Observationer november 2004


Tillbaka till den aktuella obsboken30 november Råå Rödhake 6 Sidensvans 420 Domherre 4 Ringduva 2 Bofink 2

Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, November 30, 2004 at 22:30:55 (CET)

30/11 När jag går mellan hemmet och mitt kontor i Jonstorp brukar jag ta en liten omväg och spana av Farhultsviken från "Revet". Så även denna morgon. Där fanns bl.a. gott om svarthakedopping. 3 sillgrisslor och 2 smålommar passerade medan 1 storlom rastade ganska nära stranden. Den hade sällskap av bl.a. sjöorre, svärta och 4 alfåglar. Bland tättingarna kan nämnas ca 30 ängspiplärkor, 20 gulsparvar och 4 vinterhämplingar. De senare gjorde bara ett kort besök. Från vassen hördes en vattenrall.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, November 30, 2004 at 17:17:22 (CET)

30/11-04.För ganska många år sedan var Skälderviken ett känt övervintringsområde för skäggdopping.Av någon okänd anledning blev det allt färre doppingar som övervintrade.Men idag hade jag det stora nöjet,att räkna in en mängd doppingar som får mig att minnas fornstora dagar. Vid Sibirien bokförde jag så många som 238 skäggdoppingar !
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, November 30, 2004 at 16:43:24 (CET)

29/11 Ett spegelblankt Skälderviken gav fina förutsättningar för en liten sjöfågelinventering under förmiddagen. Lokaler som besöktes var Arild-Svanshall-Rekekroken-Årnacke hamn-Stenkrossen-Rönnen. Det som sågs var: storlom 6 ex, smålom 50 ex varav minst 40 utanför Svanshall, skäggdopping 165 ex varav ca 150 N om Skälrönnen, gråhakedopping 25 ex varav 13 utanför Rekekroken, svarthakedopping 136 ex varav 110 Farhultsviken-Stenkrossen, alfågel 5 ex. I övrigt enstaka sjöorre, svärta, sillgrissla, tordmule samt tobisgrissla. På Rönnen en flock på ca 35 snösparvar.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, November 30, 2004 at 00:26:15 (CET)

29/11.Höganäsbolaget-Strandbaden. Flera flockar gråsiskor vittjade fröställningar. Totalt över 200 ex och däribland minst 2 snösiskor och ett tiotal vinterhämpling.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, November 29, 2004 at 21:08:12 (CET)

29/11-04.Ett par mandarinänder simmade i Rönneå vid Rönnevik,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Monday, November 29, 2004 at 11:44:13 (CET)

28/11. I Utvälinge hördes skäggmesar vid bron (3 sågs), och en kungsfiskare hade som alltid väldigt bråttom. Ca 50 sidensvansar sågs i Ängelholm, och kring Rönnen obsades 2 smålommar, 1 gravand, 11 svarthakedoppingar, 1 ung prutgås och 1 rödbena.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 29, 2004 at 06:55:41 (CET)

27/11. På Rönnen jagade en ad pilgrimsfalk, där det också sågs 15 storspovar och ca 20 strandskator. Över Klören seglade en ung kungsörn mobbad av två korpar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 29, 2004 at 06:51:06 (CET)

28 november Kellgrensgatan. Promenad på Tågaborg på eftermiddan, ca.30 sidensvansar i ett träd.
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, November 28, 2004 at 19:59:26 (CET)

Höganäs reningsverk - Jompes 28 November: Berglärka 1 samt bland 50-talet Gråsiskor troligen 1 honfärgad Snösiska samt enstaka Vinterhämlingar
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, November 28, 2004 at 18:54:13 (CET)

Upprop! - Vad är det för fåglar som pallat äppelträden i höst? - Måste jag rensa mina holkar? - Varför blir alltid havren ratad när jag lägger ut fågelmat? Kan du svara dessa och liknande frågor är du välkommen att hjälpa KOF med en av föreningens viktigaste uppgifter; att sprida information om fåglar och fågelskydd. Kommande helg - och speciellt söndagen den 5 december - välkomnar externkommitten dig som kan avsätta 2 - 4 timmar åt en angelägen uppgift. - Som dessutom är kul! Julmarknaden på Fredriksdal har kö av utställare och föreningar som vill in på området. Vi platsar i kraft av vårt mångåriga och kompetenta engagemang, bl a fågelvandringar, Fågelskådningens Dag etc. - Ring Ulrik, 042 - 14 90 70 (dagtid) alternativt 042 - 33 52 13. Välkommen! PS Du kommer inte att stå ensam, vi försöker alltid vara minst två pers. Att vi också drar in en och annan tusenlapp till föreningen är en småsak i sammanhanget...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 28, 2004 at 18:16:41 (CET)

27/11-04: Vegeholmsskogen: Kungsörn 1 2k,Spillkråka 1.Mindre korsnäbb 1.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, November 28, 2004 at 12:27:49 (CET)

041127 Boserup,Ekeby Vid middagstid såg jag en juv.havsörn samt en adult kungsörn.
Lars Karlsson
Bjuv, - Saturday, November 27, 2004 at 21:41:09 (CET)

27 november. Ute med ett av mina studiecirkelgäng i Hilleshögs dalar. En bister nordvästan höll nere fågellivet men vi fick se 2 fjällvråkar, 3 ormvråkar, 2 sparvhökar, 2 tornfalkar, ca 400 björktrastar plundrandes hagtornsbuskar, 8 ängspiplärkor, ca 50 sidensvansar, 4 steglitser, 3 gråsiskor, 1 st hackspett och 2 korpar.
Bengt Hertzman
- Saturday, November 27, 2004 at 16:26:11 (CET)

Fre 26 nov. Åvarp i dimman. Kattuggla 2 ex , dubbelparkering i GEA-stugans skorsten, Gröngöling 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, November 26, 2004 at 18:40:39 (CET)

26/11-04.En rörhöna observerades i den lilla dammen vid stadshuset i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Friday, November 26, 2004 at 11:25:15 (CET)

24/11 Gått sträckan Grytskär - Segelstorps hamn och tillbaka, 8:30 - 12:30. Gott om piplärkor, både ängs- och skärpiplärka. Buskskvättan kvar 3-400 m innan hamnen. Ute på havet 4 st svarthakedoppingar, 1 st gråhakedopping och 1 st skäggdopping. I strandkanten 5 st rödbenor och 4 st enkelbeckasiner. Längre upp på land 3 st gråsiskor, 1 st vinterhämpling och den orädda ljungpiparen som man kunde komma ända in på 10-15 meters avstånd.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, November 25, 2004 at 15:58:21 (CET)

25/11-04 Hasslarp: Stenfalk 1 ad hane jagande i övrigt rätt fågeltomt.Härhemma på Höghult spelar Kattugglan för fullt sedan en vecka.Ofta redan kl 17.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, November 25, 2004 at 15:40:42 (CET)

24 november.Gubbaparken, Dalhem 08.30 Ett 20-tal sidensvansar satt och solade sig i morgonsolen.
Lars Linderström
Helsingborg, - Wednesday, November 24, 2004 at 17:32:04 (CET)

2004-11-24 Den nästan spegelblanka Skälderviken gjorde det lätt att hitta rastande sjöfåglar. Runt Stenkrossen (inkl. Farhultsviken) låg ca 40 svarthakedoppingar, 1 stjärtand och 4 alfåglar. 1 jorduggla flög förbi på hög höjd.
Vid Jonstorp kunde 16 svarthakedoppingar ses (några var kanske samma som sågs från Stenkrossen). Även 1 enkelbeckasin, 1 blåhökhane, ett 40-tal ängspiplärkor och 1 skärpiplärka noterades.
Mats Peterz
- Wednesday, November 24, 2004 at 17:11:25 (CET)

24 nov. Kort besök vid Grytskär mitt på dagen. Stora antal piplärkor har samlats när kylan dragit ner över landet. Ängspip dominerade (ca 200)men även många skärpip. Bland dessa även några tiotal bofink, 1 lappsparv och 1 snösparv. Lappsparven for iväg långt söder om Lervik. Den orädda ljungpipare Lars Hallbäck tipsade om gick ett sorgligt öde till mötes (bilder sända till galleriet). I övrigt bla 4 enkelbeck, 2 rödbena, 1 duvhök, 10 svarthakedopping, 2 rödvingetrast.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, November 24, 2004 at 16:27:16 (CET)

24/11 Jonstorp. Några Sidensvansar dröjer sig fortfarande kvar, 23 st på tomten i dag. Inte bara småfåglarna har upptäckt att vintermatningen har börjat, i dag kom även Sparvhöken svepande förbi, dock utan något byte denna gången.
Lennart Engman
Jonstorp, - Wednesday, November 24, 2004 at 16:22:14 (CET)

24/11-04.En mindre hackspett hördes ropa från ett meståg som drog förbi i södra kronoskogen,Ängelholm.Skälderviken låg spegelblank idag,tyvärr hann solen gå i moln innan jag hann räkna dykänder och andra arter.Men 48 skäggdoppingar kunde ses och flockar av sjöorre,vigg,svärta och ejder låg utanför Lassarettslinjen.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, November 24, 2004 at 14:48:59 (CET)

21 november: Ca 500 m norr om Grytskärsparkeringen fanns liksom dagen innan en buskskvätta vid strandkanten. Dessutom sågs 2 unga lappsparvar på samma ställe.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Monday, November 22, 2004 at 13:00:58 (CET)

20/11. I Farhultsviken låg mycket fågel - mest grå- och kanadagäss, sångsvanar samt gräs- och bläsänder. Det trevligaste var 9 snatteränder (7 hannar och 2 honor).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 22, 2004 at 06:55:44 (CET)

21/11. I Farhult kunde 15 snösparvar granskas på närhåll. Dessutom troligen minst 7 skäggmesar i vassen, 2 rödbenor och 6 ängpiplärkor. Vid Stenkrossen drog senare en havsörn över på ganska hög höjd.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 21, 2004 at 19:04:43 (CET)

21 nov. Till Rolf H Hanssons rapport från Vallåkradalen kan vi lägga 1 honf blå kärrhök, 1 glada, 8 hägrar, 3-4 steglitser, ca 50 björktrastar och 2 sånglärkor.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, November 21, 2004 at 19:00:44 (CET)

21 nov Svedberga kulle kl 10.45-12.20 björktrast ca 100-125 ex, blåmes 7 ex, talgoxe 3 ex, rödhake 2 ex, domherre 2 ex, grönfink ca 10-12 ex, gråsiska 4 ex, koltrast 9 ex, sidensvans 14 ex, gulsparv ca 30 ex, gärdsmyg 1 ex, ormvråk 2 ex, fjällvråk 1 ex och en sparvhök.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, November 21, 2004 at 16:42:48 (CET)

21 november: vid Rönnen en gammal pilgrimsfalk, 11 vitkindade- och 2 sädgäss, 2 svärtor, 2 rödbenor och en dvärgbeckasin. Vid Sandön 27 sångsvanar, en salskrak (hona), en enkelbeckasin, en fjällvråk och 4 storskrakar.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, November 21, 2004 at 15:54:44 (CET)

21/11 Vallåkradalen sydöst. Söndagspromenad i ett frostigt landskap gav spillkråka(hona), mycket blåmes och talgoxe, domherre 5 (även "leksakstrumpeter på håll), nötväcka 5, trädkrypare, bergfink 8, bofink, gärdsmyg, rödhake, gråsiska 7, grönsiska, större hackspett, ormvråk och sparvhök. Överflygande storskarv 2 och ett 30-tal kanadagäss. Närobs på fem fina rådjur.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, November 21, 2004 at 15:37:11 (CET)

20 nov - Lönhult: Kungörn 2 ex (vara en 1k), sångsvan 8 ex.
Sandön: Storspov 8 ex, enkelbeckasin 1 ex, sångsvan 3 ex, mindre sångsvan 1 ex.
Svedberga: Tosvipa ca 45 ex
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, November 21, 2004 at 13:51:00 (CET)

20 november. Vinterfågelräkningen Laröd - Nellåkra. Nog var det vinterstämning alltid, snö- och hagelbyar hängde som draperier över landskapet. Ganska gott om fågel, 45 arter. För första gången sedan jag började räkningen 1978 hade jag alla fyra hackspettarterna på rutten inkl gröngöling som inte är direkt vanlig i nv-skåne och 4 st hackspettar. En hane av mindre hackspett höll till i en mesflock som bl a bestod av 8 stjärtmesar och 2 trädkrypare. Vidare flera gråsiskflockar, 65 sidensvansar, 1 morkulla, 1 järnsparv, 1 blå kärrhök, 1 fjällvråk, 3 ljungpipare, och glädjande nog hela 175 gulsparvar fördelade på två större flockar och några små.
Bengt Hertzman
- Saturday, November 20, 2004 at 20:45:32 (CET)

Ranarpsstrand-Grytskären 20.11. Gott om fågel! Mest intressant var väl en buskskvätta (!) som höll till i strandkanten ca 500 m norr om inre Grytskär. På samma plats en vattenpiplärka samt 6 skärpiplärkor. Totalt ca 50 ängspiplärkor. På fälten innanför höll det till en blandad flock grönfink och gråsiskor, och bland dessa fanns minst en och troligen två snösiskor samt en vinterhämpling. Några småflockar sångsvanar och gäss sträckte söderut, bl a ca 10 sädgäss och en spetsbergsgås. På vattnet tre gråhakedoppingar och tre svarthakedoppingar. Uppe på en åker vid Segelstorpsstrand ca 120 ljungpipare.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, November 20, 2004 at 20:11:18 (CET)

Tillägg till Patriks rapport: Minst 3 ad och 1 1k toppskarv sågs mitt på dagen på och runt Kråkan.
Olof Jönsson
Lund, - Saturday, November 20, 2004 at 17:52:47 (CET)

Lördagen den 20 november. Hallands väderö: 42 personer åkte med ut denna kalla men fina dag, och 43 personer åkte med båten tillbaka? ..tur det inte var tvärtom!?! TOPPSKARV 2-3ex ad sågs ute vid Kråkan, VITNÄBBAD ISLOM 1ex sågs 200 m N om Sandhamn, Vattenpiplärka 1ex sågs vid Kappelhamn, Alkekung ca 5ex, Havssula 1ex, Pilgrimsfalk 1ex, Varfågel 1ex, Skärsnäppa 6ex på Kråkan och 2ex mellan fyren och Orskären, Svarthakedopping, Sillgrisslor, Tobisgrisslor, Gråsiskor, Domherrar mm.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, November 20, 2004 at 17:45:04 (CET)

20/11-04.Nu har dom första övervintrande storskrakarna(2 honor) dykt upp i Rönneå Ängelholm. Klören,09.10-10.05. Strandskata 27,storspov 4,häger 1,ängspiplärka 32,storskrake 2 hanar,enkelbeckasin 1,sädgås 8. Är det någon som känner till vad man kan mata rörhöns med ?
Hardy
Ängelholm, - Saturday, November 20, 2004 at 10:54:45 (CET)

19/6 Hbg. Ett 30-tal sidensvansar kalasade på oxelbär hela dagen vid Olympiaskolan.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Friday, November 19, 2004 at 21:34:34 (CET)

19.11 Rundtur i Kullabygden mitt på dagen. 50 tofsvipor kvar V.Klappe. En varfågel vid och en kungsörn modell -04 vid Västraby. Ad pilgrim på Rönnen. 6 större korsnäbbar i tallarna vid flaggstången Sandön, 1 honfärgad salskrak och ett gäng skäggmes på samma lokal. Fortfarande gott om sidensvans.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, November 19, 2004 at 20:00:49 (CET)

18 november: Morgon och förmiddag innan jobbet tillbringades i Båstad hamn där vinden efter att ha vridit till nordväst drog i ordentligt. Inte särskilt många havsfåglar i rörelse. En ensam gammal havssula, några tretåiga måsar och 3 alkekungar. Kl 08.50 en klykstjärtad stormsvala på nära håll och kl 10.50 en STORMSVALA som sakta under 10 minuter drog västerut precis utanför hamninloppet. Medobsare Henning Svendsen och senare även Martin Ekenberg
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Thursday, November 18, 2004 at 22:50:05 (CET)

18 nov. Tillbringade dygnets ljusa timmar, dvs ca 07.20-16.20 vid Svanshalls hamn. Dagens höjdare var den STORMSVALA som under en dryg kvart på eftermiddagen sågs sträcka västerut. Sträcket i övrigt var i sin helhet, smålom 7, storlom 2, SVARTHALSAD DOPPING 1, gråhakedopping 4, grålira 1, obestämd stormsvala 1, sjöorre 22, svärta 8, småskrake 103, salskrake 1 honf, storlabb 1, tretåig mås 11, sillgrissla 3, tordmule 13, alkekung 6 samt ljungpipare 75. Medobsare delar av dagen var bl a, Mårten, Anders L och Kaj.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, November 18, 2004 at 18:34:19 (CET)

Är Ni intresserad av att följa med till Hallands väderö? Lördagen den 20 november klockan 9:00 avgår båten från Torekovs hamn till Hallands väderö. Hemresa sker senast 16:00. Skicka gärna din anmälan till patrik.soderberg@kof.nu så att vi vet hur många som kommer. Har Ni några frågor så är det bara att höra av sig.

Vi ses /Patrik Söderberg
Patrik Söderberg
- Thursday, November 18, 2004 at 18:17:57 (CET)

2004-11-18 Spanade efter havsfågel halvannan timme vid Kullens fyr på morgonen. Svårt att hitta lä i den hårda WNW vinden. Följande sågs: 2 havssulor, 1 grålira, 13 tretåiga måsar, 15 alkor och 1 alkekung.
Mats Peterz
- Thursday, November 18, 2004 at 17:51:41 (CET)

18.11 Rösan 14.40-15.25 En stormfågel flög fram och tillbaka 200m ut i 20 min. För övrigt bara vanlig måsfågel, änder och grågäss.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, November 18, 2004 at 17:28:44 (CET)

Onsd 17 nov. Allerumsskogen/Nällåkra: Ormvråk 1, Sparvhök 1, Morkulla 1, Spillkråka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, November 17, 2004 at 14:02:49 (CET)

17/11 SANDÖN: Kricka 23ex, Storspov 14ex, Kanadagås 27ex, Grågås 7ex, Storskrake 1par, Skäggmes 1ex.BRON ÖVER VEGEÅ: Nötkråka 1ex. MJÖHULT: Sidensvans 50-tal, Björktrast 20-tal
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, November 17, 2004 at 13:38:37 (CET)

17 nov: en sen sädesärla drog mot söder över järnvägsstationen i Ängelholm vid 9-tiden
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, November 17, 2004 at 13:00:27 (CET)

16/11-04.En mandarinand(hona)simmade i Rönneå,strax nedströms Tullakrok i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, November 16, 2004 at 17:12:56 (CET)

15/11-04.I dammen vid stadshuset i Ängelholm,sågs 1 rörhöna och individen vid Sockerbruksområdet var kvar.
Hardy
Ängelholm, - Monday, November 15, 2004 at 17:35:23 (CET)

14 nov. Under morgontimmarna noterades en del rörelse på Kullen. Bl a visade sig följande arter och antal, smålom 3, havssula 1 ad, tretåig mås 6, sidensvans 25, stjärtmes 8 varav 1 kontinental, större korsnäbb 1, mindre korsnäbb 15, gråsiska 40 samt lappsparv 1. Medobsare var Alf, Kaj o Kalle.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 15, 2004 at 14:23:24 (CET)

Sö 14 nov. Söderåsen, Åvarp, Vegeådalen-Hallabäcken. Bengt och company; jag - och Hugin - var med all säkerhet er i spåren! 1 Kungsörn uppskattningsvis 2:a vinter, 1 Strömstare i Hallabäcken mellan stenbrotten. Dessutom Gärdsmyg, Stenknäck, Domherre och Rödhake.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, November 15, 2004 at 11:07:30 (CET)

14 november. Vandring och frekvent forcering av taggtråd längs Vegeådalen från Åvarp till Tumlaremöllan. Ganska tomt vad gällde småfåglar men vi kunde njuta av 1 kungsörn (sågs på ganska långt håll och var mobbad av kråkor) 1 fjällvråk, 1 duvhök, 1 glada, 1 varfågel och 8 stenknäckar. Dessutom hördes gröngöling och spillkråka. Medobservatörer: Eva Kristiansson,Leif Olsson och Carina Eliasson.
Bengt Hertzman
- Monday, November 15, 2004 at 08:40:10 (CET)

13/11. På Rönnen kunde 2 pilgrimsfalkar beskådas (1 ad och 1 ung), liksom 1 prutgås och 20 snösparvar. I Farhult gick 2 myrspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 15, 2004 at 06:45:47 (CET)

Sönd 14/11-04. Tillbringade ett par timmar tillsammans med Rolf H på morgonen vid betongbryggan/Sandön. 2 kungsfiskare drog omkring i området. Dessa ville inte vara med på bild. Skam den som ger sig. Rolf räknade i stället in 30 skäggmesar varav några ställde upp sig för fotografen.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, November 14, 2004 at 22:18:55 (CET)

14 November. Råådalen.Cirkeln. Knipa 1 hane Storskarv 1 Sparvhök 1 Ormvråk 2 Ringduva 10 Större Hackspett 4 Sidensvans 50 Strömstare 1 Rödhake 6 Björktrast 50 Rödvingetrast 4 Kungsfågel 1 Nötväcka 6 Talgoxe 10-15 Blåmes 10-15 Nötskrika 2 Bofink 1 Grönsiska 50 Gråsiska 1 Domherre 10
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 14, 2004 at 22:11:23 (CET)

14/9. I dammen på Fredriksdals friluftsmuseum sågs under eftermiddagen en mycket vacker hanne Brudand. Troligen förymd men ändå!
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 14, 2004 at 19:09:14 (CET)

Lördag 13/11. Kort span vid Vikingsstrand under morgonen gav utdelning i form av en rörlig alkekung i sundet som dock troligen gick ner för landning långt ut. Övrigt ett 70-tal alkor och två tretåiga måsar. På väg hem sågs en magnifik flock med 200 sidensvansar, bland dessa tre snösparvar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 14, 2004 at 19:06:11 (CET)

14 november. 2 kungsfiskare, 15-20 skäggmes vid Rönnen, 2 kungsörnar vid Stureholm. Lervik-Grytskär ett tiotal skärpiplärkor. På lördagen 15 snösparv, 2 rödbena, 2 kärrsnäppa (en ringmärkt),1 bläsgås, 1 ad pilgrim på Rönnen och en nötkråka vid Vegeholm.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, November 14, 2004 at 16:09:43 (CET)

14/11-04.Klören,12.50-15.00. Strandskata 28,storspov 8,salskrake 1 hona,smådopping 2,sjöorre ca 90,skäggdopping ca 25-30,kricka 53,ängspiplärka 2,sädesärla 1,sångsvan 16. Vid Rönneå var en rörhöna kvar vid Sockerbruksområdet i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, November 14, 2004 at 16:09:38 (CET)

13 november Storsjön Tåstarp: STORSKRAKE 7 hannar. Ljungabolet: en vilsekommen STARE satt bland koltrastarna vid fågelbordet
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, November 14, 2004 at 15:29:16 (CET)

14 nov. En trädlärka sträckte mot sydväst över Laröd på förmiddagen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, November 14, 2004 at 15:09:44 (CET)

13/11 KATTVIKS HAMN 7:30 - 11:30. Gott om Sillgrissla och Tordmule, 1 st Alkekung,3 st Havssulor, 3 st Smålommar, 1 st Storlom,1 st Sjöorre, 1st Svärta och 1 st Alfågel.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, November 14, 2004 at 15:05:07 (CET)

14 november: en kungsörn satte fart på alla ljungpipare och tofsvipor på fälten mellan STUREHOLM och RÖGLE vid 10-tiden.

I vattnet utanför RÖNNEN rastade 5-6 alfåglar, 2 svarthakedoppingar, 10 sjöorrar - 4 bergänder (2 hanar o 2 honor) flög över. På ön 7 vitkindade gäss bland alla grågässen.

2 salskrakhonor dök flitigt tillsammans med kniporna vid SANDÖN, 22 sångsvanar, 3 strandskator och c 10 storspovar rastade.
Thomas Wallin
- Sunday, November 14, 2004 at 14:15:59 (CET)

13/11-04 Lönhult:Snösparv 60 rastande idag.I varierande antal stationära sedan 1 vecka.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, November 13, 2004 at 17:18:04 (CET)

13/11 HÖGHULTS VÅTMARK: 1ex ung pilgrimsfalk. RÖNNEN: 2 flockar storspov, 14- resp. 18ex, grågäss 50-tal medan åtskilliga flockar sträckte förbi norrifrån, vitkindad gås 3ex
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, November 13, 2004 at 16:43:38 (CET)

Lördagen den 13 november. Hovs hallar: VITNÄBBAD ISLOM 1ex i sommardräkt sträckte mot SV kl: 9:55, läckert. Annars var det ganska magert med havsfågel, sillgrissla/tordmule ca 70ex, havssula 4ex, tretåigmås ca 5ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, November 13, 2004 at 16:17:20 (CET)

13 november - havsfågelskådning från bjärekusten, strax no om Torekovs golfbana 8.30-12.00: en vitnäbbad islom sträckte åt SV (10.40), 6 havssulor, 3 alkekungar, 2 tobisgrisslor, c 150 obestämda grisslor, 1 storlom, 5 smålommar, 1 tretåig mås, 4 alfåglar, 1 svärta och c 20 sjöorrar. Rastade gjorde bla 3 snösparvar och c 20 skärpiplärkor. Vid revet i Torekov 2 rödbenor och en kustpipare.
Per Muhr , Leif Dehlin o Thomas Walin
- Saturday, November 13, 2004 at 15:13:21 (CET)

13/11-04.För rörhöns finns det två välkända platser i Ängelholm,där arten brukar kunna ses vintertid.Ett ställe är Rönneå vid Sockerbruksområdet och där sågs ett exemplar idag. Den andra platsen är Rönneå vid stadshuset.Fortfarande relativt gott om sidensvansar i Ängelholm,vid Nyhem och Nya torg.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, November 13, 2004 at 13:17:01 (CET)

11/11-04 Höganäs (fm): C:a 500 Sidensvansar fördelat på 3 flockar i stans centrala delar.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, November 12, 2004 at 15:14:51 (CET)

To 11 nov. Höganäs Övre, Dungen norr om Gamla Kyrkskolan/Globograf. Dödsdömda almar lockade 1 ex Mindre hackspett
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, November 11, 2004 at 20:54:19 (CET)

11 november. Sidensvansarna hänger kvar. I dag på eftermiddagen, i Gubbaparken på Dalhem, var det helt fullt i träden. Flera hundra troligtvis. Medobs. klass 1c Drottninghögsskolan.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, November 11, 2004 at 18:12:36 (CET)

Tors den 11 november. Torekovs rev: Vattenpiplärka 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, November 11, 2004 at 15:04:40 (CET)

10/11-04.En kungsfiskare hördes vid Rönneå(Tegelbruksomr.) Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, November 10, 2004 at 16:40:03 (CET)

MIATORP 9/11: En spillkråka flög över in mot Triangelskogen.
Sara Henningsson & Håkan Karlsson
Helsingborg, - Tuesday, November 09, 2004 at 18:39:25 (CET)

Är du intresserad av att följa med till Hallands väderö? Lördagen den 20 november klockan 9:00 avgår båten från Torekovs hamn till Hallands väderö. Hemresa sker senast 16:00. Skicka gärna din anmälan till patrik.soderberg@kof.nu så att vi vet hur många som kommer. Har Ni några frågor så är det bara att höra av sig.

Vi ses /Patrik Söderberg
Patrik Söderberg
- Tuesday, November 09, 2004 at 17:10:52 (CET)

8/11-04.I Skälderviken räknades 51 sidensvansar i oxelträden,men när jag var på väg hem och stod och kikade på dem,så kom en sparvhök flygande och strax var flocken ca 200.Gick sedan ut på den norra pirarmen och såg 2 smålommar och 2 obest.lommar.
Hardy
Ängelholm, - Monday, November 08, 2004 at 16:40:35 (CET)

Lör den 6 november: Kungörn 1ex subad vid Hyllinge.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, November 08, 2004 at 12:33:52 (CET)

Mån den 8 november: Kullaberg: TALLBIT 1ex hane, lockade flitigt, fågeln var ute och vände på gubbhyllan och drog sedan mot SO, den kan mycket väl vara kvar på berget. På lokalen även stjärtmes 5ex, dubbeltrast 1ex, flockar med domherre, sidensvans och bo/bergfink. Medobservatör: Alf Petersson.

Lerhamn: VATTENPIPLÄRKA 1ex sågs på hamnpiren och söder om hamnen, enkelbeckasin 6ex, sidensvans ca 40ex, spillkråka 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, November 08, 2004 at 12:32:23 (CET)

7 november, Vasalt. Vid stranden rastade ett 30-tal snösparvar. 4 rödbenor kom förbi. Utanför låg som vanligt ett antal sälar. På cirka 50 meters höjd kom en jorduggla, insåg plötsligt att den var på väg ut över vatten och cirklade några varv då den tog höjd innan den fortsatte.
Mats Ljunggren
Glimminge, - Monday, November 08, 2004 at 08:21:09 (CET)

7/11. I Vegeås mynning låg 2 smådoppingar, och 1 kungsfiskare hördes liksom skäggmesar. På Rönnen sågs 1 fjällvråk, 1 ung pilgrimsfalk, 21 enkelbeckasiner och 22 snösparvar. Till havs blev det bl.a. 1 storlom och 1 ad havssula. Medobsare Tommy Malmberg och Per Muhr.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 08, 2004 at 06:56:02 (CET)

7 nov:
Turköp: duvhök 1 ex.
Sandön: Strandskata 18 ex, häger 12 ex, storspov 45 ex, kustpipare 4 ex, större korsnäbb 7 ex, blå kärrhök 1 ungf, pilgrimsfalk 1 ungf.
Svedberga: Blå kärrhök 1 ad hane.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Monday, November 08, 2004 at 00:27:42 (CET)

7/11. Kustinventering till fots längs sträckan Vejbystrand-Rammsjöstrand: Gråhakedopping 4, svarthakedopping 32, strandskata 1, större strandpipare 1, kärrsnäppa 35, skärsnäppa 4, rödbena 24, enkelbeckasin 27, dvärgbeckasin 7, ängspiplärka 68, skärpiplärka 32, lappsparv 2 str, snösparv 162 (2+60+100) samt 1 död havssula. Medobservatörer: Olof Jönsson, Kaj Svahn & P-G Wallenklev
David Erterius
Lund, - Sunday, November 07, 2004 at 20:56:46 (CET)

7 nov. Ibland händer det, den där totalt oväntade fågelupplevelsen. Denna fantastiska senhöstdag, nästan vindstilla och klarblå himmel så fanns de mer eller mindre förväntade fåglarna i markerna kring Maglaby kärr, Söderåsen, blå kärrhök, fjällvråk, varfågel, spillkråka, talltita, sidensvans,gråsiska och vinterhämpling. Så plötsligt, en KEJSARÖRN som kom sträckande från öster, visade upp sig en kort stund innan den vek av mot norr. Vi hann konstatera att det var en subad (2k) och troligen samma som var vid Havgårdssjön för några dagar sedan. Vännen Lasse fick ett värdigt 300:e X! Medobservatörer: Lars Bergendorf, Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Sunday, November 07, 2004 at 20:56:39 (CET)

7 november. 2 Kungsfiskare vid Vege å vid gamla bron vid Utvälinge.
Hans Thulin
Helsingborg, - Sunday, November 07, 2004 at 19:18:23 (CET)

Sö 7 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halladalen. Vilken fantastiskt härlig novembersöndag! Vi njöt i fulla drag på härliga rastplatser. Mycket prat, men också lite skådande. Obsar: Glada 1, Ormvråk 2-3, Kungsörn 1 ungf. magnifik flyguppvisning vid Lovisetorp, M hackspett 1, Stenknäck c 5, Domherre, Korp. Medvandrare och medobsare; Yngve Elvgren, Tommi Sandberg, pudeln Zevs samt kelpien Hugin.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 07, 2004 at 18:41:26 (CET)

7 November. Sandön. Grågås 170 Kanadagås 50 Kustpipare 3 Tofsvipa 15 Storspov 13
Rönnen. Sångsvan 2ad 2juv Grågås 350 Kanadagås 15 Vitkindad gås 8 Bläsand 65 Strandskata 2 Storspov 4 Tofsvipa 80 Blå Kärrhök 1honf
Farhult. Grågås 70 Bläsand 45 Strandskata 3 Tofsvipa 80 Storspov 19 Sidensvans 7 Rödhake 1.
Svedberga. Blå Kärrhök 1 honf Ljungpipare 90 Tofsvipa 750 Björktrast 65 Snösparv 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 07, 2004 at 18:36:33 (CET)

6 nov. Humleryd, Söderåsen. 2 nötkråkor och 1 varfågel. Maglaby kärr, 1 varfågel, ca 120 sidensvansar och i skymningen lyfte 75 enkelbeckasiner och sträckte söderut samtidigt som 13 sångsvanar landade.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 07, 2004 at 17:22:33 (CET)

7/11-04.Klören,12.05-15.10. Gärdsmyg 1,strandskata 17,myrspov 2,storspov 7,skäggdopping 24,kricka 1,sidensvans 12 str,korp 2,ormvråk 7 str,tofsvipa 21 str S,enkelbeckasin 11,blå kärrhök 1 honf str,större hackspett 1,pilgrimsfalk 1 str 14.55,kustpipare 1 juv,sångsvan 2 ad.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, November 07, 2004 at 16:13:43 (CET)

7 November,Lervik-45 snösparvar,3 skärsnäppor,samt 1 jorduggla som var uppe och flög.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, November 07, 2004 at 12:22:54 (CET)

6 nov. Kullens fyr (mistluren)07.00-10.00, svårt att hitta lä i NW-N vinden som blåste ca 10 m/sek. Dagens höjdpunkter, bredstjärtad labb 1ex, svartnäbbad islom 1ex fortfarande i sommardräkt, havssula 6ex, stormfågel 2ex,4-600ex sill/tordmule dock inga alkekungar trots idogt närspanande, ca 80 snösparvar bl.a. 40ex i en flock, medobs. Mats Peterz o Karl-Göran Nilsson.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, November 06, 2004 at 21:33:31 (CET)

Lörd. 6/11 KATTVIK: 12:30 2 svarthakedopping, 1 smålom, ca 10 tretåig mås TOREKOV: ca 35 snösparv
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, November 06, 2004 at 20:34:05 (CET)

6 nov. Sträck under dagen vid Hittarp rev. Bl a passerade, smålom 3, havssula 4 ad, ormvråk 58, fjällvråk 2, blåhök 1 hane, sparvhök 12, bredstjärtad labb 1 äldre, tretåig mås 45, alkor ca 200, tobisgrissla 1, trädlärka 2, sidensvans 120 och snösparv 26. En varfågel sträckte in och en ensam skäggmes gjorde sträckförsök. På revet rastade 2 skärpiplärkor liksom 3 snösparvar. Medobsare var Bengt och Patrik W.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 06, 2004 at 20:29:01 (CET)

6/11-04 Lönhult: Snösparv 40 rastande. Utvälinge:Skäggmes 10. Nöterade min första "nordiska" Domherre vid Hasslarp den 1/11 och 4 ex igår vid Ängelholms sjukhus,i båda fallen med mängder av de allerstädes närvarande "tutande" artfränderna från Sibirien.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, November 06, 2004 at 16:16:56 (CET)

6 november: I Båstad hamn på morgonen en förbiflygande alkekung och kl 8:05 en hona alförrädare sträckande västerut. Denna såg ut att landa i vattnet strax nedanför Norrviken men kunde inte återfinnas när jag åkte dit och letade. Övrigt av intresse 2 svarthakedoppingar och 5 snösparvar och vid Kattvik en varfågel. Igår 5 nov kl 15.30-16.30 i Båstad 1 ad och en subad bredstjärtad labb.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Saturday, November 06, 2004 at 11:01:15 (CET)

5/11. Sträckbevakning på Hovs hallar kl. 09.00-16.10, samtlitga fåglar str mot SV: Stormfågel 4, Havssula 17, Tretåig mås 1088 (381 1k, 707 ad), BREDSTJÄRTAD LABB 1 ad kl. 14.32 (sågs även från Kattvik), Kustlabb 2 1k (kl. 12.01 resp. 16.05), ob. Kustlabb/Fjällabb 1 ex kl. 15.00, Dvärgmås 3 1k, Alkekung 2, Sillgrissla 298, Tordmule 130, Stripgås 1 ex med grågäss kl. 13.20 samt Sidensvans 245. Strax utanför klipporna rastade 2 svarthakedoppingar och ute över havet jagade en 1k pilgrimsfalk tretåiga måsar. Medobservatörer: Mattias Ullman, Stefan Magnusson & Arne Holgersson.
David Erterius
Lund, - Saturday, November 06, 2004 at 09:34:41 (CET)

5/11 Sträckbevakning vid Kullen kl 8.20-16.00. Under hela dagen bra sträck på tretåig mås samt tordmule och sillgrissla. Bland dessa storlom 3, smålom 3, skäggdopping 2, gråhakedopping 2, havssula 24, stormfågel 11, bergand 11, sjöorre 66, svärta 7, alfågel 2, kust/bredstjärtad labb 1 1k, TÄRNMÅS 1 1k kl. 11.10, alkekung 2 samt tobisgrissla 1. Medobs under dagen Bengt o Mats P.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, November 05, 2004 at 22:46:57 (CET)

Till till föregående rapport. Kustlabb 1ex str mot V.
Patrik Söderberg
- Friday, November 05, 2004 at 18:43:11 (CET)

Fre den 5 november. Kattvik 14:00-16:15: Bra sträck på sillgrissla och tordmule dessutom kom det en Alkekung och la sig utanför hamnen, en ad Bredstjärtad labb med klubbor sträckte mot väster, på lokalen även havssula 2ex, forsärla 1ex, gransångare 1ex, tretåig mås ca 30ex..
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, November 05, 2004 at 18:41:59 (CET)

5/11. Tjällran/Gröthögarna Kl.10.00-14.00. Bra o´ kontinuerligt sydstr. av bl.a tretåig mås, mellan kl 10.30 och 11.30 räknades 670 ex. Övrigt; havssula 11,kustlabb 1 kl.11.50,stormfågel 4,dvärgmås 1,alkekung 4 sydstr.,smålom 5,snösparv 7,pilgrimsfalk 1 ung, blå kärrhök 1 samt gott om sydstr. alkor
Thomas Wallin, Leif Dehlin
- Friday, November 05, 2004 at 16:50:47 (CET)

En flock på ca 5-600 sidensvansar passerade på morgonen över Stadsparken, Helsingborg.
Christer Strid
Helsingborg, - Friday, November 05, 2004 at 08:50:56 (CET)

Flötesvägen ligger i Norra Häljaröd, mellan Rönnen och Sandön.
webbgruppen
- Thursday, November 04, 2004 at 22:46:12 (CET)

Inga obsar, men var ligger Flötesvägen, där man kan se en berguv. Den senaste jag såg var i USA för några veckor sedan, men den var av mindre format och mycket tam hos en kvinna med 16 rovisar i ett hägn, bland annat hade hon en lappuggla. Ursäkta mellanspelet, men "I could not resist". Men frågan om hur man kan spana efter berguven är det viktigaste i min fråga. PÅ Sven Nilsson´s tid, i mitten av adretonhundratalet fanns det gott om dem i NV Skåne.
Börje Löfblad
Hjärnarp, - Thursday, November 04, 2004 at 21:20:07 (CET)

4 nov. Ljungabolet 23 SIDENSVANSAR rastade i vår kastanj i morse. Öster om Åkerslund, Ängelholm satt det ca 30 SIDENSVANSAR i ett par träd vid middagstid.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, November 04, 2004 at 19:49:18 (CET)

4/11 Berguven sågs vid Flötesvägen i skymningen. Den satt helt öppet i en gran.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Thursday, November 04, 2004 at 19:07:44 (CET)

Tors den 4 november. Två forsärlor rastade på stranden norr om Hittarps rev.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, November 04, 2004 at 18:08:58 (CET)

4 November.Lervik 1 berglärka höll ihop med 1 snösparv,1 vattenpiplärka samt 10-talet skärpiplärkor, de höll mest till mellan hamnen och Grytskärsparkeringen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, November 04, 2004 at 17:50:09 (CET)

1 November, några sena obsar på lånad dator pga haveri: Gröthögarna 1 ung ringtrast i buskaget.Lervik 1 vattenpiplärka, 1 forsärla, 2 prutgäss.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, November 04, 2004 at 17:47:23 (CET)

4/11 Skogen Väla södra. En promenad på lunchen gav följande. Gransångare 1ex, Morkulla 2ex, Gulsparv 1ex, Trädkrypare 2ex, Spillkråka 1ex, kungsfåglar, grönsiskor, gråsiskor, mindre korsnäbbar, domherrar. 3/11 Välakärret. Enkelbeckasin 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, November 04, 2004 at 12:35:22 (CET)

Hej Idag ringde mig Kjell Andersson i Utvälinge och berättade att det satt en berguv i ett träd på privat tomt vid Flötesvägen i Norra Häljaröd. Har ej själv sett den men ska ut i morgon. Ni som har tid nu, ta och kolla. Enligt Kjell ska den vara känd i byn och har varit där en längre tid.
Richard Åkesson
Höganäs, - Thursday, November 04, 2004 at 09:13:35 (CET)

3 november: Från Ramlösagården rapporteras 40 sidensvansar i toppen av våra ornäsbjörkar. En uppmuntrande syn i det annars så gråa väderleksläget.
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, November 03, 2004 at 20:11:38 (CET)

3/11 Det har flugit flockar med sidensvans kors och tvärs över Drottninghög och Dalhem hela dan. Dessutom en flock på 20-30 domherrar på Dalhem i Dungen.Medobs. klass F-2c Drottninghögsskolan.
Lars Linderström
Helsingborg, - Wednesday, November 03, 2004 at 18:28:38 (CET)

3/11-04.Det finns fortfarande gott om sidensvansar i NV Skåne.På morgonen räknade jag in 54 ex vid Karl XV:s bro i Ängelholm.På eftermiddagen sågs ca 300 på Nyhemsområdet och 14.30 satt det ca 150 i ett högt träd utanför min bostad.Så det är bara att njuta av denna norrländska gäst,så länge som skådespelet varar.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, November 03, 2004 at 14:56:32 (CET)

3/11. En lite oväntad obs gjordes på jobbet idag. Över det östra industriområdet i Ängelholm sträckte en flock med 11 skäggmesar österut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, November 03, 2004 at 12:16:20 (CET)

2 november Drottninghögsskolan 100-tal sidensvansar
Lars Linderström
Helsingborg, - Tuesday, November 02, 2004 at 19:42:58 (CET)

2/11-04.Klören,11.10-14.00. Strandskata 30,myrspov 2,tofsvipa ca 100 str S,skäggdopping 7,storspov 7,fjällvråk 4 str S,ormvråk 80 str S,sparvhök 3 str S,korp 2,häger 2,sädesärla 1 str S,storskarv 39(Själrönnen),grågås 27 str S,spillkråka 1,glada 1 juv,större hackspett 1,sidensvans 12 str S.Av intresse var även 2-3 stor fladdermus och 1 ex vardera av fjärilsarterna påfågelsöga och vinbärsfux.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, November 02, 2004 at 17:37:19 (CET)

1 november: Rönnen, 125 vitkindade gäss,5 kustpipare och en adult omärkt hona pilgrimsfalk som övervakade skeendet på ön. Sandön 9 kustpipare, 1 myrspov, 25 kärrsnäppor. Lerhamn, 1 vattenpiplärka.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 01, 2004 at 17:11:45 (CET)

1/11-04.I flera oxlar ute i Skälderviken,sågs ca 120 sidensvansar en kort stund.Ett kort span från Sven Jons udde gav inget speciellt.
Hardy
Ängelholm, - Monday, November 01, 2004 at 14:49:15 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-12-05 av Thomas Wallin