Observationer juli 2004

Tillbaka till den aktuella obsboken31 juli. Ett kort nedslag i Klöva Hallar gav bl a 2-3 forsärlor, 1 sj skogsduva och 4 mindre korsnäbbar.

Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, August 01, 2004 at 21:44:25 (CEST)

31 juli. Inte mycket rastande vadare på Rönnen i högtrycket men i alla fall sågs bl a, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 8, mosnäppa 3, grönbena 2 och storspov 22. Av andra arter kan nämnas, skedand 7, tordmule 5 och tobisgrissla 3. Mer udda arter för lokalen var smådopping 1 och mindre hackspett 1 vilka båda sågs på östra sidan av Rönnen. Vid middagstid fanns en skräntärna på Sandön.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 01, 2004 at 13:24:00 (CEST)

31/7-04 Nabben,Arild:Under juli har även i år 1-2 Gröngölingar uppehållit sig i området. Höghult:Brunhöksparet i Höghulta mosse fick en unge på vingarna.Vid den nya våtmarken enstaka rastande Drill-,skogs- och Gluttsnäppor samt grönbenor.Mindre hackspett 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, July 31, 2004 at 18:08:37 (CEST)

30 juli Vällbrodammarna. Grönbena 4 ex.
karl g Nilsson
Strandbaden, - Friday, July 30, 2004 at 18:46:42 (CEST)

2004-07-30 Björkerödsmossen: En stilla, vacker sommarmorgon. En vigghona med 8 nykläckta ungar. Detsamma gällde även ett sothönspar - 4 ungar. Två par smådopping samt 1 ungfågel. Rastade gjorde 1 forsärla. 1 bivråk gled sakta över berget. 11 mindre korsnäbb drog mot väst.
Mats Peterz
- Friday, July 30, 2004 at 14:23:56 (CEST)

30 juli.Lite fågel i det rådande högtrycket dock Sandön. Gråhakedopping 2,Skäggdopping 8 Vigg ca 75,Kärrsnäppa 40 tal,Svartsnäppa 1, Mosnäppa 1. Rönnen.På vägen ut mot Rönnen från EFS-gården kommer två småfåglar med fint läte flygande och sätter sig ett kort ögonblick i en buske.Pungmesar två st ungfåglar,dagens trevligaste obs.Dessutom Ljungpipare 40,Mosnäppa 5 Kustpipare 2, och Skedand 4.
Kjell-Åke Hall och Leif Dehlin
Ängelholm, - Friday, July 30, 2004 at 13:58:43 (CEST)

29 juli Sommarens första högtryck gav mig inspiration till den första nattskärrelyssningen sedan maj.Skärrornas spel är väl snart slut för i år men denna kväll blev det en fin föreställning i månens sken. På sträckan Hålebäck-Maglaby kärr på Söderåsen noterades minst 10 skärror varav 6 spelande. Dessutom två kattugglor och innan mörkret föll även spillkråka, brun kärrhök och sj skogsduva.
Bengt Hertzman
- Friday, July 30, 2004 at 08:12:07 (CEST)

28:e juli. På rönnen vid lunchtid fanns det bl.a kärrsnäppa ca 100 st, spovsnäppa 6 st, kustsnäppa 4 st, småspov 1 st, myrsnäppa 1 st samt sandlöpare 3st
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Thursday, July 29, 2004 at 09:07:36 (CEST)

28 juli. Grytskären i kvällningen. En småspov tog en tupplur medan ett tjugotal kentska tärnor putsade sig och minst fyrtio drillsnäppor hade beachparty och dididerade friskt.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, July 29, 2004 at 00:50:43 (CEST)

28 juli Västhamnen: Sillgrissla 1 ex str S, Storspov 1 ex str N, Fisktärna 4 ex, Drillsnäppa 4 ex, Stjärtand 1 hona, Sjöorre 30 ex str N, Småtärna 1 ex, Stenskvätta 1 ex, Svart rödstjärt 1 hona, ÄNGSHÖK 1 juv str O, Sädesärla 5 ex (minst), Strandskata 3 ex
Lars Brunkman
Helsingborg, - Wednesday, July 28, 2004 at 22:10:35 (CEST)

Bilder på vassångaren som fångades för ringmärkning i Hasslarp finns nu i Galleriet
webbgruppen
- Tuesday, July 27, 2004 at 23:40:33 (CEST)

Sandön 27/7 kl 12,00-13,00 Spovsnäppa 2 ex,Mosnäppa 6 ex, Kärrsnäppa 18 ex,Större Strandpipare 14 ex,Storspov 11 ex, Kustpipare 4 ex, Myrspov 2 ex,Småsnäppa 1 ex, och Grönbena 2 ex, en var ringmärkt.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, July 27, 2004 at 14:44:27 (CEST)

26/7 Brogårdavåtmark Gråhakedopping 15 ex
Peter Andersson
Billesholm, - Monday, July 26, 2004 at 22:30:16 (CEST)

25/7. ARILD: Kents tärna minst 4ex, varav 2 juvenila.
Göran Möller
Brunnby, - Monday, July 26, 2004 at 20:19:04 (CEST)

26 juli. Vid Sandön en kungsfiskare och på Rönnen en del vadare bl a, mosnäppa 3, småsnäppa 2, spovsnäppa 1, kustsnäppa 5, kärrsnäppa ca 50, kustpipare 5 rast och 3 sträckare, grönbena 22, myrspov 10 str, småspov 1 str, mindre strandpipare 1, större strandpipare 33, roskarl 1, tordmule 5 och tobisgrissla 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 26, 2004 at 13:38:49 (CEST)

Jag behöver hjälp !! Har 4 st svalungar hemma, har dock ej den tiden som krävs för att ta hand om dom. Vart ska jag vända mig ? Skicka ett mail är du snäll. Tack på förhand. lioninsion@hotmail.com Mvh Anna
Anna
Sunne, - Sunday, July 25, 2004 at 17:55:06 (CEST)

Sön 25/7-04. Vid lunchtid sågs 2 ex kungsfiskare vid Vegeå:s båtklubb.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, July 25, 2004 at 15:49:23 (CEST)

24 juli Rönnen kl 20,00-21,00 Större strandpipare 26 ex, Skärfläcka 13 ex, Spovsnäppa 6 ex, Kärrsnäppa ca 50 ex, Storspov 12 ex, Drillsnäppa 2 ex,Strandskata 6 ex, Gravand 3 ex Knölsvan 4 ex, och en simmande säl.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, July 24, 2004 at 22:39:12 (CEST)

2004-07-24 kl 17,30- Höghults nyanlagda våtmark. Skogssnäppa 2 ex,Drillsnäppa 1 ex,Storskarv 1 ex, Skrattmås 38 ex mest ungfågel,Tofsvipa ca 40 ex, brun kärrhök 1 ex, Glada 1 ex, och en ormvråk.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, July 24, 2004 at 17:43:11 (CEST)

24 juli, SANDÖN; en lunnefågel i s-dräkt låg vid 8-tiden och dök mellan Sandön och Själrönnen, lyfte senare men landade åter ca 500 m utanför Själrönnen, medobs. Leif Dehlin o Peter Elfman
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, July 24, 2004 at 11:11:49 (CEST)

24/7. Tog en kort morgon-sväng ner till Vejbystrand och stora hult. Och det såg en gammal engelsk sädesärla tillsammans med ca 50ex sädesärla, 42ex kärrsnäppa, 2ex spovssnäppa, 1ex brushane, ca 50ex drillsnäppa, och 3ex kentsk tärna.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, July 24, 2004 at 08:14:13 (CEST)

23 juli. INGELSTRÄDE VÅTMARK på tidiga kvällen: gräshoppsångare en surrande sporadiskt, törnskata och några enstaka gluttsnäppa, grönbena och skogssnäppa. I översvämningen i VÄLINGE var det en hel del skrattmås, gluttsnäppor, grönbenor och skogssnäppor. Skedand, vigg och en del krickor m.m. SANDÖN på senare delen av kvällen, tyvärr med dålig sikt: Svarttärna 1 ad, dvärgmås 1 ad, spovsnäppa 3 ad, svartsnäppa 2 ad och lite annat smått och gott rastade.
Henrik Ehrenberg o Kristian Linde
- Friday, July 23, 2004 at 21:21:03 (CEST)

2004-07-23 Sandön 13.00-14.00 Kärrsnäppa ca 100-150,Större strandpipare 9 ex, Kentsk tärna 4 ex,Storspov 7 ex,Fisktärna 7 ex,Strandskata 9ex, Häger 2ex Rönnen 14,30-15.30 Drillsnäppa 6 ex.Ejder 5 ex ,Gravand 4 ex varav 2 ex juv,Storskrake 4 ex,Strandskata 11 ex,Större strandpipare 4 ex, och massor av Grågås.
Ronny Svensson
Stureholm, - Friday, July 23, 2004 at 19:51:12 (CEST)

22 maj: Vid 17.30 sågs 2 ad skräntärnor komma inflygande från havet mot Rönnens östra sida där de landade och rastade en kort stund på stenarna utanför. Observationen gjordes från Sandön där förutom de redan rapporterade vadarna även fanns 2 sandlöpare.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Thursday, July 22, 2004 at 22:22:47 (CEST)

22 juli: En hel del vadare längs inre delar av Skälderviken. Vid SANDÖN noterades bl.a. kärrsnäppa ca 150, spovsnäppa 9, kustsnäppa 1, myrsopv 5, kustpipare 1. RÖNNEN (östra) kärrsnäppa ca 50, spovsnäppa 15, drillsnäppa 7. RÖNNEN (västra) ca 110, spovsnäppa 2, småsnäppa 4 samt en av vardera tobisgrissla (juv.) och silltrut. FARHULT sandlöpare 2, kustsnäppa 2, skärfläcka 22 och ett 100-tal kärrsnäppor.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, July 22, 2004 at 17:36:01 (CEST)

22/4 Örbyängar. Steglits 10ex, Gråsiska 10-15ex, Trädgårdssångare 1ex, Gransångare 2ex, Törnsångare 1ex, Rörsångare 1ex, Taltrast 1ex, Häger 1ex, Kentsk tärna 2ex
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, July 22, 2004 at 16:14:58 (CEST)

22 juli. Ringmärkning i Hasslarp 06.00-13.00. Säsongens sjunde märktillfälle gav 43 nymärkningar av 11 arter. Bland dessa två nya märkarter, entita och VASSÅNGARE! Sistnämda, en äldre fågel med fettklass 4, är andra fyndet för rapportområdet. Sedan förra veckan har vattennivån stigit ytterligare och fågelsången avtagit betydligt. Idag fångades två rörsångare som var "fullfettade" och således redo att ge sig söderut. Det lackar mot höst! På plats hela förmiddagen Mårten M och "tyvärr" endast tillfälligt Johan S.
Henrik Johansson
- Thursday, July 22, 2004 at 15:19:17 (CEST)

21.7 Kvällsspaning efter vadare. I området Lervik-Grytskären-Ranarpsstrand: Skedand 2, Gråhakedopping 2, Mindre strandpipare 3, Småspov 1, Brushane 1, Drillsnäppa 40, Kärrsnäppa 110, Spovsnäppa 15, Småsnäppa 1, Mosnäppa 3, Tobisgrissla 4, Tordmule 1. Stora Hults Strand: Större strandpipare 20, Mindre strandpipare 1, Kärrsnäppa 70, Spovsnäppa 9, Drillsnäppa 25 samt Skräntärna 1 ad som rastade med 15 kentska tärnor.
Martin Gierow
- Wednesday, July 21, 2004 at 22:41:59 (CEST)

20/7 och ett trevligt besök på en för oss ny lokal, Brogårda våtmark i Bjuv. Från artlistan kan nämnas 16 gråhakedopping, 2 smådopping, 1 silltrut, 6 kärrsnäppor och flera par av sothöns med ungar i varierande ålder
Kjell-Åke Hall o´ Leif Dehlin
- Tuesday, July 20, 2004 at 23:01:27 (CEST)

En härlig dag med trädgårdsjobb. Tomtskådning gällde med andra ord. Två ggr. under dagen (en på fm. och en på em.) höjdes min blick mot skyn. Tre Pilgrimsfalkar svävade runt i yster lek. På em. steg två av dem upp till en höjd så de knappt gick att se för blotta ögat, hela tiden med sitt karakteristiska läte över Mölle by. En härlig syn att se efter alla dessa pilgrimsfalkstomma år för oss "kullabergare".
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, July 20, 2004 at 20:38:47 (CEST)

18 Juli Rönnen Strandskata 8, Större strandpipare 14, Kärrsnäppa 160, Spovsnäppa 3, Myrsnäppa 2, Småsnäppa 4, Mosnäppa 3, Myrspov 85, Storspov 1, Rödbena 5, Grönbena 5, Grågås 700, Stare 400.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 19, 2004 at 22:21:10 (CEST)

19/7-04 Sandön:Kustsnäppa 2,Kustpipare 1. Rönnen (kväll): Myrsnäppa 3,Småsnäppa 4,Spovsnäppa 20,Kärrsnäppa 50 rastande.Betydligt större antal passerade bara lockande över mot SW.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, July 19, 2004 at 21:26:25 (CEST)

Igår 18 juli. Rönnen e.m. Tre flockar med sammanlagt 110 myrspovar kom insträckande och gick ner för att rasta på sandrevlarna. I lilla viken bl.a. 5-6 småsnäppor. Via sökarsystemet rapporteras stora antal vadare sträcka söderut längs Norrlandskusten idag måndag. Således läge i Skälderviken under de närmaste dagarna.
Henrik Johansson
- Monday, July 19, 2004 at 14:05:29 (CEST)

18/7 En liten runda på Hallandsåsen gav i rask takt 10 st Törnskata och 1 st Spillkråka. I Hjärnarp 1 st Häger.
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Monday, July 19, 2004 at 11:24:10 (CEST)

18/7-04 Rydebäck 17.30 Svarthuvad mås ad 1ex. Jagade insekter i en stor flock måsfåglar. Eftersöktes under kvällen på åkrar och hav utan framgång.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, July 18, 2004 at 22:04:21 (CEST)

18 juli. SANDÖN på kvällen. På norrsidans sandrevlar sprang två sandlöpare.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, July 18, 2004 at 21:12:27 (CEST)

18 juli SANDÖN: 40 myrspovar, 2 sandlöpare, 2 kustsnäppor, 2 spovsnäppor och 1 gammal dvärgmås. På RÖNNEN 110 myrspovar!!!
Lina o Annika Olsson, Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, July 18, 2004 at 21:07:16 (CEST)

17 juli. På Rönnen fanns under tidiga förmiddagen bl a, myrsnäppa 7, mosnäppa 8, spovsnäppa 38 och kärrsnäppa 95.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, July 17, 2004 at 22:59:07 (CEST)

14-16 juli: Hallands Väderö en storlabb, minst 20 havssulor sträckande mot sv på eftermiddagen den 14 juli. En roskarl rastande med 15 kärrsnäppor, 3 drillsnäppor och en skogssnäppa den 16 juli.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Friday, July 16, 2004 at 23:35:42 (CEST)

16 juli. Äntligen en kväll med nattsångarväder. I HILLARPS GRUSTAGS innersta delar sjöng två trädlärkor. Parkera vid bommen och gå vägen in. Vid UGGLARPS BROAR spelade en vaktel och en gräshoppssångare surrade. På lokalen även en grann räv och ett stort antal övernattande skrattmåsar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, July 16, 2004 at 22:51:27 (CEST)

16/7. Antalet myrsnäppor på Rönnen fortsätter att öka. I morse gick 7 ex i lilla viken. Ska det bli ännu fler månne?
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, July 16, 2004 at 10:48:04 (CEST)

2004-07-15. Kullens fyr: 06.00-08.00. Ingen vidare aktivitet över havet idag. Kunde dock glädja mig åt 3 storlabbar - en på sträck och två som jagade en havssula. Annars ett fåtal havssulor, alkor och vadare. 2 pilgrimsfalkar var ute och jagde.
mats Peterz
Viken, - Friday, July 16, 2004 at 10:25:16 (CEST)

15/7-04 Rönnen (16-19):Myrsnäppa 6,Spovsnäppa 45,Kärrsnäppa c:a 100,Småsnäppa 4,Mosnäppa 9,Gluttsnäppa 1,Grönbena 10,Myrspov 28,Kustpipare 1,Mindre strandpipare 6 ad+2 juv. Kentsk tärna 6 ad med 2 juv.(En av de ad märkt med vanlig aluminiumring,ingen färgring sågs).Småtärna 10-tal ad,Fisktärna 3 ad.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, July 16, 2004 at 02:36:07 (CEST)

15 juli. Några repriser av tidigare upptäckter - Vid Hjorthagen på Kullen fanns under tidig morgon 1-2 göktytor. Den/de sågs och hördes på den östra sidan av hägnet vid Rönnebo. Något senare under morgonen hördes sommargyllingen vid Segelstorpsstrand.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, July 15, 2004 at 21:27:40 (CEST)

14/7 RÖNNEN 16.00-18.20 En blåsig eftermiddag med några regnstänk mot slutet. Flera flockar med grågäss kom in för landning,1 Gås med blåvit märkning runt halsen, Småskrake 12ex, Knipa 23ex, Tornfalk 1ex, Småtärna 2ex, Storspov 1ex, Flera flockar Kärrsnäppa om ca. 100 fåglar per flock uppblandade med vackert rödfärgade Spovsnäppor, som mest 27ex i en flock, Skärfläckor 33ex, Större Strandpipare 9ex, Ängspiplärka 3ex, Hämpling 2ex LILLA VIKEN: Kärrsnäppa 16ex, Myrspov 3ex, Småsnäppa 5ex, Mosnäppa 7ex, Mindre Strandpipare 3ex
Göran Möller
Brunnby, - Thursday, July 15, 2004 at 21:15:09 (CEST)

15 juli. Ringmärkning i Hasslarp fram till 12.00. Totalt 61 märkta av 14 arter. Artsammansättningen var: taltrast, grönfink, rosenfink (den blott 2:a sedan starten -95), sävsparv, törnsångare, ärtsångare, svarthätta, lövsångare, kärrsångare, sävsångare, rörsångare, gräshoppsångare (2), talgoxe & blåmes. I dammarna bl.a. 2 spovsnäppor och en vardera av mosnäppa och kärrsnäppa.
Henrik Johansson
- Thursday, July 15, 2004 at 18:41:14 (CEST)

Torsd 15/7. I Lilla viken på Rönnen sågs under fm 6 ex myrsnäppa. Vid Heljarödsgården en intensivt sjungande härmsångare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 15, 2004 at 12:18:15 (CEST)

14 juli. Kullen bevakades mellan 05.00 tom 15.00. Sträcket i sin helhet - smålom 2, mindre lira 1, havssula 81, stormfågel 5, sjöorre 68, svärta 15, småspov 1, myrspov 75, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 48, spovsnäppa 10, gluttsnäppa 2, kustpipare 1, mindre strandpipare 1, storlabb 2, tretåig mås 4, kentsk tärna 18, fisktärna 3, sillgrissla 457 (!), tordmule 25, tobisgrissla 4, obest.alka 88 samt forsärla 1. Bland icke sträckande fåglar kan nämnas, pilgrimsfalk 1 ad hane och skärpiplärka 1. Medobsare under dagen - Mårten, Mats P, Henrikarna E och J m fl. Måste omnämna siffran för sillgrissla (457) vilket med hänsyn till årstiden är smått fenomenal. Normalt brukar blåsdagar under sommaren resultera i 15-20 sillgrisslor så dagens siffra är smått sensationell och är troligen en av de högsta dagssiffrorna som någonsin noterats i Skåne under juli månad för arten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 14, 2004 at 21:39:28 (CEST)

13 Juli. En liten rundtur med början vid HJORTHAGSSTUGAN, KULLABERG vid sextiden på morgonen. En göktyta lokaliserades med hjälp av lätet. Den födosökte inne i hjorthagen. Området strax öster om hjorthagen känns som en klart potentiell häckningsbiotop för arten. Vid stugan även en mindre hackspett. En rosenfink sjöng ute vid parkeringen. Vid GRÄSMATTEODLINGEN,VEGEHOLM födosökte fyra dubbeltrastar och i SIBIRIEN, ÄNGELHOLM sågs både talltita och tofsmes. Vid KÄGLEÅN; MARGRETETORP lokaliserades två kullar med forsärla.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, July 13, 2004 at 22:59:32 (CEST)

Segelstorpsstrand 13.7. Över havet en yngre havssula som drog ut ur Skälderviken samt 30 sjöorrar. Längre upp i skogen var sommargyllingen kvar. Dessutom flög en småspov över.
Martin Gierow
- Tuesday, July 13, 2004 at 20:04:41 (CEST)

13/7. Idag fanns 3 myrsnäppor i lilla viken på Rönnen. Annat på lokalen var 1 roskarl, 3 tobisgrisslor, 4 småsnäppor, 7 mosnäppor, 29 myrspovar, 23 spovsnäppor, något hundratal kärrsnäppor mm. På Sandön gick en kustpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 13, 2004 at 17:38:10 (CEST)

11 juli. På en åker i Laröd, 1 ad Silltrut tillsammans med 260 skrattmåsar, av dessa var 20 juv. 10 juli körde jag vägen mellan Välinge och Kattarp. Ca 2 km norr om Kattarp, där ån rinner nära vägen stod plötsligt en Kornknarr i vägkanten.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, July 13, 2004 at 10:54:58 (CEST)

12 juli: Rönnen under kvällen. Komplettering till Alfs förmiddgasobsar. Antalet småtärnor var nu uppe i 26 (adulta) och 8 mindre strandpipare. Från ca 20:30 var det ett mer eller mindre kontinuerligt inflöde av skrattmås från öster som gick ner runt Rönnen för övernattning. Bland dessa en del tärnor, bla en adult svarttärna.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, July 13, 2004 at 10:35:02 (CEST)

13/7 Idag har Rönneådalen, vid t.ex Ugglarps broar, mer karaktär av slättsjö än ådal med allt vad det innebär av artrikedom. Några morgontimmar resulterade i bl.a. skrattmås ca 1000, grågås 93, brunand 2, bläsand 2, vigg, kricka, sothöna, kärrsnäppa 12, mosnäppa 2, svartsnäppa 3, grönbena minst 84, brushane 15 och gluttsnäppa 16. I bakgrunden sjöng kärrsångare 2 och gräshoppsångare 1.
Leif Dehlin
- Tuesday, July 13, 2004 at 10:15:36 (CEST)

12 juli. I skymningen kom ett stort gäng måsar flygande över Ängelholm, sannolikt på väg mot Sandön för övernattning. Bland dessa fanns en med väldigt ljusa vingar, helt utan svarta teckningar. Tyvärr körde vi bil, så det blev en snabb obs, men antingen var det en albino mås eller en gammal svarthuvad mås (såg inte huvudet ordentligt)
Martin Gierow
- Monday, July 12, 2004 at 22:49:41 (CEST)

12 juli. Vandrade Segelstorpsstrand-Vejbystrand. Storskrake en kull om ca 6 ungar, fiskgjuse 1 mot söder, större strandpipare ca 25, mindre strandpipare 3, småspov 1, myrspov 1, brushane 4, gluttsnäppa 25, kärrsnäppa 50, silvertärna 1 ad, fisktärna ca 25 varav 1 2K. I Segelstorpsstrand 1 sommargylling som sjöng och skränade.
Martin Gierow
- Monday, July 12, 2004 at 22:46:18 (CEST)

12 juli, RÖNNEN på f.m. spovsnäppa 8, Kärrsnäppa 110, mosnäppa 3, småsnäppa 2, myrspov 4, mindre strandpipare 4, dvärgmås 1ad, kentsk tärna 15, småtärna 25 samtliga adulta, grågås 310 samt en halmärkt knölsvan XY 27.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, July 12, 2004 at 21:21:01 (CEST)

12 juli. Ringmärkningen i Hasslarp är igång sedan en vecka tillbaka. Tre märktillfällen har gett drygt 100 fåglar. Dock dåliga förutsättningar för märkning med såväl frisk vind som häftiga regnskurar. Småfågeltillgången verkar hittills ganska god, bl.a. en hel del unga törn- och sävsångare. Inga direkta sällsyntheter i näten (än så länge!) mest udda en ung skogssnäppa. I och runt dammarna förhållandevis magert med fågel vilket nog får tillskrivas områdets allt sämre betestryck, höga vattennivå samt igenväxning. En mosnäppa rastade och lärkfalk drog förbi lågt över dammarna idag.
Henrik Johansson
- Monday, July 12, 2004 at 17:03:58 (CEST)

11/7-04 Lönhult: På ett skördat ärtfält norr om gården mängder med vitfågel.Bland dessa Silltrut (intermedius) 28 de flesta Ad och subad,endast 1 juv.Flera 100 Ad Skrattmås men endast något 10-tal juv. Rönnen (18-21):Svarttärna 1 ad,Småtärna 6 ad,Småspov 4,Myrspov 4,Spovsnäppa 3,Myrsnäppa 1,Kärrsnäppa 50,Småsnäppa 2,Mosnäppa 8, Gluttsnäppa 2,Grönbena 30.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Monday, July 12, 2004 at 14:34:06 (CEST)

2004-07-12 En svarttärna höll till utanför KOF-stugan i regn vid sjutiden på morgonen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, July 12, 2004 at 09:14:26 (CEST)

11/7-04. Brogårda våtmark. Mycket fåglar på kvällen, när regnet upphörde. Gråhakedopping 21 ex, sothöna 94 ex, spovsnäppa 2 ex, kärrsnäppa 2 ex, grönbena 15 ex samt fisktärna 2 ex.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, July 11, 2004 at 21:38:36 (CEST)

11 juli. Kullen fram till 12.00. Två timmars tubspaning och 5 timmar under paraply gav ett 10-tal havssulor, en mörk kustlabb, drygt 30 tordmular, 11 sillgrisslor samt 10 olika vadararter, däribland 5 småspovar. Dessutom en gles ström av kentska tärnor, enstaka fisk/silvertärnor och en del sjöorrar. När jag packat ihop och gett upp passade en storlabb på att visa upp sig helt nära jagandes havstrutar. (Medskulare: Thomas Svanberg)
Henrik Johansson
- Sunday, July 11, 2004 at 21:28:30 (CEST)

Rönnen 10/7. Vid 21-tiden trotsade Linnea och jag regnet för att titta på myrsnäppan. Den var kvar. Utöver de många vadarna som rapporterats tidigare hade nu även två roskarlar dykt upp. Svanshall 11/7. En tordmule med en liten unge simmade utanför hamnen.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet .se>
Jonstorp, - Sunday, July 11, 2004 at 12:59:42 (CEST)

10/7-04 Lönhult; Silltrut ssp intermedius 2 ad tillsammans med ett hundratal Gråtrutar på en åker norr om gården.

Vegeholm:Större korsnäbb 2.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, July 11, 2004 at 01:40:21 (CEST)

10 juli. I de fina hagarna vid Dalhem, intill Stenestad på Söderåsen sågs i hällregnet bl a 2 gröngölingar och 2 dubbeltrastar. Över Helsingborg sågs en samling på minst 500 tornsvalor (på flykt undan lågtrycken?)
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Saturday, July 10, 2004 at 22:57:08 (CEST)

10 juli. RÖNNEN i hällande till ösande regn och måttlig vind mellan 15.00-18.30. I Lilla viken saknades myrsnäppan och trots lång väntan (tre timmar) så fick jag gå över på östra sidan (läsidan) och visst hittade jag den där istället. Precis som Sara rapporterade så var det gott om olika vadare att titta på.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, July 10, 2004 at 19:13:51 (CEST)

Tillägg till vår tidgare rapport från Rönnen. Här fanns även någon enstaka mindre strand som smög runt bland de större.
Sara Henningsson & Håkan Karlsson <a99hakka@student.his.se>
Helsingborg, - Saturday, July 10, 2004 at 17:06:43 (CEST)

RÖNNEN: (rastande) kärrsnäppa 175 ex, mosnäppa 4 ex, myrsnäppa 1 ex i lilla viken, spovsnäppa 7 ex (varav en med mycket vacker gul ton på hjässan), större strand 14 ex, drillsnäppa ca 7 ex, grönbena "en handfull" (antagligen många i gräset), skärfläcka 7 ex, brushöna 1 ex, myrspov 38 ex (tr 8 hannar) (möjl. inkl 6 ex insträckande ca 14:35). SANDÖN: (rastande) kärrsnäppa 79 ex, spovsnäppa 8 ex, kustsnäppa 2 ex, myrspov 26 ex + minst 5 ex som sågs bakom Sandön, gluttsnäppa ca 12 ex. + diverse oräknade fåglar.
Sara Henningsson & Håkan Karlsson <a99hakka@student.his.se>
Helsingborg, - Saturday, July 10, 2004 at 16:48:23 (CEST)

10/7-04.På samma plats som under gårdagen vid Rönneå,sågs på morgonen 7-11 forsärlor och en kungsfiskare.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, July 10, 2004 at 11:35:43 (CEST)

Brun kärrhök på besök vid tomten idag. En hane som jagade över fälten. Svart rödstjärt sjunger från grannhuset. Vi har dessutom smådopping, ett par, strax intill.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Friday, July 09, 2004 at 21:58:35 (CEST)

9 juli. Hyfsat med vadare i inre Skälderviken. Sandön kl. 18-18.30: kärrsnäppa ca 60, spovsnäppa 2, gluttsnäppa ca 30 samt en ad. svarttärna. Rönnen kl. 19-20: bl.a. myrsnäppa 1, kärrsnäppa ca 100, spovsnäppa 3, mosnäppa 2, mindre strandpipare 13 och grönbena ca 20. Därutöver 7 rastande tordmular. Fågeltätast var det i lilla viken.
Henrik Johansson
- Friday, July 09, 2004 at 20:49:35 (CEST)

9/7-04.Sex forsärlor trippade runt på stenarna i åkanten av Rönneå,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Friday, July 09, 2004 at 12:03:55 (CEST)

8/7 Kullen. Av sträckförsök kan nämnas: 2 grå hägrar åt W, ca 300 tornseglare, 50-tal skrattmåsar, 5 mindrakorsnäbbar. Dessutom en mindre och en störrehackspett, en gröngöling och 4 svartmesar. Medobs: Lennart E.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Friday, July 09, 2004 at 09:01:14 (CEST)

7 juli. Grustagen vid Hillarp, Munka Ljungby. Var ute med en botanikkurs men förutom blommorna njöt vi av sjungande trädlärka. Dessutom mindre strandpipare i området.
Bengt Hertzman
- Thursday, July 08, 2004 at 20:07:04 (CEST)

7 juli. På en översvämmad åker ca 1 km öster om Viken utmed vägen mot Jonstorp en del rastande vadare. Gluttsnäppa 12, brushane 8, grönbena 1, kärrsnäppa 8, ljungpipare 7 och rödbena 1. Stanna gärna till och titta i och vid översvämmade åkrar när ni är ute och kör. Pölarna drar till sig flyttande vadare. Under min lilla runda ikväll sågs vadare i varierande antal vid samtliga 4 små pölar som hittades.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 07, 2004 at 23:02:23 (CEST)

7 juli. Trots massor av knott en underbar sommarkväll vid Rössjön. Eller vad sägs om,Fiskgjuse 1,Lärkfalk 1,Storlom 4 i mycket fint medljus på ca 30 m.Något av det vackraste man kan se.Svärta 1 hane,Storskrak 20 tal ungfåglar,Trana 2,Drillsnäppa flera,Skogssnäppa 1,Talltita 2.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, July 07, 2004 at 22:21:27 (CEST)

7 Juli.Hovs hallar 06.30-11.00. Havssula 7 varav 5 juv,Stormfågel 1,Sillgrissla 2,Sjöorre 50 tal i olika flockar,Svärta 1,Smålom 1,Kustsnäppa 5,Kärrsnäppa 20,Gluttsnäppa 4.Stora mängder Skrattmås sträckte mot s under hela obstiden.Medobservatörer Tomas Wallin o Leif Delin
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, July 07, 2004 at 22:11:34 (CEST)

6 juli: KATTVIK kl 13-16.30 bjöd på 3 havssulor, ca 15 tretåiga måsar, 4 tordmular, 1 småspov, 1 storspov, ca 50 ljungpipare, 8 rödbenor, 4 drillsnäppor, 10 kentska- o ca 40 fisk/silvertärnor. I SINARPSDALEN 1 duvhökshona och 1 bivråk.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Tuesday, July 06, 2004 at 23:19:30 (CEST)

2004-07-06 Kullens fyr på morgonen-förmiddagen. På sträck i den friska västvinden ses sjöorre 130, knipa 7, MINDRE LIRA 1, havssula 15, kärrsnäppa 13, myrspov 11, småspov 1, storspov 12, svartsnäppa 1, rödbena 6, gluttsnäppa 2, kentsk tärna 9, sillgrissla 16 och tordmule 3.
Mats Peterz
Viken, - Tuesday, July 06, 2004 at 16:37:37 (CEST)

6/7 Hasslarp en kort lunchrunda. Skogssnäppa 2ex, Drillsnäppa 2ex, Kärrsnäppa 1ex, Grönbenor, samt Smådopping 2ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, July 06, 2004 at 14:04:54 (CEST)

5 juli: även i markerna runt ENGELTOFTA och ULRIKSFÄKT var det tyst ikväll, inga vaktlar, kornknarrar eller sångare... Gladde gjorde dock en storspovhane med flygga ungar.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
- Monday, July 05, 2004 at 22:46:57 (CEST)

5/7-04 Höghult-Stureholm (20.00-22.00):En två timmar lång promenad i normalt Vaktelsäkra områden och hyfsat väder gav 0 spelande Vaktlar.Även magert med Kärrsångare här i år.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, July 05, 2004 at 22:01:55 (CEST)

4 juli på eftermiddagen. Två korta stopp vid Sandön samt Lilla viken, Rönnen gav ganska mager utdelning. Totalt sågs väl ett femtontal adulta kentska tärnor och i den något översvämmade Lilla viken gick ett stort gäng grönbenor. I Lilla viken även en näbbsadelmärkt kricka.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, July 04, 2004 at 14:28:55 (CEST)

2/7-04 Rönnen (em):Kärrsnäppa 27,Drillsnäppa 6,Gluttsnäppa 2,Grönbena 3,Kentsk tärna 1,Fisktärna 2,Småtärna 4,Svarttärna 1.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Friday, July 02, 2004 at 16:31:27 (CEST)

1 juli. Flodsångaren vid Örby ängar eftersöktes under kvällen utan att kunna höras. Överlag dåligt med fågelsång.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 02, 2004 at 10:41:33 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-08-02 av Thomas Wallin