Observationer september 2003


Tillbaka till den aktuella obsboken
30/9-03.Började dagens rovfågelräkningar vid Klören och avslutade dom vid Ängelholms Isstadio,10.15-13.30.Med tilltagande vind förflyttade sig sträcket från Klören österut. Ormvråkar 450 str(varav 3 börringe),sparvhökar 32 str,fjällvråk 1 str,glador 3 juv + 1 str,grågäss 26 str,BRUN GLADA 1 juv str 10.46,ladusvalor 35-40 str,ringduvor 6 + 9 + 12 + ca 250 + ca 230 + ca 200 + 50 + ca 1300 + 180 + 80 str,blå kärrhök 1 honf str.

Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 30, 2003 at 15:40:52 (MEST)

2003-09-29. Kullen: 07.00-11.15 (medobs Patrik Söderberg, Peter Franzén, Alf Petersson). Som så ofta vid ostlig vind driver rovfåglarna ut över havet och korsar Skälderviken. Idag räkande vi in blå kärrhök 10, sparvhök 28, ormvråk 6, fjällvråk 1, fiskgjuse 1, tornfalk 2 och stenfalk 4. Därtill jagade pilgrimsfalkparet tillsammans över havet. Annat på sträck var 16 kentska tärnor och 2 forsärlor. En mindre hackspett, 6 nötskrikor och 3 nötkråkor var ute och vände. Av rastare kan 1 svart rödstjärt, 1 rödstjärt, 1 talltita och 1 varfågel nämnas.
Mats Peterz
- Tuesday, September 30, 2003 at 22:49:24 (CEST)

Mån den 29 sep. Farhult: En sen ung Ängshök kom insträckande från Bjärehalvön. Medobservatör: Peter F.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, September 30, 2003 at 21:25:08 (CEST)

29 sept. En vad jag kunde se ren flock på ca 30 steglitser så jag vid Vasatorp halv fem tiden på eftermiddagen. Ute vid Hasslarp fanns sedan en halvtimme senare 6 st smådopping i den bortersta dammen.
Mats Olsson <mats.olsson@olympia.helsingborg.se>
Helsingborg, - Tuesday, September 30, 2003 at 12:01:40 (MEST)

28/9 Förslöv Blåhake 1st,flera Nötkråkor i området syns och hörs.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, September 29, 2003 at 22:18:49 (MEST)

28/9-03.I samband med en hockeymatch(Rögle-Djurgården)4-3,så skådade jag lite vid den forna topplokalen Isstadion med hyfsat resultat,10.30-13.30. Ormvråk 149(1 börringe) str,blå kärrhök 1 honf str,sparvhök 13 str,ringduva ca 400 + ca 280 str,storskarv 45,BRUN GLADA 1 str S 11.35.Synd att ingen bevakade Hittarp,så att sträcktiden från Isstadion-Hittarp kunde kollas.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 29, 2003 at 16:30:07 (MEST)

29/9-03.Från balkongen i min bostad(Ängelholm) inräknades mellan 10.30-13.50 följande. Ormvråk 204 str,sparvhök 3 str,nötskrikor 8 str.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 29, 2003 at 16:24:05 (MEST)

28 september, Vasalt, en forsärla rastade vid stranden. I Glimminge Plantering hördes mindre hackspett och tofsmes.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, September 29, 2003 at 08:37:10 (MEST)

27/9. Två besök gjordes på Rönnen - kl 9-11 och kl 15-18. På förmiddagen blev det 1 tordmule, 1 stenfalk, 135 kärrsnäppor, 6 kustpipare, ca 100 vitkindade gäss, 5 stjärtänder, 1 stenskvätta och 4 skedänder. Det bästa var en juv labb som på låg höjd sneddade över ön på som närmast 20 m avstånd. Eftermiddagen blev ännu bättre med 1 nilgås, 2 unga pilgrimsfalkar (stationära), 2 klykstjärtade stormsvalor och 2 storlabbar. Storlabbarna kom också dragande på nära håll, och en av dem rastade nära land i en halv timme under intensivt badande. Därefter drog den bort till Sandön, där den landade efter att ha skrämt upp det mesta med flygförmåga.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 29, 2003 at 06:43:01 (MEST)

28/9 En Mindre Hackspett höll till i min trädgård (Mölle) under eftermiddagen.
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Monday, September 29, 2003 at 00:26:23 (MEST)

28 september: GRYTSKÄR på eftermiddagen bjöd på en pilgrimsfalk som satte fart på traktens starar och ca 250 ljungpipare som rastade på stenarna i Hovalds hamn.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, September 28, 2003 at 23:01:33 (MEST)

28 sept. Under en svampletartur vid Bjersgård intill Klippan sågs en del intressant fågel: 4 tofsmesar, min 6 talltitor, 4 stjärtmesar samt en honfärgad blåhök och en ladusvala.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, September 28, 2003 at 21:52:01 (MEST)

28/9 Sträckräkning Laröd/Hittarp kl 15:10 -16:00. Ormvråk 292, Duvhök 1, Sparvhök 1, Stenfalk 1, Lärkfalk 1.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, September 28, 2003 at 21:43:29 (MEST)

28 september. HITTARPS REV mellan klockan 08.00-11.30: Gott om sträckande småfåglar under hela tiden. Bland det mer ovanliga kan nämnas en rödstrupig piplärka. Mellan 10.00 och 11.00 kom rovfåglarna i form av: blå kärrhök 1 hane, sparvhök 10, glada 5, ormvråk 350 och stenfalk 1. Troligen stoppades sträcket av sämre väder över Själland.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, September 28, 2003 at 18:38:23 (MEST)

28/9. 7.30-11.30 Svedberga med ett ganska bra sträck av bo/bergfink, sånglärkor o´ piplärkor på morgonen, bl.a. 1 rödstrupig. Övrigt; 2 stenfalk, 7 sparvhök, 5 glada, 16 ormvråk, 3 blå kärrhök, 2 brun kärrhök, 3 tornfalk, 137 ljungpipare.
Leif Dehlin
- Sunday, September 28, 2003 at 12:54:17 (MEST)

28 september. I ett fantastiskt fint morgomedljus kunde storlabben beskådas på nära håll på Sandöns norrsida. För övrigt: en sandlöpare och vid Farhult två prutgäss.
Göran Paulson <goran.paulson@swipnet.se>
Höganäs, - Sunday, September 28, 2003 at 12:01:02 (MEST)

27 sept. Kort stopp vid Sandön 17.00-18.00. Till en början väldigt lugnt i den avtagande nordvinden. Plötsligt ett stort uppflog bland lokalens måsar och trutar vilket hade sin förklaring i en STORLABB som sedan rastade på sandrevlarna.
Henrik Johansson
- Saturday, September 27, 2003 at 20:18:58 (MEST)

27/9 Kullens fyr, glömde det bästa en grå lira som passerade i SW-lig riktning ca. 12:30 under dagen även tretåig mås 11 ex. samma observatörer som tidigare.
Alf Petersson
- Saturday, September 27, 2003 at 19:33:52 (MEST)

27 sept.-03 Kullens fyr 07:00-13:00 i W-NW 10-12 m/s, här en del av våra obsar; prutgås 5, havssula ca. 80, stormfågel 7-8, storlabb 6, kentsk tärna 21, fisk/siver 2, stenfalk 5, forsärla 2, samt nötkråka 5, detta tills. med Mats Peterz, Henrik J o Karl-Göran.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, September 27, 2003 at 19:24:53 (MEST)

030927. 14.00-17.00 Kattvik. Ingen trängsel i lufthavet precis men 2 labb, 1 storlabb, 3 stormfågel, 3 havssula, 2 tretåig, 1 dvärgmås, 2 smålom och 26 sillgrissla/tordmule.
Leif Dehlin
- Saturday, September 27, 2003 at 18:10:24 (MEST)

2003-09-25. Kullen 07.00-09.30. Smålom 3, gråhakedopping 5, stormfågel 2, havssula 7, bläsand 39, stjärtand 114, sjöorre ca 310, svärta 38, småskrake 28, storlabb 3, silltrut 30, tretåig mås 2 (ad), sillgrissla 6, obestämd alka 11 och forsärla 1.
Mats Peterz
- Thursday, September 25, 2003 at 22:41:38 (MEST)

Pga elavbrott och brutna teleförbindelser en sen rapport från Kullen 2003-09-23: 07.00-12.00. På sträck: Smålom 8, stormfågel 1, havssula 33, bläsand 11, kricka 2, stjärtand 11, sjöorre 17, svärta 4, småskrake 13, större strandpipare 6, labb 1 (ad, mörk), obestämd labb 1, storlabb 1, dvärgmås 1 (juv), silltrut 48, tretåig mås 2, kentsk tärna 101, fisk/silvertärna 8, sillgrissla 2 och obestämd alka 4.
mats Peterz
Viken, - Thursday, September 25, 2003 at 22:00:19 (MEST)

25/9-03.Gick en tur med jycken mellan Sibirien och Råbocka.Spanade efter havsfågel,men inga sådana observerades.Däremot 1 subad/ad pilgrimsfalk som str S 12.33.Även ett ex av den mindre släktingen stenfalk kom sträckande i en hiskelig fart.En juv sandlöpare sågs kuta runt på stranden.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 25, 2003 at 15:19:59 (MEST)

25 september. Hamnen Ripagården kl 08-11: Svarthakedopping 1 ex, stormfågel 2 ex, havssula 11 ex, Storlabb 1 ex, kustlabb 1 ex 1K,dvärgmås 3 ex 1K, lunnefågel 3 ex och rödstrupig piplärka 1 ex, alla sträckande västerut
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Thursday, September 25, 2003 at 12:17:34 (MEST)

Hovs hallar 2003-09-23, sträckbevakning kl. 06.25-14.00: Storlom 4, ob. MINDRE LIRA/MEDELHAVSLIRA 1 str mot E kl. 09.40, MINDRE LIRA 1 kl. 09.32 (kom flygande 100 m utanför klipporna och rastade i 5 min innan den sträckte vidare mot SV!), Stormfågel 1, Havssula 7 (4 äldre, 1 3k + 2 2k), Prutgås 4, Pilgrimsfalk 1 ad, Stenfalk 2, STORLABB 3 (1 ex, 1 ad + 1 1k), Kustlabb 12 (9 ad ljus morf, 1 3k ljus + 2 1k), Silltrut 381 (295 ad, 73 1k, 7 2k + 6 3k), Kaspisk trut 2 (ad + 1k), Dvärgmås 8 1k samt Tretåig mås 1 ad.
David Erterius <exulanz@yahoo.se>
Lund, - Thursday, September 25, 2003 at 09:39:42 (MEST)

24/9. Under ett kort kvällspass från 17.45 vid Rönnen sågs följande: 1 tordmule, 3 kustpipare, 1 stormfågel, 4 brushanar, 1 nilgås och 1 ad pilgrimsfalk.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, September 25, 2003 at 09:15:12 (MEST)

Ons den 24 sep: Båstads hamn: Mindre lira 1ex (kl 17:35-18:20, då lämnade jag den) sågs ligga på vattnet ca 200 m Ö om hamnen som närmst 25 m från strandkanten, övrigt på lokalen ett tiotal Dvärgmås och en Stormfågel.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Wednesday, September 24, 2003 at 22:44:19 (MEST)

Ons. 24/9 1 stenfalk vid Förslöv. Efter att ha letat mellan Båstad och Skummeslövsstrand fick jag så småningom se den unga tärnmåsen strax sydöst om Båstad hamn (vid 9-tiden)Den rörde sig norrut utmed stranden
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, September 24, 2003 at 17:46:00 (MEST)

2003-09-24. Vid lunchtid uppehöll sig en svart rödstjärt mellan Mc Donalds och Skoogs Åkeri.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Wednesday, September 24, 2003 at 17:20:13 (MEST)

24 september (rätt datum idag). HOVS HALLAR 06.00-13.00: stormfågel ca 20, havssula ca 10, storlabb 2, labb 4 och blå kärrhök 1.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, September 24, 2003 at 16:02:33 (MEST)

24-9 Tärnmåsen kvar även idag,höll till norr om hamnen,den rörde sig över en ganska lång kuststräcka,men sågs från och till mycket fint.Hade även en smått osannolik obs av Mindre lira-den flög runt inne i hamnen i minst 10 min,och flera gånger flög den rakt över mig på bara någon meters håll,det är sådana obsar man vill ha, i övrigt mycket dvärgmås i bukten.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, September 24, 2003 at 10:55:18 (MEST)

En liten rättelse: TÄRNMÅSEN sågs idag Tisdag 23 sep, övrigt på lokalen var ett tiotal Dvärgmåsar annars var det ganska magert.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, September 23, 2003 at 20:43:06 (MEST)

22 september i BÅSTAD HAMN. Från 16.00 till skymningen befann sig en ung TÄRNMÅS stationärt i de västra delarna av lokalen. Medobservatörer: Patrik S, Kristian L, Bertil S, Nils K mfl.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, September 23, 2003 at 19:32:13 (MEST)

22/9-03.Sibirien-Klören,18.00-19.00. Kustpipare 5 juv,kustsnäppor 5 juv,större strandpipare 11,strandskata 1,ladusvalor 19 str S,ca 1000 storskarvar fiskade.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 23, 2003 at 18:01:19 (MEST)

23/9-03.Sibirien,10.30-14.00. Stenfalk 1 honf str,sparvhökar 3 str,stormfågel 1 13.24 + 1 13.58(samma ?),större strandpipare 13,labb/bredstjärtad labb 1 ljus,obest.labb 2(troligen storlabb),dvärgmåsar 5 juv str,svärtor 2,skäggdoppingar 2 str.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 23, 2003 at 17:58:49 (MEST)

2003-09-22. Observationer från Kullen under morgonen - förmiddagen (medobs Alf Petersson). Dagens sträck karakteriserades framför allt av de 166 kentska tärnor passerade i jämn ström. Dessutom noterades: Bläsand 18, sjöorre ca 10, svärta 4, tornfalk 1, stenfalk 3, fisk/silvertärna 5, trädlärka 1 och forsärla 1, En mindre hackspett och ca 15 mindre korsnäbb var ute och vände vid Fyren.
Mats Peterz
- Monday, September 22, 2003 at 14:36:45 (MEST)

21 sept. Den unga stäpphöken som upptäcktes förra söndagen finns kvar i området kring Svedberga. Sågs vid 13-tiden då den jagade strax sydost om Svedberga kulle. I området även minst 2 blåhökar, 3 brunhökar samt ett gäng glador. Vid V.Klappe sågs 1 adult hona pilgrimsfalk liksom 1 fiskgjuse och 2 tornseglare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 22, 2003 at 08:04:35 (MEST)

20 sept. Sträck vid Hittarp mellan 10.00 och 15.30. Storlom 1 ad, bivråk 28, ormvråk 292, glada 13, brunhök 3, blåhök 3, fiskgjuse 1, sparvhök 57, tornfalk 8, stenfalk 14, pilgrimsfalk 1, forsärla 6, trädlärka 1, rödstrupig piplärka 1 och nötkråka 8. Bland icke sträckare kan nämnas, mindre hackspett 1, brushane 1 och myrspov 1. Under morgonen sågs vid Grå läge, mindre hackspett 2, nötkråka 1, forsärla samt pilgrimsfalk 1. Utanför Svanebäcksrevet rastade 1 svarthakedopping och 1 forsärla sträckte över.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 22, 2003 at 08:01:54 (MEST)

21/9. En kungsfiskare fanns också idag vid Sandöbron, och ute på ön stod 4 juv dvärgmåsar och 1 sandlöpare mm. I Farhult drog 1 ad pilgrimsfalk kring i viken, mobbad av en flock tofsvipor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 22, 2003 at 06:52:39 (MEST)

20/9. I vasskanten kring Vegeås mynning fanns 3 vattenrallar, 1 smådopping och 1 kungsfiskare. Såg också en ljus ad labb från Rönnen lite senare på dagen än Henrikarna. Kan ha varit samma. Vid Rösan-Sandön rastade 110 vitkindade gäss. På plats var även Nisse Nilgås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 22, 2003 at 06:48:25 (MEST)

21 september: en labb (ljus fas) jagade trutarna utanför Rönnen på eftermiddagen, en pilgrimsfalk skrämde upp ca 50 kentska tärnor och ca 100 vitkindade gäss rastade.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, September 21, 2003 at 21:44:40 (MEST)

Sönd. 21/9 Idag "scannade" vi ängarna vid Ornakärr och på Jonstorpssidan utav Farhultsviken på jakt efter intressanta piplärkor. Mycket ängspip blev det och enstaka trädpip men ingenting mer. I lilla viken på Jonstorpssidan sågs 27 enkelbeckasiner, 2 vattenrall och 1 småfl. sumphöna (sent?)
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, September 21, 2003 at 21:29:46 (MEST)

21/9 Grytskär; Fin närobs av stationär ad, ljus bredstjärtad labb som regnet tvingade mig att lämna vid 17-tiden. Där fanns också ca 90 kentska tärnor.
Leif Dehlin
- Sunday, September 21, 2003 at 18:07:15 (MEST)

Drygt 30 arter under några morgontimmar va inte så dåligt för tomtskådning. Bl.a. kan nämnas dubbeltrast 1 ex , taltrast 2 ex, forsärla 1 ex, trädlärka 1ex , rödstjärt 1 ex , gransångare 1 ex, steglits, gråsiska, sävsparv, storskarv 6 ex, enkelbeckasin 4 ex, I rovfågelväg, sparvhök, ormvråk, glada, blå kärrhök och tornfalk. Dessutom bra rörelse på ringduva ca 400 ex, några skogsduvor, piplärkor en del (inte som igår) däremot mycket med bofink (med inslag av bergfink) ca 10 000 ex.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, September 21, 2003 at 14:23:31 (MEST)

2003-09-20. Brogårdasjön, Bjuv: Smådopping 4, knölsvan 7 (par med 5 pull/juv), sångsvan 2 ad, bläsand ca 65, stjärtand 1, större strandpipare 1, kärrsnäppa 1 och brushane 28.
Hasslarp: Smådopping ca 40, bläsand ca 50, snatterand 1 (hona), kricka ca 50, skedand ca 10 och steglits ca 25.
Mats Peterz
- Sunday, September 21, 2003 at 10:19:56 (MEST)

17/9-03.Klören-Sibirien,13.30-14.40. Storspovar 5,gluttsnäppa 1,strandskator 2,myrspovar 3,kärrsnäppor 3 ad,rödbenor 4,brushanar 3 juv,kustpipare 1 juv,kustsnäppor 3 juv,blå kärrhök 1 honf str.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 21, 2003 at 07:16:25 (MEST)

Bra sträck på ärlor och piplärkor hela dagen. Tomtskådningen idag (i samband med trädgårdsarbetet) gav bl.a en ny "tomtart". En gammal havsörn sträckte över huset 16.15. Gick rakt västerut på lagom höjd. Övrigt bl.a stenskvätta, flera st hackspett i rörelse, enkelbeckasin (2 ex som slog ner i ett dike starx utanför tomten), gråsiska, vinterhämpling, steglits, ca 15 blåmes vid fröautomaten tillsammans med 5-6 talgoxar. Dryck 20-talet omvråk, tornfalk mm.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, September 20, 2003 at 21:20:39 (MEST)

20 sept. Tillbringade några timmar från ca 7.30 i Glumslövs backar. Inga stora mängder flyttfågel men efter en lugn start tog sig det hela och det blev åtskilliga roliga fågelobsar; (61 arter) Drygt 1500 blåmesar sträckte förbi på närhåll tillsammans med 6 nötväckor, 4 svartmesar, 1 st hackspett och 2 mindre hackspettar. (honor/ungf). Vidare bl a 1 lövsångare, 125 str ladusvalor, 3 storspovar, 230 str tofsvipor, 2 str forsärlor, 2 nötkråkor tog hoppet över mot Danmark, 9 str stenknäckar, 8 glador, 3 str bivråkar, 40 str ormvråkar och 2 ad dvärgmåsar längs kusten. En go art sammansättning! Medobservatör på höjden vid Rustningshamn: Kent Ivarsson.
Bengt Hertzman
- Saturday, September 20, 2003 at 19:41:39 (MEST)

20 september. RÖNNEN mellan 07.00-09.00. Kungsfiskare 1 flygande mot Rösan. Labb 1 adult i ljus fas samt några stjärtänder flygande mot väster. Forsärla 1, Kustsnäppa 1 och kustpipare 1 rastande i lilla viken.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, September 20, 2003 at 14:27:27 (MEST)

20 sept.-03 Kullens fyr 07:00-10:30 En morgon som började väldigt stillsamt, men som arbetade sig uppåt till en riktigt givande dag. Pilgrimsfalk 1 överstr. stenfalk 2 likadeles överstr., svartmes ca. 100 som gjorde sträckförsök bland dessa hittade vi en hane brandkronad kungsfågel, detta i fyrträdgården tidigare hade vi här haft en mindre flugsnappare, där fanns även trädgårdssångare och en ärtsångare m.m. Den som även garanterar observationerna är Kaj Möller. Vid Strandbaden en stenfalk.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, September 20, 2003 at 12:10:32 (MEST)

Fre den 19 sep. STÄPPHÖKEN visade sig mycket fint idag sydväst om Västraby gård, om man kör på vägen som går mot sydväst från gården så höll kärrhöken till söder om vägen på stubbåkern. Fågeln sågs fr o m kl 12:40 t o m 12:55 och den fanns kvar när jag lämnade platsen. Även Blå kärrhök sågs två honfägade och en ad hane, Brun kärrhök 2ex, flera Röda glador och flera Ormvråkar, en stor flock med Bo-/Berg-fink, flera Stenskvättor.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Friday, September 19, 2003 at 19:41:37 (MEST)

19 september. Eftersöket av den större piplärkan i Farhult gav inget resultat. Möjligen har den dragit vidare. Igår sågs den flyga mot Jonstorpshållet och möjligen kan den finnas i den delen av Farhultsviken.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, September 19, 2003 at 14:33:09 (MEST)

18/9. Idag vill jag tacka personalen på Allergon för upptäckten av en blåhake, som höll till vid ett par nypon-buskar under dagen. Dessutom har det sträckt mycket småfågel över området idag.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, September 18, 2003 at 21:42:56 (MEST)

18/9. Idag vill jag tacka personalen på Allergon för upptäckten av en blåhake, som höll till vid ett par nypon-buskar under dagen. Dessutom har det sträckt mycket småfågel över området idag.
Kristian Linde
Ängelholm, - Thursday, September 18, 2003 at 21:42:29 (MEST)

18 september. Vid FARHULTS SKJUTBANA var den större piplärkan kvar mellan 18.00 och 19.00. Den uppehöll sig mest i det högre gräset SV skjutbanan. Vid något enstaka tillfälle visade den sig helt öppet i området runt skjutvallen/blinderingen. Från skogen hördes en mindre hackspett. Medobservatörer: Kristian L, Leif D,Lars H, Björn E, Thomas S med fru samt Peter S m.fl.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, September 18, 2003 at 19:27:49 (MEST)

17 sept. Tillbringade några morgon och förmiddagstimmar vid Maglaby kärr och förde bl a in följande i obsboken: 48 str ormvråk, 21 str sparvhök, 1 str duvhökshona, 1 str lärkfalk, 2 str stenfalk, 2 str fiskgjuse,3 str glador, ca 1000 str bo/bergfink, 3 str forsärlor, 164 str ladusvalor, samt 2 talltitor, 3 dubbeltrast, 1 nötkråka och ca 10 stationära nötskrikor. En flock bestående av 8 stjärtmesar, 3 blåmesar och 1 gransångare drog förbi.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Thursday, September 18, 2003 at 17:54:47 (MEST)

Tors den 18 sep. Farhult: STÖRRE PIPLÄRKAN som Mats R upptäckte vid nio tiden sågs också vid elva tiden. Vid båda tillfällena gick fågeln ner sydväst om skjutbanan.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, September 18, 2003 at 17:50:45 (MEST)

2003-09-18. Observationer från Kullen på morgonen och förmiddagen (medobs Karl Nilsson). Många bergfink och hämpling var i luften denna morgon. Också en hel del svalor och trädpiplärkor. Av intressantare obsar märktes: Svärta 1 rast, fjällvråk 2 str, större strandpipare 1 str, enkelbeckasin 3 str, kentsk tärna 4 str, mindre hackspett 1, trädlärka 6 str, forsärla 6 str, rödstjärt 3 rast, stjärtmes 8 (varv minst en av kontinental ras) och mindre korsnäbb 12.
Mats Peterz
- Thursday, September 18, 2003 at 14:31:49 (MEST)

Vejbyslätt 17/9 7:45 1st Stenfalk
Per Broman <broman@minmail.net>
Magnarp, - Thursday, September 18, 2003 at 12:42:17 (MEST)

18/9-03 Kl 09:30-10.30. Den unga Stäpphöken jagade över fältet precis söder om Stureholms järnvägssamhälle.Stundtals tillsammans med en Blåhökshona.Stäpphöken jagade sig långsamr efter buskridåerna bort mot Turköpsskogen och Västraby gård.I Området även 1 ad Blåhökshane och ytterligare 2 Blåhökshonor stationärt samt minst 8 Rödglador.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, September 18, 2003 at 11:13:09 (MEST)

17/9 Sträckbevakning vid Glumslövs backar från gryningen och tre timmar frammåt. Sträcket var som följer: 3 forsärlor, 1 gulärla, ca 600 ängspiplärkor, ca 400 trädpiplärkor, 100 gulsparvar, 500 bofinkar, 100 bergfinkar, 20 björktrastar. Av rastare kan nämnas 35 steglits och 1 buskskvätta.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Wednesday, September 17, 2003 at 20:14:36 (MEST)

2003-09-17. Stureholm Jippee! vi har också sett Stäpphöken ikväll, plus 1 Pilgrimsfalk och 3 Blå Kärrhökar. Stig & Bodil Forsberg
Stig och Bodil Forsberg <stig.bodil@telia.com>
Munka-Ljungby, - Wednesday, September 17, 2003 at 19:03:59 (MEST)

2003-09-17. Vid Kullen sträckte på morgonen och förmiddagen: Smålom 11, bläsand ca 75, stjärtand 10, skedand 1, vigg 9, sjöorre ca 110, svärta 31, småskrake 4, fiskgjuse 1, stenfalk 1, strandskata 2, kärrsnäppa 5, dvärgmås 2 (juv), skrattmås ca 160, kentsk tärna 40, fisk/silvertärna 14, sillgrissla 8, obestämd alka ca 40 och forsärla 2. Rastade gjorde 2 trädgårdssångare och ca 5 svarthättor. 6 nötkråkor var ute och vände vid Fyren. Medobs Karl Nilsson
Mats Peterz
Viken, - Wednesday, September 17, 2003 at 14:40:36 (MEST)

16/9-03.En forsärla str söderut över centrala Ängelholm på morgonen.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 17, 2003 at 09:44:23 (MEST)

17/9-03.En kungsfiskare flög uppströms mellan Nybron och Pyttebron Rönneå Ängelholm på morgonen.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 17, 2003 at 09:43:27 (MEST)

Tisd. 16/9 LERBERGET-VIKEN 18:30 1 rödstrupig piplärka
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, September 16, 2003 at 21:50:47 (MEST)

16/9 Stäpphöken sågs idag vid 18-tiden mellan Stureholm och Svedberga kulle. Dessutom blå kärrhök hane och hona och en stenfalk.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Tuesday, September 16, 2003 at 20:27:44 (MEST)

15/9. Rönnen bjöd idag på 3 stenskvättor, 1 nilgås och 2 stenfalkar mm. Sandön hade lite mer att visa upp: 80 kentska tärnor, 6 kustsnäppor, 5 småsnäppor, 3 sandlöpare, ca 90 kärrsnäppor och 1 spovsnäppa. Ute vid Själrönnen låg 150 bläsänder och 5 storskrakar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, September 16, 2003 at 06:47:40 (MEST)

14/9. När dimman lättat visade sig bl.a. 13 juv dvärgmåsar vid Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, September 16, 2003 at 06:41:52 (MEST)

15/9. Förutom stäpphöken vid Stureholm sågs även svarthalsade doppingen vid Rösan. Under dagen har det varit ett bra sträck med piplärkor över Allergon, och i ibland dessa 1ex rödstrupig piplärka.
Kristian Linde
Ängelholm, - Monday, September 15, 2003 at 20:59:03 (MEST)

Stureholm 030915. Den vackra stäpphöken sågs sittande/flygande nordväst om Stureholm vid 18-tiden tillsammans med ett par blå kärrhök. Tack Kristian Linde för lägesbeskrivningen.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Monday, September 15, 2003 at 20:26:49 (MEST)

13/9-03.Klören-Sibirien,18.40-19.05. Strandskator 2,kustsnäppor 18 juv,sandlöpare 1 juv.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 15, 2003 at 18:12:41 (MEST)

13/9-03.Vegeholm,ruinen/soptippen,18.15. Stenskvätta 1,buskskvättor 3.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 15, 2003 at 18:10:37 (MEST)

14/9-03.En mindre hackspett ropade och en rödstjärt(honf) sågs i parken vid Banskolan Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 15, 2003 at 18:09:18 (MEST)

15.9. Stureholm. Den unga stäpphöken hittades åter vid 8-tiden och rörde sig i området med buskridåer söder om Stureholm ofta tillsammans med en blåhök. 1 rödstrupig pilärka överflygande.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, September 15, 2003 at 09:59:03 (MEST)

Söndag 14/9: Grod/rovfågelturen till Baldringe bjöd på en hel del Lövgrodor i buskarna samt även spel från träden (normalt för Lövgroda på hösten). Större och mindre vattensalamander hittades under barkbitar. Rovfåglar som Fiskgjuse, Tornfalk, Lärkfalk, Sparvhök, Brun kärrhök, mängder av Glador och Ormvråkar samt sist men inte minst en magnifik adult Kungsörn i det vackra (när dimman släppte) vädret. Dom 7 deltagarna och 2 ledarna var mycket nöjda med turen.
Lasse Bergendorf <lars.bergendorf@comhem.se>
Helsingborg, - Monday, September 15, 2003 at 09:10:14 (MEST)

14 september. Utanför Vasalt satt 57 ex av kentsk tärna på förmiddagen. Vid Glimminge strand, ca 600 m längre norrut, satt 45 kentska tärnor. Här rastade också ca 80 tofsvipor och 8 ljungpipare.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, September 15, 2003 at 08:28:48 (MEST)

14 sep.I Förslöv hördes 1st Gröngöling och 1st Mindre hack, dessutom sågs 2st Nötkråkor.Några ormvråkar sträckte.Ny tomtart, Talltita gjorde ett hastigt besök i trädgården.Medobs. Kristina Johansson
kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, September 14, 2003 at 23:04:29 (MEST)

Sön den 14 sep. En Rödstrupig piplärka sträckte på Örby ängar.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Sunday, September 14, 2003 at 22:09:33 (MEST)

Sönd. 14/9 RÖSAN Förutom den svarthalsade doppingen sågs även två svarthakedoppingar något närmre land
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, September 14, 2003 at 20:37:31 (MEST)

14/9 Ornakärr: 1 Trädlärka str. NV.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, September 14, 2003 at 20:30:45 (MEST)

En härligt "het" dag i Kullabygden. De två fjällpiparna som Thomas Svanberg hittade nor om Klappe var kvar till ca 14.30 då en sparvhök skrämde upp dom. Dom gick troligen ner igen en en bit västerut i området östinnanför Viken. Den unga stäpphöken som dök upp på samma plats följdes bort mot Svedbergaområdet av ett uppbåd skådare och tappades vid 14-tien då den jagade i området ner mot Tursköp.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, September 14, 2003 at 16:15:10 (MEST)

13 september. Del av förmiddagen tillbringades ute på Örnrundan. Flera ormvråkar och en bivråk drog runt i området. En hona blå kärrhök samt sparvhök noterades också.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 13, 2003 at 14:26:22 (MEST)

12/9-03.Sibirien-Klören,18.40-19.15. Kustsnäppor 15 juv,myrspovar 2 juv,strandskator 2,större strandpipare 4 juv,storspovar 5,brushanar 3 juv,stenskvätta 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 13, 2003 at 14:10:34 (MEST)

12/9. Vid 17-tiden hittades en blåhake på Klören i strandvegetationen nära åmynningen. Även Paul Fors fick se fågeln från sin plats ute på Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 13, 2003 at 09:39:20 (MEST)

Som Henrik antyder bör man vara lite försiktig vid bestämning av rosenstare vid Sandön. Båda kvällarna 10:e och 11:e uppträdde en avvikande ljus stare på platsen. Den har ljusare huvud. Stjärtpennor, tertialer och flera vingpennor innerst på vingarna nästan vita med mörka bräm. Bröstsidan är normalfärgad. I flykten ser ovansidan ljusbrokig ut med mörka inslag bla övergumpen.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, September 12, 2003 at 21:42:55 (MEST)

12 september. Kvällning vid SANDÖN, 18.30-19.30. Det var spaning efter rosenstaren som gällde. Det kom in flock efter flock med starar och alla flockarna landade direkt i vassen. Givetvis dök rosenstaren upp också men en helt 100 % artbestämning är svår att göra då den bara flög förbi snabbt i kikarfältet. Jag gissar att mellan 10.000 och 15.000 starar övernattar i Vegeåns mynning inatt...
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, September 12, 2003 at 20:36:56 (MEST)

12 september. GUBBAHYLLAN KULLEN mellan 05.00-08.00. En sagolik efternatt och morgon, svag ostlig vind, stjärnklart och fullmåne. Småfågelsträcket var bra med gott om olika piplärkor,ärlor, mesar, sparvar och finkar. Bland sträckarna noterades två forsärlor. Även idag iaktogs ortolansparv. Den första flocken på bedömt tre exemplar hördes sträckande redan i tidiga gryningen medan ytterligare två ortolansparvar kom ut och vände vid spetsen en timme senare. Vid sextiden sågs och hördes en blåhake nere vid serveringen/naturrum. Även de tjugo svartmesarna var kvar i området. Innan jag gav mig av tog jag en liten tur i "Ravinen". Där fanns gott om rastande sångare som fyllde på sina fettdepåer i det för årstiden varma vädret. Tanken var att jag sedan skulle skåda lite på vägen hem men ute i Kullabygden möttes jag av en tät morgondimma.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, September 12, 2003 at 09:46:37 (MEST)

11/9-03.Ett stort antal skådare var och kikade efter rosenstaren vid Sandön på kvällen.Bland dom mer framträdande kan nämnas Paul Fors och Johan Stenlund.Tyvärr spanade vi som stod på bryggan och ute på ön förgäves efter staren,däremot två skådare som stod uppe vid flaggstången såg den ute på Sandöns sydvästra sida.
Hardy
Ängelholm, - Friday, September 12, 2003 at 08:23:20 (MEST)

12/9-03.En forsärla str söderut över centrala Ängelholm på morgonen.
Hardy
Ängelholm, - Friday, September 12, 2003 at 08:19:40 (MEST)

2003-09-11. Vid Kullaspetsen håller sedan en tid ett stort antal trutar till, som tillsammans några tumlare kalasar på småfisk. Bland talrika grå- och havstrutar fanns idag även 8 silltrutar. En i lördags observerad silltrut, som var färgmärkt, visade sig ha sitt ursprung i Finland. Till Christians obsar nedan kan jag tillägga 2 smålom, 1 fiskgjuse, 3 stenfalk, 1 mindre hackspett, 1 gök och 1 rosenfink.
Mats Peterz
- Thursday, September 11, 2003 at 22:51:28 (MEST)

11 september Kulllen: Idag på morgonen på gubbahyllan 2 överflygande ortolansparvar som dock vände inåt igen, dessutom en forsärla. Ca 20 svartmesar försökte åtminstone 3 gånger att sträcka ut men kom tillbaka igen. En juv.labb jagade trutar nedanför berget innan den drog inåt i Skälderviken.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Thursday, September 11, 2003 at 16:09:19 (MEST)

10.9 Sandön. Kl 18.35 kom rosenstaren inflygande i en starflock och damp ner i vassen på Klörensidan. På Sandön bla en ung småtärna. En rödstrupig piplärka på Rönnen tidigare på dagen.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, September 11, 2003 at 07:36:20 (MEST)

10/9-03.Sandön,10.05-11.20. Hägrar 2,krickor 3,gravänder 2,storspovar 21,tofsvipor 10,gluttsnäppa 1,småsnäppor 5,kustsnäppa 1 juv,dvärgmåsar 5 juv,större strandpipare 23,kärrsnäppor 21,brushanar 4 juv,rödbenor 2,stjärtand 1,bläsänder 88,brun kärrhök 1 juv,vitkindade gäss 38,strandskator 5,bivråkar 2 str S.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 11, 2003 at 06:54:03 (MEST)

10/9-03.Vegeholm,ruinen/soptippen,13.50-14.10. Buskskvättor 4,järnsparvar 3,törnsångare 2.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 11, 2003 at 06:50:39 (MEST)

10/9-03.Klören-Sibirien,14.45-15.50. Storspovar 2,strandskator 3,kustsnäppor 15 juv,sandlöpare 4 juv,häger 1.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 11, 2003 at 06:49:13 (MEST)

Onsd 10 sept Allerumskogen/Nällåkra; Fiskgjuse 2 str, Lärkfalk 1, Ljungpipare c10, Morkulla 1, Spillkråka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, September 10, 2003 at 16:36:18 (MEST)

9/9-03.Sibirien-Klören,09.05-10.45. Glada 1 juv,kustsnäppor 20 juv,sädesärlor 4,strandskata 1.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 10, 2003 at 07:07:14 (MEST)

9/9-03.Sandön,11.10-12.05. Tofsvipor 42,krickor 5,enkelbeckasiner 9,brushanar 5 juv,gluttsnäppor 6,knölsvanar 8 ad,storspovar 23,kärrsnäppor 38,kentska tärnor 41,dvärgmåsar 2 juv,större strandpipare 23 juv,kustsnäppor 2 juv,småsnäppa 1,bläsänder 7,svartsnäppor 2,vitkindade gäss 22.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 10, 2003 at 07:05:55 (MEST)

9/9-03.Kollade efter rovfåglar vid Vegeholm,14.00-15.40. Ormvråkar 3(varav en Börringevråk),sparvhökar 3,bivråk 1.Tre storspovar kom flygande och gick ner på ett fält.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 10, 2003 at 07:02:37 (MEST)

Nu finns det nya bilder i KOFs galleri igen, bl.a. på citronärlan, nilgåsen och blåhaken i Hasslarp - kolla här
webbgruppen
- Tuesday, September 09, 2003 at 22:43:04 (MEST)

Tis den 9 sep. Tillägg till Henriks rapport vid Sandön: Dvärgmås 1ex 1k, Småsnäppa 2ex. Rönnen: NILGÅSEN kvar under eftermiddagen.
Patrik Söderberg
Helsingborg, - Tuesday, September 09, 2003 at 20:43:54 (MEST)

9 september. På SANDÖN sågs den unga ROSENSTAREN mellan 18.45 och 19.00 sedan kom en ung pilgrimsfalk och jagade in alla starar i vasshavet. Synd för rosenstaren visade sig väldigt fint på SV delen av Sandön. Bland övrigt noterades en skärfläcka samt en lärkfalk. Medobservatörer Patrik Söderberg, Paul Fors, Ulf Axelsson och Kristian Linde.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, September 09, 2003 at 19:34:09 (MEST)

9 september: Ett kort stopp vid Sandön på morgonen innan jobbet för att leta efter rosenstaren verkade lönlöst när jag såg ca 5000 starar lyfta på en gång från vassarna vid mynningen och sprida sig över landskapet. En kungsfiskare och en överflygande ljudande rödspov blev det i alla fall.
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Tuesday, September 09, 2003 at 08:32:57 (MEST)

8 september. SANDÖN mellan 18.50-19.45. En kungsfiskare satt i åmynningen men det som gladde mest var den unga ROSENSTARE som Thomas Wallin och Leif Dehlin såg en skymt av och som jag 5 minuter senare hittade i en starflock ute på sydvästra delen av Sandön. Där satt den fint i 10-15 minuter innan starflocken lyfte och flög in i vasshavet öster om parkeringen. Medobservatör förutom upptäckarna var Bengt Andersson.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, September 08, 2003 at 20:03:21 (MEST)

8/9-03 Sandön, det är lika imponerande varje gång man kommer till området och ser den mängd kentska tärnor som uppehåller sig här, idag fanns det 135 rastande samtidigt som det fanns ca. 50 fiskande bort mot Råbocka. Därutöver fisktärna 8, silvertärna 3juv, dvärgmås 1juv, sandlöpare 1, småsnäppa 3, spovsnäppa 1, svartsnäppa 3 samt sist men inte minst, Johan Stenlund.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 08, 2003 at 19:02:47 (MEST)

8/9 Lervik på fm, 1 ad Pilgrimsfalk jagade runt i området och en Rödstrupig piplärka sträckte över.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, September 08, 2003 at 13:58:54 (MEST)

2003-09-06: Ett kort stopp som StOF gjorde på Rönnen och Sandön på eftermiddagen gav, förutom nilgåsen, även 1 rödspov och 1 gråhakedopping.
Eva Stenvång <eva.stenvang@sfr.se>
Saltsjöbaden/Viken, - Monday, September 08, 2003 at 12:08:16 (MEST)

Vid åttatiden idag sjöng en Gransångare vid Parkskolan i Ängelholm.
Per Broman <broman@minmail.net>
Ängelholm, - Monday, September 08, 2003 at 08:29:26 (MEST)

2003-09-06: Klockan 18.00 sågs en hane blå kärrhök mellan Höja och E6:an.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, September 08, 2003 at 08:14:10 (MEST)

7/9. Några arter från Sandön på morgonen: 7 juv dvärgmåsar, 8 skedänder och 29 bläsänder. På Rönnen blev det 2 stjärtänder, 78 vitkindade gäss och en hanne snatterand. Senare på kvällen rastade 2 ad svarttärnor på Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 08, 2003 at 06:40:17 (MEST)

6/9. På Rönnen sågs en ad pilgrimsfalk och som vanligt en nilgås. På Klören fanns en gök och 39 kustsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 08, 2003 at 06:35:29 (MEST)

5/9. Vid Sandön jagade på kvällen en ung pilgrimsfalk. Mellan jaktturerna rastade den i en liten träddunge på Klören.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 08, 2003 at 06:32:48 (MEST)

030907 En kortare morgontur som avslutades med ett besök på Rönnen gav en del smått & gott. Vid ca 09.15 , på väg tillbaka mot KOF-stugan strax innan passagen över stängslet flög det över en mkt trolig CITRONÄRLA. Den lockade 3 ggr och flög "rakt in i solen" österut..."tappade" den tyvärr då. Fick dock intryck av att den mycket väl skulle kunna fälla i närheten. Strax efter flög en Nötkråka i sakta mak förbi , också den österut. Medobsare: Paulina Tufvesson
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, September 07, 2003 at 22:04:01 (MEST)

Sö 7 september Ornakärr. Brun Kärrhök 3, Sparvhök 1, Ormvråk 2, Storspov 1, Ljungpipare 7, Skogsduva 1, Steglits ca 10
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 07, 2003 at 22:00:09 (MEST)

7/9 Gott om fågel i buskarna på Stenkrossen. Roligast var en flock på 22 svartmesar, 1 forsärla och 1 trädgårdssångare. Vid Klören fanns en 6 domherrar i en flock.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, September 07, 2003 at 20:08:56 (MEST)

7/9-03.Ett "giftigt" ställe för tättingar är den ruin/soptipp som ligger en bit ut på gräsmatteodlingarna efter Kulltorpsområdet.Vegetationen påminner om Enetri soptipp på Öland och där har ju som bekant åtskilliga rariteter hittats.I dag fanns där 4 buskskvättor,1 järnsparv och en skulkande sångare som jag inte fick kläm på.Så kolla gärna av platsen om du har vägarna förbi,det kan löna sig.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 07, 2003 at 18:02:52 (MEST)

7/9-03.Det blev en gök i dag också.En kom flygande vid bron över järnvägen på Klörensidan.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 07, 2003 at 17:57:38 (MEST)

7/9-03.Sibirien-Klören,14.10-15.20. Fiskgjuse 1,labb/fjällabb 1 som kom utifrån havet och drog rakt in över land(österut) 14.17(såg lätt ut),svarttärna 1(flög mot Råbockabadet),kustsnäppor 29 juv,stenskvätta 1,dvärgmås 1 juv,strandskator 2,större strandpipare 1 ad,storspov 1.Gröngöling hördes från strandskogen.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 07, 2003 at 17:55:10 (MEST)

7 sept.-03 Kullens fyr 06:30-11:30. Tillsammans med Karl-Göran o Kaj upplevdes en skådarförmiddag i hård SO-vind vilket brukar vara bra här ute. Storlom 2, silltrut 2, pilgrimsfalk 1, lärkfalk 2-3, gök 2, mindre hack 1, forsärla 5 (varav 4 tills.) tornseglare 4, ladu/hus/backsvala 1.200 varav ca. 95% ladusvala, ärtsångare 1, svartmes 25-35, mindre korsnäbb flera mindre flockar, bergfink 1-2, rosenfink 1 samt ortolansparv 1ex. som gjorde en lov över gubbahyllan.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, September 07, 2003 at 12:35:38 (MEST)

6/9 Hittarps rev, fram till kl 11. Sträckande fåglar. Storlom 1, Bivråk 5, Ormvråk 29, Sparvhök 6, Brun kärrhök 2, Tornfalk 2, Nötkråka 6, Forsärla 3 och bra fart på svalor och trädpip. Rastande fåglar: Törnskata 1 juv, Trädgårdssångare 1, Törnsångare 1, Dvärgmås 1 (1K), Fisktärna 1, Kentsk tärna 2.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, September 06, 2003 at 22:13:00 (MEST)

6/9-03.Skådade på hemvägen längs kanalen som går från Kulltorpsområdet i Ängelholm till Vegeån.I den friska vinden var en del rovfåglar uppe och ville sträcka.7 ormvråkar och 1 brun kärrhök(hane)drog iväg mot pågarna vid Hittarp.Även några sparvhökar sällade sig till gänget,högst 3-4 ex.Desto roligare var 7 nötkråkor som drog lågt över skogen mot söder.Sista roliga obsen blev en juv gök som satt i toppen på ett dött träd vid ett hygge.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 06, 2003 at 18:00:10 (MEST)

6/9-03.Satt med lilljycken och fikade vid lägerplatsen innanför Klörens spets,då det helt plötsligt susade till kraftigt ovanför huvudet.Kollar upp och ser då en lärkfalk ca tio meter ovanför mig,den hade gjort en störtdykning och tagit en slända.Vilken fantastisk syn dessa falkar måste ha !
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 06, 2003 at 17:52:46 (MEST)

6/9-03.Sibirien-Klören,08.15-09.30. Kustsnäppor 39 juv,storspovar 5,stenskvättor 2,strandskator 2,rödbena 1,drillsnäppa 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 06, 2003 at 17:49:05 (MEST)

6/9-03.I strandskogen vid Sibirien hördes och sågs en tofsmes,även talltitor och svartmesar fanns i området.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 06, 2003 at 17:45:44 (MEST)

5/9-03.Vejbystrand-Grytskär,11.05-14.40. Ladusvalor 90 str S,skärpiplärka 1,krickor 4 honf.,hämplingar 11,hägrar 2,storskrake 1 hona,sparvhökar 1 str + 1 som slog en stare,tofsvipor 11,knölsvanar 41 ad,storskarvar 93 + ca 160 på Grytskären,rödbenor 4,spovsnäppa 1 juv,kentska tärnor 45,kärrsnäppor 23,småsnäppor 2,brushanar 15 juv,hussvala 1 str,större strandpipare 29 juv + 1 ad,bläsänder 7,strandskata 1,korp 1,gluttsnäppa 1,gulärlor,sånglärkor,stenskvätta 4,törnskata 1 honf.,kustsnäppor 7 juv.
Hardy
Ängelholm, - Friday, September 05, 2003 at 18:23:13 (MEST)

5 september. Rovfågelspaning ute vid Stureholm station mellan 13.00 och 14.00 gav ett tiotal glador och några bruna kärrhökar. Sparvhök, ormvråk, bivråk och tornfalk visade sig också. Roligast var dock höstens första rödstrupiga piplärka.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, September 05, 2003 at 17:08:36 (MEST)

4/9 Sandön (10.05-10.40); Havsörn 1 yngre ex ute på Själrönnen, fiskgjuse 1 ung fiskade, labb 1 ung mörk jagade kentska tärnor, dvärgmås 2 1K och omkring 60 kentska tärnor rastade. Vid Farhult (11.00-12.00) sågs bl a; stjärtand 5 ex, pilgrimsfalk 1 ad, kustsnäppa 24 1K, sandlöpare 11 ex och kärrsnäppa 70 ex. Slutligen uppehöll sig en annan pilgrimsfalk (ungfågel) vid Rönnen (12.20-14.00). Där sågs också 3 sandlöpare samt en massa grågäss...och bland dem 22 vitkindade gäss, men ingen nilgås.
anders lindén
- Friday, September 05, 2003 at 13:07:31 (MEST)

4/9-03.I samband med Nej till Emu flygbladsutdelning vid områdena Roslunda och Pomona i Ängelholm,passade jag på att skåda efter tättingar i villaträdgårdar.Det är bra ställen att kolla efter flyttande småfåglar så här års.Vanligast var rödstjärt och grönfink,flera ex.Även några kungsfåglar kunde ses födosöka i några buskar.En svartvit flugsnappare(honf) noterades också.Har nu sett 4 svartvita flugsnappare i september,ingen av dem har varit en hane.Honor + ungfåglar gör ju honfärgade individer procentuellt fler.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 04, 2003 at 17:14:28 (MEST)

To 4 sept, Heljaröd. Pilgrimsfalk 1 ex, Fiskgjuse 1 ex,samt Gök, ävenså denna i soloflygning
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 04, 2003 at 13:58:57 (MEST)

3 augusti. Kvällen eller rättare sagt aftonen, gick åt att leta aftonfalk med Affe i Höganäs. Vädret var inte optimalt för en insektsjagande falk så den kanske ses igen under morgondagen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, September 03, 2003 at 20:36:29 (MEST)

3/9-03.En ad hane svart rödstjärt och en hona sågs vid Banverket Ängelholm.Även en rödstjärt(hona) sågs i området.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 03, 2003 at 18:22:33 (MEST)

3/9-03.Sibirien-Klören,16.20-16.50. Kustsnäppor 50 juv,roskarlar 2 juv,tornfalk 1 juv,större strandpipare 5 juv.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 03, 2003 at 18:20:51 (MEST)

3/9-03.BREDA VINGAR VID KLÖREN ! Efter att ha kollat av stranden på Klören,så tog jag ett span över ängarna vid Klören.Såg då genast att det satt en stor rovfågel på marken nära dammarna,den var omringad av ett gäng kråkor.Jag hann sätta i mig tre onyttiga men jättegoda wienerbröd innan den lyfte.Såg då att det var en havsörn,som med mäktiga vingslag flög in över skogen,mobbad av en ormvråk och en juv brun kärrhök.Att jag skulle få se en havsörn på kvällsrundan,var inte precis vad jag väntat mig.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 03, 2003 at 18:18:56 (MEST)

2 sept Sandön kl18.00-20.00.Kungsfiskare 2st som satt tillsammans och exponerade sig i fint kvällsmedljus,Dvärgmås 14juv, Vattenrall minst 6 olika, Enkelbeckasiner många,Brushane minst 6st.Fortfarande många Kentska tärnor.Medobservatörer Rolf Helmersson,Paul Fors,Kaj Möller,Tommy Strandek och Leif Dehlin.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, September 02, 2003 at 23:28:51 (MEST)

2/9-03 Fick idag med e-posten en bild på en ung aftonfalk, fotot är från idag på Höganäs AB:s område i Höganäs, så ni som är i området kan kika lite extra.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, September 02, 2003 at 21:06:16 (MEST)

2/9-03.Sandön,0955-1115. Tofsvipor 142,sothöna 2,häger 1,stjärtänder 5 honf.,vattenrall 1,rödbenor 11,dvärgmåsar 4 juv,enkelbeckasiner 3,brun kärrhök 1 juv,gluttsnäppor 6,kärrsnäppor 59,större strandpipare 16 juv + 5 ad,roskarlar 2 juv,myrspov 1 juv,småsnäppor 5,kustsnäppa 1 juv,brushanar 6 juv,sandlöpare 8 juv,storspovar 11,kentska tärnor 113,fisktärnor 11 juv + 1 ad,krickor 40.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 02, 2003 at 14:48:18 (MEST)

2/9-03.Sibirien-Klören,0845-0940. Kustsnäppor 38 juv,brushanar 3 juv,rödbenor 5,gluttsnäppa 1,strandskator 4,storspov 1,kärrsnäppor 65,sandlöpare 1 juv,större strandpipare 23 juv + 4 ad,småsnäppor 6,myrspov 1 juv,fiskgjuse 1 hane.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 02, 2003 at 14:42:44 (MEST)

1 september
Väldigt många kenstska tärnor vid Sandön ikväll oxå, 80 rastande på ön och över 100 fiskande utanför!!! 7 unga dvärgmåsar, en vattenrall och en kungsfiskare som solade sig och fiskade på Klörensidan. Bland vadarna 1 småsnäppa, 2 svartsnäppor, ca 30 kustsnäppor och en myrspov.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Monday, September 01, 2003 at 22:34:45 (MEST)

1 sept.-03 Vid 10-tiden roade jag mig med att räkna de rastande tärnorna på Sandön, kentsk tärna 79ex, fisktärna 32ex samt 2 unga silvertärnor, på järnröret i skarven mellan betongbron och träbryggan en kungsfiskare.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 01, 2003 at 22:25:19 (MEST)

Hilleshögs dalar 1.9. Mycket rovfågel i luften. Skådar cirka en timme i Glumslöv på förmiddagen. Sex glador i härlig uppvisning lågt över kaninhålen i backarna. Drygt 20 ormvråkar, lika många sträckande sparvhökar och drygt tio bivråkar mot söder. I övrigt skogsduva, steglits, gulärlor bl a. Gott om ladu- och hussvalor på sträck. Enstaka tornseglare. Lite senare i RYDEBÄCK, fyra-fem stenskvättor på ett fält vid stationen, och en sträckande brun kärrhök.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Monday, September 01, 2003 at 16:44:57 (MEST)

1/9-03.En mindre hackspett(hona) satt och ropade i toppen av en ek,vid den gamla vägen till Sibirien.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 01, 2003 at 16:22:09 (MEST)

1/9-03.Sibirien-Klören,12.05-13.40. Roskarlar 2 juv,sandlöpare 4 juv,kustsnäppor 62 juv,myrspovar 2 juv,fiskgjusar 1 juv + 1 hane + 1 hona,tornfalk 1 honf. str,kentska tärnor 21 fiskande,skedand 1 hona,forsärla 1,strandskator 2,storspovar 3,rödbenor 4,enkelbeckasiner 5,kärrsnäppor 28,större strandpipare 14 juv + 5 ad,krickor 30.
Hardy
Ängelholm, - Monday, September 01, 2003 at 16:20:02 (MEST)
Förra månaden
Klicka här för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken
© KOF 2003
Ansvariga för sidan är KOF:s webgrupp: Henrik Ehrenberg, Mats Peterz, Christer Strid och Thomas Wallin.