Observationer november 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken
30 nov. En bläsgås sågs tillsammans med några hundra grågäss utmed väg 112 i höjd med Farhult. På Klören i ett meståg fanns 2-3 talltitor liksom 1 tofsmes.

Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, December 03, 2003 at 11:18:10 (CET)

30/11. I Sandönområdet sågs 16 sångsvanar, 24 storspovar, 1 ung havsörn, 4 strandskator och 1 hanne blå kärrhök. Invid Rönnen låg 4 sjöorrar, 8 bläsänder och 1 hona salskrake.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 01, 2003 at 06:50:16 (CET)

30/11 Torekovs rev: 1 vattenpiplärka tillsammans med 10-talet skärpiplärkor. 1 ad. hanne sjöorre rastade på vattnet och en stenfalk drog över. Medobservatörer: Lennart och Gert-Ove.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, November 30, 2003 at 19:21:23 (CET)

Söndag 30/11 Höganäs hamn - Margreteberg: Smådopping 2 ex, Rödbena 1ex samt Vinterhämpling 20 ex.
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, November 30, 2003 at 17:46:56 (CET)

Sönd. 30/11 BÅSTAD HAMN: 1 alfågel, 1 kungsfiskare
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, November 30, 2003 at 16:36:31 (CET)

Svårt att räkna räkna fåglarna när man kört örnrundan 3 ggr.Kungsörn 3ex subad,Blå kärrhök.tycktes finnas överallt.Fjällvråk 1.samt Varfågel 1,vid rälsen vid Rögle slott.Medobservatör:Axel Hellman.
Kjell D Högström <042.124011@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, November 29, 2003 at 23:07:14 (CET)

28/11 VÄLAKÄRRET I dag på lunchrundan med hunden stötte vi en Morkulla, två gånger t.o.m.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Friday, November 28, 2003 at 22:15:11 (CET)

25 november. Ute på Tropical beach på Parapeten har funnits två svarta rödstjärtar en längre tid. I dag var där till och med tre, möjligtvis fyra. De små krabaterna är svåra att räkna när de far som tättingar in och ut bland stenbumlingarna nedanför muren. I tången dessutom minst tre skärpiplärkor.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Tuesday, November 25, 2003 at 13:27:27 (CET)

24/11 Vid ett kort besök på Rönnen satt 1 Havsörn (adult) och rastade i solen den drog sen iväg mot Västraby hållet.
Lennart Engman
Jonstorp, - Monday, November 24, 2003 at 21:06:44 (CET)

24/11. En stor flock skäggmesar höll till i vassarna i Utvälinge. När fåglarna passerade gattet vid betongbron kunde de räknas in en efter en. Det blev jämnt 50 ex. Igår sågs en vattenrall på samma lokal.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 24, 2003 at 17:10:11 (CET)

23 nov En pilgrimsfalk höll till en stund vid Nellåkra och gjorde några jaktsvep över åkrarna.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 23, 2003 at 22:36:30 (CET)

23/11-03 Höghult-Stureholm-Västrabydammarna (em):Havsörn 2 ad+ 1 trol subad.Fjällvråk 2.Vid dammarna många hundra ljungpipare och c:a 50 tofsvipor.Medobs Heidi Malmgren.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, November 23, 2003 at 21:50:09 (CET)

23 nov. på Rönnen vid 10-tiden 3 rastande havsörnar två i det närmaste adulta och en subad. Vid Rösan ca 11:00, på stenarna inne vid sommarstugeomr. ytterligare två subadulta havsörnar. Stureholm två kungsörnar och en varfågel. Vid "Klondyke" Höganäs på ef.m. en vattenpiplärka.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, November 23, 2003 at 16:42:57 (CET)

Söndag 031123 09.00-14.00. Summering av dagens KOF-exkursion till Lundåkrabukten och Barsebäckstrakten. Mängder av gäss, främst Kanada- och grågäss men även vitkindade, säd- och bläsgäss. I gåsflocken 11 st tundrasvanar. Ett tiotal vardera av fjäll- och ormvråkar. En varfågel. Många av änder varav bl a ett tiotal stjärtänder. Flockar av sidensvans, steglits och stare. En stor flock på 300-400 ljungpipare och ett hundratal tofsvipor. Totalt ett femtiotal fågelarter samt 9 skådare.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Sunday, November 23, 2003 at 16:42:39 (CET)

23/11. 10.30-12.00 På Sandön 1 ex Havsörn samt Själrönnen ytterligare 1 Havsörn. En tur på örnrundan sågs 2 ex Kungsörn och 1 ex blå kärrhökshane. Efter en blixtutryckning till Stafsinge strand utanför Falkenberg tillsammans med Björn Elmlund fick vi den utlarmade Nunnestenskvättan (Paul Fors var tyvärr inte med).
Tommy Malmberg, Paul Fors <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, November 23, 2003 at 16:16:39 (CET)

22 november. I ett ensamt stort träd mitt på en åker vid Ottarp satt 29 st glador nästan helt stilla.
mats olsson <mats.olsson@helsingborg.se>
helsingborg, - Sunday, November 23, 2003 at 10:55:43 (CET)

22 nov. Mölle. Stor oro bland småfåglarna avslöjade i eftermiddags en sparvuggla fint exponerad i en trädtopp borta vid SCA:s semesterstugor.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Saturday, November 22, 2003 at 21:47:58 (CET)

22 nov. Vinterfågelräkning Laröd-Nellåkraskogen. Tidvis täta dimsjok men å andra sidan så vindstilla att man hörde minsta pip. Normalt resultat för årstiden, 34 arter och ca 600 individer. Nämnas kan en jagande juv kungsörn, 1 fjällvråk, 85 ljungpipare, 14 stjärtmesar, 1 spillkråka. På en stubbåker kryllade det av fågel som åt frön. Vid närmare koll visade det sig vara 110 gulsparvar, 35 grönsiskor och 1 nötskrika (!). Noterbart var också ovanligt många kungsfåglar. Man kan också konstatera att rödhaken i allt större utsträckning övervintrar i landskapet.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Saturday, November 22, 2003 at 20:11:30 (CET)

22 november kl 10-15. Vid starten tjock dimma, som lättade och övergick i regn till slut. Stureholmsområdet: Två kungsörnar, varav en fin närobs av 1k-fågel i Bjärbolunds allé. Uppemot tio orm- och fem fjällvråkar. Vid och i fiskdammarna c:a 200 ljungpipare, två hägrar, en skarv, fyra sångsvanar, två bläsänder, en hane blåhök. En juv pilgrimsfalk vid ställverket. Gröngöling hördes från Stureholmsskogen, spillkråka kom flygande. Varfågel S om Rögle säteri. Vid Välinge bro en stor flock grönsiska i alarna, även nån steglits. Vid Sandön i regnet fina närobsar av skäggmes vid bryggan, omöjliga att räkna, men säkert var där minst ett par dussin. Dessutom minst fem sävsparvar. Medobsare Crister Olsson.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Saturday, November 22, 2003 at 19:14:04 (CET)

Hovs hallar: Tretåig mås 3 ad,Tobisgrissla 3, Gråhakedopping 1, Sillgrissla 2, Sidensvans 5. Dessutom fyra tumlare! Kattviks hamn: Tordmule 1, Sidensvans 30 Båstads hamn: Kungsfiskare 1
Olle Holst <olle.holst@jingis.se>
Lund, - Saturday, November 22, 2003 at 17:45:02 (CET)

2003-11-19. Innan regnet kom sträckte 5 smålom, 1 havssula, 3 tretåig mås, 4 tobisgrissla och 28 sillgrisslor/tordmular förbi Kullen. Medobs: Teuvo Karjalainen.
Vid Lousiefred fanns idag 31 sångsvan och bland dessa 2 mindre sångsvan.
Mats Peterz
Viken, - Wednesday, November 19, 2003 at 23:10:09 (CET)

I stadsparken (Helsingborg) i morse fanns en flock trastar. Ett drygt 30-tal, varav några var dubbeltrastar. Ett något udda "nedslag".
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Tuesday, November 18, 2003 at 18:27:25 (CET)

17/11-03.Berguv 1 ex i skogen vid reningsverket Ängelholm ! Mycket fin obs vid 13.00 tiden.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, November 18, 2003 at 11:06:40 (CET)

18 Nov-Båstad hamn 1 Kungsfiskare och 3 Snösparvar
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, November 18, 2003 at 09:50:27 (CET)

I går den 16 nov. såg vi vid Sandön 2 Havsörnar, 1 subadult & 1 ung, och bort mot Rönnen även en 3:e ung Havsörn. Bodil & Stig. Medobs. Birgit & Sune Lindell
Bodil & Stig Forsberg <stig.bodil@telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, November 17, 2003 at 07:25:13 (CET)

16/11. 17 skäggmesar höll till i vassarna vid Sandöbron. Stundtals var hela flocken nere och sprang på betongen där de hittade något ätbart. Vid Rönnen fanns 2 havsörnar (1 ung och 1 subad), 6 alfåglar, 1 bläsgås och 24 ljungpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 17, 2003 at 06:45:30 (CET)

15/11. På väg ut till Rönnen fick Paul Fors och jag en pratstund med Naturmorgons utsända reporter Linda, som tog en fikapaus efter morgonens direktsändning från lokalen. Tydligen hade en kungsörn setts på nära håll, vilket är ovanligt på Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 17, 2003 at 06:40:39 (CET)

16/11-03 Höghult:Gransångare 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, November 16, 2003 at 21:24:18 (CET)

16 nov: även idag en subadult havsörn på Själrönnen.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, November 16, 2003 at 19:18:41 (CET)

16.11 4 vattenpiplärkor, 7-8 skärpip, 1 sädesärla strax norr om Lerhamn vid 13-tiden.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, November 16, 2003 at 16:04:18 (CET)

Lö 15 nov Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen. Mindre hackspett 1 hane, Korp 3, Domherre 5, Stjärtmes 8-10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 15, 2003 at 21:24:44 (CET)

Fredagen den 14 nov. Ripagården: Vattenpiplärka 1ex, svartrödstjärt 1ex, vinterhämpling 5ex. Torekovs rev: Sånglärka 1ex, rödbena 2ex. Lervik-Grytskären: Flera vattenpiplärkor jag såg minst 4ex men Mats såg minst 5-7ex ett extremt bra år för arten i Skåne-Blekinge. Skärsnäppa minst 3ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Saturday, November 15, 2003 at 20:01:33 (CET)

15 november. Magert utbyte i det disiga och blåsiga vädret, men i alla fall något: Hemma på Högaborg 30 sidensvans. Lerhamn: 2 vattenpiplärkor, 1 hane snatterand. Kullaberg: 1 tretåig mås, helt dött på småfågel. Lovisefred (mellan Brunnby och Väsby): 140 sångsvan, uppåt 1000 blandade grå- och kanadagäss - diset och avståndet förhindrade närmare studier. Lönhult: 35 vinterhämplingar. Stureholm/Västraby 1 hona blå kärrhök, 250 ljungpipare. Medobsare Kjell D Högström
Lars Helgesson <lars.b.helgesson@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, November 15, 2003 at 19:27:33 (CET)

13 nov.Storspovar 22 st stod på en stubbåker vid Lönhults gård.Stenkrossen Svarthakedopping 4 Sidensvans 4.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, November 13, 2003 at 21:32:18 (CET)

20031111 Kl 10.00 Höganäsbolagets parkering. Skäggmesar 8-10, passerade över parkeringen från träd till träd. Jag stod under ett av träden och kom därför mycket nära ,ca1-2 m, flera fåglar.
Klas Blomberg <blomberg@alfavision.se>
Lerberget, - Thursday, November 13, 2003 at 20:02:19 (CET)

Tors den 13 nov. Domsten-Viken: Sädesärla 1ex, några snösparvar hördes, sidensvans 3ex. Lerhamn: Vattenpiplärka 1ex, svart rödstjärt 1ex. Medobservatör: Ulf S.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, November 13, 2003 at 16:48:43 (CET)

12/11. Kustinventering till fots från Vejbystrand till Rammsjöstrand: Totalt längs sträckan rastade med säkerhet inte mindre än 8 olika VATTENPIPLÄRKOR på stranden! De fördelade sig enligt följande: 2 ex rakt innanför Grytskären, 1 ex på udden vid E delen av Öllövsstrand, 1 ex på udden vid S delen av Glimminge plantering, 1 ex N delen av Glimminge plantering samt 3 ex strax E om Rammsjöstrand. Övriga roliga arter längs sträckan var 1 lappsparv och 1 snösparv str mot S vid Vejbystrand, 3 rast dvärgbeckasiner i Lervik, 1 rast berglärka (drog senare iväg) mellan Öllövsstrand och Glimminge plantering, 2 tofsmesar samt 2 sädesärlor vid Glimminge plantering och 1 trädlärka på hamnutfyllnaden vid Rammsjöstrand. Medobservatör: Hans Larsson, Malmö
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Wednesday, November 12, 2003 at 19:06:37 (CET)

12/11 Lervik,även 2 Havsörnar vid Grytskären idag på förmiddagen,1 ung och en subad.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, November 12, 2003 at 16:40:07 (CET)

12 november: 2 unga havsörnar, en på Rönnen och en på Själrönnen, sågs idag på förmiddagen av deltagarna i Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, November 12, 2003 at 16:26:15 (CET)

11 nov. Vattenpiplärkan vid Lerhamn kvar tillsammans med skärpiplärkorna, men nu på udden utanför hamnen. Här fanns också 1 snösparv. Vid Nyhamnsläges hamn rastade 1 trädlärka.
Mats Peterz
- Tuesday, November 11, 2003 at 22:53:40 (CET)

Tis den 11 nov. Hittarp-Domsten: Snösparv 2ex, forsärla 1ex, svart rödstjärt 1ex, sidensvans ca 15 ex och gransångare 1ex.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, November 11, 2003 at 15:24:36 (CET)

10 nov. Lerhamn; på stranden norr om hamnen minst en vattenpiplärka, 5-6 skärpiplärkor samt en sädesärla med ett defekt ben, för någon dag sedan fanns en sädesärla med samma skada i Höganäs, kanske samma individ?
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 10, 2003 at 19:03:45 (CET)

Må 10 nov, Svedberga kulle; Sångsvan 1, Kungsörn 1 ungf, Ormvråk 3, Fjällvråk 1, Blå Kärrhök 1 honf, Tornfalk 1, Morkulla 1, Domherre c 5
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, November 10, 2003 at 11:29:20 (CET)

9 nov. Vid Ripagården sågs bl a, smålom 2, gråhakedopping 1, tobisgrissla 2, sidensvans 50, varfågel 1 samt tofsmes 1. Medobsare var Bengt A.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 10, 2003 at 09:08:04 (CET)

Sönd. 9/11 LERBERGET: 1 sädesärla, 1 svart rödstjärt
björn Elmlund
Lerberget, - Monday, November 10, 2003 at 07:42:50 (CET)

9/11. En ung pilgrimsfalk jagade lite förstrött i Farhultsviken. Den verkade mest vara ute för att skrämmas, och fick upp måsar, änder, storspovar mm på vingarna. När falken i ungdomlig kaxighet gav sig på en vilande häger blev det stopp på leken. Hägern sträckte på halsen och flaxade lite med vingarna, vilket fick falken att sluta med trakasserierna. Vid Rönnen låg en salskrakehona.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 10, 2003 at 06:51:31 (CET)

9 November Kullen Observerade Bergtaigasångaren vid flera tillfällen under ca 1,5 tim. mitt på dagen idag. Platsen var ravinen nedanför cafeét. Såg även 25 Sidensvansar och cirka 10 Stjärtmesar På vägen hem åkte vi över Svedberga Ängar. Vi såg en juv Kungsörn och en Blå Kärrhök
Mikael Jönsson <62micke@home.se>
Helsingborg, - Sunday, November 09, 2003 at 20:13:47 (CET)

9 november. Gjorde den "klassiska" vandringen från Åvarp längs Hallabäcken och tillbaka längs Vegeå. Sparsamt med fågel men vi fick glädjas åt 2 nötkråkor, 1 spillkråka, 8 stjärtmesar, 1 fjällvråk, kattugglan i skorstenen och i skymningen hördes ett 20-tal sidensvansars ringande på Åvarps fälad där också 10 glador samlades till nattkvist.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, November 09, 2003 at 19:18:17 (CET)

9 november. Peter Franzén ringde nu på morgonen och meddelar att bergstaigasångaren på Kullaberg är kvar i samma område som igår. En lämplig söndagsutflykt!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, November 09, 2003 at 07:38:17 (CET)

8 nov.Några obsar denna grå dag. Nellåkra: 1 juv kungsörn. Norra Helsingborg: ca 100 sidensvansar. Hittarps rev med omgiv:33 hägrar, 8 stjärtmesar 10 vinterhämplingar och mindre antal sidensvans, gråsiska och steglits.
Bengt Hertzman
- Saturday, November 08, 2003 at 22:21:01 (CET)

"Örnrundan" gav två örnar idag, en juv havsörn Västraby och en juv kungsörn vid Stureholm. Snösparv och pilgrimsfalk vid Lönhult samt blå kärrhök ett ex (honf) vid Sandön resp Svedberga. Ca 1000 ex ljungpipare Västraby. Vid Kattarps kyrka såg vi en flock sidensvan på drygt 100 ex och avslutningsvis på dammarna Hasslarp noterades ca 25 krickor, ett 10-tal vigg resp knipa.
Björn Ekelund och Christer Strid <Mariastaden, Helsingborg>
- Saturday, November 08, 2003 at 19:00:41 (CET)

8 nov. Vid Hittarps rev en vattenpiplärka och ca 500 m norr om parkeringen en mindre hackspett.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 08, 2003 at 17:05:50 (CET)

För att undvika eventuella oklarheter - den fågel som nu bestämts till bergstaigasångare är med största sannolikhet densamma som den tidigare rapporterade taigasångaren. Det rör sig alltså troligen inte om två olika fåglar.
Mats Peterz
- Saturday, November 08, 2003 at 16:01:01 (CET)

8 nov. Kullens fyr, Under dagen har det vistats en BERGSTAIGASÅNGARE i ravinen söder om fyren. När Karl-Göran och jag gick ner i ravinen hördes ett läte som genast associerades med taigasångare, när vi väl fick se den sa vi bergstaiga senare anländ Mats P. och Kaj M. m.fl. och kunde då slutligen intyga observationen. Därutöver 100-talet sidensvansar 3-4 snösparvar, kanske fanns det fler arter men vi var helt upptagna av bergstaigan.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, November 08, 2003 at 15:46:04 (CET)

7/11 Vid 16-tiden sågs på stranden mellan Sibirien och Klören 4 berglärkor.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Friday, November 07, 2003 at 20:19:05 (CET)

7 november Rössjöholm kl 11:20 Vid kvarnen 3 BRUNÄNDER 1 hona 2 hanar. Ljungabolet kl 16:00 10 SIDENSVANSAR rastade i kastanjen och jag fick glädjande höra deras fina "sirr"ande kontaktläte för en stund. Tyvärr finns det inte någon föda kvar till dem här, så de drog snabbt vidare. Den unga VITA ORMVRÅKEN, som vi har haft glädjen att titta på de senaste tre månader, är dock kvar.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Friday, November 07, 2003 at 16:15:53 (CET)

2003-11-07 En taigasångare (samma?) sågs också idag vid Kullen:, men nu i ravinen öster om fyren. Den rörde sig dock ner mot tallarna i söder och tappades bort efter en kort stund. Övriga trevliga observationer inkluderar: 2 duvhökar, 1 fjällvråk, ca 50 sidensvans, 4 dubbeltrast, 1 trädlärka och 1 snösparv.
Mats Peterz
- Friday, November 07, 2003 at 15:07:11 (CET)

2003-11-06. Morgonen vid Kullen var påfallande fågeltom i dimmolnen. Värmde gjorde dock 1 taigasångare som uppehöll sig i buskaget strax öster om "Gubbahyllan". Tidvis lockade den ivrigt och visade upp sig fint. I övrigt 1 fjällvråk, 1 ladusvala, ca 50 sidensvans och ca 10 snösparv.
Ett besök vid Jonstorps rev gav 4 svarthakedopping och 2 alfågel. Runt Stenkrossen räknades ytterligare 32 svarthakedopping. Slutligen ca 15 skäggmesar i vassen vid Farhult.
Mats Peterz
- Thursday, November 06, 2003 at 16:41:22 (CET)

Heljaröd-Rönnen: Kärrsnäppa ca 300 ex, kustpipare 8 ex, storspov 6 ex, pilgrimsfalk 1 ex.
Stenkrossen: Kanadagås ca 300 ex, svarthakedopping 11, ex, skäggdopping 2 ex.
Sandön: Storspov 10 ex, skäggmes, domherre, gröngöling, st hackspett.
Stureholm: kungsörn 1 juv.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Wednesday, November 05, 2003 at 22:06:47 (CET)

5/11 Ranarpsstrand på fm,Forsärla 1,Snösparv 4,Sädesärla 1 str s.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, November 05, 2003 at 13:31:31 (CET)

4/11 7.45 Vallåkradalen. Trolig Havsörn 1k sittande i hagen vid Kvisttofta sommarridskola (Ovanför stora våtmarksdammen). Flög tungt upp och in i skogen när jag stannade bilen. Helt brunspräcklig utan några vita markeringar på stjärt eller vingar. Såg ej undersida. Bör checkas upp närmare.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Wednesday, November 05, 2003 at 00:02:13 (CET)

4. okt.Efter livskryss på Rönnen,blev det ingen skumpa.Men en skumpig örnarunda (Rögle-Stureholm-Västraby)kungsörn 1 juv,fjällvråk 1,blåhök 2,varfågel 2,trädlärka 16,sånglärka >150 och ett tjog vackra domherrar vid Hasslarpsån.
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, November 04, 2003 at 20:59:22 (CET)

4 nov.En svart rödstjärt hördes och sågs idag på Campus i Helsingborg
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, November 04, 2003 at 20:30:30 (CET)

Tisdag den 4 november kl 13 Hjärnarp i slänt vid motorvägskorset – juv kungsörn sittande på toppen av slänten. Hustrun som observerade örnen på 20 meters avstånd trodde först att det var en stor katt, men katten omvandlades till en örn när hon fick syn på näbbet. Börje
Börje Löfblad <isidor.son@swipnet.se>
Hjärnarp, - Tuesday, November 04, 2003 at 18:05:23 (CET)

4/11 Rönnen på fm,förutom isabellan 1 lappsparv flög över och en stor flock snösparv ute på Rönnen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, November 04, 2003 at 12:53:06 (CET)

3/11 Ripagården-Gröthögarna.En hel del småfågel längs stränderna,dock ingen rolig skvätta.I dungen vid parkeringen tofsmesar,svartmesar och kungsfåglar som vanligt,1 nötkråka flög över,likaså vinterhämpling 7,skäggmes 7,stjärtmes 7.Bort mot Gröthögarna sågs vattenpiplärka 1,samt lappsparv 1 överflygande.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, November 04, 2003 at 12:48:46 (CET)

4 nov. Isabellastenskvättan kvar under morgonen vid Rönnen. På samma lokal även, roskarl 1, kustpipare 6, blåhök 1 samt havsörn 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, November 04, 2003 at 10:48:38 (CET)

3 nov. Med anledning av upptäckten utav landskapets första Isabellastenskvätta vid Rönnen vill KOF och Heljaröds hamnförening göra såväl lokala som gästande skådare uppmärksamma på parkering vid Heljaröds hamn. Det är av största vikt att bilar parkeras med "sunt förnuft" i hamnen. Det är absolut förbjudet att parkera framför båtnedfarten till hamnen samt på grusvägen bort mot KOF-holken. Är det fullt i hamnen kan ytan närmast hamnen mot Stenkrossen användas alternativt grusparkeringen vid Heljarödsgården (östra sidan av Rönnen).
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 03, 2003 at 19:41:50 (CET)

3 nov-03 RÖNNEN. ISABELLASTENSKVÄTTA ny art för Skåne. När Rolf "Bagaren" Svensson och jag stod vid KOF-stugan och pratade passerade plötsligt en stenskvätta förbi i riktning mot Rönnen. Den måste vi jobba på sa jag till Rolf, vi hittade den åter vid staketet innan Rönnen. Ja lätt var det inte men tillsammans med "Fågelguiden" och tillslutande Patrik Söderberg kom vi fram till att det måste vara en isabellastenskvätta vilket senare intygades av Nisse Kjelén, Mats Peterz m.fl. När jag lämnade den i störtregn 15.30 fanns den kvar på samma plats.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 03, 2003 at 16:31:24 (CET)

2 nov. Utanför Svanshalls hamn rastade bl a, smålom 2, gråhakedopping 1 samt tobisgrissla 2. Dessutom enstaka ex av sillgrissla och tordmule. Utanför Stenkrossen rastade 2 svarthakedoppingar och 1 smålom. Runt talldungen höll ett gäng med 6 ex av Stor fladdermus till. En minst sagt häftig syn med dessa varelser som for omkring och jagade insekter.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 03, 2003 at 11:17:44 (CET)

2 Nov. Västraby-Stureholm. En timmes spaning mitt på dagen gav bla en ung Kungsörn, glada 1, blåhök 2,fjällvråk 2 samt två ad pilgrimsfalkar som satt tillsammans på fältet söder Västraby gård
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, November 03, 2003 at 08:45:50 (CET)

2003-11-02: På eftermiddagen på Klören bland alla andra "mesar" även en tofsmes.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, November 03, 2003 at 08:08:11 (CET)

2/11. Fåglar som sågs på Rönnen idag var 14 kustpipare, 64 kärrsnäppor, 1 gluttsnäppa, 1 par stjärtänder, 8 sångsvanar, 45 vitkindade gäss och 19 ljungpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 03, 2003 at 06:46:16 (CET)

2.11. Vandrade från Segelstorpsstrand till Rammsjöstrand. En hel del småfågel i rörelse, bl a berglärka 3 (mot söder vid Öllövsstrand), snösparv 2, vinterhämpling 17 och steglits ca 20. En rastande vattenpiplärka vid Glimminge plantering. Dessutom två duvhökar.
Martin Gierow <martin.elisabeth@compaqnet.se>
- Sunday, November 02, 2003 at 21:51:58 (CET)

11.02 Vid Västraby sågs vid 16.00 2 st unga kungsörnar samt 2 st blå kärrhök. Medobsare, Marie Hjärne
Lars Göte Nilsson <lg@mediagarden.se>
Helsingborg, - Sunday, November 02, 2003 at 20:31:40 (CET)

2 nov. Kullens fyr, inte så mycket fågel men en backsvala som kom strykande utmed norr-sidan av Berget värmde, därutöver snösparv 6, sidensvans 3 samt 12 vinterhämplingar. Medobs: Kaj M, Karl-Göran o Mats Peterz.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, November 02, 2003 at 19:27:11 (CET)

31/10 Farhult: 1 duvhök, 1 blå kärrhöks hona och 3 skäggmesar i vassen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 02, 2003 at 19:08:42 (CET)

1 nov
En forsärla slog ner på tomten en kort stund.
Vid fågelbordet frossade skatorna (25 ex) på de nyuppsatta talgbollarna, medan talgoxe, blåmes, bofink, pilfink titta på. Mr Bean "vår" fasan (vi har döpt honom så, pga sitt småskrockande då han går omkring och plockar mat) såg dock till att "balansen" rättades till, så även de små fåglarna fick sin rättmätiga chans till föda.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, November 02, 2003 at 18:24:52 (CET)

Sö 2 nov, Tommarps ene, en härlig plats denna "jättegryta" nere vid Rönne å. Obsar; Kricka 1, Gräsand c 20, Ormvråk 2, Glada 3, Kungsörn 1 ungf, Tornfalk 1, Blå Kärrhök 1 honf, Rödvingetrast c 50, Ringduva c 20, Grönsiska, Nötväcka, Gärdsmyg, St hackspett. Utöver dessa fåglar också en rejäl grupp flygande däggdjur; minst 10 ex av Stor fladdermus. Flera av dem var nere och snappade vatten/vatteninsekter vid ån.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 02, 2003 at 17:52:08 (CET)

2 november
2 berglärkor, 15 snösparvar, ca 10 skärpiplärkor och 1 storlom vid Gröthögarna på Bjäre idag. Vid revet i Torekov 1 vitkindad gås, 1 rödbena, 1 fjällvråk, 1 sidensvans och 3 tobisgrisslor samt vid Ramsjö en flock på 3-400 ljungpipare.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, November 02, 2003 at 15:39:59 (CET)

Sönd 2003-11-02. Rögle-Västraby-Stureholm mellan 11.00-13.00. 2 ex havsörn, 1 ex kungsörn, 2 ex blå kärrhök, 2 ex fjällvråk, 1 ex tornfalk, 1 ex varfågel samt flertalet ormvråkar. På hemvägen vid Klörenparkering ytterligare 1 ex varfågel.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, November 02, 2003 at 14:21:02 (CET)

1 November 2003 Hittarps revet Var ute med min cirkelgrupp, vi såg en del fåglar som tex. Sångsvan 1 Bläsand 1 Forsärla 1 Stare 25 Rödhake 5 Rödvingetrast 12.Hämpling 1
Mikael Jönsson <62micke@home.se>
Helsingborg, - Saturday, November 01, 2003 at 15:30:53 (CET)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.