Observationer juni 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken2003-06-30. Vid Sandön rastade bl.a. 2 bläsand, 28 kärrsnäppor och 6 dvärgmåsar (2k). Utanför Själrönnen fortfarande ett par hundra sjöorre. Kunde också hitta 1 smålom, 2 storlom, ca 15 skäggdopping, 5 gråhakedopping och 1 tordmule.
Vid Rönnen börjar grågässen samlas så smått - ett 60-tal ex var på plats. Har fanns också 5 bläsand. Ytterligare 2 bläsänder låg vid Farhult, där det annars var fågeltomt.
Vid Stenkrossen 4 gråhakedopping, 1 storskrake (hona) och 1 tobisgrissla. Skrattmåsarna hade åter tagit det lilla kärret i besittning: Minst två bon, varav ett med ägg. Sist jag var här (1 juni) syntes inga indikationer på häckning.

Mats Peterz
- Monday, June 30, 2003 at 12:32:24 (MEST)

2003-06-29. KOF-stugan Rönnen. Spegelblankt hav avslöjade att mycke fågel ligger ute på Skälderviken. Som nämnts nedan bl.a. en större flock sjöorre. Därtill 3 gråhakedopping, 8 svärtor, ca 5 tobisgrisslor och 4 tordmule.
Mats Peterz
- Monday, June 30, 2003 at 12:30:53 (MEST)

29/6. Vid Sandön fanns 4 bläsänder, 10 skedänder (samtliga hannar) och 3 gråhakedoppingar. Häckning av mandarinänder har skett vid Östra Kvarn öster om Skäldervikens samhälle. I Kägleån låg en hona med 5 halvstora ungar, och en annan hona hade 2 små ungar. Ytterligare 2 äldre fåglar (1 hanne och 1 hona) fanns på lokalen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 30, 2003 at 06:42:35 (MEST)

28/6. En hona storskrake låg vid Sandön, och vid Rönnen en flock med ca 200 sjöorrar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 30, 2003 at 06:34:19 (MEST)

29 juni. Sandön - svarttärna 1, gluttsnäppa 10 samt skäggdopping 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 29, 2003 at 19:39:34 (MEST)

28 juni. Eftermiddag och kväll på Västersjöns vatten gav förutom gäddor även några fågelobsar. Däribland, 1 storskrake hona med 7 ungar, 2 skäggdoppingar, 2 fiskgjusar samt 1 kattuggla som ropade vid 18-tiden.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 29, 2003 at 19:38:32 (MEST)

27/6 JONSTORP(Revet) Vid 11-tiden stod där 63 st Skärfläckor + 2st pull.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, June 29, 2003 at 12:13:02 (MEST)

28 juni. Fick idag reda på att en LUNDSÅNGARE har setts och hörts i Skepparkroken utanför Ängelholm. Fågeln har varit stationär i en trädgård på Skepparkroksvägen 50 sedan ganska exakt en vecka. Senast idag vid 08.15 hördes och sågs den på platsen. En stor silvergran ska tydligen vara något av en favoritplats.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, June 28, 2003 at 19:46:22 (MEST)

27/6-03 (22.00-23-15) Höghult: Även ikväll mycket intensivt Vaktelspel.Minst 3 ex,1 vid hästarna och 2 längre ut i vete- resp timotejfält.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, June 27, 2003 at 23:57:03 (MEST)

27/6 Vid 11-tiden simmade 4 st Sångsvanar (ungfåglar) förbi Lervik.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Friday, June 27, 2003 at 16:58:15 (MEST)

27/6-03 Höghult (01.00):Vaktel 1 spelande.Mölle kapell: Hornuggla 1 tiggande unge.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, June 27, 2003 at 01:15:58 (MEST)

26 juni Våtmarken nordost norra infarten igen. 1 Vaktel, 1 Gluttsnäppa, 2 Mindre strandpipare, 22-30 Grönbenor 3-6 Skogssnäppor
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, June 26, 2003 at 22:15:08 (MEST)

25/6-03 Höghult:Vaktel 2 spelande strax norr om hästhagen 22.50-23.30.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 26, 2003 at 22:01:00 (MEST)

2003-06-26. I ett fantastiskt fint väder besökte jag Kullen på morgonen. Fågelsången börjar avta, men 3 rosenfinkar hördes i alla fall. På sträck noteras 17 grågäss, 150 sjöorre, 4 storspov, 4 kentska tärnor och 1 forsärla. Ute på det nästan spegelblanka havet låg 5 tordmular, 5 sillgrisslor och 2 tobisgrisslor. Man kunde också skymta en handfull tumlare. En gråsiska matade två ungfåglar. Trots att man nästan alltid ser gråsiskor här är det tunt med konstaterade häckningar! I mossen vid Björkeröd låg 6 gamla smådoppingar (3 par) och minst 3 juv/pull.
Mats Peterz
- Thursday, June 26, 2003 at 11:54:15 (MEST)

24 juni Våtmarken nordost om norra infarten Ängelholm 1 Mindre Strandpipare, 12 Skogssnäppor, 9 grönbenor och 1 Kärrsångare.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Tuesday, June 24, 2003 at 22:17:55 (MEST)

24 juni-03 När vi nu på nätet kan följa helsingborgsfalkarnas lyckade adoption, kanske det kan vara av intresse att veta att de pilgrimsfalkar som häckar på Möns klint i Danmark (DK:s enda häckning)har tre snart flygfärdiga ungar. Extra skoj är det då hanen är född på Kullaberg, honan är av tyskt ursprung.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, June 24, 2003 at 21:48:24 (MEST)

24 juni Kullen 05:45-12:00 Smålom 2, Sjöorre 9, Havssula 2 ex mot norr, Stormfågel 1, Storspov 4 Fisktärna 1, Fisk/Silver 1, Kentsk tärna 15, Tordmule 16, Sillgrissla 4, Tobisgrissla 2 och Tornseglare 4. Medobs Kaj Möller
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, June 24, 2003 at 13:34:46 (MEST)

20030623 Våtmarken nordost norra infarten Ängelholm. 15-20 Grönbenor, 4-7 Skogssnäppor, 1 Svartsnäppa och 1 Mindre Strandpipare vid 20 tiden
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Monday, June 23, 2003 at 22:48:47 (MEST)

23 juni. Backsvala 50 bohål, Klondikes backar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, June 23, 2003 at 21:20:02 (MEST)

23 juni. I VEGEÅNS MYNNING gick det åtta svartsnäppor och en gluttsnäppa vid sju-tiden på kvällen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, June 23, 2003 at 20:26:19 (MEST)

2003-06-23. På Sandön gick 1 gluttsnäppa, 1 grönbena och 1 brushane. Utanför Själrönnen rastade en flock på ett 100-tal sjöorrar och bland dessa 2 bergänder (hanar). Dessutom 3 gråhakedopping och 2 sångsvanar. Rönnen gav 6 bläsand, 1 brushane, 1 svart- och 4 gluttsnäppor. Slutligen, vid Farhult 4 svartsnäppor och 1 kustsnäppa (i vinterdräkt). Medobs: Alf Petersson.
Mats Peterz
Viken, - Monday, June 23, 2003 at 14:21:55 (MEST)

15 juni. Två stormfåglar, mitt i sundet i höjd med Viken, mitt på dagen. Simmade till synes orädda runt vår öppna båt, flyttade sig ens knappt för dykare i vattnet.
Göran <mono@telia.com>
Helsingborg, - Monday, June 23, 2003 at 09:58:22 (MEST)

22/6. Ett par ströobsar från söndagen: 14 hannar bläsänder i Farhult och 1 silltrut på Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 23, 2003 at 06:41:55 (MEST)

21/6. Idag blev det 3 stormfåglar, 1 2k dvärgmås, 2 storlommar och 1 myrspov vid Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 23, 2003 at 06:39:14 (MEST)

20/6. Ett fåtal havsfåglar blåste ända in till Rönnen såsom 1 stormfågel, 1 havssula och 1 labb. Av stationära fåglar kan nämnas 11 brushanar, 2 snatteränder, 1 svarthakedopping och ett 50-tal sjöorrar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 23, 2003 at 06:36:41 (MEST)

22 juni. Förvisso inga observationer från Kullabygden men en liten rapport från två KOF:are (Göran Paulson och Lars Mårtensson) i Ammarnäs. Efter tio dagars inventering (i LUVRE-projektets regi) i fjällbjörkskog (tyvärr ingen nordsångare i år) ägnade vi den sista dagen åt "fritidsskådning" på Björkfjället med bl a mängder av lappsparvar och ljungpipare så klart, minst 20 fjällabbar (inga häckande), 6-7 fjällpipare, snösparvar, fjällripa och inte minst en berglärkehanne i lämplig häckningsbiotop. Jag behöver en inventerare till för nästa år (2-3 veckor i juni). Är det någon som är intresserad så hör av er till mig.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, June 22, 2003 at 21:43:23 (MEST)

22 juni, Kullens fyr: Under några morgontimmar sågs bl.a. följande, en mindre lira str. ihärdigt flaxande och glidande från Öresund norrut 06.30, följd av 2 2k havssulor, utanför spetsen rastade 1 stormfågel och 2ad. tretåig mås.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, June 22, 2003 at 21:31:24 (MEST)

Kullen 21 juni 07.30 - 12.45: Storlabb 1 ex (10.15), Stormfågel 9, Havssula 3, Smålom 3, Sjöorre 45, Svärta 19, Tretåig mås 3, Silltrut 1, Tobisgrissla 1, Tordmule 8, Sillgrissla 2, Kentsk tärna 2, Fisk/Silvertärna 15, Myrspov 4, Stor- spov 3 samt Brun Kärrhök 1 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, June 22, 2003 at 11:01:27 (MEST)

22 juni. HITTARPS REV mellan 03.30-05.30. Lite nordsträckande fåglar i den avtagande vinden: stormfågel 5, sillgrissla 1 och tobisgrissla 1.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, June 22, 2003 at 06:06:45 (MEST)

21 juni. HOVS HALLAR mellan 03.30-11.10. Två mindre liror sträckande mot VSV (05.05 och 08.20) En storlabb mycket nära land mot SV klockan 09.15. Annars var det gott om stormfåglar, några enstaka havssulor och en labb som drog in i Laholmsbukten.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, June 21, 2003 at 17:01:06 (MEST)

21/6. 8.00-11.30 Yttre Kattvik; 1 mindre lira (kl 8:25) i yttre delen av bukten, 1 storlabb (kl 9:10) kommer fint o´ väldigt nära från de inre delarna, 3 stormfågel, 7 str storspov.
Leif Dehlin
- Saturday, June 21, 2003 at 13:22:52 (MEST)

20/6 Yttre Kattvik 05.00-11.45. 1 storlabb (kl 8.35) flög in mot bukten,1 mindre lira (kl 9.50)kom ev. från bukten ,ca 15 stormfågel, 1 tretåig, 2 vitkindade gäss, 6 smålom, enst. tordmule och tobis
Leif Dehlin
- Friday, June 20, 2003 at 14:38:21 (MEST)

20 juni. MISTLUREN, KULLEN mellan klockan 03.40-12.20 gav två mindre liror sträckande mot SV (04.20 och 07.40), trettiotalet stormfåglar, tiotalet havssulor, 3 adulta tretåiga måsar, 1 mörk labb och några sträckande storspovar, svärtor, sjöorrar, smålommar och storlommar. Medobservatör under del av tiden: Peter Franzén och Mats Peterz
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, June 20, 2003 at 13:21:52 (MEST)

18 juni. Saxat från danskarnas obssida: "18/6 roedrygget svale kortvarigt rast v kronborg, derefter sträckande mod helsingborg 1148- 1150" Det kan således vara läge att spana rostgumpsvala i markerna.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, June 18, 2003 at 22:50:10 (MEST)

18/6-03.Min tur fortsätter att hålla i sig,först aftonfalk och lundsångare i Ängelholm.KL 12.50 satt jag och jobbade med Nej till Emu kampanjen,då jag lade märke till fiskmåsens läte som signalerar rovfågel.Rusade ut på balkongen och fick genast syn på en vit stork som drog mot syd.Hann inte se om den var ringmärkt,drog snabbt förbi.Riktigt roligt med vit stork från balkongen !!
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, June 18, 2003 at 16:27:41 (MEST)

2003-06-17 Passerade Ornakärr på kvällen och hörde då vaktel, 1 ex (22.40). En storspov hördes varna intensivt och länge några åkrar längre bort. Kattuggleungar hördes vid Brunnby kyrka vid 24-tiden och en av föräldrarna svepte förbi.
Eva Stenvång <eva.stenvang@sfr.se>
Viken/Saltsjöbaden, - Wednesday, June 18, 2003 at 10:08:51 (MEST)

17.6 Glömde nämna tidpunkt för den bruna gladan. Det var srax före klockan 16. Nån timme tidigare jagade en stenfalk bland villorna vid stranden i Viken. Lite udda tid för en sådan här!
Hans Nordius
- Wednesday, June 18, 2003 at 00:33:01 (MEST)

17 juni. Lerbergets camping. Fikade i lä bakom ett rosenbuskage tillsammans med Anders Lindén, hund och barn när en "kärrhök" sågs komma insträckande långt söderut. Väl inne över land började den kretsa och ta höjd samtidigt som den drevs norrut i den friska sydvinden. Då visade det sig vara en brun glada som på hög höjd fortsatte mot NNO.
Hans nordius
Ängelholm, - Tuesday, June 17, 2003 at 21:10:40 (MEST)

17 juni På ett nyskördat höstycke i Lya spankulerade en vit stork i kväll, magnifikt.
Ingmar Persson <78309persson@telia.com>
Båstad, - Tuesday, June 17, 2003 at 21:10:35 (MEST)

2003-06-17 Kullaberg Kompletterar med en sillgrissla, "ringvia", som höll till i vattnet nedanför obsplatsen öster om fyren 10.45.
Eva Stenvång <eva.atenvang@sfr.se>
Viken/Saltsjöbaden, - Tuesday, June 17, 2003 at 18:53:13 (MEST)

2003-06-17. Kullaberg på morgonen. En lundsångare sjöng ihärdigt strax söder om vägen mellan parkeringen och fyren. I övrigt noterades 1-2 par tobisgrissla vid klipporna norr om parkeringen, skärpiplärka på två ställen, 3 dubbeltrast, 6 sjungande rosenfinkar och 3 mindre korsnäbb.
Mats Peterz
Viken, - Tuesday, June 17, 2003 at 14:44:51 (MEST)

16 juni. UGGLARPS BROAR 23.00-23.35: Kornknarrar 2, vaktel 1, kärrsångare 1 samt en jorduggla som flög över oss. Vid DYNGET några hundra meter väster om Tranarpsbron så hördes en småfläckig sumphöna samt en kull hornuggleungar vid klockan 23.45. Tack Leif Dehlin för tipset.
Henrik Ehrenberg o Peter Franzén
Ängelholm, - Tuesday, June 17, 2003 at 00:13:29 (MEST)

Må 16 juni; Våtmarken Ingelsträde, Gravand 1 par m ungar, Skärfläcka, minst tre ungkullar, ytterligare fåglar ruvar, M Strandpipare 3 par, Fisktärna 1 par, Strandskata, Tofsvipa
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, June 16, 2003 at 21:49:02 (MEST)

Rapportera backsvalor!
Årets riksinventeringsart är backsvala. Har Du en backsvalekoloni där du bor? Hjälp till att hitta kolonierna i våra hemmamarker!
 Läs mer
info@kof.nu
- Monday, June 16, 2003 at 20:32:04 (MEST)

15 juni. Ett besök på Hallands väderö gav 4 rosenfinkar, 3 storskrakar samt enstaka silltrutar och skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
- Monday, June 16, 2003 at 16:28:37 (MEST)

15/6. En hanne bergand låg ute vid stora stenen på Rönnens västsida. För övrigt några svartsnäppor, 6 brushanar (hannar) och som vanligt 2 sångsvanar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 16, 2003 at 06:39:35 (MEST)

14/6. På Rönnens östra sida fanns 1 kustpipare och 1 svarthakedopping.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 16, 2003 at 06:30:43 (MEST)

13/6. Några nattimmar i Vegeholmsskogen resulterade i minst 3 nattskärror och 4 morkullor. Med i mörkret var Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, June 16, 2003 at 06:28:44 (MEST)

2003-06-15. Vid Djupadal på Kullaberg noterades 3-4 par tobisgrissla, ett 10-tal par gråtrut och 1 par fiskmås. En korpfamilj (5 juv) fanns också på plats. Därtill 1 spillkråka, 2 törnskata (par) och 1 sjungande rosenfink. På golfbanan födosökte 2 dubbeltrast (juv).
Vid Björkeröd en kull på 4 halvstora smådoppingungar, som matades av 1 ad. Ett annat smådoppingpar spelade flitigt. Av 5-6 par sothöna hade minst fyra par ungar. Sångsvanparet hade 5 ungar. Även här en korpfamilj (3 juv). 2 lärkfalkar jagade sländor över dammen.
Mats Peterz
Viken, - Sunday, June 15, 2003 at 19:25:56 (MEST)

Lö 14 juni Allerumskogen; nya våtmarken utmed den raka grusvägen "Elisabetvägen"; Gravand 24 samtliga vuxna, Strandskata 4, Skogssnäpa 2, Svartsnäppa 2, M Strandpipare 4. Övrigt i skogen; Grå flugsnappare 1, Härmsångare 2, Kattuggla 2 ungar (tack bofinkar för vägledning !), Ormvråk 1, Korp 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, June 14, 2003 at 20:00:47 (MEST)

2003-06-13. Under fyra morgontimmar vid Mistluren, Kullen noteras följande: Smålom 2, storlom 1, stormfågel 4, havssula 2, sjöorre 12, storlabb 1, tretåig mås 5 och kentsk tärna 16.
Mats Peterz
Viken, - Saturday, June 14, 2003 at 09:41:32 (MEST)

030613. Var tillsammans med ett fåtal andra skådare och lyssnade mellan kl 21-23 vid Bruksdammen/Hasslarp. Hörde inget skumt. En sjungande gräshoppsångare dock.
Göran Herdin
Helsingborg, - Saturday, June 14, 2003 at 08:07:42 (MEST)

13 juni. Rönnen 19.30-20.30. Ganska mycket att titta på, bl.a. hela 34 svartsnäppor, 4 kustsnäppor, 2 kärrsnäppor, en skogssnäppa, en 2k dvärgmås och glädjande en kull med 4 nykläckta skärfläckor.
Henrik Johansson
- Friday, June 13, 2003 at 23:25:41 (MEST)

13 juni. En vit stork landade en kort stund vid den lilla översvämningen öster om Arild strax efter klockan 13.00. Mellan 13.20 och 15.00 satt jag och spanade över havet ute vid Mistluren på Kullaberg. Det var väldigt lite fågel. Korpparet med sina tre ungar glade med fina flyguppvisningar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, June 13, 2003 at 20:11:51 (MEST)

Igår 12 juni. Två kornknarrar spelade i ådalgången vid Ugglarp. På vars en sida av vägen. Bara fart på fåglarna kl. 23. Längre söderut lät en kull hornuggleungar. Detta längs vägen mellan Starby och Tranarp.
Henrik Johansson
- Friday, June 13, 2003 at 15:17:53 (MEST)

Mellanting mellan groda och fågel. Vad sägs om dvärgsumphöna?
Göran Herdin
Helsingborg, - Friday, June 13, 2003 at 13:11:08 (MEST)

12.juni .Vegeholm: Nattskärra 2 sj ex,varav en mkt orädd.( Tack Bengt A!) Hasslarp:Märkligt läte från Bergsdammen.Fågel, groda eller mittemellan?Finns ngn grodexpert i föreningen?
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Friday, June 13, 2003 at 11:03:03 (MEST)

12.juni .Vegeholm: Nattskärra 2 sj ex,varav en mkt orädd.( Tack Bengt A!) Hasslarp:Märkligt läte från Bergsdammen.Fågel, groda eller mittemellan?Finns ngn grodexpert i föreningen?
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Friday, June 13, 2003 at 11:02:44 (MEST)

12/6 23.30 och några trevliga stopp utmed Rönneå; kornknarren kvar vid Ugglarps broar, vaktel spelade mellan mellan bron och vägen mot Munka Ljungby samt en småfläckig sumphöna innan Tranarps bron vid Dynget.
Leif Dehlin
- Thursday, June 12, 2003 at 23:51:34 (MEST)

12 juni. Båv (Hallabäcken): 1 sj forsärla samt ett par mindre hackspett matande ungar. Boet uthackat i gammal al. Rådhuset, Hbg: 1 sj svart rödstjärt
Bengt Hertzman
- Thursday, June 12, 2003 at 22:50:08 (MEST)

11 juni I den norra kanten av Lya ljunghed lyfte en tryckande tjäderhöna,det var glädjande att det finns någon kvar.
Ingmar Persson <78309persson@telia.com>
Båstad, - Wednesday, June 11, 2003 at 18:02:44 (MEST)

10 juni. Mellan Höja och Starby utmed vägen mot Källna/Össjö där vägen går över Rönneå (Ugglarps broar?) spelade vardera ett ex av vaktel och kornknarr vid 22.30. En gräshoppsångare hördes också liksom både enkelbeckasin och buskskvätta.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, June 11, 2003 at 07:58:50 (MEST)

Tis den 10 juni. Blötpöl på en åker NÖ om Ängelholms N avfart: Skogssnäppa 1ex. Sandön: Kustsnäppa 2ex, myrspov 9ex. Medobsare: Paul Fors.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, June 11, 2003 at 07:25:52 (MEST)

2003-06-10. På sträck under ett par morgontimmar vid Kullen noteras 5 smålom, 2 storlom, 1 havssula, 1 stormfågel, 2 svartsnäppor, 1 labb, 4 kentska tärnor, 1 sillgrissla och 1 tobisgrissla. Därtill 1 sjungande rosenfink, 4 mindre korsnäbb, 1 spillkråka och 2 turkduva.
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
Viken, - Tuesday, June 10, 2003 at 23:08:09 (MEST)

Naturligtvis har det även blivit juni vid Ängeltofta. Rätt datum är 10 juni i min tidigare rapport.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Tuesday, June 10, 2003 at 22:14:25 (MEST)

10 maj kl. 21:30 vägen öster om Ängeltofta och Ulriksfält hördes från bäckravinen söder om vägen: gräshoppsångare 1, gök 1, näktergal 1, härmsångare 1.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Tuesday, June 10, 2003 at 22:12:27 (MEST)

9 juni. Bevakning vid Kullen mellan 05.00-17.00 gav en havssula... Gott om tumlare om dito fika räddade dagen!
Henrik Ehrenberg o Peter Franzen
Ängelholm, - Tuesday, June 10, 2003 at 16:44:58 (MEST)

10-6 Ranarpsstrand,Rödbena 6,Svartsnäppa 2,Skärfläcka 2 med 1 pull(kul),Snatterand 1 par,Skedand 1 hane,Kricka 15
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, June 10, 2003 at 15:44:51 (MEST)

8 juni Dammarna, Hasslarp. Medobs Åsa Strid, Ingrid och Björn Ekelund
Svartsnäppa 3 ex, Drillsnäppa 1 ex, Skodssnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Skärfläcka 1 par med 3 pull, Rödbena ca 10 ex, Skedand 4 hanar 1 hona, Brunand 1 hane, Vigg ca 10 ex, Gråhakedopping flertal par med ungar, Smådopping 1 ex, Brun kärrhök 1 par. Minst tre kullar knölsvan, varav en med en sk "vit svan". Därutöver noterades bl.a. kärrsångare, sävsångare, rörsångare, näktergal.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Tuesday, June 10, 2003 at 11:30:56 (MEST)

9 juni. Bevakning vid Kullen mellan 17.30-21.00. Magert med sträckare men nämnas kan 1 silvertärna liksom en ljus labb. Båda mot SV.
Thomas Svanberg
- Tuesday, June 10, 2003 at 08:32:19 (MEST)

9/6. En hel del fåglar hade sökt lä i den hårda blåsten i lilla viken på Rönnen. Här fanns både stort som smått bl.a. 7 svartsnäppor, 11 skedänder, 1 skogssnäppa, 2 sångsvanar och 3 småsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, June 10, 2003 at 06:44:23 (MEST)

8/6. Spovsnäppan på Rönnen var inte samma fågel som sågs där för några dagar sedan. Rävarna verkar ha lämnat lyan på ön, men fyra ungar var ute på besök med honan innan de försvann upp i backen inåt land.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, June 10, 2003 at 06:39:39 (MEST)

7/6. Utanför Rönnens östsida låg 28 skäggdoppingar, och vid Sandön 4 snatteränder.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, June 10, 2003 at 06:35:06 (MEST)

Kullen 8 juni. Visst var det bättre förr, ni har hört det många gånger. Hade faktiskt tänkt sluta med min häckfågeltaxering men tyckte det var tomt och tyst i skogarna på Kullen. Till min fasa men ej förvåning har antalet fåglar minskat med hela 30% under de senaste tio åren och antalet arter minskat med 1/6 -del. Vad står på?? eller är det bara tillfälligheter?? Arter som näktergal, gök, trädpiplärka och grönsångre är nästan helt borta, sedan flera år. Skall trenden vända till nästa år?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, June 09, 2003 at 20:53:44 (MEST)

8 juni. Under ett par morgontimmar förgylldes fågelkören av en ivrigt flöjtande sommargylling i skogsdungen, norra delen av Svanebäck. (Samma plats där den brandkronade kungsfågeln satt). Vid 8-tiden flög den ut dungen mot söder.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, June 09, 2003 at 12:46:05 (MEST)

8 juni. Vandring i Klöva Hallar. Förutom många vanliga fågelarter så hördes 2 sp skogsduvor och sågs 3 forsärlor samt en strömstare. (Ett par av den sistnämnda arten häckar detta år i Klöva)
Bengt Hertzman
- Sunday, June 08, 2003 at 23:47:18 (MEST)

8/6 BORRSTORP 6:00 Hördes en Gräshoppssångare. TVEHÖGA 7:40 Mindre flugsnapparen sjöng idag också. RÖNNEN F.m.Sångsvan 2 ex, Spovsnäppa 1 ex, Svartsnäppa 8 ex. Medobservatör på Rönnen Hardy.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, June 08, 2003 at 22:12:11 (MEST)

8 juni. Pungmesen vid Väla södra hördes ett tiotal gånger på förmiddagen. En annan repris var 1 gulhämpling vid Triangelskogen, Helsingborg. Sågs och hördes mellan Barrstigen och Swebuss garaget.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 08, 2003 at 20:23:55 (MEST)

7 juni. Skymningen föll och de grå skyarna sprack upp när vi gick runt Maglaby kärr mot Hålebäck. Brun kärrhök, sångsvan, skogssnäppa, törnskata och dragande morkulla underhöll innan fåglarna vi väntat på uppenbarade sig - nattskärror. Det blev totalt fem stycken, varav fyra spelande och två som visade upp sig på närhåll. När vi gick tillbaka i mörkret spelade en kattuggla och oroliga korpar kraxade. Medobs: Eva Kristiansson, Leif Olsson, Carina Eliasson.
Bengt Hertzman
- Sunday, June 08, 2003 at 20:06:15 (MEST)

8/6-03 Höghult (02.00-02.30):En Vaktel spelade från hästhagarna vid gården.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, June 08, 2003 at 17:55:22 (MEST)

8 juni. SANDÖN vid 12.00-13.30: svartsnäppa 1, myrpov 7, kentsk tärna 2 par och 2 fiskande fiskgjusar. HASSLARP 14.45-16.30: svartsnäppa 6, skärfläckeungar 2 och gott om gråhakedoppingar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm., - Sunday, June 08, 2003 at 17:42:35 (MEST)

8 Juni kl ca 12.00. Rönne å där Pinnån rinner ut. Kornknarr som hördes tydligt.
sven malmberg <svenerik.malmberg@telia.com>
Ängelholm, - Sunday, June 08, 2003 at 13:07:11 (MEST)

7 juni. Strax efter midnatt hördes en gräshoppsångare vid Ornakärr. Under eftermiddagen sjöng mindre flugsnappaaren vid Tvehöga, Östra Karup.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 08, 2003 at 09:16:29 (MEST)

7:e juni Mölle: Hemma vid Högkullsvägen har hornugglorna fått ut minst 4 st ungar i den lilla skogsdungen strax efter transformatorn. De flyger bra och tigger intensivt. För en månad sedan lyckades kattugglorna med samma bedrift i den ålderstigna holken bakom tomten. Det är högst 300 meter mellan häckningsplatserna, så vi är rätt nöjda på ugglefronten.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Sunday, June 08, 2003 at 00:16:25 (MEST)

7.juni På resa till Landskrona,gjordes uppehåll vid Triangelskogen,där satt gulhämplingshanen och väntade på oss. KDH och Christel Hellman.
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, June 07, 2003 at 22:11:10 (MEST)

7 juni. FARHULT morgon: en småspov rastade tillfälligt. Lite udda så här års. Kunde konstatera att ett par skärfläckor hade en liten pull. Många år sedan arten fick fram ungar på denna plats. Ytterligare ett par varnade. Buskskvättorna oroliga med mat i näbben. RÖNNEN: ett tiotal skäggdoppingar och två sångsvanar. SANDÖN: en liten grupp myrspovar och fortfarande några ruvande fisktärnor. De flesta dock överspolade av högvattnet tidigare i veckan. Som vanligt alltså. På SJÄLRÖNNEN två prutgäss.
Henrik Johansson
- Saturday, June 07, 2003 at 18:10:54 (MEST)

7 juni. HALLANDS VÄDERÖ mellan 06.30-12.30. Skådning i området mellan Kungshamn och Sandhamn. Oerhörda mängder med mygg i Söndreskogen. Strax väster om Sandhamn "turrade" en turturduva tillfälligt. Sammanlagt knappt tio rosenfinkar och vid biavelsanläggningen hörde Ulf en sommargylling strax innan hemfärd. En så ovanlig sak som en växande skrattmåskoloni med inslag av tärnor finns på NV delen av ön. Var mycket försiktiga om ni nödvändigtvis måste upp i de trakterna av Väderön. Kråkorna rövar ägg och ungar när de häckande fåglarna lyfter! Medobservatörer: Patrik S, Mårten M, Kristian L och Ulf S.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, June 07, 2003 at 14:08:33 (MEST)

6/6-03 Ängelholm: Vid Storgatan 91/Daniellundsv 4 upptäckte Nick Gräntz vid lunchtid en sjungande Lundsångare.Den sjöng intensivt 12.30-13.15 åtminstone.Höll till i några granar och ekar.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, June 07, 2003 at 01:04:31 (MEST)

2/6. Vid gatukontorets lokaler i Ängelholm såg det en hane aftonfalk vid 20-tiden. Den sågs i ca 20min och sedan sträckte mot nordost över stan.
Kristian Linde
Ängelholm, - Friday, June 06, 2003 at 20:11:10 (MEST)

6/6-03.Man bör vara försiktig med att skriva om häckningar här,tänk på att det kanske inte bara är fågelvänner som läser här.
Hardy
Ängelholm, - Friday, June 06, 2003 at 10:04:39 (MEST)

5 juni kl 8.00 - Boarp/Hjärnarp Forsärla, häckning Tycker det skrivs för lite om häckningar. Här ett litet bidrag i alla fall. Hade nöjet att på en meters håll studera 4 nästan flygga forsärleungar i en vedtrave i Boarp, inte långt från en damm och en bäck 200 meter därifrån. De vuxna fåglarna mycket försiktiga, visade sig inte i dag. Börje
Börje <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Thursday, June 05, 2003 at 20:01:19 (MEST)

5/6 Triangelskogen: 1 sj. Gulhämpling tillsammans med en hona. Såg även en gråsisk hona mata en pull. Vid Söderviadukten 1 par svart rödtjärt.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Thursday, June 05, 2003 at 19:14:33 (MEST)

20030605 Våtmarken öster om E6, nordost från norra infarten till Ängelholm: 3 Grönbenor, 1 Brun Kärrhök, 1 Kärrsångare och 20-30 Backsvalor.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, June 05, 2003 at 18:55:57 (MEST)

Tors den 5 juni. Vaktel 1ex spelade i morse vid 90graders kurvan mot Lönnhultsgård. Rönnen: Kunde inte återfinna tuvsnäppan men på lokalen, spovsnäppa 1ex, svartsnäppa 2ex, brushane 1ex och småsnäppa 1ex. Medobsare: Peter F och Johan S. Sandön: Myrspov 10ex. Medobsare: Martin E och Peter F.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, June 05, 2003 at 13:37:58 (MEST)

4/6. Besökte Rönnen tillsammans med Paul Fors framåt kvällningen. Vi hittade inga rariteter, och utöver Patriks fåglar såg vi 1 kustsnäppa och 2 sångsvanar. Vid Sandön hade vi 1 kustpipare, 1 svarttärna och 1 vattenrall i åkanten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, June 05, 2003 at 10:48:33 (MEST)

4 juni 2003 kl 20 - 21.30. Återfann den tuvsnäppa (tidigare 07.45) som jag var osäker på, i viken på östra sidan av Rönnen. Den flög sedan till den inre viken och kunde beskådas på 25 meter och flög därefter återigen till östra sidan och satte sig på samma sten. Nu är jag säker på den. Har studerat alla karaktärer, hört dess arttypiska läte "tchrryk" i flykten, och sett den i flykten. Huvudet är litet, vit fläck vid näbbroten, mörk hjässa med ränder, lång böjd näbb, gråa vingar med fläckar av brunt, lång stjärt, dyfärgade ben, brösttäckningen ej så utvecklad som i boken men när den gick att studera i närbild sågs antydan hela vägen ned. Min kommentar här är att den nu i tidig skrud inte slitit fjädrarna tillräckligt för att täckningen ska synas helt. Förvånar mig över det relativa ointresset för fyndet, endast en skådare fanns där under hela kvällen - varför ? Den fanns kvar när jag gick 21.30 på östra sidan. Förutom denna fanns svartsnäppa (1), brushane (1), rödbena (10) och skärfläcka (20).
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
Höganäs, - Thursday, June 05, 2003 at 08:07:03 (MEST)

4/6-03 Höghult (01:00): Vaktel 1 sp precis norr om gården.Vattenrall 1 sp sporadiskt.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 05, 2003 at 01:05:37 (MEST)

4 juni.Den mindre flugen i Tvehöga sjöng intensivt i kväll vid 18 tiden.Den satt ca 100 m nv gruslådan.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, June 04, 2003 at 23:13:45 (MEST)

Onsd.4/6 NE LÖNNHULTS GÅRD 1 spelande vaktel. Tyst på vaktel och kornknarr vid Ornakärr och Görslöv. Dock en jord-/hornuggla vid Ornakärr.
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, June 04, 2003 at 22:11:44 (MEST)

4.juni Såg "tuvsnäppan"några sekunder,då den lyfte från inre viken och flög ut till utsidan av Rönnen.Såg den således snett bakifrån.Ovansidan verkade helmörk,stjärt a´la brushane,inga utstickande ben.Skymtade mörkare bröst,men ingen klar karaktär.Fågeln var tyst.(detta var vid 11-tiden)Såg för övrigt Patriks fåglar,men missade tyvärr spovsnäppan.Kullaberg:Göktyta 1 ex,gröngöling 1 ex och 2 sj.rosenfinkar.Björkerödskärret: sångsvan 2ad+ 4 pulli,skoj!Dessutom en smådopping.Ingelsträde nya våtmark: bl.a skärfläcka 6 ex.Det löser sig sa bonn´...
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, June 04, 2003 at 16:22:06 (MEST)

Ons den 4 juni. Rönnen: Ingen Tuvsnäppa kunde återfinnas, hade i och för sig inte mycket tid att kolla över lokalen så ut och leta. På lokalen i alla fall 1ex småsnäppa, 10-tal rödbenor, 2ex svartsnäppa, 1ex brushane, 1ex spovsnäppa. Medobsare: Martin E.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, June 04, 2003 at 15:08:55 (MEST)

Tisdag 3 juni: Tillägg till Björn Elmlunds rapport. En Gräshoppsångare surrade intensivt från 21.40 vid Görslöv.
Kaj Möller
Lerberget, - Wednesday, June 04, 2003 at 12:03:56 (MEST)

En misstänkt tuvsnäppa i inre viken, Rönnen, kl 07.45 den 4 juni. Vore glad om några fler kan kolla in den.
Richard Åkesson <richard.akesson@hoganas.se>
- Wednesday, June 04, 2003 at 10:44:06 (MEST)

4 juni, på morgonen sjöng en svart rödstjärt vid Ängelholms järnvägsstation.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Wednesday, June 04, 2003 at 08:18:37 (MEST)

4 juni. Mindre flugsnappare vid Tvehöga hördes vid 7-tiden. Satt då något längre upp längs vägen, strax nordväst om lådan med grus.
Thomas Svanberg
- Wednesday, June 04, 2003 at 07:53:10 (MEST)

Tisd. 3/6 Efter gårdagens misslyckade försök fick jag ikväll höra 1 spelande kornknarr vid Ängeltofta. Dessutom 1 kornknarr mellan Ornakärr och Görslöv samt 2 vaktlar vid Ornakärr
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, June 03, 2003 at 23:00:16 (MEST)

3 juni. Sandön mellan 19.30-20.00. Tre svarttärnor, två kustpipare och åtta skedänder. Längs vasskanten på Klörensidan en solbadande småfläckig sumphöna.
Henrik Johansson
- Tuesday, June 03, 2003 at 22:35:18 (MEST)

3.juni.Zachows mosse;flodsångare 1 ex. Väla södra:pungmes 1 lockande ex,gök 2 ex,brun kärrhök en hane, och en vacker kör av näktergal och åtta arter sångare.
Kjell.DHögström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, June 03, 2003 at 16:24:24 (MEST)

Tis den 3 juni. Mindre flugsnappare vid Tvehöga visade upp sig fint vid nio tiden på morgonen, dock tog det en bra stund innan vi fick se och höra den. Medobsare: Martin E och Peter F.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, June 03, 2003 at 13:15:50 (MEST)

2 juni. Hade ingen tur med kornknarr vid Ängeltofta, endast en rapphöna spelade strax Ö gården vid 22.30. Söder om Höre mosse spelade i alla fall en nattskärra, om än sporadiskt.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Tuesday, June 03, 2003 at 10:48:29 (MEST)

2 juni. Den mindre flugsnappare vid Tvehöga sjöng flitigt vid 19.30, bara 20 m från vägen. I Rössjön sågs tre storlommar på öppet vatten. Ingen nattskärra vid Djurholmen, men flera morkullor, dubbeltrast, spelande skogssnäppa och en extremt livlig taltrast. Till sist vid 23.30 en kornknarr Ö om Ängeltofta.
Lars Helgesson & Kjell D Högström
Helsingborg, - Tuesday, June 03, 2003 at 08:12:48 (MEST)

2/6. Inga myrsnäppor i lilla viken på Rönnen på morgonen. Däremot 1 spovsnäppa, 1 brushona och 1 mosnäppa. Senare på dagen fanns det 4 svarttärnor vid Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, June 03, 2003 at 06:42:27 (MEST)

2 juni-03 Det blir inga pilgrimsfalksungar i år på Kullaberg. När vi idag skulle kontrollera och ringmärka årets ungar var bohyllan tom. Allt verkade lovande med ungar i boet och endast ett rötägg, vad hade hänt? Man kan spekulera om vad som är orsaken, människa, mård eller något annat, svar lär vi inte få. Som det ser ut nu blir både Kullaberg och därmed Skåne utan pilgrimsfalkungar detta året.
Alf Petersson
Nyhamnsläge, - Monday, June 02, 2003 at 21:04:23 (MEST)

2 Juni Tvehöga,nu på förmiddagen så sjöng det 1 Mindre flugsnappare intensivt på det "vanliga" stället,fågeln var outfärgad,den jagade även iväg en annan individ,kanske en rivaliserande hane. För att hitta dit så utgår man från Östra Karup och kör mot Lya 600-700 m till man kommer fram till ett skogsparti,där fågeln höll till ungefär mitt i dungen 100 m norr om vägen,såg även 3 par Grå flugsnappare när jag körde över åsen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, June 02, 2003 at 11:21:11 (MEST)

1/6 Vakteln var igång vid Ornakärr kl 21:30. I våtmarken, Ingelsträde åtminstone 4 ruvande skärfläckor samt 1 spelflygande mindre strandpipare.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, June 02, 2003 at 09:06:19 (MEST)

1/6-03 Stureholm: Vaktel 1 sp 15.30-16.00 vid första 90-graderssvängen från Höghult sett.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, June 02, 2003 at 00:17:34 (MEST)

30,31/5 och 1/6 småfläckig sumphöna spelande vid mörkrets inbrott, Observation gjord på Åvägen 183 vid Vege Å-dalen /Martin
Martin Persson <martin.persson@ecel.se>
Jordberga, Billesholm, - Sunday, June 01, 2003 at 23:31:03 (MEST)

Sönd. 1/6 På väg till den flitigt sjungande flodsångare vid Zachovs mosse stannade vi till vid Tjörrödstippen. I de suveräna gräshoppsångarmarkerna kring tippen måste det bara finnas gräshopp. Jo då, en gräshoppsångare sjöng mycket flitigt. Det lät nästan som det även satt en till lite längre bort. Är dock inte säker. Medobservatör Karl-Göran Nilsson
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, June 01, 2003 at 22:58:30 (MEST)

1/6. Vid 22-tiden hördes det 2ex kornknarr öster om Ängeltoft. En hördes vid ljusfabriken och den andre vid drivmedels-depån.
Kristian, Elisabeth Linde
Ängelholm, - Sunday, June 01, 2003 at 22:37:27 (MEST)

1/6 Rönnen: 3 myrsnäppor, 1 kärrsnäppa, 1 spovsnäppa, 1 brushona och 1 sj. kärrsångare.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, June 01, 2003 at 19:35:30 (MEST)

1 juni. I backsvalekolonin vid Småryd uppgår antalet hål till 235, fler än tidigare år. Om tumregeln gäller, att 60% bör vara bebodda, skulle det bli c:a 140 par.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, June 01, 2003 at 18:44:04 (MEST)

1 juni. Flodsångaren på Zackows mosse satt och sjöng intensivt 5.45 i morse.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, June 01, 2003 at 10:48:35 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.