Observationer mars 2003


Tillbaka till den aktuella obsbokenMån den 31 mars: Kullen: Tillägg till Alf rapport 1ex stormfågel. Höganäs reningsverk 1ex hane Stenskvätta.

Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, March 31, 2003 at 20:59:06 (MEST)

31 mars. Sträck vid Hittarps rev fram till 12.30. Smålom 188 (nytt dagsrekord!), storlom 3, skäggdopping 10, sjöorre 1769, ejder 2465, fiskgjuse 2, sparvhök 13, silltrut 1 samt dvärgmås 1 ad. En vit stork sträckte på förmiddagen ut och sågs senare kretsa över Danmark. I vanlig ordning en 2K pilgrimsfalk på revet. Idag, jagade den framgångsrikt och åt kaja till frukost.
Thomas Svanberg <t-svanberg@telia.com>
Laröd, - Monday, March 31, 2003 at 20:54:38 (MEST)

31 mars KULLENS FYR, under f.m. bl.a. smålom 115, storlom 8, sjöorre 550, ejder 700, alfågel 3, svarthakedopping 1, skäggdopping 9, sillgrissla 60, tordmule 6, tobisgrissla 3, obest alka 25, havssula 3-4 ad, tretåig mås 12 str. tillsammans. Medobs, Patrik S. o Peter F.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, March 31, 2003 at 20:39:49 (MEST)

Månd. 31/3 HÖGANÄS (Höganäs AB): Svart rödstjärt 1 hane SANDÖN-RÖNNEN: Brun kärrhök 1 hane ÅRNACKEN FARHULT: Kentsk tärna 2
Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, March 31, 2003 at 20:39:26 (MEST)

31/3-03 Höghult: Kungsörn 1 subad,Glada 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, March 31, 2003 at 17:17:23 (MEST)

31/3-03.Mindre hackspett 1 ropande och trummande Rönnevik,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Monday, March 31, 2003 at 17:14:39 (MEST)

31 mars under tidiga morgonen. Herr Stenskvätta kvar vid parkeringen innanför Grytskären.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, March 31, 2003 at 11:25:42 (MEST)

29 mars: sträckande stork över Margarethaplatsen, Helsingborg, kl 12.45, flög åt. 2 skogsduver for också förbi. N
30 mars: Svart rödstjärt återvänt till tomten, dessutom enkelbeckasin 2 ex, steglits 1 ex, svartkråka 1 ex.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Monday, March 31, 2003 at 01:11:14 (MEST)

30/3 RÖNNEN Snatterand 1 par, Blå kärrhök 1 hane, Kustpipare 1 ex vdr, Kärrsnäppa 12 ex vdr, Kentsk tärna 2 ex, Sädesärla 4 ex. SANDÖN Mindre sångsvan 2 ex, Silltrut 1 ex, Dvärgmås 1 ad vdr. GÅSAHALSEN(Ängelholm) Skogssnäppa 1 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Monday, March 31, 2003 at 00:18:06 (MEST)

30 mars. Sträck vid Hittarps rev 07.30-19.10. Storlom 2, smålom 58, bläsand 65, skedand 4, stjärtand 2, sjöorre 1343, svärta 13, ejder 14590, fiskgjuse 1, sparvhök 10, trana 2, labb 2 mörka, dvärgmås 2 ad, kentsk tärna 1 samt myrspov 1. Bland rastarna kan nämnas pilgrimsfalk 1 och mindre sångsvan 10 ad. Räknare idag var - Mårten, Henrik E, Mikael, Johan och Ulf.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 30, 2003 at 21:34:55 (MEST)

Sönd. 30/3 SVANSHALL: Smålom 6, Skäggdopping ca 20, Sillgrissla minst 6. Dessutom sågs kl. 16:00 ca,en "stor" lom. Den kom och flög långt ut (2 km?) Storlek som den storskarv som den mötte. Först såg jag den från sidan sedan vek den av snett emot mig. Det gick ganska hög sjö och jag förlorade den ur synfältet. Tror den landade. Långsamma vingslag. Kunde ej se några dräktrkaraktärer. I det skarpa solljuset tedde den sig naturligtvis ganska ljus. Hoppas någon har möjlighet att kolla vid Svanshall i morgon. S.DANHULT: Brun kärrhök 1 hane + 1 hona
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Sunday, March 30, 2003 at 21:05:26 (MEST)

Sö 30 mars; Välluvsdammen; Gråhakedopping 3, Gräsand 10-15, Vigg 5, Sothöna 4, Rörhöna 1, Steglits 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 30, 2003 at 20:38:17 (MEST)

Sönd 30/3 i Sibirien: Ibland får man jobba hårt för en art. Stjärtmesar for omkring i fågelreservatet. Medobsare var Paul Fors
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 20:04:31 (MEST)

30 mars. Morgonvandring vid Hålehall.Gråhakedopping 3st i Hålehallsdammen,Vigg 2par,Sothöna 2,Gransångare flera,Svartmes 2, Stenknäck flera,Forsärla 2st i bäcken vid Håle,Rödvingetrastar stora flockar som rastade,och Glada 1st. Medobservatör Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 19:14:51 (MEST)

29 mars Förslöv.Gransångare 3st M.Hackspett 1trummande Sidensvans 5st Järnsparv 4st Glada 2st.På eftermiddagen 12st översträckande Tranor.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 19:05:33 (MEST)

30/3-03 Höghult(em): Stenfalk 1 hane+1 hona,Blåhök 1 hona,Vattenrall 1. Vegeholm:Gransångare 5,Stjärtmes 1 par,Stenknäck 18.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, March 30, 2003 at 18:41:45 (MEST)

30/3-03.Glömde rapportera om 2 kentska tärnor vid Klören 1200(naturtid),som flög mot Sandön.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 18:26:26 (MEST)

Välakärret: 1 Brunkärrhök hane.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 30, 2003 at 17:03:31 (MEST)

30 mars
Sandön på em: 2 kenstska tärnor, 1 gammal dvärgmås, 1 silltrut, 2 mindre sångsvanar och 8 vanliga sångsvanar, ca 25 skärfläckor.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 16:07:19 (MEST)

29 mars
Åvarps fälad, Söderåsen: 1 morkulla, ropande mindre o större hackspett, gröngöling, 2 par stjärtmes, 2 par ormvråk häckande i området, 1 duvhök, 1 glada, gransångare och ca 10 stenknäckar.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, March 30, 2003 at 16:05:18 (MEST)

30/3-03.Sandön,1010-1110(naturtid). Mindre sångsvan 2 ad,gravand 52,strandskata 14,storspov 14,skärfläcka 16,sparvhök 1 str,kricka 4,tofsvipa 30,dvärgmås 1 ad str V,större strandpipare 2,ejder 85 str.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 15:08:44 (MEST)

30/3-03.Brunand 1 hane lilla dammen,Utvälinge.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 15:05:53 (MEST)

30/3-03.Forsärla 1 str N Klören.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 15:05:01 (MEST)

30/3-03.1 kungsfiskare Rönneå,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2003 at 09:23:56 (MEST)

29/3 Hasslarps dammar. Så var dom äntligen på plats årets första (?) skärfläckor, hela 14 ex dessutom en skogssnäppa.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, March 29, 2003 at 23:49:53 (MET)

29 mars Ett par tidiga morgontimmar (kl 6-8) vid Maglaby kärr gav många intensiva fågelupplevelser. Konserten var minst sagt kraftig. Hela 50 arter räknades in. Bland annat: storskrake 2 par, grågås 1 par, trana 1 par (arten verkar etablera sig på allt flera lokaler i NV-Skåne), skogssnäppa 2 sp, sävsparv 2 sj, gransångare 2 sj, stjärtmes 1 par, dubbeltrast 1 sj, varfågel 1, m korsnäbb 12, talltita 2 och spillkråka 3.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Saturday, March 29, 2003 at 23:32:38 (MET)

28 mars. Kvällstur längs Hallabäcken vid Åvarp. En riktig trastkväll med sj taltrast,koltrast och rödvingetrast. Dessutom forsärla 1 par, morkulla 1 sp, kattuggla 2 ropande, skogssnäppa 2 - 3 rast, stjärtmes 1 par samt årets första spelande grodor. Medobs Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Saturday, March 29, 2003 at 23:24:59 (MET)

29/3 En Fiskgjuse sträckte österut över Pomonaområdet i norra Ängelholm kl. 8:30 med en flatfisk i klorna. Även några Ejderflockar sträckte in över land men ångrade sig och flög ut till Skälderviken igen. Det är samma visa varje år. Det är precis som de inte riktigt vågar ge sig av in över land. 14 st Tranor sträckte NO här över kl. 18:00.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 22:56:01 (MET)

29 mars. En hel del rastande ejder längs Bjärekusten. På sträckan Magnarp-Ranarpsstrand räknades ca 2000 ex fördelade på en handfull flockar. Vid Grytskären 7 svarthakedoppingar, 6 skärsnäppor och en hanne stenskvätta.
Henrik Johansson
- Saturday, March 29, 2003 at 22:11:18 (MET)

Höghult (em): Brun kärrhök 1 hane,Glada1.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, March 29, 2003 at 21:42:33 (MET)

Lörd. 29/3 LERBERGET: Gransångare 1, HASSLARPS DAMMAR: Skedand 1, Stjärtand 1, Bläsand 62, Kricka ca 20, Skogssnäppa 1, Hämpling 5,RAUS-GANTOFTA: Mindre hackspett 5, Stenknäck 3, Forsärla 1, Gransångare 7 SANDÖN: Årta 1 hane och 1 hona
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, March 29, 2003 at 19:38:22 (MET)

29 mars, KULLENS FYR, 06:00-08:00 dubbeltrast 5, rödvingetrast ca. 50, taltrast enstaka, samt ringtrast 1 hane, gransångare flera, svart rödstjärt 1 hane. LERHAMN, mindre sångsvan 9 rastande på vattnet str. senare NO, skäggdopping 233 rast. blå kärrhök 1 hona, enkelbeckasin minst 50 varav några spelande, vattenrall 1 grymtande i kärret, samt skärpiplärka 5 (ingen vattenpip).
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, March 29, 2003 at 18:46:48 (MET)

Sandön Lörd 29/3. Ett par Årta, hane och hona kom inflygande och landade i Vegeå:s mynning klockan 16.40. Strax efter en insträckande brun kärrhökshona över Klören. På morgonen sågs även Vattenrall i åkanten på Klörensidan.
Tommy Malmberg, Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 18:43:13 (MET)

Lördag 29/3 Krapperup bevattningsdammen: Salskrake 1 par, Gråhakedopping 2 ex, Fjällvråk 1 ex; Rödvingetrast ca 15 ex. Vid borgen 1 ex sj Gransångare. Vattenmöllan: Dvärgbeckasin 1 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Mindre sångsvan 4 ex, Svart Rödstjärt 1 ex samt flera Järnsparvar och Sädesärlor
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, March 29, 2003 at 18:34:59 (MET)

29/3 Pålsjöskog: 6 sj. gransångare, 1 sj. taltrast. Hittarpsrev: Förutom nedanstående även 5 smålommar str. S.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Saturday, March 29, 2003 at 18:01:50 (MET)

Lö 29 mars; Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen; Ormvråk c 20, Glada 1, Duvhök 1, Enkelbeckasin 4,Skogsnäppa 2, Gransångare 4-5, Stenknäck 10-15
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 29, 2003 at 17:36:05 (MET)

29/3 Sträckbevakning vid Hittarps rev 7.00-16.00 gav skäggdopping 4, sångsvan 18, årta 1 par, sjöorre 350, ejder 6600, ormvråk 27, sparvhök 3, fiskgjuse 1 och kentsk tärna 1. Bland rastarna snatterand 1 och snösparv 1. Sträckräknare idag Johan, Peter, Patrik, Mikael och Henrik.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, March 29, 2003 at 16:36:32 (MET)

29 mars. Klockan 08.00 sträckte det en adult hane Praktejder förbi Sandön i riktning mot Rönnen. Den sällskapade med 60 talet ejder. På morgontimmarna flög det runt en del ejderflockar inne i Skälderviken. Flera flockar sträckte även in över land mot sydväst. I övrigt enligt Hardys rapport. På eftermiddagen besöktes Sandön igen och då sågs 2 myrspovar rasta innanför Sandön.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 16:04:51 (MET)

Fredagen den 28 mars. På eftermiddagen sågs en hona svart rödstjärt vid Reningsverket i Höganäs.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 15:59:33 (MET)

29/3-03 Höghult: Vit stork 1 kretsade över hästhagarna vid 12-tiden,drog sig sedan söderut öster om Svedberga kulle.Tornfalk 1 hane,Morkulla 1,Enkelbeckasin 1,Sädesärla 2,Gransångare 2 sj+1,ett 20-tal rast resp tal-och rödvingetrast.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, March 29, 2003 at 14:19:10 (MET)

030329 Pålsjö Skog vid tennisbanorna. Sjungande gransångare.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Saturday, March 29, 2003 at 13:30:44 (MET)

29/3-03.En fiskgjuse str norrut vid Södra Utmarken,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 13:27:16 (MET)

29/3-03.Sandön,0705-1045. Gravand 66,strandskata 58,vattenrall 1(hörd),tofsvipa 17,skärfläcka 11,grågås 2,steglits 1,rödbena 4,storspov 18,järnsparv 1 sj,större strandpipare 7,sångsvan 9 subad + 3 ad rastande + 8 ad str N,spillkråka 1,sparvhök 2,ormvråk 23,sädesärla 1,stare 16 str,fjällvråk 1 str.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 13:26:19 (MET)

28/3-03.En cykelrunda från Skälderviken till Grytskär gav följande fåglar:storskrake 8 hanar + 3 honor,gravand 30,strandskata 23,grågås 6,järnsparv 3 sj + 1,knölsvan 18 ad,bläsand 22,kricka 3,rödbena 2,större strandpipare 1,sädesärla 2,enkelbeckasin 2.Mycket tät dimma låg längs hela sträckan.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2003 at 13:20:15 (MET)

28/3-03 Hasslarp (15.00-16.00):Gråhakedopping 4,Skedand 1 hane,Rörhöna 1,Sädesärla 1,Gransångare 1,Hämpling 10.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Saturday, March 29, 2003 at 10:11:59 (MET)

28 mars, "Jompes" norr om Höganäs är det nya innestället för rastande mindre sångsvanar, idag 8ex. 7 adulta samt 1 ungfågel från förra året, observationen gjordes kl. 17:30.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, March 28, 2003 at 20:37:59 (MET)

Fre 28 mars. Ornakärr, kvällsvandring med hunden; Ormvråk 1 ex, Jorduggla 1-2 ex, störtdök mot den sittande vråken, ugglan var ordentligt uppskruvad, Enkelbeckasin 8-10 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 28, 2003 at 20:12:59 (MET)

28 mars. Storasjön, Tåstarp kl.11:15. Smålom ett par, knipor två par, 1 häger
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Friday, March 28, 2003 at 17:35:37 (MET)

27.3 Kvällstur till Örby ängar gav en sjungande gransångare. Dessutom en ropande mindre hackspett vid Rydebäcks gård.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Friday, March 28, 2003 at 10:14:14 (MET)

Nu har nattsträcket av sjöorre startat(27/3)hördes dom första karakteristiska vysslingarna från natthimlen,så ut och lyssna kvällstid på detta.
Hardy
Ängelholm, - Friday, March 28, 2003 at 09:14:46 (MET)

030327 Sandön: 4 Stjärtänder, 10 kärrsnäppor, 4 rödbenor samt en sjungande järnsparv under morgonen.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Friday, March 28, 2003 at 06:57:49 (MET)

26/3-03; 57 sträckande tranor över Stubbarp, Viken vid halv fyra tiden.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Thursday, March 27, 2003 at 22:35:02 (MET)

27 mars: Vid ORNAKÄRR strax före lunch sågs en fjällvråk och en vit stork spatserade kring på ängen (ringmärkt: svart-ljusblå-grön, ev. turkos). Vid FARHULT fanns bland vadare strandskata 115, tofsvipa ca 150, skärfläcka 23, kärrsnäppa ca 20, storspov 15-tal, rödbena 2. På ÖRBYFÄLTET sjöng en gransångare.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, March 27, 2003 at 20:24:38 (MET)

26 mars: En timmes skådning i strålande sol på HASSLARPS SOCKERBRUKSDAMMAR gav bl.a. bläsand ca 55 (varav 44 ex i Hyllingedammarna), kricka ca 15, brunand 1 par, storskrake 1 (hona), gråhakedopping 4, rödbena 3 och strandskata ca 25.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, March 27, 2003 at 20:12:05 (MET)

27 mars. Kan rekommendera att sätta ut vatten till fåglarna. När jag gjorde, blev det köbildning vid fågelbaden. De är tydligen i stort behov av vatten under denna torra period.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Thursday, March 27, 2003 at 20:05:45 (MET)

27/3-03 Höganäs reningsverk:Sädesärla 5 hanar på em.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, March 27, 2003 at 17:25:29 (MET)

26/3-03 Höghult: Kungsörn 1 2k,Glada 1,Fjällvråk 1
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Thursday, March 27, 2003 at 17:24:10 (MET)

27/3. Över Allergon har det sträckt följande 3str trädlärka, 1 str skogssnäppa, 53str tranor och ca 20str ormvråk under dagen.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, March 27, 2003 at 16:21:21 (MET)

To 27 mars; Svedberga kulle; Ormvråk 2, Spillkråka 2 hane o hona, Skogsduva 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 27, 2003 at 13:20:43 (MET)

27/3-03.En duvhök(hona) sågs i södra kronoskogen,Ängelholm.Mellan Klören och Sibirien räknades 101 strandskator och även 1 sädesärla på stranden.Vid Nya Kungsgården Ängelholm sjöng en gransångare och 2 ormvråkar sträckte mot norr.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, March 27, 2003 at 11:01:15 (MET)

Traneröds mosse ligger i ett strövområde som heter Klåveröd och ligger på vägen mellan Stenestad och Ljungbyhed.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Thursday, March 27, 2003 at 10:32:29 (MET)

Betr Traneröds mosse. Ett tips rent allmänt om fågellokaler, gå in på www.skof.se och vidare på Fågellokaler. Där finns en utmärkt vägbeskr. till Traneröds mosse. Har själv inte varit där men det finns med i planeringen
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Thursday, March 27, 2003 at 08:33:32 (MET)

26 mars HÖGANÄS, på vattnet utanför "Jompes" kl. 17.30 rastade 53 mindre sångsvanar, vid reningsverket en hona svart rödstjärt, som även var där igår.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, March 26, 2003 at 22:05:04 (MET)

26 mars.3 timmars friskvård i Pålsjö skog med omgivningar.Ormvråk: 29 ex,Duvhök:ex.juv jagande duvor,utan framgång,Skogsduva:2 ex,Morkulla: ex.stöttes innanför Kärleksstigen, Stjärtmes:2 mkt stationära ex,samma lokal vid branddammen,Domherre:2 ex,Entita:2 ex.Rörhöna:2 ex i dammen vid Pålsjö slott.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, March 26, 2003 at 21:54:23 (MET)

26 mars
Jordugglorna kvar på Ornakärr, 3 st jagade i kvällningen till ackompanjemang av storspovsdrillar. Åtskilliga enkelbeckasiner flydde undan ugglornas närgångna intresse. Två storkar ovanpå hägnet.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Wednesday, March 26, 2003 at 21:42:43 (MET)

Var ligger traneröds mosse? Och hur hittar man lättast dit? Tack på förhand.
J. Olsson
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2003 at 19:48:21 (MET)

26 mars. 45 Tranor sträckte in över Hittarp kl 16.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, March 26, 2003 at 16:42:44 (MET)

26 mars. Även när dimman ligger tät går det att studera piplärkorna vid Lerhamn. Där finns nu flera intressanta skärpiplärkor i olika ruggningsstadier. En individ uppvisar flera karaktärer för vattenpiplärka i sommardräkt bla med vackert rosa bröst. Min uppfattning är att det ändå är en skärpip pga "för många" och för diffusa streck på bröstets sidor och en stor strupsidefläck. Åk gärna dit och bedöm själva! Idag hade piplärkorna sällskap av flera gransångare i tången och en lågsniffande morkulla stötte upp hela gänget.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, March 26, 2003 at 16:26:22 (MET)

26/3-03.Södra kronoskogen,Ängelholm,1120-1230. Ormvråk 157(varav 3 var ljusa)str,sparvhök 11 str,citronfjäril 5.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2003 at 13:55:55 (MET)

25/3-03.Gick ut på en tidig morgonrunda med jycken och hörde då en sträckande(0445)skogssnäppa i Ängelholm.Även en del rödvingetrastar och taltrastar sträckte.26/3.En forsärla sträckte förbi över Stortorget i Ängelholm
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2003 at 07:09:50 (MET)

25/3. På Sandön satt en ung pilgrimsfalk och vid Rönnen fanns en skogssnäppa. I Vegeholm höll en varfågel till vid järnvägsledningen. I borgens omgivningar var det gott om stenknäck, och i Varbäcken sågs en kungsfiskare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2003 at 06:48:09 (MET)

25 mars
När dimman låg tät över slätten vandrade deltagarna i Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs i flödande vårsol vid Björkeröd på Kullen. Mycket fågel var det också: 40 rödvingetrastar, 4 dubbeltrastar, 1 forsärla, 1 steglits, 2 stjärtmesar, 2 gransångare och dessutom massor av bofinkar i bokskogen. Det stationära sångsvanparet i dammen jagde bort en liten flock släktingar med ljudliga trumpetanden.
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Tuesday, March 25, 2003 at 22:39:00 (MET)

25/3 RÅÅN mellan Gantofta och Görarps mölla sågs vid lunchtid 2 st Gransångare. Den ena sjöng helt kort. Jag såg också 2 st fladdermöss flyga omkring mitt på ljusa dagen. Den ena vid möllan och den andra vid Gantofta. TRANERÖDS MOSSE. Från tornet kunde man mellan 18:30 och 19:30 höra Pärluggla, Hornuggla och Kattuggla ropa samt se ett vildsvin.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Tuesday, March 25, 2003 at 22:14:09 (MET)

25.mars.Svedberga kulle: Skogsduva 3 ex.Ornakärr: 2 ex.spelande storspov.Hasslarp:samma fåglar som gårdagens rapport dessutom 4 ex. skärfläcka.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 25, 2003 at 15:49:23 (MET)

25.mars.Svedberga kulle: Skogsduva 3 ex.Ornakärr: 2 ex.spelande storspov.Hasslarp:samma fåglar som gårdagens rapport dessutom 4 ex. skärfläcka.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 25, 2003 at 15:48:52 (MET)

25/3-03.Vandring längs Kägleån,Margretetorp. Strömstare var vad jag helst ville ha i kikaren denna härliga morgon,men det blev också en helt oväntad art vid denna lokal.Två morkullor flög upp tillsammans invid ån,otypisk biotop för dessa ! En mindre flock rödvingetrastar sjöng från en trädtopp och fem starar gjorde dem sällskap.En ormvråk(ljus)gjorde flera hisnande spelflygningar över sitt tilltänkta revir och 1 skruvade på hög höjd.Stenknäck sjöng i området och ytterligare tre kunde beskådas.Även kungsfågel och flera bofinkar hördes sjunga.Av lokalens mer förväntade arter som tex forsärla noterades 1 sj hane och ytterligare 2 sågs tillsammans(par ?).En större hackspett(hane) och 1 entita sågs också.Så äntligen lyste det till av vitt i forsen och där satt forskarlen och neg på en sten.Två ex såg tillsammans här och förmodligen var det ett par.På vägen tillbaka mot Margretetorp sågs ytterligare ett ex.Även 3 vackra citronfjärilar sågs.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, March 25, 2003 at 15:39:03 (MET)

24 mars. 20 tranor sträckte vid 15-tiden in över Råå.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, March 25, 2003 at 10:30:06 (MET)

Nu kan du följa sträckräkningarna i Hittarp på våra webbsidor, kolla här!
webbgruppen <info@kof.nu>
- Tuesday, March 25, 2003 at 00:28:40 (MET)

Dammarna Hasslarp bjöd ikväll på bl.a: gråhakedopping 2 ex, smådopping 1 ex, brunand 2 hanar 2 honor, rödbena 2 ex, enkelbeckasin ca 15 ex, strandskata 21 ex, stjärtand 1 hane, kricka ca 15 ex.
Mellan Kattarp och Västarby: brun kärrhök 1 ex.
Christer Strid o Björn Ekelund
Mariastaden, helsingborg, - Monday, March 24, 2003 at 20:56:38 (MET)

24 Mars 1100 Norr hamnen N.Häljaröd 2 st sångare sågs i buskarna. Gransångare ?? Tyvärr sjöng de ej. En hel bläsänder. Många strandskator vid sandön,4 skärfläckor, ett antal strandpipare, 2 kärrsnäppor samt storspovar
P-O Holmgren
Munka Ljungby, - Monday, March 24, 2003 at 17:48:35 (MET)

24/3. Över Allergon sträckte det 1ex fiskgjuse vid 11-tiden idag.
Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, March 24, 2003 at 16:17:50 (MET)

24/3 vid en lunchrunda med hunden i VÄLA SKOG hördes en Skogsduva hoa. Jag såg också 2 st Stenknäckar vilka också sjöng. Slutligen 1 st Gransångare som även den sjöng en liten strof.
Lars Hallbeck <reklamservice@telia.com>
Ängelholm, - Monday, March 24, 2003 at 14:09:29 (MET)

21 mars (kl 16.45)ca 25 tranor str NO mellan Glumslöv och Fortuna.
23 mars Maria By: Fiskgjuse str N, sporadisk sträck på omrvråk under förmiddagen, svartkråka, sädesärla och hämpling.
Christer Strid
Maria by Helsingborg, - Monday, March 24, 2003 at 09:14:09 (MET)

Söndag 23 Mars Kullen, tillägg till Alfs rapport: 1 ex Trädlärka, 3 ex Sädesärlor samt 1 ex adult Havssula kl 11.15
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, March 24, 2003 at 09:00:50 (MET)

23 mars. 4 berglärkor höll till längs stranden mellan Gröthögarna och Ripagården och på Hallandsväderö fanns bla en sjungande trädlärka.
Johan Hammar
- Monday, March 24, 2003 at 08:00:24 (MET)

23 mars från KULLENS FYR 06:00-10:00 bl.a. dubbeltrast hela 173 str. mindre sångsvan 8, snösparv 1, forsärla 1, samt en jagande pilgrimsfalk som knep en småfågel ute över vattnet, medobs. Teuvo, Kaj och Karl-Göran.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, March 23, 2003 at 22:17:30 (MET)

23 mars. Bauserödsdalen. 3 ormvråkspar i lekar, 1 par glador ett 10-tal korpar,1 duvhökshona, 1 blå kärrhökshona, 1 forsärla, 1 sj + 2 rast dubbeltrastar, 1 par tranor, rödvingetjatter i sälgarna i åkerkanterna, 1 hämpling och ganska många sjungande stenknäckar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, March 23, 2003 at 22:09:54 (MET)

22 mars. Kärreberga. 15 tranor sträckte mot n på låg höjd vid 16-tiden. Dragesholm (vid Klöva Hallar): 1 sädesärla på vallgravens is, 1 skogsduva och ett gäng starar. Hur kan sydlig vind vara så kall?
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, March 23, 2003 at 22:06:07 (MET)

Sönd. 23/3 DJURHOLMEN: Orre 1, Trana 2+minst 4, Nötkråka 1, Talltita 1, Svartmes 2, Tofsmes 1, Dubbeltrast 2, Gröngöling 1, St. hackspett 2, SANDÖN: Kärrsnäppa 1, Skärpiplärka 18, Sädesärla 1, Skogsduva 5, HÄLJARÖD: Alfågel 4, Skäggdopping 5, Pilgrimsfalk 1, Skärfläcka 3 FARHULTSVIKEN; Skärfläcka 27, Kärrsnäppa 8, LERHAMN: Vattenpiplärka 1, Skärpiplärka 4, Ängspiplärka 6, Sädesärla 3, Forsärla 1, Enkelbeckasin 3, Dvärgbeckasin 1
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, March 23, 2003 at 20:55:53 (MET)

Sö 23 mars Allerumskogen/Nällåkra under eftermiddagen; Spillkråka 1, Dubbeltrast 2 och så dagens rovfågeljakt: En sparvhök gav sig på en flyglekande tofsvipa. Efter lite tumlande i luften fick höken ner vipan på backen. Där blev det en halvminuts lång kamp innan vipan lyckades krångla sig ur greppet och ta till vingarna. Huvaligen - sparvhök som slår tofsvipa, man tror inte sina ögon, men den som gapar över mycket...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 23, 2003 at 20:34:00 (MET)

Sö 23 Mars Sandön-Rönnen; KOF-exkursion. Härligt vårväder med för årstiden "normal" artlista. Inget som stack ut direkt - utom möjligen deltagarsiffran; nästan 40 pers skäms inte för sig. Förhoppningsvis hittar alltfler till denna sida och låter sig inspireras av möjliga obsar och lämpliga fågellokaler
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 23, 2003 at 20:27:32 (MET)

23 mars. Sträck vid Hittarps rev 06.00-13.15 samt mellan 16.30-18.40. Smålom 45, skäggdopping 4, gråhakedopping 2, vitkindad gås 1, stjärtand 4, bläsand 15, ejder 9355, sjöorre 693, blå kärrhök 1 hona, fiskgjuse 1, ormvråk 84, sparvhök 4, duvhök 2, trana 3 samt dvärgmås 1. Bland rastarna 1 snösparv. En ny art sågs idag på lokalen - nämligen 2 tumlare som fint visade upp sig på bekvämt avstånd. Många skådare vid revet idag.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 23, 2003 at 20:04:34 (MET)

23 Mars. En vandring längs Rössjöholmsån från Munka Ljungby till Hillarp gav bland annat följande arter: Strömstare 4 st, Sädesärla 1 st, Trana 4 st samt Glada 1 st.
Kjell Johansson <kjell.johansson@mbox368.swipnet.se>
Munka Ljungby, - Sunday, March 23, 2003 at 19:21:26 (MET)

22/3 I skogen vid Farhult sågs ca 15 rödvingetrastar samt en dubbeltrast.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 23, 2003 at 19:20:23 (MET)

23 Mars.Rosenhult Förslöv.Sidensvansar ca 40 st som kalasade på äpplen på fruktodlingens skräphög.Mindre hackspett 2 trummande hanar slogs om en honas gunst.Åkagård, bäcken vid industriområdet nedanför Lindabs,Stjärtmes ett par under bobyggnad,Trädkrypare 1ex Grågås 30 tal str.Medobservatör Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, March 23, 2003 at 17:24:28 (MET)

23/3.En dubbeltrast satt på ett fält längs raksträckan mot Utvälinge från Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 23, 2003 at 16:26:56 (MET)

23/3.Sandön,måttlig till frisk västlig vind,klart väder,0705-1230. Storskrake 1 par,kricka 15,sävsparv 1 hane sj,storspov 11,strandskata 65,rödbena 4,gravand 10,större strandpipare 10,tofsvipa 26,grågås 4 + 50 str,skärfläcka 24,järnsparv 1 sj + 8 str,kärrsnäppa 4,sånglärka 11 str,sångsvan 13 str,bläsand 1 par,sädesärla 1 str,steglits 1,skogsduva 5 str,pilgrimsfalk 1 subad 1128,ormvråk 42 str,sparvhök 2 str,trädlärka 1 str,korp 1,ringduva 24 + 30 str,nässelfjäril 1,citronfjäril 1.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 23, 2003 at 16:25:40 (MET)

23/3-03.En dubbeltrast sjöng tidigt på morgonen på Klören och en sjöng i Vegeholmsskogen.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 23, 2003 at 16:19:17 (MET)

23 mars
Grytskären på förmiddagen: 4 tranor sträckte över samtidigt som vi beundrade ett salskrakspar och minst 15 svarthakedoppingar. Knappt 1.000 ejdrar runt skären. Medobservatör: Martin Ekenberg
Thomas Wallin <thomas.wallin@kof.nu>
Ängelholm, - Sunday, March 23, 2003 at 16:18:12 (MET)

22-13.3 Lördag Råådalen,räknade till totalt nio större hackspett (minst tre par) på sträckan Raus kyrka-Gantofta. Men bara en mindre hackspett. Fast ytterligare en ropade strax väster Kvistofta. Dessutom tio tranor över dalen, och vid Örby ängar, cirka 200 sträckande ejdrar (som flygande gräddbakelser) och ett tiotal bläsänder. Söndag Hilleshögs dalar, en varfågel, tre fjällvråkar och en korp.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Sunday, March 23, 2003 at 11:22:39 (MET)

22 mars. Sträckbevakning vid Hittarps rev tom 13.10. Smålom 25, skäggdopping 11, gråhakedopping 6, vitkindad gås 10, sädgås 5, bläsand 32, PRAKTEJDER 1 ad hane 07.35, ejder 4235, sjöorre 82, ormvråk 132, sparvhök 4, duvhök 1, trana 40 samt ringduva 1950. Över Danmark sågs en pilgrimsfalk. Medobsare var Mårten, Henrik E, Kristian, Johan och Boris.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 22, 2003 at 22:33:36 (MET)

Fred. 21/2 En flock med 78 tranor passerade över Lerberget strax efter kl. 18.00
Björn Elmlund
- Saturday, March 22, 2003 at 22:18:57 (MET)

22/3-03.Vårvandring på Skåneleden,sträckan Torekov-Båstad,via Gröthögarna och Hovs hallar.En magnifik och sagolikt vacker del av Skåneleden.Började vandringen från Torekov 0830 och var framme vid Båstad 1530.Medvandrare var min jycke Jack.Observationer:Turkduva 1,rödbena 1,korp 11,stare 54,större strandpipare 18,gulsparv 1 hane sj + 1 hane,hämpling 8,tofsvipa 6,sävsparv 1 hane sj,börringevråk 1,sångsvan 13 str N,ormvråk 2,skärpiplärka 4,rapphöna 2,nötskrika 1,taltrast 1,rödvingetrast 2,nötväcka 2 sj,stjärtand 2 par,gråsiska 2,forsärla 2 honor,sothöna 18,gravand 94,strandskata 78,kricka 5 par + 2 hanar,bläsand 9 par + 2 hanar,småskrake 3 par + 15 hanar + 2 honor,storskarv 53.Denna sträcka är ganska lättgången,med få stigningar.På två platser var utsikten fantastisk,dels in över land och på Laholmsbukten.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 22, 2003 at 18:02:58 (MET)

Lördag 22/3. Djurholmen kl 8-11: Att äta frukost i utsiktstornet är något jag kan rekommendera. Tyvärr inga orrar, men ropande tranor plus en sträckande, ett par nötkråka, en varfågel, två sjungande dubbeltrastar, entitor, mindre korsnäbbar, domherrar, ropande gröngöling, en skogsduva m.m. Rössjön: i vaken bl.a. 8 storskrakar, två mindre sångsvanar och 13 större, längre ut på isen ytterligare c:a 30. Vid Sandön var skärfläckorna nu 22 stycken. Vid bäcken i skogen vid Rögle säteri stöttes en morkulla. Hasslarp: c:a 40 bläsänder, två hanar stjärtand, 19 krickor, en smådopping, 3 brunänder, men inte en enda gråhake syntes till (i tisdags var där 9). I kärret på Väla södra slutligen: två enkelbeckasiner och en hona brun kärrhök.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Saturday, March 22, 2003 at 17:47:01 (MET)

21 mars. Vid ett nerslag på Hasslarps dammar strax före lunchtid observerades bl.a. Gråhakedopping 3, Storskrake 3 (varav två hannar), Bläsand 45, Brunand 3, Stjärtand 2 (hannar), Kricka 5 par, Strandskata 29, Tornfalk 1.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, March 22, 2003 at 00:14:57 (MET)

21 mars. Den friska ostvinden har fört över tranorna till nordväst och under några eftermiddags timmar vid Hittarps rev räknades 560 ex in. Dessa ex var fördelade på 24 flockar. Övrigt sträck var bl a, brun kärrhök 1 hane, ormvråk 52, fjällvråk 1, sparvhök 1 samt 1 hona duvhök. En yngre pilgrimsfalk höll till i området och jagade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, March 21, 2003 at 19:34:32 (MET)

21/3-03; Tranor över Stubbarp i Viken vid ungefär samma tid som Björn, närmare bestämt 26 st.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
Kågeröd, - Friday, March 21, 2003 at 18:53:24 (MET)

Fred. 21/3 (Vårdagjämningen!!!) Just nu kretsar en flock med 47 tranor över vårt hus i Lerberget.
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Friday, March 21, 2003 at 13:38:03 (MET)

20 mars.Munkaljungby,Rössjöholmsån.Strömstare 2st Lunnamöllan och 1st Forsärla.Dessutom 1st Forsärla vid Sågmöllan
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, March 21, 2003 at 11:22:19 (MET)

20 mars. En timmes kvällsskådning vid Domsten resulterade i bl a, 12 ad mindre sångsvanar, 70 sångsvanar, 70 ejdrar samt ett 50-tal sjöorrar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, March 21, 2003 at 09:23:33 (MET)

2003-03-20. Under 20 min. observerade vi från vår trädgård ca 50 Ormvråkar, 2 Tranor och 1 Kungsörn.
Stig & Bodil Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Friday, March 21, 2003 at 06:57:47 (MET)

19 och 20 mars mellan kl.16 och 17. Ljungabolet. Flyguppvisning av 250-300 ringduvor.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Thursday, March 20, 2003 at 23:22:26 (MET)

20.mars.Stureholm/Rögle(15.35) Trana:14 ex cirklade över fälten och tog höjd,drog sig sedan mot nordost.
KjellD.Högströmm <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, March 20, 2003 at 22:23:05 (MET)

2003-03-19 Råån, mandarinand 2st,mycket vackra! Förrymda, eller???
Helena Wikström <helena@tailsup.nu>
Ängelholm, - Thursday, March 20, 2003 at 20:11:07 (MET)

20.3 Hittarps rev. Intensivt ormvråkssträck under morgonen. 1582 ex fram till 11.00.Glada 2, sparvhök 5, fjällvråk 1. Ännu ingen fart på ejder. 10 sädesärlor insträckande. Den unga pilgrimmen som vanlig med byte längst ut på revet. Den 19.3 ett par orrar vid Djurholmen, bändelkorsnäbb, nötkråka och alla tänkbara mesarter.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, March 20, 2003 at 13:49:00 (MET)

18 mars. Maglaby kärr-Hjorthagen i kvällningen. En råkall dimma drog in och gjorde att kvällens få deltagare i fågelorkestern packade ihop instrumenten tidigt. Men vi fick se 1 kattuggla, 1 mindre hackspett (hona), spillkråka,2 st hackspettar åtskilliga sj stenknäckar, 2 dubbeltrastar, 3 rödvingetrastar, 2 stjärtmesar samt 10 korpar.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Tuesday, March 18, 2003 at 23:22:58 (MET)

18 mars. Hittarps rev. Sträckräkning 07.30-12.30: Grågås ca 130, Sångsvan 21, Sjöorre 145, Ormvråk 174, Duvhök 1, Sparvhök 2 och Trädlärka 1. Rastande fåglar: strandskata 85 och 1 hona "engelsk" sädesärla tillfälligt vid 9-tiden.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Tuesday, March 18, 2003 at 22:16:18 (MET)

18/3 6 stjärtmesar drog runt i pålsjöskog under kvällspromenaden.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, March 18, 2003 at 20:19:58 (MET)

2003-03-18. En Varfågel på elledning vid jänvägsbron i Vegeholm samt en Turkduva på lyktstolpe vid vår gata. I går såg vi även en Varfågel på Skåne-leden strax väster om Hallansås Motell.
Bodil & Stig Forsberg <bodil.stig@telia.com>
Munka Ljungby, - Tuesday, March 18, 2003 at 18:30:31 (MET)

18/3-03.En liten flock på 13 sidensvansar satt och plingade i ett träd på Nya Kungsgårdsområdet i Ängelholm.Samtidigt sträckte 3 ormvråkar förbi.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, March 18, 2003 at 16:21:59 (MET)

18/3-03.Sandön,1055-1200. Häger 2,gravand 16,skärfläcka 3,strandskata 79,storspov 6,tofsvipa 28 + 24 str,korp 1,rödbena 2,grågås 6 str,ormvråk 1 str,steglits 1,större strandpipare 5.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, March 18, 2003 at 14:35:12 (MET)

18/3.En forsärla rastade i kanalen vid Klören.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, March 18, 2003 at 14:30:36 (MET)

17/3-03.Vejbystrand-Grytskären,1200-1415. Strandskata 13,kricka 8,rödbena 4,större strandpipare 2,knölsvanar 1 subad + 18 ad,ängspiplärka 7,tofsvipor 5,rapphöna 1,stare 53,storspov 1,gärdsmyg 1,gravand 41,bläsand 100,storskarv ca 50,häger 2.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, March 18, 2003 at 14:29:22 (MET)

17.3 Råådalen. Trevliga hackspettmöten på sträckan Raus kyrka-Gantofta. Cirka 200 meter öster Raus kyrka, ett par mindre hackspett, och på samma plats ett par större hackspett. Längre uppåt ån ytterligare en ropande mindre hackspett. I övrigt stenknäck, steglits, hämpling och glada. Och et t par sjungande järnsparvar.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
- Monday, March 17, 2003 at 15:40:30 (MET)

17 mars kl 09:00 Hillarps Grustag, Munka-Ljungby 1 Trädlärka sjöng
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Monday, March 17, 2003 at 09:35:28 (MET)

16 mars. På fäladsmarkerna mellan Möllhult och Rammsjöstrand sjöng denna morgon min första taltrast för i år. På kvällen sågs en sädesärla i tången vid Möllhults strand.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, March 17, 2003 at 09:11:09 (MET)

16/3. Vid Sandön sågs en enkelbeckasin, en pilgrimsfalk modell yngre och i Utvälinges vassar en flock med 14 skäggmesar. I Farhult rastade 12 skärfläckor och en ljungpipare. En smådopping låg i åkröken vid Statoil i Ängelholm och på Klören fanns en tofsmes.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 17, 2003 at 06:52:54 (MET)

14/3 Sandön: Rördrom 2, Farhult: Hornuggla 2 15/3 Farhult: Skärfläcka 5, Sädesärla 1
Bengt och Ylva Bayard
Lund, - Sunday, March 16, 2003 at 20:43:56 (MET)

16 mars. Sträck vid Hittarps rev under dagen - smålom 29, gråhakedopping 2, skäggdopping 2, alfågel 1, bläsand 6, stjärtand 1, sjöorre 138, ejder 251, havsörn 1, glada 6, ormvråk 469, sparvhök 10, tornfalk 1, ringduva 2010, samt steglits 1. Bland rastarna, 75 strandskator samt 3-4 snösparvar. Medobsare var Mårten, Bengt, Henrik, Kristian o Peter.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 16, 2003 at 20:28:11 (MET)

16 mars. En vandring längs Söderåsens sydvästra sluttning där vårtecknen nu så börjar synas och höras. Ett markant sträck av ormvråk pågick. Tranparet som häckar i området har anlänt och spankulerade bl a omkring på ett istäckt kärr där även ett par sångsvanar hade slagit sig ner. Sjungande dubbeltrast och ropande gröngöling på Åvarps fälad, korpen har gått till häckning och tre skogsduvor syntes i spelflykt. Ett stort antal sj stenknäckar i bokskogen. En strömstare i Hallabäcken. Därtill vårens första blomma - det sällsynta vitskråpet. Dagen avslutades med en promenad vid Fälleberga där ytterligare två strömstarar sågs liksom en nyanländ forsärlehona.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, March 16, 2003 at 19:26:41 (MET)

15/3 Farhult: 1 trana str. N, 1 havsörn och 11 skärfläckor. Stenkrossen: 2 sädesärlor.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 16, 2003 at 19:04:55 (MET)

16/3.Sandön,0845-1300,byig V-NV. Pilgrimsfalk 1 subad satt på ön,gjorde sedan ett jaktförsök ute vid Själrönnen.Ormvråk 76 ex str,havsörn 1 subad satt ute på Själrönnen,flög sedan mot Rönnen(visade upp sig på nära håll i fint medljus),strandskata 48,tofsvipa 19,storspov 16,skäggmes 12,stare 5 str,skärfläcka 2,bläsand 1 par,ringduva 75ex + 37 ex str,salskrake 1 par(flög mot Rönnen),sångsvan 5 ex subad + 1 ex ad,grågås 6 str,steglits 1 ex str,större strandpipare 12 ex,stjärtand 2 par.En mindre hackspett ropade i Utvälinge.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 16, 2003 at 15:14:22 (MET)

15/3: I stället för melodifestival blev det en kvälls- o nattrunda på Söderåsen med 11 kattugglor, 3 pärlugglor, 2 hornugglor o berguv. Skällande räv o spelande rapphöna följde med på köpet. Ett Tranerödsmosse med Halomåne av bästa slag bjöd på horn-, katt- o pärluggla samtidigt. Upplevelserna delades med Bengt Hertzman o Martin Persson.
Kent Ivarsson
Kågeröd, - Sunday, March 16, 2003 at 01:40:57 (MET)

15 mars. Bevakning vid Hittarps rev mellan 06.30-16.00. Inte lika många ormvråkar som igår, men 1273 ex är inte att förakta. Vidare bland rovfåglarna sträckte - havsörn 2 yngre, glada 2, blåhök 1 hona, sparvhök 11 samt duvhök 1. Av övriga arter kan nämnas bl a, smålom 14, sädgås 33, sjöorre 124, skedand 3, ejder 216, alfågel 3, trädlärka 8 samt vinterhämpling 2. Bland rastarna - forsärla 2 samt gransångare 2. Medobsare under dagen var, Henrik E, Johan S, Bengt A och Peter B.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 15, 2003 at 19:41:18 (MET)

15 mars; Lerhamn, skäggdopping minst 324 rastande ex, skärpiplärka 4ex. samt en nordsträckande trana vid 12-tiden. På stranden vid Strandbaden 2 sädesärlor på ef.m. Ornakärr i kvällningen en magnifik uppvisning av fyra jordugglor, enkelbeckasin 1ex, fjällvråk 1ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, March 15, 2003 at 19:31:10 (MET)

Lör 15/3 16.30. En brun kärrhök vid Vegeholms ishall.
Leif Dehlin
Ängelholm, - Saturday, March 15, 2003 at 18:42:38 (MET)

Lördag 15 februari Krapperup: Varfågel 1 ex samt 325 ex Sångsvan. Vid Vattenmöllan 1 ex Forsärla samt gott om Starar.
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, March 15, 2003 at 18:05:53 (MET)

Fredag den 14/3 kl. 10:50. Sånglärkorna stod som spön i backen på Ängelholms-slätten mellan flygplatsen och Hjärnarp.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Saturday, March 15, 2003 at 17:51:49 (MET)

15 mars. I havet utanför Rydebäck sågs på morgonen 57 rastande skäggdoppingar i flock. Vidare 10-talet bläsänder och tre storskrak. Inget sträck i sundet då dimman låg ganska tät.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, March 15, 2003 at 17:39:43 (MET)

15 mars
Farhult, vackert vårväder i den tidiga morronen: 1 sädesärla, 8 skärfläckor, 1 bläsgås, 10 krickor, 2 salskrakar (honor) och 7 mindre korsnäbbar. Vid Rönnen 1 alfågel, 1 svarthakedopping, ca 30 sträckande ormvråkar, 2 kärrsnäppor. Sandön bjöd på 2 skärfläckor, 1 ung havsörn och 1 pilgrimsfalk, 1 trädlärka. Medobservatörer: Studiefrämjandets o Naturskyddsföreningens fågelcirkel

Hasslarp mellan 13-15.30 tillsammans med Christer Strid och Björn Ekelund: 2 gråhakedoppingar, 1 salskrakshane, 2 stjärtänder, 6 brunänder, 1 trana, 2 enkelbeckasiner och ca 200 sträckande ormvråkar, 5 fjällvråkar och 2 sparvhökar. Vid Kattarp en stor flock sångsvanar innehållande minst 9 mindre sångsvanar och på vägen mellan Vegeå och Ängelholm en varfågal.
Thomas Wallin
- Saturday, March 15, 2003 at 16:44:57 (MET)

15 mars En otroligt vacker morgon upplevdes vid Djurholmen på Hallandsåsen. Innan gryningen hördes 4-5 kattugglor i området. På väg ut mot fågeltornet hördes 1 Trana nära, samt några i fjärran. Orrspel hördes och en tupp sågs. Rackelhanen från förra året hade förflyttat sig till detta området. Tyvärr hade den inte begåvats med något vackert läte precis. En blandning mellan gris ock kornknarr är nog en bra liknelse. I övrigt sågs; Sångsvan 11 Sträckande, Sädgås 20 str. Bläsgås 22 str. Grågås några småfl. Str. Ormvråk 2, Spillkråka 2 i trummduell, Trädlärka 1 str. Rödhake sång i gryning. Dubbeltrast 1 str. Tofsmes 2, Nötskrika flera Nötkråka 1, Mindre korsnäbb 10, Bändelkorsnäbb 1 hontecknad stationär i området. Ett besök på denna lokalen kan varmt rekommenderas intygar Peter Bjurenstål och Bengt Andersson.
Peter Bjurenstål <clotbey@swipnet.se>
Ramlösa, - Saturday, March 15, 2003 at 16:30:31 (MET)

15/3-03.Tog en runda utåt Ängelholms reningsverk och vid idrottshallen upptäckte jag att det sträckte ormvråk.Mellan 1050-1100 passerade 65 ex,men sedan var det tvärdött.Lite längre fram,precis där asfaltvägen börjar ut mot reningsverket,såg jag en fågel som låg i Rönneå och som jag inte riktigt fick kläm med blotta ögat.Snabbt upp med jagaren och det visade sig vara en salskrake(hona) och denna art är mycket sällan sedd i Rönneå.När jag står och kollar på skraken,så hörs helt plötsligt en mindre hackspett ropa inne från träden.Snacka om ett lyckat stopp på rundan.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 15, 2003 at 13:55:59 (MET)

lördagen den 15 mars; Några timmar med Lars-Bertil Nilsson i tornet vid Tranerödsmosse den ljuvliga marsmorgon gav bl.a; en ropande pärluggla (höll på till 06.00), några kattugglor, tre trummande spillkråkor, en m.hackspett, stenknäck, korsnäbb, två talltitor, en del sträckande gäss och så har staren anlänt till åsen.
Kent Ivarsson <kp.ivarsson@swipnet.se>
KÅGERÖD, - Saturday, March 15, 2003 at 12:59:07 (MET)

14 mars. Besökte HASSLARP, där det nu börjar hända saker. Flertalet Gravänder, Viggar, Brunänder, Strandskator och Knipor. En Stjärtand och en Kricka (båda hanar). Dessutom en mycket ung Kunsörn som länge cirklade i luften innan den i en MAKALÖS hastighet dök snett ner mot en hare. Kungsörnen fick sedan sällskap av tre andra örnar som tillsammans försvann västerut.
Heléne Bengtsson och Thomas Friström <info@mediabasen.se>
Helsingborg, - Saturday, March 15, 2003 at 10:44:56 (MET)

Lörd. 15/3 Sökandet efter orrar vid Röglan och Snoggarp gav 0! Ärdet för tidigt, finns det inga orrar kvar eller var de bara inte spelsugna? HASSLARPS DAMMAR: brunand 8, stjärtand 2 (så fin den lokalen blivit!) KULLASPETSEN: (tillsammans med Alf P och Kalle) bl.a. snösparv 3, trädlärka 1, sjöorre (!) 1, vidare jagade en tumlare utanför klipporna vid lilla fyren. Det var mer skönt på Kullen än det var fågelrikt!
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, March 15, 2003 at 10:41:27 (MET)

14 mars. Sträckräkning vid Hittarps rev kl. 07-18: Sädgås 31, Bläsgås 22, Dvärgmås 3, Storskrake 47, Trana 1+6+8, Havsörn 2 ungf., Ormvråk 2183, Fjällvråk 2, Sparvhök 13, Trädlärka 2 och Snösparv 1. Sträckriktningen har varit O eller NO utom för dvärgmåsarna som flög söderut. Ännu dock inget påtagligt sträck för varken ejder eller sjöorre. Observatörer under dagen: Mats Rellmar, Bengt Andersson med sporadisk men viktig stöttning av Johan Stenlund & Thomas Svanberg.

Hbg, USA - Friday, March 14, 2003 at 20:18:36 (MET)

13 mars. Sträckräkning vid Hittarps rev kl. 07-12.30: Havsörn 1 ungf., Ormvråk 192, Sparvhök 3, Kaja 1150 och snösparv 5.
Mats Rellmar
Hbg, - Friday, March 14, 2003 at 20:05:29 (MET)

13 mars
På Rönnen satt en gammal pilgrimsfalk och utanför flög 6 alfåglar. Vid Rösan 5 skärfläckor och väldigt många större strandpipare, strandskator och storspovar.
Thomas Wallin
- Thursday, March 13, 2003 at 18:13:39 (MET)

13 mars. En liten eftermiddagstur i det soliga men ännu kyliga vädret. Vid SANDÖN de fem skärfläckorna. Runt STUREHOLM gott om hämplingar tillsammans med många sånglärkor. Strax norr om KATTARP på vägen mot VÄLINGE rastade 25 sångsvanar och 2 mindre sångsvanar på en åker. Vid HASSLARPS SOCKERBRUKSDAMMAR var det full fart: 6 brunänder, 1 stjärtandshanne, flera grågässpar och mycket annat. Jag stannande även vid det gamla sockerbruket men ingen av de häckande svarta rödstjärtarna sågs till. Troligen har de inte anlänt ännu.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, March 13, 2003 at 16:56:35 (MET)

13/3-03.Gick längs kusten från Farhult till Sandön med följande resultat.Helt felaktig vindriktning för sträck,men lite vårfåglar sågs ändå.I Farhultsviken var det gott om fågel,främst grågäss,tofsvipor,gräsänder,strandskator(74),gravänder.3 hämplingar drog förbi och en subad havsörn drog mot ost kl 0943.Letade efter hornugglor på dom kända platserna i Farhult,men dessa är nog på häckningsplatserna nu.Vid Stenkrossen sjöng 2 järnsparvar och 5 alfågelhanar låg i havet utanför.Vid Rösan gick 5 skärfläckor och letade föda i det höga vattenståndet.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, March 13, 2003 at 13:21:21 (MET)

12/03 2003. Promenad på Mölle fälad denna eftermiddag. Vid "Laxabäckens" utlopp i Vattenmöllan: 23st Kanadagäss, 4 Gravänder, 17st Starar och ett par Strandskator. 4st Tofsvipor på åkrarna ovan fäladen. Sjungande Gulsparvar på flera ställen.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, March 12, 2003 at 23:05:42 (MET)

Onsd. 12/3 Resultat av lite lunchskådning: SANDÖN: skärfläcka 5, kärrsnäppa 8, st. strand 36, storspov 41 RÖNNEN: vitkindad gås 2, stare 22 På en åker mellan JONSTORP och sjkutbanan: sädesärla 1 ORNAKÄRR: fjällvråk 1, ormvråk 5, glada 1, tornfalk 2, pilgrimsfalk 1, tofsvipa 120, st.strand 2, m.sångsvan 6 Under förmiddagen sträckte några ejderflockar förbi utanför Lerberget (ca 200 ex)
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, March 12, 2003 at 13:54:54 (MET)

Onsd. 12/3 Resultat av lite lunchskådning: SANDÖN: skärfläcka 5, kärrsnäppa 8, st. strand 36, storspov 41 RÖNNEN: vitkindad gås 2, stare 22 På en åker mellan JONSTORP och sjkutbanan: sädesärla 1 ORNAKÄRR: fjällvråk 1, ormvråk 5, glada 1, tornfalk 2, pilgrimsfalk 1, tofsvipa 120, st.strand 2, m.sångsvan 6 Under förmiddagen sträckte några ejderflockar förbi utanför Lerberget (ca 200 ex)
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, March 12, 2003 at 13:54:10 (MET)

10/3 2003. Vid en liten vårpromenad på Kullaberg denna em. sågs bl.a. en liten flock på ca.10 ex. Större Korsnäbb. Blandad flock bestående av honor, hanar och fjolårsungar. En likaledes liten flock (räknade till 7 st.) Stjärtmesar av vår nordeuropeiska ras surrade runt. Ganska svårräknade små krabater. Sitter inte stilla så värst länge på samma plats. Medobservatör var Nisse Länsberg.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Wednesday, March 12, 2003 at 12:01:08 (MET)

11 mars kl.12:40. 10 tranor flög över idrotsplatsen i Munka-Ljungby
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Tuesday, March 11, 2003 at 22:17:02 (MET)

030311 Middagstid. Spiral med dussintalet vråkar som snurrade över Drottninghög.
Lars Linderström <lars_linderström>
Helsingborg, - Tuesday, March 11, 2003 at 18:46:09 (MET)

11/3. På förmiddagen i Arild sågs följande, 5str mi sångsvan,ca300str sångsvan,250str grågäss, 7str trädlärkor, 1str dubbeltrast och mycket bo/bergfink sträckte ut över viken. Dessutom 1 ropande gröngöling och 2ex hämpling vid strand hotell.
Kristian Linde
Ängelholm, - Tuesday, March 11, 2003 at 16:56:44 (MET)

10/3-03 Höghult:Kungsörn 1 subad,Blåhök 1 hona,Glada 1,Fjällvråk 1 2k(som varit här hela vintern),Tofsvipa 2 spelflykt,Skogsduva flera,mängder med sjungande lärkor,Spillkråka 1,Mindre korsnäbb 12.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Tuesday, March 11, 2003 at 10:17:19 (MET)

Morkullorna tycks vara i rörelse. Även vi hade en iakttagelse i helgen på tomten. Dessutom drygt 20-talet gråsiskor som dagligen kommer till fågelbordet. Svartkråkan syn också så gott som dagligen. Är i par med en "vanlig" grå kråka. Paret stationärt.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Monday, March 10, 2003 at 19:35:25 (MET)

Mån den 10 mars. En morkulla flög över Fältarpsvägen i förmiddags.
Patrik Söderberg <patrik.soderberg@ebox.tninet.se>
Helsingborg, - Monday, March 10, 2003 at 18:10:53 (MET)

9/3. I Farhult rastade minst 100 strandskator och en ad pilgrimsfalk. På Rönnen sågs en dubbeltrast, och på Sandön en myrspov.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 10, 2003 at 06:45:16 (MET)

8/3. I Ängelholm satt ca 30 sidensvansar i ett träd på södra utmarken. Vid Sandön sträckte en hel del gäss samt en ljungpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 10, 2003 at 06:42:05 (MET)

9/3-03 Lönhult: Norr om gården Tofsvipa 100,Stare 7,Sånglärka minst 100 rastande.Utvälinge:Taltrast 1.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Monday, March 10, 2003 at 00:18:42 (MET)

9/3 2003. En promenad på Svedberga kulle i eftermiddag. 2st. hanfåglar Större Hackspett jagade runt på samma träd. En flock på minst 100 Tofsvipor på äng västsidan av kullen kl.15.00 Disigt men en tydlig vårkänsla i luften.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Sunday, March 09, 2003 at 22:53:49 (MET)

8/3 Farhult: Sånglärkor ca 300 ex, tofsvipor 72 ex, starar 26 ex. och ormvråkar 16 ex. sträckande åt ost. Störrestrandpipare 10 ex, Strandskator 35 ex, Gravänder 60 ex. och Häger 2 ex. rastande.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 09, 2003 at 19:23:54 (MET)

7/3 1 ropande hornuggla i Farhult. 1 häger flög över på Husensjö och en till häger vid Långhult.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, March 09, 2003 at 19:09:24 (MET)

9 mars. Så kom den då, den första riktiga vårmorgonen. Sista vinterfågelräkningen för säsongen i Allerumskogen - Nellåkra. Ganska tät dimma men detta kompenserades väl av helt vindstilla väder.Fåglarna gillar uppenbarligen dimma för konserten var både varierad och mångstämmig. 42 arter räknades in och bland dessa märktes 18 sjungande gulsparvar, minst 8 trummande st hackspettar, 1 sj dubbeltrast, mängder av sj bofinkar, 1 taltrast, 6 rödvingetrastar, 10 starar, 8 tofsvipor, 1 sj hämpling,8 m korsnäbbar, 1 morkulla, 7 rast skogsduvor, 1 sj nötskrika (inte vackert!)och naturligtvis massor av sånglärkor.Grönfinken har plötsligt etablerat sig ordentligt i området, den hördes sjunga på i stort sett alla 20 punkterna.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, March 09, 2003 at 19:03:43 (MET)

9 mars. 7 skärsnäppor innanför Grytskären och 8 stjärtänder vid Ranarpsstrand.
Henrik Johansson
- Sunday, March 09, 2003 at 17:56:45 (MET)

8/3-03 Ornakärr: Inga ugglor i mossen men dock en ad. Havsörn som lyfte och drog i väg i sakta mak. Stenkrossen: Intensivt insträck av både småfågel och vråk i dimman. Ett 25-tal Ormvråk kom in på kort tid. Gott om lärkor och duvor.Roligaste obsen där var Forsärla 1 ex insträckande. Fortsatte via Sandön till Klören. Ingen Rördrom tyvärr... Rätt dött i skogen också. Fuglarne satt väl och tryckte i det bistra snöfallet där. På väg hemåt en artren flock på 40 Skogsduvor rastande i en björk vid Karlsfält. Medobservatörer var Paulina Tufvesson , Rolf Hansson och golden retrievern Skrållan
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 09, 2003 at 17:22:27 (MET)

Lörd 2003-03-08. Rönnen: 1 ex St strandpipare, 6 ex vipor, 31 ex gravand, 26 ex kricka, 1 ex jagande duvhök. Sandön: 31 ex St strandpipare, 8 str starar, flertalet vipor och gravänder. På Själrönnen 1 ex pilgrimsfalk. Vegeå vid bron, 1 ex rördrom. Rönneå vid stadshuset 1 ex rörhöna.
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Saturday, March 08, 2003 at 17:55:47 (MET)

8/3-03.Tog en långpromenad med dvärgpudeln för att kolla efter vårtecken.Färden gick genom Sibirien och genom skogen till spetsen på Klören.På denna sida sågs 3 snösparvar hoppa omkring på isflak i strandkanten och 3 kärrsnäppor letade föda i vattenbrynet.På sträckan Klören-Sibirien räknades in 26 större strandpipare och några stycken hade redan börjat spelflyga.Väl framme vid Sibirien sågs dagens roligaste art,en trana som drog mot NO.Inte så illa pinkat med trana redan 8/3.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 08, 2003 at 16:27:08 (MET)

8 mars. Några insträckare över Laröd - 20-tal grågäss, 35 tofsvipor, gott om lärkor samt 4 ljungpipare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 08, 2003 at 15:51:41 (MET)

8/3. Började dagen med att ha 32str tofsvipor över Villan i Ängelholm. Tog en tur ut till sandön på förmiddagen, där kunde hela 32ex st. strandpipare räknas in, övrigt såg 1par stjärtänder 34str sädgäss mot norr och massivt sträck av lärkor. Vidare till rönnen där såg en flock med stare ca15ex och vid farhults byn fanns det 1ex dubbeltrast tillsammans med 45ex stare.
Kristian Linde
Ängelholm, - Saturday, March 08, 2003 at 15:37:36 (MET)

7/3 Kl. 13:15. VÄLAKÄRRET(vid motorbanan).Vid lunchrundan idag med hunden, seglade en ung Havsörn över oss. Den drog sen vidare österut mot Filbornatippen. Kort därefter stötte vi en Dvärgbeckasin som drog iväg norrut.
Lars Hallbeck <hallbeck@angeholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Friday, March 07, 2003 at 21:17:20 (MET)

7/3-03 Höghult: Äntligen intensiv mångstämmig lärksång över fälten.Skogsduva 7.
Göran Cederwall <gcederwall@swipnet.se>
Höghult, - Friday, March 07, 2003 at 16:53:28 (MET)

7 mars Ljungabolet, Starar 2
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Friday, March 07, 2003 at 15:13:14 (MET)

6/3 3 sånglärkor sträckade på morgonen åt ost över Husensjö, Helsingborg och det var vår i ungefär 5 minuter.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, March 07, 2003 at 13:00:36 (MET)

6 mars. Ljungabolet. Det är 5-6 år sedan, men i dag kom de - sidensvansarna ! Det låg 6 äpplen på marken, men alla 12 fåglar skulle absolut på samma äpple !! Nu ligger det fem kvar, så må se om de återkommer i morgon till nästa äpple.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Thursday, March 06, 2003 at 18:29:54 (MET)

6/3. Vid 111:an och avfarten till Jonstorp flög det över 2ex tofsvipa vid 11-tiden idag.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, March 06, 2003 at 17:48:21 (MET)

6 mars.1 ex Kungsfiskare i Rönne å i dag på morgonen
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, March 06, 2003 at 11:12:46 (MET)

5 mars. En Kungsörn, subad, jagade över Ornakärr. Den Svarthuvade måsen var kvar i Viken, idag strax söder om hamnen och fortfarande i vinterdräkt. Över Laröd flög en ensam Tofsvipa.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, March 05, 2003 at 22:01:06 (MET)

Ljungabolet 4 mars. Fick besök av 7 gråsiskor, som gav ett mycket ljust intryck. Fjäderdräkten var "burrig" och svansroten gråvit. Efter en koll i tuben kunde jag dock konstatera att alla näbbarna var kraftiga, gula och mörka på näbbryggen (som det står i "Fågelguiden") så det blev ingen snösiska denna gång.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 05, 2003 at 21:48:07 (MET)

5/3. Vid södra utmarken i Ängelholm fanns det 24ex sidensvans på eftermiddagen och över Arild på morgon sträckte det ca 30ex sånglärka.
Kristian Linde
Ängelholm, - Wednesday, March 05, 2003 at 21:32:29 (MET)

20030305: VEGEÅN 2 Rördrommar SANDÖN 1 Stjärtand, 3 str Tofsvipor, 2 str ormvråkar KULLEN 2 Dubbeltrastar FARHULT 1 Större strandpipare och slutligen RÖNNEN där 3 Större strandpipare hade anlänt.
Peter Franzén <p_frasse@hotmail.com>
Ängelholm, - Wednesday, March 05, 2003 at 17:07:38 (MET)

Onsd. 5/3 RIPAGÅRDEN: kricka 6, rödvingetrast 1 inga berglärkor trots ihärdigt sökande SANDÖN: salskrake 8, tofsvipa 2 (drog norrut vid Själrönnen)
Björn Elmlund <bjorn.elmlund@swipnet.se>
Lerberget, - Wednesday, March 05, 2003 at 12:26:44 (MET)

4 mars - Vore bra om man kunde ange vilken vinjettfågeln är och var bilden kommer ifrån och vem fotografen är. Kunde stå i "undertext". Jag har aldrig sett den nuvarande och kommer nog aldrig att hitta den heller, men den är enastående vacker. Bara ett förslag i all anspråkslöshet. Börje
Börje <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, March 04, 2003 at 23:16:43 (MET)

4 mars
1 tofsvipa, 3 rödbenor, 7 bläsänder, 1 kricka och 2 gravänder idag på eftermiddagen mellan Vistorps hamn och Grytskär. Vid bron över Rössjöholmsån i Errarp en strömstare. Medobs: Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs
Thomas Wallin
- Tuesday, March 04, 2003 at 20:50:14 (MET)

Lite sent men ändå: de fyra berglärkorna kvar mellan Ripagården och Gröthögarna 1 mars. Samma dag en grupp med 5 älgar på Älemossen. Skånsk norrlandsstämning.
Henrik Johansson
- Monday, March 03, 2003 at 19:04:52 (MET)

Har för första gången sett en Stenknäck vid mitt fågelbord. Mycket fin fågel med många olika bruna nyanser och en mycket kraftig näbb.
Thomas Johansson
Torup, - Monday, March 03, 2003 at 14:06:48 (MET)

2/3. Salskrakarna utanför Sandön hade utökats till 4 hannar och 3 honor, och i Vegeholm var de två rördrommarna kvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 03, 2003 at 09:16:28 (MET)

1/3. 2 rördrommar smög i åkanten i Vegeholm. En av dem gjorde ett blixtsnabbt hugg mot något i vassen, varvid den miste fotfästet på isen. Resultatet blev platt fall på magen utan något byte. Inte vidare elegant. I Ornakärr blev det inga ugglor (mitt på dagen), men däremot 1 fjällvråk, 1 förbiflygande pilgrimsfalk och i ån ett par bläsänder. Söder om Farhult drog en glada på låg höjd över fälten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 03, 2003 at 09:14:19 (MET)

1 mars, en glada sågs vid Västra Karup. Gladan är ännu sällsynt på Bjäre, men mitt intryck är att man ser den allt oftare här.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, March 03, 2003 at 08:39:37 (MET)

2 mars. Med anledning av raporterna om skövling av de småfågeltäta buskagen på Örby ängar förra veckan så har jag varit i kontakt med kommunbiolog Fredrik Bengtsson. Den information jag fick kan ju vara av allmänt intresse. Tanken har varit att man ska öppna upp delar av det igenvuxna området kring skjutbanan i en linje som stämmer med betesmarken söder om vägen som går från Sundsgården ner mot Råå hamn. Här planeras att stängslas för betesdjur så att man på sikt kan få en omväxlande miljö med grässvål OCH buskage.Entreprenören hade missförstått direktiven och kartskissen och i princip fällt alla träd och buskar norr om vägen plus lite till. Så dålig kommunikation är ju oförsvarbart. Återstår att se hur näktergalar,kärrsångare och andra drabbas. Under alla förhållande har stor skada skett.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Sunday, March 02, 2003 at 22:38:31 (MET)

2 mars KOF exkursion som leddes av undertecknad och L-G Nilsson hade samlat ett tjugotal tappra i den kalla snålblåsten.Vi konstaterade genast att våren knappast var i antågande då fågeltillgången var knapp.Rönnen.Storspov 1ex Strandskata 2ex Gravand 6ex Kanadagås många Grågås 2ex Sparvhök 1ex.Vi fortsatte till Flaggstången vid Sandön.Salskrake 4 hanar 2 honor Storspov 20 tal.Klören.Mindre korsnäbb 15 tal Kungsfågel 1-2 ex,längs ån på väg mot parkeringen 1st Rördrom
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, March 02, 2003 at 20:28:31 (MET)

1 mars Förslöv.En jätteflock med Bergfink på flera tiotusental individer drog fram i och över Prästgårdsområdet.I dess spår 2st Sparvhökar och senare också 1 st Pilgrimsfalk i Håleområdet.Medobservatör Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, March 02, 2003 at 20:13:24 (MET)

1/3 Rönnen: 4 rapphöns, 1 pilgrimsfalk och ett 20-tal gråsiskor. Sandön: 15 kärrsnäppor, 1 strandskata och 1 glada.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 02, 2003 at 18:47:24 (MET)

Medobsare på örnrundan var som vanligt Paul Fors.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, March 02, 2003 at 18:26:55 (MET)

Sönd 2/3-03. En sväng i kända örnmarker gav följande: 1 ex havsörn, 2 ex kungsörn, 4 ex ormvråk, 3 ex fjällvråk, 1 ex blå kärrhökshane, 1 liten flock på ett 10-tal steglits och vid bron över Vegeå 1 ex rördrom längs vassen på norra sidan. Men var sjutton blir våren av.....
Tommy Malmberg <tommymalmberg@ebox.tninet.se>
Ängelholm, - Sunday, March 02, 2003 at 18:24:45 (MET)

1 mars. NYHAMNSLÄGE: Gråsiska 5. LERHAMN (tillsammans med Alf P): I tångvallarna; Vattenpiplärka 1, Skärpiplärka 3, Ängspiplärka 6, Koltrast 4, Björktrast 30-tal, i trädgårdarna; Gråsiska 10-tal, Steglits ca 35. JONSTORP-FARHULT: Storspov 20-tal, Strandskata 2, Gravand ca 25, Kanadagås ca 350, Grågås ca 150.
Thomas Terne <paula.terne@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, March 02, 2003 at 18:20:43 (MET)

Söndag 2 Mars Lerhamn: Enkelbeckasin 1 ex, Dvärgbeckasin 1 ex, Stare 1 ex, Sångsvan 90 ex, Snatterand 1 ex hane samt ca 800 Ringduvor över Krapperup.
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, March 02, 2003 at 13:12:08 (MET)

Pålsjö Östra 030302 I en flock med ringduvor satt en turkduva, i ett träd på Romare stiftelses tomt.
Lars Linderstrom <lars_linderstrom>
Helsingborg, - Sunday, March 02, 2003 at 10:02:55 (MET)

1 mars. Under efternatten ropade 2 kattugglor liksom 1 hornuggla vid Djurholmen på Hallandsåsen. På morgonen sågs bl a, 1 tofsmes och 2 talltitor. I Hjärnarp en flock om minst 15000 bergfinkar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 01, 2003 at 19:28:57 (MET)

1 ex kungsfiskare sågs vid Vegeå nedanför Findus reningsverk. I övrigt sågs ej något speciellt.
Kenneth Emanuelsson <Kenneth.Emanuelsson@mbox302.swipnet.se>
Bjuv, - Saturday, March 01, 2003 at 19:14:21 (MET)

010303 Vårens första Starar i inlandet, för mej i allafall. 2 st. rastade tills. med Björktrastar vid Össjö på em.
Lars Nilsson <larskocken@hotmail.com>
Munka Ljungby, - Saturday, March 01, 2003 at 19:02:14 (MET)

1/3 Hade en stund mitt på dagen besök av en snösiska vid min fågelmatning,den sällskapade med 4-5 gråsiskor.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, March 01, 2003 at 18:57:35 (MET)

Lördag 1 mars Lerberget: 1 ex Snösiska hane tillsammans med 6 Gråsiskor i trädgården. Senare på eftermiddagen rastade även 15 Sidensvansar.
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, March 01, 2003 at 18:05:35 (MET)

1 mars
Mer vinter än vår denna årets första vårdag men många goa obsar: vid Klörenbron steppade rördrommen omkring på isen. I Farhult 18 bläsgäss tillsammans med grå- o kanadagäss, ca 20 storspovar, 2 strandskator mm. På Rönnen satt en pilgrimsfalk på högsta kullen. Runt Stureholm 2 gamla och en subadult havsörn, tre unga kungsörnar, duvhök och stora flockar med gäss. Ytterligare en havsörn på fälten mellan Klören o Ängelholm där också en grann stjärtandhanne landade tillsammans med några gräsänder. Medobservatörer: Stig o Bodil Forsberg, Mona Jönsson, Merete Carlsson och Sonja Hallberg.
Thomas Wallin
- Saturday, March 01, 2003 at 14:28:07 (MET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid, Boris Olsson och Thomas Wallin.