Observationer oktober 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken. .


31 oktober
Vid Hovs hallar 4 havssulor, Ripagården 1 grå lira samt vid revet i Torekov 2 stäckande lunnefåglar.

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, November 01, 2000 at 17:08:41 (MET)
31 oktober, Hovshallar. Ett desperat försök att få se lite havsfågel resulterade i endast 24 Sillgrisslor, 31 Tordmular, en av vardera svarhake och gråhakedopping samt 2 sträckande Pilgrimsfalkar (ad + 1K). Sedan promenerade jag mellan Hovshallar och Torekov vilket gav bättre resultat. Vid Gröthögarna rastade 1 VATTENPIPLÄRKA, 3 Berglärkor och kring Tjällran låg 1 SVARTNÄBBAD ISLOM i vi:dr och dök. På Tjällran även 1 Skärsnäppa och 2 sträckande Gravänder. Vid Ripagården sträckte en sen Kentsk tärna och 2 Svarthakedoppingar rastade. Längs sträckan Hovshallar-Gröthögarna rastade 57 Skärpiplärkor.
Johan Hammar
- Tuesday, October 31, 2000 at 23:17:23 (MET)
31/10 Stenkrossen. 4 ex tobisgrissla, 2 ex sillgrissla, 3 ex tordmule.
Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, October 31, 2000 at 19:44:57 (MET)
29 okt. Ett par timmars nötande vid Norrebro hamn (Ripagården) under söndagseftermiddagen. Skojigast var nog en väststräckande alkekung. I fjärran drog några tretåiga måsar västerut.
Henrik Johansson
- Monday, October 30, 2000 at 13:23:32 (MET)
28 oktober, Några sena rapporter från sträckan Lervik-Grytskär; Svarthakedopping 1, Vitkindad gås 40, Prutgås 3, Gravand 1, Snatterand 1 Bergand 7, Trana 13 och Skärpiplärka 13 mot S+5 stationära. Vid Ripagården sågs Mindre sångsvan 2ad+3 1K mot v, Brunand 5, Jorduggla 1, Skärpiplärka 15, Tretåigmås 15 ad+2 1K och Stjärtmes 20 ex.
Johan Hammar
Lund, - Monday, October 30, 2000 at 09:57:01 (MET)
29/10. I Farhult sågs på söndag em en mycket sen mindre strandpipare. På Rönnen satt en ung pilgrimsfalk. Den fanns där också i lördags, då även en flock på 13 mindre sångsvanar sträckte förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 30, 2000 at 08:48:31 (MET)
29 okt. Vid Hittarps rev sträckte under eftermiddagen bl a 1 juv tretåig mås samt 8 dvärgmåsar mot söder. Nya siffror från sträckräkningarna i Hittarp här!
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, October 29, 2000 at 19:37:02 (MET)
29 okt. Spanade kort efter den rödhuvade dykanden i Västersjön och Rössjön. Den syntes inte till. Inte alls så mycket änder i sjöarna idag. Med detta inte sagt att den säkert är borta – var t.ex. inte i västra delen av Västersjön, men av erfarenhet brukar inte andflockarna ligga där. Men man vet ju aldrig!
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, October 29, 2000 at 13:07:46 (MET)
28 okt. Sträck vid Hittarp mellan kl. 08-16. Gråhakedopping 11, vitkindad gås 103, prutgås 11 samt 7 rast, grågås 385, sångsvan 75, skedand 1, stjärtand 3, sjöorre 19, svärta 11, ejder 2335, alfågel 5, ormvråk 746, fjällvråk 21, sparvhök 149, duvhök 1 juv, tornfalk 2, tretåig mås 1 ad, dvärgmås 1 juv, sillgrissla 25, tordmule 10, ob.alka 81, tornseglare 1 (!), dubbeltrast 20, björktrast 910 samt rödvingetrast 1680 (!!). Bland rastarna kan nämnas - gravand 1, forsärla 2 samt vinterhämpling 14.
Thomas S, Bengt, Mårten, Johan o Peter S
Sundets Pärla, - Saturday, October 28, 2000 at 21:29:09 (MET DST)
28 oktober, STRANDBADEN: Mindre sångsvan 7 str. HÖGANÄS: hamnen-"Jompes" Forsärla 1ex. Svart rödstjärt 3ex. Snösparv 8ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, October 28, 2000 at 19:12:57 (MET DST)
Under knappen "Artlista" på Startsidan kan man se att det finns tre fynd av rödhuvad dykand i Nordvästskåne t.o.m. 1997.
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Pully, CH, - Saturday, October 28, 2000 at 18:37:42 (MET DST)
förresten... är det någon som vet hur många gånger rödhuvad dykand observerats i nordvästskåne? mig veterligen den första i västersjön/rössjön. men den är väl skådad några ggr i skälderviken. och vill också minnas att den setts i hasslarp?
Patric Carlsson
- Saturday, October 28, 2000 at 17:29:05 (MET DST)
28/10. Västersjön, östra delen e.m: i en liten flock med brunänder låg 1 rödhuvad dykand hane. I övrigt ganska gott om änder i både Västersjön och Rössjön – knipor, viggar, några krickor och storskrakar samt en salskrake (Rössjön). Vid Röglan, Rössjöholm fanns 2 varfåglar.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, October 28, 2000 at 16:51:20 (MET DST)
28/10 Hasslarp: Ganska mycket tättingar i området, inte minst sävsparvar och rödhakar. 4 skäggmesar, några järnsparvar, men det mest oväntade var nog en lövsångare som även sjöng en strof. 2 juv smådopping och 260 bläsand i dammarna. 27 mindre sångsvan sträckte västerut på låg höjd över dammarna. Ca 50 sjöorrar sträckte också mot väst. Sandön: Gott om skäggmesar i vassen. Som mest var 13 ex uppe och flög, men då satt många kvar i vassen. Stenkrossen: 5-10 Svarthakedoppingar, 7 Skäggdoppingar, 2 Järnsparvar, 3 Dubbeltrastar, 1 flock Stjärtmes, ca 30 Vinterhämplingar och 1 dvärgbeckasin som stöttes upp. Utanför udden låg en trolig praktejderhona tillsammans med några ejdrar. Färg och näbbform stämde bra med praktejder, men tyvärr var avståndet allt för långt för en säker bestämning så den får gå till handlingarna som trolig.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, October 28, 2000 at 16:06:24 (MET DST)
28/10. Fjällvråk ryttlande över fälten vid Vege å strax öster om Välinge (mot Strövelstorp).
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Saturday, October 28, 2000 at 14:45:28 (MET DST)
27/10 Höganäs: strax norr om hamnen bland stenarna, fortfarande 1 ex. stenskvätta kvar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, October 27, 2000 at 21:08:58 (MET DST)
27 okt. Sträck vid Hittarp från 14-tiden och framåt. Ett par hundra ormvråkar, drygt 50 sparvhökar liksom fjällvråkar, blåhökar och stenfalkar lämnade landet. Även gott sträck av grågäss med inslag av enstaka kanadagäss flockar. En jorduggla följde kusten söderöver och tappades bort mot Sofiero. 8 ad mindre sångsvanar sträckte ut. På revet rastade en snösparv.
Thomas Svanberg & Mårten Müller
Sundets Pärla, - Friday, October 27, 2000 at 20:09:57 (MET DST)
27/10. Vid middagstid adult hane av blå kärrhök över fälten öster om Svedberga kulle-söder om Höghults gård. Samtidigt en skruv med fem ormvråkar och två sparvhökar och på backen en råget med sina två kiddar! I ett träd vid kullen, som vanligt, den ljusa ormvråkshonan med lucka i vänster vinge. Vid Bjärbolund hela eftermiddagen en stor mängd grågås, uppskattningsvis minst tusen, kanske två. I går adult blå kärrhökshane vid mellan Välinge och väg 112.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Friday, October 27, 2000 at 18:46:24 (MET DST)
27 okt. Svanshall kl. 08.30-11.00. Tyvärr magert med havsfåglar i den avtagande nordvästvinden. Däremot gått om alkor i rörelse, sillgrissla 480, tordmule 70 samt alkekung 1, samtliga sträckande västerut. Dessutom en ung tretåig mås, femton prutgäss samt enstaka smålommar, alfåglar och svärtor. Lite udda var att en strömstare höll till runt hamnen.
Henrik Johansson
- Friday, October 27, 2000 at 13:20:18 (MET DST)
26 oktober: Hovshallar ca 8.00-13.00. De första morgontimmarna dominerades av regn, dis och immiga tubkikare. Det hela lättades upp av en LUNNEFÅGEL som sträckte 10.05 och en honfärgad ALFÖRRÄDARE som passerade strax utanför klipporna kl 10.20. Övriga observationer från bunkern var bla; Grålira 1 str (11.20) + (1 str/rast Ripagården 13.40), Sillgrissla ca 120, tordmule ca 70, sill/tord ca 175, Smålom 11, Snösparv 1 str, Tretåigmås ca 25 ad, Silltrut 1 ad+1 1k, Havssula 1 4K, 1 2K + 1 ad vid Ripagården. Dessutom sträckte 28 Skärpiplärkor mot väster.
Johan Hammar
Lund, - Thursday, October 26, 2000 at 16:57:38 (MET DST)
26 oktober: Hovshallar ca 8.00-13.00. De första morgontimmarna dominerades av regn, dis och immiga tubkikare. Det hela lättades upp av en LUNNEFÅGEL som sträckte 10.05 och en honfärgad ALFÖRRÄDARE som passerade strax utanför klipporna kl 10.20. Övriga observationer från bunkern var bla; Grålira 1 str (11.20) + (1 str/rast Ripagården 13.40), Sillgrissla ca 120, tordmule ca 70, sill/tord ca 175, Smålom 11, Snösparv 1 str, Tretåigmås ca 25 ad, Silltrut 1 ad+1 1k, Havssula 1 4K, 1 2K + 1 ad vid Ripagården. Dessutom sträckte 28 Skärpiplärkor mot väster.
Johan Hammar
Lund, - Thursday, October 26, 2000 at 16:56:33 (MET DST)
25 oktober: Färdades över ängarna vid Svedberga kulle under sena eftermiddagen, på den korta sträckan mellan Mjöhult-Höghult sågs 6 ex. blå kärrhök, varav en ad. hanne. Dessutom många ormvråkar som letade mask på marken.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, October 25, 2000 at 22:15:28 (MET DST)
25/10 Höstens första kungsörn (?) siktad vid Rögle säteri när det började skymma. Kunde därför inte avgöra åldern, men det var inte alldeles ung fågel.
Marie Gadolin <gadolin@algonet.se>
Välinge, - Wednesday, October 25, 2000 at 20:40:14 (MET DST)
22 okt. Vid Hittarps rev rastade en berglärka tillfälligt innan den lyfte och drog iväg. Rastade gjorde även 13 prutgäss liksom 8 vinterhämplingar.
Thomas Svanberg & Bengt Andersson
Sundets Pärla, - Monday, October 23, 2000 at 21:30:42 (MET DST)
22.10 Vid revet i Margreteberg fanns det går kväll en flock med 9 berglärkor och i vattnet simmade 2 prutgäss. Mellan revet och Höganäs hamn befann sig minst 5 svarta rödstjärtar samt 4 stenskvättor. De hoppade omkring i stenvallen som vätter ut mot havet.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Höganäs, - Monday, October 23, 2000 at 08:24:29 (MET DST)
LFK styrde till nordvästskåne. Klören/Sandön: Storlom 2, gråhakedopping 2, Gluttsnäppa 8, Skogsduva 30, Ladusvala 1, Rödstrupig piplärka 1, Forsärla 1, Skäggmes 12, Vinterhämpling 10. Lervik/Grytskären: Vitkindad gås 60, Silltrut 1 ad fuscus, Sillgrissla 1, Skärpiplärka ca 5, Vinterhämpling 100.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, October 22, 2000 at 21:28:06 (MET DST)
Söndagen 22 oktober. Kullen: Hussvala 1 ex, Gransångare 5 ex, Forssärla 1ex (även 21/10).
Höganäs: Stenskvätta 1 ex.

Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 22, 2000 at 20:12:41 (MET DST)
Lördagen 21/10-00; Vandring längs Söderåsens sluttning i gryningstimman, höstlöven faller som ett ymnigt snöfall o färgar marken rödgul, solen vaknar i ett lätt dis.........visst é den här årstiden en lisa för själen. Idag var det premiär för vinterfågelräkningen i Åvarp. Det närmaste vinterfågel jag kom var en ensam gråsiska. I övrigt blev räkningen en av de bättre genom åren både art-o individmässigt med 45 resp. 3000. Dagens art blev ringduva som räknades till knappt 5.000 sammanlagt varav knappt hälften inom räkningen. Gransångare, duvhök, stenknäck, mycket kungsfågel, samtliga stationära hackspettar, steglits o 130 sträckande kajor kan välan också nämnas.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Sunday, October 22, 2000 at 18:46:31 (MET DST)
22 oktober. Skådning längs sundskusten i dis och lätt regn gav bl.a. 1 sydsträckande berglärka vid Lerhamn, ca 5 skäggmesar i kärret norr om Lerhamn och vid 13-tiden 1 brandkronad kungsfågel i en liten dunge vid Gråläge. Man kan bara undra över hur många udda småfåglar som döljer sig i dungar och trädgårdar på Kullahalvön! Då det vid 14.30-tiden klarnade upp började en del rovfågel att sträcka. På en timme drog 56 sparvhökar, 2 stenfalkar och 1 fjällvråk över sundet.
Mats Rellmar
Hbg, - Sunday, October 22, 2000 at 18:37:58 (MET DST)
21 okt Pålsjö Östra.
4 trädlärkor kom strykande strax över vårt hustak, dessutom sträck av vråk under dagen och framför allt på eftermiddagen, bl a en skruv med drygt 30 ex vid 14-tiden. Även några enstaka korsnäbbar kom flygande.

Samma lokal fast idag, 22 okt, sträckte en stenfalk västerut vid 14.30

Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, October 22, 2000 at 18:37:55 (MET DST)
21 oktober, KULLEN: Gransångare 3-4ex. Stjärtmes 25ex. Obest. korsnäbb 25-30 ex.(möjligen av den större arten) Skäggmes 5 insträckende från havet, de landade i en liten ek i ravinen vid fyren! HÖGANÄS: strax norr om hamnen, Svart rödstjärt 4-5ex. Stenskvätta 2ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, October 21, 2000 at 20:23:33 (MET DST)
En del är då senfärdiga, här kommer en rapport från början av veckan. Måndag 16/10: Vid Sandön och bron över Vegeå hade vi Ormvråk 115 st, Fjällvråk 4 st, Sparvhök 9 st, Blå Kärrhök hanne, Stenfalk, Steglits, Större Hackspett och 5 tranflockar med ca 100 Tranor i varje. Tisdag 17/10: Vid Sandön - Vitkindad gås, Bläsgås, Grågås, Bläsand, Storspov, Ljungpipare samt en flock på ca 20 - 25 Skäggmesar.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@angelholm.mail.telia.com>
Munka Ljungby, - Saturday, October 21, 2000 at 07:22:32 (MET DST)
19 oktober: idag fanns det 6 svarta rödstjärtar och 1 stenskvätta bland stenarna i strandskoningen vid "Jompes"-Höganäs.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 19, 2000 at 21:23:39 (MET DST)
Bilder från KOF:s resa till Öland 13-15 oktober finns nu i Galleriet, klicka här.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, October 18, 2000 at 23:25:23 (MET DST)
18 oktober
Under knappt en halvtimme mellan 15.30 o 16.00 sträckte ca 350 ormvråkar på hög höjd över Utvälinge och Sandön. Bland dessa 2 blåhökar och 3 fjällvråkar. Ute på ön ca 230 tofsvipor, 15 storspovar, 2 strandskator, 12 skäggdoppingar, 60 vitkindade gäss och 150 grågäss.

Thomas Wallin
- Wednesday, October 18, 2000 at 22:15:21 (MET DST)
!7 oktober, Farhult. Över 600 bläsänder rastade. Skäggmes två småflockar. Stötte 3 dvärgbeckasiner när jag passerade en liten del av ett stort sankområde. Det indikerar att betydligt fler finns i området. Vinterhämpling 27ex. Vattenrall hördes. Tobisgrissla 3ex och skedänder 7ex vid Stenkrossen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, October 17, 2000 at 23:47:28 (MET DST)
17 oktober: Vid Grytskären idag på förmiddagen 84 vitkindade gäss, 35 vinterhämplingar,3 stenskvättor, 1 duvhök och ca 2000 ljungpipare.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Tuesday, October 17, 2000 at 23:11:09 (MET DST)
17 okt. Flera småflockar med skäggmesar var under eftermiddagen uppe och flög över vassarna vid Vegeås mynning. Minst ett 25-tal individer bör det rört sig om. Övrigt vid Sandön: vitkindad gås ca 300, tofsvipa ca 450, brun kärrhök 1 hona, vattenrall 1 och bergand 5. Gick sedan en runda vid Stenkrossen vilket även där gav en del fågel, bl.a. svarthakedopping 12, vinterhämpling ca 50 och dvärgbeckasin 1.
Henrik Johansson
- Tuesday, October 17, 2000 at 20:34:48 (MET DST)
17 oktober, Höganäs hamn - "Jompes" : Stenskvätta 1 ex. samt Svart rödstjärt 4 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, October 17, 2000 at 20:23:44 (MET DST)
15 oktober: Letade efter svamprikets orkideer, vaxskivlingar, på diverse naturbetesmarker på Söderåsen denna ljumma men disiga höstdag. I förbifarten noterades en del roliga fåglar. Vid Stenestads fälad drog en flock på hela 25 stjärtmesar förbi, liksom 6 dubbeltrastar och en mindre hackspett ropade. Vid Ängslund i närheten av Stenestad höll två gröngölingar till i en hagmark och på Åvarps fälad ropade en gröngöling. På natten mellan 14 och 15 oktober var sträcket av tal- och rödvingetrast intensivt och kattugglorna var på spelhumör i månskenet (Kärreberga). Två rastande forsärlor gick på en gårdsplan vid Tunby. Vid Bauseröd sågs ett 25-tal stenknäckar.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Tuesday, October 17, 2000 at 16:15:48 (MET DST)
Även vi hade tranflocken över Helsingborg med ca 40 ex. Dessutom drygt 200 ex nere vid Rydebäck runt halv-fem-snåret. Kan det ha varit samma som passerade Ängelholm tidigare idag.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Monday, October 16, 2000 at 20:50:47 (MET DST)
16 okt. ca 70 tranor också över Helsingborg strax efter kl fyra.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, October 16, 2000 at 20:05:38 (MET DST)
16 okt. En del tranor tycks ha sträckt över Ängelholms-trakten idag. Som komplement till Rolf Helmersson observation under eftermiddagen kan nämnas att en flock på ca 70 ex. sträckte mot söder över Södra Utmarken kl 16.00.
Rune Johansson
Ängelholm, - Monday, October 16, 2000 at 18:56:21 (MET DST)
16/10. Över Åkerslund i Ängelholm sträckte 233 tranor söderut kl. 14.15.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 16, 2000 at 14:27:40 (MET DST)
15 okt. När dimman lättade framåt middagstid började ormvråkarna att sträcka. 753 ex räknades in vid Hittarp. Även 104 sparvhökar liksom första duvhöken sågs. 4 ladusvalor kan också nämnas. Nya siffror från sträckräkningarna här
Thomas Svanberg & Johan Stenlund
Sundets Pärla, - Sunday, October 15, 2000 at 22:20:58 (MET DST)
Söndagen 15 oktober. Kullen på morgonen i tät dimma, Gransångare 3-4 ex, Stjärtmes 10 ex, gott om trast och Rödhakar i buskarna. Klören, Talltita 2 ex, Gransångare 2 ex, Svartmes 15 ex, Mindre korsnäbb 14 ex. Farhult, Dvärgbeckasin 2 ex, Häger 14 ex, Tofsvipa 290 ex. Sandön, Gluttsnäppa 3 ex Stenfalk 1 str
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 15, 2000 at 21:51:44 (MET DST)
15 oktober
Ostanvinden pressade sträcket ut över Bjäre och i det vackra höstvädret passerades Magnarp av ca 300 ormvråkar, minst 3 fjällvråkar, ca 20 sparvhökar, ca 1200 ringduvor, 50 sånglärkor och 1 trädlärka (trädgårdskryss!!). Vid Barkåkra kyrka en stenfalk.

Thomas Wallin
- Sunday, October 15, 2000 at 17:38:58 (MET DST)
Lördagen den 14 oktober. Kulla-Gunnarstorp: Häger 39 ex . Vattenmöllan på eftermiddagen. Vinterhämpling 11ex, Steglits 12 ex, Rapphöna 9 ex, Häger 12 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 15, 2000 at 13:02:34 (MET DST)
14/10. En svart rödstjärt sjunger för fullt på Beijers i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 14, 2000 at 10:29:31 (MET DST)
12 oktober. Lunch-skådning i inre Skälderviken. Ett sällan skådat sträck av sånglärkor tvärs över viken som dock avtog framåt eftermiddagen. Uppskattningsvis passerade ett par tusen ex Rönnen-Sandön på några timmar. Vid SANDÖN höstens 1:a salskrake, 3 snösparvar, 2-4 skäggmesar. RÖNNEN-STENKROSSEN: stenskvätta 4, bläsgås 15, vitkindad gås 45, svarthakedopping 9, dvärgmås 1. FARHULT: ca 750 rastande vitkindade gäss och 2-3 skäggmesar.
Mats Rellmar
Hbg, - Thursday, October 12, 2000 at 22:10:03 (MET DST)
12 okt. Lånade "gubbahyllan" på Kullen under förmiddagen. Ganska magert med fågel på berget. Några svarthättor samt ett 70-tal kungsfåglar var allt. När det klarnade upp vid lunchtid började ormvråkar att sträcka vid Hittarp, där räkningarna startade. Inte mindre än 928 ex räknades in. Nämnas kan även 119 sparvhökar, 1 fiskgjuse, 4 stenfalkar samt 5 ladusvalor. Medobsare - Johan Stenlund.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Thursday, October 12, 2000 at 21:07:44 (MET DST)
12 oktober, "Jompes" - Höganäs: Mindre sångsvan 8 str. Stenskvätta 2ex. Svart rödstjärt 4ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 12, 2000 at 11:27:16 (MET DST)
11 oktober: På väg till jobbet per cykel såg jag vid "Jompes" Höganäs, Roskarl 1ex. Forsärla 2ex. samt Stenskvätta 2ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, October 11, 2000 at 09:41:31 (MET DST)
10 okt. Skälderviks runda med start vid Sandön där bl a en kungsfiskare sågs. Dessutom minst 2 vattenrallar, 1 brushane samt 4 skäggmesar. Vidare till Rönnen och obsar som stenskvätta 2, vitkindad gås 29 rast, skedand 6 och ladusvala 2. Vid Stenkrossen sträckte 46 vitkindade gäss. Ute i havet låg 6 svarthakedoppingar och 2 tobisgrisslor. En hel del sävsparvar, minst 50 ex rastade. Runt Stureholm gick mängder av grågäss insprängt med minst 15 bläsgäss samt 25 vitkindade gäss. Av den sistnämnda arten sågs även 145 översträckande ex. Till sist en snabb koll vid Hittarp där enstaka ormvråkar lämnade landet. Bonus var en utsträckande pilgrimsfalk.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Tuesday, October 10, 2000 at 21:53:32 (MET DST)
7 oktober. Tillbringade några eftermiddagstimmar vid Görarps mölla, Råådalen. Ett smått fantastiskt ormvråksträck passerade mellan kl 14 och 17, över 1000 ex sträckte mot sydväst. Vid ett tillfälle skruvade 700 vråkar samtidigt i skyn. Fick därtill uppleva en vit stork som kom sträckande på låg höjd och landade några minuter mellan Gantofta och Görarp. Den såg lite sliten ut och jag kunde inte se någon ring (vilken den kan ha haft, jag såg den på lite håll). Den sträckte sedan vidare not söder.
Bengt Hertzman
- Tuesday, October 10, 2000 at 17:50:10 (MET DST)
9 okt. En heldag på Bjäre med mycket fågel i markerna. Det roligaste var - Ripagården: vitkindad gås 251 str, berglärka 1, stenskvätta 1 o steglits 32. Torekovsrev med omnejd: vitkindad gås 120 str, varfågel 1, mindre hackspett 1, forsärla 2 o ladusvala 3. Glimminge plantering: mindre sångsvan 14 ad str samt mindre hackspett 1. Sista lokal för dagen var Grytskären som bland annat bjöd på: vitkindad gås 66 rast, svarthakedopping 7, stenskvätta 2 samt lappsparv 1. Enstaka forsärlor och prutgäss sågs på de flesta av de lokaler som besöktes.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Monday, October 09, 2000 at 22:38:16 (MET DST)
9 oktober, Kullen disigt/regn SO 6 m/s: Vitkindad gås 125ex str. Forsärla 3ex. Svarthätta 5-6ex. Ringtrast 1ex. Ladusvala 1ex. Tornseglare 1ex. detta tillsammans med Teuvo Karjalainen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 09, 2000 at 13:28:07 (MET DST)
7/10. På Sandön var spovsnäppan kvar. Ur vassen i åmynningen på klörensidan lyfte 14 skäggmesar, gjorde en högflygning och drog uppströms Vegeå. I den stora gåsflocken på Rönnen (som innehöll sju arter gäss) sågs bl.a. 1 stripgås och 1 spetsbergsgås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 09, 2000 at 06:55:00 (MET DST)
8 oktober, Kullen: Detta var nog en dag då det skulle gått att "fynda" om det inte varit så förbaskat mycket träd och buskar på Kullen. Alltså mycket fågel trots ett miserabelt väder. Dominerande arter var rödhake, kungsfågel samt tal o rödvingetrastar, däribland fanns en del rastande godbitar nertryckta av regnet, bl.a. Trädlärka 1, Hussvala 1, Forsärla 1, Rödstjärt 2, Ringtrast 2, Ärtsångare 1, Svarthätta 5-6, Lövsångare 1 ung, Gransångare 10. Sträcket var obefintligt men över vattnet kom 250 str. Vitkindade gäss och 22 Stjärtänder, alla med en SV-riktning.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, October 08, 2000 at 16:44:07 (MET DST)
Sista chansen att rösta om ny KOF logga
Passa på att tyck till på startsidan om vilken logga KOF skall ha. Röstningen avslutas i dag och sen är det upp till styrelsen att besluta.
Styrelsen

Boris Olsson <info@kof.nu>
USA - Sunday, October 08, 2000 at 14:48:03 (MET DST)
8 oktober
Exkursion med Bjäre Naturskyddsförening till markerna kring Ängalag och Gröthögarna mellan Torekov och Hov: 1 blåhake, 1 forsärla, 100-150 vitkindade gäss, ca 30 krickor, 50 bläsänder, 15 tofsvipor, 1 ljungpipare samt måttligt sträck av ängspiplärkor, järnsparvar och starar. Gott om kungsfåglar, rödhakar och gärdsmygar i buskarna. Vid kanten av en liten bäck blommade fortfarande flocksvalting och bäckmärke.

Thomas Wallin
- Sunday, October 08, 2000 at 14:37:42 (MET DST)
7 okt. Sträck vid Hittarp under större delen av dagen. Höstens bästa sträckdag för ormvråk inföll idag - inte mindre än 766 ex sågs sträcka. Även blå kärrhök hade en bra dag med 11 ex, vilket är nytt dagsrekord för lokalen. Nämnas bör även; pilgrimsfalk 1 juv str + 1ex, forsärla 6, trädlärka 1, sånglärka 230, blåmes 110 samt bo/bergfink minst 35000. På en åker öster om Domsten rastade 5 trädlärkor.
Thomas Svanberg & Bengt Andersson
Sundets Pärla, - Saturday, October 07, 2000 at 19:14:05 (MET DST)
7 oktober, Stenkrossen: Svarthakedopping 13ex. Tobisgrissla 4ex. Stenskvätta 1ex. samt en flock Steglits på 22ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, October 07, 2000 at 18:28:58 (MET DST)
Nytt program och nya exkursionsreferat på plats - klicka på Föreningen bland knapparna till vänster!
webbgruppen <info@kof.nu>
- Friday, October 06, 2000 at 20:44:42 (MET DST)
4/10 Rönnen KL. 17.30 Spetsbergsgås 2 ex.
Paul Fors, Tommy Malmberg
Ängelholm, - Wednesday, October 04, 2000 at 18:26:47 (MET DST)
4 okt. Sandön. Kl. 10.30-12.00. Skäggdopping 1ex., Bläsgås 10ex., Vitkindad gås 55 ex., Kricka 27 ex., Bergand 2 ex.(honor), Kustpipare 4 ex., Spovsnäppa 1ex., Brushane 1ex., Storspov 15 ex., Svartsnäppa 2ex., Gluttsnäppa 7 ex., Enkelbeckasin 12 ex. samt Lappsparv 1 ex. Dessutom klart en ryslig massa grågäss.
Rune Johanson
Ängelholm, - Wednesday, October 04, 2000 at 18:16:17 (MET DST)
3 oktober. Rönnen: grågås ca 1100 ex, bläsgås 32 ex, spetsbergsgås 1 ex, vitkindad gås 111 ex. Stenkrossen: steglits 37 ex. Sandön: grågås 700 ex, vitkindad gås 12 ex, fiskgjuse 1 juv, svartsnäppa 3 ex, spovsnäppa 1 juv, brushane 2 ex och kungsfiskare 1 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Tuesday, October 03, 2000 at 21:36:36 (MET DST)
30 sept Denna otroliga brittsommardag trodde vi på bra sträck vid Maglaby kärr. Förutom ett hyfsat småfågelsträck på morgonen kom det av sig. För stark so vind? Värt att nämna är ca 10 000 bo/bergfinkar, 15 trädlärkor, 1 stenfalk, 1 fjällvråk, 2 nötkråkor, 2 skäggmesar. Vidare en flock på 45 korpar som kalasade på dovhjortskadaver.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Tuesday, October 03, 2000 at 16:38:52 (MET DST)
Så du inte missar det: ORREN i våra marker! Tid: Torsdagen den 5:e oktober kl 19.00 i Gyllets matsal,Skolgatan i Örkelljunga. Inträde: 20 kr Är orren på väg att försvinna från södra Sverige? Vi har bjudit ner Per Angelstam, docent och forskare från Grimsö forskningsstation / Sveriges Lantbruksuniversitet, för att hålla föredrag om orrens populationsutveckling och dess vikande numerär. Per har under lång tid studerat orren ur olika aspekter och har mycket att berätta om sin forskning och kartläggning av orren. Alla intresserade hälsas välkomna!
Örkelljungabygdens Natur
Örkelljunga, - Tuesday, October 03, 2000 at 16:13:02 (MET DST)
Ny rapport från sträcket i Hittarp efter en helg med bra vindar och många sträckande rovfåglar.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, October 02, 2000 at 21:08:41 (MET DST)
1 oktober Kullen. Tillägg Alfs rapport. Prutgås 1 ad str, Svarthätta 3 ex, gott om Gransångare minst 15 ex, 7 Stjärmesar samt 2 Gråsiskor var ute och vände.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, October 02, 2000 at 09:12:15 (MET DST)
1/10. På Sandön rastade en spovsnäppa söndag eftermiddag.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 02, 2000 at 06:59:38 (MET DST)
1 oktober. Ett par hundra ormvråkar har under dagen räknats in vid Hittarp. Bland övriga obsar kan kan nämnas - brushane 1, dvärgmås 2, forsärla 6, mindre hackspett 1 samt trädlärka 2.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, October 01, 2000 at 22:00:58 (MET DST)
1/10 Ett tillägg till Henriks Ehrenbergs rapport. Det höll även till 1 ex varfågel väster om hamnen i Rammsjöstrand.
Kristian Linde
- Sunday, October 01, 2000 at 21:32:27 (MET DST)
1 oktober på Kullen i SO-vind 8 m/s 07.00-10.30 tills. med Teuvo o Karl Göran. Stenfalk 3, Tornfalk 2, Trädlärka 1, Forsärla 2, Ladusvala 30, Backsvala 1, samt Bofink 3.000.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, October 01, 2000 at 21:30:20 (MET DST)
1 Okt. Från sommarstugan väster om Skepparkroken sågs minst två adulta bredstjärtade labbar. Vid 9-tiden kom två ex som gick in mot Ängelholm och vid 11.30-tiden kom ett ex seglande över vår stuga och även den försvann åt öster.
HG Karlsson <hgkarlsson@mail.bip.net>
Halmstad, - Sunday, October 01, 2000 at 19:41:06 (MET DST)
1:e oktober. Så fick man då ett värdigt tomtkryss, sista dagen i Björkeröd. Vid 13-tiden, när jag packade in de sista sakerna i bilen, cirklade 3 st vita storkar över trädgården. De höll sig kvar i en kvart sen drog de sakta mot sydost.
lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Höganäs, - Sunday, October 01, 2000 at 17:10:35 (MET DST)
1 Okt. En morgontur vid Rammsjöstrand gav duvhök 1, pilgrimsfalk 1 ung och i en gråsparvsflock fanns en undulat (grön). Det var gott om sträckande småfåglar men inga större piplärkor. Eftermiddagen tillbringades på Kullahalvön. Prärielöparen vid Stenkrossen var kvar och utanför på havet rastade 5 st svarthakedoppingar. Medobservatör under dagen var Kristian Linde
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, October 01, 2000 at 17:01:38 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.