Observationer december 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken


Onsd 31 dec. Nellåkra-Kulla Gunnarstorp. Ormvråk 2, Fjällvråk 1, Korp c 5, Stjärtmes 7-10

Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, December 31, 2003 at 16:58:53 (CET)

Nyårsafton. Rönnen: Gravand 1ex. Sandön: Tre unga Havsörnar och en adult hona Blå kärrhök. Örnrundan: En adult Havsörn.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, December 31, 2003 at 16:23:51 (CET)

2003-12-31. Avslutade skådaråret 2003 med en tur i kända örnmarker. Vid Utvälinge sträckte 2 havsörnar söderut. Den ena tog mark på ett fält strax norr om Allergon men blev snabbt avvisad av en flock kråkfåglar. Mellan Välinge och Rögle satt en kungsörn i sällskap med ett gäng kråkfåglar och kalasade på en hare. I närheten av Stureholm hade 3 unga kungsörnar avancerade flygövningar, helt i klass med Team 60. På hemvägen vid Vegeholmsbron satt en varfågel och spejade. Slutligen tar jag mej friheten att önska alla skådarkollegor ett riktigt GOTT NYTT ÅR och på återseende i markerna under 2004.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Wednesday, December 31, 2003 at 15:32:44 (CET)

Nytt år stundar och därmed också en ny fenologilista. Som vanligt kommer du att hitta listan under rubriken fenologi.
ETT GOTT NYTT ÅR!!
Webbgruppen
Christer Strid/Webbgruppen
- Wednesday, December 31, 2003 at 13:52:08 (CET)

Vid vårt fågelbord just nu, 6 gråsiskor, två steglit, grönfink, blåmes och talgoxe samt "vår" svartkråka. Tornfalken sitter på taknocken och en sparvhök slänger lystna blickar åt siskorna.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Wednesday, December 31, 2003 at 13:37:01 (CET)

30/12 På sträckan Stenkrossen-Rönnen sågs: 20 svarthakedoppingar,3 skäggdoppingar, 1 hanne alfågel, 2 svärtor och 3 smålommar str.NW.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Tuesday, December 30, 2003 at 18:04:15 (CET)

30 dec. Kattvik under förmiddagen. Smålom 26, skäggdopping 7, gråhakedopping 3, svarthakedopping 1, alfågel 1, tretåig mås 2 ad, sillgrissla 18, tordmule 4 samt spillkråka 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, December 30, 2003 at 13:13:08 (CET)

Mån den 29 dec. Örnrundan: Två unga Kungsörnar och ad Havsörn på och vid örnträdet och en ung Havsörn vid Lönnhultsgård där även 256 sångsvanar, 47 sångsvan vid Västraby gård.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, December 29, 2003 at 17:17:56 (CET)

27/12. Vid Sandön låg en stor flock kanadagäss som även innehöll grågäss, 9 bläsgäss, 2 sädgäss och 2 vitkindade gäss. Annat av intresse var 1 gravand, ca 30 kärrsnäppor, 1 ung pilgrimsfalk och 1 fjällvråk. En ung havsörn lyckades få de flesta på vingarna, innan den landade ute på Själrönnen. Rönnen hyste idag bl.a. 66 bläsänder, 75 krickor, 7 alfåglar och 4 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 29, 2003 at 06:53:20 (CET)

24/12. En rörhöna höll under juldagarna till i ankdammen vid stadshuset i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 29, 2003 at 06:46:16 (CET)

28/12 Komplettering T Wallins rapport från Tjällran-Gråthögarna.Räknade till minst 348 Stormfåglar,dessutom 1 ad Havssula och 1 juv.Sidensvans 1st.Medobs.Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2003 at 21:41:23 (CET)

28 dec. Svanshall - storlom 1 rast, smålom 10, skäggdopping 13, gråhakedopping 4, svarthakedopping 1, tretåig mås 1, alkor 150 samt tobisgrissla 2. På Hittarps rev satt en adult pilgrimsfalk en stund innan den drog norrut. I tångbankarna fanns 17 skärpiplärkor liksom 4 ängspiplärkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 28, 2003 at 20:23:15 (CET)

28 dec
Även idag på eftermiddagen minst 300 stormfåglar som fiskade o rastade utanför Tjällran på Bjäre. Dessutom 6 smålommar, 2 svärtor, ca 15 grisslor och 2 rödbenor. Dagen avslutades med en nyfiken älgko vid Lya uppe på Hallandsåsen.
Thomas Wallin
- Sunday, December 28, 2003 at 17:10:23 (CET)

Sönd 28/12. Rögle-Stureholm-Svedberga. 1 ex kungsörn, 2 ex fjällvråk, 6 ex ormvråk, 4 ex tornfalk, 1 ex kärrhök. Ett kort stopp vid Sandön, 1 ex havsörn. Medskådare Lars A.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2003 at 15:09:45 (CET)

27 dec. Ripagården, Bjäre fram till 11.50. Dagens höjdare - en flock stormfåglar höll sig stationära under morgon och förmiddag nordväst om hamnen. Som mest fanns 320 ex (!) i den utspridda flocken. En unik syn, i alla fall i Skånska farvatten. Av övrigt kan nämnas, smålom 24, havssula 1 ad, alkor 120, tretåig mås 6 ad samt sidensvans 2. På Torekovs rev fanns 3 rödbenor och 5 skärsnäppor. Vid Stureholm har sångsvan gänget ökat, idag 320 ex. På rovfågel fronten sågs 1 yngre kungsörn samt 5 blåhökar. Medobsare under dagen var Bengt A.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 27, 2003 at 19:27:47 (CET)

27/12-03 Höghult: Kungsörn 1 ex 1K, Blåhök 1 ex AD hane, Fjällvråk 2 ex. Enligt folket på godset förekommer det ett par av Mindre Hackspett i godsdungen. Medobs Göran Cederwall!
Heidi Malmgren <smulanokeno@hotmail.com>
Ljungbyhed, - Saturday, December 27, 2003 at 17:58:32 (CET)

Bjärerunda 27.12. Vid Stora Hults strand 9 rödbenor, 30 kärrsnäppor och minst 125 bläsänder. Båstad hamn: Skägdopping 1, alfågel 4, svärta 7, sjöorre 2, sångsvan ca 10 men inga sädesärlor. Kattvik: Tumlare 1, skäggdopping 2, alfågel 2, tordmule 1, sillgrissla 1
Martin Gierow
- Saturday, December 27, 2003 at 14:00:50 (CET)

27/12 Förmiddagsrunda till Össjö bakom godset.Gick en runda här för att titta efter rovfågel. Kungsör 1 juv, Havsörn 1 juv,Glada 2,Sångsvan 50tal rastande på ett fält.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, December 27, 2003 at 12:51:10 (CET)

26/12-03 Västraby:Blåhök 1 hane,Varfågel 1.Medobs.Heidi Malgren.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, December 27, 2003 at 01:03:07 (CET)

26 dec. Gick ner julmaten i Glumlövs backar i duggregn och dimma. Bland det som rörde sig på himmel och mark fanns 1 pilgrimsfalk, 1 fjällvråk, ca 30 ängspiplärkor, 5 steglitser och en flock på drygt 50 tal ringduvor som verkade vara insträckare. I vattnet bl a drygt 50 bläsänder.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Friday, December 26, 2003 at 20:46:36 (CET)

Två kraftigt försenade rapporter: 14/12, sträckbevakning på Hovs hallar kl. 08.00-13.45 (samtliga fåglar str mot SW): Smålom 70, Storlom 2, Gråhakedopping 3, Stormfågel 1, Havssula 3 ad + 1 1K, Sångsvan 36, Strandskata 3, Tretåig mås 308 ad + 10 1K, Sillgrissla 28, Tordmule 13, obest. Sillgrissla/Tordmule 114 samt Grönsiska 20. Större korsnäbb 5 ex flög runt i området samt Storlom 4 1k rastade. 15/12, sträckbevakning på Hovs hallar kl. 08.00-13.00 (samtliga fåglar str mot SW om inget annat anges): Storlom 6, Smålom 144, SVARTNÄBBAD ISLOM 1 2k kom str på nära håll, fällde och rastade kl. 10.30-10.33, Gråhakedopping 4, Havssula 8 ad, Bläsgås 2 1K, Tretåig mås 271 ad + 3 1K, Dvärgmås 2 ad + 1 1k, Sillgrissla/Tordmule 371 ex varav ca hälften bestämda till sillgrissla samt Tordmule 16 ex. Båstads hamn: 3 (!) sädesärlor rastade i hamnen och på stranden nedanför Skansenbadet. Medobservatörer: Olof Jönsson, Stefan Magnusson,Nils Kjellén, Magnus & Mattias Ullman, Lund.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Friday, December 26, 2003 at 15:56:51 (CET)

26 dec. Traditionsenlig exkursion tillsammans med ett femtiotal från Bjäre NF och Hallands väderö natur + Kof-are.På Kråkan sågs Toppskarv 1,Stormfågel minst 3,Havssula 1ad och Skärsnäppa 4.Dessutom Havsörn 1 på Vinga.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, December 26, 2003 at 15:28:13 (CET)

24 december Julafton. Tar en förmiddagspromenad längs Rönneå upp till Tullakrok där jag ser Kungsfiskare fint.Igår 23:e gick jag en tur vid Skeldinge gods Munkaljungby.Där sågs på ganska hög höjd 2 st gamla Kungsörnar tillsammans.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, December 24, 2003 at 11:17:34 (CET)

23 december. Ordföranden tar sig friheten att använda OBS-BOKEN för att hälsa alla KOFare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. Jag har det bra i värmen. Vi ses till våren. Glöm inte att anmäla er till Falkpriset.
Henrik Ehrenberg
Kindu, Kongo, - Tuesday, December 23, 2003 at 11:33:50 (CET)

22 dec. Ute vid Allergon (vid Välinge) sågs det 1 juv havsörn och 1ex varfågel under dagen.
kristian Linde
Ängelholm, - Monday, December 22, 2003 at 16:03:16 (CET)

22 dec. Öster om Stureholm. 1 subad Kungsörn och 1 hane Blå kärrhök.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, December 22, 2003 at 14:05:23 (CET)

20/12. Ett 30-tal sidensvansar drog förbi i Ängelholm, och på stranden i Sibirien födosökte 9 snösparvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 22, 2003 at 06:43:49 (CET)

21 dec. En berguv spelande på Söderåsen.
Bengt Hertzman
- Sunday, December 21, 2003 at 20:49:08 (CET)

20 december. En rejäl tur i skogarna längs Söderåsens nordöstra sluttning förstärkte tidigare intryck av en sällsynt småfågelfattig vinter. I Magleby kunde jag dock glädjas åt 24 sidensvansar som plundrade de sista bärbuskarna i sällskap med en bändelkorsnäbbshane! På samma lokal även en sävsparv. Från Maglaby kärr kan nämnas en nötkråka samt minst 25 korpar.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, December 21, 2003 at 20:48:05 (CET)

Sö 21 dec Allerumskogen-Nellåkra; Kungsörn 1 ungf, Ormvåk 1, Sparvhök 1, Korp 1, Björktrast c 30. Minst en gång per vinter skriver jag om min fascination kring örnarnas val att sittplats längs skogbrynen i Allerumskogen. Som tonåriga fältbiologer strövade vi många vinterhelger härute för trettio år sedan och det är otroligt att se, att samma träd, samma grenar, alltjämt har sin lockelse som örnparkering. Allt stämmer tydligen; inflygningsvänligt, koll på läget och bra startsträcka. För det mänskliga öget ser det ut att finnas många alternativ, så tydligen inte för generationer örnögon.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 21, 2003 at 17:09:48 (CET)

21 dec. Fortfarande gott om kanada- och grågäss i Farhultsviken. Bland dessa även, spetsbergsgås 1, sädgås 3, bläsgås 4 och vitkindad gås 1. Annat än gäss var bl a, storspov 19, havsörn 1, skäggmes 21 och snösparv en flock om 43 ex som drog mot sydväst. Utanför Stenkrossen rastade bl a, skäggdopping 17, gråhakedopping 4, svarthakedopping 16, alfågel 3 och svärta 5.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 21, 2003 at 15:29:11 (CET)

20 dec. 5 bläsgäss drog mot väster över Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 21, 2003 at 15:25:33 (CET)

På vägen ner mot Segelstorps strand en synnerligen helvit ormvråk (såvitt vi kunde säga helt vit i dräkten), som kringflygande i området bjöd på högst njutbara obsar. Medobs: Per och Sara Henningsson
Håkan Karlsson <a99hakka@student.his.se>
Helsingborg, - Sunday, December 21, 2003 at 14:07:49 (CET)

Lö 20 dec. Tommarps ene; Häger 1, Sångsvan 3, Knipa 3, Ormvråk 2, Tornfalk 1, Glada 1, Björktrast c 30, Stjärtmes c 5
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 20, 2003 at 17:41:29 (CET)

Lör 20/12 Började dagen med att kolla av gässen i Farhultsviken - idag något färre men 1 spetsbergare och 2 vitkindade kvar. 11 svarthake, 1 gråhake och 1 skäggdopping i viken. Vid Ornakärr en stor flock gulsparvar, ca 100 ex. 10 vinterhämpling tillsammans med 30 snösparv på en åker SV Lönhultsgård. 1 varfågel mellan Stureholm och Rögle.
Leif Dehlin, Thomas Wallin, Per Muhr
- Saturday, December 20, 2003 at 16:53:00 (CET)

2003-12-19. Mycke gäss i Farhultsviken på morgonen - uppskattningsvis 2000 kanadagäss och 1000 grågäss. Bland dessa vaskades 1 spetsbergsgås, 3 bläsgäss, 2 vitkindade gäss och 2 gravand fram. Ute i viken låg 8 svarthakedoppingar. Skäggmes och sävsparv hördes i vassen.
Vid Stenkrossen låg ytterligare 13 svarthakedoppingar, samt 1 grå- och 1 skäggdopping. Där fanns också svärta (3), sjöorre (5) och alfågel (1 hane).
Vid Lönhult betade idag 266 sångsvanar ute på fältet och bland dessa gick 1 mindre sångsvan. Neråt Svedberga flög en ung kungsörn.
Mats Peterz
- Friday, December 19, 2003 at 14:34:02 (CET)

18 dec.Örnrunda.Blåhök 1 hane, Havsörn 1 juv samt minst 180 Sångsvanar vid Lönhult-Stureholm.RÖNNEN.Storspov minst 12,Bläsand 50 tal,Sjöorre 1 hane,Svärta 1,Gråhakedopping 1 och Bläsgås 2
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 18, 2003 at 23:14:06 (CET)

18/12-03 Höghult:Mindre hackspett 1 i gårdsdungen.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, December 18, 2003 at 21:46:38 (CET)

17 dec. En förmiddag i Glumslövs backar där gråskalan dominerade. Tre fjällvråkar och lika många jagande ormvråkar. Minst 3000 kanadagäss sträckte norrut. På en stubbåker sökte 19 snösparvar och 3 ängspiplärkor föda. I sänkan närmst parkeringen bildar stora bestånd kardborre, tistlar och dunört rena fågelrestaurangen. Gäster idag var 35 steglitser 40 blåmesar och en gråsiska. På samma lokal lyfte en dvärgbeckasin och försvann söderut.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Wednesday, December 17, 2003 at 16:13:03 (CET)

2003-12-17. Vid Kullen räknade Teuvo K. och undertecknad följande på sträck under förmiddagen: Smålom 3, stormfågel 1, knölsvan 3, sångsvan 23, bergand 1, alfågel 7, sjöorre 19, svärta 6, knipa 65, storskrake 7, tretåig mås 129, sillgrissla 112, tordmule 59, tobisgrissla 1 och alkekung 1 (oljeskadad).
Mats Peterz
- Wednesday, December 17, 2003 at 15:28:15 (CET)

Tis den 16 Dec. Vegeholm 1ex ad Havsörn och 1ex subad Havsörn. Stureholm 1ex subad Havsörn, 1ex ad hane Blå kärrhök och 83 ex Sångsvan.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, December 17, 2003 at 05:00:21 (CET)

Måndagen den 15 december. VARFÅGELN kom och hälsade på en stund under förmiddagen här på Ljungabolet.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Monday, December 15, 2003 at 18:19:25 (CET)

Sö 14 dec. Söderåsen, Vegeådalen-Hallabäcken. Komplettering till obsarna nedan; Varfågel 1 ex,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, December 15, 2003 at 12:08:00 (CET)

14/12. Under två besök på Rönnen kunde följande fåglar noteras: 9 bläsgäss, 1 gråhakedopping, 49 storspovar, 2 gravänder, 4 snösparvar, ca 30 kärrsnäppor, 10 strandskator, 48 sidensvansar, ca 10 skärpiplärkor, 1 ung duvhök och 1 svarthakedopping. Medobsare på förmiddagen var Paul F. och Henrik J.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 15, 2003 at 06:48:10 (CET)

14 december. Tillbringade några timmar vid Hallabäcken (Åvarp-Båvs stenbrott) innan vinden och regnet drev hem oss. En ung kungsörn uppvaktades av ca 45 korpar. Duvhök,glada och ett stort antal ormvråkar i luften. En stjärtmesflock vid bäcken, liksom ca 15 domherrar men ingen strömstare. På Vrams ängar sågs ett 100-tal gulsparvar. Medobservatörer: Eva Kristiansson, Lars Bergendorf
Bengt Hertzman
- Sunday, December 14, 2003 at 21:39:21 (CET)

14 dec. Ripagården 07.50-13.40. Storlom 1, smålom 33, gråhakedopping 3, havssula 7, stormfågel 2, blåhök 2 honf, strandskata 3, tretåig mås 387, tordmule 9, sillgrissla 34 samt ett gäng om 25 ängs-och skärpiplärkor. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 14, 2003 at 16:09:39 (CET)

Sön 14/12 kl 13 öster Vallåkra, Kvisttofta sommarridhus, 2 kungsörnar. Gav mej ut för att spana efter örn och efter 500 m ligger det så en stor rovfågel seglande utanför bilfönstret. Silhuetten typisk så det blev bingo direkt! Närobs på den första, en vacker ungfågel (1k) med de vita fläckarna på vingar och vitt på stjärtrot. Den andra avslöjade sig lite senare på stort avstånd då de lekte med varandra i luften.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Sunday, December 14, 2003 at 14:15:14 (CET)

Sön 14/12 8.30-10.30 Kattvik; 28 smålom, alka/sillgrissla 58, tobisgrissla 1, tretåig mås 63, 1 ung havssula, 5 alfågel, 1 gråhakedopping
Leif Dehlin, Lasse Nilsson
- Sunday, December 14, 2003 at 12:32:53 (CET)

13/12 Lör e.m. Grytskär; 1 dvärgbeckasin vid bäcken öster Grytskärsparkeringen, 8 svarthakedopping, 3 rödbena o´ 1 smålom. Småfåglar då ? Tja... 1 ängpip o´1 gråsiska
Leif Dehlin
- Saturday, December 13, 2003 at 17:41:36 (CET)

12/12 Rönnen em. Havsörn 1 subad. Pilgrimsfalk 1 Tornfalk 1 Ormvråk 1 Storspov 8 Storskrake 2 Mitt ibland alla Grågässen gick minst 5 Bläsgäss och 1 trolig hybrid mellan olika ansergäss
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, December 12, 2003 at 16:42:04 (CET)

7 dec Viken: 2 pilgrimsfalkar kretsande mellan Viken och Lerberget.
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, December 09, 2003 at 14:32:05 (CET)

7December Skälderviken Fågelcirkeln. Första stopp var Rönnen där sågs cirka 450 Grågäss Vigg 40 Storskrak 1 hona Storspov 8 Skärpiplärka 1 Rödhake 2. Sandöns obsar var Häger 7 Kanadagås 75 Storspov 6 Sävsparv 1 Avslutning Svedberga .Vid Lönnhults gård sågs Kungsörn 2 juv Havsörn 1 Blå kärrhök 1 honf Sångsvan 70
Mikael Jönsson <62micke@home.se>
Påarp, - Monday, December 08, 2003 at 23:02:35 (CET)

7 dec. I ett meståg vid Stenbrottet strax väster om Svanshalls hamn fanns 6 stjärtmesar varav 2 kontinentala. Över havet drog enstaka alkor förbi och några sillgrisslor rastade utanför Svanshall.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, December 08, 2003 at 09:50:44 (CET)

7/12. I den stora grågåsflocken på Rönnen fanns 1 sädgås och 3 bläsgäss. Vidare sågs 4 alfåglar, 6 snösparvar, 3 starar och 8 salskrakar (4 hannar och 4 honor). Igår 6/12 även 1 hanne stjärtand och 11 strandskator.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 08, 2003 at 06:45:31 (CET)

Med svart- och vitfågel menade jag svarta och vita fåglar, dvs blandade kråkfåglar respektive måsfåglar.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, December 07, 2003 at 21:20:27 (CET)

7/12 Lönhult-Stureholm. 2juv Kungsörn visade fint upp sig både sittande och flygande omkring. Efter ett tag kom en tredje ung Kungsörn och alla tre var uppe samtidigt. Efter ytterligare ett par minuter kom även en ung Havsörn. För övrigt var det ganska dåligt med fågel denna dag. Per & Carl Broman
Per Broman <broman@minmail.net>
Magnarp, - Sunday, December 07, 2003 at 18:24:07 (CET)

7.nov.Örnrundan.Stureholm Kungsörn 2,Märgelgravarna/Stureholm Havsörn 1 subad,glada 1.Mötte Bengt.A,som visade en en Pilgrimsfalk lk,som satt på en åker öster om Svedberga.I Hasslarp satt en Turkduva på en TV-antenn,trodde,att de övergivit byn.
Kjell D Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, December 07, 2003 at 18:23:37 (CET)

7.nov.Örnrundan.Stureholm Kungsörn 2,Märgelgravarna/Stureholm Havsörn 1 subad,glada 1.Mötte Bengt.A,som visade en en Pilgrimsfalk lk,som satt på en åker öster om Svedberga.I Hasslarp satt en Turkduva på en TV-antenn,trodde,att de övergivit byn.
Kjell D Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, December 07, 2003 at 18:23:21 (CET)

7.dec.kl ca 15. 24 tranor flög lågt över Ljungabolet. Är det inte lite väl sent ? Läste i Obsboken att någon hade sett svart- och vitfåglar ! Vad är det ??
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Sunday, December 07, 2003 at 15:14:04 (CET)

7/12 8.30-11.00 Kattvik; 1 Storlom,9 Smålom, 1 gråhake, 75 Obest.alka/sillgrissla, 17 bergand, 8 alfågel,8 svärta,3 sjöorre, 3 ad tretåig
Leif Dehlin
- Sunday, December 07, 2003 at 13:17:34 (CET)

Örnrunda i den nordliga isvinden med fågelskådare från bl.a. Bjäre naturskyddsförenings faunagrupp och Klippanbygdens natur. Två juv kungsörnar vackert över "örnträdet" mellan Svedberga och Farhult. C:a 70 sångsvanar tills med ett 20-tal kanadagäss på samma ställe. Sju storspovar närmre Farhult. C:a 7 snösparvar nära Rönnen.
Johan Brinck <johan.brinck@snf.se>
Ängelholm, - Saturday, December 06, 2003 at 21:38:29 (CET)

Lö 6 dec. Hittarps rev. Bengt Hertzman och undertecknad med en av Studiefrämjandets Natur-runt-knuten grupper. 1 ex Havsörn livade upp alla fåglar på revet (tyvärr dock 20 minuter innan deltagarna fanns på plats). Däremot fick vi en fin final senare på eftermiddagen då en Pilgrimsfalk med framgång satte efter den stora kajflocken. Uppvaktad av kråkor och vitfågel styrde falken in mot Kulla Gunnarstorp för en stunds "madaro".
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 06, 2003 at 18:51:16 (CET)

Fred 5 dec. Örnrunda. Kungsörn 2 juv Havsörn 1 juv tillsammans mellan Stureholm-Svedberga,Sångsvan 50 tal Stureholm.Rönnen,Snösparv 2 Svarthalsad dopping 9,Pilgrimsfalk 1 över havet på avstånd.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, December 05, 2003 at 14:49:25 (CET)

4/12. Örnspaning innan mörkret föll. I örnträdet mellan Stureholm och Lönhult satt två unga kungsörnar snyggt exponerade. Vid Sandön gjorde en havsörn ett svep och skrämde upp massor av svart- och vitfågel. 30 sångsvanar gick in för landning. Medobsare Mattias Lindgren
Lars Helgesson
Helsingborg, - Thursday, December 04, 2003 at 23:17:47 (CET)

Torsd 4/12-03. Vid lunchtid 1 varfågel i trädridån söder om Granngården i Ängelholm. I grannens trädgård på Kamomillgatan, en flock om c:a 30 ex sidensvansar som kalasade i ett träd med röda bär av okänd sort.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Thursday, December 04, 2003 at 13:26:24 (CET)

4/12. 1 ex svart rödstjärt på Åkerslundsområdet i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, December 04, 2003 at 09:34:50 (CET)

3 dec Mölle. Något gråaktigt susade förbi köksfönstret, och vi for upp och kollade. En varfågel satt snyggt i ett träd på tomten i ca tjugo sekunder, innan den hastade vidare ner i byn. Snabba ryck!
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Wednesday, December 03, 2003 at 23:47:26 (CET)

2 Dec Lervik-Ranarp,Vattenpiplärka 2,Skärpiplärka ca 10,Snösparv 4,Blå kärrhök 1 hona,Stare 10,Skärsnäppa 3,Rödbena 3,samt 1 Vitkindad gås. Glimminge plantering- Vattenpiplärka 1,Snösparv 1, Torekovs rev-Rödbena 3,Sidensvans 13 samt 1 Stor fladdermus
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, December 03, 2003 at 12:09:13 (CET)

1/12. När jag kom till jobbet nu på morgonen möttes jag av en kattuggla som kom flygande tyst mellan husen. Platsen är Åkerslund i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 01, 2003 at 06:55:13 (CET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.