Observationer mars 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken2001-03-31 Rönnen Skärfläcka 23, gravand 29, storspov 2, större strandp 15 Sandön; Skärfläcka 16, gravand 40, storspov 20, strandskata 160, rödbena 10 och skäggmes i vassen.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Monday, April 02, 2001 at 08:51:56 (MET DST)

30/3. I Farhult satt en ad pilgrimsfalk på ett slaget byte och längre bort mot Jonstorpshållet gick en vit stork på strandängarna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 02, 2001 at 06:56:33 (MET DST)

Dammarna Hasslarp 2001-03-31
Rödbena 4, Strandskata ca 20, Skogssnäppa 2-3, Gråhakedopping 6, Brunand 8, Bläsand 6, Snatterand 1, Kricka 7, Grågås 1,Brun kärrhök 1 hane, Sädesärla 2-3.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2001 at 20:58:07 (MET DST)

31.3.01 Höghult:Blå Kärrhök 1 hane,1 hona,Hornuggla spelade(inatt),Morkulla 2 rastande,Mindre Hackspett 1 par nu revirstabilt sedan 1 vecka,Gransångare 1,Hämpling 3,Steglits 2. Medobs Ulf Ståhle.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, March 31, 2001 at 23:09:09 (MET DST)

31 mars. När dimman väl lättade ute på Kullaspetsen blev det bättre fart på sträcket, bl.a. flera fina flockar med ringduvor, ett hyfsat bofinksträck, minst fem trädlärkor samt ytterligare en forsärla och en gransångare. Dessutom en fiskgjuse, en ljungpipare samt en flock med 23 nordsträckande sångsvanar.
Henrik & Rune Johansson
- Saturday, March 31, 2001 at 22:35:30 (MET DST)

31/3 2001. Gråläge, på kvällen. Labb 1 mörk jagade trutar ute över Sundet, drog senare S, Silltrut 1 ad.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, March 31, 2001 at 21:29:05 (MET DST)

31 mars. Idag gick äntligen proppen ur för ejder sträcket. Preliminära siffror för sträckräkningarna som pågått vid Hittarp och Domsten under större delen av dagen ger 16-18000 ex. Detta kryddat med bl a en ad hane praktejder som sträckte förbi Domsten vid 17-tiden. Andra arter har varit - mindre sångsvan 2, trana 15, ormvråk 170, glada 2, fiskgjuse 1, blåhök 1 samt forsärla 1. Vid Hittarps rev rastade 4 snösparvar. Även många observatörer idag, Mårten, Patrik, Oscar, Mats R, Bengt, Peter S och B. Förutsättningarna inför morgondagen ser gynsamma ut och kanske kan 20 000 vallen för ejder passeras....
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, March 31, 2001 at 19:39:19 (MET DST)

31 mars, Kullen: först i dis sedan i dimma. Det pågick ett sparsamt smålom-sträck så länge det lät sig observeras, Tobisgrissla 3ex. Skogssnäppa 1-2ex. Forsärla 2ex. Gransångare 1ex. Snösparv 1ex. samt en Mård som irriterade åtminstone kråkorna. Detta obsades av Rune Johansson och hans son, Peter Bjurenstål med fru samt de ordinarie gubbarna Teuvo o Alf. Strandbaden: Vitkindad gås 120 str ca. 12.00 här fanns också den övervintrande Jordugglan kvar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, March 31, 2001 at 18:55:17 (MET DST)

2001-03-31. Snoggarp 05.00-8.00 – mycket sporadiskt orrspel hördes från S delen av Koarpsmosskomplexet, på gränsen till Halland – 1 orre sågs, tyvärr ingen rackelhane... Tranor ropade från flera av mossarna i området. Kattuggla, skogssnäppa.
Rössjön: fiskgjuse 1 par vid bo, skäggdopping 3 ex, brunand 3 ex, storskrake 50 ex, strandskata 3 ex (kan inte minnas att jag sett den vid sjön tidigare).
Lärkholm: forsärla 1 par, skogssnäppa, beckasin, glada, gröngöling m.m.
Harbäckshult: fiskgjuse 2 str, stenfalk 1 str (nytt tomtkryss), flera transträck.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, March 31, 2001 at 18:24:43 (MET DST)

010331 Jonstorp: Grodexkursion med Naturskyddsföreningen i Kullabygden. Dessvärre ingen spelaktivitet på grodorna men några vanliga grodor hittade vi i alla fall. En brun kärrhökshane visade upp sig väldigt fint över vassarna och en gransångare sjöng tveksamt. Vid Stenkrossen fanns ett skrattmåspar på plats i kolonin och en glada svävade över området. Massor av mindre vattensalamander.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, March 31, 2001 at 17:23:52 (MET DST)

30 mars Rydebäck. Första sädesärlan glatt kvillrande över Rydebäcks station. Dessutom har de första ”hemmastararna” anlänt till radhusen på Grindögatan. Taknocken på dessa betongpanneförsedda hus är favorithäckplats sedan många år. Fast mera uppseendeväckande i den rydebäckska fågelfaunan är att den mäktiga råkkolonin vid herrgården plötsligt knoppat av sig i två satelliter vid bäcken och Rydebäcks församling. Man undrar vad det är som plötsligt får dem att bryta upp från huvudkolonin - allmän tillväxt och trängsel?! Dessutom tio steglitsor i Rydebäck.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Friday, March 30, 2001 at 21:19:17 (MET DST)

Segelstorpsstrand/Ranarpsstrand, Bjäre 30.3 07.30-12.30. Sträck under förmiddagen: Svarthakedopping 1, gråhakedopping 1, Sångsvan 13, Grågås 64, Stjärtand 6, Ejder 560, Storskrake 17, Glada 1, Brunhök 1, Blåhök 1, Ormvråk 2, Fiskgjuse 2, Trana 2, Sånglärka 25, Snösparv 1. Bland rastare svarthakedopping 7, svart rödstjärt 1 hane och dubbeltrast 8. Dessutom sannolikt två vattenpiplärkor på ängsmarkerna, i alla fall två piplärkor med mjuka skärpiplärkeläten som lyfte på 100 meters håll och konstant höll sig borta från stenarna i strandkanten.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Friday, March 30, 2001 at 20:49:30 (MET DST)

Fredagen den 30 mars 2001,kl 14.00. I det lilla kärret väster om Väla motorbana, 1 ex Skogssnäppa, 3 ex Enkelbeckasin och ca. 500 m söder om kärret 2 ex + 1 ex Rapphöna och 5 ex Steglits.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Friday, March 30, 2001 at 17:39:54 (MET DST)

Fredagen den 30 mars obsar jag årets första sädesärla på Fredriksdals friluftsmuseum.
LEIF <lso@home.se>
HELSINGBORG, - Friday, March 30, 2001 at 16:40:11 (MET DST)

SISTA CHANSEN ATT ANMÄLA SIG TILL VÅR MEDLEMSTÄVLING FALKPRISET!!!! Mer information under rubriken "Obsboken"
KOF
- Thursday, March 29, 2001 at 15:59:32 (MET DST)

28/3 Kullaberg 0700-1100 . 2 ex Sädesärla ,3 ex Hämpling ,1 ex Glada , 1 ex Fiskljuse str o, 1 ex Pilgrimsfalk . Med obs Bengt-Ingvar Stefansson.
Teuvo Karjalainen
Tånga, - Wednesday, March 28, 2001 at 20:26:39 (MET DST)

28 mars
Fler tranor: 25 ex över Dalamöllan mellan Ängelholm o Munka Ljungby kl 10 och 7 ex över Hasslarp ca kl 14. Vid Hasslarp dessutom en gråhakedopping, 7 brunänder, 1 sädesärla och 4 enkelbeckasiner. Vid Sandön en smådopping, ca 60 st strandpipare och 2 rödbenor.
Thomas Wallin <thomas.wallin@bjare.snf.se>
- Wednesday, March 28, 2001 at 17:02:52 (MET DST)

Tisdagen den 27 mars 2001, kl 18.30 Sträck av ett 70 - tal tranor åt NO över AG Favör i Höganäs.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Wednesday, March 28, 2001 at 15:30:46 (MET DST)

27/3. Kort besök vid Hasslarp: gråhakedopping 1 ex, brunand 7 ex, bläsand 15 ex, snatterand 1 par.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, March 27, 2001 at 20:44:23 (MET DST)

27 mars. Sträckbevakning vid Domsten med start kl.07.45 och slut kl.18.00. Bra fart både genom och över Sundet. Här följer sträcket i sin helhet: storlom 3, smålom 37, gråhakedopping 20 (nytt dagsrekord för lokalen), svarthakedopping 1, ejder 5280, praktejder 1 ad hane mot S kl.08.40, sjöorre 227, svärta 6, alfågel 2, trana 278 ex fördelat på 16 olika flockar, glada 3, havsörn 1 yngre, brunhök 1 hona, ormvråk 290, sparvhök 4, duvhök 1, tornfalk 3 och slutligen pilgrimsfalk 1.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Tuesday, March 27, 2001 at 20:26:48 (MET DST)

01-04-27 Hasslarp Gråhakedopping 1ex Ödåkra Trana 50ex sträckande
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 27, 2001 at 19:55:07 (MET DST)

27/3 Det sträckte 73 ex tranor över ängelholm idag.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Tuesday, March 27, 2001 at 16:27:41 (MET DST)

26 mars Gröngöling 1 ex, i centrala (vad nu det är!?)Höganäs, vid gamla stationen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 26, 2001 at 13:00:08 (MET DST)

01-04-25 Vejbystrand Snösparv 15ex
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Monday, March 26, 2001 at 07:57:40 (MET DST)

24/3. Vid Rönnen låg 3 ex svarthakedopping. I området runt Vegeås mynning fanns det gott om större strandpipare, närmare bestämt jämnt 100 ex. Smådoppingen var kvar liksom rördrommen som smög i vasskanten (även 25/3).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 26, 2001 at 06:59:08 (MET DST)

25 mars Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen. Sångsvan 3 ex, Glada 2 ex, Trana 2 ex i maderna nedanför Lovisetorp, Morkulla 1 ex, Forsärla 2 ex, Svartmes, Bergfink och Stenknäck. Däremot tomt i "ugglegluggen" i Gea-stugans skorsten.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 25, 2001 at 21:53:01 (MET DST)

2001-03-25. Hallandsåsen N Rössjön: orkade inte upp tidigt på morgonen och då blir man förstås utan både orrar och rackelhane. Träffade dock en boende i området som hade en del intressanta uppgifter – bl.a. att ”tjädern” setts ganska ofta och spelade redan förra året tillsammans med orrarna. I skogen en del flockar med bergfink/bofink, grönsiskor och korsnäbb samt spillkråka. Rössjöholm trana 1 par, glada 1 ex, dubbeltrast minst 5 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, March 25, 2001 at 20:03:46 (MET DST)

25 mars. En pilgrimsfalk, troligen modell yngre, sågs i de södra delarna av Laröd vid middagstid.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, March 25, 2001 at 19:39:21 (MET DST)

25/3-01. Maglaby kärr: En glada, en fiskgjuse, några svartmesar som sjöng i grantopparna, storskrake (3 hanar och 1 hona), en dubbeltrast mm.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Sunday, March 25, 2001 at 18:07:42 (MET DST)

Ängelsbäcksstrand-Ranarpsstrand på Bjäre den 24 mars (morgon + förmiddag). Det roligaste var en flock på ca 100 rastande vinterhämplingar. Gott om diverse släktingar i området - grönsiska 100, hämpling 20, gråsiska 5, steglits 5. Magert sträck: enstaka änder, fyra omrvråkar, en skogsduva, några tiotal kråkor och kajor. Bland rastarna gravand 55, gräsand 450, knipa 50, småskrake 30, ejder 200, svarthakedopping 1.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Saturday, March 24, 2001 at 21:13:01 (MET)

24 mars. Efter att under fredag kvällen lyssnat efter ugglor i markerna norr om Rössjön blev det under morgonen att leta efter den rackelhane som Mats tidigare under veckan sett i området kring Snoggarp. Den sågs efter ett tag i en grantopp där den även spelade flitigt. Av orre sågs det 3-4 tuppar. Fredag kvällens uggle lyssning i det, tyvärr alltför blåsiga vädret gav 3-4 kattugglor samt 1 hornuggla. På hemvägen gjordes ett stopp vid Sandön där Nordvästskånes första (?) fiskgjuse sågs samt vid Nellåkra där en (2K) pilgrimsfalk visade sig under ett kort tag. Jag hade nöjet att tillbringa dygnet med - Bengt, Mårten och Anders.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, March 24, 2001 at 20:12:32 (MET)

010324: Orrspaning på Höre mosse och Ramnasjömosse, tyvärr med negativt resultat på båda. För övrigt hördes gröngöling och spillkråka vid Ramnasjö och ytterligare en gröngöling i Össjö vilthägn.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, March 24, 2001 at 18:49:22 (MET)

24 mars, Kullen: Vårpremiär på "gubbhyllan" för min del, men fortfarande är det vintern som regerar och därav förmodligen den knappa fågeltillgången. Storlom 2ex. Smålom 25ex. Ejder ca. 500 rast. Skogsduva 8ex. Dubbeltrast 2ex. Korp 12ex. Hämpling 2ex. Vid Lerhamn Blå kärrhök 1 honf. Skärpiplärka 6ex. samt mycket Ejder som rastade.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, March 24, 2001 at 16:19:44 (MET)

2001-03-23. Årets första besök i Hasslarp bjöd på en vit stork seglandes över området. I de till hälften islagda dammarna sågs bl.a. gråhakedopping 2 ex, brunand 4 par, skedand 1 par, snatterand 1 par. Också en fjällvråk noterades. Tog mig sedan vidare till Sandön där ytterligare två storkar sågs seglandes under en bra stund. I övrigt inte så mycket noterbart vid Sandön, Rönnen eller Farhult. Väldigt gott om strandskator och st strandpipare men inte en enda skärfläcka. Vilket jag hoppats på... Avslutningsvis sågs 2 glador och en hona blåhök vid Össjö.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Friday, March 23, 2001 at 18:18:53 (MET)

23.03.01 Höghult:Mindre hackspett 1 hane,Blåhök 1 hona,Glada 1,Varfågel 1,Steglits 1 sjungande,Stenknäck 5 dvs samma fåglar som hela vintern. Dessutom 1 vit stork vid Danhult och 2 Mindre sångsvan med 120 sångsvan v Ornakärr.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult,, - Friday, March 23, 2001 at 16:49:47 (MET)

22 Mars: Kattugglorna i centrala Helsingborg har nu 3 ungar ute.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Friday, March 23, 2001 at 08:55:13 (MET)

01-03-22 Kattuggla ropar varje kväll i Pålsjöskog minst 2ex
Peter Andersson <Jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, March 22, 2001 at 20:07:42 (MET)

22 mars kl 10.30, Laröd Jorduggla jagande på 5-10 meters höjd över ängarna öster om bensinmacken.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Thursday, March 22, 2001 at 15:16:50 (MET)

21.3 Vid 14-tiden observerade vi en vit stork längs motorvägen mellan Hyllinge och Åstorp.
Lars Göte Nilsson <lg@hoganasrepro.se>
Höganäs, - Thursday, March 22, 2001 at 08:48:58 (MET)

20 Mars: Kattugglparet i centrala Helsingborg har nu fått ut 2 ungar. De sitter och tigger för fullt på kvällarna. I fjol fick paret också ut 2 ungar och då observerade jag dem första gången 18 mars. Hyfsat punktliga med andra ord.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Wednesday, March 21, 2001 at 20:58:04 (MET)

1 ex morkulla, andra dagen i rad! Den satt och letade mat i gräset här hemma i Vejby ända till mörkret kom. Trevlig Obs!!!! 21/3-01
Håkan Åberg <haakan.pyttan@telia.com>
Vejby, - Wednesday, March 21, 2001 at 20:08:04 (MET)

20 mars -01. Prövade orr-lyckan på Hallandsåsen vilket resulterade i 4-5 tuppar på olika platser norr om Rössjön. Dagens märkligaste syn var dock en stor, ytterst tjäder-lik hönsfågel som satt i en björk och åt av knopparna nära Snoggarp. Det visade sig dock vara en Rackelhane, dvs en korsning mellan tjäder och orre! Fågeln sågs även spela på tjäderlikt manér i björktoppen! På vägen hem 1 mindre sångsvan tillsammans med ca 140 sångsvanar öster om Ornakärr samt 1 jorduggla vid Ornakärr.
Mats Rellmar
Hbg, - Tuesday, March 20, 2001 at 23:27:00 (MET)

Tis 20 mars. Morkulla flög över Flower Team vid Väla köpcentrum ikväll.
Ulf Ståhle & Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, March 20, 2001 at 19:45:09 (MET)

20 mars, kl 13-14. Förra året häckade glada i Svenstorp ca 200 m från villaområdet. I dag såg jag för första gången i år hur en glada börjat markera ett revir i området. Jag ser fram emot en ny häckning i år, förra året blev det 3 flygga ungar.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, March 20, 2001 at 18:53:42 (MET)

20 mars. Åstorp, Swedoor, på gräsmattan utanför mitt kontorsfönster plötsligt en björktrast.
Claës Hagenfeldt <claes.hagenfeldt@swedoor.com>
Viken, - Tuesday, March 20, 2001 at 16:26:41 (MET)

19/3 Norrviken Båstad 1 forsärla vid strandkanten
Anders Markehed <anders.markehed@ebox.tninet.se>
Båstad, - Tuesday, March 20, 2001 at 07:36:07 (MET)

Mån. 19/3. Vägen mellan Engeltofta och Hjärnarp stod endast en ad Sångsvan kvar, i dikeskanten höll 5ex hämpling till. I Farhult var Dvärgbeckasinen kvar tills. med minst 3ex Enkelbeckasiner, även en ad hane Skedand och mycket fin obs på en ad hane Sparvhök som satt i strandvegetationen. Vid Sandön sågs 20ex Skärfläcka.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, March 19, 2001 at 18:43:18 (MET)

19 mars. På en åkerplätt strax väster om Munka-Ljungby rastade en artren flock på 21 trädlärkor vid 9-tiden.
Henrik Johansson
- Monday, March 19, 2001 at 18:38:09 (MET)

18 mars. Ett par timmar vid Nellåkra. I den lite snåla nordostan värmde en del roliga fågelupplevelser: 1 ung kungsörn (mobbad av ormvråkar), 1 varfågel, 2 fjällvråkar ryttlande över stubbåkrarna, en (1) trana som sträckte mot norr och 10 trädlärkor som slog ner på fältet framför oss för att rasta på vägen norrut. Fast dagens mest udda obs var nog en jättelik groda som satt på snön och såg förvirrad ut. .Den borde nog gå och lägga sig ett tag till.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, March 19, 2001 at 18:15:52 (MET)

17 mars. Säsongens sista vinterfågelräkning bjöd på riktigt härlig vårvinterkänsla. Vindstilla och en lätt snöfall tycktes tilltala diverse sångare i Allerumsskogen. Speciellt värmde årets första sjungande taltrastar liksom en dubbeltrast. Ett 10-tal större hackspettar trummade liksom en spillkråka. Minst 20 sjungande gulsparvar och ute på fälten sjöng sånglärkor medan viporna gnällande for omkring. Årets första hämpling visade upp sig. Totalt räknades 46 arter in, bland dessa 1 kungsörn, 1 varfågel, 25 stenknäckar, 4 stjärtmesar, 1 skogsduva och 30 gråsiskor.
Bengt Hertzman
- Monday, March 19, 2001 at 18:09:32 (MET)

18 mars. En tur i norra delen av Ö-a kommun - rejält med starar överallt. Dessutom minst 50 dubbeltrastar samt andra vårtecken som tofsvipa och glada. Sädesärlan får vi däremot nog vänta på ytterligare några dagar...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, March 19, 2001 at 08:38:16 (MET)

18/3. Kustpiparen var kvar vid Sandön samt en flock med ca 40 snösparvar. Kring Vegeåns mynning sågs 2 rödbenor, 1 smådopping och 1 rördrom som stod på "vanliga stället" vid båtbryggorna. Uppe på fotbollsplanen höll det till 2 taltrastar. I Farhult såg jag min första sädesärla för året och därefter en i Utvälinge. Mellan Vegeholm och Välinge satt en varfågel på ett hygge.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 19, 2001 at 06:58:28 (MET)

17/3. Vid Sandön fanns 39 större strandpipare, 20 skärfläckor, 1 kustpipare och 4 enkelbeckasiner. På väg ut till Rönnen hade jag sällskap av en flock (6 ex) stjärtmesar från buskaget nedanför ungdomsgården ut till fiskebodarna där de vände och flög tillbaka. Här fanns också ett par stjärtänder och en skogssnäppa flög förbi på låg höjd.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 19, 2001 at 06:50:34 (MET)

18 mars. Glömde att rapportera en skogssnäppa som flög över väg 111 mellan Laröd och Berga.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, March 18, 2001 at 20:10:24 (MET)

18 mars. Sträck vid Domsten mellan 08.30-13.50. Ormvråk 226, glada 2 samt trana 18+5. Bland rastarna märktes ett par snatterand. Många obsare även idag: Bengt A, Johan S, Patrik S och Jan & Aina P. Kan även nämna att sträcket av ejder är i det närmaste obefintligt. Men blir det bara en skjuts med lite mildare väder lär sträcket komma igång.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, March 18, 2001 at 20:05:49 (MET)

18 mars: Vid Sandön skärfläcka 12 ex, större strandpipare 50 ex, kustpipare 1 ex, snösparv 30ex, blå kärrhök 1 ex honf. Vid Rönnen salskrake 1 ex hona, alfågel 2 ex. Vid Farhult sädesärla 1 ex, dvärgbeckasin 1 ex och skärfläcka 7 ex..
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, March 18, 2001 at 19:58:58 (MET)

17 mars. I Hasslarp börjar det röra på sig. Med sänkt vattenstånd i två dammar bör det bli vadarvänligare i år, men än så länge är det simfågel som gäller. För dagen skedand 4, bläsand 10, brunand 9, vigg 35, knipa 28 (fyra nya knipholkar), gravand 15, knölsvan 20, gråhakedopping 7, sothöna 113, häger 1 samt några skrattmåsar. 18 mars. Hasslarp igen, tillsammans med Kjell Högström. Ungefär detsamma som igår plus en fjällvråk, en glada och en blåhökshona. Runt Västraby: Snösparv 75, dubbeltrast 1, rödvingetrast 1, glada 1, blåhök 1 hona, fjällvråk 1. Ornakärr: Sångsvan 160, storspov 3, kricka 13, st. strandpipare 2, en del grågås. Farhult: kärrsnäppa 10, mycket st. strandpipare och strandskata, sävsparv 6, hämpling 2. Rönnen: bl.a.en snösparv, mycket sothöna. Sandön: skärfläcka 24, rödbena 2, storskrak 5 m.m. Rögle: storskrak 4, sånglärka 200 i flock.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, March 18, 2001 at 19:50:29 (MET)

18 mars
Studiefrämjandets och Bjäre Naturskyddsförenings fågelcirkel drog ut på Kullabygden denna kalla men goa vårmorron och vandrade mellan Lerhamn och Vattenmöllan. Mest imponerande var den jättelika koncentrationen av skäggdoppingar: 500-600 ex låg i mer eller mindre täta flockar i sundet! Dessutom en snatterandhanne, ca 40 bläsänder, 20 krickor, 4-5 enkelbeckasiner, 1 snösparv, 3-4 säderärlor, 15 steglitser, 1 glada, 1 duvhök, 2 fjällvråkar och ca 25 ormvråkar.

Vid Höganäs reningsverk en forsärlehona och en sädesärla (vanlig....), strax öster om Höganäs en vacker blåhökshanne.

Sandön bjöd på 11 skärfläckor, gott om strandskator och strorspovar, 5-6 kärrsnäppor, 2 glador och ett tiotal vråkar. Dagens sista obs var en stenfalkshanne som jagade siskor vid bron över Vegeå vid Klören.
Mona, Bo, Gunnel, Solveig, Karl-Axel, Stig, Bodil, Sonja, Kjell-Åke o Thomas.

Thomas Wallin mfl
- Sunday, March 18, 2001 at 19:17:57 (MET)

18 mars, Sädesärla 2 ex. Strandbaden + 4 ex. vid Lerhamn.
Mary Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Sunday, March 18, 2001 at 18:06:50 (MET)

17 mars. Lite hemmaskådande i Harbäckshult/Håleryd. Stararna har anlänt - lite senare än några mil västerut förstås. Härligt att åter ha de sjungande på taket! Glada, dubbeltrast, sjungande mesar och gulsparvar. Järnsparv vid fågelbordet...
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, March 17, 2001 at 19:25:01 (MET)

17.3.01 Vegeholm:Kungsfiskare 1-2,Spillkråka 2 par,Hämpling 1 sj,Gråsiska(ej rasbestämd)1 vilket faktiskt var min första denna siskfattiga vinter.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult,, - Saturday, March 17, 2001 at 19:21:32 (MET)

17 mars Svedberga kulle; tranor 8 ex. mot norr, sparvhök 1 ex, spillkråka 1 ex hane, stjärtmes 8-10 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 17, 2001 at 18:37:12 (MET)

17 mars. Sträckbevakning vid Domsten från kl.06.30-14.00. Magert med sjöfågel något bättre med rovfågel där bl a en hona brunhök liksom drygt 130 ormvråkar kan nämnas. En havsörn sågs på den danska sidan men sträckte tyvärr inte över. Rastade gjorde ett par snatterand liksom sädesärla 1. Många obsare idag - Bengt A, Jan P, Johan S, Mats P samt Peter S.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, March 17, 2001 at 18:12:28 (MET)

01-03-17, 11-tiden, norr Svedberg kulle vid Lönhults gård, ett 50-tal ljungpipare uppblandade i ett flock med ungefär lika många tofsvipor. Svanebäck em 4 st större strandpipare.
Claës Hagenfeldt <claes.hagenfeldt@telia.com>
Viken, - Saturday, March 17, 2001 at 17:57:40 (MET)

17 Mars: Ingelsträde: Sädesärla 8. Sandön: Skärfläcka 22, Strandskata 70, Kärrsnäppa 1, Kustpipare 1, Varfågel 1, Skäggmes i vassen. Klören: Skäggdopping 1, Strandskata 250, Svärta 1, Snösparv 5 str. Stenkrossen: Svarthakedopping 2, Alfågel 5. Farhult: Sädesärla 1, Kärrsnäppa 30, Strandskata 115.
Oskar Lindberg
Helsingborg, - Saturday, March 17, 2001 at 16:19:39 (MET)

16 mars
Testade våren med en runda upp till Rössjön o Västersjön. Två glador svävade över Rössjöholm, åtskilliga ormvråkar dessutom - förmodligen både stationära och förbiflyttande. I Rössjön ca 25 sångsvanar, 1 skäggdopping och skarvarna som är tillbaka på sin trädlösa ö. En flock på 10-12 stjärtmesar klängde i alarna.

På vägen hem ytterligare en glada vid Ugglehult samtidigt som en gröngöling hördes i skogen. På en åker mellan Hjärnarp och Engeltofta betade en flock på 20 sångsvanar - varav minst 9 visade sig vara mindre vid närmare beskådande!

Thomas Wallin
- Friday, March 16, 2001 at 18:37:09 (MET)

2001-03-16 Domsten 07.45-14.00 Idag sträckte det lite bättre (i) sundet än över sundet. Ejder 636ex, sjöorre 363ex, smålom 26ex, svärta 4ex, gråhakedopping 2ex och obest labb 1ex. Vad gäller rovfågel sågs ormvråk 39ex, sparvhök 1ex och pilgrimsfalk 1ex adult. Sträckare mot ost, forsärla 1ex och blåhök 1ex. Medobs delar av dagen Johan Stenlund och Mats Peterz.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, March 16, 2001 at 17:14:12 (MET)

010316 "Vår" kattuggla har ropat intensivt senaste veckan och väcker oss ibland på nätterna. En natt satt den utanför huset i månskenet... Möjligen hörs ytterligare en fågel. Får väl gå ut en natt och lyssna ordentligt !
Susanne Danielsson <susanne.danielsson @nvskanes.fhsk.se>
össjö, - Friday, March 16, 2001 at 11:54:55 (MET)

13 mars Råådalen, Gantofta; strömstare 1 ex, steglits minst 50 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 14, 2001 at 14:08:54 (MET)

14 mars. Rönnen under en dryg förmiddagstimme, bl.a. bläsgås 5, alfågel 10, snatterand 1 par, sothöna 200, gråhakedopping 5, ormvråk 20 tillsammans i en skruv, skärfläcka 11, snösparv 54 och sädesärla 2.
Henrik Johansson
- Wednesday, March 14, 2001 at 12:18:53 (MET)

13 mars: Sandön vid 18-tiden bl.a. sädesärla 1 ex, vinterhämpling ca 30 ex, skäggmes 4 ex, blå kärrhök 1 honf. och skärfläcka 5 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Tuesday, March 13, 2001 at 21:44:13 (MET)

2001-03-13. Lite bättre fart på kattugglorna i kväll. Två ex hördes vid Tåssjö – 1 ex vid kyrkan och 1 ex lite närmre Rössjön. 1 ex uppe på Hallandsåsen vid Snoggarp. Avslutningsvis var det väl samma fågel som jag hörde i söndags vid Lärkholm. Denna gången hördes den från bokbacken där jag satte uppe en holk för några år sedan.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, March 13, 2001 at 20:31:55 (MET)

13 mars. Bevakning vid Domsten även under eftermiddagen (1,5 timme). Nämnas kan, trana 5, sädesärla 1 samt ormvråk 19. Småflockar av ejder sträckte söderut genom Sundet och med denna väderlek är det straX daX för massorna att passera.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Tuesday, March 13, 2001 at 19:50:34 (MET)

2001-03-13. Ett litet axplock från observationer idag runt middagstid. Gräsmatteodlingen,Vegeholm: 4ex. Dubbeltrast och en norrsträckande duvhök. Sandön: 5ex.Skärfläcka, en salskrakehona och skäggmes hördes i vassen. Rösan: 2ex. Rapphöna. Välinge: 1ex. Blåhök, hane. Svedberga: 3 ex. rastande ljungpipare samt vid Stureholm: en glada och ett 40-tal korpar. Senare på eftermiddagen, runt 16-tiden, sträckte ett 30-tal ormvråkar och en blåhök, hona mot nordost hemma över tomten på Södra Utmarken i Ängelholm.
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, March 13, 2001 at 17:38:43 (MET)

2001-03-13 Bevakning vid Domsten 08.15-12.10 Bra fart på ormvråkarna, 275ex sträckte in. Övrigt sträck; sångsvan 56ex , mindre sångsvan 5ex, grågås 37ex, sädgås 1ex, vitkindad gås 1ex, skedand 2ex, sjöorre 13ex, ringduva 227 ex, skogsduva 3ex, ljungpipare 3ex och sädesärla 2ex. I området duvhök 1ex, hornuggla 1ex, gröngöling 1ex, dubbeltrast 4ex, taltrast 2ex och domherre 1ex. Medobs Mats Rellmar.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Tuesday, March 13, 2001 at 13:02:33 (MET)

01-03-13 Var nere på Klören och gick i dimman. Fyra Skäggmesar ivassarna + många Strandskatorvid utloppet. I skogen sågs 1 st kontinental stjärtmes tillsammans med 3 st vanliga,dessutom sågs 2 st tofsmesar flertal blåmesar och 1 st Svartmes.
Kjell-Åke Hall <kjell-ake. hall@rw.helsingborg.se>
Ängelholm, - Tuesday, March 13, 2001 at 12:48:21 (MET)

01-03-12 Pålsjöskog kattuggla 1ex ropande vid 20-tiden
Peter Andersson <Jameskulle@telia.com>
Helsingborg, - Monday, March 12, 2001 at 21:19:31 (MET)

11 mars. Klåveröd. Dimman låg tät i bokskog och sprickdalar denna vindstilla och milda dag. Även om de främsta intrycken var bokstammar som tonade bort i diset, droppande från träden och mossor och lavar som extra till sin rätt i sånt väder så var det faktiskt en del fågelliv också. En dubbeltrast sjöng i en sluttning vid Dalhems gård och i Klövabäcken satt en strömstare. Hundratals grönsiskor och bergfinkar och överallt filade talgoxar glatt. På några platser hördes entita,svartmes och talltita sjunga, den sistnämnda ingen art som man är direkt bortskämd med. Lägg därtill domherrar, sjungande korsnäbb och ropande spillkråka som också gjorde sitt att skapa stämning denna dag.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
Helsingborg, - Monday, March 12, 2001 at 18:08:31 (MET)

01-03-12 Nu är det vår. Ute vid Arild så sträckte det gott om vår-fågel under dagen. Det roligaste var 5 str tranor och 2 str mindre sångsvan tillsammans ´med 12 ex sångsvan. Och vid sandön var det 4 ex skärfläcka.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Monday, March 12, 2001 at 16:29:04 (MET)

010312. Blåsigt. Men vid Maglaby kärr gav 2 spillkråkor prov på alla sina läten. Fick även se en skymt av dem. Inte mycket liv annars, förutom mesar, finkar, trädkrypare och en sångsvan. På väg därifrån mellan Vrams Gunnarstorp och Norra Vram jagade två blå kärrhökar (en hane och en hona) och en storspov flög över fälten. Även en hel del tofsvipor och sånglärkor.
Anna-Lena Harmsund
Bjuv, - Monday, March 12, 2001 at 13:57:43 (MET)

10-11/3. Klören i dis på eftermiddagen lördag. Strandskateflocken hade ökat till 120 ex. 32 kärrsnäppor flög runt i området. Hade också turen att få se och framför allt höra tranorna i kohagen. Härliga toner! Dubbeltrastarna har börjat återvända till gräsmatteodlingen mellan Vegeholm och Ängelholm. På söndagseftermiddagen fanns där 6 ex varav 1 sjungande i en talltopp.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 12, 2001 at 06:58:22 (MET)

11/3-01 Höghult:På kvällen spelar 1 Hornuggla flitigt just öster om godset.Kattugglorna är däremot förvånansvärt tystlåtna.Några enstaka rop per kväll. Ingelträde:1 vit(projekt)stork En äldre rapport:1 kungsfiskare vid Vegeholm 25/2 då det mesta var tillfruset.Den höll till i ett område som hyste kungsfiskare förra året,från tidig vår till sen höst.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult,, - Monday, March 12, 2001 at 01:04:44 (MET)

2001-03-11. En sväng i dimman men med vår i luften kring Stureholm, Mjöhult och Lönhult gav följande att rapportera: 3 rastande tranor norr om Mjöhult, 1 snösparv väster om Lönhult, åtminstone 5 ljungpipare (kanske fanns fler där ute i dimman) varav en med början till sommardräkt bland ett 20- tal vipor vid Lönhult samt 5-6 bläsgäss ihop med några kanadagäss vid Lilla Snorröd norr om Lönhult. Medobservatör: Henrik Johansson.
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, March 11, 2001 at 21:58:12 (MET)

2001-03-11. Sandön: större strandpipare 29ex, strandskata 86ex, storspov 11ex, kärrsnäppa 6ex, gravand 73ex, sångsvan 26ex, skärfläcka 4ex, skäggmes hördes, tofsvipa ca 20ex, stare 4ex, skedand 1ex hane en del ormvråk sträckte. rönnen: större strandpipare 25ex, kärrsnäppa 11ex, strandskata 12ex, storspov 7ex tofsvipa ca 40ex. Svedberga-lönhults: korp ca 30ex, varfågel 1ex, fjällvråk 1ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 11, 2001 at 21:23:23 (MET)

2001-03-11. En kattuggla ropade nu på kvällen vid Lärkholm, strax NE om Lärkholmssjön.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, March 11, 2001 at 20:49:15 (MET)

2001-03-11 13.00 På en potatisåker väster om Täppeshusen gick fem tranor och åt kvarglömd potatis.
Britta Sandelin <britta.sandelin>
Viken, - Sunday, March 11, 2001 at 14:26:06 (MET)

2001-03-11 Vid 12-tiden. Svedberga kulle, södra delen. Talrikt med sjungande bofinkar.
Claës Hagenfelddt <claes.hagenfeldt@telia.com>
Viken, - Sunday, March 11, 2001 at 13:36:27 (MET)

2001-03-10 Vattenmöllan Snatterand 1 par, Dvärgbeckasin 1 ex, Rapphöna 2 ex för övrigt bra fart på fäladens vipor, strandpipare och strandskator.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 11, 2001 at 13:31:41 (MET)

Nog har det varit lite vår i luften idag, trots regn och dimma. Ute vid Pilshult (N Helsingborg) visa 4 vipor upp sig i bästa spelflykt, allt medan sånglärkorna ackompanierade det hela fån ovan. Det värmde till i hjärttrakten.

Uno Magnusson hade en mandarinand (hona) i den lilla dammen mellan Romares och Pålsjö sjukhem den 7 mars.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, March 10, 2001 at 17:59:23 (MET)

2001-03-10. Rössjöholm: kanadagås 400 ex, grågås 120 ex, ropande gröngöling, sånglärkor.... Lilla vaken i Rössjön: sångsvan 34 ex, knipa 40 ex, storskrake 3 ex, sothöna 3 ex.
Även några grågäss vid Lärkholmssjön. Här också en fin flock med 15 skogsduvor.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, March 10, 2001 at 15:53:21 (MET)

10 mars. Vid Sandön två nyanlända skärfläckor och tre tranor som gick ner för landning på Klörenängen. Från vassen hördes som vanligt skäggmes. Kan även konstatera att inga Kullamän ännu anmält sig till "Falkpriset". Medveten taktik, eller??
Henrik Johansson
- Saturday, March 10, 2001 at 15:12:45 (MET)

010307 Hulebäckseröd Korparna är nu som vanligt i full gång med häckningen, samma bok 30 meter upp, varje år sedan minst 8-10 år tillbaka. Honan ruvar, hanen vaktar. Boet beläget ca 100 meter öster om E6-motorvägen, vilken väl är det huvudsakliga födostället men trafikdödade djur.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
- Thursday, March 08, 2001 at 08:52:58 (MET)

010307. En rundtur till ornakärr, stureholm osv. Inget speciellt att rapportera idag förutom en mkt ljus rovfågel som höll till längs den gamla banvallen utanför Mjöhult. Är detta en ljus ormvråk eller? Den hade sällskap av en ormvråk som var mer "normalfärgad" men ändå relativt ljus och mindre i storlek. Såg "samma" fågel på samma ställe även förra våren. Vet någon något om detta? Tilläggas kan väl också att varfågeln höll till vid samma dike vid stureholm.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Wednesday, March 07, 2001 at 19:50:38 (MET)

5/3 18.30-19.30 En helt ny upplevelse för mig.I skogen bakom brukshundsklubben i Laröd hörde jag en ropande kattuggla, jag stod en bra stund och lyssnade, då kom en hona skrikande och då blev det liv i skogen.Kul!
aina
- Monday, March 05, 2001 at 19:40:27 (MET)

2001-03-05. Hittarp: Mycket fågel höll till i tången bl a gärdsmyg ca 10ex, koltrast ca 25ex, rödvingetrast 4ex, björktrast 2ex, dubbeltrast 1ex, rödhake 4ex, bofink 1ex, järnsparv 1ex, en sparvhök kom och skrämde slag på allihop. Större hackspett trummade, flera kungsfåglar och blåmesar hördes. Ut över vattnet sågs svart svan 1ex(lyfte efter tag och flög söderut), sångsvan 3ex, gravand 5ex, storskrake 2ex, knipa ca 80ex, vigg ca 25ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, March 05, 2001 at 12:21:05 (MET)

010304. Harbäckshult: inte mycket mer att rapportera från helgen än att bergfinkarna håller på att ruinera mig. Flera kg frön går åt per dag. Bland alla bergfinkar vid fågelbordet kunde dock konstateras att järnsparven är kvar. Några grågässflockar sågs dra söderut igen...
Stora bergfinksflockar också i Örkelljunga samhälle. Tusentals, kanske tiotusentals sågs i området mellan Hallandsvägen och E4:an på lördagen.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, March 05, 2001 at 10:05:37 (MET)

4/3 2001 kl.15-16.30. Vi tog en liten promenad längs stranden från Grå Läge till Viken denna underbara vinterdag. 3 Stor- skrakhanar med 2 honor, 2 par Gravänder, en flock på ca. 10ex. Ängspiplärka drog omkring i tången. En Enkelbeckasin flög över ett flertal rundor för att sedan försvinna in över land. En ensam Strand- skata stod på en sten ute i vattnet. På väg mot bilen skrämde vi upp en ensam Morkulla alldeles invid vägen upp mot Döshult.
Lars och Birgitta Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, March 04, 2001 at 22:37:41 (MET)

4/3 19-20.00 Allerumsskogen norra delen 2 ropande kattugglor och 1 kom överflygande förmodligen hona.
jan och aina
- Sunday, March 04, 2001 at 20:38:05 (MET)

4 mars Svedberga-Stureholm och åter, en långpromenad i det härliga vintervädret. Häger, fjällvråk och stjärtmes på och kring själva kullen. Dagens final kom under återtåget från Stureholm. Hunden Rasco (kopplad !)"röjde" bra i dikesrenarna och vid en härlig söderslänt i dikesrenen utmed surdraget norr om banvallen mellan Stureholm by och Svedberga blev det plötsligt napp. Tre jordugglor tog till vingarna för att strax därefter slå ner bland närbelägna starrtuvor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 04, 2001 at 19:56:32 (MET)

4 mars. En flock om 310 vigg och 5 brunänder sågs vid spannmålshamnen, Helsingborg. Vid Görarpsmölla ett par mindre hackspett. Längs strandkanten strax söder om Domstens hamn ett ex av vardera gransångare, taltrast, rödvingetrast och järnsparv. Ormvråkarna har så smått börjat att återvända. Idag sträckte 5 ex in vid Hittarp/Domsten och igår sågs också några enstaka. Lite mildare väder sen är det dax att bänka sig!
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, March 04, 2001 at 19:09:46 (MET)

2001-03-04. En promenad i det vackra vårvintervädret på "Klören"-området gav följande att rapportera. På stranden mellan fortet och åmynningen fanns 30 snösparvar och 31 strandskator.I vassen längs ån kunde 8 skäggmesar (varav 5 hanar) beskådas på nära håll där dom klängde omkring högt uppe i frövipporna. Från dagvattenkanalen från Ängelholm, just nedanför "Klören-"parkeringen, stöttes upp en vattenrall. Den flög bort ett 20-tal meter och landade åter vid kanalen som delvis var isfri.
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, March 04, 2001 at 17:10:32 (MET)

2001-03-03. Görslövsåns mynning: Gravand 23 ex, Storspov 11 ex och ett par Skäggmesar hördes i vassen. Örnrunda: Viaköp Grågås drygt 500 ex , Kanadagås 12-1500 ex, Bläsgås 6 ex, Västraby: Havssörn 1 yngre, Pilgrimsfalk 1 ad med byte, Skogsduva 6 ex (tillsammans med Christer S) Sånglärka 400 ex och en Glada vid Turköp. Vid gamla HK (vem kommer ihåg denna tidigare säkra örnlokal) 1 subad Kungsörn (Vegeholm). Sandön: Strandskata 23 ex, Storspov 17 ex och en Gråsiska.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, March 03, 2001 at 23:31:03 (MET)

Torekov 1-3/3.Hemifrån till Torke Rev. I samma kikarsikte hade jag medan snön dalade ner fem trastarter; 2 rödvingetrastar och en av vardera taltrast, björktrast, dubbeltrast och koltrast. Bland 50-talet skärpiplärkor fanns järnsparv, bergfink, bofink, gärdssmyg, rödhake, svart rödstjärtshanne och en ung sädesärla. Jag tror att en av piplärkorna var en vattendito, ska kolla i morgon igen för säkerhets skull, nu när jag äntligen bl.ivit färdig att kolla i fågelböckerna.På vårkontot fanns 30 gravänder, 20 strandsktor, 12 kärrsnäppor, tre rödbenor, sex st strandpipare och från skogen en trummande st hackspett. Från det öppna sovrumsfönstret hördes ljust en hoande hornugglehanne.I morse kom en blå kärrhökshona flygande in mot ön rakt mot mig och vek sedan av runt husknuten. Mysigt att se det runda nästan ugglelika gulaktiga huvudet på nära håll igen. Snatterandshannen fanns kvar i söndags då vi såg sädesärlan för första gången. På sportlovet var jag på Hallands Väderö 5 dagar (19/2 - 24/2). Välkomstkomittéen i Sandhamn utgjordes av tre havsörnar, varav två jagade varandra. Hade ingen sensationell obs, men taltrast, dubbeltrast, strandskata, enkelbeckasin, ett 70-tal bläsänder, ett 30-tal krickor, ejdrarna började samlas så smått, men p.g.a. kylan var de ganska tystlåtna. När det blåste kuling kollade jag en liten stund efter havsfågel, men såg bara ett 20-tal alkor (sillgr/tordmule) och dito antal tretåig mås. Korpparet avpatrullerade Ön och förkunnade högljutt vem den tillhörde. En ensam sothöna gömde sig i västsidans vikar. Fjällvråken ryttlade, duvhöken lyfte med ett förgrymmat läte från en nyslagen bläsandshanne och tornfalken, som brukar övernatta på ovanför nordvästans dörr, lyfte förskräckt när jag öppnade dörren första kvällen. En järnsparv och 10 stjärtmesar iakttogs också. Vädret var fantastiskt med bitande kall vind (-12*) och stark värmande sol - kontraster som får en att känna sig levande.
bodil kollberg <bodilkollberg@hotmail.com>
torekov, - Saturday, March 03, 2001 at 23:05:00 (MET)

Mölle 3 mars. Mindre hackspett sågs ropande och trummande tidigt på morgonen vid Mölle mosse.Det värmde i vinterkylan.
Maivi Persson
Mölle, - Saturday, March 03, 2001 at 21:47:07 (MET)

3 mars, under en promenad mellan Strandbaden och Höganäs kunde konstateras att de flesta av vinterns lite udda fågelarter i området var kvar: Smådopping 3ex. Svart svan 1ex. Gravand 75ex. Jorduggla 1ex. Hornuggla 5ex. Rödbena 1ex. St.strand. 13ex. Morkulla 1ex. Forsärla 1+1ex(Strandb o H-näs) Engelsk sädesärla 1ex (börjar nu färga till s-dräkt) Svart rödstjärt 1ex. Vinterhämpling 5ex. samt Snösparv 6ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, March 03, 2001 at 17:39:40 (MET)

2001-03-03 Tog en sväng ut över örn-markerna och Ornakärr. Det enda roliga på turen var 2ex blå kärrhök vid Ornakärr och en flock på 248ex sånglärka öster om Ornakärr. Medobservatör Henrik Ehrenberg. Måtte det bli vår snart.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Saturday, March 03, 2001 at 17:03:39 (MET)

2001-03-02. Kronoskogen och "Sibirien",Ängelholm idag vid middagstid. Tofsmes är numera inte en art man springer på så där när som helst i strandskogen från "Klören" till Råbocka campingplats. Det blev därför tvärstopp mitt i steget när det typiskt rullande lätet avslöjade denna i området numera sparsamt förekommande art. Två ex. kunde höras och en behagade visa upp sig. Dom deltog i ett tåg med talgoxe, svartmes och kungsfågel (de sistnämnda riktigt kryllade det av i granar och tallar) ca 200 m norr om "Sibirien"-parkeringen. En återblick i publikationerna anger tofsmesen häckande i Vegeholm med ett par årligen i slutet av 1950-talet (L.Hansson) samt med två-fyra par årligen i början av 1980-talet (T.Rönnertz). Under 1990-talet finns rapporter om ett till två ex. 1993,1997 och 1998 (det finns förmodligen ytterligare enstaka observationer orapporterade). Samtliga under senhöst eller vintertid och då i strandskogen från "Klören" till Råbocka camping. Den 18 juni 1962 ringmärkte jag tre ungar i ett bo mellan "Klören" och "Sibirien" samt den 28 sept. 1970 ringmärktes ett ex. vid nätfångst i närheten av Klitterhus, Ängelholm. Övriga obsar i ovannämnda området var en stor flock (säkert ett hundratal) grönsiskor, några domherrar (har varit dåligt med dessa tidigare i vinter i Ängelholms-trakten), några bergfinkar och nötväckor samt ett tiotal stjärtmesar.
Rune Johansson
Ängelholm, - Friday, March 02, 2001 at 18:00:48 (MET)

2 mars. En rördrom var återigen synlig vid Vegeå, Utvälinge under eftermiddagen. Skäggmesar hördes på samma plats. På Rönnen satt en gammal havsörn och utanför Häljaröds hamn låg en hona salskrake.
Henrik Johansson
- Friday, March 02, 2001 at 17:28:26 (MET)

2001-03-02 Stureholmsområdet. Havsörn 2ex subad + ad, kungsörn 1ex 3k, blåkärrhök 1ex hane och två glador.
Mårten Müller <bmuller@algonet.se>
Helsingborg, - Friday, March 02, 2001 at 15:35:15 (MET)

1 mars Pålsjö Skog,strax norr om Helsingborg. Ugglekväll utan förhandsreklam i lokaltidningen och med småtaskigt bilåkarväder. - Men vilken kväll ! Lika många ugglor som deltagare - 4 stycken. Otroligt fina omständigheter; en snöljus skog med bra akustik och ugglor på humör. 20.08 ropade första exemplaret alldeles bakom Thalassa, dessutom fick vi en snabbobs mot himlen. Vi vandrade vidare och vid Pålsjö slott hade vi en sittande kattuggla i knivskarp silhuett mot natthimlen. Avstånd; 30 m, härligt ! Dessutom mer rop, bl. a. från skogskanten in mot stan.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 02, 2001 at 09:21:53 (MET)


Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.