Observationer januari 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken
Torsdag 31 januari eftermiddag. Undertecknad och Magnus Wedelin från Malmö åkte upp för att spana in praktejdern vid Grytskär. Trots ihärdigt spanade kunde vi inte finna den. Men istället upptäckte vi en utfärgad hane ALFÖRRÄDARE. Denne låg tillsammans med ejdrar vid de yttre skären.En skärpiplärka sträckte förbi. Vid Lervik 5 st rastande tofsvipor och några sträckande sjöorrar. Kollade av ejderflockarna mellan Grytskär och Vejbystrand efter praktejder utan att hitta den.

Sven Svensson <Regulus1101@hotmail.com>
Malmö, - Thursday, January 31, 2002 at 18:42:38 (MET)

30 januari. LERVIK: Praktejdern kvar i ejderflocken kl. 14.45. En rödbena stod på en sten strax söder om hamnen. BÅSTAD, REVET: Inga skärsnäppor, men Gravand 9, Bläsand 19 samt en stor ejderflock. I norra delen av golfbanan sågs 15 ex rapphöna.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, January 30, 2002 at 20:06:38 (MET)

30-jan Lervik under förmiddagen. En utfärgad hanne Praktejder låg ca 500 m S om hamnen tillsammans med ca 300 ejdrar. Mellan kl 9.45-10.00 sågs över 1000 små/storlom dra in i skälderviken.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, January 30, 2002 at 13:23:53 (MET)

29/1 Kattviks hamn 8.00-12.00. Första timmen var det ett intensivt sträck mot väster av Storlom, Smålom, Sillgrissla, Tordmule och en del Tretåiga måsar.Dessutom såg vi Skäggdopping 2 ex, Gråhakedopping 3 ex, Stormfågel 1 ex, Gravand 2 ex, Kricka 1 ex, Sjöorre 1 ex, Alfågel 5 ex, Dvärgmås 1 ex och Alkekung 2 ex. Medobservatör Martin Ekenberg.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Tuesday, January 29, 2002 at 22:04:47 (MET)

29-jan Kullen 8.00-13.45 Tillägg till Thomas rapport. Gråhakedopping 2, svartnäbbad islom 1 v-dräkt 10.15, sjöorre 4, brunand 2, stormfågel 6-8, obest lira 1 drog norrut på långt avstånd. Vid Svanshall stormfågel 1, skäggdopping 2 och svarthakedopping 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, January 29, 2002 at 20:21:55 (MET)

29 januari. KULLENS SPETS (kl. 09-15): hård kuling från V, under dagen avtagande vind. Alkor och tretåig mås (3-4 st/min) rörde sig mest från Skälderviken ut mot Kattegat. Troligen cirkulerade måssträcket, därav svårt beräkna antal. Tretåig mås >300, tordmule/sillgrissla >100, stormfågel >3, smålom ca 10, storlom 3, Gavia sp. ca 10. Kl 10.15 passerade en islom som inte kunde artbestämmas. En tornfalk fick avsluta dagen.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Tuesday, January 29, 2002 at 18:35:23 (MET)

27/1. Ett litet tillägg till Kajs obsar från Rönnen: Bland gräsänderna på östra sidan låg 3 snatteränder (2 hannar och 1 hona).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 28, 2002 at 06:59:24 (MET)

27 Januari, Allerumskogen-Nällåkra. Ormvråk 2 ex, Kungsörn 1 ex ungfågel samt Varfågel 1 ex. Vad beträffar kungsörnen är det fascinerande att se hur vissa - egentligen ganska få - träd, eller t o m grenar, utövar en alldeles speciell lockelse som örnsittplatser. Efter trettio vintrars vandrande i "Kulla-skogen" går jag fortfarande där och funderar; Varför just den eken..det står ju en likadan tjugo meter därifrån ? - Tänk om örnar kunde svara !
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 27, 2002 at 22:01:45 (MET)

27 jan Kattvik mellan 08.30-09.30. Bra rörelse på smålom och alkor. Bland rastande fåglar noterades ett ex av gråhake- svarthakedopping, alkekung, alfågel, sjöorre samt tre skäggdoppingar. Vid tjällran en 2k vittrut (se Thomas W rapport nedan), samt ca 15 skärpiplärkor. Vid Torekovs rev: 25 skärsnäppor (obsavstånd 3 meter!). Mellan revet och hamnen en 2k vittrut kl 12.15, antagligen samma fågel som sågs vid tjällran.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, January 27, 2002 at 19:48:37 (MET)

27 jan.Ett litet gäng från naturskyddsföreningen i Helsingborg genomförde sin traditionella strömstareinventering längs Råån med biflöden. Tidpunkten var illa vald med tanke på det ihärdiga regnandet och smältande snö från det senaste dygnet som förvandlat ån till en bitvis 50 m bred sjö och bäckarna till rytande forsar. Resultatet blev endast två strömstarar i Kövlebäcken. Längs ån satt storskarvar i alarna! Intressanta arter i övrigt: duvhök, fjällvråk, sånglärka (1 sträckande som stannade till och sjöng lite), stjärtmes och spillkråka.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, January 27, 2002 at 19:47:29 (MET)

27 januari. Korta stopp på Bjärehalvön i frisk vind. Rutten Grytskär/Lervik, Vistorps hamn, Glimminge Plantering, Torekov, Torekovs Rev, Tjällran, Ripagården, Kattvik och Båstad hamn. Inget större drag på sjöfågelsträcket. Småfåglarna höll sig undan den starka vinden. Det var ont om vårtecken. Den unga vittruten kom flygande och landade vid Ripagården strax innan klockan 15.00. Efter cirka 10 minuter så flög den bort mot Gröthögarna. Två observationer av adulta pilgrimsfalkar under dagen. Det kan röra sig om samma individ. En fågel sågs från Torekov sittande på ett av skären utanför Hallands Väderö och en individ kom flygande och cirklade några varv runt Ripagården. Värda att nämna är även de kära skärsnäpporna vid Torekovs Rev. Idag var de runt 25 stycken och väldigt orädda som vanligt.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 27, 2002 at 19:35:13 (MET)

020127 Tog en runda till sydhamnen för att titta på falkarna. De var där men höll till inne över järnvägsspåren. Hade bara en liten fickkikare med men tyckte det såg ut som en guding långt bort på andra sidan hamnen, förutom skarvar och vitfåglar.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
helsingborg, - Sunday, January 27, 2002 at 17:54:38 (MET)

27 januari. Gjorde en trevlig iakttagelse idag vid Nyhem i Ängelholm. I diket/bäcken som mynnar ut i Rönneå sågs en vacker kungsfiskare på eftermiddagen.
Charlotta Mühlow
Ängelholm, - Sunday, January 27, 2002 at 17:40:10 (MET)

27 jan. I Farhultsviken 8 ängspiplärkor samt krickor och bläsänder. Vid Rönneåns dalgång otroliga vattenmängder, dock inte lika mycket fågel. En kungörn, trol en 3K, gjorde en sväng i området.
Thomas Svanberg
Pärlan, - Sunday, January 27, 2002 at 17:07:52 (MET)

27 Januari Rönnen - Stenkrossen Gråhakedopping 1 ex, Skäggdopping 1 ex, Svarthakedopping 3 ex, Svärta 2 ex, Sjöorre 2 ex, Gravand 20 ex, Storspov 16 ex, Pilgrimsfalk 2 ex, Jorduggla 1 ex, Sånglärka 7 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, January 27, 2002 at 16:20:28 (MET)

27 januari
Den unga vittruten höll även idag till vid Tjällran på Bjärehalvön. Dessutom upptäckte vi ytterligare en snarlik trut lite längre ut på revet – denna dock med till synes klenare näbb. Fågeln var dock delvis skymd bakom stenar och andra trutar och lyfte och drog iväg mot Torekovshållet. Möjligen var det en ung vitvingad trut? Vittruten lyfte samtidigt, gjorde en fantastisk flyguppvisning och landade i tången bara 60-70 meter bort!

På revet i Torekov 5 skärsnäppor, 2 rödbenor och stora flockar med ejder. Vid Kattvik 1 alkekung, 1 sillgrissla, 40-50 smålommar, 30 obest grisslor samt minst 4 tretåiga måsar sträckande.

Medobseravtörer: Bodil o Stig Forsberg, Marianne och Anders Henriksson samt Karl-Axel Sand – vid Tjällran även Bengt Andersson.
Bjäre Naturskyddsf. gm Thomas Wallin
Bjäre, - Sunday, January 27, 2002 at 14:00:01 (MET)

26 januari. Båstad hamn stormfågel 1 ex sträckande väst. Ripagården gråhakedopping 1 ex. Torekovs golfbana en flock med ca 30 sånglärkor. Torekov tretåig mås 2 ex. Salomonhög fjällvråk 1 ex.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, January 27, 2002 at 00:15:52 (MET)

26 Januari Höganäs reningsverk: Forsärla 1 ex samt Stare 5 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, January 26, 2002 at 19:23:28 (MET)

26/1-02 Höghult: Jorduggla 1 jagande i skymningen.Järnsparv 1 kvar vid fågelbordet.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, January 26, 2002 at 18:35:34 (MET)

25 januari: KULLENS SPETS: Styv kuling från NNV. Inte speciellt mycket havsfågel. Smålom ca 10 och en del obestämda lommar, alkor ca 10 varav minst 4 sillgrisslor och två tordmular, tretåig mås 8. RÖNNEN: antalet gravänder ökar och är uppe i 21 st, bläsand 16, kärrsnäppa 3, storspov 9, kandagås 2, grågås 2. SVANSHALL: en tordmule låg utanför hamnen och en smålom sträckte förbi. REKEKROKEN: antalet fiskmås som födosöker i strandkanten har ökat till ca 380.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, January 26, 2002 at 14:49:20 (MET)

26/1 På en åker mellan V.Karup och Boarp,en flock med minst 100 sånglärkor. Igår var jag ute vid bjärekusten och precis som rapporterats från Varberg så var det ett flertal oljeskadade fiskmåsar.I Kattvik säkert 10-15 ex,även någon sillgrissla.I Båstad hamn satt en stackare och frös-inte kul att se.
martin ekenberg
- Saturday, January 26, 2002 at 14:38:50 (MET)

24 januari. HELSINGBORG, strandremsan vid Parapeten, observerades ett 15-tal piplärkor och en forsärla.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, January 25, 2002 at 20:49:03 (MET)

Söndagen den 27 januari. Stopp på Bjäre. Bjärehalvön har sina goda sidor, men kanske är dom inte alltid så lätta att hitta. Kanske läser du hemsidans obsbok och undrar hur man tar sig till dessa flugskitar på kartan. Lommar, doppingar, alkor, albatrosser (!), andra oceanfåglar, övervintrande vadare, måsar och trutar med skum härstamning alla väljer dom med förkärlek små vikar, hamnar och andra skrymslen på Bjärehalvön. Idag har du chansen att orientera dig. Om bra obsplatser, om fikaställen i lä, om hur du alltid har solen i ryggen. Förbered klädsel och skaffning för flera korta stopp. Vi skall besöka lokalerna: Lervik/Grytskär, Vistorps hamn, Öllövsstrand, Glimminge Plantering, Rammsjöstrand, Torekovs Reningsverk, Torekovs Rev och Ripagården. Samling: Brännborns på öster, Ängelholm Tid: kl 09.00 Ledare: Henrik Ehrenberg
KOF
- Friday, January 25, 2002 at 20:12:28 (MET)

24/1 I Väla våtmark (vid motorbanan) sågs i dag kl. 13:30 3 st Enkelbeckasiner.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Thursday, January 24, 2002 at 20:26:01 (MET)

24/1 Kattvik,på eftermiddan.Rastande fåglar:sjöorre 1,storlom 1,tobisgrissla 2,alfågel 2,alkekung 2,några sträckande smålommar.Utanför Båstad 1 varfågel,i Båstad hamn 2 gravänder och några storskrakar.Mellan Grevie och V.Karup 1 fjällvråk.
martin ekenberg
grevie, - Thursday, January 24, 2002 at 17:43:03 (MET)

24 januari. Farhult: 10 gravänder, sävsparv hördes från vassen. Stenkrossen: förbisträckande sånglärka, 1 sjöorre. Ö Ornakärr: 1200 kanadagäss, minst 80 grågäss samt 10 sädgäss. Ornakärr: 1 rörhöna i själva ån.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Thursday, January 24, 2002 at 11:32:47 (MET)

23 januari: KULLENS SPETS: Styv kuling från VSV. Magert med havsfågel, dock 10-talet smålom och en del obestämda lommar, sillgrissla 9, sjöorre 11, alfågel 2, storskrak 1, gravand 1. En knölsvan hade stora svårigheter att runda spetsen mot vinden. MÖLLE: betande sångsvan 50, varav 20 ungfåglar. BRUNNBY: Tornfalk 1. ARILD: skäggdopping 5, småskrak 10. REKEKROKEN-JONSTORP: Gräsand ca 1000, bläsand ca 20, vigg 3, gravand 1, fiskmås ca 60, skrattmås ca 40. STUREHOLM-SVEDBERG: Betande sångsvan 29, ormvråk 4.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, January 24, 2002 at 10:27:17 (MET)

2002-01-24. Igår vid promenad runt Långsjön i Össjö såg vi en Kungsörn. I övrigt var det ganska magert med fåglar förutom en Korp, Nötskrika och en flock på 20 Grönsiskor.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Thursday, January 24, 2002 at 07:47:04 (MET)

23 januari. Tomt på havsfågel vid Kullen. Frisk vind men lite för mycket på syd. En lunnefågel passerade dock liksom en gravand. Mest intresant två spetsbergsgäss mot NO. De senaste dagarna har flera flockar setts sträckande längre norut på Västkusten. Svarthuvade måsen kvar i Viken. /Johan
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Thursday, January 24, 2002 at 07:26:37 (MET)

23 januari. Vid FARHULT sågs en vattenpiplärka som höll till i tången i strandkanten tillsammans med en ängspiplärka. Där var även 9 gravänder. Vid RÖNNEN ytterligare 9 gravänder, 2 svarthakedoppingar och 11 storspovar. Vid ORNAKÄRR sågs 2 tofsvipor.
Lars Lundquist
Höör, - Wednesday, January 23, 2002 at 16:57:39 (MET)

SVENSKA LANTMÄNNENS verksamhet SKALL INTE STÖRAS av oss fågelvänner. Därför är det av YTTERSTA VIKT att ALLA som besöker pilgrimsfalkarna och Svenska Lantmännen PARKERAR PÅ GRUSPLANEN till HÖGER OM SPANNMÅLSMOTTAGNINGEN och GÅR TILL FOTS I OMRÅDET!!! Tack på förhand!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, January 23, 2002 at 00:11:03 (MET)

Tis 22 jan. En insträckande sånglärka höll på att bli mat åt Pilgrimsfalken Råger. Även Pilgrimsfalken Kornelia visade upp en del flygkonster.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, January 22, 2002 at 21:56:01 (MET)

22 januari. Vid DOMSTEN sågs en flock om ca 10 stjärtmesar innehållande 1-2 fåglar med kontinentala karaktärer, ytterligare 2-3 med blandkaraktärer samt resten "normala", vithövdade ex. Vid VIKEN flög 3 tofsvipor mot Danmark och på PARAPETEN, Hbg fanns den sedvanliga flocken skärpiplärkor, 21 st idag (inte så dåligt för en 150 m strandremsa!). Tillsammans med dessa en forsärla, sannolikt samma fågel som övervintrar vid reningsverket i Västhamnen (ca 400 m därifrån, "ärlevägen").
Mats Rellmar
Hbg, - Tuesday, January 22, 2002 at 19:30:07 (MET)

20020122 kl.ca.09.00 Varit och filmat uppsättningen av falkarnas bolåda i dag. När vi kom ner till Lantmännen fick vi en uppvisning som hette duga. Honan kom flygande norr i från i hiskelig fart, över byggnaderna och försvann för en halv minut. Hon kom tillbaka med hanen efter sig, och dom höll en väldig hög fart ut över hamnen. Plötsligt flyger fåglarna ihop, och det ser ut som de kampar om något. Lyfter kikaren för att titta och ser att honan har en duva i klorna som hanen vill ha. En härlig upplevelse som vi hoppas få se mer av under våren. Kanske någon form av lek.
Thomas & Helén
Helsingborg, - Tuesday, January 22, 2002 at 14:49:50 (MET)

21/1-02 Höghult: Järnsparv 1 ex vid mitt fågelbord sedan 17/1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, January 21, 2002 at 22:29:17 (MET)

Mån 21 jan. Bergands honan kvar i vigg flocken i Helsingborgs sydhamn idag.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, January 21, 2002 at 21:44:13 (MET)

21 jan Hittarps rev. 2 st Gravänder bland det fyrsiffriga antalet gräsander. 1 oljeskadad ejder stod på en sten och försökte förgäves putsa sig ren.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, January 21, 2002 at 18:08:15 (MET)

21 januari. Promenad längs Råån från E4:an till Gantofta gav i fågelväg bl.a. tornfalk 1, häger 3, domherre 1 och steglits 6 i flock.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, January 21, 2002 at 16:42:41 (MET)

21 januari. Nu händer det saker! Idag har jag i egenskap av projektledare i BO.02. haft intervjuer med Sveriges Radio Malmöhus, Sveriges Television (Sydnytt), Kvällposten och HD/NST i sydhamnen i Helsingborg. Tills idag har vi valt att inte öppet prata om det paret pilgrimsfalk som funnits i Helsingborg det senaste året! Idag blev jag kontaktad av pressen som fått nys om det och väljer härmed att även informera läsarna av hemsidan! Vi sätter i morgon upp en bolåda som senare skall övervakas av en webkamera. Bilderna från kameran kommer sedan att visas LIVE här på hemsidan! Nu får vi bara hoppas att falkarna flyttar in! Jag kommer skriva mer om falkparet och projektet BO.02. så snart jag hinner! BO.02. är ett sammarbetsprojekt mellan Svenska Lantmännen och KOF. VILL NI BESÖKA SYDHAMNEN SÅ SKA NI PARKERA PÅ LANTMÄNNENS PARKERING OCH GÅ PÅ KAJERNA TILL FOTS!!!!!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, January 21, 2002 at 16:00:27 (MET)

2002-01-20: Vid Ugglarps broar: Sångsvan 35st, Glada 2st, Ormvråk 3-4st, Fjällvråk 2st. Vid översvämningarna mellan Starby och Tranarp uppehöll sig c:a 500 Kanadagäss.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, January 21, 2002 at 09:19:33 (MET)

20/1. En flock med ca 35 kärrsnäppor rastade på Rönnen. Gravänderna hade ökat till 4 ex, sånglärkan var kvar, och en ung havsörn tog en sväng i området. I Farhult rastade en hona pilgrimsfalk och ett 50-tal grågäss. Skäggmesar hördes i vassen, och en sånglärka sträckte förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 21, 2002 at 08:29:49 (MET)

19/1. Vid Rönnen fanns 2 gravänder, 1 sånglärka och ca 30 bläsänder. I Farhult 8 ängspiplärkor och 13 storspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 21, 2002 at 08:24:51 (MET)

20/1 Kl. 14:10 såg jag en Kungsörn vid Ängelholms ishall. Den kom från Vegeholmshållet och drog åt NO.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2002 at 22:28:52 (MET)

020120. Invid väg 110 mellan Bjuv och Hyllinge såg jag en Kungsörn idag. Flög på låg höjd över åkrarna och blev mobbad av några kråkor. Även Ormvråk 2 ex, Fjällvråk 1 ex, Tornfalk 1 ex och en flock Bergfinkar.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Sunday, January 20, 2002 at 21:57:23 (MET)

Den 20 jan observerade vi två unga havsörnar som cirklade ovanför oss, ca 1 km från Rössjön. I Rössjön såg vi två ex sothöns, en stjärtandshane i karakteristisk praktdräkt, tre ex av storskrake (två hanar och en hona), fem sångsvanar varav en ungfågel, två ex av vigg, två knipor samt en mängd gräsänder. Vid vårt fågelbord i trädgården hade vi samma dag besök av bla ett par övervintrande steglitsar samt en tofsmes.
Jenny Huléen och Patrik Andersson
Munka-Ljungby, - Sunday, January 20, 2002 at 19:18:08 (MET)

19 januari såg vid fågelbordet hemma i Farhult bergfinkar 7 ex. 20 januari Stenkrossen: 1 ex. alfågel hane, 2 ex. Svärta hanar. Heljarödshamn: 1 ex. havsörn subal. Ute på Rönnen sågs 7 ex. kärrsnäppa, 2 ex. storspov.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 20, 2002 at 18:28:17 (MET)

20 januari
Den unga vittruten som hållit till på yttre Bjäre en tid fanns idag vid Tjällran. Satt först på fastlandet nedanför Gråthögarna och flög sen i makligt takt ut och satte sig bland andra trutar och skarvar på Tjällran. Här fanns även 10 skärsnäppor och 10-15 kärrsnäppor, ca 15 skär- och några ängspiplärkor och stora flockar med gräsänder och ejder. En ung havsörn passerade oxå.

På Torekovs rev 5 skärsnäppor, 1 skedand, 1 tobisgrissla och vid Kattvik 2-3 alkekungar, 1 tobisgrissla, 3 alfåglar, 1 skäggdopping samt 60-70 sidensvansar. Precis som på Kullasidan (se nedan) var det ovanligt många ormvråkar på Bjäre idag.
Bodil, Stig o Lena Forsberg, Karl-Axel Sand o Thomas Wallin
- Sunday, January 20, 2002 at 17:13:27 (MET)

19 jan. "Skogsmullarna" från Örkelljunga deltog för första gången i SkOFs "Vinterfågelsafari". Efter att tillbringat nästan hela förmiddagen i de tämligen fågeltomma markerna i Örkelljunga och vid Rössjön/Tåssjö/Röglan tog vi oss ut till kusten. Följande observationer kan nämnas: strax innan Vegeholm större korsnäbb 1 hane. Vid vegeåns mynning missade vi rördrom, men såg storspov 10-tal ex samt strandskata 1 ex. Rönnen: gravand 3 ex, kricka 5 ex, pilgrimssfalk 1 ex, ängspiplärka ca 10 ex, sånglärka 3 str. Farhult: sjöorre 2 ex, svärta 1 ex. Svanshall: skäggdopping minst 5 ex.
Seth Nilsson, Björn Herrlund, Patric Carlsson
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Sunday, January 20, 2002 at 16:44:50 (MET)

2002-01-20. Torekovs rev: 25 skärsnäppor, 17 kärrsnäppor, 1 rödbena sågs fint då solen för en kort stund visade sig. Kattvik: 1 tobisgrissla. Båstad: 2 alfågel, 1 skäggdopping.
Karl-Erik Karlsson <karl-erik.karlsson@ebox.tninet.se>
Svalöv, - Sunday, January 20, 2002 at 16:33:47 (MET)

20 januari. Jag sällar mig till den månghövdade skaran fågelskådare som var ute denna fina dag. +6 grader och tidvis SOL, det var inte igår precis. Jag var ute på Kullahalvön och blev imponerad av den stora mängd ormvråk som övervintrar i bygden. Det måste kommit in några från Danmark de senaste dagarna. Jag fick tips om de två tofsviporna men lyckades inte hitta dem på åkern öster om Stureholm. Mina intressantaste observationer: Ingelsträde/Danhults dammar: projektstork 1 ex gående precis invid vägen. Mjöhult: tornfalk 2 ex. Västraby gård: pilgrimsfalk 1 ad (som jag bedömmer det omärkt). Stureholm: varfågel 1, havsörn 1, fjällvråk 1 (Bjärbolunds allén). Strandbaden: hornuggla cirka 10, jorduggla 1 och skogsduva 3. Sandön: gravand 1
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2002 at 16:12:23 (MET)

19 jan. I samband med att vi ("Klippsvalans vänner" Kjell-Åke, Kaj, Karl-Göran o Alf) deltog i det årliga "Vinterfågelsafariet", arrangerat av SkOF gjorde vi bl.a. följande observationer. Björkeröd: ropande kattuggla, Lerhamn: snatterand 1 hane, Strandbaden: hornuggla 5-10ex. jorduggla 1ex. vinterhämpling 2ex. Höganäs: smådopping 3ex. Svanebäck: rödbena 2ex. skärsnäppa 2ex. Domsten: mindre hack. 1 hane, Vegeås mynning : rördrom 1ex. Rönnen: de första gravänderna 3ex. Resultatet av tävlingen finns i början av vecka 4 på SkOF:s hemsida.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, January 20, 2002 at 15:27:52 (MET)

20 januari. Även idag vid middagstid sågs den svarthuvade måsen norr om hamnen i Viken. I området Svedberga -, Stureholms- och Västraby gård: En ung kungsörn, en ad pilgrimsfalk, två fjällvråkar, ca 30 snösparvar och två tofsvipor troligen årets första.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, January 20, 2002 at 15:22:43 (MET)

20 januari. Vinterfågelexkursion med NFK (Naturskyddsföreningen i Kullabygden). Ö Ornakärr: 80 sångsvanar, talrika kanadagäss, grågäss,sädgäss samt 1 bläsgås. Förutom en havsörn vid Stureholm var det mycket magert i örnmarkerna, dock gladde två tofsvipor mellan Stureholm och Rögle. Avslutning vid Sandön med havsörn igen, 3 strandskator, 2 gravänder, storspov mm. På hemvägen noterades en honfärgad blå kärrhök strax V Farhults kyrka.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, January 20, 2002 at 13:15:34 (MET)

02.01.19 2 st strömstarar vid Rössjöholmsån vid vattenkvarnen. 21 st sångsvanar, 1 st sothöna, 3 st knipor, 3 st storskrakar i Rössjön samt en mängd gräsänder.
Lennart Nilsson
Domsten, - Sunday, January 20, 2002 at 09:38:57 (MET)

Lö 19 jan. Den Svarthuvade måsen kvar i Viken. Sågs vid tiotiden sittande på en sten strax norr om hamnen. Vid Lerhamn en hanne snatterand.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, January 19, 2002 at 23:25:29 (MET)

19 januari. Sydhamnen HELSINGBORG: ca 275 vigg och en bergand, hona.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, January 19, 2002 at 22:32:27 (MET)

17 januari. GRYTSKÄR: i tången 9 piplärkor varav minst fyra skärpiplärkor. I dimman ejder ca 150 och gräsand ca 350 ex. På Grytskär satt en häger. SKÄLDERVIKEN: Rönneåns mynning, i hamnen observerades 13 storskrak.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, January 19, 2002 at 22:29:49 (MET)

2002-01-19, Klitterhus, lördagspromenad och en gröngöling flög upp vid parkeringen, i Rönneå ett storskrakspar och domherrar i skogen. Per Muhr
Per Muhr <per.muhr@telia.com>
Ängelholm, - Saturday, January 19, 2002 at 22:05:28 (MET)

Fre 18 jan. Ripagården: gravand 1ex, enkelbeckasin 1ex. Torekovs rev: skärsnäppa 19ex, kärrsnäppa 3ex, Vittruten se tidigare rapport nedan, rödbena 2ex, havsörn 1ex ad, skedand 1ex hanne. Lerhamn: rödbena 1ex. Vejbystrand: rödbena 3ex, kärrsnäppa ca 25ex. Öster om Ängelsholm på en åker vid vattentornet: spetsbergsgås 4ex lyfte och drog nordost vid 14:30. Stureholm: kungsörn 1ex 2k. Norr om Allerum: blåkärrhök 1ex ad hanne.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, January 19, 2002 at 18:05:39 (MET)

2002-01-19
Kattviks hamn 11:30 - Alkekung 7
Kattarp 10:30 - Kungsörn 1 ex
Torekovs rev 11:00 - Skärsnäppa 15 ex, Rödbena 1 ex.
Pierre Unge <pierre@unge.com>
Malmö, - Saturday, January 19, 2002 at 17:53:38 (MET)

Kattvik 19-1 Alkekung 3ex,Alfågel 3ex,1 Sparvhök,Sidensvans 70ex,Norrvikens camping- Varfågel 1ex.
martin ekenberg
grevie, - Saturday, January 19, 2002 at 14:49:05 (MET)

18/1-02 Svedberga gård:Fjällvråk 1.Vikens hamn (12.30-14.30) Ingen svarthuvad mås.Bläsand 6,Ängspip 7,skärpiplärka 2+ 1 trol vattenpiplärka intill hamnpiren.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, January 19, 2002 at 00:33:51 (MET)

Fre 18 jan. VITTRUT 1ex ungfågel sågs ett par minuter vid Torekovs rev vid tolvtiden, när vi tappade uppmärksamheten på truten lyckades den minnsan försvinna. Medobservatör Mårten Müller.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tnnet.se>
Helsingborg, - Friday, January 18, 2002 at 16:43:37 (MET)

18 jan. 1 ex Nötkråka håller just nu till utanför mitt hus.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, January 18, 2002 at 12:27:55 (MET)

17/1. En runda i gås och örnmarkerna under förmiddagen gav bl.a. föjande obsar. Fjällvråk 1 ex Stureholm(vid gamla järnvägen),Pilgrimsfalk 1 ex ad. Lönhult (satt på en brunn), Blå kärrhök 1 ex honf. Skoghus (norr om Hjälmshult). Den stora gåsflocken tycks ha flyttat väster om Allerum - Jonstorpvägen och håller nu till vid Danhult. Den innehöll även 78 st Sångsvanar.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Thursday, January 17, 2002 at 23:05:50 (MET)

17/1-02 Stureholm: Fjällvråk 1 vid bjärbolundsallen.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, January 17, 2002 at 18:11:04 (MET)

Ons 16 jan. Rössjön. Sångsvan 17ex, stjärtand 1ex hanne, strömstare 1ex i bäcken, talltita några, entita 2ex, svartmes 1ex, nötskrika 1ex, större hackspett 1ex hanne, korp 1ex, bergfink ca 30ex, domherre 3ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, January 16, 2002 at 18:21:26 (MET)

16/1-02 Utvälinge-Vegeå: Rördrom 1 nedanför gamla tegelbruket. Höghult: Den stora ansamlingen gäss och svanar som i ökat antal vistats här i 2 månader försvann i helgen;möjligen beroende på jakt? Idag i alla fall åter 30 sångsvanar.I övrigt magert i dimman.Enstaka stenknäckar och smärre björktrastflockar.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, January 16, 2002 at 17:19:59 (MET)

15 januari. En fjällvråk till. Denna satt vid "Vattentornsrondellen" i den norra delen av Ängelholm. Ej samma individ som sitter i närheten av infarten till F10.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, January 15, 2002 at 15:40:31 (MET)

14 januari. I SYDHAMNEN Helsingborg noterades ca 700 vigg.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, January 14, 2002 at 22:52:40 (MET)

13/1. På Klören höll det till 4 större korsnäbbar i småtallarna. En rördrom var uppe och flög en runda vid landsvägsbron i Vegeholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 14, 2002 at 06:59:42 (MET)

12/1. I Vegeås mynning låg 2 salskrakehonor. På Rönnen fanns en hanne pilgrimsfalk, 6 krickor och 4 starar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 14, 2002 at 06:56:09 (MET)

13 januari. Idrottsvägen, Jonstorp: 6 hornugglor. Vegeåns mynning: 1 rördrom, 1 salskakehona. Rögle säteri: Förbluffande tyst i skogen men en spillkråka hördes i alla fall.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, January 13, 2002 at 18:05:45 (MET)

Fjolårets statistik över rappportering och besök på obsboksidan är nu sammanställd. Vem rapporterade mest och vem leder "maratonligan? Läs alla nyheterna! Klicka här eller på Obsstatistik -01 i menyn till vänster.

Weeb-gruppen
- Sunday, January 13, 2002 at 17:52:27 (MET)

12 januari. Vid promenad på stranden mellan Klören och Klitterhus sågs 19 strandskator fördelade på tre flockar. I dimman enstaka knipor och några rastande flockar av gräsand. I tallskogen på tillbakavägen var det knäpptyst sånär som på sisandet från en kungsfågel.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, January 13, 2002 at 17:04:07 (MET)

13 januari. På schemat denna eftermiddag var det skrivet sjöfågelinventering men dålig sikt gjorde att vi fick tänka om. Två fjällvråkar sågs dock. En vid Höjaavfarten, E6an, Ängelholm och den andra sågs längs den nya vägen, 1 km väster om rondellen väster om Hjärnarp. På Torekovs Rev såg vi bland annat: skärpiplärka 30, vattenpiplärka 1, skärsnäppa 7, rödbena 3 och kricka 10. Längre in i Skälderviken vid Öllövsstrand såg vi: blå kärrhök 1 hona, ringduva 3, rödbena 4 och sothöna 1.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholmare, - Sunday, January 13, 2002 at 16:25:04 (MET)

Sön den 13 jan. Sandön: Hann knappt mer än att kliva ur bilen så kom en rördrom flygandes över mig. Den SVARTHUVADEMÅSEN var kvar även idag och den stod på en sten norr om Vikens hamn en stund för att sedan lyfta och flyga söderut kl 13:50(ej sträckande) .
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet>
Helsingborg, - Sunday, January 13, 2002 at 14:19:13 (MET)

13-1 Var idag ute i Hemmeslöv(i utkanten av rapportområdet),där studerade jag den stora mängd änder som höll till i bukten.Stora antal bergand,svärta,sjöorre och vigg.Mitt ibland änderna höll där till en gammal gråtrut med helt vita vingspetsar-det vita gick dessutom in en bra bit på vingarna(dock ingen vittrut).Man kan köra ner vid mellanvägen till parkeringen,så höll den till rätt utanför.
martin ekenberg
- Sunday, January 13, 2002 at 13:28:28 (MET)

2002-01-12. En runda vid middagstid runt fågelreservatet i Sibirien, i en skog som till först verkade totalt tom på fåglar, tills plötsligt en varfågel slog sig ned i en trädtopp strax intill oss. Då ´´vaknade´´ skogen och det ena varningslätet efter det andra ljöd. Varfågeln drog snart vidare och då uppenbarades både trädkrypare, nötväcka och ett gäng grönsiskor. På håll hördes en mindre flock med stjärtmesar med sitt lättkända ´´sirrande´´.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, January 12, 2002 at 17:26:59 (MET)

020112 08.30 Pålsjö Östra. Drog upp rullgardinen i sovrummet och utanför på gräsmattan satt en sparvhökshane och käka på en gråsparv eller pilfink. Kunde stå i fönstret och observera i en halvtimme, innan han var klar och flög iväg.
Lasse Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, January 12, 2002 at 10:28:20 (MET)

Bjuv 020111. I trädgården idag: Domherrar 10 ex, entita 3 ex varav en "utan stjärt", rödhake, stenknäck, blåmes, talgoxe, bergfink 5 ex, pilfink, gråsparv osv. Även besök av gråsiskor 4 ex. Igår en nötkråka.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Friday, January 11, 2002 at 22:06:04 (MET)

Fre den 11 jan. Den SVARTHUVADE MÅSEN upphöll sig i hamnen kl 14:30 - 14:45 då den lyfte och flög norrut (ej sträckande).
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, January 11, 2002 at 19:37:37 (MET)

11 janauari. RYDEBÄCK, stranden: Idag "endast" 170 ex skäggdopping, merparten fördelade på tre flockar rastande i havet. Storskrak 1, Kanadagås 4.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, January 11, 2002 at 16:44:18 (MET)

10 januari. Promenad mellan RÅÅ HAMN och RYDEBÄCK/FORTUNA: Skäggdopping ca 325 ex! i en och samma rastande flock ca 300 m utanför stranden vid Rydebäck. Vigg ca 140 ex utanför Råå hamn samt Kanadagås 2. Varken vadare eller tättingar längs stranden.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, January 11, 2002 at 16:37:59 (MET)

En smådopping i vaken vid badhuset i Ängelholm 12.30. Fredag 11/1
Johnny Lindkvist <johnny@haaksstenhus.com>
Munka Ljungby, - Friday, January 11, 2002 at 13:12:41 (MET)

Onsdagen 9 januari. Så har isen försvunnit och rördrommen har åter öppet vatten. 1 ex lyfte från södra sidan av Vegeå, på Sandön 14 strandskator och 20 kärrsnäppor, från vassarna hördes skäggmes. Ute på Rönnen vattenpiplärka 1 ex, ängspiplärka 1 ex samt flera skärpiplärkor, snösparv 1 ex, bergand 2 ex, kricka 9 ex och bläsand 16 ex. I Farhult en järnsparv och från den 5 januari en nötkråka. Mellan Vegeå och Görslövsån sågs 16 storspovar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, January 10, 2002 at 22:33:46 (MET)

10 januari. Ytterligare en fjällvråk till vår inventering. Denna såg jag på sydsidan av Hallandsåsen, i Håle 1 km öster om Förslöv.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, January 10, 2002 at 21:45:18 (MET)

9 jan. RAMLÖSA BRUNNSPARK: Kattuggla hördes spela strax före midnatt.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, January 10, 2002 at 16:30:10 (MET)

Tänkte att vi ville rapportera om liten överlevare. Fullt i klass med vilken medelhavsraritet som helst. Det handlar om en Svarthätta, en hane som håller till vid fågelbordet i vår trädgård. Vi började på allvar att mata i slutet av november. Ganska snart upptäckte vi honom. En mycket pigg krabat som har visat sig dagligen sedan dess. Han verkar i huvudsak livnära sig på smulrester av frön och han äter också äpplen med god aptit. Tuff är han också. Han ger gärna konkurenterna om maten ett tjuvnyp när dom kommer för nära. 020110 Husensjö
Bengt o Inger <bengt.inger.lundgren@swipnet.se>
Helsingborg, - Thursday, January 10, 2002 at 14:27:08 (MET)

9 jan. FLENINGE: Glada 1, HASSLARP: Skäggmes 1 i vassen i övre dammen, Gråsiska 1, Bofink 1, RÖGLE: Sångsvan 52, SANDÖN: Storspov 5, Häger 2, Strandskata 1, Storskrak 5, Brunand 1. Änderna fanns i Vegeån.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, January 09, 2002 at 16:17:00 (MET)

8.jan. Vid Tånga korset såg 1ex juv kungsörn vid 11-tiden idag sträckande mot Utvälinge.
Kristian Linde
Ängelholm, - Tuesday, January 08, 2002 at 21:27:54 (MET)

8/1-02 Höghult:Fjällvråk 1,tornfalk 1.F.ö är det rätt bra fart på kattugglornas spel sedan julhelgen ungefär.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, January 08, 2002 at 19:29:27 (MET)

8 Januari. En fjällvråk vid infarten till F10, Ängelholm. Samt en rättelse då fjällvråken från den 6 januari sågs i korset väg 107/110 väster om Bjuv.
Henrik Ehrenberg
- Tuesday, January 08, 2002 at 17:38:15 (MET)

6 Januari. Rätt skall vara rätt så min och Kristian Lindes fjällvråk utanför Bjuv den 6 januari var i korsningen väg 107/110. 8 Januari. En fjällvråk vid infarten till Skånska Flygflottiljen F10 utanför Ängelholm.
Henrik Ehrenberg
- Tuesday, January 08, 2002 at 16:24:24 (MET)

7 januari 2002. Även idag 2 rördrommar vid Vegeås mynning. Enligt uppgift ytterligare 2 vid 1:a bilbron uppströms tidigare på morgonen. Vid Sandön 2 salskrakar och i Utvälinge 4 starar. I Farhultsviken 1 snatterand-hona och 1 vattenpiplärka (med favorit-tillhåll i tånghögen nedanför den stora, gula skjutvarningsskylten).
Mats Rellmar
HBG, - Monday, January 07, 2002 at 20:42:53 (MET)

5 jan. Vinterfågelräkning Nellåkra-Laröd. Midvinterräkning med ett ljuvligt väder. Vindstilla, blå himmel och rimfrostklädda träd. Snö- och istäckta åkrar gjorde att fågellivet var sparsamt. De första trevande vårtecknen, talgoxarna filade och en optimistisk spillkråka hackade ut bohål. Räkningen gav 30 arter och det blev en hel del rovfågel. 1 ung kungsörn, 3 fjällvråkar, 15 ormvråkar, 1 duvhök och 1 sparvhök. Ovanligt lite mesfåglar men en liten flock stjärtmesar dök upp. Vidare 40 ringduvor, 3 st hackspettar och dagens roligaste upplevelse som var en sjungande varfågel i en grantopp som lockade till sig en artfrände = slagsmål. Mötte vinterfågelräknarkolega Paulsson från Viken som haft sin rutt ungefär lika länge som jag, d v s slutet av 70-talet. Rutterna tangerade varandra på två punkter inklusive kungsörnsobsen.
Bengt Hertzman
- Monday, January 07, 2002 at 14:20:24 (MET)

5/1-02 Från ett fält öster om infarten till Ängeholms flygplats stöttes en jorduggla upp.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Monday, January 07, 2002 at 08:50:43 (MET)

6/1. Hade en kul obs av en rördrom vid båtbryggorna i Utvälinge. Den kom gående på isen i typisk smygande stil från "min" sida av Vegeå mot den andra. Halvvägs stannade den och sträckte sig i sin fulla längd, varefter den lyfte och flög över ån. Där smög den i slow motion halvt dold av vass. Plötsligt delade rördrommen ut ett våldsamt hugg mot något i åkanten, vad det var gick inte att se. Därefter högg den flera gånger mot bytet som nu låg på marken. Som om inte det räckte tog fågeln fångsten i näbbet och dängde den upprepade gånger i backen. Efter ungefär en kvarts behandling var söndagsmiddan klar att förtära. Så skedde, och fågeln drog sig längre in i vassen för att smälta maten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 07, 2002 at 08:33:41 (MET)

5/1. 12 salskrakar kom flygande och landade vid Sandön. En glada kom glidande lågt över hustaken i Utvälinge, och vid Skälderviksbron i Ängelholm låg en smådopping.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 07, 2002 at 08:19:58 (MET)

6/1. Vädret var verkligen växlande från tät dimma till helt klart, men blev ändå en lyckad skådardag. Vi började i tät dimma vid Torekovs rev där vi såg bl.a. Skärsnäppa 15 ex, Rödbena 1 ex, Kärrsnäppa ca 15 ex (sträckte förbi), Skärpiplärka 1 ex, Ängspiplärka 5 ex, Kricka 11 ex. Hamnen vid Tjällran (nu hade det klarnat upp), Pilgrimsfalk 1 ex sträckte söderut rakt över oss, Smålom 6 ex sträckte förbi tillsammans med många alkor. Havsten (mellan Vejbystrand och Förslöv) såg vi en helt vit Ormvråk. Nedanför bron över Vegeå i Vegeholm såg vi tillsammans med Patric Carlsson 2 st Rördrommar. Nästa stopp blev Viken med Svarthuvad mås 1 ex, Snatterand 1 ex, Bläsand 2 ex. Rönnen Sjöorre 1 ex, Smådopping 1 ex och slutligen Sandön Storspov 13 ex, Salskrake 1 ex samt 2 st Pilgrimsfalkar som satt på isen och åt utan att det tycktes bekomma trutarna och spovarna som stod alldeles intill. Medobservatör denna dag var Anders Larsson, Hässleholm.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, January 06, 2002 at 22:12:21 (MET)

2002-01-06 - Viken:
Svarthuvad mås 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ex, Snatterand 1 ex och Bläsand 4 ex och ca 20 starar i en flock.

Vårt huvudsyfte med skådningen idag var annars att inventera örnar, men dessa lyste med sin frånvaror. Mycket kan vi säkert skylla på det dåliga vädret som tidvis bara innebar en sikt på några hundra meter.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2002 at 21:09:45 (MET)

4 Januari Rönnen: 1 ex. Havsörn, 1 ex. Svärta hanne och 1 salskrake hona.5 januari 2 ex. Havsörn Själrönnen och 1 ex flygande Stenkrossen. Och sist en gammal obs: 26/12 2001 1 ex ad. FJÄLLVRÅK sittande i en allé mellan Svedbergakulle och Stureholm.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2002 at 18:59:16 (MET)

6 januari. På hemvägen efter en tur på österlen så såg vi en fjällvråk i korsningen mellan väg 110 och 109 i västra delen av Bjuv. Tanken var att vi skulle ta en titt vid Bjuvs Reningsverk men ilskna lösgående vakthundar fick oss på andra tankar. Nu vet vi varför det har varit ont om obsar från Bjuvs Reningsverk...
Henrik Ehrenberg, Kristian Linde
Ängelholmare, - Sunday, January 06, 2002 at 16:28:28 (MET)

6/1-2002. Två rördrommar sågs vid bron över Vegeån 13.15. På Sandön bl.a. några storspovar, 1 strandskata och 8 kärrsnäppor. Vid Rögle 154 sångsvanar, 11 grågäss och 5 rapphöns. Dimmigt värre!
Patric Carlsson <patric.carlsson@rixtele.com>
Harbäckshult, - Sunday, January 06, 2002 at 15:55:33 (MET)

6/1-02 Höghult:Sädgås 8,grågås 35, sångsvan 28 i den idag vid middagstid mer än tusenhövdade kanadagåsflock som huserar här.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, January 06, 2002 at 15:01:02 (MET)

Nu har Du chansen att följa "våra" fjällvråkar som vintertid vistas inom KOF´s rapportområde.
Rapportera Dina iakttagelser här i obsboken. Mer kan Du läsa under rubriken "Inventeringar".

Webbgruppen
Webb-gruppen
- Sunday, January 06, 2002 at 00:21:28 (MET)

5 januari. Vinterfågelräkning mellan Svanebäck i nordväst och Nällåkra i sydost. Magert med fåglar i skogen men en juv kungsörn vid Nällåkra gladde liksom 1 rödbena, 1 kärrsnäppa samt 2 skärsnäppor vid Svanebäck.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, January 05, 2002 at 23:21:53 (MET)

20020105 Spillkråka i skogen vid Gustavslund
Björn Ekelund <bjorn.ekelund@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, January 05, 2002 at 20:24:38 (MET)

5 Januari. Söderåsens sluttning; Åvarp-Vegeådalen-Halladalen. Flödande solsken och härligt frostglaserade grässtrån och vinterståndare. Dessutom livet från den glatta sidan; gick på öronen ett par gånger. Vegeådalen är till stora delar istäckt. Så över till obsar: Glada 1 ex, Ormvråk 4 ex, Sparvhök 1 ex, Gröngöling 1 ex, Varfågel 1 ex, Stenknäck ca 5 ex, Korp 3 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 05, 2002 at 20:12:30 (MET)

5 jan. Strax intill parkeringen vid Torekovs rev 1 varfågel i en björktopp. Vid Glimminge plantering 2 rödbenor samt enstaka krickor och bläsänder. Grytskären bjöd på 2 skärsnäppor, 3 rödbenor samt en flock med 10 skärpiplärkor. Mycket gäss vid Rögle/Stureholm - drygt 1100 kanadagäss blandat med enstaka grågäss och 7 sädgäss. I buskagen vid Västraby dammarna sågs en varfågel. Dagens starkaste intryck idag gav den säl ute vid Grytskären som lömskt underifrån attackerade en knipa. Efter att en kort stund ha lekt med den stackars fågeln drog den således ner knipan under vattnet och efter en stund återstod det endast några dun på ytan. Jag har snart skådat i 20 år men jag har aldrig sett något liknande och trodde för den delen heller inte att sälar käkade fåglar. Någon som gjort liknande iaktagelse?
Thomas Svanberg
- Saturday, January 05, 2002 at 19:52:16 (MET)

2002-01-05: Den adulta svarthuvade måsen stod som vanligt på stenarna nära stranden strax norr om Vikens hamn på eftermiddagen. Vi försökte mata in den med bröd men den fegade tyvärr för detta. Lerhamn: 1 ad havssula (!) flög omkring ngn km ut till havs. Mellan Lerhamn och Mölle: 1 skärsnäppa rastade samt en misstänkt vattenpiplärka drog över mot norr. Piplärkan var modell skärpip med tydligt ljus undersida och läte som vattenpip. Såg ut att landa men kunde tyvärr ej återfinnas. Medobservatörer: Hans Larsson, Steglarp & Robert Tuvesson, Lund
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Saturday, January 05, 2002 at 19:23:09 (MET)

5 januari: stjärtanden kvar i vaken i Rössjön. Också 2 sothönor vilket är tämligen ovanligt i sjön.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, January 05, 2002 at 18:31:59 (MET)

5 januari
Sällar mej till mängden som sett rördrom vid Sandön. Idag på eftermiddagen kom en drom flygande innifrån Vegeå och landade vackert på Sandön. Dessutom tre salskrakhonor i iskanten. Vid Farhult alfågel, 2 sjöorrar och 8 kärrsnäppor samt på Rönnen 16 strandskator.
Thomas Wallin
- Saturday, January 05, 2002 at 16:41:10 (MET)

02-01-05. Avslutade dagens skådning i nordväst vid Utvälinge, där det stod en rördrom på isen vid Vegeåns mynning. När vi tittade på den kom ännu en rördrom flygande från väster och gick ner i vassen bakom den andra.Körde därefter direkt bort till vägbron mot Ä-holm, och såg där ytterligare två rördrommar på isen, tillsammans med flera andra skådare. Alltså finns det fyra rördrommar i området, och vem vet, kanske där finns fler ?
Lars Lundquist <lars.g.i.lundquist@telia.com>
Höör, - Saturday, January 05, 2002 at 16:05:46 (MET)

02.01.05 Råån vid ålderdomshemmet. Sittandes vid åkanten 3 st mandarinänder. 1 st hona och två hannar.
Lennart Nilsson
Domsten, - Saturday, January 05, 2002 at 15:58:26 (MET)

2002-01-05. Man lurar inte Malmberg & Fors i evigheter. Idag åkte den dit, RÖRDROMEN. Sågs både vid Sandön och från Vegeåbron. I övrigt havsörn, salskrake och alfågel utanför Sandön.
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, January 05, 2002 at 15:15:18 (MET)

5 januari. En tur längs Bjärekusten idag gav många fina fågelobservationer: Lervik/Grytskär: rödbena 2, skärpiplärka 4, ängspiplärka 2. Rammsjöstrand: blå kärrhök 1 hona, kricka 1 hane, skärpiplärka 2, ejder flera hundra i en stor flock. Torekovs rev: skärpiplärka 15, vattenpiplärka 1, ängspiplärka 5, skärsnäppa 5, kärrsnäppa 4, rödbena 1, brunand 1 hane, kricka 6. Från revet sågs 6 stycken skärsnäppor vid hamnpiren i Torekov sålunda ej samma individer som vid revet.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, January 05, 2002 at 14:47:42 (MET)

02-01-04 Viken: Svarthuvard mås 1 ad, Ängspip 3, Lerhamn: 1 ad Pilgrimsfalk hane, Kullen (Mistluren): 1 Smålom, 2 Svärta, 6 Sjöorre, Sillgrissla >40, Sandön: Strandskata 7, Storspov 23, Rördrom 1 (stackars krake, landa mitt på isen - kaninte finnas så särdeles mycket rördromsmat där)
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Friday, January 04, 2002 at 23:08:05 (MET)

4 januari. Vid Vegeåns mynning två rördrommar ute och stapplade på isen mitt emot båtbryggorna mitt på dagen.Det hela slutade i ett vilt slagsmål varefter en drog sig söderut och en norrut gående längs med vassen för att lite senare ta till vingarna. Svarthuvade måsen på sin favoritsten på morgonen strax nor om Vikens hamn. En grann gammal pilgrim på den höstsådda "gåsåkern" vid Stureholm lät sig fotograferas från vägen.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Friday, January 04, 2002 at 22:14:02 (MET)

4 jan. Kort stopp vid Rössjön resulterade i två trevliga "årspinnar". I vaken en stjärtandhanne bland gräsänderna och vid möllan en strömstare på stenen mitt i forsen.
Henrik Johansson
- Friday, January 04, 2002 at 19:03:38 (MET)

4/1. Svarthuvade måsen kvar i Viken. Sågs ca 15.00-15.20. Vid Rögle 1 juv kungsörn, 176 sångsvanar, 1 grågås och några hundra kanadagäss. Avslutningsvis en misstänkt rördrom som drog iväg längs Vegeån. Detta ca 16.30 och ljuset var obefintligt, men det förfaller väl inte helt otroligt (se Kristians obs nedan).
Patric Carlsson
- Friday, January 04, 2002 at 17:17:56 (MET)

4-jan tog ett snabbt stopp vid Vegeholm mellan två jobb. Rördrom var kvar öster om bron och vid parkeringen satt 1ex varfågel i en grantopp.
Kristian Linde
Ängelholm, - Friday, January 04, 2002 at 16:40:51 (MET)

3-jan. Nu när kylan satt sina spår i fågelmarkerna är kusterna ett bra alternativ till att hitta lite smått o gott. Sträckan Hittarps rev - Mölle spanades av, tyvärr med rätt så magert resultat; smådopping 1, bläsand 435, kricha 20, snatterand 1, vigg 85, sparvhök 2, fjällvråk 2, pilgrimsfalk 1 2k jagade finkar med gott resultat över Mölle hamn, sothöna 140, kärrsnäppa 6, rödbena 4, svarthuvad mås 1, ängspiplärka 30, skärpiplärka 50, forsärla 1, gärdsmyg 60, rödhake 28, sidensvans 30, stare 46, rödvingetrast 1, snösparv 6, sävsparv 1. Strandraggare denna dag var Johan S, Bengt A, Henrik J och Henrik E
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, January 04, 2002 at 15:35:57 (MET)

3 jan. VIKEN: Den svarthuvade måsen kvar. På stranden söder om hamnen Skärpiplärka 1 och Ängspiplärka 3. En flock (7) Vinterhämplingar sträckte över liksom Starar (11). En Snatterand norr om hamnen. STUREHOLM: Sångsvan ca 85, Kanadagås ca 450, Fjällvråk 1. Vid RÖGLE sågs en ung Kungsörn gå till attack mot en grågås sittande i en sågsvanflock (ca 130). Grågåsen klarade sig med nöd och näppe. På åkern också Kanadagås ca 300, Grågås 12, Sädgås minst 3 och Bläsgås 3.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, January 04, 2002 at 10:35:49 (MET)

3/1-01 Höghult:En Jorduggla stöttes från ängen S om gården kl 13.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, January 03, 2002 at 18:30:57 (MET)

Nu finns en rubrik som heter "Aktuellt" under "Föreningen" på hemsidan. Där kommer jag skriva om vad som händer i föreningen samt lite annat matnyttigt. Klicka er in där ibland, det kan löna sig...
Henrik Ehrenberg
KOF, - Thursday, January 03, 2002 at 18:25:48 (MET)

3 Januari. På hemväg från dagens flanerande längs öresundskusten såg vi en adult hona pilgrimsfalk. Hon satt på ett av brunnslocken ute på åkrarna mellan Stureholm och Rögle. Under bilbron som går över Vegeå satt en rördrom och kurade. Annars var det ganska magert i markerna men ett mycket härligt väder!
Henrik Ehrenberg, Henrik Johansson
- Thursday, January 03, 2002 at 16:05:14 (MET)

31.12. En fördröjd, men intressant rapport från nyårsafton. Denna smällkalla dag (kl 15) såg jag en trana på väg söderut över Pålstorp söder om Helsingborg.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Thursday, January 03, 2002 at 12:56:15 (MET)

2 jan. Arild: en ung Havsörn spanade av kustområdet och försvann mot de inre delarna av Skälderviken. En skäggdopping och några alkor sträckte förbi. Rekekroken: Ängspiplärka 2 och Skärpiplärka 1 sökte föda i tångbankarna. Görslövsån: Ett storskrakpar. Rönnen: Storspov 9. Sandön: Havsörn 1 juv. och Storspov 12. I vassen hördes skäggmes.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, January 03, 2002 at 08:26:45 (MET)

2 jan. Höganäs reningsverk: forsärla, 9 starar mm. Höganäs hamn: smådopping. Svarthuvade måsen kvar vid Vikens hamn vid 14-tiden.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Wednesday, January 02, 2002 at 22:46:36 (MET)

2 Januari. Jag vill meddela en andrahandsuppgift om en rastande rördrom under dagen vid Vegeåns mynning.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, January 02, 2002 at 19:39:01 (MET)

2 jan. Började dagen med lite sträckskådning vid Svanshall. Kallt som... men ändå en del fågel bl a: smålom 42, gråhakedopping 3, svarthakedopping 1, sillgrissla 1 samt tobisgrissla 1. Ute på Rönnen satt en havsörn modell yngre och vid Rögle/Stureholm en större flock med kanadagäss uppblandat med sångsvan 120 ex, sädgås 7 ex samt bläsgås 1. En ung kungsörn var ett orosmoment för flocken. Till sist en obs från Viken där den svarthuvade måsen fortfarande finns kvar. Idag käkade den bl a medhavt bröd från en skådare.
Thomas Svanberg
- Wednesday, January 02, 2002 at 16:42:03 (MET)

När kommer fåglarna till nordvästra Skåne år 2002?

Givetvis fortsätter vi med fenelogilistan även detta år. Hjälp till att hålla koll. Rapporterade till KOF's virtuella obsbok eller med e-post till KOF.
Iakttagelser och information hittar du under rubriken Fenologi.
Webb-gruppen
- Wednesday, January 02, 2002 at 14:41:38 (MET)

01-01-01 Idag var det blåsigt värre och inte helt lättskådat. Noterade dock bl.a. följande: Kattvik - 1 alkekung, Ripagården - 1 honf. blåhök, Revet Torekov - ca 15 skärsnäppor, ca 30 kärrsnäppor, 1 rödbena, 1 sävsparv, Sandön - 1 honf. blåhök, 9 storspovar, Viken - 1 hane snatterand, Hittarps rev - 1 gravand
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
lERBERGET, - Tuesday, January 01, 2002 at 22:00:13 (MET)

1/1 Bjärehalvön. Den ensamma berglärkan höll idag till nedanför dungen vid Lervik. Från igår 2 strömstarar,samt en morkulla jag stötte vid Stensån,där den går ihop med Öresjön(Båstad)
martin ekenberg
grevie, - Tuesday, January 01, 2002 at 19:13:14 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.