Observationer oktober 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken31 oktober
Mycket fågel i rörelse vid Kullen på morgonen-förmiddagen. Några axplock ur den långa artlistan: Sångsvan 16, sparvhök 15, pilgrimsfalk 1 juv, tretåig mås 2, bergfink ca 15000, kaja 500, björktrast ca 600, dubbeltrast 48, forsärla 1, trädlärka 1, varfågel 2, bändelkorsnäbb 3, mindre korsnäbb ca 25, sidensvans 17.
Vid Svanshall: svarthakedopping 1, gråhakedopping 2, prutgås 1, forsärla 1.
Ornakärr: fjällvråk 2, bläsand ca 100.
Stureholm: blå kärrhök 2, duvhök 1 juv, ljungpipare ca 500.

Mats Peterz
- Thursday, October 31, 2002 at 19:00:59 (MET)

30 okt. Hittarp mellan 08.30-12.30. Magert rovfågelsträck trots hyfsade förutsättningar. Ormvråk 236, sparvhök 26. Mycket bo-, bergfink i rörelse. Spillkråka 1+1 på relativ hög höjd mot söder, sträckare? Bland rastande fågel kan nämnas sädgås 31.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, October 31, 2002 at 08:07:18 (MET)

29 okt.Domsten mellan 07.00-08.30. Stormfågel 2, tretåig mås 14, alkekung 1 alla sträckande mot norr samt två rastande svarthakedoppingar. Sträckbevakning vid Hittarpsrevet mellan 12.00-14.00. Ormvråk 314, sparvhök 21, duvhök 1, fjällvråk 1 , stenfalk 1 dessutom var två berglärkor och en snösparv stationära i området.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, October 29, 2002 at 23:27:25 (MET)

28/10: Kan komplettera rapporterna från Båstad med en obestämd stormsvala som sågs på sena eftermiddagen. Fågeln sågs i glidflykt rakt framifrån på ca 1 km håll i NNE-riktning då den gick upp över horisonten ett 10-tal ggr. Att döma av de relativt långa vingarna rörde det sig antagligen om den klykstjärtade arten.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Tuesday, October 29, 2002 at 18:05:07 (MET)

29.oktRallycrossen/Hbg Ormvråk 19 ex str,Korp 1ex.,Rödvinge:enstaka ex i björktrastgängen mkt gott om grönsiska. Bjuv: Ormvråk 42 ex cirklade över Centrum.Vrams Gunnarstorp:Gröngöling 1 ex vid slottet.Åvarps fälad:Spillkråka 2ex,Duvhök 1 ex,Sparvhök 2 ex,Rödvingetrast riklig i lövridåerna,men ingen strömstare här eller vid Åbro mölla.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsigborg, - Tuesday, October 29, 2002 at 17:05:47 (MET)

28.okt.Hittarp:Mkt ringduvor som ville över,samtliga vände vid strandkanten,6 ex modiga ormvråkar flaxade över mot hägrande breddgrader.1 ex ad havssula patrullerade utan besvär utanför revet.Ornakärr:magert,> 100 ex tofsvipa.Sandön: 3 ex smådopping i ån,Vege å rann baklänges!Stureholm :kungsörn 1 ex, troligen subad(motljus),satte sig i lövdungen vid järnvägen.Döshult:trädlärka 1 ex.Sockengatan /Hbg:duvhök 1 ex juv
Kjell.D.Högström
- Tuesday, October 29, 2002 at 16:16:51 (MET)

29/10 Sträckbevakning på Kullen 06.45-12.00 gav smålom 18, storlom 2, svartnäbbad islom 1 v-dräkt, skäggdopping 4, gråhakedopping 8, stormfågel ca 20, grålira 3 str N samt 1 str SV, havssula 11, sjöorre 70, svärta 25, blå kärrhök 1, storlabb 1-2, tretåig mås 32, sillmule ca 100, tobisgrissla 6, alkekung 4, lunnefågel 4 + 1 rast samt forsärla 3. I övrigt noterades en skärsnäppa, en strömstare på sträckförsök samt bra rörelse på sånglärkor, gråsiskor, fink och trast. Medobs Karl-Göran
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, October 29, 2002 at 15:54:41 (MET)

29/10 Vid Hittarp sträckte på morgonen 1 fjällvråk tillsammans med 45 ormvråkar mot söder.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Tuesday, October 29, 2002 at 15:53:40 (MET)

28/10 Komplettering till Patriks rapport från Hovet: Storlabb 1 mot V samt 1 obest islom, troligen en vitnäbbad som drog mot NO men som dessvärre la sig på vattnet. Vidare sågs den 27/10 3 ex vattenpiplärkor vid Gröthögarna.
Johan Hammar
- Tuesday, October 29, 2002 at 10:43:59 (MET)

28 okt. Domsten 9.00-10.00 Havsula 2, stormfågel 2, tretåig mås 4, sparvhök 12 samt mycket alkor mot söder. Åkte vidare till Svanshall, se Affes rapport. Rönnen 14.30-16.00 Grålira 1, alfågel 5 snösparv 2,gravand 2, rödspov 1 tillsammans med mycket rastande änder, vadare och trutar som sökte lä på sydsidan av Rönnen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, October 28, 2002 at 23:29:20 (MET)

Mån 28 okt. Hovs hallar: Från gryning (jag var inte på plats förrän 8:40)till 15:00. Grålira minst 3ex, lunnefågel 4ex, Havssula 27ad & 26ex yngre, Tretåigmås 137ex ad & 31 ex 1k, Dvärgmås 10ex ad & 7ex 1k, Bredstjärtad labb 2ex ad & 2ex 1k, stormfågel 3ex, Havsörn 1ex ad insträckande, Sidensvans 5ex, Tordmule 16ex, Sillgrissla 129ex, obest. alka 178ex, sjöorre 192ex, Svärta 14ex, silltrut 18ex ad & 1ex 1k, strandskata 2ex. Båstad 15:20-16:40 Grålira 3ex drog rundor och en stationär ad Bredstjärtad labb.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, October 28, 2002 at 22:31:49 (MET)

28/10 Spanade efter albatrossen som setts vid Gilleleje från Höganäs hamn med Kaj M. kl 15.10-16.45 med negativt resultat. Mycket fågel var det dock i området, grålira minst 6 och tiotalet stormfågel resp. havssula.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, October 28, 2002 at 19:57:37 (MET)

27 okt kom 6 trädlärkor (i flock!)strax över vårt tak på huset. Den blå kärhöken (hanen) dröjer sig kvar på fältet utanför. Sedd de tre senaste dagarna.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Monday, October 28, 2002 at 19:51:37 (MET)

28 okt. SVANSHALL 07:00-14:00 NV-vind 15m/s: grålira 2ex varav en stationär under ef.m. havssula ca.15 både str. och stationära, stormfågel 1ex, lunnefågel 3ex, svarthakedopping 6ex, gråhakedopping 14ex, dvärgmås 4ex, pilgrimsfalk 2ex (en ung o en ad hona) sparvhök ca. 40ex, kungsfiskare 1ex, som verkade uppehålla sig vid hamnen, berglärka 7 instr. ex, forsärla 8ex, varav 4 kom tillsammans. Medobs bl.a. Karl-Göran, Kaj M, Mårten, Bengt A, Ingar Oh. m.fl. KULLEN 15:00-!6:15, intensivt spanande över vattnet i hopp om att få se den svartbrynade albatross som under dagen uppehållit sig vid Gilleleje, men därav blidde inget, lyckades även missa den tärnmås som enl. sökarsystemet passerade Kullen vid 15-tiden, däremot sågs tretåig mås 15ex såväl ad som juv, stormfågel 11ex, havssula 15ex, samt grålira 1ex (15:15)
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, October 28, 2002 at 19:25:14 (MET)

27/10. I Farhult stod 2 större strandpipare och kurade, och vid Stenkrossen låg 7 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 28, 2002 at 06:30:59 (MET)

26/10. Några av de fåglar som sågs på Rönnen var 4 prutgäss (2 ad 2 juv), 1 juv pilgrimsfalk, 40 kärrsnäppor och ett 30-tal vinterhämplingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 28, 2002 at 06:27:59 (MET)

27 okt. Svanshall gryning till 10.30. Bl a en svartnäbbad islom som drog in i Skälderviken 08.57 och landade så småningom långt i öster. Lunnefågel minst 2, gråhake 5+2 stationära, smålom ca 10+lika många stationära, havssula ca 15 bla upp till 8 ex fiskande hela morgonen tillsammans med skarvar. Sparvhök 17 korsade viken. Snösparv 25.
Johan Stenlund <johan.042237777@telia.com>
Viken, - Sunday, October 27, 2002 at 21:00:34 (MET)

27 okt. Kullen från gryningen fram till 10.50 då regnet gjorde entré. Smålom 10, storlom 3, gråhakedopping 7, grålira 2, stormfågel 6, havssula 15, sjöorre 47, svärta 4, alfågel 3, tretåig mås 13, sillgrissla 211, tordmule 56, obest.alka 142, lunnefågel 2, alkekung 1, tobisgrissla 2, hornuggla 1, stenfalk 2, vinterhämpling 10 samt snösparv 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 27, 2002 at 18:23:23 (MET)

27/10 Utanför Stenkrossen sågs 6 havssulor fiska tillsammans med en flock skarvar.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, October 27, 2002 at 18:22:18 (MET)

26/10 På Rönnen rastade idag: 3 prutgäss, 100 vitskindadegäss, 2 gluttsnäppor samt ca 100 rödvingetrastar. Vid Sandön såg en flock på 14 skäggmesar dra runt i vassen. Sist en kvar dröjande lövsångare hemma i trädgården i Farhult.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, October 27, 2002 at 18:18:24 (MET)

27 oktober
34 mindre sångsvanar sträckte mot söder över Uggelhult/Västersjön. Dessutom såg vi 4 stenknäckar, 2 domherrar och 2-300 bergfinkar. Medobs: Stig o Bodil Forsberg, Bo o Mona Tuvesson, Sonja Hallberg o Karl-Axel Sand.
Thomas Wallin
- Sunday, October 27, 2002 at 17:35:43 (MET)

26 oktober
Mellan Vejby och Förslöv ca 2.500 ljungpipare. Hovs hallar 11.30-15.30: svartnäbbad islom 1, grå lira 3, tretåig mås 3-400, dvärgmås 7, obest labb 1, havssula ca 25, lunnefågel 4, brednäbbad simsnäppa 2, gråhakedopping 3 samt relativt bra sträck av sillgrisslaor o tordmular. Vid Kattvik 15.30-16.00 1 grå lira, ca 30 havssulor och 7 dvärgmåsar. Medobs: Bodil o Stig Forsberg
Thomas Wallin
- Sunday, October 27, 2002 at 17:32:22 (MET)

26/10 Sträckbevakning vid Kullen från gryning till 17.05. Smålom 3, svartnäbbad islom 1 ad. s-dräkt, skäggdopping 4, gråhakedopping 1, stormfågel 4, grålira 7, havssula 17, prutgås 6, bläsand 14, stjärtand 3, sjöorre 20, svärta 3, dvärgmås 5, silltrut 9, tretåig mås 575, sillgrissla 127, tordmule 116, obest. alka 150, alkekung 5, lunnefågel 7, snösparv 5. I övrigt sågs pilgrimsfalk 1 ad samt jorduggla 1. Medobs Peter F, Patrik S m.fl.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, October 26, 2002 at 18:35:27 (MEST)

26 oktober. Vi anlände till Ripagården klockan 07.30. En svag sydvästlig vind mötte oss när vi ställde oss i skydd av en av stugorna i hamnen. Morgonen blev lugn men allt eftersom vinden ökade och vred över till väst så började det hända saker. När vi lämnade Ripagården klockan 15.30 hade vi sett: havssula 12 äldre fåglar, 3 3K och 1 2K. Lunnefågel 4 sträckande mot syd (kl 09.00, 11.49, 13.05, 13.42, grålira 4 sträckande (kl 11.30, 12.30, 1338, 14.59), svartnäbbad islom 1 sträckande mot syd klockan 12.06, alkekung 2 sträckande tillsammans mot syd klockan 12.56, Brednäbbad simsnäppa 2 sträckande mot syd klockan 14.25 och 14.35. Stenfalk 3, sparvhök 20, snatterand 1, skäggdopping 9, snösparv 8, dvärgmås 2, tobisgrissla 9, storlom 6, smålom 9 samt stora mängder sillgrisslor, tordmular och tretåiga måsar.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholmare, - Saturday, October 26, 2002 at 17:52:12 (MEST)

26/10 Viken : 2 berglärkor sträckande, 1 prutgås
Lars Mårtensson
Viken, - Saturday, October 26, 2002 at 13:21:50 (MEST)

Lite uppmärksamhet från frukostbordet nu på morgonen, gav både en blå kärrhök, ad hane, och två svart rödstjärt.
Åsa o Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Saturday, October 26, 2002 at 12:43:30 (MEST)

Kullen 021025 Fram till 12:00 Sträckande: Lunnefågel 2, Sillgrissla 20, Tordmule 6, Havssula 6, Stjärtand 2, Sjöorre 21, Svärta 1, Sparvhök 2 och Tretåig mås 4. Fåglar som rastade eller flög runt: Prutgås 5, Forsärla 1, Trädlärka 1, Dubbeltrast 4, Pilgrimsfalk 1 ad. Allmänt mycket trastar och finkar i rörelse dock inte mycket som sträckte i den hårda vinden.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, October 25, 2002 at 23:13:54 (MEST)

25 okt. Bevakning vid Domsten under några timmar mitt på dagen. Storlom 1, mindre sångsvan 3 ad + 1 juv, alfågel 1, sjöorre 17, ormvråk 87, blåhök 1 honf, sparvhök 36, stenfalk 1, dvärgmås 1 ad, tobisgrissla 1 samt kaja 1920. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, October 25, 2002 at 20:25:03 (MEST)

25/10 Ripagården 09.00-12.00. Bra fart på alkor under förmiddan där tordmule dominerade. Bland mularna bl.a. lunnefågel 3, alkekung 1, smålom 10, sjöorre 20, svärta 8, bläsgås 20, sångsvan 7, havssula minst 5, tretåig mås 2 samt en överflygande honf. bändelkorsnäbb.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, October 25, 2002 at 17:56:16 (MEST)

24 okt. Sträck bevakning vid Kullen fram till kl. 17.40. Sträcket var i sin helhet som följer - smålom 5, storlom 4, gråhakedopping 4, grålira 5, havssula minst 30, bläsand 69, kricka 6, stjärtand 4, bergand 5, sjöorre 27, svärta 8, kärrsnäppa 1, tretåig mås 114, dvärgmås 5, sillgrissla 30, tordmule 36, obest.alka 92, lunnefågel 1, varfågel 1 samt vinterhämpling 25. Av mer stationära arter kan nämnas 1 pilgrimsfalk. Medobsare under dagen var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, October 24, 2002 at 20:22:06 (MEST)

24 okt. Mindre sångsvan 8 ad.+2 juv rastade vid Rösan. På sandrevlarna vid Sandön fortfarande en rödspov tillsammans med myrspovar. Längre in i Skälderviken en äldre ljus obestämd labb. Därutöver gott om fågel på Rönnen, mest gäss, bl.a. 2000 grågäss, 150 vitkindade gäss och enstaka bläsgäss. Även 35 vinterhämplingar, en svartsnäppa och en stjärtandhanne.
Henrik Johansson
- Thursday, October 24, 2002 at 17:39:14 (MEST)

24/10 Båstad hamn,1 Jorduggla sträckte in,likaså 1 Forsärla.Satt även någon timme vid Hovs hallar,där tyvärr det mesta gick väldigt långt ut,dock mycket Havssulor,uppskattningsvis 60-70 ex varav en del fiskade i bukten.Från 23/10,1 bändelhona som satt sig mycket fint i en grantopp vid Ripagården.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, October 24, 2002 at 13:12:28 (MEST)

Sångsvan 3 ex på åkern söder om Gyhult, vid Maria station. Hemma på tomten vinterhämpling 7 ex, svart rödstjärt 1 ex och svartkråka 1 ex.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Wednesday, October 23, 2002 at 18:45:51 (MEST)

22 okt. Kullen fram till 12.30. Ringtrast 1, varfågel 1, lappsparv 1, snösparv 1, sädesärla 1, forsärla 1 samt gröngöling 1. Ganska magert med fågel ute vid fyren. Vid Rösan en kungsfiskare. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, October 22, 2002 at 20:44:00 (MEST)

22 oktober. Sen eftermiddag vid Sandön och Vegeås mynning, bl.a. rödspov 1 (kvar), svartsnäppa 1, vattenrall hörd, vitkindad gås 56, stjärtand 1 hanne, smådopping 4, snösparv 3 och vinterhämpling 25.
Henrik Johansson
- Tuesday, October 22, 2002 at 18:24:21 (MEST)

021021 Farhult 2 Bläsgäss stod bland grågässen.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, October 21, 2002 at 23:34:26 (MEST)

021021 Sandön 13:45-14:30 Extremt kallt vilket gjorde min visit ganska kortvarig. Hann se Kustpipare 7, Ormvråk 97, Sparvhök 11, Kärrsnäppa 7 och Snösparv 4.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, October 21, 2002 at 23:32:58 (MEST)

21 okt. Hittarp fram till kl. 15.00. Ormvråk 532, fjällvråk 5, glada 1, blåhök 3, sparvhök 117, stenfalk 2, ringduva 12400, skogsduva 10, trädlärka 1, STÖRRE PIPLÄRKA 1 mot söder 10.38, kaja 1800, ladusvala 4, forsärla 1, vinterhämpling 70 samt mindre korsnäbb 9. Bland rastarna kan nämnas, dvärgbeckasin 1 samt berglärka 1 som sedermera drog iväg mot öster och således lämnade lokalen. Medobsare under dagen var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, October 21, 2002 at 20:38:51 (MEST)

20/10 Ripagården, bändelkorsnäbb 3 mot söder tillsammans med 13 mindre korsnäbb, buskskvätta 1, varfågel 1, dvärgbeckasin 1 och steglits 35. Vid Tjällran en snösparv.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, October 21, 2002 at 10:34:55 (MEST)

Lars Helgesson meddelar att den märkliga anden på Rönnen är en Australian Shelduck, Tadorna tadornoides. Får väl betraktas som parkrymling.....
Thomas Wallin
- Monday, October 21, 2002 at 10:15:35 (MEST)

20/10. Utöver gäss och mystiska änder sågs även en dvärgbeckasin på Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 21, 2002 at 06:43:06 (MEST)

20 oktober. Vandring Kalvahagen - Maglaby kärr, Söderåsen. Dramatiska moln som gav omväxlande snö, hagel och regn. Rödvingarna börjar komma i flockar, ett säkert senhösttecken. En sen fiskgjuse sträckte förbi med en del sparvhökar och ormvråkar. Dessutom enstaka domherrar, ca 30 sidensvansar, mindre och större hackspett, spillkråka, grågåsflockar på sträck, smärre sällskap av mindre korsnäbb och grönsiska. Dessutom cirka 3000 ringduvor sedda på sydsträck över Tågaborg, Hbg 19-20 okt.
Bengt Hertzman
- Sunday, October 20, 2002 at 23:44:58 (MEST)

Sidan med ställningen i vår tävling Falkpriset uppdaterad - se den spännande kampen! Dessutom nytt program för hösten och vintern här.
Webbgruppen
- Sunday, October 20, 2002 at 22:43:50 (MEST)

20 oktober
En vacker men märklig and fanns idag bland grå- och vitkindade gässen på Rönnen: storlek och vingteckning som rostand, hals och bröst roströda, huvudet svart/grönskimrande med tydligt vitt öga, rygg och sidor svarta. (obsades tillsammans med Rolf Helmersson och Lars Helgesson). Någon som har nån idé om vad det kan ha varit för art?

För övrigt en salskrakhona vid Sandön, forsärla i Häljaröds hamn, 2 alfåglar och 5-6 svarthakedoppingar vid Stenkrossen, ca 25 vinterhämplingar och 60-70 vitkindade gäss på Rönnen. 1 blå kärrhök hane, ca 15 sparvhökar och några ormvråkar sträckte in från Skälderviken.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Sunday, October 20, 2002 at 22:30:16 (MEST)

20 oktober. Efter turen till Hittarp så blev det ett litet eftermiddagsstopp ute på spetsen av Kullaberg. Tyvärr kunde jag inte få syn på den brandkronade kungsfågeln men både svarthätta och ärtsångare värmde mig i den kalla nordvästliga vinden.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, October 20, 2002 at 22:26:29 (MEST)

021020 Råååns dalgång 1 st mandarinand hane tillsammans med några gräsänder i ån en bit in nedanför kyrkan.
Lasse Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Sunday, October 20, 2002 at 19:23:53 (MEST)

021020 Hittarp Sträckräkning mellan 11:00-14:30 Ormvråk 152, Sparvhök 42, Blå Kärrhök 1, Glada 1, Korsnäbb 3, Ring/skogsduva ca 3600, Grågås 270 och Smålom 1. Bland rastande fåglar kan nämnas Berglärka 1, Sädgås ca 40, Vinterhämpling 12 och Fjällvråk 1. Med och räknade var Bengt A och Henrik E.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, October 20, 2002 at 19:10:18 (MEST)

021020 Rögle dammar: Salskrake 3. Stureholm: Fjällvråk 1, Ormvråk 6, Blå kärrhök 1 samt 14 Ljungpipare.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, October 20, 2002 at 19:03:00 (MEST)

021020 Sandön 09:00-10:00 Gluttsnäppa 1, Svartsnäppa 1, Smådopping 3, Kärrsnäppa 35, Kustpipare 5, Enkelbeckasin 4, Stenfalk 1 str s. Hörde även skäggmes i vassen.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, October 20, 2002 at 19:00:12 (MEST)

Ljungabolet. 02-10-19 kl. 15:45: ett femtiotal ljungpipare och 7 st fjällvråk på väg söderut. 02-10-20 kl. 15:00:4 sångsvanor flög lågt över och landade på Västersjön.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Sunday, October 20, 2002 at 18:15:33 (MEST)

021019 Kullen Brandkronade Kungsfågeln visade upp sig en stund mellan snöbyarna annars magert med fågel.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, October 19, 2002 at 23:58:03 (MEST)

021019. Sandön kl 8-9. Kallt, tidvis småregn, dimma över Skälderviken. En DAMMSNÄPPA i ån. Kustpipare 1, kärrsnäppa 3, myrspov 2, smådopping 2, enkelbeckasin 2, vattenrall 2, rörhöna 1, skäggmesar hördes. Bra sträck av mindre korsnäbb och kaja.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, October 19, 2002 at 10:59:21 (MEST)

021018 Farhult I stora dungen mellan parkeringen och tjurhagen hördes Bändelkorsnäbb bland en flock med Mindre korssnäbb.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, October 18, 2002 at 19:53:30 (MEST)

18/10 Lervik,några timmar på eftermiddagen. dvärgbeckasin 1,enkelbeckasin 15,kustpipare 1,svarthakedopping 2,smådopping 1,vinterhämpling 20,snösparv-minst 20 ex rastade vid Hovallshamn,mindre sångsvan 1 ad,samt mycket rastande piplärkor.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Friday, October 18, 2002 at 18:16:43 (MEST)

Följ med på höstexkursion till fantastiska Väderön söndag den 20 oktober. Samling på Olympiaskolan i Helsingborg kl 7.30, Brännborns på öster i Ängelholm kl 8.00 - båten avgår från Torekov kl 9.00. Pris ca 100:- för båtresan.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Thursday, October 17, 2002 at 13:04:11 (MEST)

021016 En underbar men kall morgon på kullen från soluppgång. 1 Dvärgbeckasin stöttes på gubbahyllan, 11 sjärtmesar drog omkring. Eftersom det var magert med sträck så gick vi sedan ner i ravinen där vi blev kvar till 12:00 Där sågs 1 Brandkronad Kungsfågel, 1 Nötkråka, Svarthätta och gransångare. Bland överflygande fåglar kan nämnas 2 Trädlärkor, 1 Berglärka och 1 Varfågel. Kungsfågeln kan vara lite lurig märkte vi men med mycket tålamod så fick vi se den riktigt bra två gånger. Stå vid eldningsförbudskylten i ravinen så kommer den fram för eller senare! Med mig denna morgon Bengt A och Patrik S.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, October 16, 2002 at 18:30:29 (MEST)

15 okt. Kullaberg under fm. Mycket fågel på berget denna dag. I varierat antal sågs bl a dubbeltrast , taltrast, svarthätta, gransångare, domherre, steglits, m korsnäbb samt ett ex av varfågel, trädlärka och bändelkorsnäbb. Mycket mes var i farten, bla en ren flock på 30 svartmes som var ute och vände vid fyren. Ute till havs bland rastande sillgrisslor sågs en lunnefågel. Dagens roligaste obs får tillskrivas den Brandkronade kungsfågel som upptäcktes i ett meståg tillsammans med ett tiotal kungsfåglar i ravinen söder om fyren.
Bengt Andersson och Johan Stenlund
Helsingborg, - Tuesday, October 15, 2002 at 21:38:28 (MEST)

Tis den 15 okt. Hittarp: Havsörn 1ex subad kom inflygandes från sundet och skrämde slag på det mesta, flög till sist och satte sig i en gran. På lokalen även Sädgås 7ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, October 15, 2002 at 17:14:26 (MEST)

Det är kanske inte några fantastiska fynd som jag gjorde lördagen den 12 okltober men jag kan inte låta bli att skriva in dem. Vid elva tiden kom tre ladusvalor flygande vid pålsjöbaden. Vid femtontiden tiden kom en flock på ungefär 75 st tranor flygande över gustavslund, en timme senare såg jag en jätteflock starar( om jag får skatta grovt var där nog upp mot 8000-9000) fåglar flygande, även dessa över gustavslund
Mats Olsson <mats.olsson@olympia.helsingborg.se>
Helsingborg, - Tuesday, October 15, 2002 at 13:04:02 (MEST)

12/10. Ute på Sandön satt en ung pilgrimsfalk, och vid betongbron flög som vanligt en kungsfiskare omkring. På Rönnen sågs 1 dvärgbeckasin och 83 vitkindade gäss. Den 13/10 även 1 kustsnäppa på Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 14, 2002 at 06:48:42 (MEST)

13 okt. KULLEN, under en ruggig och kall f.m. var det inte mycket som värmde, här ändå något, varfågel 1ex, svarthätta 2-3ex, gransångare 3-5ex, nötkråka 1ex, samt 10-15 mindre korsnäbb vi som huttrade var Karl-Göran, Henrik J. samt undertecknad.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, October 13, 2002 at 19:08:49 (MEST)

13/10 Vid Sandön i dag sågs: 1 fiskande kungsfiskare, 1 ad. hanne alfågel, 1 juv. Bergand(även 12/10), 1 smådopping, 1 gluttsnäppa.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, October 13, 2002 at 18:54:21 (MEST)

13 okt. Hittarps rev under några blåsiga timmar. Ormvråk 21, sparvhök 10, stenfalk 1, trana 2 samt sädesärla 2. Bland stationära fåglar kan nämnas en äldre pilgrimsfalk som stundtals spred stor skräck bland duvor och kråkfåglar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 13, 2002 at 17:48:41 (MEST)

12 okt. Klören förmiddag. En ung hanne bändelkorsnäbb tillsammans med ett 30-tal mindre korsnäbbar i granarna intill vägen längst ner mot havet. Extremt fina observationsbetingelser av korsnäbbarna men även av tofsmes och talltita. Fem ladusvalor drog norrut.
Henrik Johansson
- Saturday, October 12, 2002 at 20:25:04 (MEST)

12 okt. Kullen under eftermiddagen. Svarthätta 2, sparvhök 20 str, varfågel 1, dubbeltrast 3 samt mindre korsnäbb 10.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, October 12, 2002 at 19:30:23 (MEST)

11 okt. En pilgrimsfalk strax söder om avfarten mot Laröd utmed väg 111.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, October 12, 2002 at 19:28:29 (MEST)

11 oktober. Djuramossa vid beredskapsmuseet på fm. Ormvråk 135, sparvhök 9 av icke sträckande rovfåglar sågs fjällvråk 2, glada 2, duvhök 1, blåhök 2, kungsörn 1 mot norr, troligen en 1k alltså inte samma fågel som sågs vid Stureholm för några dagar sedan, i övrigt mycket rastande ängspiplärkor på fältet nedanför museet.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, October 12, 2002 at 09:46:06 (MEST)

11 okt. KULLEN: duvhök 1ex, varfågel 2ex, rödstjärt 2ex, svart rödstjärt 1ex, svarthätta 5-6ex, stjärtmes 10ex. STRANDBADEN: på Ören rastade 230 havstrutar. HÖGANÄS reningsv: svart rödstjärt 3ex, samt 500 m norrut vid "Jompes" stenskvätta 1ex. Delaktig i observationerna på Kullen var Mårten Müller.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, October 11, 2002 at 20:02:03 (MEST)

10 okt. RÖNNEN: grågås 1.800ex, vitkindad gås 50ex, kustpipare 2ex, kungsfiskare 1ex. SANDÖN: alfågel 1ex som låg i åmynningen, dvärgbeckasin 1ex, gluttsnäppa 2ex, rödbena 2ex, myrspov 10ex, kärrsnäppa 30ex, kustpipare 5ex, gransångare 1ex, rörsångare 1ex.
Alf Petersson <mary.alf.petersson@swipnet.se>
- Thursday, October 10, 2002 at 21:48:36 (MEST)

9 okt. Kullen: några kvardröjande sommargäster, gransångare 6ex, svarthätta 10ex, rödstjärt 2ex, så till avdelningen vintergäster, domherre 6ex, samt bändelkorsnäbb 8ex som under ljudligt "plitt plitt" varvat med flöjtningar flög över fyrområdet, detta tills. med Teuvo o Bengt-Ingvar. Höganäs reningsverk: svart rödstjärt 5ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, October 09, 2002 at 22:09:28 (MEST)

Söndag den 6 oktober, kl 16 Epadalens villaområde,Ängelholm En vilsen trana som tappat farten flög runt och vilade sig i träden.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, October 08, 2002 at 18:38:13 (MEST)

7 oktober. Säsongens första räkning på min vinterfågelrutt Kulla Gunnarstorp - Nellåkra. Den hårda nordostvinden mojnade en stund på förmiddagen och det blev riktigt behagligt. Såg de fantastiska siffrorna för ormvråk vid Hittarp den 5 oktober och även den 7:e var det mycket vråk i luften. Totalt samlade jag ihop 50 arter och den stora upplevelsen var två vita storkar som skrämde ca 800 ljungpipare och 400 tofsvipor på vingarna. Massor av bo/bergfink som frossade på bokollon. Andra roliga arter var blå kärrhök, duvhök,stjärtmes,gransångare, mindre korsnäbb, sädgås och trädlärka. Kvällen förgylldes av en kungsfiskare i Råån strax innanför Råå hamn.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Tuesday, October 08, 2002 at 11:56:37 (MEST)

6 oktober. Åvarps fälad. Flera vråkskruvar och bland enebuskarna en gröngöling och 13 stjärtmesar.
Bengt Hertzman
- Tuesday, October 08, 2002 at 11:48:06 (MEST)

Mån den 7 okt. Rååhamn -Örbyängar: Kungsfiskare 1ex, gransångare 4-5ex, svarthätta 1ex hanne.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, October 08, 2002 at 09:38:06 (MEST)

Ljungabolet,måndag den 7 oktober kl. 14:00. 30 tranor sökte uppvind, 1 glada, 4 ormvråker varav en nästan vit. Merete Carlsson
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Monday, October 07, 2002 at 18:05:26 (MEST)

lörd.5 okt.1 ex lunnefågel vid bunkern Hovs hallar,1ex ad bredstjärtad labb(sommardräkt)sträcke in över land vid Kattvik.Medobsare Lars Helgesson.
Kjell.D.Högström
Helsigborg, - Monday, October 07, 2002 at 16:49:59 (MEST)

Grytskären/Ranarpsstrand 6 oktober, eftermiddag. Svarthakedopping 6, gråhake 1, blåhök 1 mot söder, trana 60+80+2+10, kustpipare 2, ljungpipare 25, enkelbeckasin 4, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 2, stenskvätta 1, vinterhämpling 2 samt en vitgumpad pilfink. Den helvita ormvråken finns kvar vid Ängelsbäck.
Martin Gierow <martin.elisabeth@compaqnet.se>
Lund, - Monday, October 07, 2002 at 12:23:06 (MEST)

Söndag den 6.oktober kl. 10-11. Såg tillsammans med Mona Jönsson, Karl-Axel Sand 4 flockar med sammanlagd 160 tranor (på väg söderut) vid Rössjöfors NO om Munka-Ljungby. Merete Carlsson,ljungabolet@delta.telenordia.se
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Monday, October 07, 2002 at 07:48:55 (MEST)

Igår söndag d 6/10 passerade c/a 370 Tranor Munka-Ljungby på sin väg söderut. Bodil & Stig Forsberg.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka-Ljungby, - Monday, October 07, 2002 at 06:51:21 (MEST)

6/10. I kärrsnäppeflocken på Sandön fanns 1 småsnäppa kvar. Mitt på dagen sträckte en flock med 83 tranor över Ängelholm mot varmare breddgrader, och på Klören lyfte 1 lappsparv och flög över till Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 07, 2002 at 06:48:02 (MEST)

5/10. En vattenrall hördes vid Sandönparkeringen vid bron, och två kungsfiskare kom flygande längs vägen upp mot stugorna. De tog till vänster i första vägkorsningen och försvann bort mot båtbryggorna. Vid Rönnen fanns 4 gluttsnäppor, 3 svartsnäppor, 50 vitkindade gäss och 2 svarthakedoppingar. I Farhult rastade en hel del fåglar bl.a. 350 ljungpipare och 700 tofsvipor (ca). Vidare 1 sångsvan, 4 mindre sångsvanar, 1 blå kärrhök och 3 stjärtänder. Vid Stenkrossen drog 1 stenfalk söderut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 07, 2002 at 06:43:30 (MEST)

6 okt. Rovfågelsträck vid Hittarp mellan 09.00-13.00 Ormvråk 440, fjällvråk 3, blåhök 6, sparvhök 26, glada 1, lärkfalk 1, stenfalk 1 . Medobsare Mårten
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, October 06, 2002 at 23:54:53 (MEST)

6 okt. Hasslarp: Bland alla bläsänder och krickor fanns en årta och en snatterand. Därutöver smådopping 29, pilgrimsfalk 1 ad. och dvärgbeckasin 3. Sandön: Rödspoven kvar, svartsnäppa 4 och trana 55 mot söder. Ytterligare en knipa fick sätta livet till för den glupska havstruten.
Henrik Johansson
- Sunday, October 06, 2002 at 22:18:20 (MEST)

6/10 Över Ängelholm sträckte det ca 1000 tranor under dagen och även mycket ormvråk ca 500ex.
Kristian linde
Ängelholm, - Sunday, October 06, 2002 at 21:46:29 (MEST)

Söndag 6 oktober Domsten: 3 Forsärlor vid strandkanten
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, October 06, 2002 at 19:45:06 (MEST)

5/10 Vid Sandön sågs på morgonen Kungsfiskare 1, Bergand 3, Smådopping 3, Svartsnäppa 1, Skäggdopping 2 samt en Stenfalk juv. som satte sig någon minut på endast 20 meters håll.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, October 06, 2002 at 18:11:13 (MEST)

5 oktober. En kort runda i det härliga höstvädret gav ett massivt vråksträck vid Rögle säteri. Mellan 13.20 och 14.05 passerade drygt 700 ormvråkar med inslag av enstaka fjällvråkar och sparvhökar. Sträcket passerade på ovanligt hög höjd och med nästan rakt sydlig riktning.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, October 05, 2002 at 20:15:48 (MEST)

5 okt. Bevakning vid Hittarps rev från gryning tom 16.30. Sträcket i sin helhet - Smålom 7, storlom 2, svärta 7, ormvråk 3389 (!!), fjällvråk 8, glada 7, brun kärrhök 2, blå kärrhök 30 (nytt präktigt dagsrekord för lokalen!), sparvhök 213, duvhök 2, tornfalk 5, stenfalk 12, pilgrimsfalk 1, sillgrissla 34, lunnefågel 3 mot norr, trädlärka 35, forsärla 8, blåmes 60, bo/bergfink ca 5000 samt mindre korsnäbb 15. Bland rastarna och icke sträckarna kan nämnas, pilgrimsfalk 1, tofsvipa 450 och ljungpipare 600. Medobsare under denna ljuvliga dag var Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, October 05, 2002 at 19:45:17 (MEST)

5 oktober. ÖRBY ÄNGAR, tveksamt sträck på morgonen, nästan vindstilla. Men på ett par timmar, kl 7.30-10, blev det i alla fall drygt 400 ringduvor, en stenfalk, sju stenknäckar, drygt hundra blåmes, en forsärla, första domherren, enstaka korsnäbb, tiotal steglits, två ladusvalor, mindre antal av sånglärka, berg-bofink, järnsparv, sävsparv, björktrast och taltrast. Vid strandkanten fem bläsänder och i vassarna ständigt gnölande vattenrallar. OTTARP. Mäktig skruv vid tretiden på eftermiddagen; 16 glador, några ormvråkar och åtta korpar. Dessutom passerade en stenfalk och två blå kärrhök honor. Gott om bålgetingar dessutom i dalgången. SYDHAMNEN. Sent på eftermiddagen en sjungande svart rödstjärt.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Saturday, October 05, 2002 at 18:59:18 (MEST)

Lördag 5 oktober Lerhamn: Varfågel 1 ex,Stenskvätta 1 ex,Enkelbeckasin 10 ex samt ca 100 ängspiplärkor
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, October 05, 2002 at 18:42:58 (MEST)

5 oktober
Inom Bjäre, Klippans och Ängelholms naturskyddsföreningar planerar vi att starta ett samarbete med en lettisk fågelklubb och vi stod därför som värdar för två lettiska ornitologer vid Grytskär idag på förmiddagen. Och bjärekusten visade sig från sin bästa fågelsida: 4 sydsträckande blåhökar (samtliga honfärgade), 1 stenfalk, 8 svarthake-, 1-2 gråhake- och 2-3 skäggdoppingar, 2 tobisgrisslor, 1 sillgrissla, 1-2 forsärlor, 15-20 steglitser mm
Irisa Smete, Aivars Meinards, Inger Persson, Lasse Nilsson, Stig o Bodil Forsberg, Sonja Hallberg, Mona Jönson, Merete Carlsson, Karl-Axel Sand o Thomas Wallin.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Saturday, October 05, 2002 at 15:53:10 (MEST)

Lör den 5 okt. Höganäs, flygfältet, dungen infarten. Sjungande gransångare.
Claës Hagenfeldtt <claes.hagenfeldt@telia.com>
Viken, - Saturday, October 05, 2002 at 11:40:04 (MEST)

4 oktober. Häljaröd 13.15-15.45. Bl.a. labb 2, lunnefågel 4 mot v, sillgrissla 30-tal, enstaka tordmular, pilgrimsfalk 1 juv, stenfalk 1, kungsfiskare 1, stjärtand 29 & svärta 11.
Henrik Johansson
- Friday, October 04, 2002 at 20:58:51 (MEST)

Fre den 4 okt. Sträckbevakning på Hovshallar 7:40-17:50: Sjöorre 61ex, svärta 15ex, bläsand 91ex, sillgrissla ca 80ex, tobisgrissla 2ex, kricka 11ex, vigg ca 20ex, GRÅLIRA 1ex mot sv 10:05, forsärla 1ex, Havssula 3ex 2k och 1ex 4k, tordmule 7ex,kentsktärna 18ex, dvärgmås 2ex juv, enkelbeckasin 4ex, kärrsnäppa 26ex, stjärtand 19ex, smålom 6ex, storlom 1ex, prutgås 2ex, silltrut 1ex 1k, tretåigmås 2ex ad och 1ex 1k, LUNNEFÅGEL 15ex mot V-SV och 2ex mot Ö.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, October 04, 2002 at 20:55:15 (MEST)

Tors den 3 okt. Gubbahyllan: DIMMA lappsparv 2ex, tumlare 1ex, gott om blåmes, bofink och rödhake. Stureholm: pilgrimsfalk 1ex ad och varfågel 1ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, October 03, 2002 at 20:18:44 (MEST)

3 oktober. En lappsparv och en dvärgbeck ute på Sandön. Gott om kärrsnäppor, enstaka större strand, kustpip och tre småsnäppor bl a. En småfläckig sumphöna i vasskanten på Klörensidan. En "skum" fågel smackade nedanför flaggstången men var med stor annolikhet en rörsångare. Kungsörn vid Svedberga, en sen törnskata vid Arild i gårkväll.
Johan Stenlund <johan.stenlund.js@bayer.se>
Viken, - Thursday, October 03, 2002 at 17:14:27 (MEST)

2 okt. Ett ganska omfattande sträck av ängspiplärkar under sena eftermiddagen och tidiga kvällen utmed kusten vid Laröd. Däribland, 2 forsärlor.
Thomas Svanberg
- Thursday, October 03, 2002 at 10:35:36 (MEST)

2/10 Lervik, 1 Varfågel rastade,likaså en rödstrupig piplärka. Sedan ikväll var jag och lyssnade på en berguv som ropade rätt intensivt,denna fågeln har hållit till på en lokal på bjärehalvön åtminstone den senaste veckan.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, October 02, 2002 at 19:55:12 (MEST)

Ons den 2 okt. Började dagen i Hittarp DIMMA en dubbelbeckasin stöttes och en forsärla hördes. Bengt A och jag körde in mot Stureholm där en 2k kungsörn visades upp sig, sedan körde vi till hasslarp dvärgbeckasin 3ex, trädlärka 3ex, pilgrimsfalk 1ex ad. Drog själv till Sandön efteråt kungsfiskare 1ex och småsnäppa 2ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Wednesday, October 02, 2002 at 19:39:00 (MEST)

2 oktober
Växjögatan 3 HBG: När jag öppnade balkongdörren i morse,hördes knäppande från lärken i trägården,korsnäbb!! Nu hade de hittat ett fullt orört skafferi.5 ex mindre korsnäbb, och det roligaste av allt, 2 ex bändelhonor.Nytt tomtkryss !
Kjell.D.Högström
Helsigborg, - Wednesday, October 02, 2002 at 09:10:39 (MEST)

1 oktober, KULLEN på f.m. havssula 1 3K, lunnefågel 1ex, kentsk tärna 8ex, bändelkorsnäbb 4ex, svarthätta 2-3ex, gransångare 2-3ex. SANDÖN: smådopping 6ex(i ån), kärrsnäppa 140ex, kustpipare 15ex, myrspov 12ex, st.strand 8ex samt ett drama där en havstrut avlivade och käkade upp en till synes (åtminstone till en början) frisk knipa. RÖNNEN: stenskvätta 2ex, gluttsnäppa 1ex, NYHAMNSLÄGE: buskskvätta 1ex.
Alf Petersson
- Tuesday, October 01, 2002 at 21:30:35 (MEST)

1.okt(f.m.).Vid östra hyllingedammen/Hasslarp lockade en honfärgad blåhake,dagens clou,annars det sedvanliga sortimentet.Över fälten vid Rögle by kretsade en fjällvråk och en smådopping dök vid Tånga-öarna(Rögle damm )En snabbis till Sandön gav inte mkt.Fortfarande ett 50-tal kärrsnäppor,bland dessa 1-2 småsnäppa,2 större strandpipare och 3 kustpipare.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Tuesday, October 01, 2002 at 18:05:31 (MEST)

Tis den 1 okt kl 6:30-11:00. Hovs hallar: Lunnefågel 4ex str mot V & SV, Storlabb 1ex juv stationär 8:40-9:06, havssula 2ex ad, forsärla 2ex, Tumlare minst 2ex. Medobservatör Peter Franzén.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, October 01, 2002 at 17:47:09 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.