Observationer januari 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken
31 januari. Torekov. Ett tiotal kärr- och ett tjugotal skärsnäppor samt två rödbenor skrämdes bort från revet av en gammal pilgrimsfalk. I hamnen en hona salskrake. Klören. Mycket småfågel i den sk bändelgrandungen: bla grönsiska,kungsfågel,m.korsnäbb (9), svartmes och en tofsmes. Rönnen. Tjugonio överflygande spetsbergsgäss mot väster. Troligen samma flock som sågs i området tidigare i år.

Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, February 01, 2003 at 09:02:45 (MET)

31 jan. Fortfarande åtminstone en vattenpiplärka i tångbankarna vid Lerhamn. På samma plats en taltrast.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, January 31, 2003 at 23:16:34 (MET)

2003-01-31. En liten tur i "Örnmarkerna" i strålande väder. 1 Havsörn, 1 Kungsörn, 1 Pilgrimsfalk, 1 Blå Kärrhök - honf., 2 Fjällvråkar. Vid Välinge 112 Sångsvanar och ca 200 Kanadagäss.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Friday, January 31, 2003 at 21:23:21 (MET)

030131 Magert med fågel i skälderviken men 1 Kungsfiskare satt en bit upp i vegeån från båtbryggorna sett.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, January 31, 2003 at 20:55:10 (MET)

30/1 Örnrunda.Vid Stureholm Havsörn 2st juv.Vid vägen ner mot Häljaröds hamn i tre lärkträd strax innan hamnplan 3st Mindre korsnäbb och 2st Bändelkorsnäbb honfärgade.Vid hamnen 2st Havsörnar en ad och en juv.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, January 30, 2003 at 23:13:16 (MET)

28 jan. En varfågel på teleledningarna utmed väg 110 utanför Billesholm. I centrala Helsingborg en flock sidensvansar om drygt 20 ex.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, January 29, 2003 at 21:39:02 (MET)

Rögle slott:kungsörn ex,yngre.Märgelgravarna:Storskrake 27ex.Sandön/åmynningen:rördrom ex.(en bit upp i ån) som trodde han var osynlig,gravand 6 ex,häger 4 ex,storspov 7 ex,skäggmes 4 ex.storskrake 17 ex.Ornakärr:Vid obs.av en svan- och gåsflock som betade öster om kärret,uppstod plötslig panik,2 ex.ad. havsörn gjorde gemensam attack utan resultat.De avlägsnade sig makligt österut utan några flyglekar. sångsvan 30 ex,kanadagås > 350 ex,grågås 3 ex och en mysko vitaktig gås (för långt avstånd) stripgås? Klörenparkeringen:häger ex. och ett korp-par som hade avancerade flyktlekar.På Klören sågs inte en mes,inte ens en talgoxe.I tallarna närmast ängelholmsvägen sågs däremot en bändelhona och ett halvdussin mindre korsnäbb.
Kjell D.Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, January 29, 2003 at 17:08:38 (MET)

28. jan 21:55 Ljungabolet Kattuggla hoade i ca 10 min
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Tuesday, January 28, 2003 at 22:39:37 (MET)

27 januari. Under den tidiga morgonen sågs en tofsmes i strandskogen strax norr om parkeringen vid Sibirien.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, January 27, 2003 at 20:02:22 (MET)

26 jan. En ad. dvärgmås bland skrattmåsarna utanför Sandön vid 10.30-tiden.
Henrik Johansson
- Monday, January 27, 2003 at 18:25:15 (MET)

25/1. Vid Sandön låg en hanne stjärtand, och i Farhult rastade en tofsvipa. I Rönneå Ängelholm fanns 3 mandarinänder. Vid Pyttebron låg 2 honor, och vid Carl XVs bro 1 hanne. Arten lär ha frihäckat i kommunen i fjol. En hona med ungar har setts i Kägleån i Pomonaområdet (andrahandsuppgift).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 27, 2003 at 06:47:47 (MET)

26/1 Bengt A:s gransångare från förra helgen var kvar i nyponbuskagen på Hittarps rev.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, January 27, 2003 at 06:19:32 (MET)

26 jan. Hovs hallar 08.05-12.10. Smålom 87, skäggdopping 6, gråhakedopping 4, svarthakedopping 1, grågås 107 mot N, sångsvan 5 mot N, ejder 87, småskrake 73, sjöorre 14, svärta 16, tretåig mås 4 ad, sillgrissla 82, tordmule 89, obest.alka 106, lunnefågel 1 10.15 samt tobisgrissla 3. På vägen hem sågs en honfärgad blåhök utmed motorvägen i höjd med Höja samt 1 varfågel strax norr om Välinge.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 26, 2003 at 20:00:54 (MET)

26 januari. Rönnen: 1 stjärtand hanne, 4 gravänder, 1 havsörn och 1 sånglärka drog över.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 26, 2003 at 19:46:36 (MET)

25/1 Farhult: 2 hägrar satt i vasskanten.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 26, 2003 at 19:39:35 (MET)

26 januari. En vandring på och kring Traneröds mosse. På den inte allt för långa artlistan noterade vi bl a 4 talltitor, 1 varfågel, spillkråka, korp, domherre,svartmes, nötskrika samt i skymningen två spelande kattugglor, d v s ett ganska normalt utbyte för en skogsornitolog vid denna årstid. Medobs: Eva Kristiansson, Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Sunday, January 26, 2003 at 19:21:31 (MET)

26 januari
Bändelkorsnäbbarna kvar på Klören, idag en hane och en hona i dungen längst ner mot havet.
Thomas Wallin
- Sunday, January 26, 2003 at 19:15:28 (MET)

26/1 TJÄLLRAN. En lunnefågel sträckte mot SV kl.10.33. En lappsparv höll till längs stranden med ett 20-tal snösparvar. SANDÖN. Pilgrimsfalk 1 2k samt myrspov 1. STUREHOLM. Havsörn 2, kungsörn 2 och blåhök 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, January 26, 2003 at 18:30:49 (MET)

26 januari: De 4 berglärkorna var kvar idag vid 12-tiden vid Gröthögarna. På västsidan Stureholm vid 15-tiden totalt 7 örnar på samtidigt, 4 havsörnar varav 1 ad och 3 subadulta kungsörnar. Dessutom en 2K pilgrimsfalk överflygande på samma ställe. En varfågel 500 m SE Rögle gods.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, January 26, 2003 at 18:15:18 (MET)

Sönd. 26/1. KLÖREN: Bl.a. Talltita 2 RÖNNEN: 2 gamla havsörnar gjorde en fin uppvisning av framgångsrik andjakt JONSTORP: Sånglärka 2 ORNAKÄRR: Bland alla kanadagässen gick 124 grågäss och 12 sädgäss samt 84 sångsvan VIKEN: Glada 1
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 26, 2003 at 17:42:41 (MET)

26jan. Vi började dagen i Viken där det blev 1ex snatterand och 1ex häger och sen vidare till Höganäs och ett försök på forsärlan, men den lyser med sin frånvaro ännu en gång. Vi ta en tur över Ornakärr där vi har 2ex ad havsörn och omgivningen rör det sig mycket gäss. Ett fika stopp i Arilds hamn ger 2ex storlom och ca40str sillgrisslor. Nu bestämmer vi oss för att hänga in brunand på våra falk-listor och vi beger oss till Stora hultstrand och spanar över området, det ger följande resultat, 42ex kärrsnäppa,14ex rödbena och mycket bläsand ca 200ex, men tyvärr ingen brunand så vi fick trösta oss med 4ex bergand istället. Efter ett tips av Mårten på att det fanns 1ex lappsparv ihop med snösparvar ute vid Tjällran begav vi oss ditt och fick efter ett tags letande syn på sparv-gänget och lappsparven hängdes in på våra falk-listor:Tack Mårten för tipset.
Kristian Linde, Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 26, 2003 at 16:12:06 (MET)

25 jan Rögle gård-Näset: Havsörn 3 ex (2 juv, 1 subad), Kungsörn 2 ex, Sångsvan ca 140 ex, Kanadagås ca 120 ex, Grågås 2 ex.
Svedberga: Blå kärrkök 1 ex (honf)
Medobs: Ingrid och Björn Ekelund
Christer o Åsa Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, January 26, 2003 at 00:21:01 (MET)

25 januari. Vinterfågelräkning Laröd-Nellåkra. Den förra räkningen var verkligen VINTERfågelräkning, idag var allt tillbaka till det normala, grått och snålblåst. Längs rutten sågs och hördes 30 arter, ännu en gång dominerade mesar, bl a en flock på 75 talgoxar/blåmesar. Sjungande svartmesar, ropande nötväckor och två trummande större hackspettar gav lite förvårkänsla. Värt att nämna i övrigt: 1 varfågel, 1 skogsduva,1 spillkråka,1 duvhökshona och ca 250 björktrastar.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 26, 2003 at 00:07:02 (MET)

24/1 2003 LERVIK-GRYTSKÄREN: Svarthakedopping 2, kricka ~30, bergand 4, strandskata 1, ängspiplärka 4, vattenpiplärka 1, skärpiplärka ~15 och hämpling 1.
Mats R.
Hbg, - Saturday, January 25, 2003 at 20:26:47 (MET)

25 januari: Mellan Svedberga och Västraby gård satt 4 Havsörnar (3 juv,1 ad) på en stubbåker och åt på något (örngott?). I fonden satt en ung Kungsörn och spanade. Vid gården Stenknäck 1. Från bryggan vid Sandön lät sig Rördromen bli betraktad en lång stund och på kort håll. Från Häljaröds hamn sågs Gravand 7, Storspov 4, Salskrake 1 (hona), Bläsand 7, Alfågel 3. Vid Stenkrossen låg en svärta.
Thomas Terne <paula.terne@minpost.nu>
Helsingborg, - Saturday, January 25, 2003 at 19:13:04 (MET)

25 Januari. Vädret satte effektivt krokben för kungsörnsstudier på Hallandsåsen så jag tänkte ta en tur och fylla på min Falkprislista. Pilgrimsfalk gick bra då Råger och Kornelia satt fint i det tidiga morgonljuset hos Lantmännen i Sydhamnen, Helsingborg. Dock lyste både berganden och svarta rödstjärten med sin frånvaro. 3 tåliga rörhöns vid Krematoriet i Helsingborg. Efter det blev det en lång väntan på forsärla vid Höganäs Reningsverk. Ja, jag väntar fortfarande... Ilsken som ett bi och frusen som en vinterbadare körde jag till Klören. På vägen ner mot havet mötte jag ett meståg innehållande en av målarterna, talltita. Sista stoppet för dagen blev nere vid Sibirien. Tyvärr ingen tofsmes men vid parkeringen fanns en ganska stor flock mindre korsnäbb. Inne i den stora flocken kunde jag även höra lätet från minst en bändelkorsnäbb. Låt det bli vår snart...
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, January 25, 2003 at 16:43:35 (MET)

Lördag 25 januari. Lerberget: Järnsparv 1 ex, Svanebäck: Snösparv 2 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, January 25, 2003 at 15:55:15 (MET)

25 januari
Ca 10 skäggmesar i vassen vid Sandön, salskrakshona vid Rönnen, subad havsörn och 1.000-1.500 kanadagäss vid Ornakärr de roligaste obsarna denna kulna vinterdag.
Medobs: Bjäre Naturskyddsförenings fågelcirkel
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Saturday, January 25, 2003 at 13:25:11 (MET)

Med början i helgen och de närmaste veckorna skall vi skåningar inventera kungsörn. Mer info under "Aktuellt". Maila alla observationer till mig personligen då det är mycket viktigt med sekretessen vid misstänkta häckningsplatser.
Henrik Ehrenberg <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Friday, January 24, 2003 at 17:55:12 (MET)

24-1 Promenerade mellan Lervik och Ranarp och såg bla Dubbeltrast 1,Stjärtand 1,Bergand 2,Sidensvans 11,Glada 1,Fjällvråk 1,samt 14 Hägrar,varav 10 stod på inre Grytskäret.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, January 24, 2003 at 17:14:57 (MET)

Tor 23 januari 1430. Viken/Svanebäck, stranden nedanför golfklubbens klubbhus. Lappsparv.
Claës Hagenfeldt <claes.hagenfeldt@tleia.com>
Viken, - Thursday, January 23, 2003 at 16:57:50 (MET)

22 jan. 2 Turkduvor i Lerberget
Björn Elmund
Lerberget, - Wednesday, January 22, 2003 at 22:32:15 (MET)

22 jan. En kort tur vid lunchtid. RÖNNEN: Havsörn 2 unga, Pilgrimsfalk 1 ung, Gravand 4, Strandskata 3, ORNAKÄRR: Havsörn 2 gamla samt en projektstork som kom snyggt flygande över ängarna.
Bjkörn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, January 22, 2003 at 22:25:21 (MET)

22/1 4 Berglärkor fortfarande kvar vid Gröthögarna,syntes fint från bunkern.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Wednesday, January 22, 2003 at 16:20:33 (MET)

19/1. På Sandön gick 1 myrspov, 3 strandskator och salskraken var kvar. En stare flög förbi. Vid Rönnen sågs 3 tordmular, 2 skäggdoppingar, 4 havsörnar (3 ad + 1 ung) och 17 bläsänder. 2 glador svävade över Utvälinge, och på Klören fanns 3 bändelkorsnäbbar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 20, 2003 at 06:44:10 (MET)

18/1. Ute på Själrönnen höll 3 havsörnar till, och inne vid Sandön låg en hona salskrake. I Farhult fanns 6 gravänder och 2 skäggmesar. En ensam tofsvipa rastade på Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 20, 2003 at 06:39:01 (MET)

19 januari Torekovs rev kl 15.00-15.30: Förutom 12 st skärsnäppor på revet sträckte en VITNÄBBAD ISLOM åt sydost in i Skälderviken och 10 min. senare en LUNNEFÅGEL åt öster utanför revet. Tur ska man ha ibland!
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, January 19, 2003 at 22:22:08 (MET)

19 januari.Hittarps rev. Att revet med omnejd är en smågiftig fågellokal har framkommit i tidigare rapporter med div ovanliga fåglar. Även idag gjordes en för årstiden något udda obs när en gransångare, som tydligen klarat av de kalla vinterdagarna, upptäcktes bland nyponbuskarna. Den var tystlåten och höll sig väl dold i buskagen varefter den flög ut mot revet och landade bland de vissna mållerna. Fågeln kunde inte återfinnas men är troligen kvar i området. Dessutom sågs stare 5, gravand 1, steglits 1 samt en överflygande bändelkorsnäbb. Med på plats var även Thomas och Charlotte Swanberg
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, January 19, 2003 at 20:58:46 (MET)

Sö 19 jan; Tommarps ene; Storskrake 2 ex, Knipa c 5 ex, Gräsand c 80 ex, Kungsörn 1-2 ex ungf, Glada 2 ex, Ormvråk 3 ex, Fjällvråk 2 ex, Tornfalk 1 ex, Korp 4 ex och så - på den översta taggtråden - syntes på håll ett fjädernystan, fladdrande som en trasig vimpel i vinden. Bara till att försöka backa tiden och försöka föreställa sig hur det hela gått till; småfågeljakt över de stortuviga betesmarkerna ner i "Tommarpsgrytan". Allt gåt bra ända tills spetskroken skär in i vingknogen och en hopplös kamp börjar. Nu återstår bara torra fjäder- och skelettrester. - En ung stenfalk på sin första och sista höstresa.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 19, 2003 at 20:51:11 (MET)

19/1 Hittarpsrev: 5 starar kom sträckande från söder och satte sig ute på revet. Medobservatör: Magnus Håkansson
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 19, 2003 at 19:06:24 (MET)

19 januari: Under Naturskyddsföreningen i Kullabygdens vinterfågelexkursion gjords bl.a. 9 obsar av Havsörn trol. 6 olika fåglar (3 Ornakärr, 1 Stureholms gods, 1 Själrönnen, 3 Rönnen, 1 Vegeholm) vid Sandön 4 gravänder och 1 myrspov. Klören: bändelk. 2,mindre kors. 20, talltita 2 samt tofsmes 1ex. Höganäs: sidensvans 15ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 19, 2003 at 17:29:49 (MET)

Sön 19/1 vid Gröthögarna 4 berglärkor o´ 1 järnsparv. Vid Lervik 3 bändel, 2 hanar 1 hona, tillsammans med mindre korsnäbb.
Leif Dehlin
- Sunday, January 19, 2003 at 15:53:22 (MET)

17/1 Mellan Farhult och Jonstorp rastade 29 spetsbergsgäss en kort stund innan de drog vidare mot norr. Stureholm med omnejd gav bl.a. sädgås 18 och kungsörn 1 ad.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, January 19, 2003 at 15:04:35 (MET)

20030118 Sandön En artren flock med 30 spetbergsgäss kom sträckande österifrån mot SV. Häftigt! Dessutom visade sig en rördrom under några sekunder då den flög några meter på östra sidan av åmynningen. I övrigt: Havsörn 2 ex, gravand 1 ex, storspov 4 ex samt som vanligt skäggmes. Medobservatörer: Daniel Melchert och Stefan Magnusson.
Mattias Olsson <ben_slimane@hotmail.com>
Landskrona, - Sunday, January 19, 2003 at 14:14:16 (MET)

030118. Vi blev förvisso nästan 20 arter efter "Nordvästra Alliansen" men lyckades denna gång få med domherre, vilken vi var ensamma om att missa förra året. Några intressanta obsar i KOF-omr:
1 hane mindre hackspett sågs på Rögla Mosse, på samma lokal också bl.a. tofsmes, talltita och sånglärka. Gråhakedopping, alfågel, sjöorre, svärta och tretåig mås i Kattvik, 15 skärsnäppor i Torekov och 10 i Lervik, gravand vid Sandön och Rönnen, salskrake vid Sandön, stenfalk och fjällvråk i Mjöhult.
Seth Nilsson, Björn Herrlund, Jan Svensson, Patric Carlsson
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, January 19, 2003 at 13:12:49 (MET)

030118. SkOFs årliga VINTERFÅGELSAFARI gick av stapeln denna smått blåsiga januarilördag. Enda laget från rapportområdet som hade nerver att ställa upp var "Nordvästra Alliansen" bestående av nedan nämnda personer. Under dagen (12 timmar) lyckades vi se 93 arter, varav 92 inom KOF's rapportområde. Kl 05.00 lyssnades kattuggla in vid Sofiero och kl 17.00 avslutades med smådopping i Lundåkrahamnen, Landskrona. Av intressantare arter under dagen kan nämnas stjärtand och berguv i Helsingborgstrakten, bändelkorsnäbb vid Ripagården och Klören, havsörn, skärsnäppa, mindre hackspett vid Torekov, sånglärkor på flera platser, sädgås, 3 kungsörnar och 3 havsörnar i Stureholm - Rögleområdet, storlom vid Klören, svarthakedopping vid Stenkrossen och forsärla vid Höganäs reningsverk. Mer pinsamt var väl att både snatterand och domherre undgick vår artlista!
Mats R., Thomas S. & Mårten M.
Hbg, - Sunday, January 19, 2003 at 12:33:20 (MET)

19/11 Vikens hamn Svarthuvad mås 1 ad, observerad från 11.35. 18 bläsänder, lika delar hannar och honor, vid revet i höjd med golfbanan n Viken.
Eva Stenvång <eva.stenvang@sfr.se>
Saltsjöbaden/Viken, - Sunday, January 19, 2003 at 12:27:06 (MET)

18 jan. Rönnen. Utöver de vanliga mängderna av skarv, trut och gräsand såg jag: gravand 1, storspov 1, sothöns 4, knölsvanor 6, otaliga ejderpar. Jonstorp, på ett fält norr om väg 112 öster om Mjöhultvägen: sångsvanor 36 vara 5 juv., kanadagäss > 50 samt 4 anser gäss troligen grågås.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Sunday, January 19, 2003 at 09:18:57 (MET)

18 januari
Hovs hallar disigt och lite dagen efter stora stormen... ändå täml gott sträck, arter o antal ung som Henrik&Christian nedan, dessutom rörde sig en flock sidensvansar runt i området. Vid Kattvik drog en gammal pilgrimsfalk in från bukten, fler sidensvansar rastade och vidare 1 alfågel, 2 gråhakedoppingar, 2 sjöorrar och 1 svärta, 10-15 tretåiga måsar.
Per Muhr o Thomas Walin
- Saturday, January 18, 2003 at 20:50:44 (MET)

18 Januari. Skäldervikens småbåtshamn besöktes av en häger som härmed blir statistik i KOFs vinterhägerinventering.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, January 18, 2003 at 20:17:12 (MET)

18/1 Kullagunnarstorp: 1 häger, 1 gravand och minst 4 talltitor. Hittarpsrev: 1 ad. havsörn samt ytterliggare 2 ex. över Laröd
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, January 18, 2003 at 19:56:10 (MET)

18/1. Dagen började vid Ripagården (08.40-11.10) och det gav följande resultat, 16str smålom, 1str skäggdopping, 4str sjöorre, 14str svärta, 15str tretåig mås,1200str alkor och av dessa var 95% sillgrisslor, 1str tobisgrissla, 2str lunnefågel (1010,1040), 2str berglärka och 1ex järnsparv. Vidare till Torekovs rev för att kolla efter skärsnäppa och det fanns 15ex på lokalen och även 1ex strandskata och 4ex kricka. Vi gav upp ganska snabbt i den kalla sydvästvinden som rådde. Efter att fikat i bilen i lerhamn så körde vi till Rönnen och det gav 2ex gravand, 2ex gråhakedopping, 2ex svarthakedopping och även i Skälderviken var det fart på alkorna. Vi avslutade dagen med en tur över örn-markerna och vi fick ihop 4 st örnar (3ex havs och 1ex kungsörn).
Kristian Linde, Henrik Ehrenberg
ängelholm, - Saturday, January 18, 2003 at 18:01:12 (MET)

Grytskär, Vejbystrand 17 jan. skärpiplärka 1, ejderpar 11, skarv 11, havstrut 2, gråtrut 1, knipa 4, sångsvan 19, sothöna 2 + otal gräsänder.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Friday, January 17, 2003 at 18:37:03 (MET)

16/1 - Hovs hallar. Väst-/sydvästgående sträck från gryningen till kl. 14.00: Smålom 1010, Gråhakedopping 2, Skäggdopping 11, Stormfågel 16, GRÅLIRA 1 kl. 10:18 (passerade ca 250 m utanför klipporna i strålande medljus!), Sjöorre 36, Salskrake 1, STORLABB 1 kl. 11:00 (jagade tretåiga måsar ca 2 km ut och sträckte sedan vidare), Dvärgmås 1 ad, Tretåig mås 12 2K + 506 ad, Sillgrissla/Tordmule 1497 varav 95 % Sillgrissla, Tordmule 77 och LUNNEFÅGEL 1 kl. 10:32. 1 Storlom rastade strax utanför klipporna och 35 Sidensvansar drog förbi. Båstads hamn kl. 14.15 - 15.30: BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA 1 ex rastade ca 1 km norr om hamnen kl. 14.38 - 15.10 varefter den sakta drog mot nordväst. 1 ad Dvärgmås och 1 ob. labb troligen bredstjärtad sådan rastade i bukten. 1 Skärsnäppa födosökte på den västra hamnpiren. Slutligen flög 1 pilgrimsfalk längs E6 i höjd med Ängelholm. Medobservatörer: Lars Råberg, Martin Green, Nils Kjellén, Lars-Gunnar Lundquist, Magnus & Mattias Ullman m.fl.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Friday, January 17, 2003 at 13:47:32 (MET)

Fre 17/1. Kattvik 8.00-11.00; Ett tiotal smålom, sillgrissla och tretåig. 1 storlom,3 tordmule,1 alkekung och 1 gråhake rastar utanför hamnen. 1 skärsnäppa str. V.
Leif Dehlin
- Friday, January 17, 2003 at 12:46:56 (MET)

16.1. En timmes spaning från hamnen Arild mitt på dagen. En vitnäbbad islom, troligen gammal fågel i vinterdräkt, låg och fiskade ca 300 m utanför hamnen. Mycket grisslor och smålom i luften men i havsfågelväg endast ett tiotal tretå.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, January 17, 2003 at 09:21:12 (MET)

030116 HOVS HALLAR 8:00 - 13:00. Grålira 1 ex., Storlabb 1 ex., Stormfågel 2 ex., samt hundratals Smålommar, Sillgrisslor och Tretåiga måsar. Medobservatör Bengt Andersson.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Thursday, January 16, 2003 at 17:33:32 (MET)

16/1 Vid bron över järnvägen i Vegeholm satt varfåglen på ledningarna och spanade över fältet. Och i ån simmade salskraks hona.
Kristian Linde
ängelholm, - Thursday, January 16, 2003 at 15:31:16 (MET)

Några sent inskrivna obsar: 030108 Hästhagen/Lussebäcken,Hbg: Stenfalk 1 ex. 030111 NV Förslöv: Ännu en Stenfalk som visade upp sig fint under intensiva jaktförsök. 030112 Sinarpsdalen,Grevie: Mycket fåglar i rörelse efter nattens tö. Bl.a. Varfågel 1 ,Dubbeltrast 1 , Gröngöling 1 , Stenknäck 2 , Kungsörn 1 juv , gott om Ormvråk, enstaka Fjällvråkar + mycket mer.
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Wednesday, January 15, 2003 at 18:32:50 (MET)

Rössjön onsdagen 15 jan. sångsvan 10, sothöna 1, knipor 3, storskrake 1, > 250 gräsänder
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Wednesday, January 15, 2003 at 18:26:43 (MET)

Onsdag 15 januari; Klören, småtallarna/granarna längst ner mot havet. Bändelkorsnäbb 5 ex, 2 hanar och 3 honfärgade
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, January 15, 2003 at 16:05:24 (MET)

13/1 Vattenmöllan: Under inventering 1 ad havsörn och 1 pilgrimsfalk
Lars Mårtensson
Viken, - Wednesday, January 15, 2003 at 15:01:01 (MET)

fr 10 jan Epadalen; 1615 årets(vårens) första talgoxsång, lö 11 jan, promenad vid Klören: stor m korsnäbbsflock i grandungen med 6-7 bändelkorsnäbbar, sö 12 jan Rönnen: 1 svarthakedopping, 1 alfågel.
Per Muhr <per.muhr@telia.com>
Ängelholm, - Tuesday, January 14, 2003 at 21:22:49 (MET)

14/1-03 Höganäs hamn:Salskrake 1 hona med några storskrakar vid "Åkes Pub".
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, January 14, 2003 at 21:04:39 (MET)

Hörde kattugglan 13 jan kl 22:30. Statisitk vid fågelbordet: lördag den 11 januari: 16 koltraster båda könen, ca 150 bergfinkar, 26 pilfinkar, 5 gulsparvar, 2 stenknäck, 3 grönfinkar, 1 entita samt talgoxar och blåmesar. Omslag från frost/snö till tö/slask söndag den 12 januari: kl 10 lyfte alla bergfinkarna och försvann norrut. Koltraster 5, pilfinkar 26, nötvecka 2, entita 1, grönfinkar 5, talgoxar och blåmesar
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Tuesday, January 14, 2003 at 11:41:10 (MET)

Obsboksstatistik
Som traditionen föreskriver vid den här årstiden har statistiken för fjolårets rapportering till Obsboken sammanställt. Du tillhör troligen en av de närmare hundrafemtio personer som besöker Obsboken varje dag. Läs mer om rapporteringen, vem som rapporterade mest samt listan på alla rapportörer här!
KOFs webb grupp <info@kof.nu>
- Monday, January 13, 2003 at 23:56:46 (MET)

Borrstorp 13 januari kl 13.30 Den unga kungsörnen hälsade jag på även i dag. Den satt nu bara 25 meter norr om vägen i en buske ungefär 300 meter väster om rondellen i Borrstorp. Ganska stora vita fält på vingarnas undersida. Börje
Börje Löfblad <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Monday, January 13, 2003 at 16:59:05 (MET)

12/1-01 Stureholm:Bändelkorsnäbbarna kvar i norra delen av skogen.5 ex (1 hane) höll idag till i ett annat lärkbestånd några 100 m in i skogen.Därtill en ung Havsörn och en 4k Kungsörn samt en duvhök.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, January 13, 2003 at 15:36:39 (MET)

030111 LERVIK(Fruktodlingen) Bändelkorsnäbb 1 hona + ca 35 st Mindre Korsnäbbar. Strax öster om LERVIK 9 st Sånglärkor. BRODDARP(Ö om Torekov) Flög en Enkelbeckasin över oss. TOREKOVS REV 4 st Skärsnäppor. TJÄLLRAN(Vid den lilla hamnen) En hona och en hane Blå Kärrhök samt överflygande 4 st Stripgäss. KLÖREN P 1 st Häger. SANDÖN 1st Gravand. Medobservatör Anders Larsson, Hässleholm.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Monday, January 13, 2003 at 10:40:48 (MET)

Söndagen 12/1 SANDÖN: Svarthakedopping 1ex, Storskrake,honfågel 1ex KLÖREN: Mindre Korsnäbb 2 flockar med ett trettiotal fåglar i varje. PARKERINGEN VID BRON ÖVER VEGEÅ: Rördrommen var ute och promenerade på isen. Varfågel 1ex.
Göran Möller <goran-moller@ebox.tninet>
- Monday, January 13, 2003 at 09:55:03 (MET)

12 januari. Vid Glimminge strand sågs 4 rödbenor och en enkelbeckasin. På intilliggande Vasalt hed stöttes ytterligare en enkelbeckasin upp, kan dock eventuellt ha varit samma fågel. Under den gångna veckan har minst två morkullor hållit till i Glimminge Plantering.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, January 13, 2003 at 08:31:25 (MET)

12/1. Vid den nya husvagnscampingen i Vegeholm stod en rördrom, 12 sidensvansar drog förbi och över alltihop svävade en ung havsörn. En del nytt för året blev det vid Rönnen som 1 gravand och 2 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 13, 2003 at 06:44:32 (MET)

11/1. Stod vid flaggstången i Utvälinge och kollade Sandöns omgivningar. Det blev bl.a. 4 kärrsnäppor, 1 vitkindad gås och 1 pilgrimsfalk. En gärdsmyg demonstrerade att kortaste vägen mellan buske A och buske B är en rät linje. Att två fågelskådare råkade stå ivägen mötte inget hinder. Fågeln kom farande som en trimmad humla under våra tubar, mellan stativbenen, och betraktade oss tydligen som harmlösa figurer i terrängen. Vid Rönnen fanns 6 salskrakar, varav 1 ad hanne. Rolf och Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 13, 2003 at 06:40:11 (MET)

Lördag 11.1. Örnrundan gav 2 subad och 1 ad havsörn, 1 ad pilgrimshona vid Västraby samt en 4K kungsörn. Någon dag tidigare sågs tre gamla havsörnar i samma område, många gamla havsörnar verkar övervintra söderut denna vinter! En lunne drog över iskanten vid Sandön där storspovarna härdar ut, fortfarande 60 st. 3 salskrak, 5 strandskata, 1 stjärtand. 1 myskand, 20-tal kärrsnäppor och "vårens" första gravand på samma plats. Ovanstående skådat med Peter Bjurenstål.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, January 12, 2003 at 22:24:39 (MET)

12 januari, KULLEN 09:00-11:30 storlom 4, smålom 12, vitnäbbad islom 1 str SW 09:50 ca.200 m utanför klipporna, skäggdopping 33, gråhakedopping 7, svarthakedopping 3, sillgrissla 175 (varav några i s-dräkt och några i "halv" s-dräkt),tretåig mås 22, skärpiplärka 1, sidensvans 55ex. som nu kalasade på kvarvarande olvon och t.o.m. slånbären tycktes smaka väl. STRANDBADEN: gravand 1, rödbena 1, skärpiplärka 2ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 12, 2003 at 22:08:20 (MET)

12 januari. Bälteberga, Tjutebäcken. Strömstare 3, kungsörn 1 ungf samt glada 8.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, January 12, 2003 at 21:04:18 (MET)

Söndag 03-01-12 KULLEN (MISTLUREN):Smålom 11, Skäggdopping 5, Gråhakedopping 1, Lunnefågel 1 (flög västerut utmed norra sidan ca 150 m från land och landade ett stycke utanför spetsen, där den var svår att se i den höga sjön. Kul med lunne även om de ser lite "solkiga" ut så här års)Sillgrissla ca 30, obestämd grissla >100 (förmodligen sillgrisslor), Sidensvans 280, Järnsparv 1, VATTENMÖLLAN: Kricka 12, Salskrake 1 hona, Stare 1, HÄLJARÖD: Skäggdopping 1, Svärta 1, Alfågel 4, RÖNNEN: Stare 1, STENKROSSEN: Svarthakedopping 1, Sillgrissla 1
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, January 12, 2003 at 21:03:00 (MET)

11 januari. Farhult-Utvälinge bla smålom 1, salskrake 9, , gravand 2 samt en lunnefågel, sträckande NV mellan Sandön och Själrönnen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, January 12, 2003 at 20:59:16 (MET)

Sön 12/1 och en go´ förmiddag vid Ripagården och Gröthögarna med bl.a. ca 15 tretåig mås, minst 30 sillgrisslor och 1 skärsnäppa.
Leif Dehlin
- Sunday, January 12, 2003 at 20:50:32 (MET)

Lång vända runt nordvästskåne, med mycket fågel idag den 12.1. Gott om björk- och koltrastar och sidensvansar lite överallt. Sångsvanflockar vid Förslöv (15 ex), Farhult (40 ex) samt på en 4-5 ställen runt Stureholm/Rögle (totalt flera hundra). Annat intressant (i urval): Vid Kattvik: Obest islom 1 landade långt ute på Laholmsbukten, Skäggdopping 1, Svärta ca 10, Sjöorre 5, Alfågel 2, Blåhök 1 hona, Tretåig mås 1 ad, Sillgrissla ca 10, Spillkråka 1, Dubbeltrast 2. Innanför Lervik en hona Bändelkorsnäbb bland ca 40 Mindre korsnäbb och fem Steglitser och nere vid Grytskären nio Rödbenor. Vid Klörenparkeringen en Rördrom. I Jonstorp en Hornuggla och vid Stureholm en Havsörn.
Martin Gierow <martin.elisabeth@compaqnet.se>
Lund, - Sunday, January 12, 2003 at 20:19:16 (MET)

12/1 om eftermiddagen
Karlsfält SV Svedberga: Sidensvans 17 Vikens hamn: Svarthuvad mås 1 ad vinter, tretåig mås 1 ad vinter mot N längs stranden, skärsnäppa 2 rastade flyktigt ytterst på hamnpiren
Mikael Svensson <anna.mikael@telia.com>
Osby, - Sunday, January 12, 2003 at 19:57:08 (MET)

11/1 KOF-stugan: Salskrakar 5 ex, Storskakar 4 ex, Svärta 1 hanne, Sjöorre 1 hona. Stenkrossen: Gravand 1 hanne str.W, Vigg 4 ex.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 12, 2003 at 18:30:58 (MET)

12 januari. Höganäs hamn: smådopping 1, gråhakedopping 1, forsärla 1, stare 2. Lerhamn: Vattenpiplärka 1 och en hel del skärpiplärka. Stenkrossen: Svarthakedopping 4, alfågel 6, domherre. Cernelle: kanadagås 400, sångsvan 20, varfågeln kvar synlig från Välingevägen. Söder om Välinge: sångsvan 175, kanadagås 200. Vegeholm: sångsvan 40. Stureholm: Havsörn 3 + kungsörn 1 kivades om plats i "örnträdet" bortåt Lönhult.
Lars Helgesson & Kjell D. Högström
Helsingborg, - Sunday, January 12, 2003 at 17:41:07 (MET)

11 januari
Förutom skärsnäppor mm enl föregående rapport en salskrakshona vid Torekovs rev när den extrema kylan snabbt växlade till kraftig västanvind - fast den sistnämnda var nog kallast! Vid järnvägsbron över Rönneå i Skälderviken en rördrom som stod och sov i vasskanten samt ca 15 storskrakar.
Stig o Bodil Forsberg, Thomas Wallin
- Saturday, January 11, 2003 at 18:31:01 (MET)

11 jan. Torekovs rev: Pilgrimsfalk 1 hane, Kricka 1 hane, Skärsnäppa 5, Kärrsnäppa 4, Skärpiplärka 1, Blå kärrhök 1 hona, Havsörn 1 (satt på Väderön). Ripagården: Stripgås 4 (stod på fältet SV Ripagården), Gråhakedopping 1, Svarthakedopping 1, Blå kärrhök 1 hona, Sidensvans 1, Järnsparv 2, Mindre korsnäbb 18. Lervik: Kricka 2 honor, Havsörn 1 (satt på Grytskäret), Kärrsnäppa 4, Sånglärka 6, Sidensvans 9.
Lars Lundquist
Höör, - Saturday, January 11, 2003 at 17:27:36 (MET)

11 jan. Sträckan Hittarps rev - G:a Lerberget. Gråhakedopping 1, gravand 1, snatterand 1 hane, bläsand 41, kärrsnäppa 8, rödbena 1, strandskata 1, skärpiplärka 6, ängspiplärka 2, sidensvans 160 samt dubbeltrast 1. Den svarthuvade måsen kvar vid Viken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 11, 2003 at 16:59:09 (MET)

11 januari. Stureholmsområdet: Kungsörn 3 (två yngre och en nästan adult), havsörn minst 3 (varav en adult), flera fjällvråkar. I skogen spillkråka, men inga bändelkorsnäbbar i lärken. Vid Klörenparkeringen några domherrar, en sävsparv men ingen varfågel. Däremot satt en på hygget en liten bit ner från 112:an mot Välinge.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Saturday, January 11, 2003 at 16:38:59 (MET)

Lördag 03-01-11 HEAGÅRD (Mellan Ängelholm och Munka Ljungby) Rapphöna 12 SNOGGARP: Nötskrika 6, Domherre 17 SANDÖN: Gravand 1, Stjärtand 1, Gräsand 1000 (?), Storspov 68, Myrspov 1, Strandskata 3 RÖGLE: Kungsörn 2 unga, Fjällvråk 1 STUREHOLM: Havsörn 3 unga HULTA (V Mjöhult): Blåhök 1 honf. HÖGANÄS RENINGSVERK: Forsärla 1
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Saturday, January 11, 2003 at 15:03:33 (MET)

10 januari
Bändelkorsnäbbarna kvar norr om Västersjön idag tillsammans med ca 50 mindre korsnäbbar, tall- och entitor samt flera relativt stora flockar med bergfink.
Medobs: Kjell Karlsson, Patric Carlsson o Janne Johansson
Thomas Wallin
- Friday, January 10, 2003 at 21:00:36 (MET)

10 januari, Borrstorp. Efter närmare studier kan jag konstatera att kungsörnen som observerades var en juvenil med vita mönster under vingarna. Kanske samma fågel som Kjell-Åke såg vid F10 infarten för ett par dagar sedan. Skönt, nu finns dom på närmare håll, vi behöver ej åka till Stureholm. Börje
Börje Löfblad <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Friday, January 10, 2003 at 19:42:18 (MET)

030110 En lunchrunda längs RÅÅN, från Gantofta till Görarps mölla gav Häger 1 ex och Strömstare 1 ex.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Friday, January 10, 2003 at 17:26:46 (MET)

10/1 I Strandbads skogen satt det 3 ex hornuggla i det vanliga trädet. Där såg också 23ex vinterhämpling.
Kristian Linde
ängelholm, - Friday, January 10, 2003 at 17:20:57 (MET)

10/1 Lervik, I granarna på väg ner till Lervik minst 3 bändelkorsnäbbar bland ett 50 tal m.korsnäbb,där fanns även 3-4 svartmesar,på ett fält norr om dungen vid parkeringen fanns en blandad småfågelflock innehållande 8 snösparvar,10 sånglärkor,2 övervintrande hämplingar,20 tal gulsparvar och några bergfinkar.På inre skäret 5 gråhäger,1 skärsnäppa flög förbi,1 rödbena,4 skäggdoppingar,5 krickor samt 25 sidensvansar som flög över.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, January 10, 2003 at 15:03:52 (MET)

Fre den 10 jan. Sandön: storpov 33ex, myrspov 1ex, kärrsnäppa 9ex, havsörn 2ex subad, strandskata 1ex, svärta 3ex, alfågel 1ex. Örnträdet: havsörn 1ex ad. Stureholm: sånglärka 1ex. Lönnhultsgård: Röd glada 1ex.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Friday, January 10, 2003 at 14:40:27 (MET)

10 januari, kl 12.30 "Motorleden" mellan Borrstorp och Vanstad. Kungsörn sittande tillsammans med en korp i hög buske ca 100 meter norr om vägen. Flög i väg när jag vevade ner sidorutan.
Börje Löfblad <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Friday, January 10, 2003 at 12:56:14 (MET)

8 jan. En ung Kungsörn satt fint och nära på en kraftledningsstolpe i närheten till infarten av flygstationen, F10.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, January 09, 2003 at 18:23:49 (MET)

030109 RÖNNEÅ LUNTERTUN, ÄNGELHOLM. Inga Smådoppingar i vaken men väl 2 st Rördrommar och 1 st Häger i vassen. I en trädgård intill satt 1 st Mindre korsnäbb(hona) och käkade kottfrön i en bergtall
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Thursday, January 09, 2003 at 12:41:47 (MET)

8/1: Klören. Tät dimma, men 2 st Bändelkorsnäbbar kunde urskiljas bland 50-60 Mindre korsnäbbar i grandungen. I samma dunge ett gäng mesar och däribland en Tofsmes.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, January 08, 2003 at 21:21:14 (MET)

Västersjön, norra stranden ca 13.30: bändelkorsnäbb 4 ex, 2 hanar, 2 honor. Rikligt med mindre korsnäbb, > 50 ex, och då merparten av dessa inte kunde studeras närmare är det väl inte omöjligt att det fanns ytterligare bändlar bland dessa.
> 1000 bergfinkar.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Wednesday, January 08, 2003 at 15:23:46 (MET)

7/1-03 En runda på Kullaberg kl.12-14 denna härliga vinterdag gav följande obsar. 1 Större Hackspett hane ivrigt letande efter något matnyttigt, några Ringduvor, 1 Nötväcka, Kungsfågelpip ifrån de grandungar som passerades, några Talgoxar,Blåmesar och Bofinkar och på hemvägen vid Mölle mosse en blandad mesflock till största delen bestående av Stjärtmesar (ca.20st) med inslag av Blåmes/Talgoxe. Fick även en ny trädgårdsobs denna morgon. En ensam Råka hade lyckats hitta min fågelmatning på gräsmattan och lät sig väl smaka. En ganska ovanlig Möllebyart som jag upplever det.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Tuesday, January 07, 2003 at 23:04:27 (MET)

6/1. I Pålsjö skog spelade 2 kattugglor på kvällen, trots 15-gradig kyla.Ugglorna hördes fint längs elljusspåret.
Peter Svensson <peter.042134171@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, January 07, 2003 at 20:12:37 (MET)

030106. RÖSSJÖHOLMSÅN(vid Pomona) Häger 1 ex. KLÖREN P. Häger 3 ex. NORRA HÄLJARÖD Svärta 2 ex, Salskrake 1 hane, Havsörn 1 ungfågel drog mot Sandön (hade tappat en armpenna på höger vinge). En granne kom i kväll in med en död Rörhöna som han hittat i SKÄLDERVIKENS HAMN.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Tuesday, January 07, 2003 at 17:55:12 (MET)

6 jan. Vid grandungen strax Ö/SÖ om Rögle; kungörn 3 yngre, havsörn 1 yngre, blåhök 1 honf, skogsduva 1, järnsparv 1, ängspiplärka 1, steglits 10 samt mindre korsnäbb 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, January 07, 2003 at 11:08:14 (MET)

6/1. Utöver redan nämnda fåglar vid Sandön fanns där 1 duvhök, 1 sparvhök och 1 ad pilgrimsfalk. Efter att ha varit och kollat bändelkorsnäbbarna vid Stureholm blev det också 1 ung kungsörn, 2 ad havsörnar och 1 ad pilgrimsfalk i området. Chaufför var Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, January 07, 2003 at 06:47:39 (MET)

5/1. I Utvälinge kom en vitkindad gås flygande utifrån Sandön och 39 mindre korsnäbbar drog förbi. Vid Stureholm en flock med 31 snösparvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, January 07, 2003 at 06:41:56 (MET)

6 jan. En artren flock med hela 40 skogsduvor födosökande i kvarlämnat majsfält vid Stureholm. Vid Rögle skog en varfågel. Förutom svarthuvad mås och snatterandhanne i Viken även en till synes svag forsärla. 61 storspovar på Sandön.
Henrik Johansson
- Monday, January 06, 2003 at 21:51:15 (MET)

6/1 Sträckbevakning Hittarps rev 11:00-11:30. 3 Ormvråkar lämnade landet - än är inte höststräcket slut. Småflockar av Sångsvan och Björktrast var också i rörelse, liksom en Rödbena mot syd. Stationärt bla 1 Dubbeltrast. I Laröd ca 200 sidensvansar.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, January 06, 2003 at 20:02:01 (MET)

6 januari: I Vegeå nedströms Klörenparkeringen på eftermiddagen en rördrom som värmde sig i solen. Vid Själrönnen en hanne salskrake och vid Ornakärr en jorduggla putsande sig på en stolpe strax innan skymningen.
Ulf Ståhle <ulf.stahle@ektv.nu>
Ängelholm, - Monday, January 06, 2003 at 19:52:17 (MET)

6 Januari. En heldag med början i STUREHOLM. De fyra bändelkorsnäbbarna (1 hanne o 3 honor) var kvar i lärkbeståndet i den stora dungens nordöstra del. I dungen även svartmes 3, mindre korsnäbb 3, trädkrypare 1 och större hackspett 1. Vidare mot SANDÖN där vi såg: storspov 50-60, myrspov 1, strandskata 3, salskrake 1 hona, stjärtand 1 hane, havsörn 1 ung samt 7 sträckande sånglärkor mot söder. Vid KLÖRENPARKERINGEN fanns det: steglits 7, häger 2 och varfågel 1. I RÖNNEÅ VID LUNTERTUN, ÄNGELHOLM låg smådoppingen kvar och vid HAMNEN I SKÄLDERVIKEN en sothöna. Vid DALAMÖLLAN utanför Munka Ljungby sågs 7 rapphöns och 1 häger. Vid ån söder om KOLLEBÄCKSTORP sågs 1 strömstare. Uppe vid VÄSTERSJÖNS NORRA STRAND finns ett stort lärkbestånd och där såg vi: bändelkorsnäbb 3 (2 honor och 1 hanne), mindre korsnäbb cirka 40 samt minst 10000 bo/bergfink. Dagen avslutades i skymmningen vid RÖNNEÅ uppströms Ängelholms centrum. Där satt en hanne kungsfiskare som hittat en fin nattkvist. I det sista ljuset kom en häger även den på jakt efter nattkvist och öppet vatten.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde <henrik.ehrenberg@kof.nu>
Ängelholm, - Monday, January 06, 2003 at 18:08:18 (MET)

6 Januari Klören: Bändelkorsnäbb minst 2 ex honf. Klörenparkeringen: Vattenrall 1 ex samt vid Tånga väg 112 Kungsörn 1 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, January 06, 2003 at 17:15:37 (MET)

Mån 6/1 - inga berglärkor mellan Gröthögarna och hamnen vid Ripagården men 1 ad Havsörn över Väderön, 1 enkelbeckasin vid isfri(!) fuktäng i enbuskmarkerna, 1 vattenpip bland ca 10 ängpip o´ 4 skärpip, 1 snatterand o´ 1 stjärtand bland 4-500 gräsänder samt 1 blå kärrhöks hane.
Leif Dehlin
- Monday, January 06, 2003 at 15:59:09 (MET)

030105 VEGEÅNS MYNNING. 1 st Häger och 1 st Blå kärrhök(hane). RÖGLE. 1 st Pilgrimsfalk. LÖNHULT. 1 st Havsörn. STUREHOLM. En flock med ca 30 st Snösparvar.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, January 05, 2003 at 23:26:43 (MET)

5 januari. En vandring från Körslättsravinen till Klöva Hallar på Söderåsen. Många bergfinkar i markerna, i Klöva Hallar en flock på minst 20.000 ex. Vid Körslätt 20 korpar, 1 fjällvråk, 4 ormvråkar och en ad blå kärrhökshane. Vrams ängar: 8 sånglärkor i snödrev. Helsingborgs fortfarande invaderat av bärätande björktrastar: räknade till minst 2.000 ex på Tågaborg.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 05, 2003 at 23:21:34 (MET)

5 jan. Roade mig med att under en promenad Strandbaden-Vattenmöllan räkna bläsänderna, resultatet blev 455ex. dessutom 6 krickor och långkörarna vattenpiplärkan och snatteränderna i Lerhamn samt 15 gråsiskor vid Vattenmöllan.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 05, 2003 at 22:27:56 (MET)

5 jan. Fortfarande bändelkorsnäbbar kvar på Klören. Idag minst 3 ex (1 hanne och två honor) sannolikt några fler tillsammans med mindre korsnäbbar i grandungen nära stranden. Dock lätta att missa om de som idag håller sig i dungens mitt.
Henrik Johansson
- Sunday, January 05, 2003 at 21:34:05 (MET)

5 januari Lerhamn: Vattenpiplärkan kvar tillsammans med Ängs- och Skärpiplärkor, Enkelbeckasin 1 ex. Strandbaden: Skärsnäppa 1 ex, Rödbena 1 ex, Kricka 1 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, January 05, 2003 at 18:27:46 (MET)

Söndagen den 03 01 05 ÄSPERÖD: Glada 1 V LÖNNHULTS GÅRD: Sånglärka 48 S SVEDBERGA Sånglärka 35 "ÖRNRUNDAN": Ormvråk 19, Fjällvråk 2, Blåhök 1 men inga örnar VEGEÅNS MYNNING: Sävsparv 8 VALLÅKRA: Glada 1 TJUTEBÄCKEN: Strömstare 1 GANTOFTA: Strömstare 1 i tätt snöfall. Vi fick också se bändelkorsnäbbarna i Stureholm jättefint - tack för tipset.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, January 05, 2003 at 18:03:27 (MET)

Rössjöns västra strand. 5 jan kl 15:15. I iskall östlig snöyra låg det 18 sångsvanor, varav 3 juv, + < 200 gräsänder. Till lite uppmuntran i vintermörkret kan jag berätta att fågelbordet sedan nyårsafton gåstas av stenknäck och bergfinkor. De är liksom gulsparven, talgoxen och större hackspätt redan i vacker vårdräkt.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Sunday, January 05, 2003 at 16:23:50 (MET)

5 jan. En rördrom sågs tillfälligt mellan bilbron och järnvägsbron vid parkeringen, Klören. Den vitkindade gåsen kvar vid Cernelle och där även bl a; kungsörn 2 yngre, blåhök 1, pilgrimsfalk 1 ad troligen hona samt dubbeltrast 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 05, 2003 at 15:31:28 (MET)

Såg även en liten flock med ett tiotal snösparv vid Svedberga idag den 5 januari.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, January 05, 2003 at 14:51:29 (MET)

Sön den 5 jan. Stureholm: Fyra BÄNDELKORSNÄBBAR 1ex hanne och 3ex honor, dessa håller till i lärkträden i norra delen av dungen.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Sunday, January 05, 2003 at 14:48:46 (MET)

030104 TOREKOVS REV Skärsnäppa 7, Rödbena 4, Kärrsnäppa 10, Kricka 3. Ängspiplärka och Skärpiplärka längs strandkanten och över Väderön sågs två Havsörnar. RAMMSJÖSTRAND en Salskrake. Vid LUNTERTUN RÖNNEÅ en Smådopping kvar från igår. KLÖRENPARKERINGEN en Varfågel och slutligen inne vid STUREHOLM 4-7 Bändelkorsnäbbar och en Havsörn. Med och obsade under dagen var Bengt A
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Sunday, January 05, 2003 at 00:58:59 (MET)

4/1-02 Skäret:Sidensvans 10,Björktrast 400,Rödvingetrast 1,Dubbeltrast 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, January 04, 2003 at 23:07:28 (MET)

4 januari, STRANDBADEN: Bläsand 50, Rödbena 1, Skärsnäppa 1, Forsärla 1, Järnsparv 1, Vinterhämpling 3, St.Korsnäbb 3ex. HÖGANÄS: Kricka 5, Rödbena 2, Kärrsnäppa 4, samt Skärpiplärka 7ex.
Alf petersson
Strandbaden, - Saturday, January 04, 2003 at 20:11:03 (MET)

Igår 3 jan. En kungsfiskare i Rönneå, uppströms centrala Ängelholm. Idag 4 jan. en rördrom Rönneå, strax uppströms järnvägsbron i Skälderviken.
Henrik Johansson
- Saturday, January 04, 2003 at 19:41:14 (MET)

4 jan. Rovfågelsspaning som inleddes med en ung kungsörn vid trädridån SO Västrabydammen (även igår sågs en ung kungsörn där). Söderifrån kom en pampig vuxen havsörn flygande och slog sig ner i ett dött träd i samma trädridå. En ung havsörn passerade norrifrån och gick ner i dungen SV dammen. 5-10 minuter senare, på en åker 1 km Ö Svedberga gård, satt ytterligare två unga havsörnar och kalasade på ett byte, förmodligen en hare. Efter ett tag lyfte de och fick sällskap av en ung havsörn till. De visade upp sig makalöst fint på låg höjd och drog sedan iväg mot NNO. I övrigt under turen: 2 fjällvråkar, 4-5 ormvråkar, en spillkråka vid Stureholm samt ca 150 sidensvansar vid Kullagymnasiet.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Saturday, January 04, 2003 at 19:40:00 (MET)

4 jan. Mellan Domstens hamn och G:a Viken - bläsand 28, rödbena 1, kärrsnäppa 2, sidensvans 20, björktrast 550, dubbeltrast 1, forsärla 1, skärpiplärka 4 och ängspiplärka 2. Vid Hittarps rev 2 skärpiplärkor samt i Laröd 80 sidensvansar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 04, 2003 at 17:29:43 (MET)

2003-01-03
Mycket med björktrast inne i Helsingborg. Drar "förvirrade" omkring i jakt på lämplig föda. 1200-1500 ex vid Filborna och ca 600 ex Pålsjö kyrkogård. Svartkråkan kvar i Mariaområdet och en flock med ca 40 sidensvansar drog förbi Pålsjö östra.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, January 03, 2003 at 19:11:46 (MET)

2003-01-03 HOVS HALLAR: Gråsiska 20 RIPAGÅRDEN: Dvärgbeckasin 1, Järnsparv 1 REVET TOREKOV: Kricka 4, Kärrsnäppa 6, Skärsnäppa 4, Rödbena 2, Järnsparv minst 4 Strax norr om RAMSJÖ STRAND: Fjällvråk 1, Honfärgad Blå kärrhök 1 STUREHOKLM: Fjällvråk 1, Blå Kärrhök 1 honf. (Men vart hade alla örnar tagit vägen?)
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Friday, January 03, 2003 at 18:38:29 (MET)

3 jan. Höganäs reningsverk med omnejd: kärrsnäppa 5, sidensvans minst 100 samt rödvingetrast 7. Lerhamn: vattenpiplärka 1 norr om hamnen tillsammans med skär- och ängspiplärkor, snatterand 1 hane, bläsand 216 samt smålom 1. En vitkindad gås kvar vid Cernelle och vid Sandön förutom nedanstående även 1 stjärtand samt 1 salskrake.
Thomas Svanberg <t-svanberg@telia.com>
Laröd, - Friday, January 03, 2003 at 15:53:06 (MET)

030103 SANDÖN.Kungsörn 1, Havsörn 2, Rördrom 1, Stranskata 4, Kärrsnäppa 20, Storspov 49!!! Sävsparv och skäggmes i vassen. JONSTORP Hornuggla 3 RÖSSJÖN 1 simmande Strömstare RÖNNEÅ Smådopping 2 och vid Villanskolan i Ängelholm sågs 11 Sidensvansar. Med och obsade var Patrik S
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, January 03, 2003 at 15:14:35 (MET)

20030102 Kompletteringar SANDÖN under dagen. Strandskata 2, Stjärtand 1, Myrspov 1.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, January 03, 2003 at 08:41:02 (MET)

2 januari. En heldag som startade vid gryningen i VEGEHOLMSKOGEN: Inga tallbitar men flera mindre korsnäbbar samt 3 större korsnäbbar. Gässen började flyga ut från havet mot åkerlandskapet söder om oss. Bland cirka 200 kanadagäss passerade även sädgås 2 och vitkindad gås 1. I skogen bland annat även dubbeltrast 1,nötskrika 2, spillkråka 1, ringduva 2 och duvhök 1. Vid VEGEÅNSMYNNING sågs en rördrom ta en kort flygtur innan den landade i vassen mitt emot småbåtshamnen. Utifrån vasshavet hördes flera sävsparvar och skäggmesar. Ute på SANDÖN fanns två havsörnar (ad och ung), några storspovar och 2 kärrsnäppor. I vattnet ut mot SJÄLRÖNNEN låg ett par salskrake. Ute på ÖRNRUNDAN såg vi lågt räknat: tiotalet ormvråkar, tornfalk 1, fjällvråk 1, blå kärrhöks hannar 2, havsörn 2 (ad och ung), kungsörn 1 ung samt skogsduva 2. Vid KARLSFÄLT satt det 8 turkduvor i en trädgård och strax öster om VIKEN en mycket stor flock med björktrastar. Det var över 1000 stycken. I VIKENS HAMN såg vi vid lunchtid den svarthuvade måsen, snatteranden, snösparv 6, kärrsnäppa 3 samt rödbena 2. I området LERHAMN/VATTENMÖLLAN såg vi vattenpiplärka 1 tillsammans med tjugotalet skärpiplärkor och ängspiplärkor. Vidare sågs även: rödhake 2 samt sothöna 1. Inne i HÖGANÄS flög en flock på 20 sidensvansar. På IDROTTSVÄGEN i JONSTORP sågs hornugglan på sin favoritplats. I FARHULT sågs 6 grågäss och en flock på 10 sidensvansar. Till sist så såg vi en ung kungsörn flyga över GRÄSMATTEODLINGEN sydväst om Ängelholm. Dagens summering blev 72 arter och då har vi ändå missat en hel del.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, January 02, 2003 at 17:28:33 (MET)

2003-01-02 Kockenhus: 1 dubbeltrast, Vattenmöllan: 2 krickor, 4 vinterhämpling, Lerhamn: minst 100 skäggdopping, 2 snatterand, 2 steglits, Södetr om Vikens hamn: 1 snatterand, 1 svarthuvad mås, Svanebäcksören: 1 dubbeltrast, 1 snösparv, Domsten-Hittarp: minst 25 rödhakar, 2 domherre och 2 entita, Stureholm: 2 unga havsörnar, 1 duvhök, Cernelle: 1 vitkindad gås, Sandön: 2 gamla havsörnar, några sävsparvar i vassen (började skymma)
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Thursday, January 02, 2003 at 16:04:31 (MET)

1/1. Skäggmesflocken i Utvälinge var idag uppe i 30 ex. Bland kanadagäss sågs 1 vitkindad gås vid Sandön. Vidare 1 strandskata, 46 storspovar och 6 kärrsnäppor. Vid Rönnen visade sig 1 pilgrimsfalk en kort stund. Av andfåglar kan nämnas 1 svärthanne, 2 hannar alfåglar och 3 honor salskrakar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, January 02, 2003 at 06:53:43 (MET)

1 jan. Hilleshögs dalar. 3 fjällvråkar,2 tornfalkar 18 ängspiplärkor och ca 350 björktrastar som systematiskt åt rent i hagtornsbuskarna. I övrigt väldigt tyst och tomt på fåglar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Wednesday, January 01, 2003 at 22:56:27 (MET)

1/1-03 Båstad hamn:Kungsfiskare 1,Svärta 20,Alfågel 4,Kricka 3. Kattvik:Alfågel 6. Torekovs rev: Smådopping 1. Margretetorp:Blåhök 1 honf. Rögle by:Rapphöna 12 Höghult: Kattuggla spelande under natten.Fjällvråk 2,Duvhök 1,Sånglärka 1,Rödhake 1. Medobs på Bjäre:Ulf Ståhle
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Wednesday, January 01, 2003 at 22:45:44 (MET)

1/1 -03
Det har kommit förfrågan om var tallbit sågs tidigare i dag, varför karta nu finns utlagt på
http://hem.fyristorg.com/vegeholm/tallbitskarta.html
Marie och Per Breimer
Vegeholm, - Wednesday, January 01, 2003 at 21:27:14 (MET)

2003-01-01 Sandön: 1 ung och 2 gamla havsörnar, 6 salskrakar, 2 alfåglar, 1 myrspov, 2 kärrsnäppor, minst 5 strandskator, minst 8 storspovar, mindre korsnäbb (medobservatör var Karl-Göran Nilsson) Vidare sågs sidensvansar i Välinge och Höganäs, Mellan Välinge och Utvälinge sågs 6 sädgäss och ett 10 tal grågäss bland kanadagässen, 1 rödvingetrast vid stenkrossen,vid Häljaröd sågs 1 smålom, 1 skäggdopping och 5 svärtor, 1 hornuggla vid Strandbaden och den svarthuvade måsen var kvar strax norr om hamnen i Viken.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, January 01, 2003 at 21:25:18 (MET)

1/1 Förutom nämnda örnar mm,sågs idag 5 sånglärkor i Stureholmsområdet.I Båstad samhälle en del rödvingetrastar bland björktrastarna,samt flera flockar med mycket orädda sidensvansar.
Martin Ekenberg <m.ekenberg@telia.com>
Grevie, - Wednesday, January 01, 2003 at 21:18:03 (MET)

1 jan. I området Sandön - Vegeå, Utvälinge: rördrom 2, havsörn 3, pilgrimsfalk 1, salskrake 5, skäggmes hördes, sävsparv minst 5, m.m. Bland kanadagäss och sångsvanar vid Cernelle, Vegeholm minst 6 sädgäss och en vitkindad gås.
Henrik Johansson
- Wednesday, January 01, 2003 at 21:05:23 (MET)

1/1-03 Åkte ut till Torekovs rev denna vackra men kalla vinterdag.Skärsnäppa 5ex Kärrsnäppa 4ex Rödbena 3ex Kricka 1ex Bläsand 2ex Tobisgrissla i vinterdr. 1ex+ ett antal Sidensvansar som endast hördes avsides.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, January 01, 2003 at 19:11:28 (MET)

1 januari
Årets första exkursion i gnistrande vackert vinterväder gav kungsörn, duvhök, blå kärrhök och glada på Svedberga ängar. 1 vattenpiplärka, 1 skärpiplärka, 25-30 ängspiplärkor, ca 80 bläsänder, 1 kricka, 1 svarthakedopping och 2 alfåglar vid Lerhamn samt den svarthuvade måsen norr om Vikens hamn.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Wednesday, January 01, 2003 at 18:00:34 (MET)

31 dec och 1 januari. Avslutade och inledde det nya året med en promenad i markerna mellan Hittarp och Domsten vilket gav bla den 31/12: Sidensvans 20, ett ex av forsärla och tofsvipa (vid stranden nedanför Kulla-Gunnarstorp slott),spillkråka 2 samt fem skärpiplärkor på revet, idag den 1/1 var forsärlan och tofsvipan kvar dessutom en mindre hackspett några stjärtmesar och ett tiotal mindre korsnäbb
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, January 01, 2003 at 15:41:27 (MET)

1 januari 2003. Tre tallbitar, 2 hanar och en hona alternativt ung hane, observerade ca 1 km norr om Vegeholms gods. Satt uppe i några granar och kalasade på kottar i solskenet. Sågs av mig första gången den 21 december. Medobservatör: maken Per.
Marie Selmén-Breimer <per.breimer@telia.com>
Vegeholm, - Wednesday, January 01, 2003 at 14:33:45 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.