Observationer maj 2003


Tillbaka till den aktuella obsbokenLör den 31 maj. Flodsångaren sågs och hördes fint vid Zackows mosse vid 20.45. Kornknarr 2 ex väster om Hjärnarpsrondellen på 105:an + 1 ex öster om Ängeltofta gård söder om ljusfabriken. Nattskärra 1 ex Vegeholm. Medlyssnare: Mårten och Bengt.

Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, June 01, 2003 at 22:43:33 (MEST)

31/5 Under kvällspromenaden från Brunnby till Zackows mosse hördes 10 sjungande näktergalar. 22.00-23.00 sjöng flodsångaren intensivt, dessutom 2 ex kärrsångare.
Göran Möller <goran-moller@ebox.tninet.se>
Brunnby, - Sunday, June 01, 2003 at 18:55:14 (MEST)

31 maj. Några obsar från Söderåsen. Maglaby kärr: sångsvan på bo, 1 par stjärtmes. Kring Körslätts mosse: 1 gröngöling, 2 ungkullar av större hackspett, 5 sj grönsångare, 1 varnande dubbeltrast, 1 sp skogssnäppa och 1 törnskata. Båvs stenbrott: tiggläten från 2 - 3 kattuggleungar.
Bengt Hertzman
- Sunday, June 01, 2003 at 09:02:49 (MEST)

31/5-03 (21.00-23.00) Zackovs mosse:Tillsammans med Flodsångaren sjöng en Gräshoppsångare.Rapphöna 1 sp.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, June 01, 2003 at 00:27:29 (MEST)

31/5 BJÄRED kl 22:00-22:05 hördes Flodsångaren strax norr om vägen ut mot åkerkanten. ÄNGELTOFTA Strax öster om gården, mitt emot ljusfabriken, hördes en Kornknarr 23:30 och 500 m längre österut och norr om vägen ytterligare en 23:00. Medlyssnare Ulf Axelsson.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, June 01, 2003 at 00:09:10 (MEST)

Lörd. 31/5 KULLASPETSEN: 4 rosenfinkar. MÖLLE: 1 rosenfink. RÖNNEN: 2 myrsnäppor fortfarande kvar
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, May 31, 2003 at 23:36:30 (MEST)

31 maj. Klockan 21.00 snärpte två kornknarrar cirka 600 meter in på den "nya vägen", räknat från "Hjärnarpsrondellen" vid Borrstorp. Det finns en liten parkeringsficka längs vägen. Vägen är ganska vältrafikerad så var försiktiga.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, May 31, 2003 at 21:33:52 (MEST)

31 maj. Flodsångaren vid Zackows mosse sjöng vid middagstid. Den satt utmed diket nästan rakt över åkern från "P-platsen" vid rishögen och hördes ända dit.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Saturday, May 31, 2003 at 20:26:12 (MEST)

31 maj. Rönnen kl. 07.00-08.00. Myrsnäppa 3, roskarl 2, brushane 3 och kustpipare 1. Även vardera en färgringmärkt skärfläcka och gråtrut.
Henrik Johansson
- Saturday, May 31, 2003 at 11:08:15 (MEST)

30/5-03 Bjäred(20.00-22.30):Återbesök vid Henrik E och Mårten Ms läckra Flodsångarlokal på Hallandsåsen.Fågeln sjöng stundtals rätt intensivt speciellt efter 22,kortare stunder helt tyst.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, May 31, 2003 at 00:17:01 (MEST)

30/5 Ängeltofta, 1 Kornknarr spelade nu ikväll,och ytterligare 1 ex mot Förlövhållet.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, May 30, 2003 at 23:19:24 (MEST)

30 maj. Precis hemkommen från en fantastisk tvådagarstur på Österlen med bl a mängder av spelande löv- och klockgrodor lyssnade vi av svararen, där Lars och Kerstin Ohrlander lämnat ett meddelande om en misstänkt flodsångare som de hört och sett i onsdags och igår vid Zackows mosse. Vid 19-tiden var jag på plats tillsammans med Lars och kunde i en kvart avnjuta den intensivt sjungande flodsångaren (den tog i så hela kroppen vibrerade) sittande helt exponerat på en stolpe i ett bestånd av hundkäx. Lättast hittas lokalen om man tar in på Eleshults byaväg ca 300 m N Nyhamnsläge, fortsätt förbi gården på höger sida och ställ bilen vid rishögen/soptippen en bit längre fram på vänster sida. Flodsångaren satt och sjöng 2-300 m NNO därom (gå i åkerkanten) i västra änden av Zackows mosse.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, May 30, 2003 at 23:12:21 (MEST)

Fre 30 maj. Ornakärr; Vaktel 1 sp, Storspov 5, Buskskvätta 2, Gulärla 2, Törnskata 1, Gräshoppsångare 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, May 30, 2003 at 22:34:20 (MEST)

30/5 kl.18-19. Inspirerad av Lars Helgessons cykeltur tog jag en sväng till Triangelskogen i Miatorp (HBG) där jag efter en stunds letande kunde finna en Gulhämpling som satt och sjöng vid kraftstationen på södra sidan av Strandbadsvägen. Strax därefter visade sig även en hona fint.
Peter Schmidt <peter.schmidt@klinimm.uu.se>
Uppsala, - Friday, May 30, 2003 at 20:57:16 (MEST)

30/5 Kullaberg. Spaning i ravinen söder om fyren från kl 05.00-10.00. Bland flertalet härm, trädgårds, törn, ärt, gran och lövsångare sågs en LUNDSÅNGARE kort vid två tillfällen. I övrigt sågs och hördes rosenfink 4, mindre korsnäbb 11, spillkråka 1 och turkduva 5. På berget även Henrik E och Kalle. Sandön vid 12-tiden gav tre myrspovar och en afton/lärkfalk som sträckte österut.
Mårten Müller o Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, May 30, 2003 at 20:01:10 (MEST)

29/5 RÖNNEN På kvällen sågs Kustpipare 2 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Brushane 4 honor, Myrsnäppa 2 ex, Kärrsnäppa 3 ex och en Kärrsångare hördes vid KOF-stugan. TURSKÖP mellan 22 och 23 drog en Morkulla och hoade en Kattuggla.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Friday, May 30, 2003 at 15:39:48 (MEST)

29/5. Under en familjeutflykt till Hallands väderö på eftermiddagen observerades bl a 7 sj rosenfinkar och två sjöorrar men ingen sommargylling (fel tid på dygnet för sång kanske). Däremot såg vi 2 st DELFINER av arten öresvin. De höll vid 17-17.30 tiden mycket stationärt till endast en kort sträcka utanför Sandviksbryggan och simmade runt några ankrade danska segelbåtar där. De kunde ses bra flera gånger. Vi trodde självfallet först att det var tumlare, men vid en närmare granskning sågs ljust grå-mellangrå ovansida och vitaktig undersida samt den för delfiner så typiska "nosen". Storleken var lite svårbedömd men uppskattningsvis minst 2 meter långa, dock ej påfallande långa. Medobservatör var bl a Hans Nordius m fam samt en för mig okänd fågelskådare, som larmade ut obsen på sökarsystemet. Då vi åkte iväg m båten kl 17.30 var delfinerna kvar!
anders lindén <anders.linden.ald@delta.telenordia.se>
ängelholm, - Friday, May 30, 2003 at 12:36:03 (MEST)

29/5. Rönnen på förmiddagen: 6 skedänder (5 hannar, 1 hona), 1 gluttsnäppa, 11 svärtor, 1 törnskata och 1 kustpipare. På kvällen vid Sandön med Paul Fors kunde 2 myrsnäppor beskådas i åmynningen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 30, 2003 at 06:48:08 (MEST)

28/5. En kvällstur till Sandön gav 1 lärkfalk och 1 sen hona blå kärrhök.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Friday, May 30, 2003 at 06:43:07 (MEST)

29 maj. Under cykeltur till Råå vek jag in på Barrstigen i Triangelskogen, där jag för ett par år sen hört gulhämpling. På exakt samma ställe i tallarna fick jag nu höra och se en skymt av en hane, som inte sjöng, men lockade ihållande. under turen hördes också svart rödstjärt från Södergatsviadukten och i Sydhamnen. Från jobbet, på Drottninggatan i kvarteret mittemot Rådhuset, hörs också, sen flera veckor, svart rödstjärt. I förrgår hade en skata sökt sig in på innergården och rödstjärtsparet for runt som tättingar och förde stort oväsen, medan skatan lugnt försökte lokalisera boet - resultat okänt.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Friday, May 30, 2003 at 06:23:42 (MEST)

29 maj. Vid 22.30 spelade en vaktel strax väster om vindmöllan i STUREHOLM.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, May 29, 2003 at 23:22:02 (MEST)

29 maj. F d lertag Åbromöllan. 1 par mindre strandpipare, 2 steglitser, 6 backsvalor, 6 hämplingar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Thursday, May 29, 2003 at 21:19:20 (MEST)

29 maj. Häckfågeltaxering längs Hallabäcken-Vegeå på morgon/fm. Totalt sågs/hördes 62 arter, bland dessa fanns, 4 tranor, 1 gröngöling, 1 skogssnäppa, 1 gräshoppsångare, 3 kärrsångare, 3 gökhanar vilket är det mesta på flera år, 6 näktergalar, 2 skogsduvor,2 sj + 1 ungfågel forsärla, 3 törnskator och 1 bivråk. Ovanligt många sj s-v flugsnappare och grå flugsnappare medan arter som grönsångare,buskskvätta,hussvala saknades nästan helt. Medobs: Eva Kristiansson, Kent Ivarsson,Martin Persson.
Bengt Hertzman
- Thursday, May 29, 2003 at 21:16:22 (MEST)

28 maj. Tog en runda kring Maglaby kärr i skymningen. 1 sp kattuggla och i en ekdunge satt 4 utflugna kattuggleungar. 1 nattskärra sp på håll men på det "klassiska" hygget var det tyst.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Thursday, May 29, 2003 at 21:08:21 (MEST)

29/5 Vallåkra;Stenkärlsfabriken-Borgen. Småfågelpromenad i strålande fint väder. Obsar: järnsparv(1), svarthätta(1), grönsångare (2-3), större hackspett (flera), trädgårdssångare(1), lövsångare (1 - ovanligt få i år, eller?), svartvit flugsnappare (1), gärdssmyg (3), entita (2), rödhake (1), taltrast (flera), energisk gök och ett antal blåmesar, talgoxar, bofinkar m fl.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Thursday, May 29, 2003 at 17:48:26 (MEST)

Onsdagen den 28 maj. Vid ett kortare besök vid middagstid på Kullaberg, hördes och sågs en sjungande bergfinkshane ett femtiotal meter väster om den yttersta parkeringen. I övrigt bl a tre-fyra sj rosenfinkar i dessa yttersta delar av berget.
anders lindén <anders.linden.ald@delta.telenordia.se>
ängelholm, - Thursday, May 29, 2003 at 00:01:19 (MEST)

28 maj. Spelande vaktel Stureholm-Rögle, precis vid järnvägen (22.15). Vid Ornakärr spelade också en vaktel (22.40). Båda var ytterst sporadiska i sitt spel. Tilläggas kan att den brandkronade kungsfågeln i Svanebäck sjöng fortsatt flitigt i eftermiddags vid halvfemtiden.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Wednesday, May 28, 2003 at 23:38:41 (MEST)

28 maj. Längs vägen cirka 300-400 meter söder om byn BJÄRED som i sin tur ligger öster om AXELSTORP, lite söder om BÅSTAD uppe på HALLANDSÅSEN. :0) På denna lite svårfunna plats hördes från 18.00 och framåt en flodsångare.
Henrik Ehrenberg o Mårten Müller
- Wednesday, May 28, 2003 at 22:35:49 (MEST)

27/28 maj. Tillbringade kvällen/natten och morgonen i tornet vid Djurholmen på Hallandsåsen. Under kvällen och natten spelar 1 pärluggla, 4-5 kattugglor, 1 nattskärra, 2 skogssnäppor, 1 enkelbeckasin, morkullor och dubbeltrastar. På morgonen ropar tranor från norr, 1-2 orrar hörs och ses ute på myren liksom 1 rackelhane.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, May 28, 2003 at 20:05:00 (MEST)

Tisd. 27/5 LERBERGETS CAMPING: 1 sjungande rosenfink
Mia Elmlund
Lerberget, - Wednesday, May 28, 2003 at 20:04:02 (MEST)

28 maj. Under morgonen åtminstone fram till 10.00 sjunger en brandkronad kungsfågel flitigt i skogsdungen i norra delen av Svanebäck, Viken. Platsen nås tex genom att köra in Blåvingevägen från 111:an, förbi första korset och parkera. Dungen ligger då bakom husen ner till höger.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, May 28, 2003 at 10:00:59 (MEST)

27/5-03. Vid 22-tiden spelade en vaktel flitigt nordväst om skogen vid Tursköp.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Wednesday, May 28, 2003 at 08:16:04 (MEST)

27 maj. Kort pass vid Hittarps rev 05.40-10.30. Magert sträck men nämnas kan, smålom 7, prutgås 27 samt sjöorre 40. Endast 3 bivråkar sträckte in trots gynsamma förutsättningar. Kanske har huvudmassan passerat? Bland rastarna märktes en sjungande rosenfink samt 1 skärfläcka vilka är ovanliga utmed sundskusten. Medobsare Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 27, 2003 at 16:33:16 (MEST)

27 maj, Hallands Väderö: efter tips från tillsynsman Micke Haraldssom hördes en sommargylling flöjta i Söndreskog. Vidare 4-5 sjungande rosenfinkar, 1 par törnskator, 2 kärrsångare, 2 härmsångare och flera törn-, ärtsångare samt svarthättor mm
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Tuesday, May 27, 2003 at 15:14:03 (MEST)

26 maj. Sträck vid Hittarps rev 05.40-15.45. Smålom 8, storlom 3, sädgås 1, grågås 35, prutgås 883, ejder 429, sjöorre 18, glada 1, bivråk 215, ormvråk 4, fiskgjuse 1, sparvhök 2, tornfalk 1, lärkfalk 2, stenfalk 1 samt svarttärna 2. Klockan 07.05 kom en turturduva flygande norrifrån. Den följde kusten en bit söderut men vek sedermera av österut och försvann in över Larödbaden.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 26, 2003 at 17:31:58 (MEST)

Söndag 25 maj: 1 ex Myrsnäppa i lilla viken, Rönnen på kvällen samt bla 1 Mosnäppa på Sandön.
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, May 26, 2003 at 09:27:33 (MEST)

26 maj. Tidig morgon vid Roshults fruktodling i Förslöv. Tyvärr ingen turturduva idag.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, May 26, 2003 at 08:33:40 (MEST)

25 maj. Över den lilla konstgjorda sjön vid Himmelstorp på Hallandsås jagade en lärkfalk. Ett par gråhakedopping sågs; en förälder simmade med två ungar på ryggen. Från vassen hördes ytterligare en gråhakedopping. - Senare under dagen noterade jag ett par småtärnor vid Glimminge strand.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, May 26, 2003 at 08:24:35 (MEST)

25/5. I Farhult gick 1 mosnäppa och vid Sandön blev det bl.a. 1 dvärgmås (2k) och 6 bivråkar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 26, 2003 at 06:47:19 (MEST)

24/5. Några tillägg till redan rapporterade fåglar vid Sandön: 2 glador, 1 kungsfiskare och 1 småsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 26, 2003 at 06:44:31 (MEST)

25 maj. Sundvik-Rustningshamn (mynningen av Glumslövs backar): Backsvalorna i full gång med att gräva ut bohålor och förbättra gamla, räknade till minst 300 individer. I sluttningen sjöng bl a 2 näktergalar, 2 kärrsångare, 2 härmsångare. I övrigt 3 kentska tärnor, 2 ropande gökar och 2 tornfalkar. Vidare minst 4 ex av den allt sällsyntare sandödlan.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, May 25, 2003 at 23:50:50 (MEST)

25 maj. KULLEN 05.15-10.15. En gulhämpling sågs tillfälligt ute på spetsen. Tumlare 1 och 5-6 rosenfinkar var annars det roligaste. Teuvo, Ulf med vänner, Kalle och Kaj passerade under morgonen. Vid 22.30 spelade en vaktel 400 m. öster om SVEDBERGA. Strax innan, vid LÖNHULTS GÅRD sträckte en stor flock på minst 200 kustsnäppor mot öster Medobservatör under kvällen var Mårten Müller.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, May 25, 2003 at 23:36:11 (MEST)

Sönd. 25/5 På väg hem från Öland sågs 1 hane lärkfalk utmed väg 21 vid Åstorp
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, May 25, 2003 at 23:11:48 (MEST)

25 maj: en rosenfink sjöng vid KOF-stugan i Häljaröd på fm och en trana sträckte förbi åt väster. Ute på vattnet två tordmular och 2 gråhakedoppingar, på Rönnen en kustpipare.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Sunday, May 25, 2003 at 23:10:25 (MEST)

25/5. Var ute vid Stureholm och såg den svarta storken sträcka förbi mot norr. Under kvällen var vi ute på Kullen öster om parkeringen och lyssnade efter sommargylling, vilken vi också hörde vid 20-tiden. Vidare till Sandön och där sågs 2ex mosnäppa, 4ex kustpipare och 5ex kärrsnäppor. Medobservatör Mårten M.
Kristian Linde, Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, May 25, 2003 at 22:30:41 (MEST)

25 maj. Sträck vid Hittarps rev 09.50-17.00. Dagens höjdare - en svart stork kom insträckande från Danmark 10.50. Låg och skruvade en stund över Laröd innan den drog vidare. Övrig sträck var, bivråk 107, ormvråk 12, sparvhök 5, brunhök 1 hona samt trana 3. 2 falkar i modellen afton/lärk sträckte också. Tyvärr aningen långt avstånd för en säker bestämning men visst kändes det som... Medobsare under dagen var, Henrik E, Kristian, Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 25, 2003 at 22:23:26 (MEST)

25 maj.På eftermiddagen hördes 1st Turturduva vid fruktodlingen Rosenhult i Förslöv.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, May 25, 2003 at 20:56:02 (MEST)

22 maj. Ljungabolet. Tornseglarna har nu kommit hit och ladusvalorna håller på med bobygge på logen efter att i två år ha svikit oss. Pilfinkar, starar, talgoxar och blåmesar har nu unger på G. 2 svartvita flugsnappare tävlar i ropande efter fruar.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Sunday, May 25, 2003 at 14:45:28 (MEST)

Sönd 25/5 Rönnen kl 09.50 1 ex ad Aftonfalk hane, strax över våra huvuden. Risk för mittbena förelåg. Medobsare Tommy M.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, May 25, 2003 at 12:43:26 (MEST)

2003-05-25. Vacker, ljummen och stilla morgon. Vid Hasslarp var fågelkören intensiv. Bland kärrsångarna sjöng också gräshoppssångaren. 1 mosnäppa rastar.
Vid Sandön rastar 3 kustpipare och 1 myrspov. Ute kring Själrönnen låg ett 20-tal skägg- och 7 gråhakedoppingar. På den lugna havsytan kunde man upptäcka 6 svärta, 2 sjöorre och 1 brunand (hane).
I Farhult gick 1 myr- och 1 småsnäppa. Här fanns även 1 bläsand (hane).
Förmiddagen kröntes med 1 svart stork som skruvade upp över Svedberga kulle och sedan gled iväg mot norr på hög höjd.
Mats Peterz
- Sunday, May 25, 2003 at 12:39:29 (MEST)

24 maj. En del rastande vadare på Sandön under eftermiddagen såsom, myrsnäppa 1, sandlöpare 2, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 23, svartsnäppa 1 samt myrspov 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 24, 2003 at 17:07:31 (MEST)

Vill bara påminna om att årets mindre gulbena är Skånes ANDRA!! Ifjol sågs en individ vid Rönnen den 4 juli av Anders Johansson, Göteborg. Tyvärr är Andy seg med att skriva RK-blanketter....
David Gustavsson <w00ddg@eko.lth.se>
Lund, - Saturday, May 24, 2003 at 14:53:56 (MEST)

24 maj. Kullen 6.15-9.45. Troligen samma sommargylling som setts de senaste veckorna var ute och vände vid fyren. Övrigt: 3 rosenfinkar, 7-8 törnskator, en svartmes, 2 stjärtmesar och en tumlare. Tätt mellan härmsångarreviren.
Henrik Johansson
- Saturday, May 24, 2003 at 11:57:20 (MEST)

Står på balkongen 22.00 och in i trädgården flyger en nattskärra med snabba vingslag. Ett par lovar gör den.Nattskärran är en duktig flygare. En härlig syn. Höganäs 2003.05.23 kl 22.00
stefan persson <stefan55@swipnet.se>
Höganäs, - Friday, May 23, 2003 at 23:55:30 (MEST)

23 maj: ingen gulbena vid Grytskär ikväll men väl 8 roskarlar (varav en spelande), 1 snatterand, 3 skärfläckor och 2 småtärnor.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Friday, May 23, 2003 at 23:28:19 (MEST)

Fre 23 maj Rönnen: Vid 16.25 återupptäckte Henrik Johansson MINDRE GULBENAN på östra sidan av Rönnen. Ca 15 minuter senare tog den höjd och försvann västerut så långt det gick att följa den i tubarna. Övrigt på lokalen 1ex spovsnäppa, 2ex mosnäppa, 9ex kärrsnäppa. Medobservatörer förutom Henrik och undertecknad var Rolf Helmersson och Ulf. Gulbenan eftersöktes vid Farhult utan lyckat resultat, men man vet aldrig den kan ju finnas där ändå.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, May 23, 2003 at 21:16:50 (MEST)

23 maj. På RÖNNEN gick en spovsnäppa vid 19.00.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Friday, May 23, 2003 at 19:46:15 (MEST)

23 maj Farhult: En spovsnäppa som gick bland några kärrsnäppor.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Friday, May 23, 2003 at 10:46:59 (MEST)

Tors den 22 maj. Lerik 2ex mindre strandpipare. Farhult 3ex 2k dvärgmås.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, May 23, 2003 at 07:35:50 (MEST)

22 Maj Lervik,innan M.gulbenan upptäcktes sågs 6 Roskarlar,1 hane Årta,1 2k Dvärgmås,1 Gråhakedopping samt 1 Skärfläcka(sällsynt på lokalen)
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, May 23, 2003 at 00:06:59 (MEST)

Torsd. 22/5 Efter att ha tittat på gulbenan vid Ranarps strand avlyssnades den småfläckiga sumphönan på Vasalts hed. Den visslade allt flitigare från 21-tiden.
Björn Elmlund
Lerberget, - Thursday, May 22, 2003 at 22:43:10 (MEST)

22 maj. En rosenfink sjöng på morgonen på Kullen vid Gubbahyllan. Tidig förmiddag sträckte 478 prutgäss, fördelade på 2 flockar, vid Hittarp. Några smålommar liksom enstaka bivråkar drog också förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 22, 2003 at 21:13:20 (MEST)

22 maj. Martin Ekenberg slår under förmiddagen till med en MINDRE GULBENA som är kvar just nu vid RANARPS STRAND ute på Bjärehalvön. Första fyndet i Skåne, grattis Martin.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, May 22, 2003 at 20:27:58 (MEST)

22/5. På morgonen fanns 3 myrsnäppor i Farhult. Vid Rönnen drog 3 tordmular och 2 sångsvanar förbi. Senare på eftermiddagen 1 myrsnäppa på Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, May 22, 2003 at 18:49:58 (MEST)

21 maj Hilleshögs dalar. Vid halv tio-tiden på onsdagskvällen hörde vi TRE kornknarrar. Två stycken satt i den norra delen av dalen och en satt i södra delen. Medobsare var Thomas Friström.
Heléne Bengtsson <info@mediabasen.se>
Helsingborg, - Thursday, May 22, 2003 at 12:46:03 (MEST)

21 maj (20.15-21.00) - Dammarna Hasslarp
Inte så mycket aktivitet. Gräshoppsångaren sjöng väldig sporadisk. Övriga sångare bl. kärrsångare, rörsångare och sävsångare. Några sävsparvar samt tre gulärlor. Rödbena 8 ex, drillsnäppa 1 ex, skärfläcka 1 ex. Gråhakedopping 6 ex, vigg 18 ex. Skedand 3 ex. Trevligaste obsen ikväll var nog ett bergandpar som vi hittade tillsammans med viggarna. Ett utmärkt tillfälle att studera likhet och skillnad med vigg!
Ingrid & Björn Ekelund och Christer Stri
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, May 22, 2003 at 08:20:20 (MEST)

21 maj. Enligt SVALAN har det snärpt två kornknarrar vid GLUMSLÖVS BACKAR runt 22.00 ikväll.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, May 21, 2003 at 23:49:38 (MEST)

21 maj. I Vegeholmsskogen spelade en nattskärra sporadiskt från kl 22.05
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Wednesday, May 21, 2003 at 23:31:30 (MEST)

Onsd 21 maj Pålsjöbaden, Helsingborg; Lärkfalk 1 ex. Medobs; Bengt Hertzman
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, May 21, 2003 at 22:33:35 (MEST)

21 maj, Hilleshögs dalar. Två spelande kornknarrar kl 20.20.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Wednesday, May 21, 2003 at 21:39:42 (MEST)

21 maj. I FARHULT kl.17.00 fanns de två myrsnäpporna kvar tillsammans med ett gäng kärrsnäppor och några större strandpipare. Medobservatör: Paul Fors.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, May 21, 2003 at 18:00:21 (MEST)

21/5 Vid tiotiden sågs två myrsnäppor tillsammans med 40 kärrsnäppor i Farhult.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, May 21, 2003 at 13:13:55 (MEST)

Tis den 20 maj. Sandön: SILKESHÄGERN kvar vid 19:45 sedan vet jag inte var den tog vägen. Sandlöpare 1ex tillsammans med 28 Kärrsnäppor. En Kärrsångare sjöng vid Rögledammen.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, May 21, 2003 at 10:19:00 (MEST)

20 maj. Vid Stureholm sågs även 2 pilgrimsfalkar, 1 2K hona samt 1 ad, troligen även den en hona. Under eftermiddagen sträckte 26 bivråkar in över Hittarp.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, May 21, 2003 at 08:08:20 (MEST)

20/5. Tillägg: Till rapporten innan. Det såg även 1str jorduggla ute vid Stureholm ikväll.
Kristian Linde
Ängelholm, - Tuesday, May 20, 2003 at 23:50:39 (MEST)

20/5. Var ute vid Stureholm och såg ängshöks hannen och sen vidare ut till Vasalts hed. Som sagt var det gott om grodor som lät tillsammans med en spelande småfläckig sumphöna. Tog ett sista stopp på Önnarp och där surrade 1ex nattskära över hygget.
Kristian Linde, Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, May 20, 2003 at 23:33:05 (MEST)

20 Maj Sandön, Silkeshägern fortfarande kvar i området,kom flygande från Klörensidan och landade bakom Sandön vid 11-tiden,på Sandön även 1 Sandlöpare.Även Ängshöken sågs idag vid Stureholm.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, May 20, 2003 at 12:41:18 (MEST)

19 Maj Lervik kl. 13-14, Vitkindad gås 500 ex sträckte in likaså 2 Bivråkar,4 Roskarlar rastade.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, May 20, 2003 at 12:36:41 (MEST)

19 maj: en småfläckig sumphöna spelade flitigt till en bakgrundskör av strandpaddor på Vasaltsheden ikväll. Gök, näktergal, spelande rapphöns och dito enkelbeckasin dessutom.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Monday, May 19, 2003 at 23:34:17 (MEST)

19 maj. Promenerade en dryg kilometer nedströms längs Vegeå med utgång från Findus reningsverk, Bjuv. En härlig fågelkör med bl a trädgårdssångare och härmsångare kryddade med 1 ropande göktyta, 1 forsärla samt 2 stjärtmesar. Eftermiddag och kväll på Kullahalvön gav 1 spelande vaktel strax nordost om Svedberga (där asfaltsvägen viker 90 grader mot Höghult och vägen övergår till grusväg mot Svedberg). Vakteln hördes sporadiskt vid 17-tiden. Ängshöken, 3K hanen, från igår var kvar och höll sig någorlunda stationär runt rapsfältet vid Stureholm. En honf blåhök, 1 ad pilgrimsfalk, 1 hona stenfalk, 3 glador och minst 4 brunhökar sågs också. Under eftermiddagen sågs en yngre kärrhök. Detta ex en trolig fjolårs fågel hade ruggat de mellersta stjärtpennorna till bleka, var allmänt ljus och upplevdes som slank. Tyvärr gick allt alltför fort och närmare detaljer om dräkten hann jag inte se. Sist när vi, jag och Göran C, såg den drog den bort mot Höghulta mosse. Därefter inga spår trots många timmars eftersök.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 19, 2003 at 22:28:51 (MEST)

18.5 En kornknarr och en näktergal i duett i den stilla, fuktiga majnatten, Hilleshögs dalar, strax före midnatt.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Monday, May 19, 2003 at 16:27:58 (MEST)

18/5. Annat av intresse som sågs på söndagsförmiddagen var 12 kärrsnäppor, 4 roskarlar, 11 kustsnäppor och 9 skäggdoppingar vid Sandön. Vid Rönnen sträckte ett par hundra vitkindade gäss, och senare på eftermiddagen rastade 2 sandlöpare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 19, 2003 at 11:53:08 (MEST)

19 maj Rönnen. Jag var på plats strax innan kl 06 och då befann sig silkeshägern på östra sidan av Rönnen. Den gick och födosökte och var kvar då jag lämnade ca 06:30.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, May 19, 2003 at 08:34:02 (MEST)

19/5-03 Sandön klockan 05.00 - 06.00. Silkeshägern var kvar och höll till vid åmynningen. På Klörensidan av åmynningen spelade en gräshoppsångare och vid bryggfästet sjöng en kärrsångare. Cirka 200 vitkindade gäss sträckte NO. Även en fiskgjuse passerade. I övrigt sågs bl.a. 3 kustpipare, 25 kärrsnäppor, 1 myrspov, 1 småspov och 6 skäggdoppingar.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Monday, May 19, 2003 at 07:33:39 (MEST)

18/5-03; Ett axplock från Bulls måse i helgen; fem ruvande + 10 ex av gråhakedoppning, ett par skedänder, tranpar med två ungar, grågås med gässlingar, en knölsvan som burdust körde bort fyra sångsvanar, tre bruna kärrhökshanar samt två honor, enstaka sträckande bivråkar, fiskgjuse, ormvråk, glada, en tornfalkshanne, minst 25 sothöns, gök, häger, minst 20 sävsparvar, knipa, gravand, tofsvipa, buskskvätta. En plattform åt ett ev. storkpar sattes upp i förra veckan.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Sunday, May 18, 2003 at 22:38:44 (MEST)

Sönd. 18/5 GRÖTHÖGARNA på fm.: Vitkindad gås 60, Sjöorre 14, Bivråk 3, SANDÖN kl 20:45: Kärrsnäppa 54, Kustsnäppa 2, Kustpipare 3 ORNAKÄRR: 1 jorduggla kl 21:00,
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, May 18, 2003 at 22:19:24 (MEST)

18 maj. Morgon på Kullaberg som avbröts av silkeshägern på Rönnen. Den sågs i tur och ordning på/i/vid: Rönnen-Farhultsviken-Årnacke hamn-Rönnen. Vid lunchtid sågs en svarttärna tillfälligt vid SANDÖN. Vid klockan 15.40 och cirka 30 minuter framåt såg jag en 3K hane ängshök i området: TURKÖPSSKOGEN-SVEDBERGA-STUREHOLM.Thomas Svanberg hann se den innan den försvann mot NNO.Den gick inte att återfinna trots flera personers ivrigt sökande. I kvällningen var jag vid SANDÖN och såg då silkeshägern på lite avstånd.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, May 18, 2003 at 22:01:02 (MEST)

18/5. Tog en sväng ut till Grytskär efter F1-loppet på tv. Där rastade en flock på 257ex vitkindad gås, i denna flock fanns också 1ex stripgås och dom lyfte och drog öster ut vid 17-tiden. Övrigt såg det 1 hane storskrake, 2ex stjärtand och 1ex gråhakedopping.
Kristian Linde
Ängelholm, - Sunday, May 18, 2003 at 20:27:37 (MEST)

18/5 Sandön: 105 vitkindadegäss och 5 Bivråkar str. N.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, May 18, 2003 at 19:49:01 (MEST)

Söndag 18 maj Vattenmöllan: Dubbelbeckasin 1 ex
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, May 18, 2003 at 17:25:51 (MEST)

På växtsök med Ängelholms naturskyddsförenings floracirkel mellan Mölle och Ransvik tittade vi upp ibland och såg en pilgrimsfalk och en bivråk, den senare först angripen av kråkor, men senare vackert i ensamt majestät hängande över branten.
Johan Brinck <johan.brinck@snf.se>
Ängelholm, - Sunday, May 18, 2003 at 17:09:45 (MEST)

18 maj Hasslarps dammar. 1 lärkfalk sågs över dammarna mellan kl. 14 och 15 (sommartid). I övrigt sävsångare, rörsångare, 1 kärrsångare, 15 tornseglare, 1 mindre strandpipare, 1 skärfläcka, törnsångare, 1 brunand hane m.m.
Richard Nilsson <richrichardnilsson@hotmail.com>
Helsingborg, - Sunday, May 18, 2003 at 16:02:05 (MEST)

Sön den 18 maj. SILKESHÄGERN återupptäcktes i Farhultsviken på Jonstorpssidan vid 12tiden, där gick den omkring till ca 12:30 då den lyfte och flög österut, den gick dock ner på stenreveln vid Årnacke hamn. Lärkfalk 1ex sågs oxå. Igår kväll sjöng gräshoppssångaren i Hasslarp vid östra plattformen kl 19:40-20:10.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, May 18, 2003 at 15:22:13 (MEST)

18 maj. Kullen kl 04-07. I hopp om aqtt få höra sommargylling startade vi i gryningen. Någon gylling blev det inte men däremot kl 05 en tjackande blåhake i ravinen vid serveringen bland alla svarthättor och ärtsångare. Den ville dock aldrig komma fram ur de täta buskagen och visa sig tråkigt nog. I övrigt ca 60 insträckande gulärlor, 50 tornseglare och ett 30-tal trädpiplärkor. Vid Farhult en mindre strandpipare, i lilla viken på Rönnen kl 08.30 4 mosnäppor och 1 småsnäppa och vid Sandön en svarthakedopping.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 18, 2003 at 15:11:03 (MEST)

18 maj Rydebäck. Klockan sju i morse flöjtade en outfärgad hane sommargylling i dungen strax norr om Rydebäcks gård. Drog sedan norrut. Under morgonen dessutom cirka hundra sträckande vitkindade gäss. I lördags en ihärdigt insektsjagande lärkfalk över Borgen, Vallåkra vid middagstid.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Sunday, May 18, 2003 at 14:10:21 (MEST)

18/5. Rönnen, på östra sidan 1ex silkeshäger. Upptäcktes 10:00 var kvar till ca: 11:15.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, May 18, 2003 at 12:12:49 (MEST)

17 maj. Undertecknad och Mårten deltog också i SKOF:s tävling - Tag Plats. Vi hade gjort ett strategiskt val av lokal då vi äntrade Bengts bunker mellan Hittarp och Domsten. Mellan klockan 05.30 tom 11.30 fick vi ihop 75 arter. Oväntat var 2 ortolansparvar mot syd. I övrigt förväntade arter såsom, smålom 17, bivråk 23, glada, lärkfalk 1 str samt 1 ex, härmsångare, trädgårsssångare mm.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 18, 2003 at 10:03:33 (MEST)

Lörd. 17/5 Kl. 07:45 sjöng 1 st ej utfärgad sommargylling några strofer strax söder om Kullagården. Den drog sedan iväg västerut norr om radar´n. I övrigt många härmsångare, 3 trädgårdssångare samt 7 smålom mot söder. Gott om gök och törnskata. I dammen V Krapperup sågs gråhake- och smådopping. Den nyanlagda våtmarken vid Ingelsträde bjöd på brushane 1, mosnäppa 1, och 2 par m. strandpipare. Datumen till trots var det ganska kämpigt att få ihop de 107 arter dagen gav (Kullen, Krapperup, Rönnen, Sandön, Farhult, Väla södra, Hasslarp, Ornakärr) och Ingelsträdeoch individantalet var också ganska blygsamt.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, May 17, 2003 at 21:49:32 (MEST)

17 maj. TAG PLATS-tävlingen. Vi startade 04.00 vid SANDÖN och lämnade inte förrän klockan 17.45. Efter de sex tävlingstimmarna hade laget observerat 86 arter. I laget: Vi två plus Hans Nordius och Mats Rellmar. Efter 11.00 satt vi ensamma och såg ytterligare 8 arter. Den svarta svan som kom sträckande från norr tidigt på morgonen och som efter en längre rast flög vidare över Rönnen räknades givetvis inte. Den var dock väldigt vacker. När man sitter så länge på Sandön så märker man hur fågelarterna skiftar under dagen. Många vadare rastar bara kortare stunder för att sedan dra vidare. Ett axplock ur artlistan: småspov 3+2, mosnäppa 2, roskarl 1, kustsnäppa 4, myrspov 3, grönbena 1, gluttsnäppa 3, drillsnäppa 1, trana 2+3, bivråk 2 och lärkfalk 2. Medobservatör under eftermiddagen Mårten Müller.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, May 17, 2003 at 19:32:13 (MEST)

17 Maj vid Rössjön. 2 Storlommar,1 Fiskgjuse, 2 Drillsnäppor, 2 Fisk- tärnor, och ca 70 vitkindade gäss som sträckte över sjön. Sonja Hallberg, Thomas Wallin, Stig & Bodil Forsberg.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka-Ljungby, - Saturday, May 17, 2003 at 18:56:09 (MEST)

17 maj. Allerums mosse med omgivningar är ett ganska fågelrikt landskap och under några timmar fick jag glädjas åt ca 60 fågelarter varav 1par årta, 5 grönbenor,1 gluttsnäppa och 12 gravänder i våtmark intill mossen, 5 sj härmsångare, 1 sj kärrsångare, 1 par gök, 3 sj näktergalar, en mindre koloni häckande gråsiskor, 3 bivråkar, 2 glador, 1 par skogsduva. Därtill minst 1000 sumpvioler. Idag kom också tornseglaren på allvar!
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Saturday, May 17, 2003 at 18:36:08 (MEST)

16 maj. En adult ljus bredstjärtad labb sträckte vid 06.15 mot norr vid Hittarps rev. Av övrigt sträck under dagen kan nämnas, smålom 40, storlom 7, dvärgmås 2, stenfalk 1 samt kustpipare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 16, 2003 at 22:30:21 (MEST)

16/5. Dagens obsar på Rönnen i förmiddags blev 2 småsnäppor, 1 kustsnäppa, 12 mosnäppor, 2 brushanar och 9 rävar. I Farhult drog 1 stenfalk mot norr.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 16, 2003 at 17:41:03 (MEST)

15 maj. På sen eftermiddagen sågs en prutgås, av den ljusbukiga rasen (hrota) rasta på den revel som ligger på Jonstorpssidan av Farhultsviken. I Lilla viken på Rönnen: 7 kustsnäppor, 3 småsnäppor och ett gäng mosnäppor. Ute på Rönnen flög en gök omkring. I kvällningen surrade gräshoppssångaren i Hasslarp men på Ornakärr var det tyst. Vädret var ju inte optimalt för nattlyssning!
Henrik Ehrenberg o Peter Franzén
Ängelholm, - Thursday, May 15, 2003 at 23:04:51 (MEST)

15 maj. Under förmiddagen sågs 15 mosnäppor och 3 småsnäppor i lilla viken på Rönnen. Något man kan ägna sig åt i dessa dagar när regnet öser ner är "pölskådning". Alltså stanna till vid översmämmade åkrar och fält och spana av. Kollade några pölar vid infarten till Allerum och pölarna hade bl a besök av grönbenor, gluttsnäppor, brushanar, 2 småspovar samt 1 silltrut. Annorlunda skådning och lokaler men ack så intressant!
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 15, 2003 at 21:16:08 (MEST)

15 maj. Sandön. Någon timmes förmiddagsspaning på lokalen inför den stundande stationära artsamlartävlingen Tag Plats! som går av stapeln på lördag. Förhoppningsvis mer fågel då, idag högt vattenstånd och minst sagt fågelfattigt. Noterades gjordes bla.: storlom 5, svarthakedopping 1, bivråk 1, myrspov 15, kustsnäppa 2 och sandlöpare 2.
Mats Rellmar
Hbg, - Thursday, May 15, 2003 at 18:16:59 (MEST)

14 maj, Djurholmen norr om Västersjön. C:a 250 + 200 vitkindade gäss åt öster under förmiddagen + en flock som jag bara hörde. Så gott som varje förmiddag de senaste dagarna har flockar i den här storleksordningen sträckt österut över Ängelholm på förmiddagarna.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, May 14, 2003 at 21:59:20 (MEST)

Onsdagen den 14 maj kl 07:50 Rössjön. Drillsnäppa 1 par, 3 flockar med runt 300 grågäss i varje flock passerade väst - öst över sjön. Kl 09:25 Djurholmen 2 flockar med samma antal grågäss flög väst - öst. Ljungabolet kl 10:30 ca 100 grågäss flög österut.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Wednesday, May 14, 2003 at 21:03:40 (MEST)

14/5. På förmiddagen satt 1ex kärrsångare och sjöng ute på allergon och det sträckte över 1ex lärkfalk vid 11-tiden.
Kristian Linde
Ängelholm, - Wednesday, May 14, 2003 at 19:23:09 (MEST)

Ons den 14 maj. Började i Sibirien med att leta efter tofmes, det gick inte så bra men en grå flugsnappare och flera grönsångare sågs. Vid Sandön 3 ex kustpipare. Rönnen: mosnäppa 1 ex, brushane 3ex, ingen rödstrupig piplärka idag. Farhult: 1ex silltrut och 1 ex tornseglare. Dagen avslutades med det 5:e stoppet vid väla motorbana och 1ex pungmes hängdes in.
Patrik Söderberg
Höganäs, - Wednesday, May 14, 2003 at 17:54:30 (MEST)

2003-05-14. På vägen ut till Kullen på morgonen kom en flock om ca 150 vitkindade gäss sträckande vi Kulla Gunnarstorp. Denna art kom sedan att prägla resten av morgonen. Vid Kullen passerade fem flockar om totalt ca 1200 ex. I frisk medvind flög de på relativt hög höjd och med hög hastighet mot nordost. Annars magert. Härm- (5) och trädgårdssångare (3) verkar dock ha kommit på allvar. Dessutom 2 pilgrimsfalkar (ad resp. 2k) och 2 silltrut. Några tumlare syntes utanför nordsidan.
Mats Peterz
- Wednesday, May 14, 2003 at 13:01:26 (MEST)

Flera har undrat över hur det går för pilgrimsfalkarna på Kullaberg, detta är läget. Falkarna ruvar på fyra ägg, kläckning väntas i dagarna, det är samma gamla strävsamma par som nu häckat varje år sedan 1995 och under den tiden blivit föräldrar till 20 ungar. KOF och Naturskyddsföreningen i Kullabygden bevakar området som har beträdnadsförbud 1 mars - 15 juli. I går var MITT i NATUREN och spelade i en del avsnitt på Kullaberg bl.a. pilgrimsfalkarna, programmet kommer att sändas onsdagen den 28 maj 2003.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, May 14, 2003 at 08:46:11 (MEST)

13 maj. Ytterliggare några obsar från Sandön gjorda under morgonen. Smålom 32 ex i en flock, skäggdopping minst 10 ex, svarttärna 2 str, gulärla 170 str samt skäggmes 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 13, 2003 at 23:06:27 (MEST)

13/5. Tog en kort sväng ut till Sandön efter kvälls-regnet hade upphört, men det var magert med fågel bara 5ex dvärgmås och 2ex mosnäppa. Vidare till Hasslarp och där var fortfarade gräshoppssångaren kvar vid östra plattformen, övrigt var 2ex mosnäppa, 8ex brushane, 2ex grönbena, 2ex gök och mycket svalor av alla tre arterna tillsammans med 4ex tornseglare.
Kristian Linde
Ängelholm, - Tuesday, May 13, 2003 at 22:51:01 (MEST)

2003-05-13. Dagen inleddes med 1 sjungande gräshoppssångare vid Hasslarp. Vid Sandön rastade 6 kustpipare. Där låg också 1 gråhakedopping, 1 svarthakedopping och 4 bläsandshannar. Ett fiskgjusepar prövade fiskelyckan.
Mats Peterz
- Tuesday, May 13, 2003 at 17:53:37 (MEST)

13/5. Där satt den. På rätt plats och i rätt tid. Vid lilla viken på Rönnen gick en rödstrupig piplärka och födosökte. Då och då bråkande med ängspiplärkor. Medobsare Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, May 13, 2003 at 11:49:17 (MEST)

12/5-03 Höghulta mosse:Vattenrall 1 stationär sp sedan 1 vecka,Näktergal 5 sj.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, May 13, 2003 at 09:35:02 (MEST)

12 maj kl 18.30 Bivråk söder om Benmöllan på gamla E6, 2 km norr om Margretetorp. Troligtvis kommer häckning att ske i bokskogen väster om vägen, men det blir svårt att hitta boet bland alla dom gröna löven. Jag har tidigare år sett spelflygning vid denna tid i detta område. Börje
Börje <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Monday, May 12, 2003 at 22:21:09 (MEST)

12 maj. Spridda obsar idag. Tidig morgon och eftermiddag vid Hittarp. Insträckande - bivråk 5, ormvråk 3, blåhök 1 hona, tornfalk 2, lärkfalk 1 samt småspov 13. Vid Sandön mellan 06.40-09.40 sågs bl a, storlom 1, kustpipare 3, kustsnäppa 1, roskarl 2, kärrsnäppa 28, mindre strandpipare 1, mosnäppa 10, vitkindad gås 37 str + 3 rast samt pilgrimsfalk 1 ad, troligen hane. Mellan Maria Park och väg 111 sågs vid 10.50 en honf "stängshök". Såg den tyvärr bara kort i handkikaren men den såg mycket intressant ut. Smal hand, inte alls blåhökens sparvhöks liknande hand samt en tydlig ansiktsteckning. Eftersökte den i ca en halvtimme utan att återfinna den.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 12, 2003 at 21:01:57 (MEST)

Söndag 11 maj. Tofsmesarnas ungar i "Sibirien", Ängelholm tycks snart färdiga att lämna boet inom kort. Dom tittar nu fram ur bohålet allt medan föräldrarna ivrigt matar. Boplatsen är belägen endast ett 20-tal meter från fjolårets.
Rune Johansson
Ängelholm, - Monday, May 12, 2003 at 16:32:09 (MEST)

Mån 12 maj. Kullen: Många sångare idag bl a tre Härmsångare. Sjungande Näktergal. 1ex Gulhämpling sträckte över.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Monday, May 12, 2003 at 15:03:31 (MEST)

10/5. En ganska fågelfattig dag på Rönnen, men det blev i alla fall 1 sandlöpare och 2 mindre strandpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 12, 2003 at 13:26:04 (MEST)

11.5 Dubbelbeckasinen spelade på Ornakärr kl. 21.45 - den hördes från vägen.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Monday, May 12, 2003 at 09:29:31 (MEST)

11 maj kl 08.45: När vi lämnade parkeringen innanför Tjällran såg vi en gammal hane ängshök som i sakta mak sträckte/jagade mot NO över åkrarna i riktning mot Hov (torde vara en högoddsare på Bjäre). På samma ställe fanns tre rapphönor. Noterbart vid Tjällran/Gröthögarna i övrigt var ett tiotal gulärlor varav en thunbergi, två brushanar, två ljungpipare, ett par snatteränder samt tre småtärnor.
Dan och Elisabet Hammarlund <dan.hammarlund@geol.lu.se>
Lund, - Monday, May 12, 2003 at 08:33:05 (MEST)

11 maj: Morgonrunda med barn och vagn, Hittarp-Domsten-Laröd. Törnskata 1, Härmsångare 1 sj, Grönsångare 4-5 sj, Buskskvätta 1, Gröngöling 1. Strax söder om revet flög en Ringtrast upp och försvann i riktning mot öster.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, May 12, 2003 at 07:42:24 (MEST)

11 maj. Letade växter några timmar intill ett biflöde till Råån strax ö Vallåkra. Småfågellivet var imponerande i den lilla dalgången med t ex 8 steglitser, 25-30 hämplingar, 1 sj törnskata, 1 rop gök samt en gökhona, 1 sj härmsångare, trädgårdssångare,buskskvätta m m. Från gårdagen måste en flock på minst 200 korpar mellan Klippan o Söderåsen nämnas.
Bengt Hertzman,Eva Kristiansson
- Sunday, May 11, 2003 at 23:41:25 (MEST)

11 maj: Fågelskådningens dag firades även på Bjäre - vid Grytskär och i Naturskyddsföreningens regi. 30-40 personer mötte upp i solskenet och fick se/höra roskarl, svartsnäppa, småspov, 2 skärfläckor (sällsynta på Bjäre!), 5 tobisgrisslor, gök, ärt- och törnsångare mm
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Sunday, May 11, 2003 at 22:39:47 (MEST)

Sö 11 maj. Fredriksdal - Fågelskådningens Dag; Ett härligt blandat gäng i alla åldrar mötte upp, säkert runt 35 pers. Fredriksdal är väl inte de trestjärniga arternas lokal men en poserande häger, stenskvättor och "sillsaltande" gransångare väckte uppmärksamhet. TACK till medledare för hjälp med lyssning och pekande längs de bitvis ganska smala gångstråken på Fredriksdal.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 11, 2003 at 22:14:16 (MEST)

Sö 11 maj Ornakärr; Jorduggla 1 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 11, 2003 at 22:06:12 (MEST)

11/5 Långebergavåtmark: 1 sj. Härmsångare, 1 Mindrestrandpipare och 1 par Steglits. Vid radiomasten i Laröd hade Lärkfalksparet anlänt.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, May 11, 2003 at 19:38:15 (MEST)

03-05-11. Brogårdasjön Bjuv. Gråhakedopping 4 ex. Sothöna 38 ex. Skärfläcka 2 ex. Mindre strandp. 8 ex. Mosnäppa 2 ex.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, May 11, 2003 at 17:29:11 (MEST)

11 maj, KULLENs fyr, på f.m. i helt lugnt väder vilket är unikt för lokalen bl.a. följande obsar. Stormfågel 1ex. som kom flaxande utmed Berget, rastade därefter utanför spetsen, pilgrimsfalk 1 hona, härmsångare 2, bergfink 1sj. hane, grönsångare 1 samt en flöjtande sommargylling som senare passerade ner i ravinen söder om fyren. Medobs. Kaj o Karl-Göran
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, May 11, 2003 at 12:00:35 (MEST)

10/5 Pungmesen vid Väla motorbana finnns fortfarande kvar. Vi hörde lockrop idag, på eftermiddagen. Heléne medobs Thomas Friström
Heléne Bengtsson <info@mediabasen.se>
Helsingborg, - Sunday, May 11, 2003 at 03:52:43 (MEST)

Dammarna Hasslarp böjd på ganska många vadararter idag även om det inte var i stora antal. Trevligast var en tuvsnäppa. Övriga: grönbena 4 ex, brushane 3 ex, drillsnäppa 2 ex, gluttsnäppa 1 ex, skärfläcka 3 ex, rödbena 8 ex, strandskata 15 ex, mosnäppa 1 ex, st strandpipare 2 ex, m strandpipare 1 ex, tofsvipa med unge, häger. Andra arter drygt ett 15-tal tornseglare drog hastigt förbi i samlad flock, gråhakedopping 3 ex, smådopping 1 ex, vattenrall 1 ex, kricka 4 ex, skedand 4 hanar 3 honor, gök, näktergal ett par sjungande, sävsångare mm.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden Helsingborg, - Sunday, May 11, 2003 at 00:02:53 (MEST)

10 maj.Ornakärr.Dubbelbeckasin spelade vid 21.30-tiden ett tiotal sekvenser innan den tystnade ca 500 m söder om asfaltvägen i förlägningen av markvägen på ett tuvigt fält. Den vita storken som Thomas redan nämnt sågs senare sträckande åt NNV över Djuramossa.
Johan Stenlund <johan.stenlund@xpress.se>
Viken, - Saturday, May 10, 2003 at 23:47:16 (MEST)

10.maj Vid Mjöhult, 1km nordväst (Höganäsvägen),kutade 2 vaktlar över vägen mitt på dagen(14.45)
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, May 10, 2003 at 19:40:19 (MEST)

Lör 10/5. Össjö/Pinnån på morgonen med ca 150 str vitkindade gäss, sj grå flug, trädgårdssångare och näktergal. Törnskata. 13.00 vid Starby/Rönneå en brunglada som ivrigt mobbar en ormvråk med byte. Den drar sig sedan på låg höjd mot dalen söder om Pinnån.
Leif Dehlin
- Saturday, May 10, 2003 at 15:11:28 (MEST)

10 maj. Vid Hittarp sträckte under förmiddagen 1210 vitkindade gäss fördelat på 6 flockar och en pilgrimsfalk med byte sågs över Sundet. Fortsatt magert rovfågelsträck. En vit stork kretsade vid middagstid över Kulla-Gunnarstorp. Medobsare Henrik J m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 10, 2003 at 14:37:26 (MEST)

10 maj
Tidig morronvandring med utmed Rönneå, fr Ählm till mynningen i Skälderviken: 2 flockar vitkindade gäss om vardera knappt 100 ex sträckte norrut, göken gol och dessutom sjöng grå flugsnappare, svarthätta, rör-, törn- och ärtsångare mm. Medobs: Naturskyddsföreningens o Studiefrämjandets fågelcirkel
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Saturday, May 10, 2003 at 14:24:39 (MEST)

Fre den 9 maj. Rönnen: Törnskata 1ex, Stenfalk 1ex, Småsnäppa 3ex, mosnäppa 3ex, mindre strandpipare 2ex, kärrsnäppa 10ex, myrspov 1ex, småspov 1ex och skedand 1par.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, May 10, 2003 at 10:07:32 (MEST)

Fre 9/5 o´ en go kväll utmed Rönneådalen. Otroligt mycket grönbenor i de vattensamlingar som finns kvar - 93 ex t.ex. i samma "pöl" vid Dynget/Tranarpsbron. På Klippansidan vid Bläsinge sjöng en gräshoppsångare.
Leif Dehlin
- Friday, May 09, 2003 at 23:46:33 (MEST)

9 maj. Ornakärr. En helt fantastisk stilla kväll där det i skymningen hördes en vaktel spela. En stund senare kl 22.08 då vi precis skulle ge upp började en dubbelbeckasin spela ett 10-tal meter från vägen. Medlyssnare var Ingar och Patrik.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Friday, May 09, 2003 at 23:18:20 (MEST)

Ljungabolet 10 maj kl. 20:20 så har även göken anlänt.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Friday, May 09, 2003 at 22:48:56 (MEST)

9 maj. Magert sträck vid Hittarp under dagen. Smålom 35 och 3 glador. I övrigt mycket stillsamt och fler rovfåglar som lämnar landet än som sträcker in säger väl det mesta...
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 09, 2003 at 21:37:31 (MEST)

9/5. En härmsångare satt och sjöng vid Heljarödsgården på förmiddagen och de flesta av gårdagens småvadare var kvar på Rönnen. Vid Sandön fanns 3 st 2k dvärgmåsar samt de två paren snatteränder.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 09, 2003 at 18:49:45 (MEST)

9/5 Ute på Allergon så rastade det 2ex ortolansparv under förmiddagen och 1str bivråk mot norr vid 13-tden
Kristian Linde
Ängelholm, - Friday, May 09, 2003 at 16:53:33 (MEST)

2003-05-09: Kullen på morgonen. Ingen tofslärka idag, men väl 1 rastande trädlärka. En flock på 20 mindre korsnäbb var ute och vände vid fyren. På sträck noterades: Stormfågel 1, havssula 5, vitkindad gås ca 50, sjöorre 32 och kentsk tärna 1. Inåt golfbanan sjöng bl.a. 2 härmsångare.
En ryggsäcksbärande vit stork var ute och vände. D.v.s. den var utrustad med någon slags sändare. Det är väll samma stork som sågs tidigare i vår. Är det någon som vet vilket projekt den kan komma ifrån?
Slutligen, 1 gråhakedopping vid Krapperupsdammen.
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
- Friday, May 09, 2003 at 13:07:23 (MEST)

8 maj. Sandön och Vegeås mynning kl. 18.30-20.00. En hona AFTONFALK flög förbi lågt över vassarna. Höll sedan till inne över Klörenängen där den födosökte under en kortare period. Drog sig sedan sakta bort över Vegeholmsskogen. Detta vid 19.30-tiden. I mynningsområdet 2 par snatteränder, 3 mosnäppor och en svartsnäppa.
Henrik Johansson
- Thursday, May 08, 2003 at 22:42:02 (MEST)

8 maj. Några morgontimmar vid Maglaby kärr gav 60 arter av vilka 58 får anses höra till lokalen vilket är klart godkänt. Med andra ord var sträcket obefintligt. Urval: talltita 2, stjärtmes 2, spillkråka 1, ett par häckande st hackspett, 2 nötskrikor som gjorde en perfekt imitation av kattuggla, 1 sj dubbeltrast, 1 sj trädgårdssångare, 2 m korsnäbbar, ca 20 ladusvalor och 8 backsvalor.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Thursday, May 08, 2003 at 22:29:19 (MEST)

7 maj. En kvällsrunda till Maglaby kärr. Verkar som om tranparet har gått till häckning. Vidare brun kärrhök 1 par, 2 skogssnäppor, 2 skogsduvor, 1 sj rörsångare och i skymningen 1 -2 morkullor, 1 jagande nattskärra, 2 sp kattugglor. Vid kärreberga ytterligare 3 kattugglor samt morkulla och nattskärra. Bonusart, vildsvin som vi skogsornitologer nog få se upp med framöver.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Thursday, May 08, 2003 at 22:23:52 (MEST)

Kullens fyr kl 08.50: En TOFSLÄRKA upptäcktes sjungande på restaurangtaket vid fyren. Satt kvar där i 10 minuter innan den flög ner mot mistluren. När jag senare kl 09.40 gick uppe vid radaranläggningen kom den öveflygande ivrigt lockande och försvann mot sydost. I övrigt dåligt insträck, ropande gök, sjungande näktergal, grå flugsnappare. Vid Björkeröd ropande gröngöling och en hanne törnskata.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Thursday, May 08, 2003 at 20:47:37 (MEST)

8/5. I Norra Häljaröd hördes 1 gök och 1 trädgårdssångare. 2 näktergalar bråkade om ett favoritbuskage. Ute på Rönnen fanns 19 mosnäppor och 4 småsnäppor. Till sist Farhult där det blev 1 lärkfalk som kom flygande på nära håll.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, May 08, 2003 at 18:24:42 (MEST)

8/5 03 Ingelsträde 2 mindre strandpipare. Farhult 9 Svartsnäppor, 1 Kustpipare, 1 Småspov. Sandön 4 Snatteränder.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Thursday, May 08, 2003 at 13:07:36 (MEST)

To 8 maj; Våtmarken Ingelsträde; Smådopping 1 ex i å-fåran, Skärfläcka 13 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, May 08, 2003 at 09:47:27 (MEST)

Ons 7 maj. En gök hördes vid skjutbanan Örbyängar.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, May 08, 2003 at 00:38:07 (MEST)

2003-05-07. På väg ut till Sandön på eftermiddagen ses 4 småspov rasta på ett fält vid Välinge kyrka.
Blåsigt vid Sandön. 1 kustpipare, 7 gluttsnäppor och 1 brun kärrhök ses.
Vid KOF-stugan lä och varmt i solen. På Rönnen rastar 5 storspov, 1 myrspov, 10 kärrsnäppor och 1 brushane. Ute över viken skymtar 5 svärtor och 8 lommar.
Mats Peterz
- Wednesday, May 07, 2003 at 22:50:12 (MEST)

Den Bronsibis som sågs lyfta och sträcka söderut vid 9 tiden från hamnutfyllnaden i Halmstad. Sågs vid 15 tiden på Trönninge ängar. Teuvo Karjalainen och Bengt-Ingvar Stefansson
Teuvo Karjalainen
Tånga, - Wednesday, May 07, 2003 at 19:49:31 (MEST)

Pålsjö Östra 7 maj 1 ex. turkduva kl.07.45
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Wednesday, May 07, 2003 at 15:34:46 (MEST)

Onsd. 7/5 ORNAKÄRR: 1 spel. Dubbelbeckasin på morgonen, SANDÖN: 2 par Snatterand RÖNNEN: 6 Mosnäppa. Bronsibisen som setts vid Halmstad hamnutfyllnad lyfte vid 9-tiden, tog höjd och sträckte söderut över Laholmsbukten mot Bjärekusten. Kanske lönt att leta efter den!
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, May 07, 2003 at 14:10:24 (MEST)

7/5 2003. En Gök flög över vägen vid Krapperups borg denna morgon.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
- Wednesday, May 07, 2003 at 10:20:01 (MEST)

5/5-03.Två tornsvalor drog förbi vid Nya torg i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, May 07, 2003 at 10:00:08 (MEST)

Ti 6 maj Turköp-Svedberga;fältet norr om Turköpskogen; Vaktel 1. Vidare mot Ornakärr som bjöd på Stenfalk 1, Brun Kärrhök 2, Storspov 4 och Buskskvätta.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, May 06, 2003 at 21:37:28 (MEST)

6 maj. Hasslarp: brunand 1 hane, grönbena 15, brushane 4, näktergal 1 sj, sävsångare 1 sj, rörsångare 1 sj och tornseglare 2. Ingen pungmes vid Väla Södra men däremot fanns grå flugsnapparen kvar och en trädgårdssångare sjöng liksom 2 rörsångare. Vid Hittarps rev på eftermiddagen sträckte en brunglada in från DK och övriga rovfåglar var - glada 1, bivråk 1, fiskgjuse 2, brunhök 1, ormvråk 16, sparvhök 2. 2 svarttärnor drog mot syd och 1 roskarl rastade på revet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 06, 2003 at 20:47:38 (MEST)

6/5-03 Höghult:Näktergal 2 sj,Törnsångare 7 sj,Tornfalk 1 par däremot inget etablerat par Brunhök i Höghulta mosse.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, May 06, 2003 at 17:18:45 (MEST)

Månd. 5/5 Vägen mellan Östra Lerberget och Äsperöd: 1 Lärkfalk, RÖNNEN: 4 Vitkindade Gäss, Svartsnäppa 5, SANDÖN: Kustpipare 1, Kärrsnäppa 5, Myrspov 5, Småspov 2, Rörsångare 2, Törnsångare 1
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, May 05, 2003 at 22:34:11 (MEST)

5/5-03 Björkeröd (em):Gök 1 sp,Vattenrall 1 sp,Gröngöling 1 samt Dubbeltrast 1 sj.Mycket magert med rastare.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, May 05, 2003 at 22:24:38 (MEST)

20030505, Örby ängar.. Denna ljumma vårkväll fick vi höra både en sjungande näktergal o en galande gök.
Thomas Wallin o Annika Olsson <tao_annika@telia.com>
Helsingborg, - Monday, May 05, 2003 at 22:21:21 (MEST)

5 maj Örby ängar. En primör denna sommarkväll. Sjungande näktergal vid skjutbanan kl 21.50. En spelflygande tofsvipa också i kvällsdunklet, över de pinsamma resterna efter vårens röjarkalas, strax syd skjutbanan.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Monday, May 05, 2003 at 22:17:18 (MEST)

5 maj, STRANDBADEN i kvällningen rastade och senare str. 75 vitkindade gäss, det rastade även en hane törnskata.
Alf o Mary Petersson
Strandbaden, - Monday, May 05, 2003 at 22:08:13 (MEST)

En tidig kvällstur till Väla södra bjöd på en massa motorbuller. Då och då kunde vi urskilja några fågelläten. Bl.a. trädgårdssångare, svarthätta, törnsångare, gråsiska men ingen pungmes som egentligen var vår målart.
Christer Strid & Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Monday, May 05, 2003 at 21:26:11 (MEST)

5 maj. Sträck vid Hittarps rev 05.30-11.20 samt mellan 12.40-15.15. Bl a; smålom 10, vitkindad gås 209 (1+8+200), glada 2, brunhök 3, blåhök 1, bivråk 1 ad, ormvråk 17, fjällvråk 1, fiskgjuse 3, sparvhök 27, stenfalk 2, labb 1 ad ljus, dvärgmås 29, svarttärna 6, silvertärna 13, fisktärna 5, myrspov 3, grönbena 1, mindre strandpipare 1 samt mosnäppa 5.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 05, 2003 at 21:16:05 (MEST)

5 maj. SANDÖN mellan klockan 17.00-19.30. Svarttärna 3 (1 hela tiden och 2 andra tillfälligt), småspov 1, stenfalk 1 str mot Ö, vitkindad gås 78 str mot NÖ, myrspov 5, gluttsnäppa 20,kustsnäppa 1, trana 3+1 str mot NÖ, glada 1 och några sjungande rörsångare. Medobservatörer: Göran Cederwall och Paul Fors
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, May 05, 2003 at 20:02:27 (MEST)

2003-05-05. Friska och varma ostvindar bidrog som så ofta vid sådan väderlek till god aktivitet ute kring Kullaspetsen.
På morgonen rastade vid Kullen flera rödstjärtar, ärt- och törnsångare, samt 1 bergfink. Gulärlor och trädpiplärkor sträckte in och tillsammans med dem 1 tornseglare. Många gulärlor rastade på golfbanan där även 1 ringtrast sågs.
Vid Björkeröd fram på förmiddagen noterades en del sträckande rovfåglar: Glada 4, brun kärrhök 2, blå kärrhök 1, sparvhök 7, fjällvråk 2, lärkfalk 1, tornfalk 3. Därtill passerade en flock om ca 500 vitkindade gäss och 1 gulhämpling. I dammen 2 smådoppingar och 1 skogssnäppa. Av småfågel rastade bl.a. flera rödstjärtar, 2 törnskator (par), svartvit flug och 1 grå flugsnappare. Dagen kröntes med en galande gök.
Mats Peterz <mats.peterz@kof.nu>
- Monday, May 05, 2003 at 18:33:12 (MEST)

5 Maj kl 08:50 Nötkråka flygande, vägen Gånarp - Björnabolet. Flera av Ljungabolets sommargäster har numera kommit: Stararna har redan etablerat sig i holkarna. Än så länge endast i fem holkar (11 par häckande starar 2002), sädesärlan kom en dag försent, svartvit flugsnappare och trädpiplärka låter sig både höras och synas. Nytt för året är ett domherra par och do grönsiska.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Monday, May 05, 2003 at 16:36:25 (MEST)

5 maj. Tillbringade några timmar vid Bälteberga invid Råån denna varma försommardag. Denna fina lokal bjöd på t ex 1 ad pilgrimsfalk lågt över dalen, 7 glador, 1 par mindre hackspett, 1 trädgårssångare, 6 steglitser, ett 30-tal ladu- och hussvalor, 2 grå flugsnappare, 1 sj buskskvätta, minst 5 spelflygande skogsduvor och ytterligare ett 40-tal arter. Denna vår är rätt speciell när man samtidigt har som bäst blommande blåsippor och sjungande trädgårdssångare!
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Monday, May 05, 2003 at 16:21:22 (MEST)

20030505 Elinebergsskolan, Helsingborg. En tornseglare! Äntligen!
Lina Olsson <Lina_Josefin@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, May 05, 2003 at 15:10:27 (MEST)

4/5. Häckfåglarna på Rönnen lär få det extra tufft i år. På ön finns det nämligen en rävlya. 8 pigga rävungar var uppe och lekte en stund i eftermiddagssolen innan de dök ner i boet. Annat som sågs var 10 gulärlor och 4 mosnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 05, 2003 at 10:12:56 (MEST)

3/5. I Utvälinges vassar fanns 6 skäggmesar och kring Sandön sågs 1 ung pilgrimsfalk och 1 par storskrakar. På Rönnen 1 hanne årta, 1 hanne snatterand och 1 par rapphöns.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 05, 2003 at 10:08:32 (MEST)

Ornakärr 4 Maj kl 20.15: Lappsparv 1 ex, tyvärr ingen Jorduggla.
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, May 05, 2003 at 09:58:53 (MEST)

4/5-03 Mellan Svedberga och Kattarp:Silltrut(intermedius) 1 3K på en tillfällig våtäng under em.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, May 04, 2003 at 23:43:37 (MEST)

2 maj (eftermiddag) tomtskådningen gav lite resultat. Bl.a hus- och ladusvala med några enstaka ex. Spelande större resp mindre strandpipare och även ett par strandskator blandade sig i leken. Dessutom kom en ensam bivråk på ganska låg höjd över huset på sträck österut.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, May 04, 2003 at 23:23:46 (MEST)

4 maj, Gråthögarna kl 16-18.30: 2-3 småspovar, 1 svarhakedopping i sommardräkt, flera ärt- och törnsångare, ejder med ungar. Trift, kabbleka, ängsbrässma o styvmorsviol blommar! Vid Grytskär 2 roskarlar, 2 ljungpipare, 4 småtärnor och 1 buskskvätta mm
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
- Sunday, May 04, 2003 at 22:09:22 (MEST)

Sö 4 maj "Nya" våtmarken, Ingelsträde; Brun Kärrhök 1, Gravand 2, Grönbena 5, Skärfläcka 2, Strandskata 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 04, 2003 at 21:58:35 (MEST)

4 maj. Sträck vid Hittarps rev 05.30-14.30. Bl a, smålom 108, storlom 4, gråhakedopping 3, sjöorre 296, svärta 53, havssula 3 ad, vitkindad gås 118, labb 1 mörk samt 1 ljus, dvärgmås 11, silvertärna 31, svarttärna 4, brunhök 1 hona samt stenfalk 1. Bland rastarna kan nämnas småspov 10 och törnsångare 1. Medobsare delar av dagen var Mårten och Oscar. Ett besök vid Väla Södra på kvällen gav ingen pungmes men väl en sjungande sävsångare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 04, 2003 at 20:55:18 (MEST)

4 maj. Det gick ju inte att sitta inne på eftermiddagen. Först ett besök hos falkarna. Två nya ägg placerades ut. Se gästboken vid Falksidorna för mer information. Ett mycket kort stopp vid VÄLA SÖDRA gav Bengts grå flugsnappare, brunsiska 1 och törnsångare 1. Uppe på KULLABERGS SPETS var det gott om olika sångare såsom ärtsångare, törnsångare och svarthätta. Vid 18.30 på SANDÖN sågs 1 roskarl och från vassen sjöng en rörsångare.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, May 04, 2003 at 19:46:03 (MEST)

4 maj. VÄLA SÖDRA: Skam den som ger sig. Vid fjärde försöket fick jag äntligen höra pungmesen locka idag på morgonen. Ge dig inte Bengt! HASSLARP: småspov 3 ex. Vid TOREKOVS REV tornseglare 1 ex. SANDÖN: kustsnäppa 1 ex, kustpipare 2 ex och småspov 3 ex och fiskgjuse 1 ex.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Sunday, May 04, 2003 at 18:44:02 (MEST)

4 maj. HASSLARPS DAMMAR: Drillsnäppa 1, brushane ca 20, grönbena ca 20, rödbena 7-8, skärfläcka 3, strandskata >5, enkelbeckasin 4, mi. strandpipare 1 par, en av vardera säv-, rör- och kärrsångare, törnsångare 1, gulärla 1, gråhakedopping ca 25 (varav 15-tal i Hyllingedammarna) samt brun kärrhök 1 par. På SVEDBERGA KULLE sjöng 7-8 grönsångare, svarthätta 1, törnsångare 2, mycket lövsångare samt rödstjärt. En glada sågs och korp hördes.
Thomas & Paula Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, May 04, 2003 at 18:32:48 (MEST)

Sön den 4 maj. Vid Sandön en småspov. På Rönnen tre mosnäppor. En törnsångare vid Välinge och fyra tranor mot Norr och till sist i Hasslarp gott om svalor tre arter, sävsångare 2 ex, drillsnäppa 4 ex Mindre strandpipare 1 par, Rödbena 7 ex skärfläcka endast 2 ex (för två dagar sedan 18ex varav minst fyra på bo då ingen på bo idag), brushane 21 ex, grönbena 17 ex och en törnsångare.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, May 04, 2003 at 14:24:27 (MEST)

4 maj. På HOVS HALLAR mellan 05.15-10.45. Stormfågel 5, havssula ca 30, tretåig mås 6 och dvärgmås 1. Ett trettiotal alkor av tre arter. Några hundra rastande sjöorrar i Laholmsbukten. Ett tjugotal svärtor flög runt. Enstaka storlommar och några fler smålommar flög in i Laholmsbukten. Väldigt magert lomsträck ut från bukten. Klockan 09.15 kom en VITNÄBBAD ISLOM i sommardräkt, sträckande inifrån Laholmsbukten och landade på stort svstånd utanför vår obsplats. Tyvärr gick den inte att återfinna. Medobservatörer vid Hovet: Mats Rellmar och Lars Hallbeck. RIPAGÅRDEN: Nordliga och sydliga gulärlor, stenfalk 1 och en småspov. Vid våtmarken som ligger öster om TOREKOVS CAMPING spelflög ett brun kärrhökspar.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, May 04, 2003 at 13:44:52 (MEST)

3/5. Vid en sen kvällspromenad i Arild, sågs i gatulyktans sken, en överflygande nattskärra.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, May 04, 2003 at 00:16:07 (MEST)

3 maj. Hasslarp: Mosnäppa 2 ex, Grönbena 12 ex, Gulärla 8 ex mm.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, May 03, 2003 at 21:44:58 (MEST)

3/5 15.00-18.00 Yttre Kattvik; 1 ad Havssula och 1 4K havssula, 3 labb och 1 obest.labb i bukten. Max 10 smålom. 1 stenfalk str N. 1 blå kärrhöks hona str S. Rastande bergfink
Leif Dehlin
- Saturday, May 03, 2003 at 21:31:20 (MEST)

3 maj. På JONSTORPSSIDAN AV FARHULTSVIKEN: svartsnäppa 2, gluttsnäppa 2, bergand 7 samt småspov 1. Vid RÖNNEN såg vi mosnäppa 6, småspov 1, stenskvätta 2 par, rödstjärt 1 hanne och en större strandpipare som låg på ägg, mitt på den traktorstig som går vid Lilla vikens östra strand. På SANDÖN fanns skräntärnan kvar vid 15 tiden. Den lyfte sedan och flög in längs Vegeå. Utanför åmynningen låg en flock på 6 storlommar (2 i sommardräkt och 4 i vinterdräkt). Över oss sträckte 2 ormvråkar.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, May 03, 2003 at 19:00:07 (MEST)

3 maj. Magert sträck vid Hittarp under dagen men nämnas kan - smålom 11, ormvråk 52, blåhök 1 hona, lärkfalk 1 instr samt 2 ex, stenfalk 2 samt silvertärna 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 03, 2003 at 17:57:07 (MEST)

Lerhamn 3 Maj: Rörsångare 1 sj, Ärtsångare 2 ex, Törnsångare 1 ex, Gulärla 12 ex samt Brun Kärr- hök 3 ex.
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, May 03, 2003 at 17:51:14 (MEST)

3/5-03 Höghult:Brunhök 1 par,Glada 1,Stenfalk 1,Buskskvätta 1 par,Rödstjärt 1 hane,Svartvit flugsnappare 1 hane,Törnsångare 4 sj,Grönsångare 1sj ett 10-tal ladusvalor.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, May 03, 2003 at 16:47:07 (MEST)

Kullen 3.5 Mycket fågel i rörelse, mest trädpip och en hel del gulärla i luften. Det kryllade av lövsångare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, svarthätta, buskskvätta med mera. En rosenfink sjöng vid spetsen och en del havssulor rastade. Minst två pilgrimsfalkar varav den ene var en ung hona.Ringtrast vid spetsen. Vid radarn stötte jag upp en jorduggla och en vit stork seglade runt radarn. Ett blixtnedslag 10 meter ifrån mig satte stopp för vidare skådning. Regnet började ösa ner och jag sprang till bilen.
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Saturday, May 03, 2003 at 16:01:31 (MEST)

3/5-03: Bulls måse; En brun kärrhökshona plundra ett gråhakedoppingsbo på ägg. Trots aggresiva o envisa försök att få bort henne, av både doppingar o sothöns, satt hon lugnt kvar o åt vidare. Trodde inte kärrhökarna var äggrövare. Gulärla av nordlig ras var ny för året. I tornets obsboken läste jag att både tornseglare o rörsångare synts o hörts på lokalen dessa första dagar i maj.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Saturday, May 03, 2003 at 15:44:36 (MEST)

3/5. Rönnen lilla viken en mosnäppa och tre grönbenor. Vid Sandön ett ex av skräntärna,kustpipare och roskarl. I Hasslarp vid Bergsdammen två sjungande rörsångare utöver sävsångaren som har varit där några dagar. Vid Väla Södra hittade jag ingen pungmes, skam den som ger sig, men väl en grå flugsnappare.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, May 03, 2003 at 15:24:54 (MEST)

3 maj. Vid niotiden i morse rastande en skräntärna på SANDÖN. Med på plats var även Bangt A (tack för du ringde), Rolf H och Mikael O.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, May 03, 2003 at 11:43:23 (MEST)

2/5 Andrahandsuppgifter från Lars Olausson som satt och tryckte på Hovet denna dag fram till 13:00. Havssula 163, Labb 2, Ob.labb 1, Vitnäbbad islom ungfågel/vinter 1 mot SV 07:00, Svartnäbbad islom 1 mot SV 07:20, 1 "stor lom" mot SV 07:40, Tretåig mås 2, Dvärgmås 11
Pierre Unge <pierre@unge.com>
Malmö, - Saturday, May 03, 2003 at 00:09:44 (MEST)

2 maj. Sträck vid Hittarp 05.40-13.50. Bl a; smålom 64, storlom 4, vitkindad gås 45, sjöorre 131, svärta 136 (nytt dagsrekord), bergand 1 par, stjärtand 1 par, brunglada 1 ad 09.23, brunhök 1 hona, fiskgjuse 1, labb 3, dvärgmås 2, silvertärna 48, fisktärna 5, fisk/silvertärna 32, 1 ex av vardera stor-små-myr och rödspov, mindre strandpipare 1 samt tornseglare 1. Bland rastarna kan nämnas, drillsnäppa 3, buskskvätta 1 samt ärtsångare 1. Medobsare idag var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 02, 2003 at 22:33:13 (MEST)

2/5 Sträckbevakning på Kullen kl. 5.10-10.30 gav smålom 115, storlom 5, stormfågel 11, havssula 66, sjöorre 130, svärta 4, alfågel 3, silltrut 3, tretåig mås 1, dvärgmås 1 och forsärla 1. En 2k pilgrimsfalk hade uppvisning då den under en minut hann med att attackera strandskata, havssula, gråtrut, smålom och havstrut. En märkt vit stork var ute och vände. Medobs Patrik S o Henrik E.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, May 02, 2003 at 21:29:41 (MEST)

2 maj. Morgonen och delar av förmiddagen vid mistluren på KULLEN. Siffror kommer senare. Vid elvatiden en promenad i BJÖRKERÖD. Gott om svartvit flugsnappare, svarthättor och rödstjärtar. En grönsångare samt nordöst om dammen uppe vid skogskanten, sågs en göktyta födosöka på marken. Tyvärr ingen ringtrast. Vid DANHULTS DAMMAR ruvade storkarna i sitt bo. Ett femtontal grönbenor rastade och brunhöksparet spelflög. Vid HASSLARP sjöng sävsångaren som vanligt de senaste dagarna. Ytterligare några skärfläckor ruvar nu vid den sydöstra Fleningedammen. Vid samma damm även en gulärla. Nedanför HELJARÖDSGÅRDEN (östra delen av Rönnen) låg två stycken svarthalsade doppingar under kvällen. I FARHULT fanns en roskarl och vid SANDÖN rastade en kustsnäppa.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, May 02, 2003 at 19:57:59 (MEST)

Eftermiddagen den 1/5 -03. Besök på Kullen för att se ringtrast utan lycka. Desto roligare när jag stötte upp 3 gulhämplingar vid Friluftsfrämjandets stuga vid Björkeröd.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Friday, May 02, 2003 at 17:04:52 (MEST)

2/5 2003 Denna morgon sjöng (eller vad man vill kalla det) min första Ärtsångare för i år alldeles utanför min tomt i Mölle.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Friday, May 02, 2003 at 16:06:37 (MEST)

1 maj. Kul med alla observationer av göktyta. Det är ovanligt. Jag såg Kajs inlägg i obsboken och körde till KOF-stugan på Rönnen för att försöka se den göktytan innan det blev mörkt. Tyvärr sågs eller hördes ingenting. När mörkret lagt sig provade jag en liten nattsångartur. GÖRSLÖVSÅN-ORNAKÄRR-DANHULTS DAMMAR-HASSLARP-VÄLA SÖDRA. Vädret var ju lite blåsigt och det är fortfarande lite tidigt så utdelningen blev noll.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, May 01, 2003 at 23:45:25 (MEST)

1 maj. Sandön 06.30-07.30 bl.a. en rastande roskarl och en flock med ca 150 smålommar som var uppe och snurrade. 4 havssulor drog senare under förmiddagen förbi Rönnen.
Henrik Johansson
- Thursday, May 01, 2003 at 22:02:21 (MEST)

1/5 KATTVIKS HAMN 12:30-17:45. Smålom Mer än 100 stationära, fiskande + många sträckande fram och tillbaka. En del i sommardräkt och en del i vinterdräkt. Havssula 27 ex ad.+ 4 ex 3K + 4ex 2K. Alla sträckte västerut. Alfågel 2 honor str V. Labb 1 ex(mörk morf) Kom från Båstadhållet och vände vid Kattvik.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Thursday, May 01, 2003 at 21:35:45 (MEST)

1 maj. Sträck vid Domsten 08.00-14.00. Bl a; smålom 15, storlom 3, fiskgjuse 2, tornfalk 1, stenfalk 1, silltrut 1, dvärgmås 7 samt kustpipare 1. Medobsar var Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 01, 2003 at 21:22:21 (MEST)

1/5 Andrahandsuppgifter från Lars Olausson som satt på Hovet från 15:20 cirka till 19:00. Havssula 51 mot SV. 18:20 passerade en svartnäbbad islom mot SV.
Pierre Unge <pierre@unge.com>
Malmö, - Thursday, May 01, 2003 at 21:06:27 (MEST)

Torsdag 1 Maj Rönnen 17.30 - 19.00: Småspov 3ex, Svartsnäppa 1 ex, Grönbena 1 ex, Stjärtand 1 ex hane, Vitkindad gås 2 ex. Vid stugan 1 sjungande Törnsångare, 1 ex Rödstjärt samt 1 ex Göktyta.
Kaj Möller
Lerberget, - Thursday, May 01, 2003 at 20:16:48 (MEST)

1/5. Väla Södra på em. Hittade ingen pungmes (bara femte försöket) men en göktyta gav lite plåster på såret.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, May 01, 2003 at 19:00:43 (MEST)

1/5 05.30-10.00 Yttre Kattvik.I bukten bl.a. mer än 300 smålom, 1 ad havssula, 4 st 3/4K havssula, 1 gråhake och 4 alfågel. 1 stormfågel och 54 vitkindade str. NO, 1 småspov str. S. Vid parkeringen en göktyta (Tack Martin !)
Leif Dehlin
- Thursday, May 01, 2003 at 16:52:47 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.