulrik Alm <anneli.ulrik@telia.com>
Ingelsträde, - Sunday, November 26, 2000 at 19:35:35 (MET)
Paulins brygga Båstad 26/11 kl 15 salskrake 1 hona, gråhakedopping 6
Anders Markehed <anders.markehed@ebox.tninet.se>
Båstad, - Sunday, November 26, 2000 at 15:50:23 (MET)
Sträckräkningarna i Hittarp är nu avslutade, totalt sågs 10.807 rovfåglar denna höst. Klicka här för att kolla slutrapporten.
KOFs webbgrupp
- Saturday, November 25, 2000 at 23:01:11 (MET)
25 nov. Vid Görarps mölla sågs på förmiddagen 4 mandarinänder (3 hanar + 1 honf) samt 1 smådopping. Vid Vallåkra en större flock trast innehållande drygt 600 björktrastar med inslag av enstaka rödvingar. I området kring Stenkärlsfabriken sågs 10 stjärtmesar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, November 25, 2000 at 21:46:17 (MET)
25 november. I området runt Stureholm två större gåsflockar innehållande totalt 500 grågås, 250 vitkindad gås, 20 kanadagås, 13 ad + 2 juv bläsgås samt en lite mindre och kortnäbbad Ansergås. Vi kunde inte avgöra om det var en sädgås av rossicus-ras eller en ovanligt brunryggad spetsbergsgås. För övrigt en ung kungsörn, en fjällvråk, en blåhökshona, en börringevråk och massor av gulsparv vid fiskdammarna. Inte så stora antal ljungpipare och tofsvipa som tidigare. I allén till Västraby en spillkråka. Vid Sandön 14 storspov, 15 häger, en gravand, 3 strandskata och en hel del skäggmes i vassen. Vid Ornakärr en fjällvråk, 3 ormvråk, en blåhökhane, 3 tornfalk och två storkar som flög från hägnet mot Danhult. På hemvägen en större flock ljungpipare vid backen upp mot Väla. Medobsare: Kjell Högström
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, November 25, 2000 at 20:45:59 (MET)
25/11 Årnacke hamn. Två stycken svartnäbbade islommar upptäcktes inom loppet av tio minuter. Den första fågeln (v-dräkt)sågs kl 11.30 ta höjd och försvinna i sydostlig riktning, rakt in över land. Efter den obsen var det dags för spaning ut över havet. Den första fågeln som dök upp i tubkikaren var en ny svartn. islom troligtvis en i 2:a v-dräkt. Fågeln låg ca 300 m norr om hamnen och dök flitigt. Under obstiden 11.40-12.15 drog sig fågeln stadigt längre ut mot NW. I området även ca 20 svarthakedoppingar, 1 gråhakedopping och ca 15 sillgrisslor. Vid Stureholm en kungsörn.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Saturday, November 25, 2000 at 15:38:20 (MET)
21/11 Svanebäck två flockar med vinterhämpling 25ex och 18 ex samt 10 snösparv. 22/11 Svanebäck 1 rödstjärt hane 24/11 Svanebäck 3 storskrak 1 snatterand 1 snösparv och 2 ex rödbena
Lars Mårtensson
Viken, - Saturday, November 25, 2000 at 07:49:10 (MET)
24 november
Vid lunchtid idag rastade 13 mindre sångsvanar (9 ad o 4 juv) en kort stund vid Grytskär - fortsatte sedan söderut. En halvtimme senare kom ytterligare 6 ex av samma art sträckande, denna gång 2 ad och 4 juv.

Thomas Wallin
- Friday, November 24, 2000 at 21:09:37 (MET)
24/11 Ripagården. En svartnäbbad islom, äldre fågel i v-dräkt sågs kl 9.00-9.15 norr om hamnen. Fågeln flög därefter mot norr och landade bortåt Hovs hallar till. Andra obsar var smålom 3, svärta 3, sillgrissla 2 och 6 skärpiplärkor. Vid Gröthögarna var vattenpiplärkan fortfarande kvar tillsammans med 7 skärpiplärkor och en tofsvipa. En gråhakedopping låg och dök vid Tjällran. Vid Torekov, 3 rödbenor, 1 strandskata, 10 ängspiplärkor och 6 skärpiplärkor. Avslutningsvis vid Grytskären i skymningen en misstänkt islom som landade långt ut utanför Lervik.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, November 24, 2000 at 16:36:01 (MET)
23/11 Nyvång, Åstorp. Jag såg 15 ex Mindre sångsvanar som gick och betade på ett fält. Det var 6 adulta och 9 juvenila.
Lars Karlsson <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Thursday, November 23, 2000 at 21:12:34 (MET)
17 nov. Vandring längs Hallabäcken i Bauserödsdalen, en av Skånes verkliga pärlor. Några timmars fin väder mellan regnområdena och mycket fågel i rörelse. Minst 7000 bergfinkar höll till i bok/avenbokskogen och drog nervöst hit och dit. Två morkullor lyfte från ett surdråg och lite överallt hördes stenknäckarnas skarpa läten, såg minst 25. Höstens första strömstare satt i den strida Hallabäcken. Åtskilliga meståg inklusive ett par stjärtmesflockar på cirka 10 vardera. På söndagen (19 nov) sågs ytterligare en flock på 18 stjärtmesar vid Kärrebergaravinen. Är det fåglar på vandring norrifrån?
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
Helsingborg, - Tuesday, November 21, 2000 at 16:19:39 (MET)
20 november
Även idag på eftermiddagen var det riktigt mycket fågel i rörelse mellan Västraby gård och Svedberga: minst 300 vitkindade- och 500 grågäss, ca 2000 ljungpipare, 2-3 honfärgade blå kärrhökar, 1 fjällvråk mm. I Rögle dammar 7 storskrakar, ca 30 viggar och 20 sothönor.

Mona Jönsson, Thomas Wallin m.fl.
- Monday, November 20, 2000 at 22:44:00 (MET)
19/11. Några obsar från söndagen. Rönnen: en gluttsnäppa. Sandön: fyra myrspovar och en gravand.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 20, 2000 at 06:50:30 (MET)
TILL SALU! Jag säljer min handkikare Swarovski 10x42, gärna till någon KOF:are. Tel:0431-16344 eller 070-6864737.
Paul Fors
Ängelholm, - Monday, November 20, 2000 at 06:36:13 (MET)
På väg hem efter ett dygn i Hjortstugan på Kullen ser vi en vit stork på ett fält mellan Höganäs och Ängelholm längs väg 112. Vädret var regnigt och blåsigt. 2000-11-19
Lisa Pansell <lisa-sve@algonet.se>
Vejbystrand, - Sunday, November 19, 2000 at 20:00:56 (MET)
19 november. Harbäckshult: i en björktrast/rödvingetrast flock om ca 150 individer sågs förutom en dubbeltrast och ca 10 starar också en avvikande fågel som närmast förde tankarna till en hona taigatrast. Seth Nilsson och Björn Herrlund kom snabbt till undsättning, men flocken kunde då inte återfinnas. Usch vad jobbigt!
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, November 19, 2000 at 17:12:11 (MET)
18 November kl 10.30. Mellan Väla by och soptippen c:a 600 ljungpipare och 50 tofsvipor i luften. I området mellan Stureholm och Västraby en fjällvråk, 4 ormvråkar, två pilgrimsfalkar drog norrut tillsammans, en hona och en hane blå kärrhök jagade, 9 sångsvanar, i runda tal 2000 ljungpipare och 1000 tofsvipor, neråt Turköpsdungen 500 grågäss, 300 vitkindade och två bläsgäss. Sandön: 2 myrspovar, 9 storspovar, 1 gravand, 5 strandskator, skäggmes i vassen. Hasslarp: 215 bläsänder, 15 vigg, 2 sothönor.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, November 19, 2000 at 11:32:04 (MET)
18 november. Björkeröd: Dubbeltrast 1 ex, Sidensvans 2 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 19, 2000 at 09:51:38 (MET)
18 november Mölle. Mindre hackspett (hona) lät sig beskådas några minuter på tomten.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Saturday, November 18, 2000 at 22:25:24 (MET)
18 november, KULLEN: Ladusvala 1ex.(var kommer alla dessa sena ladusvalor ifrån?) Sidensvans 5ex. samt en flock på 6-700 Björktrastar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, November 18, 2000 at 14:10:59 (MET)
17 november. Kullen:Pilgrimsfalk 2 ad kom in från NV, Björktrast 700 str enstaka Rödvingetrastar, Sidensvans 3 ex, Forsärla 1 str, Vinterhämpling 10 ex, Snösparv 1 ex, Ladusvala 2 ex.

Jonstorp: Mindre sångsvan 1 ex, Gravand 2 ex, Bergand 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 2 ex, Blå kärrhök 1 honf, Snåsparv 45 rast, Vinterhämpling 10 rast

Sandön: Enkelbeckasin 32 ex, Myrspov 3 ex, Skäggdopping 8 ex, Gråhakedopping 1 ex, Skäggmes cirka 10 ex både i mynningen och ute på Ön

Turköp: Vitkindad gås 375 ex, Bläsgås 6 ex, Grågås 600 ex, Ljungpipare 2 000 ex, Spillkråka 1 ex. Blå kärrhök 1 honf. enstaka Ormvråkar drog över Kullahalvön denna blåsiga men varma novemberdag.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, November 17, 2000 at 19:35:22 (MET)


17 nov. Rönneå vid Ängelholms reningsverk: Kungsfiskare 1 ex och mandarinand 4 ex (en hanne och tre hontecknade). I skogen ett 30-tal stjärtmesar samt en spillkråka.
Henrik Johansson
- Friday, November 17, 2000 at 18:10:55 (MET)
16/11
Grå läge: 15st stjärtmesar
Viken: 1st järnsparv 1st stjärtand hane 2 st prutgås
Svanebäck: 20 st snösparv 1 st snatterand hane

Lars Mårtensson <martensson.lars@telia.com>
viken, - Friday, November 17, 2000 at 11:49:25 (MET)
16 november Görarps mölla. Mandarinand 3 ex (två hanar och en hona) var en vacker syn liggande tillsammans, men minst lika vacker var en fiskande kungsfiskare på nära håll i eftermiddagssolen.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Thursday, November 16, 2000 at 23:14:24 (MET)
16 november;i det vackra "vårvädret" under lunchen, en ladusvala över centrala Höganäs.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, November 16, 2000 at 13:15:54 (MET)
2000-11-15. Råån-Görarps mölla: Mandarinanden kvar idag 1ex hane höll till i dammen även en Kungsfiskare där, borta vid Gantofta satt en ågubbe (Strömstare) nämnas kan även en Spillkråka hona.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, November 15, 2000 at 17:22:32 (MET)
15 november:Svanebäck 2 sena ladusvalor
Lars Mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Wednesday, November 15, 2000 at 15:42:04 (MET)
14/11. Är det vår i luften eller? Man kan undra när det sitter en kattuggla och ropar intensivt i en timme. Den satt vid barntrafikskolan nära Luffarskogen i Ängelholm kl. 18-19.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, November 15, 2000 at 06:45:20 (MET)
12/11-00 Vegeåns mynning, i vassen observerades ca. 5 st säggmesar. Rönnen: snösparvar, storspovar, hördes sånglärka. Bengt Nilsson & Pelle Holmgren :)
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp, - Tuesday, November 14, 2000 at 20:07:49 (MET)
13 november, FARHULT: Gravand 1ex. Strandskata 3ex. Storspov 9ex. Skäggmes 7ex. RÖNNEN-SANDÖN: Svarthakedopping 18ex. Gravand 1ex. Strandskata 11ex. Storspov 12ex. Myrspov 3ex. Gluttsnäppa 1ex. LERHAMN: Prutgås 25ex. Skedand 1hona.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, November 13, 2000 at 19:09:29 (MET)
2000-11-13. Hittarp: KUNGSFÅGELSÅNGARE 1ex den fångade insekter tillsammans med en Gransångare och flera Kungsfåglar, dessa höll till 200-300m N. om revet i buskagen som ligger 10m från strandkanten. Även Järnsparv 3ex, flera Gärdsmygar och en Gråhakedopping observerades.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, November 13, 2000 at 16:14:19 (MET)
11/11. I lördags fanns på Rönnen en gluttsnäppa och en kustsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 13, 2000 at 06:50:33 (MET)
12 november Kullen. Alkekung 2 sv, Tobisgrissla 1 sv, Tretåig mås 7-8 ex, Sjöorre 20 ex, Sidensvans 2 ex, Dubbeltrast minst 2 ex, Gransångare 1 ex, Vinterhämpling 11 ex, Gråsiska 3-4 ex, medobservatör Alf P.
11 november Glada 1 ex Lunnabjär, Smedstorp.

Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 12, 2000 at 18:57:37 (MET)
12 november, vid Skäret (mellan Arild o Svanshall) flög en Ladusvala omkring och snappade insekter, så gott det nu gick.
Alf o Mary Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, November 12, 2000 at 17:07:35 (MET)
12 november: I Hjälmsjön, Örkelljunga låg ett alfågelspar idag. Vid Röglan, Rössjöholm var förutom den obligatoriska varfågeln också den årligen övervintrande Börringevråken på plats. I Rössjön ganska fågelfattigt – några skäggdoppingar och brunänder...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, November 12, 2000 at 16:01:43 (MET)
11 november.Nellåkra-Allerums skog. Säsongens andra vinterfågelräkning blev typisk för november. Många flockar av tofsvipor och ljungpipare drog oroligt omkring och från jagande grå skyar hördes rödvingars,björktrastars och sånglärkors lockläten. En kort stund kom solen fram och spred det där typiska honungsgula novembersolljuset. Det lockade några rödhakar att brista ut i sång. Många norrlandsgäster skymtade förbi, fyra blå kärrhökar, gråsiskor, fjällvråkar. En duvhökshona skrämde upp en flock på 35 snösparvar från stubbåkern.Meståg med stjärtmes,svartmes,entita och mängder av kungsfåglar.Noterbart var att det var andra vinterfågelräkningen i följd utan en enda hackpett.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 12, 2000 at 13:03:39 (MET)
TILL SALU! Jag säljer min swarovski handkikare 10x42, gärna till någon KOF:are. Tel. 0431-16344, eller 070-6864737.
Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, November 12, 2000 at 08:15:23 (MET)
11 november. En strömstare visade sig i Mölle Mosse såväl dykande som vackert exponerad på en sten. Liknande obs ung. vid samma tid i fjol. Medobservatörer hustrun Maivi, Jan och Aina P. samt i någon mån hunden Rozzo.
Bert Persson
Mölle, - Saturday, November 11, 2000 at 20:42:37 (MET)
M Ljungby den 11 nov. 2000. Vid Heagården i Munka Ljungby rastade i eftermiddags ca 350 Ljungpipare.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Saturday, November 11, 2000 at 17:49:27 (MET)
11 november, KULLEN 07.30-11.30: Sv.näbbad islom 1 str.(09.10),Smålom 4ex. Storlom 2ex. Bergand 6ex. Alfågel 2ex. Svärta 8ex. Sjöorre 26ex. Stjärtand 3ex. Gravand 1ex. Prutgås 4ex. Gråhakedopp. 3ex. Sillgrissla ca. 300ex. Tordmule ca. 25ex. Tobisgrissla 2ex. Alkekung 9ex. Havstrut 425ex. Tretåig mås 25ex. Dvärgmås 5ex. Berglärka 5ex. Snösparv 2ex. samt Tumlare 3ex. De flesta obsarna tillsammans med Mårten Müller och Bengt Andersson.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, November 11, 2000 at 16:36:45 (MET)
11 november. En promenad längs Råån, mellan Vallåkra Stenkärlsfabrik och Raus Kyrka gav en hel del. 1 MANDARINAND (hane) vid Görarps mölla.Den satt på en trädgren i ett kullfallet träd över ån, strax väster om bron. I vattnet bland många gräsänder låg 1 Snatterand(hane) och 1 Bläsand. Bland de 41 arter vi noterade fanns bl a järnsparv, domherre och en del rödvingetrastar. De som promenerade var Sonja Gunnarsson, Lennart Johansson och Ann-Marie Karlsson
Ann-Marie Karlsson <042298239@telia.com>
Ramlösa, - Saturday, November 11, 2000 at 15:43:52 (MET)
Viken 8 november: 1 rödstjärt hanne och vid ören i Svanebäck 1 snatterand och en stjärtand båda hanar.Såg också C:a 5 stjärtmesar som inte är vanliga hemma hos mig. Lars Mårtensson
Lars Mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Saturday, November 11, 2000 at 07:29:40 (MET)
10 november. Vid ripagården sågs 2 svarthakedoppingar, 15 skärpiplärkor och 1 hane blå kärrhök. Vid tjällran satt en adult pilgrimsfalk och ca 30 skärsnäppor visade sig. Vattenpiplärkan var fortfarande kvar vid gröthögarna tillsammans med 10 skärpiplärkor. 5 snösparvar och 2 rödbenor sträckte förbi. Snabbstopp vid grytskären gav 1 tretåig mås och 1 gransångare. Vid sandön sågs 13 bergänder. På rönnen satt en adult pilgrimsfalk och vid stenkrossen sågs 6 svarthakedoppingar och 1 gråhakedopping.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, November 10, 2000 at 19:22:03 (MET)
10 november
Det lär ju vara en stor invasion av stjärtmesar på gång uppåt landet. Idag kom den till Magnarp - ca 15 st drog runt i ekarna i backen ovanför hamnen.

Thomas Wallin
- Friday, November 10, 2000 at 16:03:32 (MET)
10 november. Vid Lervik rastade 2 berglärkor under förmiddagen.
Johan Hammar
- Friday, November 10, 2000 at 13:43:56 (MET)
8 november Danhult. 1 ex trana plockade smågodis från de nyvända åkrarna runt dammarna.
Ulrik Alm <ulrik.alm@sfr.se>
Ingelsträde, - Wednesday, November 08, 2000 at 13:15:03 (MET)
Glöm inte nästa KOF-aktivitet!!! Torsdagen 9 november Tornuggla..! Kom och se ! När novemberkvällens mörker ligger som tätast drar vi inomhus för att stifta bekantskap med tornugglan - både sällsynt och sällan sedd. Paul- Eric Jönsson och naturfotografen Janne Johansson tar oss med till undangömda gårdsmiljöer och skumma logar. Tid: kl 19.00 Plats : Skriv- och läscentrum (SOL) Maria Park . Norr om Helsingborg (Gamla S: ta Maria sjukhus). Tag av vid skylt Maria Park Söder. Kör in genom portalen. Parkering finns vid alléerna. Gå till vänster längs byggnaden, vik runt hörnet. Ingång första dörr, 2: a vån. PS: vi försöker ha folk utplacerade för att lotsa vilsekomna KOF: are
KOF
- Monday, November 06, 2000 at 17:28:45 (MET)
6 nov. Lerhamn-Vattenmöllan: Prutgås 25 rast. Skäggmes 15 ex. Stenskvätta 1 ex. (förmodligen samma som igår, ca. 500 m norr om hamnen i Lerhamn) Snösparv 2 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, November 06, 2000 at 10:01:28 (MET)
5 nov. Nyhamnsläge: Berglärka 12 ex. Lerhamn: Stenskvätta 1 ex. Vattenmöllan: Prutgås 25 rast.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, November 06, 2000 at 09:55:19 (MET)
5/11. Rönnen söndag fm. En ung havsörn drog några varv över området och orsakade panik bland fåglarna. Endast den unga pilgrimsfalken satt lugnt kvar på en sten. Annat som sågs var en gluttsnäppa och 72 snösparvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 06, 2000 at 06:55:24 (MET)
Söndag 2000.11.05 Kullen, N. Ljungås: Dubbeltrast 2, M. Hackspett 1, Stjärtmes 20. Kullen, Björkeröd: Duvhök 1. Ornakärr: Blå kärrhök 1 ad hanne, Ormvråk 4, Fjällvråk 1. Rögle: Glada 1, Ormvråk 2. Lönnhults gård: Vinterhämpling 24, Västraby Gård: Vitkindad gås 367, Kanadagås 26, Bläsgås minst 8, Sädgås 4, Grågås minst 3300, Ljungpipare >1500, Tofsvipa >1000.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, November 05, 2000 at 21:05:14 (MET)
TILL SALU!! Jag säljer min handkikare swarovski 10x42 gärna till någon KOF:are. tel.0431-16344, ,eller 070-6864737.
Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, November 05, 2000 at 19:29:23 (MET)
På Fredagsmorgon 3/11 upptäckte jag en Taigasångare i min trädgård i Bjuv. Den var kvar i området Lördagmorgon, men den har ej setts sedan dess
Lars Karlsson <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Sunday, November 05, 2000 at 15:24:14 (MET)
4 november. En promenad mellan Torekov och Gröthögarna gav följande, Rödstjärt 1 honf vid revet i Torekov, Snösparv 10 str S, Skärsnäppa 22 rast Tjällran, Kärrsnäppa 1, Rödbena 5 och Vattenpiplärkan var kvar vid Gröthögarna.
Johan Hammar
- Saturday, November 04, 2000 at 17:15:36 (MET)
3 nov. Massor av fågel inne vid Västraby. Uppskattningsvis ca 1500 vitkindade gäss, kanske mera !!. Grågäss i samma storleksordning, troligen dock över 2000 ex. I grågässflockarna fanns "insprängt" lite bläsgäss. Vad innehöll dess flockar mera? Ljungpipare 1500-2000 ex, tofsvipa ca 1200 ex. Dessutom mycket med trast i rörelse. I rovfågelväg följande: Havsörn 1 juv, blå kärrhök 1 ad hane + 1 honf, pilgrimsfalk 1 ex, tornfalk, sparvhök, ormvråk, fjällvråk och glada 3 ex.

Varför denna koncentration på ett så begränsat område? Har nästa inte upplevt något liknande tidigare. I vart fall inte vad gäller vitkindade gäss. Hade det varit på Öland t.ex. hade man inte reagerat på samma sätt. En verkligt givande eftermiddag blev det.

Åsa, Christer o Mårten Strid
Helsingborg, - Saturday, November 04, 2000 at 16:33:05 (MET)
4 november, KULLEN under f.m. Havsörn 1ungf. rundade spetsen och drog ner mot söder. Varfågel 2ex. Mindre hack. 1ex. Dubbeltrast 20ex. Tornseglare 1ex. som flög omkring under hela f.m, var kvar när vi lämnade lokalen ca. 11.00, Stjärtmes 50-60 ex. Snösparv 2 ex. Henrik J. Teuvo K. Roland S. och Alf P. STRANDBADEN: Havsörnen passerade utmed kusten på väg söderut vid 10-tiden.(Mary Petersson).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, November 04, 2000 at 16:05:47 (MET)
4/11. Rössjön/Västersjön: ganska sparsamt med fågel - några enstaka skäggdoppingar samt ett femtiotal grågäss kan väl nämnas. Tofsmes och mindre korsnäbb söder om Rössjön.
Roligare då att det rastade tre forsärlor hemma vid gödselstacken i Harbäckshult.

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, November 04, 2000 at 16:00:02 (MET)
001104.Sträckbevakning vid Hittarps rev kl 8.30-13.30. Ormvråk 844, fjällvråk 1, havsörn 1, sparvhök 75, glada 1, blå kärrhök 2 och tornfalk 2. Ute över sundet sträckte det en dvärgmås och tre mindre sångsvanar tillsammans med fyra sångsvanar mot söder. På revet sågs berglärka 1, sädesärla 1 och rödbena 2. En sen hussvala sågs och i området drog flockar med stjärtmesar runt, allt som allt 53 ex. Även en varfågel och en duvhök visade upp sig.
Mårten, Bengt, Tomas, Peter o Jan <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Saturday, November 04, 2000 at 15:12:28 (MET)
3/11 HÖGANÄS: vid reningsverket, Forsärla 1ex. Svart rödstjärt 3ex. samt Vinterhämpling 5ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, November 03, 2000 at 19:25:32 (MET)
3 november. Stenkrossen under morgonen. 3 rastande VATTENPIPLÄRKOR tillsammans med Skärpiplärkor och Ängspiplärkor. Vid 9.30 blev de uppskrämda och kunde inte återfinnas trots eftersök till 11.30. På lokalen även Mindre sångsvan 14 str S och 3 rastande Svarthakedoppingar. Söder om Torekov fanns 12 Skärpiplärkor, 14 Mindre sångsvan str S, ca 30 Snösparvar str S och 1 sen Stenskvätta höll till ca 500 m S om reningsverket.
Johan Hammar
- Friday, November 03, 2000 at 18:15:53 (MET)
3 november. Farhult: mindre strandpipare 1 ex kvar, dvärgbeckasin 3, salskrake 1, pilgrimsfalk 1 juv. och snösparv 4. I kanten av kärret blommande svärdsliljor!! Vidare till Rönnen där följande noterades: gluttsnäppa 1, pilgrimsfalk 1 juv., vitkindad gås ca 60 och snösparv ca 40. Vid Norra Häljaröd dessutom en varfågel.
Henrik Johansson
- Friday, November 03, 2000 at 17:46:34 (MET)
2000-11-01, I Öresund NV Svinbådan, Viken 2 ad + 3 juv dvärgmås.
Björn Elmlun <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, November 01, 2000 at 22:16:26 (MET)
1 november,Höganäs: På en staketstolpe vid Sandflygsgatan satt under morgonen en (vanlig) rödstjärt, börjar bli lite väl sent för arten.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, November 01, 2000 at 21:37:35 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.