Observationer februari 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken
Rörhöna: 20 ex Jordbodalen 15/2 Forsärla: 1 ex reningsverket Helsingborg 26/2

Ronny Johansson
Helsingborg, - Saturday, March 02, 2002 at 21:14:33 (MET)


28 februari. Vid STUREHOLM f.d. järnvägsstationen, sågs en varfågel. Över Stureholmsskogen kretsade en ung kungsörn och på åkern mot RÖGLE räknades ett 90-tal tofsvipor och 24 sångsvanar. I Rögle dammar låg bl.a. 11 storskrak, 3 salskrakhonor och 2 storskarvar. STENKROSSEN: svärta 4, bläsand ca 25. RÖNNEN: större strandpipare 14, storspov 28, kärrsnäppa 9, skäggdopping 1, alfågel 4 samt en hel del bläsänder.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, February 28, 2002 at 18:47:28 (MET)

2002-02-28. I ca 3-4 veckor har vårt fågelbord då och då haft besök av en blandad flock finkfåglar, på ca 30 ex av Steglits, ca 15 ex av Stenknäck, ca 10-15 ex Bergfink, ca 10 ex Grönfink samt ca 10 ex av Domherre.
Jenny Huléen o Patrik Andersson
Munka Ljungby, Aggarp., - Thursday, February 28, 2002 at 17:09:40 (MET)

Ti 26 februari, Pålsjö skog; KOF-exkursion; "Ugglor nära stan". Smått otroligt, över 20 pers mötte upp denna blaskiga och blåsiga kväll. Trägen vinner - i sluttampen av vår promenad ringade vi in ett par kattugglor uppe kring Skogspaviljongen och tågravinen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, February 27, 2002 at 14:11:34 (MET)

16-17/2. Stenknäck, 2 st, observerades vid fågelbordet utanför fönstret (öster Vallåkra). Kul att se på nära håll, fantastiskt vackra och säregna.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Wednesday, February 27, 2002 at 13:02:40 (MET)

25 februari. Tranarpsbron-Starby: Salskrakehona 1, kanadagås rastande på fält ca 1300, grågås ca 20. Ugglarp: kungsörn juv 1, ormvråk 5, bläsand 3 par, sångsvan ca 25.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Tuesday, February 26, 2002 at 20:36:30 (MET)

020226 Dungen på Dalhem 1 ex Gärdssmyg, 1 ex Nötväcka, 2 ex Ringduva, plus alla Talgoxar och Blåmesar som kvittrar och jagar varandra. Vi har vår i luften, trots snö.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Tuesday, February 26, 2002 at 14:05:42 (MET)

Mån 25 feb. Hovs hallar: stormfågel 4ex, tretåigmås ca 25ex, dvärgmås 1ex ad. Medobservatör Peter Franzén
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, February 25, 2002 at 17:41:57 (MET)

25 feb. En runda på Klören mitt på dagen gav en ad. dvärgmås som födosökte längs strandlinjen. Dessutom en yngre duvhök, en utmattad ung tretåig mås samt en spillkråka. Dock dåligt med småfågel i sjöskogen.
Henrik Johansson
- Monday, February 25, 2002 at 17:17:33 (MET)

02-02-25 Kungsörn 1ex (juv) N.varalöv
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Bjuv, - Monday, February 25, 2002 at 14:58:06 (MET)

24/2. Ett par pilgrimfalkar satt "som vanligt" på Rönnen, där det också fanns 21 strandskator och 1 större strandpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 25, 2002 at 06:59:20 (MET)

23/2. Gick en sväng längs Rönneå i förhoppning om att få se en kungsfiskare. Av detta blev intet, men en annan trevlig art fick jag se vid Pyttebron i centrala Ängelholm. En jagande pilgrimsfalk kom i full karriär över trädtopparna. Vad den hade siktet inställt på är okänt, men full kalabalik utbröt bland mås- och kråkfåglar. OBS! På toppen av det närbeläbna högsta Wigralhuset är monterat en falk/hökattrapp. Det var inte den som var i farten. Hade också ett kul möte med en synnerligen orädd trädkrypare på en trädstam. Avståndet till min hand 20 cm!
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 25, 2002 at 06:56:32 (MET)

24 feb. Några timmars span vid Domsten under e.m. Bl a; stormfågel 7, tretåig mås 40, obest.alka 220 samt tobisgrissla 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 24, 2002 at 20:39:35 (MET)

Tisdagen den 26 februari. Ugglor nära stan. Pålsjö skog under dagen ett pålitligt ställe för joggare, hundmänniskor, ryttare och vanliga promenerare. Framåt kvällskvisten tar kattugglorna över åtminstone det vokala spektrat av skogen. Fjolåret bjöd på fler ugglor än deltagare det upprepar vi mer än gärna! Se därför till att komma du också! Samling: Parkeringen vid vandrarhemmet Thalassa Tid: kl 20.00. Ledare: Ulrik Alm
KOF
- Sunday, February 24, 2002 at 18:56:40 (MET)

24 febr. Vita vidder, en frisk nordvästan och bymoln som släppte ifrån sig nåt som såg ut som pärlsocker. Nästan inte en småfågel i sikte men vi hade vår hittills finaste kungsörnsobs, en ungfågel som hängde i motvinden, tidvis i trädtoppshöjd mot blå himmel rakt över våra huvuden. På fälten sågs i övrigt en fjällvråk, en tornfalk, en sparvhök som rök ihop med en ormvråk och några korpar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, February 24, 2002 at 17:20:22 (MET)

24 feb. KULLEN: några timmar på f.m. i en isande NV-vind, stormfågel 2ex. tretåig mås 30ex. sillgrissla ca.200ex samt enstaka tordmular. RÖGLE-dammar: salskrake 3ex. STUREHOLM: en pilgrimsfalk som gjorde flera störtdykningar mot en stackars ormvråk. Detta tills. med Kaj Möller
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, February 24, 2002 at 15:09:20 (MET)

23/2 Klockan 15.30 Ett ex. Varfågel invid väg 111 i höjd med Christinelunds gods.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, February 24, 2002 at 14:34:04 (MET)

23 Februari. Kullens fyr. Några blåsiga timmar gav bl.a. ett femtiotal Sillgrisslor, ca 10 st Tordmule, ca 15 st Tobisgrissla, 1 st Havssula. Ett stopp i Häljaröd gav 2 st Pilgrimsfalkar på Rönnen.
Håkan Johansson <hakan@guttsman.se>
Magnarp, - Saturday, February 23, 2002 at 17:51:21 (MET)

21/2-02 Stureholm: Rapphöna 8 i en flock idag och igår kväll. 20.2 Kungsörn 1 juv. Höghult:Fjällvråk 1,blåhök 2 honf.Spillkråka 1 sp och Kattuggla 2 sp i gårdsdungen.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, February 22, 2002 at 01:06:26 (MET)

Mitt i frukosten kom en flocka rapphöns (ca 15 ex)flygande förbi köksfönstret. Att det var så många som höll till uppe runt tomten hade vi inte riktig koll på. Tidigare bara sett 2 par, men dessa tycks vara ganska så revirtrogna. Ett tiotal gulsparvar håller också till runt "kryddlandets" busshållplats.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, February 21, 2002 at 18:52:51 (MET)

21 febr. Efter stormen kom lugnet. Tornfalk vid Ören. Gott om bläsand och knipa. Kul att för en gångs skull möta "våren" i Skåne.
Jan Sköldenberg <jan.skoldenberg@telia.com>
Nyhamnsläge/Uppsala, - Thursday, February 21, 2002 at 16:16:30 (MET)

21 feb. En skogsduva vid Laröd/Sofiero.
Thomas Svanberg
- Thursday, February 21, 2002 at 09:52:17 (MET)

20 feb. En kungsfiskare längs Rönneå vid Rönnevik i Ängelholm. På samma plats en till synes sömning kattuggla i holk.
Henrik Johansson
- Wednesday, February 20, 2002 at 15:08:19 (MET)

17 feb. En runda i Kullaskogen, Kulla-Gunnarstorp. Trevliga årspinnar såsom, duvhök 2, mindre hackspett 1 och nötkråka 1.
Thomas Svanberg
- Monday, February 18, 2002 at 13:22:32 (MET)

17/2. På Rönnen sågs ett par pilgrimsfalkar sitta länge på marken varefter de lyfte och drog iväg utåt Kullen. I Torekov sågs bl.a. följande: 3 rödbenor, 12 skärpiplärkor, 3 större strandpipare och 12 tobisgrisslor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 18, 2002 at 06:48:57 (MET)

16/2. Vid Sandön sågs 3 bläsgäss, 1 oljeskadad smålom och 6 krickor. I Utvälinge höll det till 3 större korsnäbbar och 1 nötkråka flög förbi. Vid Rönnen fanns 3 svarthakedoppingar, 5 större strandpipare, 6 skärpiplärkor och vid Stenkrossen 4 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 18, 2002 at 06:44:02 (MET)

17 febr. Under Nyckelbiotopsinventering på Wrams Gunnarstorps ägor skådades fågel i förbifarten. Nästan helt tomt på småfågel men minst 5 spillkråkor lät mycket och ofta varav 3 i samma träd. En spelande skogsduva vid Hjorthagen och ytterligare en skogsduva ö Maglaby kärr. På samma plats en varfågel. Minst 20 korpar och ett antal ormvråkar samt en glada. Kent Ivarsson, Eva Kristiansson.
Bengt Hertzman
- Monday, February 18, 2002 at 00:22:25 (MET)

17 februari. Rustade till tänderna med diverse trädgårdsverktyg bekämpade en tapper skara KOF-folk växtligheten kring stugan i Häljaröd. En del fågel noterades under tiden, bl.a. pilgrimsfalk 1 ad., stjärtand 1 hanne, storlom 1, svarthakedopping 7 samt mindre korsnäbb 7. För övrigt mycket bläsänder ute på reservatet, kanske upp mot 400 ex.
Henrik Johansson
- Sunday, February 17, 2002 at 19:01:29 (MET)

Gästbok och skogshöns
Nu har Roger o Kornelia fixat en egen gästbok! Kolla på falksidorna!

Rör du dig ibland uppe på våra åsar? Ser du några av våra skogshöns, dvs orre, tjäder eller hjärpe? De skånska fågel- och naturskyddsföreningarna har nu startat en inventering av skogshönsen, se under Inventerings-länkarna.

KOFs webbgrupp

webbgruppen <info@kof.nu>
- Sunday, February 17, 2002 at 17:06:57 (MET)

17 februari
Alförrädaren verkar gilla Bjäre - även idag var den på plats vid Grytskär (fast alltid vid yttre skären när jag är där :-( .... ). Antalet ejdrar har ökat markant, ett gott tecken på att våren är på väg. För övrigt bra rörelse på sjöorre och smålom. Dessutom en alfågel och en svarthakedopping. Vid Ängelsbäck den helvita vråken som hållit till i området flera år.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Magnarp, - Sunday, February 17, 2002 at 16:15:22 (MET)

020217 Pålsjö Östra Helsingborg I buskaget vid Kullervillan 1 ex. Stenknäck Lasse Linderström
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Sunday, February 17, 2002 at 12:02:48 (MET)

16 februari. VALLÅKRA: Väldigt tomt på fågel inom naturreservatet, dock sågs en flock på ca 35 grönsiskor. Besök på Vallåkra stenkärlsfabrik samt kaffe och mackor med familjen uppe vid Borgen blev dagens höjdpunkter.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, February 16, 2002 at 17:30:18 (MET)

16 februari. Jag tog en liten förmiddagstur i markerna ute på Örnrundan. Sånglärkan är allmän och starar och tofsvipor finns i enstaka exemplar. Tofsvipeflocken på 30 individer är kvar vid Stureholm. Örnar och pilgrimsfalkar lyste med sin frånvaro och även duvhöken i Stureholm höll sig gömd idag. Vid Lönshults gård fanns en liten flock vinterhämplingar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, February 16, 2002 at 14:11:48 (MET)

15/2 Jag tog en lite förlängd lunch idag(11-14) och for ut och skådade. Vid Stureholm satt en Varfågel i buskarna vid banvallen. Jag såg också två Fjällvråkar(samtidigt) och en hane Blå kärrhök där. Vidare vid Höghult ca 120 ex Sångsvan samt en hona Blå kärrhök. Vid Lönhult 1 ex Fjällvråk.I Ingelsträde 1 ex Vit stork stående i hästhagen mitt emot boplatsen, samt 10 st Tofsvipor vid ån. I Ornakärr hade vattnet sjunkit undan och där fanns varken svanar, gäss eller änder, däremot en Pilgrimsfalk som slog mot något, men missade, och tog sedan höjd och drog mot Ingelsträde. Där var också en Fjällvråk. Vid N.Danhult dagens tredje Blå kärrhök, en hane. Möjligen samma som vid Stureholm, då det gått två timmar mellan obsarna. Till slut i Torshult(V om Hjälmshult) 1 ex Fjällvråk.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Friday, February 15, 2002 at 21:24:55 (MET)

15 februari kl.12.00 Hemma i Helsingborg på Husensjö fick jag en fin obs av en Stenknäck på bara 10 meters avstånd.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Friday, February 15, 2002 at 18:38:15 (MET)

15 februari Cyklade en runda till Filbornatippen. På vägen precis innan infarten till anlägningen finns en liten våtmark, utanför uthyrningsfirman Dennis. Här obsades en MYSKAND hona som troligen rymt från någon park. Väl framme vid tippen sågs 9 Ormvråkar. Cycklade sedan vidare till Vasatorpsskogen där jag såg: Storskarvar strekande 2 ex, Nötskrikor 2 ex, Nötväcka 1 ex samt en adult hane Fjällvråk som gjorde en fin flygupvisning.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Friday, February 15, 2002 at 18:28:38 (MET)

15/2. Väster om Varalöv flög 1ex kungsörn mot vegeholms skogen vid middagstid
Kristian Linded
Ängelholm, - Friday, February 15, 2002 at 16:01:35 (MET)

14 februari. VALLÅKRA: vid Borgen sågs en duvhök kalasande på en duva. Födosökande trädkrypare studerades på nära håll. Vidare hördes en nötväcka. Vid dammen SO Vallåkra i Rååns dalgång lyfte en storskarv och tre hägrar. Gräsänder parade sig. I ekskogen satt en glada och en skriande ormvråk sträckte över skogen.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, February 15, 2002 at 09:14:01 (MET)

13 februari. Vid STENKROSSEN låg två svärtor. På RÖNNEN observerades bl.a. storspov 12, större strandpipare 2, sträckande smålom 1, gravand ca 70. Vid SANDÖN fanns sjöorre 4, kricka 12, skäggdopping 2, storspov 1 och en ryttlande tornfalk. Vid GRYTSKÄREN kunde alförädarhannen fint beskådas i solskenet, där den låg vid det inre skäret. På ett av de yttre skären satt en liten flock tofsvipor. Vid GRÖTHÖGARNA noterades två flockar sidensvans, ca 40 i den ena och ett drygt 100-tal i den andra. Vid kyrkan i TOREKOV sågs 4 turkduvor inta sovplats i ett träd.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, February 14, 2002 at 11:18:49 (MET)

13/2-02 Höghult: En ung kungsörn över gårdsdungen.Varfågel 1 och ett drygt 100-tal rastande sångsvanar.I övrigt magert jämfört med motsvarande tid i fjol.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, February 13, 2002 at 22:53:48 (MET)

12.feb.Görarp -Raus..................... ......Med en enkel beckasin,men ingen skön mandarin....vi hade ärlan,en cinerea, så vidimera,....och där har blivit populärrt för vita mesar med stjärt,....för där var fyra, så framåt kvällen det kommer flera.
Kjell Högström/AxelHellman
Helsingborg, - Wednesday, February 13, 2002 at 03:26:21 (MET)

12 februari. En tur i Allerumsskogen på eftermiddagen blev fågelfattig. Dock noterades en juv. kungsörn och en fjällvråk norr om skogen.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Tuesday, February 12, 2002 at 22:31:52 (MET)

10 feb. En glada vid Hjärnarp och under eftermiddagen 2 adulta tretåiga måsar mot norr vid Domsten.
Thomas Svanberg
- Tuesday, February 12, 2002 at 17:08:02 (MET)

11 febr Två st nötkråkor vid Fastbergsblommor, Stabsgatan i Helsingborg
Björn Ekelund <bjorn.ekelund@swipnet.se>
Helsingborg, - Monday, February 11, 2002 at 19:45:29 (MET)

9/2 00.30 hördes en pärluggla en kort stund hemma i Harbäckshult. Nytt tomtkryss (119) för mig. Kattugglor har också hörts den senaste tiden.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, February 11, 2002 at 11:33:34 (MET)

2002-02-10: 1st kungsörn mellan Tomarp och Sånna kl 13.45.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, February 11, 2002 at 07:55:52 (MET)

10/2. Efter en cykeltur längs Rönneå i Ängelholm kunde följande noteras. Vid Nyhem låg en smådopping, och vid Skälderviksbron en smålom som var oljeskadad. I centrum av stan fanns ett par bekanta från juldagen kvar: 1 hanne bläsand och 1 hona mandarinand.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 11, 2002 at 06:57:34 (MET)

9/2. En tur i örnmarkerna gav 1 fjällvråk och 88 sångsvanar vid Stureholm. Norr om Mjöhult drog en ung kungsörn lågt över fälten, förföljd av ett gäng kråkor. Vid Sandön kämpade 18 snösparvar lågt över havsytan i motvinden mot Rönnen. Strax därefter följde ett 20-tal strandskator mot samma mål.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 11, 2002 at 06:52:19 (MET)

10 febr. En vandring i Råådalen vid Bälteberga. Ganska tomt på småfågel men i luften kretsade 8 ormvråkar och en duvhökshona fick en rastande 100-hövdad flock björktrastar på vingarna. I dammen ö Vallåkra låg 1 sångsvan, 1 bläsand,1 sothöna och ett 30-tal gräsänder. I övrigt korp,spillkråka och entita.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, February 10, 2002 at 23:12:34 (MET)

10 februari. Ett kort besök på sockerbruksdammarna i HASSLARP gav fjällvråk 1, ormvråk 1, gravand 34, vigg ca 35, knipa ca 25, knölsvan 15, sothöna 12.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, February 10, 2002 at 19:27:16 (MET)

10 februari. Underbart vackert väder. Vid Rönnen sågs följande: Sånglärka 9 ex, Storspov 20 ex, Gravand ca 35 ex, Störrestrandpipare 7 ex. Samt en obest. vadare i vinterdräkt troligen en Kärrsnäppa eller Sandlöpare. På vägen till Stenkrossen sågs ca 5 Gråsiskor. Väl framme vid Stenkrossen sågs 3 Svarthakedoppingar, 1 Svärta hanne, Alfågel 1 ex.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 10, 2002 at 18:46:31 (MET)

10 februari. Kullen lilla fyren: Bläsand 6 mot sw, Sjöorre 25 mot SW, Smålom 20 mot SW, Tobisgrissla 1 ex, i NV en stor mås och trut flock under födosök, hela morgonen, i denna bl a 5 ljusa Stormfåglar och en helmörk Stormfågel, Tretåig mås uppemot 50 ex f ö drygt 100 str, totalt minst 150 ex. Sånglärka 30-tal mot SW. "Gubbahyllan" Dubbeltrast 1ex , Hämpling 1 ex samt 9 Skärpiplärkor mot S. Medobservatör: Alf P.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, February 10, 2002 at 18:25:09 (MET)

Sön 10 feb. Grytskär: ALFÖRRÄDAREN kvar idag låg vid de yttersta skäret, större strandpipare 1ex. Rammsjöstrand: En adult gråtrut med vita vingspetsar och några vita fläckar på manteln. sidensvans 30-40ex. Torekovs rev: skärsnäppa 7ex, rödbena 1ex, tobisgrissla ca 5ex. Tjällran: ett par hundra alkor snurrade omkring över havet mest sillgrisslor men även någon tordmule och tobisgrissla. större strandpipare 2ex, kärrsnäppa 1ex. Kattvik: tretåigmås ca 5ex ad och 1ex 2k, svarthakedopping 1ex, alfågel 1ex. Rondellen vid Grevie kyrka: Varfågel 1ex. Översvämningsområdet vid Ängelholms vattentorn sväng in där det står "unicolor": Brunand 12ex, sädgås 1ex. "Palm beach" Parapeten: Forsärlan kvar. Medobservatörer Ulf Ståhle och Peter Franzén.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 10, 2002 at 17:26:49 (MET)

Söndag 10 Februari: Forsärlan kvar vid Höganäs reningsverk. Vid Välinge ca 200 Tofsvipor i en flock.
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, February 10, 2002 at 17:13:11 (MET)

10 februari. Två varfåglar längs gamla banvallen vid Stureholms station. En av dessa ivrigt jagande (ryttlande) över ängsmarkerna. På Rönnen en tidig sandlöpare.
Henrik Johansson
- Sunday, February 10, 2002 at 16:30:24 (MET)

9 februari: Vid Grytskären, Lervik kom en lunnefågel i vinterdräkt sträckande NW kl 13.27 då jag höll på att leta efter alförrädaren.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, February 10, 2002 at 08:51:14 (MET)

9 febr. Säsongens näst sista vinterfågelräkning vid Nellåkra dominerades av kråkfåglar. Bland de 28 sedda arterna fanns dock också 1 duvhökshona, 3 fjällvråkar, 38 tofsvipor,95 björktrastar,400 ringduvor 4 korpar, 12 gråsiskor samt några sjungande gulsparvar. Men det som värmde mest i den tilltagande vinden var en sjungande dubbeltrast. Min tidigaste obs någonsin.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, February 10, 2002 at 02:52:19 (MET)

9/2 Segelstorp- 1 röd glada,8 sångsvanar med några kanadagäss,varav en hade helt vitt huvud.Vistorps hamn-1 par storskrakar,Lervik-några skärsnäppor på yttre skären,alförrädaren låg vid det inre skäret och visade upp sig väldigt fint trots blåsten.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Saturday, February 09, 2002 at 12:51:33 (MET)

2002-02-08. Även idag var Alförädaren kvar vid Grytskär. Där fanns också 9 Skärpiplärkor, några Gravänder, Krickor och Bläsänder. Thomas Wallin, Bodil & Stig Forsberg
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Friday, February 08, 2002 at 15:53:26 (MET)

6/2-02 Höghult: Fjällvråk 1 vid gården.Småflockar sträckande lärkor.40 rastande sångsvan.Spelande skogsduva.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, February 07, 2002 at 15:11:44 (MET)

Patrik Söderberg skrev Ons 6 feb: "...ängspiplärka 1ex, salskrake 1par, Peter hade en mindre strandpipare som drog norrut längs kusten. Tidigare hade han..." MINDRE STRAND!!! Brutalt fenologirekord!!!
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Thursday, February 07, 2002 at 11:29:24 (MET)

Torsdag 6 Februari 09:00 Rönneå. 4 st Mandarinänder, 1 hane 3 honor. 200m uppströms båtbryggorna vid Luntertun.
Håkan Johansson <hakan@guttsman.se>
Ängelholm, - Thursday, February 07, 2002 at 09:52:05 (MET)

6 februari. HASSLARPS dammar: 13 gravänder har nu intagit dammarna tillsammans med knipa 36, vigg 24, sothöna 5 och knölsvan 8. En sparvhök jagade. VÄLINGE-RÖGLE: I översvämningsområdet till Hasslarpsån noterades bläsand 70, vigg 20, gräsand ca 500, sångsvan 32, kanadagås 285, grågås 20 och en flock med tofsvipa ca 130. GRYTSKÄR: Alförädaren syntes strax efter 12-slaget bland ejderflocken strax innanför de yttre skären, där den dök ivrigt. Vidare sågs salskraksparet vid det inre skäret.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, February 06, 2002 at 22:46:32 (MET)

Ons 6 feb. Rönnen: snösparv ca 20ex, gråhake dopping 1ex. Grytskär: Alförrädaren hittades idag av Peter F då den låg innanför det innersta skäret lyfte senare och flög ut till det yttersta och försvann i ett plask då den gick ner i ejderflocken och kunde inte återfinnas? ...den simmade väl bakom skäret eller nått. skärpiplärka 4ex, ängspiplärka 1ex, salskrake 1par, Peter hade en mindre strandpipare som drog norrut längs kusten. Tidigare hade han mandarinänder 6ex de hittar man om man kör från hembygdsparken i Ängelholm mot hamnen så kommer man fram till ett T-kors där nedanför i ån skall de ligga.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
helsingborg, - Wednesday, February 06, 2002 at 15:10:52 (MET)


4 januari. ORNAKÄRR: Vit stork 1 och en flock på hela 250 tofsvipor höll till på ängsmarkerna. I de översvämmade våt- och ängsmarkerna låg mycket gräsand ca 300, bläsand ca 35, brunand 1, gravand 1, sångsvan 5, grågås ca 40 och kanadagås 11. Vinden tilltar till styv kuling. FARHULT-STENKROSSEN: tretåig mås ad. 1, bergand 2, bläsand ca 20, gravand 55, storspov 1, piplärka sp. 1. RÖNNEN: storspov 18, gravand ca 40. VÄLINGE: ormvråk 5, sparvhök 1, tornfalk 1.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Tuesday, February 05, 2002 at 15:29:46 (MET)

4 februari, Grytskären: Alförrädar-hanen kvar idag på f.m. bland ejdrarna vid de yttre skären här oxå en bergand-hona i den hastigt tilltagande vinden. Detta tills. med Rolf "Bagaren" Svensson.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, February 04, 2002 at 21:28:44 (MET)

3 feb
Rögle dammar: Salskrak 2 ex, storskrake 5 ex.
Sandön. Högt vattenstånd lite med fågel, dock 2 tofsvipor översträckande och några gravänder och storspovar "på redden".
Ingelsträde/Ornakärr. Otroligt med vatten!. Drygt 500 grå-/kanadagäss och två översträckande tofvipor. Kan det ha varit samma?
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Monday, February 04, 2002 at 20:37:55 (MET)

3 feb. Vid Hittarp även 1 skärpiplärka samt 1 mindre korsnäbb.
Thomas Svanberg
- Monday, February 04, 2002 at 11:02:14 (MET)

3/2. I Farhultsviken låg även en vitkindad gås bland grågässen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 04, 2002 at 06:53:54 (MET)

3 januari. En kungsfiskare sågs kl 15.20 sitta invid dammen vid Görarps mölla, Råån.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, February 03, 2002 at 23:13:34 (MET)

3 februari. Fantastikt fin vår(?)morgon på Svedberga. Bland alla vårystra talgoxar, blåmesar, svartmesar och nötväckor hördes en något mera dämpad skogsduva. Förvisso ingen fågelobs men ett exemplar av påfågelsöga i trädgården igår är väl värt att rapportera
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, February 03, 2002 at 22:44:00 (MET)

3 februari. Från skogsbrynet vid Nellåkra blickade vi ut över åkrar med vattensamlingar som glittrade i solskenet. Många sånglärkor sträckte norrut liksom en del ormvråk. Stora kråkfågelflockar gjorde livet surt för den fjällvråk, de ormvråkar och framför allt den unga kungsörn som vi hade glädjen att se. En del sträckande ringduvor noterades också. Vid Hittarp låg 25 gravänder. Bengt Hertzman, Eva Kristiansson, Leif Olsson mfl
Bengt Hertzman
- Sunday, February 03, 2002 at 22:32:31 (MET)

3 februari
Det finns hopp!!! - efter veckor av dimma och gråväder kom våren.... 3 större strandpipare i Farhult, minst 8 tofsvipor över Sandön, gravänder o lärkor överallt. Dessutom 1 pilgrimsfalk, 1 salskrakhona och 1 alfågel på Rönnen, 3 svarthakedoppingar och skäggmes på Sandön och 2 bergänder, 5 brunänder i Farhult.
Thomas Wallin
- Sunday, February 03, 2002 at 21:24:58 (MET)

3/2. Vid Vramsviks ängar norr om Ängelholm har Kägleån svämmat över. I skymningen sågs ljungpipare 4ex, vitkindad gås 1ex, brunand 8ex, sädgås 4ex och en mycket stor flock på hela 550ex tofsvipa. Senare sågs även 2ex salskrake av Henrik E.
Kristian Linde
Ängelholm , - Sunday, February 03, 2002 at 20:51:10 (MET)

Söndag 3 Februari Båstad hamn: Alkekung 1 ex, Alfågel 5 ex, Svärta 1 ex. Norrviken: Varfågel 1 ex. Kattvik: Storlom 1 ex, Tordmule 2 ex, Sillgrissla 4 ex, Svarthakedopping 1 ex, Sjöorre 1 ex. Revet Torekov: Skäggdopping 2 ex, Tobisgrissla 1 ex. Grytskären: Alförrädare 1 ex, Svarthakedopping 1 ex samt flera Sånglärkor vid alla lokalerna.
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, February 03, 2002 at 20:32:40 (MET)

3/2-02 HÖRT OCH SETT LÄRKA VID RÅÅ SKJUTBANA SAMT SETT 2 ST VIPOR VID BRUNNBY KYRKA SAMMA DAG.
SIV UNGER <siv.folke.unger@telia.com>
RYDEBÄCK, - Sunday, February 03, 2002 at 19:15:06 (MET)

Sön 3 feb. En kungsfiskare sågs vid Görarps mölla på eftermiddagen.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 03, 2002 at 17:42:46 (MET)

Började dagen vid Torekovsrev som dock inte gav så mycket fortsatte sedan till Ramsjö, där det fanns mycket Ejder, Alförädaren och Praktejdern ville däremot inte visa sig. Fortsatte sedan längs kusten till Vegeås myning där 2 flygande Rördromar sågs samtidigt. Dagen avslutades med ett besök på Rönnen med många observationer t,ex Storspov, Gravänder, Pilgrimsfalk, 2 Större strandpipare mm, mm.
PeO Tibemo <peo.tibemo@swipnet.se>
Hjärnarp, - Sunday, February 03, 2002 at 15:53:58 (MET)

Söndagen 3/2. En runda till Farhult och Rönnen i underbart vårväder gav bl a följande: Farhult: Bergand 2, Brundand 5, Sjöorre 3, Svarthakedopping 1, Gravand 49. Vid Rönnen fanns 1 st Sjöorre uppe på land (förmodligen skadad) samt Snösparv 16, Storspov 17, Strandskata 7. Medobservatör RHe.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Sunday, February 03, 2002 at 12:57:16 (MET)

3 februari, KULLEN några timmar under f.m. smålom 20-25 str. gravand 2ex. tretåig mås 5ex. kustpipare 1str mot syd och senare ännu en pipare på sydsträck, detta trol. en ljungpipare, några flockar med ca. 50 ringduvor, sidensvans 46ex. sånglärka i småflockar tillsammans ca. 100ex.(samtliga på S-SV str!) och runt spetsen gott om alkor, sillgrissla, tobis och tordmule.Vi som var där var Karl-Göran o Alf
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, February 03, 2002 at 12:57:12 (MET)

BÅTTUR TILL HALLANDS VÄDERÖ LÖRDAG 9 FEBRUARI! I samband med att Club 300 håller styrelsmöte i NV-Skåne är båten bokad för utfärd från Torekov kl 08.00 kommande lördag, preleminär återfärd kl 14.00 från Väderön. Ett 20-tal skådare är redan inbokade men eftersom båten tar upp till 140 personer finns det gott om plats över. Turen kostar 100:- per person, anmälan till undertecknad på telefon 070-645 13 62.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Sunday, February 03, 2002 at 09:38:27 (MET)

2002-02-02 Svarthätta vid fågelbordet,Alnarpsgatan Helsingborg.
Björn Ekelund <bjorn.ekelund@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, February 02, 2002 at 22:56:55 (MET)

2/2 I området runt Knutsvägen i Ängelholm håller det till 1ex nötkråka. På eftermiddagen ute vid stureholm fanns det en flock på 25ex tofsvipa.
Kristian Linde
- Saturday, February 02, 2002 at 21:49:41 (MET)

2 februari. GRYTSKÄR: häger 2, gravand 20, bläsand 11, kricka 9, sjungande sånglärka 1, piplärka 1. STORA HULT: Duvhök 1, tornfalk 1. VÄLINGE: jätteöversvämning av Hasslarpsån/Vegeån; gräsand ca 350, bläsand ca 30, vigg 3.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, February 02, 2002 at 21:28:19 (MET)

02-02-02. Kullen lilla fyren och liten smyg premiär på "Gubbahyllan". Gott om alkor runt spetsen, framförallt sillgrisslor, tobisgrissla 1 ex, 1 ad Havssula mot SW, cirka 10 ad tretåig mås mot SW, skäggdopping 11 rastande, enstaka gravänder mot N, strandskata 1 ex, sånglärka 5 mot N, en liten flock med ringduvor var ute och vände bland dessa 2 skogsduvor. Medobservatörer denna ´vårlika morgon var Alf och Teuvo.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, February 02, 2002 at 19:37:46 (MET)

2 feb. Besökte Tjällran senare under dagen vilket gav, skärsnäppa 4, tretåig mås 60, pilgrimsfalk 1 2K hona samt skärpiplärka 25.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Saturday, February 02, 2002 at 19:26:13 (MET)

2/2. Var ute i det underbara vårvädret på Bjäre, där det första stoppet blev Tjällran. Ett mycket intensivt lomsträck sågs på morgonen ca 300-400 str mot syd med både stor och smålom. Mer av intresse: en ejderflock på ca 800ex, men tyvärr ingen alförrädare. Sen drog vi vidare mot Rammsjöstrand, där hittade Henrik den praktejder som har hållit till längs Bjärekusten under veckan. Ett sista stopp vid Vejbystands hamn med 22ex rödbena.
Henrik Ehrenberg, Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, February 02, 2002 at 18:03:41 (MET)

Härligt väder - "våren" vill man ropa ut.
Sången från 4 sånglärkor mötte mig i dörröppning då morgontidningen skulle hämtas. "Vårt husdjur", tornfalken ( vi har det istället för katt för att hålla rätt på mössen på tomten), har nu äntligen insett att sittpinnen vi satte upp i vallen utanför vår tomt är till för att sitta på, även om vår taknock tycks vara en bättre slaktplats ännu.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, February 02, 2002 at 14:11:35 (MET)

Lördagen 2/2. En utflykt på förmiddagen gav bl a följande arter. Farhult: Bläsgås 3, Sävsparv 1, Gravand 37. Rönnen: Jorduggla 1, Större Strandpipare 2, Tofsvipa 3, Svarthakedopping 5, Skäggdopping 2, Alfågel 1, Gravand 40 samt sjungande Sånglärka. Medobservatör RHe.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Saturday, February 02, 2002 at 12:56:08 (MET)

Fre 1 feb. Ca 25 tofsvipor drog åt nordväst vid Danhult.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, February 01, 2002 at 23:21:48 (MET)

1-feb Tjällran 11.15-12.30 En utfärgad hanne alförrädare låg i en flock på ca 200 ejder. Vid Grytskären 5 skärsnäppor.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Friday, February 01, 2002 at 19:54:58 (MET)

1 februari
En ung kungsörn och en fjällvråk flög över när jag beskådade vattenmassorna i Rönneådalen vid Össjö träbroar idag på eftermiddagen. Örnen skrämde också upp ca 200 gäss.
Thomas Wallin
Magnarp, - Friday, February 01, 2002 at 16:06:10 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.