Observationer maj 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 maj.En timmes spaning över Kullabygden vid Djuramossa mitt på dagen gav 2 sträckande bivråk, 1 fjällvråk och en ormvråk. Vid Svedberga slog en vaktel några slag vid 13-tiden. Minst tre par brunhök verkar häcka i området. Hemma i trädgården är nu hornuggleungarna så pass ljudliga att de "stör" nattsömnen - dags att åka ut och lyssna efter fler kullar! En gulhämpling flög över hemmavid den 29:e.

Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Friday, May 31, 2002 at 09:40:10 (MEST)

30 maj. Mycket lugnt vid Sandön. 1 2K dvärgmås och 2 kentska tärnor. Hasslarp bjöd på årta 1 hane samt skogssnäppa 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 30, 2002 at 21:42:48 (MEST)

29 maj. Höre mosse som vanligt pålitlig när det gäller nattskärror. 2 spelande strax sydost mossen. Dessutom hördes en ropande kattuggla.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
- Thursday, May 30, 2002 at 12:56:42 (MEST)

29/5 Idag började mina för året enda häckande starar på tomten att få ut ungarna ifrån holken. Satt och gnällde i träden runt tomten hela dagen. Känns lite vemodigt att nu är starhäckningen över för denna säsong. Tiden går alldeles för fort. En Vit Stork har den senaste veckan etablerat sig i Björkeröd. Går runt Björkerödsmossen eller ute på ängarna på dagarna och övernattar på något torps skorsten. En mycket vacker och trevlig syn. Borde vara fullt möjligt att Björkeröd i framtiden skulle kunna hysa ett storkpar, med de fina omgivningar som där nu är. Enligt Bosse Sworen är det en (färgade ringar) 6-7årig hane ifrån hans "gäng" som hittat dessa underbar marker. TREVLIGT!
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Thursday, May 30, 2002 at 01:06:54 (MEST)

29 maj. Ganska gott om fågel i inre Skälderviken under eftermiddagen. Sandön vid 14.00-tiden: skräntärna 2, svarttärna 1, kustpipare 74, myrspov 20, kustsnäppa 1 och roskarl 1. Farhult en halvtimme senare: kustpipare 31, myrspov 3 och kärrsnäppa ca 25. Rönnen ca 15.00: myrsnäppa 1, småsnäppa 1, kärrsnäppa 12, (alla i lilla dyviken) samt kustpipare 5 och snatterand 1 hanne.
Henrik Johansson
- Wednesday, May 29, 2002 at 17:24:44 (MEST)

28 maj. Ett förmiddagsbesök på Svedberga kulle gav utbyte med mycket sångare, flugsnappare etc. En kärrsångare satt i snåren vid södra parkeringen, en lärkfalk kretsade över kullen. Vid Sandön noterades bl.a. två silltrutar, en myrspov och några kärrsnäppor.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, May 29, 2002 at 12:43:36 (MEST)

28/5 Sandön. En runda på kvällen 17.15-18.45, inte mycket fågel men dock 1ex silltrut.
Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, May 28, 2002 at 21:01:14 (MEST)

24 maj. Vid stranden nedanför Glimminge Plantering sjöng min första kärrsångare för året på kvällen. Lågt över vattenytan kom en flock på 60 - 70 prutgäss norrut. I höjd med Skarastensudde tog de höjd, men gjorde en u-sväng och vände söderut inåt viken igen. Jag förlorade dem ur sikte nedåt Grytskär. 26 maj. Två par småtärnor vid Vasalt.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Tuesday, May 28, 2002 at 08:32:05 (MEST)

27 maj. För oss Ängelholmare som roar oss med den allvarliga hobbyn fågelskådning har Skörpabäcksområdet varit värt minst ett besök årligen. För några kvällar sedan överröstade en gräshoppsångare, fyra-fem kärrsångare samt flera andra sjönsjungande arter trafikbullret från den närliggande motorvägen.
Henrik Johansson
- Monday, May 27, 2002 at 18:07:24 (MEST)

26/5. Sandön vid 18-tiden. Ganska magert med fågel idag. Förutom några dvärgmåsar, kustpipare och myrspovar såg vi 1 kustsnäppa och 1 småsnäppa. På Klörensidan bjöd ett par bruna kärrhökar på luftakrobatik. Hannen släppte ett byte i luften, som honan elegant fångade.
Rolf Helmersson och Paul Fors
Ängelholm, - Monday, May 27, 2002 at 06:48:23 (MEST)

24 maj vit stork kom sträckande över vårt hus.
På kvällen den 25:e ca 300 prutgäss in över land sträckande åt öster.
Åsa och Christer Strid
Maria By , Helsingborg, - Sunday, May 26, 2002 at 23:30:30 (MEST)

26 maj. Brogårda våtmark,Bjuv bjuder på en hel del fågel. Nu i helgen fanns skärfläcka 1ex, mindre standpipare 6ex, kanadagås 4ex,vigg 6ex och gravand 16ex.
Lars Karlsson <lars.rostsparv@telia.com>
Bjuv, - Sunday, May 26, 2002 at 21:26:47 (MEST)

26 maj Öllövsstrand på Bjäre tidig morgon. 1st Rosenfink sjöng+ 1 Gulsångare,1 Skärpiplärka och ett flertal Stenskvättor och Gråsiskor. Medobservatör Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, May 26, 2002 at 20:41:08 (MEST)

26/5 Sträckbevakning vid Hittarps rev 8.00-14.15. Magert med rovfågel nu i slutändan av sträcksäsongen; ormvråk 10, bivråk 8, brunhök 4 och sparvhök 3. Dagen bjöd dock på några roliga obsar, två vita storkar kretsade bort mot Domsten kl. 9.45-10.00 innan de drog inåt land, gulhämpling 1 utsträckande, småspov 2 rast, svarttärna 1 str. N och tobisgrissla 1.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, May 26, 2002 at 17:56:44 (MEST)

Fre 24/5 Sandön 7.30-16.45 Regn, dis, blåst och mängder med fågel. Lågtrycket som passerade under dagen tryckte ner väldigt mycket vadare. Främst kärrsnäppa sågs i stora antal. Kl. 7.30 rastade en flock på ca 600 ex. Kl 10.00 sågs ca 1000 ex och trots att flera mindre flockar drog vidare i regnet ökade flocken till 1500 ex under tidig eftermiddag. Totalt passerade minst 2000 ex under dagen. Bland kärrsnäpporna sågs myrspov 128, kustpipare 144, spovsnäppa 4, kustsnäppa 4, roskarl 5 och sandlöpare 1. En obest. islom landade tillsammans med 5 smålommar norr om Sandön kl 11.55. I området sågs också havssula 1 2k, svarttärna 2-3, dvärgmås 7 2k, pilgrimsfalk 1 2k, kungsfiskare 1 och nötkråka 1.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, May 26, 2002 at 17:46:04 (MEST)

26 maj. 1 par snatteränder vid Ängelsbäcksstrand. Häckar möjligen arten längs Bjärekusten?
Henrik Johansson
- Sunday, May 26, 2002 at 17:15:51 (MEST)

23 maj. En turturduva flög över väg 111 vid avfarten mot Laröd/Sofiero klockan 07.40. Den flög mot dungen vid brukshundsklubben och kan säkert vara kvar i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 23, 2002 at 08:23:20 (MEST)

22.05 Satt och tittade ut genom fönstret på jobbet i Höganäs. Då kom 2 vita storkar sakta glidande mot ost över hustaket. Tomtkryss.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Höganäs, - Wednesday, May 22, 2002 at 11:27:57 (MEST)

20 maj. Rönnen - kärrsnäppa 100, småsnäppa 1, mosnäppa 2 och kustsnäppa 1. Sandön - prutgås ca 1000 ex rast/str, vitkindad gås 350 str, myrspov 46, kustpipare 10, kärrsnäppa 400, kustsnäppa 12, spovsnäppa 1, roskarl 6, svarttärna minst 13, dvärgmås 12, silvertärna ca 40, nötkråka 1 och ortolansparv 1 översträckande. Detta var under morgonen och då det blev bättre väder framåt förmiddagen försvann de flesta rastarna. Medobsare var Mats R. Sträckbevakning vid Hittarp mellan 09.45-14.50 samt en stund på kvällen gav bl a; prutgås 650, bivråk 65, ormvråk 10, fiskgjuse 1 och svarttärna 1. Bland rastarna märktes skedand 3 och roskarl 3.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 21, 2002 at 12:47:57 (MEST)

20/5 18:30 En flock på ca 250 prutgäss sträckte mot söder vid Hittarp.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, May 21, 2002 at 11:38:07 (MEST)

20/5. Sandön. Elva små svarttärnor, två timmar efter nio. Pilgrimsfalken tog en, så var de bara tio.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, May 21, 2002 at 06:52:18 (MEST)

20 maj. En prutgåsflock med över 500 individer sträckte på hög höjd österut över Ängelholm vi sju-tiden i kväll. Dock ej högre än att de hördes.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, May 20, 2002 at 22:58:35 (MEST)

20 maj Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen. Vitkindade gäss c 80 ex str N, Bivråk 1 ex, Gröngöling 1 ex, Kattugglan i Gea-stugans skorsten, Gräshoppsångare 1 ex, Stenknäck c 10 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, May 20, 2002 at 22:23:47 (MEST)

20 maj. Hasslarp förmiddag: gråhakedopping minst 12 par varav flera ruvande, årta 2 hannar, skedand ca 10 hannar, bläsand 1 par, brunand 1 hanne, vitkindad gås ca 120 str. ö, svarttärna 2, skrattmås 11 ruvande, mosnäppa 13, grönbena 8, brushane 6 samt mindre strandpipare 1. Dessutom ett par hundra tornseglare över dammarna. På Klörenrevlarna en rastande svarttärna i flock med fisk/silvertärnor.
Henrik Johansson
- Monday, May 20, 2002 at 21:02:16 (MEST)

20 Maj.Hallands väderö 10.00-14.30.Efter en regnig morgon kom vi till ön som hade sol och bra väder.Lärkfalk 1ex Bivråk 1, Gulsångare fåtalig, gråsiska flertal,tordmule5-6 ex, många Näktergalar,flera Gulärlor och minst 4 olika sjungande Rosenfinkar. Den 19 maj hördes dessutom en Kornknarr på åkrarna vid Grevie backar.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 20, 2002 at 19:37:03 (MEST)

18 och 19 maj.Förslöv-Hålehall Stenfalk 1str Näktergal 1 sj på ett gammalt revir som varit tomt i flera år, Spillkråka på bo samt Skogsduva minst 3 revir
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 20, 2002 at 19:24:34 (MEST)

20/5-02.Det observeras ovanligt få kentska tärnor denna vår.Vid Sibiren-Ängelholm fiskade i varje fall 1 ex tillsammans med ca 100 fisk/silvertärnor och tre småtärnor.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, May 20, 2002 at 13:53:59 (MEST)

20/5-02.Sandön,1125-1225. Häger 2,knölsvan 53,gravand 73,brun kärrhök 1 hane,strandskata 30,skärfläcka 6,kustsnäppa 1,kustpipare 5,gluttsnäppa 5,rödbena 9,drillsnäppa 7,större strandpipare 11,myrspov 2 hanar + 7 honf,gök 1 galande + 2,rörsångare 1 sj,korp 1 ,sävsparv 1 hane sj,dvärgmås 1 2k,småtärna 4.Två fisktärnor och två strandskator ruvade på ön.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, May 20, 2002 at 13:51:43 (MEST)

18 maj
Gräshoppsångare även i Vejbystrand: på Vattentornets stugområde, i slutet av Kohagevägen, sjöng en hane vid 20-tiden
Thomas Wallin
Magnarp, - Sunday, May 19, 2002 at 22:02:37 (MEST)

19/5. Vid 12-tiden idag hördes och sågs en Gräshoppssångare sjunga i det f.d. grustaget strax söder om Brunnby kyrka.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, May 19, 2002 at 21:47:59 (MEST)

19 maj. Hittarps rev mellan 11.45-13.45. Storlom 1, smålom 4, sjöorre 6, bivråk 22, ormvråk 9, glada 1, brunhök 1, sparvhök 2 samt stenfalk 1. Bland rastarna på revet kan nämnas; roskarl 1, kustpipare 1 och strandskata 40.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 19, 2002 at 20:45:41 (MEST)

18 maj. Undertecknad och Mårten deltog i SKOF:s tävling "Tag Plats". Vår obsplats för 6 timmars passet var strax söder om Domstens hamn. Vi startade 05.30 och kunde under de 6 timmarna räkna in 79 olika arter. Vårt namn på laget "Domsten raptors" förpliktigar en god rovfågel lista vilket brukligt är vid Domsten/Hittarp. Fick dock bara in 6 arter mot beräknade 9-10. Obsarna under dagen var bl a; storlom 1, smålom 6, vit stork 1 som vände över DK kl.11.10, vitkindad gås 40+7, bivråk 26, fjällvråk 1, fiskgjuse 4, trana 1, skärfläcka 3, småspov 1, tordmule 3, sillgrissla 1 samt dvärgmås 4 (2K).
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 19, 2002 at 20:43:41 (MEST)

19 maj. Norrsidan mellan Himmelstorp och Djupadal, mycket tyst i skogen endast ett par Bergfinkar är värt att notera. Från gårdagens räkning kan nämnas Gulhämpling 1 ex och Rosenfink 1 ex.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 19, 2002 at 20:41:38 (MEST)

19/5.Svart rödstjärt 1 hane sj Banskolan,Ängelholm.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, May 19, 2002 at 18:30:00 (MEST)

19/5-02.Sandön,1300-1445. Häger 1,gravand 110,bivråk 6 str O,sparvhök 2 str O,strandskata 20,skärfläcka 16,större strandpipare 2,kustpipare 2 2k,kustsnäppa 1,spovsnäppa 1,kärrsnäppa 6,myrspov 20,storspov 2,rödbena 3,gluttsnäppa 5,dvärgmås 7 2k,småtärna 5,fiskgjuse 1(fångat horngädda),gök 1 galande,rörsångare 1 sj,törnsångare 1 sj.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, May 19, 2002 at 18:28:45 (MEST)

19 maj. Kort stopp vid Sandön 14.30-15.00 gav framförallt en del vadare, spovsnäppa 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 5, myrspov 20, kustpipare 2 samt svartsnäppa 1. Dessutom sångsvan 1, korp 1 och några enstaka dvärgmåsar. Fem av dagens arter sågs inte vid 11-timmarspasset igår.
Henrik Johansson
- Sunday, May 19, 2002 at 17:54:05 (MEST)

18/5 21.30-22.30 Önnarp, 2 spelande nattskärror,stötte 1 orrhöna,samt kattuggla som ropade,Salomonhögs granplantering 1 spelande nattskärra.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, May 19, 2002 at 12:56:26 (MEST)

18/5-02.Satsade på nattlyssning med början 2100 och fram till 0030.I Vegeholms fågelreservat var det knäpptyst.Vidare över Klören,inget förutom dragande morkulla.Passerade Vegeholmsskogen på hemvägen och 2315 hördes en nattskärra spela för fullt.Annars var det tyvärr mycket mager utdelning,men en ljuvlig kväll var det.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, May 19, 2002 at 09:15:00 (MEST)

18 maj.Häckfågeltaxering vid Åvarp - Hallabäcken. Årets resultat, 60 arter ligger ungefär i nivå med de senaste årens.Värt att nämna, 4 bivråkar, 2 tranor, 3 forsärlor varav en jagades tätt över Hallabäckens yta av ormvråk, 2 sj grå flugsnappare, 1 kärrsångare, 1 härmsångare, 1 sj gräshoppsångare, 3 sj skogsduvor, 1 par törnskator. Svarthätta hördes på 19 av de 20 punkterna och endast 1 gök hördes. Senare på dagen: 3 tranor vid Traneröds mosse och här sjöng också en rödvingetrast vilket får betraktas som väldigt udda. 1 par stjärtmes vid Hjorthagen, Wrams Gunnarstorp.
Bengt Hertzman
- Sunday, May 19, 2002 at 00:44:29 (MEST)

17 maj. Kvällning vid Maglaby kärr. 3 (nyanlända?) nattskärror satt på skogsväg. Då och då lyfte de och flög omkring och lät höra sitt kryitt-läte. Inget spel. En flygg kull på fyra kattuggleungar i en grandunge. Dragande morkulla samt drillsnäppa rastande i kärret.Dessutom en sj kärrsångare vid Vasatorp.
Bengt Hertzman
- Sunday, May 19, 2002 at 00:35:58 (MEST)

18 maj. Med start 04.00 skådning vid Sandön fram till 15.00. Totalt 95 olika arter varav 89 under de första 6 timmarna. Artlistan bestod bl.a. av storlom 2, smålom 20-tal, gråhakedopping 3, fiskgjuse minst 3, stenfalk 1, kustpipare 1, mindre strandpipare 1, roskarl 1, myrspov 4, brushane 1, dvärgmås 12, tobisgrissla 1, trana 2, kungsfiskare 1 och nötkråka 1. (Medobservatörer under dagen var framförallt Mats Rellmar, Anders Lindén samt Hans Nordius).
Henrik Johansson
- Saturday, May 18, 2002 at 22:05:51 (MEST)

18/5-02.Under flyttningen kan rörsångare m.flera arter dyka på oväntade platser.Så var det denna underbara vårmorgon,då ett ex satt och sjöng vid åpromenaden i Ängelholm.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, May 18, 2002 at 12:05:51 (MEST)

18/5-02.Hasslarps sockerbruksdammar,0820-1000. Smådopping 1,gråhakedopping 4 på bo + 9,knölsvan 9,gravand 11,årta 2 hanar,vigg 7 hanar + 1 hona,knipa 1 hane,glada 1,sothöna 50,skärfläcka 4,mindre strandpipare 1,större strandpipare 1 spelflygande,rödbena 2 spelflygande,gluttsnäppa 2,grönbena 4,fisk/silvertärna 2,turkduva 1 spelande,gök 1 hane galande,gärdsmyg 1 sj,näktergal 2 sj,rödstjärt 1 hane sj,sävsångare 5 sj,kärrsångare 4 sj,rörsångare 1 sj,härmsångare 2 sj,ärtsångare 1 sj,törnsångare 6 sj,svarthätta 2 hanar sj,lövsångare 3 sj,steglits 2,sävsparv 1 hane sj + 1 hane.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, May 18, 2002 at 12:03:00 (MEST)

17/5. Några nämnvärda arter idag på Rönnen var 1 småspov, 1 snatterand, 8 sandlöpare, 1 kustsnäppa och i lilla viken 2 mosnäppor (som mest fanns där 23 mosnäppor den 15/5). Vid Sandön 42 dvärgmåsar, de flesta 2K.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 17, 2002 at 18:50:11 (MEST)

Pålsjö Östra 020517 Enligt min gode granne Uno Magnusson har minst 6 bivråkar passerat under dagen.Såg en av dem själv.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, May 17, 2002 at 16:43:57 (MEST)

17/5-02.Sandön,1035-1140. Gravand 55,fiskgjuse 1 hane med fångad fisk,brun kärrhök 1 hona,strandskata 7,skärfläcka 3,större strandpipare 1 spelflygande,gluttsnäppa 8,kustpipare 2,rödbena 2,dvärgmås 5 2k,småtärna 4,rödstjärt 1 hane sj,gulärla 15 + 25 str O,törnsångare 1 sj.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, May 17, 2002 at 15:31:41 (MEST)

17/5-02.Rönnen,0825-0945. Knölsvan 4,grågås 4,gravand 26,rödbena 6,strandskata 15,drillsnäppa 1,gluttsnäppa 2,skärfläcka 1 ruvande + 21,grönbena 3,större strandpipare 2 spelflygande + 6,kustpipare 2 2k,myrspov 6,storspov 2,kärrsnäppa 2,storskarv 35,småtärna 2,törnsångare 5 sj,lövsångare 2 sj,svartvit flugsnappare 1 hane sj,gärdsmyg 1 sj,sävsparv 1 hane sj.
Hardy <nickgrantz1@hotmail,com>
Ängelholm, - Friday, May 17, 2002 at 15:23:34 (MEST)

16/5 Sandön, kvällën: Dvärgmås 35 2K, Svartsnäppa 1, Myrspov 5, Kustpipare 3, Kärrsnppa 1 och Skräntärna 1. Vid ett kort stopp i Hasslarp fick jag en kort obs av en gulärla med svartaktigt huvud. Obsen var kort och det kan mycket väl ha varit en thunbergi, men i så fall en ovanligt mörkhuvad sådan. Den försvann in i gräset på mellandammens östra sida.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, May 17, 2002 at 07:54:34 (MEST)

16/5 Sandön: Skräntärna 1 ex, på kvällen.
Paul Fors
Ängelholm, - Friday, May 17, 2002 at 06:35:58 (MEST)

15/5-02.Svart rödstjärt 1 hane sj Bahnhof Ängelholm.1 hane sj Tekniska kontoret Ängelholm(samma ?).1 hane sj fd Scan Ängelholm.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, May 16, 2002 at 16:25:39 (MEST)

15 maj. Hasslarps sockerbruksdammar 16.45-18.00: I Bergdammen sågs första kullen knölsvan; 8 söta dunbollar tätt bakom mammas akter. I samma damm första kullen sothöna; 7 svartröda ungar med en mamma? som matade ungarna. I mellersta Fleningedammen sågs nu också den första kullen gravand, totalt 5 pull. Bland övrigt fanns det mycket tornseglare (50-tal) och svalor (back- 100, hus- 75, ladu- 30) i området. Vidare mosnäppa 5, grönbena 2, brushane 12, st. strandpipare 1, drillsnäppa 1 samt enstaka sjungande törn- säv, rör- och kärrsångare. Årta, hane+hona, rastade i Hasslarpsån och en smådopping obsades i västra Fleningedammen.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, May 16, 2002 at 12:10:48 (MEST)

15/5-02.Hasslarps sockerbruksdammar,0845-1045. Näktergal 3sj,gransångare 1sj,härmsångare 1 sj,gök 1 galande,lövsångare 2sj,svarthätta 1 hane sj,svartvit flugsnappare 1 hona,grå flugsnappare 1,törnsångare 6sj,tornsvala 55,sothöna 37,rörhöna 2,sparvhök 1 str N,ormvråk 1 str N,gråhakedopping 3 på bo + 9,kärrsångare 3sj,brun kärrhök 1 hane med bom.,vigg 12 hanar + 1 hona,sävsparv 1 hane sj,gravand 1 par + 6 pull + 9,skedand 2 hanar,grönbena 1,skärfläcka 2,brushane 10 honor,rödbena 1,drillsnäppa 1,sävsångare 2 sj,knipa 1 hona,strandskata 3,rörsångare 4sj,smådopping 1 par(1 spelade).
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, May 15, 2002 at 18:24:40 (MEST)

14 maj. VÄLA: Buskskvätta 2, BJÖRKA: i kärret i den f.d. grustäkten sågs en brun kärrhök flyga upp. Häckar? I skogen sjöng mycket småfågel, bla. grönsångare. HASSLARP: i dammen närmast betrännorna sågs smådopping 1 och ett par rörhönor. Vidare en stor and, mest brun med vit halsring och ett ljust streck på flanken, sannolikt en korsning mellan gräsand och "tamanka". I Fleningedammarna bl.a. smådopping 2, grönbena 2 och gulärla 1. Över dammarna fanns minst 30-talet tornseglare.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, May 15, 2002 at 13:17:58 (MEST)

15/5 Vid vägen mellan Ängelsbäck och Ranarp jagade en extremt ljus ormvråk kl 6.15. Såvitt kunde bedömas - utan kikare - saknade den mörka inslag på ovansidan. - I övrigt: Vid Vasalt har den senaste tiden observerats minst ett par småtärnor vid stranden. Förhoppningsvis häckar de åter här i år.
Mats Ljunggren
Glimminge , - Wednesday, May 15, 2002 at 12:43:16 (MEST)

14/5 kl.0730-11.00. Var på vårsafari vid Hasslarps sockerbruksdammar. Mandarinandhannen kvar i dammarna, flertal par Gråhakedopping och några låg ruvande på bo, ett par Årta, en Svartsnäppa, 7st Brushanar, några Skärfläckor, flera ex. Brun Kärrhök svepte förbi,både hanar och honor, ca.70st. Vitkindade gäss plogade förbi mot NE kl.10.30, antal med Tornseglare flög runt över dammarna. Har ej sett någon "Tornis" i Mölle ännu. Ett axplock av vad som sågs. Efter en härlig fm. med sol och Näktergalssång mår man förträffligt. Medobservatör på trippen var Nils Länsberg.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, May 15, 2002 at 11:45:38 (MEST)

15/5 Höganäs Vitkindade gäss 300 mot NE kl 07.45 från gårdaden 130 mot NE kl 0730 Strandbaden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, May 15, 2002 at 08:47:46 (MEST)

14/5 Laröd. Sträckbevakning en kvart på eftermiddagen från tomten. 300 + 75 vitkindade gäss.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, May 14, 2002 at 20:46:51 (MEST)

14 maj,STRANDBADEN: vitkindad gås 190 str. NO 07.00, skedand 7ex. 3par + 1hane, småtärna 1 par, lärkfalk 1 instr. HÖGANÄS reningsv. mindre strandpipare 1ex.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Tuesday, May 14, 2002 at 19:33:37 (MEST)

14/5 2002 Min pappa observerade i dag en Vit stork 15:30 - 16:30, först flygande melllan Förslöv och Margaretatorp sedan rastande på en åker 300 m. söder om Matgaretatorps gästgifvari.
Lars Michael S. Nielsen <somedanishone@hotmail.com>
Helsingør, - Tuesday, May 14, 2002 at 18:10:50 (MEST)

13/5. Årets första(!) tur till Hasslarp bjöd på en hel del kul: 2 par årta, 13 mosnäppor, 2 kärrsångare, 10 tornseglare mm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, May 14, 2002 at 16:36:58 (MEST)

14/5. Dagens första stopp blev Sandön, som visade sig vara en riktig chansning. Efter att ha räknat in 6 kustpipare och några dvärgmåsar, kom så en liten filur in i kikarfältet. Det var en svartbent strandpipare. Eftersom den saknade röd hjässa gav den först intrycket att vara en hona. Efter lunch kunde jag studera fågeln på närmare håll, och det mesta talar för att det är en yngre hanne. Tydliga svarta teckningar på bröstsidor och på hududet, samt svagt rödbrun långt bak i nacken. Fågeln var ej ringmärkt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, May 14, 2002 at 16:23:23 (MEST)

I Påarp på Bjärehalvön har en stork vandrat rundor i dagarna, den är färgmärkt med gul-grön-vit märkning, och på detta sättet hoppas jag att någon som vet mer om denna stork kanske kan höra av sig, alternativt tipsa om vart jag bör skriva.
Anette Strand <anette.strand@utb.kristianstad.se>
Barum, - Tuesday, May 14, 2002 at 15:54:17 (MEST)

14 maj SANDÖN 09-11.30. En hel del sträckande rovfågel, om än på bred front och ibland stora avstånd: glada 3, bivråk 18, ormvråk 42, fjällvråk 1, stenfalk 1, tornfalk 1, sparvhök 8. Bland ormvråkarna sågs en fågel som hade flera karaktärer av stäppvråk, dvs östlig ormvråk. Det var f.ö. den enda av de sträckande ormvråkarna som var ad- övriga åldersbestämda var 2K. Årstiden är rätt, liksom förra veckans vindar... I övrigt ett rejält sträck av vitkindad gås: totalt 2550 i ett tiotal flockar. Insprängada i två av flockarna fanns ett par bläsgäss(dock sågs inte en enda prutgås). Ytterligare 110 vitkindade flög NO vid Hasslarp och även ca 400 vid Landskrona vid 13-tiden - hur många tusen har passerat NV-skåne idag???
Mats Rellmar
Hbg, - Tuesday, May 14, 2002 at 15:12:28 (MEST)

14 maj, 12.28. Äntligen kom de, mina efterlängtade tornseglare!!! Två stycken flög över Ramlösa. Det var på tiden!
Lina Olsson <lina_josefin@hotmail.com>
Helsingborg, - Tuesday, May 14, 2002 at 13:49:52 (MEST)

14/5-02.Vejbystrand-Grytskär,0620-0940. Häger 4,vitkindad gås 1 flock på 45,1 flock på 36,en flock på 32,1 flock på 51 och till sist en jätteflock på 300/400 ex.Samtliga flockar kom insträckande från Kullaberg.Dom snurrade en hel del,innan dom sträckte mot S-SO.Grågås 2 str(med vitk.gås).Gravand 21,storskrake 2 hanar,sparvhök 1 str,strandskata 31,större strandpipare 6 + 1 spelflygande,mindre strandpipare 1,gluttsnäppa 1,rödbena 12,storspov 1,större hackspett 1 trummande,gök 2 galande(östergökar),rapphöna 4,rödstjärt 2 hanar sj,stenskvätta 2 hanar sj + 8 hanar + 1 hona,lövsångare 6 sj,gransångare 1 sj,ängspiplärka 1 sj,törnsångare 6 sj,steglits 3,näktergal 2 sj,ärtsångare 1 sj,gulärla 1.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, May 14, 2002 at 13:22:56 (MEST)

13 maj, Sandön: Betydligt färre fåglar än de senaste dagarna, dvärgmås 12ex. samtliga 2K, kustpipare 1ex, samt de första ejderungarna två kullar som väckte intresse hos några havstrutar, dock utan tänkt framgång för trutarna. Lerhamn: en instr. blå kärrhöks-hona.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, May 13, 2002 at 22:36:07 (MEST)

13/5. Söderåsen, Maglaby kärr. Sångsvan 1 par, en på boet. Brun kärrhök 1 hane, Sparvhök, Ormvråk, Skogssnäppa 1 ex, Knipa 1 par, Grönsångare, lövsångare, gransångare, stjärtmes, svartmes, Korp, Gök 1 ropande, Spillkråka. Bjuv, Selleberga. Glada 2 ex.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Monday, May 13, 2002 at 19:35:19 (MEST)

12 maj.Var i Lönnhässle hos fam Tuvesson och såg grå flug,spillkråka samt hörde en göktyta på nära håll.Detta var min första göktyta på flera år i hemtrakterna,vad har hänt med göktytestammen?Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 13, 2002 at 12:30:01 (MEST)

Kan mycket väl vara seriös märkning eftersom det titt som tätt ses svanar med blå bred märkningsring runt halsen (ser ut som en Prippsblå ölburk). Läs gärna av ringen och rapportera till Ringmärkningscentralen RC på Naturhistoriska riksmuseet.
Göran Herdin
Helsingborg, - Monday, May 13, 2002 at 11:40:49 (MEST)

Vid Hittarpsstranden söder om bryggan sågs en svan med ett 2-3 cm brett band fast runt halsen söndagen 12/5 kl.10.30. Kan väl inte vara någon seriös märkning ?
Gunvor Espelund <e-lund@telia.com>
Helsingborg, - Monday, May 13, 2002 at 10:58:46 (MEST)

12/5. Vid Skillinge säteri (Munka-Ljungby) sjöng i kväll en Gräshoppssångare med början 20:45.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, May 12, 2002 at 23:24:19 (MEST)

12/5-02 Hasslarp:(sen em) Smådopping 1 par,Årta 1 par,Mandarinand 1 hane med gräsandhona och pulli.Mosnäppa 7,Brushane 7,Tornseglare 4+,Kärrsångare 2 sj.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, May 12, 2002 at 22:19:02 (MEST)

12 maj. Farhult morgon: förutom häckfåglarna sågs bl.a. sandlöpare 4, kustpipare 5, vitkindad gås 2 och fjällvråk 1.
Henrik Johansson
- Sunday, May 12, 2002 at 19:15:54 (MEST)

12 maj KULLEN 05.00- 12.00. Långtifrån de mängder fågel som beskrevs från lokalen dagen innan. Dock sågs bla: stenfalk 1, lärkfalk 1, blåhök 2 str, labb/bredstj. 1, dvärgmås 2, sidensvans 1, kärrsångare 1 sj, blåhake 1, rosenfink 2-3 samt gulhämplingparet som var kvar c. 500 m söder om värdshuset. Här även 1 sjungande ortolansparv på morgonen (Kalle N.).
Mats R., Thomas S., Mårten M. mfl.
Hbg, - Sunday, May 12, 2002 at 17:01:06 (MEST)

12/5-02.Sandön 1100-1200. Spovsnäppa 2(vårfynd är ganska ovanligt),svarttärna 16,årta 1 hane,dvärgmås 85-90,glada 1.MEDOBSERVATÖR Henrik Johansson.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, May 12, 2002 at 14:56:12 (MEST)

Sö 12 maj. Krapperup-Lerhamn-Fäladen; Fågelskådningens Dag, knappt 40 pers mötte upp på parkeringen vid Krapperup. Parken bjöd på trastar,bofinkar, grönfinkar samt sångare med förnamnen löv-, grön-, gran- och härm-. Nere vid Lerhamn fick vi tillfälle att visa strandskator, strandpipare,bläsänder och småskrake. Kaj Möllers osvikliga känsla för bra fikaplatser ledde oss till en fin sittning i kanten av fäladen. Som vanligt gav fikapausen bra utdelning; brun kärrhök, gulärla, steglits, sävsparv, stenskvätta, gök, korp, hämpling - nästan alla visade upp sig på ett publikvänligt sätt. Vi avslutade uppe vid bevattningsdammen med en verklig prydnad; ett par gråhakedoppingar. Alla medvandrare önskas välkomna tillbaka till KOF:s arrangemang, hälsar Ulrik Alm och Kaj Möller
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 12, 2002 at 14:52:24 (MEST)

11/5-02.Efter en mycket givande dag i Hasslarp med bla:blåhake tänkte jag satsa på nattskådning.Även om inte omständigheterna var dom bästa(stark vind)så gav vi oss ut i vårkvällen.Målet var Vegeholmsskogen och arten var nattskärra.Efter att ha kollat på en spelflygande morkulla en stund,kom en nattskärra flygande lågt precis över huvudet(2150).Fortsatte ner mot tv-masten men vände och gick tillbaka,då hördes det märkliga spinnandet från vägens östra sida.Trots den sena timmen sjöng fortfarande svarthätta !
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, May 12, 2002 at 07:10:14 (MEST)

Intressant andrahandsuppgift från i onsdags: HÄRFÅGEL!! Obsades på nära håll i vägkanten vid korsningen Helsingborgsvägen/Rausvägen, precis utanför Påarp.
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, May 11, 2002 at 23:36:35 (MEST)

11 maj. Domsten 06.10-11.15. Smålom 72, sjöorre 17, brunhök 1, ormvråk 7, fjällvråk 3, sparvhök 12, lärkfalk 1, stenfalk 1, silvertärna 9, fisktärna 10, svarttärna 28 (!) samt dvärgmås 10. Medobsare - Mårten.
Thomas Svanberg
Laröd , - Saturday, May 11, 2002 at 21:47:09 (MEST)

10 maj. Bevakning vid Domsten 05.20-15.30 tillsammans med Mårten. Storlom 3, smålom 44, sjöorre 5, svärta 5, trana 2, glada 3, brunhök 3, ängshök 1 hona instr 05.40, blåhök 1 hona, bivråk 2, ormvråk 14, fjällvråk 8, tornfalk 3, lärkfalk 3, skrattmås 190, dvärgmås 8, silvertärna 44, fisktärna 20, tobisgrissla 1, brushane 6, mindre strandpipare 1, strandskata 92 samt tornseglare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 11, 2002 at 21:43:03 (MEST)

11/5 -02. Kullen. Mäktigt insträck av sångare framförallt lövsångare, nästan som på gamla goda tiden. Det var bara och sätta sig på en klippa och spana in en buske, så byttes fåglarna ut var 10 sek!! Bekvämt och bra. Andra arter som förekom i större antal än normalt var buskskvätta, grönsångare och svartvit flugsnappare. Ovanför dessa drog ett jämt sträck av gulärla, trädpiplärka och ängspiplärka. Övriga str var, stenfalk 1 ex, spravhök 5 str, ortolansparv 1 ex, stenknäck 3 ex samt ett 20-tal gråsiskor. Tyvärr lämnade jag nog spetsen för snabbt. Gulhämplingarna fanns kvar. Kort stopp vid Björkeröd gav bl a 2 str lärkfalkar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, May 11, 2002 at 20:45:00 (MEST)

Lör 11 maj, Björkeröd: Lärkfalk 1ex insträckande och Törnskata 1ex hane.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, May 11, 2002 at 20:25:41 (MEST)

11/5-02.Hasslarps sockerbruksdammar,0730-1200. Smådopping 1 par(1 spelade),Gråhakedopping 6 + 2 på bo,häger 2,knölsvan 1 par + 8 pull,vitkindad gås 21 str NO,gravand 14,gräsand 1 hona + 13 pull,stjärtand 1 par,årta 1 hane,skedand 5 hanar,vigg 3 hanar + 1 hona,knipa 1 hane,(mandarinand 1 hane),brun kärrhök 1 par,ormvråk 5 str N,sothöna 46 + 1 par + 7 pull,skärfläcka 2,större strandpipare 1,mindre strandpipare 1,mosnäppa 5,brushane 19,rödbena 2,grönbena 9 + 1 spelande,dvärgmås 1 2k o 6 ad,svarttärna 11 str S,gök 1 hane galande(östergök) + 2,tornsvala 1 str N,backsvala 3,ladusvala 2,trädpiplärka 1 str N,gulärla 2,näktergal 2 sj,BLÅHAKE 1 AD HANE SJ,buskskvätta 1 hane,sävsångare 3 sj,rörsångare 1 sj,törnsångare 6 sj,svarthätta 1 hane sj,lövsångare 2 sj,stenknäck 2,sävsparv 2 hanar sj.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, May 11, 2002 at 14:04:57 (MEST)

11 maj,på morg. o fm. SANDÖN: smålom 35 i en flock som cirklade runt, dvärgmås som mest samtidigt 38ex. vissa str. iväg åt NO andra kom till så uppskattningsvis ca. 70ex. i området, svarttärna 13, silvertärna 50>,+ några fisktärnor, brushane 10, kärrsnäppa 52, kustpipare 1, roskarl 1. RÖNNEN: lärkfalk 1, svarttärna 4 str. över ön mot öster, kustpipare 1, mindre strand 2, mosnäppa 16, myrspov 1, samt 100-150 gulärlor. Medobs. Teuvo K. och delvis Rolf Helmersson och Mats Rellmar.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, May 11, 2002 at 14:00:35 (MEST)

11/5 kl 10.45-11.15. Två vita storkar låg och seglade över Kullaberg. Jag kunde inte från min observation vid Björkeröd se några ringmärkningar. Innan de försvann blev de uppvaktade av en ljus vråk som hade vitt huvud.Svårt att avgöra till 100% men det lutade mest åt en ljus bivråk. På Håkull stod folk som kanske stod bättre till? Något senare syntes en ormvråk och en stenfalk. Nere vid Kockenhus satt en steglits på staketet till hästarna.
Bengt Bengtson
- Saturday, May 11, 2002 at 12:33:26 (MEST)

10/5 kl.12.30-14.00 En Blåhake höll till i Syrenbuskagen i min trädgård i Mölle. Gnolade på sin lågmälda sång och hoppade ibland fram på gräsmattan för att mycket kort visa upp sig. Ett nytt trädgårdskryss. Björktrast med hela näbben full av mask vid Magreteberg i Strandbaden. Första kullen kläckt.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Saturday, May 11, 2002 at 00:52:20 (MEST)

10/5 Mölle Fälad 16.00. Törnskata hane, 2st gulärlor nere vid Klockgrodorna. Ett par stenskvättor, massor av buskskvättor, flera ärtsångare och törnsångare.Näktergalen sjöng för fullt och tornfalken jagade.
Bengt Bengtsson
- Friday, May 10, 2002 at 22:23:32 (MEST)

10/5 Ängelholm vid Ishallen. Såg årets första tofsvipa "på promenad" med ungar.
Bengt Bengtsson
- Friday, May 10, 2002 at 22:18:24 (MEST)

10/5-02.Sandön-Utvälinge,0820-0940. Gravand 57,strandskata 18,rödbena 1,grönbena 3,gluttsnäppa 1,tofsvipa 1,skärfläcka 2,storspov 2,skogssnäppa 1,dvärgmås 55(mest 2k),svarttärna 3,småtärna 3,törnsångare 7 sj,trädpiplärka 1 str,lövsångare 4 sj,svarthätta 2 hanar sj,gransångare 1 sj,ärtsångare 1 sj,rörsångare 2 sj,gärdsmyg 1 sj,järnsparv 1 sj,taltrast 1 sj,steglits 2. På vägen hem gick jag längs den avvattningskanal som går från Klören in mot södra utmarken i Ängelholm.Letade efter amerikansk skogssnäppa,men jag kom inte närmare än ett ex av den svenska släktingen.Bland barrträden fanns en hel del småfågel,såsom en svartvit flugsnappare(hane),sj kungsfågel,tre sp korsnäbb.En fjällvråk och en glada kom sakta sträckande mot norr på låg höjd i den friska vinden,dom såg ut att ha det svettigt.Längs med vägen som går utmed järnvägsspåret på södra utmarken,från nerfarten till Sibirien och fram till södra utmarkens skola,finns det giftiga buskage för sångare.Så jag lyssnade och kollade dessa noga.Resultatet blev flera törnsångare och en härmsångare.Det blev återigen en mycket lyckad skådardag i fantastiska NV Skåne.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, May 10, 2002 at 13:24:21 (MEST)

9/5. Utöver redan nämnda fåglar sågs vid Sandön: 1 kustpipare, 1 storskrakehanne och 1 stenfalkhona. Antalet mosnäppor på Rönnen hade ökat till 9 ex. Även här fanns en stenfalkhona mobbad av en trut. För övrigt är tydligen fiskgjusarnas favoritbyte just nu horngädda.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 10, 2002 at 06:54:28 (MEST)

8/5. På Rönnen rastade 32 brushanar, 5 mosnäppor, 2 kustpipare och 1 storskrakehona.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 10, 2002 at 06:46:45 (MEST)

9 maj, Strandbaden: instr. från havet kl. 19.30 125 vitkindade gäss, strax efter kom 13 tranor på norrsträck, denna riktning beslutade sig även (efter viss tvekan) gässen för.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 09, 2002 at 21:59:44 (MEST)

9 maj. En till synes omärkt vit stork sträckte på låg höjd över Klören mot NO klockan 13.35. På samma lokal 13 str tranor. Vid Sandön rastade 39 dvärgmåsar (4 ad + 35 2K), svarttärna 1, svartsnäppa 2 och grönbena 2. Vid Grå läge rastade 130 vitkindade gäss i Sundet, 1 bivråk liksom 16 tranor sträckte in.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 09, 2002 at 19:09:29 (MEST)

9 maj, KULLEN:en vandring från fyren och en bit utmed bergets sydsida under morg. o f.m. gav följande, stenfalk 2, fjällvråk 2, fiskgjuse 1, blå kärrhök 1, småspov 65str.(en flock), ringtrast 2, härmsångare 3, grå flug. 3, gulhämpling 1par, sidensvans 1, samt många busk o stenskvättor. med på vandringen var Kaj M. o Karl-Göran N.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Thursday, May 09, 2002 at 18:34:17 (MEST)

Kullaberg 9 maj. Egentligen inget "hett" men trots allt en del fågel. Bland de senaste dagarnas nyanläda tropikare kan nämnas törnskata och grå flugsnappare. Precis som Bengt rapporterade igår hoppade dessutom en hel del sångare i buskagen. I den tilltagande ostanvinden noterades överraskande en subad havssula och över havet flög även mindre antal smålommar och sjöorrar. Mest anmärkningsvärt var nog den fina sammansättningen rovfåglar. Tio olika arter får nog ur Kullen-perspektiv betraktas som mycket väl godkännt. Fiskgjuse, fjällvråk, ormvråk, blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök, pilgrimsfalk (2k), tornfalk, lärkfalk samt stenfalk.
Henrik Johansson
- Thursday, May 09, 2002 at 16:17:17 (MEST)

9 maj
En härmsångare sjöng i vår trädgård i Magnarp nu på morronen!!
Thomas Wallin
Magnarp, - Thursday, May 09, 2002 at 09:20:47 (MEST)

8/5-02 Vegeholms tegelbruksdammar:Kungsfiskare 1 hane på em.Höghult:Näktergal 10 sj sen kväll.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, May 09, 2002 at 01:24:27 (MEST)

8 maj: Ornakärr 21.30-22.00 Dubbelbeckasin 2 ex spelande norr och söder om vägen. Hasslarp kl 22.30 Småfläckiga sumphönan intensivt spelande i sydöstra dammen som tidigare.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, May 08, 2002 at 23:57:25 (MEST)

8-maj Rönnen, rödstrupig piplärka 1 överfl., mosnäppa 2 och trana 1. Sandön, dvärgmås 28 och svarttärna 6. Medobs Henrik J med familj.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, May 08, 2002 at 22:01:01 (MEST)

8/5-02. Bjuv, Vegeån. Rödstjärt 2 ex, Buskskvätta 3 ex, Hämpling 2 par, Näktergal 5 sjungande, Tornfalk, Ormvråk 4 ex, Sparvhök, Sothöna, Knipa 2 par, Rörhöna, Törnsångare, Trädpiplärka, Stenknäck, Steglits, Storspov 1 spelande, Forsärla 1 par, Svarthätta, Ladusvala, hussvala och backsvala 2 ex.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Wednesday, May 08, 2002 at 21:28:25 (MEST)

8 maj Kullaberg mellan 05.30- 09.00 Magert sträck, storspov 22, jorduggla 1, men mycket fågel i buskarna. Utöver mycket löv-, ärt- och törnsångare sågs och hördes i området runt fyren bla följande: grå flugsnappare 1, svarvit flug- 3, rödstjärt 1, buskskvätta 1, törnskata 1, näktergal 1, gråsiska 3, gulärla 1
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, May 08, 2002 at 18:20:55 (MEST)

7/5. På kvällen sträckte 3 tranor österut på låg höjd över Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 08, 2002 at 06:47:42 (MEST)

7/5-02 Hasslarp:Den Småfläckiga sumphönan spelade intensivt 21.30.Sitter som tidigare i den SE dammens SW hörn. Mandarinand 1 hane i sällskap med 1 gräsandhona och 6 pulli.Årta 1 par.Smådopping 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, May 07, 2002 at 22:32:49 (MEST)

7 maj Vegeås mynning, ca 12.00. Från området förutom nedanstående arter också en sjungande trastsångare. Fågeln satt på Klörensidan, sannolikt inne vid de små dammarna som finns där. Hördes från brygg/brofästet vid åmynningen. PASSA PÅ att kvällslyssna efter dubbelbecksin- arten verkar rejält på gång i dagarna. Ornakärr och liknande "gräslokaler" är heta tips!
Mats Rellmar
HBG, - Tuesday, May 07, 2002 at 22:29:54 (MEST)

7 maj. HASSLARPS DAMMAR: En mandarinand obsades i Fleningedammen (mellersta). Bland andra fåglar sågs två årtor, hannar, brushane 5, grönbena 3, drillsnäppa 1, gluttsnäppa 1. SANDÖN: dvärgmås 12, fisk-/silvertärna ca 40, gluttsnäppa 16, drillsnäppa 5. Översträckande gråsiska. På havet bort mot Rönnen låg en bergandhanne och på Skälrönnen gick en vitkindad gås.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Tuesday, May 07, 2002 at 22:06:03 (MEST)

7/5 Selleberga ropande Gök 1ex. Grönsångare 1ex
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Bjuv, - Tuesday, May 07, 2002 at 21:17:41 (MEST)

6 maj. Hittarps rev mellan 16.00-17.30. Ormvråk 15, sparvhök 3, brunhök 1 hane, fiskgjuse 1 samt lärkfalk 6. 2 större fåglar i kategorin trana/stork sträckte in långt i söder vid ca 17.20.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 07, 2002 at 15:44:38 (MEST)

7/5.Utvälinge/Sandön,0800-1000. Häger 1,brun kärrhök 1 hane,ormvråk 1 str,fiskgjuse 1,skärfläcka 11,större strandpipare 3,storspov 1,svartsnäppa 1,rödbena 3,gluttsnäppa 14,drillsnäppa 6,fisk/silvertärna(många),småtärna 1,svarttärna 1,gök 1 str,backsvala 2,ladusvala 7,hussvala 5,trädpiplärka 10 str,gulärla 1 str,järnsparv 1 sj,rödstjärt 1 hane sj,rörsångare 2 sj,ärtsångare 1 sj,törnsångare 3 sj,svarthätta 2 hanar sj,grönsångare 1 sj,gransångare 3 sj,lövsångare 7 sj,svartvit flugsnappare 1 hane sj,bergfink 2,steglits 2,kungsfiskare 1(stora dammen Utvälinge)och 4 2k o 5 ad dvärgmåsar.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, May 07, 2002 at 12:35:29 (MEST)

6 maj vid sextiden på kvällen,eskillsminne helsingborg. Två vita storkar flög in från öresund använde sig av uppvindar och försvann söder ut. Vilda eller inte,ja hur kan man veta det?
mats olsson <mats.olsson@olympia.helsingborg.se>
helsingborg, - Tuesday, May 07, 2002 at 10:09:36 (MEST)

6 maj. Hittade en död göktyta i min trädgård på Birkagatan, Ramlösagården. Troligen hade den flugit mot fönsterrutan. Trist!
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, May 06, 2002 at 23:12:03 (MEST)

6 maj
Runt Björkeröd på eftermiddagen en lärkfalk, jagande brun kärrhök över dammen, buskskvätta hane mm. Medobsare: fågelcirkeln från Nv Skånes folkhögskola
Thomas Wallin
- Monday, May 06, 2002 at 22:01:43 (MEST)

6 maj, Örby ängar. Tre näktergalar tog ton denna varma kväll, cirka kl 20.30. Dessutom en brun kärrhök hane som cirkulerar i området, och rödbenespel. Fantastiskt förresten att se hur tofsviporna svarat på röjning och betning av ängarna. Tätt mellan paren, och de första ungarna kilar redan mellan tuvorna.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Monday, May 06, 2002 at 21:51:07 (MEST)

5 maj Kullen. Ringtrast 1 hona, trädlärka 1 ex, vinterhämpling 3 ex, gråsiska 11 ex, steglits 19 strf en hel del tropikflyttare rastade på sydsidan. Medobs: Alf P, Teuvo K samt Kaj m.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, May 06, 2002 at 21:35:40 (MEST)

Mån 6 maj. Hasslarp: småspov 1ex rastade, törnsångare 1ex sj.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, May 06, 2002 at 20:58:38 (MEST)

6/5-02 Bjuv, Vegeån. Gök, Näktergal 2 sjungande, Lärkfalk 1 ex, Brun Kärrhök 1 hane. Härlig kväll, det sjöngs överallt av bland annat Svarthätta, Törnsångare, Järnsparv, Trädpiplärka, Bofink, Lövsångare osv.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Monday, May 06, 2002 at 20:01:39 (MEST)

6 maj, KULLEN: lärkfalk 2ex. stenfalk 1ex. samt ca. 100 instr. hussvalor tills. med Teuvo K. SANDÖN: fiskgjuse 1, fisk/silvertärna 200>rast, svarttärna 1, dvärgmås 25 rast, svartsnäppa 1ex.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
Nyhamnsläge, - Monday, May 06, 2002 at 17:01:11 (MEST)

6/5-02.Såg återigen en kungsfiskare vid Rönneå Ängelholm(nedanför Statoilkorsningen).Den flög iväg medströms.Över Hembygdsparken i Ängelholm,drog en glada sakta mot norr.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, May 06, 2002 at 16:17:30 (MEST)

I kvällningen sjöng den första näktergalen... härligt! 5 maj, örby ängar vid skjutbanan
annika olsson <tao_annika@yahoo.com>
helsingborg, - Monday, May 06, 2002 at 12:04:02 (MEST)

5 maj. Domsten mellan 05.40-13.30. Bl a sträckte; storlom 7, smålom 88, alfågel 5, sjöorre 28, dvärgmås 6, silvertärna 286, fisktärna 67, fisk/silvertärna 30, tordmule 1, fiskgjuse 1 samt lärkfalk 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 06, 2002 at 08:10:33 (MEST)

5/5. Sandön: 3 dvärgmåsar och 1 vitkindad gås. Rönnen: 7 brushanar, 5 gulärlor och gott om hussvalor. Farhult: 1 par skedänder och 1 flyktspelande hanne brun kärrhök. 1 roskarl fanns vid Stenkrossen, och 1 pilgrimsfalk vid Häljaröds hamn drog mot nordväst.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 06, 2002 at 06:50:52 (MEST)

4/5. Dagen började med 3 glador i Vegeholm. I Farhult hördes törnsångare och rörsångare. På Rönnen blev det 1 drillsnäppa och 1 hanne snatterand. Vid Sandön fanns 3 dvärgmåsar, och ute till havs kom 3 labbar tillsammans.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 06, 2002 at 06:45:16 (MEST)

5/5-02 Höghult:Vattenrall1,Näktergal 2 sj.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, May 06, 2002 at 00:57:04 (MEST)

5 maj på eftermiddagen: Sandön ortolansparv 1 ex sträckande, dvärgmås 2 ad + 2 ex 2K. Rönnen trana 3 ex sträckande. I lilla viken mosnäppa 1 ex, brushane 1 ex, mindre strandpipare 2 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 05, 2002 at 23:22:08 (MEST)

5/5 kl.18.30 En hane Brun Kärrhök svävade över åkrarna vid Kockenhus och lite närmare Mölle svävade likaledes en Brun Kärrhökshona. Hussvalor flög i morse i antal runt sina vanliga häckningsplatser vid Möllehäsle och Krapperup.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, May 05, 2002 at 23:12:19 (MEST)

5/5 Ett snabbt stopp nu på kvällen vid Sandön gav följande obsar. Svartsnäppa 1ex, gluttsnäppa 22ex, dvärgmås 4ex och ca 150 ex fisk och silvertärna.
Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, May 05, 2002 at 20:36:23 (MEST)

Vi hörde också göken den 2/5 men dessutom näktergalen den 3/5 på golfbanan i Arild. Ylva och Bengt Bayard
Bengt Bayard <bengt.bayard@telia.com>
Lund, - Sunday, May 05, 2002 at 20:11:42 (MEST)

5 maj.Förmiddagsutflykt till Lugnet vid Fogdarp för att se om det fanns några gullvivor kvar på denna gamla välkända lokal. Jo då, ett flertal bestånd kunde avnjutas.Dessutom sjöng svarthättor och ärtsångare sågs i 1ex.Förutom detta sjöng en gräshoppsångare fint på nära håll.På eftermiddagen sträckte en fiskjuse över Förslöv.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall <kjell-ake.hall@telia.com>
Ängelholm, - Sunday, May 05, 2002 at 17:55:23 (MEST)

5/5-02.Tog en runda ut till Ängarna/Skälderviken för att lyssna efter näktergal,men ingen hördes.En brun kärrhök(hane) kom str förbi över vassarna.Tre ladusvalor str mot norr och i vassen sjöng en sävsångare.Några fisk/silvertärnor flög runt ute över Skälderviken.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, May 05, 2002 at 12:34:21 (MEST)

4 maj. Under florainventering i Grindhusområdet vid Tranerödsmosse sågs och hördes även en del fåglar: 1 tornseglare,2 ladusvalor, 1 sp skogssnäppa, 2- 3 trummande spillkråkor, 1 sj stenskvätta, 2 sj grönsångare, 2 dubbeltrastar och ett par kråkor som fick påhälsning av ett par korpar och fick smaka sin egen medicin, försök till boplundring. Ett rejält slagsmål följde!
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Sunday, May 05, 2002 at 01:10:15 (MEST)

4 maj. Domsten mellan 13.00-14.15. Smålom 22, storlom 1, bredstjärtad labb 1 ad mörk fas mot söder 13.35, dvärgmås 7, silvertärna 12 samt fisktärna 5.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 04, 2002 at 20:59:45 (MEST)

4/5 Paulins brygga Båstad,1 skräntärna, 1 svarttärna,1 silltrut,f.ö uppehöll sig ett stort antal fisk/silvertärna i Laholmsbukten.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, May 04, 2002 at 18:41:01 (MEST)

4/5 Paulins brygga Båstad,1 skräntärna,1 svarttärna,1 silltrut,f.ö otroligt mycket fisk/silvertärna i Laholmsbukten idag.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, May 04, 2002 at 17:55:48 (MEST)

Torsdag 2002-05-02 Möllefälad Klockgrodorna var igång och förrutom dessa hörde jag årets första Gök.
Lasse Bergendorf <lars.bergendorf@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, May 04, 2002 at 12:33:54 (MEST)

4/5 11:00 Höganäs, infarten flygfältet. Näktergal.
Claës Hagenfeldt <claes.hagenfeldt@telia.com>
Viken, - Saturday, May 04, 2002 at 11:25:59 (MEST)

3/5-02 Hasslarp (23.00-24.00):Den Småfläckiga sumphönan spelade intensivt. Höghult:Törnsångare 3 sjungande.Stenfalk 1 str.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, May 04, 2002 at 00:34:48 (MEST)

3 maj,Sandön: 1 småspov. Rönnen: 1 årthanne, 1 brushona,5 grönbenor och en flock gulärlor i lilla viken.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, May 03, 2002 at 22:03:27 (MEST)

2/5 Några obs från Gubbahyllan 3 ex Havssula str Sv, 2 ex Ortolansparv rastande, Ärtssångare, Svarthätta, Steglits, Trädpiplärka, Buskvätta, Hussvala, Ladusvala samt Lövsångare sjungande från alla håll. Teuvo Karjalainen och medobs Bengt-Ingvar Stefansson
Teuvo Karjalainen
Tånga, - Friday, May 03, 2002 at 21:34:29 (MEST)

2/5 - Hasslarp: 1 småfläckig sumphöna sp. mycket sporadiskt efter mörkrets inbrott. Den satt i den sydostligaste dammens SW-hörn. Fågeln är en 2k-hane.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Friday, May 03, 2002 at 10:18:47 (MEST)

Hasslarp 2 maj. Ingen synlig eller hörbar småfläcking.Utöver det tidigare sortimentet sjöng en sävsångare och ett par årta simmade i den mellersta dammen.Missade lappsparven vid V.Klappe och fick dessutom ett stenskott.Som plåster på såren dök en stenfalkshona upp som satte fart på sädesärlorna.Mkt brushane i både Hasslarp och Danhult.
Kjell Högström
Helsingborg., - Friday, May 03, 2002 at 01:27:45 (MEST)

Torsdag 2 maj Sandön. 1 gräshoppsångare sjöng sporadiskt från Klörensidan vid 18.30
hans Nordius <hans.nordius@teliua com>
Ängelholm, - Thursday, May 02, 2002 at 22:21:27 (MEST)

2/5 Vid Västra Klappe rastade det 1ex hona lappsparv under förmiddagen.
Kristan Linde
Ängelholm, - Thursday, May 02, 2002 at 20:05:10 (MEST)

2/5-02 Björkeröd:Törnsångare 1 sj+1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, May 02, 2002 at 19:32:16 (MEST)

1.5-02 Hasslarp:Lärkfalk 1,Drillsnäppa 2. Rögledammen: Gråhakedopping 1 par bygger bo. Utvälinge tegelbruksdammar:Kungsfiskare 1,Gök 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, May 02, 2002 at 19:29:20 (MEST)

2/5 Rönnen. Kustpipare 2ex.
Paul Fors <paul.fors@swipnet.se>
Ängelholm, - Thursday, May 02, 2002 at 18:40:23 (MEST)

Igår 1 maj. Äntligen bra drag i markerna! Gott om fågel i inre Skälderviken, Sandön: totalt ca 200 fisk- och silvertärnor, ungefär hälften av varje, enligt uppgift från Aina & Jan fanns även en svarttärna på plats under förmiddagen. Därutöver en rastande 2k tretåig mås, 30-talet gluttsnäppor, svartsnäppa, fyra myrspovar, två brushanar, buskskvätta, sjungande säv- och rörsångare. På Rönnen en ringtrasthanne, en stenfalk mot norr, 1 par mindre strandpipare, fyra brushanar, m.m. Nu gäller det att hänga med......
Henrik Johansson
Ängelholm, - Thursday, May 02, 2002 at 15:14:51 (MEST)

Tors 2 maj. Domsten: Pilgrimsfalk 1ex ad, lärkfalk 1ex, svartvitflugsnappare 1ex hane, ärtsångare sj, svarthätta 4ex, entita 2ex, ormvråk 9ex, sparvhök 1ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, May 02, 2002 at 11:28:16 (MEST)

Ons 1 maj. Hasslarp: Småfläckig sumphöna spelade sporadiskt i sydvästra dammen vid middagstid, gott om svalor av alla tre arter, svartsnäppa 1ex, brushona 1ex, grönbena 4ex, rödbena 2ex, skärfläcka 4ex, årta 1par, sävsångare 1ex sj i bergdammen, mindre strandpipare 1ex, större strandpipare 2ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, May 02, 2002 at 11:26:05 (MEST)

1/5 Laröd: 1 ex Tornseglare mot nordost.
Oskar Lindberg <lindberg_oskar@hotmail.com>
Laröd, - Thursday, May 02, 2002 at 08:19:50 (MEST)

1/5. HASSLARPSDAMMARNA. En småfläckig sumphöna spelade för fullt från kl 21:50 och framåt i den sydostligaste dammens sydvästra hörn. Jag lämnade den 22:30.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, May 01, 2002 at 23:00:44 (MEST)

1 maj Förslöv.På morgonen sjöng Sv flug och våra stationära Rödstjärtar 2 hanar.Ärtsångare+ många phylloskupos som smög runt i träden. Minst 3-4 Svarthättehonor sågs.Trädpip vanlig.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, May 01, 2002 at 21:17:28 (MEST)

1/5 Lervik,på eftermiddagen.Årets första gök för min egen del ropade ganska intensivt ifrån dungen vid parkeringen.Ett annat års-x var det vackra par roskarlar som gick vid strandkanten,en småspov flög över.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Wednesday, May 01, 2002 at 19:09:59 (MEST)

1/5 Cyklade till Väla motorgård på förmiddagen. Där sågs följande: Svarthätta 2 ex, Ärtsångare 2 ex, Steglits ca 10 ex, Gråsiska 1 ex samt en sjungande Törnsångare.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Wednesday, May 01, 2002 at 11:58:47 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.