Observationer november 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken30/11. I snålblåsten vid Sandön jagade en hanne blå kärrhök över vassarna, och de två myrspovarna gick ute på en sandrevel. Inne i Vegeå lyfte en rördrom vid båtklubben och flög utåt mynningen. Vid Rönnen fick vi se 3 havsörnar. 1 ad fågel satt ute på västra stenrevet, och 2 ungfåglar hängde i blåsten på mycket nära håll över KOFstugan. En härlig syn som inte uppskattades lika mycket av de skräckslagna gräsänderna. En ung pilgrimsfalk bidrog till stämningen med sin närvaro. Medskådare var Paul Fors.

Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 02, 2002 at 06:38:21 (MET)

30/11 Vikens hamn. Den gamla svarthuvade måsen sågs längs stranden strax söder om hamnen. Ute på hamnpiren vattenpiplärka 1, skärpiplärka 5 och snösparv 7.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, December 01, 2002 at 01:06:47 (MET)

2002-11-30. Sandön: 2 havsörn. Farhult: 1 hanne blå kärrhök. Strax N Kattarp: 1 fjällvråk och 1 tornfalk.
Karl-Erik Karlsson <karl-erik.karlsson@ebox.tninet.se>
Svalöv, - Saturday, November 30, 2002 at 20:11:56 (MET)

30 nov. Vid Stureholm/Rögle sågs 1 kungsörn samt 3 havsörnar. En smådopping kvar i Rögle dammen och slutligen mellan Klören och Sibirien där det sågs 1 talltita, 1 tofsmes och 25 mindre korsnäbbar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 30, 2002 at 18:32:50 (MET)

Torsd 28/11.Rögledammen:Kungsfiskaren kvar.Klören:Pilgrimsfalk 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, November 29, 2002 at 17:48:03 (MET)

Ons 27 nov. Sandön: sidensvans 12ex. Örnrundan: kungsörn 1ex tr. 2k tog en fasantupp, havsörn 1ex ungf., Pilgrimsfalk 1ex ad tr. hona, snösparv ca 30ex, sångsvan ca 80ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Wednesday, November 27, 2002 at 18:33:56 (MET)

26 november
Dis, dimma, regn.... men i Rögle 1 smådopping, 1 brunand och 20 viggar. Mellan Svedberga och Stureholm 1 havsörn, 2 blå kärrhökar och ca 70 sångsvanar. Medobs: Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs
Thomas Wallin
- Tuesday, November 26, 2002 at 18:35:45 (MET)

25 nov. En pilgrimsfalk sågs i Helsingborg utmed Österleden i höjd med Adolfsberg. Av storleken att döma var det en hane.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 25, 2002 at 17:34:16 (MET)

24/11. Stod en stund på eftermiddagen vid flaggstången i Utvälinge tillsammans med Paul Fors och Tommy Malmberg och kollade Sandöns omgivningar. Vi såg bl.a. 3 smådoppingar, 2 myrspovar och 29 sidensvansar. Rördrommen som var uppe och flög ett par gånger, drog till sist inåt längs Vegeå. Med Pauls supertub kunde vi urskilja minst 5 bändelkorsnäbbar i grantopparna på Klören. På Rönnen satt en ad pilgrimsfalk, och även här blev det bändelkorsnäbbar. 3 ex flög förbi österut. Annat på lokalen var 1 gravand, 2 gråhakedoppingar, 5 svarthakedoppingar och 1 rödbena.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 25, 2002 at 06:51:54 (MET)

24 nov. Promenad mellan Hittarps rev och Grå läge bjöd bl a på, häger 32, stjärtmes 4, mindre korsnäbb 20 samt större korsnäbb 3.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 24, 2002 at 23:06:49 (MET)

24 november. Vandring längs Hallabäcken-Vegeå i klassiskt novemberväder. Efter det myckna regnandet stora översvämningar i Vegeådalen och många små uttorkade bäckar hade fått liv igen. Landskapet gick mest i gråskala avbrutet av de sista hagtornsbären och benvedsfrukterna. Visst fanns det liv. En strömstare i den skummande Hallabäcken, ropande spillkråka och flera mesflockar med bl a stjärtmes. Stenknäckar och en sidensvansflock över den i dis borttonande Bauserödsdalen. Vi minns också de 7 gladorna som tog nattkvist vid Åvarps fälad.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, November 24, 2002 at 18:06:14 (MET)

24 nov. Tog en eftermiddagstur när regnet slutat. Stureholm Havsörn 1 ad och 2 juv, Kungsörn 1 juv, Fjällvråk 5 st, Snösparv 15 st. Vid Sandön fanns Smådopping 2 st, Skäggmes flera st hördes i vassen, Rördrom 1 st på en flygtur över vassen vid åmynningen, Kungsfiskare 1 st och 14 st sidensvans.
Daniel Enarsson <danielenarsson1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, November 24, 2002 at 14:27:57 (MET)

Lördag 23/11. En kungsfiskare i dammen i Rögle. Klören:Minst 6 bändelkorsnäbb dessutom talltita 2 och stjärtmes 8.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, November 24, 2002 at 14:26:10 (MET)

Tog en eftermiddagstur när regnet slutat. Stureholm Havsörn 2 juv och 1 ad, Kungsörn 1 juv, Snösparv 15 ex, Fjällvråk 5 ex, Sandön, Skäggmes flera ex hördes i vassen, Kungsfiskare 1 ex smådopping 2 ex, Rördrom 1 ex på en flygtur över vassen vid åmynningen, Sidensvans 14 ex.
Daniel Enarsson <danielenarsson1@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, November 24, 2002 at 14:18:59 (MET)

22 nov. Fredaeftermiddag,till Klören för att se om det fanns några Bändel kvar. Träffade Ulf Axelsson som hade tänkt samma tanke.Vi såg 5 Bändelkorsnäbbar varav 1 fin utfärgad hane dessutom Talltita 1 Kungsfågel 2-3 st.Härefter körde vi en snabb runda för att spana efter örn.Vid ridån av träd mellan nya Rögle dammar och Västraby sågs 3st juv Havsörn 1st juv Kungsörn 1st ad Blåhök hane 1stFjällvråk och 78 st Sångsvanar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, November 22, 2002 at 17:29:06 (MET)

20 Nov. Rovfågelsafari vid Stureholm idag, kungsörn 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, blå kärrhök 1 ad hane, duvhök 1 ex samt okänt antal fjällvråkar och ormvråkar. Vet någon om det kommer att läggas ut stödfoder åt örnarna någonstans i NV skåne?
J. Olsson
Ängelholm, - Wednesday, November 20, 2002 at 19:28:00 (MET)

20 november. LERHAMN: snatterand 1, havsörn 2 (ad och juv), gott om tretåig mås ö.h., vattenpiplärka 1 (kvar).
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, November 20, 2002 at 14:46:19 (MET)

2002-11-19. Igår när vi åkte genom Söndraby såg vi en flock på 22 Glador, som cirklade över vägen. Idag vid Klören hade vi 6 Bändelkorsnäbbar - 2 hannar & 4 honor.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Wednesday, November 20, 2002 at 11:23:02 (MET)

Mån den 18 nov. Klören: Bändelkorsnäbb 7ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, November 19, 2002 at 00:34:01 (MET)

18 nov. Strandbaden; rödbena 2ex, skärpiplärka 2ex, Höganäs; tofsvipa 3ex, skärpiplärka 3ex, svart rödstjärt 2ex, samt en mycket sen stenskvätta som var såpass rostbeige att man kan misstänka att det var en representant för den grönländska rasen.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 18, 2002 at 22:02:53 (MET)

18 november. Fortsatt gott om bändelkorsnäbb: ca 20 fanns i en grandunge vid Rekekroken och 10 flög omkring förbi Stenkrossen. Här även 31 svarthakedoppingar, 6 gråhakedoppingar, 1 storlom och 6 rödbenor.
Mats R.
Hbg, - Monday, November 18, 2002 at 18:02:21 (MET)

17/11. Dagen började med en förbiflygande duvhök utanför köksfönstret i Ängelholm. Efter mycket letande i regnet på Klören blev det till slut en hona bändelkorsnäbb i flocken med mindre korsnäbbar. Fåglarna var inte så värst samarbetsvilliga, så om där fanns fler vitbandade är okänt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 18, 2002 at 06:47:28 (MET)

16/11. I grågåsflocken (ca 800 ex) i Farhult fanns också 5 vitkindade gäss och 5 bläsgäss. Dessutom sågs 2 tofsvipor och 1 rastande storlom. Vid Rönnen 1 kustpipare och 1 rödbena. Vid Stenkrossen låg 2 alfåglar, 2 svärtor och 12 svarthakedoppingar. Ca 30 sidensvansar höll till i Epadalen i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 18, 2002 at 06:40:32 (MET)

16 november
2 kungsfiskare, 1 spillkråka och några stjärtmesar då vi vandrade längs Rönneå från Ängelholm till Skälderviken.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, November 17, 2002 at 22:35:46 (MET)

16 nov. En sädesärla sträckande över tomten på morgonen.

Sandön: Skäggmes 12-15 ex, myrspov 1 ex, storspov 16 ex, strandskata 1 ex och en spillkråka.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, November 17, 2002 at 20:12:38 (MET)

16 nov. Under promenad genom Domsten noterades en del fågel - bändelkorsnäbb 1 hona mot söder, större korsnäbb 18, vinterhämpling 22 samt skärpiplärka 2. Enstaka ormvråkar sträckte ut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 17, 2002 at 17:49:46 (MET)

16 nov. Säsongens andra vinterfågelräkning längs min rutt Laröd-Nellåkra. Vindstilla och milt väder, en riktig go senhöstdag. Bergfink, björktrast och mindre korsnäbb allestädes närvarande. Ovanligt få rovfåglar. Bland de 40 noterade arterna fanns 2 fjällvråkar, 1 duvhök, 20 grågäss, 1 trädlärka, 1 lappsparv (båda rastande på stubbåker och den sistnämnda ny art för räkningen). Dessutom hördes gärdsmyg på alla 20 punkterna (!) och bland de talrika mesfåglarna noterades bl a en artrenflock på 38 talgoxar.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, November 17, 2002 at 09:20:11 (MET)

2002-11-16, 21 st Sångsvanar vid Kroppåkra, söder om vägen M Ljungby - Ängelholm.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Sunday, November 17, 2002 at 08:01:18 (MET)

021116 Klören: Bändelkorsnäbb minst 11, 5 hannar och 6 honor. Tofsmes 1-2, Bergand 3.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, November 16, 2002 at 21:33:11 (MET)

021016 Sandön: Vattenrall 1, Kungsfiskare 1, Myrspov 1, Ängspiplärka 1, Sparvhök 1 och skäggmes hördes i vassen.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, November 16, 2002 at 21:30:51 (MET)

16.11 Vid ett besök i Pålsjöskog under förmiddagen fanns det en flock med ca 20 korsnäbbar. Minst en var en bändelkorsnäbb. Vid landborgsstigen utmot Vikingstrand höll det till två st. pilgrimsfalkar. Den ena en gammal trol. hane och den andra en yngre trol. hona.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden>
Helsingborg, - Saturday, November 16, 2002 at 17:51:17 (MET)

Ljungabolet kl 12:20 En varfågel exponerade sig i ca 4 minuter på stängselstolpan ca 7 m från köksfönstret.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Saturday, November 16, 2002 at 13:21:42 (MET)

16 november: Stora sjön och Danske sjön,Tåstarp, Ängelholm. Storskrake 55, Häger 2, Gräsand otal.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Saturday, November 16, 2002 at 11:02:17 (MET)

15 november. Vid DOMSTEN på förmiddagen en brandkronad kungsfågel i några granar på adressen "Göran Wittings väg 1", i norra delen av byn.
Mats R.
Hbg, - Friday, November 15, 2002 at 15:38:43 (MET)

Om inte jag har helt fel för mig ska det vara gråskimrig fladdermus som vi kan höra utan diverse apparater.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, November 15, 2002 at 14:18:16 (MET)

Någon som vet vad det är för art på de fladdermöss som flyger omkring i kvällsmörkret över hela Hbg och ger ifrån hårda zickande läten? Har hört dem sedan slutet av september.
Göran
Helsingborg, - Friday, November 15, 2002 at 11:07:30 (MET)

Från igår 14 nov. Omkring 35 korsnäbbar i området på Klören. Mestadels kring grandungen längst ner vid havet. Nu sannolikt upp mot 15 bändelkorsnäbb, resten mindre korsnäbb. På stranden 12 snösparvar och över vassarna vid åmynningen en stor fladdermus. 80 sidensvansar vid Kulltorp.
Henrik Johansson
- Friday, November 15, 2002 at 09:37:49 (MET)

021014 Ängelholms Golfbana: Spelade en runda golf idag men mellan slagen hann jag lyssna och se en del fågel. Bland dessa kan nämnas 1 Mindre Hackspett, 1 Dubbeltrast och så ett antal Bändelkorsnäbbar som jag aldrig såg men hörde trumpeta. De sitter i samma lärkträdsdunge som tidigare! Mellan 10:e och 18:e hålet. Det var också gott om mesar bland träden.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, November 14, 2002 at 20:28:26 (MET)

14 nov.Två dunsar på balkongrutan.Rusar ut i trädgården.Där ligger två livlösa fåglar,en koltrast och en sparvhökshona,koltrasten är slut som koltrast,men sparvhöken vänder sig om,blänger svart och vinglar sedan iväg över taken.I mitt lärkträd ännu ett besök av en bändelhona.
Kjell D.Högström
Helsing borg, - Thursday, November 14, 2002 at 17:44:09 (MET)

Klören 13/11 De sju bändelkorsnäbbarna var kvar idag.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Thursday, November 14, 2002 at 12:52:01 (MET)

13 Nov Kl 1400 ca Sandön: storspovar,bläsand,strandskator en stackars skadad? tofsvipa (har varit där en tid),samt en st ad. havsörn som svepte förbi med kurs ut mot Rönnen. kofstugan kl 1445-1500: bl.a. 2 st rödbenor. P-O Holmgren
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
Munka Ljungby, - Thursday, November 14, 2002 at 11:47:37 (MET)

12 november
Fågelkursen från Nordvästra Skånes folkhögskola kollade in 1 gammal pilgrimsfalk, 1 kungsfiskare, 1 rödbena, 15-20 storspovar och ca 20 sidensvansar vid Rönnen samt 2 smådoppingar vid Sandön.
Thomas Wallin
- Wednesday, November 13, 2002 at 08:25:27 (MET)

12 november. Vid LERHAMN på f.m.: 1 snatterand och 1 vattenpiplärka. Sen kom regnet...
Mats R.
Hbg, - Tuesday, November 12, 2002 at 21:08:16 (MET)

2002-11-12. Nio st Sångsvanar har under några dagar uppehållit sig vid Kroppåkra, söder om gamla vägen M Ljungby - Ängelholm.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Tuesday, November 12, 2002 at 15:36:52 (MET)

11/11. POMONAOMRÅDET(Norra Ängelholm). Kl. 8:15 sträckte en Havsörn mot sydväst när jag just begett mig iväg mot jobbet. Där var jag bara 2 min. och ca 300m från ett nytt tomtkryss.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Monday, November 11, 2002 at 15:02:24 (MET)

Söndag 10/11 kl. 14.00 hade jag ett ovanligt tomtkryss i form av en Morkulla som gick och födosökte intill ett staket i min trädgård. Mitt på dagen och på hösten har jag ej sett någon innan!
Johnny Lindkvist
Munka Ljungby, - Monday, November 11, 2002 at 12:38:11 (MET)

10/11. I Farhult var de flesta av gårdagens vadare kvar, plus 1 fjällvråk och 1 ad pilgrimsfalk. Från Rönnen, där prutgässen var kvar, sågs en havsörn segla runt långt ute till havs. Vid Vegeås mynning fanns en hel del att se: 1 gluttsnäppa, 3 smådoppingar, 1 kungsfiskare, ca 10 skäggmesar och på Klörensidan 1 ung pilgrimsfalk.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 11, 2002 at 06:40:22 (MET)

9/11. På Rönnen satt en ung duvhök noggrannt bevakad av ett gäng nervösa kråkor. Annat av intresse var 1 sädesärla, 8 snösparvar, 2 prutgäss, 1 dubbeltrast och 60 vitkindade gäss. I Farhult drog en ad havsörn inåt land på låg höjd, och på stranden gick 3 kustpipare, 3 kustsnäppor och 2 myrspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 11, 2002 at 06:34:12 (MET)

10 november. Tydligen inte bara på Bjäre det finns vattenpiplärkor. Idag sågs 1 ex vid Stenkrossen under förmiddagen. Där även två skärpiplärkor. Vid Farhult 60 vitkindade gäss, 1 ad havsörn samt 3 kustsnäppor. På Rönnen 1 ad pilgrimsfalk.
Henrik Johansson
- Sunday, November 10, 2002 at 21:23:15 (MET)

10 nov. Vandrade från Hittarps rev till Nellåkra denna underbara senhöstdag. 18 hägrar vid revet och längs vår väg njöt vi bl a av 1 mindre hackspett, 3 st hackspettar, 3 spillkråkor, 25 sidensvansar, 12 mindre korsnäbbar, 1 rapphöna som spatserade i ett dike, och 3 fjällvråkar. Det ses ju sällsamt många kungsörnar denna höst men de gäckade oss idag.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, November 10, 2002 at 20:19:43 (MET)

10 nov. En vattenpiplärka sågs vid Ripagården, sällskapande med ett mindre gäng skärpiplärkor. Sträckan mellan Solsidan, Torekov och Dagshög bjöd på 1 dvärgbeckasin, 2 tretåiga måsar samt enstaka smålommar och alkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 10, 2002 at 19:34:40 (MET)

10/11. KLÖREN. Kl. 11:30 såg jag en adult Havsörn ta en and. Den flög fram och tillbaka över det grunda vattnet mellan Sandön och Själrönnen. Plötsligt stannade den upp och ryttlade. Sen störtdök den som en fiskgjuse ner i vattnet. Den blev sen liggande en stund på vattnet och försökte sen lyfta med bytet. Men det gick inte, så den lyfte utan bytet, riste vattnet ur fjäderdräkten, gjorde en sväng lågt över vattnet och grep sen bytet i farten och flög ut på Själrönnen, där den satte sig att äta, uppvaktad av en flock kråkor. I "Bändeldungen" såg jag fyra Bändelkorsnäbbar. En hane och tre honor.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, November 10, 2002 at 19:25:35 (MET)

021110 Klören! Bändelkorsnäbbarna hade förökat sig till 7 idag. 3 hannar och 4 honor. Samma dunge där de sågs igår. På vägen ut sågs även 1 Tofsmes och en Subadult Kungsörn.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, November 10, 2002 at 16:17:07 (MET)

9 nov. En flock om 6 bändelkorsnäbbar, varav 2 hanar, sågs längst ut på Klören spetsen i dungen. I området även ett tio-tal mindre korsnäbbar samt 1 mindre hackspett.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 09, 2002 at 20:17:26 (MET)

9 november
En riktig örnupplevelse fick vi vara med om idag vid lunchtid: vi kom åkande mot Turköpsskogen (vid Västraby) och fick på avstånd syn på en skruvande kungsörn - högsta fart på bilen för att komma närmare, när vi saktade in kom ytterligare en kungsörn upp över skogen samtidigt som en gammal havsörn lyfte högst 50 m från vägen – väl ute ur bilen och tubarna framme anslöt ännu en kungsörn. Fyra örnar samtidigt!! Dessutom en kungsörn vid Rögle gård (ev samma som ovanstående), 2 fjällvråkar, 1 honfärgad blå kärrhök, ca 20 snösparvar vid Stureholm samt vid Rönnen ca 40 vitkindade gäss, 2 kustsnäppor och ca 15 kärrsnäppor.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Saturday, November 09, 2002 at 18:41:25 (MET)

8.11 En subad kungsörn omsvärmad av kråkor i träd vid Bälteberga, Råådalen, på förmiddagen. Gott om glador kvar i området.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Friday, November 08, 2002 at 20:45:03 (MET)

8/11 Årets tomtkryss av klass noterades i går vid köksbordet. Hustrun började plötsligt viska och peka ut mot altanen - VARFÅGEL tre meter från fönstret! Tjugo sekunder senare var den borta, så det gäller att ha både tur och "split vision". ( En strömstare kvar i mossen idag. )
Bert o. Maivi Persson <Mölle>
- Friday, November 08, 2002 at 19:22:30 (MET)

8 november. Svarthuvad mås, 1 i vi.dr (6K?) strax söder om Vikens hamn mitt på dagen. Sannolikt fågeln från förra vintern (och kanske samma som sågs vid hamnen i december -98, då som 2K). Spännande att se hur länge den stannar den här gången!
Mats Rellmar
Hbg, - Friday, November 08, 2002 at 16:39:29 (MET)

5.nov.Hittarp:pilgrimsfalk 1 ex,duvhök 1ex juv (båda stationära).Nellåkra:fjällvråk 1ex juv.Ornakärr;sångsvan 9ex,fjällvråk i ex juv.Västraby Ö:kungsörn 1 ex 2K+,fjällvråk 1 ex ad hane.Stureholm:blåhök 1 ex hona.Rögledammen:1 ex smådopping.Helsingborg/Barnens skog,även där en smådopping.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Wednesday, November 06, 2002 at 09:27:01 (MET)

Tis den 5 nov. Björkeröd: Bändelkorsnäbb 1ex tillsammans med en större flock mindre korsnäbbar den trumpetade flitigt en liten stund. Dessa sågs i lärkdungen väster om dammen.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, November 05, 2002 at 15:29:22 (MET)

5/11 Dagens promenad med hunden gav i dag minst 3 st strömstarar i Mölle mosse - svåra att räkna, då de dyker och far runt lite varstans.
Bert Persson
Mölle, - Tuesday, November 05, 2002 at 14:05:45 (MET)

Söndag den 3 november sågs en försenad ladusvala i Glimminge Plantering.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Tuesday, November 05, 2002 at 08:25:39 (MET)

4/11-02 Strömstare rastar i Mölle mosse helt enligt "tidtabellen" - den håller som vanligt till på och runt näckrosorna. En varfågel i Björkeröd och hemma i trädgården nötkråka och svarthätta hane.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Monday, November 04, 2002 at 21:55:39 (MET)

4/11. Tillbringade förmiddagen vid Ripagården,där sågs 19 Snösparvar,1 ung Havsörn,1 Svarthakedopping,13 Sidensvansar,20-tal Mindre korsnäbb,2 Bändelkorsnäbb(honor),5 Steglits,samt flera mindre flockar med Domherre och Gråsiska.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, November 04, 2002 at 12:25:48 (MET)

Lördagen den 1 november: 1 hökuggla mellan Nemis och Håkull på Kullaberg. Hökugglan som satt i en grantopp visade upp sig på knappt 100 meters håll och en sparvhök attackerade den ett par gånger. En ung havsörn sågs seglande över Håkull nästan samtidigt.
Ewa Söderberg
Allatorp, Växjö, - Monday, November 04, 2002 at 09:12:39 (MET)

3/11. På Rönnen fanns idag ett 30-tal vitkindade gäss och 2 unga prutgäss. Vid Sandön 1 gluttsnäppa och 1 vattenrall. Igår 2/11 en kustsnäppa i Farhult.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 04, 2002 at 06:45:04 (MET)

2 nov. Några timmar vid Maglaby kärr vid middagstid. Cirka 70 sträckande ormvråk, 3 str duvhök, 1 vinterhämpling, 7 mindre sångsvanar str, 9 sädgäss str, 1 talltita, 8 stjärtmesar. 3 nov.Samma lokal En något bistrare och blåsigare dag men en ung kungsörn som visade upp sig på närhåll värmde. Dessutom en varfågel, 17 sångsvanar och 8 stenknäckar. Kärreberga. 10 stjärtmesar och en gröngöling. Maglaby (byn): 1 duvhök, 1 glada och 10 domherrar. Medobs: Kent Ivarsson och Eva Kristiansson
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, November 03, 2002 at 23:23:36 (MET)

Söndagden den 3 november. Stureholm: 1 2K Kungsörn. Väöstraby Gård: 150 Ljungpipare
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, November 03, 2002 at 21:37:28 (MET)

Lördag den 2 nov. Björkeröd: 1 Varfågel, 3 Bändelkorsnäbb i ett lärkbestånd på vägen mot Mölle Mosse.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, November 03, 2002 at 21:35:43 (MET)

3 nov. Torekov: på Halsarevet en vattenpiplärka och 6-7 skärpiplärkor. Dessutom 4 rödbenor och en blå kärrhökhanne mot söder. Ytterligare en vattenpiplärka sågs senare under eftermiddagen längs kusten ca 1 km söder om byn. Denna fågel sällskapade dock inte med några andra piplärkor. På samma plats en dvärgbeckasin. Nedanför reningsverket fanns en salskrakehona, 10 snösparvar och 3 skärpiplärkor.
Henrik Johansson
- Sunday, November 03, 2002 at 21:28:27 (MET)

2/11 Sandön: 7 skäggmesar, 1 kungsfiskare, 1 subad. varfågel, 1 rödbena, 1 gluttsnäppa, 7 sädgäss och 1 blåkärrhök str S. Samt vid N Häljaröd en flock med 17 sidensvansar.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, November 03, 2002 at 18:14:22 (MET)

Sö 3 november; Svedberga kulle; Häger 1 ex, Ormvråk 6 ex, Fjällvråk 1 ex, Kungsörn 1 ex åkte på uppvindarna längs östra sidan, Spillkråka 1 ex, Varfågel 1 ex, Skogsduva 3 ex, Turkduva 1 ex, Steglis c 10 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 03, 2002 at 16:46:23 (MET)

Lördag den 2 nov. Vid stenbrottet Åvarp såg vi på förmiddagen en ung Havsörn och en Duvhök. Bodil & Stig Forsberg
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Sunday, November 03, 2002 at 16:25:08 (MET)

3 nov. Ett litet axplock från Kof:s exkursion med ett tiotal deltagare. Började vid Hittarps rev där vi fick se en ung duvhök slå en ringduva. Vid Torshult två honf blåhökar och vid Utvälinge två kungsfiskare. På Rönnen bla vitkindad gås och ett tjugotal snösparvar. Exkursionen avslutades vid Stureholm med tre unga kungsörnar samt en kungsfiskare vid Rögle nya lertag.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, November 03, 2002 at 15:29:40 (MET)

Sön f.m. 3/11. Lervik; 21 snösparv, 2 svarthake, 1 gråhake o´ 13 enkelbeckasin
Leif Dehlin
- Sunday, November 03, 2002 at 14:56:11 (MET)

Ranarpsstrand, Bjäre lördagen 2 november. Havsörn i sträckande mot söder vid 12-tiden, duvhök 1, spillkråka 1, forsärla 1 rastande, större korsnäbb 2, sidensvans 20.
Martin Gierow <martin.elisabeth@compaqnet.se>
Lund, - Sunday, November 03, 2002 at 10:47:46 (MET)

Lö 2 november; Ornakärr framåt kvällningen; Vikindad gås 2 ex, Fjällvråk 1 ex, Ormvråk 2 ex, Duvhök 1 ex, Tofsvipa ca 50ex, Enkelbeckasin 3 ex, Sånglärka 1 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 02, 2002 at 21:47:18 (MET)

2.11 Efter en tämligen fågelfattig vandring runt Tranerödsmosse avslutades dagen med en magnifik obs av en ung kungsörn som kretsade över skogen.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Saturday, November 02, 2002 at 18:59:47 (MET)

2.11 Hittarps rev. Ett komplement till Bengts rapport; ett 30-tal sädgäss rastade vid revet av rasen rossicus, "tundrasädgås". Den som vill ta sig en titt på dessa sällsynta gäster i NV-Skåne bör koncentrera sig på näbbens teckning och form. Näbbarna är i genomsnitt mörkare med bara lite gul teckning på som går mer åt rött än orange. Undernäbben "hänger" lite vid näbfästet och dom har en tydligt glipande mungipa ett "cigarrgrin"
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, November 02, 2002 at 16:40:00 (MET)

2 nov. Hittarp mellan 08.30-13.30. Ormvråk 375, fjällvråk 6, sparvhök 18, duvhök 2, blåhök 1,glada 1 samt två unga (1k) havsörnar ca kl 10. De kom tilsammans på låg höjd rakt över revet och sträckte vidare mot Danmark. På revet även en tillfälligt rastande pilgrimsfalk. Vid Torshult, två pilgimsfalkar som satt tillsammans på en kraftledningsstolpe.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, November 02, 2002 at 15:55:52 (MET)

Motorvägen E 6 sträckan Hjärnarp - Helsingborg 1 nov. kl. 12:30 - 13:00. Glada 1, fjällvråk 3, tornfalk 4, blå kärrhök 1
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Friday, November 01, 2002 at 21:01:35 (MET)

Fredagen 1 november 15.00 kustvägen mellan Lerberget och Höganäs. Pilgrimsfalk 1. Notering. Fågeln flög på låg höjd och verkade förvirrad.
KLAS BLOMBERG <k.blomberg.consultingab@telia.com>
Lerberget, - Friday, November 01, 2002 at 19:10:18 (MET)

Strax för skymning kom 6 mindre sångsvan sträckande på SV. Dessutom ca 3000 "svartfågel" som tycks samla över Maria Park.
Christer Strid
Maria By Helsingborg, - Friday, November 01, 2002 at 18:11:19 (MET)

1 november. Kullen 07.10-13.00, tillsammans med Karl Nilsson.
Trots måttliga vindar bra med fågel över havet. Följande noteras på sträck: Stor/smålom 14, gråhakedopping 5, stormfågel ca 10, grålira minst 4, havssula 6, sångsvan 3, bläsand 12, stjärtand 3, sjöorre 53, svärta 28, skärsnäppa 1, storlabb 1, tretåig mås ca 250, alkor ca 1200 (varv 418 sillgrissla och 45 tordmule), lunnefågel 1, alkekung 1, strömstare 1 rast. Därtill några tumlare som höll till utanför spetsen hela dagen.
Mats Peterz
- Friday, November 01, 2002 at 17:34:00 (MET)

1/11 Vid Hittarps rev obsades på morgonen en ad. Havsörn och en Fjällvråk.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Friday, November 01, 2002 at 12:40:42 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.