Observationer juni 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken

30/6. I Utvälinge flög en gök förbi och satte sig på Klörensidan, där den ropade ganska ihärdigt. Över en kohage seglade 2 glador. På Rönnen landade 2 skogsduvor, och 9 av gårdagens bläsänder var kvar. Antalet grågäss ökar för varje dag, och de var idag 137 ex. En sen (tidig?) kustpipare födosökte på stranden innan den lyfte och flög västerut. Om den var på väg mot norr eller söder är alltså okänt. Detsamma gäller 1 sandlöpare på Sandön.

Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 01, 2002 at 11:15:39 (MEST)

29/6. Trots friska vindar gav 1,5 timmes spaning i Svanshall inga spännande havsfåglar. Endast 15 svärtor (samtliga hannar), 2 tordmular och 35 sjöorrar drog förbi. På Rönnen rastade en del fåglar som 2 storskrakar, 45 skärfläckor och 12 hannar bläsänder. I lilla viken läade 28 kärrsnäppor, och en kustsnäppa i vinterdräkt var en lite udda obs. Vid Sandön en flock med ca 100 sjöorrar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 01, 2002 at 11:08:57 (MEST)

30 juni. FÅGEL trålning vid Kullen 05.00-13.10. Smålom 2, stormfågel 1, havssula 4, sjöorre 288, storspov 22, storlabb 1 ex som gick ner på vattnet kl.06.00, tretåig mås 2, silltrut 2 ad samt tobisgrissla 2. Ute och vände var 8 mindre korsnäbbar.
Thomas Svanberg
- Monday, July 01, 2002 at 09:14:10 (MEST)

29 juni. Strax öster om Allerums mosse rastade 10 skogssnäppor, 1 gluttsnäppa samt 1 ringmärkt vit stork.
Thomas Svanberg
- Monday, July 01, 2002 at 09:06:04 (MEST)

29/6 RÖSSJÖHOLMSÅN(vid Pomonaområdet). Mandarinandshona med 5 ungar.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, June 29, 2002 at 22:16:23 (MEST)

29/6 KULLEN(Mistluren) 16:00 - 18:30. KL.16:15 sträckte en Storlabb mot söder.Kl.17:00 kom en hel flock tumlare som jagade upp fisk mot ytan. Det samlade trutar och måsar som störtdök ner mot tumlarflocken och försökte ta fisk. I övrigt 8 st Svärtor och ett 60-tal Sjöorrar som sträckte söderut.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, June 29, 2002 at 22:03:48 (MEST)

Är det inte förbjudet att tråla vid Kullen.
Martin Larsson <martin.larsson@yahoo.se>
Lund, - Friday, June 28, 2002 at 18:44:48 (MEST)

27 juni. Trålning vid Kullen 06.00-14.45. Smålom 1, stormfågel 3, havssula 2, sjöorre 410, storlabb minst 3 samt obest.labb 1 ex. En forsärla rastade tillfälligt bland klipporna och uppe vid parkeringen sjöng 2 rosenfinkar. Bland udda obsar kan nämnas 2 tumlare samt dagens obs - en tromb som kunde följas åtskiliga kilometer. En vattenpelare på minst 3-4 meter piskades upp från vattnet när tromben drog norrut i riktning mot Väderön. Medobsare under större delen av dagen var Mats R.
Thomas Svanberg
- Friday, June 28, 2002 at 09:15:29 (MEST)

Tors 27 juni. Kullen kl 15:15 - 18:15. Storlabb 3ex, stormfågel 3ex och havsula 1ex med plast i näbben, den stackarn kunde gapa som man får ju hoppas att den klarar sig.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, June 27, 2002 at 22:57:31 (MEST)

25/6-02 Höghult: Vaktel 1 spelande under natten.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, June 25, 2002 at 18:55:01 (MEST)

25 juni. En morgon koll vid Laröd 05.30-07.30 gav bla; smålom 1, stormfågel 4, havssula 2 (2K), sjöorre 24, storspov 88, kentsk tärna 4, silvertärna 2, svarttärna 1 ad samt stare 1600 str.
Thomas Svanberg
- Tuesday, June 25, 2002 at 10:05:03 (MEST)

24 juni. Laröd mellan 20.30-21.30. Sjöorre 6, kentsk tärna 3, storspov 51 samt stare ca 1000 str.
Thomas Svanberg
- Tuesday, June 25, 2002 at 10:02:33 (MEST)

Mistluren/Kullen 24 juni kl 13.00-15.30. Ensamskådning efter havsfågel gav tre stormfåglar samt två unga havssulor men inga liror.
Göran Herdin
Helsingborg, - Tuesday, June 25, 2002 at 09:39:36 (MEST)

24 juni-02 KULLEN 05:00-08:30 Mindre lira 1ex. passerade spetsen 05:55 därutöver bl.a. havssula 10, stormfågel 10, sjöorre 140, sillgrissla 4, tordmule 2, tretåig mås 4, vitkindad gås 1, storlom 1, kentsk tärna 12, gråhakedopping 1, gluttsnäppa 6, storspov 5, samt småspov 1ex. En VARNING till er som parkerar vid Kullen, lämna inga synliga värdesaker i bilen detta gjorde två skådare idag, med inbrott som följd under de tidiga morgontimmarna.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, June 24, 2002 at 19:18:23 (MEST)

Mån 24 juni. Hovs hallar 12:00-16:00. Havssula 5-10, stormfågel ca 5, labb 1ex, tretåigmås 3ex, kentsktärna 10-15ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, June 24, 2002 at 17:24:19 (MEST)

23 jun. Kullen mellan 09.30-18.15. Stormfågel 10, havssula 1 (2K), sjöorre 230, myrspov 36, storspov 19, grönbena 2, storlabb 1 mot sv 17.45, tretåig mås 1 ad, kentsk tärna 18, sillgrissla 7, tordmule 2, tobisgrissla 1 samt mindre korsnäbb 3.
Thomas Svanberg
- Monday, June 24, 2002 at 09:54:13 (MEST)

24 juni Båstad hamn kl 06.05-06.50 innan jobbet. Mindre lira 1 ex kl 06.13, stormfågel 8 ex och havssula 8 ex, alla sträckande väst.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Monday, June 24, 2002 at 09:47:00 (MEST)

Söndag 23 juni. Vid Mistluren 18.15 till 20.30 sågs två mindre liror tillsammans mot söder, en grålira, en storlabb (kanske samma som setts tidigare?), ett tiotal stormfågel, 5 sulor och 3 tretå tillsammans med Nils Kjellén. Och blåsten fortsätter!
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Sunday, June 23, 2002 at 23:15:27 (MEST)

23 juni-02, Björkeröd vid dammen, smådopping 2ex. vattenrall hördes samt lärkfalk en jagande hane.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, June 23, 2002 at 22:44:35 (MEST)

Sön 23 juni. Kullen: Det första vi hör när vi stiger ur bilen och börjar gå mot spetsen är en flöjtande SOMMARGYLLING. Vi hör ett par strofer vid utedassen, sedan flyttar den sig något söderut vi följer efter och visslar, då flyger den upp och vi får en sekundlång obs. Strax därefter hör vi den från andra sidan vägen. Detta vid 07:00 tiden. Efter denna trevliga upplevelse beger vi oss ner till mistluren och väntar på havsfågel. Det gick inte så bra, men några tumlare fick vi syn på iallafall. Medobsare: Mårten M och vid mistluren även Tomas S.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, June 23, 2002 at 17:10:49 (MEST)

22 juni. Vid Sandön sågs 1 par årta liksom 5 svartsnäppor och 10 gluttsnäppor.
Thomas Svanberg
- Saturday, June 22, 2002 at 22:56:07 (MEST)

20 juni. Vegeholms nordöstra del. Tyvärr ingen kornknarr men dock 2 vaktlar kvar. Dessutom, nattskärra 1, kattuggla 1 samt hornuggle ungar som hördes. Som bonus kan nämnas 1 räv. Fältet var nyslaget och kanske var det därför ingen knarr hördes?
Thomas Svanberg
- Saturday, June 22, 2002 at 22:53:56 (MEST)

Midsommardagen den 22/6.Kl. 6 på morgonen,hade precis mjölkat färdigt korna och väntade på att de skulle äta slut på kraftfodret så att jag kunde släppa ut dem.Ute i logen häckar 20 par ladusvalor, så jag gick ut dit och lade mig i höet och tittade på när de matade sina ungar.Det blev sent midsommarafton, så för säkerhetsskull ställde jag mobiltelefonen på väckning om en halv timme.Jag somnade givetvis och vaknade av väckningssignalerna,samtidigt kastade sig 40 svalor över mig, de attackerade handen som höll telefonen,de kröp på mig , ja allt var ett enda virvarr tills telefonen var avstängd.Uppfattade de signalerna som ett hot?
Ingmar Persson <78309persson@telia.com>
Båstad, - Saturday, June 22, 2002 at 20:00:14 (MEST)

Midsommarafton.En vandring på Örbyängar vid 6 tiden på kvällen, gav en lärkfalk som ivrigt försökte få tag på ungstarar och andra nya världsmedborgare. Falken fick ge upp efter att en strandskata jagade bort den helt skoningslöst (såg nästan ut som om den använde näbben som spjut).
mats olsson <mats.olsson@olympiaskola.helsingborg.se>
helsingborg, - Saturday, June 22, 2002 at 11:28:41 (MEST)

Mycket intressanta obsar kring nattskärrorna, men hur hittar man dit? Skulle hemskt gärna ta emot en vägbeskrivning.
Thomas <seglare59@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, June 20, 2002 at 16:22:14 (MEST)

Mycket intressanta obsar kring nattskärrorna, men hur hittar man dit? Skulle hemskt gärna ta emot en vägbeskrivning.
Thomas <seglare59@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, June 20, 2002 at 16:21:09 (MEST)

19/6-02 Vegeholm (21.30.23.30):Kornknarr 1 spel,vaktel 2 spel,2 hornuggleungar och spelande nattskärra.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, June 20, 2002 at 10:46:38 (MEST)

19 juni 21-23.30. Hasslarp: bl.a. skedand 5 pull, skärfläcka 4 ad 4 pull. Ornakärr: gräshoppssångare 1 sj, hornugga tiggande ungar, sävsångare. Höghult-Rögle: vaktel 4 spelande, jorduggla jagande, kattuggla ropande.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, June 20, 2002 at 08:21:42 (MEST)

18/6-02 Höghult:Vaktel 1 spelande på morgonen.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, June 18, 2002 at 21:32:16 (MEST)

Mån 17 juni. Vegeholm: Häftiga obsar på en spelande nattskärra, när vi stod och lyssnade på nattskärran hördes plötsligt en kornknarr vi gick mot ljudet och förstod att den satt på åkern precis öster om skogen då hördes även två vaktlar. På lokalen sågs även 1ex ad lärkfalk, flera morkullor, hornuggleungar hördes. Gräshoppsångaren sjöng flitigt vid Ornakärr. Medobsare Peter Franzén.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, June 18, 2002 at 09:35:10 (MEST)

17.6 Råådalen vid Ottarp. Fantastisk kväll med mjukt juniljus över dalen. Näktergalen drog en strof vid Bälteberga-Ottarp, medan kärrsångarna försökte överrösta varann vid ån. Vid halvtio-tiden på kvällen passerade en duvhök , jagad av kråkor.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Tuesday, June 18, 2002 at 08:58:31 (MEST)

17 juni. Under kvällen sågs 1-2 lärkfalkar över de södra delarna av Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, June 18, 2002 at 08:13:13 (MEST)

Den16/6 observerade jag 2 tranor på en åker med utspridda rundbalar intill en våtmark i Ehrenstorp.Mycket trevlig syn,de gick och rotade i marken dessemellan tog de några danssteg.
Ingmar Persson <78309persson@telia.com>
Båstad, - Monday, June 17, 2002 at 14:39:10 (MEST)

15/6. Farhult hyste följande fåglar: 46 krickor(de flesta hannar), 2 hannar årta, 1 mindre strandpipare och 1 vattenrall hördes. Senare på dagen fanns vid Sandön 1 2k dvärgmås, 1 svarttärna och 2 gråhakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 17, 2002 at 06:53:47 (MEST)

020615. Promenad på Söderåsen, vid Maglaby kärr. Brun Kärrhök hona 1 ex, Fiskgjuse 1 ex, Törnskata hane 1 ex, Trädpiplärka, Backsvala 2 ex, Korp 6 ex, med mera.
Ann-Lena <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Saturday, June 15, 2002 at 19:44:10 (MEST)

15/6-02 Höghult: Vattenrall 1 ihärdigt spelande den gångna natten i Höghulta mosse.Brunhökarna däremot tycks tidigt efter bobyggnad avbrutit häckningen.Kärrsångare 13 sj.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, June 15, 2002 at 16:11:55 (MEST)

Fredag 14/6 Bjuvs våtmark Vid ett besök ca 17.30 sågs bl a 8 svartsnäppor 2 brushanar, 2 skärfläckor. Lokalen kommer att visa sig mycket intressant framöver.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.se>
Bjuv, - Friday, June 14, 2002 at 22:44:36 (MEST)

14-6 Hovs hallar,ett par tidiga morgontimmar. Ett 10-tal stormfåglar som snurrade runt i bukten,samt 1 2k havssula.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, June 14, 2002 at 19:13:28 (MEST)

13-6 3 vita storkar drog norrut i eftermiddag vid vattentornet,kanske hade de Hulebäcksröd som mål(där flera enstaka storkar,samt de 4 som Henrik rapporterade om har hållit till).
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, June 13, 2002 at 20:32:34 (MEST)

12 juni. Under dagens höskörd i Hulebäckseröd uppe på Hallandsåsen så fick bonden besök av hela 4 vita storkar som gick runt och åt på den nyslagna vallen! Enligt bonden var storkarna märkta. På kvällen (22.00-23.00) var jag och Kristian Linde ute i Starby och lyssnade. Gräshoppsångare, kärrsångare och en sporadiskt spelande vaktel.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, June 13, 2002 at 08:54:35 (MEST)

12/6 Kvällsskådning i skälderviken. Farhult, rödspov 1, kustsnäppa 1, brushane 2, svartsnäppa 1. Rönnen, brushane 6, svartsnäppa 1, snatterand 1. Sandön, svartsnäppa 7.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, June 12, 2002 at 21:04:48 (MEST)

ORNAKÄRR 11/6 1 ex Gräshoppsångare sjöng 22.15
Kaj Möller
Lerberget, - Wednesday, June 12, 2002 at 11:28:44 (MEST)

12/6-02 Höghult: Kl 02.30 spelade minst 3 Vaktlar NE om gården.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, June 12, 2002 at 03:20:45 (MEST)

9 juni, Hallands väderö: På väg in till Sandhamn spanades klipporna på udden strax SE om själva Sandhamn av noggrant efter häckande tobisgrisslor och f.a. tordmular men inte en enda alka kunde ses där! Däremot låg 1 par tordmule en bit ut strax NE om Sandhamn. Tobisgrisslor lite här och var runt ön. Totalt 4 sj. rosenfinkar kunde inräknas. I Kappelhamn rastade en sen thunbergi-gulärla. Strax E om fyren rastade 1 ad + 1 2k intermedius-silltrut. Andrahandsuppgift från P-G Utterfors, Halmstad om en flock på 60 kustpipare som var nere en kort stund och rastade innan de sträckte vidare. dessutom en tredjehandsuppgift från P-G Utterfors som berättade att öns tillsyningsman Mikael Haraldsson hade haft en sj. sommargylling på morgonen samt en nyligen observerad turturduva (tyvärr inget datum). Mikael hade dessutom fått en uppgift från ett fågelintresserat par som hade berättat för honom om en "varfågel" i slutet av maj någonstans på ön (framgick ej var). Det enda de tyckte hade varit konstigt med den var att den hade verkat ovanligt liten... Var det en svartpannad kanske...?
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Tuesday, June 11, 2002 at 23:21:24 (MEST)

11/6-02. Har hittat en Tornseglare som verkar ha "störtat". Ser inte ut att ha några större skador, men vill inte flyga iväg. Nån som har nåt bra förslag vad man kan göra med den? Har legat stilla så länge, tycker jag. Tacksam för förslag!
Anna-Lena <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Tuesday, June 11, 2002 at 20:23:19 (MEST)

9 juni, kl. 22.30-23.10. Årets säkraste och enligt mitt tycke finaste fågelupplevelse avnjöts i Vegeholmsskogen. Fyra revirhävdande nattskärror inom ett ganska litet område. Spel, lockläte, vingklatsch och flyguppvisning på nära håll. Svårt att bli besviken på detta skådespel som verkar vara inne i en intensiv period just nu. "I vanlig ordning" bonusarter såsom dragande morkullor och varnande lärkfalk. Till skillnad från Söderåsen inga problem med knott. Dock ett och annat myggbett.
Henrik Johansson
- Monday, June 10, 2002 at 13:24:39 (MEST)

9 juni RÖNNEN 06-12: Sista inventeringsrundan (av 3) ute på "ön" denna våren. Inga direkta överraskningar i häckfågelfaunan, men rent generellt tycks flera arter fortfarande inte ha påbörjat sin häckning (skärfläckor, småtärnor m.m.). Av mer udda obsar kan nämnas 15 skäggdoppingar, 1 par jagande pilgrimsfalkar (Kullabergsfåglarna?) samt möjligen ytterligare 1 ad hane, snatterand 2, roskarl 1, småsnäppa 1, svartsnäppa 8, brushane 7 och 1 spelande mindre strandpipare.
Mats Rellmar
HBG, - Monday, June 10, 2002 at 08:59:20 (MEST)

9/6. Rönnen: snatteranden var kvar och dessutom sågs 1 tobisgrissla och 1 bergandhanne.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 10, 2002 at 06:55:32 (MEST)

8/6. 1 hanne årta låg vid Sandön och vid Rönnen gick 3 småsnäppor. Öster om isstadion i Ängelholm spelade 2 vaktlar, och i Vegeholmsskogen hördes minst 2 nattskärror.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 10, 2002 at 06:52:38 (MEST)

8 juni sedvanlig häckfågeltaxering på Kullaberg. Ny bottennotering, vad håller på att ske??!! Sämsta året sedan starten 1980, frånsett 1985 men då var vädret mycket sämre än vid årets taxering. Varken gök eller näktergal hördes eller sågs i år!! de var tidigare karaktärsarter på rundan. Rosenfinkens expansion synes ha avtagit.Inget positivt, jodå, faktiskt två nya arter domherre och vattenrall.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, June 09, 2002 at 21:52:03 (MEST)

8-9/6 Nattlyssning. 1 spelande Kornknarr ca 500 öster om Starby. Senare vid Ugglarps broar 1 spelande Kornknarr samt 1 spelande Vaktel.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, June 09, 2002 at 21:19:32 (MEST)

8 juni. En vaktel spelade vid 22.30 ca 500 m söder om Rögle by.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 09, 2002 at 21:12:52 (MEST)

6/7 juni. Kvällsvandring från Maglaby kärr österut mot Hålebäck. Veckans envisa ostvind la sig äntligen vilket uppskattades av undertecknad men tyvärr även av myriader knott. Skriande tornseglare, sjungande dubbeltrast och dragande morkullor skapade stämning innan kvällens huvudaktörer visade sig. Nattskärreupplevelserna blev många och nära, minst 10 ex varav 7 spelande. Den 7:e sågs en nötkråka vid Maglaby kärr.
Bengt Hertzman
- Sunday, June 09, 2002 at 18:25:00 (MEST)

9/6 02 Vaktel har hörts vid olika tillfällen den gångna veckan.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, June 09, 2002 at 17:44:27 (MEST)

9/6 Över norra delen av ängelholm sågs 1ex vit stork sträcka västerut vid 17-tiden idag. (Observatör: Lars Linde)
Kristian Linde
ängelholm, - Sunday, June 09, 2002 at 17:12:34 (MEST)

9/6-02 Höghult: 2 spelande vaktlar den gångna natten öster om gården.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, June 09, 2002 at 16:10:19 (MEST)

9 juni.
Kullen på morgonen: Storskrake 1 hane str, lärkfalk 1, sillgrissla 1, skogsduva 4 ropande (Josefinelust-Ransvik), turturduva 1 sj vid Fyren, rosenfink 10 sj hanar och 2 honor (väster om Kullagården), mindre korsnäbb 1 och stenknäck 1. I dammen vid Björkeröd hade sångsvanparet fått ut 3 ungar.
Sandön: Bläsand 3 hanar, svart svan 1, svartsnäppa 6 (höststräcket har börjat!) och kentsk tärna 4,
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
- Sunday, June 09, 2002 at 13:33:51 (MEST)

8 juni: En vit stork sträckte över mot Danmark i höjd med Hittarps rev kl 09:10.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, June 08, 2002 at 09:35:44 (MEST)

2002-06-07: Klockan 22.00 fanns 2st kornknarr vid Ugglarps broar. Den ena satt i dikeskanten 2m från vägen upp mot Öja och den andra sågs röra sig över en nyhuggen vall.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Saturday, June 08, 2002 at 08:30:00 (MEST)

5 Juni; Traneröds mosse. KOF-exkursion med alla inslag om behövs för en härlig försommarkväll. Vi var gott om folk, runt 30 pers skulle jag tro. Artlistan blev som den brukar; häger, knipa, smådopping, trana, skogssnäppa samt sist - vid pass kl 22.20 - nattskärra. Vi både såg och hörde till full belåtenhet. - Vilken otrolig fågelupplevelse nattskärran bjuder !
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, June 06, 2002 at 16:25:18 (MEST)

5/6. Kvällsrundan till Rönnen gav 1 snatterand, 2 kustpipare, 1 brushane och 1 prutgås. Vidare till Sandön: 3 svartsnäppor, 9 bläsänder och 5 svarttärnor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, June 06, 2002 at 09:19:46 (MEST)

5 juni-02 Årets ringmärkning av pilgrimsfalksungarna på Kullaberg gav följande positiva resultat: Då det bara setts två ungar blev det en överraskning att det fanns tre i boet, det var två hanar och en hona. Hanen O3 vägde 580g, hanen O4 620g, och honan E5 760g. Årets ringar är på vänster ben blå, höger ben lila ring, där då blå är landskod och lila årsfärg. Dessutom fanns ett rötägg i boet. I och med årets kull är det tjugo ungar som snart har lämnat bohyllan på Kullaberg,uppfödda av samma föräldrapar. Bevakningen av bohyllan fortsätter som vanligt av medlemmar i KOF o Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Wednesday, June 05, 2002 at 22:07:08 (MEST)

Igår 4 juni. Ytterligare en lyssnarkväll med bra resultat. En runda på drygt 1,5 timme gav sju olika vaktlar. Första stoppet gjordes vid Ängelholms ishall där tre vaktlar spelade från samma åker strax söder om vägen. Därefter enligt följande: 1 spel. mellan Rögle dammar och Bjärbolund, 2 spel. strax söder Rögle by samt 1 spel. ca 1 km söder Välinge. Alla mellan kl. 22.15-23.15. Värt att notera var att aktiviteten sjönk efter kl. 23.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Wednesday, June 05, 2002 at 16:11:42 (MEST)

4/6 Var ute vid Ugglarps broar och där hördes 1ex kornknarr, 4ex rapphöna och 1ex kärrsångare.
Kristian Linde
Ängelholm, - Tuesday, June 04, 2002 at 23:17:41 (MEST)

3 juni. HASSLARPs dammar: På kvällen sågs bl.a. smådopping 2, årta 1 (hane), kricka 3, vigg 1, skedand 2, grönbena 2, mindre strandpipare 1. I den östra Hyllingedammen fanns hela 19 gråhakedoppingar + 1 pull. 10-talet kärrsångare sjöng. En nattur RÖGLE-lergraven S STUREHOLM-VÄSTRABY-SVEDBERGA ÄNGAR-STUREHOLM-HÖGHULT bjöd på vaktel 2 (spelande, 150 m från varandra), kärrsångare 5, kattuggla 2 (Stureholmsskogen och dungen vid Höghults gård), näktergal 15-20, skogssnäppa 3 (lergraven).
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Tuesday, June 04, 2002 at 14:25:42 (MEST)

Påarp 3/6 - På lördagkvällen spelade en kornknarr i Påarp på Bjärehalvön. Mellan v. Karup och Hov svänger man av, sedan hördes den från vägen i första nerförbacken (Ett par hundra meter in på vägen bara)
Anette Strand <anette.strand@utb.kristianstad.se>
Barum, - Monday, June 03, 2002 at 14:44:55 (MEST)

Lördag 1 juni. Efter titt på vitögd dykand i Halland gjordes på hemvägen kl 22.10 ett nattsångarstopp vid Väla Södra industriområde (Helsingborg), där det sjöng cirka 10-15 näktergalar. Det mest spännande var dock en outfärgad hane aftonfalk som drog över huvudet två gånger. Fågeln efterspanades söndag 2 juni, men återfanns inte.
Göran Herdin
Helsingborg, - Monday, June 03, 2002 at 10:12:54 (MEST)

I går kväll 2 juni. Kornknarr 2 spelande vid Ugglarps broar i Rönneås dalgång. Den ena satt i vägkanten och kunde därför "avnjutas" på ett avstånd av endast 2-3 meter. Detta vid 23-tiden.
Henrik Johansson
- Monday, June 03, 2002 at 07:30:01 (MEST)

2/6. Vid de tre lokalerna Farhult-Rönnen-Sandön sågs totalt 4 kustpipare, 6 svartsnäppor, 1 par bläsänder och 1 hanne snatterand. Till avdelningen kuriosa får väl räknas en svart svan som låg vid Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 03, 2002 at 06:48:27 (MEST)

1/6. Vid Rönnen fanns 1 bläsand och 4 snatteränder, samtliga hannar. En storskrakehona höll till vid Sandön, och på Klören 12 korsnäbbar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 03, 2002 at 06:43:44 (MEST)

Natten till söndag 2 juni. En nattlyssnings runda som gick ungefär enligt följande rutt. Kattarp-Turköp-Västraby-Välinge-Stureholm-Svedberga-Mjöhult-Karlsfält och Döshult. Följande noterades; vaktel 3, rapphöna 2, buskskvätta 1, kärrsångare 4 och näktergal minst 35. Vaktlarna som spelade sporadiskt hördes med 1 ex ca 500 meter söder om Västraby gård och 2 ex 300 meter väster om Stureholms gods. Det känns som att det är mer näktergalar detta året jämfört med i fjor. Kan inte påminna mig att det har varit dessa antalen på de senaste åren. Samtidigt var det färre kärrsångare än brukligt. Tillfälligheter kanske?
Thomas Svanberg
- Monday, June 03, 2002 at 00:01:42 (MEST)

1 juni. Vid Kullen hördes minst 3 sj rosenfinkar och strax söder om radarstationen är herr och fru gulhämpling kvar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 02, 2002 at 23:55:21 (MEST)

2 juni.Vid Hålehall vid dammen jagade en lärkfalk sländor,och i dammen fanns 2 par gråhakedoppingar.Medobservatörer exkursionsdeltagare i Bjäre NF.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, June 02, 2002 at 20:33:13 (MEST)

2002-06-01. Vegeholms skog ca kl.22.30. Fina observationer på nattskärra. Tre hannar plus en hona registrerades. Två av hannarna hördes spela från olika håll medan samtidigt en hane med hona satt på skogsvägen endast ett 15- tal meter bort. Honan lyfte och flög iväg medan hanen hade flyguppvisning runt omkring. Ibland endast på 3-4 meters avstånd, ivrigt "kryitande" och med fin exponering av de vita fläckarna på vingar och stjärt. Några vingklatschningar bjöd den dock inte på denna gång. En fantastisk upplevelse att få uppleva!
Rune Johansson
Ängelholm, - Sunday, June 02, 2002 at 10:38:33 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.