Observationer april 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken3/5. Vid en sen kvällspromenad i Arild, sågs i gatulyktans sken, en överflygande nattskärra.

Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, May 04, 2003 at 00:16:07 (MEST)

3 maj. Hasslarp: Mosnäppa 2 ex, Grönbena 12 ex, Gulärla 8 ex mm.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, May 03, 2003 at 21:44:58 (MEST)

3/5 15.00-18.00 Yttre Kattvik; 1 ad Havssula och 1 4K havssula, 3 labb och 1 obest.labb i bukten. Max 10 smålom. 1 stenfalk str N. 1 blå kärrhöks hona str S. Rastande bergfink
Leif Dehlin
- Saturday, May 03, 2003 at 21:31:20 (MEST)

3 maj. På JONSTORPSSIDAN AV FARHULTSVIKEN: svartsnäppa 2, gluttsnäppa 2, bergand 7 samt småspov 1. Vid RÖNNEN såg vi mosnäppa 6, småspov 1, stenskvätta 2 par, rödstjärt 1 hanne och en större strandpipare som låg på ägg, mitt på den traktorstig som går vid Lilla vikens östra strand. På SANDÖN fanns skräntärnan kvar vid 15 tiden. Den lyfte sedan och flög in längs Vegeå. Utanför åmynningen låg en flock på 6 storlommar (2 i sommardräkt och 4 i vinterdräkt). Över oss sträckte 2 ormvråkar.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, May 03, 2003 at 19:00:07 (MEST)

3 maj. Magert sträck vid Hittarp under dagen men nämnas kan - smålom 11, ormvråk 52, blåhök 1 hona, lärkfalk 1 instr samt 2 ex, stenfalk 2 samt silvertärna 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 03, 2003 at 17:57:07 (MEST)

Lerhamn 3 Maj: Rörsångare 1 sj, Ärtsångare 2 ex, Törnsångare 1 ex, Gulärla 12 ex samt Brun Kärr- hök 3 ex.
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, May 03, 2003 at 17:51:14 (MEST)

3/5-03 Höghult:Brunhök 1 par,Glada 1,Stenfalk 1,Buskskvätta 1 par,Rödstjärt 1 hane,Svartvit flugsnappare 1 hane,Törnsångare 4 sj,Grönsångare 1sj ett 10-tal ladusvalor.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, May 03, 2003 at 16:47:07 (MEST)

Kullen 3.5 Mycket fågel i rörelse, mest trädpip och en hel del gulärla i luften. Det kryllade av lövsångare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, svarthätta, buskskvätta med mera. En rosenfink sjöng vid spetsen och en del havssulor rastade. Minst två pilgrimsfalkar varav den ene var en ung hona.Ringtrast vid spetsen. Vid radarn stötte jag upp en jorduggla och en vit stork seglade runt radarn. Ett blixtnedslag 10 meter ifrån mig satte stopp för vidare skådning. Regnet började ösa ner och jag sprang till bilen.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Saturday, May 03, 2003 at 16:01:31 (MEST)

3/5-03: Bulls måse; En brun kärrhökshona plundra ett gråhakedoppingsbo på ägg. Trots aggresiva o envisa försök att få bort henne, av både doppingar o sothöns, satt hon lugnt kvar o åt vidare. Trodde inte kärrhökarna var äggrövare. Gulärla av nordlig ras var ny för året. I tornets obsboken läste jag att både tornseglare o rörsångare synts o hörts på lokalen dessa första dagar i maj.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Saturday, May 03, 2003 at 15:44:36 (MEST)

3/5. Rönnen lilla viken en mosnäppa och tre grönbenor. Vid Sandön ett ex av skräntärna,kustpipare och roskarl. I Hasslarp vid Bergsdammen två sjungande rörsångare utöver sävsångaren som har varit där några dagar. Vid Väla Södra hittade jag ingen pungmes, skam den som ger sig, men väl en grå flugsnappare.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, May 03, 2003 at 15:24:54 (MEST)

3 maj. Vid niotiden i morse rastande en skräntärna på SANDÖN. Med på plats var även Bangt A (tack för du ringde), Rolf H och Mikael O.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, May 03, 2003 at 11:43:23 (MEST)

2/5 Andrahandsuppgifter från Lars Olausson som satt och tryckte på Hovet denna dag fram till 13:00. Havssula 163, Labb 2, Ob.labb 1, Vitnäbbad islom ungfågel/vinter 1 mot SV 07:00, Svartnäbbad islom 1 mot SV 07:20, 1 "stor lom" mot SV 07:40, Tretåig mås 2, Dvärgmås 11
Pierre Unge <pierre@unge.com>
Malmö, - Saturday, May 03, 2003 at 00:09:44 (MEST)

2 maj. Sträck vid Hittarp 05.40-13.50. Bl a; smålom 64, storlom 4, vitkindad gås 45, sjöorre 131, svärta 136 (nytt dagsrekord), bergand 1 par, stjärtand 1 par, brunglada 1 ad 09.23, brunhök 1 hona, fiskgjuse 1, labb 3, dvärgmås 2, silvertärna 48, fisktärna 5, fisk/silvertärna 32, 1 ex av vardera stor-små-myr och rödspov, mindre strandpipare 1 samt tornseglare 1. Bland rastarna kan nämnas, drillsnäppa 3, buskskvätta 1 samt ärtsångare 1. Medobsare idag var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 02, 2003 at 22:33:13 (MEST)

2/5 Sträckbevakning på Kullen kl. 5.10-10.30 gav smålom 115, storlom 5, stormfågel 11, havssula 66, sjöorre 130, svärta 4, alfågel 3, silltrut 3, tretåig mås 1, dvärgmås 1 och forsärla 1. En 2k pilgrimsfalk hade uppvisning då den under en minut hann med att attackera strandskata, havssula, gråtrut, smålom och havstrut. En märkt vit stork var ute och vände. Medobs Patrik S o Henrik E.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, May 02, 2003 at 21:29:41 (MEST)

2 maj. Morgonen och delar av förmiddagen vid mistluren på KULLEN. Siffror kommer senare. Vid elvatiden en promenad i BJÖRKERÖD. Gott om svartvit flugsnappare, svarthättor och rödstjärtar. En grönsångare samt nordöst om dammen uppe vid skogskanten, sågs en göktyta födosöka på marken. Tyvärr ingen ringtrast. Vid DANHULTS DAMMAR ruvade storkarna i sitt bo. Ett femtontal grönbenor rastade och brunhöksparet spelflög. Vid HASSLARP sjöng sävsångaren som vanligt de senaste dagarna. Ytterligare några skärfläckor ruvar nu vid den sydöstra Fleningedammen. Vid samma damm även en gulärla. Nedanför HELJARÖDSGÅRDEN (östra delen av Rönnen) låg två stycken svarthalsade doppingar under kvällen. I FARHULT fanns en roskarl och vid SANDÖN rastade en kustsnäppa.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, May 02, 2003 at 19:57:59 (MEST)

Eftermiddagen den 1/5 -03. Besök på Kullen för att se ringtrast utan lycka. Desto roligare när jag stötte upp 3 gulhämplingar vid Friluftsfrämjandets stuga vid Björkeröd.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Friday, May 02, 2003 at 17:04:52 (MEST)

2/5 2003 Denna morgon sjöng (eller vad man vill kalla det) min första Ärtsångare för i år alldeles utanför min tomt i Mölle.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Friday, May 02, 2003 at 16:06:37 (MEST)

1 maj. Kul med alla observationer av göktyta. Det är ovanligt. Jag såg Kajs inlägg i obsboken och körde till KOF-stugan på Rönnen för att försöka se den göktytan innan det blev mörkt. Tyvärr sågs eller hördes ingenting. När mörkret lagt sig provade jag en liten nattsångartur. GÖRSLÖVSÅN-ORNAKÄRR-DANHULTS DAMMAR-HASSLARP-VÄLA SÖDRA. Vädret var ju lite blåsigt och det är fortfarande lite tidigt så utdelningen blev noll.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, May 01, 2003 at 23:45:25 (MEST)

1 maj. Sandön 06.30-07.30 bl.a. en rastande roskarl och en flock med ca 150 smålommar som var uppe och snurrade. 4 havssulor drog senare under förmiddagen förbi Rönnen.
Henrik Johansson
- Thursday, May 01, 2003 at 22:02:21 (MEST)

1/5 KATTVIKS HAMN 12:30-17:45. Smålom Mer än 100 stationära, fiskande + många sträckande fram och tillbaka. En del i sommardräkt och en del i vinterdräkt. Havssula 27 ex ad.+ 4 ex 3K + 4ex 2K. Alla sträckte västerut. Alfågel 2 honor str V. Labb 1 ex(mörk morf) Kom från Båstadhållet och vände vid Kattvik.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Thursday, May 01, 2003 at 21:35:45 (MEST)

1 maj. Sträck vid Domsten 08.00-14.00. Bl a; smålom 15, storlom 3, fiskgjuse 2, tornfalk 1, stenfalk 1, silltrut 1, dvärgmås 7 samt kustpipare 1. Medobsar var Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 01, 2003 at 21:22:21 (MEST)

1/5 Andrahandsuppgifter från Lars Olausson som satt på Hovet från 15:20 cirka till 19:00. Havssula 51 mot SV. 18:20 passerade en svartnäbbad islom mot SV.
Pierre Unge <pierre@unge.com>
Malmö, - Thursday, May 01, 2003 at 21:06:27 (MEST)

Torsdag 1 Maj Rönnen 17.30 - 19.00: Småspov 3ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Stjärtand 1 ex hane, Vitkindad gås 2 ex. Vid stugan 1 sjungande Törnsångare, 1 ex Rödstjärt samt 1 ex Göktyta.
Kaj Möller
Lerberget, - Thursday, May 01, 2003 at 20:16:48 (MEST)

1/5. Väla Södra på em. Hittade ingen pungmes (bara femte försöket) men en göktyta gav lite plåster på såret.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, May 01, 2003 at 19:00:43 (MEST)

1/5 05.30-10.00 Yttre Kattvik.I bukten bl.a. mer än 300 smålom, 1 ad havssula, 4 st 3/4K havssula, 1 gråhake och 4 alfågel. 1 stormfågel och 54 vitkindade str. NO, 1 småspov str. S. Vid parkeringen en göktyta (Tack Martin !)
Leif Dehlin
- Thursday, May 01, 2003 at 16:52:47 (MEST)

30 april. Eftermiddagen tillbringades vid HASSLARP. En sävsångare sjöng i Bergdammens sydöstra hörn. Gott om de tre vanliga svalarterna och bland dem en tornseglare. I buskarna runt Bergdammen fanns rödstjärtar, svarthättor och lövsångare. 4 skärfläckor ruvar på vallen av den SV Fleningedammen. Ett buskskvättepar sågs borta vid Hyllingedammen. Strax innan klockan 17.00 var jag vid VÄLA SÖDRA och den här gången hörde jag pungmesen. Tyvärr började den häftiga och långdragna regnskuren innan jag lyckades få syn på den. Regnvädret satte även effektivt stopp för den planerade näktergalslyssningen under kvällen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, May 01, 2003 at 10:20:59 (MEST)

30/4. Kullaberg tidig morgon. Magert med fågel i den friska vinden, av intresse kan nämnas ett ex av ringtrast och törnsångare samt ca 60 str vitkindade gäss. I Farhult bland ett stort antal gluttsnäppor kunde tre svartsnäppor och en kustpipare urskiljas. Vid Sandön även en del gluttsnäppor samt myrspov 3, småspov 2 och brushane 4. Långt ute på en sandrevel en mycket ljus calidrisvadare, sandlöpare?.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, May 01, 2003 at 02:03:37 (MEST)

30/4 16.00-18.00 Yttre Kattvik; 4 nästan utfärgade havssulor i bukten. 1 stenfalk och 5 tranor str N, 35 smålom str S. 1 mindre hackspett, ärtsångare och rödstjärt utmed vägen. I bukten fanns bl.a. också 1 oljeskadad sillgrissla, 6 tobis, 1 tordmule och 1 tumlare.
Leif Dehlin
- Wednesday, April 30, 2003 at 19:18:00 (MEST)

30/4-03 Vi besökte Nimis (med tubkikare) klockan 15-16. Där fiskade en vitnäbbad islom (i vinterdräkt), minst 7 smålommar och 1 tordmule. Vi såg även minst en tumlare.
Linnea o. Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Wednesday, April 30, 2003 at 18:20:35 (MEST)

Den 27 april Viken: 1 bredstjärtad labb
Lars Mårtensson
Viken, - Wednesday, April 30, 2003 at 16:49:28 (MEST)

Steglits 16ex Magnarps hamn
Per Broman
Magnarp, - Wednesday, April 30, 2003 at 08:10:19 (MEST)

29 april. Kvällssträcket vid Laröd/Hittarp bjöd något överraskande på 2 insträckande vita storkar i snålblåsten. Mot söder sträckte 3 dvärgmåsar och 18 sjöorrar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 30, 2003 at 08:04:00 (MEST)

29 april
Rönnen 13.30-16: en gammal havssula drog sakta ut mot Kullen samtidigt som en jorduggla jagade över ön. Dessutom sjungande ärtsångare, 10-15 buskskvättor, 3 drillsnäppor, 4-5 brushanar, 1 myrspov, 6 grönbenor och 4 stjärtander. Medobs: Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Tuesday, April 29, 2003 at 23:08:34 (MEST)

29 april. Kvällsrunda kring Kulla Gunnarstorps slott. 1 ropande gröngöling (numera mycket sällsynt i Hbg.s kommun!), 1 st hackspett, 1 sj grönsångare, 1 sj svarthätta, ca 15 ladusvalor och 2 hussvalor, 1 korp, flera sj lövsångare, 1 gluttsnäppa. Medobs: Ulrik Alm
Bengt Hertzman
- Tuesday, April 29, 2003 at 22:55:22 (MEST)

29/4 -03 En extra kvällspromenad med jycken gav en fin obs på göktyta strax söder om Mölle mosse.
Bert Persson
Mölle, - Tuesday, April 29, 2003 at 22:52:44 (MEST)

29/4-03 Hasslarp:Tornseglare 1 stationärt med c:a 50 svalor vid den sydostligaste dammen 11.00-1200. Sävsångare 1 sj vid Bergsdammen bl.a. Lönhult:Silltrut 2 ad av intermediustyp på ett fält N gården
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, April 29, 2003 at 14:03:19 (MEST)

29 april. Kort stopp i Hasslarp kl 06. Gluttsnäppa 6, Grönbena 4, Brushane 4, Drillsnäppa 2, Skogssnäppa 2, Skedand 12 (5 par), Årta 1♂ (SV dammen), Smådopping 1.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, April 29, 2003 at 07:48:02 (MEST)

Mån den 28 april. Björkeröd: Svartvit flugsnappare 2 ex, rödstjärt 1ex, buskvätta 1ex flera hus- och ladusvalor, gott om taltrast och rödhake. Ringtrasten kvar på Rönnen sen eftermiddag.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Tuesday, April 29, 2003 at 06:38:45 (MEST)

20030428 Kullen Väldigt mycket fågel i buskarna. Det roligaste var väl 3 ringtrastar som rastade på gubbahyllan. Annars mycket gott om lövsångare och rödhakar. 1 Svartvit flygsnappare jagade insekter vid parkeringen.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, April 29, 2003 at 00:25:34 (MEST)

20030428 Kullen Väldigt mycket fågel i buskarna. Det roligaste var väl 3 ringtrastar som rastade på gubbahyllan. Annars mycket gott om lövsångare och rödhakar. 1 Svartvit flygsnappare jagade insekter vid parkeringen.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, April 29, 2003 at 00:20:52 (MEST)

28/4. Farhult bjöd idag på ett par snatteränder, 4 småspovar och 2 skäggmesar. Det bästa på Rönnen blev 3 småspovar, 1 hanne ringtrast och 1 ung pilgrimsfalk. Vid Sandön gick 16 myrspovar och några brushanar. En jorduggla kom flygande och landade på reservatsskylten på ön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 28, 2003 at 18:52:52 (MEST)

27/4. Lite skådning på Rönnen gav 70 smålommar i en flock, 3 tranor mot öster, 1 ung pilgrimsfalk, 1 ärtsångare och 1 gulärla.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 28, 2003 at 18:47:16 (MEST)

28/4-03.Sluskade in en sträckande blå kärrhök(hona) på Klören.
Hardy
Ängelholm, - Monday, April 28, 2003 at 16:02:13 (MEST)

28.april.Väla Södra:Pungmesen ännu kvar,såg den en halvtimme på f.m.Den är ganska svårfunnen,då den håller till ganska lågt i buskagen,men den lockar "oavbrutet",i alla fall så länge ingen motoraktivitet pågår.Den är stationär runt dammen som ligger vid stora vägen(grusplanen)En trädlärka sågs också på lokalen.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Monday, April 28, 2003 at 15:57:46 (MEST)

28 april. Sandön 04.50-07.00. Gjorde ett försök att sluska in Ehrenbergs islom från igår. Kunde ha fungerat då det var mycket lom i rörelse. Minst 260 smålommar var uppe och cirkulerade och drygt hälften av dessa sträckte in över land. Verkade följa Vegeån österut. Annat som sågs var bl a; svarthakedopping 1, labb 1, silvertärna ca 40 samt småspov 3.
Thomas Svanberg
- Monday, April 28, 2003 at 07:32:51 (MEST)

27/4 Hittarps rev. 1 Labb sträcktre mot S ca kl 14:30, efter att först ha jagat upp bla ca 40 rastande fisk/silvertärnor på Revet. Ca 170 Ladusvalor fanns runt Revet. 1 ex utmärkte sig genom att ha orange/tegelfärgad undersida.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, April 27, 2003 at 23:02:17 (MEST)

27 april - 03:Förutom dom vanliga faciliteterna som gråhakedopping, smådopping, årta m.m bjöd Bulls måse denna helg på dvärgbeckasin, grönbena, gluttsnäppa o sjungande svarthätta.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Sunday, April 27, 2003 at 22:34:52 (MEST)

20030427 SANDÖN: 15 Småspovar rastade en stund innan de lyfte och flög in över land. 1 Myrspov, 16 Brushanar och 8 Dvärgmåsar.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, April 27, 2003 at 22:03:25 (MEST)

Sönd. 27/4 SANDÖN: Bl.a. Dvärgmås 4 ad och 2 2k, Stjärtand 3 par. RÖNNEN: Bl.a. Rödspov 1
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, April 27, 2003 at 21:33:44 (MEST)

27/3 Välakärret: 1 mosnäppa, 1 buskskvätta, 1 rödbena, 5 enkelbeckasiner. Vid den nyanlagda våtmarken vid Långeberga: 1 par mindrestrand. parning konsaterades samt ett par drillsnäppor.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 27, 2003 at 18:47:17 (MEST)

27 april. Sträck vid Hittarps rev under några eftermiddagstimmar. Smålom >150, storlom 4, labb 1, silltrut 4, dvärgmås 40, fisk/silvertärna ca 100 samt silvertärna ca 100.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 27, 2003 at 17:55:38 (MEST)

27 april. Alla tider i äkta svensk sommartid, härligt. Om inget annat anges är fåglarna rastande. Heldag i nordväst. HASSLARP (06.00-09.00 samt 16.00-16.45): ENGELSK SÄDESÄRLA 1 hane, grönbena 3, drillsnäppa 3, mindre strandpipare 1 par, brushane ca 25, brun kärrhök 2 par, kustpipare 1 och på eftermiddagen gott om de tre vanliga svalarterna i luften ovanför Bergdammen. RÖNNEN (09.15-10.00 samt 13.00-15.45): smålom ca 80 stycken och storlom 1 som drog runt över Skälderviken. Klockan 13.20 kom en adult SVARTNÄBBAD ISLOM i sommardräkt flygande med några smålommar inifrån viken. Den passerade utanför KOF-stugan och landade ute i Skälderviken. Tyvärr återfann vi den inte igen. Dessutom såg vi stjärtand 2 par, sjöorre ca 300, stenfalk 1 flög mot väster, pilgrimsfalk 1 2K, gluttsnäppa 18 och en labb i mörk fas flög in i Skälderviken. Vid DANHULTS DAMMAR trivs ett par brun kärrhök och vid STUREHOLM rastade 12 stycken ljungpipare på eftermiddagen.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, April 27, 2003 at 17:43:04 (MEST)

27/4-03.Sandön,1230-1405(naturtid). Brun kärrhök 1 ex hane,gluttsnäppor 24 ex,fisk/silvertärnor 80 ex,dvärgmåsar 2 ex 2k och 2 ex ad,krickor 6 ex,knölsvanar 29 ex,gravänder 24 ex,storspovar 10 ex,strandskator 10 ex,skärfläckor 9 ex,tofsvipor 2 ex,småtärna 1 ex,enkelbeckasin 1 ex,brushanar 14 ex,stjärtänder 2 par,större strandpipare 2 ex.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, April 27, 2003 at 16:52:26 (MEST)

27/4 Bjuvs våtmark.Idag såg jag för första gången dvärgmåsar vid denna lokal. Totalt 4, varav 3 helt utfärgade,"dansade" i den hårda vinden över vattenspegeln. 16 brushanar sågs också vid detta tillfälle.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.sen>
Bjuv, - Sunday, April 27, 2003 at 14:49:51 (MEST)

27/4-03.En kungsfiskare satt på en gren mellan båtklubben och Tullakrok vid Rönneå Ängelholm och spanade efter fisk.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, April 27, 2003 at 08:53:36 (MEST)

På Dammarna Hasslarp den 25 april bl.a.
Skärfläcka 3, drillsnäppa 1, grönbena 12, brusahane ca 20, m strandpipare 1, st strandpipare 1, gluttsnäppa 2, gott om rödebena och sytrandskata, trana 13 str, brunhök 3 hana 2 honor, pilgrimsfalk 1, glada 1.
Dessutom sågs en fågel skruvande högt uppe på stela vingar. Ganska lång hals och kraftig och relativt lång stjärt. Dessutom med ljus buk och i övrigt mörk dräkt. När jag väl fick in den i tuben, konstaterade jag med viss förvåning att det var en storskarv!
Medobs. Björn Ekelund
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, April 26, 2003 at 21:34:28 (MEST)

26 april. Magert morgonsträck vid Hittarps rev men nämnas kan 8 ad dvärgmåsar liksom brunhök och blåhök. På eftermiddagen sträckte ca 60 storspovar samt 1 småspov.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 26, 2003 at 21:29:58 (MEST)

26 april. Sandön 16.00-18.00 (klocktid). Pilgrimsfalk 1 (2k), lärkfalk 1 str., snatterand 3, stjärtand 1 par, årta 1 par, småspov 7 instr. och rast., gluttsnäppa ca 50, svartsnäppa 1, grönbena 3 str. m.m.
Henrik Johansson
- Saturday, April 26, 2003 at 20:45:48 (MEST)

26/4 Filbornatippen: 1 sj. kärrsångare, 2 sj. grönsångare, 1 hussvala, 5 ladusvalor och 1 sv.flugsappare hane. Vid Väla motorcross: ingen pungmes men 1 sj. törnsångare.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, April 26, 2003 at 19:07:33 (MEST)

25/4. Vid Rönnen fanns 1 kustsnäppa och 3 par stjärtänder. I Farhult sågs 2 buskskvättor och 1 myrspov m.m.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 26, 2003 at 09:48:14 (MEST)

25/4 Sträckbevakning vid Hittarps rev 06.25-11.50, smålom 24, storlom 3, gråhakedopping 3, sjöorre 96, svärta 2, småskrake 10, alfågel 1, ormvråk 2, sparvhök 2, brunhök 1, dvärgmås 34, silvertärna 66, fisktärna 6, fisk/silvertärna 208 och labb 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, April 25, 2003 at 20:47:23 (MEST)

Fred. 25/4 17:30 HASSLARPSDAMMARNA: Bl.a Grönbena 2, Drillsnäppa 1, Gluttsnäppa 1, Brushane 23, Hussvala minst 5, Backsvala minst 3, SANDÖN: Svartsnäppa 1, Fisk/Silvertärna ca 80
Björn Elmlund
Lerberget, - Friday, April 25, 2003 at 20:24:47 (MEST)

25/4-03.Sandön,0530-0800(naturtid). Rödstjärt 2 ex hanar sj,krickor 38 ex,svartsnäppa 1 ex,ringduvor 13 ex str,sädesärla 1 ex str,trädpiplärkor 5 ex str,fiskgjuse 1 ex med fångad flatfisk,skärfläckor 18 ex,storspovar 8 ex,strandskator 37 ex,lövsångare 1 ex sj,gluttsnäppor 28 ex,rödbenor 4 ex,brun kärrhök 1 ex subad hane + 1 ex hona som båda jagade över vassarna,dubbeltrastar 4 ex + 8 ex + 2 ex str,större strandpipare 4 ex,knölsvanar 29 ex,fisk/silvertärnor 32 ex,enkelbeckasin 1 ex,gravänder 7 ex,skäggmesar hörda,småtärna 1 ex,sävsparv 1 ex hane sj + 4 ex str,storskarvar 5 ex,sparvhökar 2 ex str,trast sp 1 ex str,småspovar 6 ex + 3 ex str.
Hardy
Ängelholm, - Friday, April 25, 2003 at 12:19:37 (MEST)

24/4-03.Fick tips om en svarthakad buskskvätta från en känd ornitolog på en välkänd ö i blekinges skärgård.Väl framme vid lokalen sågs ingen fågel,trots ihärdigt letande.En del skådare gav upp och åkte därifrån,men det gäller att inte ge upp vid sådana här tillfällen.Och mycket riktigt,efter någon timma sågs buskskvättan fint i medljus.Håkan Dimmer var med och fick njuta av denna ovanliga gäst i NV Skåne.Andra trevliga arter var:grönbena 2,backsvala 4,drillsnäppa 1,gulärla 4 och 9 brushanar.Ett mycket lyckat besök vid Hasslarp.På vägen hem sågs en glada i höjd med Varalöv.Tack till Mr Cederwall för upptäckten.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, April 24, 2003 at 17:46:54 (MEST)

Tors den 24 april. Kullen: På väg upp mot fyren strax innan hjorthagen satt en Göktyta på en stubbe precis intill vägen, mer än 200 rödhakar, många lövsångare, gransångare, 2 ex ärtsångare, 3 ex svarthätta, 1 ex grönsångare, 30 ex trädpiplärka, 2 ex ad honor blå kärrhök varav en var leucistisk, 1ex fiskgjuse, 1ex hussvala och 1 ex ladusvala. Därefter kollade vi på Görans Svarthakade buskvätta i Hasslarp och gjorde ett försök på pungmes vid väla motorkrossbana utan lycklat resultat.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Thursday, April 24, 2003 at 15:53:29 (MEST)

24 april. Ca 50 vitkindade gäss sträckte mot SÖ över Laröd på morgonen.
Thomas Svanberg
- Thursday, April 24, 2003 at 15:16:46 (MEST)

24/4-03 Hasslarp: Svarthakad buskskvätta 1 hane upptäcktes kl 10.00 i buskarna E om Bergsdammen.Den drog sedan en bit öster ut till ogräsmarkerna kring traktorvägen.Kvar 11.30. I syvästra dammen Drillsnäppa 1,Grönbena 2,Brushane 6,Gulärla 2(thunbergi).
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, April 24, 2003 at 13:07:33 (MEST)

23 april kl 18-19: förutom nedanstående obsar från Sandön kan nämnas 4 dvärgmåsar, åtskilliga silvertärnor, 5-6 småtärnor, 2 stjärtänder, en fiskgjuse och en sträckande blå kärrhök. På Ornakärr 3 buskskvättor men inga jordugglor...
Thomas Wallin
- Thursday, April 24, 2003 at 13:00:35 (MEST)

23/4-03 (16.00-18.00) Sandön:C:a 75 Fisktärnor med enstaka silvertärnor rastade,Myrspov 18,Småspov 2,Brushane 4,Ladusvala 1,
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, April 24, 2003 at 12:53:14 (MEST)

Hittarp 13.00-14.30. Rovfågelspaning i vårvärmen (solbadare på sandstranden!) gav ca 20 ormvråk, 5 fjällvråk, 15 sparvhök, 4 fiskgjuse, 3 honor blå kärrhök, samt en ob honfärgad stäpphök.
Göran Herdin
Hbg, - Thursday, April 24, 2003 at 08:28:48 (MEST)

23 april. Två småtärnor bedrev fiske intill Skarastensudde vid Glimminge strand i solnedgången.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Thursday, April 24, 2003 at 08:15:42 (MEST)

23 april. Återigen en härlig eftermiddag och kväll vid Hittarp med sträckande rovfågel. Skörden blev: brunhök 4, blåhök 12, fiskgjuse 1, ormvråk 33, fjällvråk 1, stenfalk 2 samt lärk/aftonfalk 1. Av övriga arter kan nämnas bl a; vitkindad gås ca 100, sjöorre 170, dvärgmås 10 samt silvertärna 16. Rastade gjorde en drillsnäppa. Njutare denna kväll var även - Oscar, Bengt och Peter S.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 23, 2003 at 23:18:40 (MEST)

En härlig eftermiddagspromenad på ett soligt Kullaberg. Fågelsången mycket intensiv och ljuvlig. Mycket Gransångare men nu även har även Lövsångarna börjat sjunga i antal. Stannade till vid Mölle mosse och avlyssnade Paddsången som nu är i full gång. På vissa ställen formligen kokade det i mossen av kärlekskranka Paddor. Ett Gräsandspar och 5 Viggar (3 hanar och 2 honor) var annars vad mossen bjöd på i fågelväg. En Bofinkshona lade den sista finputsen på sitt bo. Man förstår att det inte är lätt att klara av den första äggläggningen, så öppet som boet är innan löven börjat slå ut. Ett par Svartmesar i grandunge. Upptäckte även ett Skogsduvebo och ett förmodat Spillkråkebo (nyuthackat i den regionen som det borde vara efter tidigare obsar). Får se om man kan åse de skrikande ungarna senare i vår/sommar. Är det någon som har en uppfattning om det häckar mer än ett par Spillkråkor på Kullaberg? E-posta mig gärna. Våren är underbar!
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, April 23, 2003 at 22:10:49 (MEST)

23/4 Yttre Kattvik 06.30-10.00. Ganska magert med sträckande fågel över vattnet, dock en hel del fink, gråsiska och ringduvor. I bukten låg en vitnäbbad islom 2K, som rörde sig mot Hovs Hallar, tillsammans med 42 smålom och 3 storlom. 2 labb, mörka, str. österut. Drillsnäppa vid strandkanten. Stenfalk 1 str.
Leif Dehlin
- Wednesday, April 23, 2003 at 21:10:14 (MEST)

23/4. En rödstjärt satt och sjöng ute på allergon under dagen.
Kristian Linde
Ängelholm, - Wednesday, April 23, 2003 at 17:55:00 (MEST)

Kärret/Väla Södra:Pungmesen återupptäckt!Kl.11.15 hördes och sågs ett ex i sälget vid bäcken,sedan satte mopedhuliganerna igång,drog då vidare ut i kohagen,där bla en dvärgbeckasin stöttes vid diket.Stationära vipor och strandskator,men ingen rödbena i år.Ett par brun kärrhök.
Kjell D Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, April 23, 2003 at 13:20:39 (MEST)

2003-04-23. Vid Ornakärr 2 Buskskvättor, hannar.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Wednesday, April 23, 2003 at 12:40:28 (MEST)

22/4-03.På kvällstimmen sågs en svartvit flugsnappare(hane) i parken på Banskolan i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, April 23, 2003 at 09:35:10 (MEST)

23 april. 5 Småspovar rastar på fältet mellan Laröd och Kulla Gunnarstorp nu kl 07.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, April 23, 2003 at 07:11:47 (MEST)

Tisd. 22/5 på morgonen FARHULTSVIKEN: Gluttsnäppa 27, Kärrsnäppa 6, Silvertärna 3, Fisktärna 1 HÄLJARÖD: Ladusvala 1, SANDÖN: Årta 2, Skedand 6, Myrspov 1, Gluttsnäppa 31, Skogssnäppa 2, Småtärna 1, Kentsk tärna 2, Silvertärna 4, Fisktärna 8, Rödstjärt 2, Trädpip 3, HASSLARP: Smådopping 2, Gråhakedopp 12, Skäggdopping 1, Brushane 6, Gluttsnäppa 6, Skogssnäppa 1, Ladusvala 2
Björn Elmlund
Lerbwerget, - Tuesday, April 22, 2003 at 22:42:25 (MEST)

22 april. Sträcket vid Hittarp bevakades under eftermiddagen och kvällen och sträckintensiteten var stundtals hög. Bland rovfåglarna noterades; brunglada 1 ex kl. 18.18, glada 1, brunhök 11, blåhök 6, fiskgjuse 9, ormvråk 117, fjällvråk 3, tornfalk 1, stenfalk 5 samt pilgrimsfalk 1. Av övriga arter - sjöorre 330, trana 45, storspov 146, gluttsnäppa 1 och hussvala 2. Klockan 15.30 såg Johan en insträckande vit stork.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 22, 2003 at 22:10:54 (MEST)

22 april. 1 ex Rödstjärt i Laröd.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, April 22, 2003 at 21:48:27 (MEST)

2003-04-22. Nu har Ärtsångaren kommit till vår trädgård.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Tuesday, April 22, 2003 at 21:33:08 (MEST)

2003-04-22. Hasslarp. Fyra vackert lysande gulärlor, ett tjugotal brushanar, ett gäng kvittrande ladusvalor och några backsvalor.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, April 22, 2003 at 21:20:43 (MEST)

22/4-03 01.00 Höghult:I det kontinueliga nattsträcket mot NE av Sjöorre hördes även Alfåglar.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, April 22, 2003 at 20:50:10 (MEST)

22/4-03.Vid lunchtid sjöng en grönsångare i norra kronoskogen,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, April 22, 2003 at 12:46:44 (MEST)

21/4 Sträckbevakning vid Hittarps rev 06.00-11.15, smålom 8, sjöorre 235, svärta 7, småskrake 10, bergand 5, kricka 9, fiskgjuse 3, ormvråk 16, fjällvråk 4, glada 2, brunhök 3, sparvhök 16, storspov 80, skärfläcka 13, brushane 4, svartsnäppa 1, ljungpipare 6, småtärna 4, silvertärna 12, fisktärna 3, fisk/silvertärna 9, labb 4, enstaka hus-, back- o ladusvala, trädpiplärka 2. Medobs Henrik o Johan
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 22, 2003 at 10:08:45 (MEST)

22/4-03.På morgonrundan med jycken hördes en svarthätta sj och från samma plats två sj rödstjärtar.Glöm inte att sätta ut vatten till fåglarna under dessa varma dagar !Det uppskattas verkligen.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, April 22, 2003 at 08:48:29 (MEST)

21 april, Smårydsskogen: en sträckande trädpiplärka, åtskilliga löv- och gransångare, en skogssnäppa, 2 steglitser samt 1 fjällvråk
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Monday, April 21, 2003 at 22:38:52 (MEST)

Må 21 april; Ornakärr; Ormvråk 1,Brun Kärrhök 2,Jorduggla 1,Storspov 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 21, 2003 at 21:24:13 (MEST)

21 april. En mindre strandpipare lyfte från en åker strax NV om Brukshundsklubben, Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 21, 2003 at 21:21:31 (MEST)

21 april. 16.30-18.30 Sträckräkning vid fortet mellan Hittarp och Domsten. Lärkfalk 3, Ormvråk 8, fjällvråk 3, sparvhök 2, brunhök 1 samt smålom 2, kentsk tärna 1, fisktärna 1, brushane 4 och hussvala 2.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, April 21, 2003 at 20:46:33 (MEST)

21 april, några observationer från trakterna av Kullens fyr. Stenfalk 2, brun o blå kärrhök 1 av vardera, fjällvråk 1, fiskgjuse 1, drillsnäppa 1, dubbeltrast 13, sidensvans 1, lövsångare o trädpip. vardera ca. 10ex, hussvala 3, samt tills. med två grå kråkor en svart dito, medobs Teuvo o Karl-Göran. Strandbaden under dagen 21+48+15=84ex. rast. o senare str. storspovar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, April 21, 2003 at 20:43:05 (MEST)

21 april. Morgonen och förmiddagen vid HITTARP (se Mårtens rapport senare). Tre timmar på eftermiddagen tillbringades vid VÄLA SÖDRA men ingen pungmes tyvärr. Däremot brunhöksparet i häckningsbestyr, vattenrall och lövsångare. Vid HASSLARP sågs två hussvalor, en backsvala och några ladusvalor. Smådopping 1, skedand minst 3 par, grönbena 1, mindre strandpipare 1, brushane hane 3, brunhöksparet och en massa annat trevligt. Till sist en timme vid SANDÖN (18.45-19.45) med bland annat 2 rastande rödspovar och ett tiotal gluttsnäppor.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 20:34:27 (MEST)

20/4. Snabbrunda på morgonen. Hasslarp bl.a. lövsångare 1 sj, årta 1 par, skärfläcka 6. Rögle säteriskog: trädlärka 1 sj, steglits, en häger mitt på vägen. Sandön: Gluttsnäppa 2, fisktärna 1, skäggmes hördes. 21/4 Väla södra på morgonen, innan motocrossmaskinerna börjar vråla. I går hördes misstänkta läten här, idag fick jag se en pungmeshane som troligen inte var ensam. För övrigt ett brunhökspar, duvhök, flera sj gransångare, gråsiska. Kulla Gunnarstorp: stenfalk 1 str, svarthätta 1 hane. Farhult: glutt 9, silvertärna 1, småtärna 1, skärfläcka 29, en massa rödbena, kärrsnäppa 1. Rönnen: storspov 20, myrspov 2, kärrsnäppa 1, varfågel 1, glutt 4, skärfläcka 2. Sandön: skärfläcka 22, glutt 2, fisktärna 1, kentsk tärna 1, ladusvala 1, storspov 12. Hasslarp: backsvala 2, hussvala 1, brushane 3 hanar, skärfläcka 8, m strandpipare 1, skedand 4 par + 2 hanar, brunhök 1 hane 2 honor, smådopping 2.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Monday, April 21, 2003 at 18:44:12 (MEST)

21/4 Sibirien: många lövsångare, 1 tofsmes, 1 spillkråka och 2 småspovar drog över. Rönnen: 1 varfågel. Hemma i Farhult en ropande gröngöling.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, April 21, 2003 at 18:41:42 (MEST)

20/4 Farhult: 1 vattenrall hördes inifrån vassen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, April 21, 2003 at 18:36:08 (MEST)

19/4 Sandön: 1 stenfalk ad. hane, 1 labb ad. mörk, 2 fiskgjusar, 5 sparvhökar str. 0. 1 silvertärna, 1 juv. pilgrimsfalk och 5 gluttsnäppor rastande.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Monday, April 21, 2003 at 18:33:38 (MEST)

21/4 Hasslarps dammar. En varm men blåsig dag då vi har sett: Gråhakedopping 5 ex. smådopping 2 ex. skedand 5 ex. enkelbeckasin, brushane 2 ex. brun kärrhök 2 ex. ladusvala, duvhök, skärfläcka 8 ex.
Richard Nilsson & Maria Nielsen <richrichardnilsson@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, April 21, 2003 at 16:41:46 (MEST)

20/4 SANDÖN Stjärtand en hona och en hane, Småtärna 1 ex, Fisktärna 2 ex, Skäggmes 8 ex. FARHULT Duvhök 1 ex, Pilgrimsfalk 1 ex, Vattenrall 1 ex, Ladusvala 1 ex. HITTARPS REV Vittrut 1 ex. Medobservatörer Anders Larsson och Per Gustavsson.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 16:23:38 (MEST)

18/4 LERHAMN 16:00-17:00. Stenskvätta 1 st hane,Skäggdopping 40 st, Gråhakedopping 1 st. När vi stod och räknade doppingar kom en Jorduggla flygande söderut ute över havet. Medobservatör Per Gustavsson.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 16:17:48 (MEST)

21/4 Yttre Kattvik. 7.30-11.00.Sträckande mot norr; Bl.a. fiskgjuse 3,sparvhök 4, brun kärr 3, fjällvråk 1,ringduva 126, storspov 198, småspov 1, kricka 17, trädpip 2. I Laholmsbukten låg bl.a. storlom 3, smålom 45, gråhake 2 och sjöorre ca 600.
Leif Dehlin
- Monday, April 21, 2003 at 15:03:37 (MEST)

21/4-03.Det har kommit ordentligt med lövsångare under natten,4 ex sjöng inne i centrala Ängelholm på morgonen och ytterligare 3 ex sjöng vid Klören.Även en trädpiplärka sträckte vid Klören.
Hardy
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 14:39:37 (MEST)

21/4-03.Sandön,0827-1040(naturtid).Fjällvråk 4 ex str,grågås 3 ex,sädesärla 2 ex,gransångare 1 ex sj,storspovar 16 ex,småspovar 2 ex(rastade en kort stund-str sedan N),strandskator 59 ex,skärfläckor 15 ex,gluttsnäppor 15 ex,rödbenor 5 ex,sparvhökar 4 ex str,ringduvor 64 ex str,dubbeltrastar 8 ex str,starar 5 ex str,småtärna 1 ex,knölsvanar 36 ex,rödstjärt 1 ex hane sj,trädpiplärkor 2 ex str,fisk/silvertärnor 2 ex,labb 1 ex ad mörk fas str S 0919,gravand 4 ex,fiskgjuse 1 ex(ev 2 ex),brun kärrhök 1 ex subad hane,årtor 1 par,trädlärkor 2 ex str,korsnäbbar sp 2 ex str.
Hardy
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 14:37:06 (MEST)

21/4. På förmiddagen vid Strands hotell i Arild så har varit 2sj lövsångare, 3 ex gransångare och 1sj svartvit flugsnappare.
Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 12:38:00 (MEST)

21 april.Förslöv fm. Grönsångare 1 sjungande årets första? Trädpiplärka 2 str,Mindre hack 1st, Skogsduva 1 hördes. Skogssnäppa 1str.Medobs Kristina J.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, April 21, 2003 at 11:55:33 (MEST)

20 april. Hittarps rev. Dagens obs får väl tillskrivas den unga vittrut som under förmiddagen upptäcktes en bit ut i Sundet då den tillsammans med andra trutar låg och väntade på godbitar från en fiskebåt. Ca klockan 11.45 flög den in och ställde sig på revet fram till klockan 12.15 då den lyfte och drog iväg norröver. Sträckande fåglar idag var bl a: Smålom 22, sjöorre 107, alfågel 1, brunhök 3, blåhök 2, fiskgjuse 1, ormvråk 23, sparvhök 32, stenfalk 5, labb 1 mörk, obest.labb 1, dvärgmås 10 samt ladusvala 2. På revet rastade en drillsnäppa. Medobsare under dagen var - Mårten, Johan, Mats R och Oscar m fl.
Thomas Svanberg <t-svanberg@telia.com>
Laröd, - Monday, April 21, 2003 at 09:48:19 (MEST)

20 april
Ett blåsigt och soligt Hallands Väderö bjöd på en backsvala, en insträckande blå kärrhök (hane) och några vråkar men för övrigt ganska fågelfattigt. Ffa väldigt tomt på grisslor - borde inte dom vara på plats nu?
Annika Olsson o Thomas Wallin m fl
- Sunday, April 20, 2003 at 22:47:42 (MEST)

20 april Glimminge Plantering: Under två eftermiddagstimmar 3 insträckande fiskgjusar och 1 hussvala. Dessutom 5 rapphöns på Vasaltheden.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, April 20, 2003 at 20:14:02 (MEST)

20 april: Kring spetsen av Kullaberg sågs på sträck, under några förmiddagstimmar, tre blåhökar, en glada, två sparvhökar och en ljus fas av ormvråk.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, April 20, 2003 at 14:05:52 (MEST)

19 april. En insträckande lärkfalk på morgonen i Glimminge Plantering.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Saturday, April 19, 2003 at 23:14:03 (MEST)

19 april. Hittarps rev 05.50-14.00. Bl a; Smålom 31, gråhakedopping 2, ejder 135, sjöorre 318, brunhök 10, blåhök 3, fiskgjuse 4, glada 2, ormvråk 36 varav 1 ex uppvisade karaktärer för den östliga rasen vulpinus, fjällvråk 6, sparvhök 38, tornfalk 1, labb 5, silvertärna 18 samt småtärna 1. Medobsare under dagen var Mårten och Mats R.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 19, 2003 at 20:57:54 (MEST)

19/4-03 Lerhamn - Vattenmöllan kl. 8 - 9.30. Såg bl.a. skäggdopping 11, svarthakedopping 1, drillsnäppa 1, stenskvätta 4, skäggmes 5 och rapphöna 1.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Saturday, April 19, 2003 at 18:19:14 (MEST)

19/4-03.Besökte Hasslarp på förmiddagen,blåste en besvärlig vind för lokalen.Magert med vårfågel,största behållningen var 4 ladusvalor och 1 mindre strandpipare
Hardy
Ängelholm, - Saturday, April 19, 2003 at 16:49:42 (MEST)

19 april
Farhult kl 9.30-10: 8-10 gluttsnäppor, ca 40 rödbenor, 22,skärfläckor, 2 brunhökar. Vid Rönnen 1 småtärna, 2 mindre strandpipare, 1 dvärgbeckasin och 1 svärta samt vid Sandön kl 14-16 1 ung pilgrimsfalk, 1 brunhök, 4 stjärtänder, 2 sångsvanar, 4-5 fisk/silvertärnor och 3 kentska, 1 skogssnäppa och ca 15 skärfläckor.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Saturday, April 19, 2003 at 16:38:32 (MEST)

Den 15 april var det en skärfläcka vid Bjuvs våtmark.Idag den 19 april fanns en gråhakedopping på samma plats.Skärfläckan syntes inte till.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.se>
Bjuv, - Saturday, April 19, 2003 at 12:54:05 (MEST)

18 april.Kallt mulet.Förslöv fm 1st Mindre hackspett hane, St hack trummade 1 st sparvhök flög över.Under eftermiddagen sågs en Fiskgjuse med fisk passera över Förslöv.Medobs.Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, April 19, 2003 at 09:33:06 (MEST)

18 april. Punktinventeringsrutt med Ugglarps broar som första punkt och Munka-Ljungby som den sista. Ovanligt få arter (47) men jag har en känsla av att den kyliga morgonen satte ner aktiviteten hos en hel del arter. Värt att notera: 1 par gråhakedopping Åkersjön, Össjö där också en ropande gröngöling hördes. Även Össjö vilthägn bjöd på gröngöling och dessutom en ropande mindre hackspett. Spillkråka noterades vid Ramnasjö och Rössjön. Vid Rössjön tillika fiskgjuse, glada, forsärla och spelande skogsduva. Den sistnämnda hördes även vid Ugglarps broar.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, April 19, 2003 at 09:10:59 (MEST)

18 april. Så var den åter här, den där kalla ostanvinden. Fågelobsar som som gjorde mig lite varmare: Vasatorp: 1 sj lövsångare. Fälleberga, i och vid Vegeån: 1 kungsfiskare, 2 forsärlor 6 steglitsor,1 gråsiska och i Findusdammen 1 smådopping. Lovisetorp (Vegeådalen s Åvarp: 1 ladusvala, 1 spelande enkelbeckasin, 150 rast ängspiplärkor uppskämda av sparvhök, 12 rastande skogssnäppor.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Friday, April 18, 2003 at 23:38:46 (MEST)

18 april. Hittarps rev 05.50-12.20 samt 17.30-18.30. Smålom 91, storlom 5, gråhakedopping 2, svarthakedopping 1, vitkindad gås 26, skedand 1, sjöorre 525, ejder 345, glada 4, brunhök 3, blåhök 2, fiskgjuse 2, ormvråk 68, fjällvråk 13, sparvhök 50, stenfalk 1, storspov 48, labb 1 mörk, fisktärna 21, silvertärna 12, fisk/silvertärna 68, dvärgmås 4, jorduggla 1, ladusvala 1 samt trädpiplärka 1. Medobsare under dagen - Mårten, Bengt, Oscar och Peter S.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 18, 2003 at 20:50:28 (MEST)

18 april Kullen. Full utryckning på gubbahyllan, annexet, vad får 4 gubbar med cirka 125-150 säsonger på Kullen att rusa ner för branterna?? De som inte har fullt lika många säsonger tittade med viss förvåning på spektaklet. Vad väckte denna aktivitet, jo en mes som drog västerut i buskmarkerna. En tofsmes gjorde en runda runt spetsen, en mycket sällsynt gäst på Kullen numera. F.ö. bl a jorduggla 2 instr, 2-3 ladusvalor, 6 trädlärkor. medobs. Alf P, Kaj M, Teuvo K, J Stenlund, H Nordius L Lundquist,
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, April 18, 2003 at 20:38:27 (MEST)

18/4. Tog en sväng ut i markerna och det första stoppet var Hasslarp och det gav 1str lärkfalk, 8ex skärfläcka och 10ex ladusvalor som jagade över bergdammen. Sen vidare till Farhult och utöver Nordius rapport kan vattenrall tilläggas. Ett sista stopp blev vid Sandön och det gav 4ex silvertärna, 31ex myrspov, 1ex fiskgjuse, 3ex skogssnäppa och över viken lyfte ca 350ex sjöorre.
Kristian Linde, Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, April 18, 2003 at 19:22:34 (MEST)

18 april Farhult. På eftermiddagen rastade bl.a. årta 1par, roskarl 2ex, svartsnäppa 1ex och några gluttsnäppor.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, April 18, 2003 at 17:17:09 (MEST)

17 aprpil kl. ca 10:00. Ljungabolet. 5 ormvråkar cirklade runt en ensam trana.
Rickard och Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Friday, April 18, 2003 at 15:54:12 (MEST)

18/4-03 Tog en konstrunda. I Domsten 1 ex. turkduva, utanför Mölle 1 ex. glada, på Mjöhultsvägen 1 ex. Korp ätandes på nåt överkört, gravänder på fälten lite här o där.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, April 18, 2003 at 14:54:29 (MEST)

17 april. En hane svarthätta på tomten i Glimminge Plantering på eftrmiddagen.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Friday, April 18, 2003 at 14:08:51 (MEST)

18 april, Ranarpsstrand/Segelstorpsstrand, Bjärehalvön 06-11. Sträck: Ob.lom 25, stjärtand 9, skedand 5, kricka 50, svärta 5, sjöorre 140, glada 1, blåhök 4, sparvhök 13, fiskgjuse 3, stenfalk 1, storspov 195, labb 2 mörka, silvertärna 3, fisktärna 1, ängspiplärka 325, vinterhämpling 16. Bland rastarna svarthakedopping 10 och gråhake 3 samt en duvhök. Från min utkikspunkt kunde man tydligt märka att insträcket gick allt längre västerut efterhand som förmiddagen gick.
Martin Gierow
Lund, - Friday, April 18, 2003 at 14:07:00 (MEST)

52.000 ejdrar, 14.500 sjöorrar, 6.500 ormvråkar... Kolla in de uppdaterade siffrorna från sträckräkningarna i Hittarp
webbgruppen <info@kof.nu>
- Friday, April 18, 2003 at 00:00:10 (MEST)

17 april. Sträck vid Hittarp fram till 12.40. Smålom 42, storlom 7, prutgås 1, skedand 3, sjöorre 2404, svärta 33, ejder 520, alfågel 6, brunhök 4, blåhök 3, fjällvråk 14, ormvråk 31, sparvhök 14, fiskgjuse 2, tornfalk 2, stenfalk 1, labb 2 mörka, fisktärna 19, silvertärna 10, fisk/silvertärna 18, storspov 175, ladusvala 2 samt backsvala 1. Goda medräknare under större delen av tiden var, Bengt, Henrik E, Peter F, Johan m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 17, 2003 at 21:43:38 (MEST)

17 april. Efter Hittarpsbesöket (TS rapporterar senare) så såg vi ett helt gäng gransångare vid GRÅLÄGE dock ingen brandkronad kungsfågel, vilket vi hade hoppats på. Norr om LERHAMN vid den lilla våtmarken, satt en vattenrall och grymtade. Vid BJÖRKERÖD kom 2 backsvalor sträckande samt väldigt gott om rastande rödhakar. Sångsvansparet och smådoppingparet var på plats i BJÖRKERÖDSDAMMEN som vanligt. Vid VEGEÅNS MYNNING rastade två skogssnäppor i den på seneftermiddagen tilltagande NV-vinden.
Henrik Ehrenberg o Peter Franzén
Ängelholm, - Thursday, April 17, 2003 at 17:01:12 (MEST)

16/4-03.Gick en tidig kvällsrunda till Gåsahallsområdet i Ängelholm.Hörde en mindre hackspett som ropade och på återvägen fick jag se den fint,det var en hona.En fiskgjuse drog över ån och i åkanten gick en rörhöna och plockade.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, April 17, 2003 at 11:03:46 (MEST)

17 april. Djurholmen: Trägen vinner, Efter väntan från kl 04.20 hördes pärlugglan ropa från skogspartierna norr om tornet kl 05.40 i 5 minuter då det hade blivit ljust!! I övrigt spelade orrar, rackelhanen kraxade, tranor ropade och en skogssnäppa spelade. Tre kattugglor ropade i mörkret. Björkeröd på morgonen gott om rödvinge- tal och dubbeltrast och en hane ringtrast.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Thursday, April 17, 2003 at 09:42:16 (MEST)

16 april. Under kvällen flög 2 ringtrastar över tomten i Laröd. Även 2 ladusvalor passerade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 16, 2003 at 21:10:39 (MEST)

15 april. Kullaberg några tidiga morgontimmar. Hyfsat med insträckande småfågel samt en hel del smålom som sträckte mot V. Noterbart var, havssula 1 ad, fisk/silvertärna 2 samt en insträckande varfågel och en rastande stenskvätta. Söder om Mölle vid en nyplöjd åker, rastade ca 75 sädesärlor.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, April 16, 2003 at 21:00:49 (MEST)

16 april Hittarps rev. Stäckbevakning mellan 07.00- 10.30.Ejder 105, sjöorre 435, bläsand 46, kricka 42, gråhaked 3, alfågel 4, skedand 2, knipa 10, storspov 30, silvertärna 5, fisk/silvertärna 8, labb 1,ladusvala 2. Bland rastade fågel kan nämnas skedand 3 och stenskvätta 3. Ingen fart på rovisarna såg bara två fiskgjusar och en sparvhök, kanske kom dom igång senare på dagen för mellan 15.00 -15.30 passerade söder om Domsten, Glada 1, sparvhök 2, fjällvråk 1 och ormvråk 3.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, April 16, 2003 at 20:41:04 (MEST)

16 april. Tre besök vid SANDÖN under eftermiddagen gav några rastande fågelarter: mindre strandpipare 1, ljungpipare 6, fisktärna 2 och kentsk tärna 3. Vid "EBBAS VÄG" fanns den hanne ringtrast kvar som även sågs igår. I HASSLARP sågs upp till 5 stycken ladusvalor. En av dem saknade stjärtspröt och såg därför lite märklig ut.
Henrik Ehrenberg och Kristian Linde
Ängelholm, - Wednesday, April 16, 2003 at 20:04:10 (MEST)

16 april. Mellan Vattenmöllan och Lerhamn noterades bl a 1-2 par årta, 1 spelande enkelbeckasin och dessutom minst 40 som stöttes upp, spelande rapphöna, ca 100 skäggdoppingar, mängder av hämplingar samt en ladusvala. Den första klockgrodan kunde dessutom höras vid Vattenmöllan.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Wednesday, April 16, 2003 at 20:01:36 (MEST)

Trevlig Stork-dag idag! Det var solsken och nästan vindstilla den 16:e April och jag såg ett storkpar 10:30 vid Nygård och strax därefter en ensam stork som cirklade över Rögla strax norr om väg 112.
Karl Lycke <lycke.not@home.se>
Viken, - Wednesday, April 16, 2003 at 19:59:36 (MEST)

16 april. Hasslarp på morgonen, bla: gråhakedopping 9 par, mindre sångsvan 6 str O, vit stork 1 (med sändare) flög mot O, skedand 12, skärfläcka 6, gluttsnäppa 3, grönbena 1 och ladusvala 2.
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, April 16, 2003 at 16:01:26 (MEST)

16/4 Ängelholm. I en trädgård vid badhuset i Ängelholm 1 st Svarthätta mitt på dagen.
Johnny Lindkvist <johnny@haaksstenhus.com>
Munka Ljungby, - Wednesday, April 16, 2003 at 13:02:37 (MEST)

16/4 .Vid vägen mellan Hasslarp och Strövelstorp 1 str ladusvala mot norr vid 10:50.
Kristian Linde <kristian.linde@engelholm.se>
Ängelholm, - Wednesday, April 16, 2003 at 10:52:14 (MEST)

16 april,STRANDBADEN på morgonen 30 insträckande storspovar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, April 16, 2003 at 09:56:17 (MEST)

16 april. Svart rödstjärt sjungande på Frigoscandias industriområde utmed Landskronavägen, Helsingborg.
Thomas Svanberg
- Wednesday, April 16, 2003 at 09:09:56 (MEST)

15 april. Under tidig kväll sågs 2 hanar ringrast strax bortanför Björkerödsgården, Björkeröd. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 16, 2003 at 09:08:47 (MEST)

15 april. Sandön 8.30-10.30. I ostvinden ett bra småfågelsträck. Mest bofinkar, ängspiplärkor, sävsparvar, grön- och gråsiskor kryddat med en och annan steglits, mindre korsnäbb, dubbeltrast och vinterhämpling. En sidensvans rastade kort i nyponbusken och från vassen hördes skäggmes. Utanför Sandön en fiskande småtärna.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 15, 2003 at 20:39:05 (MEST)

15 april 8:00 Ängelholms-Helsingborgs Flygplats. Brun kärrhök 1 par, flertal sånglärkor.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 15, 2003 at 19:07:20 (MEST)

15/4 Lervik-Ranarp,Stjärtand 6 par,Skedand 7-8 par,Skogssnäppa 1,Svartsnäppa 1 i v-dräkt,samt 3 vackra Vinterhämplingar som kunde studeras på mycket nära håll.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, April 15, 2003 at 19:02:08 (MEST)

Tisd. 15/4-03. Vid 18-tiden (sommartid) satt en ad Ringtrast hane i en hage strax intill Ebbas väg som ligger i närheten av Flickorna Lundgren. Den var långt ifrån skygg. Medobsare var Paul Fors.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Tuesday, April 15, 2003 at 18:49:58 (MEST)

15/4-03 Björkeröd:Lövsångare 1.Fjälastorp (Ebbas väg):Ringtrast 1 ad hane stationärt under em.Höghult:Rapphöna 1 spelande de senaste kvällarna.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, April 15, 2003 at 17:57:28 (MEST)

15/4 03. Till klockan 09.00 uppehöll sig 19 tranor på Jonstorpsidan i Farhultsviken. Det var förmodligen samma 19 tranor som jag såg flyga över Ornakärr föregående kväll.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Tuesday, April 15, 2003 at 17:24:44 (MEST)

14/4-03.En mindre hackspett ropade vid Nya Kungsgården i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, April 15, 2003 at 14:28:58 (MEST)

14 april. Lyssnade under kvällen efter pärlugglan vid Djurholmen. Tyvärr hördes den inte men andra arter på listan blev, sjöorre, morkulla, kattuggla och skogssnäppa.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 15, 2003 at 08:11:33 (MEST)

14/4. Tog en kvälls-tur ut till Sandön(1800-1930). Det gav följande arter 12ex stjärtand, 6ex skedand, 2ex kentsk tärna, 2ex gråhakedopping,1str fiskgjuse mot norr och 1str skogssnäppa. Det drog även en del ejder över viken. Medobs: Paul Fors.
Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, April 14, 2003 at 21:27:33 (MEST)

14/4 03 Ornakärr kl.19.30 – 20.30. Ingen jorduggla. Däremot sågs bl.a. två bruna kärrhökar (hane + hona), en blå kärrhök (hona), en fjällvråk, två ormvråkar, ca 30 rastande gravänder och 19 tranor som flög mot norr.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Monday, April 14, 2003 at 21:12:15 (MEST)

14 april. Hittarps rev kl 06.30- 13.00. Knappt styrfart idag, måttligt disigt men nästan ingen sjöfågel och dåligt med rovisar. Följande sträckte: ejder 460, sjöorre 90, labb 1, fiskgjuse 3, fjällvråk 1, ormvråk 31, brunhök 1, duvhök 1, glada 1, sparvhök 33, stenfalk 1, pilgrimsfalk 1 (ad F) samt trana 12. Tre gråhakar raststräckte i den nordgående strömmen...
Mats Rellmar
Helsingborg, - Monday, April 14, 2003 at 20:27:59 (MEST)

Mån den 14 april. Vid Rönnen sågs en Dvärgbeckasin och i Björkeröd skruvade en 2k Kungsörn.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, April 14, 2003 at 16:03:23 (MEST)

Trots att det ligger utanför rapportområdet vill jag gärna rapportera om Tranerödsmosse. I kvällningen smög jag försiktigt ut mot mosse där jag hade anat att en trana höll till. Den gick där så ståtligt när den plötsligt hukade och sprang framåt ivrigt trumpetande. 20 meter efter sprang en räv. Efter ett 100-tal meter stannade tranan, sträckte på sig och promenerade sakta mot räven, som vek undan. När mörkret började lägga sig drog morkullorna och pärlugglan ropade. En flock med ca 100 sjöorrar sträckte över. En magnifik kväll som avslutades med att en grävling gick över vägen i strålkastarljuset.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Monday, April 14, 2003 at 11:12:51 (MEST)

14/4-03.Råkkolonin vid Rönneskolan,Ängelholm innehöll 43 bon.
Hardy
Ängelholm, - Monday, April 14, 2003 at 09:59:40 (MEST)

13/4-03.Vid långrundan på min Skeppshult besöktes Sandön och Rönnen,tyvärr väldigt fågelfattigt.Två kentska tärnor vid Rönnen var väl det roligaste.Färden gick vidare mot Hasslarp via Tånga,Rögle och Kattarp.När jag passerade vägen mot Stureholm såg jag en stor rovfågel som satt på en åker.Vid en koll i handkikaren såg jag en subad kungsörn,den satt och käkade på en hare.Nu lämnar väl snart örnarna vårt område ? Satsningen på Hasslarp gav ingen svala,tyvärr.
Hardy
Ängelholm, - Monday, April 14, 2003 at 09:58:49 (MEST)

Söndag 13 April Vattenmöllan: Glada 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 12 ex, Snatterand 2 ex, Skogssnäppa 1 ex, Brun Kärrhök 1 ex, Vattenrall 1 ex, Skäggdopping 20 ex samt Stenskvätta 1 ex. Medobsare Alf P.
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, April 14, 2003 at 09:19:25 (MEST)

13/4. Vid Rönnen obsades en stenfalk som drog mot NO, en skogssnäppa, 2 kentska tärnor och en alfågel.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 14, 2003 at 06:44:04 (MEST)

12/4. I Farhult rastade 12 kustsnäppor och en gluttsnäppa flög förbi vidare österut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 14, 2003 at 06:41:27 (MEST)

13/4 03 Nu har "våra" kattugglor vid Jonstorp fått ut sina ungar. Det är alltid lika roligt att möta de näpna dunbollarna. Vid middagstid jagade en duvhök ringduvor mitt inne i Jonstorp. Vid Rönnen sögs bl.a. en blå kärrhök (hane), tre kentsk tärna och 30 tranor som flög mot norr.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Monday, April 14, 2003 at 00:43:02 (MEST)

13 april. Kullen. Trots ganska dålig sikt en del fågel i rörelse. Hyfsat finksträck under hela morgonen och upp mot ett 100-tal sträckande smålommar. Trevligast var den ringtrast som drog förbi längs norrsidan. Därutöver två fiskgjusar mot norr och en ensam trana lågt över skogen. Senare ännu en ringtrasthanne vid Björkeröd.
Henrik Johansson
- Sunday, April 13, 2003 at 21:36:36 (MEST)

13 april. Glumslövs backar. 1 varfågel, 2 fjällvråkar, 1 tornfalk, hämplingar och ängspiplärkor. I det stora hela väldigt dött.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, April 13, 2003 at 21:23:45 (MEST)

13 april. Vandrade i gryningen från stugan till Maglaby kärr denna sagolika vårmorgon. Två kattugglor ropade och morkullan drog. Med ljuset kom en närmast öronbedövande trastkonsert av tal,kol och dubbeltrast. Väl framme blev det ett par händelserika timmar. 1 par tranor körde iväg en närgången häger, paret brun kärrhök lekte,2 skogssnäppor spelade, 2 vattenrallar skrek, två gråsgåspar hade revirkamper, 3 större hackspettar och en spillkråka trummade och en mindre hackspett ropade. Vidare, sjungande entita, svartmes och bobyggande stjärtmes.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, April 13, 2003 at 21:21:03 (MEST)

12 april. Gjorde ett besök i Hjorthagen, Wrams Gunnarstorp i vårregnet. Bland mycket annat sågs och hördes 1 forsärla, 2 dubbeltrastar, 1 sj skogsduva, 2 skogssnäppor, 1 sj bergfink, och 1 par stjärtmes, 1 st hackspett och 1 gröngöling. Vid Maglaby kärr ryttlade en fiskgjuse.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, April 13, 2003 at 21:13:23 (MEST)

Tomarps Ene.13/4 Trots dimma som senare lättade, blev det en mycket fin dag.En fåggellokal som var ny för några.Det blev 25 arter: stenskvätta, större hackspett, taltrast, järnsparv, nötväcka, rödhake, bofink, enkelbecksin, småskrak, varfågel, hämpling, gulsparv, storskrak, sävsparv, ängspiplärka, glada, gransångare, tornfalk, sparvhök, kricka, ormvråk, kungsörn, stare, vipa, grönsiska.Tack för en fin dag Aina och Jan
Aina och Jan Persson <jan.aina@swipnet.se>
Farhult, - Sunday, April 13, 2003 at 20:24:15 (MEST)

Sö 13 april Ornakärr (c 18.15-19.30)Gravand 10-15, Gräsand c 10, Ormvråk 2, Fjällvråk 1-2, Tornfalk 1, Brun kärrhök 2, Jorduggla 2, Trana 18 str N, Storspov 3, Enkelbeckasin c5, Skogssnäppa 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 13, 2003 at 20:18:59 (MEST)

13 april. Kvällsskådning vid Hittarps rev gav bl a 2 insträckande fiskgjusar liksom 27 tranor, fördelade på 3 flockar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 13, 2003 at 19:44:56 (MEST)

13/4 Stenkrossen: 50 ejdrar, 6 tranor, 1 skogssnäppa och 5 lommar(hann bara identifiera en till storlom)streckande åt NO.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 13, 2003 at 19:02:07 (MEST)

Mölle, banvallen,17.00, hämpling 24, sjungande lövsångare,tidigare idag, Björkeröd 10.20 steglits 1,ormvråk 2, rödhakar av båda könen, tornfalk hane vid Fexgården.
Bengt Bengtsson
- Sunday, April 13, 2003 at 18:06:33 (MEST)

Söndag fm 13 april 2003. Vilken fin våtmark Bulls måse blivit. Dagens besök gav 2 tranor, 2 sångsvan (spelande), 2 knölsvan, brun kärrhök, 3 årtor, 2 snatteränder, 5 skedänder, 2 gravänder, 2 smådopping, ett antal gråhakedopping, kricka, sothöns, bläsänder, gräsänder, knipa. Bland andra fåglar storspov, storskarv, skogsduva, gransångare och större hackspett.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Sunday, April 13, 2003 at 13:28:56 (MEST)

13/4 Lervik,Svarthakedopping 40,Skäggdopping 3,Stjärtand 1 hanne,Skedand 1 hanne,Brunhök 1,Varfågel 1,Skogssnäppa 1
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, April 13, 2003 at 12:02:10 (MEST)

13 april. Vid klockan 04.45 och 5 minuter framåt ropade pärlugglan vid Djurholmen. Vi hörde den längs stigen som leder in mot tornet. Precis som igår lät den norrifrån. I övrigt dragande morkullor, en ropande kattuggla och spelande skogssnäppa. Orrspelet pågick under hela tiden vi var kvar. Kristian och jag lämnade lokalen strax innan 05.30. En 20 minuters ringtrastspaning runt Barkåkra kyrka gav gott om olika trastar men ingen ringtrast.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, April 13, 2003 at 06:37:10 (MEST)

12 april
Vårsångsexkursion med Studiefrämjandets o Naturskyddsföreningens fågelcirkel från Roddklubben i Ählm till småbåtshamnen i Skälderviken. Trots kallt regn sjöng det bra i skogen - ffa rödhakar, gärdsmygar o bofinkar. Ett 50-tal rödvingetrastar, spillkråka, morkulla, ca 25 överflygande vitkindade gäss, spelande skogsduva sågs/hördes också. Vid småbåtshamnen 2 bruna kärrhökar, vattenrall och 4-5 skogssnäppor.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Saturday, April 12, 2003 at 21:39:06 (MEST)

Brun Kärrhök, adult hona 13.20 vid Tånga.
Bengt Bengtsson
- Saturday, April 12, 2003 at 20:01:19 (MEST)

030411 , Stadsparken i Helsingborg: Sidensvans 3 ex. Börjar inte det bli ganska sent för dom här nere? Ngn som har bättre koll på det än jag? Dessutom 1 hona Blåhök vid Kulltorps ishall i Ängelholm framåt kvällningen.
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, April 12, 2003 at 19:22:52 (MEST)

12/4 Sträckbevakning vid Hittarps rev 6.40-14.00 gav smålom 38, storlom 1, skäggdopping 4, gråhakedopping 1, bläsand 155, kricka 133, stjärtand 37, skedand 2, ejder 4790, sjöorre 4075, svärta 7, knipa 21, småskrake 16, alfågel 2, vigg 19, brunand 1, fiskgjuse 1, fjällvråk 2, ormvråk 47, sparvhök 13, blåhök 2, brunhök 1, silltrut 1, fisk/silvertärna 1 och labb 1. Bland rastarna kan nämnas snatterand 7, kricka ca 80 och svartkråka 1. Medobs under dagen Oskar, Thomas, Bengt o Johan.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 12, 2003 at 17:08:01 (MEST)

12/4-03: Bulls måse 11.00-15.00:gråhakedopping 4 ex, smådopping 3 ex, kricka ca 100 ex, grågås 13 ex, årta 1 par + 1 hane, vigg 2 hanar + 1 hona, sothöna, rörhöna 1 ex, storspov 4 ex, tofsvipa 2 sp, enkelbeckasin 15 ex, skogssnäppa 4 ex, trana, gravand 2 ex, trädlärka 1 str, duvhök 1 ex (2K), brun kärrhök 1 par, tornfalk 1 hane, ormvråk, knöl-o sångsvan. Medobsare; Mattias Olsson, L:a
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Saturday, April 12, 2003 at 16:01:07 (MEST)

12/4-03 Bäckravinen vid Romares stiftelse. Träden fulla av rödvingetrastar, med inslag av starar och björktrastar.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, April 12, 2003 at 14:49:26 (MEST)

Lör 12/4. Glömde ta upp duvhöken utanför husknuten, Vallåkra.(torsd 10/4)
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson>
Vallåkra, - Saturday, April 12, 2003 at 14:38:41 (MEST)

Lö 12/4. Lite Vallåkraobsar nån dag efter. Torsd 10/4 forsärla, 2 st, i bäcken nedanför Borgen. Såg hemvana ut, hoppas de stannar! Fågelbordet: De tid 2 järnsparvarna blev 3 o ett jäkla liv blev följden.

Fred 11/4 - ett hundratal rödvingetrastar belägrade tomten och omgivningen. Lyckades även spana in åtminstone en dubbeltrast i sällskapet.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Saturday, April 12, 2003 at 14:36:18 (MEST)

12/4-03. Trots regnet körde jag upp till Djurholmen, där rejält med snö låg kvar (borde haft vinterdäcken på). På väg mot fågeltornet hördes en pärluggla ropa (05.20) norrifrån och från tornet kunde 2-3 orrar höras. Diset och regnet drev mig tillbaka till bilen rätt snabbt dessvärre.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, April 12, 2003 at 11:18:54 (MEST)

10/4-03.Tog en långpromenad i ett lätt vårregn,först till Klören och vidare till Sibirien.När jag passerat Von Geijers fula hygge i Sibirien,kom en skogssnäppa flygande och landade vid ett litet dike i skogskanten.Från samma punkt lyckades jag se gröngöling,större hackspett och spillkråka samtidigt ! Det var bara den mindre hackspetten som saknades,arten finns i området.Men det var inte slut med turen för det,för rätt som det är kommer en stenfalk sträckande.Ett lyckat stopp vill jag säga.
Hardy
Ängelholm, - Friday, April 11, 2003 at 17:03:13 (MEST)

11april 2003. Har i ett par dagar sett en trastliknande fågel som har varit mycket svår att titta närmare på, men idag när vi har 15cm snö kom den hoppande längs husväggen, då såg jag den på 5 m håll bakifrån,den var gråbrun på ryggen, rostfärgad under stjärten, gulvit med mörka prickar på bröstet,ca 15cm lång samt väldigt skygg. Kan det vara Gråkindad skogstrast var.bicknelli?
Ingmar Persson <78309persson@telia.com>
Båstad, - Friday, April 11, 2003 at 11:35:54 (MEST)

Missa inte rackelhannen, en riktig raritet och mycket speciell. Går den att räkna på Falkpriset. N E J!!!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, April 10, 2003 at 22:07:08 (MEST)

20030410 RÖNNEN: 1 Stenfalk, 1 Fiskgjuse och 4 svarthakedoppingar. Det kanske mest anmärkningsvärda jag såg var dock en säl som jagade Ejder! Likt en haj kom den upp underifrån och försökte ta en till synes mycket konfunderad Ejderhona. Världen är inte vad den en gång varit. Världens bästa golfare är svart, Världens bästa rappare är vit, tyskarna vill inte vara med och kriga och sälar börjar jaga fågel!
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, April 10, 2003 at 18:33:09 (MEST)

10/4-03 Det verkar vara rena invasionen av rödvingetrastar. För tredje dan i rad kan jag rapportera. Idag vid middagstid fullkomligt vimlade det i träd, buskar och på gräsmattor, dels i Gubbaparken, dels inne på Drottninghög. På gräsmattan i Gubbaparken bland 100-tals trastar gick 8 starar och plockade.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, April 10, 2003 at 14:29:14 (MEST)

10/4 Grevie,1 km söder om Grevie kyrkby håller det till stora småfågelflockar på en obrukad åker,framförallt Hämpling minst 1500,även en hel del Vinterhämplingar i flockarna, i närheten gick även 7 Storpovar. Från 8/4, 1 Vit stork cirkulerade över Båstad golfbana på förmiddagen,den såg ut att vara försedd med någon typ av sändare.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, April 10, 2003 at 10:35:02 (MEST)

9/4- 03;Hakar på med rödvingetrast; drygt 500 vid Lovisetorp o ca 300 vid Bauseröd en knapp kilometer därifrån. Uret stod på fem-halvsex på kvällen.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Wednesday, April 09, 2003 at 22:00:28 (MEST)

9/4-03 Tydligen gott om rödvingetrast i stan. Igår kväll snurrade en flock runt bland träden på Pålsjö Östra och i dag såg jag en flock på Fredriksdals Friluftsmuseum.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Wednesday, April 09, 2003 at 16:24:37 (MEST)

8/4 Under en sval eftermiddagstimme vid Rönnen såg jag bl.a. två svarthakedoppingar och en dvärgbeckasin (som jag råkade stöta upp).
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Wednesday, April 09, 2003 at 08:11:37 (MEST)

Rödspoven igår den 8 april var i Hasslarp i den mellersta av de tre södra dammarna.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, April 09, 2003 at 06:37:35 (MEST)

8 april. Kvällstur till Kulla Gunnarstorp. Ca 500 rastande rödvingetrastar s om slottet, 2 sj gransångare, 18 rast sädesärlor (endast hanar) n Hittarps rev och 1 ropande kattuggla nedan slottet. Ytterligare två kattugglor höll låda i Pålsjö skog.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, April 08, 2003 at 23:28:49 (MEST)

Ti 8 april; Ornakärr i kvällningen; Häger 1, Gravand 12, Tornfalk 1, Jorduggla 2, Enkelbeckasin c10, Storspov 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, April 08, 2003 at 21:20:44 (MEST)

Tisd. 8/3 HITTARP 08:30-0915: Gråhakedopping 1, Skäggdopping 4, Nötkråka 1
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, April 08, 2003 at 21:11:09 (MEST)

Tis den 8 april. Ett ex Rödspov i mittendammen.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, April 08, 2003 at 19:25:20 (MEST)

8/4-03.En forsärla invid Rönneå vid Järnvägsbron i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, April 08, 2003 at 15:55:41 (MEST)

7 april. Kort kvällsspan vid Hittarp. Endast 2 insträckande rovfåglar - dessto trevligare då att det var 1 ex vardera av havsörn och fiskgjuse.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 08, 2003 at 10:04:47 (MEST)

7/4-03 Höghulta mosse: 1 Brunhökspar har anlänt och spelflyger i kylan.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, April 08, 2003 at 09:36:35 (MEST)

Rössjön 7 april. En fiskgjuse m en nyfångad fisk. Ljungabolet. Glada 1, starar 14, rödhake sj 2, gröngöling sj 1, gärdsmyg sj 1, stenknäck 1, koltrastar 14 ( sj 1). Dessutom otaliga grönsiskor, gröngölingar, bofinkar och pilfinkar, vars sång och kvitter är behaglig motvikt till den bitande kylan.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Monday, April 07, 2003 at 17:31:00 (MEST)

Fr o m idag kan du även följa sjöfågelsträcket i Hittarp, kolla här!
webbgruppen <info@kof.nu>
- Monday, April 07, 2003 at 17:05:45 (MEST)

6 april
En flock med ca 10 vinterhämplingar höll till på fälten utanför blåsippskogen i Ängelsbäck. Inne i skogen årets första blåsippor, fin vårsång av bofinkar, gärdsmygar, trädkrypare m fl o väldigt många rödvingetrastar. Vid Hålehall både små- o gråhakedopping i dammen, en fiskgjuse drog över, dubbeltrast och stenknäck sjöng.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Monday, April 07, 2003 at 10:07:59 (MEST)

Vit stork En Vit stork märkt med blå ring syntes till i söndags vid bondgård intill Magnarps skola. Drog efter någon tímme vidare mot Vejbystrand. Per Broman
Per Broman <broman@minmail.net>
Magnarp, - Monday, April 07, 2003 at 09:49:13 (MEST)

7 april. Vid halvsjutiden på morgonen sjöng en svart rödstjärt intill "Bahnhof" vid järnvägsstationen i Ängelholm.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, April 07, 2003 at 08:46:49 (MEST)

6/4. En ryttlande fiskgjuse spanade efter fisk i Rönneå vid Tullakrok i Ängelholm. En något udda biotop för arten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 07, 2003 at 06:53:05 (MEST)

5/4. Vid Rönnen låg 1 gråhakedopping, 2 svarthakedoppingar och 1 hanne skedand. I Vegeholm fanns varfågeln kvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 07, 2003 at 06:49:48 (MEST)

6 april: Ensam på Kullen i morse, tappade känseln i fötterna. 9 tretåiga måsar, 1 gammal havssula mot N, 10 smålommar och 1 storlom mot S blev det och i skogen 9 stjärtmesar. Vid Björkeröd en gammal Kullafalk med stare i klorna och en duvhök.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2003 at 23:28:10 (MEST)

6 april. Vi tillbringade några timmar vid Bälteberga, Råådalen denna kylslagna eftermiddag.I sydbackarna fick vi faktiskt ihop 11 blommande arter av vårblommor och tyvärr inte mycket mer i fåglar. I bokskogen livade stora mängder rastande rödvingar upp (minst 400). Vidare 1 sj forsärla, 1 skogsduva, 1 sj gransångare, 1 glada, 1 sj steglits och 1 rast skogssnäppa.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, April 06, 2003 at 21:52:52 (MEST)

Sönd. 6/4 En så´n blåshelg, fast fel håll. Blåst blev jag även på mina kikare - låt aldrig sådana saker ligga kvar i bilen, inte ens dolda i kofferten......Tror jag har lärt mig det nu! Efter en tur till Getterön så blev det följande obsar här hemma: SÖDRA DANHULT: Årta 1 par, Brunhök 1 hane, Vattenrall 1, Enkelbeckasin 8 MJÖHULT: Brunhök 1 hona STUREHOLM: Blåhök 1 honf., Glada 2 RÖGLE: Rödvingetrast >20 SANDÖN: Sjöorre 8
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, April 06, 2003 at 21:20:15 (MEST)

6 april. Kvällstur till Hasslarp. Skärfläcka 2, stjärtand 1 hane och en gransångare var väl det roligaste. Medobservatör vid Hasslarp var Peter F. I lä bakom Sandön rastade det oerhörda mängder skrattmås. Jag har då aldrig sett så många vid Sandön.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2003 at 20:21:00 (MEST)

6/4 ca 700 rödvingetrastar vid Hittarp samt ytterliggare ca 300 ex. i Pålsjöskog.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, April 06, 2003 at 19:13:42 (MEST)

DJURHOLMEN, 5/4-03. Har för andra gången på en vecka suttit uppe i fågeltornet i gryningen och ätit frukost. Fantastisk upplevelse!! Spelande Orrar utmanades av 1 spelande Rackelhane...i en trädtopp... Trana 1 par stationära och trumpetande,spelande Skogssnäppa, mängder av Skogsduva både rast och str. , div. olika mesarter etc , etc... Avslutade med en promenad i bäckravinen strax intill...Rekommenderas också varmt. Medobsare var: Malin Bredberg & Paulina Tufvesson
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, April 06, 2003 at 15:54:40 (MEST)

4/4 2003. En lite sen rapportering. 1 Varfågel vid järnvägsbron över Rönne å mellan Klippan och Kvidinge kl.12.15. Som lokförare kan jag bara notera att här är något som lockar Varfåglar att rasta vid sin flytt mot nordligare breddgrader. Nästan årliga obsar här för min del vid denna årstid.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, April 06, 2003 at 14:14:51 (MEST)

Söndag 6 april 2003; Bulls måse vid middagstid bjöd på bl.a 1 par bruna kärrhökar som både byggde bo o para sej i kylan, 4 par gråhakedopping, 1 par årta, 53 krickor, ett 20-tal bläsänder, trana, åtta grågäss, 15-20 sothöns, sångsvan, ormvråk och glada.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Sunday, April 06, 2003 at 13:59:01 (MEST)

6/4-03.Eftersom det blåste ofördelaktiga vindar för skådning vid kusten,satsade jag på Klören och Vegeholmsskogen.På ledningen vid järnvägen satt varfågeln och när jag kollade på den flög en forsärla förbi mot norr.Det enda Vegeholmsrundan gav var 3 sj gransångare.Tyvärr ingen lövsångare.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2003 at 13:23:06 (MEST)

5 april. Hittarp fram till kl 12.15. Smålom 106, storlom 4, skäggdopping 1, vitkindad gås 2, stjärtand 1, sjöorre 698, ejder 3870, fiskgjuse 6, sparvhök 11 samt labb 2 mörka. En ad havssula stationär i området under en stund. Medobsare - Johan, Mårten m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 06, 2003 at 10:20:21 (MEST)

4 april. Sträck vid Hittarp tom 12.00. Smålom 102, skäggdopping 2, havssula 3 ad, sjöorre 729, svärta 3, ejder 2308, brun kärrhök 1 hona, sparvhök 18, tordmule 2 samt sillgrissla 1. Medräknare var Henrik E.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 06, 2003 at 10:16:27 (MEST)

6/4-03.Denna kylslagna vårmorgon ropade en mindre hackspett vid båtklubben i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2003 at 09:35:24 (MEST)

Kullen 5/4 2003: 10:30 - 15:30 Havssula 13, Stormfågel 2, Pilgrimsfalk 1, Kentsk Tärna 1, Sparvhök 1, Sjöorre 45, Ejder 145 De flesta sjöfåglarna sträckte för långt ut för att kunna artbestämma dem.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2003 at 08:01:06 (MEST)

5 april
Kvällsvandring vid Hålehall: stora flockar av bofink i bokskogen, 4-5 dubbeltrastar på fälten och 2 par gråhakedopping, 1 viggpar och flera sothöns i dammen.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Saturday, April 05, 2003 at 22:41:22 (MEST)

Lörd 5/4. Under fm en sj. lövsångare i Hasslarp. Tofsmesarna i Sibirien på plats i samma område som förra året. Medobsare idag var Lars A.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, April 05, 2003 at 19:20:18 (MEST)

Ca 22.00 den 2/4 hördes pärlugglan i Klåveröd. I morse, den 5/4, kom vi för sent till Traneröds mosse för att höra ugglan men vi fick uppleva en vacker soluppgång och därefter trana, grågäss, skogsduva, spillkråka mm. Sedan kom blåsten men Bulls måse besöktes ändå. 4 brunhökar, 3 gråhakedoppingar, lika många sångsvanar och en del bläsand, kricka, sothöns och gräsänder samt tråkigt nog en mink. En del rödvingetrast på vägen hem.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Saturday, April 05, 2003 at 17:36:04 (MEST)

5/4 Silvåkra gård, sädesärla 2 ex kl. 07.40 (sommartid). Richard
Richard Nilsson
Helsingborg, - Saturday, April 05, 2003 at 12:43:39 (MEST)

5/4-03.Hasslarps dammar,0620-0910(naturtid). Gransångare 1 ex sj,sothöns 107 ex,gråhakedopping 10 ex + 2 ex bobyggande,gravänder 13 ex,skedänder 1 par + 2 ex hanar,krickor 4 ex hanar + 3 ex honor,skärfläckor 7 ex,enkelbeckasiner 2 ex,strandskator 13 ex,forsärla 1 ex,knipor 1 par + 9 ex hanar + 10 ex honor,rödvingetrastar 9 ex(sj),viggar 15 ex hanar + 9 ex honor,tofsvipor 12 ex,brunänder 1 par,knölsvanar 1 ex ad på bo + 8 ex ad,rödbenor 2 ex,skogssnäppa 1 ex,järnsparv 1 ex sj,brun kärrhök 1 ex hane,bläsänder 17 ex hanar + 9 ex honor,sävsparvar 1 ex hane sj + 1 ex hane,gråsiskor 4 ex,råkor 30-35 bon.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, April 05, 2003 at 11:40:05 (MEST)

En vit stork (ringmärkt) såg vi idag kl. 10.15 (sommartid) vid en damm på Silvåkra gård. Silvåkra gård ligger norr om E:4 vid Källna k:a, Ö Ljungby/Ängelholmsavfarten. Upptäckare var Per Augustsson & Richard Nilsson.
Richard Nilsson <richrichardnilsson@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, April 04, 2003 at 20:20:45 (MEST)

OBS!! OBS!! OBS!!
Ett fåtal platser kvar till KOF:s Gotlandsresa - omedelbar anmälan till Alf Petersson, för mer upplysningar se programmet.
webbgruppen <info@kof.nu>
- Friday, April 04, 2003 at 13:41:59 (MEST)

Tors den 3 april. Bevakning i Hittarp 6:30 12:00. Fiskgjuse 1ex, ejder 860ex, sjöorre 340ex, smålom ca 15ex, VITNÄBBAD ISLOM 1ex i sommardräkt sträckte söderut, kort därefter kom ännu en islom som dock kom på ett större avstånd och kunde ej bestämmas korrekt troligtvis var detta också en vitnäsa. Ormvråk 5ex, sparvhök 4ex, sädesärla 2ex, hämpling 4ex, Pilgrimsfalk 1ex 2k rastade på revet under större delen av tiden. Tofsvipa 2ex, större strandpipare 2ex, sånglärka flera, gravand 5ex. Alla fåglar sträcke om inget annat angavs. Medobsare: Peter Franzén & Ulf Ståhle.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, April 04, 2003 at 10:45:31 (MEST)

4/4-03.På morgonrundan med lilljycken hördes en misstänkt brandkronad kungsfågel sjunga ytterst svagt.Jag fick inte riktigt kläm på om det var en,åk dit och lyssna.Om man kommer från Skälderviken,går över Skälderviksbron(över Rönneå(,gå till tredje lyktstolpen på vänster hand och på högra sidan hördes den misstänkta fågeln sjunga 0630(naturtid).
Hardy
Ängelholm, - Friday, April 04, 2003 at 10:39:24 (MEST)

4 april. 1 Stenfalk flög över väg 111 i höjd med Berga på morgonen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, April 04, 2003 at 09:55:12 (MEST)

3 april. Ljungabolet. Under dagens vandring såg jag bl a en morkulla. Det nästan vita ormvråksparet hade sin vanliga flyguppvisning.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Thursday, April 03, 2003 at 21:39:27 (MEST)

3/4-03 Gubbaparken, Dalhem. Stor flock rödvingetrastar flög runt bland träden.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Thursday, April 03, 2003 at 13:47:47 (MEST)

3/4-03.Gick mellan Farhult och Sandön.På grund av det höga vattenståndet var det magert med fågel.Några skäggmesar sågs i vassen vid Farhult.På Rönnen fanns 14 skärfläckor.I strandkanten vid Rönnens östra sida gick en forsärla och plockade.Sandön var helt överspolad,så där fanns inte mycket att beskåda.Sammanfattat var det en mycket fågelfattig,men härdande promenai frisk NV vind.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, April 03, 2003 at 12:44:27 (MEST)

3/4-03.En varfågel satt på ledningen över järnvägen vid Klören.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, April 03, 2003 at 12:38:16 (MEST)

2 april: 2 dvärgbeckasiner stöttes upp i Farhult strax innan skymningen. Det är nu 3e året i rad vid den här tiden som jag har sett dvärgbeckasin på exakt samma ställe på en yta av ca 10 m2.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, April 02, 2003 at 21:13:09 (MEST)

2 april. Ytterligare en ropande mindre hackspett nära Ängelholms stadskärna. Närmare bestämt längs Rönneå vid Nyhemsbron.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 02, 2003 at 20:08:44 (MEST)

2/4-03.Dagens långrunda gick via Kulltorp-Klören-Sibirien.På åkermarken söder om Kulltorp fanns 34 trastar,både rödvingetrastar,taltrastar,björktrastar och ev dubbeltrast i flocken.Vid ruinen längs Vegeholmsrakan satt en varfågel i ett litet träd och spanade efter byte.På sträckan mellan Klören och Sibirien sågs tusentals ejdrar flyga runt över Skälderviken och ta höjd innen dom sträckte mot öster.Kollade efter praktejder i flockarna,men såg inte till någon.På stranden fanns 7 större strandpipare och 5 strandskator.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, April 02, 2003 at 16:40:33 (MEST)

2/4-03.En mindre hackspett ropade vid Hembygdsparken i Ängelholm på morgonen.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, April 02, 2003 at 16:32:08 (MEST)

1/4-03.Var och räknade bon i råkkolonin vid "luffarskogen" i Ängelholm.70 bon fanns på denna häckningsplats.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, April 02, 2003 at 16:30:53 (MEST)

1 april. Sträck vid Hittarp 06.45-12.15: Smålom 28, bläsgås 1, kricka 160, bläsand 489, stjärtand 26, sjöorre 630 och ejder 3010, allt mot S. I övrigt 1 ung pilgrimsfalk, 1 bändelkorsnäbb samt för andra morgonen i rad 1 ung vittrut som följt fiskebåtar ute i sundet. Sannolikt den fågel som funnits i Hornbaek i vinter. Tveksamt om den varit på "svensk sida" av sundet, dock fullt synlig utan större kikarförstoring.
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, April 02, 2003 at 06:56:06 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.