Observationer mars 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken


Lerbäckshult, 31 mars 2002
Idag såg vi vårens första sädesärla i trädgården. Sedan några veckor tillbaka gästar fyra järnsparvar och en kornsparv trädgården. Taltrastar, koltrastar och starar sjunger för full hals medan björktrastar väsnas på sitt sedvanliga sätt. Nästan varje dag dansar tre ormvråkar en vacker, flygande balett ovanför huset. Våren har kommit på allvar!

Ingela Huleén
Lerbäckshult, Hjärnarp, - Tuesday, April 02, 2002 at 10:08:14 (MEST)

29/3. En svart rödstjärt satt och sjöng på Ängelholms järnvägsstation. Den var kvar även på lördagen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 02, 2002 at 06:47:40 (MEST)

30 mars - 1 april. Några naturnjutardagar på Söderåsen, trakten kring Klöva hallar och Magleröd. Inga sällsynta arter men vi fick uppleva hur kören av fåglar fylldes på för varje dag. Minst två par forsärla vid Klöva Hallar och Klöva Mölla. I ravinens sydbrant flög citronfjärilar bland blommande blåsippor, i nordbranten låg snö och i bäcken satt en strömstare. Åtskilliga sjungande dubbeltrastar, en del mindre korsnäbb, järnsparv och en enstaka hämpling. Skymningen 31 mars avnjöts vid Tranerödsmosse, en violett disig trastkväll som bjöd på spelande skogssnäppa, morkulla och 5 kattugglor samt korvgrillning med skogsornitologkompis Ivarsson. Den 1 april noterades 2 skogssnäppor och 9 rastande hägrar vid Lovisetorp (närheten av Åvarp).
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
Helsingborg, - Monday, April 01, 2002 at 23:55:22 (MEST)

31/3-02 Höghult: Brunhök 1 hane.I den lilla våtmarken Höghulta mosse har åkergrodorna satt igång sin magnifika koncert
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, April 01, 2002 at 01:13:28 (MEST)

30 mars
Skön vårvandring på Hallands Väderö bjöd på 1 prutgås, enkelbeckasin, 9 tordmular, ovanligt (?) många tobisgrisslor samt vårsjungande järnsparvar, gransångare mm
Per Muhr, Harald Johansson, Ida o Thomas Wallin
T Wallin
- Sunday, March 31, 2002 at 22:19:35 (MEST)

Sön 31 mars. Ranarps strand: Den amerikanske krickan kunde icke återfinnas men en hona salskrake och 8 svarthakedoppingar sågs. Rönnen: 3 dvärgbeckasiner och en gransångare.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, March 31, 2002 at 20:24:54 (MEST)

31/3. Ett kort stopp vid Sandön tag 1 str lappsparv på eftermiddagen.
Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, March 31, 2002 at 16:54:53 (MEST)

31/3.Ännu en satsning på BK gjordes idag,men jag drog ännu en gång nitlotten.Började kolla vid Råbocka Camping,vidare till Sibirien och till Klören.Första lite roligare obs var en mindre hackspett vid Lasarettslinjen(i slutet).På återvägen str 8 tranor mot norr vid Sibirien och en mindre hackspett trummade i alkärret vid samma lokal.Så jakten på den lilla skulkaren fortsätter,smid medans det är varmt heter det ju.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, March 31, 2002 at 14:26:32 (MEST)

30/3.Gick ut till Rössjöholmsån Från Skälderviken och upp mot kraftstationen i Errarp.Men tyvärr sågs ingen strömstare,däremot en forsärla(hona).I dammen vid kraftstationen låg en mandarinand(hane) och två honor.Enligt Henrik J(muntligen) har arten observerats med pull tidigare på platsen.Så det är kanske en ny häckning på gång av denna art.Tog sedan en tur ut till Sven Jons Udde i Skälderviken.En flock knipor som var ordentligt i speltagen sågs där och en sj järnsparv vid den norra piren. Gjorde sedan ett numera sällsynt besök vid Sandön och det gav trevlig utdelning.Satt lugnt på ljugarebänken vid björken,medans Henrik J skådade med tuben.Helt nära oss kommer då en ladusvala svepande förbi och det är extra roligt i mars månad.Även lite annat smått o gott str förbi(se Henriks rapport).Vid Sandön blir man aldrig lottlös,denna lokal är en riktig pärla.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, March 31, 2002 at 14:19:55 (MEST)

30 mars. Sträck vid Domsten mellan 06.30-12.50. Storlom 1, smålom 3, skäggdopping 2, stormfågel 1, vitk.gås 4, snatterand 1, bläsand 106, kricka 110, stjärtand 11, brunand 4, sjöorre 357, ejder 1080, ormvråk 20, fjällvråk 1, glada 1, labb 2 mörka samt tordmule 1. Medobsare - Mårten och Oscar.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 31, 2002 at 12:34:12 (MEST)

30 mars. Över Väla stormarknad siktades en lärkfalk.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, March 31, 2002 at 12:19:29 (MEST)

30 mars. Kort span vid Sandön under eftermiddagen gav en ladusvala mot öster och sex nordsträckande tranor. Därutöver ett glest rovfågelsträck, bl.a. innehållande en blå kärrhök och en röd glada. (På plats även Nick Gräntz.)
Henrik Johansson
- Sunday, March 31, 2002 at 01:03:32 (MET)

28 mars. Lite försenat rapporteras från översvämningsområdet till Rönne å, norr Tommarps kungsgård: kricka ca 280, salskrake 2 (honor), skäggdopping 1 samt en hel del knipor, bläsand och vigg.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Sunday, March 31, 2002 at 00:01:59 (MET)

Ranarpsstrand, Bjäre 30.3 06.00-09.30 och sporadisk rovfågelspan från tomten. Sträck: Vitkindad gås 56, bläsand 101, kricka 42, skedand 4, ormvråk 25, fjällvråk 3, sparvhök 11. Började räkna rastande krickor, och hade hunnit till 50 när det plötsligt låg en AMERIKANSK KRICKA, gammal hane, bland krickorna. Bland övriga rastare snatterand 2, stjärtand 5 och svarthakedopping 15. Den amnerikanske låg vid stenrevet norr om Grytskären.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
- Saturday, March 30, 2002 at 19:40:57 (MET)

29 mars. I Farhultsviken en rastande skogssnäppa och en grymtande vattenrall från vassen. Över Ängelholm en nordsträckande fiskgjuse.
Henrik Johansson
- Saturday, March 30, 2002 at 07:19:15 (MET)

29 mars. Undertecknad tillsammans med Bengt Andersson begav sig i tidiga timmen till markerna kring Långhult på Hallandsåsen. Inspirerade av tidigare rapporter om ugglor gav denna exkursion, den tredje i ordningen, inte "mer" än 4-5 ropande kattugglor. Dessto roligare vid Snoggarp där den gamle bekantingen från förra våren, rackelhannen, spelade för fullt. Det är väl ytterst tveksamt att denna avkomma kan locka till sig någon partner. Oddsen lär väl inte bli högre då lätet låter som en korsning mellan orre, tjäder och get. Nåväl, förutom rackelhannen hördes 2 orrar spela. Dagens starkaste intryck gav dock den familj med vildsvin, bestående av mor och far samt 5-6 små, vilka observerades på drygt 20 meter. När galten gjorde halt och gav upp ett högt grymtande var det 2 skådare som med en hastighet som hade fått Lucky Luck avundsjuk äntrade bilen och drog igen dörrarna. Detta utspelade sig också i markerna kring Snoggarp. Sträcket har även idag bevakats vid Domsten. Bevakning mellan 07.00-15.00 samt sista ljusa timmen gav bl a; storlom 1, sjöorre 119, ejder 8423, trana 2, ormvråk 65, fjällvråk 3, sparvhök 18, glada 1 samt mindre korsnäbb 12. Vid Domsten idag även Mårten och Lars-Göte. Kan nämna att det hittills under våren har passerat drygt 59 000 ejdrar förbi Domsten.
Thomas Svanberg
- Friday, March 29, 2002 at 22:23:02 (MET)

Ranarpsstrand, Bjärehalvön, förmiddag den 29.3. I stort sett ingenting sträckte, rastade gjorde bl a skäggdopping 10, gråhakedopping 2, svarthakedopping 25 och skedand 1 hona. Två gransångare sjöng. Skulle vara bra om sikten blev lite bättre, fast det är kanske synd att klaga på vädret.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
- Friday, March 29, 2002 at 20:49:13 (MET)

29 mars
Efter en morron med tidvis intensivt ejdersträck, 2 brunhökar, 1 stormfågel mm vid Domsten drog vi över till Skälderviken och i Farhult sågs 19 skärfläckor, mycket gott om tofsvipa, strandskata o gravand samt 1 rödbena. Vid Sandön årets första (för oss iallafall...) fiskgjuse, 13 skärfläckor, 1 rödbena mm. På fälten mellan Vegeholm o Ängelholm ca 10 dubbeltrastar.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Friday, March 29, 2002 at 20:49:06 (MET)

29/3-02 Rönnen (kl 15.30): En ladusvala drog förbi KOF-stugan,snurrade ett par varv över viken och drog sedan österut mot Sandön (Mikael Olofsson upptäckte fågeln). Hasslarp: Brunhök 1 hane,Fjällvråk 1,vinterhämpling 18+27 sträckande i skymningen.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, March 29, 2002 at 19:11:22 (MET)

29/3.Var ute och gick en rejäl runda med lilljycken.Genom södra kronoskogen till Sibiren och vidare genom skogen till Klören.Lyssnade efter brandkronad kungsfågel längs denna sträcka,men det gav ingen.Från Klören såg jag en framgångsrikt jagande fiskgjuse vid Sandön.Även en fjällvråk jagade inne över Klören.Några småflockar av ejder drog runt över Skälderviken.
Hardy <nickgrantz1hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, March 29, 2002 at 17:27:56 (MET)

Den 29/3 i Viken: Min vanliga morgonrunda gav årets första gransångare, men hemma i trädgården fick jag mitt andra årskryss nämligen en brandkronad kungsfågel. Lars Mårtensson
LarsMårtensson <martensson.lars@telia.com>
Viken, - Friday, March 29, 2002 at 14:19:23 (MET)

Frdagen den 29/3 på förmiddagen. Maglaby kärr: Tranrop hördes från bortflygande. Gransångare sjöng och gråsiskor sträckte och provianterade i aldungen. En grågås gick in på landningsvarv.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.sen>
Bjuv, - Friday, March 29, 2002 at 14:15:12 (MET)

Torsdag 28/3 Stod en bra stund och lyssnade på två stycken Trädlärkor som drog omkring i spelflyckt vid 18.00 tiden på skärtorsdagskvällen. De befann sig i från vägen sett den närmaste grusgraven i Hillarp, Munka Ljungby.
Johnny Lindkvist
Munka Ljungby, - Friday, March 29, 2002 at 09:18:55 (MET)

28 mars. Domsten 06.30-15.15. Storlom 1, smålom 9, spetsbergsgås 9 (klockan 10.14), mindre sångsvan 33, prutgås 2, kricka 25, bläsand 51, stjärtand 1, skedand 11, sjöorre 475, ejder 7775, ormvråk 20, fjällvråk 1, blåhök 1, pilgrimsfalk 1 samt gröngöling 1. Medobsare under dagen - Mårten.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 28, 2002 at 21:47:05 (MET)

27 mars. Domsten 06.15-15.00. Stjärtand 10, sjöorre 80, ejder 3140, stormfågel 1, trana 1, ormvråk 67, sparvhök 7 och blåhök 1. En tur till Skälderviken gav bl a i Farhult; skedand 1 par, stjärtand 2 par, dvärgbeckasin 1 och enkelbeckasin ca 40. Vid Sandön 1 myrspov samt 1 vinterhämpling. Medobsare - Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 28, 2002 at 21:39:04 (MET)

26 mars. Sträck vid Domsten 06.25-18.00. Sjöorre 482, ejder 23´245 (!), praktejder 1 ad hane mot söder 09.00 samt 1 hane som rastade 09.38 till ca 11.00, havssula 1 ad, stormfågel 1, ormvråk 37 samt glada 1. Medobsare - Mårten, Bengt och Patrik.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 28, 2002 at 21:34:34 (MET)

Obsar från tomten (Pilfinksgatan) den 25 mars (något sent ute). Bra sträck på ormvråk hela dagen. Kom från SV. Uppskattat antal 600-1000 ex, med bl.a. ett par stora skruvar över huset (10.05 ca 50 ex och 16.45 ca 35 ex). Dessutom bl.a. hämpling, ängspiplärka, steglits, svartkråka (lutar åt att det är en hybrid svartkråka/kråka eftersom det finns en del gråa stänk i fjäderdräkten)
27-28 mars gransångare Krematoriet-Pålsjö sjukhem (Åsa)
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, March 28, 2002 at 20:11:01 (MET)

28/3-02 Höghult:Den unga mindre sångsvanen kvar med 1 juv+2 ad Sångsvan.I jagande subad. havsörn och 2 fjällvråkar. 2 par glada i området.Enst. sädesärlor o hämplingar
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, March 28, 2002 at 17:17:26 (MET)

020327 Ramlösa: En svarthätta, hona, hemma i trädgården. Den hade sällskap av en järnsparv och en rödhake.
Sonja Gunnarsson <Sonja_Gunnarsson@hotmail.com>
Ramlösa, - Thursday, March 28, 2002 at 09:33:11 (MET)

27/3-02 Höghult.Mindre sångsvanarna kvar på morgonen. Arild (12-14):Eftersökte den brandkronade kungsfågeln utan resultat.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, March 28, 2002 at 01:17:53 (MET)

27 mars. Vår dagstur innehöll Sydhamnen i Helsingborg samt korta stopp i Domsten, Hasslarp och vid Sandön. I Sydhamnen var Råger och Kornelia på plats. Ett par svart rödstjärt och översträckande skogssnäppa och forsärla. Innanför hamnpirarna låg smådoppingen kvar. Ejdersträcket i Öresund var mediokert jämfört med gårdagen. Lite rovfågelsträck vid Domsten och i Hasslarps dammar så var det full fart på gråhakedoppingar, skrattmåsar, gravänder, skedänder m.m.
HHenrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholmare, - Wednesday, March 27, 2002 at 16:23:46 (MET)

26 mars. Rönnen e.m. snatterand 1 par, stjärtand hona, dvärgbeckasin 2, ljungpipare 1 samt en handfull sädesärlor. Tidigare på dagen en kungsfiskare i Rönneå nedanför Nya Kungsgården i Ängelholm.
Henrik Johansson
- Tuesday, March 26, 2002 at 23:00:14 (MET)

020326. En vandring längs Rössjöholmsån gav bl a följande obsar: Strömstare 1 st, Forsärla 2 st, Duvhök 1 st, Stjärtmes 1 st.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Tuesday, March 26, 2002 at 22:02:47 (MET)

Hasslarp 02-03-26 Gråhakedopping 8ex,Skärfläcka 1ex Vigg 87ex , vilken dag så underbart väder
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Bjuv, - Tuesday, March 26, 2002 at 18:15:43 (MET)

26/3-02 Nabben Arild: Brandkronad kungsfågel 1 hane stationär i trädgården Mor Bengtas v 10.Den upptäcktes 15.30 och håller till i två granar och omgivande låga björkar intill carporten.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 26, 2002 at 17:54:43 (MET)

26/3-02 Höghult: Mindre sångsvanarna kvar.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 26, 2002 at 13:28:49 (MET)

020325 Pålsjö Östra 1ex havsörn juv. Hade en diskussion idag, dagen efter, med Uno Magnusson och kom fram till att det var en havsörn som tog höjd över Pålsjö Östra och sedan sträckte österut.Första gången vi sett örn här på de 20 år vi bott här.
Lars Linderström <lars_linderström@hotmail.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 26, 2002 at 13:14:18 (MET)

020325 Svedberga kulle 10.00-15.00Påsklovstripp med familjen.En härlig fågelkör.Mindre hackspett hona öster om godset,spillkråka 1,svartmes 3,en skogsduva flög ut från ett spillkråkehål,dubbeltrast 1,domherre 3 och några rödvingar i en björktrastflock.Väster om kullen seglade 6 ormvråkar och en fjällvråk i en skruv.På fältet norr om kullen satt en grann blå kärrhökshane och några hundra meter öster ut satt Cederwalls mindre sångsvanar.Storspov spelade öster om kullen.Tack för tipsen!
Kjell Högström
Helsingborg, - Tuesday, March 26, 2002 at 02:29:34 (MET)

25 mars. HASSLARPS dammar: gråhakedopping 11, skedand 5 (varav tre hannar), bläsand 4, brunand 7, vigg ca 55, knipa 17, gräsand ca 20, vigg 4, sothöna ca 75, strandskata ca 35 samt en rastande sädesärla.
Thomas Terne <paula.terne@minpost.nu>
Helsingborg, - Monday, March 25, 2002 at 21:20:30 (MET)

25 mars. HASSLARPS dammar: gråhakedopping 11, skedand 5 (varav tre hannar), bläsand 4, brunand 7, vigg ca 55, knipa 17, gräsand ca 20, vigg 4, sothöna ca 75, strandskata ca 35 samt en rastande sädesärla.
Thomas Terne <paula.terne@minpost.nu>
Helsingborg, - Monday, March 25, 2002 at 21:20:30 (MET)

Nedan obsar är från DOMSTEN
Svanberg
- Monday, March 25, 2002 at 21:00:10 (MET)

25 mars. Så gick då proppen äntligen ur och Öresund var fyllt med fågel på väg både igenom och korsande över! Sträcket har bevakats från klockan 06.30 till 19.10: smålom 66, havssula 1 ad, stormfågel 1-2, mindre sångsvan 8 ad, sjöorre 235, ejder 15´630, trana 14 (1,10,3), ormvråk 644, fjällvråk 5, brunhök 3 honor, blåhök 4, glada 1, fiskgjuse 1, stenfalk 2, kentsk tärna 2 samt sädesärla drygt 10 instr. Kan nämnas att ejder sträcket fortsatte vid mörkrets inbrott och kanske kan morgon dagen bjuda på en ny toppdag - då förhoppningsvis kryddat eller snarare sötat med en pralin. God medobsare under dagen har Mats R varit.
Thomas Svanberg
- Monday, March 25, 2002 at 20:59:16 (MET)

25/3-02 Höghult: De båda mindre sångsvanarna kvar.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, March 25, 2002 at 12:28:52 (MET)

24/3. Vid Norra Häljaröd fanns 1 gransångare, 2 rapphöns och 3 bläsgäss drog förbi. En rödbena gick på Sandön, och i Utvälinge ännu en gransångare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 25, 2002 at 07:00:57 (MET)

23/3. I den kalla nordanvinden fanns inte så mycket att notera på Rönnen. Det blev i alla fall 6 vitkindade gäss och 3 sädesärlor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 25, 2002 at 06:56:52 (MET)

24 mars Pålsjö Backar 1 st sjungande Gransångare
Leif Olsson <leif.olsson@swebus.se>
Helsingborg, - Sunday, March 24, 2002 at 21:23:40 (MET)

24 mars. Morgonsträcket vid Domsten var inte någon större höjdare, sannolikt påverkat av nattens minusgrader. Nämnas kan i alla fall; 1 instr pilgrimsfalk med en trolig kaja som frukost i klorna, tobisgrissla 1 och snösparv 1. En koll vid Lerhamn gav drygt 235 rastande skäggdoppingar och slutligen kan nämnas 9 insträckande tranor vid Laröd under eftermiddagen.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 24, 2002 at 21:09:10 (MET)

Lörd 23 mars. Syd Svanshall en Glada skrämde upp 9 Trädlärkor på en åker. Sönd 24 mars. Gråhakedoppingarna på plats i Krapperup även 2 hanar + 1 hona Brunand.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 24, 2002 at 19:57:02 (MET)

24 mars
En strömstare i en mycket liten bäck vid Djurholmen uppe på Hallandsåsen.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Sunday, March 24, 2002 at 19:16:57 (MET)

23/3 Rönnen: Stenknäck 1 ex, Sädesärla 3 ex, Skärfläckor 4 ex, Vitkindadegäss 5 ex. Årnackehamn: Järnsparv 1 ex, Skäggdopping 1 ex. sommardräkt. 24/3 Rönnen: Många lärkor och ängpiplärkor i luften. Det rastade även 3 Bläsgäss. Farhult: 110 standskator och 50 tofsvipor.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 24, 2002 at 18:57:41 (MET)

24 mars Farhult: 3 st dvärgbeckasiner stöttes upp i inre delen av viken kl 07.30. Vid Rönnen 1 gråhakedopping i sommardräkt och 1 svarthakedopping.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, March 24, 2002 at 17:49:24 (MET)

23 mars. Kullen på morgonen: Trots kall nordanvind sträckte lite småfågel in. Bl.a. ca 30 järnsparv, enstaka bo- och bergfinkar, 2 skogsduvor, 1 forsärla, 3 dubbeltrastar och 1 lappsparv. Ca 50 smålom sträckte söderut och 1 gransångare lockade i buskarna. Vid Björkeröd ytterligare 1 forsärla och ropande gröngöling.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, March 24, 2002 at 17:42:09 (MET)

24/3. Söderåsen, öster Åvarp. Forsärla,2 st, Stjärtmes, 2 st. Kattugglan i GEA-stugan på plats i sin skorsten som vanligt (fast den trillade ner i pipan förra veckan och hade troligen tillbringat någon dag inne i huset innan den fick hjälp att ta sig ut i friheten igen...) Sydhamnen - pilgrimsfalkarna Råger och Kornelia parade sig!!!
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Sunday, March 24, 2002 at 17:18:14 (MET)

020324 Bjuv, Vegeån. Härligt vårväder och promenad längs ån. Sädesärla, Forsärla, Gransångare, Sparvhök, Glada, Ormvråk mm.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Sunday, March 24, 2002 at 15:55:08 (MET)

23 mars. Fantastiskt fin morgon på Svedberga. Kylan dämpade aktiviteten till att börja med, men när väl solen segat sig upp en bit blev det full fart på fågelsången. Bland alla sjungande mesar, bofinkar, trädkrypare hördes enstaka taltrastar och rödhakar samt en stenknäck. Precis norr om godset spelade två skogsduvor och i norra änden av Svedberga trummade tre mindre hackspettar (1 hona + 1 hane, den tredje endast hörd) inom ett begränsat område. En halvtimme tidigare hade en ropande mindre hackspett hörts 800 m sydost därom. Höghult - Stureholm: 2 mindre sångsvanar + 3 sångsvanar. Ornakärr: 1 glada.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, March 24, 2002 at 14:16:21 (MET)

Lör 23 mars: Mindre sångsvan 1ex ad och 1ex 2k tillsammans med tre 2k Sångsvan i Höghult.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, March 23, 2002 at 19:10:55 (MET)

020323. Bjuv. Imorse flög en ung Kungsörn över huset här hemma. Flög ganska lågt och vi fick se den under 5 minuter. I övrigt rätt lugnt. En ormvråk håller fortfarande till här på grönområdet mitt bland husen. Har varit här hela vintern. Sätter sig i trädet utanför fönstret ibland, så man kan se den på riktigt nära håll. Annars sjunger sånglärkor och bofinkar för fullt och likaså stararna, som även undersöker alla boplatser i närheten. Några tranor flög också över imorse....det var nog allt för idag.
Anna-Lena Harmsund <rolf.harmsund@telia.com>
Bjuv, - Saturday, March 23, 2002 at 11:32:55 (MET)

Fre 22 mars. Görarps mölla: Mindre hackspett 1ex hane, forsärla 2ex, gransångare 2-3ex.
Patrik söderberg
Helsingborg, - Saturday, March 23, 2002 at 08:37:38 (MET)

22 mars. Nötkråka visade sig vid Gubbaparken på Dalhem både när jag cyklade till jobb på morgonen och när jag var på väg hem. I går e.m. satt en (samma?) i dungarna söder om Vasatorpsvägen och koloniområdet. Vid Väla motorbana i dag en gransångare, en sävsparv, 13 enkelbeckasiner, 4 gråsiskor. Över soptippen seglade en fjällvråk.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Dalhem, Hbg, - Friday, March 22, 2002 at 19:37:52 (MET)

22/3.På morgonrundan med lilljycken sågs två forsärlor str norrut.Även några järnsparvar var i rörelse denna morgon.Det var första morgonen som vårskogen riktigt genljöd av bofinksång.Härligt !
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, March 22, 2002 at 16:23:50 (MET)

22/3-02 Höghult:Det betar en ad.Mindre sångsvan med 5 juv sångsvan och 4 knölsvanar på fältet N rättaregården idag.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, March 22, 2002 at 13:24:07 (MET)

Söndagen den 24 mars. Vår i luften och på stranden Nu inleds luftlandsättningen; gravänder, strandskator, lärkor, strandpipare, sädesärlor och många flera, upprättar brohuvuden. Vi står på första parkett ute vid Heljaröd och välkomnar förhoppningsvis en hoper löften om vår och ljusare tider. De grunda stränderna utmed Skälderviken hyser pålitliga lokaler för nyss anlända flyttfåglar. Samling: Hamnplan N Heljaröd Tid: kl 09.00. Ledare: Sonja Gunnarsson, Jan o Aina Persson. ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
´KOF
KOF, USA - Thursday, March 21, 2002 at 20:25:57 (MET)

21 mars. Under eftermiddagen vistades en adult pilgrimsfalk på Rönnen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, March 21, 2002 at 20:20:48 (MET)

21/3-02 Höghult:Mindre hackspett 1,varfågel 1,gransångare 1.Enstaka rastande tal- och rödvingetrastar.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, March 21, 2002 at 17:38:34 (MET)

21 mars. VÄLAKÄRRET: enkelbeckasin 10. HASSLARPS DAMMAR: gråhakedopping 10, varav sju i Bergdammen, vitkindad gås 2, grågås 2, bläsand 5, brunand 4, strandskata 26, översträckande storskarv 5, sävsparv 2 samt en hel del knipa, vigg, gravand och sothöna. RÖGLE: röd glada 1, tornfalk 1.
Thomas Terne <paula.terne@minpost.nu>
Helsingborg, - Thursday, March 21, 2002 at 17:11:25 (MET)

020321 kl.12.30 Gubbaparken Nötkråka 1 ex.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, March 21, 2002 at 13:18:46 (MET)

02-03-21 Åvarp Forsärla 1ex
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Bjuv, - Thursday, March 21, 2002 at 10:39:16 (MET)

20 mars. Vid en promenad längs Råån från GÖRARPS MÖLLA till GANTOFTA sågs kungsfiskaren på en gren, vackert exponerad i kvällsljuset. Vidare noterades att strömstaren återkommit till Gantofta, sedan vattenföringen minskat i ån. Bland vårtecken sågs de första utslagna vitsipporna. En mink strövade utmed strandkanten, oberörd av min närvaro.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, March 20, 2002 at 19:12:15 (MET)

19 mars. I Ramlösa observerades en stenknäck. På Ättekulla noterades att råkor bygger ett hundratal bobalar i bokskogen.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, March 20, 2002 at 17:54:03 (MET)

Söndag 17.3 (nytt försök det förra försvann?)Inget napp på praktejder vid Kullen på morgonen. Tubade igenom flocken av skäggdopping vid Lerhamn då en liten dopping dök upp mitt i flocken - svarthalsad i vinerdräkt. Den larmades ut som obestämd - jag ville gärna kolla svarthakar i övergångsdräkt med litteraturen - men allt stämmer så det är bara att hoppas att den dyker upp igen då vågorna lägger sig. En nyligen död vattenrall på 111:an vid Domsten. Kvällstur i Långhultskogarna gav endast kattuggla.
johan stenlund <johan.042237777@telia.com>
viken, - Wednesday, March 20, 2002 at 12:12:20 (MET)

19/3. Ett par Tranor sträckte norrut över Kulla Gunnarstorpsskogen kl.08.30 (Swebusobservation). En sorkjagande Tornfalk över ängen vid Bräcke mölla,Krapperup kl.17.30 (bilobservation).Många flockar med Starar (20-50ex.) sågs också ifrån bilen mellan Mölle-Höganäs denna kväll.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, March 20, 2002 at 09:33:22 (MET)

19/3-02 Höghult: Stenfalk 1 hona.Hyfsat traststräck natten till idag,mest taltrast.Minst 20 rödvingar rastade och 4-5 taltrastar sjöng under em.De lokala stararna anlände idag och började sjunga.Sävsparv 3 sj.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 19, 2002 at 22:23:20 (MET)

18 mars. Förväntansfulla äntrade undertecknad och Mårten markerna kring Långhult. Dock blev det varken sparv eller pärluggla. Däremot var kattugglorna ordentligt i ropartagen och minst 5 ex hördes i närmaste omgivningen. Även 1 hornuggla gjorde sig hörd.
Thomas Svanberg
- Tuesday, March 19, 2002 at 21:28:42 (MET)

Svenstorp, Hjärnarp 19 mars kl 11. Ca 30 tranor sträckte över. Korparna har ånyo påbörjat häckningen i Hulebäxeröd. Denna gång i en ny bok 25 meter upp, eftersom det gamla boet blåst sönder. Det nya trädet alldeles intill. Åtminstone tionde året. Det nya boet byggdes på 4 dagar alldeles i början av mars. Honan ruvar, hannen vaktar.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, March 19, 2002 at 19:14:03 (MET)

2002-03-19. Även idag lite tranor på nordsträck förbi Ängelholm. Vid 11-tiden sträckte 30-40 ex. över Sjödammarna,"Sibirien". Ängelholm. En halvtimme tidigare, på samma plats, hördes på håll ytterligare en tranflock dra förbi. För övrigt här ute trummande spillkråka, ropande gröngöling samt sjungande taltrast och trädkrypare.
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, March 19, 2002 at 18:37:08 (MET)

19 mars. Varfågel och en sjungande gransångare under fm i södra delen av Filborna soptipp enligt Anders L på NSR.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, March 19, 2002 at 13:59:45 (MET)

Jag ville bara tacka den trevlige fågelskådare som lät oss titta i hans tubkikare 16/3 vid stenkrossen. Det var första gången jag såg snatterand! M V H Amatören
Jörgen Olsson
Ängelholm, - Tuesday, March 19, 2002 at 12:52:50 (MET)

19/3.På morgonrundan med dvärgpudeln hördes sj gransångare och överflygande dubbeltrast,även en taltrast hastade förbi.Obsarna gjordes i Ängelholm.
Hardy <nickgrantz1@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 19, 2002 at 10:04:39 (MET)

18/3. En stor flock tranor sträckte över Ängelholm kl 16.15. Kan ha varit samma fåglar som Rune J. såg. Utan kikare fick jag det till ca 90 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, March 19, 2002 at 06:51:17 (MET)

18/3. På väg till jobbet vid 8-tiden såg jag en Fjällvråk sitta på en belysningsstolpe vid Väla Centrum. På väg hem vid 18-tiden såg jag ytterligare en Fjällvråk vid Höjaavfarten vid Ängelholm. Borde inte Fjällvråkarna dra norrut nu? Vid en runda med hunden under lunchen på Väla södra industriområde såg jag 2 st Sädesärlor. Första i år för min del.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, March 18, 2002 at 21:28:05 (MET)

020318. 16.30 Munka Ljungby: 27 st sträckande Tranor.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Monday, March 18, 2002 at 18:27:17 (MET)

020318. Idag vid 16-tiden sträckte ca 80 tranor över Södra Utmarken, Ängelholm mot norr.
Rune Johansson
Ängelholm, - Monday, March 18, 2002 at 17:07:32 (MET)

Sträckbevakning vid Ranarpsstrand, Bjäre den 17 mars, förmiddag. Skäggdopping 13 (i en tät flock), svarthakedopping 2 (+16 rastande), mindre sångsvan 1, ejder 700, småskrake 25, ormvråk 20, trana 3, tordmule 1, sädesärla 2, hämpling 2, sävsparv 6 men ändå rätt stillsamt i det fina vädret.
Martin Gierow <martin.gierow.af@swipnet.se>
Lund, - Monday, March 18, 2002 at 12:25:00 (MET)

020318 Eftersom jag var först med "älgen",får jag väl gå i genmäle.Att älgen såg så liten ut kan ju bero på att jag hade en liten kikare.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, March 18, 2002 at 11:38:05 (MET)

17/3 En vacker men kylig morgon i Bälteberga – en vacker glada, en ung kungsörn jagar en annan fågel allt går väldigt snabbt och så är den borta, strömstaren sitter vid bäcken och blåsippan blommar i backen. Kan det bli bättre? Leif, Carina och Christian Olsson
Carina Eliasson <carina.eliasson@hd.se>
Helsingborg, - Monday, March 18, 2002 at 10:27:36 (MET)

17 mars. Sträcket vid Domsten bevakades under förmiddagen. Bara att konstatera - mer skådare än fågel! Dock, kan nämnas; stormfågel 1 mot norr, snatterand 1 par, stjärtand 5, ormvråk 15, dubbeltrast 2, hämpling 1 och trädlärka 1.
Thomas Svanberg
- Monday, March 18, 2002 at 09:17:22 (MET)

2002-03-17: I det fina vädret tog jag en promenad hemifrån till Ugglarps broar. En tur på cirka 5 km fram och tillbaka. På vägen upptäckte jag en duvhök, som spanade från ett stalltak. Efter ytterligare 50 m skrämde jag upp 2 rapphöns. Dom upptäcktes av höken och en av dom blev middag åt den. Nere vid broarna finns fortfarande en del vatten och där uppehöll sig en del knipa, kanadagås och gräsand. På dom synliga ängarna fanns några tofsvipor och 1 storspov i spelflykt. I en buske intill bron satt en varfågel. På hemvägen lekte två ormvråkar i skyn och eftersom grannen plöjde fanns mycket måsfåglar i luften. Sammanfattningsvis: Inga rariteter, men från min synvinkel, en trevlig timme med naturupplevelser.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, March 18, 2002 at 08:28:22 (MET)

Och efter Patriks, Ulfs och Peters lyckosamma ugglelyssnande (så morgonpigg var inte jag) lyssnade vi efter orrar på Röglamosse. Det var dock helt tyst så vi traskade ut på myren och stötte då 4-5 orrar. Därefter (på en annan lokal) lyckades vi få en skymt av en tjädertupp på rätt sidan gränsen - ur KOF ögon sett alltså Ängelholm. Avslutningsvis, möjligen drabbade av hybris, gjorde vi ett tämligen seriöst försök på järpe i sumpskogen S om Långasjön. Någon järpe blev det emellertid inte.
Liksom Göran hade vi sjungande skogsduva, dubbeltrast, svartmes, talltita, tofsmes, trädkrypare m.m. Otoligt fin morgon.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, March 18, 2002 at 07:51:53 (MET)

17/3. I Farhult sågs 6 skäggmesar och 26 kärrsnäppor. Vid Rönnen 1 hanne stjärtand och 7 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 18, 2002 at 06:46:16 (MET)

Lite nya "tomtkryss" på Pilfinksgatan idag.
Svart kråka som tycks hålla ihop med "en vanlig". Blå kärrhök, hona, drar förbi utanför köksfönstret Större strandpipare och några strandskater. Dessutom hämpling och ängspiplärka.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, March 17, 2002 at 23:27:01 (MET)

Sön 17 mars. Ugglelyssning tidig morgon. Strax söder om (ca 500m) Långhult som ligger norr om Rössjön hördes en pärluggla 5:20 och ca 300 m söder om Långhult hördes en sparvuggla 5:30 här hördes även en kattuggla, tidigare under natten hördes två kattugglor i närheten av Kolbäckstorp. Medlyssnare Ulf S och Peter F.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 17, 2002 at 22:07:36 (MET)

17 mars. En härlig morgon i Ängelholms kommuns skogstrakter. Vid Ramnasjömosse hördes tranrop medan dubbeltrast, svartmes och talltita sjöng. Spillkråka trummade kraftfullt SV Björket och NV Brekille. Två kilometer V Brekille sågs rejäla spår efter bökande vildsvin (även vid Ramnasjö) medan en skogsduva spelade och flera trädkrypare sjöng. I Össjö vilthägn ropade både gröngöling och mindre hackspett medan fyra större hackspettar bråkade med varandra. På hemvägen en glada mellan Stureholm och Höghult och en mycket tveksamt sjungande taltrast vid Rögle säteri
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, March 17, 2002 at 22:04:26 (MET)

17 mars. Jag började förmiddagen med ett stopp vid Sandön och konstaterade som flera andra att "älgen" var en ståtlig dovhjort. Det var gott om vårfåglar runt Sandön. Skrattmåsarna med sina fina svarta huvudbonader tillsammans med gravänder, tofsvipor och skärfläckor m.m. Sävsparvarna sjöng i vasskanterna men vinden var kall så visst kämpar Kung Bore fortfarande emot våren. Jag åkte vidare mot Domsten. Där var det inget rovfågelsträck att tala om så istället körde jag ner till Sydhamnen i Helsingborg. Råger och Kornelia var lätta att hitta där de satt i brandstegen på den byggnaden som är närmare stan från bolådan räknat. Jag fick mycket bra bilder på framförallt Råger som idag var mycket sammarbetsvillig. Det märks tydligt att även pilgrimsfalkarna nu har drabbats av vårkänslor. De kommunicerar väldigt mycket med varandra med hjälp av sitt läte. Så mycket ljud som Råger hade för sig idag har jag aldrig hört från de här två pilgrimsfalkarna i Helsingborg. Kornelia, ta med dig Råger och flytta in i bolådan nu....
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, March 17, 2002 at 17:16:33 (MET)

17 mars, KULLEN: En kylig men vacker morgon och inte blev det sämre av att det låg en ad. hane praktejder strax utanför klipporna (bilder i galleriet), den drog sig senare ca. 500m ut där den fanns kvar när jag lämnade vid 9-tiden. Därutöver ca. 500 rast. ejder, 50str. smålom några hämplingar och en sjungande dubbeltrast. I fuktstråket vid vaktkuren 2 morkullor. Åkte sedan ut för att bl.a. titta på den döda "älgen" som ligger i vattnet vid Sandön, men där låg en dovhjort, finns en stor stam av arten på Vegeholms ägor.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, March 17, 2002 at 16:49:28 (MET)

16/3 Dagshög 1 ad pilgrimsfalk,Hålehall 1 spillkråka,3 dubbeltrastar. 17/3 Började dagen med trandans och nilgås vid Hornborgasjön.När jag sedan kom hem körde jag för att leta svarthalsad dopping i Lerhamn,kunde dock ej urskilja någon i det besvärliga motljuset. På vägen dit cirklade 1 ex vit stork över Jonstorp.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Sunday, March 17, 2002 at 16:12:43 (MET)

Det var inte jag som trillat genom isen och flutit upp i åmynningen, utan min kompis dovhjorten. Synd då det var ett ståtligt exemplar med rejäla skovelhorn. Är förresten älgtjurarna så små i Helsingborg? Tror jag ska bege mig dit..
Hälge i Vegeholmsskogen
- Sunday, March 17, 2002 at 09:02:47 (MET)

16 mars. Sträck vid Domsten under dagen; spetsbergsgås 1 tillsammans med 2 sädgäss, ormvråk 214, sparvhök 3, duvhök 1 samt glada 1. Lugnt över havet. Medobsare var Mats R.
Thomas Svanberg
- Saturday, March 16, 2002 at 20:05:35 (MET)

Lärkholmssjön: fick idag information om att det hållit till en svart svan vid sjön under en tid. Senaste den sågs var för ungefär 10 dagar sedan. Hade varit ett populärt mobbingoffer för sångsvanarna som uppgick till "ett par hundra exemplar" när översvämningarna var som störst.
Idag noterades emellertid endast ett tiotal sångsvanar, ett tranpar samt en varfågel.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, March 16, 2002 at 18:34:35 (MET)

16 mars. KVISTOFTA: Min hustru Paula såg på nära håll från bilen en ung kungsörn.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, March 16, 2002 at 18:00:40 (MET)

15 mars. Egnahem, norr TOMMARPS KUNGSGÅRD: i översvämningsområdet till Rönne å rastade bl.a. bläsand 57, brunand 17, stjärtand 4, knipa 22, vigg 12, gräsand 160, storspov 3, tofsvipa ca 65 samt röd glada 1. Vid STARBY bl.a. storskarv 1, kanadagås 29, en flock storspov 15, skrattmås 120, röd glada 1 samt en ryttlande fjällvråk. I Hyllingedammarna HASSLARP sågs vårens första gråhakedopping. I Fleningedammarna låg brunand 6. I övrigt en hel del vigg, knipa, gravand, sothöna, ett par strandskator samt en tornfalk.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Saturday, March 16, 2002 at 00:15:55 (MET)

14/3-02 Höghult: Enkelbeckasin 6 rastande,skogsduva 1 spelande i gårsdungen samt hämpling 1 sjungande.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, March 15, 2002 at 13:46:40 (MET)

OBSERVATION i TV-rutan. I väntan på fågel-våren kan ni se Skärfläckorna i Hasslarp på internet, och på SVT-mitt i naturen repris, lördag TV2 kl.9.15. Ett av de häckande paren deltar i tittarfilms-tävlingen, bortjagandes nyfikna får som undrar om de får titta på äggen. Röster är hjärtligt välkomna. Det kan ni göra på den här adressen: http://www.svt.se/mittinaturen/ Klicka på länken "Guldlon", längst upp i höger klickar ni på "rösta". TREVLIG HELG!
Heléne & Thomas, Natura Media <naturamedia@telia.com>
Helsingborg, - Friday, March 15, 2002 at 13:42:11 (MET)

Tors 14 mars. Dagen tyngsta obs är ÄLGEN vid Sandön. En ad hane blå kärrhök sågs vid Stureholm. Vid Väla köpcentrum 3ex morkulla och i pålsjöskog ropade två kattugglor.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, March 15, 2002 at 00:10:30 (MET)

Lars älgobservation från Utvälinge är klart intressant. Det var ingen som såg den flyta förbi h-ÄLG-aröd? Så här dagen efter årsmötet så vill jag här i obsboken på KOF eminenta hemsidan passa på att ännu en gång avtacka Boris, Mary, Ulrik, Karin, Kjell-Åke, Bengt och Inger som igår lämnade vissa av sina förtroendeuppdrag inom KOF. Samt även önska varmt välkomna till de nyinvalda krafterna Lars Göte, Aina, Johan, Bengt och Lisbeth.
Henrik Ehrenberg
- Thursday, March 14, 2002 at 18:25:19 (MET)

14 mars. Vid mölle hamn en rastande stormfågel vid middagstid och 1ex skogsduva vid klapprup.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, March 14, 2002 at 17:38:40 (MET)

Torsdag 020314 kl.13.00 Blåkullagatan Drottninghög 1 ex. större hackspett, hane. Vid ett foderbord. Körde sedan en runda ut om Utvälinge bl.a. och där bland alla vadare m.m. gjordes dagens toppobs. En död älg som flutit i land.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, March 14, 2002 at 17:23:06 (MET)

14 mars. I sundet utanför RÅÅ HAMN: tretåig mås 3, varav två i första vinterdräkt.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Thursday, March 14, 2002 at 15:00:19 (MET)

14 mars. En snabb runda på förmiddagen gav 18 skärfläckor mellan Jonstorp och Farhult, ytterligare två på Sandön, en honfärgad blå kärrhök Sturholm - Rögle och slutligen en varfågel Svedberga - Stureholms station.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Thursday, March 14, 2002 at 13:44:04 (MET)

13 mars. Domsten 8.30-10.00. Ett par hundra ejder mot söder, 12 ormvråk insträckande, fortfarande en hel del havsfågel i Sundet trots måttlig blåst. Bla en ad havssula, minst 5 stormfågel, 2 dvärgmås och några tretå. En dubbeltrast sjöng.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Wednesday, March 13, 2002 at 22:47:38 (MET)

13 mars. HITTARPS REV: en ung kungsörn cirklade över Kulla Gunnarstorp och en sädesärla letade föda i tången. Ejder har börjat dra söderut genom sundet. HÖGHULT: varfågel 1, sångsvan ca 30, glada 1. SANDÖN: skärfläcka 4, tornfalk ryttlande över ön. SJÄLRÖNNEN: En rastande flock bergand 17, sjöorre ca 50 (två rastande flockar), kricka 2. RÖNNEN: prutgås 1, skäggdopping 2, bläsand ca 100, varav en rastande flock på 70 ex. FARHULT: skärfläcka 13, storskrake 1. ORNAKÄRR: tofsvipa, flock ca 100, häger två par (häckningsförberedelser), fjällvråk 1. Igår hördes mindre hackspett vid golfbanan RYA.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, March 13, 2002 at 21:52:24 (MET)

Tyvärr, visade det sig att det inte var någon lövsångare som jag hörde igår 12/3 på Viskängen i Helsingborg. Idag hörde jag den igen och då såg jag till min förvåning att det var en bofink! jag får ursäkta mig så mycket.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Wednesday, March 13, 2002 at 15:21:10 (MET)

Tis 12 mars. Domsten kl 13:00-16:20: ormvråk 206, ejder 164, trana 1ex mot Danmark, duvhök 1ex ungfågel str in 1ex ad mot Danmark. En del obsat av mig en del av Peter B.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, March 13, 2002 at 01:50:02 (MET)

12/3 kl.11.50. Lövsångare 1 ex. sjungande Viskängen Helsingborg. Fenologirekord?
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Tuesday, March 12, 2002 at 20:00:44 (MET)

12/3-02 Rönnen: (13.00-14.30) Sädesärla 1 hane rast.Hämpling 1. N om Ingelsträde fjällvråk 1.En pilgrimsfalk jagade vipor öster om Svedberga kulle 08.30
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 12, 2002 at 15:33:09 (MET)

12 mars kl 12.00 Vid en snabb avstickare till N.Häljaröd(klubbstugan) sågs bl.a 7 st skärfläckor stå och vila sig i vattnet
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
M.Ljungby, - Tuesday, March 12, 2002 at 15:09:55 (MET)

12/3 Från mina hemtrakter hade två av favoriterna anlänt till sina häckplatser idag nämligen gråhakedoppingarna vid hålehallsdammen,samt forsärlorna i Margretetorp,i ån fanns även 1 strömstare kvar. Hann även med en runda till Rönnen,där 9 skärfläckor kunde räknas in,i övrigt 3 snösparvar bla.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, March 12, 2002 at 12:53:22 (MET)

12/3 Sträckbevakning vid Domsten 8.00-10.30 med magert resultat. Värt att nämna smålom 22, stjärtand 5, tretåig mås 1, skärfläcka 1, sädesärla 1, forsärla 1, dubbeltrast 1 och m.korsnäbb 6.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 12, 2002 at 12:26:03 (MET)

11/3-02 Höghult:Trana 10 mot N.Glada 4,blåhök 2 honor.Mindre hackspett 1 hona och varfågel 1.Bra tryck på lärksång och vipspel.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 12, 2002 at 00:59:34 (MET)

11 mars, KULLEN 7.00-9.00, smålom 575 str. sångsvan 48 str, skäggdopping 2ex. svärta 4ex. sjöorre 25ex. stormfågel (endast) 1ex. tretåig mås 250ex. ringduva 400ex. dubbeltrast 10ex. trädlärka 1ex. st.korsnäbb 8ex. samt tumlare 2ex. En hel del tretåiga och grisslor var mer eller mindre oljeskadade. Till sist ett tips till den som vill bli ballongförsäljare i helgen. Vid två tillfällen flöt det förbi knippen med olikfärjade ballonger 15-20 st. åt gången, riktningen tyder på att de kan hämtas ung. vid Råbocka.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, March 11, 2002 at 21:09:14 (MET)

11/3 I kärret vid Väla motorbana sågs tre enkelbeckasiner och hördes en rörhöna vid lunchtid idag.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, March 11, 2002 at 20:19:31 (MET)

11 mars. Idag på eftermiddagen sträckte det 10 + 2 tranor över Önnarps skjutfält NO om Förslöv. I skogen var det gott om olika trastar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, March 11, 2002 at 17:29:41 (MET)

10/3. I Farhult seglade en glada och i vassen hördes minst en skäggmes. På andra sidan viken rastade ett 70-tal strandskator. Från Rönnen sågs över havet några tretåiga måsar, 10 sångsvanar, 8 stormfåglar och 1 vitkindad gås. Rastade gjorde 4 svarthakedoppingar. I skogarna öster om Össjö hördes och skymtade 1 tofsmes.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 11, 2002 at 07:02:29 (MET)

9/3. Några förmiddagstimmar på ett blåsigt men, i lä och med solen i ryggen, riktigt behagligt Rönnen bjöd på en hel del fina obsar. Några av de fåglar som rastade var: 3 dubbeltrastar, 1 pilgrimsfalk, 3 stjärtänder,3 skedänder, 1 rödbena, 3 skärfläckor, 1 salskrakehona och 1 snösparv. Senare på dagen stod 3 skärfläckor i Farhult (troligen samma fåglar som på Rönnen). Vid Stenkrossen fanns 3 svarthakedoppingar, ett par svärtor och 1 stormfågel drog mot väster.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 11, 2002 at 06:57:25 (MET)

Sön 10 mars. 6ex skärfläcka i Farhult.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, March 10, 2002 at 21:06:57 (MET)

10 mars. Obsar vid Domsten under dagen; smålom 20, storlom 2, stormfågel ca 25 stationära, tretåig mås drygt 35 samt enstaka svärtor och sjöorrar. De första flockarna med ejder drog mot söder. Totalt ca 350 ex.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 10, 2002 at 20:03:05 (MET)

10 mars. Kullen mistluren och "gubbahyllan". Gott om Stormfågel i rörelse minst 125 ex fram till 10.30, Havssula 1 ad mot SW, Smålom 50 mot SW, Storlom 1 mot SW, Gråhakedopping 1 mot SW och enstaka skäggdoppingar. Sångsvan 148 mot NE f ö också en hel del med knölsvan mot N. Nä nu får det va nock med havsfåglar för den här gången, nu vill vi se på vårsträcket och plocka in vårprimörerna. Medobservatörer: Alf, Lars Göte och Teuvo. Från igår den 9/3 2-3 Strömstarar i Klöva hallar, f ö spillkråka, gröngöing, stjärtmes.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 10, 2002 at 19:54:57 (MET)

10 mars. Åvarp-Vegeådalen; Storskrake 1 ex i dammen vid Gea-stugan, Kattuggla 1 ex i skorstenen på nämnda stuga, Stenknäck minst 50 ex, Trana 1 ex samt - ej att förglömma - ett tappert röjargäng från Söderåsens Natur som med bravur underhåller och utökar ett stycke fin mark på Vegeåsluttningen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 10, 2002 at 19:30:18 (MET)

10 mars. Cyklade ut till Stenkrossen på förmiddagen. Ställde mig att spana av havet. Då plötsligt fick jag syn på några som kom seglande på stela vingar mot syd ost. Det var Stormfåglar. Det kom bara fler och fler och till slut stannade antalet på 8 ex. För övrigt sågs Svärta 1 ex, Svarthakedopping 1 ex, Sånglärka 2 ex.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 10, 2002 at 18:44:09 (MET)

10 mars. Fortsatt blåsigt under hela dagen och som av tidigare rapporter framgått, en del inblåsta havsfåglar. Vid Hovs hallar mellan 07.00 och 11.00 sågs en jämn ström av stormfåglar, tretåiga måsar och smålommar. Svårt att uppskatta antalen men kanske ett 50-tal av de två förstnämnda arterna och dubbelt så många av sistnämnda. Mest överraskande var samma gråira som sågs vid Kattvik en halvtimme tidigare. Den visade upp sig på behagligt avstånd i strålande medljus under ungefär 5 minuter då den i sakta mak drog västerut. Vi avslutade med en promenad bort om klippbranterna och kunde konstatera att korparna redan hade ägg i redet. Väl hemkomna meddelades om en utmattad stormfågel vid ängarna i Skälderviken. Den hittades i gräset intill cykelbanan och lät sig något ovilligt fotograferas på kort avstånd. Kanske något för galleriet? Medobsade gjorde Mr Ehrenberg.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, March 10, 2002 at 18:04:26 (MET)

02-03-10 Trana 10 sträckande norrut över Bjuv
Peter Andersson <jameskulle@telia.com>
Bjuv, - Sunday, March 10, 2002 at 15:24:00 (MET)

10/3 Kattvik på förmiddagen.Hann nätt och jämt få upp kikaren när en grålira sakta svepte förbi(8.30) på mycket fint avstånd.I övrigt bla ett 30-tal stormfåglar,en rastande svarthakedopping nästan i sommardräkt+ett antal tretåig mås,jag räknade dock ej.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Sunday, March 10, 2002 at 11:38:45 (MET)

Söndag 10 mars. Snålblåst i Råådalen. Blygsam bofinks- & gulsparvssång. Gladan visslar från en dunge vid Vallåkra där den häckat för några år sedan. Väcker hopp. Ung kungsörn i dalgången strax väster Ottarps kyrka. 8 mars, blå kärrhökshona mobbad av vipor vid Sundsgårdens folkhögskola, S Råå.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Ryebäck, - Sunday, March 10, 2002 at 11:05:07 (MET)

lörd 9 mars.Nellåkra. Våren hukade i dikena i den ganska kalla nordvästvinden. Fågellivet var en blandning av vår- och vinterarter. En ung kungsörn skapade oro i en stor kråkfågelflock. Duvhöksparet hade lekar för sig i luften men honan gjorde också raider lågt över åkrarna. En del sträckande ormvråk och ett tjugotal tofsvipor varav flera "spelande". I en rastande flock på cirka 125 ringduvor syntes 10 skogsduvor. Dessutom ett 10 tal sjungande gulsparvar, en fjällvråk och och en tornfalkshane.
Bengt Hertzman
- Sunday, March 10, 2002 at 00:00:10 (MET)

Lör 9 mars. Körde norrut på E6:an och fick syn på en vråk som låg och segla lite på höjden när Annika ropar till "vad stor den är!" och jag vände blicken framåt och fick syn på den store, det var en yngre kungsörn 2-3k som kom glidande i ögonhöjd mitt framför bilen som närmst var den nog 20-30 meter från bilen. Annika fick se sin första örn och vilken galen obs. Den sågs mellan södra och östra avfarten till Ängelholm.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Saturday, March 09, 2002 at 22:35:02 (MET)

9 mars. I Sundet utanför Domsten höll minst 5 stormfåglar till under dagen. Ett tretiotal tretåiga drog mot norr. En duvhök liksom 6 ormvråkar sträckte in. Småflockar med sånglärkor och de första flockarna med fink sträckte också in.
Thomas Svanberg
- Saturday, March 09, 2002 at 20:46:41 (MET)

Onsdagen den 13 mars. Årsmötet. Klubbslag och välkommen. Dagordning och paragrafer. Uppläsningar och redogörelser. Förslag och idéer. Planer och förväntningar. Kassabok och verksamhetsberättelse. Frågor och svar. Kaffe och lotteri. Bilder och berättande. (Johan Hammar med Islandsbilder) Du medlem, kallas härmed till KOF: s årsmöte. Välkommen! Plats: Albertsgården N Heljaröd Tid: kl 19.00
KOF
- Saturday, March 09, 2002 at 16:58:39 (MET)

9 mars. På Rönnen fanns tre stycken skärfläckor under förmiddagen. Ett fyrtiotal större strandpipare och en adult pilgrimsfalkshona var andra glädjeämnen. Medobservatörer var Mikael Olofsson och Håkan Johansson. Håkan och jag åkte ut till Kullen mellan 12.00 och 13.30. Där var det gott om tretåiga måsar och enstaka stormfåglar. Ejdrar och sillgrisslor flög fram och tillbaka utanför spetsen. Några sidensvansar kom flygande in över Kullaberg. En härlig vårdag!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, March 09, 2002 at 16:26:06 (MET)

Skärfläcka: 1 ex Rönnen 8/3
Ronny Johansson
Helsingborg, - Saturday, March 09, 2002 at 11:28:09 (MET)

I det föregående är datum 5 februari. VÄSTRABY.... fel. Ska vara den 5 mars. Men det har ni kanske redan förstått?
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, March 08, 2002 at 16:40:46 (MET)

8/3 En liten promenad på Kullaberg denna fina vårdag.Det hörs i trädtopparna att fåglarna tycker detsamma.Mycket Blåmes och Talgoxesång.Någon Bofink,Gärdsmyg och Entita.Nötskrikeslagsmål alldeles ovan Mölle mosse.Ett jä..a oväsen.Grönsiskeflockar i alarna runt "mossen" och en Korp "krroapade" förbi.Stötte upp en Morkulla vid nerfarten till Söftingsgrottan. Ute på åkrarna mellan Kockenhus/Vattenmöllan-Mölle är fortfarande vinterflocken med svanar kvar. Mest Sångsvanar. Räknade till 98st denna förmiddag. Några Sånglärkor och 3st Tofsvipor surrade över svanarna. Starar på TVantenner inne i Mölle by. VÅREN ÄR HÄR.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Friday, March 08, 2002 at 12:44:15 (MET)

8 mars. Äntligen vår! En flock på 36 tranor drog österut över Ramlösa ca 10.15.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, March 08, 2002 at 11:21:50 (MET)

Fick reda på att det setts en tjädertupp i Tåstarp i slutet av januari.

Kan berätta att vi påbörjat en "inventering" av tjäder i Örkelljunga kommun. Resultatet hitills är något fler än 10 observationer av tjäder (olika lokaler) och sedan ytterligare några lokaler med färsk spillning. Men det var kul att höra att det också går att se tjäder i Ä-holms kommun!
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Wednesday, March 06, 2002 at 21:38:23 (MET)

Grytskären ligger ca 3 km norr om Vejbystrand vid Skälderviken i NordVästra Skåne. Närmaste lilla ort är hamnen i Lervik. Grytskären ligger ca 500 meter norr om Lervik. Det finns ett inre skär några hundra meter från land och ett par yttre skär någon km från land. Välkommen dit.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Wednesday, March 06, 2002 at 17:36:01 (MET)

5 februari. VÄSTRABY: Tofsvipa, flock ca 100. RÖGLE: Salskrake hona 1. Sträckan SANDÖN-RÖNNEN: svarthakedopping 2, strandskata 49 (Sandön), sillgrissla 2. RÖNNEN: Större strandpipare ca 45, kärrsnäppa v-dräkt 8, storspov 39, kanadagås 11, grågås 2, översträckande sångsvan 22, snösparv 6, sidensvans 16, ängspiplärka 3 varav en sjöng. På stenarna räknades 37 knubbsäl.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Wednesday, March 06, 2002 at 12:18:26 (MET)

Var ligger Grytskären?
Bengt Hassel <bengt.hassel@home.se>
Sankt Anna, Östergötland, - Wednesday, March 06, 2002 at 09:30:33 (MET)

Den 1 mars i Pildammsparken ett par av skedand. Är det ovanligt? Den 2 mars efter motorvägen mellan Varberg och Falkenberg såg jag en samling tofsvipor. Lite längre söderut i Halland stod det en grupp sångsvanar. Den 4 mars i Malmös stads kanter hörde och såg jag en sångsvala drilla. Grönfinksdrill - kan det va nå´t?
Dan Nordström
Malmö, - Tuesday, March 05, 2002 at 20:19:36 (MET)

5/3 En Fjällvråk cirklade runt Bräcke mölla,Krapperup kl.13.15 i strålande vårväder(äntligen).
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Tuesday, March 05, 2002 at 18:34:14 (MET)

5/3-02 Höghult: Glada 3,blåhök 1 hona, fjällvråk 1 och tre flyglekande ormvråkspar.C:a 100 rastande sångsvanar.Måttlig fart på lärksång,ringduvor och vipspel trots strålande sol (och kall SW). 4/3 En spelande Rapphöna vid infarten till Lerhamn.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 05, 2002 at 17:22:41 (MET)

1/3-02 Grytskären: Alförrädar hanen kvar.Idag innanför det innersta skäret sen eftermiddag.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 05, 2002 at 17:08:41 (MET)

020305 Förmiddag Gubbaparken Dalhem 1 ex. nötkråka, 6 ex. domherre honor. Medobs. Lena Petersen och elever från Drottninghögsskolan
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 05, 2002 at 16:51:46 (MET)

Sö 3 mars Allerumsskogen-Nällåkra; 1 ex ung kungsörn, 1 ex tornfalk, 1 ex fjällvråk, 30 ex tofsvipa
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 04, 2002 at 15:47:59 (MET)

3/3. Idag dämpade snön och kylan vårkänslorna på Rönnen. 29 storspovar, 1 hanne stjärtand, 1 bläsgås och 8 skärpiplärkor kan vara värda ett omnämnande.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 04, 2002 at 06:52:46 (MET)

2/3. På Rönnen var det liv och rörelse bland många sjungande/spelande fåglar som sånglärkor, tofsvipor, större strandpipare(37 ex), starar och strandskator mm. Bland lite ovanligare arter kan nämnas 1 ung havsörn på byte (sothöna), 2 snösparvar, 1 prutgås, 3 svarthakedoppingar och 1 tordmule.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 04, 2002 at 06:48:56 (MET)

3/3 Mjöhult,i ung kungsörn jagandes 2 harar utanför samhället.Lervik 2 enkelbeckasin i hamnen.Ranarp,på en stubbåker 200 sånglärka,100 talet gulsparv,en stor flock ringduvor med ett tiotal skogsduvor i,samt 5 rapphöns.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Sunday, March 03, 2002 at 18:20:11 (MET)

3 mars. Sträckobsar gjorda vid Domsten under några timmar. Stormfågel 1 mot norr, tretåigmås 2 ad, tobisgrissla 1, ormvråk 3 samt duvhök 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 03, 2002 at 14:15:21 (MET)

2/3 kl.15.00 är obstiden för mina iaktagelser vid Görslösåns översvämmning,Ingelsträde. Sorry!
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, March 03, 2002 at 12:08:01 (MET)

Full snöstorm kl.15.00 på de av Görslövsån översvämmade åkrarna vid Ingelsträde. En flock på ca. 100st Tofsvipor stod och kurade i detta ej så vårlika väder. En liten flock på ca. 10st Starar sprang också runt bland "Viporna". Några Gravänder + några obestämda vadare och änder syntes också från vägen. Man kan inte låta bli att tänka på om dessa åkrar och ängar skulle bli det tilltänkta sammanhängande våtmarksområdet i Höganäs, och kanske få den omfattningen som det uppvisar i vårflodens tid.
Laers Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, March 03, 2002 at 12:05:00 (MET)

2/3-02 Vegeholms gods: Gröngöling 1 hane.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, March 03, 2002 at 01:49:05 (MET)

1/3 Rögledammen. Salskrake 3 ex. Stureholm. 1 ung Kungsörn. Höghult. Röd glada 1 ex. Rönnen. Större strandpipare 9 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Snösparv 10 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Friday, March 01, 2002 at 20:48:59 (MET)

1 mars. Äntligen lite vårsol. VALLÅKRA: rödglada 2, ormvråk 1, häger 2, storskarv 2. Gulsparv sjöng. I TJUTEBÄCKEN, nordväst Bälteberga sågs strömstare 1. GÖRARPS MÖLLA: sjungande järnsparv.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Friday, March 01, 2002 at 14:02:08 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.