Observationer juli 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken
29 juli. En vandring på Söderåsen som dock inte gav mycket ornitologiskt utbyte. En udda obs var dock en flock på 16 nötskrikor vid Forsgård i närheten av Klöva Hallar. En bivråksfamilj hade flyglekar vid Körslätt. En del smärre flockar av mindre korsnäbb samt dubbeltrast och sjungande skogsduva vid Körslätt är kanske också värt att rapportera.

Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Wednesday, August 01, 2001 at 16:23:36 (MEST)

2001-07-31 Sträckbevakning vid Kullaberg mellan kl. 05.45-13.00 med gott resultat. De roligaste arterna var 1 Mindre lira kl. 8.30, 2 storlabbar kl. 8.35 och en Gulnäbbad/Större lira som sågs på långt avstånd kl. 10.35. Av övrigt sträck bl.a. storlom 1, stormfågel 1-2, havssula 5, tretåig mås 2, tordmule 9, ljungpipare 25, kustpipare 15 och småspov 2. Medobs denna dag var Thomas Svanberg och Karl-Göran Nilsson
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, July 31, 2001 at 18:57:19 (MEST)

31/7. I morse jagade 2 labbar (1 mörk och 1 ljus) vid Sandön/Själrönnen. Den ena lyckades mobba till sig lite frukost av en fiskmås. Vid Rönnen rastade 1 ung tretåig mås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 31, 2001 at 18:38:38 (MEST)

Sandön 29 juli (morgon): Vattenrall 1 ad sedd, sandlöpare 2, spovsnäppa 2, kustsnäppa 5, skäggmes 8 (minst). Ranarpsstrand-Grytskären på förmiddagen: Större strandpipare 20, Mindre strandpipare 1, Gluttsnäppa ca 10, svartsnäppa 8, brushane 9, rödbena 7, grönbena 20, skogssnäppa 5, mosnäppa 1, mindre hackspett 1 samt en alldeles rostfärgad kaja! Den helvita ormvråken finns kvar vid Ängelsbäck.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Sunday, July 29, 2001 at 22:08:55 (MEST)

29 juli
Vid Grytskär finns ofta många arter vadare, om än inte i samma mängder som längre in i Skälderviken. Ikväll 3 mosnäppor, 8 kärrsnäppor, 4 brushanar, 4 svartsnäppor, ca 20 gluttsnäppor, 2 grönbenor, 8-10 drillsnäppor, 3 enkelbeckasiner och 1 myrspov.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Sunday, July 29, 2001 at 21:30:25 (MEST)

27/7. Angående nattskärror: det verkar ha stor betydelse vilken dag man är ute, även om man själv inte märker någon större skillnad på vädret. Var iväg igår kväll igen, men det var betydligt sparsammare aktivitet. En sporadiskt spinnande hane vid Ugglemossen. Vid Röglamosse helt tyst. En flock medelstora vadare föreföll gå ner på myren, men ville inte avslöja sin artidentitet. Barnen var med och för dem var det åtminstone både spännande och kusligt...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, July 28, 2001 at 15:59:07 (MEST)

Besökte Skälderviken under 7 dagar (7/7-14/7) och observerade följande: 7/7: Vit stork 1, 2 km O Höganäs 10/7: Lundsångare 1, Sjökronaparken, Höganäs C 11/7: Storspov 30 rast. samt mycket skärfläckor, Rönnen
Joakim Gustafsson <jocke.ostgotalarm@euromail.se>
Ljungsbro, Östergötland, - Saturday, July 28, 2001 at 12:23:33 (MEST)

2001-07-27. Vegeholms skog kl.21.30-22.15. Det har ju rapporterats om spelande nattskärror från såväl Maglaby som Ugglemossen så här i slutet av denna månaden. Detta gav anledning till ett besök i Vegeholms skog för kontroll av situtionen där. En spelande nattskärra kunde konstateras liksom lockläte och vingklatschande. Någon flyguppvisning bjöds det emellertid inte på. I övrigt mycket tyst i skogen. Inga dragande morkullor och inte den minsta tillstymmelse till fågelsång. Endast ett par rödhakars knäppande och en varnande koltrast hördes i den stilla julikvällen.
Rune Johansson <Ängelholm>
- Saturday, July 28, 2001 at 09:25:17 (MEST)

2001-07-26.I dag vid 17-tiden såg jag en kull rapphöns på Väla södra industriområde strax norr om korsningen Mogatan/Makadamgatan. Den bestod av en tupp, en höna och 14 kycklingar.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Thursday, July 26, 2001 at 22:28:29 (MEST)

Segelstorpsstrand-Ranarpsstrand 26.7. Uppenbarligen full fart på vadarna - sjutton arter och inflygande småflockar av flera arter på morgonen. En vardera av kustpipare, småsnäppa och småspov, tre spovsnäppor, fem brushanar, 15 större strandpipare, 30 kärrsnäppor. I övrigt en överflygande forsärla.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
- Thursday, July 26, 2001 at 21:48:56 (MEST)

2001-07-26: På eftermiddagen sågs en kungsfiskare flyga uppströms över Rönneå vid den gamla järnvägsbron i Bläsinge ängar.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Thursday, July 26, 2001 at 16:55:31 (MEST)

25 juli. Väldig fart på nattskärrorna. Spinnande, flyguppvisningar, vingklatschande och diverse läten dels från Ugglemossen S om Västersjön och dels från Röglamossen. Minst 5 ex inblandade varav två honor. Trodde det började bli sent på sommaren för nattskärrespel, men Bengt Hertzmans post från 21/7 inspirerade att ge sig ut på kvällsexkursion. Tack! En av mina bästa nattskärrekvällar någonsin.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, July 26, 2001 at 09:08:19 (MEST)

26 juli, utmed invallningen Höganäs fanns vid 8-tiden 3 roskarlar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, July 26, 2001 at 08:14:38 (MEST)

24 juli. Härlig kväll vid Rössjön. Arter som vanligt - storlom, grågås, fiskgjuse, lärkfalk (vid bo), drillsnäppa, havstrut, fisktärna, spillkråka. Och minst 300 skarvar på ön...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Wednesday, July 25, 2001 at 10:25:22 (MEST)

23 juli. Räknade vadare på åtta olika lokaler på Bjäre. Roligast vid Ranarpsstrand, med en vardera av mo- och småsnäppa samt två spovsnäppor, två kustsnäppor, en småspov och två myrspovar samt en tiggande gökunge. Vid Rammsjöstrand två mosnäppor och två småspovar. Totalt 30 större strandpipare, 50 kärrsnäppor, åtta brushanar, 15 gluttsnäppor, 15 skogssnäppor, 25 grönbenor och 75 drillsnäppor. Dessutom steglitser lite överallt.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
- Monday, July 23, 2001 at 21:52:47 (MEST)

Pålsjö Östra den 22 juli.
När vi skulle hämta bilen på pakeringen möttes vi av en mindre hackspett. KUL!
Christer Strid
Helsingborg, - Monday, July 23, 2001 at 19:04:06 (MEST)

21 juli. På hyggena öster om Maglaby kärr spelade minst 6 nattskärror, några av dem visade också upp sig fint. I skymningen sågs även ljudlösa morkullor och hördes nån enstaka kattuggla. Tidigare på dagen sågs en nyligen flygg hornuggla mellan Björnås och Kärreberga samt 8 mindre korsnäbbar. 22 juli Några timmar vid Maglaby kärr med en annan tålmodig skogsornitolog. Med andra ord sjöd det inte av liv men en spelande bivråk var en fin upplevelse liksom brunhökshannen som med jämna mellanrum lämnade över byten till honan. Ute i kärret rastade kärrsnäppa,gluttsnäppa,grönbena och skogssnäppa samt forsärla.
Bengt Hertzman
- Monday, July 23, 2001 at 18:08:55 (MEST)

23/7 Hasslarp på f.m.: Smådopping 11 varav 2 juv, gråhakedopping 2 ad med 2 pull samt 1 stor unge ensam i en annan damm (samma kull?). Var är alla andra gråhakar? Vidare 1 spovsnäppa, 6 kärrsnäppor, 3 mindre strandpipare, 1 forsärla, 1 dubbeltrast och 18 skedänder.
Mats Rellmar
Hbg, - Monday, July 23, 2001 at 12:18:52 (MEST)

Skäggmes, myrsnäppa och myrspov - nya bilder från Affe Peterssons kamera. Titta in i Galleriet!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, July 23, 2001 at 11:40:53 (MEST)

22/7. Harbäckshult: lärkfalk 1 str, forsärla 1 rastande.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, July 23, 2001 at 10:13:39 (MEST)

22 juli, dagens observationer på morgonen från de grunda stränderna vid Skälderviken:. FARHULT: kärrsnäppa 450ex. spovsnäppa 10ex. kustsnäppa 45ex. svartsnäppa 2ex. myrspov 5ex. SANDÖN: kärrsnäppa 150 ex. roskarl 2ex. kustsnäppa 25ex. spovsnäppa 7ex. småsnäppa 8ex. kungsfiskare 3ex. skäggmes 5-6ex. RÖNNEN: kärrsnäppa 300 ex. kustsnäppa 10 ex. myrspov 45 ex. småsnäppa 5 ex. spovsnäppa 1ex. ljungpipare 25 ex. myrsnäppa 1ex. roskarl 2 ex. samt mosnäppa 2ex. detta tillsammans med Thomas Wallin.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, July 22, 2001 at 19:21:06 (MEST)

Något sen rapport från igår 21 juli. En skräntärna mot söder över Hasslarps dammar under morgonen. Ringmärkningen fram till 10.30 gav 37 nymärkningar fördelade på nio arter, bl.a två gråsiskor. Dessutom en rörsångare med belgisk ring.
Henrik Johansson
- Sunday, July 22, 2001 at 10:49:48 (MEST)

21/7. Njutfullt med alla granna vadare vid Sandön/Rönnen - gjorde inga nogsamma anteckningar, men nämnas kan småsnäppa 5-6 ex, myrsnäppa 1 ex (Rönnen), kustsnäppa 14 ex, spovsnäppa 20-tal ex, myrspov 10-tal ex. Vid Sandön fiskade två gjusar framgångsrikt - båda försvann med bytena mot Klörenskogen. Vad det nu betyder...
Harbäckshult: forsärla 1 ex rastade.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, July 21, 2001 at 18:48:09 (MEST)

Fre 20 juli. Tillägg till Mårtens rapport 1ex myrsnäppa vid sandön.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, July 20, 2001 at 23:07:29 (MEST)

20/7 Tog en kvällstur till skälderviken med gott resultat. FARHULT. I en flock på 160 kärrsnäppor sågs även hela 6 myrsnäppor och 5 spovsnäppor. Övrigt svartsnäppa 14, gluttsnäppa 25 och myrspov 3. Vid RÖNNEN ytterligare 1 myrsnäppa, kärrsnäppa 70, spovsnäppa 4, mosnäppa 8 och småsnäppa 1. SANDÖN bjöd på kustsnäppa 6, kärrsnäppa ca 50 och spovsnäppa 2. Avslutningsvis vid Hasslarp brushane 25, kärrsnäppa 8, spovsnäppa 1 och mosnäppa 2.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, July 20, 2001 at 22:32:46 (MEST)

17/7 Hasslarp: Spovsnäppa 2, grönbena ca 20, rödbena 2, brushane 2, gluttsnäppa 1, skogssnäppa 1, gråhakedopping 3 ad. och 2 pull. Rönnen : Skärfläcka ca 35, kärrsnäppa ca 10, gluttsnäppa 12, myrspov 1, drillsnäppa 4. Sandön: Småtärna ca 15, svartsnäppa 1, brushane 2, myrspov 1, storspov ca 15. Medobservatör Tony Servin.
Tony Svensson <tony.sv@telia.com>
Örkelljunga, - Thursday, July 19, 2001 at 22:31:06 (MEST)

19/7. Förutom 1 myrsnäppa kvar på Rönnen fanns 2 ex på Sandön under förmiddagen. Senare på dagen sågs även 1 sandlöpare och 1 honfärgad årta.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 19, 2001 at 17:01:41 (MEST)

2001-07-17. Var jag på Rönnen 19.00 till 21.30. I N.Häljaröds hamn fick jag se en Svart rödstjärt och ute vid Rönnen 1 st Myrsnäppa tillsammans med 20 st Kärrsnäppor och 2 st Spovsnäppor och i Lilla viken 3 st Mosnäppor.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, July 18, 2001 at 17:22:04 (MEST)

18/7. Myrsnäppan som dök upp på Rönnen igår var kvar idag. Den hade sällskap i lilla viken med bl.a. 6 mosnäppor och 1 småsnäppa. På Sandön fanns 39 kentska tärnor, 1 svarttärna, 6 skäggmesar och runt ön jagade 1 labb.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, July 18, 2001 at 13:18:04 (MEST)

16.7 Skälderviken eftermiddag. Vid SANDÖN bl.a. kärrsnäppa 32, spovsnäppa 43, kustsnäppa 35, småsnäppa 1, svartsnäppa 2 o myrspov 14. RÖNNEN, kärrsnäppa 14, spovsnäppa 5, kustsnäppa 1, småsnäppa 1, mosnäppa 1 o myrspov 3. FARHULT, kärrsnäppa 26, spovsnäppa 5, kustsnäppa 15 o myrspov 15. Medobs denna regniga dag Patrik S.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, July 16, 2001 at 16:13:22 (MEST)

16 juli: Passa på och åk ut och njut av de röda arktiska vadarna, idag på f.m. med följande antal. FARHULT: kustsnäppa 2ex. myrspov 7ex. RÖNNEN: myrspov 3ex. spovsnäppa 4ex. skärfläcka 72ex. + 1par med 2 nykläckta ungar. SANDÖN: kentsk tärna 25ex. spovsnäppa 22ex. kustsnäppa 22ex. kustpipare 2ex. myrspov 12ex. småsnäppa 1ex. vattenrall hördes samt skäggmes 5ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, July 16, 2001 at 12:34:48 (MEST)

14 juli, KULLEN: Några timmars morgonskådning gav bl.a. Havssula 3ex,(samtliga 2K) sjöorre ca. 200ex. svärta 8ex. sillgrissla 3ex. silltrut 1ex. kärrsnäppa 7ex. kustpipare 2ex. forsärla 1ex. mindre korsnäbb 3-4ex. rosenfink 1-2ex. Detta tills. med Teuvo Karjalainen och Mats Peterz.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, July 14, 2001 at 18:11:43 (MEST)

11/7 på kvällen, Hasslarp. Grönbena 22, drillsnäppa 4, kärrsnäppa 1, spovsnäppa 4, m. strandpipare 2, skärfläcka 2 ad 3 juv. 14/7 på morgonen, Väla södra industriområde. På en av byggnaderna finns en bohylla under taknocken, på taket satt nu två juv. tornfalkar. På en gräsmatta vaktade en rapphöna 16 rätt stora kycklingar. På en annan byggnad tio hussvalebon, fåglarna jagade över hagarna och kärret. Över ormvråksboet lekte två ungfåglar i luften. Kärrhökarnas ungar, tre till antalet, var också nu mer säkra på vingarna. En mindre strandpipare var kvar i åkerhörnet, så de fyra ungarna är tydligen inte alla uppätna än. För övrigt bl.a. steglits 3, grönsiska 5, härmsångare.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, July 14, 2001 at 13:19:15 (MEST)

12 juli. Några timmar vid Sandön under eftermiddagen resulterade i bl a: svarttärna 2 ad str, myrspov 8 rast samt spovsnäppa 1 rast.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Friday, July 13, 2001 at 20:08:33 (MEST)

10 juli. Mjukstart av årets ringmärkning i Hasslarp. Fångst i åtta nät fram till 11.30-tiden gav 35 nymärkningar och fyra äldre kontroller. Totalt 11 arter, dock inga "sensationer", vilket innebär en artlista enligt följande: rörsångare 8, törnsångare 5, kärrsångare 4, sävsparv 4, talgoxe 4, gransångare 3, sävsångare 2, grönfink 2, samt vardera en lövsångare, en järnsparv och en blåmes. I dammarna något sämre med vadare än de senaste dagarna. Fortfarande en del grönbenor men även mosnäppa, mindre strandpipare, skogssnäppa och kärrsnäppa noterades. (Henrik J, Mårten M & Jan S).
Henrik Johansson
- Tuesday, July 10, 2001 at 17:36:55 (MEST)

2001-07-09 Tog en eftermiddagstur med hyggligt resultat. JONSTORP-FARHULT kärrsnäppa 53, brushane 1, gluttsnäppa 9. RÖNNEN skedand 11, kärrsnäppa ca 50, spovsnäppa 1, brushane 6. SANDÖN skräntärna 1, svarttärna 2 str. S, kärrsnäppa ca 100, spovsnäppa 9. HASSLARP kärrsnäppa 6, spovsnäppa 6, mosnäppa 1, brushane 5, gluttsnäppa 2 o grönbena ca 40.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Monday, July 09, 2001 at 19:19:30 (MEST)

7/7. Resultatet av skäggmeshäckningen på Sandön visade sig på lördagsmorgonen. Förutom föräldrafåglarna flög det runt 3 ungfåglar på ön. Annat på samma lokal var 1 spovsnäppa och senare på eftermiddagen 1 skräntärna. På Klörensidan höll det till 3 mindre strandpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 09, 2001 at 06:55:20 (MEST)

8 juli. Ett sångsvanspar har för första gången häckat i Snäckebotorp. Ovanligt att häckningen lyckas första gången, men 4 ungar har dom!
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, July 08, 2001 at 20:36:29 (MEST)

7/7 01 Vaktel hördes på morgonen. Prästängen,Tåstarp: Sommargylling hördes 10-12 juni.Fick rapporten av Joacim Falck i Tåstarp.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, July 08, 2001 at 15:42:35 (MEST)

6 juli, tidig morgon. Älvorna dansar över kärret vid Väla motocross. Ganska mycket fågelsång: hämpling, kärrsångare, svarthätta, törnsångare, taltrast, grönsiska m.m. I videt sitter kärrhökarnas två ungar och glor. I åkerhörnet som var översvämmat länge i våras ruvade mindre strandpipare fyra ägg i förra veckan, nu springer fyra ungar omkring vaktade av föräldrarna. Ormvråksparet har flygövningar med sin unge. I Hasslarpsdammarna var det roligaste en grann spovsnäppa. En kull skedand om nio ungar plus två honor till, två par knölsvan med ungar. Två par gråhakedopping med ungar (1+2), 20 adulta totalt. Fem smådoppingar sågs. En adult skärfläcka och de tre yngsta ungarna. Övriga vadare: grönbena 15, skogssnäppa 3, mindre strandpipare 2, större strandpipare 1, brushane 2, rödbena 2 ad 1 juv.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, July 07, 2001 at 10:32:23 (MEST)

2001-07-05 på eftermiddagen. I strandskogen, Vegeholm ca 500m söder om parkeringen "Sibirien", Ängelholm hördes tofsmes. Det är mig veterligen många år sedan arten påträffades i denna skog under häckningstid. Biotopen är mycket lämplig för tofsmes och vem vet, kanske har den häckat här i år. För övrigt har observationer i området under övriga tider på året varit tämligen sparsamma under de senaste 30 åren.
Rune Johansson
Ängelholm, - Friday, July 06, 2001 at 16:24:29 (MEST)

5/7. Rössjön: två fiskgjusebon med ungar. Kontrollerade inte det tredje, men det föreföll övergivit sist jag var vid sjön för ca 3 veckor sedan. Har dessutom sett fiskgjuse med byte flyga S vid två tillfällen (precis samma riktining) i juni. Har gjort ett försök att finna det förmodade boet men hade ingen lycka den gången.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, July 05, 2001 at 19:34:53 (MEST)

5.7-01 Höghult(kl 0210-03) Vaktel 1 spelade SE om godset,söder om de rivna statarlängorna.I övrigt 7 sj Kärrsångare och 4 sj Näktergalar fortfarande.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult,, - Thursday, July 05, 2001 at 16:32:30 (MEST)

2001-07-04, kl 12.30: en röd glada över hyreshuset på kolgatan 7 B, på eftermiddag 15.30, en röd glada över nyslagen hö, Görslövsåns mader.
Richard Åkesson
Höganäs, - Thursday, July 05, 2001 at 10:22:10 (MEST)

4 juli: En vaktel spelande kl 23.50 strax söder om Ängeltofta gods på Bjärehalvön.
Ulf o Jonathan Ståhle
Ängelholm, - Thursday, July 05, 2001 at 06:41:52 (MEST)

4 juli, Strandbaden: På väg till arbetet hördes en gulhämpling sjunga i skogen intill Örestrand, ca 07.30. Även lundsångaren sjöng i Siöcronaparken, Höganäs.
Alf Petersson <alf.hoganas.museum@telia.com>
Nyhamnsläge, - Wednesday, July 04, 2001 at 08:51:14 (MEST)

3.7-01 Höghult(kl 02-03): Vaktel ingen spelande trots perfekt väder.Stilla klar och varm gryning.Ett ex stöttes från en vägren.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult,, - Tuesday, July 03, 2001 at 22:54:27 (MEST)

1/7. På stranden mellan Sibirien och Klören sprang 4 sandlöpare och på Sandön fanns 1 hanne skäggmes, 4 kärrsnäppor och 2 skräntärnor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 03, 2001 at 06:55:25 (MEST)

1.7-01 Arild,Nabben:3 Hornuggleungar. Höghult:3 Vaktlar hörda till och från beroende på vädret sedan 16.6 några 100 m norr om godset. 3 Katuggleungar flygga. Höghulta mosse:Häckningar eller troliga sådana.Rörhöna 1 par,Vattenrall 2 par,Brunhök 2 par men såvitt jag kunnat se endast 1 flygg unge.Det är tomt sedan 29.6.Rörsångare 3 sj,Kärrsångare 15 sj,Buskskvätta 5 par.Sista veckan i maj sjöng en Gräshoppsångare. Antal näktergalsrevir i hela Höghult 28.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult,, - Monday, July 02, 2001 at 23:51:32 (MEST)

1 juli, Från pilgrimsfalkarna på Kullaberg kan rapporteras att samtliga tre ungar nu lämnat bohyllan, de finns dock kvar i omgivningarna. Inte långt därifrån häckar ett tornfalkpar som har fem snart flygfärdiga ungar, alltså ett lyckat falkår på Kullaberg. Beträdnadsförbudet gäller fortfarande, t.o.m. den 15 juli. HÖGANÄS: "Långköraren" herr LUNDSÅNGARE sjunger fortfarande i Siöcronaparken bakom Tivolihuset.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, July 02, 2001 at 22:54:20 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.