Observationer maj 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken


Ingela Huleén meddelar att hon såg och hörde en ung sommargylling i Lerbäckshult på Hallandsåsen igår den 30 maj.

Thomas Wallin
- Thursday, May 31, 2001 at 18:39:13 (MET DST)

31 maj. Inte ett knäpp från kornknarren på Örby i går kväll. Däremot två intensivt ropande mindre strandpipare "mitt i natten” (22.45) på vägbana vid örby.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Thursday, May 31, 2001 at 08:54:17 (MET DST)

29 maj: Hasslarp. Mycket fina profilobsar på våra svalarter när de flög i motvinden och stod mer eller mindre stilla relativt marken. Mycket magert med rastande vadare. Vid Sandön var det högt vatten och tomt på vadare. Rönnen: Kustpipare 4 ex, Kärrsnäppa ca 10 ex, Mosnäppa 3 ex, Rapphöna 2 ex. ca 30 Tornseglare sträckte mot väster.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Wednesday, May 30, 2001 at 13:20:50 (MET DST)

29/5 2001 Jag och Nils Länsberg tog en liten obsrunda i det lite för dagen fuktiga vädret. En Gräshoppsångare sjöng ihärdigt vid Hasslarps sockerbruksdammar i snåren bak den nybyggda obsplatsen. Flera Gråhakedoppingar simmade runt och ett par Skärfläckor låg på bo i de sydligaste dammarna.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, May 30, 2001 at 12:17:59 (MET DST)

Det sägs att Ladusvalan är på tillbakagång,så ser det inte ut här i Lya. I min loge häckar 9 par,förra året fick de 64 ungar på vingar.
Ingmar Persson <ingmar.persson@sverige.net>
Båstad, - Tuesday, May 29, 2001 at 21:09:00 (MET DST)

2001-05-29.Ängelholm. Ett par turkduvor är kanske inte så mycket att orda om. Visserligen har arten minskat betydligt i Ängelholm dom senaste åren och ser man någon, sitter den som regel inne bland bebyggelsen på en TV-antenn eller gatlykta. Nog blev jag förvånad när två turkduvor igår på eftermiddagen orädda spatserade omkring på en skogsväg ca 1,5 km från närmaste bebyggelse. I denna del av Kronoskogen i Ängelholm växer högstammig ganska gles tallskog, en del ungbjörk samt på marken blåbärs- och lingonris samt kråkbär, odon och mossa. Duvorna pickade i sig gruskorn och idag sågs en av dom åter på samma plats. Jag har aldrig tidigare påträffat turkduvor i "storskogen". En något ovanlig biotop för arten kan tyckas.
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, May 29, 2001 at 17:54:28 (MET DST)

29 maj
En rosenfink sjöng i vår trädgård i Magnarp på morronen.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Tuesday, May 29, 2001 at 11:46:49 (MET DST)

Jag har fått en rapport av Jan Sköldenberg från Uppsala, deltagare i Falkpriset. Mycket tidigt i lördagsmorse (26/5) hade han en sjungande sommargylling vid Björkeröd.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, May 28, 2001 at 22:35:22 (MET DST)

DU FÅR ABSOLUT INTE GLÖMMA... Sveriges nationaldag ! Du firar den bäst med en kvällsvandring kring Traneröds mosse på Söderåsen. Det är inte de många arternas exkursion, istället är det kvalitén som räknas. Trastsång, morkulldrag över raggiga skogshorisonter, skogssnäppespel medan vi fikar vid Lilla Klåveröd. Samling: Bjuvs vattentorn Tid: kl 19.00 Ledare: Kaj Möller och Ulrik Alm
KOF
- Monday, May 28, 2001 at 12:19:27 (MET DST)

27/5. Mellan Hjortshög och vasatorp golfbana såg jag ett par rapphöns nu ikväll. Hemma utanför köksfönstret har ett par hämplingar byggt bo. Trevligt att sitta och titta på dem på så nära håll.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Monday, May 28, 2001 at 02:13:00 (MET DST)

Sön 27 maj. Mindre flugsnapparen vid Ö Karup sjöng flitigt i morse. En svarttärna vid Sandön nu på eftermiddagen. Medobsare: Mårten M och Henrik E.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, May 27, 2001 at 16:24:05 (MET DST)

2001-05-27. Södra Utmarken, Ängelholm. Kampen om föda såväl som bostad kan tydligen vara stor även inom fågelvärlden. I morse vid frukostbordet hördes ett fasligt väsen ute från trädgården. Tre skator tycktes inbegripna i ett våldsamt slagsmål. Men så var inte fallet. Istället hade dom lyckats få tag på en vuxen koltrast som dom försökte ta livet av. Jag for ut på altanen, skatorna stack iväg och koltrasten kom undan om än något tilltufsad. Sämre hade det gått för den svartvit flugnapparhanne som gjort ett försök att ockupera en holk redan bebodd av talgoxar.Flugsnapparen låg död i holken bredvid en kull nyfödda talgoxeungar. Annars händer det ju ibland att flugsnapparna lyckas köra bort den första hyresgästen, bygga eget bo ovanpå rede med ägg och få fram sin egen kull. I detta fall var talgoxen tuffare.
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, May 27, 2001 at 13:54:42 (MET DST)

Kl. 22.00 2001-05-26 Observerade 3 Kornknarrar nedanför Sundsgården 2 flygande och en spelande. Försökte filma, men det var för mörkt. Fåglarna filmades, men det blev tyvärr ganska grynigt på filmen. Lockade den ena så nära som 2,5 meter i från oss. Den satt gömd nere i gräset, och spelade. En satt en bra stund helt öppet framför oss och spelade. Mycket spännande! Ska göra ett nytt försök i morgon när det är ljusare. Kanske KOF vill lägga ut filmen på sidan. Medobservatör Bengt Andersson
Thomas & Heléne <naturamedia@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, May 27, 2001 at 01:09:03 (MET DST)

2001-05-26.Fm.Sandön.Kustpipare 1 ex, Kustsnäppa 1 ex, Roskarl 2 ex, Kärrsnäppa 6 ex,Småsnäppa 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex samt en Fiskgjuse som fångade en horngädda och sen tog höjd och drog mot sydost. Perstorp?
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, May 26, 2001 at 23:20:26 (MET DST)

26 maj. Kullen på morgonen. rosenfink 3-4 sjungande, göktyta 1-2 ex, mindre korsnäbb 7-8 ex f ö flera flockar under de senaste dagarna på berget, lite förvånande även en liten flock grönsiskor 5 ex. Hemmavid ett par bivråkar str.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, May 26, 2001 at 20:34:21 (MET DST)

26 maj. Kornknarren på Örby ängar snärpte förstrött i går kväll vid 22-tiden. Gott om kärrsångare och näktergal. Idag ännu en insträckande bivråk över Rydebäck. Tämligen glest sträck hittills. En törnskata i Rydebäck. En glada vid Pålstorp.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@>
Rydebäck, - Saturday, May 26, 2001 at 19:07:28 (MET DST)

26 maj. En utfärgad hanne mindre flugsnappare sjöng för fullt på Hallandsåsens nordsluttning idag vid 10-tiden. Detta längs vägen mot Lya, endast ca 700 m väster om Östra Karup. Lyssna och njut! Fortfarande flera par forsärlor i Kägleån norr om Margretetorp. För tillfället fullt upptagna med matning av ungar.
Henrik Johansson
- Saturday, May 26, 2001 at 11:42:12 (MET DST)

2001-05-25. e.m. Sandön, baksidan: roskarl 3 ex, småsnäppa 2 ex. Rönnen: rapphöna 1 par, fiskgjuse 1 ex, mosnäppa 2 ex, gulärla 20-tal ex.
Patric Carlsson, Björn Wallin
- Friday, May 25, 2001 at 20:50:37 (MET DST)

24 maj. Häckfågeltaxering vid Åvarp-Båv-Vegeådalen. Efter en klar kall morgon blev det grått och lite ruggigt vilket väl antagligen påverkade fågelaktiviteten för det blev det sämsta resultatet sedan starten 1987. Totalt 56 arter utan några överaskningar, nämnas kan 1 gröngöling, 1 dubbeltrast, 1 skogssnäppa, 2 sjungande forsärlor, 4 glador, 1 (!) buskskvätta, 1 skogsduva,7 näktergalar, 1 kärrsångare och minst 2 gökar. Anmärkningsvärt är frånvaron av törnskata och att endast 1 buskskvätta mot normalt 6-8 noterades längs rutten.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Friday, May 25, 2001 at 16:38:24 (MET DST)

23 maj. En tur kring Maglaby kärr i kvällningen. Några sjungande dubbeltrastar och morkullor som drog. Spelande skogssknäppa. Annars inte mycket liv Gick nästan rakt i famnen på en älgko med nyfödd kalv, mötet blev lugnt. När mörkret sänkte sig spelade minst fem nattskärror på hyggena från Maglaby kärr till Hålebäck.
Bengt Hertzman
- Friday, May 25, 2001 at 16:32:27 (MET DST)

24/5. På Sandön gick 5 kustsnäppor och vid Rönnen sågs 1 mosnäppa, 2 rapphöns och 1 hanne snatterand. I Hasslarp fanns på em 4 små skärfläckeungar, 5 mindre strandpipare, 2 kustpipare, 2 mosnäppor och 1 sj gräshoppsångare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 25, 2001 at 06:51:32 (MET DST)

23/5. Rönnen onsdag kväll. En rödstrupig piplärka höll till vid lilla viken där den smög omkring bland grästuvorna. Då och då sträckte den upp huvudet för att kolla läget. Plötsligt rusade fågeln ut på en öppen plätt med upphetsat vippande stjärt samtidigt som den började sjunga. Därefter dök den in i gräset igen på födosök.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 25, 2001 at 06:46:34 (MET DST)

23/5. Ugglemossen S Västersjön: nattskärra 1 ex spelade. Lyssnade vid ytterligare några lokaler men hörde inga fler skärror. Däremot ett flertal kattugglor, gökar, morkullor och beckasiner...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, May 24, 2001 at 09:04:45 (MET DST)

I väntan på bivråkarna.... nya siffror från sträckräknarna i Hittarp. Klicka på Inventeringar>Hittarp -01
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, May 23, 2001 at 23:22:03 (MET DST)

23 maj. ÖRBY ÄNGAR: 1 kornknarr hördes kl. 20:20 500m SV Sundsgårdens folkhögskola.
Karl-Erik Karlsson <karl-erik.karlsson@ebox.tninet.se>
Svalöv, - Wednesday, May 23, 2001 at 22:27:25 (MET DST)

22-23 maj Nattlysning: Kl 0:08-0:16 spelade en vaktel vid 90graders kurvan vid skylten Lönnhultsgård, gräshoppsångare vid sandön, där oxå minst fyra vattenrallar, annars var det ganska tyst. Medlyssnare: Mårten M.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Wednesday, May 23, 2001 at 09:43:32 (MET DST)

22 maj. Längs kyrkstigen från Allerums kyrka till Allerums mosse för att se på sumpviolen. En hel del fågel på vägen: brun kärrhök (1) , härmsångare (1),kärrsångare (1), näktergal (3), steglits (1), gråsiska (minst 10), näktergal (ca 5).
Bengt Hertzman
- Wednesday, May 23, 2001 at 08:41:31 (MET DST)

22/5 2001. Två Gräshoppssångare "surrade",en invid banvallen strax utanför Mölle och den andra vid Krapperups bevattningsdam i Krapperup.Detta var mellan kl.01.00-03.00 den 22/5
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, May 23, 2001 at 00:03:55 (MET DST)

22 maj
Hallands Väderö idag: 2 sjungande rosenfinkar, 1 kärrsångare, 2 gulsångare och mycket fågelsång över huvud taget i det vackra vädret. 7-8 tordmular runt Sandhamnsbukten och många tobisgrisslor.
Karl-Axel Sand o Thomas Wallin
- Tuesday, May 22, 2001 at 22:37:36 (MET DST)

22 maj. Fortfarande är det något trögt med bivråkarna men kommer bara värmen lär det väl bli fart på dem. I dag under 2 kvällstimmar noterades drygt 50 insträckare i sällskap med enstaka ormvråkar, sparvhökar, gjuse, sparvhökar och lärkfalkar. En dvärgörn har i dagarna setts på västra delen av Själland och det är nog inte otänkbart att den drar över till Nordväst. Vi ses!
Thomas Svanberg
Pärlan, - Tuesday, May 22, 2001 at 21:13:48 (MET DST)

21 maj. Hasslarp: Knölsvan 4 ungar, roskarl 1, grönbena 5, brushane 5, gluttsnäppa 1, skärfläcka 8, skedand 3 hanar, kricka 1 hane, gräshoppssångare 2 sjungande. Sandön: Kustpipare 2, myrspov 3, skedand 1 par. Rönnen: Smalnäbbad simsnäppa 1, sandlöpare 1, mosnäppa 13, småsnäppa 2, grönbena 1, skäggdopping 5.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, May 22, 2001 at 14:14:54 (MET DST)

21 maj
En kornknarr spelade relativt flitigt på Örby ängar, nedanför landborgen strax söder om Sundsgårdens folkhögskola, vid 18-tiden. Dessutom en lärkfalk, gök och åtskilliga näktergalar och kärrsångare.

Vid Hasslarps dammar kl 14-16 1 roskarl, 4 mosnäppor, 2 grönbenor och 5 brushanar. En fjällvråk och en brun kärrhök sträckte över.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Monday, May 21, 2001 at 19:16:49 (MET DST)

21 maj. Svart rödstjärt, sjungande på radhustak i Rydebäck, kl 7.15 i morse.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Monday, May 21, 2001 at 16:56:13 (MET DST)

19/5. Innan jag åkte och tittade på DEN STORE i Hovs Hallar var jag på Rönnen där en del rastare fanns: 2 skedänder, 2 prutgäss, 1 dvärgmås, 3 kustsnäppor, 17 mosnäppor, 3 spovsnäppor, 1 småsnäppa, 3 roskarlar och 1 hanne årta. En pilgrimsfalk ställde till lite oreda då den gjorde några svep över området. 20/5. På söndagen hade antalet mosnäppor ökat till 20 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 21, 2001 at 06:42:58 (MET DST)

20 maj:En insträckande gulhämpling på väg till falkbevakningen på Kullaberg vid 15-tiden. På hemvägen vid Brunnby 1 hona stenfalk.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 20, 2001 at 23:16:25 (MET DST)

2001-05-20 Hovs hallar 6.00-12.00. Även idag sågs albatrossen dra runt i Laholmsbukten. Sista observationen gjordes kl. 9.58 då fågeln i aktiv sträckflykt satte fart mot VNV och försvann troligtvis för gott. Övriga obsar, bredstjärtad labb 1 ad, stormfågel 3, tretåig mås 1 ad, smålom 71, sjöorre 119, svärta 3, prutgås 2, rosenfink 1 och rödstrupig piplärka 1. Medobs Patrik S, Henrik E m.fl.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, May 20, 2001 at 21:46:09 (MET DST)

20 maj, Kullen; Två timmars spaning vid mistluren gav bl.a. havssula 3ex. stormfågel 3ex. och uppe vid fyren några sjungande rosenfinkar. Strandbaden: en stenfalk som gjorde allt för att stressa en del hussvalor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, May 20, 2001 at 21:39:05 (MET DST)

Laget "Vid Grytorna" deltog i "Tag plats" i lördags. Vi omlokaliserade från Ranarpsstrand (värdelöst i västlig kuling) till Kattvik, där vi stod från 05 till 11.30 och missade albatrossen med en dryg timme...fast vi såg den ju sen. 54 arter, bl a svartnäbbad islom 1 i sommardräkt, tiotalet små- och storlommar, elva havssulor, en kustpipare, tio kentska tärnor, tre silltrutar, åtta tordmular, en spillkråka och en flitigt sjungande röd rosenfinkhane. Idag en pilgrimsfalk vid Ranarpsstrand.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
- Sunday, May 20, 2001 at 21:37:30 (MET DST)

20 maj: I Hasslarp rastade en Roskarl(!) på morgonen. Kattvik: Albatrossen sågs till och från under morgonen. 1 Havssula drog runt och 1 Bredstjärtad labb flög mot väst. På Rönnen sågs bla Småsnäppa 1, Mosnäppa 5 och några Brushanar. Kan någon tipsa mig om hur man skrämmer kossor. Kossa nummer 03.12 på Rönnen är onekligen sällskapssjuk. Då jag föste bort den med all min kraft kunde jag skåda ostört i 10 sekunder innan den slemmiga mulen var på plats igen!!
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Sunday, May 20, 2001 at 19:59:07 (MET DST)

Om ni är sugna på Albatross-bilder så gå in på http://www.kustobsar.st/ så länge....
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, May 20, 2001 at 15:14:04 (MET DST)

Affe Petersson har bidragit med ytterligare ögonblicksbilder från pilgrimsfalkhyllan på Kullaberg, se i Galleriet.

Nu väntar vi bara på någon som bidrar med albatrossbilder.......
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Saturday, May 19, 2001 at 23:09:33 (MET DST)

19 maj
Albatrossen kvar vid solnedgången, nu längre in i Laholmsbukten. Dessutom en gammal havssula vid 20.30-tiden.
Oskar, Ida o Thomas wallin
- Saturday, May 19, 2001 at 22:22:34 (MET DST)

Kullen 19 Maj. Tag plats. Aldrig har så få slitit så mycket för att få ihop så få arter. Sex timmars skådning från 0530 gav 40 arter.!!??? Bl.a. sågs Storlom 1 ex, Smålom 5 ex, havssula 4 ex, stormfågel 2 ex, tretåig mås 4 ad, siltrut cirka 10 ex. I den hårda vinden fanns det absolut ingen rörelse av tättingar, frånsett några häckande hussvalor och sädesärlor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, May 19, 2001 at 22:20:57 (MET DST)

19 maj. Skådning vid Sandön från gryning kl. 04.00 fram till strax efter kl. 12. Totalt sågs 72 arter under passets första sex timmar och därefter ytterligare fyra. Artlistan bestod bl.a. av sädgås, vitkindad gås, årta, bergand, lärkfalk, kustpipare ca 20, kustsnäppa 3, spovsnäppa, roskarl, labb 1 ad ljus, dvärgmås 3, tretåig mås 13 ad i en flock, silvertärna och tordmule. Vilken underbart blåsig dag........
Henrik J, Henrik E & Hans N.
- Saturday, May 19, 2001 at 19:28:43 (MET DST)

Lördagen den 19 Maj. Det kommer bli ett datum som man sent kommer att glömma. För på eftermiddagen höll det till en SVARTBRYNAD ALBATROSS utanför Hovs hallar. Detta är första fyndet i Sverige om det godkänds. Den kunde vid några tillfälle obsas på ett avstånd av ca 400m, en otrolig upplevelse. Övrigt som sågs var 1ex havssula och 1ex översträckande ortolansparv vid parkeringen.
Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, May 19, 2001 at 18:55:24 (MET DST)

Lör 19 maj. SVARTBRYNAD ALBATROSS Sveriges första hittades av Jesper Segergren på Hovs hallar idag fågeln hittades vi 13:30 tiden och har setts till och från fram t o m 17:20 i alla fall. Fågeln har dragit fram och till tillbaka och sågs som närmst bara några hundra meter utanför klipporna. DÄR SATT DEN.
Patrik Söderberg <Patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, May 19, 2001 at 18:40:08 (MET DST)

Fre 18 maj. på Sandön 1 kustpipare och på Rönnen sågs 1 småsnäppa, ca 15 mosnäppor och 3 mindre strandpipare.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, May 18, 2001 at 21:53:25 (MET DST)

2001-05-17 En hona ängshök drog ett varv över Vegeåns mynning vid 17-tiden. Ute på Sandön en 2k dvärgmås. Medobs Rolf Helmersson
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, May 18, 2001 at 14:33:37 (MET DST)

17/5 17st.Bivråkar skruvade över Nyhamnsläge/ Skättekärr kl.08.00. Gled sedan ut över Skälder- viken. 3st Bivråkar seglade runt över Brunnby kyrka kl. 12.00 Skogsduva flög ut ur hål i gammal oxel vid Bräcke- skogen,Brunnby.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Friday, May 18, 2001 at 11:43:45 (MET DST)

17 maj,Falknytt från Kullaberg: Det går framåt, under dagen har det kläckts en tredje unge på falkhyllan. Det finns fortfarande ett ågg kvar, skall det bli fyrtal även i år? Det har inte varit några övertramp i år, men jag påpekar ändå att det råder beträdnadsförbud inom ett väl markerad område på Kullabergs norrsida.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Thursday, May 17, 2001 at 21:56:48 (MET DST)

17 maj 2001 Rönnen; 10 skärfläckor, 5 skedänder (hanar). Sandön; 4 kustpipare, 8 kärrsnäppor, 1 myrspov, mm.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Thursday, May 17, 2001 at 16:57:44 (MET DST)

17 maj
Flitigt sjungande svart rödstjärt på järnvägsstationen i Ängelholm kl 8.30
Thomas Wallin
- Thursday, May 17, 2001 at 13:21:20 (MET DST)

16 maj:c:a 200 vitkindade gäss över viken
lars mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Thursday, May 17, 2001 at 10:47:01 (MET DST)

16 maj. Dammsnäppan var kvar i Hasslarp 21:00.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Thursday, May 17, 2001 at 09:20:58 (MET DST)

16 maj: 500 m V Ängeltofta spelade ikväll kl 21.50 en vaktel.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, May 16, 2001 at 22:40:31 (MET DST)

16 maj. Fick idag rapport om att mandarinänderna har nykläckta ungar i Lillån nedanför bostadsområdet Pomona i Ängelholm.
Henrik Johansson
- Wednesday, May 16, 2001 at 18:57:52 (MET DST)

16/5. En snögås (blå morf) rastade på en sandrevel i Farhultsviken vid 11-tiden.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 16, 2001 at 13:54:17 (MET DST)

16 maj. Kornknarr ihärdigt spelande kl 0.05 på Örby ängar. Nedanför landborgen, SV Sundsgårdens folkhögskola. Dessutom intensiv näktergal-kör och en gräshoppssångare nära stranden S Råå hamn.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark*skd.se>
Rydebäck, - Wednesday, May 16, 2001 at 10:32:52 (MET DST)

15 maj,mer pilgrimsfalk: Jag fick ett mail från Peter Lindberg idag, där han berättar om pilgrimsfalkarna som häckar på Möns Klint i Danmark (Danmarks enda par). Hanen bär en ring med betäckningen A3 vilket betyder att det är den hane som föddes år 2000 på Kullaberg, honan är av tyskt ursprung.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 15, 2001 at 21:51:38 (MET DST)

15/5. Rönnen ca 18.00: hade ingen tur med rödspov, rödstrupig piplärka m.m. Blev istället ganska blöt i regnet. Två av kvigorna är rejält jobbiga dessutom! Roskarl 1 ex, mosnäppa 13 ex, brushane 1 ex, grönbena 1 ex och minst 200 gulärlor. Ejdrar med ungar här också.
Sandön ca 17.15: dvärgmås 1 ex, gräshoppsångare 1 sj, skäggmes hördes (Rolf Helmersson)
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, May 15, 2001 at 21:46:08 (MET DST)

15 maj, Nytt från pilgrimsfalkarna är att idag på f.m. är det två ungar i boet rapporterar Lasse Unger. Det är troligen samma par som de andra åren. Honan är född i Telemark i Norge 1993 och hanen är av samma goda årgång. Strandbaden: Såg för min del de första ejderungarna.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 15, 2001 at 21:31:18 (MET DST)

Tis 15 maj. Hasslarp: dammsnäppan kvar i mitten dammen nu på em. skärfläcka 12ex, st strandpipare 3ex, tornseglare mer än 50ex, gräshoppsångare 1ex sj vid cistern dammen, mosnäppa 2ex, m strandpipare 1ex, kärrsångare 2ex, brushane 5ex, drillsnäppa 2ex, rödbena 2ex, grönbena 5ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, May 15, 2001 at 17:15:59 (MET DST)

13/5-15/5. Tre dagars obsar i sammandrag. Söndag em Rönnen: 1 småspov, 1 rödspov, 1 par storskrakar, 1 hona ortolansparv, 14 mosnäppor. Måndag fm Farhult: 1 småsnäppa, 1 rödstrupig piplärka. Tisdag fm Rönnen: 2 rapphöns, 8 mosnäppor, 1 rödspov, 1 rödstrupig piplärka.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, May 15, 2001 at 13:37:12 (MET DST)

2001-05-14 Örby ängar. På kvällen mellan nio och tio hördes en kornknarr sporadiskt strax norr fotbollsplanerna. En gräshoppsångare söder om småbåtshamnen i Råå.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, May 15, 2001 at 08:43:45 (MET DST)

15/5. Hasslarp 7.30. Dammsnäppan kvar i mittendammen.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, May 15, 2001 at 07:59:06 (MET DST)

2001-05-14 Nu under kvällen höll det till en dammsnäppa i Hasslarp. Den sågs mellan 20.30-21.30 i mittendammen av de södra dammarna. Övrigt brushane 1 och gräshoppsångare 1 sj.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, May 14, 2001 at 23:15:20 (MET DST)

14 maj, KULLEN: småspov 8 str. rosenfink 2ex. KRAPPERUP: mindre hackspett 1ex. Senaste nytt från pilgrimsfalkarna på Kullaberg: Idag på f.m. har det första ägget kläckts, så i nuläget finns det 3 ägg och 1 unge om några dagar hoppas vi på 4 ungar. Vi som fick uppleva detta var undertecknad o Lasse Unger.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Monday, May 14, 2001 at 21:29:25 (MET DST)

För de skådare som besökte Snoggarp tidigare i vår kan kanske den här andrahundsuppgiften vara av intresse. Den 18 april observarade Stig Karlsson en "tam" tjäderhöna i Långhult, endast ca 1 km SV om platsen där rackelhanen sågs vid något tillfälle. Stig bestämde sig för att se hur nära han kunde komma den. Det slutade med att han hade den i famnen! Fenomenet kan nog tolkas som att det inte finns alltför gott om tjädertuppar i området, vilket väl kanske också rackelhanen vittnar om... De som bor på platsen hade observerat den vid något tillfälle innan 18 april och också någon dag senare.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, May 14, 2001 at 19:16:08 (MET DST)

Mån 14 maj. Rönnen: rödspov 1ex gick i kanalen och var stundvis omöjlig att se. kustsnäppa 6ex, myrspov 1ex, rödstrupig piplärka 1ex utfärgad, gulärla ca 50ex, mosnäppa 11ex, jorduggla 1ex. Hasslarp: mindre strandpipare 2ex, brushane 5ex, grönbena 1ex, storspov 1ex, skedand 1par, ca 10 tornseglare.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, May 14, 2001 at 16:40:10 (MET DST)

13 maj. Undertecknad och Mårten gav oss på dagens projekt att från Skånes sista utpost mot Halland, Stensåns mynning vid Båstad, försöka se delar av det gigantiska smålom sträck som drar in över Laholmsbukten. Tyvärr blev det inte vidare lyckat. Nog sträckte del lom alltid men avståndet var alltför långt för att det skulle vara tillfredsställande. Drygt 250-300 smålommar sågs men detta var nog bara en bråkdel av vad som verkligen passerade. Vidare ut till Ripagården där följande iaktagelser gjordes. Smålom 47, storlom 2, vitkindad gås 27+120, stenfalk 1, tordmule 1 och småspov 1. Slutligen kan nämnas 2 ex av den för lokalen ovanliga arten skärfläcka. Ett kort stopp vid Sandön gav 3 mosnäppor.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, May 13, 2001 at 20:44:51 (MET DST)

2001-05-13. Harbäckshult: för andra gången en observation av en gulärla med helt mattsvart huvud (14-15/5-99). Har emellertid inte lyckats höra något avvikande läte. Sällskapade mestadels med ytterligare en avvikande gulärlehanne - thunbergi karaktärer + ganska markerat ögonbrynsstreck.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, May 13, 2001 at 20:42:13 (MET DST)

13 maj, Fågelskådningens Dag: Vid Krapperup samlades 15 personer för att under tre timmar vandra runt i parken samt på fäladen mellan Lerhamn och Vattenmöllan, ett axplock ur obs-boken. Mindre hackspett 1ex. snatterand 1 hane, brun kärrhök 1ex. gök 1 ropande, flera näktergalar, rödstjärtar, svarthättor törn o ärtsångare. Ledarna, Kaj o Alf.
Se bilderna!!!

Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, May 13, 2001 at 20:23:08 (MET DST)

13 maj
Gulsångare, trädgårdssångare, gök, grönsångare mm avlyssnades i Hallvara dal av Bjäre Naturskyddsförenings/Studiefrämjandets fågelcirkel.

Vid Grytskär kl 9.30-10.30 1 rödstrupig piplärka, 5 tobisgrisslor, 1 vitkindad gås, 5 gulärlor och 1 sträckande brun kärrhök. Medobservatörer Stig o Bodil Forsberg samt Karl-Axel Sand.

På eftermiddagen Magnarps första (i år iallafall..) bivråk resp tornsvala.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Sunday, May 13, 2001 at 20:13:27 (MET DST)

13 maj, KULLEN: smålom 5ex. tordmule 1ex. lärkfalk 1ex. gulsångare 2-3ex.(vilket där oxå var igår)rosenfink 1ex. samt ortolansparv 3ex. som rastade på "gubbahyllan".
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Sunday, May 13, 2001 at 19:41:56 (MET DST)

13 maj Rydebäck. Första tornseglaren siktades igår. Dessutom näktergal i buskagen vid Grindögatan senaste dagarna. Idag första insträckande bivråken.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Sunday, May 13, 2001 at 14:23:29 (MET DST)

010513 ÄNTLIGEN den första tornseglaren över Eskilsminne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lina Olsson <linalo10@hotmail.com>
Helsingborg, - Sunday, May 13, 2001 at 09:52:55 (MET DST)

Ett tillägg till min rapport 12/5: Över Djurhagshus sträckte på morgonen en vacker plog med minst 250 vitkindade gäss.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, May 13, 2001 at 06:51:12 (MET DST)

Bilder på årets första rosenfink på Kullaberg, tagna av Alf Pettersson, nu i Galleriet
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Saturday, May 12, 2001 at 22:11:11 (MET DST)

12 maj
Två flockar på vardera ca 70 vitkindade gäss passerade Magnarp vid 8-tiden på morronen.
Thomas Wallin
- Saturday, May 12, 2001 at 21:35:16 (MET DST)

Lördag 12/5. Väla motocross, d.v.s. kärret, bäcken och beteshagarna: Ett par mindre strandpipare stationära sen en vecka, ett par rödbena, spelande enkelbeckasin, två par brun kärrhök varav det ena häckar sen länge, häckande ormvråk, ett par stenskvätta, sjungande sävsångare (1), rörsångare (4), buskskvätta (3), näktergal (5), grön- och gråsiska, steglits, svarthätta, gransångare, järnsparv m.m. Djurhagshus: En hane mindre hackspett trummade och ropade, hoande kattuggla mitt på blanka förmiddagen, häckande större hackspett, mycket grönsiska i lärken, grå och s/v flugsnappare, rödstjärt, stenknäck och alla övriga sångfåglar utom härmsångare som låter vänta på sig. Hasslarp: Skärfläcka 16 varav 4 ruvande, brushane 6, kricka 2 par, tofsvipa 2 pull, grönbena 4, drillsnäppa 1, tornseglare 3, backsvalorna gräver i jordhögarna. Rögle Säteri: Ett hägerpar har åtminstone en unge i boet. Rönnen: Rödstrupig piplärka 1, massor av gulärla mest nordliga, storspov 11, mosnäppa 7, några ejderungar.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, May 12, 2001 at 19:53:32 (MET DST)

12 maj. Eftermiddagssträck vid Hittarps rev. Gott sträck vilket resulterade i - bivråk 18, ormvråk 90, sparvhök 31, brunhök 1, lärkfalk 1, stenfalk 1, tornfalk 6 och fiskgjuse 6. Dagens höjdare var den (2K) hane aftonfalk som falkenerare Mårten förtjänstfullt upptäckte klockan 15.28. Från lokalen kan slutligen nämnas trana som sträckte med 14+4+4 ex.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, May 12, 2001 at 19:01:23 (MET DST)

12 maj Rönnen: En gulhuvad gulärla höll till runt lilla viken tillsammans med över 100 gulärlor. Vid ett tillfälle kom den närmare och visade sig av allt att döma tillhöra rasen flavissima. Klockan 13:45 var det eventuellt den fågeln som drog iväg söderut, men det är inte omöjligt att den finns kvar/kommer tillbaka. Rolig obs även om den inte ger poäng i falkpriset. På samma ställe även en rastande utfärgad rödstrupig piplärka. 2 småspovar flög över. Medobservatörer Patrik S och Mårten M. På hemvägen 1 sträckande Bivråk över Allerum och 1 Fjällvråk i Helsingborg.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, May 12, 2001 at 15:45:19 (MET DST)

12 maj. Kullen fram till kl. 11.30. Vitkindad gås ca 450 str. fördelade på tre flockar, storlom 1, smålom 7, stenfalk 3, småspov 8, sillgrissla 1, tobisgrissla 2, mindre strandpipare 1 och rosenfink 2 sj. På golfbanan, vid utslag 1 väster om Kullagården, två rastande ortolansparvar.
Henrik & Rune Johansson, Oskar L. m.fl.
- Saturday, May 12, 2001 at 12:50:03 (MET DST)

11 maj Dammarna Hasslarp
Bl.a; - Skärfläcka 14 ex, rödbena 4 ex, brushane 3 ex, mosnäppa 14 ex, gröbena ca 20 ex, st strandpipare 1 ex, m strandpipare 1 ex, brun kärrhök 2 hanar 1 hona, skedand 2 hanar 1 hona, törnsångar 1 ex, sävsångare 1 ex, rörsångare 1 ex, tornseglare 1 ex.
Passa på att studera fladdermöss, stor chans att se dessa i skymningen.
Med obs:are:Clara Strid, Ingrid och Björn Ekelund.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, May 12, 2001 at 08:53:56 (MET DST)

Fre. 11 maj. Hasslarp: skärfläcka 16ex, brushane 15ex, grönbena 7ex, mosnäppa 1ex, mindre strandpipare 1ex, fiskgjuse 1ex, rödbena 3ex, rörsångare 1ex sj, sävsångare 1ex sj, kärrsångare 1ex sj, näktergal 2ex sj, gök 2ex, tornseglare 2ex, gråhakedopping 15ex, skedand 1par, brunhök 1par, större strandpipare 1ex.
Annika O & Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, May 11, 2001 at 23:30:34 (MET DST)

11 maj,STRANDBADEN: vitkindad gås 75 str. småspov 2 rast. (tidig morgon). HÖGANÄS: Vitkindad gås 300 str 8.40 i NO-riktning över Höganäs Museum. Kan det vara de som senare passerade Ängelholm? Här också en fiskgjuse.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Friday, May 11, 2001 at 20:35:06 (MET DST)

11 maj
En flock på ca 300 vitkindade gäss passerade över Ängelholm vid 9-tiden och en svart rödstjärt sjöng vid gamla återvinningsgården på Kungsgården.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Friday, May 11, 2001 at 14:21:03 (MET DST)

10 maj
En fantastiskt skön vårmorron på Hovs hallar resulterade i följande anteckningar i obsboken: smålom 2 i sommardräkt, 1 sillgrissla, 2 tordmular, ca 60 sjöorrar, sjungande gök, törnsångare mm
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Friday, May 11, 2001 at 14:17:45 (MET DST)

Tors. 10 maj em. Hasslarp: mindre strandpipare 5ex, grönbena 19ex, mosnäppa 11ex, brushane 24ex, rödbena 3ex, skärfläcka 11ex, större strandpipare 4ex, sävsångare 1ex sj, strandskata 6ex, vigg 13ex, gråhakedopping 13ex, näktergal 2ex sj, rörsångare 1ex sj, skedand 3ex, gott om svalor tre arter, gök 1ex röd, brunhök 1ex hane, gulärla 2ex. Rönnen: ljungpipare 10ex, gulärla mer än 100ex, mosnäppa 3ex, drillsnäppa 3ex, storksrake 1ex hane, Sandön: storskrake 1par, gök 1ex. Utvälinge: törnskata 1ex. Ornakärr: gök 1ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, May 11, 2001 at 08:09:47 (MET DST)

10/5 Var ute vid käglenäs som ligger väster om Ä-holms flygplats. Där sågs 1 hane Blåhake, 1str tornseglare tillsammans med svalor och ifrån brand-platsen hördes göken och även en hel del näktergalar som sång i omgivnigen.
Kristian Linde
Ängelholm, - Friday, May 11, 2001 at 00:00:16 (MET DST)

10/5 Var ute vid käglenäs som ligger väster om Ä-holms flygplats. Där sågs 1 hane Blåhake, 1str tornseglare tillsammans med svalor och ifrån brand-platsen hördes göken och även en hel del näktergalar som sång i omgivnigen.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, May 10, 2001 at 23:59:34 (MET DST)

10 maj, STRANDBADEN: kl. 20.45 str. 135 vitkindade gäss norrut, strax innan str. 12 skedänder åt samma vädersträck.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 10, 2001 at 21:54:21 (MET DST)

10 maj. Sträck vid Domsten under 2 kvällstimmar. Magert med rovfågel men nämnas kan 2 lärkfalkar och 1 stenfalk. Trana sträckte in med 24 ex och 1 tornseglare sågs insträckande.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Thursday, May 10, 2001 at 19:59:22 (MET DST)

Hasslarp igår kväll 9 maj. Bl.a. en sjungande kärrsångare och en gök. Trots högtrycksbetonat väderläge fanns en hel del rastande vadare i dammarna, grönbena 30, brushane 12 och mosnäppa 7. Därutöver en hanne årta.
Henrik Johansson
- Thursday, May 10, 2001 at 16:31:04 (MET DST)

10 maj, STRANDBADEN: Idag på morgonen str. 125 + 250 vitkindade gäss, efter viss tvekan mot norr. Rikta blickarna mot skyn det kommer säkert fler under dagen. Strandskata 22str. roskalle 1ex. rast samt skedand 4 rast. hanar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 10, 2001 at 09:24:29 (MET DST)

10/5. Kort stopp i Hasslarp på morgonen 07.15. Observationer ungefär som sist: grönbena 20-tal ex, brushane 5 ex, mosnäppa 4 ex, sävsångare, rörsångare, näktergal...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, May 10, 2001 at 09:04:59 (MET DST)

9/5 Nu i skymningen så började nattskäror spela uppe på Önnarp på Hallandssåsen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, May 09, 2001 at 22:21:59 (MET DST)

9/5 Nu i skymningen så började nattskäror spela uppe på Önnarp på Hallandssåsen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, May 09, 2001 at 22:21:31 (MET DST)

I senare delen av maj månad dra vi igång en ny inventering. Det är näktergalen som skall bli föremål för ett granskande öga från KOF:s forskningskommité.
Mera information hittar du under rubriken "Inventeringar"

Välkommen med dina iakttagelser!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, May 09, 2001 at 22:11:46 (MET DST)

2001-05-09.Vid en lunchrunda runt Väla motorbana i Helsingborg sågs två stycken stenknäckar.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, May 09, 2001 at 20:10:47 (MET DST)

7 maj, Örby Ängar. Göken gol vid Sundsgården. 8 maj, Frillestad. En ladusvalan kommer in till mig i vardagsrummet. 8 maj Frillestad. En blåhake kommer in i växthuset och måste få hjälp ut.
Erland Rosberg <erland.rosberg@if.se>
Fortuna Strand, - Wednesday, May 09, 2001 at 09:16:25 (MET DST)

2001-05-08 Sträckbevakning vid Domsten 7.30-12.00 bjöd bl.a. på årets första bivråk, 32 ormvråk, 1 fjällvråk, 3 fiskgjuse, 1 glada, 2 brunhök, 15 sparvhök, 1 pilgrimsfalk, 1 lärkfalk, 2 stenfalk, 33 vitkindad gås och 15 dvärgmås.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, May 09, 2001 at 00:41:41 (MET DST)

8 maj, STRANDBADEN på morgonen: skedand 11ex rastade, strandskata 40 str. småspov 44 str + 40 str på kvällen. HÖGANÄS Jompes: roskarl 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 08, 2001 at 21:19:00 (MET DST)

8/5. Kort stopp vid Hasslarp 17.00-17.30: bl.a. årta 1 hane, mindre strandpipare 5 ex, grönbena 27 ex, mosnäppa 5 ex, brushane 8 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, May 08, 2001 at 19:16:23 (MET DST)

7 maj på kvällen. Sandön: Småspov 2, Rörsångare 1, Svartsnäppa 3. Hasslarp: Brushane 9, Årta 1 hane, Grönbena 2, Näktergal, Sävsångare.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Tuesday, May 08, 2001 at 08:40:56 (MET DST)

På morgonen och förmiddagen hördes näktergalen sjunga längs Råådalen.
Tord Pettersson
Ängelholm, - Monday, May 07, 2001 at 23:13:12 (MET DST)

Mycket nytt på vår webbplats: rykande färska sträcksiffror från Hittarp, den aktuella ställningen i kampen om Falkpriset samt en ny hägerfilm i Galleriet. Håll till godo!!
webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, May 07, 2001 at 20:48:24 (MET DST)

mån 7 maj. Rönnen: gulärla minst 70ex, sädgåsen med den skadade vingen kvar, Sandön: 2 småspovar.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, May 07, 2001 at 19:23:41 (MET DST)

7 maj, KULLEN: göktyta 1ex. ropade flitigt, grå flugsn. 2-3ex. lärkfalk 2ex. blåhake 1 hane, ringtrast 3ex.(2ha.+1ho.)nötskrika 1ex. buskskvätta o stenskvätta ca. 20 av varje, tydligen nya instr, strandskata en flock 50ex. str. mot norr. STRANDBADEN: De senaste dagarna har det sträckt småflockar av strandskata 25-50ex vid Ören, den största flocken den 4/5 350-400 ex. som tog höjd och drog mot norr.Idag småspov 11ex. BJÖRKERÖD: ringtrast 3ex. (1ha.+2ho.)
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 07, 2001 at 18:25:06 (MET DST)

6 maj. Bauserödsdalen. Skir grönska, en del bokar och björkar utslagna men de flesta lär nog behöva lite sol och värme till. I den med vitsipps- och gulsippsmattor smyckade skogen hördes grönsångare,s-v flugsnappare,trädpiplärka och dubbeltrast. En lång (flera timmar!) fikastund i en ängsbacke gav duvhök,sparvhök,en grann törnskatehanne, steglits och en hyfsat tidig härmsångare. I Vegeådalen jagade ett 20-tal ladusvalor de sparsamma insekterna och en skogssnäppa hördes en stund. Annars ganska tyst vad det gällde fåglar.
B Hertzman,E Kristiansson,K Ivarsson
- Monday, May 07, 2001 at 18:12:56 (MET DST)

6/5. Ett tillägg till Ulriks Hallands Väderö redogörelse är kanske på sin plats även om den inte representerar våren: nämligen skärsnäppa minst 10 ex.
Patric Carlsson
- Monday, May 07, 2001 at 09:01:10 (MET DST)

5/5. Den gamla pilgrimsfalken var även inne vid Sandön och jagade gluttsnäppor, dock utan framgång. Den tröttnade och drog sig utåt Rönnen där den "välkomnades" av mellan 15 och 20 uppretade tofsvipor. 6/5. Vid Rönnen rastade 2 prutgäss och antalet mosnäppor hade ökat till 6 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 07, 2001 at 06:55:33 (MET DST)

Sö 6 maj, Hallands Väderö, KOF-exkursion med ca 25 deltagare. Lite småtrevande, blir nog det allmänna intrycket både vad gäller fågel- och växtlivet. Vi hade det mesta man "ska" ha så här års på Väderön. Dagens spets var en flock på 11 småspovar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 06, 2001 at 22:10:13 (MET DST)

6 maj. Kvälsrunda vid Björkeröd gav bland annat spillkråka, gröngöling, mindre hackspett och flera trummande större hackspettar. I nordanvinden över berget hängde knappt 100 ladu- och hussvalor som hade sällskap av en tornsvala. F ö förvånansvärt tyst, dock hördes en näktergal och en grå flugsnappar höll till i sydsluttningen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 06, 2001 at 21:31:38 (MET DST)

5 maj. Sträcket vid Domsten börjar bli glest med rovfågel nu när ormvråkarna börjar närma sig slutet. Dock sträcker både blå och brunhök med hyfsade antal. Första lärkfalkarna har börjat ses och smålommarna ses med drygt 70 till 100 ex per dag. Snart dax för en Vitnäsa! Kollegorna på andra sidan Sundet har även de haft goda dagar och noterat bra dagar med bl a kärrhökar och pilgrimsfalkar. Om drygt 2 veckor är det bivråkarnas tur att göra entré.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, May 06, 2001 at 20:15:04 (MET DST)

Sön 6 maj. Hasslarp: grönbena 9ex, brushane 16ex, rödbena 3ex, skärfläcka 11ex, gluttsnäppa 19ex, näktergal 1ex sj, svarthätta 3ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, May 06, 2001 at 14:47:00 (MET DST)

Igår 5:e maj: I Farhultsviken jagade en ad hanne pilgrimsfalk med framgång. Denna gång fick en gluttsnäppa sätta livet till. På Jonstorpssidan gick fyra mosnäppor och tre svartsnäppor. Ute på Rönnen en sädgås med skadad vinge.
Henrik Johansson
- Sunday, May 06, 2001 at 10:30:00 (MET DST)

5/5 Tog en tur upp till Önnarp, för att försöka höra eller se något orr-spel. När vi väl hade kommit upp till området var det tyst i skogen gällande orr-spel. Men vi hade turen att stöta upp 2 st orr-tuppar ifrån vägkanten.
Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, May 05, 2001 at 18:24:10 (MET DST)

5 maj Inventering på Zackows mosse (ca 1 km OSO Bräcke mölla) gav bl a en ropande gök, sjungande steglits och uppemot 10 sjungande näktergalar. Vid Björkeröd var det förvånansvärt klent med fågel men en grann törnskatehane i toppen av en buske och två ropande gröngölingar noterades i alla fall
GöranPaulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, May 05, 2001 at 09:20:32 (MET DST)

4 maj
Åkte upp i Rönneådalen på eftermiddagen. Öster om Starby lyfte en vit stork, tog ansenlig höjd och sträckte mot norr. Dessutom en sångsvan, skogssnäppa och flera spelande storspovar. Vid Sandön 30 gluttsnäppor, 2 svartsnäppor och sjungande rörsångare.
Thomas Wallin
- Friday, May 04, 2001 at 22:08:05 (MET DST)

4/5. En kvällspromenad längs Vegeån i Bjuv. Spelande storspov, törnskata (1 hane) och Näktergal var det intressanta idag.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Friday, May 04, 2001 at 20:32:39 (MET DST)

4 maj. På eftermiddagen sågs en drillsnäppa vid småbåtshamnen i Skälderviken.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, May 04, 2001 at 19:43:07 (MET DST)

4 maj. Inte så mycket fågel i markerna idag som man kanske förväntat sig. Det är nog lätt att ha lite för höga förväntningar så här års. På Rönnen jagade dock en gammal pilgrimsfalk, till synes utan framgång. Gissar att det var hannen från berget. Kort stopp vid Rögle skog där en ropande mindre hackspett hördes. I Hasslarp sågs senare två nyanlända grå flugsnappare.
Henrik Johansson
- Friday, May 04, 2001 at 19:42:09 (MET DST)

4/5. Nytt på Rönnen var två drillsnäppor. Annat som sågs var 4 gråhakedoppingar, ett par årtor och 2 brushanar. Efter ett tips från Henrik J. om en spovsnäppa på Sandön hittade jag den på Klörensidan av åmynningen. Den lyfte efter en stund och drog västerut. Senare på eftermiddagen hade det dykt upp 2 mosnäppor i lilla viken på Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 04, 2001 at 16:37:22 (MET DST)

3 maj
Bjäre Naturskyddsförening exkurerade i Blåsippsskogen vid Ängelsbäck. Mycket fågelsång i den vackra kvällen: ärtsångare, s-v flugsnappare, lövsångare mm. Steglits och stenknäck hördes bland trädkronorna, en ensam trana flög över. Den som vände blicken neråt kunde njuta av en fantastisk vårflora. Vit-, gul- och blåsippor, desmeknopp, storrams, lundvårlök m fl blommade för fullt.
Thomas Wallin m fl <thomas.wallin@bjare.snf.se>
Magnarp, - Friday, May 04, 2001 at 10:36:58 (MET DST)

BOKA IN SÖNDAGEN DEN 6 MAJ, HALLANDS VÄDERÖ! Ett härligt stycke natur, utslängt i havet utanför Torekov. Mångfald av naturtyper – gräsmarker, enbuskar, bokskog, småvatten, klippstrand och sandstrand – ger underlag för mångfald i fågelfaunan. Vi möter änder, måsfåglar i mängd, ett par olika alkfåglar, kanske pilgrimsfalk på utflykt från Kullaberg. Dessutom allehanda småfåglar.- Missa inte Väderön ! Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl 6.45 och Brännborns på öster, Ängelholm kl 7.15. Båt avgår från Torekov: kl 8.00 Vid ev frågor kontakta ledaren Ulrik Alm på tel. 042-335213.
KOF
- Friday, May 04, 2001 at 09:14:43 (MET DST)

3/5-01: Ornakärr: 1 stenfalk. Danhult: 1 sjungande näktergal. Sandön: runt 40 gluttsnäppor, 10 svartsnäppor, 7 skäggmesar, 1 sjungande sävsångare.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Thursday, May 03, 2001 at 22:29:36 (MET DST)

3/5. Tillägg till Patriks och Ulfs observationer i Hasslarp: smådopping 1 ex, grönbena 25 ex.
Men man kanske ska fråga sig varför det inte finns mer fågel på lokalen? Står allting riktigt rätt till egentligen? Med pumpandet av vatten osv. Är KOF helt nöjda med utvecklingen av området? Jag vet att det här inte är en debattsida men kanske ett kort svar från någon som har kunskap i frågan?
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, May 03, 2001 at 22:23:35 (MET DST)

3 maj-01, Strandbaden: svarthakedopping 1ex. stjärtand 2 par, småspov 2ex. samt skärfläcka 2 rastande ex. vilket är mycket ovanligt för lokalen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 03, 2001 at 21:30:43 (MET DST)

3/5 Ute vid Vegeholms-parkeringen satt 1 par törnskator i granet.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, May 03, 2001 at 17:35:29 (MET DST)

2001-05-03.Vid en lunchrunda i Väla skog sågs 1 st hona Mindre hackspett.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Thursday, May 03, 2001 at 17:16:46 (MET DST)

1 maj Några obsar från en liten runda på Söderåsen. I Hjorthagen vid Wrams Gunnarstorp hördes mindre hackspett, gröngöling, dubbeltrast,trädpiplärka,grönsångare och svarthätta i dimman. Vid Maglaby kärr brun kärrhök, storskrake,grönbena,forsärla,talltita och ladusvala (1). I Klöva Hallar kom solen men det var ganska fågeltomt, tre par forsärla,dubbeltrast,grönsångare och stjärtmes var värt att notera.
Bengt Hertzman
- Thursday, May 03, 2001 at 16:33:48 (MET DST)

Tors. 3 maj. Hasslarp: Mindre strandpipare 3ex, Rörsångare 1ex sj och sävsångare 1ex sj annars var det ganska fågeltomt så när som på enstaka rödbenor, strandskator, ett par skedand och ett tiotal skärfläckor var oxå på plats. Med observatör Ulf Ståhle.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, May 03, 2001 at 16:21:03 (MET DST)

Helsingborg den 3 maj. På väg till jobbet kl 8.15 hör jag näktergalen vid Hästhagsviadukten. Och en sen rapport av grönsångare från Ättekullaskogen den 1 maj.
Leif Olsson <lso@home.se>
Helsingborg, - Thursday, May 03, 2001 at 13:10:55 (MET DST)

2-3.5.01(kring midnatt)Höghult:Vattenrall 2 spelande,Rörhöna 1-2,Näktergal 5 sjungande.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, May 03, 2001 at 01:34:13 (MET DST)

2 maj: I Björkeröd på morgonen 1 sjungande törnsångare, 3 ropande gröngölingar, 1 hane mindre hackspett och 1 ropande göktyta. Vid Svanshall 1 översträckande fiskgjuse
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, May 02, 2001 at 22:04:56 (MET DST)

2 maj. Sandön på kvällen, Gluttsnäppa 49 ex, Svartsnäppa 10 ex, Grönbena 2 ex samt en Rödspov som lyfte och drog mott norr. Ornakärr, Stenfalk 1 str.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, May 02, 2001 at 21:46:25 (MET DST)

2/5 Bakom Jontorps skola höll det till 1ex Göktyta under dagen och nere vid revet i jontorp sågs 1 ex drillsnäppa.
Kristian Linde
Ängelholm, - Wednesday, May 02, 2001 at 20:34:32 (MET DST)

2001-05-02 Munka Ljungby. En Trädgårdssångare sjöng för fullt i vår trädgård i eftermiddags.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Wednesday, May 02, 2001 at 18:36:45 (MET DST)

Obs! Obs! Obs!
En tubkikare finns nu till försäljning - klicka på Köp&Sälj!!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Wednesday, May 02, 2001 at 18:16:33 (MET DST)

1/5. Ängelholm: I skogen mellan Pomona och Skäldervikens samhälle intill Kägleån satt fyra stora kattuggleungar tätt tillsammans och sov på en gren. Väldigt ulligt och gulligt. I området fanns mycket sångare bl.a. tre grönsångare. Dessutom ett 30-tal hus- och ladusvalor jagande över trädtopparna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 02, 2001 at 06:52:02 (MET DST)

Dammarna Hasslarp den 1 maj.

Brun kärrhök 2-3 hanar och en hona, Glada 1 ex, grönbena 3 ex, drillsnäppa 1 ex, svartsnäppa 3 ex, strandskata ca 20 ex, skärfläcka 7 ex, rörsångare 1 ex, gulärla 3-4 ex, hussvala 1 ex, ladusvala ca 25 ex, skedand 6 hanar och 2 honor, ca 10 gråhakedopping samt 1 smådopping.
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, May 02, 2001 at 00:21:08 (MET DST)

01-05-01 Sandön - bl.a. 2 str gulärla. Vid Mölle fälad hördes 1 näktergal
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Tuesday, May 01, 2001 at 22:38:34 (MET DST)

2001-05-01: Jordbruksinventering i en kvkmsruta mellan Stureholm, Västraby och Rögle säteri bjöd bl a på 9 rastande tranor, ett rapphönspar, glada, talrika tofsvipor på en sumpig trädesåker medan "vanliga" åkrar tycks sakna vipor, flöjtande storspov på två olika ställen strax utanför ytan. Dominerade gjorde givetvis sånglärka men med stora skillnader mellan olika åkrar: glesa bestånd på vårsådda fält och tätare på höstsådda och trädesåkrar. Från Rögle säteri hördes en trummande mindre hackspett och bortifrån Stureholmsskogen en trummande spillkråka.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Tuesday, May 01, 2001 at 22:14:21 (MET DST)

1 maj, Vegeholm: lärkfalk 1ex. blå kärrhök 2honor Rösan: svartbent strandp.1hane, gluttsnäppa 25ex. svartsnäppa 6ex. Rönnen: roskarl 1ex. mindre strandp. 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 01, 2001 at 20:01:36 (MET DST)

2001-05-01. Inventerade Rössjön från land genom att gå runt hela sjön – nämnas kan storlom 2 par – 1 par på bo, 1 par troligen icke häckande, fiskgjuse 3 par på bo, lärkfalk 1 ex – troligen i närheten av bo, storskrake 1 par, knipa minst 5 par, skogssnäppa 2 ex . Endast 3-4 par drillsnäppa, men alla har förmodligen inte anlänt. Uppskattar att antalet bon av storskarv ute på ön är ungefär som förra året, dvs ca 100 st. Korp 1 par på bo. Av de senast anlända insektsätarna noterades trädpiplärka, svartvit flugsnappare, grönsångare, ärtsångare och svarthätta.
Kyrkesjön: fortfarande 2 par skäggdopping. Inga bon synliga.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, May 01, 2001 at 19:04:47 (MET DST)

1 maj. Vid järnvägsbron i Skälderviken sjöng en näktergal på morgonen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, May 01, 2001 at 10:13:22 (MET DST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.