Observationer juli 2003


Tillbaka till den aktuella obsbokenTorsd. 31/7 På väg hem från jobbet i Malmö såg jag en turturduva vid GLUMSLÖV vid 17-tiden. Den lyfte från trådarna över järnvägen söder om rastplatsen och drog ner mot Glumslövs backar

Björn Elmlund
Lerberget, - Friday, August 01, 2003 at 09:06:10 (MEST)

29/7 I våtmarken Allerum rastade 12 skogssnäppor samt 2 Törnskator på telefontrådarna.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, July 31, 2003 at 10:59:19 (MEST)

30 juli. Tillbringade ett par timmar i Glumslövs backar denna ljumma kväll. Vi räknade till ca 150 backsvalor i luften, cirka 75 bon verkade vara/varit bebodda. Två tornfalkar och en lärkfalk jagade i branterna, den sistnämnda fångade ett antal sländor.Två korpar och åtskilliga ungfåglar av hämpling och steglits och som avslutning en ung hornuggla och en räv.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Wednesday, July 30, 2003 at 23:30:57 (MEST)

30 juli. Ny tomtart idag i Glimminge Plantering, en ropande mindre hackspett, dessutom tofsmes dagligen sedan en vecka.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, July 30, 2003 at 21:29:42 (MEST)

29 juli. En ad skräntärna rastade tillfälligt på Sandön innan en fiskgjuse förstörde lugnet på ön. Bland vadarna, kustsnäppa 9, spovsnäppa 4, kustpipare 2 samt myrspov 3. Obsarna gjorda vid 17.30.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 30, 2003 at 09:53:59 (MEST)

29 juli. Hasslarp 04.15-11.30. Säsongens tionde märkdag gav 52 nymärkningar av 13 arter. Kraftig dominans av kärrsångare med 23 individer, flest ungfåglar. Sommarens 3:e näktergal och 1:a taltrast. Därtill bl.a. 1 ex av sädesärla och ärtsångare. Mest uppståndelse orsakade dock en äldre brunglada som cirklade över dammarna en stund. Drog sig sakta mot Fleninge-hållet. En forsärla drog också förbi på morgonen. Med på nätrundorna Mårten Müller, Ulf Ståhle, Mats Rellmar och Micke Olofsson. Nästa märkdag blir torsdag morgon.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 29, 2003 at 14:23:29 (MEST)

28 juli. Vid våtmarken i Allerums skog rastade 6 mindre strandpipare, 9 skogssnäppor samt strandskator och större strandpipare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 29, 2003 at 07:34:54 (MEST)

28/7-03 Två dagars tomtskådning = full pott på spett! Gårdagen gav en spillkråka (troligen ungfågel) efter "jamande" från körsbärsträdet och senare det dagliga besöket av större hackspett (hona och en ungfågel). Idag hördes mindre hackspett ropa flitigt, och den visade sig så småningom fint (hane). Mot eftermiddagen avslutades paraden med ropande gröngöling i tomtgränsen. Man bugar och tackar.
Bert Persson
Mölle, - Tuesday, July 29, 2003 at 00:08:31 (MEST)

28/7-03 Höghulta mosse:Brunhök 2 juv+ ad hona sedan ett par dagar (Ingen häckning här i år).Glada 2.Höstens första Törnskata 1 juv.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, July 28, 2003 at 23:48:15 (MEST)

2003-07-28. Inspirerad av gårdagens rapporter om kraftigt vadarsträck i Nord- och Mellansverige åkte jag till Kullen på morgonen trots att det i stort sett var helt vindstilla. Förhoppningarna infriades helt och följande noterades på sträck 06.00-11.00: Myrspov ca 800, kustpipare 31, kustsnäppa 31, strandskata 40, sjöorre 8, bergand 1, kentsk tärna 11, tobisgrissla 1 och skäggdopping 1. Därtill rastade 1 forsärla och sågs 1 tumlare. Medobs: Teuvo Karjalainen.
Mats Peterz
- Monday, July 28, 2003 at 22:42:07 (MEST)

27/7. Mest gamla bekanta bland fåglarna på Rönnen och Sandön. De flesta arter och antal är samma dag efter dag nu. Det enda lite udda var en honfärgad stjärtand vid Rönnen på kvällen. En annan bekant på lokalen var Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 28, 2003 at 14:16:47 (MEST)

26 juli. Vid Glimminge strand rastade en myrspov och två gluttsnäppor. Ute på Skarastensudde höll ett tjugotal kentska tärnor till och i övrigt noterade jag 7-8 grönbenor.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, July 28, 2003 at 08:32:07 (MEST)

27 juli. SANDÖN på kvällen bl.a. sandlöpare 3 ex, mindre strandpipare 2 juv, ljungpipare 1 juv, kustsnäppa 7 ex, myrspov 5 ex och kärrsnäppa ca 40 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, July 27, 2003 at 22:59:05 (MEST)

27 juli, RÖNNEN inte så mycket fågel på morgonen, men lite av varje bl.a. små, mosnäppa, småspov o kustpipare 1ex. myrspov, kustsnäppa o mindre strandpipare 2ex. samt kärrsnäppa 25ex. dessutom på ön en räv trol. en av de ungar som är uppväxt där i år, uppe på vägen en överkörd förmodligen från samma kull. På SANDÖN kustsnäppa 25, myrspov 3, spovsnäppa 1, och kärrsnäppa 40ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, July 27, 2003 at 22:14:59 (MEST)

Kvällen den 25 juli - Dammarna Hasslarp
Medob:are Bengt Lundgren och Björn Ekelund
Trevligaste obs:en denna kväll var nog en familj brun kärrhök med 4 flygga ungar. En av ungarna + hanen gjorde en fantastik uppvisning på hur man enkelt överlämnar ett byte i luften. (ytterligare två ungar sågs från en annan kull).>br> Övrigt bl.a. skogssnäppa 2, grönbena 4, m strandpipare 1, skedand 10 juv+honan, fisktärna smådopping 5, gråhakedopping.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, July 27, 2003 at 20:59:58 (MEST)

27 juli. Ringmärkning i HASSLARP under morgonen: kärrsångare 10, sävsångare 7, rörsångare 6 och ett ex vardera av blåmes, grönfink, ladusvala, sävsparv, talgoxe och trädgårdssångare. Sålunda 29 fåglar av 9 arter. I dammarna var det väldigt få Tringavadare (vadare av familjen Tringa): skogssnäppa 4 och grönbena 2. I övrigt sågs en lärkfalk samt grå flugsnappare. Medhjälpare under morgonen var: Kristian L och Peter F. Den 25/7 var Mårten M och Ulf S med i märklaget.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, July 27, 2003 at 14:42:23 (MEST)

26/7 o´ lite e.m.skådning med bl.a. 2 svartsnäppor, 2 myrspovar, 2 småsnäppor o´ en svarttärna, ungfågel, på Rönnen. Farhult bjöd på 12 kustsnäppor, 11 myrspovar, 3 småspovar o´ en jagande gammal pilgrimsfalk.
Leif Dehlin
- Sunday, July 27, 2003 at 00:40:34 (MEST)

Lö 26 juli Nabben, Arild; 1 ex gröngöling, gammal fågel.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 26, 2003 at 22:42:27 (MEST)

Svenstorp, Hjärnarp 25 juli kl 15 En ungfågel glada är nu på vingar efter häckningen. Är mycket orädd och sitter och väntar på matningsstöd från föräldrarna på en gren 25 meter från vår tomt, mycket speciellt. En enkel fråga, vad menas med tringavadare ? Börje
Börje Löfblad <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Saturday, July 26, 2003 at 21:58:58 (MEST)

26 juli. SANDÖN mellan 18.40-19.20: kärrsnäppa 60, kustsnäppa 29, spovsnäppa 1, myrspov 5, drillsnäppa 2, gluttsnäppa 3, ljungpipare 1 ungfågel och ett gäng storspovar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, July 26, 2003 at 19:57:00 (MEST)

26 juli. En eftermiddagstur ute på Bjäre. GRYTSKÄRSPARKERINGEN gav 1 vacker kustpipare samt gott om Tringavadare bort mot Ranarpsstrand. Norr om HAMNEN I VEJBYSTRAND gick kärrsnäppa 15, spovsnäppa 1, kustsnäppa 2, grönbena 3, gluttsnäppa 2, rödbena 1 och 6 drillsnäppor.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, July 26, 2003 at 16:14:07 (MEST)

2003-07-25. Sandön: Kärrsnäppa 60, spovsnäppa 4, kustsnäppa 1, myrspov 13, gråhakedopping 2 och tobisgrissla 1.
Rönnen: Kärrsnäppa 50, spovsnäppa 1, kustsnäppa 3, grönbena 21, mindre strandpipare 2, myrspov 2, gråhakedopping 2 och storskrake 4.
Farhult: Kärrsnäppa 16, kustsnäppa 3, myrspov 4, gråhakedopping 1 och tobisgrissla 1.
Ingelsträde våtmark: Många arter vadare. Ett par ex vardera av enkelbeckasin, m. strandpipare, st. strandpipare, grönbena, skogsnäppa, gluttsnäppa, drillsnäppa och mosnäppa (3 ex).
Mats Peterz
- Friday, July 25, 2003 at 18:55:48 (MEST)

25 juli. HASSLARP mellan 04.15-11.00. Ringmärkningen gav kärrsångare 18, rörsångare 11, talgoxe 9, sävsångare 5, blåmes 3, sävsparv 3, härmsångare 2, bofink 1, lövsångare 1, näktergal 1 samt gräshoppsångare 1. Totalt 55 fåglar av 11 arter. Nästa märkmorgon blir preliminärt på söndag.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, July 25, 2003 at 12:11:46 (MEST)

24 juli. Väla Södra kl 9. Två juv brunhök över hagarna. Vid Grustagsv. deponiområde med liten pöl, här har häckat m och st strandpipare - i dag en juv mindre. Hittarp: Kanadagås 35, grågås 3, hybridgås 3, kärrsnäppa 6, spovsnäppa 2, drillsnäppa 20, skogssnäppa 1, st strandpipare 11, strandskata 15, myrspov 1, häger 3, blå undulat 1! Rönnen kl 13: Myrspov 3, skärfläcka 2, kärrsnäppa 19, drillsnäppa 5, grönbena 20, glutt 1, rödbena 10, spovsnäppa 2, skogssnäppa 1, kustpipare 1, m strandpipare 3, storspov 19, kentsk tärna 8, småtärna 2, skäggdopping 1, grågås >500, kanadagås 17, trana 3 rastande på ön. Sandön: Myrspov 4, storspov 19, glutt 1, ljungpipare 1 juv, kärrsnäppa 2, mosnäppa 1, kentsk tärna 29, småtärna 2, häger 2.
Lars Helgesson <lars.b.helgesson@talia.com>
Helsingborg, - Thursday, July 24, 2003 at 22:08:41 (MEST)

24 juli. SANDÖN mellan 18.45-20.30. Kärrsnäppa 20, spovsnäppa 1, sandlöpare 1, kustpipare 3, ljungpipare 1 ung, brushane 2, gluttsnäppa 2, grönbena 2, drillsnäppa 4 och myrspov 1. Mårten, Kristian, Rolf, Lars och Paul sågs även de.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, July 24, 2003 at 21:19:15 (MEST)

2003-07-24. På Ören vid Strandbaden rastade 1 bläsand, 1 mindre strandpipare, 10 drillsnäppor, 1 myrspov och 1 siltrut.
Mats Peterz
- Thursday, July 24, 2003 at 17:05:32 (MEST)

2003-07-23 Vid Kullen sträckte 17 sjöorre, 7 myrspov, 2 småspov och 4 kentska tärnor. 1 bivråk lämnade landet mot Danmark och 6 mindre korsnäbbar var ute och vände vid Fyren. 1 forsärla (juv) rastade.
Mats Peterz
- Thursday, July 24, 2003 at 17:04:52 (MEST)

24 juli. SANDÖN mellan klockan 13.40-14.45. Gott om rastande tärnor av flera olika arter. 45 kentska tärnor där 17 stycken var årsungar. Flera kentska var ringmärkta. En var även färgmärkt. Gul över aluminium på höger och gul på vänster. Av vadare kan nämnas: myrspov 4, ljungpipare 1 ung, kärrsnäppa 3, sandlöpare 2, gluttsnäppa 2, grönbena 2 och drillsnäppa 3.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, July 24, 2003 at 16:02:30 (MEST)

23 juli. Vid nya våtmarken i Allerums skog rastade 10 grönbenor, 5 skogssnäppor samt 1 mindre strandpipare.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 24, 2003 at 09:05:25 (MEST)

23 juli. Hasslarp kl 18: tuvsnäppa 1, mosnäppa 1, grönbena c:a 15, skogssnäppa 5. Sandön: Drillsnäppa 5, glutt 1, kentsk tärna 18, småtärna 3, silvertärna. Rönnen fram till kl 21: roskarl 4, spovsnäppa 6, m strandpipare 4, st strandpipare c:a 40 + 4 pull, drillsnäppa c:a 10, grönbena 7, kustsnäppa 1, glutt 1 (med förvillande klen näbb), kustpipare 3, ljungpipare 1 juv, sandlöpare 1, mosnäppa 1, skärfläcka 2, kärrsnäppa c:a 80, småtärna 4, kentsk tärna ad och flera juv, mycket grågås som lyfte efter hand och drog in över land. Mycket knott på mina bara ben...
Lars Helgesson <lars.b.helgesson@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, July 23, 2003 at 22:17:56 (MEST)

23/7 Hasslarp. Kl. 19.45 tog tuvsnäppan ivrigt lockande höjd och sträckte söderut tillsammans med tre grönbenor. I dammarna även 1 svartsnäppa och 1 mosnäppa bland enstaka grönbenor o skogssnäppor.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, July 23, 2003 at 21:45:58 (MEST)

23/7-03 Sandön (mellan 11-12.00):Myrspov 1,Kustsnäppa 2,Spovsnäppa 5,Kärrsnäppa 3,Mindre korsnäbb c:a 10.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, July 23, 2003 at 13:00:36 (MEST)

22/7-03 Glimminge plantering:Ulf Ståhle meddelar ett nytt tomtkryss,Tofsmes 1!
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, July 23, 2003 at 12:52:08 (MEST)

22.07 Tuvsnäppan kvar i sydöstra dammen i Hasslarp. I övrigt, grönbena, skogssnäppa, brushane.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Tuesday, July 22, 2003 at 23:40:59 (MEST)

Ringmärkning i Hasslarp
Nu kan du följa ringmärkarnas arbete i Hasslarp - klicka på Inventeringar i menyn till vänster!
webbgruppen <info@kof.nu>
- Tuesday, July 22, 2003 at 00:14:39 (MEST)

2003-07-21. Tilldagens obsar från inre Skälderviken kan jag lägga 2 myrspov, 1 ljungpipare, 2 mo-, 3 små- och 1 spovsnäppa vid Sandön, samt 2 bergand (hanar) och 1 svartsnäppa vid Farhult.
Mats Peterz
- Monday, July 21, 2003 at 22:39:52 (MEST)

21 juli RÖNNEN på morgonen bl.a. småspov 1ex. kustsnäppa 1ex. spovsnäppa 7ex. samt mindre strandpipare 7ex. (4 ad + 3 juv)
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, July 21, 2003 at 21:04:31 (MEST)

Den 20.7 kl 16.45 stöttes en jorduggla på strandängen vid Vattenmöllan (Mölle Hässle).
Peder Weibull <family.weibull@telia.com>
Landskrona, - Monday, July 21, 2003 at 20:37:06 (MEST)

21/7 Ringmärkning i Hasslarp mellan 04.30-10.30. Den bästa dagen för säsongen vad gäller nymärkningar, totalt 67 st av 12 arter. Dominerade gjorde kärrsångare 13, sävsparv 12 samt talgoxe o blåmes med vardera 11. I övrigt så ringmärktes säsongens andra skogssnäppa. Vid 9-tiden upptäcktes en TUVSNÄPPA som därefter kunde ses bra i den sydöstra dammen. Vid näten idag Henrik E, Ulf S samt Mikael O.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, July 21, 2003 at 13:11:41 (MEST)

Månd. 21/7 (06:00-07:30) FARHULT: 6 krickor, 1 myrspov, 1 kustpipare, 1 roskarl, 1 kustsnäppa, 17 kärror, 2 drillsn., 2 grönbena, 1 gluttsn., 3 brushane RÖNNEN (från landsvägen) 1 kustpipare, 1 ljungpipare, ca 20 kärror SANDÖN: 22 storspov, 72 tofsvipa, 1 gluttsn.
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, July 21, 2003 at 09:26:44 (MEST)

20 juli
En vattenrall smög omkring i vasskanten vid SANDÖN ikväll, dessutom 2 mo- och 3 spovsnäppor. Över vassen stora flockar med svalor som sökte nattkvarter.
Thomas Wallin
- Sunday, July 20, 2003 at 22:31:05 (MEST)

20 juli; ganska många vadare i inre Skälderviken trots det stabila högtrycket: vid FARHULT 7 spov-, 80 kärr-, 1 svart o 3 skogssnäppor, 1 fiskgjuse, 1 brunhök och 1 silvertärna. På RÖNNEN 2 kustsnäppor, 14 spov- och 130 kärrsnäppor, 1 mindre strandpipare, 2 kustpipare, 3 myrspovar, 3 gröbenor, 2 tobisgrisslor, 6-7 tordmular o 3-400 grågäss. På SANDÖN 3 spov- och 20 kärrsnäppor.
Per Muhr o Thomas Walin
- Sunday, July 20, 2003 at 22:28:29 (MEST)

18 juli: En spelande vaktel på eftermiddagen vid hål nr 13 på Åkagårdens golfbana, Grevie kyrkby.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, July 20, 2003 at 09:31:38 (MEST)

19 juli om aftonen vid HITTARP: ca 60 drillsnäppor, 3 skogssnäppor, 1 svartsnäppa, mindre o större hackspett samt en gröngöling
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, July 19, 2003 at 13:33:52 (MEST)

17/7 Såg två lærkfalker stræckende mod øsø efter kort rst i Gilleleje, Nordsjælland, Danmark d.16/7.kl.1315. Fåglarne jagade insekter medens dom fløg mot sø,långsamt!! Mycket sen obs. er det de samma fåglarna??
Tommy Jensen <tommyjensen@undermaatten.dk >
Gilleleje, - Friday, July 18, 2003 at 22:25:34 (MEST)

17 juli. Under några minuter på kvällen låg 2 lärkfalkar och jagade insekter över södra delarna av Laröd. På samma plats en kustpipare mot öster.
Thomas Svanberg
- Friday, July 18, 2003 at 10:27:34 (MEST)

17 Juli. SANDÖN, på kvällen mellan 19.40-20.50. Några arter vadare bland annat: svartsnäppa 1, gluttsnäppa 2, spovsnäppa 5 och mosnäppa 1. Medobservatör del av tiden: Bengt "Hackspettsmannen" Andersson
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, July 17, 2003 at 21:12:57 (MEST)

17/7. Ett bidrag till dagens obsar vid Sandön: 1 ex forsärla landade vid åmynningen där den födosökte en stund.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 17, 2003 at 14:19:14 (MEST)

17 juli. Ringmärkning i Hasslarp mellan 04.30-09.30. Ganska hyfsat drag under morgonen. Totalt 53 nymärkningar av 11 arter. Talrikast var kärrsångare (19 st), bl.a. flera ungfåglar. Säsongens första härmsångare (2) samt rödstjärt. I dammarna en fin skedandfamilj, hona + 10 juv, samt en del vadare, bl.a. kärrsnäppa 2, skogssnäppa 7, grönbena 13 samt gluttsnäppa 1. Mycket folk på fångstrundorna idag: Müller, Ehrenberg, Söderberg och Ståhle. Eventuellt ny märkdag på söndag. Henrik Ehrenberg samordnar.
Henrik Johansson
- Thursday, July 17, 2003 at 11:22:22 (MEST)

Torsd. 17/7 Bl.a FARHULT: 1 småsnäppa, 4 spovsnäppa, 40 kärrsnäppa, 1 ljungpipare RÖNNEN: 42 kärrsnäppa, 2 småsnäppa, 2 spovsnäppa SANDÖN: 8 skäggdopping, 17 storspov, 28 kärrsnäppa, 1 skogssnäppa, 3 grönbena, 1 gluttsnäppa, 2 drillsnäppa
Björn Elmlund
Lerberget, - Thursday, July 17, 2003 at 09:43:33 (MEST)

16 juli. Vid den nya våtmarken i Allerums skog sågs 2 adulta och 1 juv mindre strandpipare vilket borde innebära att häckning ägt rum. På samma lokal även, större strandpipare 1, skogssnäppa 4 och grönbena 2.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 17, 2003 at 07:58:26 (MEST)

16 juli: En kornknarr och en vaktel hördes i skymningen ca 1 km söder om Borrstorpsrondellen ( V Hjärnarp), dessutom en sporadiskt sjungande gräshoppssångare på samma ställe.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, July 16, 2003 at 23:14:27 (MEST)

16 juli. RÖNNEN, 06.20-07.00: spovsnäppa 4, småsnäppa 4 och mosnäppa 1. FARHULT, 07.15-08.00: småsnäppa 4 varav en ringmärkt. SANDÖN, 08.15-08.40: spovsnäppa 2 och mosnäppa 2.
Henrik Ehrenberg o Peter Franzén
Ängelholm, - Wednesday, July 16, 2003 at 13:02:56 (MEST)

16/7-03.Sandön,0810-1000(naturtid). Sävsparv 3 hanar sj,grågås 43,häger 9,gluttsnäppa 2,kricka 6,strandskata 22,tofsvipa 2,storspov 19,småtärna 7,drillsnäppa 2,kärrsnäppa 3,kentsk tärna 1,större strandpipare 2,skogssnäppa 1,bläsand 2.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, July 16, 2003 at 11:05:23 (MEST)

15/7. En skräntärna drog förbi Rönnen på förmiddagen i sydvästlig riktning. För övrigt mest grågäss, som rastade i flera hundratal. Alla höll ett vakande öga på en räv, som var ute och snokade i tången.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 15, 2003 at 13:30:33 (MEST)

14 juli. Vid 23.30 hördes minst 6 vaktlar i området kring Västraby gård.
Thomas Svanberg <t-svanberg@telia.com>
- Tuesday, July 15, 2003 at 08:01:05 (MEST)

14/7. Morgon vid Sandön. 2 rastande smalnäbbade simsnäppor (ad i sommardräkt) drog efter en stund inåt land längs Vegeå och försvann söderut. Ön hyste även 1 sandlöpare, 1 kustsnäppa och 2 mosnäppor m.m. I Farhult fanns bland grågässen 1 prutgås och 1 vitkindad gås. Medskådande simsnäppeupptäckare Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 14, 2003 at 12:42:28 (MEST)

13 juli. Lite obsar från Söderåsen denna goa sommardag. Strax ö Björnås: 1 sj skogsduva, 1 dubbeltrast och 4 talltitor. Vid Maglaby kärr var inte mycket liv, 1 bivråk lågt över lövskogen och 1 rast forsärla. I kvällningen hördes och sågs 4 nattskärror ö Maglaby kärr tillsammans med en ropande kattuggla och 1 morkulla. Vid kärreberga hördes tiggläten från 3 hornuggleungar och 1 - 2 kattugglor. Vid inventering av backsvalebon i grustagen vid Kvidinge noterades 4 rast skogssnäppor och en stenskvättefamilj (arten börjar bli ovanlig!)
Bengt Hertzman
- Monday, July 14, 2003 at 11:27:52 (MEST)

14 juli. Hasslarp 04.15-10.00. Säsongens 5:e ringmärkningsmorgon började i tät dimma. Ganska mediokert med 38 nymärkningar av 9 arter. Därtill 3 äldre kontroller, bl.a. en danskmärkt rörsångare. För övrigt den första från vårt västra grannland sedan starten -95. I fångsten som vanligt mest rör- och kärrsångare samt sävsparvar. Därtill enstaka säv-, törn- och gransångare. Talgoxe och blåmes tycks haft en bra häckningssäsong. En ung näktergal ingick också i dagens fångst.
Henrik Johansson
- Monday, July 14, 2003 at 11:26:24 (MEST)

13/7-03.Det blev en tur till nattskärrans skog framåt kvällstimmarna.I väntan på denna sågs och hördes 5-6 dragande morkullor och ungar av hornuggla hördes tigga mat av sina jagande föräldrar.Ingen nattskärra hördes,men en kom tyst flygande i skumrasket och landade på grusvägen mycket nära oss.
Hardy
Ängelholm, - Monday, July 14, 2003 at 10:21:25 (MEST)

13/7-03.Cyklade ut en runda på förmiddagen till Sandön och Rönnen.Gick försiktigt ut på Sandön utan att störa fåglarna.Av småtärna sågs 12 ex,vilket ger sex häckande par ? Spovsnäppa 1 ad och sandlöpare 1 ad båda i sin vackra sommardräkt. 1 myrspov sågs också på norra sidan av ön.På Rönnen var det bättre med fågel,9 spovsnäppor,1 småsnäppa,1 mosnäppa,ca 25-30 kärrsnäppor och ett gäng högljudda kentska tärnor på 10 ex.Kollade efter den smalnäbbade simsnäppan,med negativt resultat.Medobservatör på Rönnen var Sara Henningson.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, July 13, 2003 at 17:09:10 (MEST)

10/7-03.Ett par svart rödstjärt har häckat framgångsrikt vid Banskolan i Ängelholm.Såg en hona som matade en flygg juvenil inne på skolans område.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, July 13, 2003 at 17:01:36 (MEST)

9/7-03.Tog en kvällstur till Ängarna vid Skälderviken.Fick konstaterat att en häckning av brun kärrhök ägt rum.Såg 1 hane som kom med byte(fågelungar ?) flera gånger till 3 juvenila som flög runt över vassområdet.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, July 13, 2003 at 16:59:52 (MEST)

12 juli. Bevakning vid Kullen mellan 05.10-13.20. Sträcket i sin helhet - storlom 1, mindre lira 1, havssula 2, stormfågel 1, sjöorre 36, svärta 5, storlabb minst 1, silltrut 2, tretåig mås 1 ung, kentskt tärna 42, fisktärna 2, sillgrissla 52, tordmule 21, tobisgrissla 2, myrspov 27, rödbena 16, kustpipare 8 samt ljungpipare 5. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, July 13, 2003 at 12:46:32 (MEST)

12/7. Vid Rönnen blev det fint besök när en storlabb kom kl. 14.30. Annat trevligt var en ad. pilgrimsfalk och en stormfågel. Av stationära fåglar kan nämnas 5 spovsnäppor, 1 kustpipare, 5 mosnäppor och 1 roskarl. Medobsare Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, July 12, 2003 at 18:24:27 (MEST)

10 juli kl 22.00-23.45.Fyra Vaktlar spelade mellan Västraby gård och Rögle gård.Vid Ugglarps broar, Össjö var det tyst och ingen Kornknarr hördes.Vid Össjö boställe pep Hornuggleungar och en gammal Hornuggla sågs på en stängselstolpe.Medobservatör Tomas Wallin
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, July 10, 2003 at 23:52:26 (MEST)

9 juli. Smalnäbbade simsnäppan kvar vid lilla viken på Rönnen. Rastade gjorde även, mosnäppa 4, brushane 4, grönbena 5 och årta 1. En adult pilgrimsfalk gjorde en sväng ut över reservatet. I området Sandön/klören ca 120 kärrsnäppor och tillsammans med dem 3 spovsnäppor.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 10, 2003 at 07:43:35 (MEST)

Tisd. 8/7 RÖNNEN: Bl.a. 1 smalnäbbad simsnäppa (hona i sommardräkt), 1 mindre strandpipare, 3 mosnäppor, 5 spovsnäppor och 1 ljungpipare
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Tuesday, July 08, 2003 at 23:09:46 (MEST)

Sandön bl.a:
Roskarl 2, Kärrsnäppa ca 25, Gluttsnäppa 4, Storspov 12, Svartsnäppa 1, Brushane 1, Häger 2, Fiskgjuse 1, Småtärna 8-10, Fisktärna ca 25, Kentsk tärna ca 15

Dammarna Hasslarp bl.a:
Brushane 6, Grönbena 10, Kärrsnäppa 5, Rödbena 1, Skärfläcka 1, Mindre strandpipare 1, Skogssnäppa 1, Gluttsnäppa 1, Brunhök 3 par, Vigg 6, Gråhakedopping minst 3 par med ungar, Smådopping 1, Sävsångare 1, Kärrsångare 1, Gulärla 2.
Medob:are Charlotte, Ingrid och Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Tuesday, July 08, 2003 at 21:18:40 (MEST)

7 juli kl 22.30-00.00. Härlig lugn sommarnatt. Strax norr om Västraby duellerade två vaktlar intensivt. Och c:a 500 m norr om Mjöhult, alldeles invid Lönhultsvägen, kraxade en kornknarr kontinuerligt.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Tuesday, July 08, 2003 at 10:41:06 (MEST)

7/7. Vid Sandön sågs 99 kärrsnäppor och 1 smålom. En bit upp i ån låg 1 hanne sjöorre. På Rönnen var det gott om rödbenor, ett 50-tal varav 3 ungar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 08, 2003 at 06:50:31 (MEST)

6/7. PÅ Sandön fanns 3 spovsnäppor och 2 mosnäppor. Även idag sågs 2 storskrakar med en stor unge.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 08, 2003 at 06:46:24 (MEST)

Den 6 juli strax innan kl 18.00 såg jag en ad Kungsörn på ganska hög höjd segla längs åskanten på vägen mellan Margretetorp och Förslöv
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, July 07, 2003 at 23:27:33 (MEST)

7 juli: den smalnäbbade simsnäppan kvar vid RÖNNEN, nu i kanalen på östra sidan av ön. Dessutom 4 mosnäppor, 10-15 brushanar, ca 10 grönbenor, 1 årta och 2 storskrakar med unge. På SANDÖN 2 svartsnäppor och ca 60 kärrsnäppor. Medobservatörer: Mikael Olofsson o Kjell-Åke Hall
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Monday, July 07, 2003 at 22:57:01 (MEST)

7 juli. Idag sågs pilgrimsfalksungen Tiffany flyga runt med sina adoptivföräldrar Råger och Kornelia i Sydhamnen, Helsingborg.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, July 07, 2003 at 16:48:40 (MEST)

6 juli kl 17.00 Vejbystrand hördes sjungande gransångare i skogen nära sommarsol.
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
Munka Ljungby, - Monday, July 07, 2003 at 08:55:08 (MEST)

2003-07-07. Under gårdagen såg vi en Mindre Strandpipare, kraftigt varnande (häckning?) i Grusgropen i Hillarp. Stig & Bodil Forsberg
Bodil & Stig Forsberg <stig.bodil@telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, July 07, 2003 at 08:28:23 (MEST)

2003-07-06: Cirka 2km nedströms Ugglarps broar sågs på eftermiddagen 1 kungsfiskare som mobbades av ett antal ladusvalor.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, July 07, 2003 at 08:08:37 (MEST)

6 juli
Tre sydsträckande småspovar vid Dagshög på Bjäre. Dessutom 3 tobisgrisslor, 1 tordmule och 5 kentska tärnor: Medobs Annika o Johanna Olsson, Eva Kristiansson och Bengt Hertzman.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Sunday, July 06, 2003 at 22:30:11 (MEST)

6 juli. På eftermiddagen fanns den smalnäbbade simsnäppan kvar på Rönnens västsida. Där fanns även en adult och en ungfågel kentsk tärna. F I övrigt flera brushanar, kärrsnäppor, gluttsnäppor, grönbenor, storspovar, skärfläckor, rödbenor och en skogssnäppa. Medobservatörer Rolf H o Paul F.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, July 06, 2003 at 18:00:02 (MEST)

6/7-03.Sandön,1025-1300(naturtid). Storspov 16,skärfläcka 40,rödbena 14,småtärna 4,strandskata 4,fisk/silvertärna 12,gravand 16,större strandpipare 3,kärrsnäppa 6 rastande + 12 str,fiskgjuse 2 fiskande,gluttsnäppa 2,knölsvan 11 ad,häger 1,sparvhök 1 med byte,skogssnäppa 2 str,kentsk tärna 2 str,brun kärrhök 1 hane jagande över ön,törnsångare 1 sj. På spetsen av Klören födosökte 38 kärrsnäppor och 2 spovsnäppor.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, July 06, 2003 at 16:19:32 (MEST)

5 juli. Hasslarp 06.00-14.00. Startskottet för årets ringmärkningssäsong. En överraskande bra premiärdag med tanke på att endast 6 nät användes. 78 fåglar av 12 arter fångades fördelade på 65 nymärkningar och 13 egna kontroller. Inte oväntat var rörsångare den talrikaste arten följt av kärrsångare, sävsparv, blåmes, talgoxe och sävsångare. Lite udda var vardera en sädesärla, gråsparv och ladusvala. Bland kontrollerna fanns två rörsångare vilka märktes som ungfåglar 1997. Om vi antar att de tillbringat sina vintrar någonstans i tropiska Afrika har de avverkat den långa sträckan inte mindre än tolv gånger! I och runt dammarna fanns även en del vadare, bl.a. mindre strandpipare, grönbenor, brushanar och en skogssnäppa. En forsärla hördes också. Dagens överraskning var en subadult KUNGSÖRN som mobbad av områdets måsar drog norrut vid 13-tiden. Med på nätrundorna de alltid lika morgonpigga Mårten M och Henrik E.
Henrik Johansson
- Saturday, July 05, 2003 at 22:25:43 (MEST)

5 juli. Vid klockan 17.15 upptäckte Paul Fors en urläcker adult smalnäbbad simsnäppa i sommardräkt på Rönnens västra sida. Undertecknad, Paul F, tillsammans med Rolf H, Patrik S och Hardy såg även två rastande myrsnäppor, 65 skärfläckor samt en svartsnäppa. Det var även gott om lite andra vanligare vadararter och en del starar i tångkanterna. Vadarsäsongen är kommen så också ringmärkningssäsongen i Hasslarp. Vi hade lite smygpremiär idag. Är ni sugna på tidiga mornar, dyhål och svettiga nätrundor skriv ett email till mig.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, July 05, 2003 at 18:38:37 (MEST)

4 juli. Kungsfiskare vid Gåsahalsen, Rönneå.
Henrik Johansson
- Friday, July 04, 2003 at 21:36:41 (MEST)

4.juli Gyhultsskogen.Hbg.En fiskgjuse sträckte över skogen hårt attackerad av ett halv-dussin strandskator.Gjusen sträckte mot ett bättre väder någonstans i sydost.
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Friday, July 04, 2003 at 18:11:42 (MEST)

4/7 Rönnen mellan regnskurarna. 14.00; Myrsnäppa 1, kärrsnäppa 12, gluttsnäppa 1 och grönbena 7. 3 gråhake utanför KOF-stugan.
Leif Dehlin
- Friday, July 04, 2003 at 15:39:50 (MEST)

2003-07-04. Under halvannan timmes spaning över havet vid Kullen på morgonen sågs följande: Havssula 1, prutgås 2, sjöorre 22, storspov 7, fisktärna 4, kentsk tärna 8, tobisgrissla 1, sillgrissla 1 och skärpiplärka 1.
Mats Peterz
- Friday, July 04, 2003 at 11:50:20 (MEST)

2003-07-02. Just efter ringmärkningen (se nedan) dök en omärkt stork upp vid boet i Ingelsträde. Paret där försvarade sitt bo ganska skarpt. Utöver de häckande paren finns också ett par (231 och 246) som släpptes ut från Görslöv i våras. De tycks just nu hålla till vid Arild, och kanske häckar i Kullabygden nästa år. Rapportera gärna de storkar ni ser på vår hemsida www.skof.se/stork, särskilt om de är omärkta!
Ola Olsson <stork@skof.se>
Häglinge, - Thursday, July 03, 2003 at 23:18:38 (MEST)

2003-07-02. Idag har vi ringmärkt storkungarna i Görslöv, Ingelsträde och Tommarp (om nu det sistnämda räknas till Kullabygden). En välmående unge i varje bo. Ungarna har tagits in till ungfågelshägnet i Hemmestorp, och blir utsläppta som vuxna.
Ola Olsson <stork@skof.se>
Häglinge, - Thursday, July 03, 2003 at 23:14:13 (MEST)

2 juli. Grå läge under kvällen - små flockar med ejder mot syd genom sundet liksom 31 sjöorrar. En del rastande vadare såsom, småspov 1, gluttsnäppa 3, drillsnäppa 12, kärrsnäppa 2 och större strandpipare 6. På lokalen även 2 fisktärnor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, July 03, 2003 at 07:45:32 (MEST)

1 juli: skrämde i kvällningen upp en ad hornuggla ur ett dike i Väla skog, Ödåkra. Farhult: 2-3 småtärnor och i grustaget i Hillarp vid Munka Ljungby sjöng en trädlärka.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, July 01, 2003 at 23:28:08 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.