Observationer december 2004


Tillbaka till den aktuella obsboken31 dec.Vid Rönneås utlopp i Skälderviken sågs vid middagstid 1ad Havsörn flyga över.

Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, January 01, 2005 at 10:50:59 (CET)

31 december. Säsongens tredje vinterfågelräkning Laröd-Nellåkra-Döshult i gott väder blev lite speciell. Gott om småfåglar i skog och skogskanter men fälten stod nästan helt tomma. Det har börjat komma en del bergfink till Skåne och jag såg ca 2500 ex i bokskogen. Av de 35 arterna kan i övrigt nämnas 2 blå kärrhökar (1 ad hane) 1 fjällvråk, 75 gråsgäss, 1 varfågel, 10 vinterhämplingar, 130 gulsparvar fördelade på två flockar. Också mycket mes, t ex 75 talgoxar. Noterbart är också endast 1 ormvråk och att gråsparv och pilfink nu är helt borta från inventeringsrutten fr om denna vinter.
Bengt Hertzman
- Friday, December 31, 2004 at 19:42:07 (CET)

31 December Brogårda våtmark. Knölsvan 3ad 2juv,Gräsand 120,Kricka 1,Bläsand 8, Knipa 4par spelande, Vigg 3, Brunand 3 hanar,
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, December 31, 2004 at 15:17:25 (CET)

31 dec 2004. Årets sista skådartur. På väg ut 1 blåhökshanne vid V:a Klappe och 4 brunand i Rögle damm.
I de sydöstra delarna av Skälderviken låg tusentals gräsänder, grå- och kanadagäss. Med tubspaning vid Sandön, Stenkrossen och Jonstorp hittades sammanlagt ca 20 svarthakedopping, ca 200 sjöorre, 1 små- och 1 storlom. Vid Sandön dessutom 3 gravand och 1 havsörn, och vid Stenkrossen ca 50 snösparvar som kom inflygande från havet.
Mats Peterz
- Friday, December 31, 2004 at 14:19:53 (CET)

31/12 Rydebäck. Stenknäck 2ex, Turkduva 2ex. 27/12 Råå. Häger 9ex, Kanadagås 46ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, December 31, 2004 at 14:16:22 (CET)

30 dec. Örnrunda på förmiddagen. Blåhök 3 st olika fina hanar.Kungsörn 1 juv,Fjällvråk 2. Sibirien-Klören.Talltita 1,Tofsmes 2.Snösparv 2.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 30, 2004 at 21:41:29 (CET)

2004-12-30. Havsfågel span i Svanshall under förmiddagen gav: 1 ad. Havssula, minst 50 smålommar, 1 storlom, 5 tormular och 1 sillgrissla sträckande väst. Annars gott om rastnde doppingar bl.a. 1 gråhake, 6 svarthake och 4 skäggdoppingar.Medobs: Lennart E. Under gårdagen hördes en sånglärka på Rönnen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, December 30, 2004 at 15:30:17 (CET)

29/12-04 Höghult: Varfågel 1.Järnsparv 1 fortfarande vid fågelbordet.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, December 29, 2004 at 22:55:20 (CET)

2004 - vilket fågelår i nordväst! Se föreningens fotografers och webbgruppens årskrönika. Klicka här!
Webbgruppen
- Wednesday, December 29, 2004 at 20:46:07 (CET)

29/12 Ugglarps broar, 6 bläsgäss och 2 honor blå kärrhök. Skillinge; 1 subad kungsörn och 45 snösparv.
Leif Dehlin
- Wednesday, December 29, 2004 at 14:48:50 (CET)

29 dec kl 9.45-12.30 Jag gav mig ut trors dimman för att skåda. Vid Lönnhults gård fanns gulsparv 30-40 ex, grönfink 7 ex, bofink 11 ex, blåmes 4 ex, talgoxe 3 ex och sångsvan 2 ex. Vid Stureholms gård fanns nötväcka 1 ex, entita 1 ex, korp 2 ex och ormvråk 1 ex. I skogen vid Bjärbolunds gård domherre 3 ex, nötskrika 1 ex, nötväcka 1 ex, större hackspett 1 ex, gulsparv 10-15 ex, och gärdsmyg 2 ex. Uppe i Rögle by fanns fjällvråk 1 ex och blå kärrhökshonor 2 ex. Vid dammen bakom skolanfanns häger 1 ex. På Västraby gård fanns domherre 7 ex, och rapphöna 5 ex. Vid märgelgraven på Stureholms gårds ägor satt en varfågel högst upp i en buske. Nästan hemma satt en blå kärrhökshona på fältet utanför Stureholms gård.
Ronny Svensson
Stureholm, - Wednesday, December 29, 2004 at 14:19:43 (CET)

28 dec 2004 kl 14.35-15.15 Fjällvråk attackerades av sparvhök intill den ensamma ladan vid Svedberga. På takåsen på ladan satt en ensam tornfalk. En kungsörn seglade över Svedberga kulle.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, December 28, 2004 at 19:51:50 (CET)

28 december kl10.50-13.15 Svedberg fjällvråk 1 ex, björktrast ca 50 ex, sidensvans 9 ex, rödhake 2 ex, Västraby gård ormvråk 2 ex, björktrast ca 100 ex, blåmes 4 ex, gärdsmyg 1 ex, Östraby gård tornfalk 1 ex, ormvråk 2 ex, fjällvråk 1 ex, Rögle säteri fjällvråk 1 ex, nötskrika 1 ex, Lönnhult sparvhök 1 ex, gulsparv ca 100 ex och två korpar.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, December 28, 2004 at 13:48:38 (CET)

3 alfåglar rastade i Västersjön den 27 december. Medobservatör Jörgen Andersson
Sonja Hallberg
Ugglehult, - Tuesday, December 28, 2004 at 13:04:44 (CET)

27/12-04 Under en tur på Klören i det disiga vädret sågs följande. Stjärtmes 8 st, Större hackspett 1 st, Spillkråka 2 st, Talltita 1 st, Rödhake 3 st, och 1 st Nötkråka. Nere vid stranden uppehöll sig ett tiotal Strandskator och ute på vattnet bla. både Svärta och Skäggdopping. I Farhult drog 4-5 Stenknäckar runt bland sommarstugorna. Medobsare var Mikael Olofsson som fö. hade en övervintrande Kustsnäppa på Rönnen under söndagen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Monday, December 27, 2004 at 16:38:19 (CET)

Lite förtydligande rörande Östraby gård. Gården ligger söder om Rögle gård och ca 2 km öster om Västraby. I samma område såg jag även på annandagen en ung Kungsörn samt en hane blåhök.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, December 27, 2004 at 13:09:20 (CET)

25 dec. Vid Östraby gård på eftermiddagen hade jag turen att se fyra Kungsörnar samtidigt, Samtliga ungfåglar men i varierande åldrar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, December 27, 2004 at 09:04:14 (CET)

26 dec. Promenad mellan Lervik och Ängelbäcksstrand gav bl a, smålom 8, svarthakedopping 12, kricka 2, rödbena 4, skärsnäppa 2, sillgrissla 1, sånglärka 3, skärpiplärka 6, ängspiplärka 80 samt stare 9.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 26, 2004 at 22:16:44 (CET)

25.12. Vid Västraby gård satt det på juldagseftermiddagen två yngre kungsörnar och en gammal havsörn och kalasade på något som fanns på fältet. På vägen dit från Stureholm sågs en falk som vid första anblick såg ut som en ung pilgrimsfalk. Dock kändes den väldigt stor och långstjärtad. Eftersom jag bara hade handkikare att tillgå förblev den obestämd...
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, December 26, 2004 at 21:16:58 (CET)

26 dec. Vandring längs Hallabäcken som förvandlats till en större å efter snösmältning och regn. En strömstare satt vid en av de lugnaste platserna i bäcken. Större delen av Vegeådalen var översvämmad, här låg 10 rastande sångsvanar. I övrigt ganska fågeltomt men vi fick bl a se 1 kattuggla, 8 stjärtmesar,10 stenknäckar och hörde både entita och nötväcka sjunga. Medobs Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Sunday, December 26, 2004 at 18:47:27 (CET)

26/12 Ugglarps Broar 1 Tofsvipa 1 Brun Kärrhök, Rössjöholm 1 Gröngöling. Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, December 26, 2004 at 18:02:54 (CET)

26 december: 150-200 personer for över till Väderön för att skumpa ner julmaten och den fågelskådande delen av denna hop (vilken var riktigt stor..) såg bla (sammandrag) 4 toppskarvar, 9 skärsnäppor, 1 havssula och ca 50 tretåiga måsar vid Kråkan. Ytterligare minst en toppskarv och några skärsnäppor vid Svarteskär på västsidan. Dessutom ca 40 snösparvar och nästan lika många sidensvansar.
Thomas Wallin o många, många fler
- Sunday, December 26, 2004 at 17:37:00 (CET)

26/12 Höganäs reningsverk: Efter fjärde försöket under de senaste veckorna, sågs 1 snösiska bland ett 15-tal gråsiskor. Dessutom sågs 2 rastande rödbenor.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, December 26, 2004 at 16:28:30 (CET)

26 December Sandön. Häger 6 Sångsvan 2 Grågås 12 Kanadagås 600 Gravand 3 Knipa 20 Ejder 55 Småskrak 6 Storskrak 4 Storspov 18 Strandskata 5 Sävsparv 1 Rönnen. Grågås 2 Storskarv 70 Gräsand 150 Knipa 5 Storspov 8 Ängspiplärka 2 Svedberga. Ormvråk 3 Blå Kärrhök 1 hane Varfågel 1 Björktrast 18 Ringduva 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 26, 2004 at 14:38:14 (CET)

24/12 Ranarpsstrand på förmiddagen,2 lappsparvar fortfarande kvar,höll ihop med piplärkor bla 1 vattenpiplärka.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, December 26, 2004 at 12:22:33 (CET)

25/12 Gånarps Ängar 2 flockar med ca 50 snösparvar i varje. Födosök på stubbåker. Dessutom gott om björktrastar.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Saturday, December 25, 2004 at 22:57:17 (CET)

Julafton! Runda med hundarna vid revet i Jonstorp resulterade med en ung havsörn.
Tommie Nilsson
Jonstorp., - Saturday, December 25, 2004 at 19:58:16 (CET)

25/11 En liten Juldags-runda gav 10 st Rapphöna (Hjälmshult), 4 st Steglits, 1 st Stenkäck, 7 st Grönfink, 1 st Större Hackspett, 11 st Stjärtmes, 2 st Talltita, 1 st Nötväcka plus ett stort antal Sidensvansar (Hjärnarp). Medobs Tora, Håkan och Åsa Williamsson.
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Saturday, December 25, 2004 at 19:40:39 (CET)

Julafton. På väg till julaftonsfirande i ett något överraskande vinterlandskap blev vår bil eskorterad av 12 glador NO Ekeby. Trevligt!
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Saturday, December 25, 2004 at 17:24:10 (CET)

25 dec. Stureholm 2ex Kungsörn varav en ungfågel
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, December 25, 2004 at 16:52:05 (CET)

25 december k:14.15-15,30 Lönnhult ormvråk 2 ex, steglits 7 ex, grönfink ca 20 ex, domherre 3 ex, Östraby Gård kungsörn 2 ex, Stureholm kungsörn 1 ex, ormvråk 3 ex och korp 2 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, December 25, 2004 at 16:49:17 (CET)

Höganäs 18 dec: Hade besök av inte mindre än 16 turkduvor i trädgården (Allégatan 36). De åt ivrigt av utlagd fågelfröblandning. Annars är det mest flockar av gråsparv och pilfink (ett 30-tal ex av respektive art) och enstaka talgoxar, blåmesar, grön- och bofinkar som utnyttjar min matning.
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, December 23, 2004 at 16:56:27 (CET)

Kattvik, 23.12. Kort besök vid 14-tiden när regnet äntligen slutade. Gott om sjöfågel: Lunnefågel, 1 kom österifrån och landade en god bit ut utan att ses igen. Dessutom smålom 10-15, storlom 1, skäggdopping 2 (varav en i sommardräkt), gråhake 1, svarthake 3, alfågel 1, tretåig mås 1 ad mot väster, dvärgmås 1 ad mot väster, sillgrissla 1 rast, varfågel 1 rast. I hamnen en ringmärkt knölsvan med en så sliten ring att den nog inte går att läsa av - sista siffran var en trea.
Martin Gierow
- Thursday, December 23, 2004 at 16:50:46 (CET)

22/12-04 Höghult:Fortfarande och under hösten har åtminstone en Gröngöling hållit till vid Gården.Vid fågelbordet järnsparv och steglits.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, December 22, 2004 at 23:25:10 (CET)

20 dec. kl: 20:30 Ljungabolet. Härligt hoande från en kattuggla.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, December 21, 2004 at 07:48:07 (CET)

20 december. Fick se en varfågel plocka och äta upp en nyslagen kungsfågel vid Maglaby kärr. Att äta eller ätas... Vid Vrams Gunnarstorp sökte en forsärla föda i ett hjorthägn och turen avslutades med spelande berguv vid Björnekulla klint.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, December 20, 2004 at 18:49:57 (CET)

19 dec. Blå himmel och snötäckt mark är man ju inte direkt bortskämd med nuförtiden så det blev en go vandring på Söderåsen från Körslätt till Klöva och tillbaka via Salshults mosse. Bland fågelobsarna fanns 1 strömstare i Körslättsravinen, 3 mindre korsnäbbar, 2 talltitor och ca 50 sidensvansar vid Klöva, 1 kattuggla vid Salshult och 1 kattuggla och 2 dubbeltrastar vid Kärreberga.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, December 20, 2004 at 18:45:31 (CET)

19/12. På eftermiddagen sträckte en ad havssula förbi Rönnen. Här fanns också en rödbena och den unga pilgrimsfalken som verkar ha för avsikt att övervintra på lokalen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 20, 2004 at 07:00:18 (CET)

18/12. På morgonen låg en nilgås 1 Vegeås mynning i Utvälinge. Den lyfte rättså omgående och drog inåt land. En järnsparv satt i en risbunke i Norra Häljaröd, och på Rönnen sågs 12 kärrsnäppor, 1 hona salskrake, 85 storspovar, 1 ung pilgrimsfalk, 2 gravänder, 250 grågäss och 6 sädgäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 20, 2004 at 06:57:42 (CET)

19 dec. Mellan Ripagården och Tjällran sågs bl a, alfågel 1, kricka 2, enkelbeckasin 1, skärpiplärka 6 och ängspiplärka 2. Strax norr om Lerviks hamn fanns vattenpiplärkan kvar på eftermiddagen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 19, 2004 at 19:37:22 (CET)

19 dec: flera goa rovfågelobservationer i det soliga men rysligt kalla vintervädret: en ung kungsörn vid Stureholm, ung pilgrimsfalk på Rönnen samt vid Västraby, blå kärrhökar vid Västraby, Spannarp och Skillinge säteri. 24 storspovar vid Sandön och 9 på Rönnen, utanför Rönnen även två alfåglar. 220 sångsvanar vid Lönnhult och en varfågel vid Skillinge säteri.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, December 19, 2004 at 17:49:51 (CET)

19/12. Gick lite hemma på Husensjö idag, då det först kom 3 sädgäss och lite senare 8 mindre sångsvanar, alla mot Väst. I ett träd satt hela 6 exemplar av Helsingborgs kommunfågel(stenknäck), vackert, dessutom gott om sidensvansar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 19, 2004 at 16:29:01 (CET)

2004-12-18. En runda vid morfars stuga på Konga klint, Söderåsen, gav bl.a. 1 morkulla, minst 2 talltitor, 4 entitor, 1 spillkråka, 5 hannar steglits. Något oväntat var den unga pilgrimsfalk som gjorde en snabbvisit.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, December 18, 2004 at 18:48:39 (CET)

18 dec. Eftermiddagspromenad mellan Stora Hult och Ranarpsstrand. Svårskådat i den friska pålandsvinden. Dock en hel del fåglar att titta på. Strax norr om Lerviks hamn en vattenpiplärka tillsammans med 5 skärpip. På samma plats drygt 100 bläsänder och några krickor. Längre norrut ytterligare ett 30-tal ängs- och skärpiplärkor. Tre arter vadare noterades, omkring 80 kärrsnäppor, 6 rödbenor och mer oväntat en större strandpipare i strandlinjen nedanför Grytskärsparkeringen. Den senare tyvärr i dåligt skick.
Henrik Johansson
- Saturday, December 18, 2004 at 17:19:56 (CET)

18/12 och nästan samma obstid, 10.00-11.30, som Affe och Kullen. Själv satt vid Gröthögarna/Rålehamn. Obest alka 73 - mest tordmule, smålom 31, storlom 1, tretåig 564 - nästan alla ad, stormfågel 12, havssula 5 ad, ljungpipare 9. Även här fortsatte sträcket av tretåig när jag gick. Fick också en andrahandsuppgift om en havsörn i Torekov
Leif Dehlin
- Saturday, December 18, 2004 at 16:13:24 (CET)

18 dec. Kullens fyr: satt och spanade ut över havet mellan 10.30-12.00, vinden västlig ca. 12 m/s, jag såg bl.a. Tretåig mås 375ex samtliga adulta, sträcket pågick lika intensivt när jag kom som när jag lämnade lokalen, havssula 9 adulta, 10- talet smålommar 15 rastande sångsvanar samt 45 sidensvansar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, December 18, 2004 at 15:57:32 (CET)

18 december. Pålsjö Östra. Sparvhöken var och hälsade på en runda på förmiddan, men blev bortkörd av kråkorna.
Lars Linderström
Helsingborg, - Saturday, December 18, 2004 at 11:24:02 (CET)

17 dec. På Tågaborg höll det idag till en flock på minst 1000 sidensvansar. Många förvånade människor stannde till och undrade vad det var för fåglar!
Bengt Hertzman
- Friday, December 17, 2004 at 21:52:12 (CET)

15 December Råå. Sidensvans 22 Björktrast 14 Rödhake 4 Domherre 3
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, December 15, 2004 at 21:58:39 (CET)

15 dec 2004
På och från tomten idag bl.a gråsiska 3 ex. En ensam snösparv kom flygande över vårt hus ivrigt lockande. Vår trogna vintergäst tornfalken har åter igen funnit sig till rätta i holken. Kanske kan den blir lite mera inbjudande till en kommande häckning eftersom vi flyttat upp holken lite högre. Vi får se hur det blir till våren. Sist men inte minst hade vi också besök av en pilgrimsfalk under förmiddagen som satt fart på det mesta i svartfågel-väg så väl som en stor flock ringduvor (ca 200 ex) nere mot Krematoriet. Kan det var en av hamnens falkar som tittar till oss? Vi känner ju varandra sedan tidigare!
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Wednesday, December 15, 2004 at 20:44:32 (CET)

Lya den14/12-04 På kvällen ,mörkret var redan kompakt, höll jag på att mjölka korna när ett nytt ljud trängde igenom oväsendet i stallet. Det var ett enstavigt Hoo som hela tiden återkom, när jag gick ut på gården satt en berguv i kastanjeträdet och ropade. Fågeln såg mycket väl att jag stod där 15m från honom men tog ingen notis om detta utan satt kvar och ropade med jämna mellanrum. Detta var en stor och mäktig upplevelse.
Ingmar Persson
Båstad, - Wednesday, December 15, 2004 at 12:02:26 (CET)

I äppelodlingarna norr om Adolfsberg (Hbg) uppehöll sig en spillkråka på f.m.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Monday, December 13, 2004 at 20:06:29 (CET)

13 December.Lervik-Ranarpsstrand på fm. 1 berglärka flög mot n,en flock med ca 40 gråsiskor och något ex vinterhämpling drog runt i området,kom dock ej tillräckligt nära för att urskilja någon ev snösiska,i övrigt 5 rödbenor,3 skärsnäppor,1 hona salskrake,1 stjärtandhanne,6 svarthakedoppingar,10 mindre korsnäbbar samt 50-talet ängs/skärpiplärka.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, December 13, 2004 at 11:32:10 (CET)

12 december, Glimminge plantering. Efter räfsning bland nedvissnad örtväxtlighet utanför min stuga kom en gransångare till platsen, där den snappade åt sig av de småkryp som uppenbarligen blivit lättillgängliga.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, December 13, 2004 at 09:36:58 (CET)

13 dec. Denna grå och fuktiga luciamorgon, möttes man av bekanta tongångar från grannens taknock. En koltrast sjöng högt och klart!
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Monday, December 13, 2004 at 08:29:49 (CET)

11 dec. I området Västraby- Stureholm-Lönhult på eftermiddagen sågs bla ett ex av fjällvråk, kungsörn 1K, havsörn ad, glada, pilgrimsfalk juv, samt tofsvipa 2, sidensvans 20 och ca 200 sångsvanar
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, December 13, 2004 at 08:17:14 (CET)

12 dec. På Söderåsens platå var det till skillnad från Åvarp tyvärr mer dimma än dis. I trakten av Salshults mosse fick jag mellan dimsjoken se bl a 70 korpar (samlade kring rester efter hjortjakt), 2 spillkråkor, 11 stjärtmesar, 4 talltitor, 6 mindre korsnäbbar , 1 varfågel och 1 kattuggla.
Bengt Hertzman
- Sunday, December 12, 2004 at 21:52:09 (CET)

Sö 12 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Hallabäcken. Vandring i decemberdis. Lugnt, stilla - skönt!Obsar ; Häger 1, Ormvråk 2, Sparvhök 1-2, Gröngöling, Korp 3, Gärdsmyg 1, Domherre c10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 12, 2004 at 18:47:22 (CET)

10 december. Tycks fortfarande vara många sidensvansar kvar i nv-Skåne trots de otroliga sträcksiffrorna i Falsterbo. Såg idag ca 125 ex på Sofieberg, Hbg och ca 60 ex i Råådalen vid Gantofta. Dessutom 2 strömstarar i Råån nära Gantofta.
Bengt Hertzman
- Saturday, December 11, 2004 at 15:42:12 (CET)

10/12-04.En kungsfiskare satt och spanade efter fisk vid Rönneå Ängelholm(Tullakrok).
Hardy
Ängelholm, - Friday, December 10, 2004 at 13:30:24 (CET)

9/12-04. En Varfågel vid Ishallen, Ängelholm.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Thursday, December 09, 2004 at 15:58:33 (CET)

En tur i området kring Råå hamn samt in i Rååns dalgång under förmiddagen. En kungsfiskare mötte nästan omedelbart upp vid åmynningen. Här spatserade också, på gräsmattorna, 6 st rörhönor och en ensam bläsandshanne låg och visslade bland gräsänderna. Sidensvansar både i dalgången (enstaka) och vid hamnen (ett sextiotal).
Håkan Karlsson
Helsingborg, - Thursday, December 09, 2004 at 13:16:41 (CET)

8/12-04.Stenkrossen. Bläsand 5 hanar + 2 honor,skäggdopping 2,gråhakedopping 1.    Rönnen,13.00-14.15. Storskarv 43,häger 2,gärdsmyg 1,storspov 13,bläsand 16,gravand 3,pilgrimsfalk 1 juv 13.13,salskrake 1 hona,grågås 7,stjärtand 1 hona,rödbena 2,kricka 57. Extremt högvatten vid Sandön(NV vind),men 28 storspovar räknades in.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, December 08, 2004 at 16:04:41 (CET)

7/12 Jonstorp. En bra dag vid fågelbordet, bland de vanliga gästerna kunde noteras årets första Stenknäck, och under en förmiddagstimme 9 st östligt tutande Domherrar som sen drog vidare.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, December 07, 2004 at 21:51:33 (CET)

6/12-04.Klören,09.05-10.10. Strandskata 25,kustsnäppa 1 juv,snösparv 1,ormvråk 1,skäggdopping 19,häger 1.
Hardy
Ängelholm, - Monday, December 06, 2004 at 18:26:25 (CET)

5/12. En ung pilgrimsfalk ställde till oreda bland rastarna på Rönnen, bl.a. en rejäl samling med 84 storspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 06, 2004 at 17:31:45 (CET)

5/12-04.Vid södra piren i Skälderviken höll en subad dvärgmås till i en flock av skrattmåsar.Färden gick vidare till den välkända fågellokalen Sven Jons udde i Skälderviken.Spanade i en flock av gräsänder och där låg en snatterand(hane).15 gråsiskor födosökte i gräset ute på udden.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, December 05, 2004 at 14:47:26 (CET)

4 dec. I Råådalen vid Gluggstorp. 4 fjällvråkar i kikaren på en gång, 1 glada, 1 tornfalk, 1 par storskrake,1 kricka, 3 hägrar 1 tornfalk, ca 300 björktrastar med enstaka sidensvansar som följeslagare,2 spillkråkor, ca 35 gråsiskor och 4 steglitser.
Bengt Hertzman
- Sunday, December 05, 2004 at 00:42:59 (CET)

4/12-04 HÖGHULT: Blåhök 1 ad hane,Fjällvråk 1 LÖNHULT; Blåhök 1 hona,Snösparv 40 rastande, STUREHOLM: Kungsörn 1 1k
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, December 04, 2004 at 15:42:35 (CET)

4 December Studiefrämjandet cirkeln. Sandön. Grågås 30 Kanadagås 200 Häger 1 Storspov 6 Ängspiplärka 4 Gråsiska 4 Sävsparv 4 Skäggmes 7 Rönnen. Grågås 25 Kanadagås 200 Gravand 3 Bläsand 55 Gräsand 800 Ejder 50 Skäggdopping 3 Pilgrimsfalk 1 ungfågel Storspov 26 Sidensvans 1 Ängspiplärka 35 Domherre 8. Rögle Damm. Vigg 15 Sothöna 6 Svedberga. Sångsvan 12 Sparvhök 2 Ormvråk 1 Fjällvråk 1 Tornfalk 1 Sånglärka 8.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, December 04, 2004 at 15:12:05 (CET)

4/12-04.Satsade på "strandraggning" idag mellan Sibirien och Klören.24 strandskator,1 storspov och 1 juv kustsnäppa sågs på denna sträcka.Ute på Själrönnen(stavas med J)satt en havsörn 12.35.Med mäktiga vingslag drog den in över Sandön.Magnifikt !
Hardy
Ängelholm, - Saturday, December 04, 2004 at 15:04:39 (CET)

4 december: snösiskan från igår kvar i hamnen i RAMSJÖSTRAND - en riktigt läcker fågel med lysande vit övergump á la domherre! En ung havsörn flög över liksom 46 sidensvansar. Många piplärkor längs stranden, främst ängspip men också några skärpip. 10 mindre sångsvanar sträckte söderut vid reningsverket i Torekov och vid revet i samma by en skärsnäppa och 3 rödbenor.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, December 04, 2004 at 14:52:47 (CET)

3/12 Skansenbadet, Båstad. En GULÄRLA höll till längs stranden tillsammans med en forsärla. Ramsjöstrand, en honf. snösiska sågs tillsammans med ca 80 gråsiskor strax öster om hamnen.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, December 03, 2004 at 20:16:45 (CET)

2 december. Gubbaparken Dalhem. Sidensvansarna ger inte upp. Ca. 100 idag vid middagstid.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, December 02, 2004 at 22:02:16 (CET)

2/12-04.Sibirien,12.55-13.30. Skäggdopping 27,svartmes 12,stjärtmes 9,strandskata 10,kanadagås 191,sjöorre ca 190.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, December 02, 2004 at 18:20:31 (CET)

2/12-04 Höghult: Fortfarande dominerar de östliga "tutande" Domherrarna. Idag 10 sådana och 2 med vanliga läten.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, December 02, 2004 at 15:42:20 (CET)

1 december: Precis norr om Höganäsbolagen bland strandväxterna fanns idag på eftermiddagen en hona snösiska tillsammans med 4 gråsiskor. För övrigt den enda flock med siskor som fanns där för tillfället.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Wednesday, December 01, 2004 at 19:35:07 (CET)

1/12-04.Vejbystrand-Grytskär,11.05-13.45. Gärdsmyg 4,häger 5,skärpiplärka 5,bläsand 86,rödbena 17,gråsiska 11,skäggdopping 4,tofsvipa 2,svarthakedopping 6,enkelbeckasin 6,smålom 1,storskarv 83(Yttre Grytskär),stare 3,en flock piplärkor ca 60 höll till på den betade strandängen strax norr om Grytskär,majoriteten av dessa var ängspiplärkor och även grönsiskor fanns med i flocken,sidensvans 14 str S.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, December 01, 2004 at 16:24:30 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-01-01 av Thomas Wallin