Observationer februari 2004


Tillbaka till den aktuella obsbokenSönd. 29/2 Letade m. hackspett vid SVEDBERGA KULLE. Den lyste dock med sin frånvaro och endast dess större släkting kunde beskådas. Den stora gåsflocken vid HÖGHULT-STUREHOLM lyfte, uppjagad av en ung kungsörn, precis som jag börjat kikarspaningen. Ett mäktigt uppflog! Örnen fortsatte i riktning Västraby och fick följe av ytterligare en artfrände. Även en glada höll till över åkrarna. Vid SANDÖN gick 23 kärrsnäppor och 2 st. strandpipare. Där rastade också 7 bläsgäss. På vattnet utanför SJÄLRÖNNEN låg 2 sjöorre. Första besöket på inventeringsruta 8 på KULLABERG blev fattigt på fågel. Snön krasade under kängorna och rimfrosten föll från träden. Vintern tycks hålla sig kvar ett tag till, även om solen värmer. Vid MÖLLE KAPELL sågs 1 dubbeltrast. Utanför SVANSHALL sågs 1-2 gråhakedoppingar, 4 skäggdopping, 7 smålom och 1 storlom tillsammans med några tobisgrisslor. vid STUREHOLM-HÖGHULT hade bara ca 300 kanadagäss och ett 60-tal grågäss samlats på kvällen. Ingen skymt av den lille vitkindade, men väl av en förbistrykande honfärgad blåhök. Dagens sista obs gjordes vid "Lilla Bro" i LERBERGET där 1 järnsparv sågs i den uppsköljda tången

Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 29, 2004 at 22:38:33 (CET)

29 februari. Ett drygt 25-tal personer mötte upp till dagens exkursion. Första anhalten var Rammsjöstrand varifrån vi med en värmande februarisol i ryggen vandrade norrut upp till Burensvik. Tämligen fågelfattigt längs stranden och i buskmarkerna. Sjungande gulsparv och sånglärka gladde liksom överflygande stare och mindre korsnäbb. På ett i det närmaste spegelblankt Skälderviken spanades enstaka tobisgrisslor samt ett par vardera av skäggdopping och tordmule in. Därefter styrdes kosan mot Halsarevet i Torekov. En hyfsat stor ejderflock finkammades men bjöd tyvärr inte på något udda. Några nyanlända strandskator och en tofsvipa noterades. Två övervintrande rödbenor kvar liksom en vattenpiplärka tillsammans med ett 10-tal skärpiplärkor. På hemvägen ett kort stopp vid Grytskären. Mest spännande här var nog när några av deltagarna diskuterade hur man hittade till Brogårda våtmark. Något exkursionsledaren inte hade en aning om.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, February 29, 2004 at 22:15:09 (CET)

29 febr. En vandring i bygden kring Gillastig och Kvärk intill Söderåsen. Landskapet låg inbäddat i 3 dm nysnö förutom där vildsvinen hade bökat runt rejält. 1 ung kungsörn, 2 glador och några ormvråkar gladde på rovfågelfronten, 1 morkulla lyfte från en skogsbäck, ropande spillkråka, stjärtmesflock och sjungande entita och domherre livade upp. Sist men inte minst en flygande hökuggla som försvann mot Härsnäs-hållet.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, February 29, 2004 at 20:42:29 (CET)

Sö 29 feb. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen. Gräsand c 20, Havsörn 1 ungf, Glada 1, Ormvråk 3, Korp c 10 Stenknäck 10-15 (lite trevande "gnisselsång" i avenbokspartierna)
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 29, 2004 at 19:18:15 (CET)

Brogårda våtmark. Spetsbergsgås 3 ex, Grågås 8 ex och Kanadagås ca 125 ex, Brunand 1 ex, Knipa 2 ex och Gravand 1 ex
Selleberga: Kungsörn 1 subad
Maria by, Helsingborg: Rapphöna 2 ex
Christer Strid&Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, February 29, 2004 at 18:22:47 (CET)

29 feb. 2 vattenpiplärkor kvar vid Hittarps rev tillsammans med ett tiotal skärpip och 2-3 ängspiplärkor. 26 ormvråkar liksom 18 sånglärkor sträckte in.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 29, 2004 at 16:49:50 (CET)

Söndagen d. 29 februari kl 0900. Ljungabolet: -3,6 ca 1 dm snö men solsken och vindstilla. Möts av en öronbedövande fågelkör. Pyttegrönsiskorna är en megakör i kastanj och poppel, har svårt att höra om grönfinkarna säger något. Pilfinkarna tjattrar på med sina solhälsningar från busk och snår. I fjärran hörs större hackspett med sin vårtromning. Ungefär 20 koltraster inventerar våra foderställen MEN en sitter högst i granen och träner på sin vårsång med små försiktiga strofer. Som bas-komp skränar nötskrikan och den lurar mig sedan att tro att ormvråken är på gång med sin vårlek. Ormvråken har jag sett och hört vid flera tillfällen tidigare. 5 ringduvor besökte vår foderplats och dem har kuttrat ett tag från skogen. Nog är våren trots allt på G.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Sunday, February 29, 2004 at 12:14:51 (CET)

29/2 Hade en Jorduggla kl 01.45 mellan Barkåkra och Vejbystrand,fågeln satt på en snöpinne och kunde beskådas villigt i strålkastarljuset.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, February 29, 2004 at 10:43:16 (CET)

28/2 Båstad hamn: Alfågel 5 ex. Ripagården: Sädgås 1 ex. Torekovs rev: Rödbena 2 ex, Tofsvipa 1 ex, Tordmule 2 ex, Tobisgrissla 13 ex, Havsörn 2 ex över Väderön. Grytskär: Kricka 12 ex, Björktrast 8 ex, Skärpiplärka 2 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, February 28, 2004 at 22:10:39 (CET)

Lörd. 28/2 TJÄLLRAN: 1 sädgås, minst 10 tobisgrisslor, 1 smålom TOREKOVS REV: 1 tofsvipa, 1 rödbena, BJUVS VÅTMARK: 3 spetsbergsgäss KULLEN: 1-2 "riktiga" kattugglor
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, February 28, 2004 at 20:52:44 (CET)

Svedberga: Tofsvipa 1 ex
Stureholm: Glada 1 ex, tofsvipa 2 ex
Sandön/Klören: Salskrake ett par, storskrake 5 ex, rördrom 2 ex (flygande), rödbena 1 ex, strandskata 2 ex, storspov drygt 40 ex (varav en "tät" flocka på ca 30 ex, kan det varit nyanlända?)
Medobsare: Åsa Strid, Ingrid och Björn Ekelund
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, February 28, 2004 at 20:45:50 (CET)

Lö 28 feb. Ornakärr kl 18.20, ännu en svag ljusstrimma i väster. Då kom den - jordugglan!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 28, 2004 at 19:57:24 (CET)

28 feb, Råådalen: En hane snatterand tillsammans med gräsänder, några hundra meter från Raus Kyrka.
Sonja Gunnarsson
- Saturday, February 28, 2004 at 19:11:24 (CET)

28 feb. Hittarps rev. Bland ett tiotal skärpiplärkor kunde tre vattenpiplärkor urskiljas dessutom tre strandskator och ett ex av stare och snösparv. Vid Brogårda våtmark mellan Hyllinge och Bjuv bla tre spetsbergsgäss (tips från Lasse Karlsson) och en brunand samt en stilig räv smygande i vassen. Medobsare under dagen, Johan Stenlund vid revet och Thomas och Charlotte Svanberg vid våtmarken.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, February 28, 2004 at 18:17:44 (CET)

28 februari: rördrommen smög omkring i vassen vid Sandön, en salskrakhona och 2 strandpipare värmde oxå. Vid Rönnen 3 svarthake- och en gråhakedopping samt ca 20 alfåglar. Mellan Svedberga och Stureholm skruvade två unga kungsörnar upp på hög höjd men lyckades ändå skrämma upp alla kanadagässen, två blå kärrhökar passerade oxå. I Rönneådalen vid Starby ofantligt många kanadagäss...
Thomas Wallin
- Saturday, February 28, 2004 at 17:26:48 (CET)

27/2-04 Höghult:Sångsvan 130 rastande med mycket gäss som Thomas S beskriver igår.Dessutom lite vår med trummande spettar och spelande ringduvor.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, February 27, 2004 at 09:05:17 (CET)

26 feb. Vid Stureholm 1 kungsörn och 2 blåhökar. Mellan Stureholm och Höghult en större flock kanadagäss, innhållande ca 1450 ex, och insprängt bland dessa enstaka grågäss samt 1 vitkindad gås.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, February 27, 2004 at 08:12:02 (CET)

020425 STADSPARKEN, Helsingborg. Ännu ett "tungt" tomtkryss att lägga till handlingarna...nämligen Stjärtmes 1 ex. Den var helt alena och verkade allmänt vilsen. Hmmmm... Först Spillkråka....sen både Större- och ffa Mindre Hackspett... och nu Stjärtmes.... då är det väl bara att invänta Nötkråka eller Tjäder.... eller andra (tydligen) numera urbana arter... :o)
Paul Tufvesson <palle.tufvesson@swipnet.se>
Helsingborg, - Friday, February 27, 2004 at 02:32:18 (CET)

25/2 Mölle. Under en dryg månad har ett 30-tal steglitser dagligen förskönat omgivningarna. Livligt kvittrande har de dragit omkring på tomterna längs skogskanten undersökande matplatser, björkar och alträd. Vi har på de trettiofem år vi bott här aldrig sett så många (ingen annanstans heller för den delen)- bara enstaka exemplar med några års mellanrum. Övervintrarna inskränker sig nu till 2 st rödhakar, sedan svarthättehona (24/12-15/1) och järnsparv (21/12-16/2) har försvunnit.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Thursday, February 26, 2004 at 00:05:06 (CET)

25/2 Ett kort stopp i Svanshall vid 8-tiden gav en rastande och några sträckande smålommar, en sträckande storlom och en rastande gråhakedopping (i sommardräkt). Senare på dagen fick jag se ca 45 snösparvar som drog runt i en flock norr om Västraby gård.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Wednesday, February 25, 2004 at 20:17:06 (CET)

25 februari e m. Tog en vårkoll över vångavägarna runt Hjärnarp – våren tycks långt borta ! Vad jag såg var 1 tornfalk (hona) som satt på en stängselstolpe och mumsade på ett byte samt 2 fjällvråkar som tycktes vara på jakt efter byte. Båda flög med ca 10 meters mellanrum lågt över en stubbåker. På Ljungabolet leker ormvråkarna, grönfinkarna har börjat sin underhållande sång och grönsiskorna tycks bara öka i antal
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Wednesday, February 25, 2004 at 16:05:57 (CET)

Månd.23/2 Gånarp. Två tornfalkar, ivrigt skriande och i spelflygt inspekterade favoritholken på maskinhallsväggen.
Bengt Nilsson <b.nilsson@lm.lrf.se>
Gånarp,Ängelholm, - Tuesday, February 24, 2004 at 19:29:14 (CET)

24/2 KOFstugan. Idag var det många småfåglar som i snöyran hade hittat till KOFs fågelbord. En del nya och några nygamla gäster kunde räknas in. De nya var 4 st Gråsiskor som inte observerats där tidigare. Och av alla de Steglitser som var där för ett par veckor sedan hade idag minst 5 st återvänt. I övrigt kunde noteras Grönfink ( ett trettiotal ) Talgoxe, Bofink, Pilfink, och den ensamma Rödhaken som är en trogen gäst. Mitt under matningen kom 6 st Starar och satte sig i det stora trädet, men de verkade rätt ointresserade av fågelfrö och drog iväg mot stenkrossen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, February 24, 2004 at 16:00:06 (CET)

Må 23 feb Ornakärr; Oj vad jag gått många "hundrundor" neråt Ornakärr under sen eftermiddag/tidig kväll.- Men ingen jorduggla denna säsong. Ulf Ståhles reflektion (se 16 feb)är onekligen intressant. Kan konkurrens under fjolåret (3-4 jordugglor då + kärrhökar o tornfalkar) spela in? Fullt dagsljus öppnar för duvhöks-/pilgrimsfalksräder? Bättre - om "magen" tillåter - att vänta till skymningens relativa trygghet? Fåglar är intressant! Även i backspegeln - tack Karl-Göran för dina kommentarer till HDs flygbilder
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, February 23, 2004 at 13:51:29 (CET)

23 Feb Lervik-Ranarpsstrand,Kärrsnäppa 16,Rödbena 2,Stjärtand 1 hane,Salskrake 1 hona,Havsörn 1,Björktrast ca 20,Stare 3,Skärpiplärka ca 15,samt Ängspiplärka 2-3.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, February 23, 2004 at 13:15:48 (CET)

22/2. I Utvälinge gick en vattenrall i åkanten en bit uppströms tegelbruket. Den simmade även ett stycke, vilket man inte ser så ofta.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 23, 2004 at 07:00:20 (CET)

21/2. Det trevligaste på Rönnen var 1 varfågel på väg österut och 3 bläsgäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 23, 2004 at 06:57:38 (CET)

Rögle 2004-02-22. Vad gömmer sig bakom bilden i dagens HD? Bilden visar en av de mer kända häckningsplatsena för tornuggla i NV-Skåne, Rögle solomitfabrik, här fanns tornuggla långt in på 60-talet. Till vänster på bilden ses ett område där en mindre strandpipare ringmärktes, någon gång på 50-talet, som bounge, fågeln rapporterades sedermera från Svarta havet! Det mest tragiska är kanske att Ängelholms kommun använde en del av dammarna till sopptip, bland skådare sas det lite elakt Håll Ängelholm rent släng skiten i Helsingborg.
Karl G Nilsson
Strandbaden., - Sunday, February 22, 2004 at 22:18:25 (CET)

Kullaberg 2004-02-22. Första besöket i inventeringsrutan. Skogsduva 1 ex vid bohål, 1 ex sj i grannrutan. Hittade två rovfågelbon, bra att veta för framtiden. Spillkråka, gröngöling och större hackspett, våren är på gång!! Talgoxe, blåmes och gulsparv flera revir. Rutans kråkor blängde misstänkt på inventeraren, vem e de som går utanför stigarna?? Glest sånglärkesträck mot norr. På norrsidan helt dött i skogen, här är det fortfarande vinter.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, February 22, 2004 at 21:46:31 (CET)

Sönd. 22/1 FARHULTSVIKEN: 1 brunand hane, 26 storspov, RÖNNEN: 1 st. strandpipare, 1 havsörn ÄNGELTOFTA: 1 jorduggla sågs vid 18-tiden jaga över fälten (medobs. i Ängeltofta var Patrik Söderberg)
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 22, 2004 at 20:29:22 (CET)

22 februari: Inte mycket som rörde sig denna vackra söndagsförmiddag. Vid SANDÖN fanns ca 45 storspovar, 2 strandskator och 20-talet storskrakar. På SJÄLRÖNNEN ca 25 kärrsnäppa. På RÖNNEN satt en havsörn som sedan sträckte in mot Sandön. Över maderna vid ORNAKÄRR ryttlade en fjällvråk och en tornfalk.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, February 22, 2004 at 20:06:47 (CET)

22 Feb. Grytskär-Vistorps hamn fm.Mycket Ejder låg och "sjöng" i den stilla morgonen,Snösparv 4,Sånglärka fåtal,Pilgrimsfalk 1 drog snabbt förbi.
Kjell-Åke Hall
ÄNGELHOLM, - Sunday, February 22, 2004 at 18:34:17 (CET)

22/2 SANDÖN 14:30 När jag stod där och spanade i snöfallet vid "Björken" hördes fågelsång inifrån bergtallarna i trädgården intill. Det visade sig vara 2 st Mindre korsnäbbar som åt kottfrön och sjöng en truddelutt emellanåt. En märklig upplevelse att höra en fågel sjunga mitt i snöyran.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, February 22, 2004 at 18:05:19 (CET)

22 feb. Hittarpsrevet: Det första vi möttes av var två gravänder som stod på en sten i vattnet. Det kom lite fler gravänder och efter en stund var de ca femton stycken. Vi gick vidare och så kom det en pilgrimsfalk flygande förbi! Sen kollade vi ut mot vattnet och såg då ett ejdersträck mot norr. Vi gick ner på stranden och... vi hörde nåt. Det lät som en järnsparv, kanske. Ja, det var faktiskt en järnsparv visste tillslut nät vi såg den. Vi hade nu varit på en oväntat spännande utflykt!
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, February 22, 2004 at 17:42:20 (CET)

21/2. Vid ugglarpsbroar höll det till 1ex varfågel. Och vid Sandön hördes sävsparv ifrån vassen
Kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, February 22, 2004 at 15:01:35 (CET)

21 feb 2004. Utanför Djupadal på Kullabergs nordsida låg 6 tobisgrisslor (3 par). Ute på Skälderviken låg ca 300 smålom. Tillsamans med de ca 50 jag senare såg vid Arild och de ca 150 Alf Petersson räknade in vid Kullens fyr hamnar man på 500 rastande i yttre Skälderviken idag.
Mats Peterz
- Saturday, February 21, 2004 at 23:40:37 (CET)

21/2 Fm RIPAGÅRDEN Storlom 1 ex, Smålom 6 ex, Gravand 1 ex, Blå Kärrhök 1 ex honf. samt en sjungande Sånglärka. VANTINGE norr om Ängelholm 12:30 Kungsörn 1 ex subadult, Glada 1 ex, Fjällvråk 1 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, February 21, 2004 at 21:34:48 (CET)

21 febr. Tillbringade några soliga timmar i Råådalen mellan Vallåkra och Ottarp. Ganska lugnt både i luften och på marknivå men 1 par skogsduvor får väl räknas som vårtecken liksom enst sträckande sånglärkor. Vidare 16 steglitser, 35 björktrastar, 1 strömstare, 1 glada, 1 par bläsander, 1 spillkråka och 4 korpar.
Bengt Hertzman <hertzman.bengt@telia.com>
- Saturday, February 21, 2004 at 19:55:46 (CET)

21 feb. I Rössjön låg 1 hane brunand och 1 hona stjärtand. Vid Ranarpsstrand sågs utmed kusten bl a, kricka 3, rödbena 1, vattenpiplärka 2, skärpiplärka 10 och ängspiplärka 4. I höjd med Hjärnarp 2 glador och utanför Ängelsbäck 1 adult havsörn.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, February 21, 2004 at 19:33:22 (CET)

Rögle: Varfågel 1 ex, snösparv 34 ex och ca 80 sångsvanar.
Stureholm: Havsörn 1 subad, glada 1 ex och ca 60-talet korpar.
Ornakärr: Bl.a. en glada
Farhult: Blandad flock på ca 2000 ex grå-/kanadagås, rödbena 1 ex, störrestrandpipare 1 ex, storspov drygt 20 ex och havsörn 1 subad.
Sandön/Skälrönnen/Klören: Storspov drygt 25 ex, större strandpipare 3 ex, salskrake minst 4 ex (2 par), storskrake ca 10 ex, gravand drygt 20 talet och havsörn 1 subad samt ca 700 ex grå-/kanadagås.
Christer Strid och Bengt Lundgren
Helsingborg, - Saturday, February 21, 2004 at 19:14:00 (CET)

21/2.Sandön: Rördrommen satt i kvällsolen på Klörensidan:För övrigt: Strandskator 2ex, Storspov 24ex,Rödbenor 2ex, Häger 1ex, Kanadagäss 20-tal. Loisefred: Blå Kärrhök hane, Fjällvråk 1ex, Ormvråk 2ex.
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, February 21, 2004 at 17:56:02 (CET)

21/2 -04. Lerhamn (7.30 - 10.00): Steglits (25 inne i Lerhamn), skäggdopping (jag räknade in 250 ex mellan Lerhamn och Mölle och missade säkert många), stjärtand (1 hona), kricka (5), vigg (9) samt flera bläsänder, gräsänder, gravänder, knipor, ejdrar, småskrakar, sångsvanar, kanadagäss, skarvar, skärpiplärkor och ängspiplärkor. Även flera spelande sånglärkor. Arild (10.30): Två rastande storlommar.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Saturday, February 21, 2004 at 17:50:57 (CET)

Fre 20 feb Brunnby, Görse källa; Häger 1, Morkulla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, February 20, 2004 at 20:31:05 (CET)

Fre 20 feb. Björkeröd: Medan vi satt och hade årets för oss första picknick så flög det förbi 3 korpar. Sen gick vi en runda och lyckades se 1 varfågel, 1 ormvråk och 2 spillkråkor. Lerhamn: Utanför stranden låg det i vattnet några bergänder, ett tiotal storskrakar, några bläsänder, en brunand, en smålom och några hundra gräsänder. På stranden sågs tre skärpiplärkor plus en vattenpiplärka.
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Friday, February 20, 2004 at 19:10:48 (CET)

Fre den 20 feb. Sandön: sävsparv 1ex, rördrom 1ex, större strandpipare 1ex, salskrake 1ex hona, strandskata 4ex, svarthakedopping 1ex, gråhakedopping 1ex. Rönnen: gråsiska 1ex vid matningen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, February 20, 2004 at 18:45:48 (CET)

19 februari Satt i bilen vid trafikljusen Lägervägen-E4. Då flög 2 st. svarta fåglar över från Fredriksdal ner över Ringstorp. Deras flykt var speciell eftersom de med några sekunders mellanrum liksom fladdrade till och gjorde ett snabbflaxande och sen som vanligt igen o.s.v. Kan det ha varit spillkråka? Fick den känslan direkt.
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Friday, February 20, 2004 at 18:23:15 (CET)

Tors den 19 feb. En morkulla kom flygandes vid Filborna tippen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, February 19, 2004 at 19:11:14 (CET)

Torsd 19 feb. Utflykt i vårsolen. Åteln Lönhult bara kråkfågel. Häljaröd/KOF-stugan - mycket kanadagäss o grågäss både i luften o på vattnet.Mycket gräsänder, en del gravänder. Utvälinge - några storspovar, häger. Rögle damm - 4 brunänder. Svedberga - ormvråk. Ornakärr - en blåhök. Medobservatörer Alice o Elin.
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson>
Vallåkra, - Thursday, February 19, 2004 at 18:48:50 (CET)

18/2 ca 1600 - 1645 Rönneås dalgång mellan Tranarpsbro och Starby sågs från bilen fölande: enstaka par av gräsand, knipa,grågås.En flock vipor ca 10 - 20 st. I luften sågs förutom grupper av gäss, även 1 st tornfalk, 1 st fjällvråk,1 st duvhök 1 st kungsörn (nära E-4:an), över Starby 1 st havsörn (kunde ej avgöra någon ålder på örnarna), samt på andra sidan ån över Källna sågs en svärm glador 10 - 15 st. Till sist anledningen till utflykten: 1000-tals kanadagäss som även hördes vida omkring. Idag 19/2 syntes forfarande många gäss, men mindre antal än igår.
P-O Holmgren <po-h@swipnet.se>
M -Ljungby, - Thursday, February 19, 2004 at 18:18:41 (CET)

19 feb. I tångbankarna vid Hittarps rev gick 13 skärpip- och 3 ängspiplärkor. Vårsäsongens första ormvråkar, 4 ex, sträckte in från Danmark.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, February 19, 2004 at 18:10:14 (CET)

19 februari 2004 Med anledning av Kalles inlägg tänkte jag tipsa om att Giscentrum i Lund har lagt ut flygbilder från 1940-talet på nätet. Dessvärre är upplösningen lite dålig vid stor förstoring men bilderna är ändå väldigt intressanta. Som sagt, landskapet förändras endel. http://www.giscentrum.lu.se/geodataFlygbilder.htm klicka på visa flygbilder
Johan Hammar
- Thursday, February 19, 2004 at 16:25:45 (CET)

Jag vet inte om det är till något intressant för er, men jag har haft påhälsning av pilgrimsfalk två gånger den senaste tiden 040126 landade den på mitt staketet bara ett par meter från mig, men lyfte genast när den fick syn på mig. Andra tillfället då satt den i vårt körsbärsträd utanför fönstret, den jagade en stenknäck. det var 040208. Jag har även observerat den flera gånger ute vid motorvägsavfarten. Har ett kort på den på långt håll genom fönstret. Jag har en fråga till er. Jag matar fåglarna varje vinter, men i år har det varit mycket sparsamt med fåglar. Kan det ha något samband med att pilgrimsfalken håller till här? Med vänliga hälsningar Marianne
Marianne Christiansen <ronny.marianne@telia.com>
Åstorp, - Thursday, February 19, 2004 at 12:34:10 (CET)

18 feb 2004. Vid Rössjön fanns idag 2 havsörnar och 1 salskrake (förutom knipor, storskrakar, sångsvanar, grå- och kanandagäss samt en mängd gräsänder).
Mats Peterz
- Wednesday, February 18, 2004 at 21:07:50 (CET)

18/2 -04. En förmiddag på Bjärehalvön tillsammans med Lennart Engman. Båstad bjöd på bl.a. svärta, alfågel och sträckande smålom. Utanför Hovs Hallar låg en storlom och ca 10 smålommar (dessutom sågs flera sträckande smålommar och enstaka silgrissla/tordmule). Vid Gråthögarna mötte vi Kjell-Åke Hall och Leif Delin som bidrog till att vi hittade två berglärkor. Stort Tack!
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Wednesday, February 18, 2004 at 18:53:18 (CET)

Onsd 18 feb.em.En vandring vid Össjö gods gav Kungsörn 1 subad 3k,Duvhök 1,Glada 1.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 18, 2004 at 17:49:02 (CET)

Onsdagen 18 feb fm.Gråthögarna.Solig och kall morgon. Tillsammans med Leif Delin såg jag Smålom ca 100 str mot norr i den kalla nordanvinden,Berglärka 2 instr. från havet,Vattenpiplärka 1,Skärpiplärka 10 tal,Tobisgrissla 4,Sånglärka 20 tal,Svärta ca 25,och Alfågel 1st.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 18, 2004 at 12:25:57 (CET)

Onsd fm 18 feb; Ornakärr. Storskarv 1 fiskande i ån, Knipa 3, Gräsand c 50, Ormvråk 2, Duvhök 1 ungf, Tornfalk 1, Gulsparv c 25, Sånglärka 3
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, February 18, 2004 at 11:41:09 (CET)

Tisd. 17/2 ORNAKÄRR: Trots ivrigt spanande i skymninigen kunde ingen jorduggla upptäckas i kväll. Men skam den som ger sig. Får väl ta med mig Tommy Malmberg och hans mössa som lockbete nästa gång.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, February 17, 2004 at 22:45:57 (CET)

17 februari 20004. Fältpiplärka 1 ex. Lika osannolikt som en fältpip i februari, lika liten chans finns det väl att fältpiplärkan återkommer till NV-Skåne. I HD har de tre senaste söndagarna visats flygbilder från 1930-talet. Viken ,Råå och Havsbaden med Ängarna i Skälderviken i bakgrunden,då det verkligen var ängar, kärrsnäppan häckade på ängarna fram till 1960-talet! Ser man dessa tre bilderna så förstår man varför fältpiplärkan har försvunnit!! Nestorn P O Swanberg skrev bl a annat om fältpiplärkan vid Viken i Naturens liv i ord och bild, utgiven 1931. I MSkOF finns en inventering av bl a fältpiplärka från 1967-68 i Hälsingborgstrakten, av Staffan Johnson. Tre bilder som förklarar en del och ger perspektiv på gamla obsar och artiklar. Rapportera mera! Någon kanske läser din rapport om 70-år!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, February 17, 2004 at 21:39:55 (CET)

17/2-04 Höghult:Steglits 17. Dessutom en glad nyhet.Enligt andrahandsinformation kommer en NY VÅTMARK att anläggas i anslutning till Höghulta mosse med öppna vattenytor.Detta på det som nu är äng mellan mossen och Stureholms järnvägsby precis norr om den gamla järnvägen.Ett i dessa relativt torra marker gott initiativ som säkert snabbt kan ge spännande resultat.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, February 17, 2004 at 18:08:51 (CET)

17/2 kl14.00. Blå kärrhök hane. Loisefred
Göran Möller <goran-moller@ebox.tninet.se>
Brunnby, - Tuesday, February 17, 2004 at 14:21:39 (CET)

16 februari: en ung havsörn höll till på Sandön idag på eftermiddagen. I sällskap hade han bla en synnerligen retsam kråka… Kråkan nafsade örnen i stjärtfjädrarna, örnen vände sig förnärmad ett halvt varv varpå kråkan snabbt hoppade runt och fortsatte nafsa. Örnen vände sig igen och kråkan följde efter – när händelsen upprepat sig ca 15 ggr gav örnen upp och flög ut i dimman. Kråkan såg ganska nöjd ut…
Thomas Wallin
- Tuesday, February 17, 2004 at 00:23:36 (CET)

16/1.Kl 16.00 På fältet väster om Lönhults gård jagade två Kunsörnar harar utan framgång. I närheten hade en Havsörn lyckats bättre
Klas Blomberg <blomberg@alfavision.se>
Lerberget, - Tuesday, February 17, 2004 at 00:02:24 (CET)

15 febr. Körslätt, Söderåsen. När dimman skingrades och solen kom fram på eftermiddagen så vaknade spillkråkorna till liv. Hela 5 individer lät höra hela sitt register av läten och även trumvirvlar. Ett litet vårtecken! I övrigt 6 stjärtmesar, 10 domherrar, 1 glada, 12 korpar och en försiktigt sjungande koltrast på samma lokal.
Bengt Hertzman
- Monday, February 16, 2004 at 23:02:43 (CET)

16 februari: Stod vid Ornakärr mellan 17:30 och 18:00 i hopp om att se jordugglan. Hade i början sällskap av Thomas Wallin som dock lämnade stället ca 17:40. Hade själv gett upp hoppet 15 minuter senare och gjorde en lov från P-platsen ut på vägen österut då UGGLAN plötsligt kom flygandes lågt utefter staketet på min vänstra sida och sedan snabbt uppslukades igen av mörkret. Varför ser man den inte jaga över fälten som tidigare?
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Monday, February 16, 2004 at 19:47:36 (CET)

16 feb 2004 Tog en snabb runda till Sydhamnen. I bassängen Vigg 8 ex. hanar, rörhöna 1 ex. plus alla skarvar, trutar och måsar samt duvor. Men på östra sidan av silosen i metalltrappan satt 2 pilgrimsfalkar, vilka i familjen vet jag inte, men de såg välmående ut
Lars Linderström <lars_linderstrom@hotmail.com>
Helsingborg, - Monday, February 16, 2004 at 16:03:22 (CET)

15/2. Inte så mycket nytt på Sandön idag, 40 kärrsnäppor, 2 större strandpipare samt storspovar och gravänder. Vid Ugglarp var varfågeln kvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 16, 2004 at 06:51:59 (CET)

15 februari: en salskrak (hona), 2 krickor, ca 30 bläsänder och 6 starar idag vid Grytskär när dimman äntligen släppte.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, February 15, 2004 at 21:12:19 (CET)

Jag trotsade dimman i går den 14/2 2004 och lyckades se 1 vattenpiplärka tillsammans med en handfull skärpiplärkor och någon ängspiplärka vid Grytskär. Därefter en ung havsörn vid Sandön.
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Sunday, February 15, 2004 at 20:16:43 (CET)

15/2 Vid Vegeå bron idag förutom rördrommen även en kungsfiskare och inne i skogen drog fyra stjärtmesar runt.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 15, 2004 at 19:38:03 (CET)

15 feb. Vid Hittarps rev rastade 17 skärpip- och 3 ängspiplärkor. Norr om revet 12 bläsänder.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 15, 2004 at 19:35:04 (CET)

sön.15feb. 16:30-17:15 1st. juv. kungsörn i luften över Stureholm. 1st. juv havsörn i örnträdet, efter ca. 10 min. ytterligare en, även den en ungfågel, båda lämnade trädet en kort stund därefter. På väg hem mot Hbg, längs järnvägen mot Västraby, passerade ytterligare en juv. kungsörn i "vindrutehöjd" max 30 meter framför bilen. Ganska häftigt.
Claes Hindemith <claes.hindemith@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, February 15, 2004 at 18:55:38 (CET)

Ornakärr 15/2-04, Kl 17:30. Besökte lokalen i hopp om att få se Jorduggla. Står med uppställd tubkikare och spanar av stolparna. I samma ögonblick jag lyfter blicken kommer den, JORDUGGLAN. Rakt mot mej i huvudhöjd. Jag lyfter armarna som skydd och ugglan blixtvänder och försvinner ur sikte. Fick känslan av att den var ute efter min pälsmössa. Det dröjde ett bra tag innan pulsen blev normal.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, February 15, 2004 at 18:31:56 (CET)

Sönd. 15/2 VATTENMÖLLAN: ca 30 steglits och vid LERHAMN ytterligare 4 steglits
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 15, 2004 at 17:33:43 (CET)

sön den 15 feb: Smådopping 1ex kvar i Höganäs hamn i norra delen av den stora hamnbassängen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, February 15, 2004 at 16:13:08 (CET)

Sönd 15/2-04. 2 st rördrom stod i vasskanten vid bryggorna i Vegeå:s mynning när en 3:e sträcker in medströms och landar i vassen mitt emot. Vid broarna i Ugglarp 2 ex kungsörn, 1 ex fjällvråk och ett flertal ormvråkar. Vid Höja kyrka en honfärgad blåhök. Från igår lördag, 1 ex rörhöna vid Rönneå intill stadhuset.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, February 15, 2004 at 15:00:50 (CET)

Fredagkväll 13/2 Pakeringen Svanebäck: Jorduggla Lörd. 14/2 Revet, nedanför golfbanan i Viken: Ca. 10 par Bläsand
Ulf Björklund <bjorklund.flu@telia.com>
Viken, - Sunday, February 15, 2004 at 14:02:56 (CET)

Lörd. 14/2 BÅSTAD HAMN: Den stackars sädesärlan såg ganska ruggig ut i det lika ruggiga vädret BARKÅKRA: 28 ringduva och 4 skogsduva
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, February 14, 2004 at 22:38:53 (CET)

13/2-04 Vikens hamn: Vattenpiplärka 1, Skärpiplärka 1 på norra piren. Rödbena 2 norr därom. Medobs Heidi Malmgren
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, February 14, 2004 at 12:33:22 (CET)

Fre den 13 feb. Arild: Gråhakedopping 1ex, sillgrissla 1ex, tobisgrissla 1ex, svarthakedopping 5ex, flera skäggdoppingar och smålommar sågs också. Jonstorp: gråsiska 4ex, strandskata 2ex. Stenkrossen: Varfågel 1ex. Sandön: Större strandpipare 2ex, strandskata 2ex, havsörn 1ex subad. Viken: vattenpiplärka 1ex norr om hamnen. Medobsare: Mårten och vid Viken även Bengt.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, February 13, 2004 at 15:33:42 (CET)

12/2 -04. Torekovs rev. Denna morgon mötte jag ett fågelfattigt rev. Då jag inte hittade några av de förväntade arterna fick jag glädjas åt ca 14 rapphöns som sökte skydd vid ett bestånd av vresrosor samt två sjöorrar som rastade nära revet. När jag vandrade längs stranden i riktning mot Gröthögarna skrämde jag upp en honfärgad stenfalk. Den satt bland stenarna på strandcen och flög tyvärr iväg då jag kom. På väg hem från Torekov såg jag en ung kungsörn samt en ryttlande fjällvråk nära terminalen till Ängelholms flygplats. På ett fält i närheten födosökte ca 30 sånglärkor. Jag gjorde slutligen ett kort stopp vid Sandön, dit även två unga havsörnar (Själrönnen) och "en" kärrsnäppa hade sökt sig.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Friday, February 13, 2004 at 09:50:31 (CET)

12 februari. Ljungabolet kl 14. Fick brått med att räkna grönsiskor. En flock på mera än 30 st invaderade plötsligt gårdsplan. Samtidigt fanns det 7 bergfinker, 3 bofinker och 3 grönfinker 4 ringduvor.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Thursday, February 12, 2004 at 22:08:34 (CET)

11 februari. Rössjön kl 11-12. ett tjugotal grågäss gonade sig i vaken tillsammans med 16 sångsvanor och de vanligt oräkneliga gräsänder. Fick höra det samma höga pipläte från andskaran, som kunde höras förra vintern.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Thursday, February 12, 2004 at 22:05:56 (CET)

12/2 KOF-stugan Det var stor aktivitet vid KOFs fågelbord i dag. I buskarna runt bordet fanns en flock med 27 st Grönfinkar, där var även Talgoxar Bofinkar och en Rödhake,men plötsligt försvann alla småfåglarna, det var en Sparvhök ( ad.hona ) som kom och satte sig i det stora trädet bara 10 meter ifrån mig.Men det räckte att jag rörde mig lite så försvann den lika fort som den kom, dock utan byte.
Lennart Engman
Jonstorp, - Thursday, February 12, 2004 at 16:12:00 (CET)

Ons den 11 feb. En sädesärla kvar idag vid Skansen badet Båstad. I Ripagården sågs en sädgås. Torekovs rev bjöd på en vattenpiplärka och två rödbenor.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, February 11, 2004 at 14:47:39 (CET)

2004-02-11 kl 8:30 Lönnhult vid åteln: Sångsvanarna har under natten blivit en mindre, en ungfågel. En ormvråk satt i närheten av svanarna och åt på ett kadaver omgiven av massor av kråkfåglar. Svanarna verkade dock lugna.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Wednesday, February 11, 2004 at 10:22:55 (CET)

2002-02-10 kl 16 - 17 Lönnhult: sångsvan 56 ex, två kungsörnar åt på åteln och två korpar flög över åteln. Västraby gård: en sittande fjållvråk vid betesmarken och fyra skogsduvor på gräsmattan mellan stallen. Svedberg: tornfalk 1 ex och ormvråk 3 ex.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Tuesday, February 10, 2004 at 22:16:18 (CET)

10/2 -04. Kullaberg (fyren) kl 8:15-9:00 Jag såg bl.a. följande sträckande fåglar: skogsduva 2, smålom 1, tretåig mås 1 ad, sillgrissla 5, sillgrissla/tordmule >30. Jonstorps södra infart vid 10-tiden: bland 400 grågäss och 500 kanadagäss hittade jag 7 bläsgäss och 10 rapphöns.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Tuesday, February 10, 2004 at 15:20:10 (CET)

10/2 Torekovs rev,1 Vattenpiplärka,15 Skärpiplärka,1 ung Havsörn,från helgen 4 Fjällvråkar och en hona Duvhök i samma område nära Borrstorp.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, February 10, 2004 at 12:40:59 (CET)

9/2 Jonstorp (Revet): En alfågel och fyra svarthakedoppingar. Igår (8/2) såg jag 7 rastande storlommar utanför Arilds hamn.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Monday, February 09, 2004 at 19:16:29 (CET)

2004-02-09 kl 16.55 - 17.25 Stureholm: två unga kungsörnar hade, under cirka 10 minuter, flyguppvisning över Rögle mosse. De försvann bakom skogen. Efter 10 minuter dök de upp igen, nu i sällskap med en havsörn. Denna var nog inte välkommen då kungörnarna tycktes göra små angrepp. Efter 5 minuter försvann de åter ur sikte.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Monday, February 09, 2004 at 17:51:44 (CET)

2004-02-09 kl 10:30 - 13:00 Sandön: havsörn 1 ex, strandskata 5 ex, storspov 4 ex, gravand 21 ex och häger 2 ex. Rönnen: grönfink 2 ex, större strandpipare 3 ex, storspov 11 ex, grvand 9 ex, knipa 6 ex och en flock snösparvar.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Monday, February 09, 2004 at 15:54:11 (CET)

9/2 Stureholm: Vacker blå kärrhökhane 1st. Tornfalk 1st. Vid örnträdet havsörn,ungfågel 1st,kungsörn 2st. Ingelsträde vit stork på boet 1st, vid våtmarken 40-tal grågäss och ett 60-tal kanadagäss. Loisefred fjällvråk 1ex.
Göran Möller <goran.moller@ebox.tninet.se>
Brunnby, - Monday, February 09, 2004 at 13:59:18 (CET)

9/2 Stureholm: Vacker blå kärrhökhane 1st. Tornfalk 1st. Vid örnträdet havsörn,ungfågel 1st,kungsörn 2st. Ingelsträde vit stork på boet 1st, vid våtmarken 40-tal grågäss och ett 60-tal kanadagäss. Loisefred fjällvråk 1ex.
Göran Möller <goran.moller@ebox.tninet.se>
Brunnby, - Monday, February 09, 2004 at 13:57:55 (CET)

8.02 En flock med 14 sånglärkor på ett fält nära Ornakärr på eftermiddagen.
Lars Göte Nilsson <gote@stenenkryper.com>
Helsingborg, - Monday, February 09, 2004 at 11:57:58 (CET)

8.2 De tre större strandpiparna stod på em vid Sandön och fick sällskap av en inflygande sandlöpare. 2 sträckande lärkor över Kristinelund. 1-2 vattenpiplärkor under den gågna veckan vid Vikens hamn och upp till 7 rödbenor.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, February 09, 2004 at 11:17:57 (CET)

Mån den 9 feb. Farhult: Gravand 47ex. Rönnen: Större strandpipare 1ex, storspov 9ex, gravand 12ex. Sandön: storspov 18ex, gravand 38ex. Lönhult: Kungsörn 1ex 2k.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, February 09, 2004 at 10:55:39 (CET)

2004-02-08: 1 kungsörn vid Rönneå cirka 2km nedströms Ugglarps broar.
Per Venhagen <per.venhagen@konsult.lrf.se>
Össjö, - Monday, February 09, 2004 at 10:41:23 (CET)

8/2. 3 alfåglar, 3 skäggdoppingar och 15 smålommar sågs vid Sandön, och på Rönnen var de 3 större strandpiparna kvar, samt 1 rastande ad tretåig mås. Vid översvämningen vid Ugglarps broar norr om Starby fanns förutom några hundra kanadagäss 1 varfågel, 1 hanne brunand, 5 bläsgäss, 2 fjällvråkar och 1 glada.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 09, 2004 at 06:53:46 (CET)

7/2. 1 hona salskrake kvar vid Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 09, 2004 at 06:47:07 (CET)

Du som läser detta tillhör troligen en av de närmare tvåhundra som tittar i KOFs Obsbok varje dag eller kanske en av de 140 som skrivit in en rapport förra året. Nu har 2003 års statistik sammanställts. Läs mer genom att klicka på Obsboksstatistik i menyn till vänster.

Webbgruppen
- Sunday, February 08, 2004 at 22:26:29 (CET)

8 feb.Rammsjö-Dagshög.Bläsand 10,Ejder ca 250 och tre Skärpiplärkor.På hemvägen sågs en flock på 15 insträckande Tofsvipor och två Glador vid Ranarp.Medobs. Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, February 08, 2004 at 22:16:05 (CET)

8 februari: En runda på Bjärehalvön i småmulet, fast lugnt väder. VEJBYSTRAND: bläsand ca 155, salskrake (hona) 1, gravand 9, rödbena 20!, ejder ca 300, ringduva sjöng. LERVIK: tofsvipa 1, kanadagås ca 60. GRYTSKÄREN: salskrake (hona) 1, kricka 1, häger 5, sothöna ca 10, sånglärka 3.TOREKOVS REV: rödbena 3, gravand 13, sångsvan 1, tobisgrissla 2, stare 1, skärpiplärka 2. GRÖTHÖGARNA: En flock på ca 25 gulsparv, smålom 3, storskrake 3. Annars magert. Mycket ormvråk, ett 10-tal, fjällvråk 1, tornfalk 3 sågs på färden.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, February 08, 2004 at 20:47:15 (CET)

Sö 8 feb. Nellåkra; Kungsörn 1 ungf, Ormvråk 2, Korp 2, Räv i god kondition, 1 ex.
Ulrik Alm,
Ingelsträde, - Sunday, February 08, 2004 at 19:21:01 (CET)

Sö 8 feb. Ornakärr med "frivuxgrupp" från Friluftsfrämjandet Kullabygden; Häger 1, Fjällvråk 1, Tofsvipa 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 08, 2004 at 19:19:16 (CET)

2004-02-08 Kl 16.30 åteln vid Lönnhult: En vuxen kungsörn lät sig väl smaka.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Sunday, February 08, 2004 at 18:20:53 (CET)

8/2 LUNNAMÖLLAN vid Munka Ljungby. Strömstare 1 ex. Såg ut att ha problem med det starka vattenflödet.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, February 08, 2004 at 18:18:25 (CET)

8 februari. Gantofta, Råådalen vid sliprännorna, en mindre hackspett, en duvhök och sju sånglärkor.
Karsten Bringmark <karsten.bringmark@skd.se>
Rydebäck, - Sunday, February 08, 2004 at 15:20:04 (CET)

Sön 8/2 o´ äntligen bra sikt över havet vid Ripagården. Kl.8-9.30; Havssula 2 ad, tretåig 3 ad, smålom 277 str.S, storlom 3 str.S, ejder 211 str.S, sjöorre 42 str.S, svärta 12 str.S. Sträcket avtog redan vid 9.00. En bra bit ut rörde sig förmodligen ett stort fiskstim norrut med en rejäl koncentration av obest.vitfågel. Medobs under del av f.m. Lasse Nilsson
Leif Dehlin
- Sunday, February 08, 2004 at 14:05:24 (CET)

2004.02.09 Årets första två gravänder siktades norr om Domstens hamn.
Lennart Nilsson <ordmakarna.ab@swipnet.se>
Domsten, - Sunday, February 08, 2004 at 09:16:53 (CET)

7 februari. I Farhultsviken på eftermiddagen 67 tofsvipor och 87! gravänder. Nu får det inte bli kallt igen!
Ulf Ståhle
Ängelholm, - Saturday, February 07, 2004 at 22:18:17 (CET)

7 feb: Mitt på dagen gick vi en runda bland åkrarna vid Maria Park och påmindes att våren närmar sig pga att vi såg fem sånglärkor Arild: Vi gick en runda i det regniga vädret och fick se några storskrakar, en sjöorre och sju ejdrar.
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Saturday, February 07, 2004 at 20:57:51 (CET)

7/2 GREVIE KYRKA Blå kärrhök, honfärgad 1 ex. TOREKOVS REV Gravand 10 ex, Rödbena 5 ex, Skärpiplärka 3 ex. BÅSTAD HAMN Sädesärla 1 ex, Kungsfiskare 1 ex.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Saturday, February 07, 2004 at 20:35:31 (CET)

7 feb. Vid Hittarps rev rastade, vattenpiplärka 1, skärpiplärka 9, ängspiplärka 4 samt en gäng gravänder. Över Stureholms gods flög en yngre kungsörn vilken även gjorde en lov över åteln. Mindre roligt då att det stod en bil med skådare 100 meter ifrån matningsplatsen. Läs gärna texten nedan ang åteln!
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, February 07, 2004 at 17:57:56 (CET)

Örngott!!!
KOF har under en tid arbetat med att få till stånd en åtel i området kring Stureholm. Innan en åtel kan tas i bruk krävs bl a, markägarens tillstånd samt tillstånd från myndigheter.

I dagarna har allt blivit klart och en åtel är iordningställd vid Lönhult. Åteln ses bra från raksträckan mot Stureholm (sett från Höghult). Det är inte tillåtet att gå fram till själva åteln utan KOF uppmanar samtliga betraktare att respektera obsplatsen utmed vägen.

Det återstår inte mycket av vintern utan detta får ses som ett försök och löper allt väl finns det goda förutsättningar att fortsättning sker nästa säsong.
webbgruppen
- Saturday, February 07, 2004 at 16:17:24 (CET)

Sjöfågelinventering på sträckan Landskrona-Helsingborg gav bl.a gravänder på flera ställen. Sothöner likaså, drygt 430 ex på hela sträckan vilket mera än vanligt. Storlom 1 ex , storskrake 13 ex, småskrake 8 ex, kricka 2 ex och bläsand ca 50 ex. Anmärkningsvärda siffror var för skäggdopping där vi noterade 5-600 ex(!)söder om Sundvik (utanför "rustningshamnen") medan det för gräsand var ytterst sparsamt på sträckan, bara ca 100 ex.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, February 07, 2004 at 16:07:04 (CET)

7 febr. Rönnen. Gjorde även idag ett kort besök vid KOF-stugan i Häljaröd och blev återigen påmind att våren verkligen börjar närma sig med obsar av tre rastande större strandpipare tillsammans med sju tofsvipor samt ett trettiotal gravänder och ca tjugo sträckande sånglärkor
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, February 07, 2004 at 15:03:17 (CET)

5/2. Revet, Torekov. 1 sånglärka mot E, 4 gravänder, minst 1 rödbena, 4-5 skärpiplärkor, 1 vattenpiplärka och 1 ängspiplärka. I övrigt magert. En blå kärrhök (honf) jagade vid Hov.
Anders Lindén <anders.linden.ald@delta.telenordia.se>
Ängelholm, - Saturday, February 07, 2004 at 01:25:02 (CET)

6/2 JONSTORP 15:00 1 st Större strandpipare och 44 st Gravänder. KLÖRENPARKERINGEN 17:00 1st Rördrom sträckte över bron.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Friday, February 06, 2004 at 19:24:53 (CET)

6 feb 2004. Vikens hamn: 1 bergand, 5 rödbenor, 1 skärpip- och 1 vattenpiplärka.
Mats Peterz
- Friday, February 06, 2004 at 16:06:30 (CET)

Fre den 6 feb Ingelsträde: gravand 3ex, Ornakärr: tofsvipa 33ex, sånglärka 3ex, bläsgås 5ex. Hasslarp: tofsvipa 5ex, sånglärka 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, February 06, 2004 at 15:53:31 (CET)

2004-02-06 Kl:9,30-12,15 Vegeholm,järnvägsbron: storskrake 3 ex, hanar. Sandön: storspov 22 ex, gravand 27 ex och knipa 7 ex.Stenkrossn: småskrake 6 ex, 3 hanar, ejder ca:15 ex, knipa ca: 20 ex, varfågel 1 ex, svärta 3 ex, sjöorre 1 ex,och svarthakedopping 3 ex. sånglärkan hördes men sågs inte. På vägen hem blev det även blå kärrhök 1 ex hona,och fjällvråk 1 ex, vid Stureholms gods.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.ses>
Stureholm, - Friday, February 06, 2004 at 13:45:22 (CET)

Fre 6/2 ....ett grådisigt Ripagården bjöd under två morgontimmar på lite föraning av våren; 52 instr. sånglärkor,97 sydstr ejder, 5 gravand och 38 nordstr grågäss. 11 smålom kunder urskiljas i diset.
Leif Dehlin
- Friday, February 06, 2004 at 13:22:09 (CET)

5/2. Stenkrossen: En varfågel. Sandön: 19 gravänder och 4 strandskator.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Thursday, February 05, 2004 at 20:54:02 (CET)

2004-02-05 kl 13.30-16.00 Vid järnvägen mot Västraby: sittande på ledningen en varfågel, två unga kungsörnar flygande över skogen vid Rögle säteri. Utanför Bjärbolund: betande sångsvanar 52 ex, därav 11 ungfåglar. Lönnhult: blå kärrhök 1 ex, ryttlande tornfalk 1 ex, sångsvanar 29 ex, därav 10 ungfåglar. Ser fram emot fina obsar vid den nya åteln vid Lönnhult.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Thursday, February 05, 2004 at 18:07:14 (CET)

5 feb. Under ett kort besök under fm vid KOF-stugan i Häljaröd fick jag en föraning om att våren är på g.. med överflygande sånglärka och åtta gravänder inne i viken.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, February 05, 2004 at 17:37:07 (CET)

5 feb. En gammal pilgrimsfalk jagade framgångsrikt kajor utmed E6:an i höjd med norra avfarten till Ängelholm.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, February 05, 2004 at 12:37:59 (CET)

2004-02-03 Vid fågelbordet i trädgården: större hackspett, gulsparvar, talgoxar, blåmesar, stenknäck, rödhake, enstaka gråsparvar bland alla pilfinkar, fasaner, koltrastar, gärdsmyg, skator och kajor.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Wednesday, February 04, 2004 at 23:28:32 (CET)

3 feb Stadsparken: Jag gick på vägen hem genom parken och såg då att både den mindre hackspetten och spillkråkan var kvar. Vid fågelbordet i stadsparken satt då också några gråsiskor.
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, February 04, 2004 at 20:06:24 (CET)

4 feb 2004. Varma vårvindar gav 3 gravänder vid Rekekroken och 2 tofsvipor på Ornakärr. På den förra lokalen sågs även 1 rödbena och på den senare 3 bläsgäss bland ett stort antal grå- och kanadagäss. Ytterligare 5 bläsgäss sträckte förbi mot S.
Mats Peterz
- Wednesday, February 04, 2004 at 19:02:57 (CET)

4 februari kl 11:20 Glada SV om Danskesjöarna i Tåstarp, den första för min del i år. Liten rapport om fåglarna runt stugknuten: BLÅMES är den absolut dominerande denna vinter, minst 20. KOLTRASTERNA har varit runt 20-25 fram till i dag. STENKNÄCKEN lyser med sin frånvaro så gör även GRÖNFINKARNA, som annars brukar vara i stort antal under vintermånaderna. PILFINKARNA är den vanliga ca 20 individer året om (hur undviker dem inavel?. Övriga är STÖRRE HACKSPETT, TALGOXE, NÖTVECKA 4-5, och ett fåtal GULSPARVAR. DOMHERRE har hörts men inte synts till. Tre små GRÖNSISKOR ( 1 hanne 2 honor) var här några dagar, men är nu borta igen.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Wednesday, February 04, 2004 at 18:18:03 (CET)

4/2 Häljaröd vid 10-tiden. Steglitserna vid KOF-stugan tycks bli fler och fler. Idag flög de runt i en flock tillsammans med grönfinkar. Det fanns 15-20 steglitser i flocken. Jag fick även se en varfågel som uppehöll sig en kort stund väster om Häljaröds hamn, innan den flög vidare västerut.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Wednesday, February 04, 2004 at 11:23:53 (CET)

2/2. Idag måndag även 1 hona salskrake vid Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, February 03, 2004 at 06:45:47 (CET)

1/2. Ett tillägg till andras obsar från Rönnen: 1 hona stjärtand.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, February 03, 2004 at 06:44:11 (CET)

Domsten 1 feb: I vattnet vid Domsten var idag 1 snatterand, 2 bläsänder och 15 knipor. Över oss flög sedan 1 glada och 1 tornfalk.
Peder Winding <winding@telia.com >
Helsingborg, - Monday, February 02, 2004 at 18:21:50 (CET)

2/2 Efter 3 veckors matning vid KOFstugan verkar det som småfåglarna börjar hitta dit, i dagens regnväder kunde noteras, Steglits 7, Grönfink 4, några Pilfinkar och en ensam Rödhake. I en stubbåker vid gamla Ausåsvägen satt 14 st Rapphöns.
Lennart Engman
Jonstorp, - Monday, February 02, 2004 at 16:55:33 (CET)

Sö 1 feb Ornakärr. Häger 1, Tornfalk 1 hane, satt i "mitt" holkträd - i år kanske de hittar dit... Rapphöna 10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 01, 2004 at 22:00:39 (CET)

Sö 1 feb. Åvarpsområdet. Blå kärrhök 1 honf, Sparvhök 1, Ormvråk 3-5, Korp 6,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 01, 2004 at 21:58:35 (CET)

1 febr. Vinterfågelräkning på min rutt Laröd-Nellåkra. Den påtagliga fattigdomen på fåglar denna vinter håller i sig och resultatet av 5 timmars inventering blev endast 21 arter och 130 individer. På rovfågelsidan blev det dock hyfsat med 1 ad havsörn med en kurs som antydde att den skulle ner till Hittarps rev och röja, 1 ad pilgrimsfalk som landade och drack vatten nära mig, 1 tornfalk, 2 fjällvråkar och ett 10-tal ormvråkar. Värt att nämna också 1 varfågel och 1 sjungande (!) nötskrika Mycket skorrande, gnisslande och visslande var det. En första föraning om vår.
Bengt Hertzman
- Sunday, February 01, 2004 at 21:13:29 (CET)

1/2 Rönnen. Steglits (4 vid KOF-stugan), storspov (ca 40), strandskata (4), enkelbeckasin (1), gravand (1), kricka (1), svärta (1), alfågel (5), bläsand (ca 20) och svarthakedopping (1).
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Sunday, February 01, 2004 at 20:02:48 (CET)

2004-02-01 Kl 10.35 Västraby gård: sparvhök 1 ex och tornfalk 1 ex. Kl 11.25 Stureholm: kungsörn, ungfågel sittande i det torra trädet, fjällvråk 1 ex och ormvråk 2 ex. Kl 13.30 Domstens hamn: sothöns 13 ex, ejder 5 ex och vigg 4 ex. Kl 14.10 utanför Höganäs hamn: ca 150 sothöns och en ryttlande tornfalk. Kl 15.50 hamnen i Nyhamnsläge: bläsand ca 50-60 ex och bland stenarna utanför piren gärdsmyg 1 ex.
Ronny Svensson <sirkejh@ebox.tninet.se>
Stureholm, - Sunday, February 01, 2004 at 18:25:36 (CET)

1 feb. Började morgonen vid Kattvik men ingen större str.rörelse här inte. Fortsatte till Ripagården vid 11.00 och här kan jag utöka Thomas S rapport med 4 ad tretåig och 42 sydstr. kricka.
Leif Dehlin
- Sunday, February 01, 2004 at 17:59:20 (CET)

1 februari; inga örnar i örnträdet vid Stureholm idag på eftermiddagen, istället en gammal pilgrimsfalk och en vackert gråblå blå kärrhökhane som jagade på fälten framför skogen. Örnarna fanns istället vid Rögle gård - två unga kungsörnar flög lågt och en ung havsörn passerade över. Tre bläsgäss och en salskrakhane simmade bland grå- och kanadagässen i Farhult och vid Rönnen rastade 9 alfåglar, 10-15 sjöorrar och 2 svärtor. En kricka vilade sig på isen vid Karl XV:s bro i Ängelholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, February 01, 2004 at 17:25:36 (CET)

040201. Örby ängar: 1 dvärgbeckain, 1 vattenrall och 1 spillkråka.
Mats Rellmar
Hbg, - Monday, February 02, 2004 at 16:28:08 (CET)

1 feb. Morgonsträck vid Ripagården gav - storlom 3, smålom 362, obest.islom 1, gråhakedopping 2, havssula 1 2K, tretåig mås 1 ad, sillgrissla 2, sånglärka 5 samt snösparv 12. Från vassen hördes skäggmes. Ett kort stopp vid Glimminge plantering - snatterand 1 hona, kricka 20, havsörn 1 ad, rödbena 1 samt storspov 2 (ovanlig vintergäst på Bjäre). I höjd med Ranarp jagade en hona blå kärrhök.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 01, 2004 at 16:10:20 (CET)

1 feb-04 En kungsfiskare mellan gamla och nya landsvägsbron Vegeholm (Klörenparkeringen).
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, February 01, 2004 at 15:51:18 (CET)

Sönd. 02.01 Dagens exkursion gick till örnmarkerna runt Svedberga. Det var kallt och blåsigt, men vi slapp regn. Ett 25-tal intresserade hade mött upp. Det första vi såg var en ung havsörn och en fjällvråk. I örnträdet satt en ung kungsörn som vi kunde studera fint. I slutet av exkursionen fick vi se en ung kungsörn på mycket nära håll. Den passerade rakt över huvudet på oss. Rovfåglar vi såg: Kungsörn juv 2 ex, havsörn juv 1ex, blå kärrhök honf. 1 ex, fjällvråk 2 ex, ormvråk 3 ex samt sparvhök 1 ex.
Lars Göte Nilsson <gote@stenenkryper.com>
Helsingborg, - Sunday, February 01, 2004 at 13:12:08 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-03-07 av Thomas Wallin