Observationer augusti 2004

Tillbaka till den aktuella obsbokenInstämmer med föregående talare, det här ser verkligen ut som en tatarfalk! Det faktum att den var tydligt större än pilgrim talar ju även för detta. Enligt vad jag hittat ökar beståndet av tatarfalk i Ungern och skall det någon gång dyka upp en vild fågel hos oss borde det vara mest sannolikt med en ungfågel, just som fågeln på bilderna! Så ut och leta reda på den och försök läsa av ringen!

David Erterius
Lund, - Wednesday, September 01, 2004 at 18:58:13 (CEST)

Angående falken som Matz såg: Det ser väldigt mycket ut som en tatarfalk...om jag jämför med bilder på Calidusfalkar så har den här fågeln för lite "polisong", och ser i största allmänhet för ljus ut i ansiktet. Normalt är ju tatarfalkarna rymlingar, men att den är ringmärkt är absolut inget säkert tecken på en rymling! Om jag minns rätt så följs och ringmärks de ungerska falkarna rätt noga. Hur såg ringen ut? Ut och leta!!!
Martin Gierow
Lund, - Wednesday, September 01, 2004 at 18:00:51 (CEST)

Tomten 31 aug:
Brun kärrhök 1, fiskgjuse 2, sparvhök 1, ormvråk 2 samt några enstaka bivråkar. Dessutom under i stort sätt hela dagen ett SV-sträck av tornseglare. Inga stora mängder men dock märkbart. På eftermiddagen 6 rastande steglits samt några enstaka busk- och stenskvättor.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Wednesday, September 01, 2004 at 10:09:57 (CEST)

31 augusti Höghult kl 18,15 En brunglada och en ormvråk gick en rond uppe i luften, korpen satt på en elledning och hejade på. Sandön 19,10 kustpipare 4 ex, småspov 7 ex, större strandpipare 4 ex. rödbena 1 ex, storspov 2 ex, bläsand 2 ex, stradskata 7 ex, fisktärna 4 ex, kentsk tärna 1 ex, på bryggan frå sandön satt sädesärlor 26 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, August 31, 2004 at 22:46:31 (CEST)

30 augusti. När jag igår eftermiddag passerade Västra Klappe upptäckte jag en stor falk ute på ett fält. Det visade sig vara 1 pilgrimsfalk av den nordliga rasen calidus (eller är det en tatarfalk?). Den satt orädd nära vägen och kalasade på en duva. Några bilder på falken finns på min hemsida. Klicka här!
Mats Peterz
Viken, - Tuesday, August 31, 2004 at 21:00:52 (CEST)

Handkikare tillvaratagen vid Hasslarps dammar, återfås mot beskrivning. Skicka mail thomas.wallin@kof.nu eller ring 070-644 96 60
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, August 31, 2004 at 17:36:01 (CEST)

31 augusti Höghults våtmark kl 7,00-9,30. Häger 2 ex, enkelbeckasin 11 ex, drillsnäppa 2 ex, storskarv 2 ex, skogssnäppa 1 ex, grönbena 1 ex, sävsångare 4 ex, ängspiplärka 1 ex, bivråk 1 ex och rödglada 1 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, August 31, 2004 at 12:03:44 (CEST)

Månd 30 aug.Från tåget Hbg-Ählm.Em.Gök 1,och Stenfalk 1.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, August 30, 2004 at 21:13:02 (CEST)

30 augusti södr Höganäs hamn. kustsnäppa 13 ex, rödbena 2 ex, stare ca 200 ex, drillsnäppa 9 ex, råka 4 ex, sparvhök 1 ex, ejder 300-400 ex, storskarv 69 ex, grönbena 1 ex. Tallbacken. bläsand 6 ex, kustpipare 22 ex, knölsvan 9 ex 4 juv, grönfink ca 30 ex, gluttsnäppa 3 ex, och sparvhök 1 ex. Våtmarken vid Ingelsträde. knölsvan 4 ex 2 juv, häger 2 ex, gräsand ca 100 ex, ringduva 7 ex. Hasslarps dammar. smådopping 4 ex, enkelbekasin 2 ex, drillsnäppa 4 ex,skogssnäppa 2 ex. Intill Stureholms gods. ormvråk 4 ex, glada 1 ex, grågås ca 1500 ex och vitkindad gås 14 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Monday, August 30, 2004 at 21:09:14 (CEST)

Mån den 30 augusti. Hasslarps dammar. DUBBELBECKASIN 1ex stöttes i SV dammen på eftermiddagen, fågeln flög bort mot östra delarna av lokalen och finns troligen kvar i området.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, August 30, 2004 at 20:16:10 (CEST)

30/8. Vid Allergon på eftermiddagen sträckte det över en rödstrupig piplärka mot söder, annars mycket gulärla som har sträckt hela dagen. Bara under kvällen nu har det sträckt ca 1000ex över margretetorp.
Kristian Linde
Margretetorp, - Monday, August 30, 2004 at 19:51:45 (CEST)

30/8-04. Kungsfiskare 1 Rönneå Ängelholm(Rönnevik)
Sandön,14.10-15.15. Större strandpipare 13,tofsvipor 32,drillsnäppor 3,gluttsnäppor 2,kustpipare 3 hanar,fiskgjuse 1(med lyckat fiskafänge),häger 1,kärrsnäppa 3,storspov 30,myrspov 1,kentsk tärna 4,strandskata 2,svartsnäppa 1,spovsnäppa 1 ad,bläsand 2,kricka 1,ormvråk 2,knölsvan 45 ad.
Rönnen,12.25-13.40. Drillsnäppa 4,storskarv 108,knölsvan 4 ad,grågås ca 1600,storspov 4,vitkindad gås 51,buskskvätta 3,större strandpipare 13,kärrsnäppa 8,gravand 2,kentsk tärna 2,kustpipare 3 hanar,häger 1,gluttsnäppa 5.
Hardy
Ängelholm, - Monday, August 30, 2004 at 16:38:03 (CEST)

29 aug. Under några tidiga morgontimmar hade vi i trädgården besök av 6-8 buskskvättor, 3 stenskvättor, 2 svart rödstjärt och ett flertal gulärlor.
På kvällen några översträckande bivråkar och en duvhök.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Monday, August 30, 2004 at 09:29:33 (CEST)

29 augusti Brogårda våtmark sothöns 56 ex, vigg 7 ex, knipa 9 ex, bläsand 6 ex, stjärtand 2 ex, skogssnäppa 2 ex,storskarv 1 ex, Hasslarps dammar bläsand 16 ex, skedand 2 ex,knipa 11 ex, vigg 17 ex, knölsvan 7 ex 2ex juv, grönfink ca 50 ex, steglits 7 ex 5 ex juv, och sothöns i massor.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, August 29, 2004 at 21:04:06 (CEST)

29 aug. Kanske skulle bivråkens dag varit förlagd till nordvästra hörnet av landskapet istället för Falsterbo? Efter en väldigt lugn morgon utan några som helst sträckrörelser tog det plötsligt fart och luftrummet fylldes av bivråk. När räkningarna avslutades vid 16.15 hade inte mindre än 1639 ex lämnat landet. Det mesta av sträcket gick i en korridor söder om revet. Av övriga rovfåglar sågs - brun kärrhök 11, blå kärrhök 1 hona, fiskgjuse 8, glada 2, tornfalk 1 och pilgrimsfalk. Av övrigt sträck bör en äldre ljus labb/bredstjärtad labb mot söder nämnas. Bland mer stationära arter märktes, pilgrimsfalk 1 1K, lärkfalk 4 samt roskarl 4. Under kvällen sågs en nattskärra i talldungen norr om Domsten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 29, 2004 at 20:56:42 (CEST)

29/8 Lerbäckshult 1 ex Gröngöling, Knopparp (Stackarp) 1 ex Göktyta, 1 ex Gröngöling Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, August 29, 2004 at 19:39:48 (CEST)

Sönd. 29/8 HITTARP:På spaning efter göktyta från igår, fick vi på nära håll se en magnifik uppvisning av lärkfalkfamiljen. Vid HASSLARPS DAMMAR visslade småfläckig sumphöna sporadiskt vid middagstid samt visade sig ett kort ögonblick i mellandammen.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, August 29, 2004 at 17:54:52 (CEST)

28/8 Västersjön 1 st Gröngöling
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, August 29, 2004 at 09:02:55 (CEST)

Lörd. 28/8. Öresund, ca 3 km utanför Höganäs, sågs 1 kustlabb (ljus fas)
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, August 29, 2004 at 08:48:05 (CEST)

28 augusti kl 15,00-17,00 Västrabys betesmark vid skogen. Steglits 6 ex 4 juv, stenskvätta 2 ex, buskskvätta 1 ex, sädesärla ca 10 ex, ladusvala i mängder.Åkermarken mellan Västraby och Stureholm, pilgrimsfalk 1 ex, ormvråk 2 ex, sparvhök 1 ex, brun kärrhök 3 ex 1 juv, storspov 24 ex betade på gräsfälten utanför kostallarna Stureholm på nyplöjd åkremark. tofsvipor ca 300 ex och stare ca 200 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, August 28, 2004 at 22:53:18 (CEST)

28 augusti
Dammarna Hasslarp: bl.a. smådopping 6, skedand 4, storspov 2, brushane 4 och kärrsnäppa 2.
Sandön: 15 arter vadare! bl.a. sandlöpare 4, kustpipare 4, myrspov 2, spovsnäppa 1, grönbena 1, kustsnäppa 16, kärrsnäppa 55, gluttsnäppa 3. Dessutom fiskgjuse 2 och skäggdopping 4.
Rönnen: 1500-2000 grågäss, vitkindad gås 150-200 ex, gluttsnäppa 3, storspov ca 10.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, August 28, 2004 at 22:20:39 (CEST)

28 augusti. Tillägg Sandön vid 11-tiden, bl.a. en ung smalnäbbad simsnäppa samt en ung mindre strandpipare. En timme senare vid Höghult: lärkfalk 2 juv. Senare under kvällen ytterligare en lärkfalk vid Skörpabäcken i Ängelholm.
Henrik Johansson
- Saturday, August 28, 2004 at 21:48:24 (CEST)

28/8-04.Sandön,09.30-11.30. Fiskgjuse 1 hane + 1,storspov 28,kustpipare 2 ad str,gluttsnäppa 1,fisk/silvertärna 13,rödbena 1,brushane 10 str,bivråk 1 str,sparvhök 2 str,brun kärrhök 1 juv(str ?),kentsk tärna 30,strandskata 3,stjärtand 2,pilgrimsfalk 1 juv str 10.55,kärrsnäppa 6,svartsnäppa 1.
Vejbystrand-Grytskär,13.30-15.40. Knölsvan 23 ad,bläsand 5,kricka 32,stenskvätta 6,storskarv 150,större strandpipare 2 juv + 10 ad,kustsnäppa 5 juv + 1 ad,kärrsnäppa 29,småsnäppa 1,rödbena 3,brushane 1 juv,gluttsnäppa 11,buskskvätta 8(alla satt i samma bärbuske samtidigt !),kentsk tärna 46,stjärtand 1,drillsnäppa 7,roskarl 1 juv.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, August 28, 2004 at 17:48:46 (CEST)

2004-08-28. En göktyta hittades, som åt myror i kanten av Serpentinvägen i Laröd vid 11-tiden. En hel del skådare kom sedan för att beskåda denna spännande fågel. Vid Hittarps revet hade det tidigare stäckt bl.a. Bivråk 11, ormvråk 5, blåhök 1 hanne, brunhök 1, fiskgjuse 1, kentsk tärna 10, fisk/silvertärna 15, stjärtand 18, en del trädpip. och gulärla. Av rastare kan nämnas: 7 kustsnäppor, 4 roskarlar, 1 juv. dvärgmås och ca 500 tofsvipor.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, August 28, 2004 at 15:21:22 (CEST)

Fre den 27 augusti. Rönnen: Myrsnäppa 1ex, Spovsnäppa 3ex varav en juvenil, kustsnäppa 8ex, småsnäppa minst 22ex, rödbena 3ex, grönbena 1ex, gluttsnäppa 1ex, kärrsnäppa ca 25ex, större strandpipare ca 5ex. Sandön: kustsnäppa 8ex, kärrsnäppa 9ex, drillsnäppa 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, August 27, 2004 at 22:59:08 (CEST)

27 augusti Sandön 14.00 spovsnäppa 2 ex, strandskata 7 ex, kustpipare 4 ex, rödbena 3 ex, grönbena 1 ex, storspov 14 ex, drillsnäppa 4 ex, häger 1 ex. Rönnen 15.00 rödbena 2 ex, storskarv ca 125 ex, drillsnäppa 8 ex, sothöna 16 ex, kustsnäppa 2 ex, gluttsnäppa 2 ex, stare ca 50-60 ex, ejder 11 ex, pilgrimsfalk 1 ex och grågås i massor.
Ronny Svensson
Stureholm, - Friday, August 27, 2004 at 21:44:40 (CEST)

27/8-04 Hittarp på lunchen. Spovsnäppa 2ex, Kärrsnäppa 4ex, Brushane 3ex, Drillsnäppa 1ex, Gluttsnäppa 2ex
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, August 27, 2004 at 14:57:06 (CEST)

27 augusti.Stora hult-roskarl 2,småsnäppa 2,kustsnäppa 6,brushane 2,kärrsnäppa 25. Grytskärsparkeringen-kustpipare 1,kustsnäppa 1,spovsnäppa 1,drillsnäppa 25,gluttsnäppa 5,törnskatefamilj med 3 juv,samt en ad kustlabb ljus fas som jagade måsar i strandkanten. Ranarpsstrand-kentsk tärna 52 samt ca 400 ljungpipare.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, August 27, 2004 at 13:34:51 (CEST)

26 augusti, RÖNNEN på kvällen: en myrsnäppa rastade i lilla viken och en ung pilgrimsfalk satte fart på allt som fanns på och runt ön... Dessutom 2 spov-, minst 15 små-, 1 mo-, 8 kust- och ca 30 kärrsnäppor
Per Muhr o Thomas Walin
- Thursday, August 26, 2004 at 23:20:56 (CEST)

26/8-04.Torekov-Halsarevet,13.20-16.30. Kärrsnäppa 18,rödbena 31,större strandpipare 24,kustpipare 1 ad,kustsnäppa 1 ad,kentsk tärna 40,drillsnäppa 3,storskarv 35,häger 2,stenskvätta 4,rödstjärt 1.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, August 26, 2004 at 17:55:01 (CEST)

25/8-04 Höghults våtmark Kl 8.00-10.00 skogssnäppa 2 ex, drillsnäppa 4 ex, svartsnäppa 2 ex, enkelbeckasin 13 ex, rödbena 2 ex, sädesärla ca 15 ex, sävsångare 1 ex, tornfalk 1 ex, glada 1 ex, stare ca 50 ex,och ett stort antal ladusvalor.
Ronny Svensson
Stureholm, - Thursday, August 26, 2004 at 15:05:08 (CEST)

25/8-04 Rydebäck. När jag körde upp bilen på uppfarten satt det en GÖKTYTA på gången till huset och åt myror, det blev ett snabbt mobilsamtal till hustrun i huset, med order om att ta fram kameran och ta några bilder från köket innan jag gick ur bilen, göktytan flög sedan upp i ett träd men försvann när jag tog fler bilder. Ett oväntat tomtkryss.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, August 25, 2004 at 19:48:07 (CEST)

25/8-04.En juv glada jagade över fälten vid Varalöv.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, August 25, 2004 at 15:21:56 (CEST)

24 augusti. En kortare eftermiddagstur efter dubbelbeckasin i inre delarna av FARHULTSVIKEN slutade med med 2 snatteränder och 7 enkelbeckasiner. På kvällen besöktes SANDÖN och i lågvattnet på Klörensidan födosökte en ung småfläckig sumphöna dock ingen vattenrall. Ute på Sandön rastade 3 sandlöpare och 1 ung svarttärna.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, August 24, 2004 at 18:36:09 (CEST)

24/8-04.Rönnen,12.25-14.15. Drillsnäppa 1,gluttsnäppa 4,vitkindad gås 77,rödbena 6,grönbena 5,kärrsnäppa 3,storspov 4,ljungpipare 6,sparvhök 1,tornfalk 1,kustsnäppa 8,kricka 61,större strandpipare 3,smalnäbbad simsnäppa 2.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, August 24, 2004 at 17:08:49 (CEST)

24/8-04.Rönnen,12.25-14.15. Drillsnäppa 1,gluttsnäppa 4,vitkindad gås 77,rödbena 6,grönbena 5,kärrsnäppa 3,storspov 4,ljungpipare 6,sparvhök 1,tornfalk 1,kustsnäppa 8,kricka 61,större strandpipare 3.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, August 24, 2004 at 17:07:46 (CEST)

Ca 10.40 hade jag 17 skruvande bivråk över tomten. Dessa sträckte i och för sig mot SV, men med tanke på vinden är det nog inte helt omöjligt att de gled med upp mot Hittarp. Kan det vara samma som Patrik såg?! Dessutom kom en fiskgjuse "släpande" efter. På eftermiddagen ytterligare en fiskgjuse samt en dräktmässigt mycket vacker glada. Dessutom svagt sträck på tornseglare, gulärla, sädesärla och även några enstaka trädpiplärka och mindre korsnäbb.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Tuesday, August 24, 2004 at 14:44:14 (CEST)

24/8-04 Hittarp 11.30-12.20 Bivråk ca 30ex str (varav 17ex samtidigt i en skruv, troligen var alla bivråk), Ormvråk 2ex str, Brun kärrhök 1ex str, samt 2st lärkfalkar i området.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, August 24, 2004 at 14:24:25 (CEST)

Tisd.24/8-04. Under f.m.2 ex. smaln. simsnäppor i Lilla viken/Rönnen.
Peter Malmberg
Kallmora/Orsa, - Tuesday, August 24, 2004 at 11:24:32 (CEST)

23/8-04.Kungsfiskare 1 Rönneå,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, August 24, 2004 at 07:04:03 (CEST)

23/8 Rössjön, 2 Storlom, 13 Småskrake, Djurholmen 1 par Domherre Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Monday, August 23, 2004 at 22:29:26 (CEST)

Angående gårdagens storlabbar vid Kullen så är det mycket riktigt nytt sträckrekord för storlabb - det gamla var på 27 ex. F ö var även 104 drillsnäppor vid Hittarp nu i augusti nytt skånskt sträckrekord.
Martin Gierow
Lund, - Monday, August 23, 2004 at 13:09:48 (CEST)

22 aug. I de fina hagmarkerna vid Dalhem-Bohagen på Söderåsen sågs en flock på 30 dubbeltrastar på födosök. Dessutom bl a 10 korpar och 7 mindre korsnäbbar. Medobservatörer: Kent Ivarsson, Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Monday, August 23, 2004 at 10:46:40 (CEST)

22/8. På morgonen fanns 3 pilgrimsfalkar på Rönnen, 2 ad och 1 ung.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 23, 2004 at 06:53:50 (CEST)

22/8 Rössjön 6 st Storlom Medobs Tora, Åsa och Håkan
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, August 22, 2004 at 22:23:05 (CEST)

22 aug. Sträckbevakning vid Kullen från gryning fram tom 18.00. Bl a följande arter och antal räknas in - stormfågel 12, havssula 80, storlom 3, obest.lira 2, myrspov 13, kustsnäppa 12, roskarl 1, kustpipare 24, storlabb 32 plus 6 rast, kustlabb 1 ad, labb/fjällabb 1, tretåig mås 3, dvärgmås 1 och sillgrissla 3. 38 storlabbar är troligen nytt Skånskt dagsrekord! Medobsare var bl a, Mårten, Oscar och Kaj. På Rönnen under kvällen ses bl a, fjällabb 1 1k, smalnäbbad simsnäppa 1 1k samt kustsnäppa 49.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 22, 2004 at 21:48:39 (CEST)

21 aug. Vid Sandön 1 1k svarttärna och bland vadare noteras kustsnäppa 11 och sandlöpare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 22, 2004 at 21:41:46 (CEST)

21 aug - Kattvik på kvällen
Obest labb 2 ex (en trolig fjällabb) och en ad havssula kom långt ute i riktning V. 10-15 kentska tärnor drog omkring utanför hamnen.
Medobs. Ingrid och Björn Ekelund.
Åsa och Christer Strid
Maria staden, Helsingborg, - Sunday, August 22, 2004 at 11:28:15 (CEST)

20 aug, SANDÖN på kvällen: 2 unga svarttärnor, 3 sandlöpare och en småsnäppa
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, August 21, 2004 at 12:09:45 (CEST)

Fredagen den 20 augusti. Farhult: Småsnäppa 1ex, sandlöpare 3ex, svartsnäppa 1ex. kustsnäppa 36ex, kärrsnäppa ca 20 ex, gök 1ex, myrspov 1ex. Rönnen: Kärsnäppa 1ex, kustsnäppa 1ex. Sandön: Svartsnäppa 1ex, brushane 3ex.
Pareik Söderberg
Laröd, - Friday, August 20, 2004 at 17:47:38 (CEST)

2004-08-20 Kullens fyr: 06.00-09.15. Obsar "havsfågelsträck" tillsammans med Alf Petersson och delvis Johan Stenlund. Följande noteras: Skedand 3, sjöorre 10, häger 2, brun kärrhök 1 juv str ute över havet, strandskata 2, större strandpipare 128, ljungpipare 10, kustpipare 7, kustsnäppa 26, sandlöpare 1, mosnäppa 5, kärrsnäppa 4, myrspov 1, kustlabb/brestj labb 1 ad (fäller på vattnet lång ut) och kentsk tärna 24. Dessutom ca 35 mindre korsnäbb som vände vid Fyren.
Mats Peterz
Viken, - Friday, August 20, 2004 at 15:20:45 (CEST)

20.8 Följande utspelades under gårdagen i trädgården hemma i Viken. Trot eller ej! En gammal omärkt pilgrimsfalk hängde frenetiskt flaxande upp och ner från en tallgren, återfick balansen och blev sedan sittande helt orädd i nästan 2 timmar. Bilder i galleriet! Ett par förmiddagstimmar vid Kullaberg gav idag ingen havsfågel men gott sträck av vadare (främst st strand) och kentska tärnor.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, August 20, 2004 at 14:51:07 (CEST)

17/8. Andrahandsuppgift. Enligt en bekant som säger sig vara helt säker på sin sak, skall en fjälluggla ha suttit på ett fält i Ausås i tisdags.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, August 20, 2004 at 10:41:07 (CEST)

19/8 SANDÖN: Fiskgjuse 1ex, Storspov 4ex, Spovsnäppa 5ex, Gluttsnäppa 12 ex, Grönbena 1ex, Kustsnäppa 2ex, Större Strandpipare 9ex, Kärrsnäppa 2ex, Drillsnäppa 1ex, Småsnäppa 1ex, Rödbena 5ex, Vipa 6ex, Häger 7ex
Göran Möller
Brunnby, - Friday, August 20, 2004 at 09:41:57 (CEST)

19 augusti RÖNNEN. Innan kvällens styrelsemöte sågs en myrsnäppa födosöka på västra delen av lokalen. Vid SANDÖN fanns det bland annat tre spovsnäppor tidigare på kvällen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, August 19, 2004 at 22:21:47 (CEST)

18/8 Sandön på kvällen. Glest med vadare men en 1K svarttärna drog runt näst intill hela kvällen. 3 vattenrall spatserade omkring bland vasstråna
Mikael O. , Bo o Mona Tuvesson, Leif D
- Wednesday, August 18, 2004 at 22:52:41 (CEST)

17 augusti. Stora hults strand,en hel del vadare bla småsnäppa 3,spovsnäppa 2,kustsnäppa 15,brushane 11,roskarl 5,som sedan blev 4 när en pilgrimsfalk slog en,det var en gammal fågel som var ringmärkt med röda ringar på bägge benen,även en fiskgjuse jagade i området.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, August 18, 2004 at 16:57:49 (CEST)

2004-08-17 Sandön
Mycket med vitfågel ute på ön, uppblandat med en del vadare; storspov minst 30 ex, rödspov 2 ex, myrspov 1 ex, kustpipare minst 3 ex, strandskata 8 ex, häger 2 ex och kustsnäppa 14 ex.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, August 18, 2004 at 11:23:05 (CEST)

16/8-04 Sandön (16.00-18.00): Bla Kustsnäppa 27 och Roskarl 4.På sandrevlarna bland gråtrutarna Silltrut(intermedius) 1 ad.Dessutom en 1K fågel som uppvisade en rad Cachinnans-karaktärer.Definitiv artbestämmning förhindrades av det tilltagande ösregnet och otränade "trutskådarmuskler".
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, August 17, 2004 at 01:04:13 (CEST)

16 Augusti.1 göktyta höll till i buskagen innanför Grytskärsparkeringen nu på eftermiddagen.
Marin Ekenberg
Grevie, - Monday, August 16, 2004 at 18:08:53 (CEST)

16 augusti. Tillbringade tiden mellan 06:00 - 09:00 tillsammans med Mats Peterz vid Kullens fyr, vilket gav följande observationer. Havssula 23ex, storlabb 1ex som jagade sulor o trutar utanför spetsen, kustlabb 4ex, fjällabb 2juv, varav en jagade tills. med en kustlabb samt 4 obest kust/fjällabb, 6 unga dvärmåsar, ett smärre antal kustpipare, kustsnäppor, kärrsnäppor, myrspovar och däribland en sandlöpare.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 16, 2004 at 17:01:37 (CEST)

15.8 Sandön på kvällen; stora mänder starar, sädesärlor och precis i skymmningen ladusvalor som gick in för övernattning. En ung svarttärna jagade långt ut över Skälderviken och 1+2 labbar drog förbi. De 2 sista vek av in över land. Åtminstone den första labben bedömdes som fjällabb.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, August 16, 2004 at 09:20:04 (CEST)

15/8. På morgonen vid Sandön sågs en 1k dvärgmås och en ad pilgrimsfalk. Senare på dagen rastade 92 kustsnäppor, 12 sandlöpare och 14 roskarlar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 16, 2004 at 06:57:16 (CEST)

14 augusti; Vid Sandön på f.m. noterades bl.a. kustsnäppa 13, drillsnäppa 8, gluttsnäppa 2, grönbena 1, storspov 22, kustpipare 1 och en fiskgjuse jagande över Skälrönnen. På Rönnen fanns vitkindad gås ca 70 och grågås drygt 1500 (varav en albino-form), samt kricka ca 65. Flera småflockar av tofsvipa.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, August 15, 2004 at 23:19:37 (CEST)

15/8 Mjöhult: över fälten en flock med 129 st ljungpipare (kringdragande)
Sara Henningsson & Håkan Karlsson
Helsingborg, - Sunday, August 15, 2004 at 14:37:06 (CEST)

14/8 RÖNNEN: Ljungpipare 27ex, Småsnäppa 5ex,Storspov 3ex, Gluttsnäppa 1ex, Bläsand 23ex
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, August 14, 2004 at 20:51:38 (CEST)

14 aug. Så börjar då bevakningen av höststräcket vid Hittarps rev. Under dagens 6-timmars pass sågs bl a följande sträckare, brun kärrhök 2, fiskgjuse 1, sparvhök 13, havsörn 1 subad, gulärla 140, mindre korsnäbb 108, stare 670, kustsnäppa 34 och svartsnäppa 4. Bland rastarna - roskarl 1, kustsnäppa 5, svartsnäppa 2 och buskskvätta 1. Medobsare under dagen var Johan och Patrik W.
Thomas Svanberg
laröd, - Saturday, August 14, 2004 at 16:07:25 (CEST)

13/8 Under en runda på Hallandsåsen sågs ett flertal Gulärla och Stenskvätta, 1 st Gröngöling och 1 st Törnskata, senare på kvällen såg vi 5 st Nattskärra och 1 st Kattuggla. Medobs Tora och Håkan Williamsson
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Saturday, August 14, 2004 at 08:06:03 (CEST)

13 aug. Sommarens 15:e märktillfälle i Hasslarp gav 52 fåglar av 13 arter, bl.a. säsongens första törnskata. Totalt i år nästan 700 fåglar med rörsångare som den vanligaste fångstarten följt av kärrsångare, sävsparv, lövsångare och sävsångare. Hittills ett 30-tal egna gamla kontroller ligger i nivå med tidigare år, idag utökades denna årslista med en sliten, ruggande gransångare. I dammarna bl.a. årta 3, bläsand 5, svartsnäppa 2 och som vanligt grymtande vattenrallar i nästan samtliga dammar. Därtill 40 överflygande ljungpipare.
Henrik Johansson
- Friday, August 13, 2004 at 20:25:09 (CEST)

13/8 Rydebäck 9-10 Fiskgjuse 1ex str, M. korsnäbb 15ex drog runt i området, gulärla 10ex str, Brushane 4ex str.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, August 13, 2004 at 13:02:08 (CEST)

12 aug. Under kvällen sträckte bl a, 104 drillsnäppor, 23 brushanar och 1 storlom förbi Hittarps rev. Bland rastarna kan nämnas, roskarl 1, kärrsnäppa 8, drillsnäppa 40 och kustpipare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, August 13, 2004 at 07:37:34 (CEST)

12 augusti: åtskilliga tusen ladusvalor sökte nattkvarter i vassarna på SANDÖN ikväll. Dessutom en kungsfiskare, 55 kustsnäppor, 4 sandlöpare, 6 brushanar, 1 kustpipare, 2 svartsnäppor, 30 gluttsnäppor, 15 grönbenor, fiskgjuse och storlom. En go kväll!!!
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Thursday, August 12, 2004 at 23:17:40 (CEST)

Under några morgontimmar hade vi besök av ca 200 ex hussvala, som valt vårt hustak som rastplats.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, August 12, 2004 at 12:30:36 (CEST)

11 aug. Sandön under kvällen. Vadare i form av brushane 15 och gluttsnäppa 17 liksom 120 sädesärlor och drygt 1000 måsar där fiskmåsen var talrikast. En småspov sträckte över och i havet utanför ön låg 4 skäggdoppingar och en ung svarttärna jagade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 12, 2004 at 09:22:17 (CEST)

Under kvällen den 10:e ett markant SV-gående sträck av tornseglare. I den smala sektorn över vår tomt passerade ett drygt 20-tal individer per minut och det hela pågick under flera timmar fram mot skymningen.
Övriga obsar, ett drygt 25-tal arter, bl.a. gransångare, törnsångare, steglits, buskskvättor (3-4 ex), stenskvätta, kandagås, ljungpipare och häger.
Medobsare: Ingrid och Björn Ekelund.
Äsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, August 11, 2004 at 11:32:06 (CEST)

10 augusti: RÖNNEN i kvällningen: 20 kust-, 1 spov- och 1 småsnäppa, 3 mindre strandpipare, 1 svartsnäppa, 15 grönbenor, 60 storspovar, 1 ung brun kärrhök, ca 3o vitkindade gäss och en alldeles förskräcklig massa bitska knott.... Observatörer: Ängelholms, Klippans och Bjäre naturskyddsföreningars fågelgrupper.
Thomas Wallin
- Wednesday, August 11, 2004 at 00:05:39 (CEST)

10.8 Vadarna lämnar landet i strid ström i det fina vädret. Bl a storspovar hörda översträckande vid ett tiotal tillfällen under dagen i Viken och småspov vid tre tillfällen. Vid Rönnen relativt få rastande vadare men en grann blåhökhane jagade vid 17-tiden.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, August 10, 2004 at 21:58:08 (CEST)

10/8 Rydebäck, Sträckande under förmiddagen Fiskgjuse ad 1ex, Brun kärrhök ad hona 1ex, Sparvhök 1ex, Gulärla 2ex, Trädpiplärka 2ex
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, August 10, 2004 at 11:36:33 (CEST)

9 aug. Åvarps fälad i kvällningen, 3 gröngölingar, varav 2 juv och 2 gulärlor. Maglaby kärr, 1 jagande nattskärra och Kärreberga, 2 talltitor.
Bengt Hertzman
- Tuesday, August 10, 2004 at 07:51:08 (CEST)

9 Aug.Hittade idag en död kungsfiskare där jag bor på toppen av Hallandsåsen,den låg inne i en busskur,och har väl blivit lurad av glaset i kuren.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, August 10, 2004 at 00:30:23 (CEST)

9 augusti. SANDÖN 18.45-21.00: Direkt när jag kom så upptäckte HeJo den småfläckiga sumphönan. Den gick väster om bron på Sandöns södra sida. Den sågs en kortare stund och gick tyvärr inte att återfinna under resterande del av kvällen. Vidare en ruggande dvärgmås och en roskarl. Stararna börjar samlas i allt större flockar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, August 09, 2004 at 21:41:58 (CEST)

9/8 Rydebäck. Under dagen sträckte det förbi: Trädpiplärka 1ex, Gulärla 5ex, Mindre korsnäbb 2ex, Sparvhök 2ex
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, August 09, 2004 at 21:27:35 (CEST)

9 augusti. Säsongens hittills bästa märkdag i Hasslarp gav 66 nymärkningar av 12 arter. Dominerar gör lövsångare (idag 20) och rörsångare (17). Även sävsångare och sävsparv visar goda antal medan kärrsångare fångas i betydligt lägre antal än tidigare år. Dagens vackraste fåglar var 3 rödstjärtar. Övriga obsar var bl.a. ca 30 grönbenor, 9 brushanar och 2 inflygande nilgäss.
Henrik Johansson
- Monday, August 09, 2004 at 12:46:21 (CEST)

9 augusti; tidig morgon på SANDÖN, dvärgmås 2 juv, gluttsnäppa 10, kustsnäppa 4, småfläckig sumphöna 1ex som uppehöll sig i vasskanten väster om bryggan på Sandön. RÖNNEN, myrsnäppa 1, ljungpipare 30, brushane 3,vitkindad gås 28. FARHULT, spovsnäppa 1, småsnäppa 1, kustpipare 1, samt minst 35 gluttsnäppor
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 09, 2004 at 11:09:38 (CEST)

8 aug. Hilleshögs dalar, några eftermiddags/kvällstimmar. Backsvalorna är i full gång med en något sen häckning. Under den blåsiga kalla maj sågs de knappt på lokalen och sen vet vi ju hur juni-juli varit. Nu var där i alla fall full aktivitet vid Rustningshamn där ca 80 fåglar for in och ut ur bohålen i branten mot havet. I övrigt i backarna bl a 3 jagande unga bruna kärrhökar, 3 tornfalkar, 5 ormvråkar, 1 skogsduva, 6 steglitser och gott om hämpling.
Bengt Hertzman
- Sunday, August 08, 2004 at 22:41:36 (CEST)

8/8 Kullaberg Håkull, Brandkronad kungsfågel 1ex, svårsedd sjöng endast två gånger på två timmar men locklätet hördes då och då. Spillkråka 1ex, Svartmes 1ex, samt några kungsfåglar.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, August 08, 2004 at 17:06:10 (CEST)

"Sibirien" 040808. Var på ett morgonbad med familjen idag. Och vi fick en flyg/dyk/jakt-uppvisning av fyra Fiskgjusar (både juv och ad, men kan ej säga exakt då jag även "jagade" barn) Jag hann ändå med att se en jagande lärkfalk också. Kul att sommaren äntligen kommit, nu när den är över ?!?!
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Sunday, August 08, 2004 at 13:03:46 (CEST)

6 aug: Lärkfalkarna i Laröd har lyckats med sin häckning även i år. Under eftermiddagen utförde åtminstone 2 ungfåglar diverse flygövningar i området.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, August 07, 2004 at 07:41:00 (CEST)

6 aug. Hittarps rev på morgonen. Pungmes 1 juv rastade en kort stund i nyponbuskarna. Dessutom roskarl 2 (ad+juv) och m korsnäbb 41 str.
Peter Svensson
Helsingborg, - Friday, August 06, 2004 at 18:07:46 (CEST)

UPPHITTAT. Ett par i Utvälinge har ute på Sandön hittat ett skinnfodral innehållande "linser" (okular?) av märket Hoya. Ägaren kan kolla på byns anslagstavla där en lapp skall vara uppsatt med mer information.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, August 06, 2004 at 13:28:41 (CEST)

5 aug. Tillbringade ett par kvällstimmar vid den nya fina våtmarken mellan Svedberga kulle och Västraby. Rastande fåglar var 6 grönbenor, 3 skogssnäppor, 3 drillsnäppor, 1 enkelbeckasin och 4 krickor. I omgivningarna bl a 1 lärkfalk, 1 brun kärrhökshane, 1 tornfalk 3 korpar, 2 steglitser och ett 100-tal ladusvalor. Men kvällens stora upplevelse var plogarna av grågås, mellan 2000 och 3000 passerade söderut eller landade på stubbåkrarna. Medobs: Leif Olsson
Bengt Hertzman
- Thursday, August 05, 2004 at 23:23:44 (CEST)

5/8 Rydebäck. En fin men artfattig tomtskådardag förgylldes av en ung Pilgrimsfalk som kom från öster för att gira norrut på eftermiddagen.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, August 05, 2004 at 22:08:35 (CEST)

Torsdag den 5 augusti. Högt uppe i den underbart blå himlen sträckte 7 tranor åt söder vid middagstid.
Lars-Bertil Nilsson
Klåveröd, - Thursday, August 05, 2004 at 15:45:52 (CEST)

040803 Sandön, kväll. Bl.a. storlommen 1 2K, sandlöpare 2 ad, myrsnäppa 2 ad, mosnäppa 2 ad, mindre strandpip. 1 juv, vattenrall 1 och svarttärna 1 ad.
Mats Rellmar
Hbg, - Tuesday, August 03, 2004 at 21:52:36 (CEST)

3 augusti; I Vegeås utlopp vid Sandön låg på morgonen en ung storlom och dök/fiskade med viss framgång, därutöver påfallande tomt. Rönnen, bl a mosnäppa 9ex, småsnäppa 3ex, sandlöpare 1ex samt ca 50 större strandpipare.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, August 03, 2004 at 17:30:34 (CEST)

2 augusti Strandbaden. Pilgrimsfalk 1ad + 1 1k, fåglarna drog sakta söderut, jakttur??. Hörde en av fåglarna när jag hoppade ur bilen, vilket gjorde att jag uppmärksammade dem. För övrigt har jag hört falkarna i stupen runt hela Kullaberg under de senaste veckorna. Jag tror inte det finns något som kan glädja mitt skådarhjärta lika mycket som falkarnas återkomst ( nä inte ens en albatross), förföljda, förgiftade, nästintill utrotade, men de har kommit tillbaka. Vem trodde på 1970-talet att de åter skulle häcka på Kullaberg, det var en utopi. Skönt att kunna uppleva det hela och slippa att bara kunna läsa om det hela i en gammal bok.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, August 02, 2004 at 23:10:51 (CEST)

1 augusti Kockenhus. Sista besöket i inventeringsrutan?. Skogsduvorna hoar fortfarande, första obsen gjordes i februari, det gäller att hålla rivalerna borta från bohålet!! Unga ormvråkar och tornfalkar sitter och tigger, oskygga kråk- och skatungar hoppar i kring. Koltrastarna matar fortfarande i grannrutan. Två törnskatefamiljer möts vid "treriksröset" (Bengt och Lars), trots allt regn har det gått bra. Nu gäller det bara att sammanställa det hela, vi ser framemot 2014!!
Karl G Nlsson
Strandbaden, - Monday, August 02, 2004 at 22:46:45 (CEST)

2/8. På Sandön lite rastande vadare i form av bl a, kärrsnäppa 20, spovsnäppa 3, mosnäppa 2, brushane 3 och storspov 41. Rönnen gav kärrsnäppa 25, spovsnäppa 2, mosnäppa 1, småsnäppa 2 och grönbena 12. Utöver vadarna sågs även en pilgrimsfalk.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 02, 2004 at 22:13:07 (CEST)

040801. Hasslarps dammar kl.04.45-11.00. En spännande månad för ringmärkarna i Hasslarp väntar! Augusti inleddes dock med varmt, soligt och vindstilla väder, något som sällan är speciellt gynsamt för ringmärkning. Under morgonen märktes dock 56 fåglar, med bl.a. årsbästa av sävsparv (12) och sävsångare (9). Därutöver utgjorde bl.a. 13 rörsångare, 12 kärrsångare, 4 järnsparvar samt enstaka ärtsångare och lövsångare dagens fångst.
Mats R, Henrik J. & Kristian L.
- Sunday, August 01, 2004 at 20:40:26 (CEST)

1/8. Fortfarande en del vadare kvar vid Ugglarps broar. Vid middagstid. bl.a. svartsnäppa 2, gluttsnäppa 14, brushane 11 och en för mig ny art utmed Rönneådalen - kustsnäppa 1 ex. 1 forsärla rastade och 1 ad pilgrimsfalk gjorde ett oinspirerat försök att knipa en skrattmås.
Leif Dehlin
- Sunday, August 01, 2004 at 20:38:32 (CEST)

1/8-04 Höghulta mosse:En Duvhökshona som jagade ringduvor blev attackerad av en ung Pilgrimsfalk.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, August 01, 2004 at 19:21:06 (CEST)

1/8-04 Rydebäck 10.00-12.00 Ormvråk 6ex str, Brun kärrhök 2ex str, Sparvhök 2ex str, samt många str Tornseglare.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, August 01, 2004 at 15:14:08 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-09-05 av Thomas Wallin