Observationer december 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken31/12. Ett 20-tal sävsparvar höll till i vassen kring Sandöbron i Utvälinge. Tillsammans med björktrastar vid Stenkrossen fanns en rödvingetrast.

Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, January 02, 2003 at 06:48:00 (MET)

31 dec och 1 januari. Avslutade och inledde det nya året med en promenad i markerna mellan Hittarp och Domsten vilket gav bla den 31/12: Sidensvans 20, ett ex av forsärla och tofsvipa (vid stranden nedanför Kulla-Gunnarstorp slott),spillkråka 2 samt fem skärpiplärkor på revet, idag den 1/1 var forsärlan och tofsvipan kvar dessutom en mindre hackspett några stjärtmesar och ett tiotal mindre korsnäbb
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, January 01, 2003 at 15:41:27 (MET)

31 december
Örnträdet vid Stureholm gjorde åter skäl för sitt namn, se Linnea och Anders Henrikssons bild - 4 havsörnar beskådade av en ung kungsörn (den sistnämnda ville dock inte vara med på bild...) Har det någonsin varit så många örnar i Kullabygden som i vinter? Dessutom 32 storspovar vid Sandön, 1 spillkråka vid Stureholm och en pilgrimsfalk vid Rögle.
Medobservatörer: Linnea och Anders Henriksson, Peo Tibemo
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Tuesday, December 31, 2002 at 17:03:48 (MET)

31 dec. En av smällare och raketer skrämd kungsfiskare vid Nyhemsbron, Rönneå, Ängelholm satte punkt för skådaråret 2002. Gott nytt år och upp till kamp i Falkpriset 2003.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 31, 2002 at 16:59:35 (MET)

31 december kl.14:30, Rössjöns västra sida. Strömstare 1, sångsvanor 10, gräsänder 150-200
Merete Carlsson <Ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Tuesday, December 31, 2002 at 15:09:13 (MET)

Må 30 dec; Filborna, öster Helsingborg, nära ridhuset, 2 ex Pilgrimsfalk i yster och ljudlig "luftlek".
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, December 30, 2002 at 20:33:57 (MET)

30 dec. En runda på Bjäre gav bl.a. följande, på tångvallarna vid Gröthögarna två vattenpiplärkor förmodligen samma ex. sågs senare vid Ripagården. Torekovs rev: kricka 2 honor, skärsnäppa 10ex. rödbena 8ex. samt över Väderön en ung havsörn. Medobs. Kjell-Åke Hall.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, December 30, 2002 at 19:13:15 (MET)

30 dec En ung kungsörn vid Nellåkra blev försmaken till den finaste örnupplevelsen vi haft i Skåne. Vid Stureholm såg vi samtidigt 6 havsörnar (varav 1 ad) och 2 subad kungsörnar tumla om över skogsbrynet i härlig eftermiddagssol. Vi glömde kylan för ett tag. Det blev inte sämre av två överflygande snösparvar. Vid Västraby jagade en måsvit blå kärrhökshane och vi såg ytterligare två honfärgade blå kärrhökar och minst 3 fjällvråkar samt två tornfalkar. Vid Nellåkra ca 40 sädgäss och minst 500 bergfinkar. Vid Västraby 5 gråsiskor. Vid Farhult en havsörn och vid Sandön minst 87 sångsvanar. I närheten av Heljaröds hamn gick minst 600 råkor på åkern och vid Rönnen ett 40-tal storspovar. Medobs: Eva Kristiansson, Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Monday, December 30, 2002 at 18:16:40 (MET)

30/12-02 Vikens hamn: Den Svarthuvade måsen kvar norr om hamnen 15-15.30.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, December 30, 2002 at 17:42:44 (MET)

30 december: På Rönnen satt två stycken havsörnar, varav en ad. Från land kom ytterligare en in över Skälderviken. Den försökte ta en trut men trots att de två andra kom till hjälp lyckades truten komma undan. Tre jagande havsörna i samma kikarfält blev toppresultatet den isande kalla måndag. Dessutom sågs ca 40 storspov och 6 strandskator på Rönnen samt ca 35 storspov på Sandön.
Thomas & Paula Terne <paula.terne@minpost.nu>
Helsingborg, - Monday, December 30, 2002 at 17:08:38 (MET)

30 dec. En promenad mellan Björkeröd och Arild gav en del fågel bla - stjärtmes 16-18 ex varav 1 kontinental och 1 intermediär, dubbeltrast 1 samt stenknäck 10 ex.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, December 30, 2002 at 15:40:05 (MET)

Söndag 30 december. Norr om trädridån mellan Rögle gods och de nya lerdammarna såg jag på morgonen i samma kikarfält den mäktiga synen av 5 unga kungsörnar som samtidigt var på vingarna i en svärm av kråkfåglar. NO Västraby fanns en adult pilgrimsfalk.
Boris Olsson <boris.olsson@minmail.net>
Helsingborg, - Monday, December 30, 2002 at 12:36:22 (MET)

Sön den 29 dec. Kattvik: En adult svartnäbbad islom sträckte västerut, 150-200 sjöorre och en del svärtor likaså, även en och annan sillgrissla, en tordmule. Torekovs rev: Rödbena 7ex, skärsnäppa 3ex. Medobservatör: Ulf S
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, December 29, 2002 at 23:55:22 (MET)

29 dec. Vid Svedberga 1 kungsörn, 17 steglits samt 12 rapphöns. Utanför Stenkrossen rastade 1 skäggdopping och 15 bläsänder. En ad hona pilgrimsfalk satt på Rönnen och slutligen sågs en jorduggla jaga i skymningen vid Ornakärr.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 29, 2002 at 19:15:06 (MET)

En förmiddagstur 021229 gav en handfull skärpiplärkor i Lerhamn och sannolikt en vattenpiplärka (åtminstone var en betydligt ljusare än de andra). Vid Sandön ett tiotal sävsparvar och fem skäggmesar. Och hemmavid ropar 3-4 kattugglor dagligen.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, Söderåsen, - Sunday, December 29, 2002 at 18:34:05 (MET)

29 dec. Vinterfågelräkning Laröd-Nellåkra. Återigen massor av mesar, antalet talgoxar och blåmesar har varit det högsta längs denna rutt sen 78. Häckningsresultatet måste ha varit gott denna sommar. Idag blev det 110 talgoxar o 78 blåmesar. Anmärkningsvärt var också en flock på 105 gulsparvar som en varfågel lurade på. I övrigt en rätt normal midvinterräkning, 34 arter inkl 1 juv kungsörn, 1 fjällvråk,1duvhök, 1 skogsduva, 38 sädgäss, 3 st hackspettar, 8 steglitser och relativt gott om bo/bergfink samt gärdsmyg.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, December 29, 2002 at 16:08:42 (MET)

Blå Kärrhök hane Lovisefred 02.12.29 11:20 Sädgäss ca 30st Lovisefred 02.12.29 11:23 Kanadagäss ca 400st Lovisefred 02.12.29 11:23 Sångsvan ca 70st Lovisefred 02.12.29 11:23
Göran Möller <goran-moller@ebox.tninet.se>
Brunnby, - Sunday, December 29, 2002 at 12:47:53 (MET)

27 december. Från bron över ån i Fälleberga sågs tre strömstarar plaska i strömmen och kivas om bästa stenen. På annandagen fanns fem rörhönor i Jordbodalen.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, December 29, 2002 at 08:20:53 (MET)

27 dec.Tog en runda för att se efter örn.Stannade vid vägen som går ut till lergravarna mellan Rögle gods och Stureholm.Ute på åkern står en schäferhund och äter på något förmodligen något fallvilt.Runt om honom sitter massor med kråkfåglar+en ung kungsörn och en ung havsörn.Svedberga 1 jorduggla stötes upp i vägkanten.Sandön:20 tal Skäggmesar i vassarna+några sävsparvar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, December 27, 2002 at 21:51:47 (MET)

27/12 Bälteberga, Ottarp. Äntligen koll på kungsörnen som tydligen uppehållit sig här en tid. Mäktig och tung i gråvädret. 1 Strömstare i Tjutebäcken. Annars väldigt tomt på fåglar; några vråkar och lite korpklong. Väntar på Stenknäck och domherrar vid fågelbordet.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Friday, December 27, 2002 at 15:35:29 (MET)

27/12-02.Var på väg hem efter att ha varit och spårat med dvärgpudeln vid reningsverket.Precis där cykelvägen börjar mittemot Tullakrok(Ä-holm),så kommer det en tamduva i rekordfart och den störtdyker rakt ner mot den isbelagda Rönneå.Jag hann inte tänka att den kommer att dödskrascha,innan jag får se en ad pilgrimsfalk komma störtande efter duvan.Detta drama utspelade sig på riktigt nära håll,det riktigt susade när luftens härskare ville ha duvstek till lunch.Duvan kom undan med blotta förskräckelsen och sedan gjorde traktens kråkor livet surt för falken.
Hardy
Ängelholm, - Friday, December 27, 2002 at 14:20:56 (MET)

26 dec 2003. Sandön. Havsörn sitter i grådisig morgon/förmiddag på öns västra sida, ivrigt uppvaktad av Svartfåglar. Blir så småningom trött på uppvaktningen och drar till norra delen av ön utanför vår obsmöjlighet.
Mats Lindskog <mats.lindskog@lantmannen.se >
Hyllinge, - Friday, December 27, 2002 at 10:16:31 (MET)

26/12 Kungsfiskare 1 ex vid Rönnevik i centrala Ängelholm.
Berth Lindberg <berth.lindberg@mailbox.swipnet.se>
Ängelholm, - Friday, December 27, 2002 at 09:30:29 (MET)

25/12. Dagens skörd vid Sandön, förutom sångsvanar och storspovar, var 1 strandskata och 3 havsörnar (2 gamla och 1 ung). En ung pilgrimsfalk testade gräsändernas kondition, och på vägen hem flög en gammal pilgrimsfalk över vägen i Vegeholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, December 27, 2002 at 06:53:43 (MET)

24/12. En rejäl samling storspovar fanns idag på Sandön, närmare bestämt 30 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, December 27, 2002 at 06:48:21 (MET)

26 dec. Gransångaren som jag hittade igår fanns kvar vid Ona mosse på Kullaberg. En mycket gråbrun fågel med tydligt ögonbrynsstreck, tydlig antydan till vingband samt ett läte olikt en vanlig gransångare gör att man kan fundera på om det inte är en gransångare av rasen tristis. Här fanns oxå 10-talet dubbeltrastar.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Strandbaden, - Thursday, December 26, 2002 at 22:02:59 (MET)

Annandagen. Hallands väderö: Två toppskarvar visade upp sig idag en adult och 1k, de höll till på och runt Kråkan, tre skärsnäppor flög förbi Kråkan. Annars var det magert.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, December 26, 2002 at 20:18:41 (MET)

26 december. Bjärerunda. Norrvikens trädgårdar: smålom 1. Kattvik: Storlom 3, skäggdopping 1, alfågel 2, skärpiplärka 1. Ripagården: Skäggdopping 1, skärpiplärka 2, järnsparv 1. Torekovs rev: Rödbena 6, skärsnäppa 6, skärpiplärka ca 5, sävsparv 2. Torekovs hamn: Smådopping 1. Torekovs reningsverk: Bläsand 50, kricka 10. Segelstorpsstrand: Duvhök 1 juv hona.
Martin Gierow <martin.elisabeth@compaqnet.se>
Lund, - Thursday, December 26, 2002 at 19:28:40 (MET)

26 dec. Föreningen Söderåsens Natur hade sin traditionella annandagsvandring längs Hallabäcken-Vegeå vid Åvarp. Under en halvmilsvandring sågs 1 strömstare i den till största delen igenfrusna bäcken, en morkulla skrämdes upp från ett kärr i bokskogen, 5 större hackspettar , 1 spillkråka och en mindre hackspettshona visade upp sig liksom 21 stenknäckar, två hägrar, ett tiotal domherrar och en del mes inklusive 8 entitor. Det hela avslutades med en läcker gulaschsoppa och nybakt bröd på slåtterängen vid Båv. Tack Martin! från oss tio vandrare.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Thursday, December 26, 2002 at 18:27:09 (MET)

26/12 Mellan sandön och rönnen jagade vid 12 tiden en ung havsörn en knipa, dock utan resultat. Vid lönhult 2 kungsörnar. 25/12 Vid g:a spikfabriken i hillarp 1 strömstare.
J. Olsson
Ängelholm, - Thursday, December 26, 2002 at 16:47:10 (MET)

Falkarna i Helsingborg är kvar i sitt revir och verkar trivas bra.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, December 26, 2002 at 15:58:02 (MET)

26 december, Ottarp, Råådalen. Tyst och stilla, förutom nån galande tupp och korpklong nånstans i diset. En kungsörn, 2 eller 3 k, jagande kring Bälteberga gård. Förmodligen samma som hållit till här den senaste månaden. Minst två glador. Sen var det inte mer. Jo, en fråga förresten. Hur gick det egentligen med pilgrimsfalkarna i Sydhamnen? Det har man inte hört mycket om sen i våras. Är de kvar? GOD FORTSÄTTNING önskar
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Thursday, December 26, 2002 at 14:54:54 (MET)

25.12 En tur på juldagseftermiddagen. Vid Stureholm kunde jag beskåda två blåa kärrhökar hane+hona. Nere vid Sandöbryggan hördes, från vassen, ett flertal skäggmesar och i Vegeå, inne vid bron, såg jag rördrommen i skyddsställning.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Thursday, December 26, 2002 at 11:55:47 (MET)

Julafton. Nu precis lagom till julfrukosten satt jag i köksfönstret och spanande ut över Ängelholm. Stadens tamduvor visade lite oro och den var befogad för det dök upp en pilgrimsfalk i lufthavet utanför Sockerbruksgatan 13. Det var en hanne men ljuset gjorde att jag inte såg vilken ålder den hade. Efter att ha cirklat några varv över husen så drog den sig söderut. GOD JUL på Er alla.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, December 24, 2002 at 11:26:46 (MET)

En snatterands hanne söder om Vikens hamn den 23/12.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, December 24, 2002 at 09:39:54 (MET)

Välinge:Havsörn ex lockande,(brukar de inte vara tysta så här års)..(ad),ytterligare en juv havsörn vid Sandön ätande på kadaver, skäggmesar i vassen.Mellan Rögle och Stureholm 2 ex kungsörn.Svedberga: 1 ex ad fjällvråk.Rallycrossen/Väla södra:1 ex fjällvråk ,2ex tornfalk.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Monday, December 23, 2002 at 23:45:10 (MET)

Mån den 23 dec. ca 20 storspovar vid Sandön. En adult lunnefågel låg utanför KOF-holken Rönnen på behagligt avstånd tyvärr dök den mycket och sågs endast korta stunder på lokalen även en adult Havsörn och två hannar Salskrake som drog inåt. Medobsare här förutom Peter F som var med hela dagen, Tommy, Paul F. Till slut visade sig den Svarthuvade måsen några korta stunder mest flygandes norr om hamnen. GOD JUL på er allasamma.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, December 23, 2002 at 18:00:47 (MET)

21/12. Morgon vid Sandön. Två korpar ordnade dagens näringsintag genom att ha ihjäl och äta upp en gråtrut. En rördrom satt som vanligt i åkanten (även 22/12).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 23, 2002 at 06:40:16 (MET)

22 dec. Nellåkra. 1 fjällvråk, 130 kanadagäss, 24 vinterhämplingar, 1 spillkråka, ca 300 bergfinkar. Väldigt fågeltomt på de frusna fälten.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 22, 2002 at 23:02:44 (MET)

021222 SANDÖN 1 yngre Havsörn, 2 ormvråk samt skäggmes och sävsparv i vassen. VIKENS HAMN Svarthuvud mås 1 precis söder om hamnen, Snatterand 1 och Skärpiplärka 2.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, December 22, 2002 at 21:01:21 (MET)

Söndagen den 22 december Lerhamn-Mölle: Snatterand 1 hane, Blå kärrhök 1 hane, Pilgrimsfalk 1, Rödbena 1, Skärpiplärka minst 2, Ängspiplärka ett 15-tal (Vattenpiplärkan vågar jag mig inte på.....!)samt Rödhake 2.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, December 22, 2002 at 17:31:35 (MET)

Traditionell julvandring längs Bjärekusten, men främsta minnet av dagen blev tyvärr en död fågel. Vid Vasaltheden kom en flock sångsvanar sträckande mot söder när ett skott ljöd. Jag tänkte inte så mycket på det förrän en av svanarna bröt ut från flocken och fladdrande gled ner mot marken. När jag kollade i kikaren var fågeln alldeles blodig! Fågeln hittade vi sedan död på marken. Jaktbrottet är polisanmält, men det lär väl inte hjälpa. Vi såg andra fåglar också, men det orkar jag inte skriva om nu.
Martin Gierow <martin.elisabeth@compaqnet.se>
Lund, - Sunday, December 22, 2002 at 15:05:56 (MET)

torsdag den 19 dec.kl.16:00 Rössjön: sångsvan 7, knipa 20, gräsand oräknelig. lördag den 21 dec. kl.11.00 Rössjön: sångsvan 7, knipa 3, gräsand 25
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Saturday, December 21, 2002 at 21:15:04 (MET)

21/12-02 Höghult:Pilgrimsfalk 1 ad hane jagade vid gården.Duvhök 1 hona,Fjällvråk 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, December 21, 2002 at 19:16:48 (MET)

21 december. Vid Förslöv ca 30 sångsvanar på en åker. Vid Ranarpsstrand bergand 2, rödbena 1, snösparv 1 och skärpiplärka 1.
Martin Gierow
Lund, - Saturday, December 21, 2002 at 17:24:07 (MET)

21 dec. Vinterfågelräkning vid Åvarp och längs Hallabäcken-Vegeå. Många mesar (t ex två flockar stjärtmes på vardera 12 och 8 ex), tre glador, en fjällvråk (vilket är ovanligt i denna trakt), en duvhökshona, mängder av klongande korp i luften men tvärr varken örn eller strömstare. Findus reningsverk-Sellberga längs Vegeån: 1 järnsparv, ca 250 björktrastar, 1 strömstare och 1 tornfalk.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Saturday, December 21, 2002 at 16:42:55 (MET)

20 dec. Fint besök i vår trädgård när en hane av mindre hackspett under en kvart födosökte i vårt äppleträd. Den var påtagligt orädd och kunde beskådas på ett par meters håll
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, December 20, 2002 at 23:20:24 (MET)

Fre den 20 okt. Två andrahandsuppgifter gör gällande att det just nu kl 12:11 så håller det till en storlabb utanför Rönnen och att den svarthuvad måsen sågs norr om Vikens hamn strax efter 11.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, December 20, 2002 at 12:24:52 (MET)

Andenes den 19 dec 02. Hej KOF:are Önskar alla en GOD JUL från mig som ska nu fira Jul i Andenes i Vesterålen långt upp i norra Norge bland nya Norska vänner och bland havsörnar, jaktfalkar och praktejdrar mfl Ha det så snakkes vi.
Leif Olsson <lso@home.se>
(HBG) Andenes Norge, - Thursday, December 19, 2002 at 22:20:16 (MET)

Inga obsar,men jag undrar vad det är för märkvärdigt med vattenpiplärkor. Jag har föstått att de är svåra att identifiera i förhållande till andra piplärkor. Kan man få lite information ? Saknar egentligen den möjligheten i forumet. Börje
Börje Löfblad <isidor.son@swipnet>
Hjärnarp, - Thursday, December 19, 2002 at 16:49:06 (MET)

Tors den 19 dec. Lerhamn: Två vattenpiplärkor norra stranden, medobsare Johan S. Vikens hamn norra stranden svarthuvad mås 1ex ad vdr.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, December 19, 2002 at 16:35:19 (MET)

18 dec Sandön - N.Häljaröd KOF-stugan Skäggmesar, storspov 3st, knipor, samt i ett moln av gräsänder,trutar mm sågs 2 havsörnar komma flygande, varav en gammal. Från KOF-stugan sågs samma örnar? sitta ute på Rönnen. Svanar o gäss sågs ute på savannen en bit från Lönnhults gård P-O Holmgren
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
M Ljungby, - Wednesday, December 18, 2002 at 17:53:59 (MET)

18 dec. Örnspaning med elever på naturvetenskapliga basåret på Kullagymnasiet. En ung kungsörn vid Stureholm visade upp sig helt kort. Då var den unga havsörnen vid Västabydammen betydligt mer samarbetsvillig och exponerade sig riktigt fint. I ett ensamt träd mellan Höghult och Stureholm satt en duvhök medan ca 120 sångsvanar betade på omkringliggande åkrar. Turen avslutades med tre hornugglor i Jonstorp
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Wednesday, December 18, 2002 at 14:24:59 (MET)

15 december. 2 glador vid Starby.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, December 17, 2002 at 13:18:03 (MET)

16 dec. En havsörn, modell yngre, sågs utmed E6:an mellan Hjärnarp och Ängelholm. Även en glada i höjd med Hasslarp.
Thomas Svanberg
- Tuesday, December 17, 2002 at 13:04:54 (MET)

Tillägg 14 dec. Kungsfiskare 1 ex Torekovs hamn.
Henrik Ehrenberg
- Monday, December 16, 2002 at 09:47:06 (MET)

14/12. Fortfarande gott om skäggmesar i Utvälinge. Minst 25 ex höll till vid brofästet. I Farhult fanns 21 storspovar, 1 kärrsnäppa och 11 bläsgäss. En ung pilgrimsfalk gillade inte två ormvråkars sällskap, utan jagade skrikande bort dem. Även på Rönnen blev det 21 storspovar, men här var pilgrimsfalken en ad fågel. I området Ingelsträde-Ornakärr kunde 3 frigående vita projektstorkar beskådas, och 32 sidensvansar satt och plingade i ett träd i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 16, 2002 at 06:37:53 (MET)

15 december
En vitkindad och ca 10 grågäss bland alla kanadagäss vid Stureholm. Dessutom en havsörn och två fjällvråkar, sångsvanarna "bara" ca 150 idag.
Thomas Wallin
- Sunday, December 15, 2002 at 23:12:25 (MET)

14 dec. Fyra spelande kattugglor vid Kärreberga,Söderåsen. Alla varianter av läten inklusive "xylofondrill". 15 dec. Forsgård-Körslättsravinen,Söderåsen. Ett landskap skrudat i rimfrost och snö. En gammal havsörn mobbad av korpar, 14 stjärtmesar och 15 domherrar. Den sistnämnda arten dessutom synlig på flera ställen i småflockar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 15, 2002 at 21:39:18 (MET)

Sö 15 dec: Råådalen; Bälteberga-Ottarp; 1 ex Kungsörn ungf, Glada 3-4 ex, Ormvråk ca 5 ex, Spillkråka 1 ex, Gärdsmyg 3 ex, Steglits c 10 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 15, 2002 at 15:42:48 (MET)

Sön f.m. 15/12, Lerhamn; Bl.a. 2 vattenpip norr hamnen, 38 skäggdopping. Stenkrossen; 5 svarthakedopping, 1 svärta
Leif Dehlin
- Sunday, December 15, 2002 at 14:56:39 (MET)

14 dec. Vid Laröd skola drygt 400 björktrastar samt 1 rödvingetrast.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 15, 2002 at 11:18:34 (MET)

Från igår 14 dec. Hallands väderö, goda förutsättningar med svag vind och bra sikt. En del fågel: pilgrimsfalk 1 ad på Vinga skär, havsörn 1 ad, blå kärrhök 1 hanne, rödbena 4, skärsnäppa minst 20 ex bl.a. en flock med 10-15 ex på Svarteskär, gransångare 1 och snösparv ca 50 ex. Trots intensiv spaning bland storskarvarna kunde ingen toppskarv hittas. Med på turen även H Ehrenberg, M Rellmar och M Müller.
Henrik Johansson
- Sunday, December 15, 2002 at 10:03:53 (MET)

14 december
I örnträdet vid Stureholm satt en gulhövdad kungsörn och spanade över Kullabygden när han/hon bryskt blev bortkörd av en gammal och en ung havsörn som tog trädet i besittning resten av eftermiddagen. För övrigt minst 300 sångsvanar, 5-600 kanadagäss. Fyra storspovar på Rönnen.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, December 14, 2002 at 19:18:58 (MET)

14/12-02 Höghult:Fjällvråk 2,Tornfalk 1 hane,Varfågel 1,Stenknäck 2,Björktrast 100. Stureholm:Sångsvan c:a 130.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, December 14, 2002 at 16:09:01 (MET)

122/12-02 Klören:Sidensvans 50.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, December 14, 2002 at 16:03:28 (MET)

11 december. Vattenpiplärka, idag 2 ex, kvar på strandremsan norr om Lerhamns hamn. Längs kusten norr om även 148 skäggdoppingar, 3 snatteränder, 1 stjärtand, 1 ad havsörn och några skäggmesar i kärret.
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, December 11, 2002 at 19:43:13 (MET)

tisdagen den 3 december 2002; Pärluggla funnen död i trädgården av jobbekompis. Kungsgården, Ängelholm.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
KÅGERÖD, - Tuesday, December 10, 2002 at 21:19:25 (MET)

Ti 10 december; 1 ex ung kungsörn mellan Kropp och Rosendal.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, December 10, 2002 at 20:12:09 (MET)

Mån den 9 dec. En ung Havsörn 500m in på Karlfältsvägen från Mjöhultsvägen, 1km in från Mjöhultsvägen mot Ornakärr minst 5 bläsgäss, ca 90 sångsvan många grågäss och ännu fler kanadagäss utmed Mjöhultsvägen 2 blåhökar.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, December 10, 2002 at 00:45:03 (MET)

Sön den 8 dec. En yngre kungsörn söder om välinge och adult nordväst om Lönnhultsgård och en ung havsörn sydväst om Svedberga.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, December 09, 2002 at 08:59:06 (MET)

8/12. I en bister natur med få fåglar piggade en fin flock med 22 skäggmesar upp. De drog över betongdelen av Sandöbron i Utvälinge under ett intensivt "tjingande". På plats även Paul och Fabian.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 09, 2002 at 06:40:47 (MET)

7/12. Med risk för att bli tjatig: rördrommen satt i vassen mittemot båtbryggorna i Utvälinge. Den satt inte orörlig som den brukar, utan var i full färd med fjäderputsning.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 09, 2002 at 06:35:31 (MET)

8/12 2002 En Järnsparv sprang omkring ibland Gråsparvar och Pilfinkar under mina upphängda talgbollar i trädgården Mölle denna eftermiddag. Den rensade s.k. "bland smulorna ifrån den rike mannens bord".
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Monday, December 09, 2002 at 00:59:17 (MET)

7 dec. Förslöv vid Rosenhults fruktodling. Björktrast ca 8-900 + någon enst Rödvingetrast,Duvhök 1st hona,Blåhök 1st honfärgad och Pilgrimsfalk 1st ad.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, December 08, 2002 at 22:10:47 (MET)

8 dec. En längre runda på Ornakärr gav bl a; duvhök 1, sävsparv 2 samt ängspiplärka 3. I området en del gäss, ffa grå och kanadagäss. Dock sågs 6 bläsgäss i flocken tillsammans med 90-talet sångsvanar. Vid Tursköpsgården 1 juv havsörn och 1 honf blå kärrhök.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 08, 2002 at 21:59:40 (MET)

7 dec. Ornakärr - enkelbeckasin 1, ängspiplärka 3 samt stare 5.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 08, 2002 at 21:57:04 (MET)

8 dec. Några givande timmar vid Nellåkra. En hel del rovfågel, en ung kungsörn tumlade runt med en gammal havsörn som i sin tur var mobbad av en duvhökshona. Dessutom 10 ormvråkar, en fjällvråk och en sparvhök. Vidare en nervös flock vinterhämplingar (30), 40 överflygande sädgäss och en varfågel. Vid Gråläge gick bl a tre rödbenor.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 08, 2002 at 17:40:41 (MET)

8/12-02 Höghult: 1 Jorduggla jagade i skymningen över fälten söder om gården.Fjällvråk 1 och c.a 100-talet björktrastar. Från 6/12 1 Nötkråka precis söder om Viken.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, December 08, 2002 at 17:17:08 (MET)

8 december
Sandön på fm: 1 smådopping, 4 strandskator, 4 storskrakar, skäggmesar och sävsparv i vassen. Vid Stureholm 2 unga och en gammal havsörn.
Thomas Wallin
- Sunday, December 08, 2002 at 17:12:59 (MET)

8 december. En liten biltur mellan 13.00 och 14.00 i området mellan Välinge och Ingelsträde. Rovfågelobservationer: tiotalet ormvråkar, 1 fjällvråk, 2 tornfalkar, 1 hane blå kärrhök och 1 adult kungsörn som snyggt tog en hare vid Lönshults gård. I Ingelsträde spankulerade den vita storken mitt på vägen och medgav riktiga närstudier innan den drog sig in i hästhagen igen. Idag var det inte så mycket fågel vid den nya våtmarken norr om Ingelsträde men vänta bara till våren!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, December 08, 2002 at 15:08:18 (MET)

7 dec. I Stureholmsområdet vid middagstid sågs inte mindre än fem örnar, tre kungs- och två havsörnar, samtliga ungfåglar dessutom ett ex av blå- och duvhök.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, December 07, 2002 at 23:01:32 (MET)

7 dec. Vandring längs Råån från Vallåkra till Ottarp. En hel del fågel, fördelade på 40 arter. Bland dessa fanns 1 blåhökshane, 1 duvhökshona, 9 ormvråkar varav 7 st flög in i samma dunge i skymningen tillsamamns med en fjällvråk, 1 storskrake, 6 sångsvanar, 3 bläsänder, 2 strömstarar (Bälteberga), 1 varfågel, 2 vinterhämplingar, 3 spillkråkor och ca 400 björktrastar. Dessutom denna bistra vinterdag, en (1) blommande vitsippa i Bältebergaravinen!
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Saturday, December 07, 2002 at 19:01:07 (MET)

6 Dec. Vid Allergon ute vid Välinge såg 1ex juv kungsörn och i markerna runt om företaget rastade det mycket piplärkor och en del sånglärkor.
Kristian Linde
ängelholm, - Friday, December 06, 2002 at 16:49:40 (MET)

5 dec 25 st Sidensvansar på Villan i Ängelholm.Här finns mycket oxel och rönnbär.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 05, 2002 at 21:27:32 (MET)

4 december. Besök vid ORNAKÄRR mitt på dagen. Målarter var jorduggla och vattenpiplärka och jag lyckades faktiskt se båda. Sistnämnda art är ju ännu så länge påfallande sällsynt i inlandet, nästan alla svenska fynd (över 95%) har gjorts längs kusterna. Intressant alltså, eftersom Ornakärrs fuktiga ängsmarker normalt är den biotop som arten övervintrar i. Två fåglar sågs på olika håll i området och med tanke på att ängsmarken i princip sträcker sig från Ingelsträde ut till Farhultsviken borde utrymme för ytterligare individer finnas. Övrigt på lokalen var 2 enkelbeckasiner, 6 ängspiplärkor och 1 sävsparv. Vid den begynnande våtmarken norr om INGELSTRÄDE redan en del fågel: ca 30 bläsgäss, 1 forsärla samt 2 frusna projektstorkar...vänta bara till i vår!
Mats R.
Hbg, - Wednesday, December 04, 2002 at 20:53:26 (MET)

Den svarthuvade måsen sågs idag strax söder om Vikens hamn. På hamnpiren sju snösparvar och strax norr om piren en hane snatterand.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Monday, December 02, 2002 at 19:50:22 (MET)

1/12. 2 ad havsörnar landade på Själrönnen, och på Rönnen fanns 1 gravand och 1 pilgrimsfalk. Vid båtbryggorna i Utvälinge satt rördrommen ett stycke upp i vassen. Med de stora fötterna hade den tagit ett fast grepp om ett knippe vass, och såg därmed ut att sitta i en egentillverkad julkärve.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 02, 2002 at 06:45:16 (MET)

1 dec. Svedberga. Vandring över kullen och ut på f d järnvägen. Inte mycket liv. 1 juv kungsörn, 1 fjällvråk, 3 korpar,ca 10 m korsnäbbar och de av Johan B nämnda sångsvanarna på långt håll.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
Helsingborg, - Sunday, December 01, 2002 at 22:49:54 (MET)

Gruppen från Naturskyddsföreningen i Ängelholm träffade inte Stureholmsörnarna i första advents kråkvinter, men två omgångar sångsvan, 12 plus ca 90, en fjällvråk och en mycket ljus ormvråk. I Rögle många viggar plus lite sothöns. Vid Klören en mycket stor grupp kanadagäss, storspovar och en häger som satte sej vackert i en tall på nära håll.
Johan Brinck <johan.brinck@snf.se>
Ängelholm, - Sunday, December 01, 2002 at 21:18:27 (MET)

Sö 1 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla: Häger 1 ex, Ormvråk 2 ex, Kungsörn 1 ex,Korp, Svartmes, Bo/Bergfink. Hemvägen, mellan Kattarp - Turköp, en härlig final i det knappa ljuset; en havsörn - en gammal vitstjärt - lugnt vevande lågt över vägen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 01, 2002 at 18:16:18 (MET)

1 dec. Vid Rekekroken rastade, smålom 1, gråhakedopping 1 samt sillgrissla 1. Vidare till Svanshall där det sågs, smålom 5, skäggdopping 1, gråhakedopping 1, svarthakedopping 2 och sillgrissla 4. Den svarthuvade måsen vid Viken eftersöktes vid 13.30 utan att kunna återfinnas.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 01, 2002 at 15:40:19 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.