Observationer juni 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken


26/6 2001 kl. 11.40-12.50 sjöng 1 lundsångare ljudligt och flitigt i östra delen av Sjöcronaparken, Höganäs.

Karl-Erik Karlsson <karl-erik.karlsson@ebox.tninet.se>
Svalöv, - Monday, July 02, 2001 at 21:27:40 (MEST)

Tyvärr, tyvärr - obsboken har varit utslagen någon dag. Och vad värre är - obsarna inlagda efter den 18 juni är borta....... Du som vet att du rapporterat senare får gärna lägga in dina observationer en gång till.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, July 02, 2001 at 15:22:44 (MEST)

18/6 Idag stöttes 2 st vaktlar upp vid 2 olika tillfällen från ett fält öster om E6:an. I våras sattes 3 stora holkar upp och nu är 2 bebodda av tornfalkar.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Monday, June 18, 2001 at 22:08:55 (MEST)

17/6. Vid Sandön fanns 1 kustpipare, 55 kentska tärnor, 2 hannar bläsänder och 19 kustsnäppor som drog söderut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 18, 2001 at 08:04:05 (MET DST)

100.000!!!
Under dagen har någon blivit den 100.000:e läsaren av obsboken!! Se längst ner på sidan!!!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Sunday, June 17, 2001 at 22:03:56 (MET DST)

2001-06-17. Tiden rusar iväg. Det är inte alltid så lätt att hålla rätt på dagarna. Nattskärrerapporten avser naturligtvis kvällen den 16 juni även om skärrorna säkert bjuder på repris även ikväll.
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, June 17, 2001 at 20:52:17 (MET DST)

2001-06-17. Kl.22.00-24.00. Trots något ogynnsamma förutsättningar med blöta efter en hel dags regn, lite kyligt samt sparsamt med nattflyn erbjöd Vegeholmsskogen på hyfsat nattskärrespel. Från det säkra stället mellan Kullavägen och TV- masten kunde spinnande höras från tre olika håll samtidigt inkl. upprepande lockläten. Några skärror ville dock inte visa upp sina flygkonster här. På väg hem, ca 200m söder om pistolskjutbanan efter Kulltorp i Ängelholm, fanns ytterligare en nattskärra ivrigt spinnande i en torraka. Den kunde observaras fint i silhuett mot natthimlen på ca 20 m avstånd. Efter en stund lämnade den trädet, då tillsammans med en hona som först inte hade observarats. Den fortsatte sedan med sitt spinnande ett hundratal meter bort.
Rune Johanson
Ängelholm, - Sunday, June 17, 2001 at 19:17:33 (MET DST)

Obsar från den 14 juni gjorda tillsammans med Björne Ekelund och Bengt Lundgren

Dammarna Hasslarp:
Bland vadarna såg vi mindre (4) och större strandpipare (1), grönbena (2), svartsnäppa (1>), drillsnäppa (1), brushane (3), skärfläcka (4 ad 2 pull), strandskata (6), häger (1)
Övrigt bl.a.: kricka (2), skedand (6 hanar 1 hona), vigg (1), gråhakedopping (8>), brun kärrhök (1 hane).
Vid Västraby hörde vi en kull med hornuggla, 2-3 ungar och vakteln hördes vid Stureholm
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, June 16, 2001 at 10:58:12 (MET DST)

16 juni, Rönnen på f.m.(innan regnet): prutgås 2ex. svartsnäppa 4ex. spovsnäppa 2ex. gluttsnäppa 1ex. Sandön: sjöorre ca.50ex. kentsk tärna 49ex. fisktärna 25ex. svartsnäppa 5ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, June 16, 2001 at 10:35:32 (MET DST)

15 juni. Trots att sommarstiltjen infunnit sig i fågelmarkerna fanns en del att titta på idag. Rönnen: spovsnäppa 1, kärrsnäppa 1, brushane 3 och prutgås 2. Sandön: dvärgmås 1, svartsnäppa 5, mindre strandpipare 3, sjöorre 50 och skäggmes 1 par häckande på ön.
Henrik Johansson
- Friday, June 15, 2001 at 20:20:51 (MET DST)

Angående skyltarna med "Stopp gå inte in i hagen" vid Rönnen så ringde jag till Sveriges djurbönders smittskyddsorganisation som delat ut skyltarna för att få veta vad skylten innebär för allmänheten. De svarade ungefär så här: Skylten ska inte ses som ett förbud utan som ett önskemål. Smittrisken är nu inte så stor att det finns synnerliga skäl att inte beträda betesmarker. Däremot är det viktigt att inte lämna matrester efter sig i naturen. De som sätter upp skyltar i nuläget borde därför tejpa över texten om beträdnadsstopp. Annars undermineras förtroendet för att skyltningen har saklig grund. Självklart ska vi alltid respektera rimliga krav och önskemål från markägare. I detta fall verkar det dock inte vara motiverat att stänga ute allmänheten från en sen många år etablerad strövstig.
Hans Nordius <hans.nordius@telia.com>
Ängelholm, - Friday, June 15, 2001 at 00:01:07 (MET DST)

14 juni. Fem tofsvipepar med 16 ungar på den lilla isolerade beteshagen intill Skäldervikens hamn. Det bör vara i det närmaste optimal utdelning. Kul! Ängen betas av fyra hästar, två nötkreatur och ett gäng kaniner. Storlek: c:a 150 x 250 m. Ängen alltså!
Hans Nordius <hans.nordius@telia.com>
Ängelholm, - Thursday, June 14, 2001 at 23:40:33 (MET DST)

9/6. En kungsfiskare flög under mig när jag stod på den gamla betongbron över Vegeå strax norr om Vegeholms slott.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 11, 2001 at 06:53:02 (MET DST)

10 juni på "gubbahyllan" Kullen: Lite smått och gott det mest noterbara en gulhämpling som var ute och snurrade samt ca. 110 str. sjöorrar, det str. troligen fler då jag och Karl-Göran bara slötittade lite då och då över vattnet.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, June 10, 2001 at 21:37:30 (MET DST)

10 juni Kullen. säsongsavslutning på "gubbahyllan", utrotningshotad grupp!! En enig samling, jag och Affe, kom fram till att våren varit en av de sämsta som noterats sedan 1970, dåligt sträck och få rastare, dock skall tilläggas att aktiviteten varit låg. Under mötet kunde vi nöjsamt notera 1 vändande Gulhämpling, drygt 100 Sjöorrar mot SV, 1 Brunhök mot SV, ungstararna flög omkring i skränande flockar och en flock på drygt 30 bofinkar var ute och vände, det går mot höst. Vid Kullagården noterades 5 mindre korsnäbb. Jonstorp minst 7 par Småtärna och ungefär lika många Fisktärnor (svårobsade håller till på sjösidan). 60 ad skärfläckor, minst 4 ungkullar och 11 par fortfarande ruvande, rödbenor 2 kullar, en kull nästan flygga st strandpipare, varnade storspov och strandskator. Tycks bli en bra säsong på revet. Kustpipare 1 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, June 10, 2001 at 21:35:09 (MET DST)

Sön 10 juni. 6 svartsnäppor rastade en kort stund på Rönnen.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, June 10, 2001 at 13:06:37 (MET DST)

Ny lägesrapport från KOFs rafflande tävling om Falkpriset - klicka här!.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Saturday, June 09, 2001 at 11:45:27 (MET DST)

En något försenad rapport från den 6 juni. Rögle gård 1 spelande vaktel. JORD/hornuggla jagande över Ornakärr. F ö bra fart på näktergal, hördes från de flesta större märgelgravar och dungar, men framemot 23.oo alldeles tyst. Sträckan Välinge-Ornakärr avlyssnades med jämna mellanrum.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, June 09, 2001 at 09:32:04 (MET DST)

Fre 8 juni. Vegeholm: Nattskärra 1ex spelade, Hornuggla 1ex hördes och några Morkullor knixade förbi. Medobservatörer: Ulf, Mårten och Bengt.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, June 09, 2001 at 03:48:42 (MET DST)

2001-06-08 En kvällsrunda runt Hasslarpsdammarna, 19 - 21, gav bl.a. följande obsar. Svartsnäppa 3 ex, Skogssnäppa 3 ex, Mindre strandpipare 2 ex, Skedand 11 ex, Årta 3 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Friday, June 08, 2001 at 23:38:38 (MET DST)

8 juni
En sommargylling sjöng 15-20 ggr i morse kl 5.30 längs landsvägen i Magnarp
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Friday, June 08, 2001 at 22:42:25 (MET DST)

8 juni-01,Kullaberg: I går kväll (7 juni) blev årets falkungar ringmärkta, vägda könsbestämda m.m. Det var Peter Lindberg ansvarig för Projekt Pilgrimsfalk, med medhjälpare som utförde det hela. Det finns tre ungar på bohyllan födda 14, 15 o 17 maj, en hona vägde 900g. hane vägde 750g. ytterligare en hane 690g. Om jag har räknat rätt blir det 17 ungar som lämnat Kullaberg sen första häckningen 1995. Häckplatsen på Kullaberg ligger inom ett av Länsstyrelsen avlyst område, detta bevakas av medlemmar i Kullabygdens Ornitologiska förening, det råder alltså beträdnadsförbud inom detta område.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Friday, June 08, 2001 at 20:45:23 (MET DST)

7 juni. Rönnen: sädgås 1, prutgås 1, årta 1 par, mindre strandpipare 1, tordmule 2 str. samt rosenfink 1 sj. Vid Sandön tre svarttärnor.
Henrik Johansson
- Friday, June 08, 2001 at 08:04:32 (MET DST)

7/6 Ett kort stopp vid Hasslarp,och det gav 1ex svarthalsad dopping, 1 hane årta och 1ex svartsnäppa.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, June 07, 2001 at 21:12:15 (MET DST)

6 juni
Grytskär om kvällningen: 2 prutgäss, 12 skedänder, ca 10 kentska tärnor. Vid Glimminge plantering en fantastisk konsert av strandpaddor ca kl 23 , en uggla (förmodligen horn-) passerade också.
Thomas Wallin
- Thursday, June 07, 2001 at 17:29:51 (MET DST)

6 juni. Vegeholms skog 22.20-23.10. Två revirhävdande nattskärror hördes och sågs mycket fint i skymningen. Dessutom ytterligare 1 ex som kom flygande längs skogsvägen. Även morkulledrag och tre korpar på nattkvist i toppen av en torraka.
Henrik & Rune Johansson
Ängelholm, - Thursday, June 07, 2001 at 07:32:43 (MET DST)

6 juni 19:30. I mittendammen (av de södra) i Hasslarp rastade Svartsnäppa 1ex, Stjärtand 2 ex och sist men inte minst Svarthalsad dopping 2 ex.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Wednesday, June 06, 2001 at 21:20:05 (MET DST)

6/6. Besökte grustäkten i Lärkeröd - totalt ett femtiotal backsvalebon fördelade på ett flertal småkolonier. Det finns snart ingenstans alls för dem att bygga då täkten är i princip utbruten. Försök att gräva ut bon hade gjorts på ett flertal ställen med mer eller mindre hopplösa sediment.
Storlomsparet i östra delen av Rössjön låg tillsammans och sov ute i sjön - troligtvis har häckningen misslyckats. Besökte boet tidigare i vår - ett märkligt grunt storlomsbo med endast ett ägg. Fiskgjuseparet i denna delen av sjön verkar också ha avbrutit sin häckning.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Wednesday, June 06, 2001 at 20:14:23 (MET DST)

5 juni. Hasslarp. En Småtärna fiskade i Hyllinge dammarna, i södra dammarna bl.a. Skedand 3 hanar och 1 skogssnäppa.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, June 05, 2001 at 20:47:20 (MET DST)

Vid en kort prommenad vid Västra Sorrödssjön idag 010605 kl 11.30 - 1200 hördes ett antal arter bl.a gransångare, trädgårssångare, rörsångare m.fl samt sågs ett ex av MINDRE HACKSPETT. Den höll till nära båthuset i den fuktiga alskogen. P-O Holmgren
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
Munka Ljungby, - Tuesday, June 05, 2001 at 16:48:50 (MET DST)

4/6. Den mindre flugsnapparhannen var kvar vid Östra Karup där den sjöng flitigt. Den visade snällt upp sig ofta helt öppet på telefonledningar och ibland mitt på vägen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, June 05, 2001 at 06:49:19 (MET DST)

2001-06-04 Vid en runda på Sandön och Rönnen mellan 15-19 sågs bl.a. Sandön: Sandlöpare 1 ex, Kärrsnäppa 13 ex, Skäggdopping 2 ex och Snatterand en hane. Rönnen: Gluttsnäppa 1 ex, Myrspov 1 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Mosnäppa 2 ex, Mindre strandpipare 1 ex, Smalnäbbad simsnäppa 1 ex,Skedand 4 hanar och en hona, Skäggdopping 1 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, June 04, 2001 at 23:29:35 (MET DST)

Efter att ha tittat över uppdateringarna som deltagarna i Falkpriset skickat in så kan jag konstatera att det observerats 225 olika tävlingsgodkända arter inom KOFs rapportområde under jan-maj 2001. Snart kommer uppdateringen att läggas ut på Falkprissidan.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, June 04, 2001 at 22:22:35 (MET DST)

4 juni. Kullen. Punkttaxering. Ett magert år som dock gav en del överraskningar. Framförallt dåligt med tropikflyttare. Årets siffror bland de 2-3 sämsta sedan starten 1980. Rosenfink 6 ex runt spetsen, 20 gransångare räknades på hela rundan, 18 gråsiskor väl spridda över berget. Hela 5 nya arter räknades in, numera är det långt mellan dem, sångsvan, glada, hornuggla, stenskvätta (inga punkter i lämpliga biotoper) och ett par domherrar som satt vid Björkeröd vackert inramade av grönskan och ett hav av smörblommor. Dessutom var jag några sekunder från att räkna in en ortolansparv, hane, i betesmarkerna på sydsluttningen. Fynd av ortolansparv i juni extremt ovanligt, kan inte på rak arm komma på om det finns några fynd i modern tid. Mindre korsnäbb 35 ex norr om Himmelstorp och en gröngöling vid Björkeröd. Dessutom noterades ett par småflockar av grönsiska.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, June 04, 2001 at 21:34:01 (MET DST)

4.6 Hasslarp: Svartsnäppa 1ex, Gluttsnäppa 1 ex, Skedand 2 ex, Gråhakedopping i alla dammarna, Vattenrall 1 ex, Gräshoppsångare 2 ex. Vid Sandön sågs bl.a 1 ex dvärgmås samt 4 skäggdoppingar
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Höganäs, - Monday, June 04, 2001 at 20:20:19 (MET DST)

4/6. Rössjön: förutom de vanliga arterna sågs också silltrut 1 ex och svarttärna 1 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, June 04, 2001 at 18:19:38 (MET DST)

2001-06-03 Hasslarpsdammarna(de södra) vid 17-tiden. Hördes och sågs bl.a. Svarttärna 1 ex,Vattenrall 1 ex(hördes vid rampen), Skedand 3 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Grönbena 2 ex, Rödbena 2 ex, St. strandpipare 1 ex samt Skärfläcka och Gravand med ungar.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, June 04, 2001 at 10:49:32 (MET DST)

3:e juni. Vid Sandön fanns bla Svarttärna 1 stationär, Kustpipare 1 ex. I Hasslarp fanns 1 par stjärtand och 1 Vattenrall hördes Två nykläckta skärfläckor sprang omkring i SV dammen. Medobs Erik Lindberg
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Sunday, June 03, 2001 at 21:44:04 (MET DST)

DU FÅR ABSOLUT INTE GLÖMMA... Sveriges nationaldag ! Du firar den bäst med en kvällsvandring kring Traneröds mosse på Söderåsen. Det är inte de många arternas exkursion, istället är det kvalitén som räknas. Trastsång, morkulldrag över raggiga skogshorisonter, skogssnäppespel medan vi fikar vid Lilla Klåveröd. Samling: Bjuvs vattentorn Tid: kl 19.00 Ledare: Kaj Möller och Ulrik Alm
KOF
- Sunday, June 03, 2001 at 10:55:12 (MET DST)

Om nu bara deltagarna i Falkpriset rapporterar sina obsar till Tävlingsledningen så finns snart en uppdaterad lista (tom sista maj) att läsa här på hemsidan!
KOF
- Sunday, June 03, 2001 at 10:54:00 (MET DST)

Mer nyheter på våra webbsidor: Fredrik Hansson har ställt bilder på albatrossen till KOFs förfogande och Affe Petersson har tagit nya bilder på pilgrimsfalkarnas bestyr på Kullaberg - titta i Galleriet. Dessutom böcker till salu i Köp@Sälj.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Friday, June 01, 2001 at 23:59:55 (MET DST)

1 juni Örby ängar. Jodå, den är kvar, kornknarren i full gång kl 0.40. Gott om kärrsångare också.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Friday, June 01, 2001 at 08:59:49 (MET DST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.