Observationer oktober 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken
30 oktober. Kullen 07.00-15.00. Blåsten håller i så även idag blev det ganska hyfsat med havsfågel med bla Grålira 3, havssula 6, dvärgmås 21, tretåig mås ca 600, silltrut 3, alkekung 10, magert med övriga alkor endast ett 100-tal mestadels sillgissla, i övrigt ett ex av bergand, gravand, små och storlom. Ute och snurrade runt mistluren gjorde bla forsärla 1, snösparv 1, berglärka 1, samt småflockar av gråsiska , domherre och sidensvans. Medobsare under dagen var Teovo, Mårten och Patrik C från de djupa skogarna.

Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, October 30, 2001 at 17:46:19 (MET)

29 oktober KULLEN (mistluren) kl 06.30- 14.30. Tämligen magert jämfört med gårdagen, trots hyfsat väder och vind. Dock sträckte bla. ca 15 smålommar, 5 storlommar, 1 alkekung, 1 ung lunnefågel, 5-6 havssulor, 1 grålira, 1 ung silltrut och ca 40 tretåiga måsar. Iakttagelser av mera stationär art var 1 strömstare, flera tumlare och 1 får... Medobsevatörer i olika pass under dagen var Teuvo, Lars-Göte, Peter S. och Bengt A.
Mats Rellmar
HBG, - Monday, October 29, 2001 at 21:33:59 (MET)

Kullen 2001.10.28 07.00-16.30 Grålira 3 ex, Klykstjärtad Stormsvala 1 ex, Stormfågel 1 ex, Havssula 29 ex, Alkekung 5 ex, Bredstj.Labb 1 ex, Dvärgmås 1 ex, Silltrut 4 ex,Tretåig mås ca 900 ex, Alfågel 1 ex, Bergand 1 ex, Skärsnäppa 2 ex, Kärrsnäppa 30 ex, Gråhakedopping 2 ex, Storlom 2 ex, Smålom 1 ex, Ob Alkor (merparten Sillgrisslor) ca 1.600 ex Medobservatörer: Alf, Kalle, Bengt A, Mårten
Kaj Möller <kaj.moller@tryckframtiden.se>
Lerberget, - Monday, October 29, 2001 at 14:32:02 (MET)

27 oktober. Efter regnet blev det en lugn ljum eftermiddag som tillbringades i skogsbrynet vid Nellåkra. Över fälten jagade blå kärrhök,fjällvråk och tornfalk. Två unga duvhökar såg ut att bedriva nån form av samarbete, fög parallellt med några meters mellanrum och fick åtskilliga tofsvipor,trastar och hundratals sånglärkor på vingarna. Jakten såg inte ut att ge nåt resultat. I skymningen svepte en jorduggla lågt över stubbåkern.
Bengt Hertzman
- Monday, October 29, 2001 at 09:57:37 (MET)

28/10. I Farhult sågs 8 kustsnäppor, 5 kustpipare och ett 30-tal skäggmesar. Långt ut till havs drog en ad havssula långsamt mot nordväst. Något av vad som fanns på och kring Rönnen var följande: 1 småsnäppa, 6 gluttsnäppor, 1 ad pilgrimsfalk, ca 150 vitkindade gäss, 2 sädgäss, 2 prutgäss, 1 alkekung och 1 juv tretåig mås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 29, 2001 at 06:56:18 (MET)

27/10. På lördagen fanns bl.a. 1 småsnäppa, 1 rödbena och 1 stenskvätta på Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 29, 2001 at 06:48:52 (MET)

28 okt. Båstad hamn kl 12.00-15.30: Vitnäbbad islom 1 ad i vinterdräkt som kom österifrån kl 12.15 och lade sig på vattnet långt ut. Kl 14.40 troligen samma fågel som kom sträckande västerut med 1 smålom. Kl 14.10 1 svartnäbbad islom i sommardräkt mot öster. Under hela eftermiddagen 4 ad bredstjärtade labbar stationära utanför hamnen. I övrigt havssula 14 ex, smålom 8 ex, gråhakedopping 5 ex, svarthakedopping 3 ex, tretåig mås ca 50 ex,dvärgmås 6 ex ad, sillgrissla/tordmule ca 800 ex, bergand 30 ex och stenfalk 1 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, October 28, 2001 at 23:00:51 (MET)

28.10 Hovs Hallar. En spännande obs gjordes på eftermiddagen då en från "vanliga" liror avvikande fågel iakttogs på c:a kilometeravstånd i några minuter. Vit buk -- mindre lira? Nej mörka vingundersidor och annorlunda flykt -- sammetspetrell/halsbandspetrell? Ja, det mesta talar för det. Snabb flykt med kast och vinklade vingar. Troligen tjocknäbbad petrell/atlantpetrell,pterodrama(mollis)feae, men smalnäbbad sammetspetrell/madeirapetrell kan inte uteslutas. Namn-, art- och ras-cirkusen verkar vara total när det gäller dessa petreller. Minst ett 10-tal skådare hann se den, varav några rikskändisar, så ni kommer säkert att få höra mer om obsen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, October 28, 2001 at 21:19:57 (MET)

27 oktober. Kullen 1 ad Havssula mot SV i regnet. Medobs Alf, Kaj och Mårten. Svanshall Hornuggla 1 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 27, 2001 at 21:31:40 (MEST)

011026 Bjuv, Selleberga. Nötkråka, mindre hackspett & trädkrypare 1 ex av varje. Svarthätta 3 ex, stenknäck 10 ex, kungsfågel ca 20 ex, En flock om ca 30 sidensvansar och några domherrar. För övrigt en del bofink, bergfink osv.
Anna-Lena <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Saturday, October 27, 2001 at 07:54:22 (MEST)

26/10 Inre delen av Farhultsviken under eftermiddagen, vattenpiplärka 1-2, skärpiplärka 3 och dvärgbeckasin 5.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, October 26, 2001 at 20:14:42 (MEST)

26 Oktober. Några obsar från BJÄRE: 1 berglärka vid Torekovs rev, ca 10 skärsnäppor vid Tjällran, 1 vattenpiplärka norr om Ripagårdens hamn (Norrebro hamn)vid 10-tiden. På samma lokal oxå minst 35 skäggmesar varav hälften satt i en liten vassdunge och resten i ett tistel- och ogräsbestånd i närheten. Kan inte påminna mig att jag sett arten födosöka i annat än vass tidigare...!?
Mats Rellmar
HBG, - Friday, October 26, 2001 at 18:21:33 (MEST)

TOFSMES. Ett flertal fynd se bl a FiNVSK.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 26, 2001 at 08:51:06 (MEST)

Va! Finns det en Gubbapark också?
Mats Peterz
- Thursday, October 25, 2001 at 22:14:36 (MEST)

25.10. Så har det hänt igen. En mård mitt inne i Rydebäck (vid ”dammen” söder om herrgården). Himla liv på skator och råkor. Har mården blivit ett stadsdjur - och är de fler som sett den i Rydebäck? Kunde vara intressant att veta. Själv har jag gått på den två gånger i Rydebäck.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Thursday, October 25, 2001 at 22:11:57 (MEST)

25 okt. Flockar med sidensvans på 2 ställen i centrala Helsingborg. En flock på ca 40 ex utmed Landskrona vägen och i Laröd en flock med ca 50 ex. På Lasse Mårtenssons fråga (se nedan) om tofsmes är sedd tidigare vid Domsten så är mitt svar att det är en ny art för området såvida inte någon av herrarna från "Gubbahyllan" vet bättre!
Thomas Svanberg
- Thursday, October 25, 2001 at 21:22:14 (MEST)

Helsingborg 25 oktober kl.12.30. Okänt antal domherrar i Gubbaparken på Dalhem.
lars linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
helsingborg, - Thursday, October 25, 2001 at 14:46:34 (MEST)

011024 Svar till Mats Olsson på Eskilsminne! Jag har också vid denna tiden haft morkulla på min tomt, dock inte i år! Bor på Gustavslund,på andra sidan vägen! Hälsningar: Björn
Björn Ekelund <bjorn.ekelund@swipnet.se>
Helsingbrg, - Wednesday, October 24, 2001 at 19:09:44 (MEST)

23 oktober kl. 09.00 Ett hundratal tranor drog rakt västerut över Dalhem-Drottninghög i 3 olika flockar. Medobs. Lena Petersen och 25 elever från Drottninghögsskolan.
lars linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
helsingborg, - Wednesday, October 24, 2001 at 14:06:08 (MEST)

Ringstorp, Kurirgatan utanför våra fönster rör sig 50-100 sidensvansar nu på tredje dagen.
Inge Fridolf
Helsingborg, - Wednesday, October 24, 2001 at 12:34:50 (MEST)

Ons 24 okt. Ett tjogatal Sidensvansar håller till hemma på Rönbecksgatan.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, October 24, 2001 at 09:58:25 (MEST)

En flock sidensvans (ca 25 ex) har dragit omkring i centrala Helsingborg (runt stadsparken) idag, Dom verkar vara lite vilse.
Christer Strid
Helsingborg, - Tuesday, October 23, 2001 at 22:30:26 (MEST)

En liten undran! På Eskillsminne i Helsingborg har jag det senaste året vid minst 5 tillfälle den senaste i dag 20011024 observerat en morkulla som gömmer sig på vår tomt! Jag kan inte låta bli att bli lite konfunderad, det är ju en skogsfågel Finns det fler som börjar att hitta morkulla inne i staden eller är det så att vår tomt är så uppväxt så det börjar att likna en skog?
mats olsson <mats.olsson@olympia.helsingborg.se>
helsingborg, - Tuesday, October 23, 2001 at 15:29:41 (MEST)

22 oktober. Även idag ganska magert med fågel på "Berget". Frisk ostvind och god sikt innebar kanske att de mesta farit över under natten. Dock en varfågel, mindre flockar av sidensvansar, stjärtmesar och korsnäbbar. Trevligaste obsen var en skärsnäppa på fint fotoavstånd längst ut på spetsen. Där också en snösparv och sju förbiflygande bergänder. Hemma i stan en flock med ett 70-tal sidensvansar.
Henrik Johansson
Ängelholms FF, - Monday, October 22, 2001 at 20:49:10 (MEST)

22 oktober, FARHULT: bl.a. kärrsnäppa 130ex. gluttsnäppa 2ex. kustpipare 11ex. LERHAMN: stenskvättan från igår var kvar, om det nu inte var en ny.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 22, 2001 at 19:22:42 (MEST)

21 oktober. Minst 250 vitkindade gäss sträckte västerut vid Askehallarna på Söderåsen.
Bengt Hertzman
- Monday, October 22, 2001 at 18:21:29 (MEST)

20 oktober. Säsongens första vinterfågelräkning vid Allerum-Nellåkra njöts i årets förmodligen sista brittsommardag. Fågelaktiviteten var hög och artantalet det högsta på nästan 20 år, 55 arter sågs längs rutten. Den dominerande arten var domherre som obsades på 19 av 20 punkter. Det verkar vara rejäl rörelse på den arten denna höst. I övrigt kan nämnas 5 fjällvråkar, 3 blå kärrhökar varav en i rejält slagsmål med en ung duvhök, ett par hundra ormvråkar, 7 trädlärkor, 2 skogsduvor, mängder av sånglärkor,ljungpipare och tofsvipor på åkrarna. Värmen lockade gulsparvarna att sjunga på några platser. Med andra ord inga sällsynta arter men en njutarrunda.
Bengt Hertzman
- Monday, October 22, 2001 at 18:19:46 (MEST)

16 oktober,norr vikens hamn:1 Forsärla och 1 snatterand hane, som har återkommit sen förra året. 18 oktober, norr delen av Domsten: 1 tofsmes. Har den sett där tidigare?
lars mårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Monday, October 22, 2001 at 14:47:00 (MEST)

21/10. Över Utvälinge sträckte ca 200 vitkindade gäss mot väster och utanför Sandön låg 4 honfärgade salskrakar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 22, 2001 at 07:00:10 (MEST)

20/10. I en buske på Sandön satt en varfågel. Den lyfte och började jaga en blåmes kors och tvärs över ön. Varfågeln fick dock ge upp, då mesen var för snabb i vändningarna. 17 skäggmesar fanns också i vassen. På Rönnen rastade 5 gluttsnäppor, 7 kustsnäppor, 90 vitkindade gäss, 1 prutgås och 42 bläsgäss. Dessa fåglar fanns kvar 21/10. En pilgrimsfalk sågs också. Inne i Ängelholm höll 40 sidensvansar till vid några nästan kalätna rönnar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 22, 2001 at 06:57:24 (MEST)

21 oktober.Tog en runda till Sandön och Rönnen på e.m. Konstaterade som andra att det var ganska magert med fågel. Vid Rönnen, kl. 15.30, höll det till en Stenskvätta som var rosttonad både på bröst och undersida. Kanske samma som i Lerhamn.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, October 21, 2001 at 22:57:15 (MEST)

21 oktober. SVEDBERGA rastande ca 600 ljungpipare och 200 tofsvipor, varav en partiellt albino (vita ving- och armpennor, beige armtäckare). Även honfärgad blåhök samt vid VÄSTRABY rödglada och några ormvråkar.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, October 21, 2001 at 22:57:11 (MEST)

20 oktober. RAMLÖSA Drygt 200 tranor i flock sträckande åt sydväst på hög höjd.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, October 21, 2001 at 22:48:33 (MEST)

21 oktober. Viaköp 1 ung pilgrimsfalk. Vegeholm glada 1 ex samt en varfågel. hemma i trädgården 1 gransångare.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 21, 2001 at 22:07:45 (MEST)

21 oktober, KULLEN under f.m. även här magert med fågel enda noterbara pilgrimsfalk 1ex. sidensvans 3ex. samt domherre ca. 100 str. LERHAMN: stensvätta 1ex. väldigt rosttonad vilket kan tyda på den grönländska rasen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, October 21, 2001 at 21:37:21 (MEST)

21/10 La större delen av dagen längs Bjärekusten med mycket magert resultat, näst intill fågeltomt. Roligast var 1 snösparv vid Lervik. Dock räddades dagens utflykt av en ung snösiska som höll till med tre gråsiskor vid Svedberga. I området sågs även ett 20-tal vinterhämplingar, en hane blå kärrhök och den missfärgade tofsvipan som sågs vid Hittarp tidigare i höst.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, October 21, 2001 at 18:47:05 (MEST)

21 oktober. En runda utmed Skäldervikskusten gav bl.a. en berglärka och två dvärgbeckasiner i Farhult. På samma lokal en större strandpipare och ett 20-tal skäggmesar. Vid Stenkrossen räknades elva svarthakedoppingar och utanför Årnacke hamn satt en kungsfiskare. Även på Sandön sågs flera skäggmesar. Vid Själrönnen låg en hanne mandarinand.
Henrik Johansson
- Sunday, October 21, 2001 at 17:34:04 (MEST)

21 Oktober kl 13.00 Söder om Lerberget. 1 st mindre hackspett.
KLAS BLOMBERG <k.blomberg.consultingab@telia.com>
Lerberget, - Sunday, October 21, 2001 at 14:17:38 (MEST)

20/10-01 Höghult: Pilgrimsfalk 1 ad hona+ 1 juv hona,blåhök 1 ad hane + 2 honor, glada 1 fjällvråk 2,varfågel 1,mycket rastande trast och gråsiskor,vinterhämpling 14.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, October 21, 2001 at 01:24:52 (MEST)

20 okt. Sträck under dagen vid Hittarp. Ormvråk 867, fjällvråk 18, glada 12 (nytt dagsrekord), blåhök 3, sparvhök 112, duvhök 1, stenfalk 4, bläsgås 1 ad, grågås 203, trana 19, nötskrika 5, nötkråka 1, större hackspett 3 utstr, trädlärka 2, forsärla 7 och större korsnäbb 3. En större flock med pjoddar, innehållande drygt 200 pilfinkar, 30 vinterhämplingar, 10 hämplingar, 20 gråsiskor och 50 grönfinkar finns stationära runt revet.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 20, 2001 at 22:09:56 (MEST)

20 oktober. Kullen fram till 11.15. Stenfalk 1 str, Varfågel 2 str, Berglärka 2 str, Trädlärka 1 str, Skäggmes 8 str, Dubbeltrast 9 ex, Sidensvans 35 ex, Vinterhämpling 8 str, Steglits 5 str, Stenknäck 9 ex, Nötkråka 1ex, Trädpiplärka 1 str, Gransångare 1 ex, Domherre 75 ex, Gråsiska 100 ex. Medobs, Kaj, Alf och Mårten.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 20, 2001 at 21:57:53 (MEST)

20 oktober
Höstens första (?) sidensvansar har kommit till Vejbystrand - ca 30 ex drog runt i byn idag på förmiddagen.
Thomas Wallin
- Saturday, October 20, 2001 at 13:18:33 (MEST)

19.10 Skälderviken - Skepparkroken. En cykeltur gav på kort tid tre forsärlor, en snatterandshane och en silltrut.
Hans Nordius <hans.nordius@telia.com>
Ängelholm, - Friday, October 19, 2001 at 22:43:23 (MEST)

19 oktober. Några snabba klipp rör det sig ej om inom naturvården. 1984 gjorde jag ett första utkast till CW-område i inre Skälderviken, KOF skickade en skrivelse i början av 1985 till SkOF om förslag till CW-område. Sedan dess har många lagt ner kraft i detta ärende och nu har äntligen regeringen vaknat. Till berörda, snyggt jobbat!! Kullen från gryningen till 10.30. Även om temperaturen ej skvallrar om det. så visar dagens obsar att vi går mot kallare tider. Domherre 83 str, kaja 325 str, stenfalk 1 str, pilgrimsfalk 1 ad ( jagande), sidensvans 21 str, stjärtmes 14 ex, berglärka 1 str, gråsiska 160 str, vinterhämpling 45 str, snösparv 1 str, st hackspett 3 ex, gröngöing, spillkråka, trädpiplärka 2 str, gransångare 2 ex, varfågel 1 juv, sparvhök 28 str. Björkeröd smådopping 1 ex. Hittarps rev ( tillägg) Bläsgås 1 ad str S,vinterhämpling 30 ex, häger 25 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 19, 2001 at 22:11:54 (MEST)

19/10. Rögla mosse: stötte 5 orrar - 2 tuppar och 3 hönor. Det intensiva sträck som noterats vid kusten märktes det inte mycket av här - lite trastar, finkar och ängspiplärkor. Hade också 2-3 tofsmesar. Gick ner mig i ett myrdråg och det var mindre roligt...
Harbäckshult: trana 150 str.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Friday, October 19, 2001 at 18:42:17 (MEST)

19 oktober. Sträck vid Hittarpsrevet(obsarna den 18 okt var givetvis också från Hittarp) mellan 09.30-15.30. Ormvråk 690 ex, vilket är mycket med tanke på det stora antalet som sträckte ut igår. Fjällvråk 8, sparvhök 58, duvhök 2,blåhök 3, brunhök 1, stenfalk 1,tornfalk 1,obst falk 1, glada 2. Medobsare idag var Peter F och Kalle.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, October 19, 2001 at 16:32:55 (MEST)

19 oktober, 120 sidensvansar i spridda flockar, Peter Lundhs Parken i Höganäs.
Richard Åkesson
Höganäs, - Friday, October 19, 2001 at 14:28:42 (MEST)

19 oktober 2001, Peter Lundhs park, 120 sidensvansar. 17 oktober 2001, Magreteberg, 3 vinterhämplingar.
Richard Åkesson
Höganäs, - Friday, October 19, 2001 at 14:23:24 (MEST)

18 oktober Idag, efter 3 års turer, tog Regeringen beslutet om att göra bl.a. inre Skälderviken till ett CW-objekt(Ramsarkonventionen), ca 1350 ha (innefattar de grunda bottnarna mellan Rekekroken och Vegeå samt kusten).
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Friday, October 19, 2001 at 14:21:47 (MEST)

19 oktober, Mina obsar från Rönnen, Vegeholm avser givetvis den 18 oktober.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 19, 2001 at 07:24:52 (MEST)

19 Oktober. När man är ledig för att skåda är det dåligt med fågel och när man är ledig föra att sköta något sprutar det fågel. Strandbaden, hemma under arbete, trädpiplärka 1 str, st hackspett 1 str, jämnt sträck av fink, grönfink, ängspiplärka. gråsiska, domherre. När väl vråkarna började skruva åkte hammare och såg ner i lådan. Djuramåsa - Tornhult Glada 4 ex. Vegeholm Omrvråk 110 ex, Vitkindad gås 23 str. Rönnen 14.45-16:15. Svarthakedopping 2 ex, Skäggdopping 7 ex, Bläsgås 15 ad och 7 juv instr från öster och fäller. Vitkindad gås 80 rast, Sädgås 1 ex, Prutgås 1 ex, grågås 8oo ex, bläsand 180 ex, skedand 1 ex, bergand 6 ex, pilgrimsgfalk 1 ad + i juv, blå kärrhök 1str, ormvråk 115 str, gluttsnäppa 1 ex, trana 80 str, gråsiska 45 ex, vinterhämpling 3 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden , - Friday, October 19, 2001 at 07:20:49 (MEST)

18 oktober, HÖGANÄS: vid Timmermansgatan sidensvans 60ex. samt en rödstjärt, i hamnområdet, rödstjärt 1ex., svart rödstjärt minst 3ex., sädesärla 1ex. samt mycket gråsiska i ogräsbestånden. Under lunchen str. flera större flockar med grågäss på ganska hög höjd i riktning mot Danmark.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 18, 2001 at 20:39:39 (MEST)

18 oktober. Bevakning av rovfågelsträcket mellan 08.45-15.30. En dag att minnas, då inte mindre än 3714 ormvråkar idag lämnade landet mot sydligare breddgrader, flertalet sträckte ut vid Domsten mellan kl 10-13. Detta är tydligen nytt rekord för lokalen. Förutom det stora antalet vråkar var det ganska magert med rovisar: Fjällvråk 3, glada 2, sparvhök 47, blåhök 4, tornfalk 1 samt jorduggla 1. Bland sträckande duvor och småfågel noterades bla, 30 sidensvansar och en ladusvala. Medobsare eller snarare medräknare under dagen var Peter F och Johan.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, October 18, 2001 at 18:48:33 (MEST)

17/10. Harbäckshult: trana 58 str, glada 2 ex, ringtrast 1 hona, vinterhämpling 17 ex.
18/10. Harbäckshult: trana ca 200 str, vinterhämpling 17 ex, sidensvans 11 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, October 18, 2001 at 18:38:45 (MEST)

17 oktober var jag uppe i skogarna norr om Munkaljungby. I kanten av ett fuktområde med en hel del gammal skog stötte jag upp en Järpe. Fågeln flög ett trettiotal meter och gick ner i några tallar. Trots ihärdigt sökande gick den ej att återfinna, den finns dock troligen kvar i området. Dessutom sågs två st Tofsmesar.
Kjell-Åke Hall <kjell-ake.hall@rw.helsingborg.se>
Ängelholm, - Thursday, October 18, 2001 at 10:11:51 (MEST)

17 oktober. Kullen. Svartnäbbad Islom 1 ad mot SV, Vitkindad gås 26 ex, Glada 1 ex, Blå Kärrhök 1 hane, Forsärla 1 str, Domherre, 47 str, Gråsiska 49 str, "brunsiska" 2 rast, Blåmes 345 str, Stenknäck 5 str, Nötkråka 2 ex, Vintehämpling 8 str, Sidensvans 22 str, Korp 13 ex, Större korsnäbb 13 ex, Mindre Krsnäbb 4 ex, Gransångare 1 ex
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, October 18, 2001 at 00:17:04 (MEST)

17 oktober. Bevakning vid Hittarpsrevet mellan 08.30-16.45. Ännu en dag med mycket ormvråk , hela 2180 fåglar. Annars började dagen väldigt lungt med endast några få sträckande sparvhökar och fram till kl 11 hade endast ett tiotal vråkar sträckt ut. Anmärkningsvärt var att vid fyratiden och inom 20 minuter sträckte inte mindre än 650 vråkar mot NV. I övrigt antecknades fjällvråk 4, sparvhök 107, glada 2, stenfalk 2,tornfalk 1. Medobsare under delar av dagen var Peter Bj och Peter Franzén.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, October 17, 2001 at 20:29:10 (MEST)

Berglärkan som vandrade omkring bland gamlingarna på Gubbahyllan, Kullaberg finns nu förevigad i Galleriet genom Affe Peterssons försorg.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Tuesday, October 16, 2001 at 22:46:33 (MEST)

16/10-01 Höghult: 1 Dvärgbeckasin stöttes ur stubbåkern norr om hästhagen. Rögle:Sidensvans 20 i en rönn.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, October 16, 2001 at 21:09:08 (MEST)

16/10. Harbäckshult: ringtrasthonan kvar. Gott om andra trastar överallt ute på fälten. Vinterhämpling > 60 ex, steglits 2 ex.
Patric Carlsson <patric.carlsson@rixtele.com>
Harbäckshult, - Tuesday, October 16, 2001 at 18:32:41 (MEST)

Kanske lite sent men här är några obsar från Söderåsen från den senaste veckan. Den 5 oktober höll en kungsfiskare till vid Maglaby kärr liksom en varfågel. Mycket nötskrikor i rörelse, minst 40 sträckande. Den 6 oktober 75 rastande enkelbeckasiner i Maglaby kärr liksom en forsärla. Nio sträckande dubbeltrastar och en stenfalk. Den 11 oktober sågs en nötkråka i ett hässle vid Forsgård. Den 12 oktober sträckte cirka 700 rödvingetrastar vid Maglaby kärr och en mindre hackspett ropade på samma lokal. En stenfalk försökte slå en större fladdermus utan framgång. Ovanligt mycket domherrar och gråsiskor i rörelse liksom en del vinterhämplingar. Den 13 oktober hördes minst två¨gröngölingar vid Stora Åkarp och den 14 en gröngöling vid Klöva Mölla. Arten verkar ha hämtat sig lite.
Bengt Hertzman
- Tuesday, October 16, 2001 at 08:08:04 (MEST)

15 otober.Inelsträde Glada 1 ad + 1 Juv, blå kärrhök 1 juv. Hasslarp Smådopping 8 ex, Bläsand 285 ex, Skedand 2 ex, Blå kärrhök 1 juv. Svedberg 1 ad Pilgrimsfalk rast, Glada 1 ex, Blå kärrhök 2-3 honf. Kullen Taltrast 175 ex, Pilgrimsfalk 1 ad, Sidensvans 9 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 16, 2001 at 07:45:52 (MEST)

15 oktober
Kullen på eftermiddagen tillsammans med Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs: en stationär och fiskande gammal havssula, 1 fjällvråk, 11 dubbeltrastar, 1 trädlärka och ca 25 domherrar.
Thomas Wallin
- Monday, October 15, 2001 at 23:37:52 (MEST)

Ranarpsstrand, Bjäre 14 oktober. Sträckbevakning från gryningen och fram till ca 11.00, samt sporadisk koll av himlen sedan. Mindre sångsvan 12, ormvråk 40, sparvhök 20, ljungpipare 200, ringduva 5550, sånglärka 55, trädlärka 2, ängspiplärka 100, forsärla 4, björktrast 450, bo/bergfink ca 1000,större korsnäbb 15, vinterhämpling 19, sävsparv 35. Bland rastare svarthakedopping 5, snatterand 2, gluttsnäppa 1, tobisgrissla 3, vinterhämpling 25 och gråsiska 50
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Monday, October 15, 2001 at 21:38:58 (MEST)

15 oktober, KULLEN 8.00-11.30 Mycket trast med klar dominans av taltrastar därefter rödvinge, koltrast, björktrast, dubbel samt 1-2 ringtrastar. Mindre sångsvan 13str. gulärla 1ex. sidensvans 8ex. svarthätta 10ex. gransångare 10-15ex. medobs Karl-Göran N. LERHAMN: stenskvätta 1ex. STRANDBADEN: prutgås 3ex. hornuggla 3ex. vinterhämpling 15ex. BJÖRKERÖD: sidensvans 12ex. HÖGANÄS reningsv. Svart rödstjärt 5ex. sädesärla 1ex. "JOMPES" stenskvätta 1ex. vinterhämpling 55ex. MARGRETEBERG: gråsiska en stor flock i ett renfanbestånd,ca. 500ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 15, 2001 at 21:13:00 (MEST)

15 oktober. Rovfågelsträck vid Hittarps rev mellan 10.30-14.30. Ormvråk 475, fjällvråk 3, glada 2, stenfalk 1, jorduggla 1, sparvhök 68 . Medobsare vid revet var förutom Johan tre skådare från Stockholmstrakten. Lokalen börja bli känd!
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, October 15, 2001 at 19:40:36 (MEST)

15/10. Harbäckshult: min gräsmatta på 250 kvm tar upp kampen med Björkeröd om Skånes bästa ringtrastlokal... Jag skämtar naturligtvis, men nu var det dags igen. En hona (om än mycket hanlik) sågs fint en lång stund - ofta 1-2 m från fönstret. Det är ju inte precis så att jag glor ut genom fönstret mest hela tiden, så man undrar förstås hur ofta det stått ringtrastar där när man INTE tittat... 20 vinterhämplingar ute på fälten.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, October 15, 2001 at 19:26:38 (MEST)

15.10 Hittarp. Vid 13-tiden åkte jag ner till revet för att assistera Bengt som skötte bevakningen idag. Området kokade av rastande småfågel, bla gråsiskor, vinterhämpling, en forsärla, en gulärla mm. I "ögonvrån" hör jag ett avvikande "gråsparvsläte" och får se en piplärka som ryttlar kort och dimper ner. Stor pip! Tillsammans med Bengt ses den på marken och jag får också några bilder men fågeln låter inte mer. Efter en stunds obsande piper jag ut den på sökarsystemet, vi bedömmer den om en stor pip även om den ser lite ljus ut. En granskning av bilderna i efterhand visar att det är en knepig individ men att det är en fältpiplärka. Ett extremt sent datum för denna art! Fågeln är inte tydligt mörk i tygeltrakten och flera andra karaktärer överlappar. Dessutom badade fågeln varvid hela fjäderdräkten blev mörkare och rufsigt blöt. Lördagens stäpphök hittades från bilen (liksom Affes hane!) Den kom lågt över fälten vid 111:an strax norr om Kristinelundsbacken. Jag stannade vådligt i lördagstrafiken och kunde i handjagaren se en spetsig hand med bara tre pennor i spetsen och en jämfärgad orange undersida. För att bli säker fick jag rusa ur bilen och tuba in fågeln, "glatt" accompanjerad av tutande bilister. Den försvann bakom skogen ner mot Domsten men kunde inte återfinnas senare. /Johan
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Monday, October 15, 2001 at 18:24:21 (MEST)

14/10. Harbäckshult: det har varit väldigt klent med sträckande fågel här i "inlandet" under helgen - igår gladde dock en flock med hela 49 mindre sångsvanar str V-NV vid 16.30 tiden.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, October 15, 2001 at 08:01:47 (MEST)

14/10. Vid Rönnen fanns 54 vitkindade gäss, 9 gluttsnäppor, 4 svarthakedoppingar, 2 hannar blå kärrhök, 1 småsnäppa, 5 prutgäss och 7 ad mindre sångsvanar. I Farhultsviken rastade 19 ad mindre sångsvanar, men blev skrämda av skottlossning från skjutbanan. De drog i riktning mot Kullen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 15, 2001 at 06:50:26 (MEST)

13/10. Vid Sandön var det intressantaste 4 svarthakedoppingar och 2 snösparvar. Senare på dagen sträckte 11 ad mindre sångsvanar mot nordväst i Farhult. Utanför Rönnen rastade 21 ad och 5 juv mindre sångsvanar. Så småningom lyfte även de, och drog iväg i samma riktning. Annat på Rönnen var 2 prutgäss och den gamle bekantingen sädgåsen samt 14 sidensvansar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 15, 2001 at 06:43:50 (MEST)

14 oktober. Kullen. Magert sträck men gott om rastare, berglärkan kvar, varfågel 1 ex, vinterhämpling 22 ex, nötskrika 16 ex, rödstjärt 1 ex, svarthätta 5-6 ex, rödhakar överallt, gransångare 15-20 ex, rödvingetrast 150 ex, stjärtmes 10 ex varav 2 kontinentala, nötväcka 7 ex var ute och vände, sträckande: prutgås 6 ex, sparvhök 14 ex, trädlärka 2 ex, forsärla 1 ex, gråsiska 60 ex, stenknäck 9 ex, trädpiplärka 1 ex, större korsnäbb 4 ex. Bara ett 20-tal domherrar obsades idag!!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 14, 2001 at 21:33:01 (MEST)

14 okt. Trots stundtals tät dimma drog det vråk längs Öresundskusten. Sedvanlig bevakning vid Hittarp gav totalt 1038 ex. Utöver dessa passerade även; fjällvråk 12, glada 1, blåhök 4, sparvhök 227, tornfalk 3, pilgrimsfalk 1, stenfalk 3, ringduva 4500, skogsduva 7, trädlärka 18, sädesärla 2, forsärla 16 (nytt dagsrekord), varfågel 1, mindre korsnäbb 17, större korsnäbb 6, skäggmes 2 (ny art för lokalen), stjärtmes 8 samt stenknäck 5. Medobsare idag - Bengt och Peter S.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 14, 2001 at 20:34:53 (MEST)

13 oktober. Kullen från gryning till 13.00. Även idag fint småfågelsträck längs norrsidan. Bl.a.minst 17 000 bo/bergfink,forsärla 1 ex, trädlärka 6 ex, trädpiplärka 1 ex, gråsiska 1070 ex, m korsnäbb 20 ex, stenknäck 28 ex, vinterhämpling 4 ex, domherre 395 ex, sidensvans 29 ex, dubbeltrast, 29 ex, björktrast 150 ex, rödvingetrast 1775 ex, m hackspett 1 instr, varfågel 1 juv instr, avd strf, blåmes 200 ex, talgoxe 100 ex, nötväcka 7 i en flock, stjärtmes 12 ex varav minst 2 kontinentala, nötskrika 22 ex, nötkråka 3ex, avd rastande, berglärka 1ex, lövsångare 1 ex, pilgrimsfalk 1 ad m.m. Medobs på Kullen Alf P. Vid Vegeholm på eftermiddagen 14.30-15.30 Glada 3 str, ormvråk 144 str, sparvhök 17 str, men sen var det slut, bo/bergfink 3 000 str, cirka 1500 rastande bergfinkar. Slutligen bl a 4 svarthakedoppingar , 9 skäggdoppingar, 1 gluttsnäppa vid Sandön
Karl G Nilsson
Strandbaden , - Saturday, October 13, 2001 at 23:15:36 (MEST)

13 okt. En som jag bedömde trolig amerikansk bläsand, en ännu inte helt utfärgad hanne, höll idag till i Farhultsviken. Den kunde ganska lätt urskiljas bland vanliga bläsänder vilket det fanns ett par hundra individer av. Dessutom noterades ca 70 stjärtänder, 3 skedänder och en kvardröjande ung kustsnäppa. En flock med 12 skäggmesar i högflykt sågs också. Vid Sandön en kungsfiskare samt ytterligare skäggmesar i luften. Totalt 22 ex.
Henrik Johansson
- Saturday, October 13, 2001 at 22:20:57 (MEST)

13 oktober
Tråkig ogräslukning i vår trädgård i Magnarp avbröts ofta av artrikt sträck: sparvhök, ormvråk, grå- o grönsiska, domherre, ängs- o trädpiplärka, bo- o bergfink, tal-, dubbel o rödvingetrast men kanske roligast av allt en flock med 10 trädlärkor.
Thomas Wallin
- Saturday, October 13, 2001 at 22:06:14 (MEST)

13 okt. Även idag har det kraftiga vråksträcket fortsatt över Nordväst. Bevakning vid Hittarp mellan 09.30-15.30 resulterade i inte mindre än 2257 ormvråkar. Även en del andra rovor passerade - fjällvråk 3, glada 3, blåhök 3, sparvhök 120, tornfalk 2 samt pilgrimsfalk 1 ad. Bland smått kan nämnas trädlärka 1 och forsärla 1. Observatörer vid revet idag var Johan, Bengt, Mårten och Patrik. Vid middagstid såg Johan Stenlund en juvenil stäpphök vid Djuramossa. Stäpphöken som var på sträck passerade aldrig revet utan har antingen sträckt ut norr om eller passerat längre in över land. Den kraftiga vinden medförde att majoriteten av rovfåglarna passerade utmed kusten söderut. Under de 3 senaste dagarna har närmare 5500 ormvråkar passerat. Kan kanske bli en ny bra dag imorgon?
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, October 13, 2001 at 21:16:05 (MEST)

13/10. Rössjön: bland 250 grågäss i sjön också 3 bläsgäss - 1 ad, 2 juv.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, October 13, 2001 at 19:14:01 (MEST)

Grytskär 13/10 6 st Prutgäss samt ett jämnt och stadigt sydstäck av Ormvråkar njöt vi av i det otroliga höstvädret.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Saturday, October 13, 2001 at 17:27:05 (MEST)

10 oktober. lite gamla obsar. Aftonfalken kvar vid Björkeröd samt 1 rastande forsärla. Kullen 13.30-15.00 Havssula 3 mot SV, Silltrut 9 ex, Labb 1 ad ljus mot W, Tretåig mås 2 ad, Prutgås 3 mot SW.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 12, 2001 at 23:13:22 (MEST)

12 okt. Det gavs ett ypperligt tillfälle att prova simultankapaciteten idag. Bra fart på sträcket vid Hittarp vilket siffrorna som följer vittnar om. Bevakning fram till klockan 15.30. - storlom 3, bläsand 40, stjärtand 4, sjöorre 58, ormvråk 1824 (!!), fjällvråk 2, blåhök 2, sparvhök 119, tornfalk 2, stenfalk 3, dvärgmås 2, sillgrissla 24, ringduva 1600, sånglärka 220, trädlärka 4, rödvingetrast 1295, björktrast 150, taltrast 35, bo/bergfink 55000, varfågel 1, sidensvans 2, forsärla 5, nötkråka 4, blåmes 120, större hackspett 2 utstr samt 2 på strf, steglits 19 och slutligen vinterhämpling 22. Som synes en god dag och då speciellt för ormvråken. Kan tillägga att danskarna igår, torsdag, räknade in 1300 ormvråkar.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Friday, October 12, 2001 at 22:42:49 (MEST)

2001-10-12 Havsfågelspaning mellan kl 8.30-9.30 gav lunnefågel 1, havssula 1 2k och dvärgmås 1 1k. Därefter förflyttning till gubbahyllan fram till 12.30. Under dessa tre timmar pågick ett massivt sträck längs nordsidan. Utöver flockar med bo/bergfink noterades bl.a. rödvingetrast ca 2000, dubbeltrast 3, gråsiska 250, domherre 60, stenknäck 35, BÄNDELKORSNÄBB minst 3 str SO, mindre korsnäbb 70, sidensvans 4 och trädpiplärka 1. Bland rastande fåglar sågs berglärka 1 och mindre hackspett 1. Avslutningsvis en buskskvätta vid Björkeröd. Medobs Patrik S.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, October 12, 2001 at 20:36:15 (MEST)

12 okt. Kraftigt vråksträck vid Svedberga. Mellan 13.05 och 13.45 passerade 161 orvråkar, 2 fjällvråkar och 1 bivråk. Dessutom 3 sparvhökar, 1 större hackspett och en hel del bo/bergfink. Vråkarna följde Svedbergas västsluttning på rätt låg höjd söderut och tog sedan höjd och drog iväg mot sydväst. Om man svepte med kikaren mot Karlsfält, Torshult och Döshult var himlen prickig av sträckande vråkar. Har det varit bevakning vid Hittarp idag?
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, October 12, 2001 at 18:33:26 (MEST)

11 okt. Sträckräkning vid Kullen fram till 16.30. Det blir mycket siffror... Storlom 8, smålom 6, vitnäbbad islom 1 subad, obest.islom 1, skäggdopping 1, gråhakedopping 1, havssula 20, stormfågel 1, grålira 1 mot NÖ, mindre lira 1, klykstjärtad stormsvala 1, prutgås 18, gravand 2, bläsand 27, alfågel 1, blåhök 4, stenfalk 12, bredstjärtad labb 1 juv, labb 1 subad samt 1 juv, obest.labb 1, silltrut 9, tretåig mås 16, dvärgmås 3, sillgrissla 531, tordmule 23, obest.alka 544, lunnefågel 8 (!), tobisgrissla 1, varfågel och slutligen sidensvans 1. Som goda medobsare under dagen har Mårten, Bengt, Lars-Göte och Kalle varit.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Thursday, October 11, 2001 at 21:49:21 (MEST)

Från det danska larmsystemet norpar jag följande:
Tors helsingoer-helsingborg faergen lunde 2 n 17.48
Pierre Unge <pierre@unge.com>
Malmö, - Thursday, October 11, 2001 at 19:49:53 (MEST)

Tors 11 sep. Hovs hallar. sträckbevakning 7:00 - 14:00. storlabb 2ex str mot V, havssula 26ex, stenfalk 3ex ad hanar + 10ex, Lunnefågel 6ex str mot V, Tretåig mås 3ex ad + 2ex 1k, dvärgmås 7ex ad + 6ex 1k, Mindre lira 1ex kom förbi precis utanför klipporna, silvertärna 1ex, Blå kärrhök 5ex ad hanar + 4ex honfärgade, Bredstjärtad labb 2ex äldre + 1ex 1k str mot NO, vitnäbbad islom 1ex, klykstjärtad stormsvala, 1ex, labb 1ex, cachinnans 1ex, Kattvik: kentsk tärna 1ex. Båstad: lunnefågel 1ex, svarttärna 1ex, dvärgmås ca 20ex, labb 1ex, havssula 2ex.
Patrik Söderberg <fbu723w@tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, October 11, 2001 at 17:56:43 (MEST)

10 oktober. Sträckbevakning vid Hovs Hallar (Bunkern) mellan 07.45-15.30. Dagens höjdare var när en gammal Svarthuvad mås kl 07.50 sträckte nära bunkern mot sv och senare på dagen en lunnefågel mot sv. I övrigt sågs bla Sillgrissla 40, tordmule 28. obst alka ca 45, tobisgrissla 4, skäggdopping 2, gråhakedopping 3, storlom 2, smålom 3, prutgås 5, silltrut 34, labb 1, obst labb 2, dvärgmås 7, tretåig mås 3, havssula 14 och bland andfåglar bla bläsand 58, stjärtand 13, brunand 5, sjöorre 11, svärta 2. Med vid bunkern under dagen var Thomas S och Mårten
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, October 10, 2001 at 17:56:34 (MEST)

9/10-01 Höghult: Pilgrimsfalk 2,blåhök 1 hane 4 honor,Brunhök 1,glada 6,duvhök 1, sparvhök 2 stationärt under fm.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, October 09, 2001 at 22:51:47 (MEST)

En nybildad fågelsjö vid Bjuv som jag kallar för Brogårda våtmarksområde hyste idag 3 ex smådoppingar.Området är tänkt som ett permanent våtmarksområde.Bjuv den 9/10 2001
Lars Karlsson <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Tuesday, October 09, 2001 at 20:46:42 (MEST)

9 okt. Sträck vid Hittarp fram till 14.00. Havssula 1(2K) mot syd, ormvråk 396, sparvhök 40, brunhök 2, tornfalk 2, stenfalk 1, labb 1 subad mot syd, trädlärka 1, forsärla 2 och mindre korsnäbb 20. Medobsare - Patrik, Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Tuesday, October 09, 2001 at 18:19:40 (MEST)

8 okt. Sandön; fiskgjuse 1, kärrsnäppa 200, småsnäppa 1, dvärgbeckasin 1, gulärla 1 och skäggmes 2. Rönnen; havssula 2 samt prutgås 6 ad. Medobservatör - Mårten. 4 havssulor fiskade i vattnet utanför Hittarp under eftermiddagen.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Tuesday, October 09, 2001 at 18:15:43 (MEST)

KOF-exkursionen senast var den 7 oktober. Ursäkta, vilse i pannkakan...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, October 09, 2001 at 13:27:26 (MEST)

Kullen 9 oktober fram till cirka 10.45. medobs Teuvo. Pilgrimsfalk 1 ad mot SV som argsint jagades av den "stationäre" ad. Stenfalk 2 str, Nötskrika 25 strf, Blåmes 70 strf häribland enstaka Svartmesar och Entitor. Mindre Hackspett 1 ex, Havssula 4 stationära, Mölle 1 Lärkfalk och vid Björkeröd fanns Aftonfalken och Lärkfalken kvar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 09, 2001 at 13:08:01 (MEST)

Kullen 8 oktober. Tillägg AP:s 1 rastande Jorduggla samt 25 nötskrikor på strf.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 09, 2001 at 13:02:22 (MEST)

8 oktober
Rönnen på eftermiddagen tillsammans med Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs: massor av fågel i luften, bo- o bergfinkar, grå- o grönsiskor, trastar o ca 200 ladusvalor. Dessutom ca 50 vitkindade gäss, 3 stjärtänder och en fiskgjuse.
Thomas Wallin
- Monday, October 08, 2001 at 21:09:23 (MEST)

8 oktober, Kullen. 7.30-9.30 havssula 3, vitkindad gås 40, pilgrimsfalk 1, varfågel 1, tills. med Karl-Göran. Björkeröd på ef.m. en ung aftonfalk höll till vid södra sidan av dammen ömsom jagande insekter över vattnet eller ryttlande över ängen där den hittade skalbaggar, den drog sig senare i riktning mot Kockenhus. Vid dammen fanns även tornfalk och en lärkfalk, även den jagande sländer, dock på ett mycket kraftfullare sätt än aftonfalken.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 08, 2001 at 17:06:18 (MEST)

2001-10-06. KULLEN 07.30-09.30 dimma, inget sträck. En svarthätta i snåren. HITTARP 10.20-12.10 dimmorna lättar och ett kraftigt vråksträck inträder från norr, skruvar, och för merparten fortsatt färd söderut längs kusten mot Helsingborg. Ca 550 ormvråk, 2 fjällvråk, ca 10 sparvhök, 1 brunhök, hona.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, October 08, 2001 at 09:44:44 (MEST)

7/10. Ett par skäggmesar och en stenskvätta fanns i Farhult. I Utvälinge en fiskgjuse, 7-8 skäggmesar, 2 vattenrallar och en sjungande gransångare. Utöver redan rapporterade fåglar sågs vid Sandön 2 bergänder, 1 gluttsnäppa, 24 kustpipare och 215 kärrsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 08, 2001 at 06:54:40 (MEST)

2001-10-07. Kullen från gryning till 11.00. Havssula 5 höll till utanför spetsen. Pilgrimfalk 1 ad, Lärkfalk 1 str, Stenfalk 3 str, Dvärgbeckasin 1 str, Forsärla 2 ex, Stenknäck 12 ex, Nötskrika 25 strf, Nötkråka 2 strf, Skäggmes 1 hane rast på gubbhyllan, prutgås 15 str. Djurholmen på em. Varfågel 1 ex, Tofsmes 3 ex. Medobs Kullen Alf, Kaj, Mårten m.fl.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 07, 2001 at 21:59:02 (MEST)

2001-10-07 Stureholmsområdet 13.00-15.00. Pilgrimsfalk 3 (varav en uppvisade karaktärer av rasen calidus), blåhök 4 honf., fjällvråk 2, ormvråk ca 20, duvhök 1 och varfågel 1. Tillbringade kvällens sista timmar på Sandön vilket bl.a. gav en trolig 1k medelhavstrut, småsnäppa 2, myrspov 2, gulärla 1, rörsångare 1, vinterhämpling ca 30, ladusvala ca 200, kungsfiskare 1 och vattenrall 2.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, October 07, 2001 at 21:15:28 (MEST)

7 okt. Sträck vid Hittarp fram till 12.00. Här följer summorna för de (alla) arter som räknades. Ormvråk 63, bivråk 2 juv, glada 1, blåhök 3, sparvhök 49, lärkfalk 1, stenfalk 2, ringduva 2400, stare 340, större hackspett 8, dubbeltrast 7, sånglärka 225, trädlärka 1, mindre korsnäbb 106, större korsnäbb 13, domherre 15, stenknäck 20, hämpling 520, grönsiska 1225, gråsiska 316, forsärla 12, steglits 57, blåmes 245, ladusvala 2 samt sävsparv 31. Bland rastarna kan nämnas; mindre hackspett 1 samt vitkindad gås 1.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, October 07, 2001 at 21:07:01 (MEST)

Sö 7 september; Åvarp/Vrams ängar, KOF-exkursion. Mycket fågel i rörelse redan vid parkeringen intill Vrams-Åvarps hembygdsgård; glador, ormvråk, sparvhök, fink, duvor, piplärkor - nästan allt med riktning SSV. Övrigt; dubbeltrast, stenknäck, domherre, steglits, korp. Mycket var fint idag, tyvärr dock fick exkursionen en tråkig epilog. Tillbaka vid Bjuvs vattentorn kunde vi konstatera glaskross, inbrott och stulen radio i två av våra bilar. - Söndags"nöjena" skiftar...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 07, 2001 at 19:21:51 (MEST)

Harbäckshult: prutgås 85 str, ormvråk 35 str, duvhök 1 str + 1 stationär, glada 1 stationär, tornfalk 1 str, forsärla 1 stationär.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, October 07, 2001 at 08:40:18 (MEST)

6/10-01 Höghult: Kungsfiskare 1 i den stora bäcken/diket just öster om rättaregården.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, October 07, 2001 at 00:55:57 (MEST)

6 oktober, KULLEN 7.00-12.00 Först tät dimma och nästan fågeltomt, när väl dimman lättade kom det igång lite sträck, bl.a. fjällvråk 9, pilgrimsfalk 1ad, stenfalk 1, nötskrika ca.70ex, en storinvation på gång? I det dimmiga vädret var vi 11 skådare på "gubbahyllan" årsrekord. VÄSBY-ORNAKÄRR 15.30 En liten mycket ljus kärrhök bestämdes utan tvekan till en adult hane STÄPPHÖK. Den kom målmedvetet flygande över en åker vid Håkantorp passerade väg 112 endast 50 m från mig med s-so riktning. Den eftersöktes i närheten av Ingelsträde utan resultat. BJÄRBOLUND, i allén som leder till gården en ung buskskvätta, detta kan möjligen varit en svarthakad busk. Så ni som passerar lokalen under söndagen kolla gärna efter buskskvättan. Här oxå en flock om ca. 5.000 bergfink ute på stubben samt mycket str. ormvråk och flera blå kärrhökar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, October 06, 2001 at 21:26:01 (MEST)

6 okt: Sporadisk skådning utan kikare från centrala Helsingborg mitt på dagen. Ormvråk 240 ex, 125 ex kom i en stöt. 6 nötkråkor mot söder.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 06, 2001 at 18:51:49 (MEST)

5 oktober. Sandön: 16 skäggmesar i en flock i högflykt ca 100 m över vassen, livligt låtande, dök sedan plötsligt åter ner i vassen och tystnade. I övrigt på Sandön bl.a. sandlöpare 4 ex, kustsnäppa 4 ex och kustpipare 21 ex. Vid Rönnen bl.a. grågås ca 1200 ex, den vingskadade sädgåsen, vitkindad gås 41 ex, prutgås 1 ex ad, pilgrimsfalk 1 ex ad,mindre korsnäbb ca 20ex och lappsparv 1 ex överflygande.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Saturday, October 06, 2001 at 14:58:57 (MEST)

5/10-01 Höghult: Enligt beskrivning nedan ett massivt sträck hela dagen av fr.a ängspip,bo- och bergfink.Mycket hämpling och grönsiska.Inslag av mindre korsnäbb och gråsiska.Största ormvråksskruven 13.15 149 ex.Stationärt Glada 6,Blåhök 1 hane,3 honor,1 ungf,Brunhök 2 juv mmm,
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, October 05, 2001 at 21:49:58 (MEST)

4/10-01 Hovs Hallar: Under em vid sidan av sulor och lunnefåglar mm som mer nogsamt bokfördes av andra 1 Talltita och några St Korsnäbb.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, October 05, 2001 at 21:37:53 (MEST)

Idag har det nog passerat hundratusentals fåglar över Nordvästskåne. Morgonen vid Kullen tillsammans med Teuvo K. bjöd på god aktivitet av ängspiplärkor, fink och siskor, samt blåmes och enstaka korsnäbbar och större hackspett. Dessutom 1 fjällvråk, 1 pilgrimsfalk, 1 stenfalk, 2 forsärla, 4 stjärtmes (varav en av kontinental ras), minst 25 nötskrikor, 2 nötkråka, 1 spillkråka, 6 stenknäck, m.m. Till havs passerade bl.a. 1 smålom, 10 havssulor, 44 bläsand, 10 stjärtand, 2 skedand och 1 dvärgmås.
Fram på dagen passerade flera hundratal ormvråkar mot sydväst över Svedberga-Stureholmsområdet tillsammans med ett 10-tal glador, 2 blå kärrhökar, 1 brun kärrhök och 5 fjällvråk. Därtill sträckte en oavbruten ström av finkar, piplärkor och andra tättingar.
Mats Peterz
Lausanne, - Friday, October 05, 2001 at 21:30:46 (MEST)

5 okt. Harbäckshult: under knappt två timmar på e.m. sträckte 170 ormvråkar söderut - kul syn här på landet... Dessutom kan nämnas tornfalk 1 ex, nötkråka 1 ex, trädlärka 6 ex, st korsnäbb 6 ex, forsärla 1 ex. Mycket intensivt sträck av bla. bofink, bergfink och grönsiska.
Tåssjö kyrka: dubbeltrast minst 50 ex, stenskvätta 1 ex. Vid Rössjöns utlopp sågs slutligen ytterligare 1 forsärla.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Friday, October 05, 2001 at 19:03:42 (MEST)

4 Oktober. Torekovs rev kl. 11.30-15.30 Havssula 20 ex, Storlom 2 ex, Sillgrissla 9 ex, Dvärgmås 2 ad + 1 juv.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Friday, October 05, 2001 at 11:51:26 (MEST)

4 oktober: Torekovs rev kl 10.15-11.30 havssula 5 ex, lunnefågel 1 ex, smålom 1 ex, skärsnäppa 3 ex, sillgrissla 20 ex, tordmule 11 ex, stenknäck 5 ex och mindre korsnäbb 6 ex. Båstad hamn kl 12.00-13.00 havssula 42 ex som kom i riktning från Mellbystrand och sträckte västerut, grålira 2 ex kl 12.35 gick gemensamt österut mot Mellbystrand, kentsk tärna 2 ex, gråhakedopping 1 ex, stenfalk 1 ex honf., kungsfiskare 1 ex och stenskvätta 1 ex honf.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Thursday, October 04, 2001 at 23:50:16 (MEST)

4 oktober, KULLEN 7.15-10.15 sen kom regnet och även en tromb som passerade över havet. Smålom 2ex. grålira 1ex. havssula 15ex. gråhakedopping 1ex. stjärtand 15ex. lunnefågel 3ex. sillgrissla 55ex. silltrut 3ex. tretåig mås 2ex. kentsk tärna 2ex. stenfalk 2ex. vinterhämpling 10ex. steglits 25ex. forsärla 1ex. och liksom vid Hovs Hallar mycket grå o grönsiska samt över havet ett ständigt str. av ängspiplärkor. Dagens medobsare var KOF:s förre ordf. Mats Peterz. SANDÖN-HELJARÖD på ef.m. havssula ca 15 stationära som fiskade i området, gråhakedopping 1ex. svarthakedopping 6ex. lunnefågel 1ex. sillgrissla 10ex. tobisgrissla 1ex. dvärgmås 1ex. kustpipare 26ex. ladusvala 35ex. och även här ett pågående str. av mycket ängspiplärkor över havet.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, October 04, 2001 at 20:36:54 (MEST)

4 oktober och lite förmiddagsobsar från HOVS HALLAR: fram till kl 12 passerade 8 storlommar, 3 smålommar, 18 stjärtander, 3 stenfalkar och 7 lunnefåglar. Stationärt och/eller sträckande oxå ca 25 havssulor och 1 berglärka. Även ett härligt, artrikt småfågelsträck med bla många grön- och gråsiskor (invasionsvinter?) var påfallande.
Mats Rellmar, Henrik Johansson
- Thursday, October 04, 2001 at 16:56:13 (MEST)

Hovs Hallar 3 oktober 9.00-11.00 Havssula 5 ex ( enligt muntlig uppgift från andra observatörer 9 ex fram till kl 09.00), silltrut 2 ad, st. korsnäbb 10 ex, m. korsnäbb 20 ex, stenfalk 1 honf. Kring Stureholm på eftermiddagen pilgrimsfalk 1 ad hane och 1 ungfågel, blå kärrhök 2 honor och en juv., fjällvråk 5 ex, grågås ca 400 ex, vitkindad gås 17 ex, lövsångare 1 ex och stenskvätta 1 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, October 03, 2001 at 22:42:10 (MEST)

3 oktober, KULLEN 7.00-11.00. I hopp om att få skörda lite av det överskott av havsfågel som varit i Göteborgstrakten de senaste dagarna bänkade jag och Teuvo oss vid tubarna, här följer resultatet. Storlom 2ex. havssula 12ex. gråhakedopping 5ex. sjöorre 75ex. stjärtand 3ex. sillgrissla 16ex. kentsk tärna 1ex. fisk/silvert. 2ex. labb (ljus fas)1ex. forsärla 1ex. ladusvala 1ex. sv.rödstjärt 1ex. samt vinterhämpling 50ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Wednesday, October 03, 2001 at 21:22:04 (MEST)

3/10-01 Höghult: 2 pilgrimsfalkar ,1 ung hane och en ad hona vid trädridån mellan Höghult och Lönhult under em.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, October 03, 2001 at 20:17:24 (MEST)

2/10 Vid järnvägsstationen i Ängelholm hittade jag en Glada död som troligen hade flugit på trådarna över spåren. Det var en ad fågel och den var inte ringmärkt. Dessutom sjöng en Svart rödstjärt.
Kjell-Åke Hall <kjell-ake.hall@rw.helsingborg.se>
Ängelholm, - Wednesday, October 03, 2001 at 14:56:31 (MEST)

2 oktober, Hovshallar 15.00-18.00 Havssula 4, dvärgmås 2 1k och fisktärna 1 1k. Dessutom flera tumlare som höll till en utanför fortet. Vid Kattvik noterades tobisgrissla 1 1k samt forsärla 2. Längs stranden vid Norrviken fanns 3 forsärlor.
Johan Hammar
- Tuesday, October 02, 2001 at 20:47:02 (MEST)

2 oktober, KULLEN. Havsfågelspaning fr. gryningen till 11.00 gav mager utdelning, vinden SV-lig 10 m/s. Havssula 4-5ex. prutgås 6ex. vitkindad gås 13ex. kentsk tärna 2ex. sandlöpare 2ex samt ladusvala 5ex. Vi som satt och hoppades på något stelvingat var, Bengt A. Peter Bj. Johan S. Teuvo K. och jag själv. Vid BJÖRKERÖDSDAMMEN fanns på ef.m. en stationär ung aftonfalk, den höll till i de döda träden i västra hörnet av dammen härifrån gjorde den utfall och fångade sländor, här fanns oxå sångsvanparet med sina fyra ungar, smådopping 1ex. trädgårdssångare 1ex. samt flera löv o gransångare.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, October 02, 2001 at 19:40:52 (MEST)

2/10-01 Höghult-Stureholm: Brunhök 4 juv kvar,Blåhök 3 ad hane + 3 honf,Glada som mest 8, Tornfalk 3,Stenfalk 1 hona,Pilgrimsfalk 1 juv under em,Fjällvråk 1.Vitkindad gås 25.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, October 02, 2001 at 16:44:17 (MEST)

1 oktober KULLEN på f.m. innan regnet, hård syd-vind 12-14 m/s. Pilgrimsfalk 1ad som gjorde flera försök att slå en taltrast, dock utan framgång, stenfalk 1ex. jorduggla 1 instr.+ 1 rast. i en björk, ladusvala 12ex. hussvala 1ex. samtliga höll till i eller omk. "klippsvaleravinen", medobservatör Mats Rellmar. Vid Möllehässle ytterligare en stenfalk.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, October 01, 2001 at 22:17:51 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.