Observationer april 2001

Tillbaka till den aktuella obsboken.


2001-04-30 Rönnen; Skärfläcka 34 (häckande), rödbena 4. Sandön; Svartsnäppa 8, skärfläcka 8, gluttsnäppa 37, rödbenor 2, dvärgmås 14 (dansande i luften i en blandning av skiffergrått och svart med svagt rosa i det vita, mycket vackert)tillsammans med ett 50 - tal fisk- och silvertärnor, storspov 7, gravand ca 90 talet. V Farhult; skärfläcka 10, svartsnäppa 12, gluttsnäppa 46, rödbena 2 och ca 110 gravänder.

Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Tuesday, May 01, 2001 at 10:59:46 (MET DST)

Revet, Kullens Havsbad 2001-04-27 Mindre runda på kvällen. 2 småtärnor vid revet, norr därom 7 vackra knubbsälar vilande på några större stenar ute i havet.
Richard Åkesson
Höganäs, - Tuesday, May 01, 2001 at 10:53:38 (MET DST)

30 april. Hasslarp. Kring lunchtid regn som upphörde och en vit stork flög in söderifrån, Landade på ängen nordost utsiktsplatsen och lät sig väl beskådas. Dessförinnan hade brunhöksparet rastat på ängen. Bland övrigt skärfläcka, en grönbena, en brushane, två gluttsnäppor, svartvit flug, lövsångare.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Ramlösa, - Monday, April 30, 2001 at 23:37:57 (MET DST)

2001-04-30 Tillbringade kvällen vid Sandön med gott resultat. En adult hona ängshök kom smygandes över vassen för att därefter dra västerut inåt land. En jorduggla och två stenfalkar sträckte mot nordost. Ute på Sandön sågs svartbent strandpipare 1 hane, svartsnäppa 4, dvärgmås 15 och silvertärna ca 50.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, April 30, 2001 at 22:18:44 (MET DST)

30 april, Björkeröd på f.m. göktyta 1ex vid "Sykällan", buskskvätta över 60ex, bl.a. 12ex i samma kikarfält, svartvit flug 25ex. rödstjärt 10ex. svarthätta 20ex och många trädpiplärkor alla rastande ex. Det var alltså mycket fågel som rasat ner under natten, förmodligen i samband med dimma.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 30, 2001 at 22:03:00 (MET DST)

30 april. Vid Filborna soptipp sågs en vit stork. Den flög norrut mot Väla skog.
Peter Svensson <peter.042134171@telia.com>
Helsingborg, - Monday, April 30, 2001 at 20:21:45 (MET DST)

30 april. Björkeröd - Himmelstorp Efter att ha snokat runt i de gamla säkra ridåerna och buskagen hittade jag 8-9 Ringtrastar, småflockar på 2-3 ex, endast 2 adulta hanar. relativt gott om taltrast ute på fälten. Dessutom 5 sv flugsnappare och en skogssnäppa i dammen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, April 30, 2001 at 19:17:12 (MET DST)

30/4. Harbäckshult: buskskvätta 1 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, April 30, 2001 at 19:10:02 (MET DST)

30/4. I ett sista försök att snygga till artlistan inför april månads falkprisetsummering blev det skådande hela eftermiddagen. Hasslarp - flera sj rörsångare (en ringmärkt) och också de första sävsångarna - 2 sj. I övrigt ungefär som det som rapporterats senaste dagarna.
Dammsnäppan syntes inte till vid Rönnen - troligvis borta. Ganska gott om gulärlor nu - ca 50 ex i en flock som både hyste sydliga och nordliga individer.
Vid Sandön fanns mängder med tärnor, 13 dvärgmåsar, 34 gluttsnäppor, 8 svartsnäppor, 3 brunhökar. Sedan sågs en kort skymt (endast i handkikare) av en mörk, lång- och spetsvingad samt långstjärtad falk som kändes alldeles för stor för lärkfalk. Ja ni fattar själva... Drog lågt längs strandkanten in i Skäderviken. Observationerna vid Sandön tillsammans med Lars-Göte Nilsson.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, April 30, 2001 at 19:07:40 (MET DST)

Mån 30 april. Kullen: svartvit flugsnappare 17ex, buskskvätta 3ex, jorduggla 1ex, ringtrast 5ex i ravinen öster om fyren, grönsångare 1ex, ärtsångare några, svarthätta 5ex, rödstjärt 1ex hane, stenfalk 1ex, spillkråka 1ex, en stjärtmes med endast ett par centimeter stjärt.
Pareik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, April 30, 2001 at 18:43:38 (MET DST)

30 april.Kullen. 2 stjärtmesar utefter stigen på baksidan av 3:an.5 svartvita flugsnappare, 2 svarthättor,flera ärtsångare och över fyren ryttlade tornfalken.I trädgården i Mölle rödstjärt och bobyggande gärdsmyg. Bengt Bengtsson och Gunilla Larsson
Bengt Bengtsson <eduscan@telia.com>
Tullinge/Mölle, - Monday, April 30, 2001 at 16:57:16 (MET DST)

2001-04-29 0930-1230 Åvarp. På mycket givande kursexkursion 'Fåglar från början' med Studiefrämjandet's Mikael Jönsson. Eller vad sägs: nötskrika, blåmes, svartmes, entita, nötväcka, taltrast, rödhake, svarthätta, lövsångare, gransångare, grönsångare, kungsfågel, svarvit flugsnappare, järnsparv, forsärla, stenknäck, grönfink, bofink, gärdsmyg m.fl
Claës Hagenfeldt <claes.hagenfeldt@telia.com>
Viken, - Monday, April 30, 2001 at 13:26:18 (MET DST)

Mölle 30/4 I en av hästhagarna söder Kockenhus såg jag vid niotiden 3 st ringtrastar, två hanar och en hona. En blå kärrhökshane strök över fälten.
Maivi Persson
Mölle, - Monday, April 30, 2001 at 11:38:23 (MET DST)

2001-04-29:Vid Ugglarps broar sågs vid 18-tiden bl a följande: 4ex hämpling,5ex ladu- svala,1ex storskarv,1ex stork,2ex gravand,1ex glada,3ex storspov. Dessutom tror jag att jag såg en hane blå kärrhök, men sedan jag läst övriga rapporter i obsboken så var det kanske en ängshök.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, April 30, 2001 at 08:14:15 (MET DST)

29 april. I Hasslarp bla en tornseglare och vid Vegeåns mynning höll en gammal ängshökshanne till i skymningen och visade upp sig mycket fint.
Johan Hammar
- Monday, April 30, 2001 at 07:44:45 (MET DST)

29/4. I Farhult fanns 44 gluttsnäppor, 8 svartsnäppor, 1 blå kärrhök hona och 3 brushanar. Vid Själrönnen landade en flock med ca 110 vitkindade gäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 30, 2001 at 06:54:35 (MET DST)

28/4. Några tillägg till tidigare rapporter: ett par årtor, ett par storskrakar, ett par snatteränder vid Rönnen. 6 tranor i Farhult. En sjungande grönsångare vid Sibirienvägen och 2 kungsfiskare Rönneå vid Nyhem Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 30, 2001 at 06:49:09 (MET DST)

Mer nyheter i Galleriet. Denna gång en ny film från Thomas o Helene på Naturmedia AB. Temat är häger!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Sunday, April 29, 2001 at 22:48:53 (MET DST)

29 april. Obsar gjorda vid Domsten under dagen tillsammans med Mårten. Sträcket i sin helhet; storlom 16, smålom 102, vitkindad gås 1086 fördelat på 11 flockar, bergand 2, sjöorre 215, svärta 10, brunhök 3, stenfalk 2, fisktärna 11, silvertärna 1, silltrut 3, samt dvärgmås 2.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, April 29, 2001 at 21:53:43 (MET DST)

Mölle 29/4 Den gamla uggleholken några fastigheter längre bort har åter kommit till heders. Resultatet blev 3 st kattuggleungar utspridda bakom tomten, och de hölls under uppsikt hela dagen av en förälder i central position.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Sunday, April 29, 2001 at 21:23:15 (MET DST)

29 april. Kullen. Rejält nedfall under natten framförallt av lövsångare som tycktes finnas överallt, men sångaktiviteten var låg, dessutom enstaka ärtsångare, svarthättor, sv flugsnappare, buskskvätta och rödstjärt. Str vitkindad gås 23 ex, brunhök 1str, gulärla 1ex, vinterhämpling 2 ex, trädlärka 1 ex, 2 rast ringtrastar hane och hona, 1 ung hane svart rödstjärt satt och sjöng öster om Åkersberget, sidensvans 1 ex, 1 svartmes var ute och vände. Medobs Kaj M Bengt A Alf P m.fl.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 29, 2001 at 21:10:05 (MET DST)

BOKA IN SÖNDAGEN DEN 6 MAJ, HALLANDS VÄDERÖ! Ett härligt stycke natur, utslängt i havet utanför Torekov. Mångfald av naturtyper – gräsmarker, enbuskar, bokskog, småvatten, klippstrand och sandstrand – ger underlag för mångfald i fågelfaunan. Vi möter änder, måsfåglar i mängd, ett par olika alkfåglar, kanske pilgrimsfalk på utflykt från Kullaberg. Dessutom allehanda småfåglar.- Missa inte Väderön ! Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl 6.45 och Brännborns på öster, Ängelholm kl 7.15. Båt avgår från Torekov: kl 8.00 Vid ev frågor kontakta ledaren Ulrik Alm på tel. 042-335213.
KOF
- Sunday, April 29, 2001 at 19:21:25 (MET DST)

29 april Nu på kvällen vid Sandön fanns det 1 ex svartbent strandpipare (hane), 4 ex svartsnäppa, 1 sj rödstjärt, 1 str backsvala tillsammans med ladusvalor. Söder om Rögle observerades en gammal ängshökshanne som flög längs järnvägen. Hasslarp: 1 ex gulärla, 2 ex mindre strandpipare och en grönbena. Medobservatör: Henrik Ehrenberg.
Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, April 29, 2001 at 18:49:16 (MET DST)

Sön 29 april. sandön: brushane 4ex hanar, rödstjärt 1sj, svartsnäppa 1ex, dvärgmås 1ex ad. rönnen: dammsnäppa kvar i lilla viken, mindre strandpipare 1ex, törnsångare 1ex, brushanarna sågs här oxå, skedand 2hanar 1hona. hasslarp: grönbena 2ex, skedand 7ex, hus- & ladusvalor, gråhakedopping 18ex, drillsnäppa 1ex, brunkärrhök 1par, rörsångare 1sj.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 29, 2001 at 15:29:01 (MET DST)

29 april. En hel del phylloscopus, bl.a. flera grönsångare, i Vegeholms skog tyder på stort nedfall under natten. Bland övriga häckfåglar kan nämnas spillkråka, stenknäck och stjärtmes.
Henrik Johansson
- Sunday, April 29, 2001 at 15:12:33 (MET DST)

29 april: Björkeröd på morgonen. I buskarna sydost om dammen sågs 1 Ringtrast och 1 Göktyta. Mellan 09.30 och 10.15 sträckte 32 Ormvråkar och 1 Tornfalk (innan regnet kom).
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Sunday, April 29, 2001 at 11:58:18 (MET DST)

28 April. 1 st. Ärtsångare visade sig och sjöng i trädgården på Billesholmsgatan. Föreställningen varade ca. 3 min. Senare på dagen när vi cyklade genom Fredriksdal fick vi se den för oss första Svartvita flugsnapparen
Bengt o Inger Lundgren
- Sunday, April 29, 2001 at 11:09:22 (MET DST)

28 april: Vid Sandön rastade 3 ad + 1 2K Dvärgmås. Vid Rönnen satt även en Törnsångare och sjöng.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Sunday, April 29, 2001 at 00:45:56 (MET DST)

Nu finns bilder på dammsnäppan vid Rönnen! Kolla i Galleriet!
Thomas
Webbgruppen
- Saturday, April 28, 2001 at 23:15:03 (MET DST)

28 april,Rönnen: vitkindad gås 20ex. årta 1hane, trana 5+1ex. pilgrimsfalk 1hona, mindre strandpipare 1ex. samt naturligtvis Mårtens rarisar dammsnäppan o fältpipen. Farhult: svartsnäppa 6ex. brushane 2ex. gluttsnäppa 20ex. samt en kärrsnäppa förmodligen av den sydliga rasen. Kullaberg: från pilgrimsfalkarna allt OK på vägen dit svartvit flugsnappare 3 hannar, samt en sorgmantel (fjäril).
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, April 28, 2001 at 21:49:49 (MET DST)

28/4 18.30 fin flyguppvisning av pilgrimsfalkarna. 1ex ringtrast vid kullen vid östra delen av dammen.1 ad.hona brunkärrhök, 4 ormvråkar.
Bengt Bengtsson/Gunilla Larsson <eduscan@telia.com>
Tullinge/Mölle, - Saturday, April 28, 2001 at 20:53:31 (MET DST)

28 april. Obsar vid Domsten under förmiddagen; vitkindad gås 75 + 37, bergand 6, dvärgmås 3 ad samt trana 6. Bland nyanlända märktes grönsångare 1 och svarthätta 6-7 ex.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, April 28, 2001 at 20:35:43 (MET DST)

Lör 28 april. Kullen: svarthätta 1ex hane, ärtsångare 1ex, stenfalk 1ex, fiskgjuse 1ex, rödstjärt 1ex hane, svartvit flugsnappare 3ex hanar, ringtrast 1ex 200-300m V. om radarmasten. Björkeröd: Ringtrast 1ex vid dammens östra kant, svartvit flugsnappare 1ex hane. Rönnen: Dammsnäppan kvar i lilla viken även fältpiplärkan kvar idag. Medobservatör: Mårten M. m fl.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, April 28, 2001 at 15:08:44 (MET DST)

Helsingborg den 28 april. Obsar 4 ladusvalor 1 hussvala en svartvit flugsnappare hane vid Råå/Pålstorp och 2 sjungande ärtsångare vid Raus södra och ett flertal sjungande lövsångare under förmiddagspromenad Råå/Raus södra. Leif Olsson
Leif Olsson <lso@home.se>
Helsingborg, - Saturday, April 28, 2001 at 14:42:14 (MET DST)

2001-04-27 En bra dag på Rönnen med dammsnäppa 1, svartbent strandpipare 1 hona (ringmärkt), fältpiplärka 1, ärtsångare 3, gulärla 2 och stenfalk 1. I Hasslarp hördes rörsångare.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, April 27, 2001 at 22:40:06 (MET DST)

27 april,Strandbaden: 2 ärtsångare sjöng i dag på morgonen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Friday, April 27, 2001 at 12:39:15 (MET DST)

27.4 Rydebäck. Visst håller de tidtabellen. I morse skramlade en ärtsångare i buskagen utanför radhuset. I går kväll lövsångarstrof, sju ladusvalor och en hussvala vid Bälteberga. Konstaterar också att storkparet vid Ottarp funnit sig till rätta. Men någon häckning ser det inte ut att bli, trots att ny bostolpe placerats vid ån. De verkar ointresserade.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Friday, April 27, 2001 at 09:00:10 (MET DST)

26 april, På väg till jobbet i dag på morgonen bl.a. 75 storspovar och en rödstjärt i Strandbaden, vid "Jompes" Höganäs 3 drillsnäppor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, April 26, 2001 at 21:43:30 (MET DST)

Tors. 26 april. Domsten: Magert sträck men tre arter svala, Ladu-, hus- och backsvala. Medobs: Mats R.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, April 26, 2001 at 21:03:37 (MET DST)

26/4-01. Min första svala för året. En hussvala vid Hyllinge. Nu på kvällen såg jag även några ladusvalor längs Vegeån i Bjuv. Härligt. När jag sedan kom hem hoppade en svarthätta och ett par järnsparvar omkring på min gräsmatta, och staren sjöng för fullt vid holken. Nu går det snabbt.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Thursday, April 26, 2001 at 18:21:59 (MET DST)

26 april. En del nyanlända arter i hemmamarkerna idag. Sandön morgon: bl.a. stjärtand 6, trana 1, svartsnäppa 2, gluttsnäppa 7 och roskarl 1. En flock med 20-talet silvertärnor tog höjd och sträckte österut och bland dessa 3 ad. dvärgmåsar. Vidare gott om svalor, bl.a. två hussvalor. I Farhult en grönbena och vid Rönnen en sjungande ärtsångare och ytterligare två hussvalor. Avslutade dagens skådning vid Hasslarp med bl.a. en drillsnäppa och fem svartsnäppor. Kunde även konstatera att sänkningen av vattennivån i Fleningedammarna tilltalat skärfläckorna då fem par, varav två ruvande, noterades. För övrigt tycks kajorna funnit sig väl tillrätta i de nyuppsatta knipholkarna. Häng med - det är vår!!
Henrik & Rune Johansson
- Thursday, April 26, 2001 at 16:40:43 (MET DST)

3 st Mandarinänder, 1 hane med 2 honor. Håller till runt vårt hus sedan 24/4. Var utmattade när de kom men har tagit igen sig efter att ha blivit utfodrade med hönsmat och div annat. Är inte särskilt skygga så man kan sitta länge och titta på nära håll, ca 3-4 meter. Den ena har även varit fram till mig.
Lena Bergström <albin.be@telia.com>
Ramsjö, västra Hälsingland, - Thursday, April 26, 2001 at 10:36:06 (MET DST)

25/4. Harbäckshult: ladusvala 1 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, April 26, 2001 at 09:57:02 (MET DST)

25 april på kvällen. Så har hemmasvalorna kommit, ladusvala 2 ex. F.ö. Stjärtand 8 ex, Bläsand cirka 60 ex, Storspov 29 ex, Fisktärna 1 ex, 2 kvardröjande Vinterhämplingar i strandkanten
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, April 26, 2001 at 07:11:45 (MET DST)

25 april
Äntligen en svala!! Då fågelkursen från Nv Skånes folkhögskola vandrade i Skäldinge skog vid Munka Ljungby idag dök årets första (för oss..) ladusvala upp! Dessutom 14 norrsträckande tranor, spillkråka, korp med stora ungar mm

På kvällen exkursion med Bjäre Naturskyddsförenings och Studiefrämjandets fågelkurs till Björkeröd. Ingen ringtrast idag heller men smådopping och sångsvan i dammen. Dessutom en pilgrimsfalk, förmodligen en av häckarna. Någon såg även en skymt av ladusvala.
Thomas Wallin m fl
- Wednesday, April 25, 2001 at 22:38:10 (MET DST)

Ons. 25 April. Hasslarp: grönbena 1ex, gluttsnäppa 2ex, skärfläcka 5ex, rödbena 3ex,Skedand 3par +1ex hane, strandskata 9ex, mindre strandpipare 2ex, snatterand 1ex hane, gråhakedopping 18ex, ladusvala 8ex, hussvala 2ex. Sandön: skärfläcka 14ex, storspov 8ex, gluttsnäppa 11ex, rödbena 4ex, myrspov 29ex, större strandpipare 4ex, skedand 8ex, silvertärna ca 40ex någon fisktärna med oxå, svartsnäppa 1ex, vitkindadgås 19ex, småtärna 2ex, kentsktärna 2ex, fiskgjuse 1ex, brunkärrhök 2ex, ladusvala 1ex och roskarl 1ex. Farhult: strandskata 48ex, gluttsnäppa 10ex, rödbena 9ex, myrspov 2ex, skärfläcka 17ex, småtärna 1ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Wednesday, April 25, 2001 at 18:01:46 (MET DST)

2001-04-25. Dom är på gång nu...tropikflyttarna. I dag vid middagstid 1 ex. Svartvit flugsnappare, hanne i Vegeholms fågelreservat, "Sibirien". Ängelholm. Den firade inte sin ankomst med någon sångglädje precis utan nöjde sig med ett och annat varnande där den flög runt bland träd och buskar. Sjöng sin något vemodiga sång, om än med tvekan, gjorde dock en lövsångare i Epadalen, Ängelholm på förmiddagen.
Rune Johansson
Ängelholm, - Wednesday, April 25, 2001 at 15:40:41 (MET DST)

25/4-01. Bjuv (Vegeån). Trädpiplärka, gransångare, lövsångare, svarthätta (en hane), brun kärrhök (en hane), korp, hämpling (minst 3 ex), steglits (en flock på ca 30 st), järnsparv (2 ex), mm, mm.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Wednesday, April 25, 2001 at 14:55:43 (MET DST)

24 april: Kvällstur till Hasslarp. Snatterand 2 par, Skedand 1 par, Mindre strandpipare 2 ex och slutligen en Lärkfalk som drog en vända över dammarna och försvann sedan norrut.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Wednesday, April 25, 2001 at 09:09:57 (MET DST)

24/4. En stjärtmes av den kontinentala rasen höll till i en björk strax norr om skjutbanan i Sibirien. I samma träd även en vanlig stjärtmes och en lövsångare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, April 25, 2001 at 06:48:12 (MET DST)

2001-04-24 Sträckbevakning vid Domsten/Gråläge kl 14.55-19.30. Kvällens rovfågelsträck bestod av ormvråk 16, fiskgjuse 5, glada 1, sparvhök 25, brunhök 1, blåhök 10 och stenfalk 4. Dessutom sågs småspov 1, ladusvala 3, trädlärka 1 och lövsångare 1. Medobs Patrik S, Tomas S o Bengt A.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 24, 2001 at 21:49:03 (MET DST)

24 april på kvällen. Vattenmöllan: Snatterand 1 par + 1hane, Skedand 2 par, Kricka 90 ex, Stjärtand 1 par + 1 hona, Vattenrall 2 ex hörda, Fisktärna 1 ex, men som sagt av andra inga svalor eller ringtrastar snarare helt tomt på nyanlända småfåglar. Däremot tycks klockgrodorna ha vaknat, bra fart i pölarna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, April 24, 2001 at 21:34:00 (MET DST)

24 april. Kullaberg - Kring Björkeröd. KOF-exkursion med ca 30 deltagare. Av nästan utlovade ringtrast och ladusvala blev intet, men vi blev för den skull inte lottlösa. Kvällens höjdpunkt - i toppen av ett träd på norrsidan dammen - var en läcker liten stenfalk, som bjöd på generös obstid i perfekt ljus. Övrigt att notera 2 ex skedand, kricka, vigg, sångsvan, knölsvan, blå kärrrhök.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, April 24, 2001 at 21:28:25 (MET DST)

24 april
Vid Grytskär ikväll 1 stjärtand, 3 skedänder, 60 krickor, 1 gråhakedopping, 1-2 gluttsnäppor och 5 storspovar - men ingen svala..... På omställningsmarken norr om kustreservatet två honfärgade blå kärrhökar.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Tuesday, April 24, 2001 at 20:50:58 (MET DST)

Helsingborg 24 april. Vid Råån Pålstorp obsas en kungsfiskare, en svarthätta hane och en flock på ca ett 50-tal steglits. Leif Olsson
Leif Olsson <lso@home.se>
Helsingborg, - Tuesday, April 24, 2001 at 17:20:36 (MET DST)

Viken-domsten den 24/4: 466 storspov insträckande dessutom i viken: 5 småtärna, 1 snatterand , 1 storlom
Lars mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Tuesday, April 24, 2001 at 10:31:56 (MET DST)

Hittarpssträck
Nu finns siffrorna från sträckräkningarna i Hittarp på plats!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, April 23, 2001 at 23:00:44 (MET DST)

23 april, Strandbaden: 7.30 sträckte 150 storspovar åt norr, 19.30 sträckte 52 storspovar åt samma håll, i trädgården fanns en lövsångare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 23, 2001 at 20:36:12 (MET DST)

23/4 Åkte ut till Sandön nu på kvällen och det gav ett bra utbud på fågel. Det sträckte in 11 ex småspov som rastade en kort stund ut på ön, gav sig vidare mot norr. Vidare fanns det 2ex småtärna, 16ex fisktärna, 6ex kricka och en labb som drog runt själrönnen och gjorde livet surt för dom ejder som födosökte runt ön.
Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, April 23, 2001 at 19:50:54 (MET DST)

22/4. Vid Rönnen sågs en mindre strandpipare och vid Heljarödsgården en trädpiplärka. I Farhult fanns 2 småtärnor och möjligen samma 2 ex senare vid Sandön. Här fanns också 8 myrspovar och en gluttsnäppa. Vid Klören sträckte en ad pilgrimsfalk mot nordost på eftermiddagen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 23, 2001 at 06:52:26 (MET DST)

22 april 2001. Söderåsen; Åvarp-Halladalen. Duvhök, en varnande vuxen fågel från det stationära paret, M Hackspett 1 ex, Skogsduva 2 ex, Korpbo med ungar i det inre stenbrottet, Stenknäck och Gransångare nästan vart man går.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 22, 2001 at 21:20:09 (MET DST)

2001-04-22 Domsten 6.30-17.25. Insträckande fågel under dagen; ormvråk 21, fjällvråk 23, fiskgjuse 3, sparvhök 35, blåhök 10, brunhök 8, pilgrimsfalk 1, stenfalk 4, tornfalk 4 och sidensvans 7. Ute i sundet sågs smålom 15, sjöorre 200, svärta 6, fisk/silvertärna 21 och labb 1. I området 2 ladusvalor och 1 göktyta. Både havsörn och vit stork visade upp sig på den danska sidan men lämnade tyvärr inte landet. Medobs under dagen Bengt A, Peter B, Tomas S, Aina, Patrik S och Johan S.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, April 22, 2001 at 18:53:52 (MET DST)

22/4 Domsten:En mycket fin obs på 1 Göktyta.Jag hämtade Patrik och Peter B som också såg den fint samt Mårten M.
aina
- Sunday, April 22, 2001 at 17:21:01 (MET DST)

22 april,KULLEN 06.00-10.00 : havssula 1ex. storspov 185ex.(str. i flera flockar, största flock 75ex.) småspov 1ex. trädpiplärka 1ex. sidensvans 7ex. pilgrimsfalk 1ex. Observatörer, Lars M. Kaj, Karl-Göran, Lars-Göte o Alf. STRANDBADEN: storpov 50ex. småspov minst 1ex hördes. Mary o Alf
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, April 22, 2001 at 15:28:57 (MET DST)

21/4. e.m. familjeutflykt till Västersjön. Väldigt lite fågel i luften hela dagen. I sjön sågs däremot bl.a. storlom 1 par, skäggdopping 2 par, knölsvan 3 ex, storskrake 1 par, knipa ca 10 par, skogssnäppa 2 ex samt en del fiskande skarv som kom inflygandes från Rössjön. På vägen hem sågs en fiskgjuse över Tåssjö och vid en av fiskdammarna S om Rössjön som vanligt ett sångsvanspar. Härligt väder hade vi också!
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, April 22, 2001 at 08:03:26 (MET DST)

NU PÅ TISDAG DEN 24 APRIL, KRING BJÖRKERÖD! Nu börjar ljuset räcka till för mitt-i-veckan exkursioner. Björkeröd på Kullabergs sydsida är ofta inbjudande så här års. Vill du vara påläst inför kvällens tur rekommenderar vi; smådopping, vigg, morkulla, ringtrast och ladusvala. Samling: parkeringen Björkeröd. Skyltat ”Kullabergs strövområde”, strax nordväst om campingen vid Möllehäsle. Tid: kl 18.30 Ledare: Alf Petersson, Kaj Möller, Ulrik Alm
KOF
USA - Saturday, April 21, 2001 at 23:35:55 (MET DST)

21 april. Hasslarp Snatterand 1 par samt 1 ad och 2k Dvärgmås. Hemmavid hördes tranor vid tolvtiden sannolikt intstr vid Margreteberg.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, April 21, 2001 at 22:48:50 (MET DST)

21 april, Kullen: Magert för att inte säga obefintligt sträck under de två timmar jag var på Kullen, men vid 8-tiden str. en hussvala norrut. Kaj, Karl-Göran och Alf
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, April 21, 2001 at 20:47:44 (MET DST)

2001-04-21 Sträckbevakning vid Domsten/Hittarps rev 07.30-18.30. Dagens art blev Brun glada med 2ex. De passerade kl 9.51 och kl 10.52(adult). Övrigt sträck; ormvråk 46, fjällvråk 21, fiskgjuse 7, glada 2, brunhök 7, blåhök 9, sparvhök 53, duvhök 1, stenfalk 2, tornfalk 1, trana 18 och hussvala 1. Genom sundet sträckte smålom 31, bergand 35, sjöorre 150 och småtärna 2. Medobs under dagen, Tomas S, Bengt A, Peter B o Patrik S.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 21, 2001 at 20:34:26 (MET DST)

Ranarpstrand, Bjäre 21.4 (0600-1200. Sträck av sjöorre 220, blåhök 4, brunhök 2, fjällvråk 2, sparvhök 11, fiskgjuse 2, stenfalk 1, tornfalk 2, trana 17, storspov 160 samt en jorduggla på morgonen. Bland rastande fåglar 32 (!) svarthakedoppingar, 4 gråhakedoppingar och två årthanar.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Saturday, April 21, 2001 at 20:33:11 (MET DST)

2001-04-20: Punktinventeringsrutt i området Össjö-Rössjön-Munka Ljungby. Vintrigare förhållanden än när jag inventerade motsvarande rutt i dec/jan, men trots detta var aktiviteten god. Notervärt: fem sångsvanar och en tveksamt sjungande lövsångare Ö Långasjö, brun kärrhök och vattenrall vid Åkersjön, ropande gröngöling vid Össjö vilthägn och Ramnasjömosse, trummande (eller snarare knattrande) mindre hackspett Björket, skogsduvor N Björket Och Rössjöholm och en tofsmes NV Aggarp. På hemväg: en småtärna Sandön.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, April 21, 2001 at 18:52:48 (MET DST)

21 april. En härlig vinter(!)-morgon på Hallandsåsen inleddes vid Älemossen. Sol, vindstilla, fågelsång, älg och rejäl skare på den 5 cm djupa snön. Först inga orrar men efter en liten promenad längs Skåneleden, som på en given signal, började ett välbekant och efterlängtat bubblande och pysande. Orrspel hördes från två platser och vi uppskattade antalet till 4-5 tuppar. I en talltopp på den intilliggande ljungheden satt dessutom en varfågel. Färden gick vidare till Kägleån längs gamla E6:an och även här blev det "bingo". Inte mindre än 5 par forsärlor räknades in på en sträcka av max 2 km. Överraskade blev vi också när en kungsfiskare kom farande längs vägen.
Henrik Johansson & Anders Lindén
- Saturday, April 21, 2001 at 18:42:17 (MET DST)

21 april
Grytskär i eftermiddags: en jorduggla blev uppskrämd, tog en lång runda (minst 10-12 min) ut över viken ivrigt förföljd av traktens trutar. Bestämde sig till sist för att lämna området och sträckte iväg norrut. För övrigt gladdes jag åt ett par årta, 3 skedänder många krickor o bläsänder, 2 kentska tänor samt en gluttsnäppa.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Saturday, April 21, 2001 at 17:42:41 (MET DST)

2001-04-20 Domsten 14.50-19.30. Ormvråk 10, fjällvråk 4, sparvhök 21, brunhök 4, blåhök 2, fiskgjuse 5 och stenfalk 8.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, April 20, 2001 at 21:49:26 (MET DST)

20 april. Helsinborg. På väg till jobbet tid: 8.25 obsas vid planteringen söder wienerg/industrig en sjungande Svart rödstjärt. Leif Olsson
Leif Olsson <lso@home.se>
Helsingborg, - Friday, April 20, 2001 at 21:46:00 (MET DST)

20/4 Björkeröd 1 ex Ringtrast hane str rastande, 1 ex Sparvhök,1 ex Fjällvråk , 1 ex Glada ,12 ex Ormvråk. Samtliga rovfåglar str ost. Medobs. Bengt-Ingvar Stefansson
Teuvo Karjalainen
Tånga, - Friday, April 20, 2001 at 20:44:22 (MET DST)

20 april. Det var segt, men i kväll fanns en lövsångare i vår trädgård.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Friday, April 20, 2001 at 20:30:31 (MET DST)

19 april. Att inte kvällssträcket är att förakta gav dagens koll vid Domsten svar på. Obstiden var mellan kl.17.20-19.40. Bland rovorna märktes främst de 16 blåhökar som sträckte in. Siffran är troligen nytt dagsrekord för lokalen! Övrigt sträck var; brunhök 2, fiskgjuse 5, ormvråk 6, sparvhök 4, jorduggla 1 samt storspov 42. Medobsare var Bengt och Johan.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Thursday, April 19, 2001 at 20:56:34 (MET DST)

19 april, Höganäs "Jompes": gluttsnäppa 1ex. svart rödstjärt 1ex.
Alf petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, April 19, 2001 at 20:47:02 (MET DST)

Pilgrimsfalkarna är tillbaka på Kullaberg. Alf Pettersson har lyckats ta bilder på hur det ser ut på bohyllan just nu.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, April 18, 2001 at 22:12:56 (MET DST)

18 april kl 12, 2001, Svenstorp Hjärnarp Min fru berättade när jag kom hem att hon tagit hand om en fågelunge med två gula streck på huvudet, och som flugit mot ett fönster i huset. Efter att den kvicknat till inne släpptes den ut genom ett öppet fönster. Själv fick jag ej se den - kungsfågeln -. Sens moral, släpp ej ut fågeln innan "experten" i familjen fått kolla fyndet. Fråga: Är det mycket kungsfågel i farten just nu. Vi ser dom ej så ofta uppe på åsen.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Wednesday, April 18, 2001 at 18:55:15 (MET DST)

14 april Några timmar vid Nellåkra. Sol och nordanvind. Den enda fågel som sjöng var en dubbeltrast. De för någon vecka sedan sjungande gulsparvarna hade åter samlats i flock på en stubbåker (minst 50 ex). Annars var det rovfåglarnas dag, fjällvråk, tre par ormvråk som tumlade runt, ett duvhökspar i lekar (de låg säkert bakom den nyslagna korp jag hittade), ett par glada och en ung kungsörn som patrullerade av stubbåkrarna. Dessutom skogsduva, hämpling och morkulla.
Bengt Hertzman
- Tuesday, April 17, 2001 at 13:07:41 (MET DST)

17.4.01 Höghult: Vattenrall 2 spelande,hornuggla 1 och kattuggla 2 den gågna natten. Brunhök 1 par etablerat,till och från ytterligare 1 par de senaste dagarna. Rapphöna 1 par 200 m w om gården. Trädpiplärka 1 rastande.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, April 17, 2001 at 09:46:12 (MET DST)

16/4. 3 kustsnäppor kvar i Farhult plus 1 ex vid Rönnen. Vid Sandön sågs 44 storspovar, 7 myrspovar, 2 kentska tärnor och några fisktärnor. 2 skäggmesar vid parkeringen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 17, 2001 at 07:01:19 (MET DST)

14/4. Vid Sandön fanns 3 kustsnäppor och 7 myrspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 17, 2001 at 06:57:22 (MET DST)

2001-04-16 Hasslarp kväll, snatterand 3 par, skedand 2 par, skärfläcka 3ex, svartsnäppa 1ex och mindre strandpipare 4ex.
Mårten o Bengt
Helsingborg, - Monday, April 16, 2001 at 20:47:15 (MET DST)

14-16 april: några observationer från Kullaberg i helgen. Smådoppingar spelar i såväl Björkerödsdammen som Mölle mosse. Vid Djupadal den 15/4 tobisgrissla minst 14ex. en gulfotad gråtrut i par med en vanlig, sidensvans 1str. 16/4 Kullen, fiskgjuse 1ex. trana 2ex. småflockar av sjöorre tills. ca.200ex. Det i mitt tycke trevligaste är dock att vi under helgen konstaterat att pilgrimsfalkarna åter har etablerat sig inom det avlysta och av KOF bevakade området på Kullaberg. Inom det väl markerade området råder alltså beträdnadförbud 1 mars-15 juli, dessutom 50 m ut i vattnet. Under vaktpasset idag sträckte en stenfalk förbi.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 16, 2001 at 20:36:57 (MET DST)

16/4 Ute vid vegeholm så fanns det 32ex dubbeltrast och 1 ex trädpiplärka.Och vid sandön 1ex fisktärna.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, April 16, 2001 at 19:55:16 (MET DST)

16 april. Sträck vid Domsten under förmiddagen. Magert sträck men ialla fall ett ex av vardera; fjällvråk, fiskgjuse, stenfalk och tornfalk. Flockar med sjöorre rör sig i Sundet och kanske är det värme som behövs för att det ska sätta fart på sträcket. Till dags datum är det drygt 1300 ex som sträckt - att jämföra med de senaste årens vårsummor som legat runt 8-10 000 ex.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Monday, April 16, 2001 at 18:33:04 (MET DST)

01-04-16 Tranerödsmosse kl 04,45-07,00. Hornuggla ropande 1ex, Morkulla 3ex, Blåkärrhök 1ex hane, Orrhöna 2ex flygande, men tyvärr inget Orrspel.
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Monday, April 16, 2001 at 10:27:51 (MET DST)

15 april
På Hallands Väderö 14 tordmular, ca 10 grågäss, 10 bläsänder, 30 krickor och en gransångare. I Sandhamnsbukten 60-70 knubbsälar. Kallt o blåsigt var det men ute på amfibolitryggen värmde vårblommorna som börjar spira: blåsippor, vitsippor, jordrevor, nunneört m.fl.
Thomas Wallin
Magnarp, - Monday, April 16, 2001 at 09:57:06 (MET DST)

to 01-04-12, Dammarna söder om Stureholm, 12 skedänder och en brunhökshanne, vigg. Fältet öster Västraby gård, juvenil kungsörn kalasandes på byte under överinseende av en fjällvråk och två kråkor.
Per Muhr <per.muhr@telia.com>
Ängelholm, - Sunday, April 15, 2001 at 21:03:18 (MET DST)

15 april. Vattenmöllan 29 skäggdopping str s samt 1 gråhakedopping. En jorduggla landade i tångvallen, det uppskattades inte lika mycket av sädesärlorna som av mig. F ö spelande enkelbeckasin men annars var det inte mycket av vårkänsla, brrr.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 15, 2001 at 20:20:39 (MET DST)

15 april. Tre kustsnäppor, 37 rödbenor och 2 par stjärtänder i Farhult. Därefter gott resultat vad gäller doppingar då 55 svarthakedoppingar och 10 gråhakedoppingar, samtliga i sommardräkt, inräknades från Stenkrossen till Rönnen. På Rönnen en svartsnäppa som drog bort till Sandön, fyra myrspovar och ytterligare en kustsnäppa. Sju myrspovar på Sandön. Snart dax för den första ringtrasten?
Henrik Johansson
- Sunday, April 15, 2001 at 16:31:52 (MET DST)

14.4.01 Höghult: Vattenrall 1 spelande sedan 12.4 .Den håller till i våtområdet ett par hundra m söder om Rättaregården (norr om banvallen).Brunhök 1 par stationärt.Blåhök 1 hona.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, April 15, 2001 at 01:22:43 (MET DST)

2001.04.11 gråläge 1 rödstjärt hane Viken 1 snatterand hane
Lars Mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Saturday, April 14, 2001 at 21:23:46 (MET DST)

12 april. Skogsfågelskådning på Hallandsåsen under ett par tidiga morgontimmar. Kallt, blåsigt och inte vidare fågelrikt. En del trast på inägorna och bland dessa en rödvingetrast med helt vitt huvud!! I Rössjön tre vackra storlommar liggande i lä ganska nära land i sjöns västra del.
Henrik & Rune Johansson
- Thursday, April 12, 2001 at 13:59:50 (MET DST)

2001-04-11 Domsten 7.15-12.10 Sträckande i rovfågelväg, ormvråk 20ex, fjällvråk 2ex, fiskgjuse 3ex, brunhök 2ex, blåhök 1ex och sparvhök 6ex.
Mårten Müller
Helsingborg, - Thursday, April 12, 2001 at 11:25:10 (MET DST)

01-04-11 Hasslarp kl 7.45-9.00 Gråhakedopping 20 ex Snatterand 2 par, Skedand 1 par, Skärfläcka 2ex
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, April 11, 2001 at 21:26:43 (MET DST)

11/4. Härlig kväll vid Rössjön. Nu två fiskgjusepar på plats. Grågås, storskrake, knipa, skogsduva, spillkråka, trast, korp dvs det mesta som hör området till. Om skarvarna hör till sjön råder det delade meningar men minst 140 st på ön var dom. Också havstrutarna fanns som sig bör på ön.
Kyrkesjön: skäggdopping 2 par.
Patric Carlsson
- Wednesday, April 11, 2001 at 20:37:45 (MET DST)

11/4 Under förmiddagen sjöng en svart rödstjärt intensivt vid gamla scan-huset i Ängelholm.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Wednesday, April 11, 2001 at 16:43:02 (MET DST)

10 april 2001 Boarp-Hjärnarp. Min granne berättade idag att han i mitten av februari hittade en ihjälskjuten glada på sina marker. Fågeln har via polisen överlämnats till Riksmuseet. Enligt uppgift därifrån kommer gladan att konserveras och visas på utställning. Närmare information om fågeln kan erhållas från museet. Fågeln var fortfarande varm när den hittades.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Wednesday, April 11, 2001 at 14:49:37 (MET DST)

Tis 10 april. En gluttsnäppa och 3 myrspovar i Farhult.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Wednesday, April 11, 2001 at 03:15:44 (MET DST)

10 april. En tur ut till Domsten på kvällen gav ett oväntat resultat. Höjdpunkten var en brunglada som sågs komma insträckande från Danmark. Den låg och skruvade utanför Domstens hamn under drygt 20 minuter innan den återvände till Danmark. Den finns således kvar! Annat som sågs var - blåhök 2 hanar, brunhök 1 hane, glada 1, fiskgjuse 1, duvhök 1, stenfalk 1, trana 3, ejder 590 och storspov 52 i en flock. En hornuggla ropade i skogen. Letade febrilt efter lövsångare bland de phylloscopus som fanns i området men kunde konstatera att det "endast" fanns gransångare.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Tuesday, April 10, 2001 at 23:12:51 (MET DST)

01-04-10 Farhult : Årta ett par, Stjärtand två par
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, April 10, 2001 at 20:52:06 (MET DST)

10 april 2001 Svenstorp-Hjärnarp Kattuggla,grå fas, begynner häckning i holk för knipa invid kräftdamm i hjorthägnet i Boarp. Holken är nog för trång. Vi får se hur det funkar.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, April 10, 2001 at 19:49:29 (MET DST)

7 april Vandring i Bauserödsdalen i en av Skånes rikaste lövskogar. Ett ljumt regn rullade ut mattorna av vitsippa och svalört. Intensivt fågelliv utan några speciella rariteter men en obs av strömstare är värd att nämnas, häckningssäsongen närmar sig. Vidare forsärla, rastande trana, gransångare, tre sjungande dubbeltrastar, flera tiotal stenknäckar,korp, tre ystra par ormvråkar ,fyra större hackspettar,spillkråka och när skymningen föll morkulledrag och ropande kattugglor. En fin vårdag med andra ord.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Tuesday, April 10, 2001 at 09:44:14 (MET DST)

9/4.Vid vegeholm såg 1ex kungfiskare vid 16-tiden flyga över bron.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, April 09, 2001 at 22:26:17 (MET DST)

9/4. Harbäckshult: stenskvättorna, 2 hanar, ganska punktligt.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, April 09, 2001 at 21:22:38 (MET DST)

9 april. Hasslarp kl 17.30. Gråhakedopping 26 varav 12 i den NÖ dammen, rödbena 14, mindre strandpipare 1, skärfläcka 1, brunand 3, kricka 10, snatterand 3 par, ejder 1 hona, skedand 1 par, skogssnäppa 1. Sandön kl 19: myrspov 5, ljungpipare 15, skärfläcka 11, mycket rödbena. Rögledammen: ejder 1 hane, brunand 1 hona.
lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Monday, April 09, 2001 at 20:52:11 (MET DST)

2001-04-09,kl 9.00, satt en svart rödstjärt på det södra staketet av Väla motorbana.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Monday, April 09, 2001 at 20:18:27 (MET DST)

9 april, Sandön: kentsk tärna 2ex. fisktärna 5ex. samt myrspov 5ex. varav en röd och grann.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 09, 2001 at 20:07:06 (MET DST)

8 april 2001 Kvickbadet Höganäs, 1 myrspov, Revet Strandbaden, 36 gravänder, 10 krickor. Lerhamn, revet vi hamnen: 6 krickor, 1 hane skedand. I övrigt gott om bläsand.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Monday, April 09, 2001 at 09:48:20 (MET DST)

8/4. I Farhult rastade bl.a. 12 kärrsnäppor, 6 myrspovar och 4 stjärtänder. Alla blev uppskrämda av en jagande ad pilgrimsfalk. Vid Rönnen kunde följande ses : 6 svarthakedoppingar, 2 stenskvättor, 2 kentska tärnor, 1 silvertärna och 11 snösparvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 09, 2001 at 06:51:57 (MET DST)

8/4. Farhult Brushane 1 hane, Myrspov 4 ex. Strandbaden Stenfalk 1 str N. Den 5:e april hade jag en flock om 35 skogsduvor i Strandbaden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 08, 2001 at 21:38:07 (MET DST)

8 april. Eftermiddagstur till Hasslarp. Totalt minst 12 par gråhakedoppningar varav några som drog ihop bomaterial. Vidare 2 par snatteränder, lika många skedänder, några brunänder, krickor, smådoppingar och en hona ejder. Över dammarna spelflög brun kärrhök och väster därom en flock med minst 2000 ringduvor. Vidare till Sandön där bl.a. tre fisktärnor och tre myrspovar noterades.
Henrik Johansson
- Sunday, April 08, 2001 at 21:31:24 (MET DST)

8 april, Kullen under f.m,ett ganska spritt finksträck och ute över havet ca.35 stor och smålommar som sträckte. Höjdpunkterna var pilgrimsfalk 1 hane, stenfalk 2ex. kentsk tärna 2ex. Kaj, Teuvo, Lasse M. och Alf.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, April 08, 2001 at 21:19:51 (MET DST)

Inventering av kattuggla

Allt eftersom våren framskrider, avtar delvis arktiviten av ropande kattugglor till förmån för häckningsbestyr. Av de senaste rapporterna att döma är det också iakttagelser av enstaka fåglar som görs i första hand, eventuellt tillsammans med någon hona. Därmed tycker vi också att inventeringen går in ett annat skede, mera med inriktning på konstaterade häckningar. Fortsättningsvis vill vi alltså i första hand ha in rapporter om häckningar, men givetvis tar vi även emot övriga rapporter./Webbgruppen
Christer Strid/Webbgruppen
Helsingborg, - Sunday, April 08, 2001 at 21:01:08 (MET DST)

8/4 Började turen vid Sandön. Där det såg en hel del fågel, som tex 2ex kentsk tärna,1 ex silvertärna, 1 ex Myrspov, 1str Fiskgjuse, 1par stjärtand och till sist 1par skedänder. Och över viken drog det mindre flockar med ejder. Vidare till rönnen och där såg hela 54ex skärfläcka, 6ex gråhakedopping och 2ex alfågel. Medobservatör var Henrik Ehrenberg.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Sunday, April 08, 2001 at 20:45:37 (MET DST)

8 april. Väla södra, närmare bestämt utmed bäcken från tippen till motorvägen, inklusive kärret vid motocrossbanan. Det bruna kärrhöksparet har återkommit och genast satt igång med bobygge i kärret. Där hördes en vattenrall grymta. Minst sju enkelbeckasiner och två skogssnäppor flög upp. En häger, sex par tofsvipa, ett par strandskata och tre krickor. Ormvråksparet har tydligen jagat bort råkorna och tagit över ett av deras fjolårsbon. Sjöng gjorde bl.a. järnsparv, steglits (c:a 10 ex for omkring), rödvingetrast, hämpling, sävsparv (3 hanar) och taltrast. För övrigt syntes och hördes ängspiplärka, grönsiska, gransångare och rapphöna. Gyhultskogen: Sång från 2-3 dubbeltrastar, massor av bofinkar, 2 svartmesar, 6 gransångare, nån taltrast, flera gulsparvar, järnsparv, kungsfågel, många rödhakar och gärdsmygar. En hel del bergfink i boket. Ormvråksparet kretsade över skogen. Mycket ringduva i farten. Inga korpar syntes till vid boet. 4 stenknäckar.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, April 08, 2001 at 19:18:09 (MET DST)

2001-04-08 Sträckbevakning vid Domsten 8.20-17.20 En obestämd islom mot S kl 13.30, storlom 1ex, små/storlom 30ex, ejder 4500ex, sjöorre 300ex, ormvråk 15ex, sparvhök 4ex, blå kärrhök 1ex, stenfalk 1ex, trana 4ex och myrspov 1ex.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, April 08, 2001 at 18:41:55 (MET DST)

Efter Boris beskrivning av kattugglan kunde jag inte motstå frestelsen, utan jag cyklade dit för att kolla. Mycket riktigt, där satt den, men efter en stund tröttnade den på mig och kröp ner i trädstammen som tydligen är ihålig. Lövsångaren var här i buskarna och hoppade runt idag också.
lars linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
helsingborg, - Sunday, April 08, 2001 at 15:41:36 (MET DST)

Pålsjö Östra 8 april
Även vi har haft besök av en lövsångare som nu på morgonen bedrev födosök på vår gräsmatta. Dessutom lite bo- ocg bergfink, talgoxar och blåmes samt några trastar.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 08, 2001 at 10:40:00 (MET DST)

7 april: Hasslarp: Några rödbenor, Skärfläcka 1, Större strandpipare 1, Smådopping 1, Skedand 3, Brunhök 1 mm. Längs vägen på fältet öster om Svedberg spatserade en svart kråka.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, April 07, 2001 at 23:23:18 (MET DST)

7/4. Rössjön: ejder 20 ex rastande, fiskgjuse 1 par (kollade alla boplatserna från förra året), glada 1 ex, skogsnäppespel. Västersjön: storlom 1 ex. Harbäckshult: trana 10 + 3 str, glada 1 ex, gröngöling 1-2 ropande.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, April 07, 2001 at 19:25:29 (MET DST)

Lör 7/4. V. om Tåssjö kyrka: Kattuggla hoade. Snoggarp: 3 Kattugglor hoade, Orrspel hördes söder om, Morkulla 1ex, Dubbeltrast 1ex. Sandön: Brunkärrhök 1ex, Fiskgjuse 1ex, Gransångare 1ex sj, Skogssnäppa 1ex.
Ulf, Jonathan, Henning,Christer,Patrik S <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, April 07, 2001 at 10:43:04 (MET DST)

Kattugglan i Pålsjö skog
Ni kanske även vill se kattuggla i Pålsjö skog?
Härom kvällen, vid 18-tiden, cyklade jag igenom Pålsjö skog. Om man kommer från Pålsjö kvarn och passerar vänsterkurvan och innan Weijlandersgatan så satt en kattuggla på höger sida endast några meter ifrån vägen på sin farstukvist i en högstubbe och kollade läget, lugn och trygg trots att jag stannade och hälsade på.
Boris Olsson <borols@mail.bip.net>
Helsingborg, - Friday, April 06, 2001 at 21:03:16 (MET DST)

01-04-06 Pålsjöskog Kattuggla 1ex ropande kl 20.30
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Friday, April 06, 2001 at 20:44:54 (MET DST)

1 ex lövsångare jagade insekter på min gräsmatta här på Pålsjö Östra i morse Lasse Linderström
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
helsingborg, - Friday, April 06, 2001 at 20:38:54 (MET DST)

5/4. Sjöorresträck över Harbäckshult på kvällen vid 22-tiden.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Friday, April 06, 2001 at 10:36:35 (MET DST)

2001-04-04 Strömstare och forsärla sågs vid Råå ån i Gantofta. Såg även en brun kärrhök vid laxtrappan. Minken vid Görarp tycks ha full koll på fåglarna runt sitt revir. Tyvärr!
Thomas & Helene <naturamedia@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, April 05, 2001 at 21:37:21 (MET DST)

4.4.01 Hustofta(?) öster om Höganäs:Rapphöna 1 par.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, April 05, 2001 at 14:23:36 (MET DST)

5.4.01 Höghult:Brun kärrhök 1 par kvar.Glada 1 par.Rapphöna 1 par.Sädesärla 60 rastande.Stenskvätta 1 hane.Oräknade men åtskilliga 100 rödvinge-,tal- och björktrastar i busk och trädridåer i skydd för den hårda SW vinden
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, April 05, 2001 at 14:16:40 (MET DST)

5 april Svedberga Kulle. 2 par skogsduva på hålinspektion i sluttningen NO om Svedberga gård.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 05, 2001 at 13:12:04 (MET DST)

5 april Svedberga Kulle. 2 par skogsduva på hålinspektion i sluttningen NO om Svedberga gård.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 05, 2001 at 13:12:03 (MET DST)

5 april: En stenfalk flög över E4:an vid Hyllinge.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Thursday, April 05, 2001 at 09:58:46 (MET DST)

2001-04-05 Det var härligt och se 1 lövsångare i trädgården idag.
Aina
- Thursday, April 05, 2001 at 08:47:43 (MET DST)

4 april
Vid Grytskär ikväll ett stenskvättepar, 4 hämplingar, 15 rödbenor och ganska gott om ejdrar. Medobs Sonja Hallberg

Vid Rössjöholm tidgare på dan 2 tranor, 2 storspovar och en glada. Medobs Mona Jönsson, Leif Hellmin och Ingegerd Gustavsson

Thomas Wallin
- Wednesday, April 04, 2001 at 22:15:52 (MET DST)

4 april, Höganäs "Jompes": stenskvätta 1ex. svart rödstjärt 2ex. Strandbaden: den övervintrande jordugglan har nu troligen lämnat lokalen, sågs senast den 2 april.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, April 04, 2001 at 21:37:49 (MET DST)

010404. Bjuv (Vegeån). Nu på kvällen sträckte 2 Fiskgjusar norrut mot söderåsen. För övrigt gransångare, morkulla, häger (2 st flög över mig och ropade en stund), rödvingetrastar och mycket gott om starar. Ormvråkarna var sysselsatta med att jaga bort en tredje vråk, och nu låg även en i boet.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Wednesday, April 04, 2001 at 20:26:11 (MET DST)

2001-04-04 Hasslarp kväll. En pungmes höll till runt bergsdammen. Två par snatterand, minst 12 gråhakedoppingar och 3 skärfläckor sågs i dammarna. Andrahandsuppgift; brushane 1ex sedd i går.
Mårten o Bengt
Helsingborg, - Wednesday, April 04, 2001 at 19:52:53 (MET DST)

4.4.01 Höghult:Brun Kärrhök 1 hane och hona+ en yngre hona.Hanen i spelflykt över tänkbar häckplats.Alla 3 fåglarna noterade på samma ställe igår.Blåhök 1 hona.Tornfalk 1 par.Mindre hackspett 1 par.Varfågel 1,enstaka Gransångare.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, April 04, 2001 at 16:21:10 (MET DST)

2 april. Hjorthagen, Söderåsen. En dimmig morgon, men vilket fågelliv! Bl a gröngöling, mindre hackspett, spillkråka,dubbeltrast,forsärla, gransångare,järnsparv, morkulla och kattuggla som ropade i fullt dagsljus!
Bengt Hertzman
- Wednesday, April 04, 2001 at 07:50:56 (MET DST)

1 april, äntligen vår. Mars, allt är förlåtet! I Åvarp-Båv var det en kakafoni av fågelsång, sträck- och lockläten. Flera sjungande dubbeltrastar, taltrasten var allmän liksom stenknäcken. Duvhök i spelflykt och tjattrande rödvinge- och bergfinkflockar i bokskogen. Vid Lovisetorp stod 7 hägrar och 13 skogssnäppor hade anlänt till denna klassiska rastlokal. Lägg därtill forsärla, sädesärla, gransångare,stjärtmes och skogsduva. På kvällen (en sån där violbrun trastkväll) var det nästan magisk stämning vid Maglaby kärr där vattenrall,sångsvan,grågås,enkelbeckasin,skogssnäppa och flera kattugglor kunde avnjutas och på avstånd en berguv!
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Wednesday, April 04, 2001 at 07:48:49 (MET DST)

Ett hjärtligt tack till samtliga som bidragit med material och synpunkter på vår inventering av rapphöns.
I och med mars månads utgång kommer vi inte att uppdatera aktuell sida kontinuerligt.

Vi är givetvis fortfarande intresserade av att hålla koll på arten status och tar gärna emot iakttagelser. Av intresse nu - under kommande del av året - är i första hand konstaterade häckningar.
Webbgruppen
Christer Strid/Webbgruppen
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2001 at 22:14:40 (MET DST)

2001-04-03 Domsten 7.00-16.40 För ovanlighetens skull ingen dimma denna morgon. Sträckande söderut; smålom 15ex, lom 20ex, skäggdopping 47ex, vitkindad gås 143ex, prutgås 2ex, bläsand 568ex!!, kricka 74ex, stjärtand 23ex, skedand 38ex, vigg 8ex, ejder 6500ex, sjöorre 274ex, svärta 2ex, labb 1ex ad ljus, kensk tärna 4ex och dvärgmås 3ex 2ad+2k. I rofågelväg sträckte ormvråk 255ex, brun kärrhök 2ex och sparvhök 39ex. Medobs Bengt A
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2001 at 20:50:13 (MET DST)

01-04-03 Ödåkra Gransångare 1ex
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2001 at 20:09:06 (MET DST)

Sön 1 april. Snoggarp: Ingen rackelhane och inga orrar men en SPARVUGGLA hördes i gryningen tom 6:45. (inget aprilskämt), Morkulla 1ex, tranor hördes. 2km N. om Mjöhult: Sångsvan 24ex och en hona brunkärrhök.Svedberga: en hona Mindre hackspett.
Ulf, Jonathan Ståhle & Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2001 at 19:38:06 (MET DST)

Lerhamn 2001-04-02 Enligt uppgift ska det finnas en flock med 12 mindre sångsvanar vid Lerhamn. Om det är ett aprilskämt vet jag inte, men någon kan väl kolla. Hinner ej själv.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Tuesday, April 03, 2001 at 11:32:46 (MET DST)

3 april Hasslarp; Bla Årta 1 hane och Skedand 7 ex.
Johan Hammar
- Tuesday, April 03, 2001 at 11:25:01 (MET DST)

2/4 2001 Lite av varje från denna fina vårdag när dimman tyvärr inte ville ge med sig här i Mölle. 2st. Fiskgjusar kom sträckande innifrån Skälder- viken och försvann ut i dimman i höjd med Skärets hamn kl.12.50 En svävande Glada och ett Tornfalkspar i häck- ningsbestyr i Utvälinge. Gick en kvällsrunda Björkeröd-Himmelstorp 19.30. 5st. Morkullor skrämdes upp,5 olika sjungande Gul- sparvar,2 Gröngölingar och en överflygande Kärr- hök troligtvis modell brun.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Tuesday, April 03, 2001 at 09:19:02 (MET DST)

2001-04-02: 2ex stenskvätta på åker utanför min trädgård 2km norr om Ugglarps broar.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Tuesday, April 03, 2001 at 08:33:39 (MET DST)

2/4. Hasslarp 16.50-18.10: gråhakedopping 5 par + 1 ex + 1 ex, smådopping 3 ex, snatterand 3 par, brunand 5 hanar, 3 honor, rödbena 14 ex, skogssnäppa 2 ex, sädesärla 2 ex, steglits 2 ex. Många skådare på plats - en av dessa hade också sett en brun kärrhök samt hört gransångare.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, April 03, 2001 at 08:06:17 (MET DST)

2001-04-02. 1 ladusvala Råå hamn.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Monday, April 02, 2001 at 21:02:11 (MET DST)

2001-04-02 Domsten 15.15-20.00 En bra ejderkväll när väl dimman lättade. 7500ex sträckte söderut. Övriga obsar sjöorre 80ex, skäggdopping 30ex, trana 36ex, sparvhök 2ex och mindre hackspett 1ex.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, April 02, 2001 at 20:59:48 (MET DST)

2 april, Vattenmöllan: stenskvätta 1ex. Rögle: kungsörn 1ex. Sandön: skedand 3ex. strandskata 180ex. storspov 40ex. Ornakärr: brunhök 1ex. blåhök 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, April 02, 2001 at 18:23:56 (MET DST)

2001-03-31 Rönnen Skärfläcka 23, gravand 29, storspov 2, större strandp 15 Sandön; Skärfläcka 16, gravand 40, storspov 20, strandskata 160, rödbena 10 och skäggmes i vassen. 2001-04-01 Öst om Jonstorps fd. reningsverk och Farhult; Skärfläcka 19, kricka 40, rödbena 17, stjärtand 1 par, skedand 2 hanar, kärrsnäppa 10, 1 par bläsand, 120 tal strandskator, 4 storspovar, gravand > 78, sädesärla (revet i Jonstorp). Stenkrossen; i betesmarken med kärr, hanne kärrhök Totalt inre Skälderviken; skärfläcka 58.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Monday, April 02, 2001 at 08:51:56 (MET DST)

1/4-01. RÖNNEN på eftermiddagen: 1 spetsbergsgås flög mot SV tillsammans med grågäss. Verkade gå ner någonstans mot Farhultshållet och finns möjligen kvar inåt åkrarna. I övrigt ca 25 snösparvar, 2 svarthakedoppingar och rejält med rastande ejder ute i diset.
Mats Rellmar
Hbg, - Monday, April 02, 2001 at 08:32:21 (MET DST)

30/3. I Farhult satt en ad pilgrimsfalk på ett slaget byte och längre bort mot Jonstorpshållet gick en vit stork på strandängarna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 02, 2001 at 06:56:33 (MET DST)

2001-04-01 Lerhamn 12.30-15.30 Mindre sångsvan 25ex rastande, brunhök 1ex, skogssnäppa 3ex, dvärgbeckasin 1ex, enkelbeckasin 15ex, svart rödstjärt 1ex. Gott om taltrast och rödvingetrast i buskmarkerna. Snoggarp 19.00-21.00 Tyvärr ingen sparvuggla men dock 1 varfågel, 1 hornuggla och 3 kattugglor. Dessutom hördes ett rullande läte som påminde om hökugglans. Lätet var dock dovare och långsammare. Art ? Runt Rössjön hördes ytterligare 3 kattugglor.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2001 at 23:09:27 (MET DST)

1 april: Vid ett kort stopp vid Råå hamn hördes 2 sjungande gransångare och 3 överflygande mindre korsnäbbar sågs.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2001 at 22:18:37 (MET DST)

2001-04-01 Ornakärr 1Jorduggla,11 Enkelbekasiner, Brun kärrhök hona och hane,1 Glada.
Aina
- Sunday, April 01, 2001 at 21:33:36 (MET DST)

1.4.01 Höghult:Brun Kärrhök 1 hona,Gransångare 1,sädesärla 2.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, April 01, 2001 at 21:30:36 (MET DST)

1 april Svedberga Kulle, sen eftermiddag; Fiskgjuse 1 ex mot NO, Morkulla 2 ex, Spillkråka 1 ex, Stenknäck 2 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 01, 2001 at 21:19:34 (MET DST)

2001-04-01 mellan kl 16.00-17.00 En koll av dom tre södra dammarna i Hasslarp gav följande: 8 ex rödbena, 3 ex gråhakedopping, 5 par brunänder, 15 ex strandskata. 10 ex gravänder,1 ex tornfalk och sist och inte minst vår för säsongen första brushane. På hemväg genom Rögle/Välinge 2 ex ormvråk, den ena mycket ljus. Avslutningsvis försökte vi överlista rördrommen i Vegeå, dock utan positivt resultat.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, April 01, 2001 at 18:59:27 (MET DST)

2001-04-01.Hasslarpsdammarna.Gråhakedopping 7 ex, Grågås 2ex, Snatterand 6 ex, Brunand 8 ex, Rödbena 2 ex, Sädesärla 1 ex. Översträckande Trana 5 ex, Fiskgjuse 1 ex, Sparvhök 1 ex. Ornakärr Blå kärr- hök 1 ex(honf), Sångsvan 24 ex.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Sunday, April 01, 2001 at 17:48:55 (MET DST)

1 april. 14 personer slöt upp vid KOF-stugan, Heljaröd för en föreningsexkursion på Rönnen. Trots dis och ett fint duggregn så såg vi gott om strandskator, skärfläckor och större strandpipare. En hane sädesärla visade upp sig vid lilla viken.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, April 01, 2001 at 16:57:07 (MET DST)

Sön 1 April. Snoggarp: Inga orrar och ingen rackelhane men en SPARVUGGLA hördes fram tom kl 6:45. Morkulla 1ex, Trana hördes. 2km N. om Mjöhult: Brunkärrhök 1ex hona. Svedberga: Mindre hackspett 1ex.
Ulf, Jonathan Ståhle & Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2001 at 16:20:43 (MET DST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken.
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.