Observationer mars 2004


Tillbaka till den aktuella obsboken
.


onsdag 31/3 Hittarps rev: lungt vid revet, dock en flock på 20 vinterhämplingar.

Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Thursday, April 01, 2004 at 19:16:15 (CEST)

31 mars. Över ängarna, Skälderviken sträckte på kvällen 80+3 tranor över. En ropande mindre hackspett hördes.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 01, 2004 at 12:38:03 (CEST)

31/3. Började kvällen med att stöta beckasiner vid väla kärret och det gav både enkel och dvärgbeckasin och vid parkeringen sjöng det en gransångare. Sedan ringde en vän ifrån Hjälmshult och berättade att en hornuggla hade flögit in i grannens ruta. Så det blev en sväng ditt och ugglan satt och vilade sig i solen, så när jag skulle kolla om den var skadad så lyfte den och seglade bort mellan villa-trädgårdarna. Vidare till Sandön och på vägen över Stureholm sågs 1ex brun kärrhök. Vid Sandön sågs 5ex tranor gå ner på klören-sidan för kvällen och även 1ex kentsk tärna patrullerade av sandön och flög vidare mot Rönnen
Kristian Linde
Margretetorp, - Wednesday, March 31, 2004 at 22:55:07 (CEST)

30 mars. 1 ropande mindre hackspett bland sjungande rödvingar och taltrastar so Vallåkra. Flera flockar ringduva på väg norrut.
Bengt Hertzman
- Wednesday, March 31, 2004 at 22:36:49 (CEST)

30 mars såg jag två storkar på en åker strax utanför Kvidinge.
Liselott
Kvidinge, - Wednesday, March 31, 2004 at 22:30:14 (CEST)

Dammarna Hasslarp ikväll:
Gråhakedopping 4 ex, Årta 1 par, Kricka 3 par, Bläsand ca 10 ex, Snatterand 1 ex, Brunand 7 ex. överstr trana 10 ex, Strandskata ca 45 ex, Rödbena 3 ex; Enkelbeckasin 3 ex. Gott om Vigg, Knipa och Sothöna.
Medobs:are Ingrid o Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Wednesday, March 31, 2004 at 22:15:58 (CEST)

31 mars: en fiskgjuse rastade på bottengarnspålarna utanför Magnarps hamn på morronen.

Fågelkursen på Nv Skånes folkhögskola vandrade längs Rössjöholmsån i Munka Ljungby och såg tre strömstarar, två forsärlor samt sjungande gransångare, trädkrypare mm. Tre tranor sträckte över.

Vid Rössjön på eftermiddagen en storlom och en ropande mindre hackspett och vid Djurholmen en orrtupp och morkulla.
Thomas Wallin
- Wednesday, March 31, 2004 at 21:13:35 (CEST)

30 sep, Filborna 17:30-18:00: Joggade en liten stund och fick se en sjungande gransångare. sedan nån överflygande sparvhök.
Peder Winding <winding@telia>
Helsingborg, - Wednesday, March 31, 2004 at 20:54:59 (CEST)

30 mars, filborna 17:30-18:00: Joggade en liten sund och fick höra sjungande gransångare. även nån sparvhök i luften.
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, March 31, 2004 at 20:52:59 (CEST)

31/3-04.Sandön,12.45-15.00. Ormvråk 77 str,glada 2 str,sparvhök 9 str,tornfalk 2 str,fjällvråk 4 str,sångsvan 26,knölsvan 8,strandskata 39,gravand 12,skärfläcka 8,tofsvipa 68,rödbena 4,storspov 12,ringduva 45 str,grågås 11,häger 2 str.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, March 31, 2004 at 18:20:29 (CEST)

31/3-04.En flock tranor på 24 ex str norrut över Ängelholm vid 17.30 tiden.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, March 31, 2004 at 18:15:56 (CEST)

31.mars.(17-tiden)centrala Helsingborg:38 tranor sträckande i nordlig riktning.
Kjell.D.Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, March 31, 2004 at 18:02:00 (CEST)

31 mars: I Farhultsviken sträckte 3 st vinterhämplingar över på morgonen. Kl 09 vid Sandön rastade tillfälligt en tidig svartsnäppa i övergångsdräkt bland några rödbenor.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Wednesday, March 31, 2004 at 17:06:08 (CEST)

31.mars.Väla södra(kärret)på f.m. Glada 1,brunhök hona 1,dvärbeckasin 1(stöttes i kohagen),fiskgjuse 1 (överstr.)I sorlet från grävskopor,fiskmåsar och gransångare hördes i bottenvegetationen ett fint sisande påminnande om fjorårets pungmes,men fågeln gick ej,att lokalisera.
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Wednesday, March 31, 2004 at 13:23:27 (CEST)

Tisd 30/3-04. Tillägg till tidigare obsar från Hasslarp: 6 ex skärfläcka.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Wednesday, March 31, 2004 at 08:56:00 (CEST)

Tisd 30 mars.Kvällsrunda till Starby-Tranarp. Kricka 60.Bläsand 8,Gravand 6,Stjärtand 1par Snatterand 1par.Dessutom mycket spelande Storspov och Tofsvipor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, March 30, 2004 at 22:47:25 (CEST)

Tis den 30 mars. Hittarp-Domsten. Trana 39 ex insträckande, blå kärrhök 1ex hona insträckande, gransångare 2 ex sj. Allerums mosse: gransångare 2ex sj.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, March 30, 2004 at 22:37:22 (CEST)

Tisd. 30/3 1 varfågel vid 112 i höjd med Vegeholm
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, March 30, 2004 at 22:22:40 (CEST)

Från middagsbordet ikväll såg vi "våra" steglits (3 ex) vid fågelbordet, 4 strandskator och 37 nordost-sträckande tranor. HÄRLIG SYN!

Tidigare idag hade jag (CSd) ca 70 insträckande tranor vid Rydebäck.
Fam Strid
Maria By, Helsingborg, - Tuesday, March 30, 2004 at 20:29:19 (CEST)

29 mars: HASSLARP. I Hyllingedammarna fanns ett par av snatterand fortfarande kvar, liksom skäggdoppingen. Bläsandflocken hade reducerats till 67. Bruna kärrhöken har anlänt. Ett tornfalkpar sågs tillsammans. En häger rastade på åkern.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 30, 2004 at 13:28:22 (CEST)

28 mars. HASSLARP. Vid Fleningedammarna sågs bl.a. gråhakedopping 1, skedand 1 par, kricka 3, knipa ca 25, vigg 14, gravand 18, strandskata ca 20, grågås 3, knölsvan 5 par. I Bergdammen låg snatterand 1 par. I Hyllingedammarna bl.a. snatterand 2 par, brunand 8, bläsand ca 120!, rörhöna 1, skäggdopping 1, gråhakedopping minst 2. Norr TOMMARPS KUNGSGÅRD vid Rönne å gick tre storkar tillsammans med tre tranor. Ytterligare fem tranor sträckte norr. Här fanns också bläsand ca 50 och kricka ca 65. Nedströms STARBY kricka ca 150. På SANDÖN skärfläcka 9, gravand ca 70 och strandskata 110, varav en rastande flock på 85 ex.
Thomas Terne <paulaochthomas@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 30, 2004 at 13:20:31 (CEST)

29/3 på em. Solen tittade fram emellanåt över Kullaberg och direkt märktes en ökad aktivitet ibland våra befjädrade vänner. 3 st. Sädesärlor sprang "pipande" omkring på taket till Kullagårdens Värdshus och njöt av den värmande solen. Kände själv en klart livshöjande känsla i min gamla, slitna kropp. Ja de é vååååren...
Lars Unger <family.unger@swipnet.se>
Mölle, - Tuesday, March 30, 2004 at 13:03:48 (CEST)

29/3 Svart rödstjärt sjöng idag på morgonen vid Ängelholms järnvägsstayion.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, March 29, 2004 at 21:40:58 (CEST)

Månd 29/3-04. En snabbis efter jobbet till Sandön gav: 16 skärfläckor, 44 storspovar 21 gravänder, 4 st.strandpipare, 5 rödbenor och gott om skrattmås. På Klörensidan en hane blåhök. Medobsare ikväll, Lars A.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Monday, March 29, 2004 at 21:14:57 (CEST)

29 mars. Senare under kvällen sträckte ytterligare 710 ejder mot syd förbi Hittarps rev. Bland rastarna vid revet märktes, vattenpiplärka 1, stjärtand 3 samt skärfläcka 1 vilken kom insträckande från Danmark.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, March 29, 2004 at 20:28:53 (CEST)

29 mars Välakärret: 1 hona brunkärrhök, 1 glada, 1 dvärg- och 2 enkelbeckasiner(stöttes i kohagen), 1 hane gråsiska, 1 stenknäck, en flock kungsfåglar(ca 4 ex.), 1 sj. järnsparv, 1 sj. steglits, 1 sj. Hämpling samt mest efterlängtat 2 sj. gransångare.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Monday, March 29, 2004 at 18:45:03 (CEST)

29 mars 2004. Hittarps rev 14.10-16.40. Sångsvan 22, bläsand 58, ejder 1840, sjöorre 45 och vinterhämpling 6. Medobs: Patrik Söderberg
Mats Peterz
- Monday, March 29, 2004 at 18:39:03 (CEST)

27/3-04.Nu har nattsträcket av sjöorre kommit igång.På lördagskvällen hördes flockar dra norrut över Ängelholm.Så den hågade kan ge sig ut och lyssna i vårnatten.
Hardy
Ängelholm, - Monday, March 29, 2004 at 16:44:25 (CEST)

29/3. Nu har svart rödstjärten kommit till Allergon
Kristian Linde
Margretetorp, - Monday, March 29, 2004 at 15:05:39 (CEST)

28 mars 2004. Till tidigare rapport från Kullen kan följande läggas. På sträck: snösparv 23, forsärla 2, sjöorre ca 30. Ca 1200 ejder rastade och bland dessa några smålommar, 1 tobis- och 1 sillgrissla.
Mats Peterz
- Monday, March 29, 2004 at 08:58:32 (CEST)

28/3. På gräsmatteodlingen i Vegeholm fanns 57 dubbeltrastar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 29, 2004 at 06:56:13 (CEST)

27/3. På en av Rönnens sandrevlar stod en flock adulta skrattmåsar. En av dem avvek något i utseende, eftersom den var svagt men tydligt rosafärgad på nacke, hals, bröst och buk. Övriga kroppsdelar var normalfärgade. Det var som sagt en skrattmås och ingen dvärgmås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 29, 2004 at 06:54:06 (CEST)

Medobsare Ingrid och Björn Ekelund
En cykeltur i Sofieroskogen och längs landborgen mot Pålsjö ikväll, bjöd bl.a på rastande kungsfåglar, en ensam gärdsmyg, en flock rödvingetrastar som slogs sig ner i trädtopparna ivrigt sjungande och några enstaka taltrastar. Även en försynt gransångare hördes vid Thalassa.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Monday, March 29, 2004 at 00:19:00 (CEST)

28 mars. Det måste ha kommit en hel del trast under natten, plötsligt var taltrasten ganska allmän och flockar av rödvingar satt och tjattrade lite varstans. Maglaby kärr: 3 rast tranor, 1 par grågås, 1 sj sävsparv och 4 spelgalna spillkråkor. Salshult: 1 mindre hackspetthona, 1 varfågel och 1 sj skogsduva. Körslätt: 15 domherrar, 12 korpar och 2 spillkråkor. På vandringen gladde även minst 10 trädkrypare som snodde runt ek- och alstammar i lek och revirstrider.
Bengt Hertzman
- Sunday, March 28, 2004 at 22:29:21 (CEST)

27 mars. En promenad vid Maglaby kärr i skymningen. Inte mycket liv men 1 sj dubbeltrast och 2 sj taltrast, 2 dragande morkullor och 1 sp kattuggla skapade go vårstämning.
Bengt Hertzman
- Sunday, March 28, 2004 at 22:23:25 (CEST)

Sibirien 07.00-08.30. Hundratals ejdrar i luften och rastande i viken. Två fiskgjusar tillsammans mot norr liksom en flock med 31 tranor lågt över havet. I skogen ett härligt sorl av sjungande rödvingetrastar, taltrastar och bofinkar.
Henrik Johansson
- Sunday, March 28, 2004 at 22:13:12 (CEST)

Lördag 27 mars: Ett morgonbesök på Djurholma mosse från soluppgången och någon timme framåt gav kattuggla, spelande orre och rackelhanens väsande, trana, tofsmes, spillkråka, sjungande varfågel och morgonens höjdpunkt en älgko med fjolårskalv som i ca 20 minuter fullkomligt glodde ut oss i tornet från ca 150 m håll.
Ulf Ståhle o Ingar Olsson
Helsingborg, - Sunday, March 28, 2004 at 21:35:46 (CEST)

28 mars Dagens livräddning. Vid em promenaden i Kronoskogen hördes ett plingande ljud. Blåhake??? Ingen fågel i närheten. Efter lite tittande och lyssnande visade det sig att ljudet kom inifrån stolpen till en trafikskylt?? Så småningom kom jag på att hissa ned en liten pinne i stolpröret från toppen med hjälp av mitt kängsnöre. Sakta drog jag reven uppåt och vips... ut far en liten blåmes, rufsig och upprörd men den sätter sig glad i närmsta buske och kvittrar. - Den satt nog 60 -70 cm ner i röret.
Per Muhr <per.muhr@telia .com>
Ängelholm, - Sunday, March 28, 2004 at 21:33:31 (CEST)

Sö 28 mars.Åvarp-Vegeådalen-Halla; Sångsvan 2, Grågås 2, Knipa 2, Gräsand c 10, Ormvråk 3-5, Glada 1, Sparvhök 1, Trana 2, Skogssnäppa 1, Forsärla 1-2, Dubbeltrast 2, Steglits c 15, Stenknäck minst 30, Domherre 8.
Ulrik alm
Ingelsträde, - Sunday, March 28, 2004 at 20:35:09 (CEST)

27 mars:
På fågelbordet idag 8 steglits, 2 vinterhämpling, 6-8 gråsiskor och en massa grönfinkar.
I duggregnet på eftermiddagen kom också några sträckande omvråkar på låg höjd. En flock med ringduva, kanske upp mot 600 ex, rastade på fältet intill Gyhultsgård.
Fam Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, March 28, 2004 at 20:13:17 (CEST)

28 mars. Hittarps rev 06.30-15.00. Smålom 61, storlom 4, sädgås 4, vitkindad gås 6, ejder 7790, sjöorre 1346, trana 147, glada 1, brunhök 1 hane, ormvråk 106, fjällvråk 1, sparvhök 14, dvärgmås 1, forsärla 1 samt svartkråka 1 instr. Bland rastarna kan nämnas gransångare 1 samt vattenpiplärka 1. Medobsare - Peter S, Bengt, Johan, Mikael, Mats R och Henrik. Vid 18-tiden en promenad vid Allerums mosse där ängarna var vattenfyllda. Runt pölarna ett 20-tal sädesärlor och bland dessa en hane engelsk sädesärla. En skogssnäppa lyfte från en av pölarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 28, 2004 at 19:59:43 (CEST)

27 mars. Hittarps rev 05.45-13.30. Idag släppte proppen och ejdrarna gick till. Drygt 15800 ex räknades in. Övrigt sträck var bl a, smålom 31, sjöorre 2045, blåhök 1 samt forsärla 1. Medobsare var - Peter S, Mårten, Johan, Bengt, Lennart, Mikael och Patrik.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 28, 2004 at 19:54:16 (CEST)

28/3-04:Höghult (em): Svart Rödstjärt 1 honf. och Sädesärla 1 vid grannen "Concrete Design".Tal-,Rödvinge- och Björktrast c:a 400 i gårddungen och hästhagarna.Steglits 4 sj.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, March 28, 2004 at 16:58:04 (CEST)

28/3-04.En glada kretsade över skogen i Vegeholm. 1 hämpling drog lockande förbi.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 28, 2004 at 16:44:31 (CEST)

28/3-04.På dom konstgjorda gräsmattorna vid Vegeholm räknades 51 dubbeltrastar.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 28, 2004 at 16:42:34 (CEST)

28/3-04.Sandön,13.15-14.30. Rödbenor 5,större strandpipare 19,strandskator 19,skärfläckor 6,storspovar 24,gravänder 35,häger 1.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 28, 2004 at 16:40:36 (CEST)

27/3 Hittarprevet 16.30-17.15: Ett snabbt besök vid revet resulterade i: 120 st ejdrar, 60 st sjöorrar, 1 alfågel, 2 kustsnäppor, 2 st ljungpipare, 1 st vattenpiplärka och 1 sädesärla.
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Sunday, March 28, 2004 at 16:23:26 (CEST)

Sön den 28 mars. Kullen: Mindre hackspett 1ex hane NO om parkeringen (på andra sidan vägen), taltrast 2ex, stjärtmes 2ex. Medobsare: Ulf. Väla kärret: Brun kärrhök 1ex hona, dvärgbeckasin 2ex stöttes mellam kärret och tippen, rödvingtrast 29 ex sträckte över. Medobsare: Ulf och Bengt. Hasslarp: ÅRTA 1par i mellandammen, skedand 1par i SV dammen, Snatterand 1ex hane i Bergsdammen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, March 28, 2004 at 13:29:12 (CEST)

27/3 Påväg till sophuset på Maria Äng/ Maria Park, såg jag ett 40 tal tranor vid 15 tiden.
Björn Ekelund
- Saturday, March 27, 2004 at 21:20:22 (CET)

27/3 Småregnigt +3 gr. Danskesjön, Tåstarp: 5 forsärlor. Ellenberga: 2 röd glada, 1 tornfalk. Ugglarp, Rönneåns överflödade ängar:Mycket fågel såsom, 5 storspov,5 krickepar,10-tal strandskator,2 sädesärlor,5 grågäss,7 sångsvanar, 2 kanadagäss,15-tal steglitser,4 bläsänder,många vipor som tillsammans med storspoven och lärkorna höll en finstämd vårsång för oss trots det småregniga och kyliga marsvädret. Annars fanns här gräsänder, kråkor, råkor,kajor,skratt-och fiskmås.
Sonja Henningsson <------------------------>
Hjärnarp, - Saturday, March 27, 2004 at 20:46:00 (CET)

2004-03-27, glada över Kulltorp, ca 30 dubbeltrastar vid gräsmatteodlingen´, Ornakärr ca 30 sävsparvar och 15 sädesärlor varav en yarrellii, utanför Svanshall 30-40 skäggdoppingar och 2 gråhakedopping, mycket ejder, är de på väg? Rönnen hona salskrake, pilgrimsfalk på revet, mycket ejder.
Per Muhr <per.muhr@telia.com>
Ängelholm, - Saturday, March 27, 2004 at 20:18:39 (CET)

Vågar man göra lite reklam för ett föredrag i Hässleholms kulturhus i morgon kväll, 28/3... TJÄDERN OCH SKOGSBRUKET Skogshönsen för som bekant en tynande tillvaro i Sydsverige. Detta gäller inte minst tjädern. För att sätta in denna problematik i ett större sammanhang kommer tjäderforskaren Ingemar Hjorth att föreläsa över ovannämnda ämne i HÄSSLEHOLM KULTURHUS. Detta sker söndagen den 28 mars kl 18.00. Fri entré. Arrangör: SkOF:s skogshönsgrupp.
Patric Carlsson
- Saturday, March 27, 2004 at 18:30:31 (CET)

Lör 27/3 Stensåns mynning, 07.00-10.00, och således en timme sen på Martins praktejder. Enl. andrahandsuppgift rastade 4 ex i bukten under f.m.. I bukten rörde sig 11 smålom,8 ljungpipare, 9 alfågel o´ 975 ejder, varav 445 str. En mindre hackspett utmed Stensån
Leif Dehlin
- Saturday, March 27, 2004 at 14:37:50 (CET)

27/3-04.Vejbystrand-Grytskär,11.00-12.10. Sädesärlor 3,starar 80,gravänder 86,strandskator 42,bläsänder 118,knölsvanar 5,större strandpipare 7,krickor 22,rödbenor 3,sparvhök 1,kärrsnäppa 1,skäggdoppingar 2,tornfalk 1 hona.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 27, 2004 at 14:36:33 (CET)

25/3-04.Två morkullor drog sina rundor i södra kronoskogen,Ängelholm.Detta utan att mötas av jägarnas lömska mördande hagelsvärmar.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 27, 2004 at 14:30:56 (CET)

25/3-04.Gransångare 1 ex sj Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, March 27, 2004 at 14:28:42 (CET)

Lördagen 27/3-04. En fiskgjuse sträckte längs skogbrynet vid gräsmatteodlingen S Utmarken. Efter idogt sökande återfanns den igår rapporterade svarta rödstjärten, på järnvägsspåren mellan Ängelholms Station och dom uppställda husvagnarna.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Saturday, March 27, 2004 at 13:03:33 (CET)

27 Mars Hålehallsdammen,1 Gråhakedoppingpar hade anlänt,där fanns också 1 Smådopping,1 par Forsärla,samt 1 Spillkråka
Martin Ekenberg
- Saturday, March 27, 2004 at 10:33:04 (CET)

27 Mars,Hemmeslöv(Båstad kommun) 05.45-07.00 1 Praktejderhane sågs mycket fint sträckande in i bukten kl 06.00 ihop med ca 200 Ejder,flocken drog runt ett varv i bukten och fortsatte sedan västerut.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, March 27, 2004 at 07:47:41 (CET)

26 mars sågs en gransångare söder om Billesholm. I övrigt var det ganska fågelfattigt i kvällningen.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Friday, March 26, 2004 at 20:51:46 (CET)

26 mars: en svart rödstjärt hanne hoppade på spåren på Ängelholms station.
Thomas Wallin
- Friday, March 26, 2004 at 16:45:07 (CET)

26/3 Dagens bevakning (6.00-12.20) vid Hittarps rev gav smålom 14, ejder 218, sjöorre 165, glada 1, fiskgjuse 1, ormvråk 78, sparvhök 4, duvhök 1 och trana 4. Vattenpiplärkan kvar. Medobs Patrik S och Mats R.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, March 26, 2004 at 15:20:34 (CET)

25 mars. Ytterligare en liten rapport från Strövelstorp och Vegeån. Gråhäger 1 ex, Storskrake 1 hane och 2 honor, Sparvhök 1 ex.
Anna-Lena <harmsund@hotmail.com>
Strövelstorp, - Thursday, March 25, 2004 at 17:26:40 (CET)

Välakärret:Brun kärrhök,en stationär hona,samt en grymtande vattenrall.
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, March 25, 2004 at 16:48:13 (CET)

Tors den 25 mars. Tillägg till Mårtens rapport: En Vattenpiplärka i vinterdräkt kvar vid Hittarp. Gräsodlingen vid Vegeholm minst 82 Dubbeltrastar.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, March 25, 2004 at 14:31:43 (CET)

25/3 Sträckbevakning vid Hittarps rev 6.00-9.40. Smålom 10, gråhakedopping 1, vit stork 1 str.V, ejder 183, sjöorre 57, glada 1, ormvråk 246, sparvhök 5, trana 63 och forsärla 3. Kl 9.35 upptäcks en örn tillsammans med några vråkar över sundet. Havsörn och kungsörn kunde snabbt uteslutas på fågels rörelsemönster, siluett, vingform (långa breda vingar med stor spretande o hängande hand). Tyvärr sträckte örnen in en bit söder om revet vilket gav motljus så inga säkra dräktdetaljer kunde ses. Men intrycket man fick var att det kunde röra sig om en stäppörn. Därefter följde en snabb förflyttning till Djuramossa i hopp om att åter lokalisera fågeln. Efter ett snabbt span utan resultat gick färden mot Ishallen i Ängelholm dit vi anlände 10.30. Omgående upptäcks örnen då den drar norrut men vi ser den bara bakifrån. Åter igen snabb förflyttning till Vattentornet men nu kan inte fågeln återfinnas. Här bland vråkarna en fiskgjuse.
Mårten Müller o Patrik Söderberg
Helsingborg, - Thursday, March 25, 2004 at 13:11:02 (CET)

25/3 En överflygande Trädlärka på morgonen i Hillarp, Munka Ljungby. Riktning mot grusgravarna.
Johnny Lindkvist <johnny@haaksstenhus.com>
Munka Ljungby, - Thursday, March 25, 2004 at 12:59:58 (CET)

24 mars. En halvtimme tomtskådning på eftermiddagen mellan 16:30 och 17 resulterade i 138 tranor (114 +24) sträckande mot NO över Hittarp/Domsten. På morgonen sträckte en Forsärla mot N vid Hittarps rev och de 2 Kustsnäpporna var kvar.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, March 25, 2004 at 06:31:30 (CET)

24/3 Vejbystrand, norr om hamnen. Regn, bistert +2 gr. 5 svarthakedoppingar. 1 rödbena. Hundratals starar, annars det vanliga, strandskator, knipor, gräs-bläs och gravänder,småskrake, knipor, vipor, kråkfåglar,fisk-skrattmåsar. Inga vadare idag annars brukar kärrsnäpporna sitta längst ut på stenarna.Ejderhannarna lät sin vårsång höras långt därute ifrån trots gråvädret.
Sonja Henningssson <sonja.henningsson@telia.com>
Hjärnarp, - Wednesday, March 24, 2004 at 14:19:33 (CET)

24/3 12:30 Skäggdoppingar 150 ex i Öresund mellan Rydebäck/Fortuna.
Erik Forsberg <ef@linux.nu>
Helsingborg, - Wednesday, March 24, 2004 at 13:17:49 (CET)

23 mars: 13+2 tranor sträckte över Ornakärr i kvällningen. På ängarna ca 25 enkelbeckasiner och en blå kärrhök.
Thomas Wallin
- Tuesday, March 23, 2004 at 22:44:08 (CET)

HD 21 Mars 2004
Kronan på verket i denna serie med flygbilder från NV-Skåne. Munka-Ljungby i örnperspektiv, här där den mörka svenska granskogen övergår i den ljusa leende slätten, här mellan järpe och vaktel.
Ännu anade man inte att KOF:S vagga skulle stå här i det idylliska Munka-Ljungby. Några år senare skulle två av KOF:s mest respekterade kassörer växa upp i idyllen, bara några hundra meter ifrån varandra. De båda unga Munkaborna kryssade vit stork 1957, den rastade på kyrkan. Var det den obsen som väckte deras ornitologiska intresse? Nåväl, tretton år senare en vårdag 1970, i ett kök med adress Storgatan, Munka-Ljungby, togs beslutet om att sammankalla ett möte för att bilda en ornitologisk förening. Djungeltelegrafen startade, pressen informerades och resten av historien känner ni.
Här i en annan byggnad utmed Storgatan, ännu ej byggd, trycktes den första spritosande rapporten från KOF (spritstencil). Rapporterna kom i början ut en gång per månad!!

F. ö, är jag mest förvånad över hur intensivt odlat landskapet verkar vara runt byarna, i varje fall så här lite från ovan. Här kan inte småfåglarna haft det lätt och redan då, på 30-talet, uttryckte de lokala skådarna sina farhågor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, March 23, 2004 at 22:05:08 (CET)

23/4. Idag sträckte det över 2 ex vita storkar över Allergon på eftermiddagen och dom fortsatte mot norr.
Kristian Linde
Margretetorp, - Tuesday, March 23, 2004 at 20:53:18 (CET)

23 mars. Komplettering av obsar vid Vegeån i Strövelstorp. Gravand 4 ex, Sånglärkor, Gräsänder, tofsvipor samt en sjungande sävsparv. I övrigt inga vadare så långt ögat (eller kikaren) kunde nå.
Anna-Lena <harmsund@hotmail.com>
Strövelstorp, - Tuesday, March 23, 2004 at 17:12:59 (CET)

23 mars. Hittarps rev 06.45-11.45. Sträckande fåglar mot S var: storlom 1, smålom 27, prutgås 1, ejder 2170, sjöorre 1260, bergand 3, salskrake 2, labb 1 och dvärgmås 5. Rastare vid revet var 2 kustsnäppor och de 2 vattenpiplärkorna (ännu i vinterdräkt).
Mats R., Partik S. och Johan S.
Hbg, - Tuesday, March 23, 2004 at 16:09:51 (CET)

23/3 Hasslarps dammar vid lunch: Sävsparv, Kricka, Snatterand, Gråhakedopping, Blå Kärrhök (utmed Ängelholmsvägen söder om Hasslarps dammar)
Erik Forsberg <ef@linux.nu>
Helsingborg, - Tuesday, March 23, 2004 at 14:16:45 (CET)

OJ, vad snabbt våren kommer när man inte är ute så ofta. Eftersom jag lider av svår "skådarabstinens" så passade jag dock på att "kika" lite när barnen skulle ut för att sova i vagnen. Strövelstorp längs Vegeå, som närmast är en våtmark för tillfället och säkert skulle behöva synas närmare. En flock domherrar ca 12 ex både hanar och honor, Stenknäck 3 ex, Ormvråk 5 ex, Storskarv 4 ex, Steglits 2 ex, i övrigt fullt av bofink, talgoxe, blåmes, gärdsmyg och rödhake som sjöng för full hals. Roligast kanske ändå 2 ex Skärfläcka som flög över.
Anna-Lena <harmsund@hotmail.com>
Strövelstorp, - Tuesday, March 23, 2004 at 10:47:12 (CET)

20040319 Jordbodalen Helsingborg. En kungsfiskare kom visslade och förbiflygande längs med bäcken
Thomas OLsson <thomas.olsson@helsingborg.se>
Helsingborg, - Monday, March 22, 2004 at 20:40:10 (CET)

22/3 kl. 11:20. En trädlärka hördes från en talldunge söder om Ona mosse på Kullaberg. Jag genomsökte tallarna utan att återfinna fågeln som förmodligen var på genomresa.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Monday, March 22, 2004 at 14:35:37 (CET)

21/3. Rastande fåglar på/vid Rönnen var 39 skärfläckor, 52 kärrsnäppor, 24 större strandpipare, 2 sädesärlor, 1 hona salskrake och 12 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 22, 2004 at 06:54:54 (CET)

20/3. 2 ad mindre sångsvanar rastade vid Sandön. På Rönnen skrämde en sparvhök upp en vadarflock som bestod av ett 20-tal kärrsnäppor och 1 kustsnäppa. Vidare sågs 4 vitkindade gäss, 3 skärpiplärkor och 1 vinterhämpling.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 22, 2004 at 06:50:54 (CET)

21 mars. K O F- exkursion till Klampenborg, Jägersborgsområdet och hägrande trädgårdsträdkrypare i inte alltför behagligt väder, lockade (förutom undertecknad) inte mindre än 3 deltagare! Denna hårdföra skara lyckades dock utmärkt med uppgiften varvid 10-12 ttk sågs och hördes, över förväntan och vid flera tillfällen närmast sida vid sida med "vanliga" trädkrypare. Läten, dräktkaraktärer och inte minst den speciella biotopen i området kunde med råge kompensera tämligen genomsura mössor och vantar.
Mats Rellmar
Hbg, - Sunday, March 21, 2004 at 21:44:12 (CET)

21 mars, Vid Björkerödsgården såg jag en mindre hackspett (hona).
Linnea Henriksson
Jonstorp, - Sunday, March 21, 2004 at 20:09:59 (CET)

21 mars. Vandring i regnet mellan Gantofta och Vallåkra längs Råån som svällt ut ordentligt på bredden. Vi fick se och höra bl a 1 strömstare (Kövlebäcken), 2 forsärlor, 1 järnsparv, 1 morkulla, 4 st hackspettar, 10 steglitser och ett gäng sångsugna starar
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
Helsingborg, - Sunday, March 21, 2004 at 20:04:30 (CET)

21 mars. Hittarp/Domsten 06.00-13.30 samt 18.00-18.45. Smålom 5, storlom 2, gråhakedopping 2, ejder 285, sjöorre 457 samt alfågel 2. På kvällen en sjungande dubbeltrast. Medobsare - Mårten och Johan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 21, 2004 at 19:53:27 (CET)

21 mars. Hovs hallar 07.00-09.00. Viss rörelse på sjöfågel i den avtagande nordvästvinden, bl.a. smålom ca 50, sillgrissla 20-tal, ejder omkr. 400, sjöorre ca 100. Därtill en havssula mot norr, två gråhakedoppingar samt en forsärla. Senare vid Halsarevet i Torekov 4 skärsnäppor som lämnade lokalen och i tånghögarna fyra sädesärlor varav en svartryggad "yarrellii". På sträckan Grytskären-Vejbystrand ca 1000 rastande ejder.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, March 21, 2004 at 18:10:21 (CET)

Sönd 21/3-04. Svanshall på fm, flertal sträck av Ejder och sjöorre samt rastande skäggdopping. Rönnen,31 skärfläckor och gott om både "kärror" och St. strandpipare. Vid Sandön ytterligare 6 skärfläckor. I Hasslarpsdammarna söthöns, brunänder, gråhake, gravänder, vigg och 1 par snatterand. Enl uppgift fanns även 1 salskrakepar.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, March 21, 2004 at 14:04:11 (CET)

20/3 Kullens fyr (kl.6.30-7.30): Havssula (1), smålom (30), sillgrissla (10), tordmule (2), svarthakedopping (1), skäggdopping (1) samt sparsamt med sträckande sjöorre och ejder. På eftermiddagen besökte jag Rönnen och Farhult (Farhultsviken). Utanför Rönnen fiskade flera havssulor. Som mest såg jag fem ex samtidigt. Farhult bjöd på bl.a. strandskata (ca 200), skärfläcka (ca 30), st. strandpipare (20), kärrsnäppa (15), rödbena (3), kustsnäppa (1) samt flera storspovar och tofsvipor. Vid Jonstorps södra infart rastade två ljungpipare.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Saturday, March 20, 2004 at 23:03:45 (CET)

Bevakning vid Hittarp/Domsten mellan 06.10-13.15. Smålom 55, havssula 2, bläsand 37, stjärtand 7, ejder 757, PRAKTEJDER 1 hane 07.11, ormvråk 10, brunhök 1 hane, silltrut 2, dvärgmås 12 ad, sädesärla 2 samt trädlärka 1. Tillfälliga gäster under dagen var - Bengt, Oscar, Lennart och Mikael.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 20, 2004 at 20:31:26 (CET)

19 mars - en "första titt" på inventeringsrutan på Kullaberg...
gav bl.a entita (2 par), talgoxe, blåmes,nötväcka, trädkrypare, steglits, dubbeltrast, koltrast, björktrast (på bo!!) vår första sädesärla, sparvhök. tornfalk, ormvråk, korp, st.hackspett, järnsparv, rödhake, gärdsmyg, domherre, grönfink, ja listan kan bli längre.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Saturday, March 20, 2004 at 19:09:59 (CET)

20 mars 2004. Kullens fyr 10.30–14.30. Efter nattens hårda vindar blev det en för årstiden ovanligt bra havsfågeldag: Smålom 21, havssula 48, sjöorre 71, trana 3, silltrut 2, tretåig mås 5, sillgrissla 74, tordmule 6, obest. alka 80, tobisgrissla 1.
Mats Peterz
- Saturday, March 20, 2004 at 18:39:03 (CET)

20 mars. Hasslarps dammar. Två par snatterand kunde urskiljas bland rastande sjöfågel. Inte mindre än åtta olika arter änder i varierande antal fanns i dammarna. Även vid Brogårda våtmark rastade en del fågel med bla ett par skedand, en gråhakedopping och två storspovar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, March 20, 2004 at 16:51:08 (CET)

20/3 Svanshall, 1st str. Sillgrissla, 2st str. Storlom, ett 10 tal str. Smålom och lika många rastande. Medan vi stod och spanade ut över vattnet kom 2st Forsärlor och gjorde ett kort uppehåll vid piren. Jonstorps mosse, 1st Morkulla. Medobsare Mikael O. och Bengt A.
Lennart Engman
Jonstorp, - Saturday, March 20, 2004 at 15:44:25 (CET)

19/3-04. Vid 10-tiden flög 8 mindre sångsvanar över vår trädgård i Jonstorp. De sträckte mot nordost.
Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Friday, March 19, 2004 at 22:19:55 (CET)

040419 1 st prutgås stranden vid Grytskär. 4 st. strandpipare, 50-tal kärrsnäppor,1 sädesärla,50-tal starar,
Sonja Henningsson <sonja.henningsson@telia.com>
Hjärnarp, - Friday, March 19, 2004 at 20:11:37 (CET)

Torsdag 18/3 kvällsrunda med hundarna vid Vikens rev. Sparsamt eidersträck, massor med strandskata och gravand. Ett 25-tal kärrsnäppor flyger oroligt runt revet och årets första sädesärla landar ett par meter från oss. Kvällens höjdpunkt blir två insträckande tranor på nära håll.
Tommie Nilsson <tommienilsson@home.se>
Lerberget, - Friday, March 19, 2004 at 17:59:19 (CET)

Fre 19/3-04. På Rönnen i em 2 ex sädesärla. Större strandpiparna blir bara fler och fler, idag drygt ett 15-tal.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Friday, March 19, 2004 at 16:23:11 (CET)

18 mars. 35 mindre sångsvan rastade vid Hittarps rev och drog vidare vid 17-tiden. En insträckande stenfalk. Ca 1000 sjöorre passerade på hög höjd under en timmes tid. Magert med ejder.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, March 19, 2004 at 10:56:06 (CET)

18 mars 2004
Kullens fyr. Småflockar av stare, bo- och grönfink droh mot norr på morgonen. Andra sträckare var knölsvan 54, sångsvan 20, duvhök 1, ringduva 800, skogsduva 16, dubbeltrast 130 (bl a två flockar på ca 50 ex), sädesärla 3 och vinterhämpling 1. Pilgrimsfalkparet i fin jaktuppvisning.
Vid Björkeröd kompletterades artlistan med rödvinge- och taltrast. Isen hade gått i mossen och sångsvansparet var redan på plats. Dessutom gräsänder, viggar, knipor och sothöns.
Längst in i Farhultsviken låg ett salskrakepar på en sandbank. Ytterligare en hona låg på vattnet utanför. Ett 100-tal krickor och 2 stjärtänder.
Mats Peterz
- Friday, March 19, 2004 at 09:57:23 (CET)

18/3-04: Sädesärla 2,1 i Utvälinge och 1 i Farhult.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, March 19, 2004 at 01:34:48 (CET)

Tors den 18 mars kl 13:30-16:00. Hittarp: Snösparv 3 ex rastande till en början men tog senare höjd och drog mot norr, 112 str ejder, 82 insträckande ormvråk, 35 ex rastande mindre sångsvan, 2 ex rastande sädesärla.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, March 18, 2004 at 21:00:18 (CET)

17 mars: 1 par skedänder var det roligaste då Nordvästra Skånes folkhögskolas fågelkurs exkurerade vid Grytskär. Dessutom ca 40 bläsänder, 25 krickor, 2 hämplingar, 3 skärpiplärkor o massor av vipor, lärkor o starar i det osannolikt sköna vårvädret.
Thomas Wallin
- Thursday, March 18, 2004 at 20:33:51 (CET)

18 mars Lervik-Vistorps hamn.Morgonvandring gav Sädesärla 2,St strandp flera,Mycket Ejder och Bläsand,flera flockar Stare,Skäggdopping 3,Svarthakedopping 7 i vinterdräkt,Tobisgrissla 1,Kricka 10 tal Tofsvipa ca 150,Hämpling 4,Järnsparv 1 sjöng + flera Ängspiplärkor som sjöng. På kvällen körde jag en runda till Rössjön och där har isen gått upp, dock inga Storlommar än men väl 1 par Salskrake.En stor flock Ejder rastade i Västersjön.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, March 18, 2004 at 19:34:11 (CET)

18 mars. Hasslarps dammar. Tre gråhakedoppingar i östra Fleningedammen
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, March 18, 2004 at 18:53:29 (CET)

Onsd. 17/3 HITTARPS REV (0630-0715): 8 m. sångsvan, 100 sjöorre, ejder 50, 1 ormvråk, 1 hämpling SVEDBERGA KULLE (0730-0815): 1 spillkråka,1 gröngöling, 3 st. hackspett, 1 m. hackspett, 1 taltrast TÅNGA: 1 ung kungsörn vidare sågs vid lunchtid vardera 1 sädesärkla på RÖNNEN och en vid FARHULTSVIKEN där även 2 hane och 1 hona stjärtand sågs. HASSLARP på kvällen gav inget remarkabelt. Det var nog betydligt bättre fart på sträcket i går morse än idag, men vilken go värme!
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, March 17, 2004 at 23:17:01 (CET)

Gissningsvis var halsringen blå på mindre sångsvanen 133U. Den ingår i så fall ett holländsk projekt och är märkt i Danmark eller Ryssland.
Info om olika färgmärkningsprojekt finns på siten http://www.cr-birding.be/. Där finns också e-postadresser så att man kan rapportera sitt fynd och få veta mer exakt var fågeln kommer ifrån.
Mats Peterz
- Wednesday, March 17, 2004 at 22:47:31 (CET)

17/3 VÄLA SÖDRA INDUSTRIOMRÅDE Vid lunchrundan med hundarna stötte jag en Gröngöling som satt vid roten av ett torrt träd. När jag gick fram för att titta vad den hackat på lyfte även en Morkulla. De hade suttit bara en meter från varandra.
Lars Hallbeck <hallbeck@angeholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Wednesday, March 17, 2004 at 22:47:19 (CET)

17 mars. Några kvällstimmar vid Hittarps rev. Magert med ejder sträck. Drygt 150 ex passerade. Bland rastarna - mindre sångsvan 8 ad, snatterand 2 par, sädesärla 6 samt snösparv 2. Medobsare var Patrik S. I Rögle damm rastade 1 hane salskrake.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, March 17, 2004 at 22:39:18 (CET)

17 mars: I kvällningen vid Sandön 14 adulta mindre sångsvanar varav en halsmärkt 133u. Ornakärr 3 tranor som gick ner för landning. Ingen jorduggla synlig.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Wednesday, March 17, 2004 at 20:23:15 (CET)

17/3 Allergon. Vid middagstid flög det över 6st mindre sångsvanar.
Kristian Linde
Margretetorp, - Wednesday, March 17, 2004 at 18:44:38 (CET)

17 mars. Djurholmen mellan 06-08.30 en grådisig morgon. Sparvugglan är kvar, hördes först på det vanliga stället och sågs senare sittande vid tornet ute på myren. På myren var Rackelhannen åter på plats tillsammans med två Orrar samt en sjungande Varfågel vilket var en ny upplevelse för mig. I övrigt kanska lungt med tanke på de ljumma vårvindarna.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, March 17, 2004 at 17:15:16 (CET)

17 mars. Ejdrarna låter vänta på sig. Ca 150 passerade Hittarp under en morgontimme liksom 75 sjöorre. Vid Hittarp också 2 sädesärlor, 3 vattenpip, 7 mindre sångsvan. Första 5 ljungpiparna rastade vid Stureholm. På Kullaberg bra rörelse på mesar och fink. En större korsnäbb vände tre gånger och satte sig i en talltopp, 1 sädesärla, 1 taltrast, flera hundra rastande ejder och ett femtiotal rastande smålom.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, March 17, 2004 at 16:38:37 (CET)

16 mars em.Kungsfiskare 1 ex nedanför Rönnevik Rönneå Ängelholm.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, March 17, 2004 at 12:06:41 (CET)

Ons 17/3. 06.15-08.00. Två goa morgontimmar i Hemmeslöv;bl.a. en hel del rastande svärtor, en del sjöorre. Bland sträckande arter kan nämnas 45 kricka, 158 bläsand, 472 ejder, 7 bergand, 34 smålom, 42 sångsvan, 2 alfågel.
Leif Dehlin
- Wednesday, March 17, 2004 at 11:37:57 (CET)

16-17 mars:
Full fart på fältet utanför tomten. Strandskatorna parar sig, tosviporna visar upp sin bästa spelflykt och över det hela en kör av sånglärkor. 3 par rapphöns försöker bevaka sina revir. Mr Bean, vår fasantupp, galer så att nästan faller baklänges. Steglits plocka frö från automaten tillsammans med 25-talet grönfinkar och 5-6 gråsiskor. Dessutom en vackert utfärgad koltrast. Kanske skall vi få njuta av sången denna säsong. Koltrasten tycks inte var helt etablerad i vårt kvarter ännu. Tornfalken, som gärna sitter på vår husgavel (finns en stor hög med spybollar nere på gräsmattan), jagar sork. Vid en paus på en av våra utplacerade sittpinnar upptäcker vi att den är ringmärkt.
Fam Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, March 17, 2004 at 09:02:22 (CET)

Mandarinand, hane och två honor.IRåån sträckan Raus kyrka-Gantofta. Observerats 13,14,16mars.Den 16:e setts till i sträckan mot Raus kyrka.
Eva-Li Malmsten <e.malmsten@home.se>
Tågarp, - Tuesday, March 16, 2004 at 22:46:53 (CET)

Tis den 16 mars. Vid Stureholm sågs fem adulta Mindre sångsvanar varav en var halsmärkt (133U). På Hittarpsrevet fanns minst en Vattenpiplärka kvar. NordOst om Laröd sågs en Varfågel.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, March 16, 2004 at 17:28:35 (CET)

16.mars. Vår på Väla södra:Tofsvipa 8,enkelbeckasin 3,gravand 2,sädesärla 1 str,ängspiplärka 1.Frapperande många havstrutar på och runt tippen.I min lärk på Husensjö satt 2 steglits och åt av kottar,barkbröd?
Kjell D Högström <042.134011@telia.com>
Helsingborg, - Tuesday, March 16, 2004 at 17:04:33 (CET)

15/3-04 Höghult:Kungsörn 1 juv,Havsörn 1 juv,Tofsvipa 400,Stare 10 och mängder med sjungande lärkor.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, March 15, 2004 at 23:31:09 (CET)

15 mars, KULLENS FYR: prutgås 2 sydstr, dubbeltrast 40-50str, hämpling 3ex. FARHULT: skärfläcka 9ex. RÖNNEN: trana 5 str, pilgrimsfalk 1 2k sittande på ön. SANDÖN: mindre sångsvan (tundrasvan) 2 rast, stjärtand 1 par, skärfläcka 2ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, March 15, 2004 at 18:34:05 (CET)

14 mars 2004. Gamla HK, Vegeholm. 1 2k Havsörn sträckande, ej samma som någon av T Wahlin och Lars Götes örnar, alltså totalt 4 str Havsörn inre Skäldeviken. Vid 11.00 sträckt en 2-3k Havsörn över Kockenhus.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, March 15, 2004 at 08:59:16 (CET)

14/3 GRÖTHÖGARNA 8:00-14:00. Sångsvan 116 ex, Grågås 17 ex, Bläsgås 2 ex, St. strandpipare 4 ex, Stare 6 ex och Sävsparv 2 ex.Inga rovfåglar. De sträcker tydligen längre inåt land. HALLAVARA(Mellan Hov och Hovs hallar) 14:30 1 st adult Havsörn.
Lars Hallbeck <hallbeck@angelholm.mail.telia.com>
Ängelholm, - Sunday, March 14, 2004 at 22:46:28 (CET)

14 mars (efterm) Dammarna, Hasslarp:
Knölsvan 6 ex, Grågås 2 ex, Vigg ca 40 ex, Knipa ca 35 ex, Bläsand ca 25 ex, Brunand 1 ex, Kricka 5 ex, Gravand ca 50 ex, Sothöna drygt 70 ex, Strandskata 5 ex, Enkelbeckasin 10 ex, Ängpiplärka 1 ex, Tornfalk 1 ex.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, March 14, 2004 at 22:10:07 (CET)

Sönd. 14/3 En så´n strålande morgon och förmiddag. Nu är det vår!!! LERHAMN-MÖLLE: minst 300 skäggdopping, 1 snatterand (hona), 1 stjärtand (hona), 20 kricka, 270 instr. sångsvanar, 150 instr grågäss, 2 enkelbeckasin, 2 st. strandpipare, 10 stare KRAPPERUP:3 skogsduva, 3 dubbeltrast, 1 rödvingetrast och sjungande bofink i parken (härligt!) GÖRSLÖVSÅNS MYNNING: 6 större strandpipare, 40 kricka, 1 glada, 30 str ormvråk SANDÖN: hann just se de 6 skärfläckorna och kanske ett 100-tal ormvråkar innan ösregnet kom.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, March 14, 2004 at 20:42:34 (CET)

14 mars kl 16:30-19. Djurholmen, från fågeltornet på mossen. Tranor ropade på mossen i norr, en 2k kungsörn slog ner, varfågel i talletopp, sjungande dubbeltrast, jamande spillkråka, sträckande sångsvanar och gäss hördes i flera omgångar. Till sist hördes sparvugglan vyssla några gånger rätt långt borta i väster och en kattuggla ropa.
Lars helgesson & Kjell D Högström <lars.b.helgesson@talia.com>
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2004 at 20:13:56 (CET)

14 mars. Sträcket har under dagen bevakats vid Hittarp. Mellan 06.30-17.00 sträckte bl a följande - skäggdopping 18, sångsvan 213 (nytt dagsrekord), grågås 209, sädgås 35, vitkindad gås 27, bläsgås 8, kricka 55, bläsand 102, ejder 40, havsörn 2, glada 2, brun kärrhök 1 hane, blå kärrhök 2 honf, ormvråk 960, fjällvråk 2, duvhök 2, sparvhök 4, trädlärka 1, forsärla 2, samt trana 7. Bland rastarna kan nämnas, vattenpiplärka 2, snatterand 1 par, hämpling 2, vinterhämpling 1 samt snösparv 3. Härligt inflöde under hela dagen med starar, vipor, sånglärkor och duvor. Njutare idag var Mats R, Johan S, Bengt A och Oscar L.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 14, 2004 at 19:48:12 (CET)

14/3 Farhult: 30 sädgäss, 100 ormvråkar, 1 sparvhök och 1 ljungpipare sträckte åt ost. Av rastare kan nämnas 1 par skedand och 1 par kricka samt skäggmes i vassen.
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2004 at 19:42:25 (CET)

14 mars. Strax efter midnatt hördes tranor över Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 14, 2004 at 19:39:54 (CET)

13/3 Farhult: en snösparv rastade och 12 tranor str.O
Mikael Olofsson <mikael.a.olofsson@swipnet.se>
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2004 at 19:26:11 (CET)

Sö 14 mars. Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Sångsvan 2, Ormvråk 5-10, Duvhök 2(paret i Båvs hagar, ivrigt kommunicerande), Glada 1, Trana 2 vid åkrökarna Jordberga/Bensige, Spillkråka 1, Dubbeltrast 1, Stjärtmes c 5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 14, 2004 at 19:17:15 (CET)

14.3 Sandön 15.00-17.00 Ca 100 ormvråk, så totalen under dagen ligger på ca 850 ex. 2 st havsörnar sträckte under sen eftermiddagen. 2 tranor, enstaka dubbeltrastar och skogsduvor sträckte förbi.
Lars Göte Nilsson <gote@stenenkryper.com>
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2004 at 18:36:16 (CET)

Sön den 14 mars. Skärfläckorna vid Sandön hade ökat till 6ex framåt kvällen och 1ex vattenrall hördes från vassen. 7ex vitkindad gås på Rönnen och 12ex tranor mot norr vid Ornakärr.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, March 14, 2004 at 17:43:12 (CET)

14 mars 2004. Vilken härlig morgon vid Kullen! Flockar av duvor, lärkor, gäss och svanar i luften hela tiden. Följande räknades in på sträck: Knölsvan 44, sångsvan 236, grågås ca 500, dubbeltrast ca 50, trädlärka 2 och sävsparv 7. En flock på ca 25 blåmes gjorde sträckförsök. Runt spetsen rastade ca 800 ejdrar. En pilgrimsfalk visade upp sig vid flera tillfällen. Medobs: Alf P, Karl N, Kaj M, Teuvo K m.fl.
Mats Peterz
- Sunday, March 14, 2004 at 17:04:47 (CET)

14/3 Lite tillägg till Henriks rapport ifrån sandön efter regnet. Det sträckte ca 400 ormvråk, 3str fjällvråk, 7str tranor och 1str havsörn. Och på morgonen i Margretetorp sträckte det över 1ex trädlärka och på eftermiddagen 1ex ad havsörn och en överflygande forsärla, annars gott om vråkar och andra vårfåglar, så våren har kommit till byn Äntligen...
Kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, March 14, 2004 at 15:35:57 (CET)

14 mars. Så kom då äntligen den efterlängtade våren. Sandön kl. 08.15-12.30 då regnet började, sträckande fåglar: ormvråk ca 350, skogsduva 42, ljungpipare 1, dubbeltrast 2, sångsvan ca 200, samt naturligtvis gott om grågäss, tofsvipor och sånglärkor. Rastande fåglar: bl.a skärfläcka 5, stjärtand 3, vitkindad gås 19 (fördelade på 4 mindre flockar), salskrake 2, en mindre flock kärrsnäppor och flera nyanlända sävsparvar. (Flera medobservatörer denna härliga söndagsförmiddag.)
Henrik Johansson
- Sunday, March 14, 2004 at 14:57:31 (CET)

14/3-04.Vejbystrand-Grytskär.Våren har verkligen kommit långt på Bjäre.Flera spelflygande tofsvipor och drillande sånglärkor.Ca 100 gravänder längs sträckan och 6 större strandpipare.Dock sågs endast 1 rödbena ! Även ejdern hade fått vårkänslor och det härliga lätet hördes över nejden.Enstaka ormvråkar sträckte in från havet.Strax norr om Grytskär sågs en flock på 10-15 piplärkor och KTA rapporterade om en observerad kustsnäppa.Helt plötsligt lyfte allt som kunde flyga och jag misstänkte att det var en pilgrimsfalk som skulle komma störtande för att slå ett byte.Men det var den mindre släktingen-stenfalken som ilade snabbt förbi.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, March 14, 2004 at 14:52:35 (CET)

Söndagen den 14 mars kl 10.00 2 ex skärfläcka, Sandön
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, March 14, 2004 at 10:10:15 (CET)

Vid 5-tiden på morgonen lyssnade vi efter ugglor öster om Djurholmen ( bl.a. Långhult). Vi hörde ca 5 kattugglor. Kl. 5.30-6.30 satt vi i fågeltornet vid Djurholmen. Där visade sig bl.a. en orrtupp (inget spel hördes), 2 nötkråkor, 1 varfågel och en sjungande dubbeltrast. Som bonus fick vi även se en älg. På vägen hem gjorde vi ett kort stopp vid Sandön. Där fick vi se 4 vitkindade gäss, 2 skärfläckor samt nyanlända större strandpipare, kärrsnäppor och rödbena. Från vassen hördes skäggmesar och sävsparv.
LInnea och Anders Henriksson <pictanatura@swipnet.se>
Jonstorp, - Sunday, March 14, 2004 at 09:14:52 (CET)

13/3. I Farhult sträckte två tranor österut på låg höjd i den starka motvinden, och på Rönnen satt en pilgrimsfalk.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, March 13, 2004 at 12:13:55 (CET)

11 mars. Kvällsrunda till Djurholmen. Ingen Sparvuggla hördes denna blåsiga kväll men väl en välsjungande Dubbeltrast.Kallt
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, March 11, 2004 at 21:09:15 (CET)

Norra hamnen 11 feb: Småskrake 1 ex, Gravand 1 ex, Vigg 3 ex, Knipa 5 ex, Skärpiplärka 1 ex.
Peder Winding <winding@telia.com>
Helsingborg, - Thursday, March 11, 2004 at 19:13:35 (CET)

2004-03-11. Ornakärr: Morgonrunda innan jobbet gav 1 ex ung Kungsörn på bra näravstånd samt 2 ex vit Stork som hade flyguppvisning. Tyvärr ingen Jorduggla synlig denna morgonstund.
Gert-Ove Johansson <gert-ove@algonet.se>
Jonstorp, - Thursday, March 11, 2004 at 13:40:42 (CET)

11/3-04. 36 st Sångsvanar har hela veckan uppehållit sig på en åker intill Heagården.
Bodil & Stig Forsberg <stig.bodil@telia.com>
Munka Ljungby, - Thursday, March 11, 2004 at 10:38:56 (CET)

Tisd 9 mars Ornakärr; hundrunda i skymningen; Häger 1, Gräsand c 40, Jorduggla 1,kl 18.20 Ornakärr mot Väsbyhållet till.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 09, 2004 at 19:22:43 (CET)

8/3. Idag fanns det 5 rördrommar längs Vegeå på sträckan Utvälinge-Vegeholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, March 09, 2004 at 06:54:51 (CET)

7/3. Vid Sandön fanns 52 storspovar, 39 strandskator, ca 650 grågäss och 8 bläsgäss. I Farhult blev det 3 enkelbeckasiner.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, March 09, 2004 at 06:50:47 (CET)

8/3-04. Vi upplevde en fin visselkonsert av Sparvugglan i kväll vid Djurholmen.
Bodil & Stig Forsberg <stig.bodil@telia.com>
Munka Ljungby, - Monday, March 08, 2004 at 19:05:58 (CET)

8 mars kl 08:15. Väster om Munka-Ljungby mellan Rävatofta och Kroppåkra 2 LÄRKOR drillade i skyn
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Monday, March 08, 2004 at 18:27:57 (CET)

7/3 Gantofta: Strömstare 1 ex, Snatteranden kvar vid Görarps mölla.
Kaj Möller
Lerberget, - Monday, March 08, 2004 at 08:24:42 (CET)

7 mars Mölle. Mindre hackspett bakom tomten (hördes även igår). Steglitser daglig syn men nu färre till antalet.
Bert Persson
Mölle, - Sunday, March 07, 2004 at 22:30:47 (CET)

7 mars. Så börjar sträckbevakningen vid Hittarps rev att dra igång så smått. Dagens 5 timmars pass var dock stillsamt. Nämnas kan - smålom 6, bläsgås 4+1, grågås 40, bläsand 1, glada 1, ormvråk 22 samt enstaka sånglärkor. Bland rastarna förtjänar 2 vattenpiplärkor liksom 1 skogsduva ett omnämnande. Under kvällen sågs och hördes sparvugglan vid Djurholmen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 07, 2004 at 20:35:47 (CET)

7 mars.Laröd - Nellåkra.Säsongens sista vinterfågelräkning brukar vara en ganska vårliknande tillställning men i år dominerade vinterkänslan. Antalet arter(28) var något högre än i februari men antalet individer färre. Till vårtecknen hörde några sjungande gulsparvar, duvhök med spelläte, trummande st hackspett och spillkråka samt en del sträckande ormvråk. Till dagens roligare obsar hörde 2 varfåglar som satt som snöbollar i toppen av buskage på frusna fält, 1 ung havsörn mobbad av ett duvhökspar, 1 fjällvråk, 2 glador samt 1 bläsgås i en grågåsflock.
Bengt Hertzman
- Sunday, March 07, 2004 at 19:50:29 (CET)

Sö 7 mars Tommarps Ene; Sångsvan c35, Storskrake 1, Knipa 6, Gräsand c 50, Glada 2, Ormvråk 2, Sparvhök 1, Pilgrimsfalk 1, Korp 2, Nötväcka c 5. Pilgrimsfalken hade imponerande jaktövningar nere i, och över, Tommarpsgrytan. Med otroligt "klipp" satte den efter, i tur och ordning, en gräsand, en råka och så avslutningvis en rapphöna, vars speed i nödens stund jag aldrig sett maken till. Samtliga tilltänkta byten klarade sig undan falken.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 07, 2004 at 19:05:30 (CET)

Sönd. 7/3-04. Från Farhult, inget nytt sen igår förutom 5 tofsvipor. Rönnen, 2 havsörnar som sträckte in över Heljaröds hamn. Vid Sandön var det även idag gott om gäss, bl.a 4 vitkindade. Bland en handfull "kärror" fanns 1 större strandpipare. I Sibirien var det fullt drag vid fågelbordet, talgoxar, blåmesar, svartmesar och nötväckor. 2 st tofsmesar var irriterade över min närvaro. Dessa sågs på samma ställe som förra året. Vid hygget intill "tefatet" fanns både större och mindre hackspätt.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Sunday, March 07, 2004 at 17:44:03 (CET)

Lör 6/3. Två morgontimmar vid Gröthögarna. Ingen direkt str.rörelse över vattnet. Dvärgbeckasinen kvar, 3 berglärkor rast och 77 grågäss str. norrut. 2 ad havsörn, hona och hane ?, - spännande nära häckningstid och Väderön.
Leif Dehlin
- Sunday, March 07, 2004 at 09:13:18 (CET)

6/3. Uppe vid Djurholmen spelade och såg sparvugglan under kvällen och längs vägen ner sågs även en morkulla flyga över vägen vid Faxeröd.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, March 06, 2004 at 22:15:23 (CET)

Kullens fyr, bl.a. ejder 350ex, skogsduva 12 str samt blåmes ca.50 str. Ett smått otroligt antal skäggdoppingar rastade på fm. på vattnet mellan Vattenmöllan o Lerhamn, 750 - 800 ex. här även 10-talet skärpiplärkor.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, March 06, 2004 at 21:02:48 (CET)

Lörd 6/3. Efter givande utflykt till Fyledalen och Krankesjön tog jag en sväng om Sydhamnen. Råger och Kornelia på plats och dessutom en juv pilgrimsfalk. Är Tiffany kvar??!?
Rolf H Hansson <rolf.h.hansson@telia.com>
Vallåkra, - Saturday, March 06, 2004 at 18:12:45 (CET)

2004-03-06, ca kl 17.15. Lokal:Fjälastorp. Ung Kungsörn med byte. Flög med byte upp i träd och sedan vidare på ca 1-3 m höjd. Bytet såg ut att vara en större fågel. Kul!
Östen Fagerlind <oesten.fagerlind@swipnet.se>
Fjälastorp, - Saturday, March 06, 2004 at 18:00:21 (CET)

Lörd. 6/3 Från STUREHOLM sågs 2 havsörnar (medobs. Patrik Söderberg) Uppströms GÖRARPS MÖLLA låg 1 hane snatterand och i en trädtopp vid Råån i GANTOFTA "kickade" en mindre hackspett.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, March 06, 2004 at 16:59:10 (CET)

Lörd. 6/3-04. Farhult, gott om både gravänder och strandskator. 1 ex st. strandpipare, 1 ex bläsand och flertalet storspovar. 4 stycken vitkindade gäss gjorde ett kort stopp innan dom drog vidare söderut. 1 ung pilgrimsfalk rastade på den yttre delen av Rönnen. Med förhoppning att vintern skall ge opp får man se fram emot sträckande tranor och den eleganta skärfläckan.
Tommy Malmberg <tommy.malmberg@ektv.nu>
Ängelholm, - Saturday, March 06, 2004 at 15:07:08 (CET)

6 mars Ornakärr: Vit stork 3 ex flög sakta norrut. Stureholm: Varfågel 1 ex
Erik Forsberg <ef@linux.nu>
Hbg, - Saturday, March 06, 2004 at 14:12:44 (CET)

Rössjön 5 mars kl 0945: 15 sångsvanor, 46 kanadagäss,1 brunand, 5 sothöns och så den vanliga mängd av gräsänder.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Saturday, March 06, 2004 at 11:51:15 (CET)

5 mars kl 11. Grytskär: mot N höll kniporna på med sitt vårspel 7 st., gravänder och gräsänder fanns det gott om. Ett brunandspar sökte föda OCH 1 strandskata stod lite kylslagen på en stor sten. Västerut på kopparna fanns det, som vanligt, gott om skarv, gråtrut och ejder. Söder ut stog 7 hägrar och spejade och dessutom var det gott om knölgsvan.
Merete Carlsson <ljungabolet@delta.telenordia.se>
Munka-Ljungby, - Saturday, March 06, 2004 at 11:49:14 (CET)

Fre 5 mars. Ornakärr, "Snabbstopp" gav Tofvipa 3 ex samt 2 ex snösparv.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 05, 2004 at 18:19:01 (CET)

Fre den 5 mars. SPARVUGGLAN visslade även nu i gryningen, tidigare på morgonen var även två Kattugglor igång och hoade.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, March 05, 2004 at 10:42:18 (CET)

Torsd. 4/3 Efter att ha avnjutit sparvugglan och dess vissling i skymningsljuset vid DJURHOLMA bjöd kvällen även på djupa hohanden från en väldigt aktiv berguv i BÅSTADs kommun. Synd bara att trafiken stör helhetsintrycket, vilket den dock inte gjorde vid Djurholma. Medskådare var bl.a Tommy Malmberg
Björn Elmlund
Lerberget, - Thursday, March 04, 2004 at 20:40:46 (CET)

4 Mars. Gråthögarna Kl09.00-11.00. Blåhök 1 honf.Duvhök 1 juv,Enkelbeckasin 1,Dvärgbeckasin 1,Strandskata 3,Vattenpiplärka 1,Tobisgrissla 1,Rapphöna 3.Duvhöken försökte slå en av Rapphönsen dock utan att lyckas.Flera Sånglärkor sjöng.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, March 04, 2004 at 15:01:47 (CET)

Flera har undrat över var på Djurholmen jag o Kjell-Åke hörde sparvugglan, kommer här. Kommer man från Hjärnarp sväng inte höger mot Djurholmen utan kör rak fram till första mötesplatsen, stanna här. Härifrån och en bit framåt vägen hördes och sågs ugglan på ömse sidor vägen, lämplig tid ca 18.00-18.30.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, March 04, 2004 at 08:19:40 (CET)

Hej! Onsd. den 3 Mars kl. 11.30 på gräsmattan i vår trädgård. Såg min fru och jag en Aftonfalk. Adress: Ripgatan 8 Hyllinge,
Tommy Carlstöm <tommyohanne@hotmail.com>
Hyllinge, - Wednesday, March 03, 2004 at 22:06:19 (CET)

3 mars. Att ugglorna är på gång fick jag och Kjell-Åke Hall bevis för då vi denna stjärnklara kväll besökte Djurholmen. I skymningen började en sparvuggla vissla, under 15 - 20 minuter flög den sedan från grantopp till grantopp på njutbart avstånd. När så mörkret började falla startade kattugglorna.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, March 03, 2004 at 21:02:03 (CET)

Ti 2 mars; Kullaberg-Hjorthagen-Josefinelust-Kullagården. Ugglekväll, vi var säkert minst 40-50 pers! Som inledde kvällen med ärtsoppa och macka, riggade av Sonja Gunnarsson och Jan Persson. Därefter hade Kaj Möller och undertecknad en kort genomgång-med utebildvisning!-innan vi började traska. Vid Ransviksnerfarten hände det, "den hese" började hoa och sen hade vi en riktigt bra konsert. Vi fortsatte ut mot Kullagården, men kammade noll. Bättre då på återvägen, i bokskogen vid Hjorthagskanten fick vi en magnifik avslutningsduett på riktigt hyfsat håll. Med "klävittande" och allt! En fin kväll med 4-5 kattugglor
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 02, 2004 at 22:29:45 (CET)

Tisd. 2/3 Tidig morgonpromenad utmed stranden mellan LERBERGET och HÖGANÄS. Hela tiden sträckte det in flockar av sångsvan, grå- och kanadagås. Stora kajflockar drog också in på varierande höjd. En härlig morgon med både vår och "bett" i luften.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, March 02, 2004 at 10:26:33 (CET)

Vid 18.30 i går den 1 mars 2004 sågs och hördes en jorduggla vid parkeringen utanför Nolatos fabrik i Torekovs utkanter. En bra avslutning på en lång arbetsdag!
Lars-Bertil Nilsson <bj-lbn@telia.com>
Klåveröd, - Tuesday, March 02, 2004 at 08:45:32 (CET)

1/3-04 Höghult:Mindre hackspett 1 hona stationärt i gårdsdungen.Blåhök 1 hona.Fortfarande stora antal grå och kanadagås.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, March 01, 2004 at 17:57:05 (CET)

1/3 De tre spetsbergsgässen var kvar vid Brogårda våtmark idag kl 12. En hane blå kärrhök i samma område.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, March 01, 2004 at 13:52:17 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-04-01 av Thomas Wallin