Observationer november 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken
30 november
En flock med ca 20 sidensvansar har mumsat äpplen i vår trädgård i Magnarp mer än en vecka!!

Thomas Wallin
Magnarp, - Friday, November 30, 2001 at 20:40:20 (MET)

Lerbäckshult 27 november I år, tror jag, är det ett rekordår för domherrar. Varje dag har jag minst 15 stycken vid fågelborden på tomten, och denna helgen kom det fler än 20. Talgoxar och blåmesar är det också ovanligt många av. Rödhake, bofink, grönfink, pilfink, svartmes, talltita, koltrast, nötskrika, bergfink, större hackspett, skata, stenknäck och tre ekorrar är också kära gäster.
Ingela Huleén
Hjärnarp, - Monday, November 26, 2001 at 23:32:02 (MET)

2001-11-25: 1st kungsfiskare vid Rönneå mitt emellan Höja bro och Ugglarps broar.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, November 26, 2001 at 08:11:30 (MET)

25/11 På Rönnen även en gammal pilgrimsfalk kl 09.15
Peter Elfman <peter.elfman@astrazeneca.com>
Väggarp, - Monday, November 26, 2001 at 07:35:14 (MET)

25/11. Glest med fågel på Rönnen idag, dock 4 gravänder och 17 snösparvar. På Klören gick 33 strandskator, och här sågs även 1 hona salskrake och 9 kärrsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 26, 2001 at 06:50:18 (MET)

24/11. 1 hanne och 2 honor salskrake låg i Farhultsviken, och i vassen for 7 skäggmesar omkring. I Utvälinge 1 hanne blå kärrhök och 6 enkelbeckasiner.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 26, 2001 at 06:46:43 (MET)

Den 25 nov observerade vi en flock om 210 st sångsvanar som gick på en potatisåker invid väg 24 mellan Hässleholm och Örkelljunga (där vägarna till Mårtensbygget och Öraholma går in). Av dessa 210 svanar var 30 st ungfåglar. Sångsvanarna återkommer årligen till denna åker.
Jenny Huléen o Patrik Andersson
Munka Ljungby, - Sunday, November 25, 2001 at 21:28:49 (MET)

24 nov. Svanshall; storlom 1, alkekung 2 och sillgrissla 10. Stenkrossen; smålom 5, svarthakedopping 36, tobisgrissla 1 samt alkekung 2. Rönnen; svarthakedopping 3, sädgås 1 (inte den skadade individen) och pilgrimsfalk 2. Vid Västraby fanns blåhök 1 och varfågel 1.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, November 25, 2001 at 16:05:40 (MET)

TOPPSKARVEN på Väderön var en gammal fågel i vinterdräkt. Sedan en gammal rapport från sön den 18 nov kungsfiskare 2ex vid Görarps mölla.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, November 24, 2001 at 17:32:10 (MET)

Lör 24 nov. HALLANDS VÄDERÖ: Mårten och jag åkte från Torekovs hamn kl 8:20 och steg iland i Kapellhamn sedan gick vi mot fyren därefter bort mot Kråkan och blev till sist upplockade i Sandhamn 14:30. Dagens roligaste blev Mårtens TOPPSKARV på det lilla revet utanför Kråkan. Övriga obsar: skärsnäppa ca 25ex, alkekung ca 20ex, gråhakedopping 5ex, svarthakedopping 2ex, havsörn 2ex 2-3k, 1ex 4k, duvhök 1ex, snösparv 5ex, en flock med minst 60 blåmesar, tobisgrissla 14ex, sillgrissla ca 10ex, tordmule 4ex, sidensvans 14ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, November 24, 2001 at 17:28:49 (MET)

Örnrundan:2001-11-23 Kungsörn mellan Västraby gård och Svedberga. Tidigare sågs även en havsörn vid samma ställe. Medobsare Robert och Ingrid Romelt
Thomas & Heléne
Helsingborg, - Friday, November 23, 2001 at 16:09:29 (MET)

23 november kl 13 Boarp - Hjärnarp En varfågel, ad
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Friday, November 23, 2001 at 14:17:22 (MET)

23.11-01 Höghult: 35 snösparvar rastande.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, November 23, 2001 at 13:27:45 (MET)

Båstad hamn 23-11. Idag på förmiddagen höll där till en vittrut i hamnområdet.fågeln subadult som jag ser det,höll först till norr om hamnen ivrigt attackerande de rastande skrattmåsarna,flög sedan runt ett tag innan den drog åt syd,men kan säkert vara kvar i området.i hamnen även ett flertal alkekungar.
martin ekenberg
grevie, - Friday, November 23, 2001 at 11:03:13 (MET)

20011121 Pålsjöskog på fälten vid Maria park såg jag 6st rapphöns flyga upp.
mats olsson <mats.olsson@olympia.helsingborg.se>
helsingborg, - Thursday, November 22, 2001 at 13:12:24 (MET)

22/11 Hovs hallar 8.45-11.45. stormfågel 2ex,alkekung 3ex,smålom 5ex,gråhakedopping 3ex sjöorre 5ex,svärta 1ex,tretåig mås ca 20ex-bra rörelse på sillgrissla/tordmule.I buskagen 1ex tofsmes och några kungsfåglar.
martin ekenberg
grevie, - Thursday, November 22, 2001 at 13:00:30 (MET)

KOFs medlemstävling Falkpriset. Tävlingen där du ska se så många fågelarter som möjligt inom föreningens rapportområde under år 2001. När året är slut så förbinder de tävlande sig att skänka 50 öre per rapporterad art till skyddet av våra pilgrimsfalkar uppe på Kullaberg. Sammanlagt har vi observerat 254 stycken arter inom rapportområdet t.o.m. oktober månad. Aktuell ställning: Observerade och rapporterade arter inom rapportområdet t.o.m. den 31 oktober 2001. Mårten Muller, Helsingborg 244 st. (96,1% av totala summan) Patrik Söderberg, Helsingborg 236 st. (92,9%) Karl Göran Nilsson, Höganäs 225 st. (88,6%) Henrik Johansson, Ängelholm 225 st. (88,6%) Bengt Andersson, Helsingborg 224 st. (88,2%) Ulf Ståhle, Ängelholm 224 st. (88,2%) Alf Petersson, Nyhamnsläge ca 220 st. Kristian Linde, Ängelholm 217 st. (85,4%) Henrik Ehrenberg, Ängelholm 216 st. (85,0%) Mats Rellmar, Helsingborg 215 st. (84,6%) Tomas Svanberg, Laröd 214 st. (84,3%) Oskar Lindberg, Helsingborg 205 st. (80,7%) Rune Johansson, Ängelholm 204 st. (80,3%) Patric Carlsson, Harbäckshult 196 st. (77,2%) Aina Persson, Helsingborg 192 st. (75,6%) Göran Paulson, Höganäs 190 st. (74,8%) Lars Helgesson, Helsingborg 187 st. (73,6%) Jan Persson, Helsingborg 186 st. (73,2%) Christer Strid, Helsingborg 170 st. (66,9%) Ulrik Alm, Ingelsträde 152 st. (59,8%) Jan Sköldenberg, Uppsala 88 st. (34,6%) Uno Magnusson, Helsingborg 35 st. (13,8%)
Tävlingsledningen
KOF, - Wednesday, November 21, 2001 at 18:57:24 (MET)

För de som testat men inte lyckats komma in på sidan om inventeringen av Äsperödsskogen (se nedan) är den rätta adressen:
http://www.kullabygden.snf.se/asperod.html
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
- Tuesday, November 20, 2001 at 18:43:07 (MET)

20 november
1 ung dvärgmås, 1 svarthake- o 1 gråhakedopping, ca 25 krickor o lika många bläsänder mellan Vistorps hamn o Grytskär idag på eftermiddagen.
Thomas Wallin
Magnarp, - Tuesday, November 20, 2001 at 18:36:03 (MET)

011120: En timmes spaning i örnmarkerna Svedberga-Västraby-Stureholm gav tyvärr inga örnar men värt att notera var: en varfågel strax nordost Västrabydammen (den drog sedan iväg mot Rögle säteri), honfärgad blå kärrhök Stureholm - Rögle och 70 - 80 sångsvanar Tursköp - Västraby. Den som är intresserad av hur fågelsamhället i en lövskogsdunge i Kullabygden kan se ut kan gå in på Naturskyddsföreningen i Kullabygdens hemsida www.kullabygden.snf.se/asperod där tredje årets inventeringssiffror för Äsperödsskogen (ca 5 ha) nu finns. Anmärkningsvärt i år var den totala avsaknaden av lövsångare. Är det en ren slump eller är det någon annan som har liknande siffror från revirkartering eller punkttaxering i våras/somras? Varför inte ta er an och inventera någon lämlig dunge till våren. Den som vill ha tips om metodik kan kontakta mig.
Göran Paulson <goran.paulson.@swipnet.se>
Höganäs, - Tuesday, November 20, 2001 at 16:36:50 (MET)

19/11 Rögle Dammar: 1 Fjällvråk, 1 Blå Kärrhök honf,samt 4 Kungsörnar med byte på marken. Vid Västraby ca 50 Sångsvanar och 1 Pilgrimsfalk. I närheten av Stureholm sågs 1 Spillkråka.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, November 19, 2001 at 19:11:47 (MET)

19/11 Klören. 10 ex Större korsnäbb (i de låga bergtallarna) och 8 ex Snösparv. Norra Häljaröds hamn. 1 ex Svarthakedopping, 1 ex Alkekung och en ung Havsörn som skrämde upp alla gäss och änder på Rönnen.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Monday, November 19, 2001 at 18:10:22 (MET)

19/11 bjärehalvön torekovs hamn,1 alkekung-ripagården 2 alkekungar 1 skärpiplärka och 2 järnsparvar. lervik,1 alkekung,5 svarthakedoppingar och 1 skärsnäppa på grytskären.
martin ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
grevie, - Monday, November 19, 2001 at 14:03:29 (MET)

18/11. På stranden i Farhult låg 1 död stormfågel och 1 död alkekung. 1 ad pilgrimsfalk satt på Rönnen, där det också fanns 27 bläsgäss, 1 rödbena, 8 starar och 1 dvärgmås (1K). Vid Sandön kunde 31 sångsvanar, 33 storspovar, 1 varfågel och 1 duvhök räknas in.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 19, 2001 at 07:09:17 (MET)

17/11. Vid Rönnen sågs 3 svarthakedoppingar, 1 enkelbeckasin, 1 juv pilgrimsfalk och 1 alkekung. 2 myrspovar gick på Sandön. I Rögle var snatterandhannen kvar, och strax söder om byn flög 2 unga kungsörnar omkring. Den yngsta örnen var så koncentrerad på att jaga en hare på ett fält, att den inte märkte när jag kom rullande i bilen ganska nära. Det blev en riktig njutobs av en snopen örn på marken, tittande långt efter en flyende hare den just missat. Längre bort mot Stureholm en flock på ca 350 ljungpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 19, 2001 at 07:03:40 (MET)

2001.11.18 Rönnen KOF:s klubbstuga. Såg 3 mindresångsvanar strek.1 sillgrissla, 1 sjöorre hona,2 alkekunar,3 svarthakedoppingar, 1 LUNNEFÅGEL fertil rastande.Samt en mörk ejder åda med vita vingband,liknande en alförädare. Gick vidare såg en ung pilgrimsfalk sittande på en höjd ute på ön. Många rastande grågäss och knipor. Var nu framme vid strandbodarna, här sågs 73 rastande sothöns.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, November 18, 2001 at 19:15:14 (MET)

18 nov. KULLEN 8.00-10.00 NV 5-6m/s havssula 1ad. stormfågel 2ex. alkekung 2ex. tretåig mås 25ex. dvärgmås 1ad. kärrsnäppa 1 rast. på de yttre klipporna, pilrimsfalk 2ex.paret (häckarna?) gjorde tills. en lov över fyren innan de drog österut, vinterhämpling 10ex. och ute i vattnet 3-4 tumlare. KLÖREN på ef.m. strandskata 14ex. kustsnäppa 4ex. snösparv 20ex. större korsnäbb 25 ex. i de låga tallarna närmast havet, synnerligen orädda.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, November 18, 2001 at 17:35:48 (MET)

17 november. ÖRNFROSSA I STUREHOLMSOMRÅDET. Efter en eftermiddagspromenad ut till Klören , med bl a 15 snösparvar och 9 Större korsnäbb, svängde jag in om Stureholm med förhoppning att få se någon örn. Och örn blev det. Först fick jag se två unga Kungsörnar som gjorde tafatta försök att fånga en förskrämd hare ( man förstår att ungfåglar har svårt att överleva de första åren). Därefter dök det upp ytterligare en Kungsörn, en trolig 4k, och vid ett tillfälle hade jag tre Kungsörnar i samma tubfält. Jag är inte helt säker på åldersbestämningen men det är olika åldrar på fåglarna och troligen rör det sig om en 1k , en 2k och en 4k. Övrigt i området sågs bl a fjällvråk, blåhök och duvhök samt en flock på ca 60 sångsvanar
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, November 17, 2001 at 19:43:10 (MET)

Den 17 nov såg vi en flock om 9 st Storspovar. Dessa gick och letade mat på en äng invid väg 112 i höjd med Jonstorp, vid gåshägnet. En fin upplevelse tyckte vi.
Jenny Huléen o Patrik Andersson
Munka-Ljungby, - Saturday, November 17, 2001 at 18:29:45 (MET)

Fre 16 nov Stureholm 1ex varfågel.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, November 16, 2001 at 18:13:49 (MET)

13 nov. Sträckobsar vid Hittarp under 2 timmar mitt på dagen. Havssula 3 ad mot N, havsörn 1 yngre, ormvråk 15, sparvhök 8, blåhök 1 samt tretåig mås 10 ad mot N.
Thomas Svanberg
- Wednesday, November 14, 2001 at 14:59:31 (MET)

Ons 14 nov. Torekovs rev: Rödbena 3ex, skärpiplärka minst 5ex. Tjällran: skärsnäppa 1ex, skärpiplärka 2ex. Magert med fågel idag
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, November 14, 2001 at 11:46:49 (MET)

13 nov. i centrala Höganäs 50 sidensvansar och en nötkråka, vid hamnen en svart rödstjärt.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, November 13, 2001 at 21:27:07 (MET)

9 nov. Vinterfågelräkning Nellåkratrakten. En klassisk novemberräkning resultatmässigt. Stora rastande flockar av ljungpipare och tofsvipor, ca 500 av varje, några blåhökar och fjällvråkar, varfågel (ryttlande mot klarblå himmel, vackert!), 14 rastande sångsvanar bland viporna, 75 sånglärkor, förvånansvärt lite trastar och finkar men mycket mesfåglar, de sistnämnda inkluderande både 10 stjärtmesar och en talltita. Fortfarande mycket gråsiska och domherre kvar i markerna. Totalt 40 arter.
Bengt Hertzman
- Tuesday, November 13, 2001 at 08:13:13 (MET)

12 november, KULLEN 7.45-9.00 havssula 3ex. gråhakedopping 5ex. svärta 12ex. sjöorre 25ex. alkekung 12ex. tretåig mås ca. 150ex. samt ganska mycket sillgrissla/tordmule.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, November 12, 2001 at 21:07:20 (MET)

11 november. Exkursion med Studiefrämjandets 'Fåglar från början' och Mikael Jönsson. Bland intressanta observationer kan nämnas, Tånga, snatterand och stjärtand. Sibirien, stjärtmes, kungsfågel, korsnäbb och 3 nyckelpigor (!), på stranden 26 strandskator.
Claës Hagenfeldt <claes.hagenfeldt@telia.com>
Viken, - Monday, November 12, 2001 at 07:59:21 (MET)

11 november: Vid Torekovs rev bla 2 skärsnäppor och utanför Torekov kl 13.47 En 1K TÄRNMÅS sträckande SW mellan Torekov och Väderön. Dessutom 2 alkekungar åt samma håll. I Båstad hamn en svartkråka str W kl 10.40 och i övrigt bergand 25 ex, svärta 11 ex, sjöorre 18 ex, smålom 11 ex, alkekung 1 str och 6 rastande, tretåig mås 27 ex, dvärgmås 1 ex 1K och gråhakedopping 1 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, November 11, 2001 at 23:40:47 (MET)

11 november
Minst 6 alkekungar i hamnbassängen i Båstad idag vid 12-tiden. Utanför hamnen ett jämnt sträck av grisslor, sporadiska tretåiga måsar och en smålom.
Sonja Hallberg, Gunilla Abrahamsson o Thomas Wallin
- Sunday, November 11, 2001 at 19:00:45 (MET)

01-11-11 Öster om Svedberga: Snösparv 34, Västraby Gård: Ljungpipare 300, Ören N Viken: Trädlärka 2, Smålom 1
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, November 11, 2001 at 18:55:25 (MET)

11 nov. Sträckobsar gjorda vid Kullen under hela dagen. Storlom 5, skäggdopping 2, gråhakedopping 2, stormfågel 28, havssula 12, alfågel 6, sjöorre 52, storlabb 1 juv, vittrut 1 ex 1:a vdr, tretåig mås 1368, sillgrissla 412, tordmule 105, tobisgrissla 3, alkekung 14, stjärtmes 15 och sidensvans ca 40. Bland övrigt kan nämnas; tumlare 1, mink 1 samt obestämd mus 1 ex som tacksamt åt av Mårtens ostmackor.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, November 11, 2001 at 18:22:07 (MET)

11/11 01 Ung kungsörn vid Västraby.
Björn Ekelund <bjorn.ekelund@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, November 11, 2001 at 17:53:55 (MET)

10 november, KULLEN 8.00-10.00, en obest. islom str 8.15 in i Skälderviken en vitnäbbad islom str. 9.10 ut från Skälderviken kan varit samma fågel, storlom 1ex. smålom 3ex. gråhakedopping 3ex. havssula 2ex. svärta 18ex. sjöorre 63ex. knipa 125ex. tobisgrissla 5ex. alkekung 3ex. tretåig mås 10ex. dvärgmås 1ex. samt pilgrimsfalk 1ad hane. BÖKEBÄCK, alkekung 2ex. svarthätta 1 hona.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, November 10, 2001 at 15:50:28 (MET)

10 november. För den som är intresserad av rovfågel kan området kring Torshult rekommenderas. Stora arealer ligger i träda och naturligtvis lockar detta till sig en hel del fågel. Ett kort besök idag gav tre blå kärrhökar, bl.a. en vacker hanne, samt vardera en fjällvråk och röd glada. Dessutom observerades en flock med minst 50 gråsiskor. Värt att notera är att jakt bedrivs i området. En dryg kilometer in längs N.Torshultsvägen finns t.ex. en fågelfälla placerad ca 100 meter norr om vägen. Idag vid lunchtid fanns ett 10-tal kråkor i buren men uppgifter om att en och annan rovfågel går i har kommit till kännedom. Vad som händer dessa och om denna form av fångst bedrivs på ett korrekt sätt är dock oklart. Om någon har vägarna förbi och eventuellt gör iakttagelser kring detta är KOFs fågelskyddskommitté intresserad av att få ta del av dessa. Slutligen en hanne snatterand, en hona stjärtand och ett 60-tal vigg i Rögle dammar.
Henrik Johansson
- Saturday, November 10, 2001 at 15:30:26 (MET)

10 nov. Några obsar vid Sandön; havsörn 1 ad mot NO, blåhök 2, duvhök 1, skäggmes 8 och mindre korsnäbb 3. På hemvägen sågs en yngre kungörn vid Stureholm,
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, November 10, 2001 at 15:25:49 (MET)

5 november, KULLEN 7.15-9.00 VNV 15m/s, smålom 3ex. havssula 7ex. mindre sångsvan 8ex. stormfågel 3ex. tretåig mås 250ex. dvärgmås 4ex. alkekung 7ex. samt sidensvans 25ex. medobservatör Teuvo Karjalainen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, November 05, 2001 at 20:26:00 (MET)

2001-11-05. "Örnrundan" Vid Rögle 1 Kungsörn, ca 500 Ljungpipare,vid Stureholm 2 Blå Kärrhökar 1 hanne samt 1 honfärgad,1 Sparvhök och ett flertal Ormvråkar.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, November 05, 2001 at 20:08:54 (MET)

4/11. En del av vad några timmar på Rönnen gav: 2 pilgrimsfalkar (ad+juv), 20 snösparvar, 160 vitkindade gäss, 1 alkekung (simmande på mycket nära håll), 3 mindre sångsvanar, 1 havssula (2K), 9 gravänder, 7 kustpipare, 6 kustsnäppor, 1 dvärgmås (1K) och 2 gluttsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 05, 2001 at 06:48:27 (MET)

4 november Kullen från 09.30-15.00 Sågs bla Havssula 3, stormfågel 1, alkekung 16, klykstjärtad stormsvala kl 13.30, bergand 8 , storlom 1,smålom 2,tretåig mås sträckte under hela dagen. Vid tiotiden upptäcktes en avvikande ljus fågel i en flock på ca 40 starar. Ung Rosenstare eller troligen en vanlig stare som saknar mörka pigment sk leucistisk.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, November 05, 2001 at 00:04:47 (MET)

4 november, KULLEN 7.00-9.30, havssula 1ex. gråhakedopping 2ex. stormfågel 3ex. alkekung 2ex. tretåig mås ca.100ex. dvärgmås 2ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, November 04, 2001 at 21:17:20 (MET)

2001.11.03 Gick en runda vid Rönnen. Såg 1 rast. Dvärgmås i vinterdräkt samt ca: 20 st tordmular strekande. 2001.11.04 Tog en tur till Rönnen igen. Såg följande: 1 alkekung strek.,1 sillgrissla rast, 1 juv. Pilgrimsfalk, 1 svarthakedopping, Ca:20 st vitskindadegäss samt 1 st Havssula 3:e kal.år.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, November 04, 2001 at 19:53:50 (MET)

4 november. Från gryningen två timmars sjöfågelspaning vid Svanshalls hamn. Tämligen magert i den friska västvinden. Dock fem olika arter alkor, bl.a. en ung lunnefågel som efter att ha kommit flygande från inre Skälderviken gick ner utanför hamnen. Dessutom en alkekung, en stormfågel och sex v-sträckande bergänder.
Henrik Johansson
- Sunday, November 04, 2001 at 19:22:55 (MET)

2001-11-04 Underbar flyguppvisning i den högre skolan av 2 Pilgrimsfalkar i Spannmålshamnen i Hbg. 1 hane o 1 hona. Kunde iaktta dem på ner till 4-5 meters håll!! Falkarna verkade vara helt stationära och var kvar när jag efter ca 45 min. lämnade lokalen. Såg ytterligare 1 Pilgrim precis utanför Brunnby en timme senare. Hyfsad söndag...
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, November 04, 2001 at 18:21:10 (MET)

2001-11-03 Strandbaden, Nötkråka 2 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 04, 2001 at 18:06:47 (MET)

2001-11-03 15.00 Fjällvråk vid rondellen i Ekeby
Thomas <naturamedia@hotmail.com>
HBG, - Saturday, November 03, 2001 at 19:01:13 (MET)

3 november
Torekovs rev mellan 15.00-16.00: 1 gammal havssula, 5-10 tretåiga måsar, 1 rödbena, ca 20 obest alkor och 30 snösparvar. Inne på campingen bl a en mindre hackspett.
Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, November 03, 2001 at 18:53:32 (MET)

Gustavslund 20/10-01 4st Domherrar (Hanar)Satt i ett träd. Utan för där jag bor på Elineberg i Hbg, såg jag vid 17.05 den 16/10-01 120 st Grågäss sträcka i plogformation mot södern.Samma art av Gäss sträckte mot södern den 18/10-01 ,då var det 150 st av dem ... Nästan varannan dag ser jag Gärdsmygar i samma område...(Gustavslund)
Malin Vingergård <birdwhatcher@yahoo.com>
Helsingborg, - Saturday, November 03, 2001 at 17:13:32 (MET)

Gustavslund 20/10-01 4st Domherrar (Hanar)Satt i ett träd. Utan för där jag bor på Elineberg i Hbg, såg jag vid 17.05 den 16/10-01 120 st Grågäss sträcka i plogformation mot södern.Samma art av Gäss sträckte mot södern den 18/10-01 ,då var det 150 st av dem ... Nästan varannan dag ser jag Gärdsmygar i samma område...(Gustavslund)
Malin Vingergård <birdwhatcher@yahoo.com>
Helsingborg, - Saturday, November 03, 2001 at 17:12:50 (MET)

3 nov. Sträckräkning vid Laröd. Kl 10.45-15.00. Smålom 6, gråhakedopping 3, stormfågel 1, havssula 1 ad, gravand 5, sjöorre 25, ejder 1785, ormvråk 63, duvhök 2, obest.labb 1, tretåig mås 7 ad, dvärgmås 9 ad, sillgrissla 171 samt tobisgrissla 1.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, November 03, 2001 at 16:15:16 (MET)

3 november, KULLEN 7.00-10.30 VSV 10m/s, svartnäbbad islom 1ad str V, gråhakedopping 3ex. havssula 3-4ex. grå lira 2ex. stormfågel 1ex. tobisgrissla 3ex. alkekung 10ex. tretåig mås 150ex. dvärgmås 6ex. Vid kikarna denna förmiddag Kaj, Karl-Göran o Alf.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, November 03, 2001 at 12:46:59 (MET)

2 nov. Hårda vindar från västsektorn brukar kunna pressa ner smått och gott i Öresund och det brukar löna sig att kolla retursträcket när vinden avtar. Så skedde idag och sträcket bevakades vid Hittarp från gryning fram till 12.15. Smålom 20, storlom 2, gråhakedopping 5, stormfågel 2, sjöorre 67, svärta 62, bergand 4, alfågel 8, ejder 745, tretåig mås 16, dvärgmås 9, sillgrissla/tordmule 565, lunnefågel 1 (kl.08.45), alkekung 1, tobisgrissla 1 samt skärsnäppa 1. Bland övrigt kan nämnas; ormvråk 109, fjällvråk 1, sparvhök 37 och tornfalk 1.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Friday, November 02, 2001 at 20:20:52 (MET)

Svanshall 1 november 9.15 - 11.15: 4 alkekungar passerade liksom en del sill- och tobisgrisslor, tordmule, tretåiga måsar och sjöorrar. Några ormvråkar, sparvhökar och en blåhökshane sträckte, trots den hårda vinden, in från Bjärehalvön. Slutligen en misstänkt brednäbbad simsnäppa vid tiotiden! Medobservatör: Patric Carlsson
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, November 02, 2001 at 08:55:34 (MET)

1nov. Vid 9 tiden höll det till 2ex pilgrimsfalk vid lantmännen anläggning i sydhamnen i Hbg.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, November 01, 2001 at 20:10:43 (MET)

1 nov. Kullen 06.40-10.15. Grålira 1, stormfågel 1, bredstjärtad labb 1, dvärgmås 2 och alkekung 69. Medobsare Lars Mårtensson och L-G Lundqvist. Sträck vid Rönnen 11.00-15.00. Smålom 13, storlom 1, gråhakedopping 5, svarthakedopping 5, prutgås 1 ad, sjöorre 53, svärta 55, mindre sångsvan 1 ad, stenfalk 1, tretåig mås 13, dvärgmås 9, sillgrissla 415, tordmule 8, lunnefågel 1, alkekung 17, tobisgrissla 2 och skärsnäppa 1. Bland rastarna märktes vitkindad gås ca 110 ex.
Thomas Svanberg
- Thursday, November 01, 2001 at 19:59:31 (MET)

Helsingborg den 1 nov. Obsar en flock på 40 Sidensvansar vid Raus Södra.
Leif Olsson <lso@home.se>
Helsingborg, - Thursday, November 01, 2001 at 12:16:37 (MET)

1 november, Svanshall 7.00-8.30; svartnäbbad islom 1ex i delvis s-dräkt kom str. västerut på verkligt närhåll (7.45), havssula 1ex. gråhakedopping 3ex. svarthakedopping 2ex. alkekung 6ex. dvärgmås 2ex.
Alf Petersson <alf.hoganas.museum@telia.com>
Nyhamnsläge, - Thursday, November 01, 2001 at 10:18:46 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.