Observationer september 2002


Tillbaka till den aktuella obsboken


Mån den 30 sep kl 15:00-18:20. Kattvik: Storlabb 1ex juv stationär från 16:10 till iallafall 18:20, lunnefågel 2ex str mot v, havsula 1ex 2k, labb 2-3ex. Medobservatör Mattias Olsson.

Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, September 30, 2002 at 20:52:03 (MEST)

30/9-02 KULLEN 07:00-09:30, havssula 2ex, sjöorre 14ex. kentsk tärna 23ex. sillgrissla 25ex. tordmule 3ex. tobisgrissla 1ex. lunnefågel 1str. 2 ev. 3 rastande, samt stenfalk 1ex. medobservtör Bengt Andersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 30, 2002 at 20:17:22 (MEST)

29 September: Tillägg till Alf P:s rapport . Vid Rönnen kl 17.45 fanns även 1 ex Rödspov
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, September 30, 2002 at 11:31:23 (MEST)

29 sept. En rödstrupig piplärka sträckte över Laröd under eftermiddagen.
Thomas Svanberg
- Monday, September 30, 2002 at 08:20:24 (MEST)

29/9. I Farhult drog en stenfalk förbi, och på Rönnen satt en juv pilgrimsfalk. Dessutom ett 30-tal steglitser och 1 svartsnäppa. Vid Sandön var rödspoven kvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 30, 2002 at 06:51:18 (MEST)

29 sept Maglaby kärr. 8.00 - 13.30. Rovfågelsträcket var helt obefintligt och även i övrigt märkligt stilla i markerna.Enda undantaget var grönsiskorna som tycks förekomma i stort antal denna höst och ett finksträck som uppgick till cirka 10 000 fåglar. Ett halvt dussin mindre korsnäbbar och två bändelkorsnäbbar for runt bland gran och tall. Nämnas kan också en flock på 9 stjärtmesar, 1 duvhökshona, 1 dubbeltrast och 6 stenknäckar. På natten två ropande kattugglor vid Kärreberga.
Bengt Hertzman
- Sunday, September 29, 2002 at 23:35:28 (MEST)

29/9 KATTVIKS HAMN 7:00 - 14:30. Gråhakedopping 2 ex, Havssula 1 ex, Stenfalk 1 ex, Labb 1 ex(som mobbade stenfalken), Lunnefågel 4 ex, bland många Sillgrisslor 1 st Tordmule och 1 st Tobisgrissla, slutligen Forsärla 1 ex och en Knubbsäl. Medobservatör Martin Ekenberg.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, September 29, 2002 at 23:20:59 (MEST)

Sträckan Krematoriet/Hbg¨-Thalassa "kokade" av grönsiska under dagens motionspass,omöjliga att räkna i grönskan.2 sjungande gransångare vid Thalassa gav lite vårstämning.Vid hemmet bakom Jönköpingsgatan satt ytterligare 14 ex grönsiskor i lärkträdet.
Kjell D Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, September 29, 2002 at 20:48:23 (MEST)

29 sept. KULLEN 07:00-12:00. Ett urval sträcksiffror, grå lira 1 (8:00), havssula 3ex, svärta 11ex, sjöorre 26ex, sillgrissla 97ex, tordmule 2ex, lunnefågel 10ex, obest.labb 1ex, silltrut 2ex, kentsk tärna 35ex, fisk/silvertärna 12ex, stenfalk 1ex, samt ett ständigt pågående finksträck över vattnet. RÖNNEN på ef.m. bläsgås 3ex, gråhakedopp.2ex, svarthakedopp. 1ex, labb subad.1ex. Medobs. Kaj Möller m.fl.
Alf Petersson
- Sunday, September 29, 2002 at 20:47:25 (MEST)

020929 Hovs Hallar ytterligare havsfågel mellan 12:30 och 18:30 Tretåig mås 6, Storlabb 1 ad, Havssula 3, Stormfågel 5, Lunnefågel 3.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm!, - Sunday, September 29, 2002 at 19:49:31 (MEST)

29 september: Båstad hamn kl 10-13: Grålira 3ex och lunnefågel 4 ex sträckande väst.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, September 29, 2002 at 19:42:16 (MEST)

29 september
En lunnefågel rastade vid Gröthögarna på Bjärehalvön i eftermiddag. Dessutom passerade en stormfågel och ett glest sträck av grisslor (mestadels sillgrisslor) västerut. 2 tobisgrisslor, några lommar, ca 20 kärrsnäppor, 2 st strandpipare, 1 stenskvätta och 40 steglitser var annat som förgyllde eftermiddagen.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ählm, - Sunday, September 29, 2002 at 19:21:51 (MEST)

29.9 Sträckbevakning vid bunkern på Hovs hallar från gryning till 12.30. Dagens art blev en hanne vitnackad svärta som kl. 10.55 sågs på långt avstånd flyga västerut för att därefter lägga sig utom synhåll. I övrigt noterades smålom 3, storlom 2, gråhakedopping 2, grålira 1, havssula 4, sjöorre 36, stenfalk 3, labb 1, tretåig mås 2, dvärgmås 1, sillgrissla 124, tordmule 7, obest. alka 72, lunnefågel 11! och forsärla 1-2.
Mårten M, Thomas S, Bengt A
Helsingborg, - Sunday, September 29, 2002 at 14:51:51 (MEST)

28/9 KATTVIKS HAMN 14:00 - 18:30. Gråhakedopping 2 ex, Bredstjärtad labb 1 ex, Labb 1 ex, Sillgrissla ca 20 ex, Forsärla 2 ex, Hussvala 3 ex, massor av sträckande Ladusvalor varav en albinistisk. Den hade ljus brun kropp och vita vingar.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2002 at 23:16:15 (MEST)

27/9 RÖNNEN Svarthakedopping 1 ex, Vitkindad gås 22 ex, Småsnäppa 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex ( stöttes två gånger mellan KOF-stugan och stättan ), Sillgrissla 1 ex, Stenskvätta 2 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2002 at 23:08:04 (MEST)

26/9 HASSLARPSDAMMARNA Dvärgbeckasin 4 ex stöttes i den SW dammen.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2002 at 23:02:23 (MEST)

28 sept. KULLEN: pilgrimsfalk 1 adult hane jagade småfågel på norrsidan samt forsärla 1ex. RÖNNEN: gråhakedopping 3ex. lunnefågel 1 str.W, labb 1 ad ljus fas uppehöll sig i omr. STRANDBADEN: silltrut 1ad samt stenskvätta 1ex. Vinjettfågeln är en ung stenskvätta fotograferad på Rönnen i NV Skåne, så som det fåtal som finns kvar se ut just nu.
Alf Petersson
- Saturday, September 28, 2002 at 21:38:59 (MEST)

28 sept. Hittarps rev 09.45-14.50. Sträckare var bl a; ormvråk 10, sparvhök 12, stenfalk 3, labb 1 subad/ad ljus mot söder, obest.alka 20, trädpiplärka 1 samt forsärla 2. Bland rastarna kan nämnas, vitkindad gås 10 samt dvärgbeckasin 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 28, 2002 at 21:27:38 (MEST)

28 september: 1½ timmes spaning på förmiddagen ut mot Gröthögarna gav trots endast måttlig sydlig vind 2 st bredstjärtade labbar, en adult och en subadult och 2 väststräckande lunnefåglar.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2002 at 20:59:46 (MEST)

Jag undrar också över vinjettfågeln och om någon har förklaring på varför det är så "dåligt" rovfågelsträck.
Gittan Gustafson <vete11@hotmail.com>
Tranås, - Saturday, September 28, 2002 at 19:47:02 (MEST)

28 september, just nu. Har observerat vinjettfågeln många gånger, men vet inte vem det är och inte heller var den är fotad. Ursäkta en okunnig, men kan kanske lära sig om man frågar. Börje
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Hjärnarp, - Saturday, September 28, 2002 at 18:30:07 (MEST)

28.9 Sandön. En tidig morgonrunda gav triss i småarter: 3 smådoppingar, 3 dvärgbeckasiner och 2 småsnäppor. Vid stenkrossen 1 hona och 1 hanne bändelkorsnäbb i en liten flock med mindre korsnäbb i granar. Alldeles intill i västra delen av området fanns också en blåhake.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2002 at 16:00:43 (MEST)

27/9-02 Hasslarp: Dvärgbeckasin 1,stöttes i den SW dammen vid 17:00.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, September 28, 2002 at 12:01:01 (MEST)

27/9-02 kl.11.00 En Varfågel vid järnvägsbron över Rönne å mellan Klippan-Kvidinge.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Friday, September 27, 2002 at 21:49:00 (MEST)

27 sept Sträckbevakning Hilleshögsdalar. 0715 - 12.30 Nordvindar ger sällan bra siffror på denna lokal men över 60 arter kunde föras in i obsboken. En go blandning arter, eller vad sägs om: 3 glador, 1 blå kärrhök, 1 fjällvråk, 1 rast lappsparv, 1 rödstrupig piplärka, 2 bändelkorsnäbbar, 5 mindre korsnäbbar, 57 ladusvalor, 10 trädlärkor,470 sånglärkor 2 dubbeltrastar, 4 skogsduvor, 2275 ringduvor, ca 600 ljungpipare, 1 kustpipare och 4 forsärlor. I lä för vinden blommade ff sommarfibbla och blodnäva och gransångare och hämpling sjöng i nyponbuskarna!
Bengt Hertzman
- Friday, September 27, 2002 at 17:18:53 (MEST)

27.9 Sträckbevakning vid Hittarps rev 07.35-16.15 gav vit stork 1 10.00 samt 3 som vände 13.10, havsörn 1 äldre, ormvråk 1000, fjällvråk 3, bivråk 1, sparvhök 69, brunhök 5, blåhök 7, obest. kärrhök 3, glada 1, tornfalk 1 och stenfalk 1. I området sågs även dvärgbeckasin 2, forsärla 1-2 och buskskvätta 1. Medobsare under dagen var Bengt A, Johan S, Peter F o Peter B.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, September 27, 2002 at 17:07:36 (MEST)

26/9 I ett litet meståg på Klören sågs bl.a. tofsmes 1 och talltita 1-2. I området även sävsångare 1 och rödstrupig piplärka 1. Bland grågässen på Sandön kunde 49 vitkindade gäss, 9 bläsgäss och 1 sädgås urskiljas. Mellan kl 16.00-17.45 sträckte det 265 ormvråkar och 8 sparvhökar mot sydväst vid Djuramossa.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, September 27, 2002 at 16:56:56 (MEST)

Sandön 020927 Magert med fågel som rastade men nämnas kan Smådopping 2, Kärrsnäppa 95, Kustsnäppa 4, Skulle precis åka hem då jag råkade titta uppåt. Det gjorde att jag stannade ytterligare två timmar. Vilket rovfågelsträck. Ormvråk 629, Sparvhök 8, Blå Kärrhök 2, Fjällvråk 3, Pilgrimsfalk 1, Alla sträckande SSV. Såg dessutom en juv Havsörn som flög nordost upp mot Rössjön. Med och räknade sträck var J Stenlund.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, September 27, 2002 at 07:17:17 (MEST)

26.septVid regnigt Hittarpsrev,fanns även idag lappsparven kvar,( bland pilfinkarna nere vid tången),dessutom en rödstrupig piplärka.Sandön:på cementbryggan satt 2 st kungsfiskare.I övrigt 1 ex kustpipare,2 ex rödbena,2 ex gluttsnäppa och > 150 ex kärrsnäppa.Över landskapet sträckte, ännu ,flera mindre sällskap med ladusvala, största flock 19 ex (Turköpsskogen).
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Thursday, September 26, 2002 at 18:52:32 (MEST)

Du glömmer väl inte att klicka på Köp@Sälj ibland? Just nu finns t ex en digitalkamera till försäljning!
Webbgruppen
- Thursday, September 26, 2002 at 13:14:37 (MEST)

25/9 Under förmiddagen var det ett gott sträck av småfågel över Allergon i Välinge. Det roligaste var 1 str lappsparv och 1 str rödstrupig piplärka. Annars mycket bo/bergfink.
Kristian Linde
Ängelholm, - Wednesday, September 25, 2002 at 16:57:05 (MEST)

25/9 Kattvik,4 rastande forsärlor,1 ad ljus labb.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, September 25, 2002 at 12:08:52 (MEST)

Nu finns höstens siffror från sträckräkningen vid Hittarp på plats, kolla här!
Webbgruppen
- Tuesday, September 24, 2002 at 21:02:36 (MEST)

Tis den 24 sep. Hittarp 8:15-11:00. Lappsparven kvar, forsärla 1ex rast, prutgås 1ex rast, vitkindadgås 10ex rast, pilgrimsfalk 1ex juv str söderut, ormvråk 5ex vågades sig över sundet, buskskvätta 1ex. Höganäs: svart rödstjärt 3ex , fet råtta 1ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, September 24, 2002 at 17:17:28 (MEST)

Kattviks hamn 24/9 9.30-11.30 4 ex lunnefågel sträckande,den första 9.45 en ungfågel på mycket nära håll,nästa 10.05(lade sig på vattnet)sedan 10.20 och 10.50,ganska mycket sillgrisslor och någon enstaka tordmule.2 tobisgrisslor,1 storlom,2 smålommar rastade utanför hamnen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, September 24, 2002 at 11:53:17 (MEST)

23 sept. Kvällning vid Hittarps rev. Lappsparven fortfarande kvar och i nyponbuskarna 1 buskskvätta.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 23, 2002 at 21:12:40 (MEST)

23 sept. I omr. Vattenmöllan-Lerhamn under ef.m. I ett torrare omr. i NW delen av Lerhamnskärret stöttes en dubbelbeckasin några gånger (trol. en ungfågel) enkelbeckasin 25-30ex. vitkindad gås 1ex. stenskvätta 3ex. buskskvätta 2ex. rödstjärt 1ex. skärpiplärka 3ex. Kullen bl.a. ärtsångare 3ex. svarthätta ca. 15ex.
Alf Petersson
- Monday, September 23, 2002 at 21:09:12 (MEST)

23 sept. Minst sju svarta rödstjärtar och en forsärla vid Höganäs reningsverk. Lappsparv kvar på Hittarps rev på morgonen.
Johan Stenlund <johan.stenlund.js@bayer.se>
Viken, - Monday, September 23, 2002 at 17:21:26 (MEST)

Stork som far omkring med radiosändare och antenn. Bör väl arbeta för Sveriges radios Naturmorgon kan tänka.
The observer
wherever i lay my hat, - Monday, September 23, 2002 at 16:13:57 (MEST)

23 sept. 2 forsärlor sträckte förbi Pålsjö under morgonen.
Thomas Svanberg
- Monday, September 23, 2002 at 13:28:51 (MEST)

22 sept. Ytterliggare obsar från Hasslarp - ringmärkning under morgonen gav drygt 40 nymärkningar. Av dessa kan nämnas rörsångare 5, svarthätta 1, törnsångare 1 samt järnsparv 13. Fältobsar var bl a, dvärgbeckasin 2, pilgrimsfalk 1, forsärla 1-2 samt rödstrupig piplärka 1-2. Detta tillsammans med Henrik J och Bengt. Under eftermiddagen en runda vid Klören som resulterade i, blåhök 1 hona, kustsnäppa 10, kentsk tärna 104 samt mindre korsnäbb 40. Slutligen från Stenkrossen där det rastade 2 storlommar samt 1 svarthakedopping.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 23, 2002 at 13:26:27 (MEST)

22 September Lerberget: 1 ex str Rödstrupig Piplärka kl 12.30
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, September 23, 2002 at 09:32:00 (MEST)

22 september. Hasslarps dammar: En rödstrupig piplärka tillsammans med en gulärla och ängspiplärkor stöttes upp i västra Fleningedammen. Liksom Rolf Helmersson såg jag också storken med något på ryggen. Bland övrigt värt att notera, utöver smådopping och gråhakedopping, var enkelbeckasin 5, dvärgbeckasin 1, en sydsträckande kustpipare, bläsand drygt 60, brunand 1 samt steglits 7.
Thomas Terne <thomas.terne@jw.se>
Helsingborg, - Monday, September 23, 2002 at 08:51:43 (MEST)

22/9. For till Hasslarp för att beskåda de pågående arbetena där. Av fåglar kunde noteras 27 bläsänder, 22 smådoppingar, 2 gulärlor och 1 rödstrupig piplärka (äntligen). Stod som bäst och antecknade när en vit stork kom flygande över dammarna på låg höjd. Kunde inte se några ringar, men däremot såg det ut som om en radiosändare med antenn var monterad på fågelns rygg. Är det någon som känner till ett sådant projekt?
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 23, 2002 at 06:48:51 (MEST)

Sjöfågelinventering Arild-Svanshall. Magert resultat (pga av den kraftiga blåsten) dock med ett undantag vid Skäret, ca 1700 storskarvar (!) sträckande in i Skälderviken.
Sandön: Ljungpipare 1 ex, kustpipare va 15-20 ex, rödbena 2 ex, gluttsnäppa 1 ex, myrspov ca 15 ex, rödspov 1 ex, storspov 6-8 ex, kärrsnäppa ca 100 ex och massor av grågäss.
Rögle dammar: grågäss ca 500 ex, vitkindad gås 24 ex och pilgrimsfalk 1 ungf.
Medobs: Bengt Lundgren och Björn Ekelund
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, September 22, 2002 at 18:46:18 (MEST)

Vattenmöllan 22 september. Stötte en dubbelbeckasin i södra delarna av området. Efter några minuter kom ännu en flygande norrifrån, samma fågel?? Den verkade gå ner på samma ställe som den tidigare fågeln, bäst att undersöka. Jodå ett vackert tandemuppflog, hade den första fågeln lockat ner den andra, bekräftade mina misstankar, dubble dubbelb. Fåglarna är troligen kvar i området.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, September 22, 2002 at 18:25:23 (MEST)

22 september
Kall och hård ostanvind gjorde att det verkligen kändes att hösten är här! Vid Farhultsbaden flög en rödstrupig piplärka över. Bland alla rastande grågäss 4 vitkindade gäss och lika många skedänder samt 2 snatteränder. På Sandön 1 bergand, 4 prutgäss samt en ung pilgrimsfalk som jagade kärrsnäppor med klent resultat (medobs på Sandön Kalle Nilsson). En fjällvråk ryttlade över fälten vid Svedberga kulle.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, September 22, 2002 at 18:13:03 (MEST)

22 sept.-02 Sandön: på ef.m. prutgås 4rast. vattenrall 1ex. kungsfiskare 4ex. kentsk tärna 140ex! rastade och fiskade i omr. rödspov 1ex. småsnäppa 10ex. kustpipare 25ex. svartsnäppa 1ex. myrspov 15ex. kärrsnäppa 75ex. samt skärsnäppa 1ex. som kom flygande från norr och landade bland kärrorna för att senare flyga ut på Själrönnen. Rönnen: vitkindad gås 23ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, September 22, 2002 at 18:07:33 (MEST)

22/9-02 Höghult: Pilgrimsfalk 1 ad hane,Brunhök 1 hona,Blåhök 1 hona.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Sunday, September 22, 2002 at 17:28:08 (MEST)

21 september: En Brun glada sågs från motorvägen ca kl 12.30 tillsammans med en röd, cirklande över åkrarna några hundra meter norr om avfarten till Fleninge.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, September 22, 2002 at 14:35:03 (MEST)

Lervik 22/9 Lappsparv 1ex rastande under förmiddagen vid grytskärsparkeringen,1 blåhökhona samt en duvhökhona i området,i övrigt magert med fågel.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, September 22, 2002 at 12:09:54 (MEST)

22/9 Hittarps rev fram till kl 11. Sträck: Ormvråk 25, Bivråk 2, Fjällvråk 1, Tornfalk 1, Sparvhök 3, Brun kärrhök 3, Forsärla 3, Kärrsnäppa 30. Bra fart på bofink, ängspiplärka och grönsiska. Rastande: Lappsparv 1 stationär hela morgonen, Rödstrupig piplärka 1, Stjärtand 4, Skedand 1. Delvis medobsare J. Stenlund
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, September 22, 2002 at 11:42:02 (MEST)

21 sept. Sträck vid Hittarp fram till 15.30. Ormvråk 272, bivråk 5, fjällvråk 3, brunhök 3, glada 2, stenfalk 1, forsärla 4, rödstrupig piplärka 2 rast samt 3 str. Under morgonen stötte Mårten upp en dubbelbeckasin vid revets inre del samt under eftermiddagen såg Henrik J en lappsparv. Ytterliggare en lappsparv och 2 forsärlor sågs vid Svanbäck. Under dagen har det varit en strid ström av flockar med bo/bergfink utmed sunds kusten. Grönsiskorna verkar också vara på gång. Flera flockar noterades och ett tusental bör att sträckt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 21, 2002 at 20:54:09 (MEST)

21 sept. Kullen; rödstrupig piplärka 1ex översträckande. Strandbaden; mindre strandpipare 1ex 1K rastade på stranden tillsammans med 5 större strand.
Alf petersson
Nyhamnsläge, - Saturday, September 21, 2002 at 20:51:38 (MEST)

21 september. Hilleshögs dalar 0730 - 1300. En rätt bra sträckdag på kullen vid Rustningshamn. Från obsboken hämtar vi: 13 trädlärkor, ca 400 sånglärkor, 2 forsärlor, 2 gulärlor, minst 15000 bo/bergfink, minst 400 ladusvalor, 1 varfågel, 75 steglitsor, 2 bändelkorsnäbbar, 5 mindre korsnäbbar, ca 500 grönsiskor, 2 kentska tärnor.
B Hertzman, K Ivarsson,L Olsson
- Saturday, September 21, 2002 at 15:30:55 (MEST)

20.sept.På och invid tångbankarna utanför Sandön sågs:myrspov 3 ex,större strp 2ex,gluttsnäppa 1 exoch minst en sandlöpare i en kärrsnäppeflock.15 ex.vitkindade gäss landade.En fiskgjuse ryttlade över ån.Högt vattenstånd.
Kjell .D.Högsröm
Helsingborg, - Saturday, September 21, 2002 at 14:07:12 (MEST)

20 september:På sena eftermiddagen två trumpetande bändelkorsnäbbar, 1 hona och 1 ung hane i granarna intill Åkagårdens drivingrange söder om Grevie kyrka. Dessutom en översträckande forsärla. I Helsingborg vid Söderpunkten tidigare på dagen också en översträckande forsärla.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Friday, September 20, 2002 at 20:01:45 (MEST)

20/9. Vid Rönnen sågs 3 labbar (ljusa ad) tillsammans jaga runt inne i Skälderviken innan de drog västerut vid 11-tiden.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, September 20, 2002 at 13:32:24 (MEST)

Två stycken rödstrupiga piplärkor kvar i sydvästra dammen i Hasslarp idag.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, September 19, 2002 at 23:07:34 (MEST)

19 sept. Eftermiddagsskådning med underbart höstväder mellan Grytskär och Vistorps hamn.Stötte 1st Dubbelbeckasin ca 300 meter söder Vistorps hamn,dessutom 2st Rödstr.pip 1stSvarthätta 1 Stenskvätta 1 Gök jagade insekter lågt bland enebuskarna 1 Blåhök honf.1Stenfalk och ca100 Ljungpipare.Varje morgon ses och hörs dessutom Svarta rödstjärtar vid järnvägsstat.i Ängelholm
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, September 19, 2002 at 17:13:18 (MEST)

17.sept.Hörde en flaggstångslina vid Brytstugan,som tyvärr visade sig vara,just en sådanMen "lusten" var väckt!Tog bilen till ett dimmigt Ornakärr,inte ens en grå liten fågel.Hasslarps dammar,dimman lättar.Norr .om rullstolsrampen satt en rödstrupig som kastade sig ner i buskagen.Under mitt förgävliga försök att återupptäcka den,trampar jag nästan på en dubbelbeckasin.Rallycrossen ngt senare,mkt småfågel,en vattenralls grymtande hördes från dammen invid vägen.Nöjd.
Kjell.D.Högsrtröm
Helsigborg, - Thursday, September 19, 2002 at 16:14:01 (MEST)

Ons 18 sep. Klören-Sandön: Blåhaken kvar idag på klören sidan, en ung pilgrimsfalk jagade vid sandön utan lyckat resultat.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Wednesday, September 18, 2002 at 22:02:41 (MEST)

17/9 Sandön under kvällen tillsammans med Paul Fors gav en blåhake på klörensidan samt en stationär adult labb.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, September 17, 2002 at 19:32:24 (MEST)

Mån den 16 sep. Vandring från Lervik till Vistorps hamn gav en dubbelbeckasin ca 100 meter söder om hamnen. Vid Sandön var den unga rödspoven kvar och i Hasslarp dubbelbeckasinen kvar och minst 2 rödstrupiga piplärkor. Medobservatör: Peter Franzén.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, September 16, 2002 at 22:29:44 (MEST)

16 sept Hilleshögs dalar, kl 8.30-11. Nästan vindstilla, senare svagt sydlig vind. Glest sträck över dalen, bl a en stenfalk, två stenskvättor, ett 30-tal ladusvalor och en backsvala. Senare en lärkfalk vid Bälteberga. Lärkfalk, en ung, även i lördags, vid Örby ängar. Där sågs också en fjällvråk. Och en forsärla.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Ryebäck, - Monday, September 16, 2002 at 15:23:31 (MEST)

15/9. Stod på Klörenstranden och kollade vadare på bekvämt närhåll. Förutom kärrsnäppor fanns 11 kustsnäppor, 3 småsnäppor och 1 sandlöpare. Plötsligt hördes bakom mig en flagglina som slog i blåsten. Eftersom det inte fanns någon flaggstång i närheten, måste det vara en blåhake som lät. Mycket riktigt, snart visade den sig och sågs fint bland mållor och skräppor på stranden. Det var en honfärgad fågel, och kan ha varit en av de två som sågs i fredags vid åmynningen. För övrigt har det setts och hörts tofsmes vid några tillfällen i veckan i området vid Klörenbunkern.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 16, 2002 at 13:12:21 (MEST)

15 September Höganäs reningsverk: Svart Rödstjärt 6 ex.
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, September 16, 2002 at 10:42:31 (MEST)

15 sept. Hittarps rev, middagstid. Myrspov 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 14, kustpipare 1, rödbena 1, st. strandpipare 3, bläsand c:a 70, massa kanadagås, grågås 3, hybrider grå/kanada(?) 12. Inget rovfågelsträck alls. Småryd. Fjällvråk 2 str, glada 1 str, ett fåtal ormvåkar str. I backsvalekolonin i grustaget c:a 120 hål, nya för året enligt markägaren. Väla Södra, kohagen. Rödstrupig piplärka 2. Filbornaskolan. Bändelkorsnäbb 3-4, varav 2 ad hanar och 1 juv i lärken utmed Filbornavägen.
Lars Helgesson <helgesson.lars@telia.com>
Helsingborg, - Monday, September 16, 2002 at 09:20:17 (MEST)

15 september: En brun glada sågs tillsammans med en röd norr om Laröd. De kom långsamt flygande från norr, en bit söder om Kulla Gunnarstorp vände de in mot öster.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, September 16, 2002 at 06:38:47 (MEST)

15 sept. Hilleshögs dalar. Nordvind brukar innebära i stort sett obefintligt sträck, så ock idag. Dagens artlista innefattade dock; 1 pilgrimsfalk, 1 stenfalk,4 tornfalkar 4 kentska tärnor, ca 20 steglitsor, 1 forsärla, ca 30 ladusvalor och ca 500 ljungpipare. På örby ängar: 2 skäggmesar.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Sunday, September 15, 2002 at 23:21:49 (MEST)

15 sept. KULLEN 07.00-10.00 som väntat inget eller obefintligt sträck, så är det nästan alltid på Kullen i frisk N-NO vind. En överraskande stor flock med bändelkorsnäbb 17ex. str. 8.30 sedan ytterligare 2ex. Bändelkorsnäbbarna kommer nästan aldrig tills. med andra korsnäbbar på Kullen, så är det kanske även på andra lokaler? Mindre korsnäbb max. 20ex. samt forsärla 1 rast. Detta tills. med Karl-Göran Nilsson och fyra skådare från Öland.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Sunday, September 15, 2002 at 18:35:54 (MEST)

15 september. HASSLARP ringmärkning 05.30- 12.00. Årets 23:e märkdag i sval, frisk N-vind. Totalt 39 nymärkningar av låga 9 arter. Till detta 12 återfångster av fåglar märkta tidigare i september. Mest överraskande dock 1 gammal törnsångare, märkt 17 juli och fortfarande kvar på lokalen! En annan spännande fångst var en sävsparvhona med tysk ring. Bland nymärkningarna kan nämnas en ung gräshoppsångare, 6 rörsångare, 2 sävsångare och 9 sävsparvar. Runt och i dammarna i övrigt; 1 dubbelbeckasin (kvar sen 7/9), 1 dvärgbeckasin, 2 rödstrupiga piplärkor, 1-2 forsärlor och 1 blåhake.
Mats R, Peter F, Mårten M, fam. Svanberg
- Sunday, September 15, 2002 at 14:33:23 (MEST)

Wramsänga 15/9 Kungsörn 1ex (juv)
Peter Andersson <jameskulle@swipnet.se>
Bjuv, - Sunday, September 15, 2002 at 11:00:16 (MEST)

14 sept. Hasslarp mellan 07.30-09.00. I och i området runt de sk Fleningedammarna sågs bla Dubbelbeckasin 1, dvärgbeckasin 1 , enkelbeckasiner 10-15, smådopping minst 23, brun glada 1 samt duvhök 1
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, September 14, 2002 at 23:28:53 (MEST)

14 sept. Sträck vid Hittarp 06.30-14.45 samt 1 timme under eftermiddagen vid södra delen av Laröd. Bivråk 20, ormvråk 20, brunhök 3, blåhök 2, obest.kärrhök 1 honf, fiskgjuse 2, sparvhök 25, tornfalk 4, pilgrimsfalk 1 ad hona, stenfalk 3, rödstrupig piplärka 1 samt forsärla 5. Vid revet rastade 1 juv svarthuvad mås tillfälligt mellan 08.10-08.20 varpå den drog inåt land och försvann. Det rör sig med största sannolikhet om samma fågel som sågs på lokalen i torsdags.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 14, 2002 at 20:46:21 (MEST)

020914 Efter en fågelfattig dag med besök både i Rönneås dalgång, Stureholm, Farhultsviken och Rönnen stannade jag slutligen till vid Sandön. Inte så mycket fågel här heller men värt att nämna är Fjällabb 1 ad, Rödspov 1, Myrspov 20, småsnäppa 3. Fjällabben la sig på vattnet norr om sandön. Rödspoven flyttade sig ner till rösan innan jag åkte hem efter en trevlig avslutning.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Saturday, September 14, 2002 at 19:48:30 (MEST)

Lör 14/9 Ängarna väster Lervik. En rödstrupig piplärka rastade, en dubbelbeckasin stöttes. Annars ganska magert med fågel och inget str. att tala om
Leif Dehlin
Ljungbyhed, - Saturday, September 14, 2002 at 16:15:25 (MEST)

14/9. Under förmiddagen höll det till 1ex bändelkorsnäbb vid sördra delen av fridhemsgatan i ängelholm. Den drog omkring i området och lockade mycket intensivt vissa stunder.
Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, September 14, 2002 at 13:34:47 (MEST)

13 sept. Farhult: bläsand 250, pilgrimsfalk 1 yngre hona, rödspov 1, sandlöpare 2, lappsparv 1 samt forsärla 2 str. Sandön: vattenrall 3, kärrsnäppa m 300, småsnäppa 2, spovsnäppa 2, pilgrimsfalk 1 samt kungsfiskare 1. Tillägg till Hasslarpsrapporten nedan - pilgrimsfalk 1 ad hane sträckande mot söder.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 13, 2002 at 21:54:49 (MEST)

13 sept. Hasslarp förmiddag. Årets bästa märkdag sett till antalet individer. 71 nymäkningar av 14 arter. Inte oväntatat allt större andel grön- och pilfinkar samt säv- och järnsparvar och mindre andel sångare. Dock 18 rörsångare, 3 sävsångare, 2 svarthättor, 1 ärtsångare samt 1 trädgårdssångare. Därutöver flera trevliga observationer kring dammarna, t.ex. brunglada 1 (1k), pilgrimsfalk 1, dubbelbeckasin 1 (kvar), rödstrupig piplärka 2-3, forsärla minst 3 samt en gräshoppsångare som vi förgäves försökte locka in i näten. Med på nätrundorna var även Peter F, Mårten M, Johan S samt Mats R.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, September 13, 2002 at 14:54:51 (MEST)

13/9 Sandön på morgonen. 2ex blåhake honfärgade på klören sidan, vegeås mynning.
Paul fors, Rolf helmersson.
Ängelholm, - Friday, September 13, 2002 at 11:12:47 (MEST)

12/9 Bevakning vid Hittarps rev 7.10-13.00. En ung svarthuvad mås sågs på revet mellan 8.00-9.40. Därefter lyfte den och drog inåt land, troligtvis tillsammans med ytterligare en svarthuvad mås (2k-fågel)som tyvärr bara sågs bakifrån. Ungfågeln sågs vid revet igen vid halv ett då den kom inflygande med ett femtiotal skrattmåsar. I övrigt magert småfågel/rovfågelsträck bl.a. forsärla 2-3, ormvråk 6, bivråk 1, sparvhök 4, blåhök 1, brunhök 5 samt tornfalk 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, September 13, 2002 at 00:01:00 (MEST)

12 sept. Kväll vid Sandön och Vegeås mynning. Mest repriser men längs den yttre vasskanten på Klörensidan en honfärgad blåhake.
Henrik Johansson
- Thursday, September 12, 2002 at 21:06:01 (MEST)

11 sept. Rovfågelsträck vid Hittarp mellan 10.00-13.30. Ormvråk 54, bivråk 32, sparvhök 17, brunhök 5, glada 1, fiskgjuse 1, lärkfalk 1. 12 sept. Farhult tidig fm. Rödspoven kvar, samt överflygande lappsparv och blåhök
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 12, 2002 at 20:47:45 (MEST)

11 september: På morgonen vid Farhult och Sandön vardera en överflygande rödstrupig piplärka. Vid 12-tiden i centrala Ängelholm ( Villagatan ) Bändelkorsnäbb 1 hona tillsammans med 5 mindre korsnäbbar.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, September 11, 2002 at 14:29:40 (MEST)

11/9. Under en förmiddagstimma vid Sandön blev det bl.a. 1 spovsnäppa, 280 kärrsnäppor, 1 småsnäppa, 1 smådopping och 3 kungsfiskare. Igår 10/9 även ett par snatteränder vid Sandön. Ett 10-tal kustsnäppor rastade på stranden mellan Klören och Sibirien. Plötsligt attackerade en ad pilgrimsfalk flocken. Efter att ha gjort några missar tröttnade falken och drog söderut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, September 11, 2002 at 13:29:49 (MEST)

10 september. FARHULT på morgonen: stjärtand 11, rödspov 1 ung, dubbelbecksin 1, rödstrupig piplärka 1, skärpiplärka 6, bändelkorsnäbb 3 och pungmes 1. Mellan Utvälinge och Häljaröd (i grandungen vid vägen) ytterligare 1 bändelhona. SANDÖN: den ständige kungsfiskaren, stationär ung pilgrimsfalkshane, 1 ung dvärgmås och även här en del sträckande rovfågel, bla 7 fiskgjusar, 5 brunhökar och 1 blåhökhona.
Mats Rellmar
Hbg, - Tuesday, September 10, 2002 at 22:06:36 (MEST)

10 september
Vid Sandön (från Rösan-sidan) ikväll: 1 snatterand, 4 stjärtänder, 2 vitkindade och 6-700 grågäss, 17 myrspovar och 1 rödstrupig piplärka. I Farhult jagade en pilgrimsfalk starar och änder och ytterligare en rödstrupig drog över. Åter vid Sandön vid skymningen åtskilliga hundra svalor som drog omkring innan de försvann ner i vassen.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Tuesday, September 10, 2002 at 21:15:29 (MEST)

10 september Rovfågelsträck vid Hittarp mellan 10.45-14.00. Ormvråk 35, bivråk 41, sparvhök 35, brunhök 19, tornfalk 4, stenfalk 2, lärkfalk 2, pilgrimsfalk 1 och glada 1.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, September 10, 2002 at 17:05:53 (MEST)

10/9 Lervik-Ranarp kl 8-11, 1 rödstrupig piplärka,1 lappsparv,en del rovfåglar sträckte också,stenfalk 1,tornfalk 5,lärkfalk 2,sparvhök 16,ormvråk 17,bivråk 2,blåhök 3,samt brunhök 7.Detta tills. med Peter F.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, September 10, 2002 at 12:30:16 (MEST)

9 sept. Vid Sandön/Vegeåns mynning sågs under kvällen, kungsfiskare 1 ex, vattenrall 9 ex samt minst 8000 starar som gick ner för övernattning i vassen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, September 10, 2002 at 11:04:47 (MEST)

10 sept. En Svart rödstjärt sjöng idag på morgonen vid Ängelholms järnvägsstation
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, September 10, 2002 at 10:58:21 (MEST)

9 sept. Ibland blir det roliga fågelmöten när man minst väntar det. Sittandes på en bänk i Vikingsbergsparken i Hbg noterade jag att det var gott om småfåglar i buskage och trädkronor., mest löv/gransångare, en och annan rödstjärt och rödhake och så en MINDRE FLUGSNAPPARE som visade upp sig på närhåll. En tur på Söderåsen i helgen gav inte många noteringar i obsboken vad gäller fåglar, dock ca 100 mindre korsnäbbar vid Klöva Hallar i lärk/granskog, 4 talltitor och en rastande forsärla vid Maglaby kärr och ett tiotal stjärtmesar vid Kärreberga liksom vid Bohagen.
Bengt Hertzman
- Tuesday, September 10, 2002 at 09:54:48 (MEST)

Svenstorp, Hjärnarp - 9 september. Varje dag 2-3 gröngölingar, både unga och helt utfärgade betar på gräsmattorna varje dag. Min gamle granne är förtvivlad, men jag är glad för besöken. De blir mer och mer orädda.
Börje Löfblad <borje.lofblad@swipnet.se>
Svenstorp, Hjärnarp, - Monday, September 09, 2002 at 22:17:01 (MEST)

Uppdateringar ikväll: aktuell ställning i tävlingen Falkpriset samt bilder på den svarthuvade mås som sågs i Farhult i helgen.
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, September 09, 2002 at 21:33:22 (MEST)

På grund av återbud finns två platser kvar till KOFs Ölandsresa i oktober. Intresserad? Kontakta Lars Göte Nilsson via e-post eller tfn 042-34 43 47 snarast.
KOF
- Monday, September 09, 2002 at 20:30:45 (MEST)

9/9 Vid 10-tiden sträckte det över 1ex rödstrupig piplärka över berga i Hbg.
Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, September 09, 2002 at 17:35:58 (MEST)

Lervik 9/9,några timmar på morgonen. 1 rödstrupig piplärka visade upp sig mycket fint. I övrigt från området 70 rastande ljungpipare+150 överflygande,1 forsärla,1 skärpiplärka,20 skogsduvor,1 fiskgjuse,3 tornfalkar,1 stenfalk,3 sparvhökar,2 tordmular,1 gråhakedopping,7 drillsnäppor,20 tal enkelbeckasin,samt stenskvättor överallt.Från 8/9, Malenskogen 1-2 bändelkorsnäbbar.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Monday, September 09, 2002 at 11:23:14 (MEST)

8 sept. Sträck vid Hittarp under några timmar. Brunhök 5, ormvråk 5, sparvhök 8, fiskgjuse 2, lärkfalk 1 samt stenfalk 1. Medobsare var Bengt. Vid Täppeshusen sågs en adult hona pilgrimsfalk och från Sandön kan nämnas en sträckande forsärla. Fortsatt gott om rovfågel i området kring Stureholm/Svedberga. Idag, 8 glador samt minst 6 brunhökar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 09, 2002 at 10:18:31 (MEST)

8 sep.-02 Kullen 06.00-11.00, fiskgjuse 1, stenfalk 1, gröngöling 1, mindre hackspett 1, forsärla 3, bändelkorsnäbb en flock med 8ex. samt ytterligare 1-2ex. samtliga str. mindre korsnäbb ca.200, nötkråka 1, (en förlöpare till en invation?) småflockar av bofink med inslag av bergfink samt en ensam julkortsfågel(domherre), detta tills. med Karl-Göran N. o Kaj M.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, September 08, 2002 at 14:23:08 (MEST)

7 september. KOF artrace i ett lag tillsammans med Henrik Johansson o Kristian Linde. Vid sjutiden på morgonen kom en adult/subadult bredstjärtad labb sträckande in över land vid Sibirien utanför Ängelholm. I den sydöstra Fleningedammen ute i Hasslarp stötte vi under förmiddagen en dubbelbeckasin. Till slut fick vi ihop 118 arter vilket gav oss en hedrande tredjeplats i årets tävling.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 07, 2002 at 22:13:54 (MEST)

6/9 En ung svarthuvad mås sågs i Farhultsviken kl 16.15 - 17.20 varefter den drog iväg med ett gäng skrattmåsar inåt land mot Jonstorp.
Mårten Müller <mrten.mller@telia.com>
Helsingborg, - Friday, September 06, 2002 at 22:10:12 (MEST)

6 sept. Kullen under förmiddagen. 4 bändelkorsnäbbar sträckte in och bland de ca 100 mindre korsnäbbar som snurrade fram och åter sågs en honfärgad bändel. 2 forsärlor sträckte liksom en fiskgjuse. Vid ravinen strax öster om fyren var det en del smått såsom, rödstjärtar, törnsångare, svarthättor samt löv-gran och ärtsångare. En stunds obsande vid Stureholm under sen eftermiddagen gav en hel del rovfågel. Nämnas kan bla; glada 10, brunhök 5 samt blåhök 1 hane.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 06, 2002 at 20:16:52 (MEST)

5 sept. En stövelrunda på Ornakärr resulterade i en dubbelbeckasin och drygt 60-70 enkelbeckasiner. 40 brushanar rastade också i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 06, 2002 at 20:11:41 (MEST)

Kungsfiskare, göktyta och sandlöpare - nya bilder från Mårten Müllers kamera. Kolla i Galleriet!!

Webbgruppen
Webbgruppen <info@kof.nu>
- Thursday, September 05, 2002 at 22:06:25 (MEST)

5/9-02 Hasslarp: Smådopping 10,Göktyta 1, forsärla 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, September 05, 2002 at 12:06:36 (MEST)

4/9. FARHULT 18:00-19:30. Efter att ha stött upp en efter en 30 st Enkelbeckasiner i våtmarken mellan skjutvallen och stranden lyfte äntligen en Dubbelbeckasin bara 2 meter från mina fötter och flög lågt över marken bort mot vassen där den försvann. Ute på revlarna gick bl.a. Kustsnäppa 46 ex, Sandlöpare 3 ex, Kärrsnäppa 31 ex, Rödbena 21 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Myrspov 4 ex och Storspov 35 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Änelholm, - Wednesday, September 04, 2002 at 22:09:36 (MEST)

4 sept. Sträck vid Hittarp på fm. Bivråk 12, sparvhök 5, stenfalk 1 samt en juv havsörn som upptäcktes när alla fåglar på revet lyfte. Örnen kom troligen från danska sidan, kretsade några varv runt revet och drog sedan mot öster En sen rapport från den 31 aug på Kullaberg mellan 15.00-19.00. Grålira 2,stormfågel 3, havssula 10-15 samt labb 1
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, September 04, 2002 at 17:31:14 (MEST)

3 sep.På väg till järnvägsstationen på morgonen sågs 1st Kungsfiskare i Rönneå Ängelholm
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, September 03, 2002 at 16:50:02 (MEST)

2 sept. En sträckande forsärla över Laröd.
Thomas Svanberg
- Tuesday, September 03, 2002 at 07:56:13 (MEST)

1 sept. Sträck vid Hittarps rev under dagen. Grålira 1 mot norr, stormfågel 1, tretåig mås 1 juv, obest.labb 3 varav 1 ex som hänföres till kategorin labb/fjällabb, pilgrimsfalk 1, stenfalk 2, fiskgjuse 1, bivråk 5, myrspov 35 samt forsärla 1. Bland rastarna - roskarl 2 och kustsnäppa 15. Medobsare Mårten samt tidvis Oscar och Peter S.
Thomas Svanberg
- Monday, September 02, 2002 at 21:57:22 (MEST)

2 sept. KULLEN: lärkfalk 1str. stenfalk 1 jagande hussvalor med dålig framgång, mindre hackspett 1ex. mycket småfågel i buskarna mest lövsångare men även en hel del av öv. sångare rödstjärtar m.m. SANDÖN: kentsk tärna 51 rast. mest adulta fåglar varav en färgmärkt gul på höger o röd ring på vänster ben, kustsnäppa 28 rast. sandlöpare 5 rast. samt småfläckig sumphöna 1ex. på Klören-sidan.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 02, 2002 at 21:47:35 (MEST)

Enligt en andrahands uppgift från clubb300 sökarsystem är rosenstare ungfågel sedd idag vid 17 tiden i Farhult.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, September 02, 2002 at 21:09:05 (MEST)

2/9 Sandön på kvällen 18.15 smalnäbbad simsnäppa 1ex.
Paul Fors
Ängelholm, - Monday, September 02, 2002 at 20:26:59 (MEST)

1 sept. Hovs hallar fram till 11.00, bl.a. grålira 1, stormfågel 1, storlabb 1, labb 1-2, labb/fjällabb 1, dvärgmås 4, storlom 2, smålom 1, gråhakedopping 2 samt stenfalk 1. Senare under eftermiddagen en rastande fältpiplärka bland sädesärlor och stenskvättor längs sanddynerna mellan Sibirien och Klören.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, September 01, 2002 at 20:24:47 (MEST)

1/9 Hemma i Farhult kom en Bändelkorsnäbbshona och satte sig i en av granarna tillsammans med fem mindrekorsnäbbar. Nytt tomtkryss!
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, September 01, 2002 at 18:31:39 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2002
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.