Observationer september 2001


Tillbaka till den aktuella obsboken

Höstens första fjällvråk syntes i Kvärk på Söderåsen på förmiddagen den 29:e.

Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Monday, October 01, 2001 at 20:58:00 (MEST)

30 sept. Sträck vid Hittarps rev fram till ca 13. Ormvråk 70, fjällvråk 2, sparvhök 12, blåhök 3, tornfalk 2, stenfalk 7, mindre korsnäbb 19, nötkråka 1 samt forsärla 2.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Monday, October 01, 2001 at 18:43:25 (MEST)

29 sept. En grå småregnig dag i Glumslövs backar. Vindriktningen (ost-sydost) lovade bra småfågelsträck vid Rustningshamn och förväntningarna infriades. Mellan kl 7 - 12.30 räknades: Cirka 100 000 bofink med enstaka bergfinkar inblandade, 700 grönsiskor, ca 200 korsnäbbar, 75 stenknäckar, 550 ängspiplärkor, 1 rödstrupig piplärka, 150 järnsparvar, 19 dubbeltrastar, 70 gråsiskor, 65 hämplingar, 13 forsärlor, 10 större hackspettar, 8 trädlärkor, 90 ladusvalor och 150 sånglärkor. Därtill bl a ca 500 vitkindade gäss, 75 ljungpipare, 19 skogsduvor, 1 stenfalk och 10 hägrar. Visst är denna sträcklokal spännande!
Bengt Hertzman
- Monday, October 01, 2001 at 14:09:01 (MEST)

30/9. En forsärla sträckte söderut i Farhult, och en blå kärrhök skrämde upp 45 enkelbeckasiner. På Rönnen satt 2 pilgrimsfalkar (1 ad och 1 juv) och 1 juv brun kärrhök. I gåsflocken fanns 23 vitkindade, 2 bläsgäss och den skadade sädgåsen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 01, 2001 at 06:54:50 (MEST)

29/9. Vid Sandön sågs en kungsfiskare (även 30/9) och en stenfalk. I Farhult fanns en svartsnäppa, en sädgås och 3 skärfläckor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 01, 2001 at 06:49:23 (MEST)

28/9. Två unga tretåiga måsar drog förbi Sandön, och en ung pilgrimsfalk skingrade effektivt vadarna som jag just höll på att räkna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 01, 2001 at 06:46:10 (MEST)

30 sept. KULLEN 7.30-12.00. Dagens höjdare på Kullen var en obs. först något osäker men efter kontroll på en videoupptagning numera säker obs av en TATARFALK. Åldern på falken talar troligen för en ungfågel,den obsades från och till under ca. 2 tim, kan därefter sträckt söderut. Vid två tillfällen såg vi den med hängande ben, det sågs då inga läderremmar som kunde tyda på en förrymd fågel. Övriga obsar i hård sydostlig vind; stenfalk 2ex. lärkfalk 1ex. fjällvråk 1ex. dubbeltrast 35ex. st.hackspett 5-6ex. m.hackspett 1ex. ladusvala 15-20ex. trädlärka 1ex. forsärla 2-3ex. samtidigt pågick bofinksträcket, dock med mindre antal än under gårdagen. Vi som gjorde observationerna var Karl-Göran och Alf.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 30, 2001 at 16:46:40 (MEST)

29 sept. Övertog siffrorna som noterats vid Hittarps rev från Peter Svensson och tidigare Oscar Lindberg. Bevakning mellan 09-17.30. Ormvråk 223, bivråk 1, fjällvråk 1, fiskgjuse 2, glada 1, sparvhök 7, tornfalk 2, stenfalk 4, vitkindad gås 962, forsärla 2 samt fisk/silvertärna 1. Bland rastarna kan nämnas 1 honf ringtrast som höll till bland nyponbuskagen 150 meter norr om parkeringen. Liksom vid Kullen (se nedan) var det ett omfattande fink sträck utmed Öresundskusten hela dagen.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, September 29, 2001 at 20:30:04 (MEST)

29 sept. KULLEN 7.30-11.30. Mycket fågel i rörelse som det ofta är på Kullen i vindar från ost-sektorn. Mest imponerande var bofinksträcket, om än svårräknat då det kom in fågel på bred front. Havssula 1ad. lärkfalk 1ex. stenfalk 2ex.( en av stenfalkarna minskade bofinkarna med 1ex.) jorduggla 2 instr. mindre hack. 1ex. törnskata 1juv. bofink 45-50.000 ex.(troligen betydligt fler)med inslag av enstaka bergfinkar, ängspiplärka 1.000ex. trädlärka 1ex. nötkråka 1ex. det fanns oxå flera rödstjärtar och stenskvättor ute vid spetsen.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 29, 2001 at 19:28:50 (MEST)

29/9. Snoggarp: varfågel 1 ex, gröngöling 1 ex, dubbeltrast ca 10 ex. Väldigt mycket finkar i rörelse. Småflockar med berg- och bofink i luften precis hela tiden. Också en hel del grönsiskor och korsnäbbar.
Harbäckshult: trana 45 ex str, forsärla 1 ex rastande.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, September 29, 2001 at 16:37:19 (MEST)

27/9. Harbäckshult: höstens första ringtrast? 1 ad hane på gräsmattan en stund på e.m. Fågeln hade mycket ljusa vingar och var iögonfallande ljusfjällig undertill. Klart avvikande mot en normal torquatus. Tredje fyndet på min lilla ovårdade gräsmatta. Den förra blev det årets tidigaste Skånefynd. Och denna kanske årets tidigaste höstfynd? Dessutom första gången den ses på hösten i Örkelljunga kommun.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, September 27, 2001 at 16:20:13 (MEST)

26/9-01 Höghult:i det veritabla myllret av fåglar sågs bl.a rödstrupig piplärka 1(norr om hästhagen).Minst 30 vitkindade gäss.Glada 4,brunhök 1,blåhök 2 honf.fjällvråk 1,duvhök 1,tornfalk 3.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, September 26, 2001 at 22:16:16 (MEST)

26 sept. Kan inte låta bli att skriva några rader om dagens obs av stäpphök vid Domsten. Tyvärr, för min egen skull såg jag inte den men gläds med de trogna som uthärdar! Hur många gånger har man inte stått vid revet och svurit över obsar som rapporterats från tex Falsterbo? Någorlunda kontinuerlig bevakning av höststräcket har skett sedan -93 men detta är första stäpphöken. Under de senaste dagarna har några kärrhökar passerat revet och dessa har onekligen fått hjärtat att hoppa till. I och för sig är det ingen större överraskning att en stäpphök passerar denna hösten då det varit en smärre invassion i landet. Rariteter som setts under höststräcket har varit sparsamt förekommande. En aftonfalk sågs -95 och 2 större piplärkor samt taigasångare och kungsfågelsångare har setts i omgivningen men annars är det tunnt med sällsyntheter. Därav är det med stor glädje dagens obs gjordes! Troligen kommer fler chanser denna höst då det verkar finnas fler stäpphökar kvar i landet!
Thomas Svanberg
Pärlan, - Wednesday, September 26, 2001 at 20:09:44 (MEST)

26 september. Sträck vid Hittarp mellan 08.00-13.50. Ormvråk 495, sparvhök 21, fiskgjuse 3, brunhök 1, blåhök 2, tornfalk 1, glada 3 mot syd, en obst kärrhök (trolig stäpphök) sträckte ut kl 12.35, STÄPPHÖK 1 ungfågel sträckte ut vid Domstens hamn KL 13,45, fågeln upptäcktes av Johan Stenlund vid Beredskapsmuseet i Djuramossa där den låg i en skruv tillsammans med ca 80 ormvråkar. Övrigt noterbart, trädlärka 3, nötkråka 9, samt bland sträckande ladusvalor sågs en back- och tre hussvalor. På revet rastade 2 forsärlor. Bevakning vid Beredskapsmuseet mellan 14.00-16.30. Ormvråk 70, Lärkfalk 1. Ca 500 meter norr om museet upptäcktes kl 15.10 en juv AFTONFALK som jagade insekter några minuter, den försvann sedan bakom en trädridå och kunde sedan inte återfinnas. Medobsare vid revet var Johan S, Mårten och Jan P.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, September 26, 2001 at 18:53:11 (MEST)

25/9-01 Höghult: Dvärgbeckasin 1 rastande i en pöl på stubbåkern norr om hästhagen under em.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, September 26, 2001 at 02:59:32 (MEST)

25 september. En kylslagen men händelserik dag vid Hittarpsrevet, med bla höstens första örn och fjällvråk samt en turturduva som sträckte mot syd . I övrigt mycket sträckande småfågel under förmiddagen med bla m.korsnäbb 2ex och nötkråka 2ex. Sträckbevakning mellan 08.30-14.30. HAVSÖRN, en gammal fågel som sträckte ut kl 09.35, Ormvråk 775, bivråk 2, fjällvråk 1, sparvhök 52, blåhök 6, brunhök 5, fiskgjuse 1, tornfalk 6, stenfalk 3. Medobservatörer under dagen var Mårten och Johan.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, September 25, 2001 at 16:55:07 (MEST)

2001-09-24. En flock på ett fyrtiotal tranor sträckte mot sydväst över Nya torg, Ängelholm på förmiddagen. På eftermiddagen sågs ytterligare ca 60 ex. kretsa över Skäldervikens samhälle och sedan ställa kosan sydvart.
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, September 25, 2001 at 11:02:30 (MEST)

24 september. Sträck vid Hittarp mellan 08.45-12.45. Ormvråk 135, bivråk 2, sparvhök 26, brunhök 3, blåhök 1, fiskgjuse 3, glada 1, tornfalk 7, lärkfalk 1, stenfalk 1. Vid Djuramossa (Beredskapsmuseet) passerade mellan 13.00-13.15 Ormvråk 23, sparvhök 2, lärkfalk 1 samt trana 9ex. Medobservatörer vid revet under de inledande timmarna var Peter S och Alf P.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, September 24, 2001 at 18:49:23 (MEST)

Måndag 24/9. Från vår trädgård har vi idag sett 1035 Tranor sträcka mot söder. Tjusigt och mäktigt. Stig & Bodil Forsberg.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, September 24, 2001 at 18:34:05 (MEST)

23/9. På söndagen var dvärgmåsen kvar i Farhult. Dessutom sågs 1 rödstrupig piplärka och 1 stenfalk. Vid Rönnen noterades 37 småsnäppor, 3 sandlöpare och 31 vitkindade gäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 24, 2001 at 09:24:06 (MEST)

22/9. I Farhult fanns bl.a. 1 dvärgmås, 1 kungsfiskare och 1 smådopping. På Sandön höll en hel del skärpiplärkor till, ca 10 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 24, 2001 at 09:19:19 (MEST)

23 sept. Sträckbevakning vid Hittarp under större delen av dagen. Bivråk 12, ormvråk 501 (varav 150 sträckte klockan 17.30, JSt), glada 6, fiskgjuse 2, brunhök 11, blåhök 1, obest.kärrhök 2, sparvhök 106, tornfalk 7, lärkfalk 4, stenfalk 11, trana 8, bofink minst 24000, nötkråka 1, forsärla 3 samt mindre korsnäbb 8. Även smärre rörelser bland blåmesar. Större piplärkan kvar under hela dagen. Många skådare vid revet denna dag, däribland 2 ex från gubbahyllan!
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, September 23, 2001 at 21:36:45 (MEST)

22 sept. En Bjäre runda som startade i gryningen vid Ripagården. Förvånansvärt magert med fågel men nämnas kan 1 pilgrimsfalk. Vidare söderut till Grytskär/Lervik där det var betydligt mer rörelse. 1 större piplärka var kvar strax söder om hamnen. Annat som sågs var bl a; labb 1, glada 4 str, blåhök 1 juv str samt mindre korsnäbb 8. Slutligen till Stureholm där en större piplärka kom dragandes och gick ner på ett grönt fält ca 1 km söder om Stureholms gård. I området även; 3 blåhökar varav 1 ad hane, 1 brunhök samt 31 vitkindade gäss. Medobsare - Bengt & Mårten.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, September 23, 2001 at 21:27:59 (MEST)

23 sept. KULLEN 7.00-10.00 (O 7-8 m/sek): stenfalk 1ex. lärkfalk 7ex. blå kärrhök 2ex. forsärla 1ex. nötkråka 4ex. Vid kikarna denna söndag, Teuvo, Kalle, Kaj! Mårten och Alf.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 23, 2001 at 19:35:01 (MEST)

Bjuv 010923. Under tiden vi gjorde en del trädgårdsarbete, skådades det också lite hemma på tomten. Mycket småfågel. Rödhake, rödstjärt, stenknäck, steglits, nötväcka, grå flugsnappare, ärtsångare, svarthätta, (några obestämda sångare), Större hackspett. Glada, sparvhök, korp. Ormvråk ca 25 ex kretsade över oss en stund och sträckte sedan västerut.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Sunday, September 23, 2001 at 18:29:00 (MEST)

22 sept. KULLEN 6.30-10.30: stenfalk 1ex. lärkfalk 3ex. pilgrimsfalk 2ex. forsärla 2ex. nötkråka 1ex samtliga sträckare, dessutom rastande bl.a. grå flug 1ex. törnskata 1ex. I vattnet utanför spetsen jagade minst 5 tumlare ett eller flera sillstim, vilket inte minst trutarna drog nytta av. På plats denna dag var Teuvo o Alf.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 22, 2001 at 21:17:31 (MEST)

Lördagen 2001-09-22 kl. 17.00 En trevlig avslutning på denna skådardag blev 3 ex Kungsfiskare i samma kikarebild på betongbryggan vid Vegeå:s mynning.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, September 22, 2001 at 18:07:53 (MEST)

22 sep Hittarps rev: En större piplärka hittades på morgonen vid revet. Den har under förmiddagen varit rörlig i området. Har hållit till i gräset från en bit söder om revet till en bit norr om parkeringen. Sträckbevakning fram till 12:45: Ormvråk 140, Sparvhök ca 15, Brun kärrhök 1, Tornseglare 2, Hussvala 1, en hel del ladusvala. Medobservatör Patrik S, Johan S mfl
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Laröd, - Saturday, September 22, 2001 at 13:14:20 (MEST)

21/9 En större piplärka var kvar vid 18-tiden vid Lervik. Den visade upp sig väldigt fint på ängarna mellan hamnen och grytskärsdungen.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, September 21, 2001 at 19:37:03 (MEST)

21 september. Minst tre, möjligen fem (!) olika STÖRRE PIPLÄRKOR på ängarna runt Lervik i dag på förmiddagen. Först tre fåglar som stöttes från ett fält strax söder om hamnen. Efter en stund kom de tillbaka för att åter igen dra iväg. En timme senare flög 1 ex upp strax norr om byn. Denna var sedan stationär i området. Ytterligare 1 ex stöttes kort därefter intill Grytskärsdungen och även den sågs slå sig ner i gräset när jag lämnade platsen. För övrigt gott om fåglar i den jämna ostvinden. Flockar med bofink, ängspiplärkor, korsnäbbar, siskor samt en och annan sparvhök sträckte söderut. Många rastande stenskvättor och sävsparvar. En ung duvhök och tre sträckande forsärlor bokfördes också.
Henrik Johansson
- Friday, September 21, 2001 at 18:36:25 (MEST)

20 september. Sträck vid Hittarp mellan 10.00-14.30. Ormvråk 215, bivråk 1, sparvhök 51, brunhök 7, blåhök 1, glada 1, stenfalk 1, tornfalk 2 samt rastade en forsärla på revet.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 20, 2001 at 19:56:48 (MEST)

19/9. Tåssjö kyrka: korp minst 70 ex. Har aldrig sett så många i området tidigare. Tornfalk 1 str, glada 1 ex, dubbeltrast ca 10 ex. Rössjön: bläsand 8 ex. Västersjön E delen: skäggdopping 1 ad, 2 juv. Väldigt tomt i sjöarna m.a.o.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Thursday, September 20, 2001 at 16:00:19 (MEST)

19 september. Sträck vid Hittarp mellan 10.00-15.00. Ormvråk 205, bivråk 7, sparvhök 26, lärkfalk 1, tornfalk 2, fiskgjuse 3, glada 1 och brunkärrhök 6
Bengt Andersson
- Wednesday, September 19, 2001 at 19:46:53 (MEST)

16/9. Rönnen kl 13-14: rastande drygt 1000-talet grågäss, 10-talet vitkindad gås, ca 25 bläsand, 4 storspov, 2 kustpipare, 1 rödbena, 6 småsnäppa, 3 kärrsnäppa, 1 drillsnäppa samt 1 stenfalk, sydsträckande.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, September 17, 2001 at 15:59:11 (MEST)

16/9 Förslöv 2 Stenfalkar sträckte mot sv,1 Gransångare sjöng och 1 Mindre hackspett flög över.Dessutom flera Nötkråkor och 1 sen Gök +Korsnäbbar.Medobservatör Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall <kjell-ake.hall@rw.helsingborg.se>
Ängelholm, - Monday, September 17, 2001 at 11:22:01 (MEST)

16/9. I vadarflocken i Farhult fanns myrsnäppan kvar. Flocken blev rejält uppskrämd vid ett par tillfällen då två pilgrimsfalkar (1 ad och 1 juv) attackerade, dock ej samtidigt. Den gamla falken drog lottlös vidare, men ungfågeln lyckades fånga en kärrsnäppa. Falken satte sig på marken för att avnjuta frukosten, men där fick den ingen "madaro". Ett gäng kråkor närmade sig mer och mer, och till slut lyfte falken med sitt byte och drog iväg. Vid Stureholm sågs 8 glador och den juvenila aftonfalken. I Vegeås mynning låg en smådopping.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 17, 2001 at 06:57:36 (MEST)

16 september
Grytskär mellan kl 17 o 19: 1 lappsparv, ca 15 brushanar, 4 gluttsnäppor, 10-15 ljungpipare (de stora flockarna med pipare som höll till vid Hovalds hamn för nån vecka sen helt borta...), 2 kärrsnäppor, 4 kentska tärnor o gott om gul- o sädesärlor.
Thomas Wallin
- Sunday, September 16, 2001 at 21:51:18 (MEST)

16 sept. Sträck vid Hittarp mellan 09.50-16.00. Ormvråk 178, bivråk 1, sparvhök 72, brunhök 5, blåhök 1, stäpp/ängshök 1 honf alt juv (sågs tyvärr i motljus. Lämnade landet kl.11.30. Mycket slank och lätt flykt!), glada 3, fiskgjuse 1, tornfalk 2, stenfalk 2, pilgrimsfalk 1 ad, nötkråka 7, forsärla 1-2 och mindre korsnäbb 9. Ögon vid revet denna dag - Bengt, Jan, Aina och Johan.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, September 16, 2001 at 20:01:36 (MEST)

16 sept. KULLEN 6.30-9.30: pilgrimsfalk 1ad. mindre hacksp 1ex. nötkråka 8ex. forsärla 1-2ex. samt några hundra grönsiskor. Observatörer Teuvo K. Karl-Göran N. och undertecknad,
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 16, 2001 at 19:19:46 (MEST)

Sjöfågelinventering Arild-Svanshall bjöd inte inte på några märkvärdiga siffror, snarare ovanligt liten numerär och artsammansättning. Ejder, gräsand, bläsand, kricka, knölsvan och storskrav, var i stort sätt allt. Däremot fick ett litet skådespel då en fjällabb jagade kentska tärnor eller var det tvärtom?

Massor med grågäss på Rönnen, men endast ett fåtal kanadagäss. Kustpipare, småsnäppa, gluttsnäppa, rödbena och storspov bland vadarna. Några stenskvättor, buskskvättor satt på taggtråden längs muren, där vi även hittade en grå flugsnappare.

Vid Sandön möttes vi av en kungsfiskare som flög uppströms för att strax därefter återvända i dubbel upplaga. I vadraväg; kärrsnäppa ca 50, 18 storspov, 3 gluttsnäppor, myrspov 2, småsnäppa 2, enkelbeckasin 3, brushane 1. En fiskgjuse prövade fiskelyckan vid ett par tillfällen men med magert resultat. Och vi avslutade besöket med en rördrom som gjorde en snabb flygtripp över ån och ner i vassen vi bryggan.

Fortsatte ut mot Stureholm för att om möjlig få se aftonfalken, men nej det blev bara tornfalkar. Ute vid Höghult fick vi däremot se en pilgrimsfalk som uppvaktade en brun kärrhök. Lite sträck av ormvråk och sparvhök också.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, September 16, 2001 at 17:50:49 (MEST)

2001-09-16. Vid Rössjöns utlopp låg på morgonen 1 hane mandarinand, mig veterligen första fyndet i sjön. Där fanns också 3 ad storlommar.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, September 16, 2001 at 15:53:28 (MEST)

15 sept. Farhult: bl.a. smalnäbbad simsnäppa 1ex. som kom flygande och landade en kort stund, str. därefter vidare mot söder, myrsnäppa 1ex. detta tills. med Rolf Helmersson. Rönnen: småsnäppa 55 ex. som letade föda på tångbankarna. Sandön: bl.a. sandlöpare 10 ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 15, 2001 at 20:29:29 (MEST)

15 sept. Sträck vid Hittarp mellan 09.15-12.45. Storlom 1, ormvråk 57, bivråk 2, sparvhök 49, brunhök 2, blåhök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 2, lärkfalk 1, tobisgrissla 1, forsärla 1 och grönsiska 535. Bland rastarna; rödstjärt 1 och svartvit flugsnappare 1. Eftermiddags rundan gick bl a till Stureholm. Aftonfalken sågs och till stor glädje dök plötsligt en ung FJÄLLPIPARE upp. Den hade det mycket goda omdömet att slå sig ner på åkern söder om vägen som går mot Stureholm från "Rögle korset" sett. Den var kvar när jag lämnade ca klockan 17. Övrigt i området var bl a minst 6 glador, 1 blåhök och 2 brunhökar.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, September 15, 2001 at 19:46:39 (MEST)

Fre 14 sep. Stora hultsstrand: forsärla 1ex. Lervik: småsnäppa 6ex, brushane 21ex, kärrsnäppa 69ex, roskarl 2ex, spovsnäppa 2ex, buskskvätta 2ex, stenskvätta 3ex, gråhake dopping 1ex, tobisgrissla 2ex, brunand 1ex, ljungpipare 93ex.Ranarps strand: lappsparv 1ex, törnskata 1ex, törnsångare 1ex, ärtsångare 1ex. Glimminge plantering: törnskata 1ex. Sandön: kärrsnäppa 28ex, myrspov 2ex, kungsfiskare 1ex, brushane 6ex, nötkråka 4ex, mindre hackspett 1ex hane, duvhök 1ex, småsnäppa 5ex, kustpipare 3ex, sandlöpare 6ex, svarthakedopping 2ex, kustsnäppa 3ex, bivråk 2ex, vattenrall hördes: Stureholm: AFTONFALKEN kvar rörlig, Rödstrupig piplärka 2ex, röd glada flera, pilgrimsfalk 1ex, stenfalk 1ex, blåkärrhök 1ex ung, duvhök 1ex, ljungpiare 25ex. Hasslarp: BLÅHAKE 1ex i sydvästra dammen och på baksidan i vallarna. Medobsare: Mårten M & Bengt A.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, September 14, 2001 at 17:08:46 (MEST)

13/9-01 Stureholm:Aftonfalken kvar även idag. Höghult:Magert med fr.a småfågel i regnet.Glada 5,Blåhök 1 ad hane,1 ungf.Brunhök 1 ungf,Duvhök 1 ad hane,Tornfalk 2 ungf.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, September 13, 2001 at 16:58:25 (MEST)

Farhult 10 september 2001, kl 18.00 Kustsnäppa juv 25, spovsnäppa juv 5, småsnäppa 2, kärrsnäppa ca 100 (flertalet juv.), myrsnäppa juv 1 (myckert vackert tecknad, min första sedan 1988 - tackar för tipset), storspv 4, gravand juv 1, häger 4, kricka ca 110, brushane 5, kustpipare juv. 1, rödbena 1.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Wednesday, September 12, 2001 at 10:51:59 (MEST)

12/7-01 Stureholm: Den unga Aftonfalken kvar stationärt på åkrarna söder om Rögle.Använder oftast betongbrunnarna som utkikspunkt.Den är påtagligt annorlunda tecknad än fågeln vid Höghult.Gul näbb med svart spets och ljusare panna.Mer orange/ockratonad undersida.Bröstet även kraftigare strecka.Ljusare vingundersidor bl.a Bland sträckande tättingar 08-09 passerade bl.a forsärla 1.mindre korsnäbb 3.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, September 12, 2001 at 10:29:44 (MEST)

Tis 11 sep. Stureholm: Den unga AFTONFALKEN som upptäcktes igår var kvar idag. Den höll till mellan Stureholmsdungen och järnvägen satt mest på åkern och var lurig att upptäcka. Även stenfalk 1-2ex, pilgrimsfalk 1ex ad, ung blåkärrhök sågs i området. Medobservatör: Mårten M.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, September 11, 2001 at 21:17:53 (MEST)

10 september.Hittarps rev. Trots hård nordlig vind, hyfsat sträck mellan 8.30- 11.30. Sparvhök 15, ormvråk 22, bivråk 26, glada 1, brunkärrhök 2 och en obest. falk. Åkte vidare till Stureholmsområdet där en juvenil AFTONFALK upptäcktes sittande på järnvägsledningen i höjd med Rögle gård. Det är inte samma falk som höll till vid Höghult, denna fågel upplevdes som grövre streckad och mera rödtonad på bröstet. Den sågs ofta ryttla när den jagade insekter i området.
Bengt Andersson
- Monday, September 10, 2001 at 20:32:25 (MEST)

10 sept. Strandbaden: 1 juv. Mindre strandpipare rastade på stranden, börjar snart bli lite sent för arten.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, September 10, 2001 at 20:15:53 (MEST)

9/9 En st stenfalk hane kom svepande och ett flertal nötkråkor sågs vid Hålehall och Hallandsåsens sydsluttning. Är Nötkråkan på gång?
Kjell-Åke Hall <kjell-ake.hall@rw.helsingborg.se>
Ängelholm, - Monday, September 10, 2001 at 09:05:50 (MEST)

9/9. Myrsnäppan i Farhult var kvar plus 12 småsnäppor. Ute på Rönnen höll en ad pilgrimsfalk till, och en ad skräntärna flög förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 10, 2001 at 06:52:23 (MEST)

8/9. Var ute på Sandön som var ovanligt fågelfattig mitt på dagen. På väg tillbaka satt i alla fall en kungsfiskare på bron och spanade. Längre in över land (vid dassen) kom en rördrom flygande lågt över vassen. Den landade någonstans vid ån dold för världen. I Farhult fanns bland många andra vadare en myrsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 10, 2001 at 06:47:59 (MEST)

7/9 Ö Båstadhamn 3 st juv Dvärggmås
Hanne N <hannel@swipnet.se>
Bassholma, - Friday, September 07, 2001 at 22:19:45 (MEST)

Köp@Sälj
Glöm inte att kolla på Köp@Sälj-sidan emellanåt! Just nu finns det kikare, Vår Fågelvärld, Fåglar i Skåne mm till salu. Du tar dig till Köp@Sälj med hjälp av länkarna till vänster.

Webbgruppen <info@kof.nu>
- Friday, September 07, 2001 at 11:05:11 (MEST)

6/9. Det roligaste från skälderviken denna eftermiddag var, 1 ung myrsnäppa o 1 ad pilgrimsfalk i Farhult och 1 ung pilgrimsfalk på Sandön.
Mårten Müller
Helsingborg, - Thursday, September 06, 2001 at 19:49:12 (MEST)

5/9. En blandad flock vadare fanns på Sandön på kvällen. Förutom en massa kärrsnäppor sågs 25 kustsnäppor, 1 svartsnäppa, 3 roskarlar, 6 spovsnäppor, 12 småsnäppor, 3 brushanar mm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, September 06, 2001 at 06:56:12 (MEST)

5 september. Sträckbevakning vid Hittarp mellan kl 08.30-14.00 Fiskgjuse 1, Sparvhök 20, Bivråk 51, Ormvråk 28, Brunkärrhök 14, Blåkärrhök 2, Stenfalk 1, Tornfalk 2, Glada 1 samt 6 ex Nötkråka.
Bengt Andersson
- Wednesday, September 05, 2001 at 22:40:39 (MEST)

5/9-01 Höghult: Aftonfalken jagade stationärt i hästhagen under förmiddagen.Kl 11.20 tog den höjd och drog iväg rakt söderut.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, September 05, 2001 at 15:21:39 (MEST)

4 sep. Rössjön: inte så mycket fågel kvar vid sjön nu - storlom 4 ad, skarv tiotal på ön, fiskgjuse 1 ex. Vid Tåssjö kyrka spatserade 3 hägrar. Spillkråka, korp.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, September 04, 2001 at 20:43:26 (MEST)

4 september. Under en rekognoseringstur inför artrallyt på lördag så besöktes Höghult där Aftonfalken var kvar under den tidiga kvällen. I övrigt såg inget av allmänt intresse ;-)
Henrk Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, September 04, 2001 at 17:53:55 (MEST)

4/9-01 Höghult: Aftonfalken har varit kvar hela dagen i hästhagen.3 Forsärlor rastande med sädesärlor på grusplanen vid ladugårdsbyggnaderna.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, September 04, 2001 at 17:12:25 (MEST)

3/9 Vegeåns mynning. Kl 19.15 sågs en trolig ung ROSENSTARE ta nattkvist i vassen. Fågeln som kom med ca 100 starar från öster sågs tyvärr bara bakifrån under ca 5 sek. En blek fågel med ljusare övergump var allt som noterades.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, September 03, 2001 at 21:11:00 (MEST)

3/9 Var ute vid höghult och tittade på aftonfalken nu på kvällen. Hade dessutom en överflygande rödstrupig piplärka som landade söder om bostäderna. Medobs: Henrik Ehrenberg.
Kristian Linde
- Monday, September 03, 2001 at 20:26:56 (MEST)

3/9-01 Höghult: Aftonfalken kvar i skymningen.Flitigt uppvaktad av fotografer även idag så fler sköna porträtt lär komma.Kl 1915 flög en Nötkråka över hästhagen.Höstens första här.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, September 03, 2001 at 19:43:04 (MEST)

Mån 3 sep. Farhult: enkelbeckasin minst 100ex, svartsnäppa 6ex, kärrsnäppa 230ex, kustsnäppa 24ex, spovsnäppa 3ex, brushane 6ex, småsnäppa 2ex, rödbena 3ex, grönbena ca 10ex, roskarl 2ex. Höghult: AFTONFALKEN kvar kl 15:15. Stureholm: BRUNGLADAN som hittades i morse sågs nu igen på eftermiddagen kl 16:18, flera röda glador, bruna kärrhökar, ormvråkar och någon fjällvråk sågs oxå.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, September 03, 2001 at 18:26:23 (MEST)

28 augusti-1 september. Havssulan som jag och Lars Linde lämnade in på Regiondjursjukhuset i Helsingborg den 28 augusti har tyvärr avlidit. Efter ett telefonsamtal idag så fick jag veta att den varit pigg hela veckan men på lördagen så hittade djurvårdarna den död i sin bur. Vad som orsakade havssulans död är i dagsläget inte helt klarlagt och någon obduktion är inte heller aktuell. Undrar vad som hände när det gick upp för de tiotusentals fågellopporna att värddjuret var döende?! :-)
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, September 03, 2001 at 15:18:03 (MEST)

2/9 Sandön 17.00-20.00. La tre timmar på trut och måsspaning i området. Bland mängden av gråtrutar och skrattmåsar sågs bl.a. en 1k kaspisk trut, en trolig 1k medelhavstrut, flera silltrutar och en 1k dvärgmås.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, September 03, 2001 at 15:02:12 (MEST)

3/9-01 Höghult: Aftonfalken sitter kvar på stolparna i hästhagen. Både igår och idag överflygande forsärla.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, September 03, 2001 at 11:02:50 (MEST)

1/9. En ung pilgrimsfalk på Rönnen bjöd på en hisnande flyguppvisning som bl.a. innehöll tre störtdykningar med infällda vingar. Det blev dock ingen träff, och efter en stund avbröts jakten av en mobbande tornfalk. Annat som sågs denna dag var en gök i Farhult och 2 vattenrallar ute på Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 03, 2001 at 06:56:08 (MEST)

Se Affe Peterssons bilder på aftonfalken vid Höghult.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Sunday, September 02, 2001 at 17:18:09 (MEST)

2/9 Höghult: Aftonfalken kvar vid hästhagen alldeles Ö om godset. Satt mest på stängselstolparna.
Karl-Erik Karlsson <karl-erik.karlsson@ebox.tninet.se>
Svalöv, - Sunday, September 02, 2001 at 13:59:30 (MEST)

2/9 Höghult: Aftonfalken kvar 11.50 vid hästhagen alldeles Ö om godset. Satt mest på stängselpålarna.
Karl-Erik Karlsson <karl-erik.karlsson@ebox.tninet.se>
Svalöv, - Sunday, September 02, 2001 at 13:56:06 (MEST)

2/9-01 Höghult:Aftonfalken kvar.Sitter sedan 0620 åter på stolparna vid hästhagen.Nu kl 0820 börjat bli mer aktiv och jagar.Är dock stationär inom ett mycket begränsat område.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, September 02, 2001 at 08:26:05 (MEST)

1/9-01 Höghult: Aftonfalk 1 juv stationär hela dagen vid hästhagen precis öster om godset. Obs denna lilla hage är den enda som finns utefter vägen mellan Mjöhult och Stureholm.Den håller till på stolparna till häststängslet och ses ofta på mycket nära håll(15-20 m).Fångar mest stora insekter på marken.Sågs även ta en groda.När det började regna vid 19-tiden flög den till en närbelägen torraka i dungen vid godset.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, September 01, 2001 at 23:45:27 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2001
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.