Observationer augusti 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken

29 augusti
En go kväll på bryggan till Sandön med bl a ryttlande kungsfiskare som tog en (trodde vi...) alldeles för stor fisk, 2 småfläckiga sumphöns, 4 vattenrallar, 2 unga dvärgmåsar, 1 smålom och 12 arter vadare (bl a flera svartsnäppor, skogssnäppa, ca 30 kustsnäppor, brushane) samt massor av starar som tog nattkvist i vassen.
Stig och Bodil Forsberg, Karl-Axel Sand, Per Muhr, Thomas Wallin m fl

Änhelholmsmaffian....
- Thursday, August 29, 2002 at 21:28:20 (MEST)

Jag får skylla på värmen,mina bivråkar 27/8 sträckte givetvis mot väst,Ytterligare några enstaka bivråkar har idag dragit över hemmet på Husensjö/Hbg,inget nytt tomtkryss.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, August 29, 2002 at 15:09:05 (MEST)

Då jag stannade i e.m. mellan tippen och Långeberga för att titta på en skruv med bivråkar, lyfte 4 ex bändelkorsnäbb från en skogsholme vid vägen.Nu var det,om inte pukor,så i vart fall trumpeter.Ytterligare minst ett ex bändelkorsnäbb öster om tippen.Totalt 28 ex bivråk i området,samtliga sträckande mot ost.
Kjell.D.Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, August 28, 2002 at 20:20:51 (MEST)

28/8. Förmiddag på Rönnen. I området vid lilla viken stöttes en dubbelbeckasin, som flög i en vid sväng och landade vid trädet i träsket uppemot landsvägen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, August 28, 2002 at 13:40:42 (MEST)

28 augusti. Kullen 06.00-10.00. Ganska dålig sträckrörelse under morgonen, endast enstaka trädpiplärkor och gulärlor samt en forsärla. Småflockar med mellan 2 och 17 korsnäbbar ute och vände, troligen sammanlagt ett 30-tal mindre korsnäbbar och bland dessa minst 5-6 bändelkorsnäbbar, bl.a. en stjärtlös hanne som kanske kan vara värd att spana efter kommande dagar. I buskagen en del ärt-, törn- och trädgårdssångare, några svarthättor, rödstjärtar och buskskvättor. Dagens obs var dock en göktyta, eller möjligen två, som visade upp sig på fotoavstånd. Förhoppningsvis kommer Mårtens bilder inom kort på Galleriet. Därutöver vardera 1 ex av mindre hackspett, gröngöling och gök. (På plats även Rune J & Mårten M.)
Henrik Johansson
Ängelholm, - Wednesday, August 28, 2002 at 13:08:50 (MEST)

Tis 27 aug. Ängelhoms golfbana: Mellan kl 13:40 och 18:15 obsades minst 3ex unga bändelkorsnäbbar 1ex ad hona och 1ex ad hane. Vid flera tillfällen hörde man leksakstrumpeten bland de många mindre korsnäbbarna. Medobservatör: Peter Franzén.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, August 27, 2002 at 22:44:08 (MEST)

27 augusti på kvällen. Vegeåns mynning och Sandön: Ingen svarthuvad mås men den kan mycket väl varit bland de många skrattmåsarna utan att ha blivit upptäckt. I övrigt kan nämnas: sandlöpare 2, kustsnäppa 1 ungfågel och gott om Tringavadare. I vassarna samlades tusentals starar för övernattning. Dessa stressades av en ung pilgrimsfalk som försökte få sig ett kvällsmål. Stararna måste vara ett förhållandevis lätt byte för en orutinerad pilgrimsfalk. Två kungsfiskare, en småfläckig sumphöna och några vattenrallar fanns i vasskanten under den tidigare delen kvällen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 27, 2002 at 21:35:40 (MEST)

27/8 Sandön på morgonen. Dvärgmås 10ex (ungfåglar).
Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, August 27, 2002 at 20:41:21 (MEST)

De senaste två kvällarna (runt klockan 20.00) har det observerats en svarthuvad mås ute vid Sandön och Vegeåns mynning. Troligen kommer den dit varje kväll för att övernatta tillsammans med de stora skaror med skrattmåsar som också finns där. Vi får se om den ses även i kväll!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 27, 2002 at 17:38:18 (MEST)

Ett besök på Sandön sen eftermiddag i går gav förutom 3 vattenrallar i vasskanten även 2 dubbelbeckasiner tillsammans med tiotalet enkelbeckasiner. Bland övriga vadare sågs bl a 2 svartsnäppor, ett tjugotal kärrsnäppor, skogssnäppor, gluttsnäppor, drillsnäppor, rödbenor och någon grönbena.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Tuesday, August 27, 2002 at 10:47:56 (MEST)

25 augusti. Vid vattenverket Mölle sågs en hane bändelkorsnäbb i lärkträdtopp tillsammans med 5 mindre korsnäbb. I området cirkulerade ett antal mindre flockar med korsnäbbar. En sparvhök oroade.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, August 26, 2002 at 22:43:28 (MEST)

26/8 Sandön på kvällen. Småfläckig sumphöna 2ex, Kungsfiskare 1ex och vattenrall 4ex.
Rolf Helmersson, Paul Fors.
Ängelholm., - Monday, August 26, 2002 at 21:05:07 (MEST)

26 augusti. Vi tog en bändel-letartur i lite outforskad terräng men det slutade med att vi fick besöka Ängelholms Golfklubb igen. Ikväll höll det till ett hundratal korsnäbbar i lärkdungen mellan hål 10-17-18. Vi såg minst 2 bändelkorsnäbbar (hane o ungfågel) men hörde några till. Korsnäbbarna är förvånadsvärt svåra att hitta så länge de inte flyger och låter.
Henrik Ehrenberg och Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, August 26, 2002 at 18:40:49 (MEST)

Mån 26 aug. FARHULT: Avslutade gårdagens projekt idag istället. En DUBBELBECKASIN stöttes i kohagen som ligger närmast vattnet men i den södra delan av hagen (i torkad tång), västnordväst om skjutbanan och då flög den upp mot skogskanten. På lokalen även kustsnäppa 2ex, glutsnäppa 20ex, strandskata 6ex, kustpipare 2ex, ljungpipare 257ex, kärrsnäppa 3ex, brushane 8ex, grönbena 3ex, rödbena 2ex, skogssnäppa 1ex, svartsnäppa 2ex storspov 1ex, enkelbeckasin minst 50ex. Ingen skymt av rosenstaren idag, men den finns säkert kvar någonstans i området. SANDÖN: spovsnäppa 1ex, drillsnäppa 1ex, gluttsnäppa 6ex, kärrsnäppa 24ex, grönbena 6ex, rödbena 8ex, enkelbeckasin 4ex, skogssnäppa 4ex, småfläckig sumphöna 1ex, vattenrall 2ex, storspov 31ex, myrspov 1ex, strandskata 4ex, sandlöpare 9ex, större strandpipare 1ex. Medobservatör Peter Franzén.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, August 26, 2002 at 15:27:21 (MEST)

25 aug. En koll vid Hittarps rev mellan 09.30-14.00 gav i rovfågel väg bl a: bivråk 15, brunhök 11, fiskgjuse 5, glada 1, sparvhök 4 samt tornfalk 3. En lärkfalk var stationär i området. Medobsare var Mårten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 26, 2002 at 13:52:01 (MEST)

24/8. En ad pilgrimsfalk satt ute på Sandön och smälte maten. Då fågeln dragit iväg bortåt Klören kunde konstateras av en hög fjädrar och två näbbhalvor att frukosten bestod av en stare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 26, 2002 at 10:37:34 (MEST)

25 augusti. Tillbringade en dryg timme vid Pålsjö backar i kvällningen för att se på sträcket av gulärla. Totalt passerade omkring 1300 individer denna ljumma och stilla kväll.
Bengt Hertzman
- Sunday, August 25, 2002 at 23:31:47 (MEST)

24 augusti. Tillbringade några morgontimmar i Hilleshögs dalar. Omkring 250 mindre korsnäbbar sträckte förbi med ett obest antal gulärlor och minst 150 trädpiplärkor. Säsongens första fjällvråk jagade i backarna. Massor av rastande sångare i buskagen. I övrigt, 2 forsärlor, 35 steglitsor,1 duvhöhshona, 3 jagande tornfalkar, ca 75 backsvalor. Ett stopp i Ottarp gav 4 glador, 2 bruna kärrhökar och en törnskata.
Bengt Hertzman, Leif Olsson
- Sunday, August 25, 2002 at 23:27:16 (MEST)

Sön 25 aug. Farhult: ROSENSTARE 1ex ungfågel hittades i kohagen i Farhult, den var väldigt rörlig i området och flög även över till Jonstorps sidan, den håller ihop med ett större gäng starar. På lokalen även kustsnäppa 6ex, ljungpipare ca 160ex, brushane 7ex, kärrsnäppa 9ex, gluttsnäppa 16ex, skogsnäppa 2ex, enkelbeckasin ca 30ex, större strandpipare 7ex, busksvätta 3ex, storspov 12ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 25, 2002 at 19:21:43 (MEST)

Nu finns uppdaterad information om artracet på "Aktuellt" under "Föreningen"
Henrik Ehrenberg
Tävlingsledare, - Sunday, August 25, 2002 at 18:54:58 (MEST)

25 augusti. Vid Vegeås mynning under eftermiddagen: spovsnäppa 1, småsnäppa 1, gluttsnäppa 1, svartsnäppa 2, rödbena 6 samt flera exemplar av drillsnäppor, grönbenor, skogssnäppor och enkelbeckasiner. I vasskanten gick vattenrallar, rörhöna 2 och en småfläckig sumphöna. I ån låg en årsunge smådopping. Vi blev avbrutna av Patrik Söderbergs larm av rosenstaren vid inre delen av Farhultsviken. Den unga rosenstaren var kvar tillsammans med några hundra vanliga starar. De flög mellan vassområdet och de intilliggande rönnbärsträden och rosenstaren var inte så lättobserverad.
Henrik Ehrenberg o Anna Gustavsson
Ängelholm, - Sunday, August 25, 2002 at 18:44:31 (MEST)

24 aug. Kullaberg 05.45-07.45. Två mindre flockar m. korsnäbb innehållande 2-3 bändelkorsnäbb sträckande. Två bändelk. rastade tillfälligt i en tall, i övrigt fisgjuse 2 och lite gulärlor och trädpipl. Hittarp mellan 09.00-12.00. Brunkärrhök 6, fiskgjuse 2, sparvhök 3, ormvråk 2, bivråk 7
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, August 25, 2002 at 17:54:47 (MEST)

24/8 Vid Jonstorp stöttes en dubbelbeckasin som därefter drog inåt Farhultsviken. Vid Vegeåns mynning på kvällen 2 småfläckiga sumphönor, flera vattenrallar, 1 spovsnäppa och 1 kungsfiskare.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, August 24, 2002 at 21:40:13 (MEST)

24 augusti. Djurhagshus, norr om Väla centrum. I lärkdungen hördes både trumpetläten och tjöppanden från minst två bändelkorsnäbbar. I luften en bivråk och två glador.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, August 24, 2002 at 16:40:02 (MEST)

Se den aktuella ställningen i föreningens tävling Falkpriset!!
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Saturday, August 24, 2002 at 13:29:39 (MEST)

22/8-02 Vegeholm:Trots mängder med lärkträd fulla av kottar 0 bändelkorsnäbb vid tre besök den gångna veckan.3-20 mindre korsnäbb.Kungsfiskare vid alla besök.2 1k gröngölingar vid slottet den 20/7 har jag missat att rapportera.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, August 22, 2002 at 23:23:33 (MEST)

020822 Ängelholms Golfbana! Enligt tredjehandsuppgift idag är Bändelkorsnäbbarna kvar i lärkträdsdungen!
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, August 22, 2002 at 22:41:56 (MEST)

NO Mölle vattentorn, 40 årig plantering av lärk; den 21 augusti 2002 - 2 hanar och 1 hona bändelkorsnäbb, mycket vacka, tillsammans med 100 - tal mindre korsnäbbar. Skogen är gallrad och det är relativt lätt att sittande avvakta dem. Gå in en bit, vänta.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Thursday, August 22, 2002 at 16:20:44 (MEST)

21/8-02 Ängelholms golfbana (16.00-19.30):Bändelkorsnäbb 4-5 varav åtminstone 1 ad hane.Mellan 300-400 mindre korsnäbbar i och omkring lärkdungen i sig en mäktig upplevelse. 1 överflygande bändelkorsnäbb Nabben,Arild 19/8.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, August 22, 2002 at 01:31:37 (MEST)

Kalabaliken i Bändel har även drabbat undertecknad.Har hela veckan flaxat runt som en tätting i alla lärkträdsbestånden i NV Skåne.Gott om korsnäbb nästan överallt och några, för mig, med atypiska läten.Men först idag,satt hon där, bändelhonan !(bakom Väla)For sedan ut till Tippen.Mkt artrikt,men inga sensationer.Mindre korsnäbb även här,steglits,stenknäck,grå flugsn.,törnsångare,svarthätta,skogsduva,spillkråka,drillsnäppa,skogssnäppa och gott om trädpiplärka och goda björnbär.
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, August 21, 2002 at 17:36:08 (MEST)

020821 Ängelholms Golfbana. Under en 18 håls runda nu på morgonen mellan 8:00 och 12:00 observerades följande: 2-4 Bändelkorsnäbbar, 1 Bivråk, ca 30 trädpiplärkor, 1 Nötkråka och ca 300 Mindre korsnäbbar.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, August 21, 2002 at 14:02:13 (MEST)

21 augusti. Ringmärkning i Hasslarp. Morgonen börjar med att vi fått tre nät stulna. Fångsten bedrivs fram till klockan 11.00 och vi märker 50 stycken fåglar av 9 arter. Av dessa var det 18 rörsångare och 7 stycken kärrsångare. Vår gökunge om matas av rörsångare fanns kvar i nätgatan. Mats Rellmars och Henrik Johanssons dubbelbeckasinsdrev lyckades och ett exemplar stöttes upp i den mellersta Fleningedammens norra del. I övrigt ett fyrtiotal enkelbeckasiner, minst tio smådoppingar och en gök.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, August 21, 2002 at 12:45:45 (MEST)

20/8 Kullaberg Forsærla 1 ex str,Trædpiplærka 5 ex str,Bændelkorsnæbb 30-35 ex str, Mindre Korsnæbb 60-70 ex.Med obs Bengt-Ingvar Stefansson.
Teuvo Karjalainen
Tånga, - Tuesday, August 20, 2002 at 22:57:13 (MEST)

20 aug 02 En härlig kväll på sandön avnjöts i jumma ostvindar. Småfläck sumphöna 1 ad Vattenrall 1 ad Kungsfiskare1 hanne Skogssnäppa minst 3 Drillsnäppa 20-tal Enkelbeckasin 20-tal Kärrsnäppa 12 Gulärla en stor flock rastande Stare flera stora flockar med en albinistisk individ. Peter Bjurenståhl Ramlösa.
Peter Bjurenståhl <clotbey@swipnet.se>
Ramlösa, - Tuesday, August 20, 2002 at 22:03:24 (MEST)

020820 Ängelholms Golfbana. Minst en Bändelkorsnäbb ( ungfågel) kvar i lärkträdsdungen. Det verkar som om korsnäbbarna bara blir fler och fler i denna dunge.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, August 20, 2002 at 20:42:19 (MEST)

Imorgon klockan 05.00 är det planerat att genomföra ringmärkning av tättingar i Hasslarp. Alla är välkomna att hjälpa till eller bara göra ett besök. Medtag stövlar...
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 20, 2002 at 17:17:02 (MEST)

Dungen ligger mellan hål 10 och hål 18 klart inom synhåll från klubbhuset. För att inte vara ivägen för golfarna bör ni som besöker golfbanan gå upp till det 18 hålets utslag och från denna plats studera både korsnäbbar och golfare. Lycka till.
Henri k Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 20, 2002 at 14:37:19 (MEST)

Var vid golfbanan ligger lärkträdsdungen? Har letat utan resultat.
J. Olsson
Ängelholm, - Tuesday, August 20, 2002 at 12:59:12 (MEST)

må 2002-08-19,I lärkträdsdungen vid golfbanan i Munka Ljungby finns en jätteflock med mindre korsnäbb, många hundra ex. Det fräser i luften när de kommer nästan som om bergfinkflockarna om vintern.Bendelkorsnäbbarnas ljusa läte hörs då och då. En sparvhök kör upp hela flocken. Ser två bendelkorsnäbbar, en hona och en hanne exponera sig i solen i en lärktopp. Per Muhr
Per Muhr <per.mur@telia.com>
Ängelholm, - Monday, August 19, 2002 at 22:38:16 (MEST)

18/8 Laröd. Under en promenad kunde 2 bändelkorsnäbbar urskiljas i en korsnäbbsflock strax söder om Larödbaden. En mindre hackspett har ropat flitigt hela helgen vid Andreasgården Laröd. Småflockar med gulärlor mot söder.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, August 19, 2002 at 08:42:07 (MEST)

14/8 En Fältpiplärka sågs under eftermiddagen på Rönnen.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 18, 2002 at 19:05:49 (MEST)

Sön 18 aug: En hona bändelkorsnäbb uppehöll sig nu på eftermiddagen lärkträdsdungen bakom Coop Forum och Jysk bäddlager vid Väla.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 18, 2002 at 18:44:18 (MEST)

Sö 18 aug. Hitarps rev mellan 08.00-13.00. Att hösten börjar närma sig är lite svårt tänka sig i denna högsommarvärme. Tydligen är det inte temperaturen som avgör när fåglarna bestämmer sig att flytta för under fm sträckte en hel del gulärlor och svalor söderut, även rovfåglarna är på gång: Brun kärrhök 9, bivråk 2,ormvråk 8, sparvhök 5, glada 1, fiskgjuse 1+ 1 mot SO med en fisk i klorna samt en ad pilgrimsfalk som mobbades av en lärkfalk ( häckat i området) tog hög höjd och försvann mot väster. En timme senare sågs en adult och två unga pigrimsfalkar tillsammans kretsa mot norr, troligen Kullabergsfalkarna
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, August 18, 2002 at 16:19:20 (MEST)

Lör 17 aug: Ängelholms Golfbana: Jag spanade igenom korsnäbbarna i lärkträds dungen i 1h och 15min och vid fem tillfällen såg jag honfärgade bändelkorsnäbbar så resultatet blev 1-5 honfärgade bändlar. Fick reda på att det skall ha setts två bändlar i en talldunge mellan järnvägsstationen och hotell Lergöken i Ängelholm idag lördag.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 18, 2002 at 11:22:27 (MEST)

17/8 Den dagliga granskningen av korsnäbbarna vid vattentornet gav oss idag full valuta i form av en mycket vackert rödfärgad hane bändelkorsnäbb i tuben på nära håll. Samtidigt hörde vi de s.k. leksakstrumpeterna på flera håll, så man kan ju undra hur många b.k. som flocken verkligen innehåller. (Deras nervösa flängande av och an är förståeligt så ofta som sparvhöken dyker upp.)
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Saturday, August 17, 2002 at 23:43:47 (MEST)

Med tanke på alla rapporter om bändelskorsnäbbar den senaste tiden gick vi vid middagstid idag bort till lärkbeståndet vid Vavihill i Klåveröd. Och vi fann en bändelkorsnäbb i en flock på ca 40 mindre korsnäbbar.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Saturday, August 17, 2002 at 13:56:28 (MEST)

16/8 En bändelkorsnäbb, honfärgad, syntes även idag i lärket vid Mölle vattentorn. Medobservatörer var Jan, Aina o. Maivi.
Bert Persson
Mölle, - Friday, August 16, 2002 at 21:36:34 (MEST)

16 aug. Ringmärkning i Hasslarp för 13:e morgonen och förmiddagen sedan 14 juli. Idag totalt 53 nymärkningar av 10 olika arter och bland dessa två nya för i år, näktergal och buskskvätta. Fortfarande överraskande många kärrsångare (17) varav samtliga ungfåglar. Hittills i år har 580 fåglar märkts och sammanlagt sedan Johan Hammar drog igång verksamheten för sju år sedan är antalet upp i drygt 5100 fåglar. Idag passerade för övrigt rörsångare det magiska antalet 1000 märkta. På hemsidan finns numera siffrorna utlagda och den intresserade kan hitta dessa under "Inventeringar" (!) och därefter klicka vidare till "Hasslarp 2002". Som Ehrenberg skrev igår ganska magert med vadare och annat skoj i och kring dammarna, dock en forsärla, tre unga svartsnäppor och ett 30-tal enkelbeckasiner. Plockade, mätte och märkte gjorde även Mats & Mårten. Nästa märkdag blir på söndag vilket är nästan på dagen sex år sedan en ung vattensångare fastnade i näten.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, August 16, 2002 at 20:30:33 (MEST)

Alf Peterssons bilder på Kullabergsfalkarna och deras ringmärkta ungar finns nu att beskåda .
webb gruppen
- Friday, August 16, 2002 at 18:27:27 (MEST)

15 augusti. KOF-exkursion till Hasslarps sockerbruksdammar. Kvällens glädjeämne var det stora antalet deltagare, hela 22 stycken. På fågelfronten var det tämligen magert. En drillsnäppa och 14 enkelbeckasiner i Fleningedammarna och på håll i den bortre Hyllingedammen såg det ut att vara två grönbenor. I den mittersta Fleningedammen sågs 10 smådoppingar och tre gråhakedoppingar. I kanten visade sig en vattenrall under några minuter. Rastande gräsänder och krickor. Några enstaka knipor, en vigg samt en brunand. En knölsvansfamilj samt en kanadagåsfamilj. Bland tättingarna var det ännu magrare: starar, gulsparvar och steglits.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, August 15, 2002 at 21:16:52 (MEST)

15 aug. Sträck vid Hittarps rev 06.15-07.15. Sjöorre 120, brunhök 1 hona, gulärla 100 samt mindre korsnäbb 20. Bland rastarna - kustsnäppa 2, spovsnäppa 1, svartsnäppa 1 samt större strandpipare 20.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 15, 2002 at 15:59:05 (MEST)

15/8 Mölle. Efter några dagars ihärdigt spanande i lärkbestånden med ovanligt gott om mindre korsnäbb satt den där: 1 st bändelkorsnäbb honfärgad. Obsplats lärket vid vattentornet sydost vaktkuren. För övrigt kan nämnas att brun kärrhök lyckats med häckningen i Mölle mosse i år. Minst 3 st ungar på vingarna. Verkar ha lämnat lokalen nu.
Bert Persson <bert.maivi@telia.com>
Mölle, - Thursday, August 15, 2002 at 11:40:51 (MEST)

14 aug.Sen eftermiddag i lärkträden norr Västersjön sågs 2st honfärgade Bändelkorsnäbbar tillsammans med 5-6 andra korsnäbbar.Flocken förflyttade sig runt i området
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, August 14, 2002 at 23:14:40 (MEST)

Ons 14 aug. Minst två Bändelkorsnäbbar kvar idag på förmiddagen på Ängelholm golfklubb en honfärgad, en ungfågel och tidigare på morgonen hade Peter en Hane.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, August 14, 2002 at 14:45:41 (MEST)

020813 Ute på Ängelholms Golfklubb har korsnäbbarna blivit allt fler under de senaste veckorna. Detta tillsammans med alla rapporter om Bändelkorsnäbb gjorde mig nyfiken. Mycket riktigt, lyckades se tre Bändelkorsnäbbar en hane och två honfärgade. Hörde dessutom ytterligare en så det är minst fyra som håller till på och omkring golfbanan.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, August 13, 2002 at 20:49:30 (MEST)

Affe Petersson har bidragit med bilder på den myrsnäppa som hållit till på Rönnen de senaste dagarna - kolla i Galleriet!
Webbgruppen
- Tuesday, August 13, 2002 at 11:24:11 (MEST)

11 aug. Nedanför bergsdammens södra del i ett salix träd vid Hasslarps dammarna sågs en mindre hackspett. En kvälls promenad mellan Laröd och Domsten gav bl a drygt 100 drillsnäppor samt en konstaterad häckning av lärkfalk.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 12, 2002 at 12:27:58 (MEST)

Mån den 12 aug. Rönnen: Myrsnäppan kvar, småsnäppa 1ex, kärrsnäppa 44ex, större strandpipare 19ex, grönbena 2ex, gluttsnäppa 2ex, storspov 2ex, drillsnäppa 12ex annars var det mest regn på lokalen.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, August 12, 2002 at 10:20:01 (MEST)

020811 - Efter en tidig morgon vid Sandön med bl.a. Vattenrallar o Kungsfiskare körde vi upp till Vegeholms gods där dagens njutobs dök upp: En MÅRD!! Ingen fågel förvisso men ändå.... Den knatade över vägen ett 25-tal meter framför bilen , varefter den stannade och lät sig beskådas på ca 10 meters håll. Underbart!!! Medobservatör: Paulina Tufvesson
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 11, 2002 at 23:20:07 (MEST)

11/8 RÖNNEN(18:00-20:00) Myrsnäppa 1 ex( i kanalen), Mosnäppa 2 ex, Småsnäppa 8 ex, Kungsfiskare 1 ex (Ö viken), Knubbsäl 4 ex. SANDÖN(20:00-21:00) Smålom 1 ex, Knölsvan 107 ex, Kustpipare 4 ex samt en Havstrut som tog en av de utplanterade änderna.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, August 11, 2002 at 23:06:01 (MEST)

10 augusti: Så har dom kommit till Nordvästskåne. 1-2 ex bändelkorsnäbb med sina typiska leksakstrumpetläten uppehöll sig under hela eftermiddagen i granhägnet vid Åkagårdens golfbanas driving range (nära Grevie kyrkby) tillsammans med några mindre korsnäbbar.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, August 11, 2002 at 10:35:47 (MEST)

9/8 Dagens ringmärkning i Hasslarp bjöd på några intressanta fynd. Totalt märktes 43 fåglar av hela 15 arter. En ny märkart för lokalen blev överraskande kungsfiskare och av övriga fåglar kan nämnas årets första rödstjärt och taltrast. Ett trevligt återfynd gjordes av en rörsångare, märkt i Holland som för andra året i rad fångades i samma vassrugge. Många vid näten idag, Henrik J, Mats R, Hans N och Peter F.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Friday, August 09, 2002 at 17:18:03 (MEST)

9/8. Några av förmiddagens obsar på Rönnen: 1 spovsnäppa, 1 myrsnäppa(även 8/8), 2 småsnäppor, 2 mosnäppor, 1 brushane och 2 kustpipare. De två smalnäbbade simsnäpporna som funnits på lokalen i nästan två veckor, verkar nu ha dragit vidare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, August 09, 2002 at 15:56:16 (MEST)

Gallerisidan är nu uppdaterad med gårdagens händelsrika iakttagelser från Rönnen, Klören/Sandön och Dammarna Hasslarp.
Webbgruppen
- Wednesday, August 07, 2002 at 02:26:43 (MEST)

6/8 Kvällsskådning vid Vegeåns mynning gav småfläckig sumphöna 1, vattenrall 5, skräntärna 1, dvärgmås 1, kärrsnäppa 30, spovsnäppa 1, småsnäppa 1 och smålom 1.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, August 06, 2002 at 23:30:44 (MEST)

6/8. Körde som vanligt ut till Rönnen, där förutom de två smalnäbbade simsnäpporna inte fanns mycket att hetsa upp sig över. Lilla viken var nästan tom, så jag gick bort till västsidan där himmel och jord var förmörkade av grågäss. På väg tillbaka en ny koll av lilla viken, där nu en vadare dykt upp som inte tillhörde det vanliga gänget. Det var en TUVSNÄPPA som lugnt gick och plockade tillsammans med en och annan grönbena och drillsnäppa. Fågeln var kvar vid 13-tiden då jag lämnade platsen.
Lite mera information och bilder hittar du här.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, August 06, 2002 at 14:47:21 (MEST)

6 Augusti. Rolf Helmerssons upphittade tuvsnäppa sågs från strax innan klockan 11.00 till 13.00 då jag och Henrik Johansson lämnade Lilla viken på Rönnen. Vidare sågs två unga smalnäbbade simsnäppor. Dagens ringmärkning i Hasslarp gav 25 fåglar av 9 arter. Dagens roligaste fångst var en ung skogssnäppa.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 06, 2002 at 14:39:54 (MEST)

5 augusti på eftermiddagen. Det var ett mindre antal vadare på Rönnen i det vackra vädret. Drillsnäpporna var dock ovanligt många. Mycket grågäss bland annat en halsmärkt individ (svart ring O7F) samt den helt vita grågåsen. Gott om starar och även där en mycket avvikande ljus stare.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, August 05, 2002 at 16:27:57 (MEST)

4 augusti. Ringmärkningen i Hasslarp pågår sporadiskt sedan mitten av juli. Hittills har knappt 300 fåglar märkts och som vanligt domineras fångsten av kärrsångare och rörsångare. Idag försågs 45 individer med ring varav nästan 50 % var kärrsångare. Noterbart är att ungefär nio av tio fångade individer är ungfåglar. Några av dessa är dessutom riktigt tjocka och feta inför flytten söderut. Som vanligt kontrolleras även en del fåglar ringmärkta under tidigare år. Idag ytterligare tre och totalt i år ca tjugo. Hälften av dessa märktes för övrigt i fjol. Dagens artsammansättning var kärrsångare, rörsångare, sävsångare, lövsångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, sävsparv och törnskata. Medverkade gjorde Mats Rellmar & Janne Sköldenberg. Annars fortsatt klent intresse för denna speciella typ av fågelstudier.
Henrik Johansson
- Sunday, August 04, 2002 at 21:46:45 (MEST)

Att ge sig land och rike runt för att skåda är inte alltid en helt självklar sak. Varför inte införa en ny "klass" av skådning - "vad ser du på trädgårdsbordet"? Allså en mera avancerad form av tomtskådning, kraftigt begränsad till just bordet.
Självklara arter är väl gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes + ytterligare några. Men idag fick jag påspädning med både svart rödstjärt och törnsångare.
För övrigt lite sträck på vadare, gluttsnäppa, grönbena. Några kärrhökar på hög höjd, troligen den "bruna" varianten. Fyra svart rödstjärt på tomten, tillsammans några stenskvättor. Dessutom en flock steglits, 4-5 st.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, August 04, 2002 at 20:37:00 (MEST)

3 aug. Lågtryck och augusti månad brukar innebära mycket vadare i Skälderviken så även idag på fm. På sträckan Farhult -Sandön sågs bl a sandlöpare 5, kustsnäppa 6, spovsnäppa ca 20, kärrsnäppa ca 1000, småsnäppa ca 20, mosnäppa 1, och i varierande antal kustpipare, brushane, myrspov , svartsnäppa , gluttsnäppa, drillsnäppa, skogssnäppa, grönbena mm
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, August 04, 2002 at 09:27:46 (MEST)

2/8 Tillägg på Thomas rapport ifrån sandån är 4ex kustpipare, 1ex smålom, 1ex kungsfiskare och ca 150ex kärrsnäppa till och även 22ex spovsnäppa.
Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, August 03, 2002 at 21:20:36 (MEST)

2 aug. På kvällen rastade vid Sandön en del vadare. Nämnas kan bl a - kärrsnäppa 120, spovsnäppa 7, grönbena 15 och drillsnäppa 30. I vasskanten längs Vegeån spatserade 1 vattenrall.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 03, 2002 at 21:04:05 (MEST)

Tomtskådning de senaste dagarna har gett flera ganska kul saker.
31 juli: trolig mindre skrikörn på sträck SV
2 aug:ljungpipare, skogsnäppa, trädlärka, forsärla, mindre korsnäbb (en flock på ca 10 ex som kommit förbi flera gånger de senaste dagarna), svart rödstjärt 2-4 ex, svartkråka
Christer Strid
Maria By Helsingborg, - Saturday, August 03, 2002 at 11:54:16 (MEST)

1/8-2/8. P.g.a. viktig tjänsteresa till Vomb blir det ingen vadarrapport för torsdagen. Idag fredag mest gamla bekanta på Rönnen: t.ex. 2 smalnäbbade simsnäppor kvar, och den tidigare omnämnda albinostaren sågs också.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, August 02, 2002 at 12:36:45 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.