Observationer augusti 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken


31/8. Fortsatt stort intresse för nilgåsen på Rönnen. Många "norrlänningar" på genomresa ville ha utpekat underverket.

Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 01, 2003 at 06:56:35 (MEST)

30/8. Sandön på morgonen: 1 ad och 12 juv dvärgmåsar, 44 kentska tärnor och 17 vitkindade gäss mm. Sen eftermiddag på Rönnen: En lågtflygande lärkfalk fick fart på vadarna i lilla viken. Flocken bestod av 110 kärrsnäppor, 1 mosnäppa, 3 småsnäppor och 1 spovsnäppa. Ute till havs drog 3 ad ljusa labbar kring med flera långa pauser på vattnet. Sen kom regnet.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 01, 2003 at 06:50:45 (MEST)

31/8-03.Sibirien-Klören,10.00-11.00. Större strandpipare 1 juv + 3 ad,sandlöpare 6 juv,dvärgmåsar 5 juv + 2 ad,roskarlar 2 juv,kustsnäppor 54 juv,strandskator 3,rödbenor 2,ladusvalor 9 str S,drillsnäppor 3,fiskgjuse 1.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 31, 2003 at 12:31:21 (MEST)

31/8-03.Dagen började med Rönneås blå juvel kungsfiskaren.1 ex flög uppströms vid Pyttebron i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 31, 2003 at 07:12:12 (MEST)

30/8-03.Hasslarps sockerbruksdammar,07.30-1335. Sothöna 52,vattenrall 1,knölsvanar 8 juv + 5 ad,knipor 6,smådoppingar 6,gråhakedoppingar 2,sävsångare 1 sj(!)+ några i handen,drillsnäppor 2,viggar 9,tornsvalor 6,fiskgjuse 1 juv str,törnskata 1(uppvisad av ringmärkarna Henrik E,Mårten och Henrik J),grönbenor 2,bläsänder 2,rörhöna 4 juv + 4 ad,svartsnäppor 2,brushane 1,skogssnäppor 3,steglits 6,skedänder 6,ljungpipare 4,krickor 3,enkelbeckasiner 7,forsärlor 2,brun kärrhök 1 juv + 1 ad hona,1 hane str,tofsvipor 24,glada 1 juv str(?),bivråk 224 str på bred front,sparvhökar 5 str.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, August 30, 2003 at 18:26:44 (MEST)

30 aug. Kanske skulle bivråkens dag ha varit förlagd i Nordväst idag?? Bevakning vid Hittarp till klockan 14.15 gav inte mindre än 758 sträckare. Även bra fart på övriga rovfåglar - brun kärrhök 15, blå kärrhök 5, fiskgjuse 17 (nytt dagsrekord vid Hittarp), glada 4, ormvråk 22, sparvhök 52, tornfalk 3, stenfalk 3, lärkfalk 1 samt pilgrimsfalk 1. Av övriga sträckare sågs bl a, labb 3 ad ljus fas mot syd, sjöorre 19, forsärla 3 samt mindre korsnäbb 9. Bland rastarna märktes 3 roskarlar och 3 lärkfalkar var stationära i området under dagen. Medobsare - Johan, Bengt och Peter B.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 30, 2003 at 18:25:50 (MEST)

30 augusti. Rörsångarens dag i Hasslarp. Ringmärkning mellan 06.00-12.00 gav 77 nymärkningar av 13 arter. Dominerade gjorde alltså rörsångare (31) vilket var nytt dagsbästa, följt av sävsparv och sävsångare med vardera 10 individer. Mest udda i fångsten var en törnskata samt en gulärla. Bland övriga obsar kan nämnas en blåhake och en forsärla. Från kl. 12 ett imponerande rovfågelsträck med framförallt bivråkar. Under 2,5 timme sträckte drygt 600 ex söderut och bland dessa även 9 fiskgjusar samt ett 20-tal sparvhökar. Medplockare och räknare Henrik E & Mårten M.
Henrik Johansson
- Saturday, August 30, 2003 at 17:27:42 (MEST)

30/8 Några e.m. timmar vid Lervik/Grytskär; 45 rast och ca 900 str. ljungpipare, 9 enkelbeckasin, 1 roskarl, 1 ung pilgrimsfalk, 7 str. bivråk, 1 str fiskgjuse, 2 bruna kärrhökar. Gulärla, sädesärla och stenskvätta vanliga
Leif Dehlin
- Saturday, August 30, 2003 at 17:02:31 (MEST)

2003-08-29. Alf Petersson och undertecknad inledde dagen vid Kullen. Inte mycket aktivitet, men vi noterade 1 forsärla och 1 kustsnäppa som trött rastade på klipporna. En större hackspett var ute och vände vid Fyren - invasion p.g?
Nästa stopp var Farhult. Här såg vi 1 juv dvärgmås (de är vackra nu i fräsch juvenil dräkt!) samt ca 25 bläs-, 1 stjärt- och 1 skedand. Bland vadarna 1 svart-, 1 spov- och 13 kustsnäppa. Den albinistiska rödbenan var kvar.
Rönnen bjöd på den numera regelbundna nilgåsen, som idag eftersöktes av många utsocknes (ska de va nåt?). Vi kunde hittade 5 små- och 3 spovsnäppor bland vadarna.
Vid Sandön fanns många kentska tärnor. Väl över 70 ex, varav åtminstone två var färgmärkta (i Falsterbo?). I vadarväg bl.a. 3 svartsnäppor, 13 kustsnäppor och 2 roskarlar. Därtill 1 gråhakedopping (juv), 1 svarthalsad dopping (ad), 1 fiskgjuse, 3 bruna kärrhökar och minst 3 dvärgmåsar (juv).
Mats Peterz
- Friday, August 29, 2003 at 20:59:47 (MEST)

Igår 28 aug. Kvällning vid Hasslarps dammar. Mycket fågel som samlades i och omkring dammarna. Sannolikt minst 300 gulärlor som tog nattkvist och ett 20-tal tornseglare födosökande över området. I träden och buskagen en god artsammansättning bl.a. innehållande törnskata, grå- och svartvitflugnappare och buskskvätta. I de södra dammarna ca 20 smådoppingar, 50 unga brushanar och en ung vattenrall på fint fotoavstånd. I Ängelholm ses kungsfiskare mer eller mindre dagligen i Rönneå vid Nyhem.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, August 29, 2003 at 15:56:10 (MEST)

29/8-03.Klören-Sibirien,11.35-12.15. Kustsnäppor 43 juv,sandlöpare 7 juv,dvärgmåsar 3 juv,fiskgjuse 1 som störtdök och tog en horngädda.
Hardy
Ängelholm, - Friday, August 29, 2003 at 14:16:10 (MEST)

29/8-03.Sandön,0820-1030. Fiskgjuse 1,knölsvanar 25 ad,hägrar 5,storspovar 16,kentska tärnor 52,större hackspett 1,grågäss 1.900,vitkindade gäss 13,tofsvipor 42,ljungpipare 2,drillsnäppa 1,enkelbeckasiner 8,dvärgmåsar 3 juv,strandskator 6,sparvhök 1,rödbenor 13,gluttsnäppor 5,kustsnäppor 8 juv,kärrsnäppa 1,brun kärrhök 1 juv.
Hardy
Ängelholm, - Friday, August 29, 2003 at 14:13:39 (MEST)

2003-08-28. Hittarps rev 08.50-13.35. På sträck: Ormvråk 21, Bivråk 6, Sparvhök 4, Brun kärrhök 4, Tornfalk 1, Labb 1 ad ljus, Häger 1. Rastar gör: Roskarl 2, Kärrsnäppa 25, Kustnäppa 1, Kentsk tärna 8. Dessutom 1 lokal lärkfalk och 1 spillkråka.
Mats Peterz
- Thursday, August 28, 2003 at 21:55:37 (MEST)

28/8-03.Rönnen,12.55-15.00. Tornfalk 1 honf jagande,skäggdoppingar 6,grågäss 270(östra sidan),krickor 36,gluttsnäppor 2,häger 1,storspovar 5,större strandpipare 7 juv + 6 ad,enkelbeckasiner 4,kentska tärnor 4,knölsvanar 11 ad,brushanar 5 juv,kärrsnäppor 96,småsnäppor 4,rödbenor 3,mosnäppor 2,fiskgjuse 1,kustsnäppor 2 juv,spovsnäppa 1 juv,storskarvar 260.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, August 28, 2003 at 15:53:32 (MEST)

28/8 Ranarpsstrand fm,rastande fåglar- Ljungpipare 800,Kentsk tärna 39,Kustsnäppa 2(1 ad i sdr),Kärrsnäppa 15,Enkelbeckasin ca 20,Brushane 3,Skogssnäppa 2,Rödbena ca 15,Gluttsnäppa 5,Skogsduva 2,Törnskata 1 juv,samt gott om sten-buskskvätta i markerna.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, August 28, 2003 at 12:53:51 (MEST)

28/8. En svart rödstjärt fanns bland lastpallar och bråte på Åkerslundsområdet i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, August 28, 2003 at 12:40:36 (MEST)

27 aug. Bälteberga. Fyra kattugglor höll igång i skymningen med både det vanliga hoandet, xylofondrill och kläviit-läten.
Bengt Hertzman
- Thursday, August 28, 2003 at 10:01:42 (MEST)

26/8 från Farhult ska givetvis vara albinistisk rödbena och inget annat,
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, August 27, 2003 at 13:39:02 (MEST)

26/8-03.Sibirien-Klören-Sibirien,18.50-20.00. Kustsnäppor 41 juv,sandlöpare 4 juv,rödbenor 8,kärrsnäppa 1,gluttsnäppa 1,stenskvätta 1.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, August 27, 2003 at 07:03:17 (MEST)

15 augusti, Hovs hallar: Utöver det som redan finns rapporterat från denna dag kan även 1 äldre ljusmantlad silltrut (trol. graellsii) nämnas som sträckte mot W.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Tuesday, August 26, 2003 at 22:18:51 (MEST)

23 augusti En sen rapport från Båstads hamn mellan kl. 15.25 & 16.40: 1 majestätisk gammal hona BREDSTJÄRTAD LABB upptäcktes strax E om hamnen kl. 15.40 och drog förbi endast 250 m utanför hamnen! Drog senare vidare mot N. 3 unga FJÄLLABBAR (ljus, mellan resp. mörk morf.) sågs strax NE om hamnen varav 1 ex sträckte förbi mot W endast 50 utanför den västra hamnpiren! Därutöver 2 unga dvärgmåsar str mot W, 2-3 unga kustlabbar stationära i bukten, 2 unga tretåiga måsar str. mot W samt 1 honf. blå kärrhök som str. mot S.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Tuesday, August 26, 2003 at 22:11:31 (MEST)

26 augusti. Kvällning i Glumslövs backar. Eftersommarstämning. En flock på hela 80 steglitser bland tistlarna, många ungfåglar. Ca 400 gulärlor str söderut och 5 jagande tornfalkar och 2 unga brunhökar. Hittade bara två kvarvarande backsvalor. Medobs: Leif Olsson
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Tuesday, August 26, 2003 at 21:21:45 (MEST)

26/8-03 Sandön, dvärgmås 1juv, kentsk tärna 54 rast. varav 3 ungfåglar 3 ringm. en med färgringar gul resp. vit,(kan vara från Falsterbo) kustsnäppa 24, svartsnäppa 4, vattenrall 3 samt nötkråka 1 str. över sommarstugorna. Rönnen, mindre strandpipare 1 juv. Farhult, den albinistiska strandskatan hade flyttat hit idag, kustsnäppa 5, fiskgjuse 1ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, August 26, 2003 at 20:45:56 (MEST)

25 aug. Vid 20-tiden sträckte ca 700 gulärlor söderut vid Pålsjö backar.
Bengt Hertzman
- Tuesday, August 26, 2003 at 08:28:48 (MEST)

25 aug. Färre vadare vid våtmarken i Allerum än tidigare. Endast 2 gluttsnäppor och 1 skogssnäppa. I omgivningen sågs dock, nattskärra 1, dubbeltrast 4, gröngöling 1 och buskskvätta 8. Gott om lövsångare i buskagen intill våtmarken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 26, 2003 at 07:45:29 (MEST)

25 aug. En kungsfiskare i Rönneå vid Nyhem, Ängelholm.
Henrik Johansson
- Monday, August 25, 2003 at 23:09:37 (MEST)

25/8-03 Sandön på förmiddagen bl.a. kustsnäppa 16, småspov 1, samt något udda en nästan helt albino rödbena det fanns bara enstaka ljusbruna fjädrar i dräkten. Ytterligare udda, en sandlöpare hade det tvivelaktiga nöjet att ha fått en hjätmussla som dekoration på ena foten, sandlöparen stod oftast stilla flög någon gång med musslan hängande som en klump runt foten, undrar hur sådant slutar?
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 25, 2003 at 17:04:04 (MEST)

2003-08-25. Indikationerna om en förestående invasion av nötkråkor verkar vara rätt. Idag var 2 ex ute och vände vid Kullen, 1 sågs vid Björkeröd på Kullaberg och en flock på 5 sträckte mot NW vid Möllehässle. Vid Kullen sågs även 1 ex vardera av pilgrimsfalk, lärkfalk och stenfalk, samt 4 silltrutar och 6 stenknäckar.
Mats Peterz
- Monday, August 25, 2003 at 12:00:04 (MEST)

24 aug. Sträck vid Hittarps rev under förmiddagen. Svärta 14, sjöorre 36, brunhök 4, blåhök 1 honf, ormvråk 3, fiskgjuse 3, sparvhök 17, lärkfalk 1, stenfalk 1, labb 3 samt dvärgmås 1. Bland rastarna kan nämnas roskarl 4 och kustsnäppa 6. Över skogen drog en nötkråka norrut. Medobsare - Bengt, Peter S m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 25, 2003 at 08:41:35 (MEST)

24/8. På Rönnen var nilgåsen kvar, och på stranden vid Klören sprang 13 sandlöpare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 25, 2003 at 06:55:22 (MEST)

23/8. Några sena eftermiddagstimmar på Rönnen gav en del inblåsta havsfåglar som 15 tretåiga måsar (alla juv), 1 havssula (2k), 3 labbar tillsammans (2 mörka, 1 ljus) och tre obsar av storlabb mellan kl. 17 och 18. Medspanare var Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 25, 2003 at 06:52:16 (MEST)

24 aug. Fåglar sedda under en liten vandring kring Traneröds mosse; 1 fiskgjuse, 1 glada, 1 duvhökshona, 1 bivråk,1 spillkråka, 2 domherrar och 4 talltitor. I övrigt sällan skådad art: huggorm. Medobs: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Sunday, August 24, 2003 at 23:04:27 (MEST)

24 augusti. Hasslarp 05.30-11.30. Den hittills bästa ringmärkningsdagen sedan starten för 8 år sedan. Hela 92 nymärkningar av 14 arter med rörsångare som dominerande art (27 st) följt av grönfink (14), kärrsångare (13) samt sävsparv (12). Därtill säsongens första nya märkart, en ung BLÅHAKE. En stor andel av fåglarna nu "fullfettade" inför flyttning söderut. Något anmärkningsvärt dock att en nyligen utflugen och icke fullvuxen kärrsångare fångades. Så här långt visar årets ringmärkningssiffror bra häckningsresultat för såväl blåmes som talgoxe. Detsamma gäller för gransångare (6 idag och i år totalt 28) samt sävsparv. Klart sämre än normalt för lövsångare och trädgårdssångare. Inte mycket tid att kolla av dammarna men nämnas kan en mosnäppa, 23 brushanar samt en svartsnäppa. Med på nätrundorna även Mårten Müller & Peter Franzén.
Henrik Johansson
- Sunday, August 24, 2003 at 21:46:11 (MEST)

24/8-03 KULLENs fyr, någon gång om året händer det att en nötkråka visar sig vid fyren så skedde idag, om detta var en enstaka händelse eller obsen förebådade en kommande invation får väl framtiden utvisa, därutöver stormfågel 1, silltrut 20, tretåig mås 1, forsärla 1, samt mycket fågel i buskarna rödstjärtar, lövsångare, grå flug. m.m.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, August 24, 2003 at 21:19:18 (MEST)

24 augusti. Ripagården: I tångvallarna uppemot 30 rödbenor, ett tiotal drillsnäppor, nästan lika många grönbenor, en kärrsnäppa och en brushane. Torekovs rev: En smalnäbbad simsnäppa, minst 30 kentska tärnor och ett halvdussin fisktärnor. En udda obs: två män i campingstolar längst ut på revet...
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, August 24, 2003 at 20:22:38 (MEST)

16 sandlöpare rastade under eftermiddagen på Sandön.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, August 24, 2003 at 19:56:41 (MEST)

23 augusti. HOVS HALLAR från 05.00-17.00. Västlig vind som på efterniddagen vred över på nordväst. Gott om storlabbar under dagen. En uppskattning av det antalet som lämnade Laholmsbukten ger en dagssumma på 15 stycken. Vanliga labbar sågs i tiotalet exemplar. En mycket trolig fjällabb flög in i Laholmsbukten under tidiga morgonen. Havssulor, tretåiga måsar och stormfåglar såg i små mängder, under tio individer av samtliga. Vid BÅSTAD HAMN sågs de två unga fjällabbarna under kvällen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, August 24, 2003 at 18:46:43 (MEST)

24/8-03.Gök 1 str Klören.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 24, 2003 at 18:13:57 (MEST)

24/8-03.Kungsfiskare 1 Vegeån,Vegeholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 24, 2003 at 18:13:21 (MEST)

24/8-03.Sandön,0730-0930. Törnsångare 1 sj,tofsvipor 66,storspovar 16,drillsnäppa 1,brun kärrhök 2 juv,krickor 19,enkelbeckasin 1,vattenrall 1,grågäss 43,gravänder 2,knölsvanar 19 ad,sparvhök 1 str,fiskgjuse 1 ad,häger 1,kustsnäppor 13,strandskator 12.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 24, 2003 at 18:12:33 (MEST)

24/8-03.Sandlöpare 7 juv Sibirien.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 24, 2003 at 18:09:30 (MEST)

23/8 Båstad hamn,under eftermiddagen 2 stationära 1k fjällabbar,en ljus och en mörk,samt en ad/subad,bredstjärtad labb,riktiga njutobsar dessutom.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, August 23, 2003 at 19:11:46 (MEST)

23/8-03.Sibirien,1745-1800. Sandlöpare 11 juv,kustsnäppor 9 juv,bivråk 1 str.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, August 23, 2003 at 18:38:16 (MEST)

Lörd. 23/8 BÅSTAD HAMN 16:30 Fjällabb 2, Bredstjärtad labb 1-2
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, August 23, 2003 at 18:15:50 (MEST)

Fred. 22/8 LERBERGET kl.18:30 2 labbar sträckte söderut (ny trädgårdsart!)
björn elmlund
Lerberget, - Saturday, August 23, 2003 at 18:13:53 (MEST)

23/8-03.Gick från Torekov till Gröthögarna,gjorde korta stopp vid bunkrarna,spanade sedan vid lotsutkiken i Torekovs hamn,0830-1500. Sandlöpare 3 juv + 1 juv str,strandskator 4,större strandpipare 7,kärrsnäppor 14 + 2 str,småsnäppa 1,kustsnäppor 1 juv + 5 juv str,rödbenor 17,gluttsnäppa 1,kentska tärnor ca 60,stenskvätta 1,kustpipare 10 ad str,göktyta 1(satt på Skåneleden),krickor 16,drillsnäppor 4,skogssnäppa 1,sparvhök 1,gravänder 7,labbar 1 ljus fas + 1 mörk str 12.38,BREDSTJÄRTAD LABB 1 AD LJUS FAS STR 1353(Torekovs hamn-lotsutkiken),stormfågel 1 str 14.12,skärpiplärka 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, August 23, 2003 at 16:59:30 (MEST)

23 aug. Sträck vid Kullen mellan 05.05-14.45. Gråhakedopping 1, grålira 1, havssula 3, stormfågel 15, sjöorre 39, fiskgjuse 1, kustpipare 21, ljungpipare 96, kustsnäppa 22, roskarl 4, storlabb 6, labb 3, labb/fjällabb 1 1k, obest.labb 2, silltrut 43, tretåig mås 3 samt kentsk tärna 65. Medobsare var Mårten, Kaj, Bengt, Lars-Göte m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 23, 2003 at 16:22:45 (MEST)

Lör 23/8 Yttre Kattvik kl. 6.45-11.20 1 storlabb (kl 7.15), 1 bredstj.labb (kl 8.05), 3 obest. labbar, 4 havssulor,1 pilgrimsfalk, 3 unga dvärgmåsar, 2 myrspovar samt enst. str. kärrsnäppor, kustpipare och rödbenor. Medobs. Kjell-Åke Hall och Lasse Nilsson
Leif Dehlin
- Saturday, August 23, 2003 at 13:41:30 (MEST)

21/8 Sandön på kvällen, förutom citronärlan och den albinistiska sandlöparen en ung svarttärna fyra unga silvertärnor samt 15-talet fisktärnor.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, August 21, 2003 at 20:44:30 (MEST)

2003-08-21. Vid 7-tiden sågs den unga citronärlan sällskapa med några sädesärlor på Sandöns nordostsida. Den lyfte sedan och drog iväg mot syd in över Rösan. Andra observationer var: Kustsnäppa ca 60, sandlöpare 6 (varav en albinistisk), roskarl 1 (juv), kustpiare 1 och myrspov 1.
Till min förvåning sågs 1 citronärla (juv) även i Lilla viken vid Rönnen (samma?). Därtill: Kärrsnäppa ca 100, småsnäppa 2, mosnäppa 1, brushane ca 25, mindre strandpipare 1 (juv), nilgås 1 och pilgrimsfalk 1 (ad).
Vid Farhult var det mer magert: Kustsnäppa 6, svartsnäppa1 och kentsk tärna 21.
Mats Peterz
Viken, - Thursday, August 21, 2003 at 13:43:02 (MEST)

21/8. Den unge citronärlan var kvar på Sandön och visade sig 05.45 och drog sig in i vassen efter ett par minuter. Annars var det magert med fågel, 48ex kustsnäppa, 6ex kentsk tärna och 1ex ljungpipare som rastade på ön.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, August 21, 2003 at 07:47:44 (MEST)

20/8-03.Sibirien-Klören 1945.Sandlöpare 7 juv och 1 juv roskarl.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, August 21, 2003 at 07:23:52 (MEST)

20.8 Den unga citronärlan fanns kvar på dybanken väster om bron ute på Sandön kl 19 och uppehöll sig sedan på Sandöns östra del.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, August 20, 2003 at 21:10:24 (MEST)

20/8-03.Sandön,1100-1130. Storspovar 16,kustpipare 1 ad,rödbenor 2,sandlöpare 1,större strandpipare 5,kentska tärnor 55,kustsnäppa 1 juv,tofsvipor 39.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, August 20, 2003 at 13:20:40 (MEST)

20/8-03.Rönnen,0900-1025. Gluttsnäppa 1,hägrar 2,rödbenor 21,roskarlar 3 juv,kentska tärnor 11,storspovar 6,brushanar 10 juv,kärrsnäppor 96,sandlöpare 1,drillsnäppor 7,kustsnäppor 5 juv,större strandpipare 2,stenskvätta 1,krickor 54,småsnäppor 2,HAVSSULA 1 4k str V 0953,grönbenor 4,svarthätta 1.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, August 20, 2003 at 13:18:37 (MEST)

20/8-03.Farhult,0730-0820. Brun kärrhök 2 juv,storspovar 13,krickor 32,rödbena 1,svartsnäppa 1,större strandpipare 2,grågäss 63,kentska tärnor 4,häger 1,grönbena 1,gravand 1,tornfalkar 2.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, August 20, 2003 at 13:14:10 (MEST)

19/8-03.Det blev en lyckad morgonrunda med lilljycken.Vid Bahnhof sågs först en svart rödstjärt(hane)i järnvägsparken kom en gröngöling flygande och slog till på ett träd(tomtX för Ehrenberg ?) och slutligen en kungsfiskare i Rönneå nedanför Rönneskolan.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, August 20, 2003 at 13:10:02 (MEST)

19 aug. En del rastande vadare vid våtmarken, Allerums skog. Mosnäppa 2, gluttsnäppa 3, rödbena 3 samt skogssnäppa 1. Gott om ärlor i området. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 20, 2003 at 07:52:03 (MEST)

19 aug. Ett par intressanta obsar från idag, 1 ropande mindre hackspett i Fredriksdalsskogen, Hbg samt 1 nötkråka vid Kvärk, Söderåsen.
Bengt Hertzman
- Tuesday, August 19, 2003 at 22:26:28 (MEST)

19 augusti. VEGEÅNS MYNNING/SANDÖN besöktes på kvällen av åtskilliga skådare som gladdes åt Rellmars unga citronärla. Jag såg den från 18.30 och fram till att den sökte nattkvist i vassen ute på Sandön.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 19, 2003 at 21:29:15 (MEST)

2003-08-18: 1 fiskgjuse över Rönneå cirka 2km nedströms Ugglarps broar.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Tuesday, August 19, 2003 at 17:05:20 (MEST)

19 aug. Den unga citronärlan som Henrik nedan nämner upptäcktes igår, måndag, utav Mats Rellmar vid 19.30. Den sågs fram tills ca 19.45 då den lyfte från Sandön och flög in och tog nattkvist i vassen jämte bilparkeringen vid bryggan. Under kvällen sågs även en kungsfiskare i åmynningen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 19, 2003 at 13:31:28 (MEST)

19 augusti. Gryning vid VEGEÅNS MYNNING. Klockan 05.40 började sädesärlorna lyfta i smågrupper från vassarna och flyga runt i det svaga morgonljuset. Åtskilliga av dem landade på bron över till Sandön. Jag lokaliserade den unga citronärlan på lätet och såg den sedan sitta under tio minuters tid på nära håll på ovan nämnda träbro. Allt eftersom ljuset tilltog flyttade ärlorna ut på "sumpet" på södra sidan av Sandön. När citronärlan lämnade bron hördes lätet igen. Jag såg inte var den landade på Sandön. Det måste vara stor chans att den går att se/höra i kvällningen igen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 19, 2003 at 06:45:36 (MEST)

18 aug. Sandön o Vegeåns utlopp under morg. o fm. gråhakedopping 1juv. fiskgjuse 3(samtidigt), kustsnäppa 56, svartsnäppa 8, vattenrall 5, småfläckig sumphöna 1 (på Klören-sidan) kungsfiskare 1 samt minst 250 rastande sädesärlor på ön. På Rönnen förutom nilgåsen, vitkindad gås 54, roskallar 4ex. samt en del repriser från tidigare dagar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 18, 2003 at 20:05:02 (MEST)

18/8 Rastare på Hittarps rev på morgonen: 1 mosnäppa, 1 brushona, 2 kustsnäppor, 15 kärrsnäppor och 1 gluttsnäppa. 1 gråhakedopping i sommardräkt rastade på vattnet. Svag sträckrörelse märktes också enstaka trädpiplärkor och ett femtiotal gulärlor str.S.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Monday, August 18, 2003 at 19:21:33 (MEST)

Mån 18 aug. Sandön: kustsnäppa 26ex, kärrsnäppa 1ex, myrspov 2ex, större strandpipare 1ex, fiskgjuse 1ex ad, vattenrall 2ex ad och 1ex juv, kustpipare 1ex, gråhakedopping 2ex, kungsfiskare 1ex, gluttsnäppa 1ex, brushane 2ex, enkelbeckasin 9ex. Rönnen: kärrsnäppa 71ex, grönbena 4ex, småsnäppa 6ex, mosnäppa 3ex, brushane 12ex, drillsnäppa 6ex, ljungpipare 158ex, större strandpipare ca 20ex, vitkindad gås 47ex, nilgås 1ex, roskarl 2ex, rödbena 8ex. Farhult-Jonstorp: Kärrsnäppa 42ex, roskarl 2ex, rödbena 21ex, gluttsnäppa 3ex, brushane 5ex, enkelbeckasin 6ex, drillsnäppa 4ex, kustsnäppa 1ex, kustpipare 1ex. Medobservatör: Peter Franzén.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, August 18, 2003 at 14:37:12 (MEST)

17/8. Utanför Sandön låg en hona bergand och en tobisgrissla.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 18, 2003 at 06:52:44 (MEST)

16/8. På Sandön sågs 7 bläsänder och en fin flock med 76 kustsnäppor. En smalnäbbad simsnäppa höll till i lilla viken på Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 18, 2003 at 06:48:08 (MEST)

2003-08-17 En hel del gulärlor och trädpiplärkor i rörelse vid Kullen på morgonen. Därtill ses 1 storlom, 1 havssula, 4 svärta, 1 forsärla, 1 rosenfink och ett 10-tal mindre korsnäbb.
Vid Björkeröd delvis en upprepning i det att 1 forsärla, 1 rosenfink och ca 20 mindre korsnäbb sågs. I mossen fanns 2 par smådopping med vardera 2 pull samt dessutom ytterligare 4 ad. Dagens roligaste obs blev 1 göktyta.
Mats Peterz
- Sunday, August 17, 2003 at 22:16:34 (MEST)

17 aug. Höstbevakningen har startats upp vid Hittarp. En envis nordvästlig vind gjorde att de flesta rovfåglarna drog sig norröver och inte sträckte ut. Ett par brunhökar, 20-tal ormvråkar, någon bivråk, 15 sparvhökar, 1 glada samt 1 gjuse blev dagens skörd. En lärkfalk sågs tillfälligt. Över havet var det lugnt men en liten pulshöjare var den labb som drog mot syd. Bland rastarna kan nämnas 1 forsärla samt 1 törnskata. Medobsare var Bengt m fl. Under kvällen konstaterades för tredje året i rad en häckning av lärkfalk i området kring Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 17, 2003 at 21:40:16 (MEST)

Under hela dagen har det kommit gulärlor, ängpip-och trädpiplärkor. Inte något markant sträck men ändå så man lagt märke till det. Även några enstaka ormvråkar och sparvhök på väg söderut. Vid 20.15-tiden landade en flock tofsvipor (ca 100 st) utanför tomten. Med dessa kom också ca 25 ljungpipare, flertalet med sommardräkt ännu.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, August 17, 2003 at 20:49:57 (MEST)

17 aug. SANDÖN 06:30-07:00 kustsnäppa 17, sandlöpare 1, gluttsnäppa 10, myrspov 2. RÖNNEN 07:00-09:00 vitkindad gås 54, nilgås 1, smalnäbbad simsnäppa 1, kärrsnäppa 80, småsnäppa 2, mosnäppa 1, m.strandpipare 4, roskarl 5, rödbena 35,kustsnäppa 4, och spovsnäppa 2. FARHULT 09:00-09:30 kustsnäppa 5, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 10, svartsnäppa 2.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, August 17, 2003 at 13:09:18 (MEST)

17/8-03.Vegeåns mynning,0800-0915. Tofsvipor 33,rödbenor 9,brun kärrhök 2 juv,sparvhök 1,gravand 1 ad,storspovar 4,kärrsnäppa 1,trädpiplärkor 7 str,hägrar 7,gluttsnäppor 3,drillsnäppa 1,enkelbeckasin 1,fiskgjuse 1 str,brushane 1 juv,kustsnäppor 10 juv.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, August 17, 2003 at 11:14:17 (MEST)

16 aug. Våtmarken i Allerumsskogen. Många rastande fåglar i och vid denna fina våtmark 125 kanadagäss, 2 grågäss, 35 tofsvipor, 6 gluttsnäppor, 3 rödbenor, 2 svartsnäppor, 5 skogssnäppor, 4 drillsnäppor, 1 mindre strandpipare, 1 grönbena, 7 krickor, 3 skrattmåsar, 1 fältpiplärka (på schaktmassor på östra sidan), samt mängder av gulärla och sädesärla. I omgivningen bl a 3 steglits, 1 spillkråka och ett antal hämplingar.
Bengt Hertzman
- Sunday, August 17, 2003 at 08:55:36 (MEST)

16 augusti
Bevakning vid Hittarps rev 05.30-11.30. Havssula 3, sjöorre 69, svärta 9, kustsnäppa 24, ljungpipare 85, gluttsnäppa 12, fjällabb 1 1k mot norr 09.56, tretåig mås 5, dvärgmås 3, silltrut 3 ad, fisktärna 3 samt kentsk tärna 3. Bland mer stationära arter kan nämnas lärkfalk 2 samt roskarl 1. Medobsare var Johan Stenlund.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 16, 2003 at 19:46:52 (MEST)

15 aug. Kort stopp vid Sandön 06.00-07.40. Storlom 1, svarthakedopping 1, havssula 7, storlabb 3, labb 2, labb/fjällabb 1 1K, dvärgmås 2, strandskata 55, kustsnäppa 30, mosnäppa 2 samt kungsfiskare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 16, 2003 at 13:44:18 (MEST)

15/8 Havsfågelspaning vid Hovs hallar 05.00-13.00 gav bl.a. havssula ca 120, MEDELHAVSLIRA 1 kl. 7.30, storlabb m. 10, labb 2, fjällab 1 1k. Vid Kattvik fullbordades labblistan med en sträckande adult bredstjärtad labb kl 13.25. Dagen avslutades vid Svanshall med storlabb 3-4 och labb 1. Medobs under dagen Henrik o Anna, Kristian, Patrik, Peter m.fl.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, August 16, 2003 at 11:32:30 (MEST)

15/8-03.Sibirien,0945-1400. Storlabb 3 ex tillsammans som höll till i området under tio minuter,sedan drog dom sig sakta utåt(upptäcktes 0945),havssula 1 3k str 1116,kustpipare 1 ad str,kustsnäppor ca 40 str,fisk/silvertärnor 3 str,kärrsnäppor 4 str,svartsnäppor 2 str,större strandpipare 4 ad str,roskarlar 2 juv str,myrspov 1 str,labb/bredstjärtad labb 1 mörk str 1254,rödbena 1 str.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, August 16, 2003 at 09:09:26 (MEST)

15.8. 1 labb Viken 17.30, 1 labb+1 storlabb, 4 dvärgmås Svanshall mellan 18-19. 14.8. 75 havssula, 2 stormfågel, 1 mindre lira (kl 20.00) Kullen mellan 18-20.30 Enstaka m korsnäbbar har börjat höras sträckande de senaste dagarna över Viken. Ett diskussionsämne vid Rönnen senaste tiden har varit vart gässen drar på kvällen. Därför följde jag efter flockarna (inklusive nilgåsen) på onsdagskvällen som så småningom landade på olika ställen runt Svedberga/Stureholm i skymmningen.
Johan Strenlund
Viken, - Friday, August 15, 2003 at 22:51:12 (MEST)

15/8 15.00-1830 Yttre Kattvik. Mellan ordentligt kraftiga regnskurar bl.a 2 unga dvärgmåsar, 2 bredstjärtade labbar som gick ut ur bukten på Hallandssidan och in igen på Skånesidan kl.17.45. Tidigare passerade 3 obest. labbar i regndiset.
Leif Dehlin
- Friday, August 15, 2003 at 21:05:42 (MEST)

Problem med obsboken! Alla rapporter från augusti försvann idag på eftermiddagen...

Förhoppningsvis kommer de tillbaka i början av nästa vecka, men rapportera på som vanligt iallafall!!

Webbgruppen/ Thomas
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.