Observationer september 2000


Tillbaka till den aktuella obsboken.


30/9. En honfärgad årta låg i Vegeås mynning i en flock med krickor lördag eftermiddag.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 02, 2000 at 06:53:01 (MET DST)
30 sept. Sedvanlig sträck kontroll vid Hittarp. Från kl. 11.00 och framåt. Höstens högsta siffra för ormvråk 287 ex noterades. Därutöver bl a: stenfalk 4, bläsgås 2, bofink 12000 samt trädlärka 1. Ett par flockar med blåmes sågs även och kanske är dagens obsar av blåmes början på invasion?
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, September 30, 2000 at 22:15:08 (MET DST)
30/9 Vid Stenkrossen upptäcktes i förmiddags 1 juv prärielöpare. Den höll till på den gamla potatisåkern öster om dungen. Var där själv vid 15.30 och kunde då avnjuta den på ett mycket kort avstånd ca 20m. Annars 3 ex svarthakedopping utanför Stenkrossen. Till sist 2-3 ex vattenrall vid Vegåns utlopp. Medobservatör vid Stenkrossen: Henrik Johansson.
Kristian Linde
- Saturday, September 30, 2000 at 18:08:22 (MET DST)
30 sept. Kullen 07.00-10.30 hyfsat sträck i en tilltagande SO-vind 5-10 m/s. Pilgrimsfalk 1, Stenfalk 1, Tornfalk 2, Blå kärrhök 2, Forsärla 3, Ängspiplärka 1.500, Ladusvala 30, Hussvala 1, Blåmes 200, Grönsiska 2.000, Bofink 40.000 däribland hördes enstaka Bergfinkar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 30, 2000 at 12:42:22 (MET DST)
23/9 Lite sent påtänkt att rapportera nu men bättre sent än aldrig. Nedanför Kulla Gunnarstorp stod 42 hägrar. Den största flock jag sett i Sverige. Satt ett par timmar vid Nellåkra och kollade rovfågelsträcket - bl a visade två pilgrimsfalkar upp sig på nära håll. I övrigt enstaka ormvråkar, fjällvråk,glada, blå kärrhök,tornfalk,duvhök och sparvhök men inga stora siffror av någon art. 24/9: Vandring i Klöva Hallar, ganska fågeltomt men ett sällskap på 10 stjärtmesar klängde i en sälgarna.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, September 29, 2000 at 16:33:49 (MET DST)
Bjärehalvön 29 september. Två större piplärkor höll till på ängsmarkerna kring hamnen i Rammsjöstrand åtminstone fram till 12-tiden. På samma lokel ett hyfsat småfågelsträck bestående av fink, piplärkor och siskor. Bland dessa även sju trädlärkor och en forsärla. Mellan Dagshög och Torekovs reningsverk sågs senare; pilgrimsfalk 1 juv, stenfalk 1, prutgås 3, sädgås 5, lappsparv 1 och törnsångare 1. En mycket fin obs av en fiskande kungsfiskare längs kusten strax väster om Torekovs hamn fick sätta punkt för denna fina septemberdag.
Henrik Johansson
- Friday, September 29, 2000 at 16:32:12 (MET DST)
Kanske man borde ge sig ut i markerna för att titta efter tjäder! Min kära moder har sett två tjädertuppar i Örkelljunga från bilen senaste veckan. En i Sjöholma 24/9 och en i Långalt idag, 29/9.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Friday, September 29, 2000 at 11:35:41 (MET DST)
28 sept. En sväng till Hittarp under sena eftermiddagen gav inte några rovfåglar men ett omfattande sträck ängspiplärkor. Minst 1100 ex sträckte under 1 1/2 timmes tid. En aning oväntad var den dvärgbeckasin som stöttes upp ur högt gräs vid revets början.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Thursday, September 28, 2000 at 20:59:12 (MET DST)
25 september
En svart rödstjärt sjöng flitigt på Ängelholms järnvägsstation på morronen.

Thomas Wallin
- Tuesday, September 26, 2000 at 16:39:40 (MET DST)
ORREN i våra marker! Tid: Torsdagen den 5:e oktober kl 19.00 i Gyllets matsal, Skolgatan i Örkelljunga. Inträde: 20 kr Är orren på väg att försvinna från södra Sverige? Vi har bjudit ner Per Angelstam, docent och forskare från Grimsö forskningsstation / Sveriges Lantbruksuniversitet, för att hålla föredrag om orrens populationsutveckling och dess vikande numerär. Per har under lång tid studerat orren ur olika aspekter och har mycket att berätta om sin forskning och kartläggning av orren. Alla intresserade hälsas välkomna!
Seth Nilsson <sen@pdn.af.se>
Örkelljunga, - Tuesday, September 26, 2000 at 12:59:38 (MET DST)
2000-09-25 kl 17.00-18.00: Tog en cykeltur i det fina vädret. Rundan gick via Berchshill-Össjö- Källna-Öja-Ugglarps broar. Över Berchshill cirk- lade 12st glador och i Öja(ca 500m in i Klippans kommun) en hane blå kärrhök som jagade över ett betfält.Vidare sågs 1 sparvhök,3 ormvråkar,1 torn- falk.Vid Össjö kyrka sågs en rovfågel som jag inte kunde bestämma(kanske pilgrimsfalk).
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Tuesday, September 26, 2000 at 09:47:12 (MET DST)
25/9 Var ute vid Vegeåns utlopp på kvällen. Det enda jag har att tillägga, är 1 str tornseglare och 6 str tranor. Samt ett par tusen starar som tog nattkvist i vassen.
Kristian Linde
- Monday, September 25, 2000 at 19:42:08 (MET DST)
25 sept. Vegeås utlopp: I kvällssolen på klörensidan 4 Vattenrallar och 10-15 Rörsångare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 25, 2000 at 18:28:11 (MET DST)
25 sept. Vegeåns mynning kl 13-14.30: 1 juv pilgrimsfalk jagade över åmynningen och 1 kungsfiskare hona höll mig sällskap i en hel timme medan jag svepte över vassarna med tuben. Hörde skäggmes 1-2 ex och hittade bl.a 3 vattenrallar varav 1 juv, 3 rörsångare, 1 honfärgad blåhake och 1 smådopping. Dessutom vid Sandön ca 10 bläsgäss och 9 vitkindade gäss.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Monday, September 25, 2000 at 17:52:57 (MET DST)
vit stork seglade över åker (som plöjdes)000919. Plats: gamla södåkravägen 127.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Monday, September 25, 2000 at 10:07:58 (MET DST)
25/9 Sandön KL 8.00-8.45. Bredstjärtad labb 1 ex,ljus fas.Den kom ifrån själrönnen drog in över sandön och fortsatte söderut. Kustpipare 8 ex, Myrspov 11 ex, Brushane 4 ex, Kärrsnäppa 16 ex.
Paul Fors
Ängelholm, - Monday, September 25, 2000 at 09:41:21 (MET DST)
Hittarps rev - Kulla Gunnarstorp bjöd på ännu en dag med fint väder. Antalet hägrar hade minskat från gårdagens siffra på 33 ex till 9 ex idag. Kvar fanns även de två gråhakedoppingar som vi hittade en bit ut bland ejdrarna. Bonus idag - som missades i gårdagens jubileumsartrace - var både forsärla och 1 par stjärtänder.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, September 24, 2000 at 23:25:11 (MET DST)
24 sept. Vid Vegeås mynning vid 15.30-tiden 1 översträckande rödstrupig piplärka.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, September 24, 2000 at 20:01:30 (MET DST)
24 sept. Vegeås mynning mellan 16.00-17.30. Kungsfiskare 1 ex som visade upp sig mycket fint då den fiskade i åmynningen. Flera fångsförsök och därefter tillbaka till samma pinne där bytet förtärdes efter det att fågeln drämt småfisken mot trädgrenen. En minnesvärd obs. Därutöver bl.a. blåhake 1, mindre strandpipare 1 juv, smådopping 1, vattenrall 5-6 och rörsångare 3. Bland grågässen på Rönnen uppehöll sig 25 vitkindade gäss och ett 20-tal bläsgäss.
Henrik Johansson
- Sunday, September 24, 2000 at 19:31:08 (MET DST)
24 sept. En STÖRRE PIPLÄRKA har under dagen setts vid Hittarps rev. Sågs senast vid 18-tiden. Den har oftast setts i området runt början av revet. Från sträcket kan nämnas ett par blå och brunhökar samt ett hundra tal ormvråkar. Andra ögon vid revet denna dag var Mårten, Bengt, Johan samt Jan & Aina.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, September 24, 2000 at 19:15:13 (MET DST)
24 sept. på "Gubbahyllan" KULLEN, 07.00-11.00: Stenfalk 10ex. Tornfalk 6ex. Sparvhök 11ex. Jorduggla 1ex. Ladusvala 500ex. Backsvala 1ex. Ängspiplärka 300ex. Forsärla 1ex. Grönsiska 600ex. Bofink 50.000ex. därav endast enstaka Bergfinkar.(Teuvo, Kalle o Alf).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 24, 2000 at 19:12:40 (MET DST)
24 sept. Gårdagens artrace blev en jämn historia där 2 lag stod som segrare på 89 arter. Godbitarna bland obsarna var bl a; 2 blåhakar - klören resp sandön, pilgrimsfalk vid Stureholm, 1-2 mindre hackspettar på Klören, bergand vid Sandön samt några sedda forsärla. En längre redogörelse kommer inom kort!
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, September 24, 2000 at 19:09:09 (MET DST)
23 september
2 smådoppingar i Flytermossen, Torekov

Sonja Hallberg, Ida o Thomas Wallin
- Saturday, September 23, 2000 at 22:18:58 (MET DST)

Kof behöver en ny logotype!! Hur tycker du den ska se ut? Lämna din röst o ev kommentar senast den 31 september här.

Webbgruppen
- Saturday, September 23, 2000 at 22:14:16 (MET DST)
23/9. Två tornsvalor över Rydebäck kl 13.45. I övrigt jämt men tunt finksträck under morgonen, och några enstaka utsträckande ormvråkar och sparvhökar under dagen.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@arbetet.se>
Rydebäck, - Saturday, September 23, 2000 at 16:29:30 (MET DST)
23/9. På morgonen i Farhult sågs en ad pilgrimsfalk och en rödstrupig piplärka.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 23, 2000 at 13:02:46 (MET DST)
22/9 Sandön vegeås mynning. kl 16.00 Småfläckig sumphöna 2 ex.
Rolf Helmersson, Paul Fors.
Ängelholm, - Friday, September 22, 2000 at 18:35:27 (MET DST)
21 september
Jämt och ganska talrikt sträck av järnsparv, trädpiplärka, grönsiska och bofink över Örby ängar på förmiddagen. I vassarna vattenrall och flera flockar steglits.

Thomas Wallin
- Friday, September 22, 2000 at 09:12:17 (MET DST)
2000-09-20 Farhult- prutgås 3ex, Rönnen- vitkindad gås 19ex, stripgås 1ex, Vegeåns mynning- vattenrall 4ex, blåhake 1ex, smådopping 2ex, dessutom tog ett antal tusen starar och ca 300 svalor nattkvist i vassen.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Thursday, September 21, 2000 at 15:12:39 (MET DST)
Alf och Teuvo såg ut som två fågelholkar när jag kom upp på Kullen igår men det var som sagt det roligaste den dagen.
Tisdag 19/9 hade jag dock nöjet att räkna in 6 vattenrallar och 2 rastande blåhakar vid Vegeåns mynning. Ute på Sandön stod 4 kustpipare och 1 kentsk tärna. Farhult bjöd på 1 rastande lappsparv, 14 steglits, 2 svartsnäppor och 2 kustsnäppor.

Mats Peterz
- Wednesday, September 20, 2000 at 20:36:28 (MET DST)
18 september, Kullen under f.m. Fortfarande hård SO-vind och nu nästan obefintligt sträck, enda noterbara var Tornseglare 3ex. Forsärla 2ex. och samma unga Törnskata som igår. Dagens sensation var väl att Mats Peterz kom upp på gubbhyllan, så vi två + Teuvo stod för observationerna. Rönnen: En ung Pilgrimsfalk satt ute på ön så bra att jag kunde se att den var ringmärk med samma färgkombination som årets ungar, kanske någon av Kullabersfalkarna.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 18, 2000 at 19:00:56 (MET DST)
18 september
1 stenfalk och 1 lärkfalk längs motorvägen i höjd med Hasslarp/Fleninge idag på eftermiddagen.

Thomas Wallin
- Monday, September 18, 2000 at 17:05:45 (MET DST)
17.9 Utvälinge. När jag bromsade för en svängande bil på vägen förbi Utvälinge föll blicken på en ensam fågel på el/telekabel intill vägen. En ung rosenstare. Förmodligen samma som setts i området för ett par dar sen. Den flög till en rönn och försvann sen i trädgårdarna. Eftersök resultatlösa.
Hans Nordius
- Monday, September 18, 2000 at 08:56:40 (MET DST)
17.9 Stenkrossen. En mindre flugsnappare höll till på läsidan av tomtdungen nära havet. I buskmarkerna intill fanns en ung törnskata.
Hans Nordius
- Monday, September 18, 2000 at 08:50:09 (MET DST)
17 september Lerhamn-mölle: 2 prutgås, 2 skedand, 1 lappsparv, 1 stenfalk, 1 svart rödstjärt
lars mårtensson <lars.martensson@hbg.lth.se>
Viken, - Monday, September 18, 2000 at 08:33:10 (MET DST)
17 september. Andräkning (gås) Görslövsån - Vegeå. Grågås drygt 2500 ex, detta motsvarar drygt 75% av alla obsar mellan 1971 och 1984!! Och så sent som i slutet av 80-talet var flockar på mer än 100 ex ovanliga. Totalt noterades knappt 7000 fåglar på sträckan. Bl.a. Kricka 407 ex, Bläsand 203 ex, Svarthakedopping 5 ex Stenkrossen, Farhult: Gravand 3 ex, Vitkndad gås 5 ex, Prutgås 2 ex, Vattenrall 1 ex, Rönnen: Pilgrimsfalk 1 ad, Blåhök 1 honf, Snatterand 1 par Sandön:Sandlöpare 3 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, September 17, 2000 at 22:32:14 (MET DST)
17/9 Sandön vid 08-tiden. En honfärgad rödhuvad dykand kom flygande från Vegeå-hållet och landade i vattnet utanför Sandön. Övrigt på lokalen vid tillfället var bl.a. 1 lappsparv, 1 ung pilgrimsfalk, 1 bläsgås och 5 bergänder.
Mats Rellmar <rellmar@telia.com>
HBG, - Sunday, September 17, 2000 at 21:39:49 (MET DST)
17 sept. KOF-exkursion till Hittarp. Tyvärr förstörde den hårda vinden sträcket. Men i alla fall sågs 10 arter rovfågel där bl a höstens första fjällvråk kan nämnas. Säsongens näst högsta sträcksiffra för sparvhök, 91 ex kan också omnämnas.

Uppdaterade siffror från sträckräkningarna finns här.
Thomas Svanberg m fl
Sundets Pärla, - Sunday, September 17, 2000 at 21:27:34 (MET DST)


Söndag 17 sep: Några sträcksiffror från Glumslövs backar idag mellan 06.00 o 13.00. Bofink ca 11.000,ett hundratal järnsparvar, 120 trädpiplärkor, 65 grönsiskor, drygt 600 ladusvalor,knappt 100 backsvalor, 80 hussvalor, enstaka gulärlor, 50 sädesärlor, 2 forsärlor, en större hackspett, 3 dubbeltrastar, en stenskvätta, två stenfalkar, två bruna kärrhökar, 41 sparvhökar, hela 4 ormvråkar samt 30 steglitsor.
Kent Ivarsson <kentopia.ivarsson@svalov.mail.telia.com>
Kågeröd, - Sunday, September 17, 2000 at 20:53:01 (MET DST)
17 sept. Kullen: I lika hård O-vind som igår sågs bl.a. under f.m. Lärkfalk 3ex. Stenfalk 2ex. Brun kärrhök 1ad. Bivråk 2ex. Fiskgjuse 1ex. Sparvhök 40ex. Törnskata 1ung. Forsärla 1ex.(samtliga sträckande), detta tillsammans med Teuvo Karjalainen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 17, 2000 at 18:14:57 (MET DST)
16 sept. Under e.m sågs en del rovfågel i markerna runt svedberga/Rögle. Bl a 3-4 blåhökar samt minst 2 juv brunhökar.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, September 16, 2000 at 22:22:42 (MET DST)
16/9,Kullen i hård SO-vind tillsammans med Henrik Johansson: Lärkfalk 1ex. Duvhök 1ex. Forsärla 6ex. Trädlärka 3ex. samt Lappsparv 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 16, 2000 at 19:11:25 (MET DST)
Svanebäck den15/9 Ängshök hanne
larsmårtensson <lars.martensson@hbg.lth.se>
Viken, - Saturday, September 16, 2000 at 14:57:05 (MET DST)
15/9 Rönnen 07.30-14.30. En ung Rosenstare upptäcktes kl 08.50. Fågeln höll till med ca 400 starar vilka drog runt i området kring rönnen. Speciellt var rönnbär och fläderbuskar det som lockade. Fågeln sågs fram till ca 10.30 då flocken splittrades. Men fågeln är troligtvis kvar i området. Övriga obsar: dvärgbeckasin 1ex, pilgrimsfalk 1ex ungfågel, stenfalk 1ex, stripgås 1ex och fem vitkindade gäss. Sen sträckte det förbi 7-8 lappsparvar i en flock, en rödstrupig piplärka och en havsörn
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, September 15, 2000 at 17:05:20 (MET DST)
2000-09-14. 15:30 hittade Mats Rellmar en Taigasångare och den höll då till på östra sidan av Rönnen i den lilla dungen längst ner vid vattnet och den var kvar fram tom 18:15 i alla fall. Ute på Rönnen sågs Stenfalk 1ex, Vitkindad gås 5ex
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, September 15, 2000 at 06:47:39 (MET DST)
12 september
Hasslarp vid lunchtid: minst 12 smådoppingar, 4 stjärtänder, 6 skedänder, 1 bläsand, 15 krickor, 2 rörhönor och 3 bruna kärrhökar.

Thomas Wallin
- Tuesday, September 12, 2000 at 22:25:08 (MET DST)
Hittarp
Glöm inte exkursionen till Hittarp på söndag den 17 september, läs mer i programmet. Uppdaterade siffror från sträckräkningarna på samma lokal finns här.

Webbgruppen <info@kof.nu>
- Tuesday, September 12, 2000 at 14:30:03 (MET DST)
11/9 Kullen 06.30-09.00 VNV 7m/sek. Storlom 1ex. Smålom 6ex. Havssula 12ex. Stormfågel 3ex. Prutgås 14ex. Sjöorre 245ex. Sillgrissla 25ex. Vid Västraby gård, Pilgrimsfalk 1ex. samt Gök 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 11, 2000 at 19:42:59 (MET DST)
10/9. Utöver de redan nämnda fåglarna på Rönnen sågs även en rödstrupig piplärka.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 11, 2000 at 06:49:36 (MET DST)
10 september, förmiddag. Stora Hultsstrand: Kärrsnäppa 75, småsnäppa 5, st strand 10. Lervik-Segelstorpsstrand: Kustpipare 3, Gluttsnäppa 6, Rödbena 8, Brushane 1, Enkelbeckasin 2, Kustsnäppa 35, Kärrsnäppa 20, Sandlöpare 5, Spovsnäppa 1, Roskarl 4, Spillkråka 1
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, September 10, 2000 at 21:13:01 (MET DST)
10 sept. Trots de friska vindarna var det hyfsat sträck vid Hittarp idag. Inte mindre än 11 arter rovfågel noterades! Nämnas kan bl a; pilgrimsfalk 3 ex, vilket är nytt dagsrekord för lokalen. Vidare stenfalk 4, glada 2 samt blåhök 1. Genom Sundet sträckte även en ljus labb mot söder.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Sunday, September 10, 2000 at 20:22:07 (MET DST)
10 september, Kullen: Observationer mellan 06.00-10.30. Stormfågel 4ex. Grå lira 2ex(tillsammans), Havssula 10 ex. Dvärgmås 2juv. samt en str. Pilgrimsfalk. Därutöver Tumlare 3ex. Observatörer: K-G Nilsson,T Karjalainen, J Stenlund, L-G Nilsson och undertecknad.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 10, 2000 at 17:57:37 (MET DST)
10/9 Ripagården 06.30-13.20. En mycket trevlig dag vad gäller havsfågel. Morgonen började med en grålira str. mot SW kl 07.10. När klockan hade hunnit bli 09.10 kom nästa pulshöjare...en stormsvala...eller ?? Fågeln sågs under några sekundlånga obsar då den svirrade upp över vågorna. Tyvärr sågs ingen vingundersida men fågeln gav ett väldigt mörkt intryck med en lysande vit övergump. Lika plötsligt som fågeln dök upp lika plötsligt försvann den. Frustrerande!! Men som plåster på såret kom ytterligare en stormsvala kl 11.20 väldigt fint förbisträckande. Övriga obsar: labb 1 adult, en trolig ung fjällabb, stormfågel 3ex, havssula ca 35 ex. Dessutom rastade det en forsärla längs stranden.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Sunday, September 10, 2000 at 17:47:53 (MET DST)
10/9. Rönnen: 1 ex juv pilgrimsfalk, 1 ex hona stenfalk, 1 ex stripgås, 1 ex bläsgås, flera hundra grågås, 10-tal myrspov, 1 ex skedand och 1 ex fiskgjuse.
Seth Nilsson, m.fl <sen@pdn.af.se>
ÅSLJUNGA, - Sunday, September 10, 2000 at 17:42:53 (MET DST)
10/9 Tillägg till Henriks rapport, så sågs en labb rastande vid Torekovs hamn och ca 10ex havssulor som drog runt i området.
Kristian Linde
- Sunday, September 10, 2000 at 15:54:20 (MET DST)
10 September. Efter en liten sovmorgon så styrde Henrik Johansson och jag mot Bjärehalvön och Kattviks hamn. Vid 8-tiden var vi på plats och efter någon timme dök Patrik Söderberg upp. Fågeltillgången var relativt sparsam men under de kommande timmarna fick vi se en adult labb, 15-20 havssulor som drog runt i Laholmsbukten, en sträckande forsärla och två stenfalkar. Dagens roligaste obs var utan tvekan den Stormsvala som vi upptäckte klockan 10.10. Den flög förbi oss väldigt nära och vi följde den under 3 minuter innan den försvann västerut. Klockan 11.11 larmades den ut från Hovs Hallar och 20 minuter senare sågs den av Mårten Müller vid Ripagården. Turgubben Kristian Linde körde från Ängelholm och ställde sig i Torekov. Där passerade stormsvala ungefär 12.30. Dagen är inte slut ännu så den kanske dyker upp i Skälderviken eller på Kullen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, September 10, 2000 at 14:52:02 (MET DST)
10 september Vid Benmöllan (norr om Margaretetorp) fanns en forsärlehane fortfarande kvar och en nötkråka beskådade flitiga naturskyddare som slåttrade på Frestens fälla (öster om Hallandsås motell). Vid Ängeltofta gård en ung brun kärrhök och ett 15-tal rastande stenskvättor.
Thomas Wallin
- Sunday, September 10, 2000 at 14:02:03 (MET DST)
9 september
4 sandlöpare och ca 30 kärrsnäppor vid Stora Hult på Bjärehalvön.

Mona Tuvesson
Lönnhässle, - Sunday, September 10, 2000 at 13:56:35 (MET DST)
9 september, Segelstorpsstrand, Bjäre. Kustsnäppa 20, roskarl 1, rödbena 7, brushane 1.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Saturday, September 09, 2000 at 21:17:31 (MET DST)
8/9. Sandön 14.30-16.00. Två adulta bredstjärtade labbar var stationära norr om ön. Låg mestadels på vattnet. Även en adult labb, en ung svarttärna och en ung dvärgmås sågs i området. 9/9 Ripagården 10.00 En brandkronad kungsfågel visade sig en kort stund i tallskogen vid fiskebodarna.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Saturday, September 09, 2000 at 21:17:29 (MET DST)

9 september

Farhult f.m.Dubbelbeckasin 1 (1k), sandlöpare 6, svartsnäppa 1 och fiskgjuse 1.

Rönnen e.m.Stripgås 1, bläsgås 1, vitkindad gås 5, storlom 1, tobisgrissla 5, stenfalk 2, forsärla 1, gök 1 samt kustsnäppa 8.

Därutöver en sträckande forsärla vid Sandön på morgonen.

Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, September 09, 2000 at 20:12:21 (MET DST)
Henrik Johansson o co presenterar en sista (för i år iallafall...) rapport från ringmärkningen i Hasslarp här. En ny service är Thomas Svanbergs sammanställning av rovfågelsträcket vid Hittarp som du hittar här. Bägge sidorna når du lättast under knappen Inventeringar till vänster.

Nytt är oxå tätare rapporter från styrelsen om vad som händer i föreningen. Glöm inte att med ojämna mellanrum gå in under Föreningen bland knapparna och sen välja Aktuellt!!! Nu finns det bl.a. info om vår 30-års fest där!!!
Webbgruppen
- Friday, September 08, 2000 at 21:35:18 (MET DST)


7/9 Enligt sökaren så finns det en ung rosenstare ute vid Torekovs rev. Den larmades ut vid ca12.45 och finns troligen kvar. För vägbeskrivning och mer information ring Club 300 svaren.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Friday, September 08, 2000 at 14:33:45 (MET DST)
5/9 1 ex sandlöpare, 2 ex småsnäppa, 1 ex kustsnäppa samt en "mindre" flock med kärrsnäpper gick på stranden mellan Torekovshamn och Revet. /Erik Vikstrand
Erik Vikstrand <erik.vikstrand@mark.se>
Borås, - Friday, September 08, 2000 at 12:19:15 (MET DST)
6/9. Harbäckshult: inga tranor idag, men åter en lärkfalk. Jagade runt lite förstrött bland förtvivlade svalor, piplärkor och ärlor. Forsärla 1 ex rastande.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, September 05, 2000 at 21:29:22 (MET DST)
4 september
60 tranor sträckte söderut över Munka Ljungby på eftermiddagen.

Kjell-Åke Hall
- Monday, September 04, 2000 at 22:42:51 (MET DST)
4/9. Harbäckshult: 270 tranor passerade mellan 14.00-14.30. På kvällen sträckte en blå kärrhökshona förbi.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, September 04, 2000 at 20:23:59 (MET DST)
I helgen som var har det befunnit sig ett par vita storkar (färgmärkta) uppe på Hallandsåsen NV om Västersjön. I det regniga vädret gick de runt och fann mycket föda. Min gissning är att det är Kullabygdsstorkarna som föredrar Bjäretrakten... Storken är således att klokt djur.
Henrik Ehrenberg
- Monday, September 04, 2000 at 16:11:49 (MET DST)
3 september. Sträck vid Hittarp fram till 14.30. Havsörn 1 trol (3K), bivråk 106, ormvråk 67, fiskgjuse 10, brun kärrhök 17, blå kärrhök 1 ad hanne, sparvhök 119, tornfalk 10, stenfalk 3, stjärtand ca 15 samt gök 3. Fortfarande finns 1 - 2 lärkfalkar kvar i området.
Thomas Svanberg & Johan Stenlund
- Sunday, September 03, 2000 at 21:36:27 (MET DST)
3 september
En ung labb, mörk fas, höll till utanför Dagshög på Bjärehalvön hela förmiddagen - jagade kentska tärnor så det stod härliga till!! En fiskgjuse och ca 80 ljungpipare sträckte över och ca 150 gulärlor rastade. Småfrossört blommar fortfarande (Dagshög är den enda kända lokalen i hela landet) och har ett väldigt bra år - massor med exemplar i kärren. Vidare klotgräs, igelknopp, strandkämpar mm

tao, Thomas Wallin
- Sunday, September 03, 2000 at 20:12:46 (MET DST)
3/9.TILL SALU.Vår Fågelvärld 1980-1987 500 kr. Sveriges Natur 1977-1989 500 kr.Fåglar i Skåne 1975-1998 500 kr.Skånes Natur 1978-1988 300 kr.British Birds 1986-1989 500 kr.Calidris 1982-1988 300 kr.Anser 1980-1988 500 kr.Ring 0708-383255 eller skicka e-post.Även massor av fågelböcker till salu,många fynd !
Nick Gräntz <NickGrantz@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, September 03, 2000 at 12:43:07 (MET DST)
ca bivråkar ska vara 50...
Patric
- Sunday, September 03, 2000 at 09:55:41 (MET DST)
2:e sep. Harbäckshult, RM i tomtskådning. Ihållande regn hela dagen och därför givetvis helt misslyckat. Har sett ca 50 arter från tomten senaste veckan, men igår blev det bara hälften så många. Endast en art som inte setts tidigare i veckan, nämligen steglits. På fredagskvällen sträckte ca bivråkar under en knapp timme. Dessutom noterades 1 lärkfalk. Hur många bivråkar man såg under tävlingen kan ni ju gissa...
Det är inte så många som rapporterat in ännu, men för tillfället ligger två tomter med 80 arter i topp. Läs mer på:
http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/tomtRM2000resultat.html

Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, September 03, 2000 at 09:52:48 (MET DST)
2 september, Strandbaden: Mindre strandpipare 3 juv. Roskarl 3 juv. samtliga rastande, därutöver bara regn, regn och åter regn.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 02, 2000 at 20:48:51 (MET DST)
2 sept. Rönnen e.m. i regn. En dubbelbeckasin flög upp från kanten av kärret på lokalens östra sida. Den verkade gå ner i den större sumpmarken längre upp mot vägen. I övrigt ganska magert med undantag från en hel del sädesärlor i lilla viken. Två unga mindre strandpipare på samma plats.
Henrik Johansson
- Saturday, September 02, 2000 at 19:59:38 (MET DST)
1 september. Vid 17-tiden drog närmare 200 bivråkar över Helsingborgs norra delar. Även ett 10-tal sparvhökar samt enstaka brunhökar sågs.
Thomas Svanberg
Sundets Pärla, - Saturday, September 02, 2000 at 11:51:41 (MET DST)
1 september: I Rönneå mellan pyttebron och badhuset har under dagen funnits 1 hanne och 3 honfärgade mandarinänder.
Jonathan Ståhle <ulf.stahle@engelholm.se>
Ängelholm, - Friday, September 01, 2000 at 21:18:42 (MET DST)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.

© KOF
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.