Observationer juli 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken

Tomtskådning de senaste dagarna har gett flera ganska kul saker.
31 juli: trolig mindre skrikörn på sträck SV
2 aug:ljungpipare, skogsnäppa, trädlärka, forsärla, mindre korsnäbb (en flock på ca 10 ex som kommit förbi flera gånger de senaste dagarna), svart rödstjärt 2-4 ex, svartkråka

Christer Strid
Maria By Helsingborg, - Saturday, August 03, 2002 at 11:54:16 (MEST)

31/7. Några förmiddagstimmar på Rönnen började bra med en förbiflygande skräntärna. Av vadare kan nämnas 4 kustsnäppor, 4 småsnäppor, 7 mindre strandpipare, 4 mosnäppor, 2 spovsnäppor, 2 svartsnäppor och 2 smalnäbbade simsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, July 31, 2002 at 16:18:27 (MEST)

2002-07-30
Ostanvinden friskade i ute vid Kullen på morgonen. På sträck noterades trots detta 1 havssula (ad). Dessutom ljungpipare 1, enkelbeckasin 1, skogssnäppa 1, skrattmås 113, kentsk tärna 9 samt enstaka intsträckande tornseglare.
Vid Björkeröd bl.a. 2 smådopping (ad), 1 brun kärrhök, 1 spillkråka och 1 forsärla. Ca 200 mindre korsnäbbar drog omkring, varav en imponerande flock på ca 150 ex.
Mats Peterz
- Tuesday, July 30, 2002 at 13:58:57 (MEST)

Såg också den vita gåsen vid Rönnen igår. Det är en albinistisk grågås. Den saknar t.ex. snögåsens svarta vingspetsar.
Mats Peterz
- Tuesday, July 30, 2002 at 13:57:50 (MEST)

29/7 Rönnen Idag sågs en helvit gås bland grågässen, är det en albino?
J. Olsson
ÄNGELHOLM, - Monday, July 29, 2002 at 22:20:24 (MEST)

28/7. 2 av de smalnäbbade simsnäpporna var kvar vid Rönnen samt lite överraskande 2 rastande sångsvanar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 29, 2002 at 14:10:36 (MEST)

2002-07-29
Sandön: Kärrsnäppa 7, kustsnäppa 15, myrspov 3, storspov 15, vattenrall 1 hörd och fiskgjuse 1.
Rönnen: Kärrsnäppa 20, kustsnäppa 3, småsnäppa 1, mosnäppa 2, svartsnäppa 1 och tobisgrissla 1. Uppskattningsvis 2500 grågäss samlades på ön.
Farhult: Kärrsnäppa 17, kustsnäppa 25, sandlöpare 1, myrspov 10, storspov 11, skogssnäppa 8 och svartsnäppa 1.
Mats Peterz
- Monday, July 29, 2002 at 10:36:45 (MEST)

2002-07-28
Kulllen: Strandskata 20 str, skrattmås 88 str, kentsk tärna 3 str. Småflockar om tillsammans ett 50-tal mindre korsnäbb ute och vände vid fyren flera gånger.
Björkeröd: Smådopping 1 ad, vigg 19, sångsvanparet med 3 ungar och brun kärrhök 1 juv. Även här lite (ca 10) mindre korsnäbb.
Ornakärr: Översvämmat. Mycket fågel gömde sig säkert i det höga gräset. Räknade in tofsvipa ca 200, grönbena ca 50, gluttsnäppa 10, skogssnäppa ca 5 och minst tusen skrattmåsar.
Mats Peterz
- Monday, July 29, 2002 at 10:35:37 (MEST)

27/28 juli. Sommarens sista nattskärrerunda. Maglaby kärr - Hålebäck. Totalt minst 10 ex varav 5 spelande. Dock inte samma intensitet på spelet som i juni. Dessutom 6 kattugglor varav en lät xylofondrillen höras under flera minuter. I skymningen lyfte en fiskgjuse med byte från M kärr.
Bengt Hertzman
- Sunday, July 28, 2002 at 23:50:28 (MEST)

Lite obsar i helgen från Söderåsen. Den 26 juli sågs 8 stjärtmesar (familjeflock?) vid Järnhatten och 25 mindre korsnäbbar i Klåveröd. . Några timmar vid Maglaby kärr den 27 juli gav inte de vadare man väntade sig men däremot forsärla, mindre hackspett, bivråk i spelflykt, talltita och några hundra sydsträckande fisknåsar uppblandade med skrattmåsar.
Bengt Hertzman
- Sunday, July 28, 2002 at 23:46:56 (MEST)

Fre 26 juli. Rönnen: smalnäbbad simsnäppa 4ex juv, kärrsnäppa 52ex, spovsnäppa 7ex, enkelbeckasin 1ex, grönbena 2ex, större strandpipare 6ex, drillsnäppa 11ex, rödbena 5ex, småsnäppa 3ex, mosnäppa 1ex, kustpipare 2ex, ljungpipare 1ex, gluttsnäppa 1ex, strandskata 11ex, storspov 1ex.
Patrik Sderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, July 26, 2002 at 15:51:53 (MEST)

Hovs Hallar 06.00-09.30. Mycket magert, en stormfågel, en trolig mindre lira, åtta silltrutar och 31 kentska tärnor var i stort sett allt nämnvärt. Försökte sedan titta på rastande vadare på diverse lokaler på Bjäre, men det var om möjligt ännu sämre - synbarligen lämpliga tångbankar och skyddade vikar var helt fågeltomma. Innanför Grytskären småspov 1, drillsnäppa 50, kärrsnäppa 20 och fisktärna 30. Vid Stora Hult en 2K fisktärna.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
- Thursday, July 25, 2002 at 22:25:17 (MEST)

25 juli. Sträck vid Kullen 05.15-14.00. Skäggdopping 1, gråhakedopping 2, mindre lira 2 mot sv, stormfågel 10, havssula 5, kricka 7, sjöorre 31, svärta 11, gluttsnäppa 4, rödbena 12, kärrsnäppa 68, kustsnäppa 20, spovsnäppa 4, sandlöpare 1, brushane 1, myrspov 5, kustpipare 9, ljungpipare 45, labb 1 mörk, silltrut 8, fiskmås 95, skrattmås 198, dvärgmås 1 ad, kentsk tärna 27, fisktärna 53, silvertärna 2, sillgrissla 29, tordmule 6 samt tobisgrissla 4. Medobsare under dagen var Mårten. En andra handsuppgift gör gällande att det fanns 2 smalnäbbade simsnäppor vid Rönnen under eftermiddagen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, July 25, 2002 at 22:15:52 (MEST)

Ons 24 juli. Rönnen lilla viken & ö sidan: kustsnäppa 14ex, spovsnäppa 10ex, småsnäppa 12ex, mosnäppa 6ex, grönbena 34ex, drillsnäppa 9ex, roskarl 1ex, kärrsnäppa 83ex, brushane 2ex, större strandpipare 1ex, mindre strandpipare 1ex, skärfläcka 4ex, rödbena 19ex, kentsktärna 26ex, fisktärna 3ex, myrspov 2ex, enkelbeckasin 1ex. Medobsare: Peter Franzén & Kjell-Åke Hall.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, July 25, 2002 at 17:58:47 (MEST)

25/7 Rönnen,1 juv smalnäbbad simsnäppa rastade i lilla viken under förmiddagen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, July 25, 2002 at 12:06:02 (MEST)

24 juli. Rönnen under några tidiga kvällstimmar gav bla; labb 1 subad, pilgrimsfalk 1 ad trol hane, kustsnäppa 10, spovsnäppa 10, kärrsnäppa ca 100, större strandpipare 30 samt kustpipare 1 ex.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 24, 2002 at 22:00:57 (MEST)

Mera angående den eventuella blåkråkan. Den satt i en blodbok nere vid stranden i Rydebäck, men det var minst 2 veckor sedan. Chansen att den finns kvar är väl ganska minimal.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Höganäs, - Wednesday, July 24, 2002 at 09:39:28 (MEST)

23 juli. Kullen mellan 05.10-18.40. Sträcket var i sin helhet som följer; Storlom 1, smålom 2, skäggdopping 1, mindre lira 3 mot sv samt 1 mot norr, stormfågel 2, havssula minst 10 ex, sjöorre 34, svärta 3, myrspov 11, storspov 7, roskarl 3, kustsnäppa 57, sandlöpare 4, kärrsnäppa 21, gluttsnäppa 4, rödbena 2, drillsnäppa 3, strandskata 43, kustpipare 2, ljungpipare 12, storlabb minst 6 ex mot sv, labb 1 subad mot nö, silltrut minst 15 ad varav 1 ex som uppvisade karaktärer som pekade mot graellsii/heuglini, tretåig mås 1 juv samt 1 ad, fisktärna 58, kentsk tärna 37, sillgrissla 158 (!), tordmule 37, obest.alka 22 samt tobisgrissla 21. Medobsare under dagen - Mårten samt tidvis Kalle, Oscar och Bengt. Annat trevligt sällskap under dagen var den flock med tumlare som höll till utanför spetsen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 23, 2002 at 23:02:35 (MEST)

23 juli, KULLEN några timmar på kvällen tills. med Kaj Möller. Storlabb 1str V (19.00) 1srt V (19.20) rastade på vattnet och str. vidare (19.35), havssula 4ex. sillgrissla ca.25, tordmule 5 samt myrspov ca. 150ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, July 23, 2002 at 22:24:42 (MEST)

Igår kväll fick jag höra i tredje hand om en intressant observation vid kusten nedanför Rydebäck. I ett träd satt det för 3-4 dagar sedan en, som den beskrevs för mig, BLÅKRÅKA. Ni som har semester kanske kan kolla efter den. Jag ska försöka få in lite mer exakta uppgifter om var den fanns.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Höganäs, - Tuesday, July 23, 2002 at 09:39:26 (MEST)

22 juli Rönnen. När regnet upphörde framåt kvällen hukade jag bakom brännässlor och nyponbuskar nå´n timme. I lilla viken sökte ganska mycket måsar och tärnor lä. Minst 80 kentska tärnor dominerade flocken. Inga stora vadarflockar, men trevlig artsammansättning. T ex kustsnäppa, kustpipare, roskarl, svartsnäppa, skogssnäppa, grönbena och mosnäppa. På den lilla tångbank som höll sig över vattnet fanns inte mycket plats för födosök -- trolig orsak till att många vadare kämpade vidare mot den kraftiga vinden.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, July 22, 2002 at 22:27:48 (MEST)

21/7 Vid gräs-områderna vid Vegeholm gick det 2ex rödspov och vid jonstorp seglade 2ex vit stork.
Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, July 21, 2002 at 19:27:37 (MEST)

21/7 Sandön,1 kungsfiskare vid bryggan. Rönnen bla ca 50 ljungpipare och 2 småsnäppor. Jonstorp,minst 10 skäggmesar,av dessa var 8 ungfåglar. I området även ett törnskatepar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, July 21, 2002 at 10:29:15 (MEST)

19/7. Skäggmesarna som i sommar lyst med sin frånvaro i Utvälinge/Sandön och Farhult, håller tydligen till i Jonstorp, där ett tiotal fåglar skall ha varit synliga. Själv såg jag 2 ex vid ett kort besök mitt på dagen. Vid Rönnen låg en skäggdopping med normalfärgade huvud, hals och vingar men med helt vit kropp i övrigt. En märklig syn.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, July 19, 2002 at 18:46:28 (MEST)

18/7 Eftermiddagsskådning i skälderviken gav följande: FARHULT kärrsnäppa 27, gluttsnäppa 15, svartsnäppa 5 och årta 1. RÖNNEN kärrsnäppa 26, spovsnäppa 1, myrsnäppa 1 str. S, småsnäppa 4, kustsnäppa 1, brushane 4, ljungpipare 15 och kustpipare 1. SANDÖN kärrsnäppa 110, spovsnäppa 5, småsnäppa 2, svartsnäppa 2, kustsnäppa 1 och roskarl 7.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, July 18, 2002 at 21:39:44 (MEST)

17/7 Ringmärkning i Hasslarp fram till 12-tiden gav 48 nymärkningar av 9 arter. Bland dessa kan nämnas kärrsångare 18, rörsångare 8 och sävsparv 12. Övriga obsar, forsärla 1, vit stork 1(ringmärkt) kom inflygande och landade på ängen söder om Hyllingedammarna.
Mårten Müller, Mats Rellmar
Helsingborg, - Wednesday, July 17, 2002 at 20:56:32 (MEST)

17/7-02 12.00 Sandön: Småspov 1,spovsnäppa 3,Kärrsnäppa 20,kentsk tärna 4 ad med 2 juv. Rönnen:Av c:a 20 Kentska tärnor var 7 juv.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, July 17, 2002 at 14:32:48 (MEST)

17/7 Rönnen. Gott om grågäss, annars magert med fågel. Dock en tordmule med unge simmande på östra sidan.
Rolf Helmersson, Paul Fors
Ängelholm, - Wednesday, July 17, 2002 at 11:53:48 (MEST)

16 juli. Fick idag beskåda en lärkfalk som utförde en för den lyckad jakt på en hussvala (troligen av årsmodell -02). Detta utspelade sig norr om Laröd.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, July 16, 2002 at 14:06:28 (MEST)

Mån 15 juli. Vid Helsingborgs norra infart (70km sträckan) sågs en väldigt udda skata, den var svart, de fält som ska vara vita var sotsvarta. Någon som sett något liknande?
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, July 15, 2002 at 21:25:50 (MEST)

13 juli. Under florainventering på Söderåsen gjordes också några få fågelobsar värda att nämnas. Det var verkligen sommarstiltje på fågelfronten. En gräshoppsångare sjöng på en fuktäng strax intill gården Boden nära Stenestad, 2 årsungar av gröngöling sågs på födosök vid Åvarp och på några ställen sågs smärre flockar av mindre korsnäbb i grantopparna.
Bengt Hertzman
- Sunday, July 14, 2002 at 18:48:19 (MEST)

14/7-02 Höghult: Ingen sumphöna hördes mellan 01-02 men en vaktel spelade rätt flitigt norr om gården.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, July 14, 2002 at 18:03:58 (MEST)

Lör den 13 juli. Rönnen: Det häftigaste var en albino stare som sågs först i lilla viken sedan flög den bort till östra sidan. På lokalen även mosnäppa 6ex, spovsnäppa 8ex, kärrsnäppa ca 20 ex, enkelbeckasin 2ex och mindre strandpipare 3ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, July 14, 2002 at 13:18:55 (MEST)

Den 12/7 på kvällen i Vegeholmsskogen sågs tre lärkfalkar, hona, hane och en juvenil en bit från de adulta. Medobservatör Mikael Olofsson.
Magnus Håkansson <magnus.hakansson@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, July 13, 2002 at 21:28:43 (MEST)

12/7 Var uppe vid Önnarps området, för att lyssna efter nattskära. Resultatet blev 6-7ex som fanns i området varvid 2ex sågs.
Kristan Linde
Ängelholm, - Saturday, July 13, 2002 at 15:12:21 (MEST)

12 juli
En gulhämpling passerade över Magnarp vid 20-tiden.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Saturday, July 13, 2002 at 10:06:26 (MEST)

11 juli. Trots en verkligt lugn och vacker senkväll ville inte kornknarren spela vid Ängeltofta-Ulriksfält. Dock hördes några hornuggleungar och en kärrsångare NO Ulriksfält. Tidigare på kvällen sågs bl.a. en fiskgjuse (med fisk i klorna), ett 30-tal kärrsnäppor, 10-tal drillsnäppor och ca 60 krickor vid Sandön.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, July 12, 2002 at 13:24:11 (MEST)

2002-07-11
Efter nattens kallfront rastade fler vadare i inre Skälderviken. Vid Farhult-Rönnen-Sandön räknades totalt ca 200 kärrsnäppor. Flockarna var dock förvånansvärt rena och endast 1 spovsnäppa gömde sig bland ”kärrorna”. I övrigt bl.a. 3 myrspov och 20 skärfläckor vid Farhult, ca 40 skärfläckor och ca 25 kentska tärnor vid Rönnen samt 3 fiskgjusar och 2 skräntärnor vid Sandön.
Mats Peterz
- Thursday, July 11, 2002 at 12:01:58 (MEST)

11/7-02 Höghult (00.30-01.30): Den småfläckiga sumphönan kvar men visslar inte fullt så frenetiskt som tidigare.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, July 11, 2002 at 11:12:41 (MEST)

10/7-02 Vegeholm (Kväll):Bivråk 1,lärkfalk 1,Kungsfiskare 2,Gransångare 6 sj,gråsiska 2 sj,forsärla 1,stenknäck ett 10-tal.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, July 11, 2002 at 11:09:52 (MEST)

10.7 Råådalen. Gjorde ett tappert försök i skymningen att lysna efter vaktel och kornknarr i Råddalen. Men icke. Trillade däemot över annat trevligt, om än utanför rapportområdet. Helt nära Duveke slott gick en vildsvinsfamilj och mumsade i ett (havre-?)fält. Minst sex individer. Brakade iväg hals över huvud mot skogen när jag stannade till med bilen. Parkerade sedan vid slottet och smög tillbaka. Inga svin, men däremot högljudda kvidanden från bråkande kultingar i skogen. Spännande! Lite senare dök jag på en "stenstod" med två mindre figurer i släptåg i ett sädesfält vid Halmstad by. Kikaren avslöjade att det var en älgko med två små kalvar - på väg rakt söderut mot Svalövsslätten! Klockan var då elva, och ljuset tröt kort därefter. Man vet aldrig vad man råkar på. Kornknarr och vaktel får bli en annan gång. Fick under kvällen även höra att såväl skogssnäppa som forsärla häckat framgångsrikt vid Vallåkra. Det var allt.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Thursday, July 11, 2002 at 10:59:55 (MEST)

11/7 Sandön kl 7.45-8.30. Skräntärna 3, Kärrsnäppa 38, Drillsnäppa 12, Gluttsnäppa 7, Svartsnäppa 1.
Paul Fors
Ängelholm, - Thursday, July 11, 2002 at 09:00:07 (MEST)

2002-07-10, morgon och förmiddag.
Vid Farhult verkade alla Skäldervikens skärfläckor hålla till - ca 50 ex. I övrigt rastade 3 myr- och 2 småspovar.
Vid Rönnen rastade 2 grönbena, 2 skogs-, 6 drill-, 15 kärr- och 1 vacker spovsnäppa i sommardräkt. Ute över havet sträckte ca 80 sjöorrar.
Sandön bjöd på ännu en vacker spovsnäppa. Dessutom 1 brushane (hane i vårdräkt), 12 drill- och 3 kärrsnäppor. Här hade även ett 50-tal kentska tänor samlats.
I Hasslarp hade åtminstone tre par gråhakedoppingar fått ut ungar. Gulärla verkar också ha häckat - 3 juv och 1 ad sågs.
Mats Peterz
- Wednesday, July 10, 2002 at 11:42:05 (MEST)

9 juli
Kvällen var ljum och skön men egentligen alldeles för blåsig för nattfågellysning men trots det hördes en kornknarr vid Ulriksfält (no Engeltofta) och en gräshoppsångare 2 km ö Ranarps strand.
Thomas Wallin
Magnarp, - Wednesday, July 10, 2002 at 00:12:34 (MEST)

2002-07-09
Kullen på morgonen: Sträck av 2 häger, 1 småspov, 2 gluttsnäppa, 218 skrattmås, 1 silltrut, 5 kentska tärnor och 1 trädpiplärka. 8 mindre korsnäbbar var ute och vände. Rastade gjorde 1 småspov och 1 forsärla. Tornfalken hade fem, mer eller mindre flygfärdiga, ungar i boet. En nyss utflugen rödstjärtunge tillhörde av biotopen att döma den svarta sorten? Inga gamla fåglar sågs. 2 rosenfinkar sjöng.
Vid Björkeröd 4 smådoppingar (alla ad), ett sångsvanpar med 3 ungar,19 vigg och 1 skogssnäppa.
Mats Peterz
- Tuesday, July 09, 2002 at 16:05:07 (MEST)

9 juli. Lundsångaren i Pålsjö skog eftersöktes igår kväll, måndag, vid 19-tiden utan resultat.
Thomas Svanberg
- Tuesday, July 09, 2002 at 06:01:10 (MEST)

En småfläckig sumphöna spelade i Farhult natten till idag.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Monday, July 08, 2002 at 19:49:26 (MEST)

8/7-02 Höghult:Den småfläckiga sumphönan spelade även den gångna natten.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, July 08, 2002 at 13:24:52 (MEST)

8 juli. Enligt Skånesvarar´n sjöng det en lundsångare i sydvästra hörnet av Pålsjö skog igår, söndag. Vägbeskrivning finns på tfn 040-411214.
Thomas Svanberg
- Monday, July 08, 2002 at 12:15:16 (MEST)

8 juli kl 02-03: Hur många kornknarrar och vaktlar finns det egentligen i nordväst för närvarande. Jag gjorde inatt flera stopp utefter nya vägen från rondellen i St. Borrstorp där jag nyligen rapporterat kornknarr och vaktel, förbi Förslövsrondellen ca 500 m. Här hördes 3 kornknarrar samtidigt vid St.Borrstorp och totalt 5 vaktlar utefter vägen. I Glimminge Plantering dessutom 2 hornuggleungar Ut och leta alla som kan både på Kulla- och Bjärehalvön!!
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Monday, July 08, 2002 at 11:00:28 (MEST)

6/7. Vid Sandön höll det till 2 fiskgjusar, 3 roskarlar, 18 småtärnor och 2 snatteränder. På Rönnen sågs 3 mosnäppor och 4 storskrakar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 08, 2002 at 06:46:12 (MEST)

Besökte Grytskär 2002-07-07 mellan 10:00 pch 11:30 På ajälva ön fanns havstrut 1, gråtrutar ett otal, knölsvanor 11, storskarv 4. Inne vid kusten: skrattmås 1, mindre strandpipare 1, storskraker 3, ejderhonor och storskarvar, gravänder 6, starflock 20, vipa 1, sånglärka flera stycken, ängspiplärkor och en liten snäppa jag inte hann med att idenfiera.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Sunday, July 07, 2002 at 15:05:42 (MEST)

7/7-02 Höghult:En Småfläckig sumphöna spelar mycket intensivt vid Höghulta mosse under natten.Vattenrallen hörs också då och då.För ev. intresserade hörs den utmärkt från landsvägen vid gården.Vill man komma närmre får man gå på gamla järnvägen.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, July 07, 2002 at 02:15:59 (MEST)

6 juli. Ikväll strax innan 22.00 var det två kornknarrar nordost om Ängeltofta. Medobservatör den ständigt unge Kjell-Åke Hall!
Henrik Ehrenberg
- Saturday, July 06, 2002 at 23:28:58 (MEST)

6 juli. På natten kl. 3 hörde jag 2 kornknarrar mellan Bjuv och Hyllinge. På Wrams ängar var vakteln kvar. Hornuggleungar hörde jag både i Gunnarstorp och Hyllingedammar. Det är faktiskt 15 år sedan jag hörde kornknarr senast i Bjuv!
Lars Karlsson <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Saturday, July 06, 2002 at 19:39:44 (MEST)

4 juli. KULLENS SPETS: Denna tidiga morgon var det inte mycket som rörde sig över havet, mest trut och en flock på ca 30 sjöorrar. En tobisgrissla låg nedanför klipporna. Sjungande rosenfink, rörsångare, törnskata och trädkrypare vid fyren. FARHULT: Gluttsnäppa 19, skärfläcka ca 70!, kentsk tärna 4, småtärna 2. I och kring kärret hördes vattenrall och sjungande sävsparv (4), rörsångare (2) och törnsångare (1 par). SANDÖN: bl.a. småtärna 4, kentsk tärna 17 och kustpipare 1.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, July 06, 2002 at 15:22:36 (MEST)

5 juli. Kornknarren nordost om Ängeltofta hördes sporadiskt vid 23-tiden. Den sitter i samma sänka som flodsångaren för några år sedan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, July 06, 2002 at 14:37:03 (MEST)

5 juli
Då vi skådade blommor i grusgravarna mellan Munka Ljungby och Tåstarp hördes en sjungande trädlärka och sågs mindre strandpipare, fiskgjuse, buskskvätta, backsvalor mm.
Medobs: Bodil o Stig Forsberg, Merete Carlsson, Bengt Hertzman, Arne Broman mfl
Thomas Wallin
Magnarp, - Saturday, July 06, 2002 at 13:14:39 (MEST)

5/6-02 Sandön (kväll):Småtärna 19,Kentsk tärna 10,Skärfläcka 18,Svartsnäppa 6,Gluttsnäppa 5,Drillsnäppa 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, July 06, 2002 at 12:45:57 (MEST)

4/7-02 Rönnen:tyvärr ingen mindre gulbena kvar 14.30 men 1 ad myrsnäppa,1 mosnäppa,2 kärrsnäppor och några grönbenor kunde beskådas.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, July 05, 2002 at 18:17:31 (MEST)

4 juli.En tur till Össjö skog gav oväntat bra med fågel.Tex duvhök med tre ungar, spillkråka 1 skogssnäppa 1 som varnade, forsärla 2 st på ett kalhygge ? flera grå flug, trädgårdssångare 1,talltita 2, svartmes sjöng, stjärtmes 1,och på vägen hem sågs 2st tranor på en äng vid Aggarp
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, July 04, 2002 at 23:21:55 (MEST)

4 juli. En kungsfiskare vid Gåsahalsen,Rönneå idag. Av beteendet att döma borde det röra sig om häckning även denna säsong.
Henrik Johansson
- Thursday, July 04, 2002 at 20:44:55 (MEST)

4 juli. Enligt uppgifter till Club 300 skall en mindre gulbena observerats på Rönnen idag. Vet inte mer än ovanstående men det är väl bara att ut och skrota, sparka och slita på lokalen.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 04, 2002 at 17:03:21 (MEST)

Måndag 1/7 Selleberga. En mycket orädd Nötkråka hoppade omkring bland hasselbuskarna vid gården,och på kvällen hörde jag en Vaktel vid Wrams ängar. Tisdag 2/7 Brogårda våtmark. Mycket vatten och lite vadare, endast två större strandpipare, men mycket änder, 4 brunänder, 6 viggar och en gråhakedopping. Även en fisktärna rastade.
Lars Karlssonla <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Wednesday, July 03, 2002 at 21:13:49 (MEST)

3 Juli. Hej på Er i söder. Här kommer en hälsning från medlem Leif S Olsson som till svidare är boende i Andenes Norge och örnarnas rike, söker jobb på skola och stannar här till hösten om jag får ett positivt svar. Lite lugnt nu när de häckar men såg en havsörn i måndags i Bleik, sitter regelbundet på holmarna i Andenes när de inte häckar och här ska enligt säkra källor finnas ett 40-tal individer. Igår tisdag den 2 juli och idag onsdag den 3 juli obsades havssula från hamnpiren. Dagligen flyger labb över huset där jag bor och på taken häckar trutar. Dagligen obsas mycket även små flockar av tretåig måsar och alkfåglar flyger ute till havs. Här finns också många häckande rödvingetrastar och skärpiplärka och många storspovar. Ser fram emot att komma ut på havet där det ofta obsas albatross och andfåglar som praktejder och andra exotiska arter. Ha en skön sommar. Hilsen fra Leif
Leif Olsson <lso@home.se>
Andenes Norge, - Wednesday, July 03, 2002 at 17:02:48 (MEST)

2 juli: 2 km nordost om Ängeltofta på Bjärehalvön hördes vid 22-tiden samtidigt en vaktel och en kornknarr spela.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, July 03, 2002 at 00:27:18 (MEST)

2 juli. En nötkråka vid Nyhem, Ängelholm kan kanske tyckas vara lite udda inne i stan så här års. Under kvällen ringmärktes fem hungriga tornfalksungar i holk hos Bengt N i Gånarp. Så stor kull tyder på god födotillgång.(Fyra ungar på samma plats ifjol). Rastande skogssnäppa inte långt därifrån.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 02, 2002 at 22:33:59 (MEST)

2 juli -02. Sorgligt magert med fågel i inre Skälderviken. Intressantare obsar var dock 1 silvertärna i vinter/subad dräkt vid Farhult, 9 bläsandhannar på Rönnen, 6 gråhakedoppingar mellan Sandön och Rönnen samt höstens 1:a myrsnäppa på Sandön. Knapert med fågel även i Hasslarp: de första unga skogssnäpporna har börjat dyka upp, 1 smådopping och 7-8 kullar med gråhakedoppingar. Är det bara jag som tycker att det är ovanligt gott om starar (både gamla och unga)? Bra häckningsresultat i år kanske?!
Mats Rellmar
HBG, - Tuesday, July 02, 2002 at 22:32:50 (MEST)

1 juli-02 på Kullaberg har i dagarna samtliga tre pilgrimsfalksungar lämnat bohyllan. Sedan 1995 har nu 20 ungar lämnat nämnd bohylla. Bland återfynd är bl.a. paret (båda fr. Kullaberg) som gjort häckförsök i Hbg. i år. En hane som häckat tills. med en tysk hona på Möns Klint i Danmark med lyckat resultat, detta är Danmarks första häckning sedan 1972. På Kullaberg råder fortfarande beträdnadsförbud inom det avlysta området, detta t.o.m. den 15 juli.
Alf Petersson <mary.alf petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Monday, July 01, 2002 at 21:56:10 (MEST)

1/7.Med anledning av hur det skrivs i obsboken, heter det inte fågelskådning längre.En trål är en nätsäck som dras efter en fiskebåt och har således inget med fågelskådning att göra.Men "tråla" är kanske ett inneord bland dagens unga ornitologer !
Martin Larsson <martin.larsson@yahoo.se>
Lund, - Monday, July 01, 2002 at 10:19:42 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.